Аграрлық секторға несие беру мәселелерi туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 25 қаңтар N 137

      Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң қаржы қаражатына қол жеткiзуiн қамтамасыз ету және тиiмдi пайдаланылуын арттыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI: 
      1.  (1-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.07. N    645 қаулысымен).
      2. "Аграрлық несие корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамы мемлекеттiң 100 пайыз қатысуымен құрылсын. 
      3. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі заңнамада белгіленген тәртiппен 2001 жылы: 
      "Аграрлық несие корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамының жарғылық капиталын қалыптастыру үшiн "Аграрлық несие корпорациясын құру туралы" N 40 бағдарлама бойынша республикалық бюджеттен 150 000 000 (жүз елу миллион) теңге сомасында қаражат бөлсiн; 
      "Аграрлық несие корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамының несиелiк ресурстарын қалыптастыру үшiн көздер қарастырсын. 
      4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінiң Мемлекеттiк мүлік және жекешелендiру комитетi заңнамада белгіленген тәртiппен: 
      "Аграрлық несие корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамының жарғысын бекiтсiн; 
      мемлекеттiк тiркеуден кейiн "Аграрлық несие корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамы акцияларының мемлекеттiк пакетiне иелiк ету және пайдалану құқығын Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгiне берсiн; 
      осы тармақтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын. 
      5.  (5-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.07.07. N    645 қаулысымен).
        6. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi "Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiне және ұйымдардағы қатысудың мемлекеттiк үлестерiне мемлекеттiк меншiктiң түрлерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 12 сәуiрдегi N 405 
қаулысына  және "Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiне және республикалық меншiктегi ұйымдардағы мемлекеттiк үлестерге иелiк ету және пайдалану бойынша құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 мамырдағы N 659  қаулысына  тиiсті толықтыру әзiрлесiн және бекiтуге енгізсiн.
      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрi А.С. Есiмовке жүктелсiн. <*>
       ЕСКЕРТУ. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.03.05. N 276  қаулысымен .
      8. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi. 

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы          
Yкiметінiң                 
2001 жылғы 25 қаңтар          
N 137 қаулысымен            
мақұлданған               

Мемлекеттік қаржы ресурстарын тарта отырып ауыл шаруашылығы өндiрiсiне несие берудiң
ПИЛОТТЫҚ ЖОБАСЫ

      Жобаның мақсаты: Ауыл шаруашылығы өндiрiсiне несие беру жүйесiн ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiнiң қаржылық қаражатын тарту және осы мақсатқа бөлiнетiн мемлекеттік несие ресурстарын тиiмдi пайдалану арқылы ұйымдастыру. 

  Жобаны iске асырудың негізгі кезеңдерi 

      1. Пилоттық жоба (бұдан әрi - Жоба) екi кезеңде iске асырылады, оның әрбiреуi республикалық және аймақтық деңгейге сай қаржы институттарын құруға бағытталған іс-шаралардың кешенiн орындауды көздейдi. 
      2. Бiрiншi кезеңнiң iс-шараларын iске асыру мамандырылған қаржы институты - Аграрлық несие корпорациясын құруға бағытталған. 
      3. "Аграрлық несие корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамы (бұдан әрi - Корпорация) мемлекеттiң 100 пайыз қатысуымен жабық акционерлiк қоғам нысанында құрылады. 
      4. Корпорацияның жарияланған жарғылық капиталы 150 000 000 (жүз елу миллион) теңге мөлшерiнде қалыптасады. 
      5. Қазақстан Республикасының Yкiметi Корпорацияға 9 000 000 (тоғыз миллион) дейiнгi АҚШ доллары сомасында несиелiк ресурстарды бередi. Несиелiк ресурстар Корпорацияға сыйақының (мүдденiң) нөлдiк ставкасы бойынша бес жыл мерзiмге берiледi.
      5-1. Корпорация республикалық бюджет қаражатын Жобаны және Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттік аграрлық азық-түлiк бағдарламасын iске асыру шеңберiнде пайдаланады. <*>
       ЕСКЕРТУ. 5-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2004.03.05. N 276  қаулысымен .
        6. Корпорация несие операцияларын жүргізудегі өз қызметі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы негiзiнде жүзеге асырады және тек ауылдық несие серiктестiктерiне несие бередi. 
      7. Жобаның екiншi кезеңiнде аймақтық қаржы институттарының - ауылдық несие серiктестіктерiнiң желiсiн құру көзделедi. 
      8. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгі, облыстардың әкiмдерi және Корпорация ауылдық несие серiктестiктерiн құру жөнiндегі ұйымдастыру жұмыстарын жүргізедi. 
      9. Ауылдық несие серiктестiктерiн құру ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi тиiмдi және/немесе қайта өңдеудi жүргiзетiн өңiрлерде пайдалы, экономикалық тұрғыдан өзiн ақтайтын аграрлық өнеркәсiп кешенi секторларында жүргiзiледі. <*>
       ЕСКЕРТУ. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.03.05. N 276  қаулысымен .
        10. Ауылдық несие серiктестiгі (бұдан әрi - Серiктестік) өз қызметiн Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық кесiмдерiне сәйкес жүзеге асырады. 
      11. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Корпорацияның уәкiлетті органы ретiнде Корпорацияның iшкi құжаттарын әзiрлеу кезiнде мынадай талаптарды: 
      1) Серiктестiктiң ықтимал қатысушыларына (ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiне): 
      - Серiктестiктiң ықтимал қатысушылары Серiктестiктiң жарғылық капиталына жарнаны тек қана ақшалай енгiзудi, бұл ретте заңды тұлғалар үшiн - өз қаражаты шегінде; жеке тұлғалар үшiн - алынған таза табыс есебiнен енгізудi; 
      - Серiктестiк құрылған кезде Серiктестiктiң ықтимал қатысушыларында ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiру және/немесе қайта өңдеу саласындағы қызметiнiң үш жылдан кем емес мерзiмi болуын; 
      - қолда бар жылжымайтын мүлiкке тиiсті үлгіде ресiмделген құжаттарының болуын; 
      - өндiрiстiк-қаржы қызметi орнықтылығының болуын; 
      - олар өндiретiн өнiмнiң жалпы көлемiнiң кемiнде 50 пайызы ауыл шаруашылығы өнiмiн құрайтын өндiрiстiң жүзеге асырылуын; 
      - ауыл шаруашылығы өнiмiнiң қайта өңделуiн және сатылуын көздесiн; <*>
      2) ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң үлесi Серiктестiктiң жарғылық капиталының кемiнде 50 пайызын, ал олардың саны 20 қатысушыны құрауы тиiс; 
      3) Серiктестiктiң жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерi кемiнде 3 000 000 (үш миллион) теңгенi құрауы тиiс; 
      4) қатысушының ең төменгі жарнасы 100 айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде белгiленедi. Серiктестiктi басқаруға қатысу - Серiктестiктiң жарғылық капиталына төленген жарнаға бара-бар. 
       ЕСКЕРТУ. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.03.05. N 276  қаулысымен .
        12. Корпорация құрылатын Серiктестiктердiң жарғылық капиталына өзiнiң жарғылық капиталының қаражаты есебiнен қатысады. Бұл ретте Серiктестiктердiң жарғылық капиталындағы Корпорацияның үлесi бастапқы кезеңде үлесiн немесе оның бөлiгін Серiктестiктiң басқа қатысушыларына немесе оған жаңадан қабылданғандарға сату арқылы, Серiктестiктердiң қолданылып жүрген жарғылық капиталындағы Корпорацияның үлесiн бiрте-бiрте азайту шартымен кемiнде 35 пайызды құрауға тиiс.
      13. Корпорация заңнамада белгiленген тәртiппен Серiктестiктердiң қызметiн басқаруға қатысады. 

  Серiктестiктердiң несие ресурстарын қалыптастыру көздерi

       14. Серiктестiктiң бастапқы айналым капиталы:
     - Серiктестіктiң жарғылық қорының сатып алынған үлесiнiң төлемiне енгiзiлетiн Серiктестік қатысушыларының жарналары;
     - Корпорация бөлетiн жеңiлдiк беретiн несие ресурстары;
     - Серiктестiктiң қатысушыларында болатын бос ресурстар;
     - Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қаражаттың есебiнен қалыптасады.
     15. Серiктестіктерге Корпорацияның несие ресурстары қайтарымдылық, ақылы және мерзiмдiлiк шартында бөлiнедi. 

  Несие ресурстарының қайтарымдылығын қамтамасыз ету

       16. Серiктестiк қатысушыларына бөлiнетiн несие ресурстарының қайтарымдылығын қамтамасыз ететiн тәсiл:
     - Серiктестiктiң қатысушылары берген өтiмдi кепiлдi несие мүлiгі;
     - Серiктестіктiң кемiнде 2 қатысушысының кепiлгерлігі, бұл ретте кепiлгерлер несие алушы бола алмайды;
     - екiншi деңгейдегі банктің тиiсті түрде ресiмделген кепiлдiк хаты;
     - қолданылып - жүрген азаматтық заңнамада көзделген өзге де тәсiлдер болып табылады. 

О вопросах кредитования аграрного сектора

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года N 137

      В целях обеспечения доступности и повышения эффективности использования финансовых средств сельскими товаропроизводителями Правительство Республики Казахстан постановляет: 
      1.  (Утратил силу постановлением Правительства РК от 7 июля 2006 года N  645).
      2. Создать закрытое акционерное общество "Аграрная кредитная корпорация" со 100-процентным участием государства. 
      3. Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательном порядке в 2001 году: 
      выделить из республиканского бюджета по программе N 40 "О создании аграрной кредитной корпорации" средства в сумме 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге для формирования уставного капитала закрытого акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация"; 
      изыскать источники для формирования кредитных ресурсов закрытого акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация". 
      4. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке: 
      утвердить устав закрытого акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация"; 
      после государственной регистрации передать права владения и пользования государственным пакетом акций закрытого акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация" Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан; 
      принять иные меры, вытекающие из настоящего пункта. 
      5.  (Утратил силу постановлением Правительства РК от 7 июля 2006 года N  645).
      6. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан подготовить и внести на утверждение соответствующее дополнение в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года N 405  P990405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" и в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 659  P990659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности". 
      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан Есимова А.С.  <*>
      Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления Правительства РК от 5 марта 2004 г.N 276
      8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

        Премьер-Министр
  Республики Казахстан

                                               Одобрено
                                    постановлением Правительства 
                                        Республики Казахстан
                                    от 25 января 2001 года N 137

                            Пилотный проект 
            кредитования сельскохозяйственного производства 
           с привлечением государственных финансовых ресурсов

        Цель проекта: Организация системы кредитования сельскохозяйственного производства посредством привлечения финансовых средств сельхозтоваропроизводителей и эффективного использования выделяемых на эти цели государственных кредитных ресурсов. 

                      Основные этапы реализации проекта  

      1. Пилотный проект (далее - Проект) реализуется в два этапа, каждый из которых предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на создание соответствующих финансовых институтов республиканского и регионального уровней. 
      2. Реализация первого этапа мероприятий направлена на создание специализированного финансового института - Аграрная кредитная корпорация. 
      3. Закрытое акционерное общество "Аграрная кредитная корпорация" (далее - Корпорация) создается в форме закрытого акционерного общества со 100-процентным участием государства. 
      4. Объявленный уставный капитал Корпорации формируется в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге. 
      5. Правительство Республики Казахстан предоставляет Корпорации кредитные ресурсы в сумме до 9 000 000 (девять миллионов) долларов США. Кредитные ресурсы предоставляются Корпорации по нулевой ставке вознаграждения (интереса) сроком на пять лет.
      5-1. Средства республиканского бюджета используются Корпорацией в рамках реализации Проекта и Государственной агропродовольственной программы Республики Казахстан на 2003-2005 годы, утвержденной  Указом Президента Республики Казахстан от 5 июня 2002 года N 889.  <*>
      Сноска. Дополнен пунктом 5-1 - постановлением Правительства РК от 5 марта 2004 г.N 276
      6. Корпорация осуществляет свою деятельность на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на проведение ссудных операций и предоставляет кредиты исключительно сельским кредитным товариществам. 
      7. На втором этапе Проекта предусматривается создание сети региональных финансовых институтов - сельских кредитных товариществ. 
      8. Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, акимы областей и Корпорация проводят организационную работу по созданию сельских кредитных товариществ. 
      9. Создание сельских кредитных товариществ осуществляется в регионах с эффективным ведением производства и/или переработки сельскохозяйственной продукции, в рентабельных, экономически оправданных секторах агропромышленного комплекса.  <*>
      Сноска. Пункт 9 - в редакции постановления Правительства РК от 5 марта 2004 г.  N 276
      10. Сельское кредитное товарищество (далее - Товарищество) осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан. 
      11. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан, как уполномоченному органу Корпорации, при разработке внутренних документов Корпорации предусмотреть следующие требования: 
      1) к потенциальным участникам Товарищества (сельхозтоваропроизводителям): 
      - внесение потенциальным участником Товарищества взноса в уставный капитал Товарищества исключительно деньгами. При этом для юридических лиц - в пределах собственных средств; для физических лиц - за счет полученного чистого дохода; 
      - наличие у потенциальных участников Товарищества срока деятельности в сфере производства и/или переработки сельскохозяйственной продукции не менее трех лет на момент образования Товарищества; 
      - надлежащим образом оформленные документы на имеющееся недвижимое имущество; 
      - устойчивость производственно-финансовой деятельности; 
      - осуществление производства сельскохозяйственной продукции, которая должна составлять не менее 50 процентов от общего объема производимой ими продукции; 
      - переработка и реализация сельскохозяйственной продукции; 
      2) доля сельхозтоваропроизводителей должна составлять не менее 50 процентов уставного капитала Товарищества, а их количество - не менее 20 участников; 
      3) минимальный размер уставного капитала Товарищества должен составлять не менее 3 000 000 (три миллиона) тенге; 
      4) минимальный взнос участника устанавливается в размере 100 месячных расчетных показателей. Участие в управлении Товариществом - пропорционально взносу в уставный капитал Товарищества.  <*>
      Сноска. В пункт 11 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 5 марта 2004 г.  N 276
      12. Корпорация участвует в уставном капитале создаваемых Товариществ за счет средств собственного уставного капитала. При этом доля Корпорации в уставном капитале Товариществ на первоначальном этапе должна составлять не менее 35 процентов, с условием постепенного уменьшения ее доли в уставном капитале действующих Товариществ, посредством продажи доли или ее части другим участникам Товарищества или вновь вступающим в него.
      13. Корпорация участвует в управлении деятельностью Товариществ в установленном законодательством порядке.  

                         Источники

      формирования кредитных ресурсов Товариществ 

      14. Первоначальный оборотный капитал Товарищества формируется за счет:
      - взносов участников Товарищества, вносимых в оплату приобретаемых долей уставного капитала Товарищества;
      - льготных кредитных ресурсов, выделяемых Корпорацией;
      - имеющихся свободных ресурсов участников Товарищества;
      - иных средств, не запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан.
      15. Кредитные ресурсы Корпорации выделяются Товариществам на условиях возвратности, платности и срочности. 

                     Обеспечение возвратности 
                        кредитных ресурсов                   

      16. Способом обеспечения возвратности кредитных ресурсов, выделенных Товариществом его участникам, является:
      - ликвидное залоговое имущество, предоставленное участниками Товарищества;
      - поручительство не менее 2-х участников Товарищества, при этом поручители не могут быть кредитополучателями;
      - в надлежащем виде оформленное гарантийное письмо банка второго уровня;
      - иные способы, предусмотренные действующим гражданским законодательством.