Ел ішінде кәсіптік жоғары білімді және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімді мамандар даярлауға 2001/2002 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырыстарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 30 мамыр N 738

      Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Z990389_ 1999 жылғы 7 маусымдағы және "2001 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Z000131_ 2000 жылғы 22 желтоқсандағы Заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) ел ішінде кәсіптік жоғары білімді мамандар даярлауға 2001/2002 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы;
      2) ел ішіндегі жоғары оқу орындарында және ғылыми ұйымдарда жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімді мамандар даярлауға 2001/2002 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі кәсіптік жоғары білімді және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімді мамандар даярлауға бекітілген мемлекеттік білім беру тапсырыстарын елдің жоғары оқу орындарында және ғылыми ұйымдарында белгіленген тәртіппен орналастыруды жүргізсін.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
   Қазақстан Республикасының
    Премьер-Министрі


                    Қазақстан Республикасы

Үкіметінің 2001 жылғы 30 мамырдағы N 738 қаулысымен бекітілген


            Ел ішінде кәсіптік жоғары білімді

   мамандар даярлауға 2001/2002 оқу жылына арналған
      мемлекеттік білім беру тапсырысы
   
   Ескерту. Тапсырыс өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.11.21. N 1498     
       қаулысымен. 

P011498_

 
 ________________________________________________________________________
 Коды !Бакалаврлар мен кәсіптік жоға.!Мемлекеттік білім!Мемлекет.!Оқу жылы 
   !ры білімді мамандар даярлау  !беру гранттары  !тік білім!ішінде
   !  бағыттарының атауы    !         !беру не. !бір сту.
   !               !         !сиесі  !дентті
   !               !         !     !оқытуға
   !               !         !     !жұмсала.
   !               !         !     !тын шығыс
   !               !         !     !(мың
   !               !         !     !теңге)
 __________________________________________________________________________
   !               !күндізгі!сырттай !     !
   !               !  оқу ! оқу  !     !
 __________________________________________________________________________
         Барлығы        13335 ! 2275 ! 10155 !
 __________________________________________________________________________
    Жаратылыстану-ғылыми маман.  !  770 !    !  370 ! 74,5
    дықтар
 __________________________________________________________________________
510000!Бакалавр           !  530 !    !  260 !    
 __________________________________________________________________________
010000!Кәсіптік жоғары білімді маман !  240 !    !  110 !    
 __________________________________________________________________________
   !Гуманитарлық-әлеуметтік    !  755 !    !  735 ! 74,5 
   !мамандықтар          !    !    !     !    
 __________________________________________________________________________
520000!Бакалавр           !  530 !    !  510 !    
 __________________________________________________________________________
020000!Кәсіптік жоғары білімді маман !  225 !    !  225 !    
 __________________________________________________________________________
   !Педагогикалық мамандықтар   ! 2770 ! 2275 !  610 ! 75,8 
 __________________________________________________________________________
030000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 2770 ! 2275 !  610 !    
 __________________________________________________________________________
   !Медициналық мамандықтар    ! 1100 !    !  245 ! 87,0 
 __________________________________________________________________________
040000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 1100 !    !  245 !    
 __________________________________________________________________________
   !Ветеринарлық мамандықтар   ! 200  !    !  150 ! 76,5 
 __________________________________________________________________________
050000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 200  !    !  150 !    
 __________________________________________________________________________
   !Мәдениет, өнер және сәулет  ! 310  !    !  190 ! 137,0 
   !мамандықтары         !    !    !     !
 __________________________________________________________________________
520000!Бакалавр           ! 210  !    !  130 !    
 __________________________________________________________________________
060000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 100  !    !   60 !    
 __________________________________________________________________________
   !Экономика және басқару    ! 200  !    !  1070 ! 74,5 
   !мамандықтары         !    !    !     !
 __________________________________________________________________________
520000!Бакалавр           ! 140  !    !  750 !    
 __________________________________________________________________________
070000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 60  !    !  320 !    
 __________________________________________________________________________
   !Қызмет көрсету мамандықтары  ! 50  !    !  150 ! 74,5 
 __________________________________________________________________________
080000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 50  !    !  150 !    
 __________________________________________________________________________
   !Пәнаралық мамандықтар     ! 275  !    !  585 ! 74,5 
 __________________________________________________________________________
520000!Бакалавр           ! 190  !    !  410 !    
 __________________________________________________________________________
090000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 85  !    !  175 !    
 __________________________________________________________________________
   !Техникалық физика       ! 100  !    !  40  ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
110000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 100  !    !  40  !    
 __________________________________________________________________________
   !Биотехнология         ! 60  !    !  30  ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
540000!Бакалавр           ! 40  !    !  20  !    
 __________________________________________________________________________
120000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 20  !    !  10  !    
 __________________________________________________________________________
   !Материалтану         ! 20  !    !  40  ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
130000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 20  !    !  40  !    
 __________________________________________________________________________
   !Технологиялық машиналар және ! 115  !    !  195 ! 76,0 
   !жабдықтар
 __________________________________________________________________________
140000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 115  !    !  195 !    
 __________________________________________________________________________
   !Стандарттау, сертификаттау  ! 110  !    !  100 ! 76,0 
   !және метрология        !    !    !     !
 __________________________________________________________________________
550000!Бакалавр           ! 80  !    !  70  !    
 __________________________________________________________________________
160000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 30  !    !  30  !    
 __________________________________________________________________________
   !Өміртіршілік қауіпсіздігі   ! 130  !    !  140 ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
550000!Бакалавр           ! 90  !    !  100 !    
 __________________________________________________________________________
170000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 40  !    !  40  !    
 __________________________________________________________________________
   !Қолданбалы геология және   ! 165  !    !  105 ! 76,0 
   !барлау            !    !    !     !
 __________________________________________________________________________
180000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 165  !    !  105 !    
 __________________________________________________________________________
   !Кен ісі            ! 180  !    !  280 ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
190000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 180  !    !  280 !    
 __________________________________________________________________________
   !Мұнай-газ ісі         ! 170  !    !  275 ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
200000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 170  !    !  275 !    
 __________________________________________________________________________
   !Электр энергетикасы      ! 200  !    !  425 ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
210000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 200  !    !  425 !    
 __________________________________________________________________________
   !Жылу энергетикасы       ! 150  !    !  250 ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
220000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 150  !    !  250 !    
 __________________________________________________________________________
   !Металлургия          ! 205  !    !  180 ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
240000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 205  !    !  180 !    
 __________________________________________________________________________
   !Машина жасау технологиялары  ! 195  !    !  235 ! 76,0 
   !мен жабдығы          !    !    !     !
 __________________________________________________________________________
250000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 195  !    !  235 !    
 __________________________________________________________________________
   !Авиация техникасы       ! 25  !    !  10  ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
260000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 25  !    !  10  !    
 __________________________________________________________________________
   !Теңіз техникасы        ! 25  !    !  35  ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
270000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 25  !    !  35  !    
 __________________________________________________________________________
   !Көлік техникасы        ! 220  !    !  345 ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
280000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 220  !    !  345 !    
 __________________________________________________________________________
   !Көлікті пайдалану       ! 150  !    !  260 ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
300000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 150  !    !  260 !    
 __________________________________________________________________________
   !Полиграфия          ! 25  !    !  15  ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
310000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 25  !    !  15  !    
 __________________________________________________________________________
   !Геодезия           ! 50  !    !     ! 76,0
 __________________________________________________________________________
550000!Бакалавр           ! 30  !    !     !    
 __________________________________________________________________________
320000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 20  !    !     !    
 __________________________________________________________________________
   !Электромеханика және электро. ! 190  !    !  200 ! 76,0 
   !техникалық жабдық       !    !    !     !
 __________________________________________________________________________
330000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 190  !    !  200 !    
 __________________________________________________________________________
   !Аспап жасау          ! 85  !    !  55  ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
340000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 85  !    !  55  !    
 __________________________________________________________________________
   !Электрондық техника      ! 40  !    !  60  ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
350000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 40  !    !  60  !    
 __________________________________________________________________________
   !Автоматтандыру және басқару  ! 90  !    !  225 ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
360000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 90  !    !  225 !    
 __________________________________________________________________________
   !Есептеуіш техника және бағ.  ! 180  !    !  310 ! 76,0 
   !дармалармен қамтамасыз ету  !    !    !     !
 __________________________________________________________________________
370000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 180  !    !  310 !    
 __________________________________________________________________________
   !Радиоэлектроника және теле.  ! 20  !    !  350 ! 76,0 
   !коммуникациялар        !    !    !     !
 __________________________________________________________________________
380000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 20  !    !  350 !    
 __________________________________________________________________________
   !Химиялық технология      ! 90  !    !  200 ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
390000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 90  !    !  200 !    
 __________________________________________________________________________
   !Кен тұтынылатын бұйымдар мен ! 60  !    !  255 ! 76,0 
   !тауарлар технологиясы     !    !    !     !
 __________________________________________________________________________
400000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 60  !    !  255 !    
 __________________________________________________________________________
   !Азық-түлік тағамдары техноло. ! 40  !    !  220 ! 76,0 
   !гиясы             !    !    !     !
 __________________________________________________________________________
550000!Бакалавр           ! 30  !    !  150 !    
 __________________________________________________________________________
420000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 10  !    !  70  !    
 __________________________________________________________________________
   !Құрылыс            ! 230  !    !  300 ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
550000!Бакалавр           ! 160  !    !  200 !    
 __________________________________________________________________________
430000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 70  !    !  100 !    
 __________________________________________________________________________
   !Көлік құрылыстарын салу    ! 80  !    !  130 ! 76,0 
 __________________________________________________________________________
440000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 80  !    !  130 !    
 __________________________________________________________________________
   !Ауыл, орман және балық шаруа. ! 525  !    !  645 ! 76,5 
   !шылықтарының мамандықтары   !    !    !     !
 __________________________________________________________________________
450000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 525  !    !  645 !    
 __________________________________________________________________________
   !Жерге орналастыру және жер  ! 90  !    !  40  ! 76,5 
   !кадастры           !    !    !     !
 __________________________________________________________________________
460000!Кәсіптік жоғары білімді маман ! 90  !    !  40  !    
 __________________________________________________________________________
   !Қожа Ахмет Йассауи атындағы  ! 300  !    !     ! 74,5 
   !Халықаралық Қазақ-Түрік уни. !    !    !     !
   !верситетінде Түрік Республика.!    !    !     !
   !сынан, басқа түркі тілдес   !    !    !     !
   !республикалардан студенттерді !    !    !     !
   !оқыту             !    !    !     1
 ----------------------------------------------------------------
   "М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу ! 100  !    !    ! 552,0
   мемлекеттiк университетiнiң   !    !    !    !
   Қазақстандағы филиалында    !    !    !    !
   студенттердi оқытуға"      !    !    !    !
                   !    !    !    !
   "Мәскеу авиациялық институтының ! 10  !    !    ! 108,4 
<*>

   "Восход" филиалында студенттердi!    !    !    !
   оқытуға"            !    !    !    !
   ----------------------------------------------------------------  
 __________________________________________________________________________
   !Өнер жоғары оқу орындары   ! 600  !    !     ! 137,0 
 __________________________________________________________________________
   !Резерв            ! 1880 !    ! 100  ! 75,8  
 __________________________________________________________________________
   
           Магистратураға қабылдау
 ________________________________________________________________________
 Коды ! Магистрлер дайындау бағытының! Мемлекеттік! Оқу жылы ішінде бір
    !      атауы       !  тапсырыс !студентті оқытуға
    !               !      !жұмсалатын шығыс
    !               !      ! (мың теңге)
 ________________________________________________________________________
    !     Барлығы       !  2526  !
 ________________________________________________________________________
 510000 !Жаратылыстану ғылымдары    !  944   !  74,5
 ________________________________________________________________________
 520000 !Гуманитарлық және       !  1030   !  74,5
    !әлеуметтік-экономикалық    !      ! 
    !ғылымдар           !      !
 ________________________________________________________________________
 540000 !Пәнаралық ғылымдар      !  328   !  74,5
 ________________________________________________________________________
 550000 !Техника ғылымдары       !  224   !  76,0
 ________________________________________________________________________
   


                    Қазақстан Республикасы

Үкіметінің 2001 жылғы 30 мамырдағы N 738 қаулысымен бекітілген


            Ел ішіндегі жоғары оқу орындарында және ғылыми

    ұйымдарда жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімді
    мамандар даярлауға 2001/2002 оқу жылына арналған мемлекеттік
            білім беру тапсырысы
   
           Докторантураға қабылдау
 _______________________________________________________________
 Шифры ! Ғылым салаларының атауы  ! Мемлекеттік тапсырыс
 _______________________________________________________________
         Барлығы           120
 _______________________________________________________________
 01.00.00 Физика-математика          7
 _______________________________________________________________   
 02.00.00 Химия                6 
 _______________________________________________________________     
 03.00.00 Биология              3
 _______________________________________________________________   
 04.00.00 Геология-минералогия        8 
 _______________________________________________________________  
 05.00.00 Техника               23
 _______________________________________________________________  
 06.00.00 Ауыл шаруашылығы          7
 _______________________________________________________________  
 07.00.00 Тарих                8 
 _______________________________________________________________  
 08.00.00 Экономика              18
 _______________________________________________________________  
 09.00.00 Философия              6
 _______________________________________________________________  
 10.00.00 Филология              3 
 _______________________________________________________________  
 11.00.00 География              1 
 _______________________________________________________________  
 12.00.00 Заң                 2
 _______________________________________________________________  
 13.00.00 Педагогика             5 
 _______________________________________________________________  
 14.00.00 Медицина              17
 _______________________________________________________________  
 16.00.00 Ветеринария             5
 _______________________________________________________________  
 23.00.00 Саяси                1 
 _______________________________________________________________  

          Аспирантураға қабылдау
 ________________________________________________________________________
 Шифры !Ғылым салаларының атауы!Өндірістен !Өндірістен!Оқу жылы ішінде
     !            !қол үзіп  !қол үзбей !бір аспирантты
     !            !оқуға мем. !оқуға мем.!оқытуға жұмсала.
     !            !лекеттік  !лекеттік !тын шығыс 
     !            !тапсырыс  !тапсырыс !(мың теңге)
 ________________________________________________________________________
         Барлығы      860     576     
 ________________________________________________________________________
 01.00.00 Физика-математика    60      33     51,3
 ________________________________________________________________________
 02.00.00 Химия          57      12     51,3
 ________________________________________________________________________
 03.00.00 Биология         68      18     51,3
 ________________________________________________________________________
 04.00.00 Геология-минералогия   22      20     51,3
 ________________________________________________________________________
 05.00.00 Техника         215     139     52,9
 ________________________________________________________________________
 06.00.00 Ауыл шаруашылығы     64     41     53,6
 ________________________________________________________________________
 07.00.00 Тарих           23     13     53,6
 ________________________________________________________________________
 08.00.00 Экономика         92     105     56,5
 ________________________________________________________________________
 09.00.00 Философия         20     10     58,0
 ________________________________________________________________________
 10.00.00 Филология         69     49     56,5
 ________________________________________________________________________
 11.00.00 География         7     6      56,5
 ________________________________________________________________________
 12.00.00 Заң            21     29     56,5
 ________________________________________________________________________
 13.00.00 Педагогика        45     73     60,5
 ________________________________________________________________________
 14.00.00 Медицина         30      1     55,6
 ________________________________________________________________________
 15.00.00 Фармацевтика       1            55,6
 ________________________________________________________________________
 16.00.00 Ветеринария        22      5     53,6
 ________________________________________________________________________
 17.00.00 Өнертану         22      8     86,0
 ________________________________________________________________________
 18.00.00 Сәулет          13           52,9
 ________________________________________________________________________
 19.00.00 Психология        3      7     56,5
 ________________________________________________________________________
 23.00.00 Саяси           6      7     56,5
 ________________________________________________________________________
   
       Клиникалық ординатураға қабылдау
  _________________________________________________________________
    Мемлекеттік тапсырыс   ! Оқу жылы ішінде бір клиникалық
                 !ординаторды оқытуға жұмсалатын шығыс
                 !      (мың теңге) 
  _________________________________________________________________
        50              71,0
  _________________________________________________________________ 
   

  
Мамандар:
   Багарова Ж.А.
   Икебаева А.Ж. 
   
   


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады