Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Республикалық ветеринариялық зертханасы" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 30 желтоқсан N 1957

      Ветеринариялық айқындау жұмысының қазіргі заманғы деңгейін қамтамасыз ету, жануарлардың аса қауіпті, баяу жүретін және экзотикалық ауруларының алдын алу мен оларды айқындау жөніндегі ветеринариялық-санитариялық шаралардың тиімділігін арттыру, сондай-ақ жануарлардың ағзасындағы, жануар тектес өнімдер мен шикізаттағы жоғары уытты немесе радиоактивті заттарды анықтау мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Республикалық ветеринариялық зертханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ведомстволық бағынысындағы "Республикалық ветеринариялық зертханасы" мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Мекеме) етіп қайта құру арқылы қайта ұйымдастырылсын.
      2. Мекеменің штат саны Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ведомстволық бағынысындағы мемлекеттік мекемелердің штат саны лимитінің шегінде белгіленсін.
      3. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі белгіленген тәртіппен 2001 жылға арналған республикалық бюджетте "Жануарлар ауруларын айқындау" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат есебінен және шегінде Мекеменің қаржыландырылуын қамтамасыз етсін.
      4. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі заңнамада P990119_ белгіленген тәртіппен:
      1) Мекеменің Жарғысын бекітсін;
      2) Мекеменің мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
      3) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      6. Осы қаулы 2001 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің
      бірінші орынбасары

О реорганизации Республиканского государственного предприятия "Республиканская ветеринарная лаборатория" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2000 года N 1957

      В целях обеспечения современного уровня ветеринарной диагностической работы, повышения эффективности ветеринарно-санитарных мероприятий по профилактике и диагностике особо опасных, медленных и экзотических заболеваний животных, а также определения высокотоксичных или радиоактивных веществ в организме животных, продуктах и сырье животного происхождения Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Реорганизовать Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Министерства сельского хозяйства путем преобразования в государственное учреждение "Республиканская ветеринарная лаборатория" подведомственное Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан (далее - Учреждение).
      2. Определить штатную численность Учреждения в пределах лимита штатной численности государственных учреждений подведомственных Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан.
      3. Министерству финансов Республики Казахстан в установленном порядке обеспечить финансирование Учреждения за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2001 год по программе "Диагностика болезней животных".
      4. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:
      1) утвердить Устав Учреждения;
      2) обеспечить государственную регистрацию Учреждения;
      3) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.

      6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2001 года.


     Первый заместитель

     Премьер-Министра

     Республики Казахстан               


(Специалисты: Склярова И.В.,

              Умбетова А.М.)