Қазақстан Республикасында экспорттық бақылауға жататын өнімнің тізімін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 18 тамыздағы N 1282 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 5 ақпандағы N 104 Қаулысымен

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.02.05.  N 104  (2008 жылғы 9 ақпаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      "Қару-жараққа, әскери техникаға және екіұдай мақсаттағы өнімге экспорттық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 18 маусымдағы Заңына сәйкес, экспорттық бақылауға жататын өнімнің номенклатурасын анықтау мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында экспорттық бақылауға жататын өнімнің тізімі бекітілсін. 
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап үш айдан кейін күшіне енеді. 

       Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің
      бірінші орынбасары

 Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2000 жылғы 
18 тамыздағы      
N 1282 қаулысымен   
бекітілген       

  Қазақстан Республикасында экспорттық бақылауға
жататын өнімдердің тізімі

      Тiзiмде пайдаланылатын терминдердiң анықтамалары Жақшаларда осы терминдер қолданылатын Тiзiмнiң санаттары келтірiледi. "Мақсатты автоматты сүйемелдеу" (6)- мақсаттың уақыттың нақты ауқымындағы мейлiнше ықтимал жағдайының экстраполироволды мәнiнiң шығу сигналы ретінде автоматты түрде айқындайтын және қамтамасыз ететiн өңдеу әдiсi. "Бейiмделгiш басқару" (2)- оның жұмыс iстеу уақытында өлшенген, параметрлерге (шарттарға) сәйкестікке ыңғай танытатын жауап (ISО 2806- 1980). "Ұшуды басқарудың белсендi жүйелерi" (7) - бiрнеше өлшеу бергiштерiнiң шығу сигналдарын дербес өңдеу арқылы "ұшу аппаратының" және ракетаның қолайсыз ауытқуларын немесе құрылымдық жүктемелерiн болдырмау үшiн және автоматты бақылауды жүзеге асыру мақсатында қажеттi ескерту командаларын беру үшiн жұмыс істейтін жүйелер. "Белсендi пиксель" (68) - жарықтық (электромагниттік) сәулелену әрекеті кезiнде фотоэлектрлiк беру функциясына ие қатты денелi тордың ең аз (жалғыз) элементі. "Сигналдарды талдауыш" - көп жиiлiктi сигналдың бiр жиiлiктi модасының негізгі сипаттамаларын өлшеуге және бейнелеуге арналған аппаратура (3-Санат). "Берудiң асинхронды режимi" ("БАР") (5) - ақпарат ұяларға топтастырылатын беру режимі; бұл режим ұялардың қайталанушылығы деректердi берудiң талап етілетiн немесе сәттік жылдамдығына байланыстылығы тұрғысында асинхронды болып табылады. "БАР" - "Берудiң асинхронды режимi". "Ауыспалы геометриялы аэродинамикалық бейiндер" (7) - жай-күйi ұшуда реттелiнетiн жабуларды не триммерлердi, не жабық алдындағыларды немесе тұмсық бөлiгiнiң бұрышын шарнирлі реттеудi қолдану. "Соғу" (2) - айналаның сыртқы немесе iшкi үстiңгі бетiнде өлшеу нүктесiнде шпинделдiң перпендикулярлы бiлiгінiң жазықтығында өлшенген негiзгi шпинделдiң бiр айналымдағы радиялды өзгеру (көзi - ISО230/1-1986, 5?61) 
"Жіп" - "жалғыз талшықты" байланыстырушы, әдетте паралельдiкке жақын (1-Санат). "Қоғамдық салада" (бүкiл Тiзiм) - одан әрi таралуына шектеу қойылмайтын "технологияны" немесе "бағдарламалық қамтамасыз етуді" бiлдiредi (авторлық құқықтарға байланысты "технологияны" немесе "бағдарламалық қамтамасыз етудi" жалпы қол жететiн санаттан шығармайтын шектеулер). "Вакцина" (1) - адамдардың немесе жануарлардың сырқаттануын болдырмау үшiн қорғаныштық иммуннологиялық әрекетiн ынталандыруға арналған дәрiлiк зат. "Вакуумдық тозаңдану" (1) - қорытпа ағынының вакуумның әрекет етуi кезiнде сұйық газ бөле отырып 500 мкм немесе одан кіші диаметр тамшыларға тозаңдану процесі. "Өзара байланысты өлшемді РЛС" (6) - екi немесе одан көп өлшемдiк РЛС уақыттың нақты ауқымында ақпараттармен өзара алмасқан жағдайда өзара байланысты деп есептеледi. "Iшкi магнитті градиометр" (6) - магниттік өрiстiң градиентiн өлшейтiн бөлек элемент және онымен байланысты электронды блок, оның шығу сигналы магниттік өрiстiң градиентiнiң өлшемi болып табылады. 
Ерекше ескерту: сондай-ақ "магниттік градиометрдi" қараңыз. "Iшкi қаптау" (9) - қатты ракета отыны мен корпусының немесе оқшаулымы қаптаудың арасындағы үстiңгі бет. Әдетте бұл отқа төзiмдi немесе оқшауламалық материалдардың негiзiндегi сұйық полимер, мысалы, түпкi корбоксилдi топтарымен көмiртегi толтырылған полибутадиен (КТКП) немесе тозаңданатын немесе вулканизациялық қоспалармен корпустың ішіне орналастырылған басқа полимер. "Талшықты немесе жiп тәрiздес материалдар" (0,1,8) - мыналарды қамтитын материалдар:
      а. Бiрыңғай "жіптер";
      б. Бірыңғай тоқыма және ұршық;
      в. "Жол жiптер", маталар, өздiгінен болған құрылымның кездейсоқ торшалары мен таспалары;
      г. Мақта мата және зығыр кендi талшықтары;
      д. Кез келген ұзындықтағы армирлейтін талшықтар, жалғыз және көп кристалдiлер;
      е. Хош иiстi және полиамидтi целлюлоза;
"Негізгi қисындық элементті кiдiрту уақытты" (3) - "тұтастай құйылған интегралдық схемалардың" "үйiрiнде" пайдаланылатын негiзгi қисындық элемент арқылы сигналдың тиiсті өтуiне кiдiрту уақыты. Ол осы "отбасы" үшін немесе сигналдың өтуінің кідірту уақыты арқылы үлгілік қисындық элемент арқылы не қисындық элементтiң өтуiнiң кiдiруiнiң үлгiлiк уақыты арқылы айқындалуы мүмкiн. 
Ерекше ескерту: "Негізгi қисындық элементтің кiдiру уақытын" күрделi 
                 "тұтас құйылған интегралдық" схемалардың шығу 
                 және кiру сигналдарының арасындағы кідіру уақытымен 
                 шатыстырмау керек 
"Кең ауқымды үзiлудiң латенттілiгiнiң уақыты" (4)- компьютерлiк жүйе қандай да бiр болмасын оқиғалардың салдарынан болатын үзiлiстi танитын, үзiлiске қызмет көрсететiн және үзiлудi күте отырып жадта резиденттік күйде болатын басқа мiндетті өңдеуге контекстiк көшудi орындайтын уақыт. 
"Жиiлiктi қосу уақыты" (35) - мынадай сипаттамалардың кез келгенiне қол жеткiзу үшiн бiр жиiлiктен басқасына қосылуы кезiнде шығу сигналына талап етiлетiн барынша көп уақыт (мысалы, кiдiру): 
      а. Оның түпкi мәнiнен 100 Гц шегіндегі жиiлiк; немесе 
      б. Түпкi мәнiнiң деңгейiнен 1 дБ шегіндегі деңгей; 
"Орнығу уақыты" (3) - шығу сигналына өзгергiштiң кез келген екi деңгейiнiң арасында қайта iске қосылу кезiнде оның түпкi мәнiнен биттiң жартысының деңгейiне қол жеткiзу үшiн талап етілетiн уақыт. 
"Есептеу элементi" (4) - арифметикалық немесе қисынды әрекеттердi орындайтын ең аз есептеу бiрлігі. 
"ЕЭ" - "есептеу элементi". 
"Газдық тозаңдану" (1) - балқытылған металл қорытпаның ағынының жоғары қысымдағы газдық ағында 500 мкм немесе одан кiшi диаметрдегi тамшыларға тозаңдану процесi. 
"Буданды интегралды схема" (3) - интегралдық схемалардың немесе "схема элементтерi" немесе "дискреттi компоненттерi " бар, белгiлi бiр функцияларды орындау үшiн бiрге құрамдастырылған және барлық мынадай сипаттамаларға ие интегралды схеманың өздiгiнен болатын комбинациясы: 
      а. Кем дегенде бiр корпуссыз құрылғысы бар; 
      б. Компоненттер бiр-бiрiмен интегралдық схемалар өндiрiсiнiң үлгiлiк әдiстерiн пайдалана отырып қосылады; 
      в. Бірыңғай тұтастық ретінде ауыстырылады; және 
      г. Қалыпты жағдайда бөлшектенуге жатпайды. 
Ерекше ескерту: 1. "Схема элементі" бөлек белсендi немесе электрондық 
                    схеманың пассивті деталi, бiр диод, транзистр, 
                    резистр, конденсатор және осы секiлдiлер. 
                 2. "Дискреттi компонент" - өзiнiң сыртқы шығуларымен 
                    бөлек корпустағы "схеманың элементі". 
"Будан ЭЕМ" (4) - мынадай барлық функцияны орындауға арналған жабдық: 
      а. деректердi қабылдау; 
      б. ұқсас, сондай-ақ сандық көрiнiстерде де деректерi өңдеу; және 
      в. деректердiң шығуын қамтамасыз ету. 
"Ғарышта қолдану үшiн жарамды" (6) - 100 км немесе одан астам биiктiктерде жұмыс iстейтiн спутниктердi немесе биiктiкті ұшу аппараттарын ұшыру және өрiстету кезiнде қолдануға арналған жұмыс iстеу шартында арнайы электрлiк және механикалық талаптарға немесе жұмыс iстеу талаптарына сәйкестiкке жобаланған, жасалған және сынақтан өткiзiлген жабдық. 
"Ыстық изостаттық модификация" (2) - құйылатын нысандарда iшкi жақтауларды төмендету немесе жою үшiн барлық бағыттар бойынша тең күштер құруға арналған түрлi орта арқылы (газ тәрiздi, сұйық, қатты бөлшектер және басқалар) дерметикалық көлемде 375 К (102 0 С) жоғары температура кезiнде құйылатын қалыптарды сығымдау процесi. 
"Қатысушы мемлекет" (7,9) - бұл Вассенар Уағдаластығының қатысушысы болып табылатын мемлекет. 
"Азаматтық ұшу аппараттары" (1,7,9) - коммерциялық азаматтық iшкi және сыртқы авия желiлерде немесе заңдастырылған азаматтық жеке меншiк пайдалануға арналған немесе бизнес мақсаттары үшiн ұшуға жарамды жарияланған сертификацияланған ұшу жарамдылығының тiзiмдерiнде белгiленген сәйкестiкке саналамаланған "ұшу аппараттары". 
Ерекше ескерту: Сондай-ақ "ұшу аппараттарын" қараңыз. 
"Ұшуды басқару жүйесiнiң оптикалық бергiштер тобы" (7) - "лазердiң" сәулесiн пайдаланатын нақты уақытта бортта өңдеу үшін ұшуды басқарудың деректерiн қамтамасыз ететiн бөлiнген оптикалық бергіштердiң желiсi. 
"Қысым бергiштерi" (2) - электр сигналында қысым өлшемдерiн түрлендiруге арналған құрылғылар. 
"Деформацияланатын айналар" (6) - (сондай-ақ адаптивтi оптикалық айналар белгілi ретiнде) - мыналар бар айналары: 
      а. Yстiңгі бетiн бiр үздiксiз оптикалық көрсететiн үстiңгі бет, ол 
         жекелеген күш қолдану немесе айнаға құлайтын оптикалық 
         сигналдың бұрмалануларын өтеу үшін бұрайтын сәттер арқылы 
         серпiндi түрде деформацияланады; немесе 
      б. Көп элементтi оптикалық гидрлегiштер, олардың күйi бөлек және 
         тәуелсiз жекелеген күш қолдану немесе айнаға құлайтын оптикалық 
         сигналдың бұрмалануларын өтеу үшiн бұрайтын сәттер арқылы өзгередi. 
"Динамикалық адаптивтiк маршруттау" (5) - желiнiң жұмысының ағымдағы жағдайларын өлшеу мен талдаудың негiзінде хабарлауларды берудiң маршрутын автоматты түрде өзгерту. 
Ерекше ескерту: Алдын ала бар болған ақпараттың негiзінде хабарлауларды 
                 берудiң маршрутын өзгерту туралы шешімдер жағдайы бұған 
                 кiрмейдi. 
"Сигналды динамикалық талдауыштар" (3) - "сигналдың талдауыштары" олар оның амплитудасы мен фазасы туралы ақпаратты қоса алғанда осы сигналдың фурье-спектрiн алу үшiн сигналдың сандық таңдалымын және оны түрлендiру әдiстерiн пайдаланады. 
Ерекше ескерту: Сондай-ақ "сигналдың талдауыштарын" қараңыз 
"Диффузиялық пісiру" (1,2,9) - қатты денелi молекулярлық қосылыс, кем дегенде мейлiншік әлсiз материалдың байланыс күшiне баламды жалпы күшпен бірыңғай бiртұтас екi металл. 
"Импульстiң ұзақтығы" (6) - импульстың толық ұласуынан жартысы бойынша өлшенген лазердi зерделеу импульсының ұзақтығы. 
"Дайындамалар" (6) - тұтастай құйылған массалар, олардың мөлшерi айна немесе мөлдiр оптикалық терезелер секiлдi оптикалық элементтердi өндiруге сай келедi. 
"Ақпараттарды қорғау" (4,5) - ақаулықтардың алдын ала алатын құралдар мен функцияларды қоспағанда ақпараттың немесе байланыстың қол жетiмдiлiгін, құпиялығын немесе бүтiндiгiн қамтамасыз ететiн барлық құралдар мен функциялар. Оған "криптография", "криптоталдау", өзiнiң шағылысуынан қорғау және компьютердi қорғау кіредi. 
Ерекше ескерту: "Криптоталдау": криптографиялық жүйелердi немесе ашық 
                 мәтiндi қоса алғанда құпия параметрлердi немесе сезiмтал 
                 ақпаратты алу мақсатында оның кiру және шығу сигналдарын 
                 талдау. 
"Синхронды цифрлық беру иерархиясы" (5) - ортаның түрлi үлгілерi бойынша синхронды берудiң форматын қолдана отырып цифрлық трафиуттiң түрлi нысандарын басқаруға, тығыздауға және қол жеткiзуге арналған құралдарды қамтамасыз ететін сандық берудiң иерархиясы. Формат МККТТ G 703, G 708, G 709 және басқалардың ұсынымдарымен айқындалған, әлi жарияланбаған синхронды берудiң транспорттық берудiң модулiне негізделген. Синхронды цифрлық берудiң иерархиясындығы бiрiншi деңгей 155,52 М битт/с 
"Майдалау" (1) - ұсақтау немесе себу арқылы материалдың пайдалану процессi. 
"Оқшауландырылған тiрi дақылдар" (1) - активтi емес түрдегі және құрғақ препараттар түрдегі тірi дақылдарды қамтиды. 
"Оқшаулау" (9) - ракетаның двигателiнiң компоненттерiне (корпус, сопла, кiру тесiгі, корпустардың қақпақтары) қолданылады және термо өңделген немесе жартылай термо өңделген толтырылған каучукты жапырақты материалды қамтиды. Бұған, сондай-ақ амортизациялық жапсырмалар немесе ашпалы есiктер де кiредi. 
"Изостатикалық нығыздаулар" (2) - дайындамаға барлық бағыттар бойынша осы герметикалық көлемнің осының ішінде қысымға тең герметикалық көлем жасау үшiн түрлi орталарда (газ, сұйық, қатты бөлшектер және басқалар) герметикалық көлемде нығыздауға қабiлетті жабдық немесе материал. 
"Иммунды токсиндер" (1) - сырқат клеткаларға iрiктемелi түрде әсер ететін бiр клеткалы көп каналды антиденелермен "токсиндердiң" немесе "қосалқы токсиндердiң" коньюганты . 
"Инструменталды қашықтық" (6) - радардың әрекетінiң бiр мәндi айқындалатын қашықтығын. 
"Yш өлшемдi векторлардың қарқындылығы" (4) - 10 пиксильден жартылай векторларға жататын, шектеулiлiкке тексерiлген, Х-Y-Z координаттар мен мәнiмен кездейсоқ түрде бағдарланған, тұтастай ауыспалы не қалқымалы нүктемен ауыспалы көрiнетін (олардың қайсысы болмасын барынша жоғары қарқындылыққа сәйкес келмесе де) секундта туатын векторлардың саны. 
"СЦБИ" - "синхронды цифрлық берудiң иерархиясы". 
"ДЫА"- (дөңгелекті ықтималды ауытқу) (7) - дәлдiктi өлшейтiн шама; шеңбердiң радиусы, оның орталығында белгiлi бiр қашықтықта нысаны болады, онда 50% пайдалы жүктеме жұмыс iстейдi. 
"Комутациялайтын құрылғы" (5) - аппаратура және хабарларды беру кезiнде комутацияланатын жүктеме үшiн физикалық немесе виртуальды қосалқы мүмкiн ететін онымен байланысты бағдарламалық қамтамасыз ету. 
"Композициялық материал" (1,2,6,8,9) - толтырғыштарды, талшықтарды немесе белгiлі бiр мақсатқа немесе мақсаттарға арналған олардың кез келген үйлесiмін армейлейтін бөлшектерден тұратын" матрица" қосымша фаза немесе қосымша фазалар. 
"Желiге қол жеткiзетiн контролер" (4,5) - комутациялық желiмен бөлiнген физикалық интерфейс. Ол берудi басқара отырып (мысалы контролердi немесе әкеле жатқанды табуды) сандық берудiң бiрдей жылдамдығы кезiнде жұмыс iстейтiн жалпы ортаны пайдаланады. Ол кез келген басқаға қатыссыз өзiне бағытталған деректер пакетiн немесе деректер топтарын таңдайды (мысалы, IЕЕЕ802). Бұл компьютерге қондырылатын блок, немесе жүйеге қол жеткiзудi қамтамасыз етуге арналған телекоммуникациялық жабдық. 
"Байланыс каналының контролерi" (5) - синхронды немесе асинхронды цифрлық ақпараттың ағынын бақылайтын физикалық интерфейс. Бұл компьютерге қондырылатын блок, немесе жүйеге қол жеткiзудi қамтамасыз етуге арналған телекоммуникациялық жабдық. 
"Контурлық басқару" (2) - келесi талап етілетiн жағдайды және осы жағдайға берудiң талап етілетiн жылдамдылығын айқындайтын нұсқаулықтарға сәйкес жүзеге асырылатын "цифрлық басқарудағы" екi немесе одан көп бiлiктер бойынша қозғалыс. Бұл беру жылдамдықтары бiр-бiрiмен байланыста болады, бұл негізгi контурды түзедi (қараңыз, ISО/DISС 2806-1980). 
"Ғарыштық аппараттар" (7,9) - белсендi және пассивтi спутниктер мен зондтар. 
"Криптография" (5) - оның мазмұнын жасыру, түрлi өзгеруiн немесе рұқсат етiлмеген пайдалануды болдырмау мақсатында ақпарат ты түрлендiрудiң принциптерiн, құралдары мен әдiстерiн қамтитын тәртiп. "Криптография" бiр немесе одан көп "құпия параметрлердi" пайдаланылатын ақпараттың түрленуi мен (мысалы, криптографиялық ауыспалылық) немесе тиiсті кiлтпен басқарумен шектелген. 
Ерекше ескерту: "Құпия параметрi" - адамдардың белгілi бiр тобына белгілі және басқа адамдардан жасырылған константа немесе кілт. 
"Сындық температура" (1,3,6) (кейде көшу температурасы деп аталады.) Белгiлі бiр "өткiзуден тыс материал" - материал электр тоғының өтуiне қарсыласуын толық жоғалтатын температура. 
"Жұдырықтық тиiмдiлiк" (экстрицентритент) (2) - шпиндельдiң үстiрт айналуына өлшену нүктесiндегi шпиндельдiң планшайбесiне перпендикуляр тегістiкте өлшенген негізгі шпиндельдiң бiр айналымындағы бiлiктiк қозғалу. (қараңыз ISО 230/1-1986, f5, 63) 
"Лазер" (0,2,3,5,6,7,8,9) - компоненттердiң жиынтығы, ол кеңiстiкте де, сондай-ақ уақыт бойынша да сәулеленудiң ынталандырылған эмиссиясы арқылы күшейтілетiн когеринтті жарықтық сәулеленудi жасайды. 
Ерекше ескерту: Қараңыз, сондай-ақ: "Химиялық лазер"; 
                                     "Мықтылығының модуляциясы мен лазер"; 
                                     "Аса жоғары қуатты лазер"; 
                                     "Қайта құрылатын лазер"; 
"Мықты модуляциялы лазер" (6) - энергия орналасу инверсиясында немесе оптикалық резонаторда жиналатын және импульстiк режимде кейiн сәулеленетін лазер. 
"Аса жоғары қуатты лазер" (6) - 50 мс iшiнде 1 кдж астам энергияны сәулелендiруге қабiлеттi (жалпы немесе iшiнара) немесе 20 квт астам үздiксiз қуаты бар лазер. 
"Таспа" (1) - алдын ала қарамай сiңiрiлген кезек келiп тұратын немесе бiр бағыттағы "моноталшықтардан", "жiптен", "үйiрмелерден, "арқаншалардан" немесе "шүйкелерден" және т.б тұратын материал. 
Ерекше ескерту: "Шүйке" - шамамен параллель орналасқан моноталшықтардың 
                 (әдетте 200 астам) орамы. 
"Ұшу аппараты" (1,7,9) - тiркелген немесе қанатының геометриясы өзгеретін, айналатын қанаты (вертолет), бұрылыстық винтi немесе қанаты бар әуе ұшуларына арналған құрал. 
Ерекше ескерту: Қараңыз, сондай-ақ "Азаматтық ұшу аппараты". 
"Сызықтық" (2) (әдетте сызықтық еместiк параметрлерi арқылы өлшенедi) - шын мәнiндегі сипаттамасының барынша жоғары ауытқуы (жоғары және төменгi шкалаларының көрсеткiштерi бойынша орташа), барынша жоғары ауытқуды теңестiру және барынша азайту үшiн солай орналасқан тіке сызықтан оң немесе терiстiгi. 
"Локальды желi" (4) - барлық мынадай сипаттамаға ие деректердi беру жүйесi 
      а. Тәуелсiз "Ақпараттық құрылғылар" өздiгiнен пайда болатын 
         санына тікелей бiр-бiрiмен байланысуға мүмкiндiк бередi; және 
      б. Орташа мөлшердегі шектеулi географиялық аймақ (мысалы, қызметтік 
         ғимараттардың, зауыттың корпустар тобының немесе қойма үй 
         жаймаларының шектерiнде). 
Ерекше ескерту: "Ақпараттық құрылғы" цифрлық деректердi жүйелi түрде 
                 беруге немесе қабылдауға қабілетi бар жабдықты білдiредi. 
"АЖҚЛ" - "Аса жоғары қуаттағы лазер". 
"Магниттiк градиентометрлер"(6) - осы приборға қатысы сыртқы болып табылатын көздердiң магниттiк өрiстерiнiң кеңiстiктiк өзгерулерiн өлшеуге арналған құрылғы. Олар көптеген "магнитометрлерден" және магниттiк өрiстiң градиентi өлшенетiн шығуындағы тиiстi электронды блоктан тұрады 
Ерекше ескерту: Қараңыз, сондай-ақ "Ішкi магниттiк градиентометрлердi". 
"Магниметрлер" (6) - приборға қатысты сыртқы болып табылатын көздердiң магниттiк өрiсiн өлшеуге арналған құрылғылар. Магниттік өрiстiң жеке өлшеу элементiнен және шығарында магниттiк өрiс өлшенетiн онымен байланысты электронды блоктан тұрады. 
"Масштабты коэффициент" (7) ("героскоп немесе алселерометр") - шығу сигналының өзгерiсiнiң кiретін өлшенетiн сигналдың өзгерiсiне қатынасы. Масштабты коэффициент әдетте тiк сызықтың қисаюы ретiнде бағаланады, ол берiлген диапазонның шектерiнде кiру сигналының өзгеруi кезiнде алынған деректерге сәйкес мейлiнше аз квадраттардың әдiсiмен құрылуы мүмкiн. 
"UҒ6 топтануына төзiмдi материалдар" (0) - мыс, топтанбайтын болат, алюминий, алюминий қышқылы, алюминий қорытпа, никель немесе 60% одан көп бар (салмағы бойынша) және бөлiну процессінің тиiсті түрiне сәйкес келетiн UҒ6-ға төзiмдi фторланған көмiр сутегiлi полимерлер. 
"Матрица" (1,2,3,9) - жiп тәрiздi криссталдармен немесе талшықтармен, бөлшектермен толтырылған бiрыңғай берiк зат. 
"Жиiлiктердiң белдеулерiнiң қағым сәттік енi" (3,5,7) - өткiзу белдеуi, онда шығу сигналының қуатының деңгейi негiзгі жұмыс параметрлерiн құрусыз 3 децибель шектерiнде тұрақты түрде қалады. 
"Механикалық лигерлеу" (1) - нығыздау, ұнтақтау және механикалық әсер ету ауқымы ұнтақтар мен лигатуралардың жаңа қосылуының нәтижесiнде пайда болатын лигерлеу процесi. 
"Микроорганизмдер" (1,2) - "оқшауландырылған дақылдар" түрiндегі немесе әдейi осындай дақылдар жұқтырылған немесе ластандырылған қоректiк ортаны қоса алғанда материал ретіндегі табиғи шыққан немесе өзгерген бактериялар, вирустар, микоплазма, рекитцелер, хломиделер немесе саңырауқұлақтар. 
"Микропроцессордың микросхемасы" (3) - сыртқы есте сақтауда жалпы мақсаттағы командаларды жүйелi түрде орындауға қабiлетті, арифметикалық қисындық құрылғысы бар (АКҚ) "тұтастай құйылған интегралы схема" немесе "көп кристалды интегралды схема". 
Ерекше ескерту: 1. "Микропроцессордың микросхемасында" әдетте оперативтi 
                    жады бар қол желiлердi пайдалануға болмайды, дегенмен 
                    қисындық функцияны орындау кезiнде микросхеманың жадын 
                    пайдалана алады. 
                 2. Осы айқындама "микропроцессордың микросхемасының" 
                    жұмыс iстеуiне арналған интегралды микросхеманың 
                    қондырғысын қамтиды. 
"Микрокомпьютердiң микросхемасы" (3) - iшкi жадтағы деректерге қолданымды iшкi есте сақтайтын құрылғының жалпы мақсаттағы командаларды жүйелi түрде орындауға қабiлетті, арифметикалық қисындық құрылғысы бар (АКҚ) "тұтастай құйылған интегралды схема" немесе "көп кристалды интегралды схема". 

 

Ерекше ескерту: Iшкi жад сыртқы жадпен кеңейтiлуi мүмкiн.

 

"Көп кристалды интегралды схема" (3) - ортақ "қасықшадағы" екi немесе

одан көп "тұтастай құйылған интегралды схема"

 

"Көп ағымды өңдеу" (4):

     а. Деректердiң ағынын орталықтандырылған басқару архитектурасы (SIМD);

     б. Деректердiң ағынын паралельдi-орталықтандырылған архитектурасы     

        (МSIМD);

     в. Тығыз байланысқандарын жақын байланысқандарын немесе әлсiз

        байланысқандарын қоса алғанда деректердiң ағынын

        орталықсыздандырылған архитектурасы (МIМD); немесе

     г. Систологиялық массивтердi қоса алғанда өңдеу элементтерiнiң

        массивтерiн құрылымдау секiлдi әдiстер арқылы бiр немесе одан көп  

        командалы жүйесiмен басқарумен екi немесе одан көп деректердiң     

        жүйесiн бiр мезгiлде жүзеге асыруға мүмкiндiк беретiн              

        "микробағдарлама" немесе жабдықтардың архитектурасының әдiсi.

 

Ерекше ескерту: "Микробағдарлама" - арнаулы жадтағы элементарлар           

                командалардың жүйесi, оларды орындау командалық регистрге  

                команданы енгізумен жүргiзiледi.

 

"Көпдеңгейлi қорғау" (5) - сезiмталдықтың түрлi дәрежеде ақпараты бар

жүйелердiң сыныбы, оларға қол жеткiзу ақпаратқа және қажеттiлiктерге

қол жеткiзудiң түрлi құқықтары бар пайдаланушылар үшiн ашық, бiрақ қол

жеткiзу құқығы жоқ пайдаланушылардың топтарына тиым салынған.

 

Ерекше ескерту: "Көпдеңгейлi қорғау" - жабдықтың дұрыс жұмыс iстемеуін

                немесе оператордың қателесуiн болдырмауға қатысты

                оның сенiмдiлiгi емес компьютердi қорғау болып табылады

                

"Моноталшық" (1) немесе жiп - ең кiшi талшықтан тұрады, әдетте диаметрде

бiрнеше микрометр.

 

"Тұтастай құйылған интегралды схема" (3) - пассивi немесе белсендi

"схемалар элементтерiнiң" комбинациясы, ол:

     а. Диффузиялық процесстер, инплантация процесстерi немесе микро

        кристалл деп аталатын жартылай өткiзгiш материалдың бөлек бiр

        бөлшегінiң iшiне немесе үстіңгi бетiне шөгу арқылы жүргізiледi;

     б. Ажырамастай қосылған болып есептеліне алады; және

     в. Схеманың функцияларын орындай алады;

 
Ерекше ескерту: "Схеманың элементi" - бiр диот, транзистр, резистр және 
                 конденсатор және осылар секiлдi электронды схеманың 
                 жеке белсендi немесе пассивтi деталi. 
"Бейнелердiң моноспектральдi бергіштерi" (6) - бiр дискретті спектральды диапазоннан бейне туралы ақпаратты алуға қабiлеттi бергiштер. Бейнелердi көп спектральды бергіштер. 
"Бейнелердiң көпсектральды бергіштерi" (6) - екi және одан көп дискреттi спектральды диапозондардан бейне деректердi бiр жолғы немесе жүйелi жинауды жүзеге асыруға қабiлеттi бергiштер. Жиырма дискретті спектральды диапазоны көп бергiштер бейненi гиперспектральды бергiшгер ретiнде белгiлi. 
"Еңкейген шпиндель" (2) - инструменттi ұстап тұрған шпиндель, ол өңдеу процессiнде басқа осьтерге қатысты өзiнiң орталық бiлiгінiң бұрыштық күйiн өзгертедi. 
"Нейронды ЭЕМ" (4) - нейронның немесе нейрондардың жиынтығының мiнез-құлқын көрсету үшiн жобаланған немесе модификацияланған есептеу құрылғысы, мысалы, алдында болған ақпараттың негiзiнде есептеу компоненттерiнiң көп шегінің өзара байланыстарының салмағы мен санын модульдейтiн қабiлетті аппаратура ретiнде сипатталатын есептеу құрылғысы. 
"Тiкелей гидравликалық нығыздау" (2) - деформациялау процесi онда дайындаумен тiкелей қатынастағы сұйық толтырылған икемдi камера қолданылады. 
"Кедейленген уран" (1,0) - табиғи уранға қарағанда 235 изотопты төмен уран. 
"Терминалдық интерфейс жабдығы" (4) - ақпарат телекоммуникациялық жүйеге келiп түсетін жабдық, мысалы, телефон, ЭЕМ, ақпараттық құрылғысы, факсимильдi аппарат немесе одан шығады. 
"Уақыттың нақты масштабындағы өңдеу" (2,4,6,7) - жүйелердi сыртқы оқиғалармен қозуы жағдайында жүктеменiң деңгейiне қатыссыз жүйе реакциясының кепiлдiк берiлген уақыт iшiндегі ресурстардың функциясының қызмет көрсетудiң қажеттi деңгейiн қамтамасыз ететiн ЭЕМ деректерiн өңдеу. 
"Сигналды өңдеу" (3,4,5,6) - уақыт жағынан қысу, сүзу параметрдi бағалау селекция, корреляция көрiнiстiң бiр аясынан екiншiсiне аудару немесе жаңғырту секiлдi арго ырғақтар арқылы ақпарат әкелетiн сырттан алынған сигналдарды өңдеу (мысалы Фурьенi жаңғырту немесе Вольшті жаңғырту) 
"Цифрлық берудiң жалпы жылдамдығы" (5) - каналды кодтаудың молдығы және осы секiлдiлердi қоса алғанда биттің цифрлық беру жүйесiндегi тиiсті жабдықтаудың арасында берiлген уақыт бiрлiгіндегі цифрi. 
Ерекше ескерту: Қараңыз, сондай-ақ "сандық бергiштiң жылдамдығы". 
"Ұшуды жалпы басқару" (7) - ұшу аппаратының ауыспалы параметрлерiнiң және мiндеттер, бүлiнулер туралы бөлiнулер немесе уақыттың нақты масштабындағы басқа да ұшу аппараттары туралы деректердiң өзгерiстерiне сәйкес қойылған мiндетті орындау мақсатында оның ұшу траекториясын автоматтандырылған басқару. 
"Объектiлiк код" (9) - бiр немесе одан көп процестердiң ыңғайға келетін көрiнiсiн нысанын атқаруға жатады (бағдарламаның мәтiнi немесе бағдарламаның тiлi), ол бағдарламаланатын жүйемен жаңғыртылған. 
"Оперативтi жад" (4) - орталық процессордан тез қол жеткiзуге арналған деректердi немесе командаларды сақтайтын негізгі орын. "Сандық компьютердiң" iшкi жадынан және кэш-жад немесе параллельдi қол жеткiзiлетін кеңейтілген жад секiлдi оның иерархиялық кеңейтiлуiнiң кез келген құралдарынан тұрады. 
"Ұшудың траекториясын оңтайландыру" (7) - сипаттамаларды барынша өсiру немесе мiндеттердi орындаудың тиiмдiлiгін арттыру негізiнде талап етiлетін траекторияның төрт өлшемiнен (кеңiстiкте және уақытта) ауытқуын барынша азайтатын ресiм. 
"Оптикалық интегралды схема" (3) - фотоқабылдағыш немесе фотокатот немесе оптикалық немесе электрооптикалық функцияларды орындау ретiндегi жұмысқа арналған бiр немесе одан көп бөлiктерден тұратын тұтастай құйылған интегралды схема немесе будан интегралды схема. 
"Оптикалық коммутация" (5) - сигналдарды электр сигналдарына жаңғыртусыз оптикалық нысанда маршруттау немесе коммутация. 
"Оптикалық ЭЕМ" (4) - деректердi, есептеу қисынының элементтерi ұсыну үшiн жарықты пайдалану мақсатымен жобаланған немесе модификацияланған немесе аппаратура. Ол тiкелей байланысқан оптикалық құрылғыларға негізделген. 
"Оптикалық күшейту" (5) (оптикалық байланыстар) - электр сигналына жаңғыртусыз, мысалы, жартылай өткізгіш оптикалық күшейткiштердi талшықты, люминисцентті күшейткiштердi қолдана отырып, жеке оптикалық көзбен байланысқан оптикалық сигналдарды күшейту әдiсi. 
"Негізгi элемент" (4) - элементтiң қатысы бар жүйенiң жалпы бағасы 35% құрайтын оның ауыстыру құны болған жағдайда негізгі болып есептеледi. Жүйенiң өндiрушiсi немесе жүйенiң жинаушысы ол үшiн төлейтiн баға элементтiң бағасы болып есептелiнедi. Жалпы баға өндiру немесе берулердi жинақтау орнында қалыпты халықаралық баға болып табылады. 
"Жұмыс істемей қалуы болмаушылығы" (4) - компьютерлiк жүйенiң оның аппараттық компонентінде немесе "бағдарламалық қамтамасыз етуiнде" қандай да бiр болмасын ақаулық пайда болғаннан кейiн адамның араласуынсыз жұмысты жалғастыру, жұмыстың үздіксiздiгін, деректердiң тұтас сақталуын және берiлген уақыт аралығының шектерiнде жұмысты қалпына келтіру қасиеті. 
"Бұрыштық күйдiң ауытқуы" (2) - өңдегеннен кейiн бекітiлген деталь бұрынғы күйiне қарай бұрылған соң өте жоғары дәлдiкпен өлшенген бұрыш бойынша бұрыштық күймен iс жүзiндегі күйдiң арасындағы ең жоғарғы айырма. (қараңыз, VDI/VDЕ 2617, жұмыс нұсқасы: "бұрылыстың "координаттарды" өлшеу тетiктерiне қатысты кесте"). 
"Ортақ канал бойынша беру" (5) - беру әдiсi, мұнда бiр канал бойынша станциялардың арасында каналдардың санына немесе шақыруларға қатысты белгіленген хабарламалардың ақпараты немесе желiнi басқару үшін пайдаланылатын басқа ақпарат берiледi. 
"Бейiмделiп құрылатын" лазер () - лазердiң бiрнеше өту диапазонында толқынның барлық ұзындығында сәулеленудi генерациялау қабiлетті лазер. Лазер кейбiр сызықты таңдап ала отырып лазердiң бiр өтуiнiң шектерiнде толқындардың дискретті ұзындықтарының сәулеленуiн генерациялайды және бейiмделiп құрылатын болып есептелмейдi. 
"Өтпелi лазер" (6) - қозбаған атомның немесе қозбаған атомдары немесе молекулалары бар молекулалардың қос соғуы кезiнде энергияның өтуi арқылы генерациялау ортасы қозатын лазер. 
"Қондырылған ЭЕМ бар дербес карточка" (5) - ISО/IЕС 7816 стандартына сәйкес келетiн, қондырылған микросхемасы бар, дайындаушы бағдарламалаған және тұтынушы қайта бағдарламалай алмайтын дербес карточка. 
"Ең жоғары қуат"(6) - импульстің джоулдегi, импульстiң секундтағы ұзақтығына бөлiнген энергия. 
"Өлшеудiң кiнараттылығы" (2) - 95 процент ықтимал ауыспалы өлшенетiн шын мән өлшенген мәннiң маңындағы қандай диапазонда екендiгін айқындайтын сипатты параметр. Бұл шамаға өтем жасалмаған ұдайы болатын ауытқулар, өтем жасалмаған люфт және кездейсоқ ауытқулар кiредi (ISО10360-2 немесе VDI/VDЕ 2617 қараңыз). 
"Пленкалық интегралды схемалар" (3) - оқшаулаушы "қасықшаға" қалың немесе жұқа пленка жүргізу арқылы пайда болған "схемалар элементтерi" мен металл қосылыстарының жиынтығы. 
Ерекше ескерту 
"Қасықша"3 - қосылыстар құрылымымен немесе онсыз негiзгi материалдың пластинасы, оған немесе оның ішінде дискреттi компоненттер немесе интегралды схемалар немесе олар және басқалар бiрге орналасуы мүмкін 
Ерекше ескерту 
"Двигателдiң толық дербес электронды-сандық контролерi" (7,9) - турбиналы двигателдi немесе двигателдiң тягасын немесе валдан алынатын, отынның шығысын оны беру аяқталғанға дейiн реттеудiң басынан бастап жұмыс жағдайының диапазонындағы шығу қуатының деңгейiн ауыспалы параметрлермен басқаруға арналған сандық ЭЕМ пайдалана отырып құрастырмалы циклды двигателдi басқарудың электронды жүйесi. 
"Уақыттың нақты масштабындағы жиiлiк белдеуi" (3) сигналдардың динамикалық талдауыштары үшiн - талдауыш бейнелеушi немесе еске сақтаушы құрылғыға талдаудың үздiксiздiгін бұзусыз кiру ақпаратын бере алатын сигнал жиiлiгiнiң мейлiнше кең диапазоны. Уақыттың нақты масштабында жиілiктердiң белдеуiн бағалау кезiнде көп каналды талдауыштар үшін осы параметрдің мейлінше көп мәнiмен каналдың конфигурациясы пайдаланылуы тиiс. 
"Тұрақты уақыт" (6) - түпкi мәнiнен (яғни, түпкi мәнiнiң 63 процентiнен) деңгейге қол жеткiзу үшiн (1-1 е) токты көбейткен кезiнде жарықтық көтермелеуге талап етілетiн уақыт. 
"Оптикалық талшықтардың бұрынғы нысаны" (5) - оптикалық талшықтарды дайындауда қолдану үшiн арнаулы өңдеуден өткен шыныдан, пластмассадан немесе басқа да материалдардан жасалған пластиндер, кесектер немесе өзектер. 
"Қолдану" (Жалпы технологиялық ескерту, барлық санаттар) - (тұрған жерлерiнде орнатуды қоса алғанда) пайдалану, монтаждау жұмыстар, техникалық қызмет көрсету, жөндеу, күрделi жөндеу, қайта қалпына келтiру. 
"Табиғи уран" (0) - табиғи жағдайларда кездесетiн изотоптардың қоспасы бар уран. 
"Әскери қолдану үшiн бейiмделген" (1) - адамдарға немесе жануарларға әсер етуiнiң немесе жабдықтардың, топырақтың құнарлылығын немесе қоршаған ортаны нашарлатудың тиiмдiлiгін арттыру мақсатында белгiлi бiр сапалары бойынша (мысалы, қоспасының саны, сақтау кезiндегі жарамдылығының мерзiмi, вируленттiлiгi, қасиеттерiнiң берiлуi, ультракүлгiн сәуленiң әсерiне төзiмдiлiгi бойынша) кез келген түрiн өзгертулерге немесе iрiктелуге ұшыраған. 
"Бағдарламалар" (2,6) - компьютердiң атқаруына жататын нысанды орындауға немесе жаңғыруға арналған командалардың жүйелiлiгi. 
"Пайдаланушының бағдарламалаушылығы" (6) - пайдаланушыға 
      а. Қосылыстардың немесе ажыратқыштардың физикалық өзгерiсiнен 
      б. Енгізiлетін параметрлердi бақылауды қоса алғанда функцияларды 
         бақылауды белгілеуден басқа бағдарламаны өзге құралдармен қоюға, 
         модификациялауға немесе алмастыруға мүмкiндiк беретiн жабдықтың 
         болуы. 
"Бағдарламалық қамтамсыз ету" (бүкiл Тiзiм) - көзден кез келген түрiнде жазылған бiр немесе одан көп "бағдарламалардың" немесе "микробағдарламалардың" жиынтығы. 
Ерекше ескертпе 
"Өндiрiстік жабдық" (9) - аспаптық құралдардың, үлгiлердiң, қысқыш бейiмдемелердiң, жақтаулардың, айналдырмалардың, жалаушалардың, арматураның, реттеуге арналған тетiктердің жиынтығы, сынақтан өткiзуге арналған жабдық, "өндiрiстердiң" бiр немесе одан көп кезеңдерiнде "өңдеу" үшiн арнайы әзiрленген немесе модификацияланған басқа жабдық пен оған арналған компоненттер. 
"Өндiрiстiк қондырғылар" - "өндiрiстердiң" бiр немесе одан көп кезеңдерiнде "өңдеуге" арналған жабдықты монтаждау процесiнде орнатылатын жабдық пен ол үшiн арнайы әзiрленген бағдарламалық қамтамасыз ету. 
"Өндiрiс" (Жалпы технологиялық ескертпе, 7-санат) - барлық сатыны: құрастыруды, әзiрлеудi, жинауды (орнатуды), тексерудi, сынақтан өткiзудi, сапасын қамтамасыз етудi қамтиды. 
"Кеңiстікте бөлiнген" (6) - бiр объектінiң орналасқан жерi кез келген басқасынан кез келген бағытта 1,5 м астамға алыстатылған. Жылжымалы бергiштер барлық кезде де "кеңiстiкте бөлiнген" болып есептеледi. 
"Ұшуды тiкелей басқару" (7) - ұшу аппаратын тұрақтандыру немесе күш көздерiмен (импульспен), мысалы, аэродинамикалық басқарылатын тегiстiктермен немесе салмақ векторын өзгерту арқылы маневр жасау. 
"Шүйке" - оралған жіптердiң орамы (1-санат). 
Ерекше ескерту: 
"Жұмыс органдары" (2) - басып алулар, "белсендi аспаптық тораптар" және "роботтың" қол манипуляторының аяғындағы тiрек торшасына бекітiлетін кез келген басқа да аспаптар. 
Ерекше ескертпе: 
"Әзiрлеме" (бүкiл Тiзiм) - жобалау, жобалық зерттеу, жобалық нұсқаларды талдау, жобалау тұжырымдамасын әзiрлеу, жинау және прототиптерiн сынақтан өткiзу (тәжірибелiк үлгілерiн) секiлдi сериялық өндiрiске дейiнгi жұмыстардың барлық сатысы, тәжірибелiк өндiрiс пен техникалық құжаттаманың схемасын жасау, техникалық құжаттаманы берудiң процесi, құрылымдық жобалау, макеттеу. 
"Рұқсат" (2) - өлшеу құрылғысындағы көрсеткiштердiң мейлiнше аз өсуi, сандық приборларда - кiшi мәнi бар бит (көзi - АМSВ-89.1.12). 
"Ракета" (1,3,5,6,7,9) - кем дегенде салмағы 500 кг жүкті кем дегенде 300 км қашықтыққа жеткiзуге қабiлеттi күрделi ракеталық жүйелер немесе адам ұшпайтын ғарыштық аппараттар. 
"Спектрдi кеңейту" (5) - энергия байланыстың тар белдеулі каналына қатысты елеулi түрде неғұрлым кең энергетикалық спектрге кеңейетiн әдiс. 
"РЛЖ спектрiн кеңейту" (6) - жиілiктердiң тар белдеуiне қатысты кездейсоқ немесе жалған кездейсоқ кодтау әдiстерiн қолдану арқылы жиiлiктердiң мейлiнше кең белдеуiнде шоғырланған сигналдың энергиясын бөлуге арналған модуляцияның кез келген әдiсi. 
"Фокальды тегiстік торы" (6) - фокальды тегiстікте жұмыс iстейтiн есептейтін электронды немесе онсыз жекелеген элементтер детекторларының планарлы жiктерiнiң сызықты немесе екi өлшемдi планарлық торы немесе комбинациясы. 
Ерекше ескерту: Бұл анықтамаға уақытша кiдiртудi енгiзудiң және осы 
                 элементтерде интеграциялау операцияларының болмауы 
                 жағдайы кезiндегi жекелеген детекторлардың немесе кез 
                 келген екi-, үш- немесе төрт элементтi детекторлардың 
                 жиынтығы кiрмейдi. 
"РЛЖ спектрiнiң кеңейтiлуiмен" - "РЛЖ спектрiн кеңейту қараңыз" (6-санат) 
"РЛЖ қайта құрылатын жиілiкпен" (6) - импульстердiң немесе импульстердiң топтарының арасында импульстың жиiлiктерiнiң белдеуiнiң енiне тең немесе одан асатын шамаға РЛЖ бергiшiнiң жиілiгін жеткiзетiн жалған кездейсоқтық жүйелiлiгіне сәйкес өзгеретін кез-келген әдiс. 

 

"Робот" (2,8) - үздiксiз түрде немесе белгiлi бiр нүктелердiң арасында

қозғалыс жасап, өлшеу бергiштерiне ие болып және мынадай

сипаттамалардың бәрi болатын манипулятор:

     а. Көп функцияналдылық;

     б. үш өлшемдi кеңiстікте қайта құрылатын қозғалыстар арқылы

        белгiлi бiр күйдi орнатуға немесе материалды, детальдарды,         

        аспаптарды немесе арнайы құрылғыларды бағдарлау қабiлетi.

     в. Тұйық немесе қусырылған контурмен, оның iшiнде қадамдық

        двигательдермен үш немесе одан көп серло ретке келтірушiлердi      

        басқара алады; және

     г. Бағдарланатын қисынды контролер бола алатын, яғни аралық           

        механикалық операцияларсыз еске сақтау мен немесе компьютердi      

        пайдалану есебiнен оқыту әдiсi арқылы "бағдарламалау               

        мүмкiншiлігімен қол жетiмдi пайдаланушы" бар.

 

Ерекше ескерту: жоғарыда келтiрілген анықтамаға мынадай приборлар

                кiрмейдi:

                1. Тек қолмен немесе телеоператормен ғана басқарылатын     

                   манипуляторлар;

                2. Тiркелген жүйелiктегi операциялары бар манипуляторлар,  

                   оған қозғалыстардың механикалық тiркелген               

                   бағдарламаланатын түрлерiне сәйкес жұмыс істейтiн       

                   автоматтандырылған жұмыс iстейтiн құрылғылар жатады.

                   Бағдарлама штивтер немесе жұдырықшалар секiлдi

                   тiркегiштермен механикалық шектелген.

                   Қозғалыстардың жүйелiгi және траекторияларды немесе     

                   бұрыштарды таңдау механикалық, электрондық немесе       

                   электр құралдарымен өзгертiлмейдi немесе 

                   алмастырылмайды;

                3. Операциялардың ауыспалы жүйелiгімен механикалық         

                   басқарылатын манипуляторлар, оларға қозғалыстардың      

                   механикалық тiркелген бағдарламаланатын түрлеріне       

                   сәйкес жұмыс iстейтiн автоматтандырылған жұмыс iстейтiн 

                   қозғалатын құрылғылар жатады.

                   Бағдарлама тiркелген, бiрақ штивтер немесе жұдырықшалар 

                   секілдi қайта құрылатын бейiмдемелермен шектелiнген.    

                   Қозғалыстардың жүйелiгi және траекторияларды немесе     

                   бұрыштарды таңдау бағдарламаның орнатылған құрылғының   

                   шеңберiнде ауыспалы болып табылады Бағдарламаның бiр    

                   немесе бiрнеше координаттарға қатысты құрылымының       

                   өзгеруi немесе модификациясы (мысалы, штивтердiң өзгеруi

                   немесе жұдырықшалардың ауысуы) тек механикалық          

                   операциялар арқылы ғана жүзеге асырылады;

                4. Қозғалыстардың механикалық тiркелiнетiн                 

                   бағдарламаланатын түрлерiне сәйкес жұмыс iстейтiн       

                   автоматтандырылған қозғалатын құрылғыларға жататын      

                   ауыспалы жүйелiктегi әрекеттерiмен сервобасқарылмайтын

                   манипуляторлар. Бағдарлама өзгертiлуге жатады, бiрақ    

                   оперециялардың жүйесi тек механикалық тiркелген электр  

                   приборлардан немесе қайта құрылатын тiркегiштерден      

                   болатын екi ұдай сигналдың көмегi кезiнде ғана өзгередi;

                5. Материалдарды ұсақтау үшiн бункерлердің ажырамас бөлiгi 

                   ретiнде дайындалған және жүктеу немесе жүктен босату    

                   үшiн осы бункерлердегiлерге қол жеткiзудi қамтамасыз    

                   етедi арналған декарттық координаттардағы               

                   манипулятордың қатарына жататын перфокарт қабылдағышы   

                   бар көтергiш құрылғылар.

 
"Тегiстегiш" (1) - параллельдi шүйкелерге шамалас орам (әдетте 12-120). 
Ерекше ескерту: "Шүйке" - "шамамен параллель орналасқан көп талшықтардың орамы" (әдетте 200 астам). 
"Аса пластикалық қалыптау" (1,2) - кем дегенде екi есе қашықтықта берiктiк модулi де мәнiнiң жағдайы кезiнде ұзартуға қол жеткiзу мақсатында бөлме температурасы жағдайында созуға еріктiк модулiн әдеттегi сынақтан өткiзу кезiнде ерiктік шегінiң нүктесiнде ұзарту коэффициентiнiң төмен мәндерiмен сипатталатын (20 кем) металлдарды қыздыруды пайдаланатын деформациялау процесi. 
"(Аса өткiзгiш) (1,3,6,8) (ас өткiзгіштік тиiмдiлiгiнiң негiзiнде) - термин материалдарға, мысалы, толық электрлiк қарсыласуын жоғалта алатын, мысалы, шексiз жоғары электр өткiзгіштiгі болатын және джоулдiк қыздырусыз үлкен электр тоғы болатын металдарға, қорытпаларға немесе қосылыстарға қатысты. 
Ерекше ескертпе: Материалдың аса өткiзгіштік күйi ең шектен асқан температурамен, температураның функциясы болып табылатын шектен асқан магнит өрiсiмен және магнит өрiсiнiң де, сондай-ақ температураның 

 

функциясы болып табылатын токтың шектен асқан тығыздығымен дербес

сипатталады.

 

"Байланыстар" (1) - жалпы талшықты нысанда армирленген матрица 

талшықтарымен комбинациялар алу мақсатында термопластикалық талшықтардың 

түйiнiнiң ұштасуы және талшықтардың нығайтылуы.

 

"Yйір" (3) - мынадай құрайтындардың бәрi бар

     а. Сол архитектура;

     б. Негізгі командалардың сол жиынтығы; және

     в. Сол базалық технология (яғни, тек Н-МОП NМОS) немесе - КМоп (GМОS) 

        микропроцессордан немесе компьютерлiк микросхемадан тұратын        

        элементтердiң тобы.

 
"Импульсты қысу" (6) - РЛЖ үлкен ұзындықтағы сигналын оны импульстың жоғары энергиясының басымдығын сақтай отырып кешi ұзындықтағы сигналға айналдыру үшiн кодтау және өңдеу. 
"Жиiлiктердiң синтезаторы" (3) - жиiлiктердiң стандарттарының аз санының көмегімен мақсатты түрде алатын немесе синхрондайтын бiр немесе бiрнеше бiр мезгілде немесе кезек-кезек генерацияланатын жиынтығын генерациялаудың пайдаланылатын әдiсiне қатыссыз қамтамасыз ететін сигналдың генераторының немесе жиiлiктер көзiнiң кез келген түрi. 
"Синхронды оптикалық торап" (5) - оптикалық талшықтар бойынша синхронды берудiң форматын пайдалана отырып, басқарудың тығыздаудың және сандық трафиктiң түрлi нысандарына қол жеткiзу құралдарын қамтамасыз ететiн торап. Бұл формат ИСЦП Солтүстiк Американдық нұсқа болып табылады және, сондай-ақ синхронды берудiң көлiктiк модулiн пайдалана алады. Алайда ол синхронды транспорттық сигналды ӨӨӨ бiрiншi деңгейiнiң жылдамдығымен негiзi (базалық) модуль ретiнде пайдалана алады. СОС стандарты ИСЦП стандартына интеграцияланған. 
"Ретке келтiру жүйесi" (7) - олардың траекториясын түзету үшiн ұшуды басқару жүйелерiне командаларды есептейiк және жiбере отырып көлiк құралдарының күйi мен жылдамдығын өлшеу мен есептеу процесiн бiрiктiретiн жүйелер (навигация). 
"Бақыланатын циркуляция мен баптауды немесе қарсы айналдыруды бақылау жүйесi" (7) - үстiңгi беттермен туындайтын күштердi күшейту немесе бақылау үшiн аэродинамикалық үстіңгі беттердiң бойымен әуе ағымдарын пайдаланылатын бақылау жүйелерi. 
"Жиiлiктердi секіртпелi түрде қайта құру" (5) - "спектрдiң кеңею" нысаны, мұнда байланыстың жеке каналының беру жиiлiгi дискреттi секiрулердiң кездейсоқ немесе жалған кездейсоқтық реті арқылы қайта құрылады. 
"Дрив жылдамдығы" (героскоп) (7) - талап етiлетін шығу сигналынан уақыт бойынша өзiнше ауытқу. Кездейсоқ ұдайы компоненттен тұрады және уақыт бiрлiгiндегі инерциялық кеңiстікке қатысты баламды керу бұрышының өзгерiсi ретiнде көрiнедi. 
"Деректердiң берудiң жылдамдығы" (5) - Халықаралық байланыс одағы (ҚБО) 53-36 Ұсынымына сәйкес оны айқындау кезiнде жылдамдық ескерiледi, онда берудің жылдамдығы екi еселенбеген модуляциясы кезiнде боттарда және биттарда секундқа тең емес. Кодтау, тексеру және синхрондау битi ескерiлуi тиiс. 
Ерекше ескерту: 1. "деректердi берудiң жылдамдығын" айқындау кезiнде қызметтiк және әкiмшiлiк каналдары алынып тасталуы тиiс. 
                 2. Бұл бiр бағыттағы берудiң барынша жоғары жылдамдығы, яғни қабылдаудың не берудiң барынша жоғары жылдамдығы. 
"Сандық беру жылдамдығы" (5) - ортаны кез келген түрi арқылы тiкелей берiлетін биттардағы ақпаратты берудiң жалпы жылдамдығы. 
Ерекше ескерту: сондай-ақ "Сандық берудiң жалпы жылдамдығын" қараңыз. 
"Орны өзгеру" (акселерометр) (7) - берiлген жылдамдықтың болмауында акселерометрдiң шығу сигналы. 
"Жиынтық теориялық өндiргіштік" ("ЖТӨ") (3,4) - "есептеу элементтерiн" ("ЕI") агрегерлеудiң нәтижесiнде алынған секундтағы миллион теориялық операцияларда (Смто) көрiнiс тапқан есептеулердiң өндiргiштiгінiң шамасы. 
Ерекше ескерту: 4-санатқа техникалық ескертпенi қараңыз. 
"СОТ" - "Синхронды оптикалық торап". 
"Бүтін "токсиннiң" құрылымдық және функционалдық бүлiнген компонентi" (1) - детальды екi параллель емес бiлiктiң төңiрегiнде айналдыруға және еңкейтуге мүмкiндiк беретiн стол, ол бойынша басқару "контурлық басқару" үшiн үйлестiріле алады. 
"Токсиннiң құрамдас бөлiгi" - құрамдас айналатын стол (2) 
"Спектральда тиiмдiлiк" (5) - жүйенiң тиiмдiлiгiн сипаттайтын параметр, мұнда КАМ, торшалық кодтау Q-дiң ФМ және басқада осы секiлдi модуляциялау әдiстерi пайдалана алады. Мынадай формула бойынша айқындалады: 

 
      Спектральды Сандық берудің жылдамдығы (бит/с) 
       тиiмдiлiк = ----------------------------------------------------- 
                          6 дБ (Гц) минус деңгейi бойынша спектрдiң енi 
"Арнаулы бөлiнушi материал "(0) - бұл плутони - 239, "уран, байытылған изотоптарымен 235 немесе 233" немесе жоғарыда аталған бар кез келген басқа материал. 
"Қорытпаны спинингтеу" - айналып тұрған салқындататын дискiге құлайтын сымдар, ленталар немесе қабыршақ немесе қытырлақша (1-санат) нысанындағы бөлшектер түрiнде өнiмдi қалыптастыратын балқытылған металлдың ағынын "тез қатайту процесi". 
Ерекше ескерту: "тез қатаю" - 1000 К/с асатын салқындату жылдамдығы кезiнде материалдың балқымасының қатаюын қамтитын процесс. 
"Тұрақтылық" (7) - тұрақты температуралық жағдайларда өлшенген оның калибрленген мәнiнен кейбiр параметрдiң нұсқасының стандартты девиациясы (1 сигма). Уақыт функциясы ретiнде көрiнiс табады. 
"ЖТӨ" - "жиынтық теориялық өндiргіштік". 
"Токтың жиынтық тығыздығы" (3) - соленойдтың көлденең қиылысуының ортақ алаңында бөлiнген (аса өтгізгіш жiптердi, матрицаны, металл, аса өтгізгiш жiп, қабықшадағы материал, салқындату каналы және тағы басқалар орналастырылған металл матрицаны қоса алғанда) солинойдтағы ампер жiптердiң жалпы саны (яғни әрбiр жiптің барынша жоғары тоғына көбейтiлген жіптердiң санының жиынтығы). 
"Супер қорытпалар" (2,9) - никель, кобальт немесе темiрдiң негізiндегi қорытпалар, олардың берiктігі жұмыс істеудiң және қоршаған ортаның шиеленiстi жағдайында 922 К (649 С) жоғары температура кезiндегi А 151, 300 сериясындағы кез келген қорытпаның берiктiгінен асады. 
"Бағдарламаның мәтiнi" (4-7,9) (немесе негізгi тіл) - бағдарламалайтын жүйемен жабдық атқаратын нысанға қайта жаңғыртылуы мүмкiн бiр немесе одан көп процесстің тиiмдi көрiнiсi (объектiлiк код немесе объектілік тіл). 
"Технология" (жалпы технологиялық ескертпе) - жабдықты әзiрлеу, өндіру немесе қолдану үшiн талап етiлетiн арнаулы ақпарат. Ақпарат техникалық деректер немесе техникалық көмек нысанын қабылдай алады. 
Ерекше ескерту: 1. Техникалық көмек нұсқамалық, дағдыларды үйрену, оқу 
                    өндiрiстiк бiлiм, консультациялық қызмет көрсетулер 
                    секiлдi нысанды қабылдай алады. Техникалық көмек 
                    техникалық деректердi берудi қамти алады. 
                 2. Техникалық деректер жарық көшiрмелерi, жоспарлар, 
                    диаграммалар, модельдер, формалар, кестелер, 
                    техникалық жобалар мен мамандырмалар, пайдаланушы 
                    басшылығы және қолжазба түрiнде немесе дискiде, 
                    лентада, ПЗУ секiлдi басқа да көздерде жазылған 
                    нұсқаулықтар нысандарын қабылдай алады. 
"Токсиндер" - олар патологиялық үлгiлер, дәндi дақылдар, тамақ өнiмдерi немесе "микроорганизмдердiң" тұқымдық қоры секiлдi токсиндерден ерекшеленетiн басқа материалдардың ластаушы заттары болып табылатын қалай өндiргенiне қарамастан әдейi оқшауландырылған препараттар немесе қоспалар нысанындағы токсиндер (1,2-санат). 
"Дәндiк" (2,6) - кiнараттылық арқылы әдетте өлшенетін шама, ол қабылданған стандарттың немесе дұрыс мәнiнiң көрсетілген шамасынан барынша жоғары ауытқуды, оң немесе терiс мәнiн бiлдiредi. 
"Жүйелердiң траекториясы" (6) - әуе қозғалысын басқару орталығының диспетчерiне көрiнетін ұшудағы ұшақтың күйi туралы өңделген, түзетілген (ұшу тапсырмасының позициясымен мақсаты туралы РЛЖ деректерiнiң синтезi) және жаңаланған мәлiметтер (есептер). 
"Талап етiлетiн" (1,9) (жалпы технологиялық ес) - технологияға немесе бағдарламалық қамтамасыз етуге қолданымда тек технологияның немесе бағдарламалық қамтамасыз етудiң сипаттамалардың немесе функциялардың бақыланатын деңгейiне қол жеткiзетiн немесе одан асыға мүмкіндiк беретiн асатын бөлiгiн ғана бiлдiредi. Мұндай талап етiлетiн технология немесе бағдарламалық қамтамасыз ету түрлi жабдықты өндiру технологиясында бола алады. 
"Созылудың үлестiк берiктiгі" (0,1) - бұл Паскальдағы созылуға арналған шектiк берiктiк, бұл қоршаған ортаның температурасы () және салыстырмалы ылғалдылық кезінде өлшенген Н/текше м үлестік салмағында бөлiнген Н/шаршы м баламды. 
"Икемдiлiктің үлестік модулi" (0,1) - бұл Паскальдағы созылуға арналған шектiк берiктiк, бұл қоршаған ортаның температурасы () және салыстырмалы ылғалдылық кезiнде өлшенген Н/текше м үлестiк салмағында бөлiнген Н/шаршы м баламды. 
"Сапасын жақсарту" (4) - уақыт жағынан қосу, сүзгiден өткiзу параметрлерiн бағалау, таңдап алуын түзету, орамдау немесе көріністердiң түрлi салаларының арасында түрлi жаңғыртулар (мысалы, Фурье немесе Волш тез жаңғыртуы) секiлдi алго ырғақтар арқылы ақпаратты жеткiзетiн бейнелердi өңдеу, мұндай өңдеулерге ілгерiлеу, белгiлердi алу, тiркеу немесе дұрыс бояу секiлдi тек сызықтық жаңғыртуларды немесе жеке бейнелердiң айналуын пайдалана алатын алго ырғақтары кірмейдi. 
"Қуатты басқару" (7) - сигналдардың алгометрiмен берiлетiн ұшу аппаратының биiктігiндегі қабылданған сигналдың қуаты әрқашан да биiктiктi айқындау үшiн талап етілетін ең аз деңгейде қолданылатындай етiп өлшеу. 
"Басқарылатын қоса қондырылған бағдарлама" (2,3,5) - қандай да бiр болмасын функцияларды басқару атқара алатын процессор электронды жадқа қондырылған командаларды пайдаланатын басқару әдiсi. 
Ерекше ескерту: Жабдық электронды жад осы жабдықтың сыртында немесе iшiнде 
                 орналасқандығына қарамастан қондырылған бағдарламамен 
                 басқарылуы мүмкін. 
"235 немесе 233 изотоптарымен байытылған уран" (0) - 235 изотопының табиғи урандағы 238 изотопына қатынасы осы изотоптардың жиынтығы 238 изотопына қатынасының саны сол немесе басқасы бiрге алғанда 235 немесе 233 изотопы болатын уран (изотоптық арақатынас 0,72%). 
"Шудың деңгейi" (6) - шудың спектральды тығыздығының параметрлерi арқылы бiлдiрiлген электр сигналы. Шудың деңгейiмен ең жоғары деңгейдiң арасындағы арақатынас мынадай формуламен көрiнiс табады: РРР, мұндағы ЕЕ сигналдың ең жоғары деңгейi (мысалы, нанотесладағы), ЕЕ - қуаттың спектральды тығыздығы (мысалы, (нанотесло) ЕЕЕ - жиілiктердiң белдеуi. 
"Ортаға қол жеткiзу қондырғысы" (5) - терминалдық жабдықты қосуға арналған бiр немесе одан көп байланыс интерфейсi бар жабдық ("торапқа қол жеткiзу контролерi", "байланыс каналының контролерi", модем немесе компьютерлiк шина). 
"ФАДЕК" - "двигательдiң толық дербес электронды сандық контролерi". 
"Сәуленi электронды сканирлейтін фазаланған антиналытор" (5,6) - фазалық арақатынастарды таңдау арқылы сәуленi қалыптастыратын антенна, яғни сәуленiң бағыты сәуле беретiн элементтердi қоздыру кешендi коэффиценттердi таңдаумен басқарылады және осы сәуленiң бағыты қабылдау кезiнде де, сондай-ақ беру кезiнде де электр сигналын жұмсау арқылы азимуттың бұрышы мен орнының немесе екеуінiң бұрышы бойынша өзгерiлiне алады. 
"Тiркелген" (5) - кодтаудың немесе қысудың алго ырғағының сырттан берiлетін параметрлердi өзгерте алмайтындығын (мысалы, криптографиялық параметрлер немесе кiлттiң параметрлерi) және пайдаланушының түрiн өзгерте алмайтындығын бiлдiредi. 
"Iргелi ғылыми зерттеулер" (бүкiл Тiзiм) - экспериментальды немесе басты түрде негiзгi принциптер немесе байқалынып жүрген фактілер туралы жаңа бiлiмдер алу мақсатында жүргiзiлетiн, нақты практикалық мақсаттарға қол жеткiзуге немесе нақты мiндеттердi шешуге тікелей бағытталған экспериментальды немесе теориялық жұмыстар. 
"Химиялық лазер" (6) - тозған орта химиялық реакция энергиясы есебiнен қалыптасатын лазер. 
"Орталықтан тепкiш тозаңдану" (1) - ағынның немесе ваннадағы балқыған металлдың орталықтан тепкiш күштер арқылы диаметрi 500 мкм немесе одан кiшi тамшыларға айналу процессi. 
"Интегралды қызмет көрсетудiң сандық желiсi" ("ИҚСЖ") (5) - толық бiрдейлендiрiлген сандық желiсi, мұнда хабарламалардың барлық түрiнен алынған деректер (мысалы телефондық хабарламалар, мәтiн, ақпарат, жылжымайтын және қозғалатын бейнелер) бiр порттан (терминалдан) 

 

абонентке және абоненттен коммутацияланатын қол жеткiзу сызыққа

берiледi.

 

"Цифрлық ЭЕМ" (4,5) - бiр немесе одан көп дискретті ауыспалы нысанда

барлық мынадай функцияларды орындай алатын аппаратура:

     а. Енгiзiлетiн деректердi қабылдау;

     б. Деректердi немесе командаларды тұрақты немесе өзгеретiн (қайта     

        жазылатын) сақтау құрылғыларында сақтау;

     в. Деректердi немесе командаларды тұрақты немесе өзгеретін (қайта  

        жазылатын) сақтау құрылғыларында сақтау; және

     г. Деректердiң шығуын қамтамасыз ету;

 

Ерекше ескерту: Командалардың жазылған тізбегiнiң түрiн өзгертуi

                тұрақты жад құрылғысын ауыстыруды қамтиды, бiрақ

                жүргiзілген қосылыстардың немесе iшкi байланыстардың

                физикалық өзгеруi кiрмейдi.

 
"ИҚСЖ" - "интегралды қызмет көрсетудiң цифрлық желiсi". 
"Сандық бағдарламалық басқару"(2) - құрылғы жүзеге асыратын, сандық деректердi пайдаланылатын әдетте процестің өту шамасына қарай енгізiлетiн процестi автоматты басқару (көзi-1502382) 
"Шлюз" (5) - көрiнiс стандарттарын түрлендiру, бiр жүйеде пайдаланылатын ақпараты басқа жүйеге қолданылатын тиiстi басқа стандарттарға өңдеу немесе беру мақсатында жабдықтың және "бағдарламалық қамтамасыз ету" комбинациясымен жүзеге асырылатын функция. 
"Систологиялық матрицасы бар ЭЕМ" - деректердiң ағыны және олардың түрленуi пайдаланушының қисындық схемасының деңгейiнде динамикалық бақыланатын компьютер (4-санат). 
"Баламды тығыздық" (6) - оптикалық бiрлiктердiң үстiңгi бетке түсiрiлетiн оптикалық алаңның бiрлiгiне арналған массасы. 
"Сараптық жүйелер" (4,7) - "бағдарламаларға" қатыссыз сақталатын ақпараттарға ережелердi қолдану арқылы нәтижелердi қамтамасыз ететін және мынадай сипаттамалардың кез келгенiне: 
      а. Пайдаланушы енгiзген бағдарламаның мәтiнiнiң автоматты модификациясына; 
      б. Квази табиғи тiлде проблемалардың кейбiр сыныбымен байланысты бiлiмдердi қамтамасыз етуге; немесе 
      в. Оларды әзiрлеу үшiн талап етiлетiн бiлiмдердi игеруге (рәмiздiк оқыту) ие жүйелер. 
"Қорытпаның экстракциясы" (1) - өнiмнiң таспалар немесе қорытпалардың жiптерi түрiнде балқытылған металл қорытпаның ваннасына айналып тұрған салқындатылатын дискiнiң қысқа сегментiн енгiзу арқылы экстракция және "тез қатаю" процессi (1-санат). 
Ерекше ескерту: "тез қатаю" - балқыған материалдың салқындатудың 1000 К/с 
                 астам жылдамдығы кезiндегi қатаюы. 
"Электронды жинау" (3,4,5) - белгiлi бiр функцияны(ларды) орындау үшiн қосылған, ауыстыруға және бөлшектеуге жататын электронды компоненттердiң кейбiр саны (мысалы, "схемалар элементтер", "дискреттi компоненттер", "интегралды схема" және тағы басқалар). 
Ерекше ескерту: 1. "Схеманың элементi" - бiр диот, транзистер, резистер, 
                    конденсатор және осы секiлдi электронды схеманың жеке 
                    белсендi немесе бәсең деталi. 
                 2. "дискреттi компонент" - өзiнiң сыртқы шығаруларымен 
                    жеке корпустағы "схема элементi". 
"Тиiмдi грамм" (0,1) - "арнаулы бөлшектенетiн материалдар үшiн" мынадай болады: 
      а. Плутони және 233-уранның изотоптары үшiн - изотоптың салмағы граммдарда; 
      б. 235-уранның байытылған изотопының ураны үшiн (1% немесе одан артық) - элементтiң салмағы байытылғаннан квадраттың түбiрiне көбейтiлген, салмағы бойынша оннан бiр үлесi ретiндегi граммдарда; 
      в. 235-уранның изотопымен байытылған уран үшін (1 ПРЦ кем) - 

 

элементтiң салмағы 0.0001-ге көбейтiлген граммдарда;

     г. Америций-242, кюрий-245 және кюрий-247, калифорний-249 және 251 

үшiн изотоптың салмағы онға көбейтілген грамдарда.

 

"Ядролық реактор" (0) - реактордың iшiндегі немесе корпусына қосылған 

барлық заттар, белсендi аймақта энергияның деңгейiн басқаратын жабдық және 

әдетте тiкелей қатынаста болатын немесе реактордың белсендi аймағының 

бiрiншi контурының салқандатқышын басқаратын компоненттер.

 

0 САНАТ. ЯДРОЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР, ҚОНДЫРҒЫЛАР ЖӘНЕ ЖАБДЫҚ

 

0А           Жүйелер, жабдық және компоненттер

 

0А001        "Ядролық реакторлар және арнайы әзiрленген немесе дайындалған

             жабдық және компоненттер және мына секiлдiлер:"

 

(Т1.1)       а. Бөлудiң бақыланатын өзiн-өзi қолдайтын тiзбектi            

                реакциясының режимiнде жұмыс iстеуге қабiлеттi "ядролық    

                реакторлар";

 

(Т1.2)       b. Жинауындағы арнайы әзiрленген немесе дайындалған металл

                корпустар немесе оларда "ядролық реакторлардың" белсенді

                аймағын орналастыруға арналған және бiрiншi контурдың жылу 

                көзiнiң жұмыс қысымын ұстап тұруға қабiлеттi зауыттық

                дайындаудың негізгі бөліктерi;

 

(Т1.3)       с. Жүктеу немесе "ядролық реакторлардан" отынды алуға арналған

                арнайы жасалған немесе дайындалған манипуляторлық жабдық;

 

(Т1.4)       d. "Ядролық реакторларда" реакцияның жылдамдығын басқаруға

                арналған арнайы жасалған немесе білiктер, тiректiк және    

                iшкi салмақтық конструкциялар, жетектер мен бiлiктерге     

                арналған бағыттаушы түтiктер;

 

(Т1.5)       е. 5,1 Мпа асатын жұмыс қысымы кезiнде "ядролық реакторларда"

                отын элементтер мен бiрiншi контурдың жылу көзiн

                орналастыруға арналған жоғары қысымның арнайы жасалған

                немесе дайындалған реакторлық түтiкшелерi;

 

(Т1.6)       f. Гафнидiң салмағы бойынша циркониге арақатынасы 1:500 кем

                "ядролық реакторларда" пайдалануға арналған металл         

 

                цирконидан немесе оның қорытпасынан жасалған арнайы        

                жасалған немесе дайындалған циркони текшелерi немесе       

                түтiкшелердiң жинастырмасы;

 

(Т1.7)       g. "Ядролық реакторлардың" бiрiншi контурының жылу көзiнiң

                циркуляциясын қолдауға арналған арнайы жасалған немесе

                дайындалған насостар;

 

(Т1.8)       h. Белсендi аймақтың колонналарын қолдайтын, бiлiктердi, жылу

                экрандарын, қоршамаларды, түтiкшелiк белсендi зонаның

                торларын, диффузордың пластиндерiн реттеуге арналған

                түтiкшелер секiлдi "ядролық реакторда" пайдалануға арналған

                арнайы жасалған немесе дайындалған "реактордың iшкi

                бөлiктерi";

                Ескертпе: В 0А001.h "Реактордың iшкi бөлiгi"- белсендi

                          аймақты қолдау, отын элементтерінiң орналасуы

                          салқындатушының негiзгi ағынын бағыттау,

                          реактордың корпусының радиациялық қорғалынуын

                          қамтамасыз ету және белсендi аймақтарға

                          аппаратураны басқару секілдi бiр немесе одан көп

                          функцияны орындайтын реактор корпусының

                          ішіндегi кез келген негiзгi құрылым.

 

(Т1.9)       i. "Ядролық реактордың" бiрiншi контурында пайдалануға        

                 арналған арнайы жасалған немесе дайындалған алу           

                 ауыстырғыштары (бу генераторлары);

 

(Т1.10)      j. "Ядролық реактордың" белсендi аймағында нейтрондық ағынды

                айқындауға арналған нейтрондардың арнайы жасалған немесе

                дайындалған детекторлары мен өлшеу приборлары.

---------------------------------------------------------------------------

  ОА001, а                               840110000

  ОА001, b                               840140100

  ОА001, с                               842619000 

                                         842699900

  ОА001, d                               840140900

  ОА001, е                               7304 

                                         840140900 

                                         750712000 

                                         760820 

                                         810990000

  ОА001, f                               810990000

  ОА001. g                               841381900

  ОА001, h                               840140900 

                                         840140100

  ОА101, i                               841950900 

                                         840420000 

                                         840219900

  ОА001, j                               903010900

---------------------------------------------------------------------------

     

0В           Сынақ, бақылау және өндiрiстiк жабдық

 

0В001        "Табиғи уранның", "кедейлендiрiлген уранның" және "арнайы

(IV)         бөлшектенетiн материалдардың" изотоптарын бөлуге арналған

(Т5)         арнайы құрылғылар және осы үшiн арнайы жасалған немесе

             дайындалған мына секiлдi жабдық пен компоненттер:

 

(Т5)         а. Мыналар секiлдi "табиғи уранның", "кедейлендiрiлген        

                уранның" және "арнайы бөлшектенетiн материалдардың" арнайы 

                жасалған қондырғылар:

                1. Газ цинтрифугалары;

                2. Газды-диффузионды кедергiлер;

                3. Аэродинамикалық байыту қондырғылары;

                4. Химиялық алмасу қондырғылары;

                5. Иондық алмасу қондырғылары;

                6. Атомарлы булар әдiсi бойынша изотоптарды "лазерлiк"

                   бөлуге арналған қондырғылар (АVLIS);

                7. Молекулярлық әдiс бойынша изотоптарды "лазерлiк бөлуге" 

                   арналған қондырғылар (МLIS);

                8. Плазмалық бөлу қондырғылары;

                9. Электромагниттік бөлу қондырғылары;

 

             b. Газ центрифугаларында пайдалануға арналған арнайы жасалған

            

             с. Немесе дайындалған газ центрифугалары, тораптары мен

                компоненттерi:

                Ескертпе: В0б001.b "тығыздыққа берiктiктiң қатынасының

                          жоғары мәнi бар материал мыналардың кез келгенiн

                          білдiредi:"

                       а. 2,0,5,0 МРа немесе одан артық ажырауға           

                          берiктігіне барынша жоғары шегi бар 

                          матенцивтi-көнерген болаттар;

                       b. 460 Мра немесе одан артық ажырауға берiктiгіне

                          барынша жоғары шегi бар алюминийлi қорытпалар;

                       с. "Композициялық" құрылымдарда пайдалануға

                          жарамды және 3.18*10 м артық үлестiк модуль

                          мәнi бар және ажырауға арналған берiктiгінiң     

                          барынша жоғары шегі 76.2*10 м "талшықты          

                          материалдар";

 

(Т5.1)       1. Газ центрифугалары;

 

(Т5.1.1а)    2. Толық роторлы жинамалар;

 

(Т5.1.1b)    3. Роторлық түтiктердiң цилиндрi, қабырғасының қалыңдығы

                12 мм немесе одан кем, диаметрi 75 мм-нен 400-ге дейiн

                Тығыздыққа берiктігінiң қатынасының "жоғары мәнi" бар

                бiр немесе одан көп материалдардан әзiрленген;

 

(Т5.1.1с)    4. Сақина немесе сильфондар, қабырғасының қалыңдығы 3

                мм немесе одан кем, диаметрi 75 мм-нен 400-ге дейiн,

                роторлық түтiктердi немесе роторлық түтiктердiң

                қосылыстарын қолдауға арналған және "тығыздыққа            

                берiктiгінiң қатынасының жоғары мәнi" бар

                материалдардың бiрiнен әзiрленген;

 

(Т5.1.1d)    5. Қоршамалар, центрифуганың роторлық түтiгінiң iшiне

                орнатуға арналған, диаметрi 75 мм-нен 400-ге дейiн         

                "тығыздыққа берiктiгінiң қатынасының жоғары мәнi" бар

                материалдардың бiрiнен әзiрленген;

 

(Т5.1.1е)    6. Диаметрi 75 мм-нен 400-ге дейiн, жоғарғы/төменгі

                қақпашалар, роторлық түтіктің ұшының диаметрiне дәл

                келедi, "тығыздыққа берiктігінiң қатынасының жоғары мәнi"

                бар материалдардың бiрiнен әзiрленген;

 

(Т5.1.2а)    7. Демпферуленетін ортада ұсталатын обоймде iлiнген

                сақиналық магниттен тұратын магниттiк iлмесi бар

                подшипниктер. Обойм "UҒ6" топтануға - төзiмдi

                материалдан" дайындалады немесе осындай материалды

                жабумен қорғалынған. Магнит ротордың жоғарғы қақпағына

                орнатылған полюстік ұштықпен немесе екiншi магнитпен

                қосылады;

 

(Т5.1.2b)    8. Демпферге қондырылған бiлiк/тығыздаушы сақина түйiнi

                бар арнайы дайындалған подшипниктер;

 

(Т5.1.2с)    9. Егелген немесе iшкi спиральды канавкалармен жаншылған

                және iшкi тесiктермен тесiлген цилиндрлердi қамтитын

                молекулярлық насостар;

 

(Т5.1.2d)    10. Жиiлiктердiң 600-2000 Гц диапазонындағы және 50-1000 ВА

                 қуаттар диапазонындағы вакуум жағдайында синхронды

                 жұмысқа арналған ауыспалы токтың аса жылдам көп фазалы

                 гистерезистік (немесе реактивтiк) электр двигательдерi    

                 үшін сақина нысанының статорлары;

 

(Т5.1.2е)    11. Газ центрифуганың онда роторлы түтiктiң жинамасын

                 орналастыруға арналған центрифугидiң                      

                 корпустары/қабылдағыштары. Корпус подшипниктердi

                 орнатуға арналған прецизионды өңделген ұштары мен

                 қабырғасының қалыңдығы 30 мм дейiнгі қатты цилиндрден

                 тұрады. Корпустар "тоттануға - төзiмдi "UҒ6"              

                 материалдардан" дайындалады немесе осындай материалдардың 

                 қапталуымен қорғалған;

 

(Т5.1.2f)    12. Пито түтігінiң әдiсi бойынша роторлық түтiктен "UF6"

                 газын алуға арналған iшкi диаметрi 12 мм-ге дейiнгi

                 түтiктерден тұратын ұстап қалғыштар. Түтiктер "тоттануға  

                 - төзiмдi "UF6" материалдардан" дайындалады немесе

                 осындай материалдардың қапталуымен қорғалған;

 

(Т5.2.4)     13. Жиiлiктердiң арнайы жасалған немесе дайындалған

                 түрлендiргіштерi (конверторлар немесе инвенторлар) және

                 мынадай сипаттамалардың толық жиынтығына ие газ

                 центрифугилерiне арналған двигательдердiң статорларын

                 қоректенуге арналған олардың компоненттерi:

                 а. 600-ден 200Гц-ге дейiн диапазонда көп фазалы шығу;

                 b. Жиiлiктердi 0.1% қарағанда жақсы тұрақтандыру;

                 с. 2% қарағанда төмен сызықтық аз бұрмалау; және

                 d. 80% астам КПД;

 

             с. Газды-диффузиялық байыту кезiнде пайдалануға арналған

                арнайы жасалған немесе дайындалған жинамалар мен

                компоненттер:

 

(Т5.3.1а)    1. Кеуек металлдан, полимерлiк немесе кеуектiгінiң мөлшерi

                10-нан 100 мм-ге дейiнгi, қалыңдығы 5 мм немесе одан кем

                "UҒ6"-ға тоттануға төзiмдi материал" керамикалықтан, ал

                түтiктік нысандар үшiн диаметрi 25 мм немесе одан кем

                әзiрленген газды-диффузиялық кедергiлер;

 

(Т5.3.2)     2. "UF6"-ке тоттануға-төзiмдi материалдан" әзiрленген

                диффузорлар камерасы және осындай материалдардан

                дайындалған немесе осындай материалдарды жабумен

                қорғалынған диффузорлар камерасы;

 

(Т5.3.3)     3. Компрессорлар (центрифугилiк және бiлiктiк үлгiдегi оң

                қозғалатын) немесе кiруінде бiр текше м/мин өндiргіштiкпен 

                немесе "UF6" астам және шығуында 666.7 кПа қысымдағы газ   

                үрлегіштер, "UҒ6"-ге тоттануға-төзiмдi материалдан"        

                дайындалған немесе осындай материалдар қапталынып          

                қорғалынған;

 

(Т5.3.4)     4. ОВ0001.с.3, көрсетiлген компрессорларға немесе газ

                үрлегіштерге арналған айналушы бiлiктердiң нығыздалуы.

                Мұндай нығыздалу әдетте буферлiк газдың ағуының

                жылдамдығына 1000 текше см/мин кем болады;

 

(Т5.3.5)     5. Алюминийден, мыстан, никельдiң 60% астамынан тұратын

                қорытпалардан, немесе олардың комбинацияларынан

                дайындалған не олармен қапталған, атмосфералықтан төмен

                қысым кезiндегі жұмыс үшiн құрастырылған және 100 кПа

                қысымның басуы кезiнде сағатына он Па кем кетудi

                айқындайтын қысымның өзгерiсiнiң жылдамдығын қамтамасыз    

                ететін жылу алмастырғыштар;

 

(Т5.4.4)     6. "UҒ6"-ға тоттануға төзiмдi материалдан" дайындалған

                немесе осындай материалдардың қапталуымен қорғалынған,

                диаметр 40-тан 1500 мм-ге дейiнгi сейфонды үлгідегi

                клапандар;

 

(Т5.5)       d. Аэродинамикалық байыту қондырғыларда пайдалануға арналған  

                арнайы жасалған немесе дайындалған жабдық пен компоненттер:

(Т5.5.1)        1. 1 мм-нен кем майысу радиусымен қуысты бөгiлген

                   каналдардан тұратын "UҒ6" тоттануға төзiмдi             

                   материалдан" дайындалған және шүмек арқылы ағатын газды 

                   екi фракцияға бөлетiн iшкi кесушi пышағы бар бөлушi     

                   шүмектер;

(Т5.5.2)        2. Цилиндрлi немесе конус түрiндегі мысалға ие "UҒ6"

                   тоттануға төзiмді материалдардан" дайындалған

                   немесе осындай материалдармен қапталуымен

                   қорғалынған және ұзындық диаметрге қатынасы

                   20:1 немесе одан кем кезiнде 0,5 см-ден 4 см-ге

                   дейінгі диаметрi, сондай-ақ бiр немесе одан көп

                   танденциялды кiру тесiгi бар құйынды түтіктер;

(Т5.5.3/4)      3. Компрессорлар (центрифугилiк және бiлiктік үлгiдегі оң  

                   қозғалатын) немесе кiруiнде бiр текше м/мин             

                   өндiргіштiкпен немесе "UҒ6" астам және шығуында 666.7   

                   кПа қысымдағы газ үрлегіштер, "UҒ6"-ге тоттануға       

                   төзiмдi материалдан" дайындалған немесе осындай         

                   материалдардан қапталынып қорғалынған;

(Т5.5.5)        4. "UҒ6" тоттануға төзiмдi материалдардан" дайындалған     

                   немесе осындай материалдармен қорғалынған жылу          

                   алмастырғыштар;

(Т5.5.6)        5. Оларға құйындық түтiктердi немесе айыру шүмектерiн      

                   орналастыру үшiн "UҒ6" немесе осындай материалдардың    

                   қапталуымен қорғалынған айырушы элементтерiнiң қаптары;

(Т5.5.10)       6. "UҒ6" дайындалған және осындай материалдардың

                   қапталуымен қорғалынған диаметрi 40-1500 мм-ге

                   дейiнгі сифонды үлгідегі клапандар.

(Т5.5.12)       7. Миллионның бiр бөлiгіне дейiн келетiн газдан (сутегi    

                   немесе гелий) UҒ6 бөлуге арналған және мыналар секiлдi  

                   жабдықты қамти алатын жүйелер:

                                 0

                   а. 153 К (-120 С ) немесе одан кем температура

                      жасауға қабілетті криогендi жылу алмастырғыштармен   

                      криосепараторлар;

                                 0

                   б. 153 К (-120 С )немесе одан кем температура

                      жасауға қабілетті криогендi салқындату блоктары;

                   с. Келетін газдан "UF6" бөлуге арналған айыру

                      сопельдерiнiң немесе құйындық түтiктерiнiң

                      блоктары;

                                0

                   д. 253 К (-20 С ) немесе одан кем температура

                      жасауға қабiлетті "UF6" салқын ұстағыштар;

 

             е. Мыналар секiлдi химиялық байыту қондырғыларында

                пайдалану үшiн арнайы әзiрленген немесе дайындалған

                жабдық пен компоненттер:

 

(Т5.6.1)     1. Сұйық-импульстiк алмастыру колонналары. Тұзды қышқылдың    

                концентрацияланған ерiтiндiлерiне тоттану орнықтылығы үшiн 

                бұл колонналар мен олардың iшкi компоненттерi тиiсті       

                пластикалық материалдардан дайындалған (фторланған көмiр   

                сутегiлi полимерлер немесе әйнек секiлдi) немесе осындай   

                материалдар жабылып қорғалынған. Колонналар каскадтағы     

                уақыттың қысқа өтуiне (30 секунд немесе одан кем)          

                жобаланған;

 

(Т5.6.2)     2. Сұйық-центрифугилiк қатынастық сүзгілер. Тұзды

                қышқылдың концентрацияланған ерiтiндiлерiне тоттану

                орнықтылығы үшiн бұл колонналар мен олардың iшкi

                компоненттерi тиiсті пластикалық материалдардан

                дайындалған (фторланған көмiр сутегiлi полимерлер немесе

                әйнек секiлдi) немесе осындай материалдар жабылып

                қорғалынған;

 

(Т5.6.3а)    3. Уранды бiр валентті күйiнен екiншiсiне қалыпқа келтiруге

                арналған электр химиялық қалпына келтіру ұясы. Ұялардың

                материалдары тұзды қышқылдың концентрацияланған

                ерiтiндiлерiне тоттануға-төзiмдi болуы тиіс.

 

(Т5.6.3b)    4. Органикалық ағыннан V+4 алу үшiн ерiтiндiнің

                экстракциясының жабдығынан тұратын электр химиялық

                қалпына келтіру ұяларының коректендiру жүйесi.

                Технологиялық ағынмен қатынастағы жүйе жабдығының

                бөлiгi тиiстi материалдардан дайындалуы (шыны, фторланған  

                сутегi полимерлерi, сульфат полифениль сульфаты, полиэфир  

                сульфоны және қара май сiңiрiлген графит) немесе осындай   

                материалдардан жабылып қорғалынуы тиіс;

 

(Т5.6.4)     5. Ерiтiндi экстракциясын ерiтуге арналған жабдықтан және

                (немесе) тазалауға арналған ион алмастырғыш жабдықтан,

                сондай-ақ V+6 немесе V+4 немесе V+3 қалпына келтiруге

                арналған электролитті ұялардан тұратын жоғары жиiлiкте

                уранның хлоридiнiң қоректік ерiтiндiлерiн өндiруге арналған

                қоректі дайындау жүйелерi;

 

(Т5.6.5)     6. V+4-тегi V+3-ті қышқылдандыруға арналған уранның

                қышқылдандыру жүйесi;

 

             f. Мыналар секiлдi ион алмастыруды байыту қондырғыларында

                пайдалану үшiн арнайы әзiрленген немесе дайындалған жабдық

                пен компоненттер:

 

(Т5.6.6)     1. Белсендi емес кеуек қосалқы құрылымның үстiңгi бетінде

                химиялық алмасудың белсендi топтары жабумен шектелген

                микроторлы құрылымның (және) мембраналы құрылымның

                кеуек қара майын қоса алғанда тез реакция беретін ион

                алмастырғыш қара майлар (апсорменттер) және бөлшектердi

                немесе талшықтарды қоса алғанда кез келген қабылданымды    

                нысанындағы басқа да "композициялық" құрылымдар. Бұл ион   

                алмастырғыш қара майлар/абсорбенттердiң диаметрi 0,2 м     

                немесе одан кем және тұзды қышқылдың концентрацияланған    

                ерiтiндiлерiне қатысты химиялық төзiмді болуы тиiс. Қара

                майлар/абсорбенттер уранның изотоптарының өте тез

                алмастыруының (жартылай алмастырудың ұзақтығы 10 см

                                                                      0    

                кем) кинетикасын алуға арнайы арналған және 343 К (100    

                                 0

                С)-дан 473 К (200 С)-қа дейiнгі температура кезiнде     

                жұмыс iстеу мүмкiндiгiне ие;

     

(Т5.6.7)     2. Диаметрi 1000 мм астам ион алмастырғыш колонналар

                (цилиндрлiк). Бұл колонналар тұзды қышқылдың               

                концентрацияланған ерiтiнділердi тудыратын тоттануға

                төзiмдi материалдардан (титан немесе фторланған көмiр

                сутегілi полимерлер секiлдi) дайындалады немесе осындай

                                                                    0 

                материалдардан жабылынып қорғалынады және 343 К (100 С)-дан

                          0                          

                473 К (200 С)-қа дейiнгі температура кезiнде және

                0,7 МПа жоғары қысымдарда жұмыс iстеуге қабiлетті;

 

(Т5.6.8)     3. Уранның ион алмастырғыш байыту каскадтарында

                пайдаланылатын химиялық қалпына келтiру немесе

                қышқылдандыру реагентiн (реагенттерiн) регенирациялауға

                арналған рефлюкстiң ион алмастырғыш жүйелерi (химиялық

                немесе электр химиялық қышқылдану немесе қалпына келтiру);

 

             g. Мыналар секiлдi атомарлы булар әдiсi бойынша (AVLIS)

                лазерлiк бөлудiң байыту қондырғыларында пайдалану үшін

                арнайы әзiрленген немесе арнайы жасалған жабдық пен

                компоненттер:

 

(Т5.7.1)     1. Уранды буландыру жүйелерiнде пайдаланған нысанаға 2,5

                кВт/см астам қуатпен берiлетiн жоғары қуатты белдеулiк

                немесе растырлық электронды-сәулелiк пушкалар;

 

(Т5.7.2)     2. Тиглдерге арналған тиглдерден және салқындатқыш

                жабдықтан тұратын сұйық балқытылған уранды немесе

                сұйық урандық құймаларды өңдеуге арналған жүйелер.

                Тиглдер мен осы жүйенiң басқа да компоненттерi тоттануға

                төзiмдi және термотөзiмдi материалдардан дайындалған

                немесе осындай материалдардан жабылынып қорғалынған.

                Қабылданымды материалдар танталды иттридiң қышқылмен

                жабылған графиктi, жер бетiнде сирек кездесетiн басқа

                элементтердiң қышқылдарымен жабылған графитті немесе

                олардың қоспаларын қамтиды;

                Ерекше ескерту: Сондай-ақ 2А 225-тi қараңыз

 

(Т5.7.3)     3. "Өнiмдердi", жабылған "құйрықшаларды" жинауға арналған

                осы агрегаттарға арналған компоненттер металл уранның

                немесе сұйық уранның буымен пайда болатын қыздыруға

                және тоттануға төзiмдi материалдардан дайындалған немесе

                осындай материалдар жабылынып қорғалынған (иттридiң

                қышқылымен жабылған график немесе тантал);

 

(Т5.7.4)     4. Оларға металл уранның буларының көзiн, электронды-сәулелiк 

                пушкалардың және "өнiмдердiң" және "қалдықтардың"          

                колекторларының көзiн орналастыруға арналған бөлiп тұрушы  

                модульдiң қаптамасы (цилиндрлi немесе тiк бұрышты          

                камералар);

 

(Т5.7.13)    5. Уақыттың ұзақ кезiне бойы жұмыс істеуге арналған

                спектрдiң жиiлiгiн тұрақтандырушысы бар уранның

                изотоптарын бөлуге арналған "лазерлер" немесе "лазерлiк

                жүйелер";

                Ерекше ескерту: Сондай-ақ 6А005 және 6А205 қараңыз.

 

             h. Мыналар секiлдi лазерлiк жандану изотоптары бойынша

                (CRISLA) изотоптарды молекулярлық лазерлiк бөлу

                қондырғыларында (MLIS) немесе iрiктемелi химиялық

                реакция арқылы байыту қондырғыларында арнайы әзiрленген    

                немесе дайындалған жабдықпен компоненттер:

                                                                     0

(Т5.7.5)     1. UҒ6 қоспаларын салқындатуға арналған және 150 К (-123 С) 

                немесе дейiн төмен газы алып жүретiн және "UF6-ға          

                тоттануға төзiмдi материалдардан" дайындалған дыбыстан

                жылдам кеңейту шүмектерi

 

(Т5.7.6)     2. Соқпылық немесе циклондық үлгiлерiнiң немесе олардың

                қисындарының колекторларының сүзгісiнен тұратын және

                "UҒ5/UҒ6-ға тоттануға төзiмдi материалдардан дайындалған"  

                5 фторлы уранның (UF5) өнiмiнiң коллекторлары;

 

(Т5.7.7)     3. "UҒ6 тоттануға төзiмдi материалдардан" дайындалған

                немесе осындай материалдардан жабылынып қорғалынған

                компрессорлар немесе оларға арналған айналатын

                бiлiктердi тығыздаулар;

 

(Т5.7.8)

 

(Т5.7.9)     4. UҒ5 (қатты күйiнде) UF6-ға (газ) фторлауға арналған

                жабдық;

 

(Т5.7.12)    5. Газды әкелушіден (мұндай газға азот, аргон немесе басқа

                газ болуы мүмкін) бөлуге арналған жүйелер, бұған мыналар

                кiреді:      0

                а. 153 К (120 С) немесе төмен құруға қабiлеттi криогендi

                   жылу алмастырғыштар мен криосеператорлар;

                             0

                b. 153 К (120 С) немесе төмен құруға қабiлетті криогендi

                   салқындату блоктары;

                            0 

                с. 253 К (20 С) немесе төмен құруға қабiлеттi UF6-ны

                   салқын аулағыштар;

 

(Т5.7.13)    6. Уақыттың ұзақ кезiнi бойы жұмыс iстеуге арналған

                спектрдiң жиiлiгiн тұрақтандырушысы бар уранның

                изотоптарын бөлуге арналған "лазерлер" немесе "лазерлiк

                жүйелер";

                Ерекше ескерту: Сондай-ақ 6А005 және 6А205 қараңыз.

 

             i. Мыналар секiлдi плазмалық бөлетін байыту қондырғыларында   

                пайдалану үшiн арнайы әзiрленген немесе дайындалған жабдық 

                пен компоненттер:

 

(Т5.8.1)     1. Иондарды генерациялауға немесе жылдамдатуға арналған

                энергия мен антеннаның және 30 ГГц жоғары жиiлiктiң

                сипаттамасына және 50 кВт астам иондарды түзуге арналған

                орта шығу қуаттылығына ие микротолқынды көздер;

 

(Т5.8.2)     2. 1000 кГц жоғары жиiлiктегi диапазонда иондарда радио

                жиiлiк қоздыруға арналған және 40 кВт астам орташа

                қуаттылық кезiнде жұмыс iстеуге қабiлетті соленоидттар;

 

(Т5.8.3)     3. Уран плазмасын өндiру жүйелерi;

 

(Т5.8.4)     4. Тиглдерге арналған тиглдерден және салқындатқыш

                жабдықтан тұратын сұйық балқытылған уранды немесе

                сұйық урандық құймаларды өңдеуге арналған жүйелер.

                Тиглдер мен осы жүйенiң басқа да компоненттерін тоттануға

                төзiмдi және термо төзiмдi материалдардан дайындалған

                немесе осындай материалдардан жабылынып қорғалынған.

                Қабылданымды материалдар танталды иттридiң қышқылмен

                жабылған графиктi, жер бетінде сирек кездесетiн басқа

                элементтердiң қышқылдарымен жабылған графиттi немесе

                олардың қоспаларын қамтиды;

                Ерекше ескерту: Сондай-ақ 2А225-тi қараңыз

 

(Т5.8.5)     5. "Өнiмдердi" жабылған "құйрықшаларды" жинауға арналған осы  

                агрегаттарға арналған компоненттер металл уранның немесе   

                сұйық уранның буымен пайда болатын қыздыруға және          

                тоттануға төзiмдi материалдардан дайындалған немесе        

                осындай материалдар жабылынып қорғалынған (иттридiң        

 

                қышқылымен жабылған графит немесе тантал);

 

(Т5.8.6)     6. Оларға уран плазмасының, радиожиiлiктiң энергетикалық

                соленоидының және "өнiмдер" мен "қалдықтарының"

                коллекторларының көздерiн орналастыруға арналған бөлу

                модулiнiң (цилиндрлi) қаптамасы, тиістi магниттiк емес

                материалдардан дайындалған (тоттанбайтын болат);

 

(Т5.9.)      j. Мыналар секiлдi электромагнитті байыту қондырғыларында

                арнайы әзiрленген немесе дайындалған жабдық пен

                компонент;

 

 

(Т5.9.1а)    1. Будың, ионизатордың және ұнтақты жылдамдатқыштың көзiнен   

                тұратын графит, тоттанбайтын болат немесе мыс секiлдi      

                тиiстi магниттік емес материалдардан дайындалған және      

                иондардың түйiнiнде 50 мА немесе астам жалпы топты         

                қамтамасыз етуге қабiлетті уран иондарының жекелеген       

                немесе көп санды көздерi;

 

(Т5.9.1b)    2. Байытылған және кедейлендiрiлген уранның иондарының

                түйiндерiн жинау үшiн екi немесе көп қуыстары мен

                сызаттары бар және графит немесе тоттанбайтын болат

                секiлдi магниттік емес тиiсті материалдардан дайындалған

                коллекторлық ионды пластиндер;

 

(Т5.9.1с)    3. Магниттік емес материалдардан дайындалған (мысалы,         

                тоттанбайтын болат) және 0,1 Па немесе төмен қысымда

                кезiнде жұмыс істеуге арналған уранның электромагнитті

                сепираторлары үшiн вакуумдық қаптамалар;

 

(Т5.9.1d)    4. Диаметрi 2 м астам магнитті белдеулiк ұштықтар;

 

(Т5.9.2)     5. Барлық мынадай сипаттамаларға ие иондардың көздерiне

                арналған жоғары вольтты қоректендiру көздерi:

                а. Үздiксiз режимде жұмыс iстей алады;

                b. Шығу кернеуi 20000 В немесе астам;

                с. Шығу тоғы 1 А немесе астам;

                d. Кернеудi тұрақтандыру 8 сағат iшiнде 0,01% қарағанда

                   жақсы;

                   Ерекше ескертпе: Сондай-ақ 3А227 қараңыз.

 

(Т5.9.3)     6. Мынадай барлық сипаттамаларға ие магниттерге арналған

                қоректендiру көздерi (жоғары қуаттылық тұрақты ток):

                а. 500 А немесе астам шығу тоғымен 100V немесе астам

                   кернеу кезiнде үздiксiз ретінде жұмыс iстей алады

                   және;

                b. Токтың тұрақтануы немесе кернеу 8 сағат iшінде 0,01%    

                   жақсы;

                   Ерекше ескертпе: Қараңыз, сондай-ақ 3А226

---------------------------------------------------------------------------

0В001, а, 1                             840120000

0В001, а, 2                             840120000

                                        842139990                          

0В001, а, 3                             840120000

0В001, а, 4                             840120000

0В001, а, 5                             842119900

0В001, а, 6                             840120000

                                        901320000

0В001, а, 7                             854380900

0В001, а, 8                             840120000

0В001, b, 1                             840120000

0В001, b, 2                             840120000

0В001, b, 3                             840120000

0В001, b, 4                             8307          

                                        840120000

0В001, b, 5                             840120000     

0В001, b, 6                             840120000     

0В001, b, 7                             848330900

0В001, b, 8                             848330900    

0В001, b, 9                             841410300     

0В001, b, 10                            850300900     

0В001, b, 11                            840120000     

0В001, b, 12                            840120000     

0В001, b, 13                            850230990

                                        850240900

                                        850440990

0В001, с, 1                             840120000     

                                        842139990

0В001, с, 2                             731010000     

                                        750800900

                                        7611

                                        7612

0В001, с, 3                             841480   

                                        (841480100-ден басқа)

0В001, с, 4                             848410900

                                        848490900

                                        848590900

0В001, с, 5                             841950900

0В001, с, 6                             848110   

                                        848130910

                                        848130990

                                        848180

0В001, d, 1                             840120000  

0В001, d, 2                             840120000     

0В001, d, 3                             841480   

0В001, d, 4                             841950900

0В001, d, 5                             840120000        

0В001, d, 6                             848110   

                                        848130910

                                        848130990

                                        848180

0В001, d, 7                                      

0В001, е, 1                             840120000       

0В001, е, 2                             840120000   

0В001, е, 3                             840120000       

0В001, е, 4-0В001, е,6                                      

0В001, f, 1                             382390200         

                                        391400000

0В001, f, 2                             842129900

0В001, f, 3 

0В001, g, 1-

0В001, g, 2

0В001, g, 3                             841989900

0В001, g, 4                             840120000

0В001, g, 5                             840120000 

                                        901320000     

0В001, h, 1                             840120000                          

0В001, h, 2                             840120000                         

0В001, h, 3                             841480 

                                        (841480100-ден басқа)

0В001, h, 4                             840120000          

0В001, h, 5                             841989900

0В001, h, 6                             840120000               

                                        901320000

0В001, i, 1                             854380900

0В001, i, 2                             850450900        

0В001, i, 3                             851580900

                                        854310000

0В001, i, 4                             

0В001, i, 5                             841989900                          

0В001, i, 6                             840120000         

0В001, j, 1                             854310000          

0В001, j, 2                             840120000       

0В001, j, 3                             840120000       

0В001, j, 4                             850590100

0В001, j, 5                             850440990

0В001, j, 6                             850440990           

---------------------------------------------------------------------------

     

ОВ 002-де көрсетiлген изотоптарды бөлу қондырғысына арналған "UҒ6-ға

          тоттануға төзiмдi материалдардан" дайындалған немесе мыналар     

          секiлдi материалдардан жабылынып қорғалынған арнайы әзiрленген   

          немесе дайындалған қосалқы бөлшектер, жабдық пен компоненттер:

 

(Т5.2.1)     а. Байыту орнына UҒ6 беру үшiн пайдаланылатын автоклавта,

                термостаттар немесе жүйелер;

 

(Т5.4.1)

 

(Т5.5.7)

 

(Т5.7.11)

 

(Т5.2.1)     b. Кейiн ауыстыру үшiн байыту процесiнен қыздырылған,        

                UҒ6-ны бөлiп шығару үшiн пайдаланылатын десублематорлар    

                немесе салқын аулағыштар;

 

(Т5.4.1)     

 

(Т5.5.7)

 

(Т5.7.11)

 

(Т5.2.1)     с. Контейнерлерде UF6 бөлу үшiн пайдаланылатын "өнiмдермен",  

                "қалдықтардың" станциялары;

 

(Т5.4.1)

 

(Т5.5.7)

 

(Т5.7.11)

 

(Т5.4.1)     d. UҒ6-ны қысу, салқындату және сұйық немесе қатты күйге

                көшiру жолымен байыту процессiнен UҒ6-ны бөлiп шығару

                үшін пайдаланылатын сұйылту немесе қатайту қондырғылары;

 

(Т5.5.7)

 

(Т5.7.11)

 

(Т5.2.2)     е. UҒ6-ның iшiнде диффузиялық, центрифугилiк немесе

                аэродинамикалық каскадтарды ұстау үшiн құбыр желiсi мен

                коллекторларының арнайы әзiрленген немесе дайындалған

                жүйелерi;

 

(Т5.4.2)

 

(Т5.5.8)

 

(Т5.4.3)     f. 1. 5 текше м/мин немесе астам сору қабiлетi бар құбыр

                желiсiнiң вакуумдық желiсi немесе вакуумдық коллекторлары;

                2. UҒ6-тi бар атмосферада пайдалану үшiн арнайы жасалған   

                   вакуумдық насостар;

 

(Т5.2.3)     g. UҒ6 газ ағымдарынан берiлетiн массаның, "өнiмнiң",

                "қалдықтардың" сынамаларын "тiкелей ірiктеу жүргізуге

                қабiлеттi және мынадай сипаттамалардың толық жиынтығына ие 

                арнайы әзiрленген немесе дайындалған                       

                массалар-спектрометрлер/ионды көздер:

 

(Т5.4.5)

 

(Т5.5.11)

 

(Т5.7.10)    1. Yлестiк рұқсат етiлетiн қабiлеттi массасы бойынша 320-дан  

                жоғары;

             2. Нихромнан немесе монельден дайындалған немесе солармен     

                жабылынып қорғалынған немесе никельденген ионды көздерi    

                бар;

             3. Электроника бомбардировкасымен иондалған көздерi бар; және

             4. Изотоптық талдау үшiн жарамды колекторлық жүйесi бар;

---------------------------------------------------------------------------

0В002, а                                841989900

0В002, b                                841989900

0В002, с                                841989900

0В002, d                                841989900

0В002, е                                840120000

0В002, f,1                              840120000

0В002, f,2                              841410300 

                                        841410500 

                                        841410900

0В002, g                                902780990

---------------------------------------------------------------------------

     

ОВ003 Мыналар секiлдi уранды конверсиялау үшiн арнайы әзiрленген

      немесе дайындалған қондырғылар мен жабдық:

 

(Т7)

             а. Уран рудасының концентраттарын UО3-ке конверсиялауға

                арналған жүйелер;

             b. UO3 UҒ6-ға конверсиялауға арналған жүйелер;

             с. UO3 UО2-ке конверсиялауға арналған жүйелер;

             d. UO2 UҒ4-ке конверсиялауға арналған жүйелер;

             е. UҒ4-ті UҒ-ға конверсиялауға арналған жүйелер;

             f. UҒ4-ті деталь уранға конверсиялауға арналған жүйелер;

             g. UҒ6-ны UO2 конверсиялауға арналған жүйелер;

             h. UҒ-ны UҒ4-ке конверсиялауға арналған жүйелер;

             i. UO2 Uс14-тегі конверсиялауға арналған жүйелер;

 

0В004        Мыналар секiлдi ауыр суды, дейтерия мен дейтериялы            

(IV)         қосылыстарды өндiруге арналған арнайы жасалған немесе         

(T6)         дайындалған қондырғылар, жабдық пен компоненттер:

 

             а. Мыналар секiлдi ауыр суды, дейтериялық қосылыстарды

                өндiруге арналған қосылыстар:

                1. Су-күкiрттi сутегі алмастырғыш қондырғылар;

                2. Аммиакты сутегi алмастырғышты қондырғылар;

             b. Мыналар секiлдi жабдық пен компоненттер:

 

(Т6.1)          1. 6 м-нен 9 м-ге дейiнгi диаметрлi, 2 Мпа және одан жоғары

                   қысым кезiнде пайдаланылуы мүмкiн ұсақ түйiршiкті

                   көмiртегілi болаттан дайындалатын (мысалы, АSТМ А516)

                   және 6 мм немесе одан астам тоттануға жiберiлген су -

                   күкiрт, сутегi алмастырғыш колонналар;

 

(Т6.2)          2. Кiруде 1,8 мп-дан асатын немесе тең қысыммен 56 текше

                   м/с асатын немесе тең өндiргіштікке ие және H2S әсерiне 

                   төзiмдi сальниктермен жабдықталған бiр сатылы аз        

                   қысымды (яғни 0,2 МПа) орталықтан тепкiш газ үрлегiштер 

                   немесе күкiрт сутегi газының (яғни 70% Н2S астам газ)   

                   циркуляциясына арналған компрессорлар;

 

(Т6.3)          3. 15 МПа-дан асатын қысыммен пайдаланылуы мүмкiн

                   биiктiгі 35 м және одан астам, диаметрi 1,5 м-нен 3,5 мм

                   дейiнгi аммиакты сутегілi алмастырғыш колонналары;

 

(Т6.4)          4. Аммиакты-сутегiлi алмасу процессiн пайдалану жолымен

                   ауыр суды өндiруге арналған колоннаның iшкi бөлiктерi

                   мен сатылы насостар;

 

(Т6.5)          5. Аммиакпен сутегінiң изотопты алмасуы процесiнде

                   пайдалану жолымен ауыр суды өндiру үшiн 3 МПа немесе

                   жоғары қысыммен пайдаланылатын аммиактың крекингi

                   үшiн қондырғылар;

 

(Т6.6)          6. Дейтеридiң концентрациясы 90%-ке тең немесе одан

                   асатын кезiнде нақты уақыт ауқымындағы сутегімен

                   дейтеридiң арасындағы арқатынасты талдауды жүзеге

                   асыруға қабiлеттi жұтудың инфрақызыл талдауыштары;

 

(Т6.7)          7. Жолымен ауыр суды өндiру үшiн ауыр суда байытылған

                   дейтерий газын өңдеуге арналған каталитикалық пештер;

 

(Т6.8)          8. Реакторларда қолдану үшiн қажет дейтеридiң

                   концентрациясында қол жеткiзу мақсатында ауыр суды

                   өңдеуге арналған қондырғылар немесе колонналар;

---------------------------------------------------------------------------

0В004, а                                 840120000

0В004, b, 1                              840120000

0В004, b, 2                              841480

0В004, b, 3                              840120000

0В004, b, 4                              840120000 

                                         841370

0В004, b, 5                              840120000

0В004, b, 6                              902730000

0В004, b, 7                              840120000 

                                         851430900

0В004, b, 8                              840120000

---------------------------------------------------------------------------

 

0В005        "Ядролық реакторлардың" отындық элементтерiн өндiру үшiн

(Т4)         арнайы жасалған немесе дайындалған қондырғылар мен жабдық:

 

             Ескерту: "Ядролық реакторлар отындық элементтердi өндiруге    

                      арналған қондырғылар:

                      а. Ядролық технологиялық ағынымен әдетте тiкелей

                         байланыста болатын немесе оны тiкелей жасайтын

                         немесе оларды басқаратын;

                      b. Сақтау үшiн резервуарларда (қабықтарда) ядролық

                         материалдарда дерметизациялайтын;

                      с. Сақтау үшiн резервуарлардың немесе олардың

                         тиектерiнiң бүтiндiгiн тексеретiн;

                      d. Дерметизацияланған отынның түпкiлiктi

                         жасалғандығын тексеретiн жабдықты қамтиды;

     

0В005

 

0В006        "Ядролық реакторлардың" отындық элементтерiн өңдеу үшiн

             арнайы жасалған немесе дайындалған қондырғылар мен

             жабдық пен компоненттер:

 

(Т3)

             Ескерту: 0В006 мыналарды қамтиды:

 

             а. Сәулеленген отындық элементтердi қайта өңдеуге арналған    

                қондырғылар, сәулеленген отынмен және ядролық              

                материалдардың негiзгi технологиялық ағымдармен және бөлу  

                өнімдерімен әдетте тiкелей қатынаста болатын және оларды   

                тiкелей басқаратын жабдық пен компонент қамтиды;

 

(Т3.1)       b. Сәулеленген отындық элементтердi ұсақтауға арналған        

                машиналар, яғни сәулеленген ядролық отынның жиынтықтарын,  

                түйiндерін немесе сәулеленген өзектердi кесуге, шабуға     

                немесе тілуге арналған дистанциялық басқарылатын жабдық;

 

(Т3.2)       с. Сәулеленген ядролық отынды ерiту үшiн қайта өңдеу

                бойынша қондырғыларды пайдалануға арналған резервуарлардың 

                қиыншылықтығы тұрғысынан (мысалы, шағын диаметрлi сақиналы 

                немесе тiк бұрышты резервуарлар) қауіпсiз, ыстық жоғары

                тоттандыру сұйықтығына төзуге қабілеттi және дистанциялық  

                жiптелiнетiн және техникалық қызмет көрсете алатын         

                диссольверлер;

 

(Т3.3)       d. Сәулеленген "табиғи уранды", "кедейлендiрілген уранды"     

                және "арнайы бөлiнетiн материалдарды" өңдеу жөнiндегi      

                қондырғыда пайдалану үшін ионды алмасу процессiне арнайы   

                жасалған немесе дайындалған ерітушісі бар экстракторлар    

                және жабдық;

 

(Т3.4)       е. Сәулеленген отынды қайта өңдеу жөнiндегi қондырғыда ұстау  

                немесе сақтау үшін, қиыншылықты тұрғысынан қауiпсiз және   

                азотты қышқылдың тоттандыру әсеріне төзімді арнайы         

                жасалған немесе дайындалған резервуарлар;

                Ескерту: Ұстауға немесе сақтауға арналған резервуарлар     

                         мынадай түрде құрастырылуы мүмкiн:

                         1. Қабырғалардың немесе iшкі конструкциялардың    

                            барлық баламы (0С004-те айқындалғанындай       

                            барлық элементтер үшiн есептелген)" кем        

                            дегенде екi процентке тең;

                         2. Цилиндрлi резервуарлардың барынша жоғары       

                            диаметрi 175 мм болады немесе 

                         3. Тiк бұрышты немесе сақиналы резервуарлардың ең 

                            жоғарғы енi 75 мм болады.

 

(Т3.5)       f. Сәулеленген "табиғи уранды", "жұтандырылған уранды"        

                немесе "арнаулы жаңқаланатын материалдарды" өңдеудi        

                бақылауға немесе басқаруға арналған процестi басқарудың    

                арнайы әзiрленген немесе дайындалған аппаратурасы;

 

(Т3.6)       g. Металл плутонидi өндiруге арнайы жасалған немесе           

                дайындалған тұйық жүйелер;

 

             h. Сәулеленген "табиғи уранды", кедейлендiрiлген уранды

                және арнайы бөлiнетiн материалдарды өңдеудi бақылау        

                немесе басқару үшiн басқару процесiне арнайы жасалған     

                немесе дайындалған аппаратура;

---------------------------------------------------------------------------

ОВ006, а                   

ОВ006, b                                8456 

                                        846231900 

                                        846239990 

                                        847982000

ОВ006, с                                730900 

                                        847989800

ОВ006, d                                847989800

ОВ006, е                                730900300 

                                        731010000

 

ОВ006, f-

0В006, h     

---------------------------------------------------------------------------

     

0В007        Мыналар секiлдi плутонийдi конверсиялауға арналған арнайы

             жасалған немесе дайындалған қондырғылар, жабдықтар немесе

             компоненттер:

             а. Плутонийдiң тотығындағы плутонийдiң нитратын

                конверсиялауға арналған жүйелер;

             b. Металл плутонийдi өндiруге арналған жүйелер;

     

0В007

     

0С           Материалдар

 

0С001        Жоғарыда санамаланғандардың қандай да бiр болмасын

(Т1.1)       бiреуi бар "табиғи уран" немесе "кедейлендiрiлген уран" немесе

             металл, химиялық қосылыс немесе концентрат түрiндегі

             торий немесе кез келген басқа материал;

 

             Ескерту: 0С001 тармағы мынаны бақыламайды:

                      а. Приборларда бергiштiң (аспаптарда) құрамдас бөлiгi

                         болып табылатын кезде "табиғи уранның" немесе

                         "кедейлендiрілген уранның" төрт граммы немесе одан

                         аз саны;

                      b. Мынадай азаматтық ядролық мақсаттар үшiн

                         арнайы дайындалған "кедейлендiрiлген уран":

                         1. Қорғау;

                         2. Орау;

                         3. 100 кг-дан аспайтын массасы бар балластар;

                         4. 3.100 кг-дан аспайтын массасы бар қарсы салмақ;

                      с. Торийдiң кемiнде 5% бар құймалар;

                      d. Торий бар, ядролық емес пайдалануға арналған

                         керамикалық бұйымдар;

---------------------------------------------------------------------------

ОС001                                   284410000 

                                        284430110 

                                        284430190 

                                        284430510 

                                        284430590

---------------------------------------------------------------------------

     

0С002        "Арнайы жаңқаланатын материалдар"

(Т1.2)

             Ескерту: Осы 0С002 тармағы бойынша приборларда бергiштiң

                      (аспаптарда) құрамдас бөлiгi болып табылатын кезде   

                      төрт "тиімдi грамм" немесе осы материалдардың азы    

                      бақылауға жатпайды;

 

(IV) (Тек бөлiнген плутониға немесе 20РРР астам "235" немесе "233" уранның 

     байытылған изотоптарына жатады)

---------------------------------------------------------------------------

ОС002                                   284420990 

                                        284440000 

                                        284420110 

                                        284420190

---------------------------------------------------------------------------

     

0С003        Дейтерийдiң сутегіне атомарлық қатынасы 1:5000 асатын

             дейтерийлер, ауыр су (дейтеридiң қышқылы) және дейтеридiң кез 

(Т2.1)       келген басқа қосылысы, сондай-ақ қоспалар мен ерiтiндiлер;

---------------------------------------------------------------------------

0С003                                   284510000

                                        284590100

---------------------------------------------------------------------------

     

0С004        Тазалық дәрежесi 5 млн бор бағаннан жоғары, 1,50 г/текше см

(Т2.2)       артық тығыздықтағы ядролық-таза графит.

             Ерекше ескертпе: Сондай-ақ 1С107 қараңыз.

 

             1-ескерту: 0С004 тармағы бойынша мыналар бақылануға

                        жатпайды:

                        а. "Ядролық реакторда" пайдалану үшiн арнайы

                           жасалған немесе дайындалған массасы 1 кг кем

                           графиттен дайындалған бұйымдар;

                        b. Графиттiң ұнтағы;

             2-ескерту: В 0С004-те, "бор баламы" (ББ) борды қоса алғанда

                        қоспалар үшiн ББ-ның жиынтығы ретінде

                        айқындалады (ББ көмiртегi ретiнде қоспа түрiнде

                        қаралмайды), мұндағы:

 

                     ББz(ррт) = СҒ х ррт-ғы Z элементтiң концентрациясы;

 

                                                               Qв Ав

                     Мұндағы СF - қайта есептеу коэффиценті = -------

                                                               Qz Az       

 

                     Qв және Qz - бордың қиылысы концентрациясы және

                                  тиiсiнше Z элементi үшін жылу нейтрондары

                                  қамтуының (барналарда) қиылысы;

                     Аz - бордың немесе тиiсiнше Z элементiнiң атомдық

                          массасы;

 

0С004                                   3801

     

0С005        10 мкм-нен кем бөлшектердің мөлшерi мен (Американдық Өлшемдер 

(Т5.3.1b)    және Материалдар қоғамының (АSТМ) АSТМ В330 стандартына       

             сәйкес және iрiлiгі бойынша жоғары бiртектiлiгiмен UҒ6        

             тоттануға төзiмді газды-диффузиялық кедергiлердi дайындау     

             үшiн арнайы әзiрленген және никельдiң 60 немесе кеп проценті  

             бар никельден немесе құймаларынан; алюминий қышқылынан        

             әзiрленген; көмiрсутегісi полимерлерi толық фторланған және   

             99,9% немесе одан астам тазалықтағы қосылыстар немесе         

             ұнтақтар.

---------------------------------------------------------------------------

0С005                                   750400000

                                        281820000

                                        290330100

---------------------------------------------------------------------------

     

0D               Бағдарламалық қамтамасыз ету

 

0D001        Осы санатта көрсетiлген өнiмдi "жасау", "өндiру" немесе

             "пайдалану" үшiн арнайы жасалынған немесе модификацияланған 

(Т)          "бағдарламалық қамтамасыз ету".

 

0D 

 

0Е               Технология

 

0Е001        "Ядролық Технологиялар туралы Ескертулерге" сәйкес осы

(Т)          санатта көрсетілген өнiмдi "жасау", "өндiру" немесе          

             "пайдалануға" арналған "технологиялар"

 

0Е     

 

    САНАТ 1. МАТЕРИАЛДАР, ХИМИКАТТАР, "МИКРООРГАНИЗМДЕР" ЖӘНЕ "ТОКСИНДЕР"

 

1А           ЖҮЙЕЛЕР, ЖАБДЫҚТАР ЖӘНЕ КОМПОНЕНТТЕР

 

1А001        Мыналар секiлдi фторланған қосылыстардан дайындалған

(W)          компоненттер

 

             а. Авиациялық немесе аэроғарыштық техникада қолдануға

                арналған тығыздаулар, төсенiштер тығыздаушы материалдар,

                түтiктi тығыздаушы материалдар және 1С009.b немесе 1С009.с

                тармақтар бойынша бақыланатын кез келген материалдың 50%

                (салмағы бойынша) астамы бар материалдардан дайындалған

                тығыздаулар, төсенiштер тығыздаушы материалдар, түтiктi

                тығыздаушы материалдар;

 

             b. 1С009.а тармағы бойынша бақыланатын фторлы венилиндендi

                материалдардан дайындалған пьезо электрлiк полимерлер және

                қосарполимерлер:

                1. Жапырақ немесе үлдiр түрiнде; және

                2. Қалыңдығы 200 мкм-нен астам;

 

             с. Кем дегенде бiр винельдi мономерi бар фторэластомерлерден

                дайындалған, авиациялық, аэроғарыштық немесе ракета

                техникасына арнайы арналған тығыздаулар, төсенiштер,

                клапандардың жәшiктерi, түтiктi тығыздаулар немесе

                диафрагмалар;

                Ескерту: 1А001.с "ракета" ракеталық жүйелердi және ұшқышы

                         жоқ әуе ұшу аппараттарын білдiредi.

---------------------------------------------------------------------------

А001, а-                                391990900

А001, с    

---------------------------------------------------------------------------

 

1А002        Мынадай құрайтындардың кез келгенi бар "композициялық

             материалдар" немесе қабатты құрылымдар (ломинаттар):

 

(W1)         Ерекше ескерту: сондай-ақ қараңыз 1А202, 9А010 және 9А110

(N2А3)

(W2-X)       а. "Органикалық матрица" және 1С010.с., 1С010.d немесе

                1С010.е., тармақтар бойынша бақыланатын материалдар

                орындалғандар; не

             b. Металл немесе көмiртегі "матрицасы" және мыналардан

                орындалғандар:

                1. Көмiртегiлiк "талшықты немесе жiп тәрiздi               

                   материалдардан":

                   а. 10,15*10 м-нен жоғары "икемдiлiктiң үлестік          

                      модулiмен"; және

                   b. 17,7*104 м; жоғары "алшақтықтың үлестiк              

                      берiктiгiмен"; немесе

                2. 1С010.с тармақ бойынша бақыланатын материалдар;

 

                1-ескерту: РРР тармақ бойынша эпоксидтi қара майдан,

                           кiрiктiрілген көмiртегiден, талшықты немесе ұшу

                           аппараттарының құрылымдарын жөндеуге арналған   

                           жiп тәрiздi материалдардан жасалған композивтi

                           құрылымдар немесе номинаттар немесе 1 шаршы м

                           аспайтын көлемдегi ламинаттар бақыланбайды;

 

                2-ескерту: 1А002 тармақ бойынша мыналар секiлдi тек

                           азаматтық қолдануға арнайы арналған аяқталған

                           немесе жартылай аяқталған бұйымдар              

                           бақыланбайды:

                           а. Спорт тауарлары үшiн;

                           b. Автомобиль жасау үшiн;

                           с. Станок жасау өнеркәсiбi үшiн;

                           d. Медицина қолдану үшiн;

---------------------------------------------------------------------------

1А002, а                                392690100

1А002, b, 2                             3801

                                        690310000

1А002, b, 2

---------------------------------------------------------------------------

 

1А003        1С008.а.3 көрсетiлген мұнай тектi полимерлiк заттардан        

(W)          жасалған, үлдiр, жапырақ, таспа немесе белдеулер түрiндегi    

             бұйымдар:

             а. Қалындығы 0,234 мм-нен астам кезiнде; немесе

             b. Жабылған немесе көмiртегiмен, графитпен, металлдармен

                немесе магниттi заттармен беттелген.

 

             Ескерту: 1А003 тармақ бойынша мыс пен жабылған немесе

                      беттелген және электронды баспа платтарын өндiруге

                      арналған бұйымдар бақыланбайды.

---------------------------------------------------------------------------

1А003                                   391990900

                                        392099900

---------------------------------------------------------------------------

     

1А004        Мыналар секiлдi арнайы әскери қолдануға арналмаған қорғану 

(W)          және табу жабдығы мен оның бөлiктерi:

             Ерекше ескертпе: Сондай-ақ 2И351 және 2И352 қараңыз.

 

             а. Залалсыздандыруға арналған, биологиялық агенттерден

                немесе радиоактивті заттардан қорғану үшiн жасалған

                немесе модернизацияланған, "әскери мақсатта қолдануға

                арналған" немесе ұрыста қолданылатын химиялық

                уландырушы заттардан (СW) противогаздар, жұту

                фильтрлерi және жабдығы және осы үшiн арнайы арналған

                компоненттер;

 

             b. "Әскери мақсатта қолдануға арналған" биологиялық

                агенттерден немесе радиоактивтi заттардан (СW) немесе

                ұрыста қолданылатын химиялық уландырғыш заттардан

                қорғану үшiн арнайы жасалған немесе модернизацияланған     

                қорғаныш костюмдер мен қолғаптар мен бәтіңкiлер.

 

             с. "Әскери мақсатта қолдануға арналған" биологиялық

                агенттерден немесе радиоактивтi заттардан (NВС) немесе

                ұрыста қолданылатын химиялық уландырғыш заттардан

                қорғану үшiн арнайы жасалған немесе модернизацияланған     

                ядролық, биологиялық және химиялық табу жүйелерi (СW) және 

                олардың компоненттерi және осы үшiн арнайы арналған

                компоненттер.

                Ескерту: 1А004 тармақ бойынша мыналар бақыланбайды:

                         а. Радиациялық сәулеленудiң жеке дозиметрлерi

                            Азаматтық өнеркәсiпке тән токсиндi

                            заттардан қорғануға арналған шектеулi

                            конструктивтік немесе функционалдық

                            мақсаттағы;

                         b. Тау-кен iсiндегi, ашық кенiштердегi

                            жұмыстардың, ауыл шаруашылығының,

                            Фармацевтика, медицина, мал дәрiгерлiгiн

                            пайдаланудың, қалдықтарды кәдеге жарату

                            немесе тамақ өнеркәсiбiне арналған жабдық.

---------------------------------------------------------------------------

1А004, а                                90200900

1А004, b                                62042900 

                                        62160000 

                                        640590

---------------------------------------------------------------------------

1А004, с                                902710100 

                                        902710900 

                                        902790900 

                                        903010900

---------------------------------------------------------------------------

     

1А005        Әскери стандарттар немесе ерекшелiктер бойынша әзiрленбеген   

(W)          және орындалуында оларға тең емес бронды кеудешелермен арнайы 

             арналған компоненттер

             Ерекше ескертпе: Сондай-ақ әскери бақылаулық тізiмдердi

                              қараңыз.

 

             1-ескерту: 1А005 тармақ бойынша олар жеке пайдалануға және

                        дербес қорғануға арналған кезiнде жеке бронды

                        кеудешелермен оларға керек жарақтар бақыланбайды.

 

             2-ескерту: 1А005 тармақ бойынша жарғышақтардан да, сондай-ақ

                        әскери емес жарылғыш құрылғылардың жарылысынан

                        фронтальды қорғануды қамтамасыз ету үшiн ғана

                        арналған бронды кеудешелер бақыланбайды.

 

1А005                                   620429900

 

1А102        Ғарыштық ұшу аппараттарында (ррр көрсетiлген) немесе

             зондтайтын ракеталарда (1А002 пайдалану үшiн дайындалған

             аса молықтырылған перолиздi көмiртегiлі-көмiртектi

(M8b)        материалдар

     

1А102                                   3801

     

 

1А202        1А002 айқындалған ерекшеленетiн, түтiкшелер түрiндегі, мынадай

(N2A3)       сипаттарға ие "композивті құрылымдар":.

             Ерекше ескерту: Сондай-ақ 9А010 және 9А110 қараңыз.

 

             а. Iшкi диаметрi 75 мм-ен 400 мм-ге дейiнгі; және

             b. 1С010.а. немесе b., немесе 1С210.а., тармақтарға сәйкес

                бақыланатын "талшықты немесе жiп тәрiздi материалдардың"   

                кез келгенiнен немесе 1С210.с. тармаққа сәйкес бақыланатын

                көмiртегiлiк импрегерленген материалдардан дайындалғандар.

---------------------------------------------------------------------------

1А202                                   380190000

                                        392690100

                                        681510000

                                        681599900

---------------------------------------------------------------------------

     

1А225        Ауыр судан тритийдi қалпына келтіру мақсатында немесе ауыр    

             суда өндiру үшiн сутегi мен судың арасында сутегі изотоптарын 

(N2A2)       алмасу реакцияларын жеделдету үшiн арнайы жасалған немесе     

             платиналған катализаторлар.

 

1А225                                   381512000

 

1А226        Кәдiмгі судан ауыр суды бөлiп алуға арналған, мынадай

(N4A1)       сипаттарға ие мамандырылған жинаулар:

 

             а. Фосфоридтi қалайыдан әзiрленгендер (дымқылдануын жақсарту  

                мақсатында химиялық өңделгендер, және

             b. Вакуумдық дистиляциялық мұнараларда қолдануға арналғандар;

 

1А226                                   840120000

 

1А227        Радиациялық қорғаныштың, төменде санамаланған сипаттардың

(N1A1)       бәрiне ие жоғары тығыздықтағы (қорғасын шынысынан немесе

             басқа материалдардан) жасалған терезелер:

             а. Салқын үстiңгі бетi бойынша алаңы 0,09 шаршы м астам.

             b. Тығыздығы 3 г/текше см астам, және

             с. Қалыңдығы 100 мм немесе одан астам және олар үшiн арнайы   

                жасалған рамалар.

 

             Техникалық ескерту:

             1А227-де "салқын үстiңгі бет" деп радиациялық сәулеленудiң ең

             төмен деңгейiне ұшырайтын айналардың жұмыс үстiңгi бетiнiң

             бөлiгi саналады.

 

1А227                                   902290900

 

1В              Сынақ, бақылау және өндiрiс жабдығы

 

1В001        1А002 немесе 1С010 тармақтар бойынша бақыланатын

(W)          талшықтарды препрегтарды, преформдарды немесе композициялық   

             материалдарды не бұйымдарды өндiруге арналған жабдық,         

             сондай-ақ арнайы арналған компоненттер мен көмекшi

             құрылғылар.

             Ерекше ескерту: Сондай-ақ қараңыз 1В101 және 1В201

 

(М6а)        а. Талшықтарды орауға арналған машиналар, талшықтарды

(N3B4)          позициялауға, аударыстыруға, және орауға байланысты        

                қозғалыстар үш немесе одан көп бiлiктер бойынша            

                үйлестiріледi және бағдарламаланады және олар              

                "композициялық материалдарды" немесе "талшықты немесе жiп  

                тәрiздi материалдардан" жасалған ламинаттарды өндiруге     

                арнайы арналған;

 

(М6b)        b. Таспаларды немесе тростарды орауға арналған машиналар,

                олардағы таспаларды, тросты немесе рулонды позициялауға

                және орауға байланысты қозғалыстар екi немесе одан көп

                бiлiктер бойынша үйлестірiледi және бағдарламаланады және

                олар жауынгерлiк "ракеталардың корпустарының немесе

                "композициялық материалдардан жасалған ұшу аппараттарының  

 

                элементтерiн өндiру үшiн арнайы арналған:

(N3B4)          Ескерту: 1В001.b.-да "ракета" ракеталық жүйелердi және

                         ұшқышы жоқ әуе ұшу аппараттарын білдiредi.

 

(М6с)        с. Машиналардың функцияларын өзгертуге арналған адаптерлер    

                мен құрылғыларды қоса алғанда түрлi өлшемдер мен           

                бағыттарда жұмыс істейтін тiгін машиналары немесе

                тоқу машиналары, олар тiгу iсiне "композициялық"

                материалдарды дайындау мақсатында талшықтарды жапсыруға    

                немесе өрнектеуге арналған

                Ескерту: 1b001.С. тармақ бойынша жоғарыда аталған түпкi

                         пайдаланушы үшiн модификацияланбаған тiгiн

                         машиналары бақыланбайды.

 

             d. Мына секiлдi күшейтiлген талшықтарды өндiру үшiн

                арнайы арналған немесе бейiмделген жабдық:

 

(М6d)        1. Қыздыру процесiнде талшықтарды күшейтуге арналған

                арнайы жабдықты қоса алғанда, полиакрилонитриль,

                визкоз, пек, немесе поликорбосилан секiлдi полимерлi

                талшықтарды көмiртегiлiк немесе карбит-кремнилi

                талшықтарға түрлендiруге арналған жабдық;

 

(М6d)        2. Карбит-кремнилi талшықтар өндiру мақсатында

                қыздырылған жiп тәрiздi қасықшаларға химиялық

                элементтердiң немесе күрделі заттардың буларын

                шөктiруге арналған жабдық;

 

(М6d)        3. Дымқыл орау әдiсi мен алюминидiң қышқылы секiлдi

                термотөзiмдi керамиканы өндiруге арналған жабдық;

 

             4. Алюминиi бар прикурсорлы талшықтарды термоөңдеу

                жолымен глиноземi бар талшықтарға бар түрлендiруге

                арналған жабдық;

 

(М6е)        е. 1С010.е. тармақ бойынша бақыланатын, ыстық балқыту

                әдiсiмен препрегтердi өндiруге арналған жабдық.;

 

             f. Бақылауды бұзбайтын, "композициялық" материалдар

                үшiн арнайы жасалған ультра дыбыстық немесе ренгендік

                томография әдiстерiн қолдана отырып үш өлшемде

                ақауды табатын жабдық;

---------------------------------------------------------------------------

1В001, a                                844630000

1В001, b                                844630000

1В001, c                                844621000

1В001, d, 1                             845610000 

                                        845690000 

                                        851580900

1В001, d, 2                             841780900

1В001, d, 3                             844590000 

                                        845180900

1В001, d. 4                             845180900

1В001, е                                845180900 

                                        847759100 

                                        847759900

1В001, f                                902219000 

                                        902229000 

                                        903180390

---------------------------------------------------------------------------

     

1В002        Ластануды болдырмауға және 1С002., 1С002.b., немесе

(W)          1С002.с тармақ бойынша бақыланатын балқытпалардың

             негізiнде металл балқытпаларын, ұнтақ тәрiздi металл

             балқытпаларды немесе материалдарда өндiру үшiн арнайы

(М5n2а)      арналған жүйелер мен компоненттер.

             Ерекше ескерту: Сондай-ақ 1В102 қараңыз.

 

1В002

 

1В003        Оларды өндiру үшiн арнайы арналған, суперпластикалық

(W)          қалыптау немесе титанды, алюминиидi немесе олардың

             балқытпаларын диффузиялық дәнекерлеуге арналған аспаптар,

             сығымдау нысандар, матрицалар немесе арматура:

             а. Ұшу аппараттарының немесе аэроғарыштық

                конструкциялардың корпустары;

             b. Ұшу немесе аэроғарыштық аппараттардың двигательдерi; немесе

             с. Осындай конструкциялар немесе двигательдер үшiн арнайы

                арналған компоненттер;

 

1В003                                   820730100

 

1В101        тармағымен бақыланатын ерекшелігі бар, "композициялық"

(М6)         құрылымдарды "өндiруге арналған" жабдық және мыналар

             секiлдi осы үшін арнайы жасалған немесе дайындалған

             қосымша жабдық пен компоненттер:

             Ерекше ескерту: Сондай-ақ 1В201 қараңыз.

 

             Ескерту: 1В101 тармақпен бақыланатын компоненттер мен

                      қосымша жабдық "композициялық" материалдарды немесе  

                      ламинаттарды немесе олардан жасалған бұйымдарды      

                      сығымдауға, термикалық өңдеуге, пiсiруге немесе      

                      дәнекерлеуге арналған валиктердi диск ұстаушыларды,  

                      плашкiлердi, сығымдау жабдығын қамтиды.

 

(М6а)        а. Талшықтарды орауға арналған машиналар, оларды

                талшықтарды позициялауға, аударыстыруға және орауға

                байланысты қозғалыстар үш немесе одан көп бiлiктер

                бойынша үйлестірiледi және бағдарламаланады және олар

                "композициялық" материалдарды немесе "талшықты немесе

                жiп тәрiздi" материалдардан жалған ламинаттарды өндiруге

                арналған, сондай-ақ позициялауға және бағдарламалауға

                арналған құралдар;

 

(N3В4)

 

(М6b)        b. Таспаларды немесе тростарды орауға арналған машиналар,

                олардағы таспаларды, тросты немесе рулонды позициялауға

                және орауға байланысты қозғалыстар екi немесе одан көп

                бiлiктер бойынша үйлестіріледi және бағдарламаланады және

                олар жауынгерлiк "ракеталардың корпустарының немесе

                "композициялық материалдардан жасалған ұшу аппараттарының  

 

                элементтерiн өндiру үшiн арнайы арналған;

 

(М6d)        с. Мына секiлді "талшықты немесе жiп тәрiздi материалдарды"

                өндiруге арналған немесе бейiмделген жабдық:

 

                1. Қыздыру процесiнде талшықтарды күшейтетiн арнайы        

                   жабдықты қоса алғанда, мыналар секiлдi                  

                   полиакрилонитриль, визкоз, пек, немесе поликорбосилин

                   секiлдi полимерлiк талшықтарды түрлендiруге арналған

                   жабдық.;

 

                2. Техникалық элементтердiң немесе күрделi заттардың

                   буларын қыздырылған жiп тәрiздi қасықшаға арналған

                   жабдық; және

 

                3. Алюминий қышқылы секiлдi термотөзiмдi керамиканы

                   дымқылды орау әдiсiмен өндiруге арналған жабдық;

 

(М6е)        d. Талшықтардың үстіңгi бетiн өңдеу үшiн немесе 9С110

                тармақта бақыланатын препрегтер мен дайындамаларды

                жасау үшiн әзiрленген немесе өзгертiлген жабдық; 

 

             Ескерту: Тармақта бақыланатын жабдық талшықтарды

                      созуға арналған валиктердi, құрылғыларды, үстiңгi

                      беттi жабуға арналған жабдықты, кесетiн жабдықты 

                      және дайындамалардың флашкiлерiн қамтиды;

---------------------------------------------------------------------------

1В101, а                                844630000

                                        853710100

                                        853710990

1В101, b                                844630000

1В101, с, 1                             845610000

                                        845690000

                                        851580900

1В101, с, 2                             841780900

1В101, с, 3                             844590000

                                        845180900

1В101, d                                845180900

                                        847759100

                                        847759900

---------------------------------------------------------------------------

     

1В115        1С011, а., 1С011, b., 1С111 тармақтарда немесе Әскери Бақылау

(М5n1)       Тiзімдерiнде бақыланатын ракеталық отынды немесе оның

             компоненттерiн "өндiруге", тасымалдауға және қабылдау

             сынақтарын жүргізуге арналған жабдық, сондай-ақ жабдық үшiн

             арнайы жасалған компоненттер.

                           1-ескерту: 1В115 тармақпен нөлдiк диапазонындағы

                                      вакуумде араластыруға арналған       

                                      жабдығы бар және араластыру          

                                      камерасында температураны реттеуге

                                      арналған құрамында араластырғыштар   

                                     ғана бақыланады:

                           2-ескерту: Әскери тауарларды өндiру үшiн арнайы

                                      дайындалған жабдыққа қатысты. Әскери 

                                      Бақылау Тiзiмдерiн қараңыз.

 

1В115                                   847982000

                                                                    0

1В116        130 Па-дан 20 кПа-ға дейiнгі қысым кезiнде 1573 к (1300 С)

                                0

(М7b)        бастап 3173 К (2900 С) дейiнгі температуралық диапазонда

             ыдырайтын газ-прекурсорлардан перолитикалық алынған

             материалдарды валиктерге шөктiру, жинау немесе басқа

             жатқызу жолымен өндiруге арналған арнайы әзiрленген шүмектер.

 

1В201        1В001 немесе 1В101 тармақтарда бақыланатындардан ерекшеленетiн

             талшықтарды орауға арналған мынадай машиналар және тиiстi

             жабдық:

 

(N3В4)              а. Төменде санамаланған сипаттамалардың барлығына ие

                       талшықтарды орауға арналған машиналар:

                       1. Орналастыру, өрнектеу және орау жөнiндегi

                          қозғалыстары екi немесе одан көп;

                       2. "Талшықты және жiп тәрiздi материалдардан"

                          "композициялық" немесе қабатты құрылымдарды

                          дайындау үшiн арнайы жасалғандар, және

                       3. Цилиндрлi роторлардың орау мүмкiндiгінiң диаметрi

                          75-тең 400 мм-ге дейiн және ұзындығы кемiнде 600 

                          мм;

 

                    b. 1В201.а тармаққа сәйкес бақыланатын жабдыққа        

                       арналған үйлестiрушi және бағдарламалаушы бақылау   

                       құрылғылары;

 

                    с. 1В201.а тармаққа сәйкес бақыланатын жабдыққа        

                       арналған прециозды реттемелер;

 

1В201                                   844590000

 

1В225        Сағатына 250 Г фтордан астам қуаттағы фторды өндiруге арналған

(N3В1)       электролитикалық ұяшықтар.

 

1В225                                   854330000

 

1В226        Ион түйiннiң 50 мА немесе одан астам жалпы тоғын қамтамасыз 

(N3В5)       ететiн иондар үшiн әзiрленген немесе бiр немесе көп көздермен 

             жарақталған изотоптарды бөлуге арналған электромагниттi       

             сиператорлар.

 

                         Ескерту: 1В226 тармағының мынадай сиператорларға

                                  қатысты:

                                  а. Тұрақты изотоптарды байытуды          

                                     қамтамасыз ететiн.

                                  b. Магнит өрiсiнде де, сондай-ақ өрiстен 

                                     тысқарыда да болатын ионды көздермен  

                                     және коллектормен жарақталған.

 

1В226                                   840120000

 

1В227        Негiзгi газдар (азот пен сутегі) жоғары қысымдағы 

(N4В3)       аммиак-сутегі алмасу колоннасынан шығарылатын, ал синтезделген

             аммиак дәл сол колоннаға қайта оралатын аммиакты синтездейтiн 

             конверторлар немесе аммиакты синтездейтiн секциялар.

 

1В227                                   840120000

 

1В228        Мынадай сипаттамалардың бәрiне ие сутегілiк криогендi 

(N4В2)       дистиляциялық колонналар:

                          0

             а. 35 К (-238 С) немесе одан төмен iшкi температуралар

                кезiндегі жұмысқа арналған;

             b. 0,5-тен 5 МРа (5-тен 50-ге дейiн) iшкі қысым кезiндегi

                жұмысқа арналған;

             с. Мыналардан әзiрленгендер:

                1. Күкiрт аз бар және дәннiң мөлшерi 5-номерлi немесе

                   одан астам АSТМ-нiң стандарты бойынша (немесе

                   баламды стандарт бойынша) 300 сериялы "ұсақ дәндi

                   тоттанбайтын болаттан", немесе

                2. екi сутегiмен сыйысымды басқа баламды криогендi

                   материалдардан; және

             d. Iшкi диаметрi 1 м кем емес тиiмдi ұзындығы 5 м кем емес.

1В228                                   841940000

 

1В229        Мынадай су-күкiрт сутегі алмасу колонналары және оларға 

(N4В1)       арналған контакторлар:

 

                      Ерекше ескерту: Ауыр суды өндiру үшiн арнайы         

                                      жасалған немесе дайындалған          

                                      колонналарға қатысты 0В004.

 

                      а. Мынадай сипаттамалардың бәрiне ие су-күкiрт-сутегі

                         алмасу колонналары:

                         1. 2 МПа және одан астам бастапқы қысым кезiнде

                            жұмыс iстеуге қабiлетті;

                         2. АSТМ стандарты (немесе баламды стандарты

                            бойынша) түйiршiгінің мөлшерiнiң нөмірi 5      

                            немесе одан артық жоғары сапалы көмiртегілi    

                            болаттан дайындалатын, және

                         3. Диаметрi 1,8 м немесе одан астам;

 

                      b. 1В229.а тармаққа сәйкес бақыланатын               

                         су-күкірт-сутегiлiк алмасу колонналарына арналған 

                         iшкi контакторлар.

                         Техникалық ескертпе:

                         Ішкі колонналардың "iшкi контакторлары" жиналған

                         түбiнде диаметрi 1,8 м немесе одан астам болатын, 

                         дәл байланыс жасауға қарсы қамтамасыз ету үшiн

                         құрастырылған және көмiртегi 0,03% немесе одан    

                         кем тоттанбайтын болаттан дайындалған бөлiктелген

                         тәрелкелер болып табылады. Торлы тәрелкелер,      

                         білiктi тәрелкелер, қалпақты тәрелкелер және      

                         спиральды қондырғылар олар бола алады

 

1В229                                   840120000

 

1В230        Мынадай сипаттамалардың барлығына ие, сұйық аммиактағы

(N4А2)       (КNН2/NН3 араластырылған концентрацияланған калий

             амидiнен катализатордың ерiтiндiлерiн айдауға арналған        

             насостар:

                      а. Герметикалы (яғни герметикалық дәнекерленген);

                      b. Өндiргiштігi 8,5 текше м/с жоғары; және

                      с. Мынадай сипаттамалардың кез келгенi:

                         1. Жұмыс қысымы 1,5-60 МПа (15-600 ат) (рр) калий

                            амидiнiң концентрацияланған ерiтiндiлеріне

                            арналған (1% жоғары астам) немесе, және

                      3. Жұмыс қысымы 20-60 МПа (200-600 ат) калий

                         амидiнiң араластырылған ерiтіндiлерiне арналған

                         (1% кем).

 

1В230                                   8413

     

1В231        Мына секiлдi тритийге арналған қондырғылар мен жабдық.

(N2В1)

 

                     а. Тритийдi өндiруге, қалпына келтіруге, алуға

                        концентрациялауға немесе сақтауға тасымалдауға

                        арналған қондырғылар;

 

                     b. Мына секiлді тритийді орнатуға арналған жабдық: 

                                                                    0

                        1. 150 ватт астам жылу бөле отырып 23К (-250 С)

                           температураға дейiн немесе одан төменге

                           салқындатуға қабiлетті сутегiлi немесе гелийлi

                           салқындатқыш қондырғылар; немесе

                        2. Металл гибридтерiн жинақтауға немесе тазалауға

                           пайдаланылатын сутегі изотоптарын жинақтау

                           мен тазалауға арналған жүйелер;

---------------------------------------------------------------------------

1В321, а                                8401

1В321, b, 1                             8418

                                        840120000

                                        841950900

                                        841989900

1В321, b, 2                             840120000

---------------------------------------------------------------------------

     

1В232        Мынадай сипаттамаларға ие турбо кеңейткiштер немесе

(N4А3)       қондырғы турбо кеңейткiш-компрессор:

                                  0

                     а. 35 К (-233 С) төмен температура кезiнде пайдалану

                        үшін құрастырылған және

                     b. Газ түрiндегі сутегi бойынша 1000 кг/с немесе одан

                        астам өткiзу қабiлетiне ие;

 

1В232                                   841430910

 

1В233        Мына секiлдi литий изотоптарын бөлуге арналған қондырғылар мен

(N2В2)       жабдық:

 

                     а. Литий изотоптарын бөлуге арналған қондырғылар;

                     b. Литий изотоптарын бөлуге арналған жабдық:

                        1. Литийдiң амальгамы үшiн арнайы әзiрленген

                           сұйық-қондырғылы сұйықты алмасуға арналған

                           колонналар;

                        2. Ртутқа және/немесе литийдiң амальдануына

                           арналған насостар;

                        3. Литийдiң амальдануына арналған ұяшықтар;

                        4. Литийдiң гидроқышқылының концентрацияланған     

                           ерiтiндiлерiне арналған буландырғыштар;

---------------------------------------------------------------------------

1В233                                   840120000

1В233, b, 1                             840120000

                                        847989800

1В233, b, 2                             841381900

1В233, b, 3                             854330000

1В233, b, 4                             840120000

                                        841989900     

---------------------------------------------------------------------------

     

1С                 Материалдар

 

             Техникалық ескерту:

             1С001 бастап 1С012 дейiнгi тармақтардағы барлық жерде

             анық өзге анықтама берiлмеген "металдар" және "құймалар"

             терминдерi мынадай өңделмеген және жартылай фабрикат

             нысандарды қамтиды:

 

             өңделмеген нысандар:

             анодтар, шарлар, белдеулер (кесiлген белдеулер мен сымды

             белдеулердi қоса алғанда), метал дайындамалар, блоктар, болат

             көшiрмелер, брикеттер, кесiндiлер, катоктар, кристалдар,

             кубтар, стакандар, дәндер, түйіршiктер, қорытпалар, құйма,    

             жентектер, жаңқалар, ұнтақ, сақина, бытыра, сляп, дұрыс

             емес нысандағы металдың бөлшектерi, көпiрмелер, сабақшалар;

 

             Жартылай фабрикаттық нысандар (олардың беттегендiгiне,

             анодталғандығына, тесілгендiгiне не нығыздалғандығына

             қарамастан):

                 а. жүргiзу,сүйрету, ыстық қалыптау қыса отырып, пiсiру,

                    импульстiк қысу, тығыздау, ұсақтау, тозаңдату және

                    бүркiлеу жолымен алынған белгілі бiр нысандар немесе

                    өңделген материалдар, атап айтқанда:

                    бұрыштықтар, швеллерлер, сақиналар, дискілер, шаң,

                    қытырлақтар, фольга және жапырақ пiсіргіштер, плиталар,

                    ұнтақ, тығыздалып немесе қалыпқа салынып жасалған

                    бұйымдар, таспалар, планецтер, сабақшалар (пiсiрілген  

                    көсек сабақшаларды, сымды сабақшаларды, және           

                    сырғытылған сымдарды қоса алғанда), профильдер,        

                    нысандар, жапырақтар, белдеулер, түтiктер және         

                    түтiкшелер (түтiктi сақиналарды, түтiктi, тiк          

                    үшбұрыштарды және белдеулiк түтiктердi қоса алғанда),  

                    созылған немесе экструдерленген сымдар;

                 b. жоғары қысыммен алынған құйманың "шлакты нысандарын"   

                    қоса алғанда (балқытылатын модельдер) құмда матрицада, 

                    металда, пластикте немесе материалдардың басқа

                    үлгілерiнде құйылып алынған құю материалы (құймалар)   

                    және ұнтақтық металлургияның көмегiмен алынған 

                    нысандар.

 

                 Бақылаудың тiзбегi аяқталған бұйымдарға берiлетiн

                 нысандардың Тізімінде көрсетiлмеген, бiрақ шын мәнiнде

                 бақыланатын дайындамалардың немесе жартылай

                 фабрикаттардың экспортымен бұзылмауы тиiс.

 

1С001        Мыналар секiлдi электр магниттi толқындарды жұтуға арнайы

             арналған материалдар немесе электр өткiзгiш полимерлер:

(W1&2)

(М17а/b)     Ерекше ескерту: Сондай-ақ 1С101 қараңыз.

 

                 а. 2 х 10 ГЦ-дан асатын, бiрақ 3 х 10 Гц аз жиілiктерде

                    толқындарды жұтуға арналған материалдар.

                    Ескерту: 1С001.а. тармақ бойынша мыналар бақыланбайды:

                             а. Абсорберциялау үшiн магниттiк емес         

                                жүктелiмi бар натуралды және жасанды       

                                талшықтардан дайындалған шаш түрiндегi     

                                абсорберлер;

                             b. Магниттiк шығындалуы жоқ абсорберлер,      

                                олардың жұмыстық үстiңгi бетi              

                                пирамидалардың, конустардың, сыналардың    

                                және спираль түрiндегi үстiңгi беттi қоса  

                                алғанда тегiс болып табылмайды;

                             с. Мынадай сипаттамалардың бәрiне ие тегi     

                                абсорберлер:

                                1. Мынадай материалдардың кез келгенiнен

                                   дайындалғандар:

                                   а. +(-) 15% құлайтын энергияның орталық 

                                      жиiлiгiнен астам ерекшеленетiн және 

                                                0 

                                      450 К (177 С) асатын                

                                      температураларға қарсы тұруға

                                      қабiлетсiз толқындардың              

                                      диапазонындағы металмен салыстырғанда

                                      көрсету коэффициентiн 5% астамға     

                                      қамтамасыз ететiн байланыстырушы     

                                      отырғызбаларды қоса алғанда

                                      көмiртегiмен толықтырылған           

                                      пенопластикалық материалдардан       

                                      (икемдi немесе икемсіз) немесе

                                      органикалық материалдардан; немесе

                                   b. +(-) 15% құлайтын энергияның орталық 

                                      жиiлiгiнен астам ерекшеленетiн және 

                                                0 

                                      800 К (527 С) асатын                

                                      температураларға қарсы тұруға

                                      қабiлетсiз толқындардың              

                                      диапазонындағы металмен салыстырғанда

                                      көрсету коэффициентiн 20% астамға    

                                      қамтамасыз ететiн байланыстырушы     

                                      отырғызбаларды қоса алғанда

                                      көмiртегiмен толықтырылған           

                                      пенопластикалық материалдардан       

                                      (икемдi немесе икемсіз) немесе

                                      органикалық материалдардан; немесе

                                  Техникалық ескерту:

                                   С001.а. тармаққа арналған және 1.с.1    

                                   ескертулер тест өткiзу үшiн үлгiлер     

                                   сәулеленетiн элементтiң қиыр аймағында  

                                   орналасқан орталық жиілiктегi           

                                   толқындардың кемiнде бес ұзындығы

                                   бар жағымен квадрат нысанында болуы 

                                   тиiс.

                                2. созылу берiктiгi 7 х 10 Н/кв. м кем;    

                                   және 3 қысу берiктiгi 14 х 10 Н/кв. м   

                                   кем;

 
                              d. Пiсiрілген ферриттен орындалған мыналары 

 

                                бар тегiс абсорберлер:

                                1. үлестiк салмағы 4,4-тен астам; және

                                2. ең жоғарғы жұмыс температурасы 548 К 

                                       0   

                                   (275 С)

                     Ерекше ескерту: 1С001.а тармақ бойынша, сондай-ақ     

                                     өзінің құрамында магниттiк материалдар

                                     бар, толқындарды жұтуды қамтамасыз    

                                     ететін бояулар да бақыланады;

                                     b. 1,5 х 10 Гц асатын, бiрақ 3,7 х 10 

                                        Гц төмен және көрiнетiн жарық үшiн 

                                        мөлдiр емес жиiлiктерде толқындарды

                                        жұтуға арналған материалдар;

                                     с. Мынадай полимерлердiң кез          

                                        келгенiнiң негізiнде орындалған

                                        10000 см/м жоғары көлемдiк электр  

                                        өткiзгiштiктегі және 100 ОМ/кв.м   

                                        үстіңгi бетiнiң үлестік            

                                        қарсыласуындағы электр өткiзгіш    

                                        полимерлi материалдар:

                                        1. Полианилин;

                                        2. Полипиролл;

                                        3. Политиофен;

                                        4. Полифенилен-винилен; және

                                        5. Политиенилен-винилен

                                           Техникалық ескерту:

                                           Көлемдiк электрөткiзгiштiк пен  

                                           үстiңгi беттiң үлестiк

                                           қарсыласуы АSТМ D-257           

                                           стандарттық әдiстемесiне немесе

                                           оның ұлттық баламына сәйкес     

                                           айқындалуы тиiс.

---------------------------------------------------------------------------

1С001, а                                381519000

                                        391000000

1С001, b                                381519000

                                        391000000

1С001, с, 1                             390930000

1С001, с, 2                             391190900

1С001, с, 3                             391190900

1С001, с, 4                             391190900

1С001, с, 5                             391190900

---------------------------------------------------------------------------

     

1С002        Мынадай үлгiдегi метал құймалар, метал құймалардың

             ұнтақтары немесе балқытылған материалдар:,

 

(W)          Ерекше ескерту: 1С202 қараңыз.

 

             Ескерту: 1С002 тармақ бойынша топырақпен жабуға арналған

                      метал құймалар, метал құймалардың ұнтақтары немесе

                      балқытылған материалдар бақыланбайды.

 

                   а. Метал қорытпалар, мыналар, секiлдi:

 

                      1. Төменде санамаланған шикiзат немесе жартылай

                         фабрикат түрiндегi алюминиттер нысанындағы

                         никельдiң немесе титанның негiзiндегi құймалар:

 

                         а. Алюминийдiң ең аз 15%, ең көп 38% (салмағы

                            бойынша) алюмин бар және құйманың кемiнде бiр

                            элементi бар никельдi алюминидтер;

                         b. 10% (салмағы бойынша) немесе одан көп

                            алюминий және құйманың кемiнде бiр элементi

                            бар титанды алюминидтер

 

                      2. Ұнтақ металл құймасынан дайындалған немесе

                         1С002.b тармақ бойынша бақыланатын бекiту

                         материалдары бар металл құймалар, мыналар

                         секiлдi:

 

                         а. Никельдi құймалар:       

                                         0 

                            1. 923 К (650 С) температура кезiнде 676 МПа

                               деңгейiнде жүктелу жағдайында үзiлгенге     

                               дейiн 10000 сағат немесе одан астам         

                               пайдалану мерзiммен; немесе

                                         0

                            2. 823 К (550 С) температура кезiнде және 1095

                               МПа барынша жүктеу кезiнде 100000 немесе

                               одан көп циклдық шаршаудың төмен

                               көрсеткiшiмен;

 

                         b. Ниобийлi құймалар:

                                          0

                            1. 1073 К (800 С) температура кезiнде 400 МПа

                               деңгейiнде жүктелу жағдайында үзiлгенге     

                               дейiн 10000 сағат немесе одан астам         

                               пайдалану мерзiммен; немесе

                                         0 

                            2. 973 К (700 С) температура кезiнде және 700

                               МПа барынша жүктеу кезiнде 100000 немесе

                               одан кеп циклдық шаршаудың төмен

                               көрсеткiшiмен;

 

(N2C13)                 с. Титанды құймалар:

                                         0

                            1. 723 К (450 С) температура кезiнде 200 МПа

                               деңгейiнде жүктелу жағдайында үзiлгенге     

                               дейiн 10000 сағат немесе одан астам         

                               пайдалану мерзiммен; 

                                         0

                            2. 723 К (450 С) температура кезiнде және 400

                               МПа барынша жүктеу кезiнде 100000 немесе

                               одан кеп циклдық шаршаудың төмен

                               көрсеткiшiмен;

 

(N2C1)                   d. Созылуға берiк алюминийлi құймалар:

                                         0

                               473 К (200 С) кезiнде 240 МПа немесе одан  

                               артық; немесе

                                        0

                            2. 298 К (25 С) температура кезiнде 415 МПа   

                               деңгейiнде жүктелу жағдайында үзiлгенге     

                               дейiн 10000 сағат немесе одан астам         

                               пайдалану мерзiммен; 

                         е. АSТМ G-31 әдiстемесінің стандартына немесе

                            оның ұлттық баламына сәйкес өлшенген натрий

                            хлоридiнің 3% судағы ерiтіндiсінде созылуға

                            берiктiгі 345 МПа немесе одан астам және       

                            жылына тоттану жылдамдығы 1 мм-нен кем магнилі

                            құймалар;

 

                         Техникалық ескерту:

                         1. 1С002.а тармағында көрсетiлген металл          

                            құймаларға басқа элементтерге қарағанда        

                            көрсетілген металдың жоғары проценті барлары   

                            (салмағы бойынша) жатады

 

                         2. Үзілуге дейiнгi пайдалану мерзiмі деп АSТМ     

                            Е-139 стандарттық әдiстемесiне немесе оның     

                            ұлттық баламына сәйкес айқындау керек.

 

                         3. Циклдық шаршау көрсеткiшi "циклдердiң саны мен

                            тұрақты амплитуда кезiндегi шаршауға тез       

                            жүргiзу жөнiндегi ұсынылымдар" АSТМ Е-606      

                            стандартының әдiстемесiне немесе оның ұлттық   

                            баламына сәйкес айқындалуы тиіс. Тест жүргiзудi

                            бiрлікке тең жүктеудiң орташа көрсеткiшiнiң    

                            мәнi және бiрлiкке тең жүктеудiң шоғырлану     

                            коэффицентi (К) кезiнде негiзгi бағытта        

                            жүргізу керек. Орташа жүктеме ең жоғары және   

                            ең төмен жүктеменiң ең жоғары жүктемеге        

                            бiржолғы бөлiнуiнен жекеше түрiнде айқындалады.

 

                      b. Мыналар секiлдi 1С002.а тармақ бойынша            

                         бақыланатын материалдарға арналған металл         

                         құймалардың ұнтақтары немесе материалдардың       

                         бөліктері:

                         1. Мынадай кез келген композициялық жүйелерден

                            дайындалған:

                            Техникалық ескерту:

                            Х бұдан әрi құйманың құрамына кiретiн бiр      

                            немесе одан көп элементтерге сәйкес келедi.

 

                         а. Двигательдердiң турбиналарының бөлiктерiнің

                            немесе компоненттерiнiң құрамына пайдалануға

                            арналған, яғни құйманың 10 бөлшектерiне 100 км

                            -нен iрi 3 металл емес бөлшектен аз (өндiру

                            процессiнде енгiзiлген) никельдi құймалар      

                            (Ni-А1-Х, Ni-Х-А1);

                         b. Ниобилi құймалар (Nb-А1-Х және Nb-Х-А1, Nb-Si

                            -Х немесе Nb-Х-Si, Nb-Тi-Х немесе Nb-Х-Тi);

                         с. Титанды құймалар (Тi-А1-Х оr Тi-Х-А1);

                         d. алюминилi құймалар; (А1-Мg-Х немесе А1-Х-Мg,

                            А1-Zn-Х, А1-Ғе-Х немесе А1-Х-Ғе);

                         е. Магнилі құймалар (Мg-А1-Х оr Мg-Х-А1); және

                      4. Төмендегі мына процестердiң көмегімен

                         бақыланатын ортада дайындалғандар:

                         а. Вакуумдық тозаңдану;

                         b. Газдық тозаңдану;

                         с. Орталықтан тепкiш тозаңдану;

                         d. Күрт салқындау;

                         е. Құйманы спинингтеу және кристализация;

                         f. Құйманы экстракциялау немесе спинингтеу;

                         g. Механикалық лигерлеу;

 

                      с. 1С001.b. тармақ бойынша бақыланатын металл

                         құймалар немесе материалдардың бөлiктерi үшiн     

                         ұнтақ өндiру кезiнде пайдаланылатын күрт          

                         салқындату, спинингтік балқыту немесе балқыту     

                         экстракциясы әдiсiмен бақыланатын ортада          

                         дайындалатын ұсақталмаған дәндер, жаңқалар немесе 

                         жiңiшке өзекшелер түрiндегі балқытылған           

                         материалдар.

---------------------------------------------------------------------------

1С002, а, 1, а                          750220000

1С002, а, 1, b                          810810100

1С002, а, 2, а                          750220000

1С002, а, 2, b                          811291310

                                        811291310

1С002, а, 2, c                          810810100

1С002, а, 2, d                          760120

                                        760429100

                                        760820910

                                        760820990

1С002, а, 2, e                          8104

1С002, b, 1, а                          750400000

1С002, b, 1, b                          811291310

                                        811291310

1С002, b, 1, c                          810810100

1С002, b, 1, d                          7603

1С002, b, 1, e                          810430000

1С002, b, 2

1С002, c                                750300900

                                        750400000

                                        750512000

                                        760200100

                                        760320000

                                        760429100

                                        810430000

                                        810490000

                                        810810100

                                        810810900

                                        810890300

                                        811291310

                                        811291390

                                        811299300

---------------------------------------------------------------------------

     

1С003        Мынадай сипаттамалардың қандай да болмасын бiрiне ие барлық 

(W)          үлгiдегі және кез келген нысандағы магниттік материалдар:

 

             а. Бастапқы салыстырмалы магниттiк сезгіштiк, өткiзгiштiк

                120000 немесе одан астам және қалыңдығы 0,005 мм немесе

                одан кем

                Техникалық ескерту:

                Бастапқы салыстырмалы моменттiк өтушілiктi өлшеу толық

                күйдiрілген материалдарды пайдалана отырып жүзеге асыруы

                тиiс.

 

             b. Мынадай сипаттамалардың кез келгенiне ие                   

                магниттi-стрициялық құймалар:

                1. Магниттi стрициялы молықтыру 5 х 10 А астам; немесе

                2. Магнитті механикалық тістесудiң коэффицентi (К) 0,8-ден

                   артық немесе

            

             с. Мынадай сипаттамалардың бәрiне ие құйманың аморфты

                немесе нонакристалды жаңқасы:

                1. Кем дегенде 75 % (салмағы бойынша) темiрден, кобальттан

                   немесе никельден тұрады.

                2. Магниттiк молықтыру индукциясы (Ва) 1,6 немесе одан

                   астам; және байыту

                3. Мына төмендегінiң кез келгенi:

                   а. Жаңқаның қалыңдығы 0,02 артық емес; немесе

                   b. Yлестiк электрлiк қарсыласу 2 х 10 Ом/см немесе      

                      артық; 

                Техникалық ескерту:

                1.3.3.3 тармақта көрсетiлген нанокристалды материалдар 50

                нм немесе одан кем мөлшердегi кристалдық дәнi бар

                материалдар болып табылады, бұл рентген сәулелерiнiң

                дифракциясымен айқындалады.

---------------------------------------------------------------------------

1С003, а                                850511000

                                        850519

                                        850519100

                                        850519900

1С003, b                                720690000

1С003, c                                7206

                                        75040000

                                        8105

---------------------------------------------------------------------------

     

1С004        Темiр, никель немесе мыстың негізiнде матрицасы бар, және

             барлық мынадай сипаттамаларға ие уран-титанды құймалар

             немесе вольфрамды құймалар: немесе

             а. Тығыздығы 17,5 г/текше см жоғары;

             b. Қыржымдалу шегі 1250 МПа жоғары;

             с. созылуға берiктiгiнің шегi 1270 МПа астам;

             d. Салыстырмалы ұзаруы 8% жоғары;

---------------------------------------------------------------------------

1С004                                   284410000

                                        810810100

                                        810199000

---------------------------------------------------------------------------

     

1С005        Ұзындығы 100 м-дан астам немесе массасы 100 г-дан асатын

             мыналар секiлдi аса өткiзгіш композициялық өткiзгіштер:

 

             а. Бiр немесе бiрнеше ниобилi-титанды жiптерi бар көп жiптi   

                аса өткiзгiш композициялық өткiзгiштер:

                1. Матрицаға мыстан емес немесе мысы бар материалдардың

                   негiзiнде емес матрицаға жатқызылған; немесе

                2. Көлденең қиылысу алаңы 0,2 х 10 шаршы мм (дөңгелек

                   қиылысу жіптерi кезiнде диаметрде 6 мкм);

             b. Бiр немесе одан көп аса өткiзгiш жiптерден тұратын, титан

                ниобатынан орындалмаған, барлық мынадай сипаттамаларға

                ие аса өткiзгiш композициялық өткiзгiштер:

                1. Нөлдiк магниттік индукциялау кезiндегі шиеленiсті 9,85 К

                           0                                            0  

                 (-263,31 С) температурасы асатын, бiрақ 24 К (-249,16 С ) 

                 С) төмен емес;

                2. Көлденең қиылысу алаңы кемiнде 0,28 х 10 шаршы мм;

                   және

                3. 12 т магниттік индукцияға сәйкес келетiн магниттік  

                                                    0    

                   өрiсте бола отырып 4,2 К (-268,96 С) температура       

                   кезiндегі аса өткiзгіштік күйiнде қалу;

---------------------------------------------------------------------------

1С005, а                                811299300

                                        854419900

1С005, b                                854419900

---------------------------------------------------------------------------

     

1С006        Мыналар секiлдi сұйықтар және майлау материалдары:

(W)

             а. Мынадай заттар мен материалдардың кез келгенiн негізгі

                құраушы ретінде болатын гидравликалық сұйықтар:

                1. Барлық мынадай сипаттамаларға ие жасанды көмірсутегілi

                   майлар немесе көмiртегі сутегі майының кремниi:

                   Ескерту: 1С006.а. 1 тармақтың мақсаты үшiн кремний

                            көміртегi сутегi майында тек кремний, сутегi  

                            және көмiртегі болады.

                                             0

                   а. Жану нүктесi 477 К (204 С) жоғары;

                                             0 

                   b. Қату нүктесi 239 К (-34 С) немесе төмен;

                   с. Жабысқақтық коэффиценті 75 немесе одан астам; және

                                0

                   d. 616 К (343 С) кезiнде термо тұрақты болып табылады;

                      немесе

 

                2. Мынадай барлық сипаттарға ие құбырлы, фтор

                   көмiртегілерi:

                   Ескерту: 1С006.а. 1 тармағының мақсаты үшiн             

                            фторлы-көмiртегi тек көміртегiден, фтордан     

                            және хлордан тұрады.

 

                   а. Жану нүктесi жоқ;                         0

                   b. Өзiнен-өзi тұтану температурасы 977 К (704 С)       

                      жоғары;                0

                   с. Қату нүктесi 219 К (-54 С) немесе төмен;

                   d. Жабысқақтық коэффициенті 80 немесе одан астам; және

                                               0

                   е. Қайнау нүктесi 473 К (200 С) немесе жоғары;

 

             b. Мынадай заттарды немесе материалдарды негізгі құрайтындар  

                ретiнде болатын майлау материалдары:

                1. Екi эфирлiктен немесе тиоэфирлiк функциялардан немесе

                   олардың қоспаларынан артық болатын фенилиндi немесе

                   алкофенилиндi эфирлер немесе теоэфирлi немесе

                   олардың қоспалары; немесе

                            0

                2. 298 К (25 С) температура кезiнде 50000 шаршы мм/с

                   (5000 сантистокс) кем кениматикалық жабысқақтықпен

                   сипатталатын фторланған кремний бар сұйықтық;

 

             с. 100 мл-де көлемi 2000 мкм немесе одан астам көлемде 25

                бөлшектен аз болатын 99,8% астам тазалық көрсеткiшiндегі

                дымқылдаушы немесе флотерлеушi сұйықтар және мынадай

                қосылыстармен материалдардың кез келгенiнен кем дегенде

                85% әзiрленген:

                1. Дибромтетрафторэтан;

                2. Полихлортрифторэтилин (тек майлы және балауыз түрiндегi 

                   модификациясында); немесе

                3. Полибромфторэтилин;

 

             d. Мынадай барлық сипаттарға ие электроникаға арналған

                фтор көмiртегі салқындатушы сұйықтар:

                1. Мынадай заттардың немесе олардың қоспаларының кез

                   келгенiнiң 85% (салмағы бойынша) немесе одан астамы

                   бар:

                   а. Перфторполиалкилэфиртриазиндардың немесе

                      перфторалифатикалықэфирлердiң мономерлi нысандары;

                   b. Перфторалхиламиндер;

                   с. Перфторсеклоалкандар; немесе

                   d. Перфторалкандар; 0 

                2. Тығыздығы 298 К (225 С) кезiнде 1,5 г/мл немесе одан

                   астам;  0 

                3. 270 К (0 ) кезiнде г сұйық күйi;

                4. 60% (салмағы бойынша) немесе одан астам фтор бар;

 

             Техникалық ескерту:

                1С006 тармақта көрсетiлген мақсаттар үшiн:

                   а. Жану нүктесi АSТМ D - 92 стандартының әдiстемесiнде

                      немесе оның ұлттық баламында сипатталған Кливлент    

                      ашық табақшасының әдiсiн пайдалана отырып            

                      айқындалады;

                   b. Жану нүктесi АSТМ D - 97 стандартының әдiстемесiнде  

                      немесе оның ұлттық баламында сипатталған арнаулы     

                      әдiстi пайдалана отырып айқындалады;

                   с. Жабысқақтық коэффициентi АSТМ D - 2770 стандартының

                      әдiстемесiнде немесе оның ұлттық баламында           

                      сипатталған әдiсiн пайдалана отырып айқындалады;

                   d. Термо тұрақтылық мынадай сынақтардың әдiстемесiне

                      сәйкес немесе оның баламдарына сәйкес айқындалады:

                      1. 20 мл сыналатын сұйық инструментальдық М-10

                         болатын, 52100 маркалы болаттан және кеме         

                         қоласынан (60% Сu, 39% Zn, 0,75% Sn) жасалған     

                         бастапқы диаметрi 12,5 мм шар бар 317 үлгiсiндегi 

                         тоттанбайтын болаттан жасалған көлемi 46 мл       

                         камераға сияды;

                         Камера азотпен үрленген, атмосфералыққа тең қысым

                                                            0

                         кезiнде және (644 +(-) 6) К  [(371 6 С)]  дейiн    

                         жеткiзiлген температурада және алты сағат бойы    

                         ұсталынып герметизацияланған;

                         Үлгi егер жоғарыда сипатталған рәсiм аяқталуы     

                         бойынша мынадай шарттар орындалса термо орнықты   

                         деп табылады;

                   1. Әрбiр шардың салмағын жоғалтуы оның бетінiң 10 мг-

                      шаршы метрден аспайды;

                             0

                   2. 311 (38 С) кезiнде айқындалған бастапқы

                      жабысқақтықтың өзгерiсi 25% аспайды; және

                   3. Жалпы қышқылдығы немесе негiзi саны 0,40 аспайды;

 

             е. Өзiнен-өзi тұтану температурасы АSТМ Е - 659 стандартының  

                әдiстемесiнде немесе оның ұлттық баламында сипатталған     

                әдiсiн пайдалана отырып айқындалады;

---------------------------------------------------------------------------

1С006, а, 1                             381900000

                                        290919000

                                        391000000

1С006, а, 2                             381900000

                                        382390960

                                        2812

                                        2826

1С006, b, 1                             290230900

                                        293090800

1С006, b, 2                             391000000

1С006, с, 1                             290340800

1С006, с, 2                             390469000

1С006, с, 3                             390469000

1С006, d,

---------------------------------------------------------------------------

     

1С007        Мыналар секiлдi керамикалық негіздегі материалдар,

(W)          композициялық керамикалық емес материалдар, композициялық     

             материалдар, керамикалық матрицамен және алдыңғы материалдар:

(M8d)        Ерекше ескерту: Сондай-ақ 1С107 қараңыз.

 

             а. Бөлшектердiң 5 мкм-ге тең немесе одан кем орташа мөлшерi

                кезiнде және бұл ретте бөлшектердiң 10% аспайтыны 10 мкм-

                нен астам мөлшерге ие болады, миллионға 5000 бөлшектен аз

                деңгейде арнаулы қосуларды болдырмай, жиынтық металл

                қоспасына ие жәй немесе титанның күрделi боридтерiнен

                жасалған негізгі материалдар;

 

             b. Теориялық шектен бастап 98% немесе одан артық тығыздықпен  

                титанның боридтерiнiң негiзiнде шикi түрiндегi немесе      

                жартылай фабрикат түрiндегi композициялық емес керамикалық 

                материалдар;

                Ескерту: 1С007.b. образивтi материалдарды бақыламайды.

 

(W1)         с. Төмендегi жүйелердiң кез келгенiнен, созылуға үлестiк      

                берiктiгі 12,7 х 10 м талшықтармен бекiтiлген шыны немесе  

                оксидті матрицалы керамикалы-керамикалы үлгiсiндегi

                композициялық материалдар:

                1. Si-n

                2. Sі-С

                3. Si-А1-N оr

                4. Sі-О-N

 

(W1)         d. Матрица карбиттерден немесе кремнийдiң, цирконийдiң немесе 

                бордың нитридтерiнен құрылған бөлшектердi жiп тәрiздi      

                криссталды немесе талшықтарды қамтитын тұрақты металл      

                фазалы немесе онсыз керамика-керамика үлгiсiндегi

                композициялық материалдар;

 

             е. Мыналар секiлдi 1С007.с. тармағы бойынша бақыланатын

                қандай бiр болмасын фазаларды немесе материалдардың

                фазаларын өндiруге арналған алдыңғы материалдар (яғни

                арнайы мақсаттағы полимерлi немесе металл-органикалық

                материалдар):

                1. Полидиорганосиландар (кремнийдiң карбитін өндiру үшiн);

                2. Поли силазандар (кремнийдiң нитридiн өндiру үшiн);

                3. Поликарбосилазандар (кремнилi, көмiртегілi немесе азотты

                   компоненттi керамикаларды өндiру үшiн;)

             f. Мынадай желiлердiң кез келгенiмен үздiксiз талшықтармен

                бекiтiлген, оксидтi немесе шыны матрицалы керамика-

                керамика үлгiсiндегі композициялар:

                1. АL2О3; немесе

                2. Si-С-N                           0

                Ескерту: 1С007.f тармақ 1273 К (1000 С) кезiнде 700 МПа 

                                                                  0  

                         кем созылуға берiктiк шегi бар немесе 100 С      

                                                         0 

                         iшiнде 100 МПа және 1273 К (1000 С)

                Кезiнде салыстырмалы созылуы 1% осындай жүйелерден

                талшықтары бар композициялық материалдарды бақыламайды

---------------------------------------------------------------------------

1С007, а                                280009000

1С007, b                                285000900

1С007, c                                2849

                                        285000

                                        880390990

                                        930690

1С007, d                                880390990930690

1С007, e                                391000000

1С007, f                                6903

                                        691490900

---------------------------------------------------------------------------

     

1С008        Мыналар секiлдi фторы жоқ полимерлi заттар:

(W)

             а. 1. Бисмалеимидтер;

                2. Хош иiстi полиамидимидтер;

                3. Хош иiсті полиэмидтер;

                4. АSТМ D  3418 3418 стандарты әдiстемесiнде сипатталған

                                                  0 

                құрғақ әдiспен өлшенген 513 К (240 С) астам шыны       

                   тәрiздi күйге (Тg) көшу температурасы бар хош иiстi     

                   полиэфиримидттер;

 

                Ескерту: 1С008.а тармақ қысыммен немесе сәндiк нысандармен 

                         нысан құруға арналған балқымайтын ұнтақтарды      

                         бақыламайды

 

             b. АSТМ D - 648 стандарты әдiстемесiне, А әдiсiне немесе

                оның ұлттық баламдарына сәйкес өлшенген 1,82 Н/ шаршы

                                                0

                мм жүктемесi кезiнде, 523 К (250 С) жылу деформациясы

                температурасы бар және мыналармен үйлесiмдегi

                термопластиктi сұйық кристаллды сополимерлер:

                1. Мыналар кез келгенiмен:

                   b. Фенилен бифенилен немесе нафталин; немесе

                   с. Метиль, тетрабутил немесе фениль орнын басқан

                      фенилен, бифенилен немесе нафталин; және

                2. Мынадай қышқылдардың кез келгенi:

                   b. терефталиктiк қышқыл;

                   с. б-гидроксил-2 нафтоикалық қышқыл; немесе

                   d. 4-гидроксил бензойндық қышқыл;

 

             с. Мыналар секiлдi полиарилендiэфирлi кетондар:

                1. Полиэфироэфирокетон (ПЭЭК)

                2. Полиэфирокетон-кетон (ПЭЭК)

                3. Полиэфирокетон (ПЭК)

                4. Полиэферокетон эферокетон-кетон (ПЭККЭКК)

 

             d. Полиарилендiк кетондар;

             е. Полиарилендiк сульфидтер, арилен тобын бiлдiретiн          

                бифенилен, трифенилен және олардың комбинациялары;

             f. Полибифениленэфирсульфон;

          

                Техникалық ескерту:

                1С008 тармақ бойынша бақыланатын материалдар үшiн шыны     

                тәріздi күйге (Тg) көшу температурасы құрғақ қолданылатын  

                ескерту: АSТМ D 3418 стандартты әдiстемесiнде сипатталған  

                әдiс пайдалана отырып айқындалады;

---------------------------------------------------------------------------

1С008, а, 1                             292519900

1С008, а, 2                             390890000

1С008, а, 3                             390930000

1С008, а, 4                             390720900

                                        390791900

1С008, b                                390791900

1С008, с                                390791900

1С008, d                                390791900

1С008, е                                391193900

1С008, f                                391190900

---------------------------------------------------------------------------

     

1С009        Мыналар секiлдi фтордың өңделмеген қосылыстары:

(W)

             а. Созусыз алынған бета-кристалиннiң 75% немесе одан астам

                құрылымы бар фторидтің венилидинiнiң сополимерлерi;

 

             b. Байланысқан фтордың 10% (салмағы бойынша) немесе одан      

                астамы бар фторлы полиэмидтер;

 

             с. Байланысқан фтордың 30% (салмағы бойынша) немесе одан      

                астамы бар фторлы фосфозендi эластомерлер;

     

1С009                                   390469000

 

1С010        Мыналар секiлдi органикалық металл немесе көмiртегілiк 

(W)          матрицалық композициялық материалдарда немесе қабатты

             құрылымдарда пайдалануы мүмкiн жiп тәрiздi немесе талшықты

             материалдар:

             Ерекше ескертпе: Сондай-ақ 1С210 қараңыз.

 

(N2С7.а)     а. Барлық мынадай сипаттамаларға ие органикалық талшықты

                немесе жіп тәрiздi:

                1. 12,7 х 10 м жоғары икемдiлiктiң үлестiк модулi; және

                2. созылудағы үлестiк берiктiгi 23,5 х 10 м жоғары;

                   Ескерту: 1С010.а. тармағы бойынша полиэтилен            

                            бақыланбайды.

 

(N2С7.а)     b. Барлық мынадай сипаттамаларға ие көмiртегілiк талшықты

                немесе жiп тәрiздi:

                1. 12,7 х 10 м жоғары икемдiлiктiң үлестiк модулi; және

                2. Созылудағы үлестiк берiктігi 23,5 х 10 м жоғары;

                   Ескерту: 1С010.b. тармақ бойынша ұшу аппараттарының

                            құрылымдарының жөндеуге арналған талшықты

                            немесе жіп тәрiздi материалдардан дайындалған

                            немесе бiрлiк парақтарының көлемi аспайтын     

                            ламинаттар бақыланбайды;

 

                   Техникалық ескерту:

                   1С010.b. тармақта көрсетілген қасиеттерi SACMA

                   (Жетілдiрілген композициялық материалдарды              

                   өндiрушілердiң ассоциациясы) ұсынған әдістер мен, 17    

                   бойынша SRМ 12 немесе JIS-r-7601 Жапон өнеркәсіп        

                   стандарты 6.6.2 параграфы секілді ұлттық баламдармен    

                   айқындалуы тиiс және тәжірибелердің көп санының орташа  

                   мәндерiне негiзделуi тиiс.

 

(W1)         с. Мынадай барлық сиппаттарға ие органикалық емес "талшықты   

                немесе жіп тәрiздi материалдар":

                1. Икемділiктiң үлестiк модулi 2.54 х 10 м асады; және

                                                                    0

                2. Инерттi ортада инерттi атмосферада 1,922 К (1,649 С)

                   асатын балқу, жұмсару, ыдырау немесе сублимация нүктесi.

                   Ескерту: 1С010 тармақ мыналарды бақыламайды:

                            1. 3% немесе одан артық (салмағы бойынша)

                               кремнезема, икемдiлiгiнiң үлестiк модулi 10 

                               х 10 м кем дискретті, көп фазалы,           

                               поликристаллды глиназимнiң талшықтары.

                            2. молибдендi талшықтармен молибденді 

                               құймалардан жасалған талшықтар;

                            3. бордың негiзiндегi талшықтар;

                                                          0

                            4. инерттi ортада 2043 К (1770 С) кем балқу,

                               жұмсару, ыдырау және сублимация             

                               температурасындағы керамикалық талшықтар;

 

(W1)         д. "Талшықты немесе жiп тәрiздi материалдар":

                1. Мынадай материалдардың кез келгенiнен дайындалған:

                   полиэфиримидтер 1С008.а. тармағы бойынша бақыланады;

                   немесе

                   а. 1С008.а тармағына сәйкес бақыланатын

                      полиэфиримидтерден; немесе

                   b. 1С008.b to тармақтарда айқындалған 1С008.f

                      материалдардан; немесе

                2. 1С010.а., 1С010.b. немесе 1С010.с. тармақтарда

                   айқындалған және 1С010.d.1.а. немесе 1С010.d.1.b.       

                   тармақтарда айқындалған басқа үлгiлердiң талшықтарымен  

                   байланысты материалдардан тұратындар;

 

(N2с7.с)     е. Қарамаймен немесе талшықтардың пекiмен (препреги)          

                импрегнирленген, мынадай үлгiдегi металмен немесе          

                көмiртегiмен (преформа) немесе көмiртегi талшықтарының     

                преформаларымен жабылған: 

                1. 1С010.а., 1С010.b немесе 1С010.с тармақтар бойынша      

                   бақыланатын талшықты немесе жiп тәрiздi материалдардан  

                   дайындалғандар;

(M8a-X)         2. Органикалық немесе көмiртегі талшықтарынан немесе жіп   

                   тәрiздi материалдардан дайындалғандар:

                   а. Созылуға арналған үлестiк берiктiгi 17,7 х 10 м;

                   b. Икемділiгiнiң үлестiк модулi 10,15 х 10 м асатын;

                   с. 1С010.а оr 1С010.b тармақтар бойынша бақыланбайтын;  

                      және

                   d. 1С008 оr 1С009.b тармақтар бойынша бақыланатын, шыны 

                                                                       0

                      секiлдi күйге көшуi температурасы (Тg) 418 К (145 С) 

                      жоғары немесе фенольдi немесе эпоксидтi қарамайлы,

                      шыны тәрiздi күйге көшу температурасы (Тg) 383 К     

                          0  

                      (110 С) тең немесе асатын импрегнирленген          

                      материалдар.

 

             Ескерту: 1С010 мыналарды бақыламайды:

                      а. ұшу аппараттарының құрылымын жөндеуге арналған    

                         көмiртегілiк талшықтармен немесе жiп тәрiздi      

                         материалдармен импрегнирленген м эпоксидтi        

                         қарамайдан жасалған матрицалар немесе             

                         препрегтердiң бiрлiкті парақтарының мөлшерi 50 х  

                         90 см аспайтын ламинаттар;

 

                      b. фенольдi немесе эпоксидтi қарамаймен

                         импрегнирленген, шыны тәрiздi (Тg) күйге көшуде

                                   0  

                         383 К (110  С) кем температураға және шыны

                         тәріздi күйге көшкендегi температураға қарағанда  

                         одан төмен қатаю температурасына ие препрегтер.

                      Техникалық ескерту:

                      1С010.е тармақ бойынша бақыланатын материалдар үшiн  

                      (Тg) шыны тәрiздi күйге көшу температурасы құрғақ

                      әдiстi қолдана отырып АSТМ D 3418 сипатталған әдiс

                      пайдаланылып айқындалады. Фенольді немесе эпоксидтi

                      қарамайлар үшiн шыны тәрiздi күйге көшу температурасы

                      құрғақ әдiс қолданылып, 1 Гц жиiлiгi және минутына   

                       0   

                      2 С қыздыру жылдамдығы кезiнде АSТМ D 4065         

                      сипатталған әдiс пайдаланылып айқындалады.

---------------------------------------------------------------------------

1С010, а                                392690100

1С010, b                                3801

                                        392690100

                                        540210100

                                        540490900

                                        681510000

                                        690310000

1С010, с                                392690100

                                        810192000

                                        810890300-

                                        810890700

1С010, d, 1, а                          540249990

                                        550190000

                                        550390900

1С010, d, 1, b                          540224990

                                        550190900

                                        550390900

1С010, d, 2

1С010, е                                3801

                                        392690100

                                        681510000

                                        681599900

                                        690310000

                                        701910

                                        701920

---------------------------------------------------------------------------

     

1С011        Мыналар секiлдi металдар мен компоненттер:

(W)          Ерекше ескерту: Сондай-ақ Әскери жарақтардың бақылаулық

                             тізiмiн және 1С111-тармақты қараңыз

 

(M4)

             а. Сферикалық, шаң көрiнiсiндегi, сфиройдальды нысаны

                бар, жентектелген немесе ұнтақталған, цирконидiң,

                магнидiң немесе олардың құймаларының 99% немесе одан

                астамы бар материалдан дайындалған мөлшерi 60 мкм-нен

                кем бөлшектер түрiндегі металдар;

                Техникалық ескерту:

                Ерекше ескерту: 1С011.а тармақта көрсетілген металдар

                                немесе құймалар олар аллюминиге, магниге,

                                циркониге немесе белилиге                  

                                инкапсулирленгенiне-инкапсулергеніне       

                                қарамастан бақылануға жатады.

 

             b. 85% немесе одан жоғары тазалықтағы және бөлшектерiнiң

                мөлшерi 60 мкм немесе одан кем бор немесе бордың карбидi;

                Ескерту: 1С011.а тармақта көрсетілген металдар немесе

                         құймалар олар аллюминиге, магниге, циркониге      

                         немесе белилиге инкапсулирленгенiне

                         -инкапсулирленбегенiне қарамастан бақылануға      

                         жатады.

 

             с. Гуанидин нитраты.

             d. Нитрогуанидин (NQ) (САS 556-88-7)

---------------------------------------------------------------------------

1С011, а                                810430000

1С011, b                                810910100

1С011, с                                280450100

                                        284990100

                                        282510000

                                        283429900

                                        2904

---------------------------------------------------------------------------

     

1С012        Мыналар секiлдi ядролық алу көздерi үшiн арналған материалдар:

(W1&2)

             а. 238-плутони изотопының 50% (салмағы бойынша) астамы

                бар кез келген нысанадағы плутоний;

                Ескерту: 1С012 тармақ бойынша мыналар бақыланбайды:

                         а. 1 Грамм немесе одан кем плутониi бар берулер;

                         b. Приборларда сезімтал элемент ретiнде пайдалану

                            кезiнде 3 "тиімдi грамм" немесе одан аз плутони

                            бар берулер;

 

             b. Кез келген нысандағы "алдын ала тазартылған" нептуни-237;

                Ескерту: 1С012.b тармақ бойынша нептуини-237 1 граммы

                         немесе одан азы бар берулер бақыланбайды;

---------------------------------------------------------------------------

1С012, а                                284420910

                                        284420990

1С012, b                                284440000

---------------------------------------------------------------------------

     

1С101        "Ракеталарда" және олардың кіші жүйелерiнде пайдалануға

             арналған, 1С001 тармақтарда сипатталғандардан ерекшелiгi

             бар объектінiң "көрiнiмдiлігін" азайтуға арналған

             материалдармен приборлар (мысалы, объектiден радиолокациялық  

             көрсету қабiлетiн, ультра күлгiн/инфрақызыл сигналдарды және  

             акустикалық сигналдарды азайту үшiн).

(М17)

             1-ескерту: 1С101 тармақ бойынша мыналар бақыланбайды:

                        а. Радиолокациялық көрсету қабiлетiн азайту үшiн

                           арнайы әзiрленген құрылымдық материалдармен

                           жабулар;

                        b. Электромагниттi спектрдiң микротолқынды,

                           инфрақызыл немесе ультракүлгiн диапазонында

                           көрсету немесе шағылыстыру қабілетiн азайту

                           немесе өзгерту үшiн арнайы әзiрленген бояуларды

                           қоса алғанда, жабулар;

     

             2-ескерту: 1С101 тармақ бойынша спутниктердi термо бақылау    

                        үшiн арнайы әзiрленген бүркеулер бақыланбайды.

 

1С101

 

1С102

 

1С107        1С007 тармақта сипатталғандардан ерекшелiгі бар, мыналар

             секiлдi графит және керамикалық материалдар:

                         0

(М8с)        а. 288 К (15 С) температура кезiнде көлемдiк тығыздығы

                1,72/ шаршы см немесе одан астам, дәнiнiң мөлшерi 100

                микрометр немесе одан кем ұсақ дәндi қайта                 

                кристаллдандырылған бөлiктiк графит, ракеталық

                қондырғыларға және ғарыш аппараттарының тұмсық бөлiктеріне 

                қолдануға арналған перо-немесе талшықты немесе армирленген 

                графит;

             Ерекше ескерту: Сондай-ақ 0С004 қараңыз.

             b. Керамикалық "композициялық материалдар" (диэлектрлiк

                тұрақтығы 100 Гц-дан 10000 Гц-ға дейiнгі жиіліктер кезiнде 

                6-дан аз), сондай-ақ антенналық сырғытпаларға пайдалануға  

                арналған тұмсықтық сырғатпаларына қолдану үшін кесіп,      

                күшейтілген күйдірілмеген керамиканың өңдеуге болатын      

                кремнидiң бөлiктiк карбидi.

             Ерекше ескерту: Сондай-ақ 0С004 қараңыз.

---------------------------------------------------------------------------

1С107, а                      

1С107, b                                280450100

                                        284920000

                                        285000300

---------------------------------------------------------------------------

     

1С111        1С101-тармақта сипатталған ерекшелiгi бар, мыналар секiлдi

(М4)         ракеталық отын және оған арналған химиялық құрауыштар:

             а. Ракеталық отын үшін құрауыштар:

                1. Әскери Бақылау Тiзiмдерiнде сипатталғандардан           

                   ерекшелігі бар салмағы бойынша 97% немесе одан көп      

                   алюминиi бар диаметрi 500 микрометрден аз бiрдей

                   бөлшектерден тұратын сферикалық алюминилi далап;

                   Техникалық ескерту:

 

                2. Әскери Бақылаулық Тiзiмде сипатталғандардан

                   ерекшелiгі бар мынадай элементтердiң қосылыстардың

                   кез келгенiнiң 97% көбi бар сферикалық, ұсақ дисперсті

                   немесе сфероидальды нысандардағы, қабатты немесе

                   ұнтақталған бөлшектерінiң мөлшерi 500 микрометрден

                   кем металл отын:

                   а. Цирконий;

                   b. Берилий;

                   с. Бор;

                   d. Магний; немесе

                   е. а-d тармақтарында сипатталған материалдардың

                      құймалары;

                      Техникалық ескерту:

 

                3. Мыналар секiлдi сұйық қышқылдандырғыштар:

                   а. Динитроген триоксид;

                   b. Диоксид азота/динитроген тетрооксид;

                   с. Динитроген пентаоксид;

 

             b. Полимерлiк субстанциялар:

                1. Түпкi карбоксилдi топтарымен полибутадиен (ТКТП);

                2. Әскери Бақылаулық Тiзiмдерде сипатталғандардан

                   ерекшелiгі бар түпкi гидроксилдi топтарымен (ТТТП);

                3. Полибутадиен-акрилдi қышқыл (ПАҚ);

                4. Полибутадиен-акрилдi қышқыл-акрилонитрил (ПАҚА);

   

             с. Басқа отындық толықтырмалар мен агенттер:

                1. Бутацен үшін Әскери Бақылау Тiзiмдердi қараңыз:

                2. Триэтилин гликоль динитрат (ТЭГДН);

                3. 2-Нитродифениламин;

                4. Триметололэтон трининтрат (ТМЕТН);

                5. Диэтилин гликоль динитрат (ДЭГДН);

                6. Әскери Бақылаулық Тiзiмдерде сипатталған ерекшелiгі

                   бар туынды фероцен;

             Ескерту: 1С111 тармақта сипатталмаған ракеталық отынмен

                      оның химиялық құрауыштарына қатысты Әскери

                      Бақылаулық Тізімдерді қараңыз.

---------------------------------------------------------------------------

1С111, а, 1                             760310000

1С111, а, 2, а                          810910100

1С111, а, 2, b                          811211000

1С111, а, 2, с                          280450100

1С111, а, 2, d                          810430000

1С111, а, 2, е                          280450100

                                        811211000

                                        810430000

                                        810910100

1С111, а, 3, а                          281129300

1С111, а, 3, а                          281129300

1С111, а, 3, с                          281129300

1С111, b, 1                             400220000

1С111, b, 2                             400220000

1С111, b, 3                             400229000

1С111, b, 4                             400259000

1С111, с, 1                             290550900

1С111, с, 2                             290550900

1С111, с, 3                             292144000

1С111, с, 4                             290550900

1С111, с, 5                             290550900

1С111, с, 6                             293100900

---------------------------------------------------------------------------

     

1С116        Мынадай сипаттамаларға ие мартенситтi-ескiрушi болаттар

             (дисперциялық қатаю үшін орнын ауыстыратын қоспаларды

             немесе преципиртаттар пайдаланатын никельдiң жоғары

             болуымен және көмiртегінiң төмен болуымен сипатталатын

             болаттар:

             1500 МПа созылу кезiндегі берiктiгiнің шегі немесе одан астам

             293 К (20 градус С) температура кезiнде өлшенген пластиндер

             қалыңдығындағы жапырақтар, белдеулер немесе түтiктер

             нысанындағы немесе 5 мм немесе одан кем қабырғалар;

---------------------------------------------------------------------------

1С116                                   7218-7229

                                        730441900

                                        730449100

---------------------------------------------------------------------------

     

1С117        Вольфрам, молибден осы металлдардың бiртектi сферикалық

(M8e)        нысанындағы немесе жылу экрандары шүмек компоненттерi, шүмек  

             мойындары және салмақ векторының бақылаудың үстiңгi беттерi   

             секiлдi ракеталық двигательдердiң компоненттерiн дайындауға   

 

             арналған 97% немесе одан астам тазалықтағы диаметрi 500       

             микрометр немесе одан аз тозаңдатылған бөлшектердiң құймалары;

 

1С117                                   810110000

 

1С202        1С002.а.с және d тармақтар сипатталған ерекшелiгі бар

             мынадай секiлдi құймалар:

(M6f)        а. Мынадай сипаттамаларға ие алюминилi құймалар:

                1. Созылу берiктiгiнің шегi 293 К (20 градус С) 

температура  

                   кезiнде 480 МПа немесе одан астам; және

                2. Сыртқы диаметрi 75 мм астам түтiктер немесе

                   цилиндрлiк өзектер нысанында әзiрленген;

 

(N2C1)       b. Мынадай сипаттамаларға ие титан құймалары:

                1. Созылу берiктiгiнің шегi 293 К (20 градус С)            

                   температура кезiнде 480 МПа немесе одан астам; және

                2. Сыртқы диаметрi 75 мм астам түтiктер немесе цилиндрлiк

                   өзектер нысанында әзiрленген;

             Техникалық ескерту:

             Мынадай сипаттамаларға ие "құймалар" деген тiркес термо

             өңдеуге дейiнгi және кейiнгi құймаларға қатысты.

---------------------------------------------------------------------------

1С20, а                                 760429100

                                        760820910

                                        760820990

1С20, b                                 810890300

                                        810890700

---------------------------------------------------------------------------

     

1С210        1С010.а., b. және е. тармақтарда сипатталғандардан ерекшелiгі

             мыналар секiлдi "талшықты немесе жіп тәрiздi материалдар":

 

(N2С7.а)     а. Мынадай сипаттамалардың кез келгенiне ие көмiртегі немесе

                арамидті "талшықты немесе жiп тәрiздi материалдар":

                1. Икемдiлiгінiң үлестік модулi 12.7 *10 м тең немесе одан

                   артық; немесе

                2. Созылуға үлестік берiктiгі 23?5*10 м немесе астам;

 

             Ескерту: 1С210.а салмағы бойынша эфирге негiзделген

                      талшықтардың үстiңгi беттiк модификаторы 0,25%

                      немесе одан астам бар арамидтi "талшықты немесе жiп

                      тәріздi материалдар" бақыланбайды:

 

(N2С7.b)     b. Мынадай екi сипаттамаға ие шыны "талшықты немесе жiп

                тәрiздi материалдар":

             1. "Серпіндiлiгінiң үлестiк модулi" 3,18*10 м немесе астам,

                және

             2. "Созылуға үлестiк берiктiгі" 76,2*10 немесе астам; немесе

 

(N2С7.с)     с. 1С210.а немесе b. тармақтарда көрсетiлген көмiртегi немесе

                шыны талшықты немесе жiп тәрiзді материалдардан

                дайындалған термоорнатқыш қарамайымен импрегнирленген      

                үздiксiз жiптер, шүйкелер, пакли немесе енi 15 мм          

                (препреги) аспайтын таспалар.

 

             Техникалық ескерту:

             Қарамай композиттiң матрицасын құрайды.

 

             Ескерту: 1С210 тармағындағы "талшықты немесе жіп тәрiздi      

                      материалдар" деген термин үздiксiз "жалғыз

                      талшықты жiптердi", "шүйкелердi", "тегiстегiштердi", 

                      "паклидi" немесе "таспаларды" қамтиды

---------------------------------------------------------------------------

1С210, а                                38019090

                                        540210100

                                        540490900

                                        681510000

1С210, b                                701910

                                        701920

1С210, с                                3801119900

                                        392690100

                                        681599900

                                        701910

                                        401920

---------------------------------------------------------------------------

 

1С216        1С116, с тармақтарда сипатталғандардан ерекшелігі бар

(N2C11)      созылуға берiктігінің шегi 293 К (20 градус С) температура    

             кезiнде Мпа немесе одан астам мартенситно-ескiрушi болаттар:

 

             Ескерту: 1С216 тармақ бойынша сызықтық мөлшерi 75 мм

                      артық емес құрылымдар бақыланбайды.

 

             Техникалық ескерту:

             "Мартенситно-ескiрушi болаттар" деген тiркес термоөңдеуге

             дейiнгi немесе кейiнгi мартенситно-ескiрушi болаттарға

             қатысты:

---------------------------------------------------------------------------

1С216                                   7218-7229

                                        730441900

                                        730449100

---------------------------------------------------------------------------

   

1С225        Табиғи концентрациясына қарағанда анағұрлым жоғары, таза бор, 

(N2C4)       бор бар оның қосылыстары, оның қоспалары, олар бар

             жоғарыда санамаланған материалдардан немесе қалдықтардан

             немесе сыныптардан жасалған бұйымдар түрiндегі бор-10 (В)

             изотопымен байытылған бор.

             Ескерту: 1С225-те "бор қамтылатын қоспалар" оларға

                      жүктелiнген материалдарды қамтиды.

 

             Техникалық ескерту:

             Бор-10 табиғи озотоптық болуы (20 атомдық проценттi)

             шамамен 18.5 салмақтық проценттi құрайды;

 

1С225                                   284590900

 

1С226        Вольфрам, вольфрамның карбидi немесе вольфрамның одан 

(N2C14)      жасалған бұйымдардың 90% бар құймалар мынадай сипаттамалардың 

             екеуiне ие:

 

             а. Iшкi 100 мм астам бiрақ 300 мм кем тегіс симметриялық

                цилиндр нысаны бар (цилиндрдiң сигменттерiн қоса           

                алғанда); және

             b. Массасы 20 кг астам;

 

             Ескерту: 1С226 тармақ бойынша гирь немесе гамма-сәулеленудiң

                      колиматорлары ретiнде пайдалану үшiн арнайы

                      жобаланған детальдар бақыланбайды;

---------------------------------------------------------------------------

1С226                                   284990300

                                        810199000

---------------------------------------------------------------------------

     

1С227        Мынадай сипаттамалардың екеуiне де ие кальций (жоғары)

(N2C5)       жиiлiктегі:

 

             а. Бордың 10 бөлiгiнен аз кальцидiң миллион бөлiгі бар, және

             b. Магнийдi қоспағанда салмағы бойынша кез келген металл

                қоспалардың 1000 бөлiгінен аз;

 

1С227                                   280521000

 

1С228        Мынадай сипаттамалардың екеуiне де ие кальций (жоғары)

(N2C10)      тазалықтағы:

             а. Кальцийдi металл қоспалардың салмағы бойынша миллионға 200 

                бөлiктен аз; және

             b. Бордың он бөлiгінен аз магнидiң миллион бөлiгі бар, және

 

1С228                                   810411000

 

1С229        Мынадай сипаттамалардың екеуіне ие жоғары тазалықтағы висмут:

(N2C3)

 

             а. Кемiнде 99,99 салмақтық процент тазалықта, және

             b. Күмiстiң өте аз болуымен (миллионға он бөлiктен аз).

 

1С229                                   810600

 

1С230        Мынадай түрдегі берилий: салмағы бойынша берийлидiң 50% 

(N2C5)       астамы бар құймалар, металл, берилийдiң қосылыстары олардан   

             жасалған бұйымдар, олар бар қалдықтар мен сынықтар;

 

             Ескерту: 1С230-тармақ бойынша мыналар бақыланбайды:

                      а. Рентген аппараттарына арналған немесе

                         скважиналардың каротажы приборларына арналған

                         металл терезелер;

                      b. Дайын түрiндегi берилидiң қышқылдарынан жасалған  

                         профильдер немесе электрондық блоктар үшiн арнайы 

                         әзiрленген жартылай фабрикаттар немесе            

                         электрондық схемаларға арналған iшкі қасықшалар   

                         түрiндегi жартылай фабрикаттар;

                      с. Изумруд немесе аквамариндер түрiндегi берилилер

                         (берилий мен алюминидiң силикаты)

---------------------------------------------------------------------------

1С230                                   282590200

                                        282619000

                                        282739000

                                        283329900

                                        283429100

                                        283699190

                                        285000900

                                        811211000

                                        811219000

---------------------------------------------------------------------------

     

1С231        Мынадай түрдегі гафний: металл, құймалар және салмағы

(N2C8)       бойынша гафнидiң 60% астамы бар қосылыстар және олардан

             жасалған бұйымдар мен, олар бар қалдықтар мен сынықтар;

---------------------------------------------------------------------------

1С231                                   282590900

                                        282619000

                                        282690900

                                        282749900

                                        282760000

                                        283329900

                                        283429900

                                        284190900

                                        285000100

                                        285000300

                                        811291100

---------------------------------------------------------------------------

     

1С232        Гелий-3 немесе гелий-3 изотопымен байытылған гелий,

(N2C18)      гелий-3 бар қоспалар, жоғарыда аталғаны қандай да болмасын

             бiрi бар бұйымдар немесе приборлар;

 

             Ескерту: 1С232 тармақ бойынша гелий-3-тiң 1 граммынан азы

                      бар бұйымдар немесе приборлар бақыланбайды;

 

1С232                                   284590900

 

1С233        6 (Li) табиғи концентрациясына қарағанда анағұрлым жоғары     

             изотопымен байытылған литий, 6 изотопымен байытылған литий 

(N2C9)       бар құймалар, қосылыстар немесе қоспалар, өнімдер немесе      

             құрылғылар, сондай-ақ жоғарыда аталғандардың кез келгенi бар  

             қалдықтар мен сынықтар;

             Ескерту: 1С233 тармақ бойынша термолюминесценттi

                      дозиметрлер бақыланбайды;

 

             Техникалық ескерту:

             бизотоптың литидегi табиғи болуы шамамен 6,5 салмақтық

             процентке кем (7,5 атомдық процент):

 

1С233                                   284590900

 

1С234        Гафнидiң 1 бөлiгіне салмағы бойынша цирконийдiң 500

             бөлiгiне аз металл, салмағы бойынша цирконийдiң 50%

(N2C9)       астамы бар құймалар түрiндегi цирконий, және аталған

             металлдан, құймалар мен қосылыстардан дайындалған

             қосылыстар, бұйымдар, сондай-ақ олар бар қалдықтар мен

             сынықтар;

 

             Ескерту: 1С234 тармақ бойынша 0,10 мм-нен аспайтын фольга     

                      нысанындағы цирконий бақыланбайды;

---------------------------------------------------------------------------

1С234                                   282560900

                                        282590900

                                        282619000

                                        282690100

                                        282739000

                                        282749900

                                        282760000

                                        282990100

                                        283329900

                                        283429900

                                        283529900

                                        283629900

                                        283990900

                                        284190900

                                        284990900

                                        285000300

                                        285000900

                                        291529000

                                        382320000

                                        8109

---------------------------------------------------------------------------

     

1С235        Тритийлi қосылыстар, тритий бар қоспалар, олардағы тритий 

ЛЛДД         атомдарының сутегіге қатынасы 1 к 1000-нан асады немесе       

             жоғарыда сипатталғандардың кез келгенi бар бұйымдар

             немесе құрылғылар;

 

             Ескерту: 1С235 тармақ бойынша кез келген түрдегi тритийдiң

                      1.48*103 ГБк (40 кюри) аспайтын бұйымдар немесе

                      құрылғылар бақыланбайды;

 

1С235                                   284440000

 

1С236        Альфа - жартылай ыдырау кезеңi кемiнде 10 күн, бiрақ 200

(N2C19)      жылдан аспайтын мынадай түрдегi альфа сәулеленетiн

             радионуклидтер:

 

             а. Таза изотоп;

             b. Альфа-белсендiлiгінiң жиынтығы 1 кюри 1 кг-ға (37 Гбк/кг)

                немесе астам осы радионуклидтерiнiң кез келгенi бар

                қосылыстар;

             с. Альфа-белсендiлігінiң жиынтығы 1 кюри 1 кг-ға (37 ГБк/кг)

                немесе астам осы радионуклидтерiнiң кез келгенi бар

                қоспалар;

             d. Олар бар өнiмдер немесе құрылғылар.

 

             Ескерту: 1С236 тармақ бойынша жиынтық альфа белсенділiгi

                      3,7 ГБк (100 миликюри) аспайтын бұйымдар немесе

                      құрылғылар бақыланбайды;

 

1С236                                   2844

 

1С237        Радий-226, радий-226-ның қосылыстары немесе құймалары,

(N2C12)      радий-226 бар қоспалар, немесе жоғарыда аталғандардың кез

             келгенi бар бұйымдар немесе құрылғылар;

 

             Ескерту: 1С227 тармақ бойынша мыналар бақыланбайды:

                      а. Медициналық мақсаттарға арналған бұйымдар;

                      b. Кез келген түрдегi радий-226 0.37 ГБк (100

                         аспайтын миликюри) бұйымдар немесе құрылғылар;

 

1С237                                   28440000

 

1С238        Хлордың трифторидi (СIҒ3);

(N2C6)

 

1С238                                   281290000

 

1С239        Әскери бақылаулық Тiзiмдерде сипатталғандардан ерекшелігі

(N6С1.е)     қуатты жарғыш заттар, немесе олардың компоненттерi, немесе

             кристалдық тығыздығы 1,8 г/шаршы см аспайтын, тұтану

             жылдамдығы 8000 м/с осы заттардың екi 2% астамы бар

             қоспалар;

 

1С239                                   36020000

 

1С240        Никельдi ұнтақ немесе ОС006 тармақта сипатталғандардан

(N2C16)      ерекшелігі бар мыналар секiлдi кеуек никель:

 

             а. Мынадай сипаттамалардың екеуiне де ие никельді ұнтақ:

                1. Таза никель 99,0% немесе одан жоғары, және

                3. Бөлшектерінiң орташа мөлшерi АSТМ В330 стандартына

                   немесе баламды стандартқа сәйкес өлшенген кемiнде 10

                   мкм;

 

             b. 1С240.а сипатталған материалдардан дайындалған кеуек

                металл никель;

 

             Ескерту: 1С240 тармақ бойынша мыналар бақыланбайды:

                      а. Талшықты никельдi ұнтақ;

                      b. Парағына кемiнде 1000 шаршы см алаңы бар кеуек

                         металл никельдiң парақтары;

 

             Техникалық ескерту:

             1С240.b. тармақ 1С240.а тармақта көрсетілген материалдарды    

             нығыздау және пiсiру арқылы дайындалған, ал бүкіл құрылымы    

             бойынша iштей байланысты жұқа кеуектермен металл материалын   

             түзуге арналған кеуек металлға қатысты;

---------------------------------------------------------------------------

1С240, а                                750400000

1С240, b                                750800900

---------------------------------------------------------------------------

     

1С350        Мыналар секiлдi токсиндi химиялық заттарды жасау үшiн

             пайдалануы мүмкiн химикалийлер:

(А)          Ерекше ескерту: Сондай-ақ Әскери Бақылаулық Тiзiмдердi

             және 1С450-дi қараңыз.

 

(C2)         1. Тиодигликоль (111-48-8);

(C3)         2. Фосфордың хлороксы (10025-87-3);

(C2)         3. Диметилметилфосфонат (756-79-6);

             4. Метилфосфонилдифторидi (676-99-3) үшін Әскери Бақылау

(C1)            Тiзiмдерiн қараңыз;

(C2)         5. Метилфосфонилдихлорид (676-97-1);

(C3)         6. Диметилфосфонит (868-85-9);

(C3)         7. Yшхлорлыфосфор (7719-12-2);

(C3)         8. Yшметилфосфит (121-45-9);

(C3)         9. Тионидхлорид (7719-09-7);

             10. 3-гидрокси-1-метилпиперидин (3554-74-3);

(C2)         11. N, N-диизипропил 2-аминоэтил хлорид (96-79-7);

(C2)         12. 2-диизопропиламиноэтантиол (5842-07-9);

(C2)         13. 3-хинуклидинол (1619-34-7);

             14. Калий фторидi (7789-23-3);

             15. 2-хлорэтанол (107-07-3);

             16. Диметиламин (124-40-3);

(C2)         17. Диэтилэтилфосфонат (78-38-6);

(C2)         18. Диэтил-N, N-диметиламидофосфат (2404-03-7);

(C3)         19. Диэтилфосфит (762-04-9);

             20. Диметиламин гидрохлорид (506-59-2);

(C2)         21. Этилдихлорфосфонит (1498-40-8);

(C2)         22. Этилдихлорфосфонат (1066-50-8);

             23. Этилдифторфосфонат (753-98-0) үшiн Әскери Бақылау

(C1)             Тiзiмдерiн қараңыз.

             24. Фторлы сутегі (7664-39-3);

             25. Метил бензилат (76-89-1);

(C2)         26. Метилдихлорфосфонит (676-83-5);

(C2)         27. 2-диизопропиламиноэтанол (96-80-0);

(C2)         28. Пинаколиндық спирт (464-07-3);

             29. 0-этил-0-(2-диизопропиламиноэтил) метилфосфонит

(C1)             (51856-11-8) үшін Әскери Бақылау Тiзiмдерiн қараңыз.

(C3)         30. Триэтилфосфит (122-52-1);

(C2)         31. Yшхлористiк мышьяк (7784-34-1);

(C2)         32. Фенилуксустiк (бензилдiк) қышқыл (76-93-7);

(C2)         33. Диэтилметилфосфонит (15715-41-0);

(C2)         34. Диэтилметилфосфонат (6163-75-3);

(C2)         35. Этилдифторфосфонит (430-78-4);

(C2)         36. Метилдифторфосфонит (753-59-3);

             37. 3-Хинуклидин (3731-38-2);

(C3)         38. Бесфторлыфосфор (10026-13-8);

             39. Пинаколин (75-97-8);

             40. Цианистiк калий (151-50-8);

             41. Калийдiң бифторидi (7789-29-9);

             42. Сутегінiң фторлық тұзы (1341-49-7);

             43. Натрийдің бифторидi (7681-49-4);

             44. Натрий фторидi (1333-83-1);

             45. Натрий цианидi (143-33-9);

(C3)         46. Yшэтаноламин (102-71-6);

             47. Фосфордың пентасульфидi (1314-80-3);

             48. Ди-изопропиламин (108-18-9);

             49. Диэтиламиноэтанол (100-37-8);

             50. Натрий сульфидi (1313-82-2);

(C3)         51. Монохлористiк күкiрт (10025-67-9);

(C3)         52. Екiхлорлы күкiрт (10545-99-0);

             53. Yшэтаноламиногидрохлорид (637-39-8);

(C2)         54. N, N-диизопропил-2-аминоэтилхлорид гидрохлорид            

                 (4261-68-1);

---------------------------------------------------------------------------

1С350  1                                292090800

       2                                281210110

       3                                293100100

       4                                293100200

       5                                281210150

       6                                292090300

       7                                281210900

       8                                293339900

       9                                281210900

       10                               293339900

       11                               292119900

       12                               292219000

       13                               293339900

       14                               282619000

       15                               290550100

       16                               292111110

                                        292111110

       17

       18                               292119900

       19                               292090800

       20                               292111900

       21                               293100800

       22                               293100800

       23                               293100800

       24                               281111000

       25                               291819900

       26

       27                               292219000

       28                               290519900

       29                               293100800

       30                               292090800

       31                               281210900

       32                               291633000

       33

       34

       35

       36

       37                               293339900

       38                               281210190

       39                               291419000

       40                               283719000

       41                               282619000

       42                               282611000

                                        282619000

       43                               282611000

       44                               282611000

       45                               283711000

       46                               292213000

       47                               281390100

       48                               292119990

       49                               292219000

       50                               283010000

       51                               281210900

       52                               291210900

       53                               292213000

       54                               292119900

---------------------------------------------------------------------------

     

1С351        Мыналар секiлдi адам және жануарлар үшiн қауіпті патогендер 

(А)          және токсиндер:

             а. Мыналар секілдi осындай вирустармен әдейi жұқтырылған

                қоректiк ортаны қоса алғанда, "оқшауланған дақылдар"

                нысанындағы немесе материал ретіндегі табиғи шығу тегі

                бар немесе өзгертiлген вирустар:

                1. Чикунгунь безгегі;

                2. Конго-қырын геморрагикалық безгегі;

                3. Тропикалық безгегі;

                4. Жылқылардың шығыс американдық энцефаломиелита

                   қоздырғышы;

                5. Эбола геморрагикалық безгегi;

                6. Бүйрек синдромы бар геморрагикалық безгегi (Хантаан);

                7. Аргентина геморрагикалық безгегi (хунин);

                8. Лассо геморрагикалық безгегі;

                9. Хориоменингит лимфоцитарлық қоздырғышы;

                10. Боливея геморрагикалық безгегі (мачупо);

                11. Марголық безгегі;

                12. Маймылдардың шешегiнiң қоздырғышы;

                13. Рифт алабының безгегінiң қоздырғышы;

                14. Көктемгi-жазғы кене энцефалитін қоздырғыш;

                15. Табиғи шешекті қоздырғыш;

                16. Жылқылардың венесуэла энцефаломиелитін қоздырғыш;

                17. Жылқылардың инцефаломиелитін қоздырғыш;

                18. Ақ шешекті қоздырғыш;

                19. Сары безгекті қоздырғыш;

                20. Жапон энцефалитін қоздырғыш;

 

             b. Мыналар секiлдi осы риккетсиилермен әдейi жұқтырылған

                қоректік ортаны қоса алғанда, "оқшауланған дақылдар"

                нысанындағы немесе материал ретiндегі табиғи шығу тегі

                бар немесе өзгертiлген риккетсиилер:

                1. Коксиэла бурнети (Сохiеllа burnеtii);

                2. Бартонелла куинтана (Bartonella guintana (Rickettsia

                   guintаnа));

                3. Рикеттсия провасеки (Rickettsia рrоwаsескi);

                4. Риккетсия риккетси (rickettsia riскеttsii);

 

             с. Мыналар секiлдi осы бактериялармен әдейi жұқтырылған

                қоректiк ортаны қоса алғанда "оқшауланған дақылдар"

                нысанындағы немесе материал ретіндегi табиғи шығу тегі

                бар немесе өзгертiлген бактериялар:

                1. Бацилус антррацис (Bacilus аnthrасis);

                2. Бруцелла абортус;

                3. Бруцелла мелитенсис;

                4. Бруцелла суис;

                5. Хламидия пситаси (Chlamydia рsitаtасi);

                6. Ботулизмдi қоздырғыш;

                7. Франсиселла туларенсис (Francisella tulаrеnsis);

                8. Буркхолдерия малеи (Burkholderia mallei (Pseudomonas

                   маllеi);

                9. Буркхолдерия псевдомалеи (Burkholderia pseudomallei

                   (Pseudomonas рsеudомаllеi);

                10. Сальмонелла типпи (Salmonella tурhi);

                11. Дизинтерияны қоздырғыш (шигела);

                12. Холера қоздырғыш;

                13. Ерсиния пестикс (yersinia pectis)

 

             d. Мыналар секiлдi токсиндер және олардың компоненттерi:

                1. Ботулиникалық токсиндер;

                2. Газ гонгренасы токсиндерi;

                3. Конотоксин;

                4. Рицин;

                5. Сакситоксин;

                6. Токсиндердiң қадамы (Shаg);

                7. Алтын стафилококатоксиндерi;

                8. Тетродотоксин;

                9. Веротоксин;

                10. Микроцистин (циангинози);

                11. Афлатоксин;

 

             Ескерту: 1С351 тармақ бойынша "вакциндер" немесе "иммунды     

                      токсиндер бақыланбайды;

---------------------------------------------------------------------------

1С351, а                                300290500

1С351, b                                300290500

1С351, c                                300290500

1С351, d                                300290900

---------------------------------------------------------------------------

     

1С352        Мыналар секiлдi жануарларға қауiпті патогендер:

(М)          

             а. Мыналар секiлдi осындай вирустармен әдейi жұқтырылғын      

                қоректiк ортаны қоса алғанда, "оқшауланған дақылдар"       

                нысанындағы немесе материал ретiндегi табиғи шығу тегі бар 

                немесе өзгертiлген вирустар:

                1. Шошқалардың африкандық обасын қоздырғыш;

                2. Құстардың тұмауын қоздырғыш:

                   а. Жiктелмеген;

                   b. ЕС 92/40/ЕС (О.J.L.1623.1.92 р.19) директивасында

                      жоғары патогендi ретiнде айқындалған, мыналар        

                      секiлдi:

                      1. 1.2 үлкен алты апталық балапандар үшiн А ВВПИ

                         үлгiсiндегi (iшкi веналық патогендi индекс);

                         немесе

                      2. А үлгiсi Н5 немесе Н7 ішкі үлгілерi, оларда

                         негiзгі аминқышқылды нуклеотидтi рет

                         бөлшектенген гемаглютинмен күйiнде болады;

                3. Блютанок қоздырғышы:

                4. Яшур қоздырғышы;

                5. Ешкiлердiң бездерiн қоздырғыш;

                6. Ауески ауруын қоздырғыш;

                7. Шошқалардың классикалық обасын қоздырғыш;

                8. Құтыруды қоздырғыш (лиссавирустер);

                9. Ньюкасла ауруын қоздырғыш;

                10. Ұсақ шайнағыш жануарлардың обасын қоздырғыш;

                11. Шошқалардың этеровирусты везикулярлық инфекциясын      

                    қоздырғыш серотип-9;

                12. Iрi мүйiздi қараның обасын қоздырғыш;

                13. Қойлардың безгегiн қоздырғыш;

                14. Тешен шошқалардың қоздырғыш;

                15. Везикулярлық стамотитті қоздырғыш;

 

             b. Мыналар секiлдi осындай фунгицидтің микоплазмасымен әдейi 

                жұқтырылғын қоректiк ортаны қоса алғанда, "оқшауланған     

                дақылдар" нысанындағы немесе материал ретiндегі табиғи шығу

                тегі бар немесе өзгертiлген Фунгицидтің микоплазмасы     

                (Mycoplasma мусоidеs):

 

             Ескерту: 1С352 тармақ бойынша "вакциндер" бақыланбайды.

 

1С352                                   300290500

     

1С353        Мыналар секiлдi генетикалық өзгертiлген микроорганизмдер:

(А)

             а. 1С351. ф-с немесе 1С352 немесе 1С354 iшкi тарауларда

                көрсетiлген микроорганизмдердің патогендiлiгімен

                байланысты нуклеиндi қышқылдардың жүйелiлiгі

                (учаскiлерi) бар генетикалық өзгертiлген кез келген

                өзгертілген микроорганизмдер (фрагменттер);

 

             b. 1С351.d. тарауда көрсетiлген токсиндердiң немесе

                оларды құраушылардың кез келгенiн кодтайтын нуклеиндi     

                қышқылдардың жүйелiлiгі (учаскiлерi) бар генетикалық       

                өзгертілген кез келген өзгертілген микроорганизмдер        

                (фрагменттер);

 

1С353                                   300290500

 

1С354        Мыналар секiлді өсiмдiктерге қауiптi патогендер:

(А)

             а. Мыналар секiлдi осындай бактериялар әдейi жұқтырылғын      

                қоректiк ортаны қоса алғанда, "оқшауланған дақылдар"       

                нысанындағы немесе материал ретiндегi табиғи шығу тегi бар 

                немесе өзгертiлген бактериялар:

 

                1. Ксантомонас албилинеанс (Хаnthомоnаs аlbilinеаns);

                2. А, В, С, D үлгiлерiндегi цитрий немесе Ксантомонас

                   цитри, Ксантоманс кампестрис рv. немесе

                   аурантифолия немесе Ксантомонас кампрестрис рv.

                   цитромело секiлдi өзгеше жiктелген;

 

             b. Мыналар секiлдi осындай микроскоптық саңырауқұлақтар әдейi 

                жұқтырылғын қоректiк ортаны қоса алғанда, "оқшауланған     

                дақылдар" нысанындағы немесе материал ретіндегі табиғи шығу

                тегi бар немесе өзгертiлген микроскоптық саңырауқұлақтар:

                1. Коллетотрихум коффенанум вар. вируланс (Коллетотрихум   

                   кахавае) (Соllеtоtriсhuм coffeanum vаr.virulаns         

                   (Colletotrichum каhаwае);

                2. Кохилубус меабианус (Хелминтоспорикм орузае)            

                   (Сосhliоbоlus miyabeanus (Неlмinthоsроriuм оrуzае));

                3. Микроциклус улеи (син. Дотиделла улеи) (Мiсrосусlus     

                   ulei (sуn.Dоthidеllа ulеi)); 

                4. Пуциния граминис (син Пуциния граминис ф.сп. тритиси)   

                   (Рuссiniа graminis (sуn.Рuссiniа graminis               

                   f.sр.tritiсi));

                5. Пуциния стрииформес (син.Плициния глумарум) (Рuссiniа   

                   striiformis (sуn.Рuссiniа gluмаruм));

                6. Магнопарте гресеа (пирисулария грисеа/пирисулария       

                   оризае) (Маgnароrthе grisеа/руriсulаriа оrуzае)).

     

1С354                                   300290500

 

1С450        Мыналар секiлді токсиндi химиялық заттар және олар үшiн 

(С)          пайдалануы мүмкiн заттар:

             Ерекше ескерту: сондай-ақ 1С350, 1С351.d тармақтарын

                             және әскери бақылаулық тiзiмдердi қараңыз:

 

             а. Мыналар секiлдi токсиндi химиялық заттар:

 

(С2)            1. Амитон О,О-Диэтил S-(2-диэтиламиноэтил) тиолфосфат      

                   (78-53-5) және осыған сәйкес алкинирленген немесе       

                   протонирленген тұздар;

(С2)            2. РҒIВ: 1,1,3,3,3-пентафтор-2-үшфторметил-1-пропен

                   (382-21-8);

                3. ВZ: 3-хинуклидинибензилат (6581-06-2) үшiн Әскери 

(С2)               Бақылаулық Тiзiмдердi қараңыз;

(С3)            4. Фосген: көмiртегі қышқылының дихлорангидриді;

(С3)            5. Хлорциан (506-77-4);

(С3)            6. Сутегi цианидi (74-90-8);

(С3)            7. Хлоропекрин: үшхлорнитрометан (76-06-2);

 

             b. Мыналар секiлдi токсиндердi жасау үшiн пайдалануы

                мүмкiн заттар:

(С2)            1. Әскери Бақылаулық Тiзiмдерде немесе 1С350

                   сипатталғандардан ерекшелiгі бар метил мен этиль, немесе

                   этильдi метильдi пропиль мен (қалыпты немесе озо)

                   топтармен байланысты, бiрақ көмiртегiнiң атомдарынсыз

                   фосфордың атомдары бар химикаттар;

                   Ескерту: 1С450РР тармағы бойынша Фонофос: о-этил-S-

                            фенил (этил) дитиофосфонат (944-22-9)

                            бақыланбайды;

(С2)            2. N, N-Диалкил (метил, этил немесе пропил (қалыпты

                   немесе изо) амидодигалогенофосфонаттар;

(С2)            3. Диалкил (метил, этил немесе пропил (қалыпты немесе

                   изо) - N, N-диалкил метил, этил немесе пропил

                   (қалыпты немесе изо) 1С350-да сипатталған

                   амидофосфоттар Диэтил - N, N-диэтилфосфорамидке

                   қарағанда жақсы;

(С2)            4. N, N-Диалкил (метил, этил немесе пропил (қалыпты

                   немесе изо)амино) 1С350 тармақта сипатталған N, N-

                   Диизопропил-2-аминоэтилхлорид немесе N, N-              

                   Диизопропил-2-аминоэтилохлоридгидрохлоридттер-ге

                   қарағанда этилохлоридтер және тиiсiнше протонирленген   

                   тұздар жақсырақ;

(С2)            5. N, N-Диалкил (метил, этил немесе пропил (қалыпты

                   немесе изо)амино) 1С350 тармақта сипатталған N, N-

                   Диизопропил-2-аминоэтанол (96-80-0) және N, N-

                   Диэтиламиноэтанол-ға қарағанда этанолдар және

                   тиiсiнше протонирленген тұздар жақсырақ;

                   Ескерту: 1С450.b. тармақ бойынша мыналар бақыланбайды:

                            а. 2-диметиламиноэтанол (108-01-0) және

                               тиiстi протонирленген тұздар;

                            b. 2-диэтиламиноэтанолдың протонирленген

                               тұздары;

(С2)            6. N, N-Диалкил (метил, этил немесе пропил (қалыпты

                   немесе изо)амино) 1С350 тармақта сипатталған N, N-

                   Диизопропил-2-аминоэтантиол-ге қарағанда

                   этантиолтдар және тиiсiнше протонирленген тұздар

                   жақсырақ;

(С3)            7. Этилдиэтаноламин (139-89-7);

(С4)            8. Метилдиэтаноламин (105-59-9);

---------------------------------------------------------------------------

1С450, а, 1                             293090950

1С450, а, 2                             290330100

1С450, а, 3                             291639000

1С450, а, 4                             282120900

1С450, а, 5                             285100900

1С450, а, 6                             281119900

1С450, а, 7                             290490800

1С450, b, 1

1С450, b, 2                             293100800

1С450, b, 3                             293100800

1С450, b, 4                             292119900

1С450, b, 5                             292219000

1С450, b, 6                             293090950

1С450, b, 7                             292219000

1С450, b, 8                             292219000

---------------------------------------------------------------------------

     

1С950        Осы тармақпен бақыланатын тауарлардың экспортына егер

             бұл қатысушы мемлекет болмаса, кез келген арналған жерiне     

             тиым салынған:

 

(А)          1 қосымшаның 1С350 тармағында сипатталған кез келген

             химикаттар бар қоспалар. Оған мынау кiрмейдi:

               Бақыланатын химикаттардың кез келгенi бар химикаттар;

             олар:

               1. Бөлшек саудаға ұсынылады және жеке пайдалануға

                  немесе тұтынуға арналған немесе;

               2. Қандай да бiр болмасын стандартты тәсiлмен бөлiп

                  шығаруға болмайтын күйде байланысқан химикат болады.

 

               Ерекше ескерту: Сондай-ақ 1С350 қараңыз.

 

1С950

 

1С991        Осы тармақпен бақыланатын тауардың экспортына кез келген      

             жерiне тиым салынған.

 

             Басқа жару заттары және ракеталық отын және, сондай-ақ

             мыналар секiлдi оларды құрайтындар:

             а. Аматол;

             b. Нитрацеллюлоза (құрамында 12.5% астам азот бар);

             с. Нитроглицерин;

             d. Пентаэритриттетранитрат (РЕТN);

             е. Хлорпикрин;

             f. Үшнитрофенилметилнитрамин (тетрил);

             g. 2,4,6-Тринитротолуол (ТNТ);

 

1С991     

 

1С992        Осы тармақпен бақыланатын тауардың экспортына кез келген

             жерiне тиым салынған.

 

             Төмендегiнiң кез келгенiне қарсы қорғауға арналған вакциналар:

             а. Антракноза қоздырғыштары; немесе

             b. Ботулиникалық токсиндер;

 

1С992, а                                300290500

 

1D           Бағдарламалық қамтамасыз ету

 

1D001        1В001-тен бастап 1В003-ке дейiнгi тармақтар бойынша

             бақыланатын жабдықтарды әзiрлеу, өндiру немесе қолдану үшiн 

(W)          арнайы әзiрленген немесе модификацияланған "бағдарламалық     

             қамтамасыз ету".

(M6)

(N3D1)

 

1D002        Органикалық матрицаларды, металл матрицаларды немесе

(W1-X)       көмiртегілiк матрицалық ламинаттарды немесе "композициялық

             материалдарды" әзiрлеуге арналған "бағдарламалық қамтамасыз

             ету";

 

1D101        1D101 тармақта айқындалған өнiмге пайдалану үшiн арнайы 

(М6)         әзiрленген "бағдарламалық қамтамасыз ету";

 

1D103        Шағылған радио сигналдар, спектр салаларындағы ультра

(М17с)       күлгiн/инфрақызыл сигналдарды және акустикалық сигналдар    

             секiлдi әлсiз сигналдарды талдау үшiн арнайы әзiрленген       

             "бағдарламалық қамтамасыз ету":

 

(IV)

 

1D201        1D101 тармақта айқындалған өнiмге пайдалану үшiн арнайы

(N3D1)       әзiрленген "бағдарламалық қамтамасыз ету";

 

1D

 

1Е           Технология

 

1Е001        1А001.b., 1А001.с., 1А002, бастап 1А005, 1В немесе 1С

(W1&2-X)     тармақтар бойынша жабдықтарды немесе материалдарды әзiрлеуге  

             немесе өндiруге арналған жалпы технологиялық ескертуге сәйкес 

             (технологиялар)

 

1Е002        Мыналар секiлдi басқа "технологиялар"

(W)          а. Полибензотиалдарды немесе полибензоксалдар "әзiрлеуге

                "немесе "өндiруге" арналған технологиялар;

 

             в. Кем дегенде 1 венильэфирлi мономер бар фторлы эластомерлi  

                қосылыстарды "әзiрлеуге" немесе "өндiруге" арналған        

                технологиялар;

 

             с. Мынадай базалық материлдарды немесе композициялық емес     

                материалдарды жобалауға немесе "өндiруге" арналған

                технологиялар:

                1. Барлық төменде санамаланғандарға ие базалық

                   материалдар:

                   а. Мынадай құрылымдардың кез келгенi:

                      1. Цирконийдiң қарапайым немесе күрделi

                         қышқылдары және кремнийдiң немесе алюминидiң      

                         күрделi қышқылдары;

                      2. Бордың күрделi нитраттары (кубтық кристалды

                         керамикалық торы бар);

                      3. Кремнийдiң немесе бордың қарапайым немесе

                         күрделі карбидтерi;

                      4. Кремнидiң қарапайым немесе күрделi нитриттерi;

                   b. Әдейi енгiзiлген мынадай аспайтын сандағы

                      толықтырмаларды қоспағанда жиынтық металл

                      қоспалары:

                      1. Қарапайым қышқылдар немесе карбидтер үшiн

                         миллионға 1000 бөлшек; немесе

                      2. Күрделi қосылыстар немесе қарапайым нитридтер

                         үшiн миллионға 5000 бөлшек және

                      с. Мынадай сипаттамалардың кез келгенiне ие:

                         1. Бөлшектердiң орташа мөлшерi 5 кіші мкм тең

                            немесе аз және 10 мкм нен асатын мөлшердегi

                            бөлшектердiң 10% аспайды; немесе

                         Ескерту: Жоғарыда ұсынылған шектер цирконий үшін

                                  тиiсiнше 1 мкм және 5 мкм-ге шектелген

                2. Барлық мынадай сипаттамаларға ие:

                   а. Ұзындығының қалыңдығына қатынасы 5 мәнiнен асатын    

                      қорғаныштық пластинкалары;

                   b. Ұзындығының диаметрiне қатынасы бiлiктердiң диаметрi 

                      үшiн 2 мкм-нен кем 10 мәнiнен асатын қысқа өзектер   

                      (мұрттар); және

                   с. 10 мкм-нен аз диаметрлi ұзын немесе кесiлген

                      талшықтар;

                3. 1Е002.с. тармақта көрсетілген материалдарына

                   дайындалған композициялық немесе керамикалық            

                   материалдар;

                Ескерту: 1Е002.с.2 тармақ бойынша образивтi материалдарды  

                         әзірлеу және өндiру технологиялары бақыланбайды;

             d. Хош иiстi полиамидтi талшықтарды өндiруге арналған

                технологиялар:

 

(W1)         е. 1С001 тармақ бойынша бақыланатын материалдар жинауға       

                немесе қалпына келтiруге арналған технологиялар:

 

(W1)         f. 1А002, 1С007.с.оr 1С007.d тармақтар бойынша бақыланатын    

                композициялық материалдарды, қабатты құрылымдарды немесе   

                материалдарды қалпына келтiруге арналған технологиялар;

                Ескерту: 1Е002.f. тармақ бойынша азаматтық ұшу

                         аппараттарының құрылымдарын жөндеуге арналған

                         құрылымдарын көмiртегi талшықтарын немесе жiп

                         тәріздi материалдарды және авиациялық

                         бұйымдарды пайдалану жөнiндегi нұсқаулықтарды

                         эпоксидтердi қарамай да пайдаланатын 

                         технологиялар;

 

1Е101        1А102, 1В001, 1В101, 1В115, 1В116, 1С001, 1С101, 1С107,

(М)          1С111 бастап 1С117, 1D101, 1D103, тармақтарда айқындауға      

             өнiмдi

 

1Е102        1D001, 1D101 немесе 1D103 тармақтарда айқындалған

             Бағдарламалық қамтамасыз етуге арналған жалпы

             технологиялық ескертпеге сәйкес "технологиялар":

 

1Е103        "Композициялық" материалдарды немесе iшінара өңделген

(M6f)        композиттарды өңдеу кезiндегi автоклавтарда температураны,    

             қысымды немесе атмосфераны реттеуге арналған "технологиялар".

                           0                     0  

1Е104        1,573 К (1,300 С)-ден 3,173 К (2,900 С)-ге дейiн 

(М7а)        температура және 130 Ра-дан 20 кРа-ға дейiн қысым кезiнде

             ыдырайтындардан құю қалпы/шаблонында, жүрекшесiнде

             немесе кез келген қасықшада қалыптасатын перолитикалық

             алынатын материалдарды "өндiруге" байланысты "технологиялар";

             Ескерту: 1Е104 тармағы, сондай-ақ газ-алдынан жүрушілердi,

                      процестердi және параметрлердi бақылауды

                      режимдерінiң ағымының жылдамдығына арналған

                      технологияларды да қамтиды:

 

1Е201        1А002, 1А202, 1А225 бастап 1А227 дейiн, 1В201, 1В225 бастап

             1В233 дейiн, 1С002.а.2 немесе d., 1С010.b., 1С202, 1С210,

(N)          1С216, 1С225 бастап 1С240 немесе D201

 

1Е202        1А202 немесе 1А225 бастап 1А227 дейiн айқындалған өнiмдi

(N)          "әзiрлеуге" немесе өндiруге арналған жалпы "технологиялық"

             ескертпеге сәйкес технологиялар.

 

1Е203        1D201 айқындалған "Бағдарламалық қамтамасыз етуге" немесе 

(N)          өндiруге арналған жалпы "технологиялық" ескертпеге сәйкес     

             технологиялар.

 

1Е915        Осы тармақта айқындалған барлық елдерге тиым салынған

 

(М)          Осы каталогтың 1В915 тармағында айқындалған "әзiрлеуге",

             "өндiруге" немесе "пайдалануға" арналған жалпы технологиялық  

             ескертпелерге сәйкес.

 

1Е950        Осы тармақта айқындалған барлық елдерге тиым салынған.

     

(А)          Осы каталогтың 1С950 тармағымен айқындалған құрамаларды       

             "әзірлеуге", "өндіруге" арналған жалпы технологиялық          

             ескертпелерге сәйкес технологиялар;

     

     

                    2-САНАТ. МАТЕРИАЛДАРДЫ ӨҢДЕУ

 

2А           Жүйелер, жабдық және компоненттер

             Ерекше ескерту: Материалдардың Әскери Бақылаулық Тiзімде

                             сипатталған аз шу шығаратын подшипниктер.

 

2А001        Мыналар секiлдi антифрикционды немесе подшипниктер

             жүйесi және олардың компоненттерi;

 

(W)          

             Ескерту: 2А001 тармақ бесiншi сынып немесе одан төмен сынып

                      бойынша ISО-90 халықаралық стандартына сәйкес

                      өндiрушi белгілейтiн рұқсат етулермен подшипниктерге

                      шариктер бақыланбайды;

 

             а. АВЕС 7, АВЕС 7Р, АВЕС 7Т немесе 4-немесе одан жақсы

                сыныптығы ISО стандартына (немесе оның ұлттық баламына     

                сәйкес) өндiрушi белгiлейтiн рұқсаты бар және мыс-никель   

                құймасынан немесе берийлиден жасалған сақинасы шариктерi   

                немесе роликтерi бар шарикті және қатты роликтi            

                подшипниктер;

                Ескерту: 2А001.а тармақ коникалық роликтiк подшипниктердi  

                         бақыламайды;

 

             b. АВЕС 9, АВЕС 9Р немесе 2-немесе одан жақсы сынып

                бойынша ISО стандартына (немесе оның ұлттық баламына

                сәйкес) өндiрушi белгiлейтін рұқсаты бар және басқа

                шарикті және қатты роликтi подшипниктер;

                Ескерту: 2А001.б тармақ коникалық роликтiк подшипниктердi  

                         бақыламайды;

 

             с. Мынадай құраушылардың кез келгенi бар белсендi магниттi

                подшипникті жүйелер:

                1. Магнит индукциясы 2Т немесе одан немесе одан үлкен

                   және икемдiлiк шегі 414 Мпа үлкен материалдар;

                2. Үш өлшемдi миниполярлы жоғары жиілікті магниттелетiн

                   жетек үшiн жарақталған электр магнитті құрылғы;

                   немесе                  0

                3. Температурасы 450 К (177 С) және одан жоғары

                   температуралы позициялық бергіштер;

---------------------------------------------------------------------------

2А001, а                                848210900

                                        848250000

2А001, b                                848280000

2А001, с                                848330100

                                        848330900

---------------------------------------------------------------------------

     

2А225        Мыналар секiлдi сұйық актинидтi металлдардың әсерiнен төзiмдi 

             материалдардан жасалған тиглдер;

 

(N2A1)

             а. Мынадай екi сипаттамаға тиглдер:

                1. Көлемi 150 мл-ден 8л-ге дейiн, және

                2. Мынадай материалдардан жасалған, салмағы бойынша 98%    

                   немесе одан астам тазалықтағы, немесе олармен

                   беттелген:

                   а. Кальций фторидi (Са Ғ2);

                   b. Кальций цирконаты (Са2Zr3);

                   с. Церия сульфидi (Се2S3);

                   d. Эрбия оксидi (Еr2О3);

                   е. Гафний оксидi (НfО2);

                   f. Магний оксидi (МgО);

                   g. Ниобий, титан, вольфрам құймаларының нитридi

                      (шамамен 50% Nb, 20% Тi, 20% W)

                   h. Итрий оксидi (Y2О3);

                   i. Цирконий оксидi (ZrО2);

 

             b. Мынадай екi сипаттамаға ие тиглдер:

                1. Көлемi 50 мл-ден 2 л-ге дейiн, және

                2. Тазалық салмағы бойынша 99,9% немесе одан жоғары

                   танталдан дайындалған немесе қорғалынған;

 

             с. Барлық мынадай сипаттамаларға ие тиглдер:

                1. Көлемi 50 мл-ден 2л-ге дейiн

                2. Тазалық салмағы бойынша 99,8% немесе одан жоғары

                   танталдан дайындалған немесе қорғалынған

                3. Карбидтен, нитриттен, танталдың боридомымен

                   бүркелген (немесе олардың кез келген үлесiмi);

---------------------------------------------------------------------------

2А225, а                                690390900

2А225, b                                6903

                                        810390900

2А225, с                                6903

                                        810390900

---------------------------------------------------------------------------

     

2А226        Мынадай екi сипаттамаға ие екi клапандар:

             а. Диаметрi шартты өтуi бойынша кемiнде 5 м-нен;

             b. Сильфонды тығыздағыш, және

(N3A3)       с. Кемiнде 60% никель бар немесе олармен бүркелiнген,

                қолмен де, сондай-ақ автоматты түрде басқарылынатын

                толықтай алюминийден, алюминий құймасынан,

                никельден немесе оның құймасынан дайындалған;

                Техникалық ескерту:

                Түрлi кiру және шығу диаметрiндегi клапо үшiн шартты өту

                параметрi ең аз диаметрге жатады;

---------------------------------------------------------------------------

2А226, а-                               848110900

2А226, с                                848130990

                                        848140900

---------------------------------------------------------------------------

     

2В           Сынақ, бақылау және өндiрiстiк жабдық

 

             Техникалық ескерту:

             1. Қайталама параллельдi көлбеу осьтер (мысалы, фрезадағы w

                - ось көлбеу егеу немесе қайталама айналу осi, орталық

                сызық ол айналудың бастапқы осiне параллель) көлбеу

                осьтердiң жалпы санына кiрмейдi;

                                              0

                Ерекше ескерту: Айналу осi 360  үлкен бұрышқы бұрылуды

                                көздеуi мiндеттi емес көздейдi, айналу осi 

                                сызықтық қозғалу құрылғысымен басқарылына  

                                алады (мысалы, винттi тiстi рейкамен)

 

             2. Ойыстың номенклатурасы "Сандық бағдарламалық басқарылатын  

                станоктар." Қозғалыстың осьтерi мен түрлерiнің             

                номенклатурасы ISО 841 стандартымен айқындалады.

 

             3. 2В001-ден 2В009-ға дейiнгі санаттар үшiн "еңкейген

                шпиндельдер" айналу осi ретiнде қаралады;

 

             4. Станоктардың әрбiр моделi үшiн сынақтардың жеке

                протоколының орнына ISО 230/2 (1988) халықаралық

                стандартына немесе оның ұлттық баламдарына сәйкес

                келетін сынақтардың келiсiлген рәсiмдерiн пайдаланатын

                позициялаудың дәлдiгiнiң кепiлдiк берiлген деңгейлерiн

                қолдануы мүмкiн.

 

                Ерекше ескерту: Позициялаудың кепiлдiк берген дәлдiгi

                                экспорттау станоктың осы моделiнiң

                                дәлдiгiнiң кепiлi болып танылған да мүше

                                елдiң тиiстi ведомствосы мәлімдейтiн

                                дәлдiктiң деңгейiн бiлдiредi.

 

                                1. Тест жүргiзілетiн модельдiң бес станогын

                                   таңдап алу;

                                2. ISО 230/2 (1988) стандартына сәйкес

                                   сызықтық осьтердiң дәлдiгiн өлшеу;

                                3. Әрбiр ось үшiн А мәнiн айқындау А мәнiн

                                   есептеудiң әдiсi ISО стандартында

                                   сипатталған;

                                4. Әрбiр ось А-ның орташа мәнiн айқындау.  

                                   Бұл осы модельдiң (Ах, Ау...) әрбiр осi 

                                   үшiн кепiлдiк берілетiн мәнi болады     

                                   дегендi білдiреді;

                                5. Екi санаттың тiзімi әрбiр оське қатысты

                                   болғандықтан кепiлдiк берiлетiн         

                                   мәндердiң сызықтық осьтердiң санына     

                                   сәйкес келуi тиiс;

                                6. Егер 2В001.а бастап 2В001.с-ге дейiнгi  

                                   немесе 2В201 тармақтар бойынша          

                                   бақыланбайтын қандай да болмасын осьтiң 

                                   6 мкм немесе тазарту станоктары үшін    

                                   одан жақсы немесе фризерлiк немесе      

                                   токарлық станоктар үшiн 8 мкм немесе    

                                   одан жақсы кепілдiк беретiн дәлдiгi     

                                   болса, өндiрушi дәлдiктiң деңгейiн 18

                                   айда аттестациялау керек;

 

2В001        Дайындаушының техникалық ерекшелiктерге сәйкес

(W)          "Сандық басқармалық басқарудың" электрондық құрылғылармен     

             жарақталуы мүмкiн металлдарды, керамикаларды, композициялық   

             материалдарды өңдеуге немесе кесуге арналған төменде          

             келтiрiлген станоктар олардың кез келгенi үйлесiмдерi

             Ерекше ескерту: Сондай-ақ 2В201 қараңыз.

 

(N1В2.а)     а. Барлық мынадай сипаттамаларға токорлық станоктар:

(W)

             1. ISО 230/2 (1988) халықаралық стандартына немесе оның       

                ұлттық баламдарына сәйкес кез келген сызықтық осьтің       

                бойында позицияның жалпы таңдалуы 6 мкм кем (жақсы) бүкiл  

                қол жетімдi өтемiмен позициялаудың дәлдiгi; және

             2. "Контурлық басқару үшін", бiр мезгілде үйлестірілуі

                мүмкiн екi немесе одан көп осьтер;

                Ескерту: 2В001.а тармақ контактiлiк линзаларды өндiру

                         үшiн арнайы әзiрленген токорлық станоктарды

                         бақыламайды;

 

(N1В2.b)     b. Мынадай сипаттамалардың кез келгенiне ие фрезерлiк

                станоктар:

(W)             1. а. ISО 230/2 (1988) 1 халықаралық стандартына немесе

                   оның ұлттық баламдарына сәйкес кез келген сызықтық

                   осьтің бойында позицияның жалпы таңдалуы 6 мкм кем

                   (жақсы) бүкiл қол жетімдi өтемімен позициялаудың

                   дәлдiгі; және

 

                   b. Yш сызықтық ось оған бiр айналу осi қосылған, олар

                      "контурлық басқару үшiн" бiр мезгiлде үйілуi мүмкiн;

                2. Бес немесе одан көп ось, олар контурлық басқаруы

                   үшiн бiр мезгілде үйiлуi мүмкiн; немесе

                3. ISО 230/2 (1988) 1 халықаралық стандартына немесе

                   оның ұлттық баламына сәйкес кез келген сызықтық

                   осьтің бойында (толық позициялау) 4 мкм-нен (кем жақсы) 

                   бүкiл қол жетімдi өтемiмен көшiру - егеу станоктары     

                   үшiн позициялаудың дәлдiгі;

 

(N1В2.с)     с. Мынадай сипаттамалардың кез келгенiне ие қырнау 

                станоктары:

                1. а. ISO 230/2 (1988) 1 халықаралық стандартына немесе

                   оның ұлттық баламына сәйкес кез келген сызықтық

                   осьтің бойында (толық позициялау) 4 мкм-нен (кем жақсы) 

                   бүкiл қол жетімдi өтемiмен көшiру - егеу станоктары     

                   үшiн позициялаудың дәлдiгі;

                   b. Yш немесе одан көп ось, олар "контурлық басқаруы"

                   үшiн бiр мезгiлде үйiлуi мүмкiн; немесе

     

--------------------------------

ISО 230/2 (1988) стандартына сәйкес позициялаудың дәлдiгiн есептеушi

өндiрушiлер ол орнатылған мүше елдердiң тиiсті ведомстволарынан

консультация алу керек.

 

                   b. Yш немесе одан көп ось, олар "контурлық басқаруы"

                   үшін бiр мезгілде үйiлуi мүмкiн; немесе

                2. Бес немесе одан көп ось, олар "контурлық басқаруы"

                   үшiн бiр мезгiлде үйiлуi мүмкiн;

                   Ескерту: 2В001.с тармағы мынадай қырнау станоктарын

                            бақыламайды:

                            1. Мынадай сипаттамалардың бәріне ие цилиндрлi

                               сыртқы, iшкi қырнау станоктары:

                               а. Цилиндрлiк қырнаумен шектелген;

                               b. Бұйымның ең жоғары мүмкін ұзындығы       

                                  немесе диаметрi 150 мм;

                            2. Шаблон бойынша қырнауға арнайы жобаланған

                               мынадай сипаттамалардың кез келгенiне ие:

                               а. С-ось перпендикуляр жұмыс бетiнiң

                                  қырналатын шеңберiн қолдауға қолданылады;

                                  немесе

                               b. А-ось цилиндрлік жұдырықшаның

                                  конфигурациясын анықтайды:

                            3. Кесiндердi немесе фриздердi өндiру үшiн     

                               арнайы жобаланған егеу және кесiнділік      

                               станоктар;

                            4. Иiр валдарды немесе жұдырықшалық осьтерге

                               өңдеуге арналған станоктар;

                            5. Тегiс қырнау станоктары;

 

(N1В2.d)     d. "Контурлық басқару үшiн" бiр мезгілде үйлестірiлуi

                мүмкiн екi немесе одан кеп айналу осi бар электрұшқындық   

                өңдеуге арналған станоктар (ЭӨС);

 

             е. Металлдарды, керамиканы немесе "композициялық

                материалдарды" өңдеуге арналған станоктар:

                1. Мыналар арқылы:

                   а. Образивтi қондырмалары бар ағынды қоса алғанда су    

                      немесе басқа сұйық ағындар;

                   b. Электронды сәуле немесе

                   с. Лазерлiк сәуле; және

                2. 100 бен 2 немесе одан көп айналу осi бар олар:

                   а. "Контур бойынша басқару" үшiн бiр мезгiлде

                      үйлестiрілуi мүмкiн; және

                                              0 

                   b. Позициялау дәлдiгi 0,003 С (жақсы)

 

(W1)         f. 5000 мм немесе одан астам тесiктердi тесудiң ең жоғары

                тереңдiгiн қамтамасыз ететiн терең тесулердi тесуге

                арналған станоктар немесе терең тесiктер тесу үшiн

                модификацияланған токарлық станоктар;

     

-------------------------------------     

ISO 230/2 (1988) стандартына сәйкес позициялаудың дәлдiгін есептеушi

өндiрушiлер ол орнатылған мүше елдердiң тиiстi ведомстволарынан

консультация алу керек.

 

---------------------------------------------------------------------------

2В001, а                                8458

                                        846490900

                                        846599100

2В001, b                                845931000

                                        845939000

                                        845951000

                                        845961

                                        845969

                                        846490900

                                        846592000

2В001, с                                846011000

                                        846019000

                                        846021

                                        846029

                                        846420900

                                        846593000

2В001, d                                845630000

2В001, е                                843430900

                                        845610000

                                        845690000

2В001, f                                8458

                                        845921

---------------------------------------------------------------------------

     

2В003        "Сандық бағдарламалық басқарылатын" немесе қолмен

             басқарылатын станоктар және олар үшiн арнайы әзiрленген

             компоненттер. Бақылауға арналған жабдық және сырлау,

             түпкiлiкті өңдеу, қырнау немесе ISО 230/2 (1988) халықаралық

             стандартына сәйкес үш сынап бойынша түпкiлiкті өңдеуден

             кейiнгі модульден 15Р% тең немесе астам модульмен 1250 мм-нен 

             астам және беттік енi 15% тең немесе астам шыңдалғандарды     

             хонингтеу (К.с = 40 немесе одан астам) тік тiстi цилиндрлi    

             бiр немесе екi кiрме винттi шестернялар үшiн арнайы          

             әзiрленген бейiмдемелер;

 

(W)

---------------------------------------------------------------------------

2В003                                   846140710

                                        846140790

---------------------------------------------------------------------------

     

2В004        Мынадай барлық құраушылары бар ыстық "изостатты нығыздамалар" 

(W)          және олар үшiн арнайы әзірленген штамптар, матрицалар,        

             компоненттер, бейiмдемелер және басқару элементтерi;

 

(М7n1)       Ерекше ескерту: Сондай-ақ 2В104 және 2В204 қараңыз.

(N2B5)

             а. Iшкi жабық ауыздың бақыланатын жылу шаттары бар және       

                ауыздың iшкi диаметрi 406 мм және одан астам камералар;

             b. Мынадай сипаттамалардың кез келгенi:

                1. Ең жоғары жұмыс қысымы 207 МПа астам;

                               0

                2. 1773 К (1700 С) асатын бақыланатын температуралық     

                   жағдайлар; немесе

                3. Көмiрсутегімен байытуға және ыдыраудың газ түрiндегi    

                   өнiмдерiн кетiруге арналған жабдық;

             Техникалық ескерту:

             Камераның iшкi мөлшерi деп камераның жұмыс мөлшерi ұғынылады, 

             оларда жұмыс қысымымен температурасы болады, камераның       

             мөлшерiне қыспа бейiмдемелердiң мөлшерi кiрмейдi, жоғарыда    

             көрсетiлген мөлшер 2 мөлшердiң-жоғары қысымдағы камераның     

             iшкi диаметрінiң немесе жоғары температуралы оқшауланған      

             камераның iшкi диаметрiнiң ең төменi болады - бұл екi         

             камераның қайсы басқасында болуына байланысты;

             Ерекше ескерту: Арнайы жобаланған матрицаларға,

                             тығыздау-қалыптарына аспаптарына қатысты      

                             1В003, 9В009 тармақтарын және әскери          

                             жарақтардың тiзiмiн қараңыз.

 

2В004                                   846299

 

2В005        2Е003.f. тармақтардан кейiнгi ескертулерде берiлген және

(W)          кестеде көрсетiлген процесстер арқылы электронды өнеркәсiп    

             үшiн арналмаған iшкi қасықшаларға органикалық емес бүркеу,    

             қорғаныштық қабаттар және үстiңгі беттік модификациялар       

             жасаудың процессiн жарақтау, процесстi iске асыру және        

             басқару үшiн арнайы жобаланған жабдық, сондай-ақ автоматты    

             реттеудiң жобаланған арнайы құралдары қондырғылар,            

             манипуляциялар және басқару компоненттерi, оларға мыналар да  

             кiредi:

             а. "Қондырылған бағдарламамен басқарылатын" мынадай барлық    

                көрсеткiштермен бу фазасынан (СVD) химиялық шөгуге         

                арналған өндiрiстiк жабдық:

                1. Процесс мынадай әдiстердiң бiрi үшiн модификацияланған:

                   а. Бүлкiлдейтiн СУП;

                   b. Бақыланатын нуклиациямен (СМТО) жылулық шөгу;

                   с. Күшейтiлген плазма немесе СУП плазмасының көмегімен  

                      және

                2. Мынадай тәсiлдердiң қандай да болмасын бiреуiн қамтиды:

                   а. Айналумен тығыздауға арналған жоғары вакуумды

                      пайдалану (0,01 Па-ға тең немесе кем);

                   b. Тұрған жерiнде бүркудiң қабатының қалыңдығын

                      бақылау құралын пайдалану;

 

             b. 5 мА немесе одан астам шоқтың тоғының күшiмен ионды        

                имплантациялық "басқарылатын қондырылған бағдарламамен"    

                өндiрiстiк жабдық;

 

             с. Есептiк қуаты 80 Квт-дан жоғары, мынадай құрауыштардың кез 

                келгенiне ие электронды сөулемен (ЕVD - РVD) буларды       

                физикалық шөктіруге арналған қондырылған бағдарламамен     

                басқарылатын өндiрiстiк жабдық:

                1. Негiзгі затты берудiң жылдамдығын дәлiректейтiн құю     

                   ваннасындағы деңгейдi басқарудың лазерлiк жүйесi; немесе

                2. Екi немесе одан көп элемент бар бүркеудiң шөгу

                   жылдамдығын нормалау үшiн қажетті будың ағынындағы      

                   иондалған атомдардың фотолюминесцинциидiң принципiнде   

                   жұмыс істейтін компьютермен басқарылатын жылдамдықты    

                   тiркеушi;

 

             d. Мынадай сипаттамалардың кез келгенiне ие плазмалық

                тозаңдатудың "қондырылған бағдарламамен басқарылатын"      

                өндiрiстiк жабдық:

                1. Тозаңдану процесiнiң басталуына кейінгі қысымды

                   0,01 Па дейiн төмендетудi қамтамасыз етуге қабiлеттi

                   вакуумдық камерадағы бақыланатын атмосфераның азаятын   

                   қысымы кезiнде жұмыс iстейтiн (10 кПа тең немесе кем    

                   плазмалық қыздырманың шүмегiнiң шығу қиылысы жоғары     

                   немесе iштен 300 мм өлшенедi; немесе

                2. Өзiнiң құрамында тұрған орнында бүркеу қалыңдығын       

                   бақылайтын құралы бар.

 

             е. Өндiргiштiк тозаңдатуы 15 мкм/с немесе одан астам,

                токтың тығыздығын 0,1 мА/кв мм-нен немесе одан астам       

                қамтамасыз етуге қабiлетті тамшылық шөгудiң метализациясы  

                "қондырылған бағдарламамен басқарылатын" өндiрiстiк        

                жабдық.

             f. Катодта иiннiң тоғының тығыздығын басқаруға арналған

                электр магнитті жүйенi қамтитын катодты - иiндi

                тозаңданудың "қондырылған бағдарламамен басқарылатын"      

                өндiрiстiк жабдық;

 

             g. Тұрған жерiнде мынадай өлшемдердiң кез келгенiнiң жүзеге   

                асыруға мүмкiндiк беретiн ионды метализация "қондырылған   

                бағдарламамен басқарылатын" өндiрiстiк жабдық:

                1. Iшкi қасықшаға енгізiлген қабаттық қалыңдығы және

                   өсудің жылдамдығы; немесе

                2. Оптикалық сипаттамалар;

             Ескерту: 2В005 тармақ кесу аспабын бүркеу үшiн немесе

                      механикалық өңдеу үшiн арнайы әзiрленген химиялық    

                      бушөктiру, катодты, иiндi тозаңдату, тамшының        

                      шөктiру, ионды метализациялау ионды имплантация      

                      жабдығын бақыланбайды;

---------------------------------------------------------------------------

2В005, а                                845690000

                                        942420100

2В005, b                                845610000

2В005, с                                845610000

2В005, d                                845690000

2В005, е                                845690000

2В005, f                                851580900

2В005, g                                845610000

---------------------------------------------------------------------------

     

2В006        Мыналар секiлдi мөлшерлердi өлшеуге немесе бақылауға

             арналған жүйелер немесе жабдық:

(W1)

(N1В3.а)     а. Мөлшерлердi ЭЕМ басқарылатын, "сандық бағдарламалық        

                басқарылатын" немесе "қондырылған бағдарламамен            

                басқарылатын" бақылау машиналары, "өлшеудiң ақаулығы" 3    

                осi бойынша ұзындығы (1,7 + L/1000) мкм-ге тең немесе кем  

                (жақсы) (L-ұзындығы мл өлшенедi), ISО 10360-2 халықаралық

                стандартына сәйкес тестiленетiн;

             Ерекше ескерту: Сондай-ақ 2В206 қараңыз.

 

             b. Мыналар секiлдi сызықтық немесе бұрыштық ауысулар үшiн     

                өлшеу аспаптары:

 

(N1В3.b)     1. Мынадай құраушылардың кез келгенiне не сызықтық немесе     

                бұрыштық ауысуларға арналған өлшеу аспаптары:

                а. "Шешетiн қабiлетi бар контактісiз үлгідегі өлшеу

                   жүйелерi", өлшеулердiң 0,2 мм дейiнгi диапазоны

                   кезiндегі 0,2 мкм тең немесе кем (жақсы);

                b. Мынадай сипаттамаларға ие кернеудiң сызықтық реттелетін 

                   сарамалы түрлендiргішi бар жүйелер:

                   1. "Сызықтығы" 5 мм-ге дейiнгі өлшеулер диапазонында    

                      0.1% тең немесе кем (жақсы);

                   2. +(-)1 К айналадағы температураның ауытқуымен

                      стандартты жағдайлар кезiнде 0,1% тең немесе кем

                      (жақсы) ауытқу;

                с. Барлық мынадай құрайтындарға ие өлшеу жүйелерi:

                   1. "Лазер" бар; және

                   2. Барлық мынадай сипаттамаларға ие стандартты

                      температура мен қысым кезiнде +(-)1 К айналадағы

                      температураның ауытқуы кезiнде кем дегенде 12 сағат

                      бойы сақтайтындар:

                      а. 0,1 мкм немесе кем (жақсы) толық шәкiлде "шешу";  

                         және

                      b. Өлшеудiң ақаулығы (0,2 + L/2000) мкм (L-ұзындығы, 

                         млм өлшенедi, тең немесе кем (жақсы));

 

                Ескерту: 2В006.b.1 тармақ станоктардың жылжымалы

                         бөлiктерiнiң ақаулықтарын өлшеуге арналған

                         "лазер" бар тұйық немесе ашық контурлы керi

                         байланысы жоқ өлшейтiн интерферометрикалық

                         жүйелер, мөлшерлердi немесе осы секiлдi

                         жабдықтарды бақылау құралдары бақыланбайды;

                       0

(N1В3.с)     2. 0,00025 С-қа тең немесе кем (жақсы) бұрыштық күйi

                ауытқитын бұрыштық өлшеу приборлары;

                Ескерту: 2В006.b.2 тармақ айнаның бұрыштық қозғалысын      

                         тiркеуге арналған коллимерленген жарықты          

                         пайдаланатын аптиколлиматорлар секілдi оптикалық  

                         приборлар бақыламайды;

 

             с. 0,5 мн немесе одан кем (жақсы) сезiмталдықпен бұрыштың     

                функциясы ретiнде оптикалық ыдыратуды қолдана отырып       

                үстіңгi беттің кедiр-бұдырын өлшеуге арналған жабдық;

 

                1-ескерту: Өлшеу құралы ретiнде пайдалану мүмкiн

                           станоктар, егер олардың параметрлерi

                           станоктардың немесе өлшеу приборларының

                           функциялары үшiн берілген сәйкес келсе немесе

                           бұдан асып түссе бақылануға жатады;

                2-ескерту: 2В006 тармақта көрсетілген жүйелер, егер

                           олар өзiнiң параметрлерi бойынша олардың

                           жұмыс диапазонында қайсiбiр жерде бақылануға

                           жататын деңгейден асып түссе бақылануға

                           жатады;

---------------------------------------------------------------------------

2В005, а                                903180310

2В005, b, 1                             903140000

2В005, b, 2                             903140000

                                        903180310

                                        903180910

2В005, с                                903140000

---------------------------------------------------------------------------

     

2В007        Мынадай сипаттамалардың кез келгенiне ие "роботтар" арнайы    

(W)          жобаланған контролерлер және оларға арналған жұмыс органдары:

             Ерекше ескерту: Сондай-ақ 2В207 қараңыз.

 

             b. Уақыттың нақты ауқымында бағдарламаларды генерациялай      

                немесе модификациялай отырып немесе бағдарламаға арналған  

                цифрлiк деректер генерациялай немесе модификациялай отырып 

                үш өлшемдi бейнелердi процесстердi, объектiлердi толық     

                өңдеуге қабiлеттілер;

                Ескерту: Бейнелердi, процесстердi немесе объектiлердi

                         өңдеу жөніндегi шектеулер берiлген бұрышпен

                         бақылау немесе тереңдiктi немесе алынған

                         тапсырмаларды (2 1/2 D) текстурасын қабылдаудың   

                         интерпритациясы көлеңкесiнiң шектеулi             

                         тиімдiлiктерi арқылы үшіншi өлшемнiң

                         аппросимакциясын қамтымайды;

 

(N1А3.а.1)   b. Ұлттық қауiпсiздiк стандарттарына сәйкес арнайы әзiрленген 

                жарғыш әскери жарақтардың дайындаудың шарттарына           

                бейiмделген;

 

(N1А3.b.2)   с. Радиациялық-төзiмдiлiгі ретінде арнайы жобаланған немесе   

                бағаланатын, сипаттамалардың дегратациясынсыз 5 х 10 рад   

                (кремний) артыққа төзетiндер (жиынтық базасы); немесе

                Техникалық ескерту:

                Рад терминi (кремний) экрандалмаған кремнилi үлгiмен

                жұтылған иондайтын сәулеленудiң энергиясына (Дж/кг)

                қатысты;

 

             d. 30000 м-нен астын биiктiктердегі операцияларға арнайы

                арналған;

---------------------------------------------------------------------------

2В007, а-                               847989500

2В, d                                   853710100

                                        853710910

                                        853710990

---------------------------------------------------------------------------

     

2В008        Мыналар секiлдi 2В006 және 2В007 тармақтар бойынша

(W)          бақыланатын станоктар немесе жабдықтар үшiн арнайы

             әзiрленген тораптар, блоктар және қосымшалар:

 

             а. 1800 + (600 х L х 10) (L-мл тиiмдiлiк ұзындығы) кем

                (жақсы) толық "дәлдiкке" ие керi байланысы бар сызықтық    

                күйдi бағалау блоктары (мысалы, индуктивтiк үлгідегi       

                приборлар, калибрленген шәкiлдер, инфрақызыл жүйелер       

                немесе "лазерлiк жүйелер)"

                Ескерту: "Лазерлiк" жүйелер үшiн 2В006.b.1 тармаққа

                         ескерту қолданылады;

                       0

             b. 0,00025 С "дәлдiкке" ие керi байланысы бар сызықтық

                күйдi бағалау блоктары (мысалы, индуктивтiк үлгiдегі

                приборлар, калибрленген шәкiлдер, инфрақызыл жүйелер

                немесе "лазерлiк жүйелер)"

                Ескерту: "Лазерлiк" жүйелер үшiн 2В006.b.1 тармаққа

                         ескерту қолданылады;

 

             с. Дайындаушының ерекшелемесiне сәйкес станоктарды 2В         

                тармақта көрсетiлген деңгейге дейiн немесе жоғары

                модификациялайтын қолдану, "құрамдас айналатын столдар"    

                немесе "еңкейген шпиндельдер"

---------------------------------------------------------------------------

2В009, а-                               8466

2В009, b

---------------------------------------------------------------------------

     

2В009        Дайындаушының техникалық ерекшелемесiне сәйкес "сандық 

(W)          бағдарламалық басқарудың" немесе компьютерлiк басқару         

             блоктарымен жабдықталуы мүмкiн және барлық мынадай            

             сипаттамаларға ие әбден сыннан өткен вальцовты және икемдi    

             станоктар;

(М3n1)

 

(N1B1)       Ерекше ескерту: Сондай-ақ 2В109 және 2В209 қараңыз.

 

             а. "Контурлық басқару" үшiн бiр мезгілде және келiсiлiп

                үйлестiре алатын екi немесе одан көп бақыланатын осьтер;   

                және

             b. 60 кН артық айналу осi;

             Техникалық ескерту:

             Сынақтан өткен вальцовты және икемдi станоктардың

             функцияларын бiрiктiретiн станоктар 2В009 тармақтың

             мақсаты үшiн сынақтан өткен вальцовты станоктарға қатысты     

             ретiнде қаралады;

---------------------------------------------------------------------------

2В009, а-                               846229100

2В009, b                                846390100

                                        846390900

---------------------------------------------------------------------------

     

2В104        Өндiрiстік процесстi басқару, күрделi ракеталық шүмектердi

(М7с)        және қайтып оралатын жарықтық аппараттарын тұмсық

             бөлiктерiн тығыздау және пиролиз үшiн арнайы

(N1B5)       құрастырылған жабдық, сондай-ақ жүйелер;

             а. Ең жоғары жұмыс қысымы 69 Мпа немесе одан артық;

                                   0

             b. Камерада 873 К (600 С) немесе одан жоғары бақыланатын    

                температураға жеткiзуге және оны ұстап тұруға қабiлетті;   

                және

             с. Жұмыс камерасының iшкi диаметрi 254 мм немесе одан артық;

---------------------------------------------------------------------------

2В104                                   846299100

                                        846299500

---------------------------------------------------------------------------

     

2В105

---------------------------------------------------------------------------

2В105                                   846299100

                                        846299500

---------------------------------------------------------------------------

     

2В109        2В009 тармақ бойынша бақыланатындарды қоспағанда

(М3n1)       сынақтан өткен аунатылған вальцовты станоктар және олар үшін  

             арнайы құрастырылған мыналар секiлдi компоненттер:

(N1B1)       Ерекше ескерту: Сондай-ақ қараңыз 2В209.

 

             а. Дайындаушының ерекшелемесiне сәйкес "сандық бағдарламалық  

                басқару" (СББ) немесе компьютердiң көмегімен бақылау,      

                тiптi егер тиiстi электронды жабдық орнатуы мүмкiндер      

                станоктармен бiрге немесе оларға арналған компоненттер мен 

                берiлмейдi; және

                1.

                2.

             b. Екi немесе одан көп ось бойынша бiр мезгілдiк "контурлық   

                басқаруға" жол беретiндер;

                Ескерту:

 

                Техникалық ескерту:

                1. 2В009 тармақта қолданымда вальцевальды және икемдi

                   функцияларды бiрiктiретiн станоктарды вальцовтау

                   станоктары ретiнде қаралады;

---------------------------------------------------------------------------

2В109                                   846299100

                                        846390100

                                        846390900

---------------------------------------------------------------------------

    

2В116        Вибрациялық сынақтарға арналған жүйелер, жабдық және оларға 

(М15а)       арналған компоненттер:

(N1B6)       а. Керi байланысты немесе тұйық контурмен басқару әдiстерiн   

                пайдаланатын және "таза стол" режимiнде өлшенген, 50 кН    

                немесе одан артық күшпен итеретiн 20 Гц-ден 2000 Гц-ге     

                дейiнгі жиiлiктер диапазонында 10 Дж (орташа квадраттық    

                мән) немесе одан артық вибрациялық қайта жүктеу құруға     

                қабiлетті вибрациялық сынақтарға арналған жүйелер;

 

             b. Уақыттың нақты ауқымында 5 кГц жоғары өткiзу белдеуiнiң    

                енiне, е-2В116.а тармақта көрсетілген жүйелерде            

                вибрациялық сынақтар үшiн арнайы әзiрленген бағдарламалық  

                қамтамасыз етудiң үйлесiмде пайдалануы үшін құрастырылады;

 

             с. Тиiсті күшейткiштерi бар немесе оларсыз "таза стол

                режимiнде өлшенген" 50 кН немесе одан артық күштi

                беруге қабiлетті және 2В116.а тармақта сипатталған

                сынақ жүйелерiнде қолдануға жарамды вибрациялық

                итергiшгер (вибраторлар);

 

             d. Вибраторлардың көпшiлiгін жүйеге бiрiктiру үшiн

                әзiрленген, "таза стол" режимiнде өлшенген 50 Кн

                жалпы күш беруге қабiлетті және 2В116 тармақта

                сипатталған сынақ жүйелерiнде қолдануға жарамды

                механикалық және электронды компоненттер;

                Ескерту: 2В116 тармақ қолданымда "таза стол" тегiс

                         столды немесе бекiтулерсiз немесе тиiсулерсiз

                         үстiңгi беттi білдiредi;

---------------------------------------------------------------------------

2В116, а                                903120000

2В116, b                                853710100 

                                        853710910 

                                        853710990

2В116. с                                903190900

2В116, d                                903120000 

                                        903190900

---------------------------------------------------------------------------

2В117     

---------------------------------------------------------------------------

2В117

---------------------------------------------------------------------------

     

2В001        2В001 тармақ бойынша бақыланатындарды қоспағанда

             дайындаушының техникалық ерекшелемесiне сәйкес бiр

             мезгiлдiк "контурлық басқару" үшiн электронды құрылғылармен   

             жабдықталған металлдарды, "керамиканы" немесе "композициялық  

             материалдарды" кесуге немесе өңдеуге арналған станоктар.      

 

             Мыналар секілдi екi немесе көп патринаттық осьтерi бар:

(N1В2.b)     а. Мынадай сипаттамалардың кез келгенiне ие жону станоктары:

                1. ISО 230/2 (1988) стандартына немесе ұлттық

                   баламдарына сәйкес кез келген сызықтық осьтің

                   бойында позицияның жалпы таңдануы 0,006 мм-ге

                   қарағанда кем (жақсы) барлық компенсациялық

                   мүмкiншiлiктерi бар позициялаудың дәлдiгі немесе

                2. Екi немесе одан көп горизонтальды бұру осьтерi

                   Ескерту: 2В201 тармақ бойынша мынадай

                            сипаттамаларға ие жону станоктары

                            бақыланбайды:

                            а. Х осi бойынша қозғалу 2 мм-нен артық;

                               және

                            b. Х осi бойынша позиция таңдаудың жалпы

                               дәлдiгi 0,030 мм-ге қарағанда артық

                               (жақсы);

 

(N1В2.с)     b. Мынадай сипаттамалардың кез келгенiне ие қырнау            

                станоктары: 

                1. ISО 230/2 (1988) стандартына немесе ұлттық

                   баламдарына сәйкес кез келген сызықтық осьтің

                   бойында позицияның жалпы таңдануы 0,006 мм-ге

                   қарағанда кем (жақсы) барлық компенсациялық

                   мүмкiншiлiктерi бар позициялаудың дәлдiгі немесе

                2. Екi немесе одан көп горизонтальды бұру осьтерi

                   Ескерту: 2В201.b тармақ бойынша мынадай

                            сипаттамаларға ие қырнау станоктары

                            бақыланбайды:

                         а. Барлық мынадай сипаттамаларға ие сырттан,

                            iштен және сырттан - және iштен қырнауға

                            арналған станоктар:

                            1. Тек цилиндрлiк қырнауға арналған;

                            2. Өңделетiн детальдың ең жоғары сыртқы

                               диаметрi немесе ұзындығы 150 мм;

                            3. "Контурлық басқару үшiн" бiр мезгілде және

                               келiсiмде бақылануы мүмкін екi осьтен артық

                               болмауы; және

                            4. Горизонталь осьтерiнiң болмауы;

                         b. Өңделетiн үстiңгi бетке қырналатын шеңберлер

                            перпендикуляр қондырғы үшiн пайдаланатын       

                            С-ось, ал а-ось цилиндрлiк жұдырықшаларды

                            қырнау үшiн, х, у, с шектелген осьтері бар

                            координатты "қырнау станоктары";

                         с. "Бағдарламалық қамтамасыз етумен" кесушілердi

                            немесе кесуші аспаптарды қайрауға, кесушілердi

                            немесе кесу аспаптарын арнайы әзiрленген

                            станоктар; немесе

                         d. Yйiр және жұдырықшалы валдарды қырнау

                            станоктары;

---------------------------------------     

ISО 230/2 (1988) стандартына сәйкес позициялаудың дәлдігін есептеушi

өндiрушiлер ол орнатылған мүше елдердiң тиiстi ведомстволарынан

консультация алу керек.

---------------------------------------------------------------------------

2В201, а                                845931000

                                        845939000

                                        845951000

                                        845961

                                        845969

                                        846490900

                                        846592000

2В201, b                                846011000

                                        846019000

                                        846021

                                        846029

                                        846420900

                                        846593000

---------------------------------------------------------------------------

 

2В204        2В004 немесе 2В104 тармақтар бойынша бақыланатындардан басқа 

(N1B5)       мынадай секiлдi "изостаттық тығыздаулар":

 

             а. Мынадай сипаттамалардың екеуiне ие изостаттық

                тығыздаулар:

                1. 69 МПа және одан артық ең жоғары жұмыс қысымына жетуге  

                   қабiлеттi, және

                2. Жұмыс камерасының iшкi диаметрi 152 мм-нен артық;

             b. 2В204 тармақ бойынша бақыланатын "изостаттық тығыздаулар"  

                үшiн арнайы әзiрленген плантондар мен матрицалар,          

                сондай-ақ басқару жүйелерi.

 

                Техникалық ескерту:

                Камераның ішкi мөлшерi дегенiмiз - iшкi арматураны

                қамтымайтын жұмыс температурасына да, сондай-ақ жұмыс      

                қысымына да қол жететiн камераның бөлiгiнiң мөлшерi. Бұл   

                мөлшер екi диаметрдің; тығыздау-камерасының немесе         

                оқшауланған пеш камерасының кiшiсімен екi камераның        

                қайсысы екiншiсiнiң iшiне орналасуына қарай айқындалады;

---------------------------------------------------------------------------

2В204                                   846299100

                                        846299500

---------------------------------------------------------------------------

     

2В206        2В006 тармақ бойынша бақыланатындардан басқа мыналар секiлдi  

             мөлшерлердi бақылау тетіктерi, жүйелер немесе құрылғылар:

(N1В3.а)     а. Мынадай сипаттамалардың екеуiне ие мөлшерлердi бақылаудың  

  

                құралдарының компьютермен немесе ЧПУ блогымен              

                басқарылатындар:

                1. Осьтiң екi немесе одан көп координаттары;

                2. Ұзындықтың "өлшеу ақаулығы" (1.25+L/100 мкм)

                   тең немесе кем (жақсы), 0,2 мкм кем (жақсы)

                   өлшеу (дәлдiгiндегі "прибормен тексерiлген")

                   (мұндағы L-мл өлшенген ұзындық) (қараңыз

                   VDI/VDЕ 2617 1 және 2 бөлiмдер);

 

(N1В3.d)     b. Мынадай сипаттамалардың екеуiне ие жартылай

                сфералардың параметрлерiн сызықтық және бұрыштық

                бiр мезгілде тексеруге арналған жүйелер:

                1. Кез келген сызықтық осьтiң бойындағы "өлшеу ақаулығы" 5 

                   мм-ге 3,5 мкм-ге тең немесе кем (жақсы); және

                                               0

                2. Бұрыштық өлшеу ақаулығы 0,02 С иiнге тең немесе кем;

 

                1-ескерту: Өлшеу құралы ретiнде пайдалана алатын

                           станоктар егер олардың параметрлерi

                           станоктар немесе өлшеу приборлары үшiн

                           белгiленген сипаттамаларға сәйкес келсе

                           немесе асып түссе экспорттық бақылау

                           бақылануға жатады;

                2-ескерту: 2В206 тармақта сипатталған жүйелер

                           егер олар экспорттық бақылауға жататын

                           үлгілерден қайсыбiр жерде олардың жұмыс

                           диапазонында асып кететiн болса экспорттық      

                           бақылауға жатады;

                Техникалық ескерту:

                1. Мөлшерлердiң өлшеу жүйелердiң көрсеткiштерiнiң

                   дәлдiгiн бақылау үшiн қолданылатын приборлар

                   VDI/VDЕ 2617, 2-3-4 бөлiмдерде келтiрілген

                   талаптарға сәйкес болуы тиiс;

                2. 2В206 тармақта көрсетiлген өлшеулердiң барлық

                   параметрлерi толық ақаулық ретiнде емес +/-

                   тұрғысында ұғынылады;

---------------------------------------------------------------------------

2В206, а                                903180310

2В206, b                                903140000

---------------------------------------------------------------------------

     

2В207        2В007 тармақта сипатталғандардан басқа мынадай "роботтар"     

             немесе "жұмыс органдары"

(N1А3.а.1)   а. Жарылыс қаупi бар ортадағы жұмысқа арналған

                қауiпсiздiктiң ұлттық стандарттарына арнайы әзiрленген     

                "роботтар" немесе "жұмыс органдары" (мысалы, жарылыс қаупi 

                бар ортадағы жұмысқа арналған электро аппаратураның        

                параметрлерiне қанағаттандырушы шектеулер);

 

(N1А3.b)     b. 2В207.а. тармақ бойынша бақыланатын "роботтар"

                немесе "жұмыс органдары" үшiн арнайы әзiрленген

                контролерлер;

---------------------------------------------------------------------------

2В207, а                                847989500

2В207, b                                853710100

                                        853710910

                                        853710990

---------------------------------------------------------------------------

     

2В209        2В009 немесе 2В109 тармақтар бойынша бақыланатындардан басқа 

(N1B1)       аунатпа вальцовты функцияларды орындауға қабiлетті аунатпа    

             вальцовты және икемдi станоктар немесе мынадай сипаттамаларға 

             ие қаптаулар:

             а. Мынадай сипаттамалардың екеуiне ие станоктар:

                1. Yш немесе одан көп валиктердi (белсендi немесе

                   бағыттаушы), және

                2. Дайындаушының техникалық ерекшелемесiне сәйкес "сандық  

                   бағдарламалық басқару" (СББ) блоктарымен немесе         

                   компьютерлiк басқарумен жабдықталуы мүмкiн;

             b. Ішкi диаметрi 75-тең 400 мм-ге дейiнгi цилиндрлiк

                нысандарға арналған роторлы - аунатпа қаптамалар;

                Ескерту: 2В209.а тармақ, сондай-ақ металды қалыптастыру    

                         үшiн арналған тек бiр валы бар және екi қосалқы   

                         валы, олар қаптаманы қолдайтын, бiрақ             

                         деформациялау процессіне тiкелей қатыспайтын      

                         станоктарды қамтиды;

---------------------------------------------------------------------------

2В209, а                                846229100

                                        846390100

                                        846390900

2В209, b                                846610100

---------------------------------------------------------------------------

     

2В225        Радиохимиялық бөлу операцияларында және ыстық камераларда     

             дистанциялық iс-әрекеттердi қамтамасыз ету үшiн пайдалануы 

(N1А4)       мүмкiн мынадай сипаттамалардың кез келгенiне ие дистанциялық  

             манипуляторлар:

 

             а. Оператордың iс-әрекетiн 0,6 м немесе одан астам артық      

                қалыңдықтағы ыстық камераның қабырғасының бойымен беруге   

                қабiлеттi (қабырғаның бойы) операциясы немесе

             b. Оператордың iс-әрекетiн 0,6 м немесе одан астам артық      

                қалыңдықтағы ыстық камераның қабырғасының қақпағы арқылы   

                беруге қабiлетті (қақпа арқылы) операциясы немесе;

                Техникалық ескерту:

                Дистанциялық манипуляторлар адам-оператордың iс-әрекетiн   

                дистанциялық iс-әрекетін қолға және терминалдық          

                фиксаторға берудi қамтамасыз етедi.

                "Қожайын/қызметшi" үлгiсiндегі жүйелер (оператордың

                қозғалысын көшiретiн манипуляторлар) немесе джойстикпен

                немесе клавиатурамен басқарылатын манипуляторлар;

---------------------------------------------------------------------------

2В225, а-                               842890990   

2В225, b

---------------------------------------------------------------------------

     

2В226        Вакуумдық немесе бақыланатын ортамен (инертті газ)

             индукциялық пештер және олар үшiн арнайы әзiрленген

             күштiк жабдық мыналар секiлдi:

(N1B4)

             Ерекше ескерту: Сондай-ақ 3В қараңыз.

 

             а. Төменде саналанған сипаттамалардың бәрiне ие пештер:

                                                    0

                1. Жұмыс температурасын 1,123 К (850 С) астам

                   дамытуға қабiлетті;

                2. Диаметрi 600 мм немесе кем индукциялық катушкалармен    

                   жарақталған;

                3. 5 кВт-ға тең немесе асатын кiру қуаты үшiн

                   құрастырылған;

 

             с. 5 кВт-ға тең немесе астам бастапқы шығу қуаты бар күштік   

                жабдық, 2В226.а тармақ бойынша бақыланатын пештер үшiн     

                арнайы әзiрленген;

 

                Ескерту: 2В226 тармақ бойынша жартылай өткiзгiш

                         пластиндерді өңдеу үшін құрастырылған

                         пештер экспорт бақылауға жатпайды;

---------------------------------------------------------------------------

2В226, а-                               8504  

2В226, b                                851420100

---------------------------------------------------------------------------

     

2В227        Мыналар секiлдi вакуумды және атмосферамен бақыланатын

             металлургиялық балқыту және құю пештерi:

(N1B7)

             а. Мынадай сипаттамалардың екеуiне ие электр иiндiк

                балқыту пештерi:

                1. 1000-нан 20000 текше см-ге дейiнгі көлемдегi

                   электродтарды пайдаланушы, және

                              0

                2. 1,973 (1700 С) жоғары балқыту температурасы

                   кезiнде процестi қамтамасыз ететiн;

 

             b. Мынадай сипаттамалардың екеуiне ие электронды-сәулелi      

                балқыту және плазмалық иiндiк пештер:

                1. Қуаты 50 кВт немесе артық, және

                              0  

                2. 1,473 (1200 С) жоғары балқыту температурасы

                   кезiнде процестi қамтамасыз ететiн;

 

             с. 2В227.а немесе b. тармақтар бойынша бақыланатын кез

                келген пеш үшiн арнайы келтiрiлген бақылау мониторингтің   

                компьютерлiк жүйелерi;

---------------------------------------------------------------------------

2В227, а                                851430900

2В227, b                                851430900

2В227, с                       

---------------------------------------------------------------------------

     

2В228        Роторларды дайындау және жинауға арналған жабдық, реттеушi    

             жабдық, сондай-ақ мыналар секiлдi сильфондарға арналған 

(N3B2)       қаптамалармен сәндiк мөр таңбалар:

 

             а. Газ центрифугинiң, диафрагмалармен қақпақтардың

                роторларының түтіктiң секцияларын жинауға арналған

                монтаждық жабдық;

                Ескерту: 2В228.а. тармақ прециозды қаптамаларды мөр

                         таңбалармен қысқыштарды қамтиды;

 

             b. Жалпы осьтің бойындағы газ центрифугінің роторының  

                түтiктік секцияларының орталықтауға арналған реттеу

                жабдығы;

                Техникалық ескерту:

                Әдетте мұндай жабдық ротордың түтiктiң секцияларын

                орталықтау үшiн пайдаланатын пневматикалық күштiң

                цилиндрлердің процессін басқаратын компьютерге қосылған

                прециоздық өлшеу бергiштерiнен тұрады.

 

             с. Гофорлы сильфондарды дайындауға арналған қаптамалармен     

                штамптар;

                Техникалық ескерту:

                2В228.с тармақтағы сильфондарда барлық мынадай

                сипаттамалар бар:

                1. Iшкi диаметрi 75-тен 400 мм-ге дейiн;

                2. Ұзындығы 12,7 мм немесе артық;

                3. Гофрдың тереңдiгi 2 м-нен астам; және

                4. Жоғары берiктiктегi алюминий мартинцивтi-ескiретiн

                   болаттың құймаларынан және жоғары берiктiктегi

                   талшықты немесе жiп тәрiздi материалдардан әзiрленген;

---------------------------------------------------------------------------

2В228, а                                847989800

2В228, b                                903180310

2В228, с                                846694000

---------------------------------------------------------------------------

     

2B230        0-ден 13 кПа-ға дейiнгі диапазонда абсолюттiк қысымды

(N3А7)       өлшеуге қабiлетті және мынадай сипаттамалардың екеуiне

             қабiлетті "қысым бергіштерi":

 

             а. Сезiмтал элементтер, никельден дайындалған немесе

                қорғалынған салмағы бойынша 60% астам никель бар

                никельдi құймалар не алюминий немесе алюминийлi

                құймалар; және

             b. Мынадай сипаттамалардың кез келгенiне ие:

                1. 13 кПа-ға дейiнгi шәкілдi және +/- 1% астам толық

                   шәкiлдегі қысым бергіштерi; немесе

                2. 13 кПа-дан астын толық шәкiлдегі және +/- 130 Па

                   жақсы дәлдiктегі қысым бергіштерi;

                   Техникалық ескерту:

                   2В203 тармақта қолданымда "дәлдiк" қоршаған ортаның

                   түрлi температурасы кезiндегi би сызықтағы,

                   бистеризистi және үдете туындаушылықты білдiредi;

---------------------------------------------------------------------------

2В230, а                                902620300

2В230, b                                902620300

---------------------------------------------------------------------------

     

2В231        Төменде санамаланған сипаттамалардың барлығына ие вакуумдық 

(N3А8)       насостар:

             а. Кіру диаметрi кемiнде 380 мм;

             b. Айдау жылдамдығы секундына 15 мл немесе одан артық; және

             с. 13 МПа жоғары шектi вакуум құруға қабiлетті;

                Техникалық ескерту:

                1. Айдау жылдамдығы азот немесе ауа бойынша өлшеу

                   кезiнде айқындалады;

                2. Шектi вакуум дегеніміз бұл - насосты жабу кезiнде оның

                   кiруiнде айқындалатын вакуумның шамасы;

---------------------------------------------------------------------------

2В231, а-                               841410300

2В231, с                                841410500

                                        841410900

---------------------------------------------------------------------------

     

2В232        Бұйымның 2 км/с немесе артық қозғалысының жылдамдығын 

(N5B2)       қамтамасыз етуге қабiлетті көп каскадты жеңiл газды           

             жеделдеткiштерi немесе басқа жоғары жылдамдықтағы

             лақтыру құралдары (катушкалық, электромагниттік,

             электротермикалық немесе басқа жоғары технологиялық

             жүйелер);

 

2В232                                   8501     

 

2В350        Мыналар секiлдi химиялық өндiрiстiк қондырғылар мен

(А)          жабдық:

             а. Араластырғышпен немесе онсыз 0,1 м (100 л) астам

                немесе 20 м (20000 л) толық iшкi (геометриялық

                көлеммен) реакторлар немесе рекциялық ыдыстар,

                олардың өңделетiн немесе ондағы химикалармен тiкелей       

                байланыстағы барлық үстiңгi беттерi мынадай

                материалдардың кез келгенiмен дайындалған:

                1. 25%  жоғары астам никель және 20% хром салмағы

                   бойынша бар құймалар;

                2. Фтор полимерлер;

                3. Шынылар (шыныланған немесе эмальды бүркеулердi

                   қоса алғанда;)

                4. 40% астам (салмағы бойынша) никель бар никель немесе    

                   никельдi құймалар;

                5. Тантал немесе танталды құймалар;

                6. Титан немесе титанды құймалар;

                7. Цирконий немесе цирконилi құймалар;

 

             b. Реакторларда немесе реакциялық ыдыстарда пайдаланатын      

                араластырғыштар олардың реактордағы бар немесе өңделетiн   

                химикалиялармен тiкелей байланыстағы барлық үстiңгi        

                бетi мынадай материалдардың кез келгенiнен дайындалған:

                1. 25%  жоғары астам никель және 20% хром салмағы

                   бойынша бар құймалар;

                2. Фтор полимерлер;

                3. Шынылар (шыныланған немесе эмальды бүркеулердi

                   қоса алғанда;)

                4. 40% астам (салмағы бойынша) никель бар никель немесе    

                   никельдi құймалар;

                5. Тантал немесе танталды құймалар;

                6. Титан немесе титанды құймалар;

                7. Цирконий немесе цирконилi құймалар;

 

             с. Араластырғышпен немесе онсыз 0,1 м (100 л) астам

                немесе толық iшкi (геометриялық көлеммен) сақтауға         

                арналған резервуарлар немесе қабылдағыштар олардың         

                өңделетiн немесе ондағы химикалармен тiкелей байланыстағы  

                барлық үстiңгi беттерi мынадай материалдардың кез          

                келгенiмен дайындалған:

                1. 25%  жоғары астам никель және 20% хром салмағы

                   бойынша бар құймалар;

                2. Фтор полимерлер;

                3. Шынылар (шыныланған немесе эмальды бүркеулердi

                   қоса алғанда;)

                4. 40% астам (салмағы бойынша) никель бар никель немесе    

                   никельдi құймалар;

                5. Тантал немесе танталды құймалар;

                6. Титан немесе титанды құймалар;

                7. Цирконий немесе цирконилi құймалар;

 

             d. Жылу алмастырудың үстiңгi бетiнiң алаңы 20 м аз жылу       

                алмастырғыштар немесе конденсаторлар, өңделетiн            

                химикалиялармен тiкелей байланыстағы барлық үстiңгi        

                беттерi мынадай материалдардың кез келгенiнен дайындалған:

                1. 25%  жоғары астам никель және 20% хром салмағы

                   бойынша бар құймалар;

                2. Фтор полимерлер;

                3. Шынылар (шыныланған немесе эмальды бүркеулердi

                   қоса алғанда;)

                4. Графит;

                5. 40% астам (салмағы бойынша) никель бар никель немесе    

                   никельдi құймалар;

                6. Тантал немесе танталды құймалар;

                7. Титан немесе титанды құймалар;

                8. Цирконий немесе цирконилi құймалар;

                9. Кремнийдің карбиді;немесе

                10.Титанның карбиді.

 

             е. Ішкi диаметрi 0,1-ден асатын дистиляторлық немесе

                абсорциялық колонналар, олардың химикалиялармен

                тiкелей байланыстағы барлық үстiңгi беттерi мынадай        

                кез келген материалдардан дайындалғандар:

                1. 25%  жоғары астам никель және 20% хром салмағы

                   бойынша бар құймалар;

                2. Фтор полимерлер;

                3. Шынылар (шыныланған немесе эмальды бүркеулердi

                   қоса алғанда;)

                4. Графит;

                5. 40% астам (салмағы бойынша) никель бар никель немесе    

                   никельдi құймалар;

                6. Тантал немесе танталды құймалар;

                7. Титан немесе титанды құймалар;

                8. Цирконий немесе цирконилi құймалар;

 

             f. Дистанциялық басқарылатын құю жабдығы, оның ішкi диаметрi  

                0,1-ден асатын дистиляторлық немесе абсорциялық            

                колонналар, олардың химикалиялармен тiкелей байланыстағы   

                барлық үстiңгi беттерi мынадай кез келген материалдардан   

                дайындалғандар:

                1. 25%  жоғары астам никель және 20% хром салмағы

                   бойынша бар құймалар;

                2. 40% астам (салмағы бойынша) никель бар никель немесе    

                   никельдi құймалар;

 

             g. Ағынды табуға арналған тесiктерi бар санмәрте тығыздау

                винтелдерi, сильфонды үлгідегі тығыздағышы бар винтельдер, 

                керi (тежегішті) винтельдер немесе мембраналы винтельдер   

                олардың реактордағы бар немесе өңделетiн химикалиялармен   

                тiкелей байланыстағы барлық үстiңгі беттерi мынадай

                материалдардың кез келгенiнен дайындалған:

                1. 25%  жоғары астам никель және 20% хром салмағы

                   бойынша бар құймалар;

                2. Фтор полимерлер;

                3. Шынылар (шыныланған немесе эмальды бүркеулердi

                   қоса алғанда;)

                4. 40% астам (салмағы бойынша) никель бар никель немесе    

                   никельдi құймалар;

                5. Тантал немесе танталды құймалар;

                6. Титан немесе титанды құймалар;

                7. Цирконий немесе цирконилi құймалар;

 

             h. Ағынды табуға арналған тесiктерi бар көп қабырғалылы түтiк 

                желiлерi олардың химикалиялармен тiкелей байланыстағы    

                барлық үстiңгi беттерi мынадай кез келген материалдардан   

                дайындалғандар:

                1. 25%  жоғары астам никель және 20% хром салмағы

                   бойынша бар құймалар;

                2. Фтор полимерлер;

                3. Шынылар (шыныланған немесе эмальды бүркеулердi

                   қоса алғанда;)

                4. Графит;

                5. 40% астам (салмағы бойынша) никель бар никель немесе    

                   никельдi құймалар;

                6. Тантал немесе танталды құймалар;

                7. Титан немесе титанды құймалар;

                8. Цирконий немесе цирконилi құймалар;

 

             i. Герметикалық санмәрте тығыздауымен, магниттік жетекпен,    

                сильфонды немесе диафрагмалық, дайындаушының              

                ерекшелемесiне сәйкес 0,6 м 3/сағат жоғары ең жоғары       

                өндiргіштiктегі герметикалық насостар, немесе              

                дайындаушының ерекшелемесiне сәйкес ең жоғары өндiргiштiгi 

                5 м /сағаттан жоғары (қалыпты жағдайлар 

                                               0                    

                кезiнде-температура С (273 К (0 С)) және қысымы 1013 Кка 

                (вакуумдық насостар, олардың химикалиялармен өңделетін     

                тiкелей байланыстағы барлық үстiңгi беттiң мынадай         

                материалдардың кез келгенiнен дайындалған:

                1. 25%  жоғары астам никель және 20% хром салмағы

                   бойынша бар құймалар;

                2. Керамикалар;

                3. Феросилици;

                4. Фтор полимерлер;

                5. Шыны;

                6. Графит;

                7. Никель 40% астам бар никельді бар құймалар (салмағы     

                   бойынша)    

                8. Тантал немесе танталды құймалар;

                9. Титан немесе титанды құймалар;немесе

                10. Цирконий немесе цирконилi құймалар;

 

             j. 1С350 тармақ бойынша бақыланатын, қалдықтарды берудiң      

                арнайы құрастырылған және арнайы тиеу-түсiру тетiктерi 

                                                                 0    

                бар, камерадағы орташа температурасы 1273 К (1000 С)     

                химикалилердi жағуға арналған пештер, олардың қалдықтарды  

                өнiмдерiмен тікелей байланыстағы қалдықтарды беру          

                жүйесiндегі барлық бетi мынадай материалдардың кез         

                келгенімен дайындалған немесе кез келгенiмен бүркемелеген:

                1. 25%  жоғары астам никель және 20% хром салмағы

                   бойынша бар құймалар;

                2. Керамикалар;

                3. Никель 40% астам бар никельді бар құймалар (салмағы     

                   бойынша);

--------------------------------------------------------------------------

2В350, а                                731010000 

                                        841940000 

                                        847982000

2В350, b                                847982000 

                                        847990920 

                                        847990980

2В350, с                                730900300 

                                        731010000 

                                        731100 

                                        860900900

2В350, d                                841950900

2В350, е                                841940000

2В350, f                                842230000

2В350, g                                848180790 

                                        848180870 

                                        848180990

2В350, h                                841990900

2В350, i                                841381900 

                                        841410300 

                                        841410500 

                                        841410900

2В350, j                                841780900 

                                        851420900 

                                        851430900

---------------------------------------------------------------------------

 

2В351        Мыналар секiлдi токсиндi газдарды бақылау жүйелерi мен 

(А)          бергіштерi:

             а. Үздiксiз жұмыс iстеу үшiн жобаланған және 1С350

                тарауында көрсетiлген олардың 0,3 мг/текше м немесе

                кем шоғырлануы кезiндегі бұрыштық уландырғыш

                заттардың немесе химикаттардың агенттерiн табу үшiн

                жарамды; немесе

             b. Холинестираз тобы препараттарының көмегі кезiнде

                фосфор органикалық қосылыстарды табу үшiн жобаланған       

                бергiштер:

---------------------------------------------------------------------------

2В351, а-                               902710100 

2В351, b                                902710900 

                                        902790900

---------------------------------------------------------------------------

 

2В352        Мына секiлдi биологиялық материалдарды өңдеуге арналған 

(А)          жабдық:

             а. Биологиялық қорғаудың (Р3 немесе Р4) жоғары және

                барынша деңгейiн қамтамасыз ететін жабдықтар

                жиынтығы.

                Техникалық ескерту:

                Р3 немесе Р4-тiң  (ВL3, ВL4, L3, L4) қорғалынуы деңгейi

                ДДҰ-да айқындалған (лабораториялық биоқорғау жөніндегi     

                басшылық 1988 жыл);

 

             b. Патогендi "микроорганизмдердi", "вирустарды" немесе

                "токсиндердi" аэрозолдарды құру тәуекелiнсiз үздiксiз

                культивациялау үшiн пайдалануы мүмкiн ферментерлер

                және 100 л немесе одан астам толық сиымдылыққа ие;

                Техникалық ескерту:

                Ферментерлер биореакторларды, термостаттарды және үздiксіз 

                ағындық жүйелердi қамтиды; 

 

             с. Аэрозолдар түзусiз түзу тәуекелiнсiз патогендердi

                үздiксiз сетте сеперациялауды қамтамасыз етсiн және

                барлық мынадай сипаттамаларға ие центрифугилiк

                сеператорлар:

                1. Өндiргіштігi 100 л/сағат астам;

                2. Конструкция сырланған тоттанбайтын болаттан немесе      

 

                   титаннан толықтай немесе iшiнара орындалған;

                3. Қос немесе көп қабатты тығыздаушы бу төсенiштерi;

                4. Алдын ала бөлшектеусiз бумен стерилизация

                   мүмкiншілігі;

                Техникалық ескерту:

                Центрифугилiк сеператорлар декантерлеуге арналған

                құрылғыларды қамтиды;

 

             d. Микробтарды, вирустарды немесе токсиндердi аэрозолдар түзу 

                тәуекелiнсiз үздiксiз сеперациялауға арналған және екi     

                мынадай сипаттамаға ие көлденең ағымдағы сүзгiден өткiзу   

                жүйелерi:

                1. Сүзгiден өткiзу алаңы 5 шаршы м астам; және

                2. Алдын ала бөлшектеусiз стерилизациялау мүмкiншiлiгi;

 

             е. Тәулiгiне 50-ден 1000 кг мұзға дейiнгі өндiргіштікпен

                лиофильдi кетіруге арналған жабдық;

 

             f. Лабораторияларды Р3 немесе Р4 биологиялық қорғау

                деңгейлерiмен пайдалануы мүмкiн жабдық:

                1. Толық немесе ішінара дербес желдетiлетiн

                   қорғаныштық костюмдер;

                2. III сыныбының биологиялық қорғаныштық бокстары немесе   

                сол секiлдi қорғаныш деңгейi бар оқшаулайтын жүйелер;

                   Ескерту: 2В352.f тармақ бойынша оқшаулайтын жүйелер     

                            икемді изоляторларды, кептіру бокстарын,       

                            анаэропты камераларды және сақтауға арналған   

                            камераларды қамтиды;

 

             g. Микробтардың, вирустардың, токсиндердiң бiр текше

                м. одан артық көлемiмен аэрозолдардың әсер етуiн

                зерттеуге арналған аэрозолды (ингаляциялық) камералар;

---------------------------------------------------------------------------

2В352, а

2В352, b                                841989990

28352, с                                842119910

2В352, d                                842129900

2В352, f, 1                             847989800

2В352, f, 2                             841480900

2В352, g                                842489900

---------------------------------------------------------------------------

     

2С           Материалдар

     

             жоқ

 

2D           Бағдарламалық қамтамасыз ету

 

2D001        2А001 немесе 2В001-ден бастап 2В009 тармақ бойынша

(W1)         бақыланатын жабдықтарды "әзiрлеу", "өндiру", немесе

(N)          "қолдану" үшiн арнайы жобаланған немесе модификацияланған 

(М)          "бағдарламалық қамтамасыз ету".

 

1D002        Электронды құрылғылар оның ішінде осындай құрылғыларға немесе 

(W)          жүйелерге мынадай операциялардың кез келгенiнен орындауға     

             қабiлетті "сандық бағдарламалық қамтамасыз ету" блок түрiнде  

             жұмыс iстеуге беретін қосымша қондырғыларды бағдарламалық     

             қамтамасыз ету

 

(N1D3)       а. "Контурлық басқару үшiн бiр мезгілде" төрт осьті

                үйлестіру; немесе

 

             b. Нақты уақыт ауқымында мынадай түрлердің кез келгенiнде     

                станокпен орындалатын операциялардың барысында аспаптың    

                қозғалысының траекториясын, шпиндельдiң беру жылдамдығы    

                мен күйiн өзгертуге арналған деректердi өңдеуге жүзеге     

                асыру:

                1. Деректер базасымен циклдерде және iс-әрекетті өлшеу

                   көмегiмен екi немесе одан көп ось бойынша жұмыс

                   iстеуге арналған бағдарламалық деректердiң бiр

                   бөлiгін автоматты есептеу және модификациялау;

                2. Процесстi оңтайландыру үшiн бiр немесе одан көп

                   машиналық командаларды компьютерлiк модельдiң

                   (стратегияның) көмегімен бiр физикалық ауыспалы,

                   өлшенген және өңделгеннен астам (адаптивтi) басқару;

 

(N1D3.N2)    Ескерту: 2D002 тармақ 2-санаттың тармақтары бойынша           

                      бақыланбайтын станоктардың жұмысы үшiн арнайы        

                      әзiрленген немесе модификацияланған "бағдарламалық   

                      қамтамасыз етудi" бақыламайды.

 

2D101        2В104, 2В105, 2В109, 2В116, 2В117 немесе 2В119-дан

             1В122-ге дейiн, немесе 2В116 тармақтар бойынша

             бақыланатын жабдықта пайдалану үшiн арнайы әзiрленген         

             "бағдарламалық қамтамасыз ету".

 

(М)

 

             Ерекше ескерту: Сондай-ақ 2D004 қараңыз.

 

2D201        2В204, 2В206, 2В207, 2В209, 2В227 немесе 2В229 тармақтар

             бойынша бақыланатын жабдықта пайдалану үшiн арнайы

             әзiрленген "бағдарламалық қамтамасыз ету".

 

2D201        2В201 тармақ бойынша бақыланатын жабдықта "әзiрлеу",          

             "өндiру", немесе "пайдалану" үшін арнайы әзiрленген

             немесе модификацияланған "бағдарламалық қамтамасыз ету".

 

2D

 

1Е           Технология

 

2Е001        2А, 2В немесе 2D тармақтар бойынша бақыланатын жабдықты 

(W1-X)       "әзiрлеу" немесе "бағдарламалық қамтамасыз ету" үшiн арналған 

             жалпы технологиялық ескертуге сәйкес "технологиялар".

 

(М)

(N)

(А)

 

2Е002        2А немесе 2В тармақтар бойынша бақыланатын жабдықты

(W)          "әзiрлеу" немесе "өндiру" үшiн арналған жалпы технологиялық

             ескертуге сәйкес "технологиялар"

 

2Е003        Мыналар секiлдi басқа "технологиялар":

(W)

             а. Бағдарламалардың элементтерiн дайындауға немесе

                модификациялауға арналған "сандық бағдарламалық

                басқарудың" блоктарының интегралдық бөлiгі ретiнде

                интерактивтi кестелерiн "әзiрлеуге" арналған

                "технологиялар";

 

             b. Металл өңдеудiң өндiрiстiк процестерiнiң төменде

                санамаланған "технологиялар":

 

                1. Мынадай процестердiң кез келгенi үшiн арнайы

                   жобаланған аспапты тығыздау қалыптарын немесе қысу

                   бейiмдемелерiн жобалау "технологиялары":

                   а. "Аса пластикалық қалыптау";

                   b. "Диффузиялық дәнекерлеу";

                   с. "Тiкелей гидравликалық тығыздау";

 

                2. Төменде санамаланған процесстi iске асырудың

                   параметрлерiн немесе әдiстерiн қамтитын және басқарылу

                   пайдаланатын техникалық деректер:

                   а. Алюминийлi, титанды құймаларды немесе

                      "суперқұймаларды", "аса пластикалық қалыптау":

                      1. Yстiңгі беттің дайындығы туралы деректер;

                      2. Деформациялау туралы дәрежесi туралы деректер;

                      3. Температура;

                      4. Қысым;

                   b. "Суперқұймаларды" немесе титанды құймаларды

                      "диффузиялық" (дәнекерлеу):

                      1. Үстiңгi беттің дайындығы туралы деректер;

                      2. Температура;

                      3. Қысым;

                   с. Алюминийлi немесе титанды құймаларды "іс-әрекетпен"  

                      тiкелей гидравликалық тығыздау:

                      1. Қысым;

                      2. Циклдiң ұзақтығы;

                   d. Титанды, алюминийдi немесе "суперқұймаларды"

                      "ыстық изостатты" тығыздау:

                      1. Температура;

                      2. Қысым;

                      3. Циклдiң ұзақтығы;

 

             с. Ұшу аппараттарының корпустарының конструкцияларын

                дайындауға арналған гидравликалық созба қалыптау

                машиналарын немесе тиiстi матрицаларды "әзiрлеудiң",      

                "өндiрудiң" технологиялары;

 

             d. "Сандық бағдарламалық басқару" блоктарының iшінде

                жобалық деректердiң машиналық командалардың

                генераторларын (мысалы, бағдарламалардың элементтерiн)     

                "әзiрлеуге арналған технологиялар;"

 

             е. "Сандық бағдарламалық басқару" блоктарының операциялық     

                мүмкiншiлiктерiн зауыттық жағдайларда арттыратын сараптық  

                жүйелерге құю үшiн интеграциялайтын "бағдарламалық         

                қамтамасыз етуге әзiрлеуге арналған технологиялар;"

 

             d. Органикалық емес немесе төмендегі кестенiң "Нәтижелейтiн

                қаптау" бағанында (төменде үш-те келтiрiлген) белгiленген

                бұйымдардың үстiңгі бетінiң модификациясымен органикалық

                емес үстiңгi беттiк жабуда қолдануға арналған              

                технологиялар; Төмендегi кестенiң "Iшкi қасықша" бағанында 

                белгіленген электронды емес iшкі қасықшалар "субстраттар"; 

                Төмендегi кестенiң "Бүркеудi жасау процесiнiң атауы"      

                бағанында белгiленген және техникалық ескертумен           

                айқындалған процестердiң көмегімен

               

                Ескерту: кесте және техникалық ескерту 2Е301 тармақтан

                         кейiн келтiрілген;

 

2Е101        2В004, 2В009, 2В104, 2В109, 2В116 немесе 2D101-де санамаланған

             жабдықта немесе "бағдарламалық қамтамасыз етуге" пайдалануға  

             арналған жалпы технологиялық ескертуге сәйкес "технология"

(М)

     

(N)     

 

2Е201        2А225, 2А226, 2В001, 2В006, 2В007.b., 2В007.с., 2В008, 2В009,

             2В201, 2В204, 2В206, 2В207, 2В209, 2В225 бастап 2В232-ге      

             дейiн, 2D201 немесе 2В202 тармақтарда санамаланған жабдықта 

(N)          немесе "бағдарламалық қамтамасыз етуге" пайдалануға арналған

             жалпы технологиялық ескертуге сәйкес "технологиялар".

 

2Е301        2В350-ден 2В352-ге тармақтарда санамаланған бұйымдарды

(А)          пайдалану үшiн талап етiлетін "технология".

 

 

           Жабуларды шөктірудiң техникалық қабылдауларының кестесі

---------------------------------------------------------------------------

1.    ! Жабуды жасау про. ! 2. Ішкі қасықша     ! 3. Нәтижелейтін жабу

      ! цесінің атауы (1)*!                     !

---------------------------------------------------------------------------

А.     Бу фазасынан (CVD)     "Суперқұймалар"    Ішкі канал үшін

       химиялық шөгуі                            алюминилидтер

     

                           Аз коэффициенттік     Сицилидтер

                           кеңеюімен керамика    Карбидтер

                           мен шыны (14)         Диэлектрлік қабаттар (15)

                                                 Алмаз

                                                 Алмаз тәрізді             

                                                 көміртегілер (17)

     

                           Металдық "матрица.    Сицилидтер

                           дағы" композициялық"  Карбидтер

                           материалдар, кера.    Металдар, жоғарыда

                           мика және көміртегі   көрсетілген материалдардың

                           -көміртегі            араластырғыштары (4),

                                                 Диэлектрлік қабаттар (15),

                                                 алюминидтер, алюмидтер    

                                                 құймалары (2)  

                                                 Нитрид бора

     

                           Цементтелген          карбидтер, вольфрамдар,

                           вольфрамның карбиді   жоғарыда көрсетілген 

                           (16), кремний         материалдардың

                           карбиді               араластырғыштары (4),

                                                 Диэлектрлік қабаттар (15)

     

                           Молибден және оның    Диэлектрлік қабаттар (15)

                           құймалары

     

                           Берилий және оның     Диэлектрлік қабаттар (15)

                           құймалары             Алмаз

                                                 Алмаз тәрізді

                                                 көміртегілер (17)

     

                           Бергіш терезелер.     Диэлектрлік қабаттар (15)

                           інің материалдары     Алмаз

                           (9)                   Алмаз тәрізді

                                                 көміртегілер (17)

     

В.     Термо-буландыр.      

       ғыштың (ТЕ-РVD) 

       бу фазасынан 

       химиялық шөгу

     

       Будың физикалық     "Суперқұймалар"       Сицилидтің құймалары,

       шөгуі (РVD):                              алюминидтердің құймалары

       Электр сәулесімен                         (2), MCrAIX цирконийдің

       шөгуі (EB-PVD)                            модификацияланған түрлері,

                                                 силицидтер, алюминидтер,

                                                 жоғарыда көрсетілген      

                                                 материалдардың            

                                                 араластырғыштары (4) 

---------------------------------------------------------------------------

     

     

           Жабуларды шөктірудiң техникалық қабылдауларының кестесі

---------------------------------------------------------------------------

1.    ! Жабуды жасау про. ! 2. Ішкі қасықша     ! 3. Нәтижелейтін жабу

      ! цесінің атауы (1)*!                     !

---------------------------------------------------------------------------

В.1    (жалғасы)           Аз коэффициенттік     Диэлектрлік қабаттар (15)

                           кеңеюімен керамика                 

                           мен шыны (14)

 

                           Коррозиялы-берік      MCrAIX Цирконийдің

                                                 модификацияланған түрлері,

                                                 жоғарыда көрсетілген      

                                                 материалдардың            

                                                 араластырғыштары (4)  

     

                           Металдық "матрица.    Сицилидтер

                           дағы" композициялық"  Карбидтер

                           материалдар, кера.    Металдар, жоғарыда

                           мика және көміртегі   көрсетілген материалдардың

                           -көміртегі            араластырғыштары (4),

                                                 Диэлектрлік қабаттар (15)

                                                 Бордың нитриді

     

                           Цементтелген          Карбидтер, вольфрамдар,

                           вольфрамның карбиді   жоғарыда көрсетілген 

                           (16), кремний         материалдардың

                           карбиді               араластырғыштары (4),

                                                 Диэлектрлік қабаттар (15)

     

                           Молибден және оның    Диэлектрлік қабаттар (15)

                           құймалары             Алмаз тәрізді

                                                 көміртегілер (17)

     

                           Берилий және оның     Диэлектрлік қабаттар (15)

                           құймалары                    

     

                           Бергіш терезелер.     Диэлектрлік қабаттар (15),

                           інің материалдары     боридтер берилий

                           (19)                               

     

                           титан құймалары (13)  Боридтер

                                                 Нитридтер

    

В.2    Резесту қыздыру     Аз коэффициенттік     Диэлектрлік қабаттар (15)

       арқылы иондаудың    кеңеюімен керамика                

       булы фазасынан      мен шыны (14)                                   

       физикалық шөктіру                                 

       (ионды-гальваника.                                                  

       лық жабу)                                                   

     

                           Металдық "матрица.    Диэлектрлік қабаттар (15)

                           дағы" композициялық"            

                           материалдар, кера.                       

                           мика және көміртегі                             

                           -көміртегі                                      

---------------------------------------------------------------------------

     

           Жабуларды шөктірудiң техникалық қабылдауларының кестесі

---------------------------------------------------------------------------

1.    ! Жабуды жасау про. ! 2. Ішкі қасықша     ! 3. Нәтижелейтін жабу

      ! цесінің атауы (1)*!                     !

---------------------------------------------------------------------------

В.2    (жалғасы)           Цементтелген          Диэлектрлік қабаттар (15)

                           вольфрамның карбиді                        

                           (16), кремний                        

                           карбиді               

     

                           Молибден және оның    Диэлектрлік қабаттар (15)

                           құймалары             

     

                           Берилий және оның     Диэлектрлік қабаттар (15)

                           құймалары                    

     

                           Бергіш терезелер.     Диэлектрлік қабаттар (15),

                           інің материалдары     Алмаз тәрізді   

                           (19)                  көміртегілер (17)

 

В.3    Бу фазасынан        Аз коэффициенттік     Сицилидтер

       физикалық шөгуі:    кеңеюімен керамика    Диэлектрлік қабаттар (15) 

       Лазермен булануы    мен шыны (14)         Алмаз тәрізді   

                                                 көміртегілер (17)

 

                           Металдық "матрица.    Диэлектрлік қабаттар (15)

                           дағы" композициялық"            

                           материалдар, кера.                      

                           мика және көміртегі                             

                           -көміртегі                                 

                                                 

                           Цементтелген          Диэлектрлік қабаттар (15)

                           вольфрамның карбиді                        

                           (16), кремний                         

                           карбиді               

     

                           Молибден және оның    Диэлектрлік қабаттар (15)

                           құймалары             

     

                           Берилий және оның     Диэлектрлік қабаттар (15)

                           құймалары                    

     

                           Бергіш терезелер.     Диэлектрлік қабаттар (15) 

                           інің материалдары     Алмаз тәрізді   

                           (19)                  көміртегілер (17)

 

В.4    Бу фазасынан        "Суперқұймалар"       Сицилидтің құймалары,

       физикалық шөгуі:                          алюминидтердің құймалары

       катодты-иінді                             (2), MCrAIX             

       разряд                                    

 

                           Полимерлер (11)       Боридтер,

                           және органикалық      Карбидтер,

                           "матрицадағы"         Нитридтер

                           "композиттік          алмаз тәрізді

                           материалдар"          көміртегілер (17)     

---------------------------------------------------------------------------

     

 

           Жабуларды шөктірудiң техникалық қабылдауларының кестесі

---------------------------------------------------------------------------

1.    ! Жабуды жасау про. ! 2. Ішкі қасықша     ! 3. Нәтижелейтін жабу

      ! цесінің атауы (1)*!                     !

---------------------------------------------------------------------------

С.     Пакетті цементті    Металдық "матрица.    Сицилидтер

       (Цементтеудің па.   дағы" композициялық"  Карбидтер

       кеттік емес жоға.   материалдар, кера.    Жоғарыда

       рыда көрсетілген    мика және көміртегі   көрсетілген материалдардың

       А. тармағын қара.   -көміртегі            араластырғыштары (4)

       ңыз                                       

                           Титан құймалары (13)  Сицилидтер,

                                                 алюминидтер,

                                                 алюминидтердің құймалары

     

                           құймалар және тығыз   Сицилидтер,

                           қалқитын металдар     Оксидтер

     

D.     Плазмалық тозаңдану  "Суперқұймалар"      MCrAIX Цирконийдің

                                                 модификацияланған түрлері,

                                                 Жоғарыда көрсетілген      

                                                 материалдардың            

                                                 араластырғыштары (4),     

                                                 Коррозиялы-берік          

                                                 никель-графит,            

                                                 Коррозиялы-берік          

                                                 никель-хром-              

                                                 алюминий-бентонит,        

                                                 Коррозиялы-берік          

                                                 алюминий-кремний-

                                                 полиэфир. Алюминидтердің  

                                                 құймалары    

 

                           Алюминидтің           MCrAIX цирконийдің

                           құймалары (6)         модификацияланған түрлері,

                                                 жоғарыда көрсетілген      

                                                 материалдардың            

                                                 араластырғыштары (4)

 

                           Құймалар және тығыз   Алюминидтер,

                           қалқитын металдар     Сицилидтер, 

                                                 Карбидтер

     

                           Коррозиялы-берік (7)  Цирконийдің

                                                 модификацияланған түрлері,

                                                 жоғарыда көрсетілген      

                                                 материалдардың            

                                                 араластырғыштары (4)

---------------------------------------------------------------------------

 

 

           Жабуларды шөктірудiң техникалық қабылдауларының кестесі

---------------------------------------------------------------------------

1.    ! Жабуды жасау про. ! 2. Ішкі қасықша     ! 3. Нәтижелейтін жабу

      ! цесінің атауы (1)*!                     !

---------------------------------------------------------------------------

D.     (жалғасы)           Титандық құймалары    Карбидтер,         

                           (13)                  Алюминидтер,              

                                                 Сицилидтер,               

                                                 Алюминидтердің            

                                                 құймалары,                

                                                 Коррозиялы-берік          

                                                 никель-графит,            

                                                 Коррозиялы-берік          

                                                 никель-хром-              

                                                 алюминий-бентонит,        

                                                 Коррозиялы-берік          

                                                 алюминий-кремний-

                                                 Полиестер.

 

Е.     Суспензияның шөгуі  Тығыз қалқитын

       (шламдар) (8)       металдар

 

                           Көміртегі-көміртегі, Жеңіл қалқитын сицилидтер, 

                           металл "матрицала.    жеңіл қалқитын алюминид.

                           рымен" "композиция.   тер, (жылуға берік

                           лық" материалдар      элементтердің

                           және керамика         материалдарынан басқа)

     

F.     Металлдық тозаңдану  "Суперқұймалар"      Сицилидтің құймалары,     

                                                 алюминидтердің құймалары  

                                                 (2), Алюминидтермен

                                                 модификацияланған

                                                 Металлдар,

                                                 MCrAIX цирконийдің

                                                 модификацияланған түрлері,

                                                 платиндер,                

                                                 жоғарыда көрсетілген      

                                                 материалдардың            

                                                 араластырғыштары (4)     

     

                           Аз коэффициенттік     Сицилидтер,

                           кеңеюімен керамика    платиндер,                

                           мен шыны (14)         жоғарыда көрсетілген      

                                                 материалдардың            

                                                 араластырғыштары (4), 

                                                 Диэлектрлік қабаттар (15) 

                                                 Алмаз тәрізді   

                                                 көміртегілер (17)

     

                           Титандық құймалары    Боридтер, нитридтер,

                           (13)                  оксидтер, сицилидтер,

                                                 алюминидтер,              

                                                 алюминидтердің құймалары  

                                                 (2), карбидтер

---------------------------------------------------------------------------

     

 

           Жабуларды шөктірудiң техникалық қабылдауларының кестесі

---------------------------------------------------------------------------

1.    ! Жабуды жасау про. ! 2. Ішкі қасықша     ! 3. Нәтижелейтін жабу

      ! цесінің атауы (1)*!                     !

---------------------------------------------------------------------------

F.     (жалғасы)           Көміртегі-көміртегі,  Сицилидтер, карбидтер,    

                           металл "матрицала.    тығыз қалқитын металдар,

                           рымен" "композиция.   жоғарыда көрсетілген

                           лық" материалдар      материалдардың қоспалары

                           және керамика         (4), диэлектрлік       

                                                 қабаттар (15) 

                                                 бордың нитриді

     

                           Цементтелген          Карбидтер, Вольфрам,

                           вольфрам карбиді      жоғарыда көрсетілген 

                           (16), кремний         материалдардың қоспалары

                           карбиді               диэлектрлік қабаттар (15)

                                                 бордың нитриді

     

                           Молибден және оның    Диэлектрлік қабаттар (15),

                           құймалары             боридтер

     

                           Берилий және оның     Диэлектрлік қабаттар (15)

                           құймалары             

     

                           Бергіш терезелер.     Диэлектрлік қабаттар (15)