Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 99-IV Кодексі. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 121-VI Заңымен

      1. ЖАЛПЫ БӨЛІМ

      1-бөлім. Жалпы ережелер

      1-тарау. Негізгі ережелер

      1-бап. Осы Кодексте реттелетін қатынастар

      2-бап. Қазақстан Республикасының салық заңнамасы

      3-бап. Қазақстан Республикасы салық заңнамасының қолданылуы

      4-бап. Қазақстан Республикасында салық салу принциптері

      5-бап. Салық салудың міндеттілігі принципі

      6-бап. Салық салудың айқындылығы принципі

      7-бап. Салық салудың әділдігі принципі

      8-бап. Салық жүйесінің біртұтастығы принципі

      9-бап. Қазақстан Республикасы салық заңнамасының жариялылығы принципі

      10-бап. Салық саясаты

      11-бап. Салық салу мәселелері жөніндегі консультациялық кеңес

      12-бап. Осы Кодексте қолданылатын негізгі ұғымдар

      2-тарау. Салық төлеушінің және салық агентінің құқықтары мен міндеттері. Салықтық қатынастардағы өкілдік

      13-бап. Салық төлеушінің құқықтары

      14-бап. Салық төлеушінің міндеттері

      15-бап. Салық агентінің құқықтары мен міндеттері

      16-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) құқықтарын қамтамасыз ету және қорғау

      17-бап. Осы Кодексте реттелетін салықтық қатынастарда өкілдік ету

      17-1-бап. Өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) негізінде жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүзеге асыру кезінде оператор арқылы салықтық қатынастарға қатысу

      3-тарау. Салық органдары. Салық органдарының басқа да мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылы

      18-бап. Салық органдарының міндеттері мен жүйесі

      19-бап. Салық органдарының құқықтары

      20-бап. Салық органдарының міндеттері

      21-бап. Мүдделер қақтығысы

      22-бап. Алып тасталды - ҚР 07.11.2014 № 248-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      23-бап. Жергілікті атқарушы органдардың өкілеттігі

      24-бап. Салық органдарының уәкілетті мемлекеттік органдармен, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, Автомобиль жолдарын басқару жөніндегі ұлттық оператормен және жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимылы

      25-бап. Салық органдарының лауазымды адамдарын материалдық қамтамасыз ету, құқықтық және әлеуметтік қорғау

      2-бөлім. Салық міндеттемесі

      4-тарау. Жалпы ережелер

      26-бап. Салық міндеттемесі

      27-бап. Салық салу объектісі және (немесе) салық салуға байланысты объект

      28-бап. Салық базасы

      29-бап. Салық мөлшерлемесі

      30-бап. Салық кезеңі

      5-тарау. Салық міндеттемесін орындау

      31-бап. Салық міндеттемесін орындау

      32-бап. Салық міндеттемесін орындау кезінде салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу ерекшеліктері

      33-бап. Салық міндеттемесін орындау мерзімдері

      34-бап. Салық берешегін өтеудің тәртібі

      35-бап. Мүлікті сенімгерлікпен басқаруға беру кезінде салық міндеттемесінің орындалуы

      36-бап. Мүлікті сенімгерлікпен басқаруға беру кезінде салық міндеттемесін орындаудың ерекшеліктері

      37-бап. Таратылатын заңды тұлғаның салық міндеттемесін, сондай-ақ бейрезидент заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің, тұрақты мекемесінің Қазақстан Республикасындағы қызметін тоқтатқан кезде салық міндеттемесін орындау

      37-1-бап. Таратылатын резидент заңды тұлғалардың жекелеген санаттарының салық міндеттемесін орындау ерекшеліктері

      37-2-бап. Салықтар бойынша аудиторлық қорытындының нәтижелері бойынша таратылатын резидент заңды тұлғалардың және қызметін тоқтататын дара кәсіпкерлердің жекелеген санаттарының салық міндеттемесін орындау ерекшеліктері

      38-бап. Резидент заңды тұлғаның қызметі тоқтатылатын құрылымдық бөлімшесінің салық міндеттемесін орындау

      39-бап. Заңды тұлға қосылу, бірігу, бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылған кезде салық міндеттемесін орындау

      39-1-бап. Тұрақты мекеменің Қазақстан Республикасында тиімді басқару орнының (нақты басқару органының орналасқан жерінің) болуына байланысты бейрезидент заңды тұлғаға құқықтары мен міндеттерін беру кезінде өзінің филиалын (өкілдігін) ашпастан, салық міндеттемесін орындауы

      40-бап. Бөліну жолымен қайта ұйымдастырылған кезде заңды тұлғаның салық міндеттемесін орындауы

      41-бап. Қызметін тоқтататын дара кәсіпкердің салық міндеттемесін орындау

      42-бап. Қызметін тоқтататын жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың салық міндеттемесінің орындалуы

      43-бап. Қызметі тоқтатылған кезде дара кәсіпкерлердің жекелеген санаттарының салық міндеттемесін орындау ерекшеліктері

      43-1-бап. Дара кәсіпкерлердің жекелеген санаттарының қызметін оңайлатылған тәртіппен тоқтату

      44-бап. Хабарсыз кеткен деп танылған жеке тұлғаның салық міндеттемесін орындау

      45-бап. Қайтыс болған жеке тұлғаның салық берешегін өтеу

      46-бап. Салық міндеттемесі мен талабы бойынша талап қою мерзімі

      6-тарау. Салықтар, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер және (немесе) өсiмпұлдар төлеу жөнiндегi салық мiндеттемесiн орындау мерзiмдерiнiң өзгертiлуi. Салық мiндеттемесiн тоқтату негiздерi

      47-бап. Жалпы ережелер

      47-1-бап. Салықтарды және (немесе) өсiмпұлдарды төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін салық төлеушінің өтініші негізінде өзгерту

      48-бап. Салықтарды және (немесе) өсімпұлдарды төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімін салық төлеушінің өтініші негізінде өзгерту туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген орган

      49-бап. Салық және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін банк кепілдігі арқылы өзгерту тәртібі

      50-бап. Салық және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін мүлікті кепілге алу арқылы өзгерту тәртібі

      51-бап. Мүліктік кепіл шартын жасасу тәртібі

      51-1-бап. Тексеру нәтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің және (немесе) өсімпұлдардың есепке жазылған сомаларын төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту тәртібі

      51-2-бап. Қайта құрылымдалатын ұйымның салық төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту тәртібі

      51-3-бап. Импортталатын тауарлар бойынша жанама салықтарды төлеу мерзімін өзгерту тәртібі

      52-бап. Салықтар, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөнiндегi салық мiндеттемесiн орындау мерзiмдерiн өзгерту туралы шешiмнiң қолданысын тоқтату

      53-бап. Кепілге салынған мүлікке өндіріп алуды қолдану және оны өткізу, сондай-ақ банк кепілдігінің орындалуын талап ету тәртібі

      54-бап. Салық міндеттемесінің тоқтатылуы

      2. ЕРЕКШЕ БӨЛІМ

      3-бөлім. Негізгі ережелер

      55-бап. Салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері

      7-тарау. Салықтық есепке алу

      56-бап. Салықтық есепке алу және есепке алу құжаттамасы

      57-бап. Салықтық есепке алу ережесі

      58-бап. Бөлек салықтық есепке алуды жүргізу ережесі

      59-бап. Есепке алу құжаттамасын жасауға және сақтауға қойылатын талаптар

      60-бап. Салықтық есепке алу саясатына қойылатын талаптар

      7-1-тарау. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамалық актісіне сәйкес бухгалтерлік есепке алуды жүргізуді және қаржылық есептілік жасауды жүзеге асырмайтын дара кәсіпкерлердің салықтық есепке алуды жүргізу ерекшеліктері

      60-1-бап. Жалпы ережелер

      60-2-бап. Бастапқы есепке алу құжаттарының нысандары және оларды жасау жөніндегі талаптар

      60-3-бап. Салықтық есепке алуды жүргізу ерекшеліктері

      8-тарау. Салықтық нысандар

      61-бап. Салықтық нысандар және оларды жасау тәртібі

      62-бап. Салықтық нысандарды сақтау мерзімі

      § 1. Салық есептілігі

      63-бап. Жалпы ережелер

      64-бап. Салық есептілігін жасау ерекшеліктері

      65-бап. Корпоративтік табыс салығы бойынша салық есептілігін белгілеу ерекшеліктері

      66-бап. Қосылған құн салығы бойынша салық есептілігін белгілеу ерекшеліктері

      67-бап. Жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша салық есептілігін белгілеу ерекшеліктері

      67-1-бап. Жалға беру (пайдалану) шарттарының тізілімін белгілеу ерекшеліктері және оны ұсыну мерзімдері

      68-бап. Салық есептілігін табыс ету тәртібі

      69-бап. Салық есептілігін кері қайтарып алу тәртібі

      70-бап. Салық есептілігіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу

      71-бап. Мониторинг бойынша салық есептілігін табыс ету мерзімдерін ұзарту

      72-бап. Мониторинг бойынша салық есептілігін қоспағанда, салық есептілігін табыс ету мерзімдерін ұзарту

      73-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) салық есептілігін табыс етуін тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) тәртібі

      74-бап. Патент негізінде шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкердің салық есептілігін табыс етуін тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) тәртібі

      § 2. Салықтық өтініш

      75-бап. Жалпы ережелер

      76-бап. Салықтық өтінішті табыс ету тәртібі

      § 3. Салық тіркелімдері

      77-бап. Салық тіркелімдері

      9-тарау. Салықтық есепке алу ерекшеліктері

      78-бап. Қаржы лизингі

      79-бап. Алып тасталды - ҚР 05.12.2013 № 152-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

      80-бап. Бірлескен қызметті жүзеге асыру

      4-бөлім. Корпоративтік табыс салығы

      10-тарау. Жалпы ережелер

      81-бап. Төлеушілер

      82-бап. Салық салу объектілері

      11-тарау. Салық салынатын табыс

      83-бап. Салық салынатын табыс

      § 1. Жылдық жиынтық табыс

      84-бап. Жылдық жиынтық табыс

      85-бап. Жылдық жиынтық табысқа енгізілетін табыстар

      86-бап. Өткізуден түсетін табыс

      87-бап. Құн өсімінен түсетін табыс

      88-бап. Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыс

      89-бап. Күмәнді міндеттемелер бойынша түсетін табыс

      89-1-бап. Сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымының сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша табыстары

      90-бап. Құрылған провизиялардың (резервтердің) мөлшерлерін азайтудан түсетін табыс

      91-бап. Талап ету құқығын басқаға беруден түсетін табыс

      92-бап. Тіркелген активтердің шығып қалуынан түсетін табыс

      93-бап. Табиғи ресурстарды геологиялық зерттеуге және өндіруге дайындық жұмыстарына жұмсалған шығыстарды, сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушылардың басқа да шығыстарын түзетуден түсетін табыс

      94-бап. Кен орындарын әзірлеу салдарын жою қорына аударымдар сомасының кен орындарын әзірлеу салдарын жою жөніндегі іс жүзіндегі шығыстар сомасынан асып кетуінен түсетін табыс

      95-бап. Бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша алынған өтемақылар

      96-бап. Өтеусіз алынған мүлік

      97-бап. Әлеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынған табыс

      98-бап. Кәсіпорынды мүліктік кешен ретінде сатудан түсетін табыс (залал)

      99-бап. Жылдық жиынтық табысты түзету

      § 2. Шегерімдер

      100-бап. Шегерімдер

      101-бап. Қызметтік іссапарлар кезінде өтемақылар сомасының шегерімі

      102-бап. Өкілдік шығыстар сомасының шегерімі

      103-бап. Сыйақы бойынша шегерімдер

      104-бап. Төленген күмәнді міндеттемелер бойынша шегерім

      105-бап. Күмәнді талаптар бойынша шегерім

      105-1-бап. Сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымының шегерімдері

      106-бап. Резервтік қорларға аударымдар бойынша шегерімдер

      106-1-бап. Қайта сақтандыру активтерін азайту бойынша шегерім

      107-бап. Кен орындарын әзірлеу салдарын жоюға арналған шығыстар бойынша шегерімдер және салдарды жою қорларына аударымдар сомасының шегерімдері

      108-бап. Ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық жұмыстарға арналған шығыстар бойынша шегерім

      108-1-бап. Жер қойнауын пайдаланушының дербес кластерлік қорға ақша аудару жөніндегі шығыстарын шегеру

      109-бап. Кепілдік беру жүйелеріне қатысушылардың сақтандыру сыйлықақылары мен жарналары бойынша шығыстарды шегеру

      110-бап. Қызметкерлердің есепке жазылған табыстары және жеке тұлғаларға өзге төлемдер бойынша шығыстарды шегеру

      111-бап. Табиғи ресурстарды геологиялық зерттеуге және оларды өндіруге дайындық жұмыстарына арналған шығыстар бойынша шегерімдер және жер қойнауын пайдаланушының басқа да шегерімдері

      111-1-бап. Коммерциялық табудан кейін өндіру басталған соң жерасты ұңғымалық сілтілеу әдісімен уранды өндіруге дайындық жұмыстарына арналған шығыстар бойынша шегерімдер

      112-бап. Жер қойнауын пайдаланушының қазақстандық кадрларды оқытуға және өңірлердің әлеуметтік саласын дамытуға арналған шығыстары бойынша шегерім

      113-бап. Теріс бағамдық айырма сомасының оң бағамдық айырма сомасынан асып кетуін шегеру

      114-бап. Салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің шегерімі

      115-бап. Шегерімге жатпайтын шығындар

      § 3. Тіркелген активтер бойынша шегерімдер

      116-бап. Тіркелген активтер

      117-бап. Құндық балансты айқындау

      118-бап. Тіркелген активтердің түсімі

      119-бап. Тіркелген активтердің шығып қалуы

      120-бап. Амортизациялық аударымдарды есептеу

      121-бап. Тіркелген активтер бойынша басқа да шегерімдер

      122-бап. Келесі шығыстар шегерімі

      § 4. Инвестициялық салық преференциялары

      123-бап. Инвестициялық салық преференциялары

      124-бап. Преференцияларды қолдану

      125-бап. Преференция объектілерін салықтық есепке алу ерекшеліктері

      § 5. Туынды қаржы құралдары

      126-бап. Жалпы ережелер

      127-бап. Орындалу мерзімі ұзақ болатын туынды қаржы құралын қоспағанда, туынды қаржы құралы бойынша табыс

      128-бап. Орындалу мерзімі ұзақ болатын туынды қаржы құралы бойынша табыс

      129-бап. Хеджирлеу операциялары бойынша салықтық есепке алу ерекшеліктері

      130-бап. Салықтық есепке алудың базалық активті беру жолымен орындалған кездегі ерекшеліктері

      § 5-1. Ұзақ мерзімді келісімшарттар

      130-1-бап. Жалпы ережелер

      130-2-бап. Іс жүзіндегі әдісті қолданған кезде ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша табысты айқындау тәртібі

      130-3-бап. Аяқтау әдісін қолданған кезде ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша табысты айқындау тәртібі

      § 6. Табыстар мен шегерімдерді түзету

      131-бап. Жалпы ережелер

      132-бап. Табыстар мен шегерімдерді түзету

      12-тарау. Салық салынатын табысты азайту және салық төлеушілердің кейбір санаттарын салық салудан босату

      133-бап. Салық салынатын табысты азайту

      134-бап. Коммерциялық емес ұйымдарға салық салу

      135-бап. Әлеуметтік салада қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу

      135-1-бап. Дербес білім беру ұйымдарына салық салу

      135-2-бап. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйымға салық салу

      135-3-бап. Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымға салық салу

      135-4-бап. Қазақстан Республикасының халықаралық кеме тізілімінде тіркелген теңіз кемесімен жүк тасымалдауды жүзеге асыратын салық төлеушiге салық салу

      13-тарау. Залалдар

      136-бап. Залал ұғымы

      137-бап. Залалдарды ауыстыру

      138-бап. Қайта ұйымдастыру кезінде залалдарды ауыстыру

      14-тарау. Корпоративтік табыс салығын есептеу тәртібі және оны төлеу мерзімдері

      139-бап. Корпоративтік табыс салығы сомасын есептеу

      140-бап. Салық төлеушілердің жекелеген санаттарының корпоративтік табыс салығын есептеу және төлеу ерекшеліктері

      141-бап. Аванстық төлемдер сомасын есептеу

      142-бап. Корпоративтік табыс салығын төлеу мерзімдері мен тәртібі

      15-тарау. Төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығы

      143-бап. Төлем көзінен ұсталатын табыстар

      144-бап. Төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығын есептеу тәртібі

      144-1-бап. Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрмастан қызметін жүзеге асыратын бейрезидент заңды тұлғалардың табыстарына салық салу тәртібі

      145-бап. Төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығын аудару тәртібі

      146-бап. Төлем көзінен ұсталған корпоративтік табыс салығы жөніндегі есеп-қисап

      16-тарау. Салық мөлшерлемелері, салық кезеңі және салық декларациясы

      147-бап. Салық мөлшерлемелері

      148-бап. Салық кезеңі

      149-бап. Салық декларациясы

      5-бөлім. Арнайы экономикалық аймақтардың аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға және басым инвестициялық жобаны іске асыратын ұйымға салық салу

      17-тарау. Арнайы экономикалық аймақтардың аумақтарында қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу

      150-бап. Жалпы ережелер

      151-бап. Алып тасталды - ҚР 2011.07.21 № 470-IV (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      151-1-бап. Қызметiн "Астана – жаңа қала" арнайы экономикалық аймағының аумағында жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу

      151-2-бап. Қызметiн "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркi" арнайы экономикалық аймағының аумағында жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу

      151-3-бап. Қызметiн "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағында жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу

      151-4-бап. Қызметiн "Инновациялық технологиялар паркi" арнайы экономикалық аймағының аумағында жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу

      151-5-бап. Қызметiн "Оңтүстiк" арнайы экономикалық аймағының аумағында жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу

      151-6-бап. Қызметiн "Бурабай" арнайы экономикалық аймағының аумағында жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу

      151-7-бап. Қызметін "Сарыарқа" арнайы экономикалық аймағының аумағында жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу

      151-8-бап. Қызметін "Қорғас – Шығыс қақпасы" арнайы экономикалық аймағының аумағында жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу

      151-9-бап. Қызметін "Павлодар" арнайы экономикалық аймағының аумағында жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу

      151-10-бап. Қызметiн "Тараз химиялық паркі" арнайы экономикалық аймағының аумағында жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу

      152-бап. Салық кезеңі және салық есептілігі

      17-1-тарау. Инвестициялық басым жобаны іске асыратын ұйымға салық салу

      152-1-бап. Жалпы ережелер

      152-2-бап. Инвестициялық басым жобаны іске асыратын ұйымға салық салу

      17-2-тарау. Инвестициялық стратегиялық жобаны іске асыратын ұйымға салық салу

      152-3-бап. Жалпы ережелер

      152-4-бап. Инвестициялық стратегиялық жобаны іске асыратын ұйымға салық салу

      6-бөлім. Жеке табыс салығы

      18-тарау. Жалпы ережелер

      153-бап. Төлеушілер

      154-бап. Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын шетелдіктің және азаматтығы жоқ адамның табыстарына салық салу ерекшеліктері

      154-1-бап. Бейрезидент жеке тұлғалардың табыстарына салық салу тәртібі

      155-бап. Салық салу объектілері

      156-бап. Салық салуға жатпайтын табыстар

      157-бап. Жылдық жиынтық табыстың салық салынбайтын мөлшері

      158-бап. Салық мөлшерлемелері

      159-бап. Салық кезеңі

      19-тарау. Төлем көзінен салық салынатын табыстар

      160-бап. Төлем көзінен салық салынатын табыстар

      161-бап. Салықты есептеу, ұстау және төлеу

      161-1-бап. Мемлекеттік мекемелердің салықты есептеу, ұстау және төлеу ерекшелiктерi

      162-бап. Жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларация

      § 1. Қызметкердің табысы

      163-бап. Қызметкердің табысы

      164-бап. Қызметкердің заттай нысандағы табысы

      165-бап. Қызметкердің материалдық пайда түріндегі табысы

      166-бап. Салық шегерімдері

      167-бап. Салықты есептеу және ұстау

      § 2. Жеке тұлғаның салық агентінен алатын табысы

      168-бап. Жеке тұлғаның салық агентінен алатын табысы

      169-бап. Салық сомасын есептеу

      § 3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларынан төленетін зейнетақы төлемдері

      170-бап. Зейнетақы төлемдері

      171-бап. Салық сомасын есептеу

      § 4. Дивидендтер, сыйақылар, ұтыстар түріндегі табыс

      172-бап. Дивидендтер, сыйақылар, ұтыстар

      § 5. Стипендиялар

      173-бап. Стипендиялар

      174-бап. Салық сомасын есептеу

      § 6. Жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табыс

      175-бап. Жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табыс

      176-бап. Салық сомасын есептеу

      20-тарау. Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар

      177-бап. Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар

      178-бап. Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар бойынша жеке табыс салығын есептеу

      179-бап. Салық төлеу мерзімдері

      § 1. Мүліктік табыс

      180-бап. Мүліктік табыс

      180-1-бап. Жеке тұлғаның, сондай-ақ шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімін қолданатын дара кәсіпкердің мүлікті өткізуі кезіндегі құн өсімінен түсетін табыс

      180-2-бап. Жеке тұлғаның, сондай-ақ шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімін қолданатын дара кәсіпкердің мүлікті (ақшадан басқа) жарғылық капиталға салым ретінде беруі кезіндегі құн өсімінен түсетін табыс

      180-3-бап. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімін қолданатын дара кәсіпкердің өзге активтерді өткізуі кезіндегі құн өсімінен түсетін табыс

      § 2. Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың табысы

      181-бап. Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың табысы

      182-бап. Салықты есептеу және төлеу

      § 3. Дара кәсіпкердің табысы

      183-бап. Дара кәсіпкердің табысы

      § 4. Басқа табыстар

      184-бап. Басқа табыстар

      21-тарау. Жеке табыс салығы бойынша декларация

      185-бап. Жеке табыс салығы бойынша декларация

      186-бап. Декларацияны табыс ету мерзімдері

      187-бап. Салық төлемінің расталмауы

      7-бөлім. Халықаралық салық салудың ерекшеліктері

      22-тарау. Жалпы ережелер

      188-бап. Халықаралық салық салудың негізгі принциптері

      189-бап. Резиденттер

      190-бап. Бейрезиденттер

      191-бап. Бейрезиденттің тұрақты мекемесі

      192-бап. Бейрезиденттің Қазақстан Республикасындағы көздерден алатын табыстары

      23-тарау. Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме құрмай жүзеге асыратын бейрезидент заңды тұлғалардың табыстарына салық салу тәртібі

      193-бап. Төлем көзінен корпоративтік табыс салығын есептеу мен ұстау тәртібі

      194-бап. Төлем көзінен табыс салығының мөлшерлемелері

      195-бап. Төлем көзінен корпоративтік табыс салығын аударудың тәртібі мен мерзімдері

      196-бап. Салық есептілігін табыс ету

      196-1-бап. Салық есептілігін табыс ету ерекшеліктері

      197-бап. Қазақстан Республикасындағы мүлікті және Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалануға байланысты акцияларды, қатысу үлестерін өткізу кезінде құн өсімінен түсетін табыстардан салықты есептеу, ұстау және аудару

      24-тарау. Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидент заңды тұлғалардың табыстарына салық салу тәртібі

      198-бап. Салық салынатын табысты анықтау

      199-бап. Таза табысқа салық салу тәртібі

      200-бап. Жекелеген жағдайларда табыстарға салық салу тәртібі

      25-тарау. Бейрезидент жеке тұлғалардың табыстарына салық салу тәртібі

      200-1-бап. Бейрезидент жеке тұлғаның салық салуға жатпайтын табыстары

      201-бап. Төлем көзінен жеке табыс салығын есептеу, ұстау және аудару тәртібі

      202-бап. Қазақстан Республикасында тұрақты мекемесі жоқ бейрезидент заңды тұлғаның шетелдік қызметкерлерінің табыстарына салық салу тәртібі

      203-бап. Шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар бойынша жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық жөніндегі декларацияны табыс ету

      204-бап. Бейрезидент жеке тұлғаның табыстарына жекелеген жағдайларда салық салу тәртібі

      205-бап. Жеке табыс салығы бойынша декларацияны табыс ету

      26-тарау. Халықаралық шарттар бойынша арнаулы ережелер

      206-бап. Халықаралық шартты қолдану жағдайы

      207-бап. Халықаралық шарттарды қолдану тәртібі

      208-бап. Қазақстан Республикасындағы көздерден табысқа салық салу мақсатында бейрезидент заңды тұлғаның басқару және жалпы әкімшілік шығыстарын шегерімге жатқызу әдістері

      209-бап. Шығыстарды барабар бөлу әдісі

      210-бап. Шығыстарды барабар бөлу әдісін жекелеген жағдайларда қолдану кезінде есептік көрсеткішті есептеудің ерекшеліктері

      211-бап. Шығыстарды шегерімге тікелей (тура) жатқызу әдісі

      212-бап. Бейрезиденттiң Қазақстан Республикасындағы көздерден алған табыстарын салық салудан толық босатуға қатысты халықаралық шартты қолдану тәртiбi

      212-1-бап. Бейрезиденттiң Қазақстан Республикасындағы көздерден дивидендтер, сыйақылар және (немесе) роялти түрінде алған табыстарын салық салудан босатуға немесе оларға төмендетілген салық мөлшерлемесін қолдануға қатысты халықаралық шартты қолдану тәртiбi

      212-2-бап. Бейрезиденттiң депозитарлық қолхаттарының базалық активі болып табылатын акциялары бойынша дивидендтер түріндегі табыстарын салық салудан ішінара босатуға қатысты халықаралық шартты қолдану тәртiбi

      213-бап. Халықаралық шартты тұрақты мекеме арқылы бейрезиденттiң халықаралық тасымал жөніндегі қызметтер көрсетуден түскен табыстарына салық салудан босатуға қатысты қолдану тәртібі

      214-бап. Халықаралық шартты бейрезиденттің тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасындағы қызметінен түсетін таза табысқа салық салудан ішінара босатуға қатысты қолдану тәртібі

      215-бап. Халықаралық шартты салық агенттері болып табылмайтын тұлғалардан бейрезидент жеке тұлғаның алған табыстарына салық салудан босатуға қатысты қолдану тәртібі

      216-бап. Бейрезиденттің табыстарынан табыс салығын бюджетке немесе шартты банк салымына аудару тәртібі

      217-бап. Бюджеттен немесе шартты банк салымынан табыс салығын қайтару тәртiбi

      218-бап. Табыс салығын шартты банк салымынан бюджетке аудару тәртібі

      219-бап. Резиденттікті растайтын құжатқа және төленген табыс салығын халықаралық шарт негізінде бюджеттен немесе шартты банк салымынан қайтаруға арналған салықтық өтінішке қойылатын талаптар

      220-бап. Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыстардың және ұсталған (төленген) салықтардың сомасы туралы анықтама

      27-тарау. Резиденттердің сыртқы экономикалық қызметтен түсетін табыстарына салық салудың ерекшеліктері

      221-бап. Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі көздерден алынған табыстар

      221-1-бап. Жеке тұлғаның, сондай-ақ шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімін қолданатын дара кәсіпкердің Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегi көздерден алынған мүлiктi өткiзуден түсетiн табысын айқындау тәртiбi

      222-бап. Резидент - заңды тұлғаның Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде табыс алуға бағытталған қызметті жүзеге асыруға байланысты шығыстарын шегерімге жатқызу тәртібі

      223-бап. Шетелдік салықты есепке жатқызу

      224-бап. Жеңiлдiктi салық салынатын мемлекетте алынған табыс

      225-бап. Резиденттің халықаралық шартты шет мемлекетте қолдану тәртібі

      226-бап. Өзара келісу рәсімі

      227-бап. Салық жинаудағы көмек

      227-1-бап. Депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар бойынша дивидендтер түрінде резидентке төленетін табыстар бойынша салық агентінің салық міндеттемесін орындау, сондай-ақ төлем көзінен ұсталатын табыс салығын қайтару тәртібі

      8-бөлім. Қосылған құн салығы

      28-тарау. Жалпы ережелер

      228-бап. Төлеушілер

      229-бап. Салық салу объектілері

      29-тарау. Салық салынатын айналым

      230-бап. Салық салынатын айналымды айқындау

      231-бап. Тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді өткізу бойынша айналым

      232-бап. Салық салынбайтын айналым

      233-бап. Тапсырма шарттары бойынша жүзеге асырылатын өткізу бойынша айналымдар

      233-1-бап. Комиссия шартының талаптарына сәйкес келетін жағдайларда жүзеге асырылатын өткізу бойынша айналымдар

      233-2-бап. Көлік экспедициясы шарты бойынша жүзеге асырылатын өткізу бойынша айналымдар

      234-бап. Сенімгерлікпен басқару шарттары бойынша жүзеге асырылатын өткізу (сатып алу) бойынша айналымдар

      235-бап. Бірлескен қызмет туралы шарттардың шеңберінде жүзеге асырылатын өткізу (сатып алу) бойынша айналымдар

      236-бап. Тауарды, жұмысты, қызмет көрсетулерді өткізу орны

      237-бап. Өткізу бойынша айналым жасау күні

      30-тарау. Салық салынатын айналым мөлшерін анықтау

      238-бап. Салық салынатын айналым мөлшері

      239-бап. Салық салынатын айналым мөлшерін түзету

      240-бап. Күмәнді талаптар бойынша салық салынатын айналым мөлшерін түзету

      241-бап. Бейрезиденттен жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде салық салынатын айналым

      31-тарау. Нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдар

      242-бап. Тауарлар экспорты

      243-бап. Тауарлар экспортын растау

      244-бап. Халықаралық тасымалдауға салық салу

      244-1-бап. Халықаралық ұшуды, халықаралық әуемен тасымалдауды орындайтын шетелдік авиакомпаниялардың әуе кемелеріне май құю кезінде әуежайлар жүзеге асыратын жанар-жағармай материалдарын өткізуге салық салу

      244-2-бап. Арнайы экономикалық аймақтың аумағына өткізілетін тауарларға салық салу

      244-3-бап. "Астана – жаңа қала" арнайы экономикалық аймағының аумағына өткізілетін тауарларға салық салу ерекшеліктері

      244-4-бап. Тазартылған алтынға салық салу

      245-бап. Жекелеген жағдайларда салық салу

      32-тарау. Салық салынатын импорт

      246-бап. Салық салынатын импорттың айқындамасы

      247-бап. Салық салынатын импорт мөлшері

      33-тарау. Қосылған құн салығынан босатылған айналымдар және импорт

      248-бап. Қосылған құн салығынан босатылған, өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымдар

      249-бап. Жерге және тұрғын үй ғимараттарына байланысты айналымдар

      250-бап. Қосылған құн салығынан босатылатын қаржылық операциялар

      251-бап. Мүлікті қаржы лизингіне беру

      252-бап. Коммерциялық емес ұйымдар көрсететін қызметтер

      253-бап. Мәдениет, ғылым және білім беру саласындағы қызмет көрсетулер, жұмыстар

      253-1-бап. Дербес білім беру ұйымдары көрсететін қызметтер

      254-бап. Медициналық және ветеринариялық қызмет саласындағы тауарлар мен қызмет көрсетулер

      255-бап. Қосылған құн салығынан босатылатын импорт

      34-тарау. Қосылған құн салығы бойынша есепке жатқызу

      256-бап. Есепке жатқызылатын қосылған құн салығы

      257-бап. Есепке жатқызылуға жатпайтын қосылған құн салығы

      258-бап. Есепке жатқызылатын қосылған құн салығының сомасын түзету

      259-бап. Міндеттемелерді есептен шығару кезінде күмәнді міндеттемелер бойынша есепке жатқызылған қосылған құн салығының сомасын түзету

      260-бап. Қосылған құн салығы салынбайтын өткізу бойынша айналымдар болған кезде қосылған құн салығын есепке жатқызу тәртібі

      262-бап. Бөлек есептеу әдісі

      35-тарау. Шот-фактура

      263-бап. Шот-фактура

      264-бап. Экспедиторлардың шот-фактуралар жазып беру ерекшеліктері

      264-1-бап. Талаптары комиссия шартының талаптарына сәйкес келетін шарттар бойынша шот-фактуралар жазып беру ерекшеліктері

      265-бап. Қосымша шот-фактураларды жазып беру

      36-тарау. Салықты есептеу және төлеу тәртібі

      266-бап. Қосылған құн салығын есептеу

      267-бап. Жекелеген жағдайларда қосылған құн салығын төлеу тәртібі

      268-бап. Қосылған құн салығының мөлшерлемелері

      269-бап. Салық кезеңі

      270-бап. Салық декларациясы

      271-бап. Қосылған құн салығын төлеу мерзімі

      271-1-бап. Жай серіктестік (консорциум) құрамында өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) бойынша қызметті жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылардың қосылған құн салығы бойынша салық міндеттемесін орындауының ерекшеліктері

      37-тарау. Қосылған құн салығы бойынша бюджетпен өзара қатынас

      272-бап. Қосылған құн салығын қайтару

      273-бап. Қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтару

      273-1-бап. Жекелеген жағдайларда қосылған құн салығының асып кетуін қайтару ерекшеліктері

      274-бап. Қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтарудың оңайлатылған тәртібі

      275-бап. Грант қаражаттары есебінен сатып алынған тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша төленген қосылған құн салығын қайтару

      276-бап. Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген шет мемлекеттердің өкілдіктеріне, шет мемлекеттердің консулдық мекемелеріне және олардың персоналына қосылған құн салығын қайтару

      37-1-тарау. Кеден одағында тауарлардың экспорты мен импорты, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету кезінде қосылған құн салығын салу ерекшеліктері

      276-1-бап. Жалпы ережелер

      276-2-бап. Кеден одағында қосылған құн салығын төлеушілер

      276-3-бап. Салық салу объектілері, салық салынатын айналымды айқындау

      276-4-бап. Кеден одағында тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымды және салық салынатын импортты айқындау

      276-5-бап. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді өткізу орны

      276-6-бап. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналым жасау, салық салынатын импортты жасау күні

      276-7-бап. Тауарлардың экспорты кезінде салық салынатын айналымның мөлшерін айқындау

      276-8-бап. Салық салынатын импорттың мөлшерін айқындау

      276-9-бап. Жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша салық салынатын айналымның мөлшерін айқындау

      276-10-бап. Кеден одағындағы тауарлардың экспорты

      276-11-бап. Тауарлар экспортын растау

      276-12-бап. Кеден одағында халықаралық тасымалдарға салық салу

      276-13-бап. Кеден одағында алыс-беріс шикізатын өңдеу жөніндегі жұмыстарға салық салу

      276-14-бап. Алыс-беріс шикізатын өңдеу мерзімдері

      276-15-бап. Кеден одағында қосылған құн салығынан босатылған айналымдар мен импорт

      276-16-бап. Кеден одағында қосылған құн салығының сомаларын есепке жатқызу тәртібі

      276-17-бап. Шот-фактура

      276-18-бап. Тауарлардың импорты кезінде қосылған құн салығын төлеушілерді айқындау ерекшеліктері

      276-19-бап. Қазақстан Республикасының аумағына тауарлардың импорты кезінде Кеден одағында комиссия, тапсырма шарттары бойынша қосылған құн салығын есептеу ерекшеліктері

      276-20-бап. Кеден одағында тауарлардың импорты кезінде қосылған құн салығын есептеу және төлеу тәртібі

      276-21-бап. Кеден одағында тауарлардың экспорты кезінде қосылған құн салығын есептеу және төлеу тәртібі

      276-22-бап. Кеден одағында тауарлардың импорты кезінде тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті кері қайтарып алу

      276-23-бап. Тауарлардың импорты кезінде төленген қосылған құн салығының сомаларын түзету тәртібі

      9-бөлім. Акциздер

      38-тарау. Жалпы ережелер

      277-бап. Акциздерді қолдану

      277-1-бап. Кеден одағында қолданылатын ұғымдар

      278-бап. Төлеушілер

      279-бап. Акцизделетін тауарлар тізбесі

      280-бап. Акциз мөлшерлемелері

      39-тарау. Қазақстан Республикасында өндірілетін, өткізілетін акцизделетін тауарларға салық салу

      281-бап. Салық салу объектісі

      282-бап. Операция жасалған күн

      283-бап. Салық базасы

      284-бап. Әртүрлі мөлшерлемелер белгіленген жағдайда спирттің барлық түріне және шарап материалына салық салу ерекшеліктері

      285-бап. Акцизделетін тауарлардың бүлінуі, жоғалуы

      286-бап. Акциз маркаларының, есепке алу-бақылау маркаларының бүлінуі, жоғалуы

      287-бап. Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылатын бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) мен дизель отынын көтерме және бөлшек саудада өткізуге жатқызу өлшемдері

      288-бап. Акцизделетін тауарлар экспортын растау

      289-бап. Акциз сомасын есептеу

      290-бап. Салық базасын түзету

      291-бап. Салықтан шегерім жасау

      292-бап. Акциз төлеу мерзімдері

      293-бап. Акциз төленетін жер

      294-бап. Салық төлеушілердің құрылымдық бөлімшелер, салық салуға байланысты объектілер үшін акциз есептеу мен төлеу тәртібі

      295-бап. Салық кезеңі

      296-бап. Салық декларациясы

      40-тарау. Акцизделетін тауарлардың импортына салық салу

      297-бап. Импортталатын акцизделетін тауарлардың салық базасы

      298-бап. Импортталатын акцизделетін тауарларға акциз төлеу мерзімдері

      299-бап. Акцизден босатылған акцизделетін тауарлардың импорты

      10-бөлім. Экспортқа рента салығы

      41-тарау. Экспортқа рента салығы

      300-бап. Төлеушілер

      301-бап. Салық салу объектісі

      302-бап. Есептеу тәртібі

      303-бап. Экспортқа рента салығының мөлшерлемелері

      304-бап. Салық кезеңі

      305-бап. Төлеу мерзімдері

      306-бап. Салық декларациясы

      11-бөлім. Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу

      42-тарау. Жалпы ережелер

      307-бап. Осы бөлімде реттелетін қатынастар

      308-бап. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу жөнiндегi қызметке салық салу

      308-1-бап. Жекелеген жер қойнауын пайдаланушылардың салық міндеттемесін орындау тәртібі

      308-2-бап. Роялти және Қазақстан Республикасының өнімді бөлу бойынша үлесі жөніндегі салық міндеттемесін заттай нысанда орындау тәртібі

      309-бап. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға жатпайтын қызметке салық салу

      310-бап. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша бөлек салықтық есепке алуды жүргізудің негізгі принциптері

      43-тарау. Бонустар

      311-бап. Жалпы ережелер

      § 1. Қол қойылатын бонус

      312-бап. Жалпы ережелер

      313-бап. Төлеушілер

      314-бап. Қол қойылатын бонустың мөлшерін белгілеу тәртібі

      315-бап. Қол қойылатын бонусты төлеу мерзімдері

      316-бап. Салық декларациясы

      § 2. Коммерциялық табу бонусы

      317-бап. Жалпы ережелер

      318-бап. Төлеушілер

      319-бап. Салық салу объектісі

      320-бап. Салық базасы

      321-бап. Коммерциялық табу бонусын есептеу тәртібі

      322-бап. Коммерциялық табу бонусының мөлшерлемесі

      323-бап. Коммерциялық табу бонусын төлеу мерзімдері

      324-бап. Салық декларациясы

      44-тарау. Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлем

      325-бап. Жалпы ережелер

      326-бап. Төлеушілер

      327-бап. Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемді белгілеу тәртібі

      328-бап. Төлеу тәртібі мен мерзімдері

      329-бап. Салық декларациясы

      45-тарау. Пайдалы қазбаларды өндіру салығы

      330-бап. Жалпы ережелер

      331-бап. Төлеушілер

      § 1. Мұнайға арналған пайдалы қазбаларды өндіру салығы

      332-бап. Салық салу объектісі

      333-бап. Салық базасы

      334-бап. Шикі мұнай, газ конденсаты және табиғи газ құнын айқындау тәртібі

      335-бап. Салықты есептеу тәртібі

      336-бап. Пайдалы қазбаларды өндіру салығының мөлшерлемелері

      § 2. Кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда, минералды шикізатқа пайдалы қазбаларды өндіру салығы

      337-бап. Салық салу объектісі

      338-бап. Салық базасы

      339-бап. Пайдалы қазбаларды өндіру салығының мөлшерлемелері

      § 3. Кең таралған пайдалы қазбаларға, жерасты сулары мен емдік балшықтарға пайдалы қазбаларды өндіру салығы

      340-бап. Салық салу объектісі

      341-бап. Салық базасы

      342-бап. Пайдалы қазбаларды өндіру салығының мөлшерлемелері

      § 4. Салық кезеңі, салық декларациясы және төлеу мерзімі

      343-бап. Салық кезеңі

      344-бап. Төлеу мерзімдері

      345-бап. Салық декларациясы

      346-бап. Пайдалы қазбаларды өндіру салығын, шикі мұнай, газ конденсаты бойынша экспортқа рента салығын заттай нысанда төлеу тәртiбi

      46-тарау. Үстеме пайда салығы

      347-бап. Жалпы ережелер

      347-1-бап. Төлеушілер

      348-бап. Салық салу объектісі

      348-1-бап. Үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табыс

      348-2-бап. Үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін салық салынатын табыс

      348-3-бап. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша жылдық жиынтық табыс

      348-4-бап. Үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін шегерімдер

      348-5-бап. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша корпоративтік табыс салығы

      349-бап. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша бейрезиденттің тұрақты мекемесінің таза табысына салықтың есеп айырысу сомасы

      350-бап. Есептеу тәртібі

      351-бап. Үстеме пайда салығының мөлшерлемелері, үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшін таза табысты бөлудің шекті сомасын есептеу үшін пайыздардың деңгейлері мен мөлшері

      352-бап. Салық кезеңі

      353-бап. Салықты төлеу мерзімі

      354-бап. Салық декларациясы

      12-бөлім. Әлеуметтік салық

      47-тарау. Жалпы ережелер

      355-бап. Төлеушілер

      356-бап. Арнаулы салық режимдерін қолданатын төлеушілердің әлеуметтік салық бойынша салық есептілігін есептеу, төлеу және табыс ету ерекшеліктері

      357-бап. Салық салу объектісі

      358-бап. Салық мөлшерлемелері

      48-тарау. Салықты есептеу және төлеу тәртібі

      359-бап. Әлеуметтік салықты есептеу тәртібі

      360-бап. Әлеуметтік салықты төлеу

      361-бап. Мемлекеттiк мекемелердiң әлеуметтiк салықты есептеу ерекшелiктерi

      362-бап. Құрылымдық бөлімшелер бойынша салықты есептеу және төлеу тәртібі

      49-тарау. Салық кезеңі және салық декларациясы

      363-бап. Салық кезеңі

      364-бап. Жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша декларация

      13-бөлім. Көлік құралы салығы

      50-тарау. Жалпы ережелер

      365-бап. Салық төлеушілер

      366-бап. Салық салу объектілері

      51-тарау. Салық мөлшерлемелері, салықты есептеу тәртібі және төлеу мерзімдері

      367-бап. Салық мөлшерлемелері

      368-бап. Салықты есептеу тәртібі

      369-бап. Салық төлеу мерзiмдерi мен тәртібі

      52-тарау. Салық кезеңі және салық декларациясы

      370-бап. Салық кезеңі

      371-бап. Салық есептілігі

      14-бөлім. Жер салығы

      53-тарау. Жалпы ережелер

      372-бап. Жалпы ережелер

      373-бап. Төлеушілер

      374-бап. Жекелеген жағдайларда төлеушіні айқындау

      375-бап. Салық салу объектісі

      376-бап. Жекелеген жағдайларда салық салу объектісін айқындау

      377-бап. Салық базасы

      54-тарау. Салық мөлшерлемелері

      378-бап. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге салынатын базалық салық мөлшерлемелері

      379-бап. Жеке тұлғаларға берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге салынатын базалық салық мөлшерлемелері

      380-бап. Ауыл шаруашылығына арналмаған, ауыл шаруашылығы мақсаттары үшін пайдаланылатын жерлерге салынатын салық мөлшерлемелері

      381-бап. Елді мекендердің жерлеріне (үй іргесіндегі жер учаскелерін қоспағанда) салынатын базалық салық мөлшерлемелері

      382-бап. Үй іргесіндегі жер учаскелеріне салынатын базалық салық мөлшерлемелері

      383-бап. Елді мекендерден тыс орналасқан өнеркәсіп жерлеріне салынатын базалық салық мөлшерлемелері

      384-бап. Елді мекендер шегінде орналасқан өнеркәсіп жерлеріне салынатын салық мөлшерлемелері

      385-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың, орман қоры мен су қорының жерлеріне салынатын салық мөлшерлемелері

      386-бап. Автотұрақтар (паркингтер), автомобильге май құю станциялары үшін бөлінген, казино орналасқан, сондай-ақ тиісті мақсаттарда пайдаланылмайтын немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдаланылатын жер учаскелеріне салық мөлшерлемелері

      387-бап. Базалық салық мөлшерлемелерін түзету

      55-тарау. Салықты есептеу тәртібі және төлеу мерзімдері

      388-бап. Салықты есептеу мен төлеудің жалпы тәртібі

      389-бап. Заңды тұлғалардың салықты есептеу тәртібі мен төлеу мерзімдері

      390-бап. Жекелеген жағдайларда салықты есептеудiң, төлеудің және салық есептілігін табыс етудің ерекшелiктерi

      391-бап. Жеке тұлғалардың салықты есептеу тәртiбi және төлеу мерзiмдерi

      56-тарау. Салық кезеңі және салық есептілігі

      392-бап. Салық кезеңі

      393-бап. Салық есептілігі

      15-бөлім. Мүлік салығы

      57-тарау. Заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерге салынатын мүлік салығы

      394-бап. Салық төлеушілер

      395-бап. Жекелеген жағдайларда салық төлеушіні айқындау

      396-бап. Салық салу объектісі

      397-бап. Салық базасы

      398-бап. Салық мөлшерлемелері

      399-бап. Салықты есептеу мен төлеу тәртібі

      400-бап. Жекелеген жағдайларда салықты есептеу және төлеу

      401-бап. Салық кезеңі

      402-бап. Салық есептілігі

      58-тарау. Жеке тұлғалардың мүлік салығы

      403-бап. Салық төлеушілер

      404-бап. Жекелеген жағдайларда салық төлеушіні айқындау

      405-бап. Салық салу объектісі

      406-бап. Салықтық базасы

      407-бап. Жекелеген жағдайларда салықты есептеу мен төлеу

      408-бап. Салық мөлшерлемелері

      409-бап. Салықты есептеу мен төлеу тәртібі

      410-бап. Салық кезеңі

      16-бөлім. Ойын бизнесі салығы

      59-тарау. Ойын бизнесі салығы

      411-бап. Төлеушілер

      412-бап. Салық салу объектілері

      413-бап. Салық мөлшерлемелері

      414-бап. Салық кезеңі

      415-бап. Салықты есептеу тәртібі және төлеу мерзімі

      416-бап. Ойын бизнесі салығын төлеушілердің қосымша төлемі

      417-бап. Қосымша төлемді есептеу және төлеу тәртібі

      418-бап. Салық декларациясын табыс ету мерзімі

      17-бөлім. Тіркелген салық

      60-тарау. Тіркелген салық

      419-бап. Осы тарауда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      420-бап. Төлеушілер

      421-бап. Тіркелген салық салу объектілері

      422-бап. Тіркелген салықтың мөлшерлемелері

      423-бап. Салық кезеңі

      424-бап. Тіркелген салықты есептеу тәртібі және төлеу мерзімі

      425-бап. Салық декларациясын табыс ету мерзімі

      18-бөлім. Арнаулы салық режимдері

      426-бап. Арнаулы салық режимдерінің түрлері

      61-тарау. Шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы салық режимі

      § 1. Жалпы ережелер

      427-бап. Жалпы ережелер

      427-1-бап. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамалық актісіне сәйкес бухгалтерлік есепке алуды жүргізу мен қаржылық есептілік жасауды жүзеге асырмайтын дара кәсiпкерлердің табыстарды салықтық есепке алуды тану ерекшеліктері

      428-бап. Арнаулы салық режимін қолдану шарттары

      § 2. Патент негізіндегі арнаулы салық режимі

      429-бап. Қолдану шарттары

      430-бап. Салық кезеңі

      431-бап. Қолдану тәртібі

      432-бап. Патент құнын есептеу

      § 3. Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі

      433-бап. Қолдану шарттары

      434-бап. Салық кезеңі

      435-бап. Қолдану тәртібі

      436-бап. Салықтарды оңайлатылған декларация бойынша есептеу

      437-бап. Оңайлатылған декларацияны табыс ету және салықтарды төлеу мерзімдері

      438-бап. Міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдарды, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу (аудару) тәртібі

      62-тарау. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимі

      439-бап. Жалпы ережелер

      440-бап. Салық кезеңі

      441-бап. Қолдану тәртібі

      442-бап. Арнаулы салық режимін қолдану ерекшеліктері

      443-бап. Салық салу объектісі

      444-бап. Бірыңғай жер салығын есептеу тәртібі

      445-бап. Әлеуметтік салықты есептеу ерекшеліктері

      446-бап. Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң жекелеген түрлерiн төлеу, мiндеттi зейнетақы жарналарын, әлеуметтiк аударымдарды, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу (аудару) мерзiмдерi

      447-бап. Бірыңғай жер салығын төлеушілер үшін салық декларациясын табыс ету мерзімдері

      63-тарау. Ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндірушілер және ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін арнаулы салық режимі

      448-бап. Жалпы ережелер

      449-бап. Салық кезеңі

      450-бап. Қолдану шарттары

      451-бап. Жекелеген салық түрлерін есептеу ерекшелігі

      452-бап. Салық төлеу және салық есептілігін табыс ету мерзімдері

      19-бөлім. Басқа міндетті төлемдер

      64-тарау. Тіркеу алымдары

      453-бап. Жалпы ережелер

      454-бап. Алым төлеушілер

      455-бап. Салық салу объектісі

      456-бап. Алым мөлшерлемелері

      457-бап. Алымдарды төлеуден босату

      458-бап. Есептеу мен төлеу тәртібі

      65-тарау. Автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағымен жүргені үшін алым

      459-бап. Жалпы ережелер

      460-бап. Алым төлеушілер

      461-бап. Алым мөлшерлемелері

      462-бап. Есептеу мен төлеу тәртібі

      66-тарау. Аукциондардан алынатын алым

      463-бап. Жалпы ережелер

      464-бап. Алым төлеушілер

      465-бап. Алым алу объектісі

      466-бап. Алым мөлшерлемесі

      467-бап. Есептеу мен төлеу тәртібі

      468-бап. Салық декларациясы

      67-тарау. Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым

      469-бап. Жалпы ережелер

      470-бап. Алым төлеушілер

      471-бап. Алым мөлшерлемелері

      472-бап. Есептеу мен төлеу тәртібі

      68-тарау. Телевизия және радио хабарларын тарату ұйымдарына радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат бергені үшін алым

      473-бап. Жалпы ережелер

      474-бап. Алым төлеушілер

      475-бап. Алым мөлшерлемелері

      476-бап. Есептеу мен төлеу тәртібі

      68-1-тарау. Азаматтық авиация саласындағы сертификаттау үшін алым

      476-1-бап. Жалпы ережелер

      476-2-бап. Алым төлеушілер

      476-3-бап. Алым мөлшерлемелері

      476-4-бап. Есептеу және төлеу тәртібі

      68-2-тарау. Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін алым

      476-5-бап. Жалпы ережелер

      476-6-бап. Алым төлеушілер

      476-7-бап. Алым мөлшерлемелері

      476-8-бап. Алым сомасын есептеу және төлеу тәртібі

      69-тарау. Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы

      477-бап. Жалпы ережелер

      478-бап. Төлемақы төлеушілер

      479-бап. Салық салу объектісі

      480-бап. Төлемақы мөлшерлемелері

      481-бап. Есептеу мен төлеу тәртібі

      482-бап. Салық кезеңі

      483-бап. Салық есептілігі

      70-тарау. Жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақы

      484-бап. Жалпы ережелер

      485-бап. Төлемақы төлеушілер

      486-бап. Салық салу объектілері

      487-бап. Төлемақы мөлшерлемелері

      488-бап. Есептеу мен төлеу тәртібі

      489-бап. Салық төлеушілердің жекелеген санаттарының төлемақыны есептеуі мен төлеуінің ерекшеліктері

      490-бап. Салық кезеңі

      491-бап. Салық есептілігі

      71-тарау. Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы

      492-бап. Жалпы ережелер

      493-бап. Төлемақы төлеушілер

      494-бап. Салық салу объектісі

      495-бап. Төлемақы мөлшерлемелері

      496-бап. Есептеу мен төлеу тәртібі

      497-бап. Салық кезеңі

      498-бап. Салық есептілігі

      72-тарау. Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақы

      499-бап. Жалпы ережелер

      500-бап. Төлемақы төлеушілер

      501-бап. Төлемақы мөлшерлемелері

      502-бап. Есептеу мен төлеу тәртібі

      73-тарау. Орманды пайдаланғаны үшін төлемақы

      503-бап. Жалпы ережелер

      504-бап. Төлемақы төлеушілер

      505-бап. Салық салу объектісі

      506-бап. Төлемақы мөлшерлемелері

      507-бап. Есептеу мен төлеу тәртібі

      74-тарау. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлемақы

      508-бап. Жалпы ережелер

      509-бап. Төлемақы төлеушілер

      510-бап. Төлемақы мөлшерлемесі

      511-бап. Есептеу мен төлеу тәртібі

      75-тарау. Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемақы

      512-бап. Жалпы ережелер

      513-бап. Төлемақы төлеушілер

      514-бап. Төлемақы мөлшерлемелері

      515-бап. Есептеу мен төлеу тәртібі

      516-бап. Салық кезеңі

      517-бап. Алып тасталды - ҚР 2011.07.21 № 467-IV (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      76-тарау. Қалааралық және (немесе) халықаралық телефон байланысын, сондай-ақ ұялы байланысты бергені үшін төлемақы

      518-бап. Жалпы ережелер

      519-бап. Төлемақы төлеушілер

      520-бап. Төлемақы мөлшерлемелері

      521-бап. Есептеу мен төлеу тәртібі

      522-бап. Салық кезеңі

      523-бап. Алып тасталды - ҚР 2011.07.21 № 467-IV (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      77-тарау. Кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін төлемақы

      524-бап. Жалпы ережелер

      525-бап. Төлемақы төлеушілер

      526-бап. Төлемақы мөлшерлемесі

      527-бап. Есептеу, төлеу және салық есептілігін ұсыну тәртiбi

      78-тарау. Сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақы

      528-бап. Жалпы ережелер

      529-бап. Төлемақы төлеушілер

      530-бап. Төлемақы мөлшерлемелері

      531-бап. Есептеу мен төлеу тәртібі

      79-тарау. Мемлекеттік баж

      § 1. Мемлекеттік баж

      532-бап. Жалпы ережелер

      533-бап. Мемлекеттік бажды төлеушілер

      534-бап. Баж алу объектілері

      535-бап. Мемлекеттік баждың соттардағы мөлшерлемелері

      536-бап. Нотариаттық іс-әрекеттер жасағаны үшін алынатын мемлекеттік баж мөлшерлемелері

      537-бап. Азаматтық хал актілерін тіркегені үшін мемлекеттік баж мөлшерлемелері

      538-бап. Қазақстан Республикасының визаларын берген, Қазақстан Республикасынан тұрақты тұрғылықты жерге кетуге құжаттарды ресімдеген, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасына келуіне шақыруларды ресімдеген және келіскен, Қазақстан Республикасының азаматтығын алған, Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтiрген немесе Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтатқан кездегi мемлекеттiк баж мөлшерлемелері

      539-бап. Зияткерлік меншік саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның заңды мәні бар іс-әрекеттер жасағаны үшін мемлекеттік баж мөлшерлемелері

      540-бап. Басқа да іс-әрекеттер жасағаны үшін мемлекеттік баж мөлшерлемелері

      541-бап. Соттарда мемлекеттік баж төлеуден босату

      542-бап. Нотариаттық іс-әрекеттер жасаған кезде мемлекеттік баж төлеуден босату

      543-бап. Азаматтық хал актілерін тіркеу кезінде мемлекеттік баж төлеуден босату

      544-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығын алу туралы құжаттарды ресімдеген кезде мемлекеттiк баж төлеуден босату

      544-1-бап. Қазақстан Республикасының визаларын беру бойынша қабылдаушы тұлғалардың шақыруларын келіскен кезде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының визаларын берген, қалпына келтірген немесе ұзартқан кезде мемлекеттік баж төлеуден босату

      545-бап. Зияткерлік меншік саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган заңды мәні бар іс-әрекеттер жасаған кезде мемлекеттік баж төлеуден босату

      546-бап. Басқа да іс-әрекеттер жасаған кезде мемлекеттік баж төлеуден босату

      547-бап. Мемлекеттік бажды төлеу тәртібі

      548-бап. Төленген мемлекеттік баж сомаларын қайтару

      § 2. Консулдық алым

      549-бап. Жалпы ережелер

      550-бап. Консулдық алым төлеушілер

      551-бап. Алу объектілері

      552-бап. Консулдық алым мөлшерлемелері

      553-бап. Консулдық алым төлеуден босату

      554-бап. Консулдық алымды төлеу тәртібі

      3. САЛЫҚ ӘКІМШІЛІГІН ЖҮРГІЗУ

      20-бөлім. Салықтық бақылау және салық әкімшілігін жүргізудің өзге де нысандары

      80-тарау. Жалпы ережелер

      555-бап. Салық әкімшілігін жүргізу

      556-бап. Салықтық бақылау

      557-бап. Салық құпиясы

      558-бап. Салықтық зерттеу

      559-бап. Куәгерлердің қатысуы

      81-тарау. Салық төлеушіні салық органдарында тіркеу

      560-бап. Жалпы ережелер

      § 1. Салық төлеуші ретінде тіркеу

      561-бап. Жеке, заңды тұлға, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі туралы мәліметтерді салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасына енгізу

      562-бап. Бейрезидентті салық төлеуші ретінде тіркеу ерекшелігі

      563-бап. Салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасындағы тіркеу деректерін өзгерту және толықтыру

      564-бап. Салық төлеушіні салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасынан шығарып тастау

      § 2. Дара кәсіпкерді, жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кәсіби медиаторды тіркеу есебі

      565-бап. Дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебіне қою

      566-бап. Дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың тіркеу деректерін өзгерту

      567-бап. Дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінен шығару

      § 3. Қосылған құн салығын төлеушілерді тіркеу есебі

      568-бап. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне міндетті түрде қою

      569-бап. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне ерікті түрде қою

      570-бап. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік

      571-бап. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару

      § 4. Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебі

      572-бап. Электрондық салық төлеушіні тіркеу есебіне қою

      573-бап. Электрондық цифрлы қолтаңбаны ауыстыру және жою

      § 5. Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушіні тіркеу есебі

      574-бап. Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою

      575-бап. Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушінің тiркеу деректерiн өзгерту және толықтыру

      576-бап. Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебінен шығару

      § 6. Салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді орналасқан жері бойынша тіркеу есебі

      577-бап. Салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қою

      578-бап. Салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді орналасқан жері бойынша тіркеу есебінен шығару

      § 7. Әрекетсіз салық төлеуші және тарату сатысында тұрған салық төлеуші

      579-бап. Әрекетсіз салық төлеуші

      580-бап. Тарату сатысында тұрған салық төлеуші

      § 8. Салық төлеушіні тіркеу және оны тіркеу есебіне алу кезінде банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың, уәкілетті органдардың міндеттері

      581-бап. Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың міндеттері

      582-бап. Уәкілетті мемлекеттік органдардың салық төлеушіні тіркеуді және оны тіркеу есебіне алуды жүзеге асыру кезіндегі өзара іс-қимылы

      583-бап. Уәкілетті мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және жергілікті атқарушы органдардың салық органдарымен өзара іс-қимыл кезіндегі міндеттері

      583-1-бап. Бағалы қағаздарды номиналды ұстаушылар ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығына ие, инвестициялық портфельді басқаратын кастодиандардың, бірыңғай тіркеушінің, брокерлердің және (немесе) дилерлердің, сондай-ақ сақтандыру ұйымдарының салық органдарымен өзара іс-қимыл кезіндегі міндеттері

      82-тарау. Салықтық нысандарды қабылдау. Камералдық бақылау

      584-бап. Салықтық нысандарды қабылдау

      585-бап. Камералдық бақылау

      586-бап. Камералдық бақылауды жүргізу тәртібі мен мерзімдері

      587-бап. Камералдық бақылау нәтижелері

      83-тарау. Салық міндеттемесінің, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын аудару мен әлеуметтік аударымдарды, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу бойынша міндеттердің орындалуын есепке алу

      588-бап. Жалпы ережелер

      589-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шотын ашу және жүргізу

      590-бап. Салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының және әлеуметтік аударымдардың есептелген, кемітілген сомаларын есепке алу

      591-бап. Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң, мiндеттi зейнетақы жарналарының, мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналарының, әлеуметтiк аударымдардың, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың және (немесе) жарналардың есепке жазылған сомаларын есепке алу

      592-бап. Төленген, есепке жатқызылған, қайтарылған салықтарды және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi, мiндеттi зейнетақы жарналарын, мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналарын, әлеуметтiк аударымдарды, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды және (немесе) жарналарды есепке алу

      593-бап. Өсімпұлдарды, айыппұлдарды есепке алу

      594-бап. Салықтар және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер, мiндеттi зейнетақы жарналары, мiндеттi кәсiптiк зейнетақы жарналары және әлеуметтiк аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша есеп-қисаптарды салыстырып тексеру жүргiзу

      595-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шотын беру

      596-бап. Қаулыны орындаудың мерзімі өтуіне байланысты айыппұл төлеу бойынша міндеттеменің тоқтатылуы

      597-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шотын жабу

      598-бап. Есебі салық органдарында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәлiметтердi ұсыну тәртiбi

      § 1. Салықтарды, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, өсімпұлдар мен айыппұлдарды есепке жатқызу және қайтару

      599-бап. Салықтың, төлемақының, алымның және өсімпұлдың артық төленген сомаларын есепке жатқызу

      600-бап. Есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының есепке жазылған салық сомасынан асып түсуін есепке жатқызу

      601-бап. Қате төленген салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің сомаларын есепке жатқызу, қайтару

      602-бап. Салықтың, төлемақының, алымның және өсімпұлдың артық төленген сомасын қайтару

      603-бап. Есепке жатқызылатын қосылған құн сомасының есептелген салық сомасынан асып кетуін қайтару

      604-бап. Басқа да негіздер бойынша қосылған құн салығын қайтару

      605-бап. Салық салу, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру, мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңнамасы саласындағы құқық бұзушылықтар бойынша құқыққа сыйымсыз салынған айыппұлдың төленген сомасын, сондай-ақ артық төленген соманы қайтару

      605-1-бап. Соттың шешімімен электрондық аукциондар қорытындысының күшін жою нәтижесінде салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің, өсімпұл мен айыппұлдың төленген сомасын қайтару

      606-бап. Бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің төленген сомасын қайтару және есепке жатқызу

      84-тарау. Салық міндеттемесін, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу және аудару, әлеуметтік аударымдарды есептеу мен төлеу бойынша міндеттемелерді орындау жөніндегі хабарлама

      607-бап. Жалпы ережелер

      608-бап. Хабарламаны тапсыру және орындау тәртібі

      85-тарау. Мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері

      609-бап. Мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері

      610-бап. Салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің мерзімінде төленбеген сомасына өсімпұл

      611-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру

      612-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру

      613-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) мүлікке билік етуін шектеу

      86-тарау. Салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары

      614-бап. Салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары

      615-бап. Салық берешегін банк шоттарындағы ақша есебінен өндіріп алу

      616-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегі сомасын оның дебиторларының шоттарынан өндіріп алу

      617-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) билік етуі шектелген мүлкін өткізу есебінен салық берешегі есебіне өндіріп алу

      618-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) билік ету шектелген мүлкін салық берешегі есебіне өткізу тәртібі

      619-бап. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын салық төлеуші (салық агенті) акционерлік қоғамның жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығару

      620-бап. Салық төлеушіні (салық агентін) банкрот деп тану

      621-бап. Салық берешегі бар салық төлеушілердің (салық агенттерінің) тізімін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

      622-бап. Дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор болып табылмайтын салық төлеуші жеке тұлғаның салық берешегін өндіріп алу

      87-тарау. Ірі салық төлеушілер мониторингі

      623-бап. Жалпы ережелер

      624-бап. Мониторинг бойынша есептілікті ұсыну тәртібі мен мерзімі

      624-1-бап. Мониторинг жүргізу тәртібі

      88-тарау. Тәуекелдерді басқару жүйесі

      625-бап. Жалпы ережелер

      626-бап. Салық органдарының тәуекелдерді бағалау және басқару жөніндегі іс-қимылы

      89-тарау. Салықтық тексерулер

      § 1. Салықтық тексерулер ұғымы, типтері мен түрлері

      627-бап. Салықтық тексерулер ұғымы, типтері мен түрлері

      § 2. Салықтық тексерулер жүргізудің тәртібі мен мерзімі

      628-бап. Алып тасталды

      629-бап. Салықтық тексерулер жүргізудің мерзімі

      630-бап. Алып тасталды

      631-бап. Салықтық тексеру туралы хабарландыру

      632-бап. Салықтық тексеру жүргізуге негіз

      633-бап. Салықтық тексеру жүргізудің басталуы

      634-бап. Хронометраждық зерттеп-тексеру жүргізудің ерекшеліктері

      635-бап. Қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығы сомаларының дұрыстығын растау бойынша салық төлеушінің қосылған құн салығы бойынша декларациясында көрсетілген талаптар негізінде тақырыптық тексерулер жүргізу тәртібі

      635-1-бап. Бейрезиденттің салықтық өтінішінің негізінде бюджеттен немесе шартты банк салымынан табыс салығын қайтару мәселесі бойынша салық агенттерін тақырыптық тексеру жүргізу тәртібі

      636-бап. Салық органы лауазымды адамдарының салықтық тексеру жүргізу үшін аумаққа немесе үй-жайға жіберілуі

      636-1-бап. Салықтық тексерудің алдын ала актiсi

      637-бап. Салықтық тексеруді аяқтау

      638-бап. Тексеру нәтижелері бойынша шешім

      § 3. Салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді жекелеген жағдайларда, оның ішінде жанама әдіспен айқындау

      639-бап. Жалпы ережелер

      640-бап. Есепке алу және өзге де құжаттар (мәліметтер) болмаған кездегі салықтық тексерулер

      641-бап. Ақпарат көздері

      642-бап. Салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді айқындау тәртібі

      643-бап. Салық салу объектілерін жекелеген жағдайларда айқындау

      90-тарау. Бақылау-касса машиналарын қолдану тәртібі

      644-бап. Осы тарауда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      645-бап. Жалпы ережелер

      645-1-бап. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысулар туралы мәліметтерді қабылдау, сақтау және салық органдарына беру тәртібі

      646-бап. Бақылау-касса машиналарын салық органында есепке қою

      647-бап. Бақылау-касса машинасының тiркеу деректерiне өзгерiстер енгiзу

      648-бап. Салық органында бақылау-касса машинасын есептен шығару

      649-бап. Фискалдық есепті алу және бақылау чегінің мазмұнына қойылатын талап

      650-бап. Бақылау-касса машинасын пайдалану

      651-бап. Мемлекеттік тізілім

      652-бап. Бақылау-касса машиналарын қолдану тәртібінің сақталуын салықтық бақылау

      91-тарау. Салықтық бақылаудың өзге де нысандары

      653-бап. Қазақстан Республикасында өндірілген немесе оған импортталған акцизделетін тауарларды бақылау

      654-бап. Трансферттік баға белгілеу кезіндегі бақылау

      655-бап. Мемлекет меншігіне айналдырылған (айналдырылуға жататын) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртібінің сақталуын бақылау

      656-бап. Уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметін бақылау

      92-тарау. Салық төлеушілерге көмек

      657-бап. Салық төлеушілерге көмек

      658-бап. Салық заңнамасын насихаттау

      659-бап. Электрондық нысанда салық есептілігін тапсыру үшін тегін бағдарламалық қамтамасыз етілімді беру

      660-бап. Салық төлеуші сұрау салған құжат дайындығының жай-күйін қарауға қол жеткізуі үшін терминалдар желісін дамыту

      661-бап. Салық міндеттемесін орындау бойынша бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асыру тәртібі туралы мәліметтерді табыс ету

      662-бап. Салық органдарының хабарламаларымен жұмыс істеуге арналған орталықтар

      663-бап. Салық органдары интернет-ресурстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

      664-бап. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, әлеуметтік аударымдарды төлеу, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын аудару үшін банкоматтар желісі мен өзге де электрондық құрылғылар желілерін дамытуға көмек (материалдық көмектен басқа) көрсету

      665-бап. Салық органдарының салық төлеушілерге (салық агенттеріне) олардың салықтық міндеттемелерін орындауы бойынша берілетін көмек туралы ақпаратты тарату тәртібі

      21-бөлім. Тексеру нәтижелеріне және салық органдары лауазымды адамдарының әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасау

      93-тарау. Салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағым жасау тәртібі

      666-бап. Жалпы ережелер

      661-1-бап. Жеке тұлғаларда салық міндеттемелерінің болуы туралы мәліметтерді ұсыну

      667-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) шағым беру тәртібі

      668-бап. Салық төлеуші (салық агенті) шағымының нысаны мен мазмұны

      669-бап. Шағымды қараудан бас тарту

      670-бап. Уәкілетті органға жіберілген шағымды қарау тәртібі

      671-бап. Шағымды қарау нәтижелері бойынша шешім шығару

      672-бап. Шағымды қарау мерзімін тоқтата тұру және (немесе) ұзарту

      673-бап. Уәкілетті орган шешімінің нысаны мен мазмұны

      674-бап. Уәкілетті органға немесе сотқа шағым (арыз) берудің салдары

      675-бап. Тақырыптық тексеру тағайындау және жүргізу тәртібі

      94-тарау. Алып тасталды - ҚР 30.11.2016 № 26-VI Заңымен (01.07.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

      95-тарау. Салық органдары лауазымды адамдарының әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасау тәртібі

      686-бап. Шағым жасау құқығы

      687-бап. Шағым жасау тәртібі

      688-бап. Алып тасталды - ҚР 07.11.2014 № 248-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз