Құнарландырылған ұнға қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына және Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесі кедендік әкелу баждары ставкаларын өзгерту туралы шешім қабылдайтын сезімтал тауарлардың тізбесіне өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2020 жылғы 29 қыркүйектегі № 121 шешімі

      2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 42 және 45-баптарына, Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден кодексінің 19-бабына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

      1. Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына және Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      а)  № 1 қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасынан кіші қосалқы позициялар алып тасталсын;

      б) №2 қосымшаға сәйкес  Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына кіші қосалқы позициялар енгізілсін;

      в)  № 3 қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің кедендік әкелу баждарының ставкалары белгіленсін.

      2.  Жоғары Еуразиялық экономикаалық кеңестің 2015 жылғы 8 мамырдағы № 16 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесі кедендік әкелу баждары ставкаларын өзгерту туралы шешім қабылдайтын сезімтал тауарлардың тізбесінде ЕАЭО СЭҚ ТН 1101 00 150 0 коды бар позиция мынадай мазмұндағы позициямен ауыстырылсын:

"1101 00 150 1

– – – 

В1 витаминін және оның 1,2 мг/кг кем емес, бірақ 2,8 мг/кг артық емес туындыларын, В2 витаминін және оның 2,1 мг/кг кем емес, бірақ 3,9 мг/кг артық емес туындыларын, В3 витаминін және оның 9 мг/кг кем емес, бірақ 11 мг/кг артық емес туындыларын, В9 витаминін және оның 0,5 мг/кг кем емес, бірақ 1,5 мг/кг артық емес туындыларын, 12 мг/кг кем емес, бірақ 18 мг/кг артық емес темірді (NaFeEDTA нысанында), 24 мг/кг кем емес, бірақ 36 мг/кг артық емес мырышты (ZnO нысанында) қамтитын

1101 00 150 9

– – – 

өзгелері".

      3. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

      Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы
М. Мясникович

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2020 жылғы 29 қыркүйектегі
№ 121 шешіміне
№ 1 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасынан алып тасталатын КІШІ ҚОСАЛҚЫ ПОЗИЦИЯЛАР

СЭҚ ТН коды

Позицияның атауы

Қосалқы өлшем бірлігі

1101 00 110 0

– – қатты бидайдан алынған ұн

1101 00 150 0

– – жұмсақ бидайдан және спельтадан алынған ұн

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2020 жылғы 29 қыркүйектегі
№ 121 шешіміне
№ 2 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай тауар номенклатурасына енгізілетін КІШІ ҚОСАЛҚЫ ПОЗИЦИЯЛАР

СЭҚ ТН коды

Позицияның атауы

Қосалқы өлшем бірлігі

1101 00 110

– – қатты бидайдан алынған ұн:


1101 00 110 1

– – – В1 витаминін және оның 1,2 мг/кг кем емес, бірақ 2,8 мг/кг артық емес туындыларын, В2 витаминін және оның 2,1 мг/кг кем емес, бірақ 3,9 мг/кг артық емес туындыларын, В3 витаминін және оның 9 мг/кг кем емес, бірақ 11 мг/кг артық емес туындыларын, В9 витаминін және оның 0,5 мг/кг кем емес, бірақ 1,5 мг/кг артық емес туындыларын, 12 мг/кг кем емес, бірақ 18 мг/кг артық емес темірді (NaFeEDTA нысанында), 24 мг/кг кем емес, бірақ 36 мг/кг артық емес мырышты (ZnO нысанында) қамтитын

1101 00 110 9

– – – өзгелері

1101 00 150

– – жұмсақ бидайдан және спельтадан алынған ұн:


1101 00 150 1

– – – В1 витаминін және оның 1,2 мг/кг кем емес, бірақ 2,8 мг/кг артық емес туындыларын, В2 витаминін және оның 2,1 мг/кг кем емес, бірақ 3,9 мг/кг артық емес туындыларын, В3 витаминін және оның 9 мг/кг кем емес, бірақ 11 мг/кг артық емес туындыларын, В9 витаминін және оның 0,5 мг/кг кем емес, бірақ 1,5 мг/кг артық емес туындыларын, 12 мг/кг кем емес, бірақ 18 мг/кг артық емес темірді (NaFeEDTA нысанында), 24 мг/кг кем емес, бірақ 36 мг/кг артық емес мырышты (ZnO нысанында) қамтитын

1101 00 150 9

– – – өзгелері

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2020 жылғы 29 қыркүйектегі
№ 121 шешіміне
№ 3 ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің кедендік әкелу баждарының СТАВКАЛАРЫ

СЭҚ ТН коды

Позицияның атауы

Кедендік әкелу бажының ставкасы (кедендік құнның пайызымен не евромен, не АҚШ долларымен)

1101 00 110 1

– – – В1 витаминін және оның 1,2 мг/кг кем емес, бірақ 2,8 мг/кг артық емес туындыларын, В2 витаминін және оның 2,1 мг/кг кем емес, бірақ 3,9 мг/кг артық емес туындыларын, В3 витаминін және оның 9 мг/кг кем емес, бірақ 11 мг/кг артық емес туындыларын, В9 витаминін және оның 0,5 мг/кг кем емес, бірақ 1,5 мг/кг артық емес туындыларын, 12 мг/кг кем емес, бірақ 18 мг/кг артық емес темірді (NaFeEDTA нысанында), 24 мг/кг кем емес, бірақ 36 мг/кг артық емес мырышты (ZnO нысанында) қамтитын

10

1101 00 110 9

– – – өзгелері

10

1101 00 150 1

– – – В1 витаминін және оның 1,2 мг/кг кем емес, бірақ 2,8 мг/кг артық емес туындыларын, В2 витаминін және оның 2,1 мг/кг кем емес, бірақ 3,9 мг/кг артық емес туындыларын, В3 витаминін және оның 9 мг/кг кем емес, бірақ 11 мг/кг артық емес туындыларын, В9 витаминін және оның 0,5 мг/кг кем емес, бірақ 1,5 мг/кг артық емес туындыларын, 12 мг/кг кем емес, бірақ 18 мг/кг артық емес темірді (NaFeEDTA нысанында), 24 мг/кг кем емес, бірақ 36 мг/кг артық емес мырышты (ZnO нысанында) қамтитын

7,5

1101 00 150 9

– – – өзгелері

7,5


О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, а также в перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии, в отношении муки обогащенной

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 сентября 2020 года № 121. Срок действия Решения - по 3 мая 2021 года.

      Примечание ИЗПИ!
      Срок действия Решения - по 03.05.2021 включительно (п.3 приказа).

      В соответствии со статьями 42 и 45 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьей 19 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

      1. Сноска. Утратил силу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.08.2021 № 100 (порядок введения в действие см. п.2).

      2. В перечне чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии, утвержденном Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 16, позицию с кодом 1101 00 150 0 ТН ВЭД ЕАЭС заменить позициями следующего содержания:

"1101 00 150 1

– – –

с содержанием витамина В1 и его производных не менее 1,2 мг/кг, но не более 2,8 мг/кг, витамина В2 и его производных не менее 2,1 мг/кг, но не более 3,9 мг/кг, витамина В3 и его производных не менее 9 мг/кг, но не более 11 мг/кг, витамина В9 и его производных не менее 0,5 мг/кг, но не более 1,5 мг/кг, железа (в форме NaFeEDTA) не менее 12 мг/кг, но не более 18 мг/кг, цинка (в форме ZnO) не менее 24 мг/кг, но не более 36 мг/кг

1101 00 150 9

– – –

прочая".

      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и действует по 3 мая 2021 г. включительно.

      Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.11.2020 № 181 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

      Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
М. Мясникович

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 29 сентября 2020 г. № 121

      Сноска. Приложение 1 утратило силу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.08.2021 № 100 (порядок введения в действие см. п.2).

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 29 сентября 2020 г. № 121

      Сноска. Приложение 2 утратило силу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.08.2021 № 100 (порядок введения в действие см. п.2).

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 29 сентября 2020 г. № 121

      Сноска. Приложение 3 утратило силу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.08.2021 № 100 (порядок введения в действие см. п.2).