"Мемлекеттік және мемлекеттік кепілдік берген қарыз алу мен борыш туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 11 маусым N 790

 


     Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

     "Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу мен борыш

туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар

енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан

Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.


     Қазақстан Республикасының

        Премьер-Министрі


                                                      Жоба


                    Қазақстан Республикасының Заңы


    "Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу мен борыш туралы"

       Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар

                           енгізу туралы 
       "Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу мен борыш туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 тамыздағы Z990464_ Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., N 21, 784-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1-бапта:
      21) тармақшадағы "жергілікті атқарушы органның тиісті жылға арналған жергілікті бюджетте белгіленген Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен қабылданған шарттарда және шектеулермен жаңа заемдар тартуының шекті көлемі" деген сөздер "жергілікті атқарушы органның тиісті жылы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен қабылданған шарттарда және шектеулермен жаңа заемдар тартуының шекті көлемі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 32-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "32-1) заемды қайта құрылымдау - тараптардың келісімі бойынша олардың заем туралы шарт (келісім) бойынша міндеттемелерді орындау мерзімдерін, қаржылық және өзге де шарттарын өзгертуі";
      4-бапта:
      2-тармақтың 3) тармақшасындағы "олардың мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар шығару" деген сөздер "олардың мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздардың әрбір түрі бойынша жеке мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар шығару, орналастыру, оларға қызмет көрсету және өтеу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтың 5) тармақшасындағы "қызмет көрсетеді," деген сөздерден кейін "бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында олар эмиссиялаған мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуды және сатуды," деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақтың 4) тармақшасы ", бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында олар эмиссиялаған мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуды және сатуды және үкіметтік борышты басқаруды жүзеге асырады" деген сөздермен толықтырылсын;
      6-тармақтың 4) тармақшасы ", бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында олар эмиссиялаған мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуды және сатуды жүзеге асырады" деген сөздермен толықтырылсын;
      6-баптың төртінші абзацындағы "аймақтық" деген сөз алынып тасталсын;
      8-баптың 3-тармағының бірінші абзацында:
      "нақты" деген сөз алынып тасталсын;
      "жергілікті атқарушы органның" деген сөздерден кейін "заем туралы шарт (келісім) жасасу нысанында" деген сөздермен толықтырылсын;
      8-баптың 3-тармағының екінші абзацындағы ", мемлекеттік бағалы қағаздар эмиссиясын дайындауды және жүргізуді" деген сөздер алынып тасталсын;
      "шарттардың (келісімдердің)" деген сөздердің алдынан "заем туралы" деген сөздермен толықтырылсын;
      8-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
      "Мемлекеттік бағалы қағаздардың әрбір эмиссиясының қаржылық және өзге де шарттардың мерзімін Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен міндетті түрде келісілген кезде жергілікті атқарушы органның мемлекеттік бағалы қағаздар нысанында заемды тартуы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен жүргізіледі.";
      10-бапта:
      1-тармақтағы "жабуға" деген сөз "қаржыландыруға" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3-тармақтағы "аймақтық" деген сөз алынып тасталсын;
      11-бапта:
      атауы ", бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды сатып алу" деген сөздермен толықтырылсын;
      1-тармақтағы "қызмет көрсетуді" деген сөздерден кейін ", бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі эмиссиялаған мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуды" деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақтағы "қызмет көрсетуді" деген сөздерден кейін ", бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында олар эмиссиялаған мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуды" деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "Қазақстан Республикасы жергілікті атқарушы органының мемлекеттік борышын өтеуді және қызмет көрсетуді, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында олар эмиссиялаған мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуды олар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің келісімі бойынша жергілікті атқарушы орган екінші деңгейдегі банк арқылы тартылған тиісті жылға арналған жергілікті бюджетте көзделген қаражат есебінен жүзеге асырады." деген сөздермен толықтырылсын;
      13-баптың 4-тармағының бірінші абзацы "негізгі сомасы" деген сөздерден кейін "несие берушілерге" деген сөздермен толықтырылсын;
      14-баптың 5) тармақшасы "мемлекеттік борыштың" деген сөздердің алдынан "бағалы қағаздар, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында эмитенттің мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу және сату жөніндегі" деген сөздермен толықтырылсын;
      15-баптың 1-тармағының екінші абзацы "Мемлекеттік мекемелердің" деген сөздерден кейін "және қазыналық кәсіпорындардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      20-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жобаның жалпы құнын жаппайтын заемды тартқан жағдайда, ұсынылып отырған инвестициялық жобаны қосымша қаржыландыру жөніндегі міндеттемені қамтамасыз етуі.";
      мынадай мазмұндағы 25-1-баппен толықтырылсын:
      "25-1-бап. Мемлекет кепілдік берген заемдарды қайта құрылымдау
      Мемлекет кепілдік берген заемды қайта құрылымдау Қазақстан Республикасы Үкіметі шешім қабылдаған жағдайда несие берушінің және заемшының келісімі бойынша жүзеге асырылады.
      Мемлекет кепілдік берген заемды қайта құрылымдау кезінде несие

 

берушілердің талап етуі бойынша бұрын берілген мемлекеттік кепілдікті

Қазақстан Республикасының Үкіметі растауы немесе ауыстыруы мүмкін. Бұл

ретте, заемның кепілдік берілетін сомасы бұрын берілген мемлекеттік

кепілдік бойынша заемның сомасынан аспайды. Қайта берілген мемлекеттік

кепілдікке осы Заңның 18-бабының бірінші абзацында белгіленген шектеулер

қолданылмайды.".

     26-бап мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

     "4) ол мемлекет кепілдік берген заемды қайта құрылымдау кезінде

жаңасына ауыстырылса".


     Қазақстан Республикасының

     Президенті
О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О государственном и гарантированном государством заимствовании и долге"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2001 года N 790

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      Внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О государственном и гарантированном государством заимствовании и долге".
 
      Премьер-Министр
      Республики Казахстан
                                                     Проект
                        Закон Республики Казахстан
           О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
              Казахстан "О государственном и гарантированном
                   государством заимствовании и долге"
 
      Внести в Закон Республики Казахстан от 2 августа 1999 года Z990464_ "О государственном и гарантированном государством заимствовании и долге" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 21, ст. 784) следующие изменения и дополнения:
      в статье 1:
      в подпункте 21) слова "устанавливаемый в местном бюджете на соответствующий год предельный объем привлечения" заменить словами "предельный объем привлечения в соответствующем году";
      дополнить подпунктом 32-1) следующего содержания:
      "32-1) реструктуризация займа - изменение по соглашению сторон сроков, финансовых и иных условий исполнения ими обязательств по договору (соглашению) о займе";
      в статье 4:
      в подпункте 3) пункта 2 слова "выпуска ими" заменить словами "выпуска, размещения, обслуживания и погашения ими государственных эмиссионных ценных бумаг, отдельно по каждому виду";
      в подпункте 5) пункта 3 после слова "осуществляет" дополнить словами "покупку и продажу эмитированных им государственных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг,";
      подпункт 4) пункта 4 дополнить словами ", осуществляет покупку и продажу эмитированных им государственных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг и управление правительственным долгом";
      подпункт 4) пункта 6 дополнить словами ", осуществляет покупку и продажу эмитированных им государственных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг;";
      в абзаце четвертом статьи 6 слово "региональных" исключить;
      в абзаце первом пункта 3 статьи 8:
      слово "конкретного" исключить;
      после слов "местным исполнительным органом" дополнить словами "в форме заключения договора (соглашения) о займе";
      в абзаце втором пункта 3 статьи 8 слова ", подготовку и проведение эмиссии государственных ценных бумаг," заменить словами "о займе";
      пункт 3 статьи 8 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
      "Привлечение займа местным исполнительным органом в форме эмиссии государственных ценных бумаг производится в установленном Правительством Республики Казахстан порядке, при обязательном согласовании с Министерством финансов Республики Казахстан сроков, финансовых и иных условий каждой эмиссии государственных ценных бумаг.";
      в статье 10:
      в пункте 1 слово "покрытие" заменить словом "финансирование";
      в пункте 3 слово "региональных" исключить;
      в статье 11:
      в названии дополнить словами ", покупка государственных эмиссионных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг";
      в пункте 1 после слов "долга Республики Казахстан" дополнить словами ", покупка эмитированных Министерством финансов Республики Казахстан государственных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг";
      в пункте 2 после слов "банка Республики Казахстан" дополнить словами ", покупка эмитированных им государственных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг";
      пункт 3 изложить в следующей редакции: "Погашение и обслуживание государственного долга местного исполнительного органа Республики Казахстан, покупка эмитированных им государственных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг осуществляются им за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий год, через привлекаемые местным исполнительным органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан банки второго уровня.";
      абзац первый пункта 4 статьи 13 после слов "при возврате" дополнить словом "кредиторам";
      в подпункте 5) статьи 14 после слов "ценным бумагам," дополнить словами "по покупке и продаже эмитентом государственных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг,";
      абзац второй пункта 1 статьи 15 после слов "Государственные учреждения" дополнить словами "и казенные предприятия";
      в подпункте 5) пункта 1 статьи 20 слова "которые должны составлять не менее 15 процентов от общей стоимости проекта" заменить словами: "в случае привлечения займа, не покрывающего общую стоимость проекта";
      дополнить статьей 25-1 следующего содержания:
      "Статья 25-1. Реструктуризация гарантированных государством займов
 
      Реструктуризация гарантированного государством займа осуществляется по соглашению кредитора и заемщика в случае принятия решения Правительства Республики Казахстан.
      При реструктуризации гарантированного государством займа по требованию кредиторов ранее выданная государственная гарантия может быть подтверждена Правительством Республики Казахстан или заменена. Гарантируемая при этом сумма займа не может превышать сумму займа по ранее выданной государственной гарантии. На вновь выданную государственную гарантию не распространяются ограничения, установленные в абзаце первом

 

статьи 18 настоящего Закона.";

     статью 26 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

     "4) она заменена на новую при реструктуризации гарантированного

государством займа".


     Президент

     Республики Казахстан


(Специалисты: Умбетова А.М.,

              Склярова И.В.)