Мемлекеттiк мүлiктi басқарудың және жекешелендiрудiң тиiмдiлiгiн арттырудың 2001-2002 жылдарға арналған салалық бағдарламасын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 27 маусым N 880

      "Қазақстан Республикасында мемлекеттiк мүлiктi басқару және жекешелендiру тұжырымдамасын мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 21 шiлдедегi N 1095  қаулысына және "Ел Президентiнiң 2000 жылғы 24 қазандағы Қазақстан халқына "Еркiн, тиiмдi және қауiпсiз қоғамға" Жолдауында қойылған мiндеттердi iске асыру жөнiндегi Iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 8 желтоқсандағы N 1826   қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді: 
 

      1. Мемлекеттiк мүлiктi басқарудың және жекешелендiрудің тиiмдiлiгiн арттырудың 2001-2002 жылдарға арналған салалық бағдарламасы бекiтiлсiн.
 

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы  Премьер-Министрiнiң орынбасары К.Қ.Мәсiмовке жүктелсiн. <*>
       ЕСКЕРТУ. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2002.05.02. N 489  қаулысымен .
 

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің        
2001 жылғы 27 маусымдағы  
N 880 қаулысымен      
бекітілген      

Мемлекеттік мүліктік басқарудың және жекешелендірудің тиімділігін арттырудың 2001-2002 жылдарға арналған салалық бағдарламасы

Астана - 2001 жыл

1. Бағдарламаның паспорты

Бағдарламаның атауы        Мемлекеттiк мүлiктi басқарудың және
                           жекешелендiрудiң тиiмдiлiгiн арттырудың
                           2001-2002 жылдарға арналған салалық
                           бағдарламасы

Бағдарламаны               "Қазақстан Республикасында мемлекеттiк
әзiрлеуге арналған         мүлiктi басқару және жекешелендiру
негiздеме                  тұжырымдамасын мақұлдау туралы"
                           Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
                           2000 жылғы 21 шiлдедегi N 1095 қаулысы

Бағдарламаның              Қаржы министрлiгi,
негiзгi                    Экономика және сауда министрлiгi,
әзiрлеушiлерi              Энергетика және минералдық ресурстар
                           министрлiгi,
                           Көлiк және коммуникациялар министрлiгi,
                           Ауыл шаруашылығы министрлiгi,
                           Білiм және ғылым министрлiгi,
                           Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм
                           министрлiгi,
                           Туризм және спорт жөнiндегi агенттiк,
                           Табиғи монополияларды реттеу,
                           бәсекелестiктi қорғау және шағын
                           бизнестi қолдау жөніндегi агенттiк,
                           Денсаулық сақтау iсi жөнiндегi агенттiк

Бағдарламаны iске          2001-2002 жылдар
асырудың
мерзiмдерi

Бағдарламаны               Республикалық және жергiлiктi
қаржыландырудың            бюджеттердiң қаражаты
көздерi

2. Кiрiспе

      Экономикадағы жүргiзiлетiн реформалардан туындаған республикадағы экономикалық ахуалды өзгерту мемлекеттiк мүлiктi басқаруда және оған билiк етуде жаңа тәсiлдердi әзiрлеудi қатаң талап етедi. Сол сияқты мемлекеттiк меншiктiң бөлiгiн коммуналдық меншiкке беру, министрлiктерге, ведомстволарға, агенттiктер мен өзге де мемлекеттiк органдарға акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн иелену және пайдалану жөнiндегi өкiлеттiктердi, республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарға қатысты мемлекеттiк меншiк құқығы субъектiсiнiң өкiлеттiктерiн беру басқарудың әртүрлi субъектiлерiнiң аталған мемлекеттiк меншiк объектiлерiн басқарудың мақсаттарын, мiндеттерiн және әдiстерiн нақтылауды талап етедi. 
      "Қазақстан Республикасында Мемлекеттiк мүлiктi басқару және жекешелендiру тұжырымдамасын мақұлдау туралы" (бұдан әрi - Тұжырымдама) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 21 шілдедегi N 1095  қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасында Мемлекеттiк мүлiктi басқару және жекешелендiру тұжырымдамасында мемлекеттiк мүлiктi басқарудағы және билiк етудегi жаңа тәсiлдер толық көрсетілген. 
      Осы Бағдарлама 2001 жылдан бастап 2002 жылды қоса алғандағы кезеңдi қамтитын Тұжырымдаманың бiрiншi кезеңiн iске асыру мақсатында әзiрленген. 
      Бағдарламаны iске асыру мынадай бағыттар бойынша: 
      мемлекеттiк меншiктiң жекелеген объектiлерiн басқарудың мақсаттарын анықтау; 
      мақсаттарға жету тәсiлiн және оның жүзеге асырылуы үшiн жауапкершiлiктi таңдау; 
      мемлекеттiк мүлiктi тиiмдi басқару жүйесiн орнату. 
      мемлекеттiң стратегиялық мүдделерiне қарай мемлекеттiк мүлiктi жекешелендiруге экономикалық негiзделген тәсiл ұйымдастыру iс-шараларының кешенiн дайындауды және орындауды болжайды. 
      Бағдарламада мемлекеттiк мүлiкке билiк ету жөнiндегi бiрыңғай уәкiлеттi органды анықтаудың және мемлекеттiк басқару органдары мен уәкiлеттi орган арасындағы осы мүлiктi басқару жөнiндегi өкiлеттiктердi шектеудiң қажеттiлiгiне назар аударылған. 
      Бұдан басқа, мемлекеттiк кәсiпорындар мен мемлекеттiң қатысуы бар заңды тұлғалардың қаржылық көрсеткiштердi есепке алу жүйесiн жетiлдiру көзделген.

3. Мемлекеттiк мүлiктi басқарудың жай-күйiн талдау

         3.1. Акциялардың мемлекеттiк пакеттерi (қатысудың мемлекеттiк үлестерi) 

       2001 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша республикалық меншiкте - 280 акционерлiк қоғамдар мен шаруашылық серiктестiктер акцияларының пакеттерi (қатысу үлестерi), коммуналдық меншiкте - 760 акционерлiк қоғамдар мен шаруашылық серiктестiктерi акцияларының пакеттерi (қатысу үлестерi) болған. 
      Мемлекет акционердiң (қатысушының) құқығын "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шiлдедегi    Заңына және "Жауапкершілiгi шектеулi және қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiктер туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуiрдегi  Заңына сәйкес жүзеге асырады. 
      Мемлекеттiк меншік болып табылатын акцияларды (қатысу үлестерiн) басқару жөнiндегi қызмет Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бiрқатар қаулыларымен реттелген. 
      Осылай, мемлекеттiк меншiктi басқарудың тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында "Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiне мемлекеттiк меншiктiң түрлерi және ұйымдарға қатысудың мемлекеттiк үлестерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 12 сәуiрдегi N 405  қаулысымен бекiтiлген тiзiмдемеге сәйкес акционерлiк қоғамдар мен шаруашылық серiктестiктер акцияларының мемлекеттiк пакеттерi (қатысудың мемлекеттiк үлестерi) коммуналдық меншiкке берiлген болатын. Сол мақсатта "Республикалық меншiктегi ұйымдар акцияларының мемлекеттiк пакеттерi мен мемлекеттiк үлестерiне иелiк ету және пайдалану жөнiндегi құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 27 мамырдағы N 659  қаулысымен акциялардың мемлекеттiк пакеттерiне (қатысудың мемлекеттiк үлестерiне) иелiк және пайдалану құқықтары министрлiктерге, ведомстволарға, агенттiктер мен өзге де мемлекеттiк органдарға берiлген болатын. Сондай-ақ акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн (қатысудың мемлекеттiк үлестерi) басқару мәселелерiн реттейтiн Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң басқа да қаулылары қабылданған болатын. 
      Алайда, қолданылатын шараларға қарамастан акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн (қатысудың мемлекеттiк үлестерiн) басқару тетiгiнде кейбiр әлсiз жақтары кездеседi: 
      басқару органдарында және акционерлiк қоғамдардың тексеру комиссияларында мемлекет өкiлдерiн iрiктеу, дайындау және қызметiн бағалау жүйесi, мемлекеттiң мақсаттарына жету тәсiлдерi, сондай-ақ мемлекет өкілдерiнiң, олардың қызметiн бақылау, олардың өкiлеттiктерiнiң шегiн анықтауға негiзделген тәсiлдерi жеткiлiксiз пысықталған; 
      акционерлiк қоғамдар мен мемлекеттiң қатысуы бар шаруашылық серiктестiктерде iстердiң жағдайы туралы ақпаратты алу және қорытындылау тәртiбi толық көлемде анықталмаған; 
      акционерi (қатысушысы) мемлекет болып табылатын акционерлiк қоғамдар мен шаруашылық серiктестiктердi жүйелендiру толық көлемде жүргiзілмеген; 
      акционерлiк қоғамдар мен шаруашылық серiктестiктердiң қаржы-шаруашылық қызметi нәтижелерiнiң мониторингi мен талдау жүйесi жеткілiктi деңгейде пысықталмаған.
      Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн және мемлекеттiк үлестердi басқару жөнiндегi қызмет нәтижелерiнiң бiрi мемлекеттiк бюджетке дивидендтердiң түсуi болып табылады. Мемлекеттiк бюджетке акциялардың мемлекеттiк пакеттерiне арналған дивидендтердiң түсу серпiнi, тұтастай алғанда, соңғы бес жылда былайша көрінiс табады:

-------------------------------------------------------------------                 !    Мемлекеттiк меншiк болып табылатын акциялардың
               !     пакеттерiне дивидендтердiң түсуi, мың теңге
    Жылдары    !-------------------------------------------------
               !  Барлығы    !    Республикалық      !  Жергілікті
               !             !        бюджет         !  бюджеттер
-------------------------------------------------------------------
   1996             679 703           679 205               498
   1997             802 131           802 131                -
   1998           1 039 563         1 039 563                -
   1999           1 612 322         1 536 462              75 860 
   2000           1 251 892         1 169 485              82 407
-------------------------------------------------------------------

      Келтiрiлген деректерден көргенiмiздей, 2000 жылы республикалық бюджетке акциялардың мемлекеттiк пакеттерiне арналған дивидендтердiң түсуi өткен жылмен салыстырғанда төмендетілдi. Сонымен қатар, 1999 жылғы нәтижелер бойынша таза табыс алған акционерлiк қоғамдар 3 924 576 мың теңге мөлшерiнде акциялардың мемлекеттiк пакеттерiне дивидендтер аударған 2000 жылы республикалық бюджетке iс жүзiнде 1 169 485 мың теңге аударылды, акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмi бойынша, аударылған дивидендтердiң қалған сомасы 2001 жылы республикалық бюджеттiң кiрiсiне аударылатын болады.

       3.2. Мемлекеттiк кәсiпорындар 

      Мемлекеттiк кәсiпорындарды басқару жөнiндегi қызмет Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк кәсiпорын туралы" 19 мамырдағы N 2335 заң күшi бар  Жарлығының нормаларымен реттеледi. Осы Жарлыққа сәйкес министрлiктер, ведомстволар, агенттiктер мен осыған уәкiлеттi өзге де орталық және жергілiктi атқарушы органдар мемлекеттiк кәсiпорындарға қатысты мемлекеттiк меншiк құқығы субъектiсiнiң функцияларын жүзеге асыратын органдар және басқару органдары болып табылады.
      Мемлекеттiк бюджетке таза табыс бөлiгiнiң түсу серпiнi соңғы төрт жылда былайша көрiнiс табады:
-------------------------------------------------------------------
                ! Мемлекеттiк бюджетке мемлекеттік кәсіпорындардың
                !       таза табыс бөлігінің түсуі, мың теңге
      Жылдары   !-------------------------------------------------
                !  Барлығы    !    Республикалық      !  Жергілікті
                !             !        бюджет         !  бюджеттер
------------------------------------------------------------------
     1997             328 801           179 414          149 387
     1998             113 737            95 257          18 480
     1999             34 084            34 084               -    
     2000             67 775            55 098            12 677
------------------------------------------------------------------

      Келтiрiлген деректерден көргенiмiздей, бұл бiр жағынан, мемлекеттiк кәсiпорындар санының кейбiр қысқартылуына байланысты, өткен жылдармен салыстырғанда мемлекеттiк кәсiпорындардың таза табыс бөлiгiнiң түсуi соңғы екi жылда төмендедi. 
      2001 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың жалпы саны 517 кәсiпорынды, оның iшiнде шаруашылық жүргiзу құқығындағысы - 182 кәсiпорынды, жедел басқару құқығындағысы - 335 кәсiпорынды құрады. Осы күнге коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорындардың жалпы саны 4 625 кәсiпорынды, оның iшiнде шаруашылық жүргiзу құқығындағысы - 792 кәсiпорынды, жедел басқару құқығындағысы - 3 833 кәсiпорынды құрады. 
      1999 жылдың қорытындылары бойынша шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорындар бойынша 97 кәсiпорын 4 285 409 мың теңге сомасында таза табыс алды, алынған бұл ретте республикалық бюджеттiң кiрiсiне 55 098 мың теңге аударылған, алынған таза табыс сомасының 1,3%-ын құрайды 79 кәсiпорын 9 220 438 мың теңге сомасында шығын жiбердi. 
      Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, мынадай қорытынды жасауға болады: 
      мемлекеттiк кәсiпорындарды басқарудың қолданылатын жүйесi жеткiлiктi түрде тиiмдi емес және маңызды реформалауды талап етедi; 
      мемлекеттiк кәсiпорындардың мемлекеттiк бюджетке түсетiн таза табысының бөлiгi алынған таза табыстың жалпы сомасына баламалы емес.

       3.3. Негiзгi проблемалар 

      Қолданылып нормативтiк құқықтық база мемлекеттiк мүлiктi оңтайлы басқару талаптарына толық көлемде жауап бермейдi, сондай-ақ мемлекеттiк мүлiктi басқарудың әр түрлi субъектiлерiнiң өкiлеттiктерiн жеткiлiктi көрсетпейдi; 
      басқару органдарында және мемлекеттiң қатысуы бар заңды тұлғалардың тексеру комиссияларында мемлекеттiң өкiлдерiн iрiктеу, дайындау және аттестациялау жүйесi жеткiлiктi пысықталмаған, сондай-ақ мемлекеттiң өкілi басшылыққа алуы мүмкiн басқарушылық шешiмдер қабылдаудың регламентi жоқ; 
      мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелердiң, мемлекеттiң үлестiк қатысуы бар шаруашылық серiктестiктердiң тiзiлiмiнде қаржы-шаруашылық қызметтiң нәтижелерi туралы ақпаратты көрсету тетiгi толық көлемде пысықталмаған; 
      шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттiк кәсiпорындардың таза табыс бөлiгiнiң мөлшерлерiн және акционерлiк қоғамдардың бюджетке аударуға жататын акцияларының мемлекеттiк пакеттерiне арналған дивидендтердi анықтау жөнiндегi өлшемдер жоқ; 
      нормативтiк құқықтық кесiмдер мемлекеттiң экономикасында стратегиялық маңызы бар шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң қызметi туралы қажеттi және дұрыс ақпаратты толық көлемде алу мүмкiндiгiн бермейдi.

4. Бағдарламаның мақсаттары мен мiндеттерi 

      Тұжырымдамаға сәйкес мемлекеттiк мүлiктi басқару саласындағы мемлекеттiк саясат мынадай мақсаттарға жетуге бағдарлануы тиiс: 
      мемлекеттiк мүлiктi пайдаланудан түсетiн салықтық емес түсiмдер есебiнен республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң кiрiсiн арттыру; 
      белгiлi бiр салалар мен нақты кәсiпорындардың қызметiн реттеу жөнiндегi мемлекеттiк экономикалық саясат мүдделерiн және мемлекеттiң стратегиялық мiндеттерiн шешуiн ескере отырып, мемлекеттiк мүлiктiң құрылымын (құрамын) оңтайландыру; 
      экономикаға инвестицияларды тарту құралы ретiнде мемлекеттiк мүлiктi пайдалану; 
      шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару құқығында мемлекеттiк мүлiктi пайдаланатын заңды тұлғалар, сондай-ақ мемлекеттiң қатысу үлесi бар заңды тұлғалар қызметiнiң қаржылық-экономикалық көрсеткiштерiн жақсарту. 
      Қойылған мақсаттарға жету үшiн мынадай мiндеттердi шешудiң бiрiншi дәрежелi маңызы бар: 
      өкiлеттiктердi шектеу және нақтылау, сондай-ақ мемлекеттiк меншiк объектiлерiн басқару субъектiлерiн жауапкершiлiгiн күшейту; 
      мемлекеттiк мүлiктi оның түрлерi, тағайындалуы және басқа да өлшемдерi бойынша есепке алуды жүйелендiру; 
      қаржылық көрсеткiштердi талдау жүйесiн әзiрлеу; 
      мемлекеттiк кәсiпорындар мен мемлекеттiк қатысуы бар заңды тұлғалар қызметтерi қаржылық көрсеткiштерiнiң дерекқорын құру; 
      жекешелендiрiлген және мемлекеттiк шаруашылық жүргiзушi субъектiлердi тиiмдiлiгiн басқарудың дұрыс кешендi талдау үшiн тәуелсiз консалтингтiк ұйымдарды тартудың тәжiрибесiн кеңейту. 

5. Бағдарламаның негiзгi бағыттары және оны iске асыру тетiгi 

       5.1. Мемлекеттiк мүлiктi басқарудың және жекешелендiрудiң тиiмдiлiгiн арттырудың нормативтiк құқықтық негiзiн жетiлдiру

       5.1.1. Нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiрудiң негiзгi бағыттары

      Көрсетiлген проблемаларды шешу үшiн атқарушы, өкiметтiң республикалық және жергiлiктi органдары заңнамада белгiленген тәртiппен мынадай бағыттар бойынша нормативтiк базаны жетiлдiру жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру қажет: 
      "мемлекеттiк меншiк құқығы субъектiсiнiң функциясын жүзеге асыратын орган" (бұдан әрi - "уәкiлеттi орган") және "мемлекеттiк басқару органы" ұғымдарын, сондай-ақ осы органдардың өкiлеттiктерiн шектеу бөлiгiнде заңнамалық кесiмдерге өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу; 
      мемлекеттiк мүлiктi басқару және билiк ету мәселелерiн реттейтiн нормативтiк құқықтарды кесiмдердiң енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыруларды ескере отырып, заңнаманың талаптарына сәйкестiгiне тексеру жүргiзу; 
      мемлекеттiк мүлiктi басқару рәсiмдерiнiң құқықтық регламенттелуiн жетiлдiру; 
      мемлекеттiң меншiктенушi ретiнде де және заңды тұлғаның акционерi (қатысушы) ретiнде де құқығын тiркеудi ұйымдастыру; 
      мемлекеттiк кәсiпорындарға бекiтiлген мүлiктiң сақталуына және тиiмдi басқарылуына пәрмендi бақылауды қамтамасыз ету; 
      жекешелендiрiлген және мемлекеттiк меншiктегi кәсiпорындарды тиiмдi басқару мониторингiн қамтамасыз ету.

       5.1.2. Мемлекеттiк меншiк объектiлерiн басқару субъектiлерiнiң өкiлеттiктерiн шектеу және нақтылау

      Мемлекеттiк мүлiктi басқарудың тиiмдi тетiгiн құру үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi мемлекеттiк мүлiктi басқару және билiк ету саласындағы уәкiлеттi орган мен мемлекеттiк басқару органдарының өкілеттiктерiн шектеу және нақтылау бөлiгiнде заңнамалық кесiмдерге өзгерiстер мен толықтыруларға ынтагерлiк бiлдiрiледi. 
      Өкiлеттiктердi шектеу мен, нақтылаудың мынадай мақсаттары болуы тиiс: 
      мемлекеттiк кәсiпорындар, мемлекеттiң қатысуы бар акционерлiк қоғамдар (шаруашылық серiктестiктер) қызметінiң тиiмдiлiгін арттыру; 
      осы шаруашылық жүргiзушi субъектiлердiң өндiрiсi мен әлеуметтiк саласын дамытудың негiздi бағдарламаларын iске асыруды ескере отырып, мемлекеттiк кәсiпорындар мен шаруашылық серiктестiктер акцияларының мемлекеттiк пакеттерiне арналған дивидендтердiң және таза табысының бөлiгi есебiнен мемлекеттiк бюджетке түсетiн түсiмдердi арттыру; 
      мемлекеттiк мүлiктi басқару процесiнде уәкiлеттi орган мен мемлекеттiк басқару органдарының (министрлiктердiң, ведомстволардың, агенттiктер мен осыған уәкiлеттi өзге де орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың) өзара iс-қимылын үйлестiру; 
      "жасырын жекешелендiрудi", сондай-ақ мемлекеттiң мүддесiне қайшы келетiн кәсiпорындарды санкцияланбаған қайта ұйымдастыруды болдырмау; 
      мемлекеттiк кәсiпорындар мен мемлекеттiң қатысуы бар заңды тұлғалардың банкроттығын жүргiзу туралы шешім қабылдау кезінде уәкiлеттi орган мен мемлекеттiк басқару органдарының өзара іс-қимылын қамтамасыз ету. 
      Өкiлеттiктердi шектеу мен нақтылау уәкілетті органға мемлекеттiк мүлiктi басқару және билiк ету жөніндегі мынадай функцияларды беруді бiлдiредi: 
      министрлiктермен, ведомстволармен, агенттiктер және өзге де мемлекеттiк органдармен келiсiм бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi анықтаған өкiлеттiктер шеңберiнде мемлекеттiк мүлiкке билiк ету жөнiндегi шешiмдердi заңнамаға сәйкес қабылдау; 
      министрлiктермен, ведомстволармен, агенттiктер және өзге де мемлекеттiк органдармен келiсiм бойынша заңды және жеке тұлғаларға мемлекеттiк мүлiктi сатуға және пайдалануға берудi (сенiмгерлiк басқару, мүлiктiк жалдау және басқалар) ұйымдастыру және жүзеге асыру; 
      мемлекеттiк мүлiктiң жүйелендiрiлген есебiн жүргiзу; 
      мемлекеттiң қатысуы бар заңды тұлғаларды басқару органдарының қызметiне қатысу; 
      мемлекеттiк мүлiктiң мониторингi мен жай-күйiн талдау және оны пайдаланудың тиiмдiлiгi; 
      сатып алу-сату шарттары мен заңды және жеке тұлғаларға мемлекеттiк мүлiктi пайдалануға (сенiмгерлiк басқару, мүлiктiк жалдау және басқалар) беру жөнiндегi шарттардың ережелерiн сатып алушылардың орындауын бақылау; 
      шаруашылық жүргiзушi субъектiлердi консалтингтiк фирмалардың кешендi мерзiмдi тексерулерi жолымен басқарудың мониторингi және тиiмдiлiгiн талдау; 
      мемлекеттiк мүлiктi иелену, пайдалану және билiк ету саласында меңгеру саласында Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық кесiмдерiмен анықталған өзге де функцияларды iске асыру. 
      Салалық ерекшелiктердi ескере отырып мемлекеттiк мүлiктi ағымдағы басқаруды жүзеге асыру мақсатында уәкiлетті орган Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң немесе облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, облыстық маңызы бар аудан (қала) әкiмiнiң (бұдан әрi - әкiмшілік-аумақтық бiрлiктiң әкiмi) шешiмi бойынша мемлекеттiк басқару органдарына мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi өкiлеттiктердi бере алады. 
      Мемлекеттiк басқару органдарына мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мынадай функциялар жүктеледi: 
      мемлекеттiк кәсiпорындар қызметiнiң басым бағыттарын анықтау; 
      мемлекеттiк кәсiпорындар шаруашылық қызметiнiң ағымдағы және перспективалық жоспарларын, оның iшiнде қаржы-шаруашылық қызметтiң мерзiмдiлiгi мен оларды ұсыну тәртiбiнiң жоспарлы көрсеткiштерiн қарау және бекiту; 
      қаржы-шаруашылық қызметтiң жоспарлы көрсеткiштерiнiң орындалуын, мемлекеттiк кәсiпорындар мүлкiнiң тағайындалуы бойынша пайдаланылуын және сақталуын бақылау; 
      мемлекеттiк кәсiпорын қызметiнiң жекелеген мәселелерiн реттейтiн iшкi құжаттарды бекiту; 
      Қазақстан Республикасының Yкiметi анықтайтын тәртiппен мемлекеттiк кәсiпорындардың бiрiнші басшыларын конкурстық iрiктеудi және аттестациялауды жүргiзу; 
      акциялары мен қатысу үлестерi Қазақстан Республикасының Үкiметi (әкімшiлiк-аумақтық бiрлiктiң әкiмi) анықтаған өкiлеттiктер шегiнде мемлекеттiк меншiк болып табылатын заңды тұлғалардың басқару органдарына қатысу; 
      мемлекеттiк мүлiктi басқару және билiк ету мәселелерi бойынша ұсыныстар енгiзу. 
      Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық кесiмдерiмен анықталған өзге де өкілеттiктердi iске асыру.

       5.1.3. Мемлекеттiң қатысуы бар заңды тұлғалардың басқару органдарындағы мемлекет өкiлдерiнiң, компания басқарушыларының және мемлекеттiк кәсiпорын басшыларының қызметiн тағайындау (ірiктеу) және бағалау тәртiбi

      Мемлекеттiк қатысуы бар заңды тұлғалардың басқару органдарындағы мемлекет өкiлдерi (директорлар кеңесi, тексеру комиссиялары).
      Мемлекеттiң қатысуы бар заңды тұлғалардың басқару органдарына мемлекеттiк қызметкерлердi өкiл етiп тағайындау осындай тағайындаудың объективтi қажеттілiгi болған кезде жүзеге асыру ұсынылады (экономиканың стратегиялық салаларындағы кәсiпорындар, акциялардың 100%-ы не акциялардың бақылау пакетi мемлекетке тиесiлi және т.б.). 
      Ол үшiн басқару органдарында және бақылау органдарында мемлекет өкiлдерiнiң қатысуы мiндеттi мемлекеттiң қатысуы бар заңды тұлғаларды iрiктеу өлшемдерiн анықтау қажет. 
      Қазақстан Республикасының Yкiметi акционерлiк қоғамдардың басқару органдарында мемлекеттiк қызметшiлер қызметiнiң нәтижелерi жөніндегi бағалау және жауапкершiлiк тәртiбiн көздейтiн, акционерлiк қоғамдардың (директорлар кеңестердiң, тексеру комиссиялардың) басқару органдарында мемлекеттiк қызметшiлердiң қызметiн реттейтiн нормативтiк құқықтық кесiм бекiтiлетiн болады. 

      Сенiмдi басқарушылар 
      Басқару органдарында мемлекет өкiлдерiнiң қатысуы мiндеттi акционерлiк қоғамдардың тiзбесiне енбеген мемлекеттiк қатысуы бар акционерлiк қоғамдар бойынша басқару саласында тиiстi қызмет тәжiрибесi бар жеке және заңды тұлғаларды сенiмдi басқарушылар ретiнде тартудың басымдылық қағидатын қолдану ұсынылады. 
      Сенiмдi басқарушыларды iрiктеу конкурстық негiзде жүргiзiледi бұл ретте басқаруға беру шарттарында сенiмді басқарушылардың өкілеттiктерiн және келiсуге жататын шешiмдердi қабылдау кезiнде уәкiлеттiк органмен өзара iс-қимыл тәртiбiн көздеу қажет. 

      Мемлекеттiк кәсiпорындардың басшылары 
      Қазақстан Республикасының Үкiметi Қазақстан Республикасы Президентiнiң Мемлекеттiк кәсiпорындар туралы" 1995 жылғы 19 маусымдағы N 2335 заң күшi бар  Жарлығына тиiстi өзгерiстер мен толықтырулар енгiзілгеннен кейiн мемлекеттiк кәсiпорындардың басшыларын iрiктеу және тағайындау жөнiндегi конкурстарды жүргiзудiң тәртiбi мен ережесiн, мерзiмдi аттестациялауды өткiзу тәртiбiн бекiтедi, сондай-ақ олардың қаржылық жай-күйi үшiн жауапкершілiк шаралары және жасасқан келiсiм-шарттарда мемлекеттiк кәсiпорындар қызметтерiнiң нәтижелерi анықталады.

       5.2. Мемлекеттiк мүлiктi есепке алу 

       5.2.1. Негiзгi проблемалар 

      Министрлiктердiң, ведомстволардың және Қазақстан Республикасының басқа да ұйымдарының қатысуымен Қазақстан Республикасының Президентiнде болған жиналыста қабылданған 1997 жылғы 19 маусымдағы шешiмдi, сондай-ақ "Ақпарат алмасуды қамтамасыз ету және мемлекеттiк меншiк жөнiндегi деректердiң ақпараттық базасын жүргiзу жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 21 наурыздағы N 246  қаулысын орындау үшiн қазiргi уақытта Мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелердiң, мемлекеттiң үлестiк қатысуы бар шаруашылық серiктестiктердiң тiзiлiмiн енгiзу жүзеге асырылуда.
      Тiзiлiм мемлекеттiк кәсiпорындар және жарғылық капиталында мемлекет қатысатын заңды тұлғалар туралы ақпаратты қамтитын дерекқор базасы болып табылады. 
      Тiзiлiмдегi мемлекеттiк мүлiктi есепке алудың проблемалары: 
      Тiзiлiмде мемлекеттiк мүлiктi есепке алудың дұрыстығы мен нақтылығы үшiн республикалық және коммуналдық мемлекеттiк басқару органдарының және өзге де ұйымдардың жауапкершiлiгi анықталмаған; 
      республикалық және коммуналдық меншiктегi мемлекеттiк мүлiктi есепке алудың бiрыңғай әдiсi жоқ. 

       5.2.2. Мемлекеттiк мүлiктi есепке алудың мақсаттары мен мiндеттерi 

      Мемлекеттiк мүлiктi есепке алудың мақсаты мемлекеттiк мүлiктiң мониторингi және оның жай-күйiн бақылау және мемлекеттiк мүдделердi ескере отырып, оны пайдалану жөнiнде негiздi шешiмдер қабылдау үшiн жағдайлар жасау болып табылады. 
      Республикалық және коммуналдық меншiктiң мемлекеттiк мүлкiн есепке алудың нәтижелерi Тiзiлiмде көрiнiс табуы тиiс. 
      Тiзiлiм өзiне мемлекеттiк кәсiпорындарға, мекемелерге және мемлекеттiң қатысуы бар заңды тұлғаларға бекiтілген мемлекеттiк мүлiктiң құрамын, орналастырылуы мен пайдаланылуын құндық тұлғада сипаттайтын мәлiметтердi, сондай-ақ мемлекеттiк мүлiкке арналған меншiк құқығын мемлекеттiк тiркеу туралы мәлiметтердi қамтуы тиiс. 
      Қойылған мақсаттарға жету үшiн мынадай мiндеттерді шешу қажет: 
      мемлекеттiк мүлiк туралы ақпаратты ақпараттандыруға мүмкiндiк беретiн Тiзiлiмнiң құрылымын оңтайландыру, оның пайдаланылу қозғалысын және тиiмдiлiгiн бақылау; 
      мемлекеттiк кәсiпорындар мен мемлекеттiң қатысуы бар заңды тұлғалардың уәкiлеттi орган белгілеген тәртiппен және мерзiмде мiндеттi түрде ақпарат беруiнiң құқықтық регламентiн әзiрлеу; 
      оған сәйкес мемлекеттiк кәсiпорындар мен мемлекеттiң қатысуы бар заңды тұлғалар Тiзiлiмде көрсету үшiн ақпаратты беретiн нысандарды әзiрлеу; 
      мемлекеттiк мүлiктiң жай-күйiне және оның пайдаланылу тиiмділiгiне талдау жүргiзу жөнiндегi ереженi әзiрлеу. 

       5.2.3. Есепке алу объектiлерi 

      Есепке алу объектiсi болып табылатын мемлекеттiк мүлiк Тұжырымдаманы iске асырудың бiрiншi сатысында: 
      мүлiктiк кешендер ретiнде мемлекеттiк кәсіпорындарды; 
      акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн және қатысудың мемлекеттiк үлестерiн бiлдiредi. 
      Тiзiлiмде активтердiң, меншiктi капиталдың, мiндеттемелердiң, кiрiстердiң құны және есепке алу объектілерiнiң қаржылық жай-күйiн сипаттайтын басқа да көрсеткiштер көрсетiлетiн болады. 

       5.2.4. Мемлекеттiк мүлiктi түгендеу 

      Тiзiлiмдi мемлекеттiк мүлiк туралы ақпаратпен толықтыру алдында мемлекеттiк мүлiкке түгендеу жүргiзiлуi тиiс. 
      Түгендеудiң мақсаты - мемлекеттiк кәсіпорындарға бекiтiлген мүлiктiң, акциялардың мемлекеттiк пакеттерiнiң, қатысудың мемлекеттiк үлестерiнiң iс жүзiнде болуын анықтау, есепке алынбаған және бекiтiлмеген мемлекеттiк мүлiктi анықтау және қолданылып жүрген заңнамада көзделген тәртiппен оларды заңды тұлғаларға одан әрі бекiту болуы тиiс. 
      Республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарға бекiтiлген мүлiкке, сондай-ақ акциялардың мемлекеттiк пакеттерiне және қатысудың мемлекеттiк үлестерiне түгендеу жүргiзудi ұйымдастыру және бақылау мемлекеттiк басқару органдарының функцияларын жүзеге асыратын министрлiктерге, ведомстволарға, агенттiктер мен өзге де мемлекеттiк органдарға жүктелуi тиiс. 
      Республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарға бекiтiлген мүлiкке, сондай-ақ коммуналдық меншiкке берілген акциялардың мемлекеттік пакеттерiне және қатысудың мемлекеттiк үлестерiне түгендеу жүргiзудi ұйымдастыру және бақылау мемлекеттiк басқару органдарының функцияларын жүзеге асыратын жергіліктi басқару органдарына жүктелуi тиiс. 

       5.2.5. Мемлекеттiк мүлiкке арналған меншiк құқығын рәсiмдеу 

      Мемлекеттiк мүлiкке қатысты мемлекеттiк меншiк құқығы субъектiсiнiң функцияларын жүзеге асыратын бiрыңғай уәкiлеттi органды анықтау туралы тұжырымдаманың ережелерiн iске асыру мақсатында қолданылып жүрген заңнамаға сәйкес мемлекеттiк меншiк объектiлерiне арналған меншiк құқығын уәкiлеттi органға тiркеу жөнiнде шаралар қабылдануы тиiс. 

       5.2.6. Мемлекеттiк мүлiктi есепке алу объектiлерiн жүйелендiру 

      Есепке алу объектiлерiн басқару әдiстерiн анықтау мақсатында оларды басқару ерекшелiгiн анықтайтын өлшемдер бойынша жүйелендiру қажет. 

      Мемлекеттiк кәсiпорындар 
      Тiзiлiмде ескерiлген мемлекеттiк кәсіпорындар жарғылық қызметiнiң Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк кәсiпорын туралы" 1995 жылғы 19 маусымдағы N 2335 заң күшi бар  Жарлығының талаптарына сәйкестiгi тексерiлуi тиiс. Қызметi аталған Жарлықтың талаптарына сәйкес келмейтiн кәсiпорындарға қатысты оларға жүктелген мiндеттерге қарай оларды басқа ұйымдық-құқықтық нысандардың заңды тұлғалары етiп қайта ұйымдастыруды жүргiзу не оларды таратуды жүргiзу қажет.
      Одан әрi мемлекеттiк кәсiпорындарды мынадай белгiлерi: 
      ұйымдық-құқықтық нысаны; 
      салалық тиесiлiлiгi; 
      жарғылық қызметiнiң негiзгi түрi; 
      жұмыс iстейтiндердiң саны; 
      қаржылық жағдайы (кәсiпорындардың активтерi мен мiндеттемелерiнiң көлемi, меншiктi капиталы және с.с.) бойынша жiктеу қажет.
      Жүргiзiлген жiктеменiң нәтижесiнде анықталған кәсiпорындардың әрбiр тобы бойынша мемлекеттiк басқару органдары қызметтi басқарудың мақсаттарын, қажет мүлiктiң құрамын, сондай-ақ қаржылық  қарым-қатынастардың және олардың шаруашылық қызметiн бақылаудың тәртiбiн анықтауы қажет.

      Акциялардың мемлекеттiк пакеттерi және қатысудың мемлекеттiк үлестерi 
      Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн және қатысудың мемлекеттік  үлестерiн жiктеу мынадай белгiлерi бойынша:
      акционерлiк қоғамның (шаруашылық серiктестiктiң) салалық тиесілілiгi;
      жарғылық қызметiнiң негiзгi түрi;
      акциялардың мемлекеттiк пакетiнiң (қатысудың мемлекеттiк үлестерiнiң) мөлшерi;
      жұмыс iстейтiндердiң саны;
      қаржылық жағдайы (кәсiпорындардың активтерi мен мiндеттемелерiнiң көлемi, меншiкті капиталы және с.с.) бойынша жүргiзiлуi тиiс.
      Акциялардың мемлекеттiк пакеттерi мен қатысудың мемлекеттiк үлестерінің әрбiр тобы бойынша уәкiлеттi орган және мемлекеттiк басқару органдары үшiн акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн (қатысудың мемлекеттiк үлестерiн) басқарудың мақсаттары анықталуы тиiс. 

       5.2.7. Мемлекеттiк мүлiктi есепке алуды ұйымдастыру

        Республикалық меншiктiң мемлекеттiк мүлкiн есепке алу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру уәкiлеттi органға жүктелген. 
      Коммуналдық меншiктiң мемлекеттiк мүлкiн есепке алу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктердiң әкiмдерi анықтаған уәкiлеттi органдарға жүктелген. 
      Республикалық және коммуналдық меншiктiң мүлкiн есепке алу Қазақстан Республикасының Yкiметi анықтаған тәртiппен жүзеге асырылады. Бұл ретте мемлекеттiк мүлiктi есепке алу, бақылау және талдау көрсеткiштерiнiң бiрыңғай жүйесi, деректердi жаңартудың ережелерi мен рәсiмдерi, қатынау, шынайы емес ақпаратты бергенi үшiн жауаптылық шарасы әзiрленуi тиiс. 

       5.3. Жекешелендiрудiң айқындылығын қамтамасыз ету және оның тиiмдiлiгiн арттыру 

      2001-2002 жылдары жекешелендiру саласында шешiлуi қажет негiзгi мiндеттер: 
      мемлекеттiк меншiк объектiлерiнiң ең көп санын жекешелендiру жолымен бәсекелi ортаға ауыстыру; 
      мемлекеттiк мүлiктi инвестициялық және/немесе әлеуметтiк бағдарламаларды iске асыру жөнiндегi мiндеттемелердi өзiне алуға және орындауға дайын инвесторларға сату жолымен экономикаға (нақты секторға) инвестициялар тарту; 
      мемлекеттiк мүлiктi сатып алушылардың келiсiм-шарттық мiндеттемелердi орындауын бақылауды қамтамасыз ету; 
      сатып алушы мен сатып алу-сату келiсiм-шарттары мiндеттемелерiнiң орындалуын бақылау жөнiндегi ведомствоаралық комиссия өзара келiскен кезде жасалған сатып алу-сату келiсiм-шарттарының жекелеген ережелерiн нақтылау, түзету жөнiндегi қосымша келiсiмдердi дайындауды, келiсудi және оларға қол қойылуын қамтамасыз ету болып табылады. 
      Жекешелендiру саласындағы мемлекеттiк саясат мынадай қағидаттар негiзiнде құрылатын болатын. 
      Бiрiншiден, мемлекеттiң стратегиялық мүдделерiне қарай мемлекеттiк мүлiктi жекешелендiруге деген сараланған тәсіл. 
      Жоғары өтiмдi кәсiпорындарды әлемдiк деңгейге барынша жақындатылған олардың нақты бағасын ескере отырып, кәсіпорындарды дамытуға бағытталған инвестициялардың мөлшерi мен мемлекеттiк бюджетке кәсiпорынды сатудан түсетiн қаражаттың мөлшерi арасындағы теңгерiмнiң сақталуын ескере отырып жекешелендiру ұсынылады. 
      Акциялардың жоғары өтiмдi мемлекеттiк пакеттерiн рыноктың қолайлы рынок конъюнктурасы кезiнде республикалық бюджетке ақша қаражатының елеулi түсуiн алу үшiн әлемдiк тәжiрибесi бар қаржылық консультанттарды тарта отырып, жекешелендiру ұсынылады. 
      Төмен өтiмдi кәсiпорындарды, акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн жекешелендiрудi меншiктенушiнiң инвестициялар, экологиялық ахуалды жақсарту, қосымша жұмыс орындарын құру, әлеуметтiк проблемаларды шешу және с.с. жөнiндегi мiндеттемелердi қабылдау шартымен оңтайлы баға бойынша сату жолымен жүзеге асыру ұсынылады. 
      Мемлекеттiк меншiкте болуы оларды оңтайландыру нәтижесiнде орынсыз деп танылған мемлекеттік кәсiпорындардың (мекемелердiң) мүлкiн және мүлiктiк кешендерiн жекешелендiру жалғасатын болады. Бұл ретте мемлекеттiк кәсiпорындардың олардың теңгерiмдерiндегi мүлiктi сату тәртiбiн қосымша реттемелеудiң қажетi бар. 
      Екiншіден, кәсіпорындардың ұзақ мерзімдi даму жоспарларын әлеуеттi инвесторлар ұсынған мұқият талдаудың негiзiнде шешiмдер қабылдау және инвесторлардың мiндеттемелерiн толық көрсететiн және олардың атқарылуын бақылау тәртiбiн егжей-тегжейлi реттейтiн сатып алу-сату шарттарын жасасу. 
      Үшiншіден, мемлекеттiк мүдделерге сөзсiз сәйкес болған кезде әлеуеттi инвесторлардың мүдделерiн есепке алу. 
      Төртiншiден, әлемдiк жекешелендіру тәжiрибесiн, оның iшiнде кәсiпорындарды сату алдындағы дайындау бойынша, мiндетті түрде есепке алу. 
      Бесiншiден, менеджмент, заң және қаржы мәселелерi жөнiндегi аудиторларды, бағалаушыларды, консультанттарды тарту. 
      Жекешелендiру қысқа мерзiмдi, орта мерзiмдi және ұзақ мерзiмдi перспективада салық салынатын базаны кеңейту нысанында жекешелендiруден, қосымша жұмыс орындарын құрудан, отандық рынокты отандық тауар өндiрушiлердiң тауарларымен және қызметтерiмен толтырудан, барлық халықшаруашылық кешеннің жұмыс істеу тиiмдiлiгiн арттырудан қайтарым алуға бағытталған мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi бiрыңғай мемлекеттiк саясат ретiнде қарастырылатын болады. 

       5.4. Жекешелендiруден кейінгi бақылауды қамтамасыз ету

        Жекешелендiруден кейiнгi бақылау саласында негiзгi мiндеттер: 
      мемлекеттiң мүдделерiн сақтай отырып, жекешелендiрiлген шаруашылық жүргiзушi субъектілер үшiн қолайлы ортаны құру; 
      өздерiне алған мiндеттемелерiн меншiктенушiлердiң орындауын бақылау, сатып алу-сату шарттарын аяқтау; 
      консалтингтiк ұйымдардың кешендi зерттеулерi жолымен жекешелендiрiлген кәсiпорындардың қызметi туралы объективтi ақпарат алу проблемалар мен келеңсiз жағдайларды анықтау; 
      инвесторлармен диалогты негiздi түрде жүргiзу, туындайтын проблемалардың өзара қолайлы шешiмдерiн табу; 
      тартымды инвестициялық климатты құру мақсатында құқықтық жиектi жетілдiру; 
      жекешелендiрiлген кәсiпорындардың қызметiн, экономиканың базалық салаларын көрсететiн ақпараттық дерекқор құру болып табылады. 

6. Қажет ресурстар және оларды қаржыландыру көздерi 

      Бағдарламада көзделген және министрлiктердiң, ведомстволардың, агенттiктер мен өзге де орталық және жергiлiктi атқарушы органдарының тiкелей функцияларына жатқызылған iс-шараларды iске асыру жөнiндегi шығыстар осы органдарды республикалық және жергілiктi бюджеттерден ағымдағы қаржыландыру есебiнен жабылуы тиiс. 
      Республикалық меншiктiң мемлекеттiк мүлкiн есепке алуды ұйымдастыру және жүргiзу жөнiндегi жұмыстарды қаржыландыру: 2001 жылы - 75 млн. теңгенi, 2002 жылы - 104 млн. теңгенi құрайды (болжамды деректер). Қаржыландыру көзi - республикалық бюджет. 
      Республикалық мемлекеттiк меншiк объектiлерiн сату алдындағы дайындау, мемлекеттiк мүлiктi басқарудың тиiмдiлiгiн бағалау және жекешелендiруден кейiнгi бақылауды жүзеге асыру жөнiндегi жұмыстарды қаржыландыру жыл сайын "Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленетiн лимиттер шегiнде республикалық бюджеттiң қаражаты есебiнен жүзеге асырылады. 36 "Мемлекеттiк мүлiктi жекешелендiру, басқару және мемлекеттiң жекешелендiруден кейiнгi қызметi" бағдарламасы шеңберiнде көрсетiлген жұмыс түрлерiн қаржыландырудың 2001 жылға арналған көлемi 336 965 мың теңге мөлшерiнде бекiтiлдi. 2002 жылға арналған болжамды деректер бойынша аталған жұмыстарды республикалық бюджеттен қаржыландыру көлемi 525 000 мың теңгенi құрауы тиiс, оның iшiнде кеңесшілердiң қызметтерiне ақы төлеуге - 150 000 мың теңге, жекешелендiру объектiлерiн бағалау жөнiндегi қызметтерге - 93 000 мың теңге, жер учаскелерiн бағалау жөнiндегi қызметтерге - 10 000 мың теңге, жарнамалар мен ақпараттық хабарландыруға - 21 000 мың теңге, шаруашылық жүргiзушi субъектілердi мерзiмдi кешендi зерттеу жөнiндегi консалтингтiк фирмалардың қызметтерiне - 251 000 мың теңге. 
      Жергiлiктi бюджеттер 2001 жылға "Коммуналдық меншiктi жекешелендiрудi ұйымдастыру" деген 30-бағдарлама бойынша 42 323 мың теңге, "Коммуналдық меншiкке мүлiк сатып алу" деген 30-бағдарлама бойынша 286 900 мың теңге, "Заңды тұлғалардың акциялар сатып алу" деген 32-бағдарлама бойынша 7 000 мың теңге мөлшерiнде қаржыландыруды көздедi. 

7. Бағдарламаны iске асырудан күтiлетiн нәтиже 

      Бағдарламаны iске асырудан мынадай нәтижелер күтiледi: 
      мемлекеттiк мүлiктi басқарудың тиiмдi жүйесiн құру; 
      мемлекеттiк мүлiктi толық және дұрыс есепке алу; 
      мемлекеттiк мүлiктi пайдаланудан мемлекеттiк бюджетке түсетiн түсiмдердi арттыру (акциялардың мемлекеттiк пакеттерiне арналған дивидендтер, мемлекеттiк кәсiпорындар мен мемлекеттiң қатысуы бар шаруашылық серiктестiктердiң таза табысының бөлiгi және т.б.);     мемлекеттiк мүлiктiң мониторингi және оның жай-күйiн және пайдаланылуын жедел бақылау үшiн жағдайлар жасау;
      мемлекеттiк мүлiктi басқару және оған билiк ету жөнiнде экономикалық негiздi және өлшемдi шешiмдер қабылдау үшін ақпараттық және ұйымдық базаны құру.

8. Бағдарламаны іске асыру жөніндегі 2001 жылға арналған іс-шаралар жоспары

       Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.12.13. N 1631  қаулысымен .

-------------------------------------------------------------------
Р/с N!      Іс-шаралар      !Аяқтау нысаны! Орындау үшін ! Орындау
     !                      !             !   жауаптылар ! мерзімі
-------------------------------------------------------------------
1. Нормативтік құқықтық базаны жетілдіру

1.1. Жекешелендірілген және  Нормативтік-   ҚМ ММжЖК      2001
     мемлекеттің меншігіндегі  құқықтық                   жылдың
     объектілерді басқарудың   кесім                      3-тоқсаны
     тиімділігіне мониторинг 
     өткізуді ұйымдастыруды 
     реттейтін нормативтік-
     құқықтық кесім әзірлеу 

1.2. Мемлекеттің қатысуымен   Нормативтік-  ҚМ ММжЖК,      2001
     акционерлік қоғамдардың   құқықтық      Салалық       жылдың 
     (шаруашылық               кесім        министрліктер  3-тоқсаны
     серіктестіктердің)                     (ведомстволар),
     басқару органдарында                    Әділетмині,
     мемлекеттік өкілдерін                   әкімшілік-
     (мемлекеттік                            аумақтық
     қызметшілерді)                          бірліктердің
     іріктеудің,                             әкімдері
     тағайындаудың тәртібін, 
     өкілеттіктері мен
     жауапкершіліктерін 
     реттейтін нормативтік 
     құқықтық кесімді әзірлеу

1.3.  Мемлекеттiк кәсiпорын.    Нормативтік-  ҚМ ММжЖК,      2001 
      дардың бiріншi            құқықтық      Салалық       жылдың
      басшыларын конкурстық     кесім        министрліктер 4-тоқсаны
     iрiктеудің, тағайындау.                 (ведомстволар),
     дың тәртiбін,                           Әділетмині,
     өкiлеттiктерi мен                       әкімшілік-
     жауапкершіліктерін                      аумақтық
     реттейтiн нормативтiк                   бірліктердің
     құқықтық кесiм әзiрлеу                  әкімдері
 

  1.4. Қазақстан Республикасы    Үкімет        ҚМ ММжЖК,      2001 
     Yкiметінің 1998 жылғы     қаулысы       Әділетмині,    жылдың
     21 наурыздағы N 246                     Салалық      4-тоқсаны
      қаулысымен бекiтiлген                  министрліктер    <*>
     Мемлекеттiк кәсіпорындар                (ведомстволар),
     мен мекемелердің,                       "Ақпарат-есептеу
     мемлекет үлестік                        орталығы" РМК,
     қатысатын шаруашылық                    әкімшілік- 
     серiктестiктердiң                       аумақтық
     тiзiлiмi туралы ережеге                 бірліктердің
     өзгерiстер мен                          әкімдері
     толықтырулар енгізу
     туралы

1.5. Мемлекеттiк мүлiктi       Үкімет        ҚМ ММжЖК, Әділет 2001 
     басқарудың және           қаулысы       министрлігі,     жылдың
     жекешелендiрудiң                        Салалық      желтоқсаны
     тиiмдiлiгін арттырудың                  министрліктер
     2001-2002 жылдарға                      (ведомстволар)
     арналған бағдарламасын 
     iске асыру жөнiндегi 
     2002 жылға арналған 
     іс-шаралар жоспарын 
     әзiрлеу

1.6. Шаруашылық жүргізу        Үкімет        ҚМ, Әділетмині, 2001
     құқығындағы               қаулысы       Экономика және  жылдың
     республикалық                           сауда         2-тоқсаны
     мемлекеттік                             министрлігі,
     кәсіпорындар таза                       Салалық
     пайдасын үлестірудің                    министрліктер
     нормативтерін                           (ведомстволар)
     белгілеудің тәртібін 
     анықтайтын нормативтік 
     құқықтық кесім әзірлеу

2. Мемлекеттік мүлікті басқарудың тиімділігін арттыру

2.1. Қазақстан Республикасы.   Үкіметке      ҚМ ММжЖК,       2001 
     ның аумағындағы және      есеп беру     Салалық         жылдың
     шетелдегі меншіктің                    министрліктер желтоқсаны
     мемлекеттік және жеке                  (ведомстволар),
     нысанындағы заңды                       әкімшілік-
     тұлғалардың балансын.                   аумақтық
     дағы мемлекеттiк                        бірліктердің
     мүлiктi түгендеу өткiзу                 әкімдері
     жөнiндегi дайындық 
     iс-шараларын өткізу

2.2. Уәкiлеттi органға         Үкіметке      ҚМ ММжЖК,       2001
     - акцияларының мемлекет.  ақпарат       Салалық         жылдың
     тiк пакеттерi мен                      министрліктер желтоқсаны
     қатысудың мемлекеттiк                   (ведомстволар),
     үлестеріне;                             әкімшілік-
     - мемлекеттiк емес заңды                аумақтық
     тұлғалардың балансына                   бірліктердің
     берiлген және олардың                   әкімдері
     жарғылық капиталына
     енгiзілмеген өзге де 
     мемлекеттiк объектілерге
     мемлекеттiк меншік 
     құқығы субъектiсінің
     функцияларын тiркеудi 
     өткiзу

2.3. Ұлттық компаниялардың     Үкіметке      ҚМ ММжЖК,      1, 2, 3-
     қаржы-шаруашылық қызметі  ақпарат       Салалық       тоқсанның
     туралы тоқсандық және                  министрліктер нәтижелері
     жылдық жиынтық ақпарат                 (ведомстволар), бойынша
     беріп отыру                             Ұлттық          есепті
                                           компаниялардың  мерзімнен
                                             директорлар    кейінгі
                                            кеңестерінің     екінші
                                             төрағалары      айдың
                                                          10-күнінен
                                                        кешіктірмей,
                                                         4-тоқсанның
                                                         және жылдың
                                                          нәтижелері
                                                            бойынша
                                                             есепті
                                                            кезеңнен
                                                            кейінгі
                                                            төртінші
                                                           айдың 15-
                                                            күнінен
                                                         кешіктірмей
 

      2.4. Мемлекеттiк мүлiктi      Үкіметке       ҚМ ММжЖК,       2001
     есепке алу объектілерін  есеп           Салалық         жылдың
     жүйелеу және оларды                    министрліктер желтоқсаны
     мынадай белгiлерi:                     (ведомстволар),
     - Жарғылық қызметінің                  әкімшілік-
     негiзгi түрi;                          аумақтық
     - Салалық тиiстiлiгi;                  бірліктердің
     - Жұмыс iстеушілердiң                  әкімдері
     саны;
     - Қаржы жағдайы бойынша
     сыныптау.

2.5.  Республикалық          Үкіметке есеп, Салалық         2001 
      мемлекеттік              ҚМ ММжЖК-не  министрліктер  жылдың 
      кәсіпорындардың 2002     ақпарат      (ведомстволар) 4-тоқсаны
      арналған жыл сайынғы 
      бизнес-жоспарлары мен 
      бюджеттерін (шығыс 
      сметаларын) (әкімшілік 
      шығыстар сметасын қоса 
      алғанда) қарау және 
      бекіту

2.6.  Шаруашылық жүргізу       Үкіметке есеп, МКМ
      құқығындағы мемлекеттiк  ҚМ ММжЖК-не
      кәсіпорындар таза        ақпарат
      пайдасының бөлігiн, 
      сондай-ақ 2000 жылдың 
      нәтижелерi бойынша 
      сметаның үстінен алынған
      кiрiстердi тиiсті 
      бюджеттiң кiрiсіне
      есептеудiң және 
      аударымның уақытылығы 
      мен толықтығына 
      бақылауды жүзеге асыру
 

  2.7.  Мемлекеттiк кәсiпорын.   Қаржы          ҚМ ҚБК, ҚМ     2001 
      дардың қаржы-шаруашылық  министрлігінің ММжЖК,         жылдың        қызметiне тексеру        бұйрығы,       Салалық     1 шілдесі
      өткiзудiң 2001 жылға     Әкімдердің     министрліктер
      арналған кестесін        шешімдері      (ведомстволар),
      әзiрлеу және бекiту                     облыстардың,
                                              Астана мен 
                                              Алматы 
                                              қалаларының 
                                              әкімдері

2.8.  Республикалық мемлекет.  Үкіметке       Салалық         Жылдың
      тiк кәсiпорындардың      есеп беру,     министрліктер қорытын.
      2001 жылға арналған      ҚМ ММжЖК-не    (ведомстволар) дылары
      бизнес-жоспарлары мен    ақпарат                       бойынша
      бюджеттерінің (шығыс 
      сметаларының) (оның 
      iшінде әкімшілік 
      шығыстар сметаларын
      қоса алғанда)
      орындалуына бақылауды 
      жүзеге асыру

2.9. Мемлекеттік кәсiпорын.   Үкіметке есеп, Салалық         Жарты 
     дар қызметiне талдау     ҚМ ММжЖК-не    министрліктер   жылдық,
     өткiзудiң бекiтiлген                   (ведомстволар),  жыл
     ережесiне сәйкес                        әкімшілік-      аяқтал.
     ақпарат                                 аумақтық        ғаннан
     жылдың, жарты жылдықтың                 бірліктердің    кейін
     нәтижелерi бойынша                      әкімдері       45 күн
     мемлекеттiк кәсiпорын.                                 ішінде
     дардың қаржы-шаруашылық
     қызметіне талдау өткiзу

2.10. Директорлар кеңестеріне  ҚМ ММжЖК-нің   ҚМ ММжЖК,       2001 
      уәкiлеттi органдар және  бұйрығы        Салалық       жылдың
      мемлекеттiк басқару    Әкімдер шешімі министрліктер, 3-тоқсаны
      органдарының өкiлдерi                   әкімшілік-
      міндетті қатысатын                      аумақтық
      акционерлік қоғамдардың                 бірліктердің
      тізбесін анықтау                        әкімдері     

2.11. Акцияларының мемлекеттiк ҚМ ММжЖК-нің   ҚМ ММжЖК,      2001 
      пакеттерi басқару        бұйрығы,       Салалық       жылдың
      мемлекеттiк емес заңды   Әкімдердің    министрліктер 3-тоқсаны
      және жеке тұлғаларға     шешімдері     (ведомстволар),
      сенiмгерлiк басқаруға                   әкімшілік-
      берiлуi мүмкін                          аумақтық
      акционерлiк қоғамдардың                 бірліктердің
      тiзбесін анықтау                        әкімдері     

2.12. Акцияларының мемлекеттiк  Үкіметке      ҚМ ММжЖК,       Жыл 
      пакетi мемлекетке         ақпарат       ҚМ ҚБҚ, Салалық ішінде
      тиесiлi акционерлiк                     министрліктер
      қоғамдардың Директорлар                 (ведомстволар),
      кеңестеріне және тексеру                әкімшілік-
      комиссияларының                         аумақтық
      құрамдарына мемлекеттiк                 бірліктердің
      басқару органдарының                    әкімдері
      өкілдерін тағайындауды
      ұйымдастыру     

2.13. Қолданыстағы заңнама     ҚМ ММжЖК-не    Салалық         2001 
      талаптарына сәйкес       ақпарат,       министрліктер  жылдың
      акцияларының мемлекеттік Үкіметке есеп (ведомстволар),1-жарты.
      пакеттері мемлекетке                    басқарушы     жылдығы
      тиесілі акционерлік                     компаниялар,
      қоғамдардың 2000 жылдың                 ҚМ ММжЖК
      нәтижелері бойынша 
      акционерлердің жылдық 
      жалпы жиналыстарын 
      өткізудің кестесін 
      қалыптастыру     

2.14. 2000 жылдың нәтижелері    ҚМ ММжЖК-не  МКМ,        Жарты жылда
      бойынша акциялардың       ақпарат,     ҚМ ҚБК, Салалық  1 рет
      мемлекеттік пакеттеріне   Үкіметке     министрліктер
      дивидендтерді және        есеп         (ведомстволар),
      мемлекеттің қатысумен                   басқарушы
      шаруашылық серіктестік.                 компаниялар,
      тердің таза пайдасының                  әкімшілік-
      бөлігін тиісті бюджеттің                аумақтық
      кірісіне есептеудің                     бірліктердің
      және аударымының                        әкімдері
      уақытылығына және
      толықтылығына бақылауды
      жүзеге асыру

2.15. Ұлттық компаниялардың     ҚМ ММжЖК-не  Салалық     2001 жылдың
      2002 жылға арналған       ақпарат,     министрліктер 4-тоқсаны
      жылдық бизнес-жоспарла.   Үкіметке     (ведомстволар),
      рын және бюджеттерін      есеп         ұлттық
     (әкімшілік шығыстар                     компаниялардың
      сметаларын қоса алғанда)               Директорлар
      қарау және бекіту                      кеңестері, ҚМ,
                                             әкімшілік-
                                             аумақтық
                                             бірліктердің
                                             әкімдері

2.16. Мемлекеттік меншік        ҚМ ММжЖК-не   ҚМ ММжЖК,     Тоқсан 
      объектілерін, оның        ақпарат,      Салалық        сайын
      ішінде мемлекеттік        Үкіметке      министрліктер
      кәсіпорындардың мүлкін    есеп          (ведомстволар),
      мүліктік жалға (жалдауға)               әкімшілік-
      берудің мониторингін                    аумақтық
      өткізуді қамтамасыз ету                 бірліктердің
                                              әкімдері     

3. Мемлекеттік мүлікті жекешелендіру

3.1. "2000-2001 жылдары        ҚМ ММжЖК-не   ҚМ ММжЖК, ТМР БҚ 2001        жекешелендіруге жататын    ақпарат,     ж ШКҚА, Салалық  жылдың
     республикалық мемлекет.   Үкіметке      министрліктер    соңына
     тік кәсіпорындар мен      есеп          (ведомстволар)    дейін
     мекемелердің тізбесі                    
     туралы" Қазақстан                       
     Республикасы Үкіметінің                 
     2000 жылғы 17 маусымдағы                
     N 912  қаулысына сәйкес
     республикалық мемлекеттік
     кәсіпорындардың
     акционерлеуін аяқтау

3.2. 2002 жылы жекешелендіруге  Үкімет       ҚМ ММжЖК,        2001
     жататын республикалық      қаулысы      Салалық         жылдың
     мемлекеттік кәсіпорындар.               министрліктер 4-тоқсаны
     дың тізбесін анықтау                    (ведомстволар)

3.3.  Қолданыстағы заңнамаға     ҚМ ММжЖК-не  Салалық          Жыл
      сәйкес жекешелендiруге     ақпарат      министрліктер  ішінде
      жататын мемлекеттiң        беру         (ведомстволар)
      қатысуымен заңды
      тұлғалардың жекешелендi.
      руге дейінгi дайындығын
      қамтамасыз ету     

3.4.  2001 жылы жекешелендiруге  Үкіметке     ҚМ ММжЖК,      Тоқсан
      жататын мемлекеттiк        ақпарат      әкімшілік-     сайын
      меншік объектiлерiнің                   аумақтық
      сатылуын қамтамасыз ету                 бірліктердің
                                              әкімдері

4. Жекешелендiруден кейінгi бақылауды жүзеге асыру

4.1.  Мемлекеттік меншік         Үкіметке     ҚМ ММжЖК,       Жыл
      объектілерін сатып         есеп         әкімшілік-     ішінде
      алушылардың және сенiмдi                аумақтық
      басқарушылардың                         бірліктердің
      (концессияшылардың,                     әкімдері
      жалгерлердің) келісім-
      шарттық міндеттемелерін
      (қолданылып жүрген
      келiсiм-шарттар бойынша) 
      орындауына тексерудi
      жүзеге асыру

4.2.  Шаруашылық ететін          Үкіметке     ҚМ ММжЖК     Есепті 
      субъектілердің басқару     есеп                      жарты.
      тиімдiлігін консалтингтiк                           жылдықтан
      ұйымдардың зерттеуін                                 кейінгі 
      ұйымдастыру және                                     екінші
      зерттеудің нәтижелерi                               күнінен
      бойынша шаралар қабылдау                         кешіктірмей

4.3.  Сатып алушылармен және     Үкіметке     ҚМ ММжЖК    Жыл ішінде
      сатып алу-сату келiсiм-    ақпарат
      шарттарының орындалуын 
      бақылау жөніндегi
      ведомствоаралық 
      комиссиямен келісім 
      бойынша жекелеген 
      ережелерін нақтылау 
      және түзету мақсатымен 
      сатып алу-сату келiсiм-
      шарттары бойынша қосымша 
      келiсiмдер әзірлеу
-------------------------------------------------------------------

Об утверждении Отраслевой программы повышения эффективности управления государственным имуществом и приватизации на 2001-2002 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2001 года N 880

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2000 года N 1095 P001095_ "Об одобрении Концепции управления государственным имуществом и приватизации в Республике Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2000 года N 1826 P001826_ "О Плане мероприятий по реализации задач, поставленных Президентом страны в Послании народу Казахстана "К свободному, эффективному и безопасному обществу" от 24 октября 2000 года" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить Отраслевую программу повышения эффективности управления государственным имуществом и приватизации на 2001-2002 годы.
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Масимова К.К. <*>
      Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правительства РК от 2 мая 2002 г. N 489  P020489_   .
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

                                 1. Паспорт Программы

Наименование Программы           Отраслевая программа повышения
                                 эффективности управления государственным
                                 имуществом и приватизации на 2001-2002
 
                                       Постановление Правительства Республики
Основание для                    Казахстан  P001095_   "Об одобрении Концепции
разработки                       управления государственным имуществом и
Программы                        приватизации в Республике Казахстан"
                                 N 1095 от 21 июля 2000 года.
 
      Основные                         Министерство финансов,
разработчики                     Министерство экономики и торговли,
Программы                        Министерство энергетики и минеральных
                                 ресурсов,
                                 Министерство транспорта и коммуникаций,
                                 Министерство сельского хозяйства,
                                 Министерство образования и науки,
                                 Министерство культуры, информации и
                                 общественного согласия,
                                 Агентство по туризму и спорту,
                                 Агентство по регулированию естественных
                                 монополий, защите конкуренции и поддержке
                                 малого бизнеса,
                                 Агентство по делам здравоохранения.

Сроки реализации                 2001-2002 годы.
Программы 

Источники                        Средства республиканского и
финансирования                   местных бюджетов.
Программы

                             2. Введение
 

            Изменение экономической ситуации в республике, вызванное проводимыми реформами в экономике, настоятельно требует разработки новых подходов в управлении и распоряжении государственным имуществом. Передача части государственного имущества в коммунальную собственность, наделение министерств, ведомств, агентств и иных государственных органов полномочиями по владению и пользованию государственными пакетами акций, полномочиями субъекта права государственной собственности в отношении республиканских государственных предприятий также требуют конкретизации целей, задач и методов управления названными объектами государственного имущества различными субъектами управления.
      В целом новые подходы в управлении и распоряжении государственным имуществом отражены в Концепции управления государственным имуществом и приватизации в Республике Казахстан, одобренной постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2000 года N 1095 P001095_ "Об одобрении Концепции управления государственным имуществом и приватизации в Республике Казахстан" (далее - Концепция).
      Настоящая Программа разработана в целях реализации первого этапа Концепции, который охватывает период с 2001 по 2002 годы.
      Реализация Программы предполагает подготовку и исполнение комплекса организационных мероприятий по следующим направлениям:
      определение цели управления отдельными объектами государственной собственности;
      выбор способа достижения цели и ответственности за ее осуществление;
      построение системы эффективного управления государственным имуществом;
      экономически обоснованный подход к приватизации государственного имущества в зависимости от стратегических интересов государства.
      В Программе акцентировано внимание на необходимость определения единого уполномоченного органа по распоряжению государственным имуществом и разграничения полномочий по управлению этим имуществом между органами государственного управления и уполномоченным органом.
      Кроме того, предусмотрено совершенствование системы учета финансовых показателей государственных предприятий и юридических лиц с участием государства.

               3. Анализ состояния управления государственным
                               имуществом

      3.1. Государственные пакеты акций (государственные доли участия)
      По состоянию на 1 января 2001 года в республиканской собственности находились пакеты акций (доли участия) 280 акционерных обществ и хозяйственных товариществ, в коммунальной собственности - пакеты акций (доли участия) 760 акционерных обществ и хозяйственных товариществ.
      Государство осуществляет права акционера (участника) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 июля 1998 года Z980281_ "Об акционерных обществах" и Законом Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года Z980220_ "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью".
      Деятельность по управлению акциями (долями участия), являющимися государственной собственностью, регламентирована рядом постановлений Правительства Республики Казахстан.
      Так, в целях повышения эффективности управления государственной собственностью постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года N 405 P990405_ "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" государственные пакеты акций (государственные доли участия) акционерных обществ и хозяйственных товариществ, согласно утвержденного перечня, были переданы в коммунальную собственность. С той же целью постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 659 P990659_ "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности" права владения и пользования на государственные пакеты акций (государственные доли участия) были переданы министерствам, ведомствам, агентствам и иным государственным органам. Так же были приняты иные постановления Правительства Республики Казахстан, регулирующие вопросы управления государственными пакетами акций (государственными долями участия).
      Однако, несмотря на принимаемые меры, в механизме управления государственными пакетами акций (государственными долями участия) имеются некоторые слабые стороны:
      недостаточно четко отработаны система отбора, подготовки и оценки деятельности представителей государства в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, способы достижения цели государства, а также отчетность представителей государства, контроль за их деятельностью, обоснованные подходы к определению пределов их полномочий;
      не в полной мере определен порядок получения и обобщения информации о состоянии дел в акционерных обществах и хозяйственных товариществах с участием государства;
      не в полном объеме проведена систематизация акционерных обществ и хозяйственных товариществ, акционером (участником) которых является государство;
      в достаточной степени не отработана система мониторинга и анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ и хозяйственных товариществ.
      Одним из результатов деятельности по управлению государственными пакетами акций и государственными долями является поступление дивидендов в государственный бюджет. В целом динамика поступления дивидендов на государственные пакеты акций в государственный бюджет за последние пять лет выглядит следующим образом:

---------------------------------------------------------------------------
Годы !            Поступление дивидендов на пакеты акций,
     !        являющихся государственной собственностью, тыс.тенге
     !---------------------------------------------------------------------
     !          Всего    !   Республиканский      !   Местные
     !                   !   бюджет               !   бюджеты

---------------------------------------------------------------------------
1996           679 703           679 205                  498
1997           802 131           802 131                  -
1998         1 039 563         1 039 563                  -
1999         1 612 322         1 536 462               75 860
2000         1 251 892         1 169 485               82 407

---------------------------------------------------------------------------
 

      Как видно из приведенных данных в 2000 году произошло снижение поступления дивидендов на государственные пакеты акций в республиканский бюджет по сравнению с предыдущим годом. В то же время, акционерными обществами, получившими чистый доход по результатам 1999 года, были начислены дивиденды на государственные пакеты акций в размере 3 924 576 тыс. тенге. В 2000 году фактически перечислено в республиканский бюджет 1 169 485 тыс.тенге, оставшаяся сумма начисленных дивидендов, по решению общих собраний акционеров, будет перечислена в доход республиканского бюджета в 2001 году.
      3.2. Государственные предприятия
      Деятельность по управлению государственными предприятиями регламентируется нормами Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 19 июня 1995 года N 2335 Z952335_ "О государственном предприятии". В соответствии с этим Указом органами, осуществляющими по отношению к государственным предприятиям функции субъекта права государственной собственности и органами управления являются министерства, ведомства, агентства и иные уполномоченные на это центральные и местные исполнительные органы.
      Динамика поступления части чистого дохода в государственный бюджет за последние четыре года выглядит следующим образом:

---------------------------------------------------------------------------
Годы  !              Поступление части чистого дохода государственных
      !              предприятий в государственный бюджет, тыс. тенге
      !--------------------------------------------------------------------
      !               Всего   !    Республиканский  !    Местные
      !                       !    бюджет           !    бюджеты
---------------------------------------------------------------------------
1997                328 801         179 414              149 387
1998                113 737          95 257               18 480
1999                 34 084          34 084                 -
2000                 67 775          55 098               12 677

---------------------------------------------------------------------------
      Как видно из приведенных данных, за последние два года произошло снижение поступления части чистого дохода государственных предприятий по сравнению с предыдущими годами, что отчасти связано с некоторым сокращением количества государственных предприятий.
      По состоянию на 1 января 2001 года общее количество республиканских государственных предприятий составляло 517 предприятий, в том числе на праве хозяйственного ведения - 182 предприятия, на праве оперативного управления - 335 предприятий. На эту же дату общее количество коммунальных государственных предприятий составляло 4 625 предприятий, в том числе на праве хозяйственного ведения - 792 предприятия, на праве оперативного управления - 3 833 предприятия.
      По республиканским государственным предприятиям на праве хозяйственного ведения по итогам 1999 года 97 предприятий получили чистый доход в сумме 4 285 409 тыс. тенге, при этом в доход республиканского бюджета перечислено 55 098 тыс. тенге, что составляет 1,3% от суммы полученного чистого дохода. 79 предприятий допустили убыток в сумме 9 220 438 тыс. тенге.
      Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
      существующая система управления государственными предприятиями недостаточно эффективна и требует кардинального реформирования;
      часть чистого дохода государственных предприятий, поступающая в государственный бюджет, не адекватна общей сумме полученного чистого дохода.

      3.3. Основные проблемы
      Действующая нормативная правовая база не в полной мере отвечает требованиям оптимального управления государственным имуществом, а также недостаточно отражает полномочия различных субъектов управления государственным имуществом;
      недостаточно отработана система отбора, подготовки и аттестации представителей государства в органах управления и ревизионных комиссиях юридических лиц с участием государства, а также отсутствует регламент принятия управленческих решений, которым мог бы руководствоваться представитель государства;
      не в полной мере отработан механизм отражения в Реестре государственных предприятий и учреждений, хозяйственных товариществ с долевым участием государства информации об итогах финансово-хозяйственной деятельности;
      отсутствуют критерии по определению размеров части чистого дохода государственных предприятий на праве хозяйственного ведения и дивидендов на государственные пакеты акций акционерных обществ, подлежащих перечислению в бюджет;
      нормативные правовые акты не предоставляют в полной мере возможность получения необходимой и достоверной информации о деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих стратегическое значение в экономике государства.

                          4. Цели и задачи Программы

      Государственная политика в области управления государственным имуществом должна ориентироваться на достижении следующих целей:
      увеличение доходов республиканского и местных бюджетов за счет неналоговых поступлений от использования государственного имущества;
      оптимизация структуры (состава) государственного имущества, исходя из интересов государственной экономической политики и решения государством стратегических задач по регулированию деятельности определенных отраслей и конкретных предприятий;
      использование государственного имущества в качестве инструмента привлечения инвестиций в экономику;
      улучшение финансово-экономических показателей деятельности юридических лиц, использующих государственное имущество на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также юридических лиц с долей участия государства.
      Для достижения поставленных целей первостепенное значение имеет решение следующих задач:
      разграничение и конкретизация полномочий, а также усиление ответственности субъектов управления объектами государственной собственности;
      систематизация учета государственного имущества по его видам, назначению и другим критериям;
      разработка системы анализа финансовых показателей;
      создание базы данных финансовых показателей деятельности государственных предприятий и юридических лиц с участием государства.

         5. Основные направления и механизм реализации Программы

      5.1. Совершенствование нормативной правовой базы повышения эффективности управления государственным имуществом и приватизации
      5.1.1. Основные направления совершенствования нормативной правовой базы
      Для решения проблем, отмеченных в подпункте 3.3., республиканским и местным органам исполнительной власти необходимо в установленном законодательством порядке организовать работу по совершенствованию нормативной правовой базы по следующим направлениям:
      внесение изменений и дополнений в законодательные акты в части разграничения понятий "орган, осуществляющий функции субъекта права государственной собственности" (далее - "уполномоченный орган") и "орган государственного управления", а также полномочий этих органов;
      проведение ревизии нормативных правовых актов, регулирующих вопросы управления и распоряжения государственным имуществом, на соответствие требованиям законодательства с учетом вносимых изменений и дополнений;
      совершенствование правовой регламентации процедур управления государственным имуществом;
      организация регистрации прав государства как собственника и акционера (участника) юридических лиц;
      обеспечение действенного контроля за сохранностью и эффективностью управления имуществом, закрепленным за государственными предприятиями;
      обеспечение мониторинга эффективности управления приватизированными предприятиями и находящимися в государственной собственности.

      5.1.2. Разграничение и конкретизация полномочий субъектов управления объектами государственной собственности
      Для создания эффективного механизма управления государственным имуществом Правительством Республики Казахстан будут инициированы изменения и дополнения в законодательные акты в части разграничения и конкретизации полномочий уполномоченного органа и органов государственного управления в области управления и распоряжения государственным имуществом.
      Разграничение и конкретизация полномочий должно преследовать следующие цели:
      повышение эффективности деятельности государственных предприятий, акционерных обществ (хозяйственных товариществ) с участием государства;
      увеличение поступлений в государственный бюджет за счет дивидендов на государственные пакеты акций и части чистого дохода государственных предприятий и хозяйственных товариществ с учетом реализации обоснованных программ развития производства и социальной сферы этих хозяйствующих субъектов;
      координация взаимодействия уполномоченного органа и органов государственного управления (министерства, ведомства, агентства и иные уполномоченные на это центральные и местные исполнительные органы) в процессе управления государственным имуществом;
      предотвращение "скрытой приватизации", а также несанкционированной реорганизации предприятий, противоречащих интересам государства;
      обеспечение взаимодействия уполномоченного органа и органов государственного управления при принятии решения о проведении банкротства государственных предприятий и юридических лиц с участием государства.
      Разграничение и конкретизация полномочий подразумевает возложение на уполномоченный орган следующих функций по управлению и распоряжению государственным имуществом:
      принятие в соответствии с законодательством решений по распоряжению государственным имуществом в рамках полномочий, определенных Правительством Республики Казахстан, по согласованию с министерствами, ведомствами, агентствами и иными государственными органами;
      организация и осуществление продажи и передачи в пользование (доверительное управление, имущественный наем и др.) государственного имущества юридическим и физическим лицам по согласованию с министерствами, ведомствами, агентствами и иными государственными органами;
      ведение систематизированного учета государственного имущества;
      участие в деятельности органов управления юридических лиц с участием государства;
      мониторинг и анализ состояния государственного имущества и эффективности его использования;
      контроль выполнения покупателями условий договоров купли-продажи и договоров по передаче в пользование (доверительное управление, имущественный наем и др.) государственного имущества юридическим и физическим лицам;
      мониторинг и анализ эффективности управления путем комплексных периодических обследований хозяйствующих субъектов консалтинговыми организациями;
      реализация иных функций, определенных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в области владения, пользования и распоряжения государственным имуществом.
      В целях осуществления текущего управления государственным имуществом с учетом отраслевых особенностей уполномоченный орган может по решению Правительства Республики Казахстан либо акима области, города республиканского значения, столицы, районов (городов) областного значения (далее - акима административно-территориальной единицы) передавать органам государственного управления полномочия по управлению государственным имуществом.
      На органы государственного управления будут возложены следующие функции по управлению государственным имуществом:
      определение приоритетных направлений деятельности государственных предприятий;
      рассмотрение и утверждение текущих и перспективных планов хозяйственной деятельности государственных предприятий, в том числе плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности, периодичности и порядка их представления;
      контроль выполнения плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности, использования по назначению и сохранности имущества государственных предприятий;
      утверждение внутренних документов, регулирующих отдельные вопросы деятельности государственного предприятия;
      проведение конкурсного отбора и аттестации руководителей государственных предприятий в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;
      участие в органах управления юридических лиц, акции и доли участия в которых являются государственной собственностью, в пределах полномочий, определенных Правительством Республики Казахстан (акимом административно-территориальной единицы);
      внесение предложений по вопросам управления и распоряжения государственным имуществом;
      реализация иных полномочий, определенных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
      5.1.3. Порядок назначения (отбора) и оценки деятельности представителей государства в органах управления юридических лиц с участием государства, доверительных управляющих и руководителей государственных предприятий
      Представители государства в органах управления юридических лиц с участием государства (советы директоров, ревизионные комиссии).
      Назначение государственных служащих представителями в органы управления юридических лиц с участием государства будет рекомендовано осуществлять при наличии объективной необходимости такого назначения (предприятия стратегических отраслей экономики, 100% акций либо контрольный пакет акций принадлежит государству и пр.).
      Для этого необходимо определить критерии отбора юридических лиц с участием государства, в органах управления и контрольных органах которых обязательно участие представителей государства.
      Правительством Республики Казахстан будет утвержден нормативный правовой акт, регламентирующий деятельность государственных служащих в органах управления акционерных обществ (советах директоров, ревизионных комиссиях), предусматривающий порядок оценки и ответственность по результатам деятельности государственных служащих в органах управления акционерных обществ.

      Доверительные управляющие.
      По акционерным обществам с государственным участием, не вошедших в перечень акционерных обществ, в органах управления которых обязательно участие представителей государства, рекомендуется применять принцип приоритетности привлечения в качестве доверительных управляющих физических и юридических лиц, имеющих опыт соответствующей деятельности в сфере управления.
      Отбор доверительных управляющих должен производиться на конкурсной основе. При этом в договорах передачи в управление необходимо предусматривать пределы полномочий доверительных управляющих и порядок взаимодействия с уполномоченным органом при принятии решений, подлежащих согласованию.
      Руководители государственных предприятий
      Правительством Республики Казахстан после внесения соответствующих изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 19 июня 1995 года N 2335 "О государственном предприятии" будут утверждены правила проведения конкурсов по отбору и назначению руководителей государственных предприятий, проведения периодической аттестации, а также определены меры их ответственности за финансовое состояние и результаты деятельности государственных предприятий в заключаемых контрактах.

      5.2. Учет государственного имущества
      5.2.1. Основные проблемы
      Во исполнение протокольного решения от 19 июня 1997 года, принятого на совещании у Президента Республики Казахстан с участием руководящих работников министерств, ведомств и иных организаций Республики Казахстан, а также постановления Правительства Республики Казахстан от 21 марта 1998 года N 246 P980246_ "О мерах по обеспечению информационного обмена и ведения информационной базы данных по государственной собственности" в настоящее время осуществляется ведение Реестра государственных предприятий и учреждений, хозяйственных товариществ с долевым участием государства (далее - Реестр).
      Реестр является базой данных, содержащей информацию о государственных предприятиях и юридических лицах, в уставных капиталах которых участвует государство.
      Существующие проблемы учета государственного имущества в Реестре:
      не определена ответственность республиканских и коммунальных органов государственного управления и иных организаций за достоверность и точность учета государственного имущества в Реестре;
      отсутствует единая методика учета государственного имущества, находящегося в республиканской и коммунальной собственности.

      5.2.2. Цели и задачи учета государственного имущества
      Цель учета государственного имущества заключается в создании условий для мониторинга и контроля за состоянием государственного имущества и принятия обоснованных решений по его использованию с учетом государственных интересов.
      Результаты учета государственного имущества республиканской и коммунальной собственности должны найти отражение в Реестре.
      Реестр должен включать в себя сведения, характеризующие в стоимостном выражении состав, размещение и использование государственного имущества, закрепленного за государственными предприятиями, учреждениями и юридическими лицами с участием государства, а также сведения о государственной регистрации прав собственности на государственное имущество.
      Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
      оптимизировать структуру Реестра, которая позволит систематизировать информацию о государственном имуществе, контролировать движение и эффективность его использования;
      разработать правовую регламентацию обязательного предоставления информации государственными предприятиями и юридическими лицами с участием государства в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом;
      разработать формы, согласно которым государственные предприятия и юридические лица с участием государства будут представлять информацию для ее отражения в Реестре;
      разработать правила по проведению анализа состояния государственного имущества и эффективности его использования.

      5.2.3. Объекты учета
      Государственное имущество, являющееся объектом учета на первом этапе реализации Концепции, представляет собой:
      государственные предприятия как имущественные комплексы;
      государственные пакеты акций и государственные доли участия.
      В Реестре будут отражены стоимость активов, обязательств и собственного капитала, суммы доходов и расходов, а также другие финансовые показатели.

      5.2.4. Инвентаризация государственного имущества
      Наполнению Реестра информацией о государственном имуществе должно предшествовать проведение инвентаризации государственного имущества.
      Инвентаризация должна преследовать цель выявления фактического наличия имущества, закрепленного за государственными предприятиями, государственных пакетов акций и государственных долей участия, а также выявление неучтенного и незакрепленного государственного имущества и его дальнейшее закрепление за юридическими лицами в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
      Организация и контроль за проведением инвентаризации имущества, закрепленного за республиканскими государственными предприятиями, а также государственных пакетов акций и государственных долей участия, должны быть возложены на министерства, ведомства, агентства и иные государственные органы, осуществляющие функции органов государственного управления.
      Организация и контроль за проведением инвентаризации имущества, закрепленного за коммунальными государственными предприятиями, а также государственных пакетов акций и государственных долей участия, переданных в коммунальную собственность, должны быть возложены на местные органы управления, осуществляющие функции органов государственного управления.

      5.2.5. Оформление права собственности на государственное имущество
      В целях определения единого уполномоченного органа, осуществляющего функции субъекта права государственной собственности по отношению к государственному имуществу, должны быть приняты меры по регистрации прав собственности на объекты государственной собственности за уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

      5.2.6. Систематизация объектов учета государственного имущества
      В целях определения методов управления объектами учета необходимо их систематизировать по критериям, определяющим специфику управления.
      Государственные предприятия.
      Государственные предприятия, учтенные в Реестре должны быть проверены на соответствие их уставной деятельности требованиям Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 19 июня 1995 года N 2335 Z952335_ "О государственном предприятии". В отношении предприятий, деятельность которых не соответствуют требованиям названного Указа, необходимо провести их реорганизацию в юридические лица других организационно-правовых форм в зависимости от возложенных на них задач либо провести их ликвидацию.
      Далее необходимо классифицировать государственные предприятия по следующим признакам:
      отраслевая принадлежность;
      основной вид уставной деятельности;
      численность работающих;
      финансовое состояние (величина активов и обязательств предприятий, собственный капитал, суммы доходов и расходов).
      По каждой группе предприятий, определенной в результате проведенной классификации, органам государственного управления необходимо определить цели управления деятельностью, состав необходимого имущества, а также порядок финансовых взаимоотношений и контроля за их хозяйственной деятельности.
      Государственные пакеты акций и государственные доли участия.
      Классификация государственных пакетов акций и государственных долей участия должна быть проведена по следующим признакам:
      отраслевая принадлежность акционерного общества (хозяйственного товарищества);
      основной вид уставной деятельности;
      размер государственного пакета акций (государственной доли участия);
      численность работающих;
      финансовое состояние (величина активов и обязательств предприятий, собственный капитал, суммы доходов и расходов).
      По каждой группе государственных пакетов акций и государственных долей участия должны быть определены цели управления государственными пакетами акций (государственными долями участия) для уполномоченного органа и органов государственного управления.

      5.2.7. Организация учета государственного имущества
      Организация работ по учету государственного имущества республиканской собственности возложена на уполномоченный орган.
      Организация работ по учету государственного имущества коммунальной собственности возложена на уполномоченные органы, определенные акимами административно-территориальных единиц.
      Учет имущества республиканской и коммунальной собственности осуществляется в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан. При этом должны быть разработаны единая система показателей учета, контроля и анализа государственного имущества, правила и процедуры обновления данных, доступ, мера ответственности за предоставление недостоверной информации и др.

      5.3. Обеспечение транспарентной приватизации и повышение ее эффективности
      Основными задачами, которые необходимо решить в области приватизации в 2001-2002 годах, являются:
      привлечение инвестиций в экономику (реальный сектор) путем продажи государственного имущества инвесторам, готовым взять на себя и исполнять обязательства по реализации инвестиционных и/или социальных программ;
      обеспечение контроля за выполнением контрактных обязательств покупателями государственного имущества;
      обеспечение подготовки, согласования и подписания дополнительных соглашений по конкретизации, корректировке отдельных положений заключенных контрактов купли-продажи при взаимном согласии покупателя и Межведомственной комиссии по контролю выполнения обязательств контрактов купли-продажи.
      Государственная политика в области приватизации будет строиться на основании следующих принципов.
      Во-первых, дифференцированный подход к приватизации государственного имущества в зависимости от стратегических интересов государства.
      Высоколиквидные предприятия рекомендуется приватизировать с учетом соблюдения баланса между размером инвестиций, направляемых на развитие предприятия, и размером средств, поступающих в государственный бюджет от продажи предприятия, с учетом их реальной оценки, максимально приближенной к мировому уровню.
      Высоколиквидные государственные пакеты акций рекомендуется приватизировать с привлечением финансовых консультантов, имеющих мировой опыт, при благоприятной конъюнктуре рынка для получения значительных поступлений денег в доход республиканского бюджета.
      Приватизацию низколиквидных предприятий, государственных пакетов акций рекомендуется осуществлять путем продажи по оптимальной цене с условием принятия собственником обязательств по инвестициям, улучшению экологической ситуации, созданию дополнительных рабочих мест, решению социальных проблем и т.п.
      Будет продолжена приватизация имущества и имущественных комплексов государственных предприятий (учреждений), наличие которых в государственной собственности признано нецелесообразным в результате их оптимизации. При этом существует необходимость в дополнительной регламентации порядка продажи государственными предприятиями имущества, находящегося на их балансах.
      Во-вторых, принятие решений на основе тщательного анализа представленных потенциальными инвесторами долгосрочных планов развития предприятий и заключение договоров купли-продажи, полностью отражающих обязательства инвесторов и детально регламентирующих порядок контроля их исполнения.
      В-третьих, учет интересов потенциальных инвесторов при их безусловном соответствии государственным интересам.
      В-четвертых, обязательный учет мирового опыта приватизации, в том числе по предпродажной подготовке предприятий.
      В-пятых, привлечение аудиторов, оценщиков, консультантов по менеджменту, юридическим и финансовым вопросам.
      Приватизация будет рассматриваться как структурный элемент единой государственной политики по управлению государственным имуществом, направленной на получение в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе отдачи от приватизации в форме расширения налогооблагаемой базы, создания дополнительных рабочих мест, наполнения отечественного рынка товарами и услугами отечественных производителей, повышения эффективности функционирования всего народно-хозяйственного комплекса.

      5.4. Обеспечение постприватизационного контроля
      В области постприватизационного контроля основными задачами будут являться:
      создание благоприятной среды для деятельности приватизированных хозяйствующих субъектов с соблюдением интересов государства;
      контроль выполнения собственниками взятых на себя обязательств, завершение договоров купли-продажи;
      получение объективной информации о деятельности приватизированных предприятий путем комплексных обследований консалтинговыми организациями, выявление проблем и негативных явлений;
      обоснованное ведение диалога с инвесторами, нахождение взаимоприемлемых решений возникающих проблем;
      совершенствование правового поля с целью создания привлекательного инвестиционного климата;
      создание информационной базы данных, отражающей деятельность приватизированных предприятий базовых отраслей экономики.

      6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования
      Расходы по реализации мероприятий, предусмотренных Программой и отнесенных к непосредственным функциям министерств, ведомств, агентств и иных центральных и местных исполнительных органов должны покрываться за счет текущего финансирования этих органов из республиканского и местных бюджетов.
      Финансирование работ по организации и ведению учета государственного имущества республиканской собственности составит: в 2001 году - 75 млн. тенге, в 2002 году - 104 млн. тенге (прогнозные данные). Источник финансирования - республиканский бюджет.
      Финансирование работ по предпродажной подготовке объектов республиканской государственной собственности, оценке эффективности управления государственным имуществом осуществляется за счет средств республиканского бюджета в пределах лимитов, устанавливаемых ежегодно Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. В рамках программы 36 "Приватизация, управление государственным имуществом и деятельность государства по досудебному урегулированию споров, связанных с приватизацией, управлением государственным имуществом и государственным кредитованием" утвержден объем финансирования указанных видов работ на 2001 год размере 336 965 тыс. тенге. По прогнозным данным на 2002 год объем финансирования названных работ из республиканского бюджета должен составить 525 000 тыс. тенге, в том числе на оплату услуг советников 150 000 тыс. тенге, услуг по оценке объектов приватизации - 93 000 тыс. тенге, услуг по оценке земельных участков - 10 000 тыс. тенге, рекламы и информационных сообщений - 21 000 тыс. тенге, услуг консалтинговых организаций по периодическим комплексным обследованиям хозяйствующих объектов - 251 000 тыс. тенге.
      На 2001 год местными бюджетами по 30 программе "Организация приватизации коммунальной собственности" предусмотрено финансирование в размере 42 323 тыс. тенге, по 31 программе "Приобретение имущества в коммунальную собственность" - 286 900 тыс. тенге, по 32 программе "Приобретение акций юридических лиц" -7 000 тыс. тенге.

         7. Ожидаемый результат от реализации Программы

      От реализации Программы ожидаются следующие результаты:
      создание эффективной системы управления государственным имуществом;
      полный и достоверный учет государственного имущества;
      увеличение поступлений в государственный бюджет от использования государственного имущества (дивиденды на государственные пакеты акций, часть чистого дохода государственных предприятий и хозяйственных товариществ с участием государства, арендная плата и пр.);
      создание условий для мониторинга и оперативного контроля состояния и использования государственного имущества;
      создание информационной и организационной базы для принятия экономически обоснованных и взвешенных решений по управлению и распоряжению государственным имуществом.

        8. План мероприятий на 2001 год по реализации Программы <*>

      Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 13 декабря 2001 г. N 1631  P011631_   .

---------------------------------------------------------------------------
N  !     Мероприятия            !Форма        !Ответственные  ! Срок
п/п !                            !завершения   !за исполнение  ! исполнения
---------------------------------------------------------------------------
    1. Совершенствование нормативной правовой базы
 
      1.1. Разработать нормативный       Нормативный   КГИиП МФ        3 квартал
     правовой акт, регулирующий    правовой                      2001 г.
     организацию проведения        акт
     мониторинга эффективности
     управления приватизирован-
     ными объектами и
     находящимися в государствен-
     ной собственности.

1.2. Разработать нормативный       Нормативный   КГИиП МФ,       3 квартал
     правовой акт, регулирующий    правовой      Отраслевые      2001 г.
     порядок отбора, назначения,   акт           министерства
     полномочия и ответственность                (ведомства),
     представителей государства                  МЮ,
     (государственных служащих)                  Акимы
     в органах управления                        административно-
     акционерных обществ                         территориальных
     (хозяйственных товариществ)                 единиц
     с участием государства.    

1.3. Разработать нормативный       Нормативный   КГИиП МФ, МЮ,   4 квартал
     правовой акт, регулирующий    правовой      Отраслевые      2001 г.
     порядок конкурсного отбора,   акт           министерства
     назначения, полномочия и                    (ведомства),
     ответственность руководителей               Акимы админи-
     государственных предприятий.                стративно-
                                                 территориальных
                                                 единиц    

1.4. Внести изменения и            Постановление КГИиП МФ, МЮ,   4 квартал
     дополнения в Положение о      Правительства Отраслевые      2001 г.
     Реестре государственных                     министерства 
     предприятий и учреждений,                   (ведомства), 
     хозяйственных товариществ с                 РГП
     долевым участием государства,               "Информационно-
     утвержденное постановлением                 учетный центр",
     Правительства Республики                    Акимы админи-
     Казахстан от 21 марта 1998                  стративно-
     года N 246  P980246_   .                    территориальных
                                                 единиц     

1.5. Разработать План мероприятий  Постановление КГИиП МФ,       декабрь
     на 2002 год по реализации     Правительства Отраслевые      2001 г.
     Программы повышения                         министерства
     эффективности управления                    (ведомства)
     государственным имуществом и
     приватизации на
     2001-2002 годы.

1.6. Разработать нормативный       Постановление  МФ, МЮ,        2 квартал
     правовой акт, определяющий    Правительства  Министерство   2001 г.
     порядок установления                         экономики и
     нормативов распределения                     торговли,
     чистого дохода респуб-                       Отраслевые
     ликанских государственных                    министерства
     предприятий на праве                         (ведомства)
     хозяйственного ведения.

2. Повышение эффективности управления государственным имуществом

2.1. Провести подготовительные     Отчет в        КГИиП МФ,      декабрь
      мероприятия по проведению     Правительство  Отраслевые     2001 г.
      инвентаризации государствен-                 министерства
      ного имущества, находящегося                 (ведомства),
      на балансе юридических лиц                   Акимы админи-
      государственной и частной                    стративно-
      формы собственности на                       территориаль-
      территории Республики                        ных единиц
      Казахстан и за рубежом.

2.2. Провести регистрацию за       Информация в   КГИиП МФ,      декабрь
     уполномоченным органом        Правительство  Отраслевые     2001 г.
     функций субъекта права                       министерства
     государственной собствен-                    (ведомства),
     ности на:                                    Акимы админи-
     - Государственные пакеты                     стративно-
     акций и государственные                      территориаль-
     доли участия;                                ных единиц
     - Иные государственные
     объекты, переданные на
     баланс негосударственных
     юридических лиц и не
     включенные в их уставный
     капитал.

2.3. Предоставлять сводную         Информация в   КГИиП МФ,     По итогам
     квартальную и годовую         Правительство  Отраслевые    1,2,3
     информацию о финансово-                      министерства  кварталов
     хозяйственной деятельности                   (ведомства),  не позднее
     национальных компаний.                       Председатели  10 числа
                                                  советов       второго
                                                  директоров    месяца,
                                                  национальных  следующего
                                                  компаний      за отчет-
                                                                ным
                                                                периодом.
                                                                По итогам 4
                                                                квартала и
                                                                годовую не
                                                                позднее 15
                                                                числа
                                                                четвертого
                                                                месяца,
                                                                следующего
                                                                за                                                                                         отчетным
|                                                               периодом  

2.4. Систематизировать объекты     Отчет в        КГИиП МФ,      декабр 
     учета государственного        Правительство  Отраслевые     2001 г.
     имущества и классифицировать                 министерства
     их по признакам:                             (ведомства),
     - Основной вид уставной                      Акимы админи-
     деятельности;                                стративно-
     - Отраслевая принадлежность;                 территориаль-
     - Численность работающих;                    ных единиц
     - Финансовое состояние.    

2.5. Рассмотреть и утвердить       Отчет в        Отраслевые    4 квартал
     ежегодные бизнес-планы и      Правительство, министерства  2001 г.
     бюджеты (сметы расходов)      Информация в   (ведомства)
     республиканских государствен- КГИиП МФ
     ных предприятий (включая
     сметы административных
      расходов) на 2002 год.    

2.6. Осуществлять контроль за      Отчет в        МГД, Отрасле-  1 раз в    
     своевременностью и полнотой   Правительство, вые министер-  полугодие
     начисления и перечисления     Информация в   ства (ведом-
     части чистого дохода          КГИиП МФ       ства), Ко-
     государственных предприятий                  митет финан-
     на праве хозяйственного                      сового контро-
     ведения, а также доходов,                    ля МФ (КФК МФ),
     полученных сверх сметы в                     Акимы админи-
     доход соответствующего                       стративно-
     бюджета по итогам 2000 года.                 территориаль-
                                                  ных единиц    

2.7. Разработать и утвердить       Приказ         КФК МФ, КГИиП  1 июля 
     График проведения проверок    Министерства   МФ, Отраслевые 2001
     финансово-хозяйственной       финансов,      министерства   года
     деятельности государственных  Решения        (ведомства),
     предприятий на 2001 год.      Акимов         Акимы адми-
                                                  нистративно-
                                                  территориаль-
                                                  ных единиц     

2.8. Осуществлять контроль         Отчет в        Отраслевые     По
     исполнения бизнес-планов и    Правительство, министерства   итогам
     бюджетов (смет расходов)      Информация в   (ведомства)    года.
     республиканских госу-         КГИиП МФ
     дарственных предприятий
     (включая сметы адми-
     нистративных расходов)
     на 2001 год.

2.9. Проводить анализ финансово-   Отчет в        Отраслевые     В течение
     хозяйственной деятельности    Правительство, министерства   45 дней
     государственных предприятий   Информация в   (ведомства),   после
     по итогам полугодия, года в   КГИиП МФ       Акимы адми-    окончания
     соответствии с утвержденными                 нистративно-   полугодия,
     правилами проведения анализа                 территориаль-  года.
     деятельности государственных                 ных единиц
     предприятий.

2.10 Определить перечень           Приказ         КГИиП МФ,      3 квартал
     акционерных обществ, в        КГИиП МФ,      Отраслевые     2001 г.
     Советах директоров которых    Решения        министерства
     обязательно участие           Акимов         (ведомства),
     представителей уполномочен-                  Акимы адми-
     ного органа и государствен-                  нистративно-
     ных органов управления.                      территориаль-
                                                  ных единиц    

2.11 Определить перечень           Приказ         КГИиП МФ,      3 квартал
     акционерных обществ,          КГИиП МФ РК,   Отраслевые     2001 г.
     управление государственными   Решения        министерства
     пакетами которых может быть   Акимов         (ведомства),
     передано в доверительное                     Акимы адми-
     управление негосударственным                 нистративно-
     юридическим и физическим                     территориаль-
     лицам                                        ных единиц

2.12 Организовать избрание         Информация в   КГИиП МФ,      В течение
     представителей государствен-  Правительство  КФК МФ,        года
     ных органов управления в                     Отраслевые
     состав Советов директоров                    министерства
     и ревизионных комиссий                       (ведомства),
     акционерных обществ,                         Акимы адми-
     контрольный пакет акций                      нистративно-
     которых принадлежит                          территориаль-
     государству.                                 ных единиц

2.13 Сформировать График           Информация в   Отраслевые     1 полу-
     проведения общих годовых      КГИиП МФ,      министерства   годие
     собраний акционеров           Отчеты в       (ведомства),   2001 г.
     акционерных обществ,          Правительство  управляющие  
     контрольные пакеты акций                     компании,
     которых принадлежат                          КГИиП МФ
     государству, по итогам
     2000 года согласно
     требований действующего
     законодательства.

2.14 Осуществлять контроль за      Информация в   МГД, КФК МФ,   1 раз в
     своевременностью и полнотой   КГИиП МФ,      КГИиП МФ,      полу-
     начисления и перечисления     Отчет в        Отраслевые     годие.
     дивидендов на государствен-   Правительство  министерства
     ные пакеты акций и части                     (ведомства),
     чистого дохода хозяйственных                 управляющие
     товариществ с участием                       компании,
     государства в доход                          Акимы адми-
     соответствующего бюджета по                  нистративно-
     итогам 2000 года.                            территориаль-
                                                  ных единиц

2.15 Рассмотреть и утвердить       Информация в   Отраслевые     4 квартал
     годовые бизнес-планы и        КГИиП МФ       министерства   2001 г.
     бюджеты национальных          Отчет в        (ведомства),
     компаний(включая сметы        Правительство  Советы
     административных расходов)                   директоров
     на 2002 год.                                 национальных
                                                  компаний, МФ,
                                                  Акимы адми-
                                                  нистративно-
                                                  территориаль-
                                                  ных единиц

2.16 Обеспечить проведение         Информация в   КГИиП МФ,      Еже-
     мониторинга передачи в        КГИиП МФ       Отраслевые     квартально
     имущественный наем (аренду)   Отчет в        министерства
     объектов государственной      Правительство  (ведомства),
     собственности, в том числе                   Акимы адми-
     имущества государственных                    нистративно-
     предприятий.                                 территориаль-
                                                  ных единиц

3. Приватизация государственного имущества

3.1. Завершить акционирование      Информация     КГИиП МФ,      До конца
     республиканских госу-         в КГИиП МФ     АРЕМ ЗК и      2001
     дарственных предприятий,      Информация в   ПМБ            года
     согласно постановлению        Правительство  Отраслевые
     Правительства от 17 июня                     министерства
     2000 года N 912  P000912_                    (ведомства)
     "О перечне республиканских
     государственных предприятий
     и учреждений, подлежащих
     приватизации в 2000-2001
     годах"

3.2. Определить перечень           Постановление  КГИиП МФ,      4 квартал
     республиканских госу-         Правительства  Отраслевые     2001 года
     дарственных предприятий,                     министерства
     подлежащих приватизации в                    (ведомства)
     2002 году.    

3.3. Обеспечить предпродажную      Представление  Отраслевые     В течение
     подготовку юридических лиц    материалов     министерства   года
     с участием государства,       в КГИиП МФ     (ведомства)
     подлежащих приватизации, в
     соответствии с действующим
     законодательством.

3.4. Осуществить продажу           Информация в   КГИиП МФ,      Еже-
     объектов государственной      Правительство  Акимы          квартально
     собственности, подлежащих                    админи-
     приватизации в 2001 году.                    стративно-
                                                  территориаль-
                                                  ных единиц    

4. Осуществление постприватизационного контроля    

4.1. Осуществлять проверки         Отчет в        КГИиП МФ,      В течение
     исполнения контрактных        Правительство  Акимы адми-    года
     обязательств покупателями                    нистративно-
     и доверительными                             территориаль-   
     управляющими (концес-                        ных единиц
     сионерами, арендаторами)
     объектов государственной
     собственности (по
     действующим контрактам).    

4.2. Организовать обследование     Отчет в        КГИиП МФ       Не
     консалтинговыми               Правительство                 позднее
     организациями эффективности                                 10 числа
     управления хозяйствующих                                    второго
     субъектов и принять меры                                    месяца
     по результатам обследований.                                следующего
                                                                 за от-
                                                                 четным
                                                                 полу-
                                                                 годием

4.3. Разработать дополнительные    Информация в   КГИиП     В течение
     соглашения по контрактам      Правительство  МФ        года
     купли-продажи с целью
     конкретизации и кор-
     ректировки отдельных
     положений по согласованию
     с покупателями и меж-
     ведомственной комиссией по
     контролю выполнения
     обязательств контрактов
     купли-продажи.
_________________________________________________________________________