Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 11 шілдедегі N 654 Жарлығын іске асыру жөніндегі кейбір шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 8 тамыз N 1040

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. "Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының шаруашылық басқармасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны таратылсын.
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (келісім бойынша) "Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының шаруашылық басқармасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын таратуды заңнамада белгіленген тәртіппен жүргізсін.
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен таратылған Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының мүлкін және "Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының шаруашылық басқармасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының таратылғаннан кейін қалған мүлкін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жедел басқару құқығымен беруді қамтамасыз етсін.
      2-1. А.М.Жолдасбеков Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар жөнiндегi ұлттық комиссиясының тарату комиссияларының және шаруашылық жүргiзу құқығындағы "Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөнiндегi ұлттық комиссиясының Шаруашылық басқармасы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнының төрағасы болып тағайындалсын.
      Тарату комиссиялары төрағасының еңбегiне ақы төлеу Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөнiндегi ұлттық комиссиясын ұстауға республикалық бюджетте көзделген қаражаттың есебiнен "Қызметкерлерiнiң орташа жалақысын есептеу тәртiбi жөнiндегi нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 29 желтоқсандағы N 1942 P001942_ қаулысына сәйкес есептелген Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының төрағасына бұрын белгіленген орташа жалақы мөлшерінде жүзеге асырылсын.
      ЕСКЕРТУ. Жаңа 2-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің
               2001.10.28. N 1369 қаулысымен. P011369_
      3. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (келісім бойынша) заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.
      4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен;
      2) "Алматы қаласының аумағында орналасқан ұйымдар мен объектілерге қатысты мемлекеттік меншік түрлері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 9 қарашадағы N 1141 P981141_ қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1998 ж., N 41, 371-құжат):
      көрсетілген қаулыға 3-қосымшада:
      реттік нөмірі 341-жолдағы "Бағалы қағаздар жөніндегі республикалық ұлттық комиссия" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" деген сөздермен ауыстырылсын.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      5. "Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының шаруашылық басқармасы" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 25 қарашадағы N 1788 P991788_ қаулысының күші жойылды деп танылсын (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 52, 515-құжат).
      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 июля 2001 года N 654

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 августа 2001 года N 1040

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Ликвидировать Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Хозяйственное управление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам".
      Национальному Банку Республики Казахстан (по согласованию) в установленном законодательством порядке провести ликвидацию Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Хозяйственное управление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам".
      2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить передачу на праве оперативного управления имущества упраздненной Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам и имущества Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Хозяйственное управление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам", оставшегося после ликвидации, Национальному Банку Республики Казахстан.
      2-1. Назначить Джолдасбекова А.М. председателем ликвидационных комиссий Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам и Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Хозяйственное управление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам".
      Оплату труда председателя ликвидационных комиссий осуществлять за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам, в размере средней заработной платы, установленной ранее Председателю Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам, исчисляемой в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2000 года N 1942 "Об утверждении Инструкции о порядке исчисления средней заработной платы работников".
      Сноска. Дополнено пунктом 2-1 - постановлением Правительства РК от 28 октября 2001 г. N 1369 P011369_ .
      3. Министерству финансов Республики Казахстан и Национальному Банку Республики Казахстан (по согласованию) в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
      4. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:
      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796;
      2) в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 1998 года N 1141 P981141_ "О видах государственной собственности в отношении организаций и объектов, расположенных на территории города Алматы" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., N 41, ст. 371):
      в приложении 3 к указанному постановлению:
      в строке, порядковый номер 341, слова "Республиканская национальная комиссия по ценным бумагам" заменить словами "Национальный Банк Республики Казахстан".
      5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1999 года N 1788 P991788_ "О создании Республиканского государственного предприятия "Хозяйственное управление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам" (САПП

 

Республики Казахстан, 1999 г., N 52, ст. 515).

     6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


     Премьер-Министр

     Республики Казахстан     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Абрамова Т.М.)