Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 15 тамыздағы N 262 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 2000 жылғы 1 наурыз N 330. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005.07.25. N 773 қаулысымен

      "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді: 
      1. "Адвокаттық қызметпен байланысты емес ақылы заң қызметiн, адвокаттық және нотариалдық қызметтерiн көрсетудi, жылжымайтын мүлiктi бағалауды лицензиялау мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 15 тамыздағы N 1262  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПYАЖ-ы, 1997 ж., N 37, 359-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн: 
      кiрiспе мынадай редакцияда жазылсын: 
      "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi  Заңына , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Лицензиялау туралы" заң күшi бар Жарлығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 7 сәуiрдегi  Заңына  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:"; 
      4-тармақтағы "оған Ұлттық Банкiнiң банкноттық фабрикасы айқындаған, оларды дайындауға арналған шығыстар сомасына сәйкес мөлшерде лицензиаттардан лицензиялар бланкiлерiн дайындағаны үшiн ақы өндiрiп алуға оған рұқсат бере отырып" деген сөздер алынып тасталсын; 
      1) аталған қаулымен бекiтiлген Адвокаттық қызметпен байланысты емес, ақылы заң қызметiн көрсетудi лицензиялаудың тәртiбi туралы ережеде: 
      мәтiнiндегi "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар Жарлығына", "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар Жарлығының" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Заңына", "Қазақстан Республикасы Заңының" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      2-тармақта: 
      "заңды тұлғаларға" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына" деген сөздермен толықтырылсын; 
      "және олардың филиалдарына" деген сөздер "шетелдiк заңды тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      3-тармақтағы "аумақтық" деген сөз алынып тасталсын; 
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "7. Лицензия басты, тұрақты болып табылады және оның қызметi Қазақстан Республикасының барлық аумағына қолданылады."; 
      10-тармақта: 
      үшiншi абзац "Қазақстан Республикасының аумағында" деген сөздермен толықтырылсын; 
      төртiншi абзац алынып тасталсын; 
      11-тармақта: 
      бiрiншi абзацтағы "(оның iшiнде шетелдiк заңды тұлғалар), сондай-ақ, шетелдiк заңды тұлғалардың филиалдары" деген сөздер алынып тасталсын; 
      екiншi абзацтағы "(есептiк)", "шетелдiк заңды тұлғаларды" деген сөздер алынып тасталсын; 
      үшiншi абзацтағы "(ережелерiнде)" деген сөз "(коммерциялық емес ұйымдар үшiн)" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      төртiншi абзацтағы "(10-тармақтың 3-тармақшасын қоспағанда)," "(шетелдiк заңды тұлға филиалының)" деген сөздер алынып тасталсын; 
      бесiншi абзацтағы "(кәсiпорынның)", "(шетелдiк заңды тұлғаның филиалының)" деген сөздер алынып тасталсын; 
      12-тармақта: 
      бесiншi абзацтағы "көшiрмесi" деген сөз "нотариалдық расталған көшiрмесiн" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      алтыншы абзац алынып тасталсын; 
      13-тармақтың алтыншы абзацындағы "көшiрмесiн" деген сөз "нотариалдық расталған көшiрмесiн" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      15-тармақ "мерзiмнен" деген сөзден кейiн ", ал шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн - он күн мерзiмнен" деген сөздермен толықтырылсын; 
      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "17. Лицензиат жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты, заңды тұлғаның атауы өзгерген жағдайда бiр ай мерзiмде, оған көрсетiлген өзгерiстi растайтын құжатты қоса беру арқылы, лицензияны қайта ресiмдеу туралы өтiнiш беруге мiндеттi. 
      Лицензияны қайта ресiмдеу үшiн осы Ереженiң 33-тармағында көзделген тәртiппен лицензиялық алым алынады.
      Лицензия жоғалған кезде Лицензиаттың жазбаша өтiнiшi бойынша 10 күннiң iшiнде лицензияның көшiрмесi берiледi. Лицензияның көшiрмесiн бергенi үшiн осы Ереженiң 33-тармағында көзделген тәртiппен лицензиялық алым төленедi.";
      21-тармақтың төртiншi абзацындағы "Лицензиатты (жеке тұлғаны)  қылмыстық iстер бойынша жауапкер ретiнде жауапқа тартқан немесе" деген сөздер алынып тасталсын;
      23 және 29-тармақтар алынып тасталсын;
      32-тармақта:
      бесiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "заңды тұлғаны тарату туралы қабылданған шешiм туралы, мұндай шешiмдi қабылдаған органға қарамастан, Лицензиарға хабарлауға мiндеттi.";
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Лицензиарға орналасқан жерiнiң өзгергенi туралы хабарлауға мiндеттi.";
      33-тармақта:
      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Лицензияларды қайта ресiмдеу үшiн заңдарда белгiленген лицензиялық алымның негiзгi ставкасынан 50 процент мөлшерiнде ақы алынады."; 
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: 
      "Лицензиялардың көшiрмесiн бергенi үшiн лицензияларды беру кезiнде қолданылып жүрген заңдарда белгiленген мөлшерде лицензиялық алым алынады."; 
      2) көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Жылжымайтын мүлiктi бағалау жөнiндегi қызметтi лицензиялаудың тәртiбi туралы ережеде: 
      мәтiнiндегi "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар Жарлығына", "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар Жарлығының" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Заңына", "Қазақстан Республикасы Заңының" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      1-тармақтағы "мен аумақтық әдiлет органдары" деген сөздер алынып тасталсын; 
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "7. Лицензия басты, тұрақты болып табылады және оның қызметi Қазақстан Республикасының барлық аумағына қолданылады"; 
      11-тармақтың үшiншi абзацындағы "(ережесiнде)" деген сөз "(коммерциялық емес ұйымдар үшiн)" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      12-тармақтың үшiншi абзацындағы "түгендеу" деген сөзден кейiн "(техникалық зерттеу)" деген сөздермен толықтырылсын; 
      төртiншi абзац алынып тасталсын; 
      14-тармақта: 
      төртiншi абзацтағы "көшiрмесiн" деген сөздiң алдына "нотариалдық расталған" деген сөздермен толықтырылсын: 
      мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын: 
      "заңды тұлғаның атынан жұмыс істейтін немесе әрекет ететін қызметкер(лер)дiң еңбек кiтапшасының жылжымайтын мүлiктi бағалау саласындағы талап етiлетiн жұмыс тәжiрибесiн не жылжымайтын мүлiк объектiлерiн техникалық түгендеу (техникалық зерттеу) жөнiндегi жұмыс тәжiрибесiн растайтын немесе өзге де құжаттың нотариалдық расталған көшiрмесiн; 
      заңды тұлғаның атынан жұмыс iстейтiн немесе әрекет ететiн қызметкер(лер)дiң жоғарғы экономикалық немесе техникалық бiлiмi туралы дипломының нотариалдық расталған көшiрмесiн ұсынады."; 
      15-тармақтың төртiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "еңбек кiтапшаның немесе жылжымайтын мүлiктi бағалау саласындағы талап етiлетiн жұмыс тәжiрибесiн не жылжымайтын мүлiк объектiлерiн техникалық түгендеу (техникалық зерттеу) жөнiндегi жұмыс тәжiрибесiн растайтын басқа да құжаттың нотариалдық расталған көшiрмесiн;"; 
      16-тармақтағы "30 күннен артық емес мерзiмде" деген сөздер "бiр ай мерзiмнен кешiктiрмей, ал шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн - он күн мерзiмнен кешiктiрмей" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "18. Жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты, заңды тұлғаның атауы өзгерген жағдайда Лицензиат бiр ай мерзiмде лицензияны қайта ресiмдеу туралы өтiнiш беруге мiндеттi. 
      Лицензияны қайта ресiмдеу үшiн осы Ереженiң 34-тармағында көзделген тәртiппен лицензиялық алым алынады. 
      Лицензия жоғалған кезде Лицензиаттың жазбаша өтiнiшi бойынша 10 күннiң iшiнде лицензияның көшiрмесi берiледi. Лицензияның көшiрмесiн бергенi үшiн осы Ереженiң 34-тармағында көзделген тәртiппен лицензиялық алым алынады."; 
      33-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын: 
      "Лицензиарға мұндай шешiмдi қабылдаған органға қарамастан заңды тұлғаны тарату туралы қабылданған шешiм туралы хабарлауға; 
      Лицензиарға орналасқан (тұратын) жерiнiң өзгергенi туралы хабарлауға"; 
      34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "34 Лицензия қолданып жүрген заңдарға сәйкес лицензиялық алым төлейдi. 
      Лицензияларды қайта ресiмдеу үшiн заңдарда белгiленген лицензиялық алымның негiзгi ставкаларынан 50 процент мөлшерiнде ақы алынады.
      Лицензиялардың көшiрмесiн бергенi үшiн лицензияларды беру кезiнде қолданылып жүрген заңдарда белгiленген лицензиялық алым алынады."
      35-тармақ алынып тасталсын.";
      3) көрсетілген қаулыға 1,2,5 және 6-қосымшалар осы қаулыға 1,2,3 және 4-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және жариялауға жатады.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                              Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                   2000 жылғы 1 наурыздағы
                                  N 330 қаулысына 1-қосымша

                                "Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                       1997 жылғы 15 тамыздағы
                                     N 1262 қаулысына 1-қосымша

                Қазақстан Республикасының Елтаңбасы      

                Адвокаттық қызметпен байланысты емес
               ақылы заң қызметін көрсету құқығына
     

                        Мемлекеттік лицензия

    __________________________________________________берілді
         (заңды тұлғаның, филиалдың толық атауы)

     Мемлекеттік лицензия басты, тұрақты болып табылады
         және оның күші Қазақстан Республикасының
             барлық аумағында қолданылады.

     Лицензияны берген мемлекеттік орган__________________________
     _____________________________________________________________
                   (мемлекеттік мекеменің толық атауы)       

     Берілген күні "__"___________      __________________жыл
     Тіркеу N_____________________
     _____________________________________________________________
           (лицензиялық орган басшысының аты-жөні мен қолы)    ."

 
                                 Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                     2000 жылғы 1 наурыздағы
                                     N 330 қаулысына 2-қосымша
    

                               "Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                     1997 жылғы 15 тамыздағы
                                    N 1262 қаулысына 2-қосымша                  

                Қазақстан Республикасының Елтаңбасы     

               Адвокаттық қызметпен байланысты емес
               ақылы заң қызметін көрсету құқығына
   

                     Мемлекеттік лицензия     

     __________________________________________________берілді
         (заңды тұлғаның, филиалдың толық атауы)

     Мемлекеттік лицензия басты, тұрақты болып табылады
         және оның күші Қазақстан Республикасының
             барлық аумағында қолданылады.     

     Лицензияны берген мемлекеттік орган__________________________
     _____________________________________________________________
                   (мемлекеттік мекеменің толық атауы)       

     Берілген күні "__"___________      __________________жыл
     Тіркеу N_____________________
     _____________________________________________________________
           (лицензиялық орган басшысының аты-жөні мен қолы)    ."

                                  Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                      2000 жылғы 1 наурыздағы
                                      N 330 қаулысына 3-қосымша     

                                 "Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                      1997 жылғы 15 тамыздағы
                                     N 1262 қаулысына 5-қосымша            

                Қазақстан Республикасының Елтаңбасы

               Жылжымайтын мүлікті бағалау жөніндегі
                  қызметті жүзеге асыру құқығына

                      Мемлекеттік лицензия     

     ______________________________________________берілді
           (жеке тұлғаның толық аты-жөні)     

     Мемлекеттік лицензия басты, тұрақты болып табылады
         және оның күші Қазақстан Республикасының
             барлық аумағында қолданылады

     Лицензияны берген мемлекеттік орган____________________________
     ______________________________________________________________
                   (мемлекеттік мекеменің толық атауы)

     Берілген күні"___"_____________   __________________жыл
     Тіркеу N__________________________________
     ______________________________________________________________
            (лицензиялық орган басшысының аты-жөні мен қолы)    ."

     

                               Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                    2000 жылғы 1 наурыздағы
                                    N 330 қаулысына 4-қосымша     

                              "Қазақстан Республикасы Үкіметінің
                                    1997 жылғы 15 тамыздағы
                                    N 1262 қаулысына 6-қосымша                

               Қазақстан Республикасының Елтаңбасы     

              Жылжымайтын мүлікті бағалау жөніндегі
                  қызметті жүзеге асыру құқығына
 
                      Мемлекеттік лицензия

     ______________________________________________берілді
         (заңды тұлғаның, филиалдың толық атауы)

     Мемлекеттік лицензия басты, тұрақты болып табылады
         және оның күші Қазақстан Республикасының
             барлық аумағында қолданылады     

     Лицензияны берген мемлекеттік орган____________________________
     ______________________________________________________________
                   (мемлекеттік мекеменің толық атауы)

     Берілген күні"___"_____________   __________________жыл
     Тіркеу N__________________________________
     ______________________________________________________________
            (лицензиялық орган басшысының аты-жөні мен қолы)    ."

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 августа 1997 года N 1262

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2000 года N 330. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 25 июля 2005 г. N 773

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года Z952200_  "О лицензировании" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 августа 1997 года N 1262 P971262_  "Вопросы лицензирования оказания платных юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью, адвокатских и нотариальных услуг, оценки недвижимости" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 37, ст. 359) следующие изменения и дополнения:
      преамбулу изложить в следующей редакции:
      "В соответствии с Законом Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года Z952200_  "О лицензировании", Законом Республики Казахстан от 7 апреля 1997 года Z970089_  "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, "О лицензировании" Правительство Республики Казахстан постановляет:";
      в пункте 4 слова ", разрешив ему взыскивать с лицензиатов плату за изготовление бланков лицензий в размере, соответствующем определенной Банкнотной фабрикой Национального Банка сумме расходов на их изготовление" исключить;
      1) в Положении о порядке лицензирования оказания платных юридических услуг, не связанных с адвокатской деятельностью, утвержденном указанным постановлением:
      в тексте слова "Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона,", "Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона," заменить словами "Законом Республики Казахстан", "Закона Республики Казахстан";        
      в пункте 2:          
      после слов "юридическими лицами" дополнить словами "Республики Казахстан";         
      слова "и их филиалами" заменить словами "иностранными юридическими лицами";
      в пункте 3 слово "территориальных" исключить;
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      "7. Лицензия является генеральной, постоянной и ее действие распространяется на всю территорию Республики Казахстан.";
      в пункте 10:
      абзац третий дополнить словами "на территории Республики Казахстан";
      абзац четвертый исключить;
      в пункте 11:
      в абзаце первом слова "(в том числе иностранные юридические лица), а также филиалы иностранных юридических лиц" исключить;
      в абзаце втором слова "(учетной)", "филиалов иностранных юридических лиц;" исключить;
      в абзаце третьем слово "(приложениях)" заменить словами "(для некоммерческих организаций)";
      в абзаце четвертом слова "(филиала иностранного юридического лица)", "(за исключением подпункта 3 пункта 10)" исключить;
      в абзаце пятом слова "(предприятия)", "(филиала иностранного юридического лица)" исключить;
      в пункте 12:
      в абзаце пятом слово "копию" заменить словами "нотариально заверенную копию";
      абзац шестой исключить;
      в абзаце шестом пункта 13 слово "копию" заменить словами "нотариально заверенную копию";
      пункт 15 после слова "срока" дополнить словами ", а для субъектов малого предпринимательства - не позднее десятидневного срока";
      пункт 17 изложить в следующей редакции:
      "17. В случае изменения фамилии, имени, отчества физического лица, изменения наименования юридического лица Лицензиат обязан в месячный срок подать заявление о переоформлении лицензии, с приложением к нему документа, подтверждающего указанные изменения.
      За переоформление лицензии взимается лицензионный сбор в порядке, предусмотренном пунктом 33 настоящего Положения.
      По письменному заявлению Лицензиата при утере лицензии выдается в течение 10 дней дубликат лицензии. За выдачу дубликата лицензии уплачивается лицензионный сбор в порядке, предусмотренном пунктом 33 настоящего Положения.";
      в абзаце четвертом пункта 21 слова "привлечение Лицензиата (физического лица) в качестве обвиняемого по уголовному делу или" исключить;
      пункты 23 и 29 исключить;
      в пункте 32:
      абзац пятый изложить в следующей редакции:
      "сообщать Лицензиару о принятом решении о ликвидации юридического лица вне зависимости от органа, принявшего такое решение;";
      дополнить абзацем следующего содержания:
      "сообщать Лицензиару об изменении места нахождения.";
      в пункте 33:
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      "За переоформление лицензии взимается плата в размере 50 процентов от основной ставки лицензионного сбора, установленного законодательством.";
      дополнить абзацем следующего содержания:
      "За выдачу дубликата лицензии взимается лицензионный сбор в размере, установленном действующим законодательством при выдаче лицензии.";
      2) в Положении о порядке лицензирования деятельности по оценке недвижимости, утвержденном указанным постановлением:
      в тексте слова "Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона,", "Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона," заменить словами "Законом Республики Казахстан", "Закона Республики Казахстан";
      в пункте 1 слова "и территориальными органами юстиции" исключить;
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      "7. Лицензия является генеральной, постоянной и ее действие распространяется на всю территорию Республики Казахстан.";
      в абзаце третьем пункта 11 слово "(положениях)" заменить словами "(для некоммерческих организаций)";
      абзац третий пункта 12 после слова "инвентаризации" дополнить словами "(техническому обследованию)";
      абзац четвертый исключить;
      в пункте 14:
      абзац четвертый перед словом "копию" дополнить словами "нотариально заверенную";
      дополнить абзацами следующего содержания:
      "нотариально заверенную копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего требуемый опыт работы в сфере оценки недвижимости либо опыт работы по технической инвентаризации (техническому обследованию) объектов недвижимости работника(-ов) юридического лица, работающего или выступающего от его имени;
      нотариально заверенную копию диплома о высшем экономическом или техническом образовании работника(-ов) юридического лица, работающего или выступающего от его имени.";
      абзац четвертый пункта 15 изложить в следующей редакции:
      "нотариально заверенную копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего требуемый опыт работы в сфере оценки недвижимости, либо опыт работы по технической инвентаризации (техническому обследованию) объектов недвижимости;";
      в пункте 16 слова "в срок не более 30 дней" заменить словами "не позднее месячного срока, а для субъектов малого предпринимательства - не позднее десятидневного срока";
      пункт 18 изложить в следующей редакции:
      "18. В случае изменения фамилии, имени, отчества физического лица, изменения наименования юридического лица Лицензиат обязан в месячный срок подать заявление о переоформлении лицензии.
      За переоформление лицензии взимается лицензионный сбор в порядке, предусмотренном пунктом 34 настоящего Положения.
      По письменному заявлению Лицензиата при утере лицензии выдается в течение 10 дней дубликат лицензии. За выдачу дубликата лицензии уплачивается лицензионный сбор в порядке, предусмотренном пунктом 34 настоящего Положения.";
      пункт 33 дополнить абзацами следующего содержания:
      "сообщать Лицензиару о принятом решении о ликвидации юридического лица вне зависимости от органа, принявшего такое решение;
      сообщать Лицензиару об изменении места нахождения (жительства).";
      пункт 34 изложить в следующей редакции:
      "34. Лицензиатом уплачивается лицензионный сбор в соответствии с действующим законодательством.
      За переоформление лицензии взимается плата в размере 50 процентов от основной ставки, установленной законодательством лицензионного сбора.
      За выдачу дубликата лицензии взимается лицензионный сбор в размере, установленном действующим законодательством при выдаче лицензии.";
      пункт 35 исключить;
      3) приложения 1, 2, 5 и 6 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

     Премьер-Министр
     Республики Казахстан

                                      Приложение 1
                               к постановлению Правительства
                                  Республики Казахстан
                               от 1 марта 2000 года N 330

                                     "Приложение 1
                              к постановлению Правительства
                                  Республики Казахстан
                             от 15 августа 1997 года N 1262

                   Герб Республики Казахстан
                   Государственная лицензия
           на право оказания платных юридических услуг,
            не связанных с адвокатской деятельностью

Выдана_____________________________________________________

       (полное наименование юридического лица, филиала)

           Государственная лицензия является генеральной,

          постоянной и ее действие распространяется на всю

                территорию Республики Казахстан

Государственный орган, выдавший лицензию,___________________

____________________________________________________________

(полное наименование государственного учреждения)

     Дата выдачи "__"______________ ____года

     Регистрационный N _________________

____________________________________________________________

  (ф.и.о. и подпись руководителя лицензионного органа)     ."

                                           Приложение 2 
                                   к постановлению Правительства          
                                       Республики Казахстан
                                   от 1 марта 2000 года N 330

                                          "Приложение 2
                                    к постановлению Правительства
                                      Республики Казахстан
                                   от 15 августа 1997 года N 1262

                   Герб Республики Казахстан 

                   Государственная лицензия
           на право оказания платных юридических услуг,
            не связанных с адвокатской деятельностью

Выдана_____________________________________________________

       (полностью фамилия, имя, отчество физического лица)

           Государственная лицензия является генеральной,

          постоянной и ее действие распространяется на всю

                территорию Республики Казахстан

Государственный орган, выдавший лицензию,___________________

____________________________________________________________

(полное наименование государственного учреждения)

     Дата выдачи "__"______________ ____года

     Регистрационный N _________________

____________________________________________________________

  (ф.и.о. и подпись руководителя лицензионного органа)     ."

                                           Приложение 3 
                                   к постановлению Правительства          
                                       Республики Казахстан
                                   от 1 марта 2000 года N 330

                                          "Приложение 5
                                    к постановлению Правительства
                                      Республики Казахстан
                                   от 15 августа 1997 года N 1262

                   Герб Республики Казахстан 

                   Государственная лицензия
           на право осуществления деятельности по оценке
                         недвижимости

Выдана_____________________________________________________

       (полностью фамилия, имя, отчество физического лица)

           Государственная лицензия является генеральной,

          постоянной и ее действие распространяется на всю

                территорию Республики Казахстан

Государственный орган, выдавший лицензию,___________________

____________________________________________________________

(полное наименование государственного учреждения)

     Дата выдачи "__"______________ ____года

     Регистрационный N _________________

____________________________________________________________

  (ф.и.о. и подпись руководителя лицензионного органа)     ."

                                            Приложение 4 
                                   к постановлению Правительства          
                                       Республики Казахстан
                                   от 1 марта 2000 года N 330

                                          "Приложение 6
                                    к постановлению Правительства
                                      Республики Казахстан
                                   от 15 августа 1997 года N 1262

                   Герб Республики Казахстан

                   Государственная лицензия
           на право осуществления деятельности по оценке
                         недвижимости

Выдана_____________________________________________________

       (полностью наименование юридического лица, филиала)

           Государственная лицензия является генеральной,
          постоянной и ее действие распространяется на всю
                территорию Республики Казахстан

Государственный орган, выдавший лицензию,___________________

____________________________________________________________

(полное наименование государственного учреждения)

     Дата выдачи "__"______________ ____года

     Регистрационный N _________________

____________________________________________________________

  (ф.и.о. и подпись руководителя лицензионного органа)     ."