Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгiнiң қарауындағы ұйымдарды басқаруды жетiлдiрудiң жекелеген мәселелерi туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 2000 жылғы 13 мамыр N 706

      Халықаралық деңгейдегi спортшылар мен спорт резервiн даярлау жөнiндегi жекелеген мемлекеттiк кәсiпорындарды басқаруды жетiлдiру, сондай-ақ бюджеттiк қаражатты тиiмдi пайдалану мақсатында және Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк кәсiпорын туралы" заң күшi бар  Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI: 

      1. Мыналар: 
      1) "Штаттық ұлттық командалар дирекциясы", "Спорт резервiн даярлау республикалық оқу-жаттығу орталығы", "Спортшылардың допингке қарсы республикалық зертханасы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындарын, "Монтажник" спорттық-сауықтыру кешенi" шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын қосу арқылы - "Штаттық ұлттық командалар және спорт резервi дирекциясы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорны; 
      2) "Спорт & ks" газетiнiң редакциясы" мемлекеттiк мекемесi - "Спорт & ks" газетiнiң редакциясы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорны болып қайта ұйымдастырылсын. 

      2. Мемлекеттiк басқару органы, сондай-ақ осы қаулының 1-тармағына сәйкес құрылатын кәсiпорындарға қатысты мемлекеттiк меншік құқығы субъектiсiнiң функциясын жүзеге асырушы орган болып Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгi белгiленсiн. 

      3. Осы қаулының 1-тармағында көрсетiлген кәсiпорындар қызметiнiң негiзгi нысанасы болып: 
      1) штаттық, ұлттық командаларды ұстау; 
      2) халықаралық деңгейдегi спортшылар мен спорт резервiн даярлау; 
      3) Олимпиада және Азия ойындарына, әлем және Азия чемпионаттарына, басқа да халықаралық спорт жарыстарына қатысуға спортшылардың дайындалуын қамтамасыз ету; 
      4) дене тәрбиесi мен бұқаралық спортты дамыту деп айқындалсын. 

      4. "Қазинтерспорт" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорыны (бұдан әрi - Кәсiпорын) құрылсын. 

      5. Мемлекеттiк басқару органы, сондай-ақ Кәсiпорынға қатысты мемлекеттiк меншiк құқығы субъектiсiнiң функцияларын жүзеге асырушы орган болып Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгi белгiленсiн. 

      6. Кәсiпорын қызметiнiң негізгі нысанасы болып: 
      1) Қазақстан спортшылары мен жаттықтырушыларының шетелдік спорт ұйымдарына қатысуы мәселесiн реттеу; 
      2) Қазақстан спортшылары мен жаттықтырушыларының шетелдiк спорт ұйымдарына қатысуы жөнiнде клубтармен, халықаралық спорт ұйымдарымен келiсiм-шарттар жасасу деп айқындалсын.

      7. Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөнiндегi агенттiгi заңнамада белгiленген тәртiппен бiр ай мерзiмде:
      1) осы қаулының 1 және 4-тармақтарында көрсетiлген Кәсiпорындардың жарғыларын бекiтсiн;
      2) олардың мемлекеттiк тiркелуiн қамтамасыз етсiн;
      3) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      8. Қоса берiлiп отырған қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн.

      9. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2000 жылғы 13 мамырдағы       
N 706 қаулысына қосымша       

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешімдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар

      1.<*>
       Ескерту. 1-тармақ күшін жойды - ҚР Үкіметінің 2000.07.28. N 1156  қаулысымен .
      2. <*>
       Ескерту. 2-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.29.
N 1130  қаулысымен .

Отдельные вопросы совершенствования управления организациями, находящимися в ведении Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2000 года N 706

      В целях совершенствования управления отдельными государственными предприятиями по подготовке спортсменов международного класса и спортивного резерва, а также для эффективного использования бюджетных средств и в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, Z952335_ "О государственном предприятии" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Реорганизовать:
      1) Республиканские государственные казенные предприятия "Дирекция штатных национальных команд", "Республиканский учебно-тренировочный центр по подготовке спортивного резерва", "Республиканская антидопинговая лаборатория спортсменов", Республиканское государственное казенное предприятие на праве хозяйственного ведения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монтажник" путем слияния в Республиканское государственное казенное предприятие "Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва";
      2) государственное учреждение "Редакция газеты "Спорт & ks" в Республиканское государственное казенное предприятие "Редакция газеты "Спорт & кs".
      2. Определить органом государственного управления, а также органом, осуществляющим по отношению к предприятиям, создаваемым в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, функции субъекта права государственной собственности, Агентство Республики Казахстан по туризму и спорту.
      3. Определить основным предметом деятельности предприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления:
      1) содержание штатных национальных команд;
      2) подготовку спортсменов международного класса и спортивного резерва;
      3) обеспечение подготовки спортсменов к участию в Олимпийских и Азиатских играх, в чемпионатах мира и Азии, других международных спортивных соревнованиях;
      4) развитие физической культуры и массового спорта.
      4. Создать Республиканское государственное казенное предприятие "Казинтерспорт" (далее - Предприятие).
      5. Определить органом государственного управления, а также органом, осуществляющим по отношению к Предприятию функции субъекта права государственной собственности, Агентство Республики Казахстан по туризму и спорту.
      6. Определить основным предметом деятельности Предприятия:
      1) регулирование вопроса участия спортсменов и тренеров из Казахстана в зарубежных спортивных организациях;
      2) заключение контрактов с клубами, международными спортивными организациями об участии спортсменов и тренеров из Казахстана.
      7. Агентству Республики Казахстан по туризму и спорту в установленном законодательством порядке в месячный срок:
      1) утвердить уставы Предприятий, указанных в пунктах 1 и 4 настоящего постановления;
      2) обеспечить их государственную регистрацию;
      3) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
      8. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению.
      9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

                                                Приложение
                                       к постановлению Правительства
                                            Республики Казахстан
                                         от 13 мая 2000 года N 706

                  Изменения и дополнения, вносимые в
         некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. (Пункт 1 утратил силу - постановлением Правительства РК от 28 июля 2000 г. N 1156 P001156_ )
      2. (Пункт 2 утратил силу - постановлением Правительства РК от 29 октября 2004 г. N 1130 )