Медициналық көмекке жұмсалған шығындарды өтеудiң ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 27 мамыр N 806. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.10.06. N 965 қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының  Заңын  iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берiлiп отырған Медициналық көмекке жұмсалған шығындарды өтеудiң ережесi бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi және жариялауға жатады.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң     
2000 жылғы 27 мамырдағы        
N 806 қаулысымен           
бекiтiлген               

               Медициналық көмекке жұмсалған шығындарды
                         өтеудiң ережесi

      Осы ереже, меншiк нысанына қарамастан, медициналық қызметке лицензиясы бар заңды және жеке тұлғаларға, олардың тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемiн көрсетуi бойынша жұмсаған шығындарын бағдарлама әкiмшiлерiнiң өтеуiнiң негiзгi шарттары мен ережелерiн белгiлейдi. 
      Тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемiн көрсеткенi үшiн шығындарды өтеу, мемлекеттiк бюджетте көзделген қаражат есебiнен, заңнамада белгiленген мерзiмде жүзеге асырылады.
      Шығындарды өтеу:
      мемлекеттiк денсаулық сақтау мекемелерiнде шығыстар сметасы бойынша;
      мемлекеттiк мекемелерден басқа, медициналық ұйымдарда орындалған медициналық қызметтер көрсетудiң көлемi үшiн бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiмен шарттық негiзде жүзеге асырылады.
      Тегiн медициналық көмектiң кепiлдiк берiлген көлемiн көрсететiн жеке және заңды тұлғаларға күрделiнi қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген медициналық ұйымдардың қызметiне байланысты шығындардың барлық түрлерi өтеледi.
      Мемлекеттiк медициналық ұйымдардың күрделi шығындары Қазақстан Республикасы бюджетiнiң шығыстары экономикалық жiктемесiнiң тиiстi ерекшелігi бойынша күрделi трансферттер түрiнде өтеледi.  
       Ескерту. Кіріспе толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2004.03.26. N 370   қаулысымен .   

       1. Меншiк нысанына қарамастан, медициналық қызметке лицензиясы бар бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсететiн жеке және заңды тұлғалардың шығындарын жан басына шаққандағы норматив бойынша өтеу 

      1. Жан басына шаққандағы норматив-медициналық қызметтердiң нақты көлемiн қамтамасыз ету үшiн жыл сайын бiр адамға есептелiп, қайта қаралатын шығындардың белгiленген нормасы. Жан басына шаққандағы норматив бiр тұрғынға анықталады. 
      Ауылдағы денсаулық сақтаудың ерекшелiгiн, қызмет көрсету учаскесiнiң географиялық алшақтығын, ауылдық елдi мекендегi халық тығыздығының төмендiгiн ескере отырып, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін ауылдық және қалалық денсаулық сақтау ұйымдары үшiн жан басына шаққандағы нормативтi жеке белгiлеуге құқылы. <*>
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.28. N 96   қаулысымен ,   2004.03.26. N 370   қаулысымен .

     2. БМСК-тiң қаржыландыру көлемi тұрғындардың санын қызмет көрсетiлетiн аумақтың жан басына шаққандағы нормативiне және жыныстық жасын түзету коэффициентiне көбейту жолымен, мынадай формула бойынша есептелiнедi:
     К қарж. = С тұрғ.* Ж норма.* Ж коэфф., мұнда:
     К қарж. - БМСК ұйымын қаржыландыру көлемi,
     С тұрғ. - бекiтiлген тұрғындардың саны,
     Ж норма. - жан басына шаққандағы норматив,
     Ж коэфф. - жасы-жынысы бойынша түзету коэффициентi.
     Жасы-жынысы бойынша түзету коэффициентi - бұл, тұрғындардың жасы-жынысы бойынша әр түрлi санатына медициналық көмектi тұтыну деңгейiндегi айырмашылықтарды ескеретiн коэффициент. 
     Жасы-жынысы бойынша түзету коэффициенттерiн қолдануды және есептеу тәртiбiн Қазақстан Республикасының азаматтардың денсаулығын қорғау саласындағы уәкiлеттi орталық атқарушы органы анықтайды. 

      2. Меншiк нысанына қарамастан, медициналық қызметке лицензиясы бар мамандандырылған амбулаториялық-емханалық көмек көрсететiн жеке және заңды тұлғалардың шығындарын амбулаториялық-емханалық тарификатор бойынша өтеу 

     3. Амбулаториялық-емханалық тарификатор мамандандырылған амбулаториялық-емханалық көмек көрсетiлетiн қызметтерге арналған тарифтер тiзбесi. 
     Амбулаториялық-емханалық тарификатордың негiзгi экономикалық көрсеткiшi нақты қызмет құнының қызметтердiң барлық түрiнiң орташа құнына қатынасын көрсететiн қызметтердiң шығын көлемiнiң коэффициентi болып табылады. 
      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.28. N 96   қаулысымен 2004.03.26. N 370   қаулысымен .

     4. Қызмет көрсетулердiң шығын көлемi коэффициенттерiн Қазақстан Республикасының азаматтардың денсаулығын қорғау саласындағы уәкiлеттi орталық атқарушы органы белгiлейдi.

     5. Мамандандырылған амбулаториялық-емханалық қызмет көрсету үшiн қаржыландыру көлемi қызметтердiң шығын көлемi коэффициентiн амбулаториялық-емханалық тарификатордың базалық тарифiне көбейту жолымен, мынадай формула бойынша анықталады: 
      К қарж. = К ш. * Б т., мұнда: 
      К қарж. - мамандандырылған амбулаториялық-емханалық қызмет көрсету үшiн қаржыландыру көлемi, 
      К ш - қызмет көрсетулердiң шығын көлемi коэффициентi, 
      Бт - амбулаториялық-емханалық тарификатордың базалық тарифi.

      6. Бюджеттiк жылға арналған бағдарламаның әкiмшiсi амбулаториялық-емханалық ұйымдарда көрсетiлген қызметтер үшiн базалық тарифтi арнайы мамандандырылған емханалық көмекке көзделген, шығыстар нормативтерi негiзiнде есептелген бюджет қаражатын жоспарланған қызметтер санына бөлу жолымен, қызметтер шығыны коэффициентiн ескере отырып немесе формула бойынша анықтайды: 
      Бт = К қаражат /(Жс * К ш.ор.), мұнда: 
      К қаражат - арнайы мамандандырылған емханалық көмекке көзделген бюджет қаражаты, 
      Жс - амбулаториялық-емханалық ұйымдардағы қызметтердiң жоспарланған саны, 
      Кш.ор - барлық жоспарланған қызмет көрсетулер бойынша шығын көлемiнiң орташа коэффициентi. 
      Барлық жоспарланған қызмет көрсетулер бойынша шығын көлемiнiң орташа коэффициентi Қазақстан Республикасының азаматтардың денсаулығын қорғау саласындағы уәкiлеттi орталық атқарушы органының әдiстемелерiне сәйкес анықталады. <*>
       Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.28. N 96   қаулысымен.  

       3. Меншiк нысанына қарамастан, медициналық қызметке лицензиясы бар стационарлық көмек көрсететiн жеке және заңды тұлғалардың шығындарын клиникалық-шығындық топтар бойынша өтеу 

      7. Клиникалық-шығындық топтар (бұдан әрi - КШТ) - аурулардың, оларды емдеуге жұмсалған шығындар бойынша ұқсас, клиникалық бiртектi топтары. 
      КШТ-тың негiзгi экономикалық өлшемi аурудың осы тобының шығындарының барлық топтар бойынша орташа шығындарға қатынасын көрсететiн, шығын көлемiнiң коэффициентi болып табылады. 
      Аурулардың топтары бойынша шығын көлемiнiң коэффициентiн Қазақстан Республикасының азаматтардың денсаулығын қорғау саласындағы уәкiлеттi орталық атқарушы органы белгiлейдi. 
      Ескерту. 7-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.28. N 96   қаулысымен 2004.03.26. N 370   қаулысымен .

      8. Клиникалық-шығындық топтар бойынша емделiп шыққан жағдайды қаржыландыру көлемi шығын көлемi коэффициентiн стационарлық көмектi қаржыландырудың базалық ставкасына және стационар деңгейi коэффициентiне көбейту жолымен, мынадай формула бойынша анықталады: 
      К қарж. = К шығ. * Б стац. * К дең., мұнда: 
      Қ қарж.- клиникалық-шығындық топтар бойынша емделiп шыққан жағдайды қаржыландырудың көлемi, 
      К шығ.- шығын көлемі коэффициентi, 
      Б стац. - стационарлық көмектi қаржыландырудың базалық ставкасы, 
      К дең. - стационар деңгейiнiң коэффициентi. 
      Бюджеттiк жылға арналған бағдарламаның әкiмшiсi стационарлық көмектi қаржыландырудың базалық ставкасын стационарлық көмекке көзделген, шығыстар нормативтері негізінде есептелген бюджеттiң қаражатын емделiп шыққан жағдайдың жоспарланған санына шығын көлемi коэффициентiн ескере отырып бөлу жолымен немесе формула бойынша анықтайды: <*>
      Б стац. = К қарж./ (Жс * Кш.ор.), мұнда: 
      Қ қаражат - стационарлық көмекке көзделген бюджет қаражаты, 
      Ж с - емделiп шыққан жағдайдың жылдық жоспарланған саны, 
      К ш.ор. - жоспарланған жағдайлардың шығындары көлемiнiң орташа коэффициентi. 
      Жоспарланған жағдайлардың шығындары көлемiнiң орташа коэффициентi Қазақстан Республикасының азаматтардың денсаулығын қорғау саласындағы уәкiлеттi орталық атқарушы органының әдiстемелерiне сәйкес анықталады.
      Ауруханаiшілік ауыстырылған науқастарды емдеуге жұмсалған шығындарды өтеу бiр рет емделу жағдайы ретiнде жүзеге асырылады.
      Оларды тексеру процесiнде негiзгi диагнозы расталмаған немесе мамандандырылған медициналық ұйымға ауыстыруды талап ететiн басқа аурулары анықталған науқастарды емдеу аяқталмай жұмсалған шығындарды өтеу денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi органның әдiстемесiне сәйкес жүзеге асырылады.
      Стационарды алмастыратын медициналық көмектiң түрлерiн көрсету кезiнде шығындарды өтеу науқастарды дәрiмен тегiн қамтамасыз ету ескерiле отырып, денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi органның әдiстемесiне сәйкес емделу жағдайы үшiн жүзеге асырылады.
      Стационарлық көмектiң шектi көлемiн олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыратын жергiлiктi мемлекеттiк денсаулық сақтауды басқару органдарының ұсынысы бойынша денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган белгiлейдi.
       Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.28. N 96   қаулысымен 2004.03.26. N 370   қаулысымен .  

  4. Есеп берудi ұсынудың тәртiбi 

      9. Бастапқы медициналық-санитарлық көмек, арнайы мамандандырылған амбулаториялық-емханалық көмек, стационарлық көмек көрсететiн ұйымдар шығындарды өтеу үшiн бағдарламаның әкiмшiсiне ай сайын белгiленген мерзiмде 1, 2, 3 - қосымшаларға сәйкес есеп-тiзiлiмдерiн бередi.

      10. Есеп-тiзiлiмдердi төлеу үшiн 4-қосымшаға сәйкес жұмыстарды (қызмет көрсетулердi) қабылдау кесiмi жасалады.

      11. Республикалық және жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын медициналық ұйымдар бюджеттiк қаражатты пайдаланғаны туралы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi белгiлеген тәртiппен және нысан бойынша бағдарламалар әкiмшiлерiне есеп бередi. 

Медициналық көмекке жұмсалған     
шығындарды өтеудің ережесіне     
1-қосымша                

                Ведомстволық статистикалық есеп беру 

"Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының
Заңына  сәйкес ұсынылады                                     N 1-нысан ОДА
                                                      Ай сайын
Кімге ұсынылады _____________________________________
                        атауы
___________________________________________
        алушының мекен-жайы
Министрлік ___________________________________________  Денсаулық сақтау
___________________________________________             ұйымдары есепті
Кәсіпорын, мекеме, ұйым ______________________________  мерзімнен кейінгі
           ___________________________________________  айдың 5-інен
Мекен-жайы ___________________________________________  кешіктірмей
                                                        бағдарлама
Меншік нысаны ________________________________________  әкімшісіне
                                                        ұсынады
Негізгі қызмет түрі __________________________________ 

      

                     Бастапқы медициналық-санитарлық
                         көмек көрсететін ұйымдардың
                                есеп-тізілімі

Есепті кезең
---------------------------------------------------------------------------
NN!Ұйымның атауы ! Жан басына шаққандағы !Бекітілген тұрғындардың!Төлеуге
  !              !    норматив (теңге)   !          саны         !ұсынылды
---------------------------------------------------------------------------
 1!      2       !           3           !             4         !    5
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
    Барлығы
---------------------------------------------------------------------------
М.О.                              Бас дәрігер (директор)
                                  Бас бухгалтер 

                                  200  ж. "___"_________

                                              Медициналық көмекке жұмсалған
                                              шығындарды өтеудің ережесіне
                                                       2-қосымша

      

                Ведомстволық статистикалық есеп беру  

"Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының
Заңына  сәйкес ұсынылады                                    N 1-нысан КДҚ
                                                           Ай сайын
Кімге ұсынылады _____________________________________
                        атауы
      ___________________________________________
        алушының мекен-жайы
Министрлік ___________________________________________  Денсаулық сақтау
___________________________________________             ұйымдары есепті
Кәсіпорын, мекеме, ұйым ______________________________  мерзімнен кейінгі
           ___________________________________________  айдың 5-інен
Мекен-жайы ___________________________________________  кешіктірмей
                                                        бағдарлама
Меншік нысаны ________________________________________  әкімшісіне
                                                        ұсынады
Негізгі қызмет түрі __________________________________

                     Консультативтік-диагностикалық қызмет
                           көрсететін ұйымдардың
                               есеп-тізілімі

Есепті кезең
Базалық тариф
---------------------------------------------------------------------------
N!Тарификатор   ! Қызмет саны !Шығын көлемі !Орындалған базалық !Төлеуге
 !бойынша кодтау!             !коэффициенті !салмақ коэффициент.!ұсынылды
 !              !             !             !тері               !
---------------------------------------------------------------------------
  коды|кіші коды
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Барлығы
---------------------------------------------------------------------------
М.О.                              Бас дәрігер (директор)
                                  Бас бухгалтер 
                                  200  ж. "___"_________

                                              Медициналық көмекке жұмсалған
                                              шығындарды өтеудің ережесіне
                                                       3-қосымша

                         Ведомстволық статистикалық есеп беру 

"Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының
Заңына  сәйкес ұсынылады                                    N 1-нысан СК 
                                                           Ай сайын
Кімге ұсынылады _____________________________________
                        атауы
___________________________________________
        алушының мекен-жайы
Министрлік ___________________________________________  Денсаулық сақтау
___________________________________________             ұйымдары есепті
Кәсіпорын, мекеме, ұйым ______________________________  мерзімнен кейінгі
           ___________________________________________  айдың 5-інен
Мекен-жайы ___________________________________________  кешіктірмей
                                                        бағдарлама
Меншік нысаны ________________________________________  әкімшісіне
                                                        ұсынады
Негізгі қызмет түрі __________________________________ 

                       Стационарлық көмек көрсететін
                          ұйымдардың есеп-тізілімі
Есепті кезең
Базалық ставка
---------------------------------------------------------------------------
NN!Бөлімшенің аты!Емделгендердің саны !N КШТ ! Таразылық !Базалық! Төлеуге
  !              !(емделіп шыққаны +  !      !коэффициент!ставка.!ұсынылды
  !              !   қайтыс болғаны)  !      !           !  лар  !
  !              !   барлық аурулар   !      !           ! саны  !
---------------------------------------------------------------------------
1 !      2       !         3          !  4   !    5      !   6   !    7
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
    Барлығы
---------------------------------------------------------------------------
М.О.                              Бас дәрігер (директор)
                                  Бас бухгалтер 
                                  200  ж. "___"_________
      

                                              Медициналық көмекке жұмсалған
                                              шығындарды өтеудің ережесіне
                                                       4-қосымша

                               Жұмысты (қызметті)
                                қабылдау
                                 актісі
Медициналық ұйымның атауы __________________________
Есепті кезең ______________________________
---------------------------------------------------------------------------
    Жұмыстың (қызметтің) атауы     ! Төлеуге ұсынылды,    !    Төлеуге
                                   !     мың теңге        !  қабылданды,
                                   !                      !   мың теңге
---------------------------------------------------------------------------
Бастапқы медициналық-санитарлық
көмек
---------------------------------------------------------------------------
Консультативтік-диагностикалық
қызмет
---------------------------------------------------------------------------
Стационарлық көмек
---------------------------------------------------------------------------
Ескерту ________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________
 
     Бағдарлама әкімшісі                        Медициналық ұйым

Лауазымы ______________                          Лауазымы ______________
Аты-жөні ______________                          Аты-жөні ______________
қолы _____________                               қолы _____________ 

       М.О.                                       М.О.

Об утверждении Правил возмещения затрат на медицинскую помощь

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2000 года N 806. Утратило силу постановлением Правительства РК от 6 октября 2006 года N 965

 
      Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2000 года N 806 утратило силу постановлением Правительства РК от 6 октября 2006 года N  965 .
 
      В целях реализации Закона Республики Казахстан  Z970111_  "Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет: 
      1. Утвердить прилагаемые Правила возмещения затрат на медицинскую помощь. 
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию. 

 

     Премьер-Министр
     Республики Казахстан

 

                                          Утверждены    
                                 постановлением Правительства 
                                     Республики Казахстан
                                         от 27.05.2000 года N 806

  Правила
возмещения затрат на медицинскую помощь

      Настоящие правила определяют основные условия и правила возмещения затрат администраторами программ юридическим и физическим лицам, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, независимо от форм собственности, по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 
      Возмещение затрат за оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи осуществляется за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете в сроки, установленные законодательством.
      Возмещение затрат осуществляется:
      в государственных учреждениях здравоохранения по смете расходов;
      в медицинских организациях, кроме государственных учреждений, на договорной основе с администраторами бюджетных программ за выполненный объем медицинских услуг.
      Физическим и юридическим лицам, оказывающим гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, возмещаются все виды затрат, связанные с деятельностью медицинских организаций, за исключением капитальных, определенные законодательством Республики Казахстан.
      Капитальные затраты государственных медицинских организаций возмещаются в виде капитальных трансфертов по соответствующей специфике экономической классификации расходов бюджета Республики Казахстан.  <*>
      Сноска. В преамбулу внесены изменения - постановлением Правительства РК от 26 марта 2004 г.  N 370  .

       1. Возмещение затрат физическим и юридическим лицам, имеющим лицензии на медицинскую деятельность, независимо от форм собственности, оказывающим первичную медико-санитарную помощь по подушевому нормативу  

      1. Подушевой норматив - установленная норма затрат, пересматриваемая ежегодно в расчете на одного человека для обеспечения конкретного объема медицинских услуг. Подушевой норматив определяется на одного жителя.
      Учитывая специфику сельского здравоохранения, географическую протяженность участка обслуживания, низкую плотность населения в сельской местности, администратор бюджетных программ вправе установить подушевой норматив отдельно для сельских и городских организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.  <*>
      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 января 2003 г.  N 96  ; от 26 марта 2004 г.  N 370  .
      2. Объем финансирования ПМСП рассчитывается путем умножения количества населения на подушевой норматив обслуживаемой территории и на половозрастной поправочный коэффициент по формуле:
      О фин. = К нас. * П норм. * П коэфф., где:
      О фин. - объем финансирования организации ПМСП,
      К нас. - количество прикрепленного населения,
      П норм. - подушевой норматив,
      П коэфф. - половозрастной поправочный коэффициент.
 
      Половозрастной поправочный коэффициент - это коэффициент, учитывающий различия в уровне потребления медицинской помощи разными половозрастными категориями населения. 
      Применение половозрастных поправочных коэффициентов и порядок расчета определяется уполномоченным центральным исполнительным органом Республики Казахстан в области охраны здоровья граждан. 

       2. Возмещение затрат физическим и юридическим лицам, имеющим лицензии на медицинскую деятельность, независимо от форм собственности, оказывающим специализированную амбулаторно-поликлиническую помощь по амбулаторно-поликлиническому тарификатору  

      3. Амбулаторно-поликлинический тарификатор - перечень тарифов на оказываемые услуги специализированной амбулаторно-поликлинической помощи. 
      Основным экономическим показателем амбулаторно-поликлинического тарификатора является коэффициент затратоемкости услуг, который отражает соотношение стоимости конкретной услуги к средней стоимости всех видов услуг.   <*>
      Сноска. В пункт 3 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 января 2003 г.  N 96  ; от 26 марта 2004 г.  N 370  .
      4. Коэффициенты затратоемкости услуг устанавливаются уполномоченным центральным исполнительным органом Республики Казахстан в области охраны здоровья граждан. 
      5. Объем финансирования за оказание специализированной амбулаторно-поликлинической услуги определяется путем умножения коэффициента затратоемкости услуги на базовый тариф амбулаторно-поликлинического тарификатора, по формуле: 
      О фин. = К з * Б т, где: 
      О фин. - объем финансирования за оказание специализированной амбулаторно-поликлинической услуги, 
      К з - коэффициент затратоемкости услуги, 
      Б т - базовый тариф амбулаторно-поликлинического тарификатора. 
      6. Базовый тариф за оказанные услуги в амбулаторно-поликлинических организациях определяется администратором программ на бюджетный год, путем деления предусмотренных средств бюджета на специализированную поликлиническую помощь, рассчитанных на основе нормативов расходов на планируемое количество услуг с учетом коэффициентов затратоемкости услуг или по формуле: 
      Б т = О средств/(П к * Кз.ср.), где: 
      О средств - средства бюджета, предусмотренные на специализированную поликлиническую помощь, 
      П к - планируемое количество услуг в амбулаторно-поликлинических организациях, 
      Кз.ср. - средний коэффициент затратоемкости по всем планируемым услугам. 
      Средний коэффициент затратоемкости по всем планируемым услугам определяется в соответствии с методиками уполномоченного центрального исполнительного органа Республики Казахстан в области охраны здоровья граждан.  <*>

      Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 января 2003 г.  N 96  .

       3. Возмещение затрат физическим и юридическим лицам, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, независимо от форм собственности, оказывающим стационарную помощь по клинико-затратным группам 

      7. Клинико-затратные группы (далее - КЗГ) - клинически однородные группы заболеваний, сходные по затратам на их лечение. 
      Основным экономическим параметром КЗГ является коэффициент затратоемкости, который отражает соотношение затрат данной группы заболеваний к средним затратам по всем группам. 
      Коэффициент затратоемкости по группам заболеваний устанавливается уполномоченным центральным исполнительным органом Республики Казахстан в области охраны здоровья граждан.   <*>
      Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 января 2003 г.  N 96  ; от 26 марта 2004 г.  N 370  .
      8. Объем финансирования за пролеченный случай по клинико-затратным группам определяется путем умножения коэффициента затратоемкости на базовую ставку финансирования стационарной помощи и на коэффициент уровня стационара, по формуле: 
      О фин. = Кз. * Бстац. * Кур., где: 
      О фин. - объем финансирования за пролеченный случай по клинико-затратным группам, 
      Кз. - коэффициент затратоемкости, 
      Бстац. - базовая ставка финансирования стационарной помощи, 
      Кур. - коэффициент уровня стационара. 
      Базовая ставка финансирования стационарной помощи определяется администратором программ на бюджетный год путем деления предусмотренных средств бюджета на стационарную помощь, рассчитанных на основе нормативов расходов на планируемое количество пролеченных случаев с учетом коэффициентов затратоемкости или по формуле: 
      Б стац. = О средств/(П к * К з.ср.), где: 
      О средств - средства бюджета, предусмотренные на стационарную помощь, 
      П к - планируемое количество пролеченных случаев на год, 
      К з.ср. - средний коэффициент затратоемкости планируемых случаев. 
      Средний коэффициент затратоемкости планируемых случаев определяется в соответствии с методиками уполномоченного центрального исполнительного органа Республики Казахстан в области охраны здоровья граждан.
      Возмещение затрат за лечение больных внутрибольничными переводами осуществляется как за один пролеченный случай.
      Возмещение затрат за незаконченное лечение больных, в процессе обследования которых основной диагноз не подтвердился или выявлены другие заболевания, требующие перевода в специализированную медицинскую организацию, осуществляется в соответствии с методиками уполномоченного органа в области здравоохранения.
      Возмещение затрат при оказании стационарозамещающих видов медицинской помощи осуществляется за пролеченный случай, с учетом бесплатного лекарственного обеспечения больных, в соответствии с методиками уполномоченного органа в области здравоохранения.
      Предельные объемы стационарной помощи определяются уполномоченным органом в области здравоохранения по представлению местных органов государственного управления здравоохранением, осуществляющего контроль за их выполнением.  <*>

      Сноска. В пункт 8 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 января 2003 г.  N 96  ; от 26 марта 2004 г.  N 370  .

       4. Порядок представления отчетности  

      9. Организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, специализированную амбулаторно-поликлиническую помощь, стационарную помощь для возмещения затрат администратору программ ежемесячно в установленные сроки представляют счета-реестры согласно приложениям 1, 2, 3. 
      10. Для оплаты счетов-реестров составляется акт приемки работ (услуг) согласно приложению 4. 
      11. Медицинские организации, финансируемые из республиканского и местных бюджетов, представляют отчет об использовании бюджетных средств администраторам программ в порядке и по формам, установленным Министерством финансов Республики Казахстан. 

 

                                     Приложение 1
                                     к Правилам возмещения
                                     затрат на медицинскую помощь

                 Ведомственная статистическая отчетность  
 
 
     Представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан   Z970098_   "О государственной статистике".

Кому представляется_____________________________         Форма N 1 СВА

                              наименование                Ежемесячная     

________________________________________________

                     адрес получателя             Представляют организации

Министерство____________________________________  здравоохранения   

________________________________________________  администратору программ

Предприятие,                                      не позднее 5 числа,

учреждение, организация_________________________  следующего за отчетным

________________________________________________  периодом месяца

Адрес___________________________________________

Форма собственности_____________________________

Вид основной деятельности_______________________

     

                          Счет-реестр
   организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помо щь

     

Отчетный период

-------------------------------------------------------------

NN!Наименование!Подушевой норматив!Число         !Предъявлено

  !организации !(тенге)           !прикрепленного!к оплате

  !            !                  !населения     !

-------------------------------------------------------------

1 !     2      !          3       !       4      !     5

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------     

-------------------------------------------------------------

   Итого

-------------------------------------------------------------

    М.П.               Главный врач (директор)

                       Главный бухгалтер

                       "___"____________200__г.

     

 

                                     Приложение 2
                                     к Правилам возмещения
                                     затрат на медицинскую помощь

              Ведомственная статистическая отчетность   

Представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике".

Кому представляется_____________________            Форма N 1 КДУ

                         Наименование               Ежемесячная

________________________________________

                адрес получателя

Министерство____________________________    Представляют организации

________________________________________    здравоохранения

Предприятие,                                администратору программ

учреждение, организация_________________    не позднее 5 числа,

________________________________________    следующего за отчетным

Адрес___________________________________    периодом месяца

Форма собственности_____________________

Вид основной деятельности_______________

                                Счет-реестр
     организаций, оказывающих консультативно-диагностические услуги

     

Отчетный период

Базовый тариф

----------------------------------------------------------------

NN!Кодировка по!Количество!Коэффициент!Выполнено ба-!Предъявлено

  !тарификатору!  услуг   !затрато-   !зовых весовых!к оплате     

  !------------!          !емкости    !коэффициентов!

  !Код  !Подкод!          !           !             !

----------------------------------------------------------------

Итого

----------------------------------------------------------------

            Главный врач (директор)

М.П.        Главный бухгалтер

            "___"___________200__г.

     

 

                                     Приложение 3
                                     к Правилам возмещения
                                     затрат на медицинскую помощь     

                Ведомственная статистическая отчетность  

 

Представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной статистике".

Кому представляется______________________       Форма N 1 СП

                         наименование           Ежемесячная

_________________________________________

                   адрес получателя

Министерство_____________________________   Представляют организации

_________________________________________   здравоохранения администратору

Предприятие,                                программ не позднее 5 числа,

учреждение, организация__________________   следующего за отчетным

_________________________________________   периодом месяца

Адрес____________________________________

Форма собственности______________________

Вид основной деятельности________________

     

                              Счет-реестр
            организаций, оказывающих стационарную помощь      

Отчетный период

Базовая ставка

--------------------------------------------------------------------

NN!Наименование!Количество проле-!N КЗГ!Весовой!Количе-!Предъявлено

  !отделения   !ченных (выписано+!     !коэффи-!ство   !к оплате

  !            !умерло) больных -!     !циент  !базовых!

  !            !всего            !     !       !ставок !

--------------------------------------------------------------------

1 !     2      !         3       !  4  !   5   !   6   !     7

--------------------------------------------------------------------

   Итого:

--------------------------------------------------------------------

       Главный врач (директор)

М.П.   Главный бухгалтер

       "___"___________200__г.

     

 

                                     Приложение 4
                                     к Правилам возмещения
                                     затрат на медицинскую помощь     

                                Акт
                    приемки работ (услуг)

     

Наименование медицинской   _________________________

организации    

Отчетный период            _________________________

----------------------------------------------------

Наименование работ (услуг)!Предъявлено!Принято     !

                          !к оплате,  !к оплате,   !

                          !тыс.тенге  !тыс.тенге   !     

----------------------------------------------------

Первичная медико-санитарная

помощь

----------------------------------------------------

Консультативно-диагностические

услуги

----------------------------------------------------

Стационарная помощь

----------------------------------------------------

     

     

Примечание__________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________     

____________________________________________________

Администратор программ        Медицинская организация

Должность_____________        Должность__________________

Ф.И.О_________________        Ф.И.О______________________

Подпись:______________        Подпись:___________________

     

     М.П.                          М.П.