Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының кейбір мәселелері туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 14 мамыр N 631. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2002.07.25. N 832 қаулысымен. ~P020832

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы Ұлттық

қорының кейбір мәселелері туралы" 2001 жылғы 29 қаңтардағы N 543 

U010543_

 
Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
   1. Қоса беріліп отырған:
   1) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына ақшаны есепке алу және оны 
пайдалану ережесі;
   2) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру мен 
пайдаланудың есептілігін жасау және бухгалтерлік есебін жүзеге асыру 
ережесі бекітілсін.
   2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
   
   Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі
   
                     Қазақстан Республикасы
                        Үкiметiнiң
                     2001 жылғы 14 мамырдағы
                      N 631 қаулысымен
                        БЕКIТIЛГЕН
        Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына
             ақшаны есепке алу және
             оны пайдалану ережесi
              1. Жалпы ережелер


      1. Осы Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына ақшаны есепке алу және оны пайдаланудың ережесi (бұдан әрi - Ереже) "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Z990357_ Заңының негiзiнде және Қазақстан Республикасы Президентiнің 2001 жылғы 29 қаңтардағы N 543 Жарлығымен (бұдан әрi - Жарлық) бекiтiлген Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру және пайдалану ережесiне сәйкес әзiрлендi.
      2. Осы Ереже Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына (бұдан әрi - Қор) ақшаны есепке алу тәртiбiн және Қордың тұрақтандыру әрi жинақтау функцияларын орындауы үшiн оны пайдаланудың тәртiбiн анықтайды.
      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi (бұдан әрi - Ұлттық Банк) ұлттық және шетелдiк валютада Қорды есепке алу үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметiне Ұлттық Банкте шот ашады.
      Ұлттық Банк көрсетiлген шоттарды басқаруды Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Ұлттық Банк арасында жасалған Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенiмгерлiк басқару туралы шартқа (бұдан әрi - Шарт) қол қойылған сәттен бастап жүзеге асырады.

                    2. Қорға ақшаны есепке алу тәртiбi

      4. Шикiзат секторының ұйымдарынан (Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейтiн тiзбе бойынша заңды тұлғалардан) түсетiн түсiмдер Қазақстан Республикасы Бiрыңғай бюджеттiк жiктемесiнiң кiрiстер жiктемесiнiң кодтарын көрсете отырып, төлемдер түскен күнi 080 "Бюджеттер арасында бөлінетiн кiрiстер" (бұдан әрi - 080 шоты) теңгерiмдiк шотына өздiгiнен есепке алынады және ағымдағы қаржы жылының басынан берi өсу қорытындысымен есептелген түсiмдердiң бекiтiлген тоқсандық көлемiне қол жеткiзiлгенге дейiн тиiстi бюджеттерге аударылады.
      5. Шикiзат секторының ұйымдарынан түсетiн, олардың бекiтiлген тоқсандық көлемдерiнен асып түсетiн түсiмдердiң бөлiгiн Қорға есепке алу үшiн және оған одан әрi аудару үшiн қазынашылықтың әрбiр аумақтық органында 081 "Арнайы транзит шоты" (бұдан әрi - АТШ) теңгерiмдiк шоты ашылады.
      6. Шикізат секторының ұйымдарынан түсетін, олардың бекiтiлген тоқсандық көлемдерінен асып түсетiн түсiмдердiң бөлiгi өткен тоқсандарда Қорға аударылған сомаларды ескере отырып, күн сайын келесi тоқсанның бiрiншi күнiне дейiн 080 шоттан АТШ-ға өздiгiнен аударылады және келесi банк күнi қазынашылықтың аумақтық органдары ұлттық валютада Қордың есебi үшiн Ұлттық Банкте ашылған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шотына (бұдан әрi - Үкiметтiң шоты) аударады.
      Шикiзат секторының ұйымдарынан түсетін, олардың бекiтілген тоқсандық көлемдерiнен асып түсетiн түсiмдердiң бiр бөлiгi республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң шығындарын өтеу кезінде Қордан алынған сомаларды ескере отырып, 080 шоттан АТШ-ға аударылады.
      7. Республикалық және жергіліктi бюджеттерде жоспарланып отырған салық және бюджетке төленетiн өзге де міндеттi төлемдер бойынша түсетiн түсiмдер (заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы, қосылған құнға салынатын салық, үстеме пайдаға салынатын салық, бонустар, роялтилер, жасалған келiсiм-шарттар бойынша өнiмдi бөлу жөнiндегі Қазақстан Республикасының үлесi) сомасының 10 %-ы мөлшерiнде есептелетiн республикалық және жергілiктi бюджеттерден алынатын ресми трансферттердi тиiстi бюджеттiң кiрiстерi мен шығыстарының тiзiмдемесi негiзiнде ашылған қазынашылық және қаржылық рұқсаттарға сәйкес қазынашылықтың аумақтық органдары Үкiметтiң шотына аударады.
      Ресми трансферттер жинақ функциясын орындау үшiн Қорға есепке алынады.
      8. Қорды басқарудан алынған инвестициялық кiрiстердің сомасы оның жинақ функциясын орындау үшiн есептi кезеңде алынған кiрiстiң мөлшерiн қамтитын есептi Ұлттық Банктiң Басқармасы бекiткеннен кейiн Қорға есепке алынады.
      9. Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған түсiмдердiң және кiрiстердiң өзге сомалары резиденттер мен резидент еместердің заңды тұлғаларынан да, жеке тұлғаларынан түсуi мүмкiн және оның жинақ функциясын орындау үшiн Қорға есепке алынады.
      Резиденттер мен резидент еместердiң заңды және жеке тұлғаларынан түсетiн, заңнамада тыйым салынбаған түсiмдер мен кiрiстердiң сомалары тиiстi банктерде қолданылатын төлем құжаттары бойынша Қорға есепке алынады. Қордың есебi бойынша Үкiмет шотының деректемелерiн екiншi деңгейдегі банк резиденттер мен резидент еместердiң заңды және жеке тұлғаларына хабарлайды. Екiншi деңгейдегi банктер Үкiмет шотының Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің Қазынашылық комитетiндегі, ал шетелдiк банктер - Ұлттық Банктегі деректемелерiн сұратады.
      Ұлттық Банк заңнамада тыйым салынбаған өзге түсiмдер мен кiрiстердiң сомасын қабылдағаннан кейiн Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiне ақшаны есепке алу сомасын көрсете отырып, Yкiметтiң шотынан үзiндi көшiрмені жiбередi.

                            3. Қорды пайдалану

      10. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi өткен тоқсандарда алынған республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң шығындарын өтеу сомасын ескере отырып, есептi тоқсанның қорытындылары бойынша он күн iшiнде және шикiзат секторының ұйымдарынан күтiлетiн түсiмдердің болжамын ескере отырып, төртiншi тоқсан үшiн ағымдағы жылдың жиырма бiрiншi желтоқсанынан кешiктiрмей облыстар, Астана және Алматы қалалары бөлінісінде республикалық және жергілікті бюджеттердiң шығындарын өтеу көлемдерiн анықтайды. Содан кейiн Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша оның тұрақтандыру функциясын орындау мақсатында тиiстi бюджеттердің көрсетiлген шығындарының өтемақысын жабуға Қорды жұмсау туралы Ұлттық Банкке хабарлама жiбередi.
      Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң шығындарын өтеу осы Ереженiң 7-тармағында көрсетілген шикiзат секторының ұйымдарынан салық және бюджетке төленетiн басқа да міндеттi төлемдер түсiмдерiнiң бекiтiлген және нақты сомасы арасындағы айырма ретiнде есептеледi.
      11. Өткен тоқсандардағы өтемақылардың бұрын алынған сомаларын және ағымдағы жыл үшiн шикiзат секторының ұйымдарынан түскен нақты түсiмдердi ескере отырып, республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң шығындарын өтеу сомасын түпкiлiктi есептеудi Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi ағымдағы жылдың соңғы жұмыс күнi жүргiзедi.
      12. Ұлттық Банк Қорды жұмсау туралы хабарламаның негiзiнде және Шартқа (бұдан әрi - Шарт) сәйкес реконвертация жасалғаннан кейін 10 (он) жұмыс күнi ішiнде шығындарды өтеу сомасын Бiрыңғай бюджеттiк жiктеменің тиiстi кодтары бойынша Қордан 080 теңгерiмдiк шотына аударуды жүзеге асырады.
      13. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Қазынашылық комитетi Қордан шығындарды өтеу сомасы 080 шотқа түскен күнi оларды тиiстi бюджеттерге есепке алады.
      14. Республикалық және жергiлiктi бюджеттерге Қордан берiлетiн мақсатты трансферттер түрiнде Қорды жұмсау тиiстi бюджеттерде бекiтiлген көлемдердiң шегiнде және Қазақстан Республикасының Президентi белгiлеген мақсаттарға арналып жүзеге асырылады. Қорды мақсатты трансферттер түрiнде жұмсау осы Ереженiң 10-13-тармақтарында айтылған тәртiппен жүзеге асырылады.
      15. Қор Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiне ұсынатын, көрсетілген шығыстарды негiздейтiн мынадай құжаттардың:
      1) сыртқы басқарушыға берілетiн комиссиялық сыйақының сомасы бар төлем құжатының;
      2) кастодиандардың ақы төленген қызметтерінің сомасы бар төлем құжатының;
      3) қажет болған жағдайда, заң кеңесшiсiнiң ақы төленген қызметтерін қоса алғанда, Қорды сенiмгерлiк басқару кезінде туындауы мүмкiн басқа да шығыстардың сомасы бар төлем құжатының;
      4) сыртқы аудитордың ақы төленген қызметтерінің сомасы бар төлем құжатының;
      5) сыртқы басқарушыларды басқару жөніндегi келiсiмдер мерзiмiнен бұрын бұзылған кезде туындауы мүмкiн шығындардың сомасы бар төлем құжаттарының;
      6) Банкке көрсетiлген соманы негіздейтін есептеменi қоса бере отырып, комиссиялық сыйақының сомасы бар хабарламаның негiзiнде Қорды басқаруға және жыл сайынғы сыртқы аудиттi жүргiзуге байланысты шығыстарды жабуға пайдаланылады.
      16. Осы Ереженiң 15-тармағында көрсетiлген, ұсынылған құжаттарды қарағаннан кейiн Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Шартта белгіленген мерзiмде Ұлттық Банкке Қордың шығыстарын растау туралы хабарлама жiбередi.

   Ұлттық Банк Қордың шығыстарын растау туралы хабарламаның негiзiнде 
және Шартқа сәйкес Қорды басқаруға және жыл сайынғы сыртқы аудиттi 
жүргiзуге байланысты шығыстарды жабу үшiн Үкiметтiң шотынан соманы есептен 
шығарады.
   17. Қор жинақ функциясын орындау үшiн Шарттың негiзінде Ұлттық Банк 
әзiрлейтiн және бекiтетiн Инвестициялық операцияларды жүзеге асыру 
ережесiне сәйкес оны сақтау және инвестициялық кiрiс алу мақсатында 
сенiмдi және өтiмдi шетелдiк қаржы активтерiне орналастырылады.
                     Қазақстан Республикасы
                        Үкiметiнiң
                     2001 жылғы 14 мамырдағы
                    N 631 қаулысымен бекітілген
                 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына
                     ақшаны есепке алу және
                    оны пайдаланудың ережесiне
                         1-қосымша
   
                     Қазақстан Республикасының
                     Ұлттық Банкі
   
            Қазақстан Республикасының
           Ұлттық қорын жұмсау туралы
                хабарлама
   
   Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мынадай деректемелер 
бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан ақша аударудың 
қажеттілігі туралы хабарлайды:
------------------------------------------------------------------------
Бюджеттің/облыстың !Бенефициардың !Бенефициардың ! БЖК ! ТТК ! Теңгемен 
   атауы    ! ИБК     ! ББК     !   !   ! сомасы
------------------------------------------------------------------------
Жергілікті 
бюджеттер,
оның ішінде
------------------------------------------------------------------------
Республикалық
бюджет
------------------------------------------------------------------------
Қазақстан Республикасының
   Қаржы министрі  
                     Қазақстан Республикасы
                        Үкiметiнiң
                     2001 жылғы 14 мамырдағы
                    N 631 қаулысымен бекітілген
                 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына
                     ақшаны есепке алу және
                    оны пайдаланудың ережесiне
                         2-қосымша
   
                     Қазақстан Республикасының
                     Ұлттық Банкі
   
        Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
         шығыстарын растау туралы хабарлама
   
   Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қазақстан Республикасының 
Ұлттық қорын басқару және жыл сайынғы сыртқы аудитті жүргізу жөніндегі 
шығыстарды негіздейтін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ұсынған 
құжаттарды қарай отырып, Үкіметтің шотынан мынадай шығыстарды есептен 
шығаруға келіскені туралы хабарлайды:
-----------------------------------------------
   Шығыстардың түрлері  ! Теңгемен сомасы
-----------------------------------------------
Ұлттық Банкке берілетін
комиссиялық сыйақы
Сыртқы басқарушыларға
берілетін комиссиялық
сыйақы
Кастодиандардың көрсетілген
қызметтері   
   
Заң кеңесшісінің көрсетілген
қызметтері
Сыртқы аудитордың 
көрсетілген қызметтері
   
Басқа да шығыстар
Сыртқы басқарушылармен 
жасалған келісімдерді 
мерзімінен бұрын бұзған 
кезде туындаған шығындар   
   
Барлығы:
------------------------------------------------
Қазақстан Республикасының
   Қаржы министрі   
   
                     Қазақстан Республикасы
                        Үкiметiнiң
                     2001 жылғы 14 мамырдағы
                      N 631 қаулысымен
                        бекітілген
        Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын
       қалыптастыру мен пайдаланудың есептілігін
       жасау және бухгалтерлік есебін жүзеге асыру
                ережесi
              1. Жалпы ережелер


      1. Осы Ереже Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының кейбiр мәселелерi туралы" 2001 жылғы 29 қаңтардағы N 543 Жарлығын iске асыру мақсатында әзiрлендi және есептiлiк нысандарының тiзбесiн, оларды жасаудың тәртiбiн белгiлейдi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын (бұдан әрi - Қор) қалыптастыру мен пайдаланудың бухгалтерлiк есебiн жүзеге асырудың тәртiбiн анықтайды.

        2. Есептiлiк нысандарының тiзбесi және оларды жасаудың тәртiбi

      2. Қордың есептiлiгi күн сайын, ай сайын, тоқсан сайын және бiр жылға қалыптастырылады.
      3. Есептiлiк нысандарында облыстар, Астана мен Алматы қалаларының және бiрыңғай бюджеттiк жiктеме кодтарының бөлiнiсiнде барлық шикiзат секторының ұйымдары Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тiзбе бойынша заңды тұлғалар бойынша тұтастай алғанда және әрбiр ұйым бойынша жеке түсiмдер көрсетіледi.
      4. Қорды қалыптастыру мен пайдалану туралы есептiлiк мынадай нысандар бойынша жасалады:
      1) Ф.40-НФ - шикiзат секторының ұйымдарынан түсетiн қаражат түсiмдерiнiң күн сайынғы тiзiлiмi, ол 1-қосымшаға сәйкес ресiмделедi, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң аумақтық органдары (бұдан әрi - қазынашылықтың аумақтық органдары) күн сайын қалыптастырады және облыс, қала, аудан бойынша шикiзат секторының ұйымдарынан түскен барлық түсiмдердi қамтиды.
      Осы тiзiлiмдi қазынашылықтың аумақтық органдары облыс, қала, аудан бойынша салық органдарына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Қазынашылық комитетiне (бұдан әрi - Қазынашылық комитетi) ұсынады;
      2) Ф.40-НФ-С - республика бойынша шикiзат секторының ұйымдарынан түсетiн қаражат түсiмдерiнiң күн сайынғы жиынтық тiзiлiмi, ол 2-қосымшаға сәйкес ресiмделедi, күн сайын Қазынашылық комитетi қалыптастырады және республиканың шикiзат секторының ұйымдарынан түсетiн барлық түсiмдердi қамтиды;
      3) Ф.41-НФ - мемлекеттiк бюджетке шикiзат секторының ұйымдарынан түсетiн түсiмдердiң және Арнайы транзиттiк шотқа (бұдан әрi - АТШ) есепке алудың күн сайынғы ведомосы, ол 3-қосымшаға сәйкес ресiмделедi, қазынашылықтың аумақтық органдары күн сайын қалыптастырады және Қазынашылық комитетiне ұсынады.
      Ведомоста кiрiстердiң бiрыңғай бюджеттiк жiктемесiнiң атауы және кодтары, шикiзат секторының ұйымдарынан түсетiн түсiмдер мен бiр күнгi және жылдың басынан бергi АТШ-ға есепке алу сомалары қамтылады.
      Бұл ретте, ведомосқа тек ағымдағы күнi түсiм болған бiрыңғай бюджеттiк жiктеменiң кодтары ғана енгiзiледi. Осы Ведомостың қорытынды сомалары жыл басынан бергi қорытынды сомаларына сәйкес келуi үшiн онда "Бiр күнде түсiмдер түспеген кiрiстер" қосымша жолы болады. Осы жолда "бiр күнде түскені" бағандарындағы жолда нөлдiк мәндер, ал "жыл басынан бергi" бағандарында Ведомоста жоқ кодтар бойынша түсiмдер сомасы болады;
      4) Ф.41-НФ-С - Мемлекеттiк бюджетке шикiзат секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдердiң және республика бойынша АТШ-ға есепке алудың күн сайынғы жиынтық ведомосы, ол 4-қосымшаға сәйкес ресiмделедi және Қазынашылық комитетi күн сайын қалыптастырады.
      Ведомоста кiрiстердiң бiрыңғай бюджеттiк жiктемесiнiң атаулары мен кодтары, шикiзат секторы ұйымдарынан түсетiн түсiм мен бiр күнгi және жыл басынан бергi Қорға есепке алу сомасы қамтылады. Ведомосқа тек ағымдағы күнi түсiмдер болған бiрыңғай бюджеттiк жiктеменiң ғана кодтары енгiзiледi. Осы Ведомостың қорытынды сомалары жыл басындағы қорытынды сомаларға сәйкес келуi үшiн, онда "Бiр күнде түсiмдер түспеген кiрiстер" қосымша жолы болады. Осы жолда "бiр күнде түскенi" бағандарындағы жолда нөлдiк мәндер, ал "жыл басынан бергi" бағандарында Ведомоста жоқ кодтар бойынша түсiмдер сомасы болады;
      5) Ф.44-НФ - шикiзат секторының ұйымдарынан түсетiн түсiмдердiң тоқсандық жоспарын орындауы туралы ай сайынғы есеп, ол 5-қосымшаға сәйкес ресiмделедi, қазынашылықтың аумақтық органдары ай сайын қалыптастырады және Қазынашылық комитетіне ұсынады.
      Есепте облыстардың (Астана және Алматы қалаларының) атауы, кiрiстердiң бiрыңғай бюджеттiк жіктемесiнiң атаулары мен кодтары, түсiмдердiң тоқсан бойынша жоспарлы және нақты сомалары, сондай-ақ жоспардан түскен түсiмдердiң нақты сомасының және Қорға аударылған соманың ауытқуы қамтылады. Бұдан басқа, Есепке кiрiстердiң бюджеттiк жiктеме кодын көрсете отырып, республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң шығындарын өтеу сомасы енгiзiледi. Бұл ретте шығындарды өтеу сомасы тек "Нақты" бағандарында ғана көрсетiледi;
      6) Ф.44-НФ-С - Республика бойынша шикiзат секторы ұйымдарының түсiмдердiң тоқсандық жоспарын орындауы туралы жиынтық есеп, ол 6-қосымшаға сәйкес ресiмделедi және Қазынашылық комитетi қалыптастырады. Жиынтық есепте республиканың барлық шикiзат секторының ұйымдары бойынша тұтас алғанда, жиынтық деректер қамтылады;
      7) Қордың ақша қозғалысын салыстыру ведомосы, ол 7-қосымшаға сәйкес ресiмделедi. Ведомость айдың 1-күнгi жағдай бойынша ай сайын толтырылады және төлем құжатының күнi мен нөмiрiн, Қазынашылықтың аумақтық органының банктiк бiрегей кодын көрсете отырып, АТШ-дан Қорға аударылған сомалар, ресми трансферттер, мақсатты трансферттер, шығындарды өтеу және Қордың басқа да түсiмдерi мен шығыстары туралы деректердi қамтиды.
      Ведомосты Қазынашылық комитетi толтырады және электрондық почта бойынша Қорға есепке алынған сомалар туралы деректердi енгiзу үшiн Қазақстан Республикасының Ұлттық банкiне (бұдан әрi - Ұлттық Банк) жiбередi. Қазынашылық комитетi мен Ұлттық Банк деректерiнiң арасында айырмашылық болған кезде, Ведомоста айырмашылық сомалары мен олардың себептерi көрсетiледi. Айырмашылықтарды түзету мен жою үш банктiк күн ішiнде жүргiзiледi.
      Ведомость екi данада жасалады және екi тараптың да қолдары қойылады;
      8) Ф.N 1-8-қосымшаға сәйкес ресiмделетiн Шығындарды өтеу сомалары туралы анықтама.
      Анықтаманы бiрiншi, екiншi, үшiншi есептi тоқсандар аяқталғаннан кейiн бес күн iшiнде тоқсан сайын Қазынашылық комитетi жасайды.
      Тоқсандық жоспар, өсу қорытындысымен нақты түсiмдер туралы деректер 6-қосымшаға сәйкес 44-НФ-С-н. есептен Анықтамаға енгiзiледi.
      Анықтама Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына ақшаны есепке алу және оны пайдалану ережесiнiң 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Ұлттық Банкке Қорды жұмсау туралы хабарлама жiберуге негiз болып табылады;
      9) Ф. N 2-9-қосымшаға сәйкес ресiмделетiн Шығыстарды өтеу сомалары туралы анықтама.
      Жылдық жоспар, өсу қорытындысымен тоғыз ай үшiн нақты түсiмдер туралы деректер 6-қосымшаға сәйкес 44-НФ-С-н. ведомосынан анықтамаға енгiзіледi. Ағымдағы жылғы жиырма бiрiншi желтоқсандағы жағдай бойынша 4-тоқсандағы нақты түсiм 4-қосымшаға сәйкес 41-НФ-С-н. Ведомосынан енгiзiледi. Бұдан басқа, анықтамада мыналар қамтылады:
      ағымдағы жылғы желтоқсанның аяғына дейiн күтiлетiн түсiмдердiң болжамы;
      облыстың (Астана және Алматы қалаларының) атауы;
      салық немесе бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң атаулары;
      жылдық жоспар мен жыл iшiнде күтiлетiн түсiмдердiң арасындағы айырмашылық ретiнде есептелген шығындарды өтеу сомасы.
      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі ағымдағы жылғы жиырма бiрiншi желтоқсаннан кешiктiрмей анықтаманы жасайды. Осы анықтама Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына ақшаны есепке алу және оны пайдалану ережесiнiң 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Ұлттық қорды жұмсау туралы Ұлттық Банкке хабарлама жiберуге негiз болып табылады;
      10) Ф. N 3-10-қосымшаға сәйкес ресiмделетiн мемлекеттiк бюджет пен Қордың арасындағы түпкiлiктi есеп айырысу туралы анықтама.
      Анықтаманы Қазынашылық комитетi мемлекеттiк бюджет пен Қордың арасындағы бiр жылғы есеп айырысудың түпкiлiкті сомасын анықтау үшiн есептi жылдың соңғы жұмыс күнi жасайды.
      Жылдық жоспар нақты түсiмдер туралы деректер 44-НФ-С-н. анықтамаға енгiзіледi. Есептi жылы алынған шығындарды өтеу сомасы N 1Н. сәйкес үш тоқсан үшiн шығындарды өтеу сомасынан және N 2Н. сәйкес төртiншi тоқсан үшiн шығындарды өтеу сомасынан құралады;
      11) 11-қосымшаға сәйкес ресiмделетiн Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсiмдерi және оны пайдалану туралы есеп.
      Есептi Қазынашылық комитетi тоқсан сайын есептiден кейiнгi тоқсанның бiрiншi күнi және бiр жылға жасайды. Есепке Ұлттық Банк ұсынатын мынадай деректер енгiзiледi:
      есептi кезең үшін инвестициялық кiрiс сомасы;
      Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де кiрiстер мен түсiмдер сомасы (кiрiстер мен түсiмдердiң түрлерi бойынша);
      Қорды басқаруға және жыл сайынғы сыртқы аудиттi жүргiзуге байланысты шығыстарды жабу сомасы (шығыстардың түрлерi бойынша);
      Қазынашылық комитетi мынадай деректердi:
      Ұлттық қордың есептi кезеңнiң басындағы ақшалай қаражаты;
      түсiмдер бөлiгiнде - республикалық және жергiлiктi бюджеттерден алынатын ресми трансферттердi арнайы транзиттiк шоттан есепке алу туралы деректердi;
      пайдалану бөлiгiнде - республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң шығындарын өтеу, Қордан республикалық және жергiлiктi бюджетке берiлетiн мақсатты трансферттер туралы деректердi енгiзедi;
      12) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенiмгерлiк басқарудың нәтижелерi туралы есеп, ол 12-қосымшаға сәйкес ресiмделедi.
      Есептi Ұлттық қор ай сайын әрi бiр жылға жасайды және Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсынады. Есеп мынадай деректердi қамтиды:
      есептi кезеңнiң басындағы Қор активтерiнiң рыноктағы құны;
      Қордың операциялары жөнiндегi кiрiстер (кiрiстердiң түрлерi бойынша);
      Қорды басқару жөнiндегi шығыстар (шығыстардың түрлерi бойынша);
      Есептi кезеңнiң аяғындағы Қор активтерiнiң рыноктағы құны.
      5. Қазақстан Республикасы Үкiметi Қорды қалыптастыру мен пайдалану туралы жылдық есептi Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен бiрлесiп есептiден кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейiнгi мерзiмде жасайды.
      Қорды қалыптастыру мен пайдалану туралы жылдық есеп мыналарды:
      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсiмдерi және оның пайдаланылуы туралы жылдық есептi (осы Ереженiң 11-қосымшасы);
      2) Ұлттық қорды сенiмгерлiк басқару нәтижелерi туралы жылдық есептi қамтитын (осы Ереженiң 12-қосымшасы) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Қорды сенiмгерлiк басқару жөнiндегi қызметi туралы жылдық есептi және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы бекiткен және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенiмгерлiк басқару туралы шартқа сәйкес ұсынылған Ұлттық қорды сенiмгерлiк басқарудың нәтижелерi туралы жылдық есептi;
      3) Қорды басқару жөнiндегi басқа да деректердi қамтиды.
      Есептiден кейiнгi жылдың 15 наурызына дейiнгi мерзiмде Қазақстан Республикасының Үкiметi Ұлттық Банкпен бiрлесiп, сыртқы аудиттi жүргiзу нәтижелерiмен бiрге Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру мен пайдалану туралы жылдық есептi Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөнiндегi Кеңеске (бұдан әрi - Кеңес) мақұлдауға ұсынады.
      Есептіден кейiнгi жылдың 1 сәуiрiне дейiнгi мерзiмде Қазақстан Республикасының Үкiметi Кеңес мақұлдаған жылдық есептi Қазақстан Республикасы Президентiнiң бекiтуiне енгiзедi.

                3. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын
             қалыптастыру мен пайдаланудың бухгалтерлiк есебi

      6. Қордың түсiмдерiн және оны пайдалануды есепке алу Ұлттық Банкте ашылған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шотында (бұдан әрi - Үкiметтiң шоты) жүргiзiледi.
      7. Шикiзат секторының ұйымдарынан түсетiн салық және басқа да мiндеттi түсiмдер Қазынашылықтың облыстық басқармасында ашылған 080 "Бюджеттердiң арасында бөлiнетiн кiрiстер" теңгерiмдiк шотында есепке алынады. Бұл ретте, мынадай бухгалтерлiк жазба жүргiзiледi:
      Дебет - шикiзат секторы ұйымының шоты
      Кредит - 080 шоты.
      8. 5-қосымшаға сәйкес 44-НФ нысанында көрсетiлген тоқсандық жоспарды орындағаннан кейiн 080 теңгерiмдiк шотына шикiзат секторының ұйымдарынан түсетiн барлық түсiмдер арнайы транзиттiк шотқа (АТШ) өздiгiнен аударылады. Бұл ретте, мынадай жазба жүргiзiледi:
      Дебет - 080
      Кредит - АТШ.
      9. Қазынашылықтың аумақтық органдары күн сайын Ұлттық Банкте ұлттық валютада Қордың шотына, АТШ-ға түскен сомаларды аударуды жүргiзедi. Бұл ретте мынадай жазба жүргiзiледi:
      Дебет - АТШ
      Кредит - Үкiметтiң шоты.
      10. Қорға аударуға жататын республикалық және жергiлiктi бюджеттерден алынатын ресми трансферттердiң сомасы тиiстi қаржы жылына арналған республикалық, бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңымен белгiленедi. Республикалық бюджеттен алынатын ресми трансферттердi Қорға аудару ай сайын республикалық бюджет шығыстарының ведомосы негiзiнде Қазынашылық комитетi жазып берген қазынашылық рұқсаттар бойынша жүргiзiледi. Республикалық бюджеттен алынатын ресми трансферттердi Қорға аударған кезде мынадай жазба жүргiзiледi:
      Дебет - республикалық бюджетте тұрған мемлекеттiк мекеменiң бюджеттiк шоты
      Кредит - Үкiметтiң шоты.
      Жергiлiктi бюджеттерден алынатын ресми трансферттер Қорға жергiлiктi бюджет шығыстарының ведомосы негiзiнде жергiлiктi қаржы органдары жазып берген қаржылық рұқсаттардың негiзiнде есепке алынады. Жергiлiктi бюджеттерден алынатын ресми трансферттердi Қорға аударған кезде мынадай жазба жүргiзiледi:
      Дебет - жергiлiктi бюджетте тұрған мемлекеттiк мекеменiң бюджеттiк шоты
      Кредит - Yкiметтiң шоты.
      11. Белгiлi бiр кезең үшiн инвестициялық кiрiс Қордың кiрiстерi мен шығыстарын салыстыру (айырмашылықтарын) жолымен есепке алу әдiсi бойынша анықталатын таза табыс сомасы ретiнде есептеледi.
      Ұлттық Банк кастодиандардан ақпаратты алғаннан кейiн инвестициялық кiрiстердiң сомасы бойынша Қорды есепке алу үшiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шотында инвестициялық кiрiстердi көрсетедi. Бұл ретте, мынадай жазба жүргiзiледi:
      Дебет - мәмiлелер бойынша тең әрiптестердiң шоты
      Кредит - Үкiметтiң шоты.
      12. Қорды есепке алу үшiн Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң шотына Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де түсiмдер мен кiрiстер есепке алынуы мүмкiн.
      Дебет - ақша жөнелтушiнiң шоты
      Кредит - Yкiметтiң шоты.
      13. Қордан Қазақстан Республикасының Президентi анықтайтын мақсаттарға арнап республикалық және мемлекеттiк бюджеттерге берiлетiн Қордың мақсатты трансферттерi тиiстi бюджеттерде көзделедi. Мақсатты трансферттердiң сомасын республикалық немесе жергiлiктi бюджеттерге есепке

алу үшiн мынадай жазба жүргiзiледi:
   Дебет - Үкiметтiң шоты
   Кредит - 080 шот.
   14. Шикiзат секторының ұйымдарынан салық және бюджетке төленетiн 
басқа да мiндеттi төлемдер бойынша түсетiн түсiмдердiң бекiтiлген және 
нақты сомасы арасындағы айырма ретiнде анықталатын республикалық және 
жергiлiктi бюджеттердің шығындарын өтеу (бұдан әрi - шығындарды өтеу) 
сомасы 080 шотқа есепке алынады, бұл ретте мынадай жазба жүргiзіледi:
   Дебет - Үкiметтiң шоты
   Кредит - 080 шот.
   15. Қорды басқару және жыл сайынғы сыртқы аудиттi жүргізу жөнiндегi 
шығыстарды жабу шығыстардың сомасын Yкiметтiң шотынан Ұлттық Банктiң 
кiрiстер шотына есептен шығару жолымен жүргiзiледi:
   Дебет - Үкiметтiң шоты
   Кредит - Ұлттық Банктiң кiрiстер шоты.
   16. Шикiзат секторының ұйымдарына қате немесе артық түскен сомаларды 
қайтару облыстардың, қалалардың, аудандардың салық органдарының 
қорытындылары негiзiнде Қазақстан Республикасы мемлекеттiк бюджетiнiң 
кассалық атқарылуы жөнiндегi нормативтiк құқықтық кесiмдерге сәйкес 
жүргiзіледi.
   17. Қордың iшкi бухгалтерлiк есебiн Қазақстан Республикасының 
қолданылып жүрген заңнамасына сәйкес Ұлттық Банк жүргiзедi.
   
                Қазақстан Республикасы Үкіметінің
               2001 ж. 14 мамырдағы N 631 қаулысымен
               бекітілген Қазақстан Республикасының
                 Ұлттық қорын қалыптастыру мен 
                пайдаланудың есептілігін жасау және     
               бухгалтерлік есебін жүзеге асырудың 
                   ережесіне N 1 қосымша
 40-НФ-н.                 Берілген күні және уақыты
   
      Шикізат секторының ұйымдарынан түсетін қаражат 
          түсімдерінің күн сайынғы тізілімі
          ______________________________
           (облыс, қала, аудан бойынша)
       200__ жылғы "___"__________ жағдай бойынша
   
                             (теңге, тиын)
   
----------------------------------------------------------------------
Шикізат сек.!  СТН !Салық !Сома.!Төлеуші бан.!Төлеу. !  Құжат
торы ұйым. !     !немесе!сы  !кінің атауы !шінің  !-----------
дарының   !     !кіріс !   !      !шоты  !Нөмірі!Күні
атауы    !     !коды !   !      !    !
----------------------------------------------------------------------   
   1   !  2  !  3 ! 4 !   5   !  6  ! 7  ! 8
----------------------------------------------------------------------   
 Жиыны:
______________________________________________________________________
  
Қазынашылықтың аумақтық   
органының бастығы      ________________
    
Қазынашылықтың аумақтық   
органының жауапты   
орындаушысы         ________________
 
                Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
               2001 ж. 14 мамырдағы N 631 қаулысымен
               бекітілген Қазақстан Республикасының
                 Ұлттық қорын қалыптастыру мен 
                пайдаланудың есептілігін жасау және     
               бухгалтерлік есебін жүзеге асырудың 
                   ережесіне N 2 қосымша
                   Берілген күні және уақыты
   
40-НФ-С-н.
   
     Республика бойынша шикізат секторының ұйымдарынан түсетін 
       қаражат түсімдерінің күн сайынғы жиынтық тізілімі
        200__ жылғы "___"__________ жағдай бойынша
   
                             (теңге, тиын)
----------------------------------------------------------------------
    Облыс       ! Салық немесе кіріс коды !  Сомасы
(Астана, Алматы қалалары) !              !
----------------------------------------------------------------------
        1     !       2       !   3
----------------------------------------------------------------------   
   
Қазынашылық комитетінің
басшысы           ________________
    
Қазынашылықтың комитетінің 
жауапты орындаушысы     ________________
                Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
               2001 ж. 14 мамырдағы N 631 қаулысымен
               бекітілген Қазақстан Республикасының
                 Ұлттық қорын қалыптастыру мен 
                пайдаланудың есептілігін жасау және     
               бухгалтерлік есебін жүзеге асырудың 
                   ережесіне N 3 қосымша
                   Берілген күні және уақыты
   
41-НФ-н.
      Шикізат секторының ұйымдарынан мемлекеттік бюджетке
     түсетін түсімдерінің және оларды Арнайы транзиттік шотқа 
           есепке алудың күн сайынғы ведомосы
            ______________________________
         (Қазынашылықтың аумақтық органының атауы)
        200__ жылғы "___"__________ жағдай бойынша
   
                             (теңге, тиын)
----------------------------------------------------------------------
Салық немесе бюд. !Бюджеттік жік.!Бір күнде түскені!Жыл басынан бері
жетке төленетін  !теменің коды !-----------------!-----------------
басқа да төлемнің !       !Бар. !АТШ-на   !Бар. !АТШ-ға  
атауы       !       !лығы !есепке   !лығы !есепке
          !       !   !алынғаны  !   !алынғаны
----------------------------------------------------------------------
    1      !    2   ! 4 !   5  ! 6 !   7
----------------------------------------------------------------------   
Күні бойы олар  
бойынша түсімдер  
болмаған кірістер         ХХХХХХ  ХХХХХХ
Жиыны:  
----------------------------------------------------------------------
Қазынашылықтың аумақтық   
органының бастығы      ________________
    
Қазынашылықтың аумақтық   
органының жауапты   
орындаушысы         ________________
 
                Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
               2001 ж. 14 мамырдағы N 631 қаулысымен
               бекітілген Қазақстан Республикасының
                 Ұлттық қорын қалыптастыру мен 
                пайдаланудың есептілігін жасау және     
               бухгалтерлік есебін жүзеге асырудың 
                   ережесіне N 4 қосымша
                   Берілген күні және уақыты
   
41-НФ-С-н.
   
     Республика бойынша шикізат секторының ұйымдарынан 
    мемлекеттік бюджетке түсетін түсімдердің және оларды
     Арнайы транзиттік шотқа есепке алудың күн сайынғы 
              жиынтық ведомосы
        200__ жылғы "___"__________ жағдай бойынша
   
                             (теңге, тиын)
----------------------------------------------------------------------
Салық немесе бюд. !Бюджеттік жік.!Бір күнде түскені!Жыл басынан бері
жетке төленетін  !теменің коды !-----------------!-----------------
басқа да төлемнің !       !Бар. !АТШ-на   !Бар. !АТШ-ға  
атауы       !       !лығы !есепке   !лығы !есепке
          !       !   !алынғаны  !   !алынғаны
----------------------------------------------------------------------
    1      !    2   ! 4 !   5  ! 6 !   7
----------------------------------------------------------------------   
Күні бойы олар  
бойынша түсімдер  
болмаған кірістер         ХХХХХХ  ХХХХХХ
Жиыны:  
----------------------------------------------------------------------
Қазынашылық комитетінің
басшысы           ________________
    
Қазынашылықтың комитетінің 
жауапты орындаушысы     ________________
   
   
                Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
               2001 ж. 14 мамырдағы N 631 қаулысымен
               бекітілген Қазақстан Республикасының
                 Ұлттық қорын қалыптастыру мен 
                пайдаланудың есептілігін жасау және     
               бухгалтерлік есебін жүзеге асырудың 
                   ережесіне N 5 қосымша
                   Берілген күні және уақыты
   
44-НФ-н. 
   
     Түсімдердің тоқсандық жоспарын шикізат секторы  
      ұйымдарының орындауы туралы ай сайынғы есеп    
      200__ жылғы "___"__________ жағдай бойынша
   
___________________________________________
Облыстың (Астана, Алматы қалалары) атауы        (теңге, тиын)
-------------------------------------------------------------------------
Салық немесе!Бюджет.!         Орындалуы        !Ұлттық 
бюджетке тө.!тік  !-------------------------------------------!қорға 
ленетін бас.!жікте. !1.04.200_ж!1.07.200_ж!1.10.200_ж!1.01.200_ж!аударыл.
қа да төлем.!менің !арналған !арналған !арналған !арналған !ғаны  
нің атауы  !коды  !----------!----------!----------!----------!   
      !    !Ж !н !Ау. !Ж !Н !Ау. !Ж !Н !Ау. !Ж !Н !Ау. !
      !    !о !а !ыт. !о !а !ыт. !о !а !ыт. !о !а !ыт. !
      !    !с !қ !қуы !с !қ !қуы !с !қ !қуы !с !қ !қуы !
      !    !п !т !  !п !т !  !п !т !  !п !т !  !
      !    !а !ы !  !а !ы !  !а !ы !  !а !ы !  !
      !    !р ! !  !р ! !  !р ! !  !р ! !  !
-------------------------------------------------------------------------
  1    !  2  ! 3! 4! 5 ! 6! 7! 8 ! 9!10! 11 !12!13! 14 ! 15
-------------------------------------------------------------------------
Жиыны
-------------------------------------------------------------------------
Қазынашылықтың аумақтық   
органының бастығы      ________________
    
Қазынашылықтың аумақтық   
органының жауапты   
орындаушысы         ________________
   
   
                Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
               2001 ж. 14 мамырдағы N 631 қаулысымен
               бекітілген Қазақстан Республикасының
                 Ұлттық қорын қалыптастыру мен 
                пайдаланудың есептілігін жасау және     
               бухгалтерлік есебін жүзеге асырудың 
                   ережесіне N 6 қосымша
                   Берілген күні және уақыты
   
44-НФ-С-н.
   
     Республика бойынша түсімдердің тоқсандық жоспарын 
   шикізат секторы ұйымдарының орындауы туралы жиынтық есеп    
      200__ жылғы "___"__________ жағдай бойынша
   
-------------------------------------------------------------------------
Облыс !Салық!Бюджет.!         Орындалуы        !Ұлттық 
(Аста.!неме.!тік  !-------------------------------------------!қорға 
на,  !се  !жікте. !1.04.200_ж!1.07.200_ж!1.10.200_ж!1.01.200_ж!аударыл.
Алматы!бюд. !менің !арналған !арналған !арналған !арналған !ғаны  
қала. !жетке!коды  !----------!----------!----------!----------!   
лары) !төле.!    !Ж !н !Ау. !Ж !Н !Ау. !Ж !Н !Ау. !Ж !Н !Ау. !
   !нетін!    !о !а !ыт. !о !а !ыт. !о !а !ыт. !о !а !ыт. !
   !басқа!    !с !қ !қуы !с !қ !қуы !с !қ !қуы !с !қ !қуы !
   !да  !    !п !т !  !п !т !  !п !т !  !п !т !  !
   !төле.!    !а !ы !  !а !ы !  !а !ы !  !а !ы !  !
   !мнің !    !р ! !  !р ! !  !р ! !  !р ! !  !
   !атауы!    ! ! !  ! ! !  ! ! !  ! ! !  !
-------------------------------------------------------------------------
 1  ! 2 !  3  ! 4! 5! 6 ! 7! 8! 9 !10!11! 12 !13!14! 15 ! 16
-------------------------------------------------------------------------
Жиыны
-------------------------------------------------------------------------
Қазынашылық комитетінің
басшысы           ________________
    
Қазынашылық комитетінің 
жауапты орындаушысы     ________________
   
                Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
               2001 ж. 14 мамырдағы N 631 қаулысымен
               бекітілген Қазақстан Республикасының
                 Ұлттық қорын қалыптастыру мен 
                пайдаланудың есептілігін жасау және     
               бухгалтерлік есебін жүзеге асырудың 
                   ережесіне N 7 қосымша
         Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
         ақша қозғалысын салыстыру ведомосы          
        200__ жылғы ____________ жағдай бойынша
   
                         (теңгемен, тиындармен)
-------------------------------------------------------------------------
ҚР Қаржы министрлігінің    !ҚР Ұлттық Банкінің деректері ! Алшақтық 
деректері бойынша жүргізілгені!бойынша жүргізілгені     !
-------------------------------------------------------------------------
Кү.!Төлем !Қазы.!  Сомасы  !Кү.!Төлем !Қазы.!  Сомасы  !
ні !құжаты.!нашы.!------------!ні !құжаты.!нашы.!------------!
  !ның N !лық. !Дебет!Кредит!  !ның N !лық. !Дебет!Кредит!
  !    !тың !   !   !  !    !тың !   !   !
  !    !аум. !   !   !  !    !аум. !   !   !
  !    !орга.!   !   !  !    !орга.!   !   !
  !    !нының!   !   !  !    !нының!   !   !
  !    !ББК !   !   !  !    !ББК !   !   !
-------------------------------------------------------------------------
 1 !  2  ! 3 ! 4 ! 5  ! 6 !  7  ! 8 ! 9 ! 10 !   11
------------------------------------------------------------------------- 
  
Барлық аударылғаны ______________________ Барлық есепке ________________
                     алынғаны
Алшақтықтардың 
себептері:      1.
           2. 
           3.
   
Қазынашылық               
комитетінің төрағасы ___________    Өкілетті өкіл _________
   
Қазынашылық комитетінің        ҚР Ұлттық Банкінің
жауапты орындаушысы  __________    жауапты орындаушысы ___________
                Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
               2001 ж. 14 мамырдағы N 631 қаулысымен
               бекітілген Қазақстан Республикасының
                 Ұлттық қорын қалыптастыру мен 
                пайдаланудың есептілігін жасау және     
               бухгалтерлік есебін жүзеге асырудың 
                   ережесіне N 8 қосымша
N 1 Н.
     ______ тоқсан үшін Ұлттық қордан ___________________________
                     (республикалық, жергілікті)
         бюджеттің шығындарын өтеу сомасы туралы
                 Анықтама
-------------------------------------------------------------------------
Облыс  !Салық немесе !Жыл басы.!Жыл басынан бергі нақты!Тоқсан үшін шы. 
(Астана,!бюджетке тө. !нан бергі!    түсім     !ғындарды өтеу  
Алматы !ленетін басқа!жоспар  !            !сомасы
қ.қ.)  !да төлемнің !     !            !(3-бағ.-4-бағ.)
    !атауы    !     !            !
-------------------------------------------------------------------------
  1  !   2    !  3  !      4     !    5
------------------------------------------------------------------------- 
 ...
 
Облыстар     
бойынша
жиыны
------------------------------------------------------------------------- 
  
ҚР Қаржы министрлігі        
Қазынашылық комитетінің төрағасы ____________________
Қазынашылық комитетінің 
жауапты орындаушысы        ____________________   
                Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
               2001 ж. 14 мамырдағы N 631 қаулысымен
               бекітілген Қазақстан Республикасының
                 Ұлттық қорын қалыптастыру мен 
                пайдаланудың есептілігін жасау және     
               бухгалтерлік есебін жүзеге асырудың 
                   ережесіне N 9 қосымша
N 2 Н.
     4-тоқсан үшін Ұлттық қордан ___________________________
                   (республикалық, жергілікті)
         бюджеттің шығындарын өтеу сомасы туралы
                 Анықтама
   
-------------------------------------------------------------------------
Облыс  !Салық не.!Жыл.!Өсу қо. !А.ж. 21  !Ағымдағы  !Бір жыл!4-тоқсан
(Астана,!месе бюд.!дық !рытынды.!желтоқсан. !жылғы жел. !үшін  !үшін шы. 
Алматы !жетке тө.!жос.!сы бар 9!ындағы жағ.!тоқсанның !күтіле.!ғындарды 
қ.қ.)  !ленетін !пар !ай үшін !дай бойынша!аяғына дей.!тін тү.!өтеу  
    !басқа да !  !түскен !4-тоқсанда !ін күтіле. !сімдер !сомасы 
    !төлемнің !  !нақты  !түскен   !тін түсім. !(4-бағ.!(3-бағ.
    !атауы  !  !түсім  !нақты түсім!дердің   !+5-бағ.!-7-бағ.)
    !     !  !    !      !болжамы  !+6-бағ)!
-------------------------------------------------------------------------
  1  !  2  ! 3 !  4  !   5   !   6  !  7  !  8
-------------------------------------------------------------------------
 ...
   
Облыс 
бойынша  
жиыны
-------------------------------------------------------------------------
ҚР Қаржы министрлігі        
Қазынашылық комитетінің төрағасы ____________________
ҚР Қаржы министрлігі ___________________ департаментінің директоры
                Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
               2001 ж. 14 мамырдағы N 631 қаулысымен
               бекітілген Қазақстан Республикасының
                 Ұлттық қорын қалыптастыру мен 
                пайдаланудың есептілігін жасау және     
               бухгалтерлік есебін жүзеге асырудың 
                   ережесіне N 10 қосымша
    Мемлекеттік бюджет пен Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры
      арасындағы түпкілікті есеп айырысу туралы анықтама
               ______ жыл үшін
   
                      (теңгемен, тиындармен)
-------------------------------------------------------------------------
Облыстың!Ұлттық !Салық не.!Түсім. !Бір жыл. !Есепті жылда !Бір жылдағы 
(Астана,!қормен !месе бюд.!дердің !дағы нақ.!алынған шы. !түпкілікті  
Алматы !есеп ай.!жетке тө.!жылдық !ты түсім !ғындарды өтеу!есеп айырысу.
қ.қ.)  !ырысуға !ленетін !жоспары!     !сомасы    !дың сомасы 
атауы  !арналған!басқа да !    !     !       !(4-бағ.-5-бағ.
    !бюджет. !төлемнің !    !     !       !-6-бағ.)   
    !тің   !атауы  !    !     !       !-------------- 
    !деңгейі !     !    !     !       !ҰҚ-ға !Бюджетке
    !    !     !    !     !       ! (-) ! (+)
-------------------------------------------------------------------------
 1   !  2  ! 3   !  4  !   5  !   6   ! 7  ! 8
-------------------------------------------------------------------------
   
Қазынашылық комитетінің басшысы ____________________
Қазынашылық комитетінің 
жауапты орындаушысы       ____________________   
   
                Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
               2001 ж. 14 мамырдағы N 631 қаулысымен
               бекітілген Қазақстан Республикасының
                 Ұлттық қорын қалыптастыру мен 
                пайдаланудың есептілігін жасау және     
               бухгалтерлік есебін жүзеге асырудың 
                   ережесіне N 11 қосымша
   
      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері
           және оның пайдаланылуы туралы   
                 Есеп          
       _________________200___ жылғы жағдай бойынша
   
                       (теңгемен, тиындармен)
-------------------------------------------------------------------------
N !                           !Сомасы
п/п!                           !
-------------------------------------------------------------------------
 1 !            2               !  3
-------------------------------------------------------------------------
1. Ұлттық қордың есепті кезеңнің басындағы ақшалай
  қаражаты Барлығы:     
2. Түсімдер Барлығы: 
  Оның ішінде:
  - Заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы
  - қосымша құнға салынатын салық 
  - үстеме пайдаға салынатын салық
  - бонустар
  - роялтилер
  - жасалған келісім-шарттар бойынша өнімді бөлу   
   жөніндегі Қазақстан Республикасының үлесі
  - ресми трансферттер
  - Қорды басқарудан алынатын инвестициялық кірістер
   Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым
   салынбаған өзге де түсімдер мен кірістер
-------------------------------------------------------------------------
3. Пайдалану Барлығы:  
-------------------------------------------------------------------------
  Оның ішінде:
  - бюджеттердің шығындарын өтеу
  - мақсатты трансферттер
  - Қорды басқаруға және жыл сайынғы сыртқы аудитті
   жүргізуге байланысты шығыстарды жабу      
-------------------------------------------------------------------------
4. Ұлттық қордың есепті кезеңнің аяғындағы ақшалай 
  қаражаты Барлығы:
-------------------------------------------------------------------------
Қазынашылық комитетінің төрағасы
Қазынашылық комитетінің жауапты орындаушысы       
                Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
               2001 ж. 14 мамырдағы N 631 қаулысымен
               бекітілген Қазақстан Республикасының
                 Ұлттық қорын қалыптастыру мен 
                пайдаланудың есептілігін жасау және     
               бухгалтерлік есебін жүзеге асырудың 
                   ережесіне N 12 қосымша
   
      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенімгерлік
           басқарудың нәтижелері туралы   
                 Есеп          
        200___ жылғы "____"___________ арналған
   
-------------------------------------------------------------------------
 N !                           !  Сомасы
р/р!                           !
-------------------------------------------------------------------------
 1 !            2               !  3
-------------------------------------------------------------------------
1.  Есепті кезеңнің басындағы Қор активтерінің рыноктағы 
   құны:  
2.  Қордың операциялары бойынша кірістер:
2.1. - бағалы қағаздардың және басқа да қаржы құралдарының


        ағымдағы құнының өзгеруінен алынатын кірістер
2.2. - бағалы қағаздарды және басқа да қаржы құралдарын
        сатып алу - сатудан алынатын кірістер
2.3. - акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер
2.4. - сыйақы түріндегі кірістер
2.5. - валюталық бағамның өзгеру нәтижесінде туындаған

    оң бағамдық айырма    
2.6. - сыртқы басқаруға берілген активтер бойынша кірістер     
3.  Қорды басқару бойынша шығыстар:
3.1 - бағалы қағаздардың және басқа да қаржы құралдарының
    ағымдағы құнының өзгеруінен болатын шығыстар
3.2. - бағалы қағаздарды және басқа да қаржы құралдарын
    сатып алу - сатудан болатын шығыстар 
3.3. - валюталық бағамның өзгеру нәтижесінде туындаған    
    теріс бағамдық айырма    
4.  Есепті кезеңнің аяғындағы Қор активтерінің рыноктағы        
   құны:
-------------------------------------------------------------------------
   
   Уәкілетті өкіл
   
   
Мамандар:
   Багарова Ж.А.,
   Қасымбеков Б.А.
   
   


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады