Қазақстан Республикасының көлік-коммуникация кешенінің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 3 қарашадағы N 1665 қаулысы

      "Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрлігінің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 12 қазандағы N 1521  қаулысына сәйкес, сондай-ақ көлік-коммуникация кешеніндегі мемлекеттік басқаруды оңтайландыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. Қоса беріліп отырған: 
      1) <*>
      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
       ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.07.22.
N 724   қаулысымен
      2. <*>
       ЕСКЕРТУ. 2-тармақ күшін жойды - ҚР Үкіметінің 2004.11.24. N   1232 қаулысымен.
        3. Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігі осы қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     

    Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы              
Үкiметiнiң                       
2000 жылғы 3 қарашадағы              
N 1665 қаулысымен                  
бекітілген                       

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне
енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.07 № 753 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      2. <*>
       ЕСКЕРТУ. 2-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2003.07.22.
N 724   қаулысымен .

      3. <*>
       ЕСКЕРТУ. 3-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2004.11.24. N  1232 қаулысымен.

      4. <*>
       ЕСКЕРТУ. 4-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2001.02.09.
N 214   қаулысымен .  

      5. <*>
      6. <*>
       ЕСКЕРТУ. 5,6-тармақтардың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2004.11.24. N  1232 қаулысымен.
     7. "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 12 қазандағы N 1521  қаулысына :
     мынадай мазмұндағы 1-1 тармақшамен толықтырылсын:
     "1-1. Байланыс және ақпараттандыру саласындағы функцияларын, сондай-ақ қоса берiлiп отырған тізбеге сәйкес штат санын жаңадан құрылған Комитетке бере отырып, Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi Көлiктiк бақылау комитетiнiң аумақтық органдарын қайта ұйымдастыру жолымен Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігі Байланыс және ақпараттандыру жөніндегі комитетінің аумақтық бөлімшелері - мемлекеттік мекемелер құрылсын.".     

  Қазақстан Республикасының
Көлік және коммуникациялар министрлігі
Байланыс және ақпараттандыру жөніндегі
комитетінің аумақтық органдары - мемлекеттік
мекемелердің тізбесі

     NN                Атауы                Орналасқан жері     

     1.    Астана қаласы мен Ақмола           Астана қаласы
           облысы бойынша байланыс
           және ақпараттандыру
           жөнiндегi басқарма

     2.    Алматы қаласы мен Алматы           Алматы қаласы
           облысы бойынша байланыс
           және ақпараттандыру
           жөнiндегі басқарма

     3.    Байланыс және ақпараттандыру       Ақтөбе қаласы
           жөнiндегi Ақтөбе облыстық
           басқармасы

     4.    Байланыс және                      Атырау қаласы
           ақпараттандыру жөнiндегi
           Атырау облыстық
           басқармасы

     5.    Байланыс және                      Өскемен қаласы
           ақпараттандыру жөнiндегi
           Шығыс Қазақстан
           облыстық басқармасы

     6.    Байланыс және                      Жамбыл қаласы
           ақпараттандыру жөнiндегi
           Жамбыл облыстық
           басқармасы

     7.    Байланыс және                      Орал қаласы
           ақпараттандыру жөніндегі
           Батыс Қазақстан
           облыстық басқармасы

     8.    Байланыс және                      Қарағанды қаласы
           ақпараттандыру жөнiндегі
           Қарағанды облыстық
           басқармасы

     9.    Байланыс және                      Қызылорда қаласы
           ақпараттандыру жөнiндегi
           Қызылорда облыстық
           басқармасы 

     10.   Байланыс және                      Қостанай қаласы
           ақпараттандыру жөнiндегi
           Қостанай облыстық
           басқармасы

     11.   Байланыс және                      Ақтау қаласы
           ақпараттандыру жөнiндегі
           Маңғыстау облыстық
           басқармасы

     12.   Байланыс және                      Павлодар қаласы
           ақпараттандыру жөнiндегi
           Павлодар облыстық
           басқармасы

     13.   Байланыс және                      Петропавл қаласы
           ақпараттандыру жөнiндегi
           Солтүстiк Қазақстан
           облыстық басқармасы

     14.   Байланыс және                      Шымкент қаласы
           ақпараттандыру жөнiндегi
           Оңтүстiк Қазақстан
           облыстық басқармасы

О некоторых вопросах транспортно-коммуникационного комплекса Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2000 года N 1665

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2000 года N  1521 "Некоторые вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан", а также в целях оптимизации государственного управления в транспортно-коммуникационном комплексе Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемые: 
      1)  (иcключен постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2003 года  N 724 ).
      2) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан. 

      2.  (Утратил силу - постановлением Правительства РК от 24 ноября 2004 года  N 1232 )

      3. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления. 

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

     Премьер-Министр
  Республики Казахстан

                                                                                                                                       Утверждены 
                                   постановлением Правительства   
                                        Республики Казахстан 
                                    от 3 ноября 2000 года N 1665

           Изменения и дополнения, которые вносятся в 
    некоторые решения Правительства Республики Казахстан 

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 07.06.2012 № 753 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).
      2.  (Исключен - постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2003 года  N 724 ).
      3.  (Утратил силу - постановлением Правительства РК от 24 ноября 2004 года  N 1232 ) .
      4. ( Пункт 4 утратил силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2001 года N  214 .) 
      5.  (Утратил силу - постановлением Правительства РК от 24 ноября 2004 года  N 1232 ) .
      6.  (Утратил силу - постановлением Правительства РК от 24 ноября 2004 года  N 1232 ) .
      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2000 года N  1521 "Некоторые вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан" дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания: 
      "1-1. Создать государственные учреждения - территориальные подразделения Комитета по связи и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан путем реорганизации территориальных органов Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан с передачей функций в области связи и информатизации, а также штатной численности вновь образованному Комитету согласно прилагаемому перечню.".

                              Перечень 
          государственных учреждений - территориальных органов
       Комитета по связи и информатизации транспорта Министерства  
          транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

N п/п       Наименование                         Место дислокации

1.  Управление по связи и                       г. Астана
     информатизации по городу Астане и
     Акмолинской области

2.  Управление по связи и                       г. Алматы
     информатизации по городу Алматы и 
     Алматинской области

3.  Актюбинское областное управление            г. Актобе
     по связи и информатизации

4.  Атырауское областное управление             г. Атырау
     по связи и информатизации

5.  Восточно-Казахстанское областное            г. Усть-Каменогорск
     управление по связи и информатизации

6.  Жамбылское областное управление по          г. Тараз
     связи и информатизации

7.  Западно-Казахстанское областное             г. Уральск 
     управление по связи и информатизации

8.  Карагандинское областное управление         г. Караганда
     по связи и информатизации

9.  Кызылординское областное управление         г. Кызылорда
     по связи и информатизации

10.  Костанайское областное управление по        г. Костанай
     связи и информатизации

11.  Мангистауское областное управление по       г. Актау
     связи и информатизации

12.  Павлодарское областное управление по        г. Павлодар
     связи и информатизации

13.  Северо-Казахстанское областное управление   г. Петропавловск
     по связи и информатизации

14.  Южно-Казахстанское областное управление по  г. Шымкент 
     связи и информатизации