Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1998 жылғы 1 қазандағы N 983 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2000 жылғы 26 мамыр N 801. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2003.02.25. N 202 қаулысымен.

     Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
     1. "Экономикалық саясат жөнiндегі кеңес құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 1 қазандағы N 983 қаулысына мынадай өзгерiс енгiзiлсiн:
     1-тармақтағы Экономикалық саясат жөнiндегі кеңестiң құрамы жаңа редакцияда жазылсын:

"Павлов Александр Сергеевич              - Қазақстан Республикасы
                                           Премьер-Министрiнiң
                                           бiрiншi орынбасары,
                                           жетекшi

Өтембаев Ержан Әбiлқайырұлы              - Қазақстан Республикасы
                                           Премьер-Министрiнiң
                                           орынбасары, жетекшiнiң
                                           орынбасары

Есенбаев Мәжит Төлеубекұлы               - Қазақстан Республикасының
                                           Қаржы министрi

Құлекеев Жақсыбек Әбдiрахметұлы          - Қазақстан Республикасының
                                           Экономика министрi

Кәкiмжанов Зейнолла Халидоллаұлы         - Қазақстан Республикасының
                                           Мемлекеттiк кiрiс
                                           министрi

Марченко Григорий Александрович          - Қазақстан Республикасы
                                           Ұлттық Банкiнiң төрағасы
                                           (келiсiм бойынша)

Iзтiлеуов Бейсенбай Iзтiлеуұлы           - "Қазақстан Эксимбанкi"
                                           ЖАҚ басқармасының
                                           төрағасы (келiсiм
                                           бойынша)

Мәсiмов Кәрiм Қажымқанұлы                - "Қазақстан Халықтық Жинақ
                                           Банкi" ЖАҚ басқармасының
                                           төрағасы (келiсiм
                                           бойынша)    

Жолдасбеков Азамат Мырзаданұлы           - Қазақстан Республикасының
                                           Бағалы қағаздар жөнiндегi
                                           ұлттық комиссиясының
                                           төрағасы (келiсiм
                                           бойынша)    

Келiмбетов Қайрат Нематұлы               - Қазақстан Республикасы
                                           Стратегиялық жоспарлау
                                           жөнiндегі агенттiгінiң
                                           төрағасы (келiсiм
                                           бойынша)

Ертiлесова Жаннат Жұрғалиқызы            - Қазақстан Республикасы
                                           Президентiнiң Әкiмшiлiгi
                                           Басшысының орынбасары
                                           (келiсiм бойынша)

Смайылов Әлихан Асханұлы                 - Қазақстан Республикасы
                                           Статистика жөнiндегi
                                           агенттiгiнiң төрағасы

Жандосов Ораз Әлиұлы                     - "Электр желiлерiн басқару
                                           жөнiндегі қазақстандық
                                           компания" ашық
                                           акционерлiк қоғамының
                                           (КЕGОС) президентi
                                           (келісім бойынша)".

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 1998 года N 983

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2000 года N 801. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 25 февраля 2003 г. N 202

     Правительство Республики Казахстан постановляет:
     1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 1998 года N 983  P980983_   "О создании совета по экономической политике" следующее изменение:
     в пункте 1 состав Совета по экономической политике изложить в новой редакции:    

"Павлов Александр Сергеевич - Первый заместитель Премьер-Министра
                              Республики Казахстан, руководитель
 
     Утембаев Ержан Абулхаирович - Заместитель Премьер-Министра
                              Республики Казахстан, заместитель
                              руководителя
Есенбаев Мажит Тулеубекович - Министр финансов Республики Казахстан
 
     Кулекеев Жаксыбек           - Министр экономики Республики 
Абдрахметович                 Казахстан
 
     Какимжанов Зейнулла         - Министр государственных доходов 
Халидоллович                  Республики Казахстан
 
     Марченко Григорий           - Председатель Национального Банка 
Александрович                 Республики Казахстан (по согласованию)
 
     Изтлеуов Бейсенбай          - председатель правления ЗАО "Эксимбанк
Изтлеуович                    Казахстан" (по согласованию)
Масимов Карим Кажимканович  - председатель правления ОАО "Народный
                              Сберегательный Банк Казахстана" (по
                              согласованию)
Джолдасбеков Азамат         - Председатель Нацкомиссии по ценным 
Мырзаданович                  бумагам Республики Казахстан (по
                              согласованию)
Келимбетов Кайрат           - Председатель Агентства по 
Нематович                     стратегическому планированию
                              Республики Казахстан (по согласованию)
Ертлесова Жаннат            - заместитель Руководителя Администрации
Джургалиевна                  Президента Республики Казахстан (по
                              согласованию)
Смаилов Алихан Асханович    - Председатель Агентства Республики Казахстан
                              по статистике
Джандосов Ураз Алиевич      - президент открытого акционерного
                              общества "Казахстанская компания по
                              управлению электрическими сетями"
                              (KEGOC) (по согласованию)".    
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

          Премьер-Министр
     Республики Казахстан