Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдерi университетiнде әскери кафедра құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 27 тамыз N 1109

      Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тiлдерi университетi студенттерiнiң қатарынан Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерi үшін запастағы офицерлер даярлау мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді: 
      1. "Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті" жабық акционерлік қоғамында оқу орнының қаражаты және штат саны шегінде әскери кафедра құрылсын. 
      2. Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгiмен бiрлесiп, осы қаулыны iске асыру жөнiнде заңнамада көзделген шараларды қабылдасын. 
      3. <*>
       Ескерту. 3-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.05.24. N  449  (қаулы алғаш рет ресми жарияланғаннан кейiн он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.     

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі
 

О создании военной кафедры в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2001 года N 1109

      В целях подготовки офицеров запаса для Вооруженных Сил Республики Казахстан из числа студентов Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана Правительство Республики Казахстан постановляет: 
      1. Создать в закрытом акционерном обществе "Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана" военную кафедру в пределах средств и штатной численности учебного заведения. 
      2. Министерству образования и науки Республики Казахстан совместно с Министерством обороны Республики Казахстан принять предусмотренные законодательством меры по реализации настоящего постановления. 
      3.  (Утратил силу постановлением Правительства РК от 24 мая 2006 года N  449 ) .
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр
     Республики Казахстан