Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң қаулысы 2000 жылғы 2 наурыз N 344. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі N 1411 Қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.09.19. N 1411 Қаулысымен.

      "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының құрылымын жетiлдiру және олардың құзыретін нақтылау жөнiндегi шаралар туралы" 1999 жылғы 13 қазандағы N 235  Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді: 
      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн: 
      1)  күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.03.15. N  168 Қаулысымен.
      2) "Қазақстан Республикасы Президентiнің 1995 жылғы 17 сәуiрдегі N 2201 қаулысын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1995 ж., N 41, 515-құжат). 
      аталған қаулыға 1-қосымшада: 
      реттік нөмiрi 2-жолда: 
      2-бағандағы "Қазақстан Республикасының Ғылым және жаңа технологиялар министрлiгiнiң жанындағы Ұлттық аэроғарыш агенттiгi" деген сөздер Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда министрлігінің Аэроғарыш комитетi" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      3-бағандағы "байланыстың геостационарлық спутииктерi орбиталарын пайдалану" деген сөздер алынып тасталсын; 
      реттiк саны 4-жолда: 
      2-бағандағы "Қазақстан Республикасының Ғылым және жаңа технологиялар министрлiгінiң жанындағы Атом энергиясы жөніндегi агенттiк" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда министрлiгiнiң Атом энергетикасы жөнiндегі комитетi" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      3-баған мынадай редакцияда жазылсын: 
      "Атом энергиясын пайдалану объектiлерiн орналастыру, жобалау, құру, пайдалануға енгiзу, пайдалану, консервациялау және пайдаланудан шығару; 
      радиоактивтiк қалдықтармен жұмыс iстеу; 
      ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау; 
      ядролық және радиациялық қауiпсiздiктi бақылау жөнiндегi қызмет көрсетулер; 
      радиоэкологиялық зерттеулер мен радиациялық оңалту жөнiндегі жұмыстарды жүргізу; 
      ядролық жарылыстар өткiзiлген жерлердегi қызметтiң барлық түрi; 
      ядролық материалдар мен радиоактивтi заттарды Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдау (транзиттік тасымалдауды қоса алғанда); 
      атом энергиясын пайдалануға байланысты қызмет үшiн қызметкерлердi, мамандарды даярлау және аттестациялау; 
      арнайы қорғану құралдарын қолдану қажеттiгiнсiз оларды пайдалану үшiн жол берiлетін нормадан асатын мөлшерде радиоактивтi заттар бар өнiмдердi дайындау және сату; 
      радиоактивтi заттар мен изотоптар пайдалана отырып рентген жабдығын, аспаптарды және жабдықтарды әзiрлеу, өндiру және сату". 
      реттiк саны 5-жолда: 
      2-бағанындағы "Қазақстан Республикасының Энергетика және көмiр өнеркәсiбi министрлiгi" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және сауда министрлiгi" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      3-баған "электр энергиясын қайта сату мақсатындағы сатып алу" деген сөздермен толықтырылсын; 
      реттiк саны 7-жолда: 
      3-бағанда: 
      бiрiншi абзацтағы "жарылу-өртену қаупі бар тау-кен өндiрiстерiн" деген сөздерден кейiн "электр станцияларын, электр желiлерi мен кiшi станцияларын, гидротехникалық құрылыстарды " деген сөздермен толықтырылсын; 
      екiншi абзацтағы "дайындау" деген сөздiң алдынан "жобалау" деген сөзбен толықтырылсын, "тау-кен-шахталық" деген сөздерден кейiн "металлургиялық, энергетикалық" деген сөздермен толықтырылсын; 
      үшiншi абзац алынып тасталсын; 
      реттiк нөмiрi 8-жолда: 
      2-бағанындағы "Қазақстан Республикасының Мұнай және газ өнеркәсiбi министрлiгі" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және сауда министрлiгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
     реттiк саны 14-жолда: 
     2-бағанындағы "Қазақстан Республикасы Экономика және сауда министрлiгiнiң Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегi агенттiгi" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда министрлiгінiң Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегi комитеті деген сөздермен ауыстырылсын;
     3-бағандағы "сату және прокатқа беру" деген сөздер алынып тасталсын.
     көрсетiлген қаулыға 4-қосымшада
     І тарауда:
     19-тармақтағы "тау-кен шахта" деген сөздерден кейiн "металлургия, энергетика" деген сөздермен толықтырылсын;
     22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
     "22. Өлшем құралдарын тексеру, шығару және жөндеу";
     IІ тарауда:
     7-тармақтағы "жарылу-өртену қаупi бар және тау-кен өндiрiстерiн" деген сөздерден кейiн "электр станцияларын, электр желiлерi мен кiшi станцияларын, гидротехникалық құрылыстарды" деген сөздермен толықтырылсын; 
      15-тармақ алынып тасталсын; 
      18-тармақтағы "сақтау" деген сөздiң алдынан "жинау (дайындау)" деген сөздермен толықтырылсын; 
      III тарауда: 
      3-тармақтағы "тау-кен-шахталық құралдарды" деген сөздерден кейiн "металлургиялық, энергетикалық" деген сөздермен толықтырылсын; 
      6-тармақ алынып тасталсын; 
      3)  күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.12.28.  N 1311 (ресми жарияланғаннан кейін жиырма бір күн мерзім өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.      

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2000 года N 344. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан  Z952200_ "О лицензировании" и Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 1999 года N 235  U990235_ "О мерах по совершенствованию структуры государственных органов Республики Казахстан и уточнению их компетенции" Правительство Республики Казахстан постановляет: 
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие дополнения и изменения: 
      1)  (утратил силу - от 15 марта 2006 года N  168 );
      2) в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года N 1894  P951894_ "О реализации постановления Президента Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года N 2201  K952201_ " (САПП Республики Казахстан, 1995 г., N 41, ст. 515): 
      в приложении 1 к указанному постановлению: 
      в строке, порядковый номер 2: 
      в графе 2 слова "Национальное аэрокосмическое агентство при Министерстве науки и новых технологий Республики Казахстан" заменить словами "Аэрокосмический комитет Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан"; 
      в графе 3 слова "использование орбит геостационарных спутников связи" исключить;
      в строке, порядковый номер 4:
      в графе 2 слова "Агентство по атомной энергии при Министерстве науки и новых технологий Республики Казахстан" заменить словами "Комитет по атомной энергетике Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан"; 
      графу 3 изложить в следующей редакции:
      "Размещение, проектирование, сооружение, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии; 
      обращение с радиоактивными отходами;
      физическая защита ядерных установок и ядерных материалов;
      услуги по контролю за ядерной и радиационной безопасностью;
      проведение радиоэкологических исследований и работ по радиационной реабилитации;
      все виды деятельности в местах проведения ядерных взрывов;
      транспортировка (включая транзитную) ядерных материалов и радиоактивных веществ в пределах территории Республики Казахстан; 
      подготовка и аттестация персонала, специалистов для деятельности, связанной с использованием атомной энергии; 
      изготовление и реализация продукции, содержащей радиоактивные вещества в количествах, превышающих норму, допустимую для их использования без необходимости применения специальных средств защиты; 
      разработка, производство и реализация рентгеновского оборудования, приборов и оборудования с использованием радиоактивных веществ и изотопов."; 
      в строке, порядковый номер 5: 
      в графе 2 слова "Министерство энергетики и угольной промышленности Республики Казахстан" заменить словами "Министерство энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан"; 
      графу 3 дополнить словами "покупка в целях перепродажи электрической энергии"; 
      в строке, порядковый номер 7: 
      в графе 3: 
      в абзаце первом после слов "взрыво-, пожароопасных и горных производств" дополнить словами "электрических станций, электрических сетей и подстанций, гидротехнических сооружений"; 
      абзац второй перед словом "изготовление" дополнить словом "проектирование", после слова "горно-шахтного" дополнить словами "металлургического, энергетического"; 
      абзац третий исключить; 
      в строке, порядковый номер 8: 
      в графе 2 слова "Министерство нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан" заменить словами "Министерство энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан";
      в строке, порядковый номер 14:
      в графе 2 слова "Агентство по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства экономики и торговли Республики Казахстан" заменить словами "Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан";
      в графе 3 слова "реализация и прокат" исключить;
      в приложении 4 к указанному постановлению:
      в главе I:
      пункт 19 после слов "горно-шахтного" дополнить словами "металлургического, энергетического";
      пункт 22 изложить в следующей редакции:
      "22. Поверка, производство и ремонт средств измерений.";
      в главе II:
      пункт 7 после слов "взрыво- и пожароопасных и горных производств" дополнить словами "электрических станций, электрических сетей и подстанций, гидротехнических сооружений"; 
      пункт 15 исключить; 
      пункт 18 перед словом "Хранение" дополнить словами "сбор (заготовка)"; 
      в главе III: 
      пункт 3 после слов "горно-шахтного оборудования" дополнить словами "металлургического, энергетического"; 
      пункт 6 исключить; 
      3)  (утратил силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года  N 1311 (вводится в действие по истечении 21 дня после официального опубликования).
        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

      Премьер-Министр
     Республики Казахстан