Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың 2001-2002 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 5 шілдедегі N 921 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 сәуірдегі N 381 Қаулысымен

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.23  N 381 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 7 мамырдағы N 597  U010597_ Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың 2001-2002 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың 2001-2002 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін. 
      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдарының басшылары Іс-шаралар жоспарын іске асыруды қамтамасыз етсін және жылына 2 рет, 30 маусымға және 31 желтоқсанға, Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті қорғау және шағын бизнесті қолдау жөніндегі агенттігіне оның орындалу барысы туралы ақпарат беріп отырсын.
       Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.08.05.   N 871 қаулысымен. 
      3. Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті қорғау және шағын бизнесті қолдау жөніндегі агенттігі жылына 2 рет, 15 шілдеге және 15 қаңтарға Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат беріп отырсын.
       Ескерту. 3-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.08.05.   N 871 қаулысымен. 
      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі 

                                        Қазақстан Республикасы
                                              Үкіметінің
                                        2001 жылғы 5 шілдедегі
                                           N 921 қаулысымен
                                              Бекітілген

Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi дамыту мен
қолдаудың 2001-2002 жылдарға арналған мемлекеттiк
бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар
жоспары

      Ескерту. Жоспар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2002.08.05.
N 871 қаулысымен. 
__________________________________________________________________________

р/с        Іс-шаралар атауы         Аяқтау      Орындауға      Орындау 

N                                  нысаны      жауаптылар     мерзiмi

__________________________________________________________________________

1                2                    3            4             5        

__________________________________________________________________________

     1. Шағын кәсiпкерлiк саласындағы нормативтiк құқықтық кесiмдердi 

            жетiлдiру және олардың орындалуын бақылауды күшейту

  1  Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне   БАҚ-та   МАКМ, ӘдМ, МБА   Жарты жылда

   қатысты бақылау және қадағалау    жариялау                   бір рет

   функцияларын жүзеге асыратын 

   ұйымдардың тiзбесiн олардың 

   өкiлеттiктерiн көрсете отырып 

   қалыптастыру және оның жариялануын 

   қамтамасыз ету

  2  "Шенеунiк және кәсiпкер" акциясын Үкiметке     ӘдМ, Бас      Қазан, жыл

   жүргiзу кестесiнiң орындалуын     ақпарат      прокуратура     сайын

   қамтамасыз ету                                 (келiсiм 

                                                  бойынша), МБА

  3  Шағын кәсiпкерлiк саласын рет.    МБА-ға    ӘдМ, орталық     2002 жылғы

   тейтiн, жаңадан қабылданған       ақпарат   және жергілікті  4-тоқсан

   нормативтiк құқықтық кесiмдерге               атқарушы 

   қайшылықтарды анықтау тұрғысында              органдар

   ведомстволық нормативтік 

   құқықтық кесімдерге тексерiстер 

   жүргізу кестесiн әзiрлеу және

   оның орындалуын қамтамасыз ету

  4  Қазақстан Республикасында шағын   Нормативтiк  МБА, мүдделі  2002 жылғы 

   кәсiпкерлiктi дамытудың 2003-     құқықтық     министрліктер  4-тоқсан

   2005 жылдарға арналған мемлекет.  кесiмнiң     мен ведом. 

   тік бағдарламасын әзірлеу         жобасы       стволар, 

                                                  "РАКО" ЖАҚ

      2. Шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен қорғаудың құрылатын инфрақұрылымын 

                        пайдаланудың тиiмдiлiгiн арттыру

  5  Республикалық маңызы бар жалпы    МБА-ға      ККМ, облыстар. 2002 жылғы

   пайдаланылатын автожолдардың      ақпарат     дың және        2-тоқсан

   бойында сервис және жарнама                   Астана мен

   объектілерiн ұйымдастыру үшiн                 Алматы қалалары.

   шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне              ның әкімдері,

   қажеттi жағдайлар жасау                       "PAKO" ЖАҚ

  6  Шағын кәсiпкерлiк мәселелерi      Нормативтiк   МБА, "РАКО"  2002 жылғы

   жөнiндегi бiрыңғай ақпараттық     құқықтық         ЖАҚ       4-тоқсан

   дерекқордың жұмыс iстеуiн         кесімнің  

   қамтамасыз ету                    жобасы

       3. Шағын кәсiпкерлiктi кадрлық, ғылыми-әдiстемелiк және ақпараттық 

                               қамтамасыз ету

  7  Шағын кәсiпкерлік саласындағы     Жинақ         МБА, "РАКО"  2002 жылғы

   халықаралық ынтымақтастық пен     шығару           ЖАҚ       2-тоқсан

   әрiптестiк тәжiрибесiн зерттеудi

   жүргiзу

  8  Франчайзингілік қатынастардың      Жинақ         МБА, "РАКО"  2002 жылғы

   шетелдiк және отандық             шығару           ЖАҚ       2-тоқсан

   тәжiрибесiне талдау жүргiзу

  9  Мекен-жайлар тiзбесiн, шағын      Жинақ         МБА, "РАКО"  2002 жылғы

   кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн     шығару           ЖАҚ       3-тоқсан 

   донор ұйымдарынан гранттар алу

   шарттарын және жеңiлдiктi 

   кредиттер бөлу жөнiндегi

   ақпаратты қамтитын анықтамалық

   басылымдарды даярлау

  10 Шағын кәсiпкерлiк субъектілерi    Жинақ     СА, МБА, МКМ,     Тоқсан    

   жөнiнде бiрыңғай статистикалық    шығару    ӘдМ, Ұлттық Банк  сайын 

   жинақ қалыптастыру                          (келiсiм бойынша),

                                               Бас прокуратура

                                               (келiсiм бойынша),

                                               "РАКО" ЖАҚ

  11 Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiн   Әдiсте.       МБА, "РАКО"  2002 жылғы

   жаңа технологияларды енгiзуге     мелік            ЖАҚ       4-тоқсан   

   тарту жөнiнде әдiстемелiк         ұсынымдар

   ұсынымдар әзiрлеу

  12 Шағын бизнес кәсiпкерлерiнiң      Жинақ         МБА, "РАКО"  2002 жылғы 

   тренингтерiн жүргiзу үшiн         шығару           ЖАҚ       4-тоқсан   

   оқу-әдiстемелiк материалдар 

   әзiрлеу

  13 Шағын кәсiпкерлiктiң дамуын       Көрмелер,     МБА, "РАКО"  2002 жылғы

   ынталандыратын iс-шаралар өткізу, семинар.         ЖАҚ       4-тоқсан   

   оның iшiнде жарнамалық-тұсау      лар,

   кесер материалдарын шығару        буклеттер

                                     мен 

                                     брошюралар

                                     шығару

  14 "Қазақстанның шағын және орта     Журнал        МБА, "РАКО"  2002 жылғы

   бизнесi" журналын шығаруды        шығару           ЖАҚ       4-тоқсан   

   ұйымдастыру

  15 Шағын кәсіпкерлiк субъектiле.     Жинақ         МБА, "РАКО"  2002 жылғы

   рiнiң өнiмдерiн өткiзудiң         шығару           ЖАҚ       4-тоқсан   

   әлеуеттi және перспективалы 

   рыноктарына маркетингтiк

   зерттеулер жүргізуді ұйымдастыру

    16 Ғылымды көп қажет ететiн          Конкурстар    БҒМ          2002 жылғы

   өндiрiстердi құру жөнiндегi                                  4-тоқсан

   инновациялық жобалардың 

   конкурстарын өткiзу

  17 Шағын бизнес саласы үшiн орта     Курстар   БҒМ, облыстардың Жылына    

   кәсiптiк бiлiм беретiн                      және Астана мен  бір рет

   мемлекеттiк оқу орындары                    Алматы қалалары.

   базасында жұмысшы кәсiптерiнiң              ның әкімдері

   мамандарын даярлауды және қайта

   даярлауды ұйымдастыру

                   4. Шағын кәсіпкерлiктi аймақтық дамыту

  18 Шағын кәсiпкерлiктi дамыту мен    МБА-ға    Облыстардың және  Тоқсан 

   қолдаудың аймақтық бағдарлама.    ақпарат   Астана мен Алматы сайын

   ларын тиiсінше iске асыруды                 қалаларының

   қамтамасыз ету                              әкімдері

  19 Шағын кәсiпкерлiк субъектілерiне  МБА-ға    Облыстардың және  Жылына

   жергiлiктi бюджеттен кредит беру  ақпарат   Астана мен Алматы бір рет

   үшiн ақшалай қаражат бөлудi                 қалаларының

   қамтамасыз ету                              әкімдері

  20 Аймақтарда шағын кәсiпкерлiк      МБА-ға    Облыстардың және 2002 жылғы 

   субъектiлерiне лизингке           ақпарат   Астана мен       4-тоқсан 

   жабдықтар беретiн ұйымдар құруды            Алматы қалалары.     

   қамтамасыз ету                              ның әкімдері

  21 Шағын бизнес инфрақұрылымын       МБА-ға    Облыстардың және  Жарты

   мемлекеттiк қолдау кезінде        ақпарат   Астана мен Алматы жылда  

   құрылған және құрылатын                     қалаларының       бір рет

   объектілерді (технопарктердi,               әкімдері

   бизнес-инкубаторларды, 

   инновациялық орталықтарды) 

   қаржыландыруды қамтамасыз ету

  22 Аймақтардағы шағын кәсiпкерлiк    Әкiмдер.  Облыстардың және 2002 жылғы 

   субъектілерi, олар шығаратын      дің       Астана мен       4-тоқсан

   өнiмдер мен көрсететiн қызметтер  шешiмдерi Алматы қалалары.  

   туралы дерекқор жасауды                     ның әкімдері,

   ұйымдастыру                                 "РАКО" ЖАҚ

  23 Шағын бизнестiң шағын             МБА-ға    Облыстардың және 2002 жылғы

   кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң       ақпарат   Астана мен       4-тоқсан

   санатына жатпайтын кәсiпорын.               Алматы қалалары.

   дармен ынтымақтастық мүмкiндiк.             ның әкімдері,

   терiн көрсететiн семинарлар                 "РАКО" ЖАҚ

   мен көрмелер өткiзудi

   ұйымдастыру

  24 Шағын кәсiпкерлiк мәселелерi      Оқу       Облыстардың және 2002 жылғы 

   бойынша халық үшiн оқу            семинар.  Астана мен       4-тоқсан

   семинарларын өткiзу               лары      Алматы қалалары.

                                               ның әкiмдерi,

                                               МБА, "PAKO" ЖАҚ

  25 Аймақтық еңбек және бос жұмыс     МБА-ға    Облыстардың және 2002 жылғы 

   орны жәрмеңкелерiн өткізудi       ақпарат   Астана мен       4-тоқсан 

   ұйымдастыру                                 Алматы қалалары.

                                               ның әкiмдерi,

                                               ЕХҚМ, "РАКО" ЖАҚ

__________________________________________________________________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады