Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 қазандағы N 1365 қаулысы. Күші жойылды - Қзақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 7 маусымдағы № 753 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.07 № 753 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуірдегі Z952200_ Заңын орындау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. "Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 17 сәуірдегі N 2201 қаулысын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 P951894_ қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1995 ж., N 41, 515-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:
      1) көрсетілген қаулымен бекітілген Лицензиялауға жататын қызметтің түрлеріне лицензиялар беруге өкілеттік берілген мемлекеттік органдардың (лицензиарлардың) тізбесінде:
      реттік нөмірі 5-жолдағы 3-баған "уды өндіру, қайта өңдеу, тасымалдау, сатып алу, сақтау, сату, пайдалану және жою" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) көрсетілген қаулымен бекітілген Санитарлық, экологиялық және тау-кен техникалық қадағалау органдарының қорытындысы қажет лицензияланатын жұмыстар мен қызметтер түрлерінің тізімінде:
      "Санитарлық қадағалау органдарының қорытындысы қажет лицензияланатын жұмыстар мен қызметтер түрлерінің тізімі" деген І бөлімі мынадай мазмұндағы 25-тармақпен толықтырылсын:
      "25. Уды өндіру, қайта өңдеу, тасымалдау, сатып алу, сақтау, сату, пайдалану және жою.";
      "Экологиялық қадағалау органдарының қорытындысы қажет лицензияланатын

 

жұмыстар мен қызмет түрлерінің тізімі" деген ІІ бөлімі мынадай мазмұндағы

21-тармақпен толықтырылсын:

     "21. Уды өндіру, қайта өңдеу, тасымалдау, сатып алу, сақтау, сату,

пайдалану және жою.";

     "Тау-кен техникалық қадағалау қорытындысы қажет лицензияланатын

жұмыстар мен қызмет түрлерінің тізімі" деген ІІІ бөлімі мынадай мазмұндағы

9-тармақпен толықтырылсын:

     "9. Уды өндіру, қайта өңдеу, тасымалдау, сатып алу, сақтау, сату,

пайдалану және жою.".

     2. Осы қаулы жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

     Премьер-МинистріМамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Қасымбеков Б.А.


О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года N 1894

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2001 года № 1365. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2012 года № 753

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 07.06.2012 № 753 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

      Во исполнение Закона Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года Z952200_ "О лицензировании" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года N 1894 P951894_ "О реализации постановления Президента Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года N 2201" (САПП Республики Казахстан, 1995 г., N 41, ст. 515) следующие дополнения:
      1) в Перечне государственных органов (лицензиаров), уполномоченных выдавать лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию, утвержденном указанным постановлением:
      в строке порядковый номер 5 графу 3 дополнить словами ", производство, переработка, перевозка, приобретение, хранение, реализация, использование и уничтожение ядов";
      2) в Перечне видов лицензируемых работ и услуг, по которым необходимо заключение органов санитарного, экологического и горно-технического надзора, утвержденном указанным постановлением:
      раздел I "Перечень видов лицензируемых работ и услуг, по которым необходимо заключение органов санитарного надзора" дополнить пунктом 25 следующего содержания:
      "25. Производство, переработка, перевозка, приобретение, хранение, реализация, использование и уничтожение ядов";
      раздел II "Перечень видов лицензируемых работ и услуг, по которым необходимо заключение органов экологического надзора" дополнить пунктом 21 следующего содержания:
      "21. Производство, переработка, перевозка, приобретение, хранение, реализация, использование и уничтожение ядов";
      раздел III "Перечень видов лицензируемых работ и услуг, по которым необходимо заключение горно-технического надзора" дополнить пунктом 9 следующего содержания:
      "9. Производство, переработка, перевозка, приобретение, хранение, реализация, использование и уничтожение ядов".
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
 

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан    (Специалисты: Склярова И.В.,

              Умбетова А.М.)