"Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 20 сәуір N 534. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі N 1411 Қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.09.19. N 1411 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгі кезеңге арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:
      1. Қоса берiлiп отырған "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.
      2. Орталық және жергілiктi атқарушы органдар әзiрленетiн салалық және аймақтық бағдарламаларда Астана қаласын дамыту жөнiнде нақты шаралар мен тетiктердi көздесiн.
      3. Астана қаласының әкiмi Қазақстан Республикасының Yкiметiне есептi тоқсаннан кейiнгі айдың 10-күнiнен кешiктiрмей Жоспарда көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы жиынтық ақпаратты ұсынсын.
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң бiрiншi орынбасары ДГ.А.Марченкоға жүктелсiн. <*>
      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.03.04. N 272 қаулысымен .
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.    

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің           
2001 жылғы 20 сәуірдегі     
N 534 қаулысымен         
бекітілген             

"Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгi кезеңге
арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi
iс-шаралар жоспары    

      Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.09.07. N 1159 қаулысымен .  
      Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1369  қаулысымен .
      Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.03.04. N 272 қаулысымен .


  ---------------------------------------------------------------------------
т/р!         Іс-шара         ! Аяқтау нысаны ! Орындалуына ! Орындалу
N !                         !               !  жауаптылар !  мерзімі    
---------------------------------------------------------------------------
1 !            2            !       3       !      4      !       5    
---------------------------------------------------------------------------
                           1. Қала құрылысы саясаты

    1.1. Астана қаласын салудың   Қазақстан       Астана        2001 ж.
     Бас жоспарын жетілдіру   Республикасының қаласының     желтоқсан
     және дамыту жұмысын      Үкіметіне       әкімі, ЭСМ,
     аяқтау                   ақпарат         "Астананы
                                              дамыту
                                              корпорациясы"
                                              ЖАҚ (келісім
                                              бойынша)    

1.2. Қазақстан                Қазақстан       Астана        Жыл сайын,
     Республикасының          Республикасының қаласының     желтоқсан
     Президентінде 2001       Президентінің   әкімі,
     жылы Астана қаласын      Әкімшілігіне    орталық
     салу мәселелері жөнінде  және Қазақстан  атқарушы
     болып өткен 2000 жылғы   Республикасының органдар
     29 қарашадағы            Үкіметіне
     N 01-10/9 кеңестің       ақпарат
     хаттамасымен бекітілген
     объектілердің құрылысын
     салуды қамтамасыз ету

                            2. Бюджет саясаты

    2.1. 2000 жылмен салыстырғанда Қазақстан       Астана       2005 ж.
     2005 жылға қарай қала     Республикасының қаласының    желтоқсан
     бюджеті кіріс бөлігінің   Үкіметіне       әкімі, ЭБЖМ,
     1,5 есе нақты өсуін       ақпарат         Қаржымині
     қамтамасыз ету         

2.2. Қызмет көрсету шығыстары Қазақстан       Астана        Жыл сайын,
     бюджет шығыстарының      Республикасының қаласының     желтоқсан
     15%-нан көп емес         Үкіметіне       әкімі
     лимитімен, бюджеттік     ақпарат
     бағдарламаларды
     қаржыландыру үшін қарыз
     алудың мөлшерін жылдық
     кірістердің 20%-нан
     аспайтын жиынтық
     борышымен шектеу.
     (Заң кесімдеріне қажетті
     өзгерістер енгізу)         

2.3. 2005 жылға қарай қалалық Қазақстан       Астана        2005 ж.
     бюджеттен бөлінетін      Республикасының қаласының     желтоқсан
     инвестициялардың жалпы   Үкіметіне       әкімі
     көлемінің 1,8 есе өсуін  ақпарат
     қамтамасыз ету    

                             3. Инвестициялық қызмет

     3.1. Астана қаласының         Қазақстан       СІМ, ИСМ,     Жыл сайын,
     өндірістік және          Республикасының ҚарМ, Астана  желтоқсан
     әлеуметтік               Үкіметіне       қаласының
     инфрақұрылымын қолдау    ақпарат         әкімі
     және дамыту үшін
     тікелей шетелдік
     инвестицияларды
     ынталандыру,
     халықаралық қаржы
     институттары мен
     ұйымдарының, шет
     мемлекеттердің
     жеңілдікті заемдарын
     және несиелерін
     тарту жөніндегі
     жұмысты жалғастыру    

3.2. Шетелдік инвесторлардың  Қазақстан       СІМ, Астана   Жыл сайын,
     қатысуымен "Астана-      Республикасының қаласының     желтоқсан
     инвестициялық            Үкіметіне       әкімі
     мүмкіндіктер" жыл        ақпарат
     сайынғы кездесулерін
     өткізу    

3.3. Шағын кәсіпкерлік        Қазақстан       Астана        Жыл сайын,
     қызметін инвестициялау   Республикасының қаласының     желтоқсан
     үшін жалпы қосылған      Үкіметіне       әкімі
     құнның (ЖҚҚ) 3% дейінгі  ақпарат
     мөлшерінде
     қаржыландырудың барлық
     көздерінен қаражат
     бөлінуін қамтамасыз ету         

3.4. Белгіленген тәртіппен    Қазақстан       Астана        2002 ж.
     "Астана қаласының сол    Республикасының қаласының     наурыз
     жағалауы бөлігін         Үкіметіне       әкімі, ЭСМ,
     инженерлік қорғау"       ақпарат         ТОҚМ
     инвестициялық жобасын
     Мемлекеттік инвестициялар
     бағдарламасына енгізу
     мүмкіндігін қарау    

3.5. Астана қаласында Ұлттық  Қазақстан       Астана        2001 ж.
     көрме-экспозициялық-     Республикасының қаласының     желтоқсан
     жәрмеңке орталығының     Үкіметіне       әкімі, ЭСМ
     құрылысын салуға         ұсыныс
     инвестициялар тарту
     жөнінде ұсыныстар
     дайындау    

                           4. Сыртқы экономикалық қызмет

     4.1. 2000 жылмен              Қазақстан       Астана        Жыл сайын,
     салыстырғанда 2005       Республикасының қаласының     желтоқсан
     жылға қарай қаланың өз   Үкіметіне       әкімі
     өнімінің экспортын 40%   ақпарат
     дейін өсіру үшін
     жағдай жасау         

4.2. Астана қаласында        Қазақстан        Астана        Жыл сайын,
     заңнамада белгіленген   Республикасының  қаласының     желтоқсан
     тәртіппен шет           Үкіметіне        әкімі, СІМ
     мемлекеттердің және     ақпарат
     бауырласқан қалалардың
     сауда үйлерін ашу үшін
     жағдай жасау         

                            5. Өнеркәсіп    

5.1. Жоғары, ғылымды көп     Қазақстан        Астана        Жыл сайын,
     қажетсінетін            Республикасының  қаласының     желтоқсан
     технологиялар енгізіп,  Үкіметіне        әкімі
     өндіріс өсуінің         ақпарат
     көздері мен
     факторларына
     мониторинг жүйесін
     іске қосу    

5.2. Қалалық ішкі тұтыну,    Қазақстан        Астана        Жыл сайын,
     аймақаралық алмасу      Республикасының  қаласының     желтоқсан
     және экспорты үшін      Үкіметіне        әкімі
     түпкі бәсекеге          ақпарат
     қабілетті өнім
     өндірісінің
     ассортименті мен
     көлемін кеңейтуге
     жәрдемдесу         

5.3. Бәсекеге қабілетті      Қазақстан        Астана        Жыл сайын,
     өнім өндіре алатын      Республикасының  қаласының     желтоқсан
     өндірістерді бөле       Үкіметіне        әкімі, ККМ,
     отырып, қазіргі         ақпарат          ИСМ
     кәсіпорындарды қайта
     құрылымдауға және
     қайта бағдарлауға
     жәрдемдесу         

5.4. Экспортқа бағдарланған  Қазақстан        Астана        2001 ж.
     өнім өндірісіне ғылымды Республикасының  қаласының     желтоқсан
     көп қажетсінетін        Үкіметіне        әкімі, ЭСМ,
     технологиялар мен       ақпарат          ККМ
     жабдықтарды енгізу
     үшін "Астана-Технопарк"
     ААҚ-та жағдай жасау    

                           6. Шағын және орта бизнес

     6.1. Астана қаласында шағын  Бекітілген       Астана        2001 ж.
     және орта бизнесті      бағдарлама       қаласының     наурыз
     дамытудың 2001-2002     туралы           әкімі
     жылдарға арналған       Қазақстан
     бағдарламасын әзірлеу   Республикасының
                             Үкіметіне
                             ақпарат    

6.2. Астана қаласында шағын  Бекітілген       Астана        2003 ж.
     және орта бизнесті      бағдарлама       қаласының     наурыз
     дамытудың 2003-2005     туралы           әкімі
     жылдарға арналған       Қазақстан
     бағдарламасын әзірлеу   Республикасының
                             Үкіметіне
                             ақпарат        

6.3. Шағын бизнес            Қазақстан        Астана        2001 ж.
     секторында жұмыс        Республикасының  қаласының     қыркүйек
     істеуі үшін кадрларды,  Үкіметіне        әкімі
     соның ішінде жұмысшы    ақпарат
     мамандарын даярлау
     және қайта даярлау
     жөніндегі іс-шаралар
     жоспарын әзірлеу         

6.4. Шағын кәсіпкерлік       Қазақстан        МБА, Астана   2001 ж.
     жөніндегі республикалық Республикасының  қаласының     желтоқсан
     ақпараттық көрме        Үкіметіне        әкімі
     орталығының ел          ақпарат
     аймақтарымен өзара
     іс-қимыл жасау
     сызбасын әзірлеу         

                 7. Азық-түлікпен жабдықтау және тұтыну рыногы 

   7.1. Астана қаласының        Қазақстан        Астана        2002 ж.
     маңындағы аудандарда    Республикасының  қаласының     маусым
     дайындау және сатып     Үкіметіне        және Ақмола
     алу пункттері желісін   ақпарат          облыстарының
     ұйымдастыру және Астана                  әкімдері,
     қаласында көкөніс сақтау                 АШМ                         
     қоймаларын қайта қалпына
     келтіру <*>                                                                          

7.2. Қала маңындағы          Қазақстан        Ақмола        2002 ж.
     аудандарда ет пен сүт   Республикасының  облысының     қыркүйек
     өндірісі жөнінде        Үкіметіне        әкімі, АШМ
     мамандандырылған        ақпарат
     кооперативтер
     ұйымдастыру                                                               

7.3. Астана қаласының        Қазақстан        Ақмола        2002 ж.
     маңындағы аймақта       Республикасының  облысының     желтоқсан
     аймақтық инвестициялық  Үкіметіне        әкімі, АШМ
     бағдарлама есебінен ет  ақпарат
     комбинаттары мен сүт
     зауыттарын қайта
     жаңартуды жүргізу    

7.4. Астана қаласының        Қазақстан        Ақмола        Жыл сайын,
     маңындағы аудандарда    Республикасының  облысының     желтоқсан
     сүт-тауар фермаларын    Үкіметіне        әкімі, АШМ
     қалпына келтіруді       ақпарат
     қамтамасыз ету    

7.5. Аршалы ауданында        Қазақстан        Ақмола        2002 ж.
     бройлер еті,            Республикасының  облысының     қыркүйек
     Целиноград ауданында    Үкіметіне        әкімі, АШМ
     - жұмыртқа өндірісі     ақпарат
     жөнінде өндіріс
     қуаттарын арттыруды
     қамтамасыз ету

7.6. Ерте пісетін көкөніс    Қазақстан          Астана      2002
     өндіру үшін "Заречное"  Республикасының    қаласының   жылғы
     акционерлік қоғамының   Үкіметіне ақпарат  және        қараша<*>
     аумағында жабық жер                        Ақмола
     алқабын қайта қалпына                      облысының
     келтіруге көмек көрсету                    әкімдері
     мүмкіндігін қарастыру                           

                           8. Өндіріс инфрақұрылымы

    8.1. Көлік және байланыс

8.1.1. Электр көлігінің      Қазақстан        Астана        2001-2002 жж.
       жаңа бағыттарын       Республикасының  қаласының     желтоқсан
       салуды қамтамасыз     Үкіметіне        әкімі, ККМ
       ету                   ақпарат    

8.1.2. Қалада көлік          Қазақстан        Астана        Жыл сайын,
       қозғалысын басқарудың Республикасының  қаласының     желтоқсан
       автоматтандырылған    Үкіметіне        әкімі, ІІМ
       жүйесінің жобасын     ақпарат
       іске асыру         

8.1.3. 300 км көлемінде      Қазақстан        Астана        Жыл сайын,
       қаланың көше-жол      Республикасының  қаласының     маусым,
       желісінің қайта       Үкіметіне        әкімі         желтоқсан
       жаңартылуын және      ақпарат
       көркейтілуін
       қамтамасыз ету         

8.1.4. Жолаушылар көлігі     Қазақстан        Астана        Жыл сайын,
       паркін жаңартуға      Республикасының  қаласының     желтоқсан
       қаражат қарастыру     Үкіметіне        әкімі
                             ақпарат    

8.1.5. Астана қаласының      Қазақстан        ККМ,          2001-2003 жж.
       цифрлы                Республикасының  "Қазақтелеком" желтоқсан
       телекоммуникациялық   Үкіметіне        ААҚ (келісім
       желілері деңгейін     ақпарат          бойынша)
       100%-ға дейін
       арттыру         

8.1.6. Халықты               Қазақстан        ККМ,           Жыл сайын,
       телефондандыру        Республикасының  "Қазақтелеком" желтоқсан
       деңгейін 100          Үкіметіне        ААҚ (келісім
       тұрғынға 30 бірлікке  ақпарат          бойынша)
       дейін жеткізу         

8.1.7. "Қалалық жолаушылар   Қазақстан        ККМ, ЭСМ,      2001 ж.
       электр көлігін        Республикасының  Астана         желтоқсан
       жаңғырту"             Үкіметіне        қаласының
       инвестициялық         ақпарат          әкімі
       жобасын Мемлекеттік
       инвестициялар
       бағдарламасына
       енгізу мүмкіндігін
       қарау         

     8.2. Электр және жылу қуаты, газ бен су өндіру және бөлу

8.2.1. Болашақта қаланы      Қазақстан        Астана        2002 ж.
       электрмен, жылумен    Республикасының  қаласының     наурыз
       және газбен жабдықтау Үкіметі          әкімі,
       тұжырымдамасын        қаулысының       ЭМРМ, ТОҚМ
       әзірлеу               жобасы    

8.2.2. "Есіл-Қарағанды газ   Қазақстан        ЭМРМ,         2001 ж.
       құбыры жобасы         Республикасының  "Қазтрансгаз" шілде
       жөніндегі ниет        Үкіметіне        ЖАҚ (келісім
       туралы мәлімдеме"     ақпарат          бойынша)
       әзірлеу         

                           9. Әлеуметтік даму

     9.1. Халық

9.1.1. Бас қаланың адами     Қазақстан        КДА, ЕХҚМ     2002 ж.
       ресурстары дамуының   Республикасының                маусым
       перспективаларына     Үкіметіне
       бағалау жүргізу       ақпарат    

9.2. Тұрмыс деңгейі

9.2.1. Бас қалада жұмыспен   Қазақстан        ЕХҚМ, Астана  Жыл сайын,
       қамту құрылымы және   Республикасының  қаласының     желтоқсан
       жұмыс күші            Үкіметіне        әкімі
       рыногындағы сұраныс   ақпарат
       пен ұсыныстың
       өзіндік
       ерекшеліктерін
       айқындау жөнінде
       зерттеулер жүргізу         

9.2.2. Республикалық маңызы  Қазақстан        ККМ, ТОҚМ,    2001 ж.
       бар автомобиль        Республикасының  ЕХҚМ          қыркүйек
       жолдарын жөндеу және  Үкіметі
       құрылысын салу,       қаулысының
       Астана қаласы         жобасы
       төңірегінде орман
       белдеуін жасау
       жөніндегі қоғамдық
       жұмыстардың
       бағдарламасын әзірлеу         

9.2.3. Астана қаласы бойынша Қазақстан        Астана        2002 ж.
       кедейлікпен және      Республикасының  қаласының     желтоқсан
       жұмыссыздықпен күрес  Үкіметіне        әкімі
       жөніндегі 2003-2005   ақпарат
       жылдарға арналған
       бағдарламаны әзірлеу
       және бекіту         

9.2.4. Астана халқына        Қазақстан        ӘдМ           2002 ж.
       құқықтық қызмет       Республикасының                шілде
       көрсетудің тиімді     Үкіметіне
       желісін құру          ұсыныс    

9.2.5. Белгілі бір           Қазақстан        Астана        2001 ж.
       тұрғылықты жері жоқ   Республикасының  қаласының     желтоқсан
       адамдар үшін          Үкіметіне        әкімі
       әлеуметтік бейімдеу   ақпарат
       орталығын құру         

9.2.6. Аз қамтылған          Қазақстан        Астана        2002 ж.
       отбасылардың          Республикасының  қаласының     желтоқсан
       балалары үшін         Үкіметіне        әкімі,
       медициналық-          ақпарат          ЕХҚМ, ДСА
       әлеуметтік орталық
       ашу мүмкіндігін
       қарау         

9.3. Білім және ғылым

9.3.1. Тек Бас қалада ғана   Қазақстан        БҒМ           Жыл сайын,
       емес, елде де         Республикасының                желтоқсан
       қолданысын табатын,   Үкіметіне
       білім мен ғылымның    ақпарат
       жаңа стандарттарын
       Астана қаласында
       байқау         

9.3.2. Өзінде нақты          Қазақстан        БҒМ, Астана   2001 ж.
       секторға білім        Республикасының  қаласының     желтоқсан
       процесі мен ғылыми    Үкіметіне        әкімі
       зерттеулер,           ақпарат
       инновациялық қызмет
       және жаңа
       технологиялардың
       трансформациясын
       ұштастыратын,
       университет -
       технопаркін құру
       туралы ұсыныс
       дайындау    

9.3.3. Астана қаласы Білім   Қазақстан        Астана        2001 ж.
       жүйесі кадрларын      Республикасының  қаласының     желтоқсан
       қайта даярлаудың      Үкіметіне        әкімі, БҒМ
       қалалық орталығы      ақпарат
       негізінде
       мұғалімдерді
       жетілдіру институтын
       ашу         

9.3.4. Жергілікті деңгейде   Қазақстан        Астана        2002-2005 жж.
       тапсырысты көбейту    Республикасының  қаласының     желтоқсан
       жолымен орта          Үкіметіне        әкімі
       кәсіптік білімге қол  ақпарат
       жеткізілуін кеңейту         

9.3.5. 2005 жылдың аяғына    Қазақстан        Астана        Жыл сайын,
       дейін кемінде 5 жаңа  Республикасының  қаласының     тамыз
       мектеп салу, 5 орта   Үкіметіне        әкімі,
       мектепке және неміс   ақпарат          БҒМ
       ізгілік кешеніне
       іргелес құрылыстар
       салу    

9.3.6. Даму мүмкіндіктері    Қазақстан        Астана        2001 ж.
       шектеулі балаларға    Республикасының  қаласының     желтоқсан
       арналған балалар      Үкіметіне        әкімі
       үйін ашу мүмкіндігін  ақпарат
       қарау         

9.3.7. Көп балалы және аз    Қазақстан        Астана        2001 ж.
       қамтылған отбасылар   Республикасының  қаласының     желтоқсан
       балалары үшін         Үкіметіне        әкімі
       мектеп-интернат ашу   ақпарат
       мүмкіндігін қарау    

9.3.8. Мінез-құлқы ауытқыған Қазақстан        Астана        2002 ж.
       балалар үшін          Республикасының  қаласының     тамыз    
       арнаулы               Үкіметіне        әкімі,
       мектеп-интернат ашу   ақпарат          БҒМ
       мүмкіндігін қарау    

9.3.9. "Бағдар" жалпы білім  Қазақстан        Астана        2002 ж.
       беру (бағдарлы)       Республикасының  қаласының     тамыз
       мектебін кәсіптік     Үкіметіне        әкімі
       мектепке қайта        ақпарат
       ұйымдастыру            

9.3.10. Аграрлық-техникалық  Қазақстан        Астана        2002 ж.
        колледжді экономика, Республикасының  қаласының     тамыз   
        тамақ өндірістері    Үкіметіне        әкімі, БҒМ
        технологиясы және    ақпарат
        стандарттау    
        колледжіне қайта
        бағдарлау    

9.3.11. 5-6 жастағы          Қазақстан        Астана        Жыл сайын,
        балаларды мектеп     Республикасының  қаласының     тамыз
        алдындағы даярлаумен Үкіметіне        әкімі
        толық қамтуды        ақпарат
        қамтамасыз ету         

9.4. Денсаулық сақтау

9.4.1. Жедел жәрдемнің жаңа  Қазақстан        Астана        2003 ж.
       станциясын салу       Республикасының  қаласының     желтоқсан
                             Үкіметіне        әкімі, ДСА
                             ақпарат    

9.4.2. Аз қамтылған          Қазақстан        Астана        2002 ж.
       азаматтар үшін        Республикасының  қаласының     желтоқсан
       муниципалдық аурухана Үкіметіне        әкімі, ДСА
       ашу мүмкіндігін қарау ақпарат         

9.4.3. Республикалық         Қазақстан        Астана        2003 ж.
       клиникалық аурухана   Республикасының  қаласының     маусым
       және N 5 балалар      Үкіметіне        әкімі, ДСА
       емханасы базасында    ақпарат
       екі клиникалық-
       диагностикалық емхана
       ашу    

9.4.4. 50 кереуеттік         Қазақстан        Астана        2002 ж.
       баспана, 50           Республикасының  қаласының     желтоқсан
       кереуеттік дағдарыс   Үкіметіне        әкімі, ДСА
       орталығын және        ақпарат
       медбикелік күтімдегі
       аурухана ашу         

9.5. Тұрғын үй құрылысы мен тұрғын үй рыногы

9.5.1. Тұрғын үй құрылысы    Қазақстан        Астана        2001 ж.
<*>    саласында ипотекалық  Республикасының  қаласының     желтоқсан
       несиелендіру тетігін  Үкіметіне        әкімі, ЭСМ,
       жетілдіру және        ақпарат          Ұлттық Банк
       қосымша                                (келісім
       инвестициялар тарту                    бойынша),
       үшін жағдай жасау                     

9.5.2. Тұрғын үй құрылысын   Қазақстан        Астана        2001 ж.
       қаржыландыру үшін     Республикасының  қаласының     желтоқсан
       Астана қаласы         Үкіметіне        әкімі,
       жергілікті атқарушы   ұсыныс           ҚарМ
       органының мемлекеттік
       бағалы қағаздарын
       шығару туралы ұсыныс
       дайындау         

9.6. Мәдениет және спорт

9.6.1. Мәдени және спорттық  Қазақстан        Астана        Жыл сайын,
       ұйымдар желісін       Республикасының  қаласының     желтоқсан
       кеңейту               Үкіметіне        әкімі,
                             ақпарат          Мәдениетмині,
                                              ТурСА    

9.6.2. Талантты жастарды     Қазақстан        Астана        2003 ж.
       қолдау бағдарламасын  Республикасының  қаласының     желтоқсан
       жүзеге асыру          Үкіметіне        әкімі,
                             ақпарат          МАКМ, БҒМ,
                                              ТурСА    

9.7. Туризм

9.7.1. Астананы елдің жаңа   Қазақстан        Астана        2002 ж.
       туристік орталығы     Республикасының  қаласының     наурыз
       ретінде таныстыратын  Үкіметіне        әкімі,
       тұсаукесер            ақпарат          ТурСА
       іс-шараларын әзірлеу         

9.7.2. Астана қаласының      Қазақстан        Ақмола        2002 ж.
       ықпалы аймағында      Республикасының  облысының     шілде
       демалыстың аса ірі    Үкіметіне        әкімі,
       аймақтарын жоспарлау  ақпарат          ТОҚМ,
       (Бурабай - Шортанды                    ТурСА,
       курорт аймағы,                         Астана
       "Қорғалжын"                            қаласының
       мемлекеттік табиғат                    әкімі
       қорығы, Ерейментау
       демалыс аймағы),
       балалар демалысы
       лагерьлерін және
       Астана қаласының
       экологиялық-тынығу
       алқабын қайта
       жаңарту (орман және
       жасыл желек жүйесі,
       желден қорғау және
       шуды басатын
       қабырғалар, тынығу
       және бақ аумақтары)
       жобаларын әзірлеу    

9.7.3. Үш жұлдызды            Қазақстан       ТурСА,        2002 ж.
       муниципалды қонақ      Республикасының Астана        желтоқсан
       үйі, ақпарат орталығы, Үкіметіне       қаласының
       туристік және қонақ    ұсыныстар       әкімі
       үй бизнесі мамандарын,
       экскурсоводтарды
       аудармашы-жолбасшыларды
       оқыту жөніндегі
       орталықты қамтитын,
       Республикалық
       ақпараттық-әдістемелік
       туристік орталық
       құрылысын салу туралы
       ұсыныстар дайындау    

            10. Аймақаралық шаруашылық-экономикалық байланыстар

    10.1. Астана, Алматы         Қазақстан        Астана,       Жыл сайын,
      қалаларының және       Республикасының  Алматы        желтоқсан
      облыстардың арасында   Үкіметіне        қалаларының
      ынтымақтастық және     ақпарат          және
      аймақаралық                             облыстардың
      байланыстарды кеңейту                   әкімдері
      туралы шарттар мен
      келісімдер жасауын
      қамтамасыз ету    
---------------------------------------------------------------------------    

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады