Бiлiм беру ұйымдары желiсiнiң кепiлдендiрiлген мемлекеттік нормативi туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 25 ақпан N 300. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 21 желтоқсандағы N 1256 Қаулысымен.

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 21 желтоқсандағы  N 1256  Қаулысымен.

      "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңына  сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді: 
      1. Қоса берiлiп отырған Бiлiм беру ұйымдары желiсiнiң кепiлдендiрiлген мемлекеттiк нормативi бекiтiлсiн. 
      2. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi заңдарда белгiленген тәртiппен: 
      1) бiлiм беру мемлекеттiк ұйымдарының санын Бiлiм беру ұйымдары желiсiнiң кепілдендiрiлген мемлекеттiк нормативiне жеткiзудi; <*>
      2) экономикалық орындылығына және жалпы бiлiм беретiн оқу орындары жоқ ауылдық елдi мекендерде тұратын балалардың ата-аналарының келiсiмiне сүйене отырып мектеп-интернаттардан, мектептiң жанындағы интернаттардан орын беру немесе жақын орналасқан жалпы бiлiм беретiн мектептерге күнделiктi тегiн тасу жолымен азаматтардың тегiн орта бiлiм алуын қамтамасыз етсiн. 
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.10.20. N 1065  қаулысымен .
      3. "Мемлекеттiк бiлiм мекемелерiн құру, қайта құру және тарату тәртiбi туралы үлгi ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 16 маусымдағы N 637 
қаулысының  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1994 ж., N 25, 272-құжат) күшi жойылды деп танылсын.
     4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы          
Үкіметінің                 
2000 жылғы 25 ақпандағы         
N 300 қаулысымен бекітілген       

  Бiлiм беру ұйымдары желiсiнiң кепiлдендiрiлген
мемлекеттік нормативi

       1. Бiлiм беру ұйымдары желiсiнiң кепiлдендiрiлген мемлекеттік нормативi Қазақстан Республикасының Конституциясы кепілдік берген азаматтардың тегін орта білім алу құқығын қамтамасыз ету мақсатында белгіленді. 
      2. Әрбір ауылдық елді мекенде: 
      1) төменгі мектеп жасындағы оқушылардың саны 5 және одан көп болғанда, жалпы білім беретін мемлекеттік оқу орнының бастауыш сатысының жұмыс істеуіне кепілдік беріледі; 
      2) төменгі және орта мектеп жасындағы оқушылардың саны 41 және одан көп болғанда, жалпы білім беретін мемлекеттік оқу орнының бастауыш және негізгі сатыларының жұмыс істеуіне кепілдік беріледі; 
      3) төменгі, орта және жоғары мектеп жасындағы оқушылардың саны 81 және одан көп болғанда, жалпы білім беретін мемлекеттік орта оқу орнының жұмыс істеуіне кепілдік беріледі. 
      3. Қалалық жерде тұрғындардың тегін орта білім алуға сұранымын қанағаттандыру үшін 1999 жылдың 1 қыркүйегінде болған мемлекеттік жалпы білім беру оқу орындары желісінің жұмыс істеуіне кепілдік беріледі. 
      4. Оқуға және мектептің жанындағы интернатта тұруға мұқтаж оқушылардың саны 10 және одан көп болуы шартымен, мемлекеттік мектептің жанындағы интернаттардың жұмыс істеуіне кепілдік беріледі. 
      5. Оқуға және мектеп-интернатта тұруға мұқтаж оқушылардың контингенті 150 және одан көп болған жағдайда ашылатын, мемлекеттік жалпы үлгідегі мектеп-интернаттардың жұмыс істеуіне кепілдік беріледі. 
      6. Әрбір облыста: 
      мемлекеттік санаториялық мектеп-интернаттардың; 
      мемлекеттік арнаулы түзету білім беру ұйымдарының; 
      девианттық мінез-құлықты балаларға арналған арнаулы мемлекеттік мектеп-интернаттардың жұмыс істеуіне кепілдік беріледі. 
      7. 2-тармақта көрсетілген норматив, білім беру ұйымдары мектеп жасындағы оқушылар тұрақты тұратын елді мекендерден 3 километрден астам қашықтықта болған кезде белгіленеді. 
      Елді мекендердің арасында табиғи кедергілер (өзендер, көлдер және т.б.) болған жағдайда мұндай білім ұйымдары бір-бірінен аз арақашықтық жағдайында да құрылуы мүмкін. 

 

О гарантированном государственном нормативе сети организаций образования

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2000 года N 300. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2007 года N 1256

       Сноска. Постановление Правительства РК от 25 февраля 2000 г. N 300 утратило силу постановлением Правительства РК от 21 декабря 2007 г. N  1256 .

      

      В соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 7 июня 1999 года "Об образовании" Правительство Республики Казахстан постановляет: 
      1. Утвердить прилагаемый гарантированный государственный норматив сети организаций образования. 
      2. Акимам областей, городов Астаны и Алматы в установленном законодательством порядке обеспечить: 
      1) доведение числа государственных организаций образования до гарантированного государственного норматива сети организаций образования; 
      2) получение гражданами бесплатного среднего образования путем предоставления мест в школах-интернатах, пришкольных интернатах или ежедневного бесплатного подвоза до близлежащих общеобразовательных школ и обратно, исходя из экономической целесообразности и согласия родителей детей, проживающих в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют общеобразовательные учебные заведения.  <*>

      Сноска. В пункт 2 внесены изменения, приложение исключено - постановлением Правительства РК от 20 октября 2003 г.  N 1065  .
      3. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 16 июня 1994 года N 637  P940637_  "Об утверждении Типового положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации государственных учреждений образования" (САПП Республики Казахстан, 1994 г., N 25, ст. 272). 
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

      Премьер-Министр
  Республики Казахстан

 

                                                 Утвержден
                                        постановлением Правительства
                                            Республики Казахстан
                                        от 25 февраля 2000 года N 300   

      

                  Гарантированный государственный норматив 
                      сети организаций образования 

      1. Гарантированный государственный норматив сети организаций образования определен в целях обеспечения гарантированного Конституцией Республики Казахстан права граждан на бесплатное среднее образование. 
      2. В каждом сельском населенном пункте с численностью учащихся: 
      1) младшего школьного возраста 5 и более человек гарантируется функционирование начальной ступени среднего общеобразовательного государственного учебного заведения; 
      2) младшего и среднего школьного возраста 41 и более человек гарантируется функционирование начальной и основной ступеней среднего общеобразовательного государственного учебного заведения; 
      3) младшего, среднего и старшего школьного возраста 81 и более человек гарантируется функционирование среднего общеобразовательного государственного учебного заведения. 
      3. В городской местности для удовлетворения потребности населения в получении бесплатного среднего образования гарантируется функционирование существующей на 1 сентября 1999 года сети государственных общеобразовательных учебных заведений. 
      4. Гарантируется функционирование государственных пришкольных интернатов при условии наличия 10 и более учащихся, нуждающихся в учебе и содержании в пришкольных интернатах. 
      5. Гарантируется функционирование государственных школ-интернатов общего типа, которые открываются при контингенте 150 и более учащихся, нуждающихся в учебе и содержании в школах-интернатах. 
      6. Гарантируется функционирование в каждой области: 
      государственных санаторных школ-интернатов; 
      государственных специальных коррекционных организаций образования; 
      государственных специальных школ-интернатов для детей с девиантным поведением. 
      7. Норматив, указанный в пункте 2, устанавливается при отдаленности организаций образования более чем на 3 километра от населенного пункта, где постоянно проживают учащиеся школьного возраста. 
      При наличии между населенными пунктами естественных преград (реки, озера и т.п.) аналогичные организации образования могут быть созданы и при меньшей отдаленности друг от друга.