Республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын ауыл шаруашылығы техникасының лизингi бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 19 қараша N 1491

      Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:
      1. Қоса берiлiп отырған Республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын ауыл шаруашылығы техникасының лизингi бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу ережесi бекiтiлсiн.
      2. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен бiрлесiп 2002-2007 жылдарға арналған республикалық бюджеттiң жобаларын дайындау кезiнде заңнамада белгiленген тәртiппен республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын ауыл шаруашылығы техникасының лизингi бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу

мақсатына арналған қаражатты республикалық бюджетке енгiзу жөнiндегi 
ұсыныстарды Тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджеттiң жобасын 
қалыптастыру жөнiндегi бюджеттiк комиссияның қарауына енгiзсiн.
   3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

   Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

                      Қазақстан Республикасы
                         Yкiметiнiң
                      2001 жылғы 19 қарашадағы
                       N 1491 қаулысымен
                         бекiтiлген

   Республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын ауыл
     шаруашылығы техникасының лизингi бойынша сыйақы (мүдде)
             ставкасын өтеу туралы      1. Осы Ереже "Қазақстан Республикасында астық жинайтын комбайндарды бiрлесiп жасау және одан әрi оларды сату туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 25 наурыздағы N 376 P010376_ және "Ауыл шаруашылығында лизингтi ұйымдастырудың 2001 жылға арналған ережесiн бекiту туралы" 2001 жылғы 29 наурыздағы N 405 P010405_ қаулыларына сәйкес жасалған Несиелiк келiсiмдерге сәйкес (бұдан әрi - Несиелiк келiсiм) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi (бұдан әрi - Қаржыминi) бөлген жалпы сомасы 1 188 700 000 (бір миллиард бір жүз сексен сегіз миллион жеті жүз мың) дейiнгi теңге, 85 "Лизингтiк негiзде ауыл шаруашылық техникасымен қамтамасыз ету" (бұдан әрi - Лизинг) бюджеттiк бағдарламасы бойынша "2001 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 29 желтоқсандағы N 1950 қаулысымен көзделген қаражат есебiнен жүзеге асырылатын ауыл шаруашылығы техникасының лизингi бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу тәртiбi мен шарттарын белгiлейдi. <*>
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.01.23. N 87
               қаулысымен. P020087_
      2. Лизинг бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу 42 "Бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын ауыл шаруашылық техникасының лизингi бойынша сыйақылар (мүдде) ставкасының орнын толтыру" бюджеттiк бағдарламасы бойынша "2001 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 29 желтоқсандағы N 1950 P001950_ қаулысымен көзделген және 2002-2007 жылдарға арналған республикалық бюджетте көзделетiн лизинг бойынша сыйақылар (мүдде) ставкасын өтеу мақсатына арналған қаражат (бұдан әрi - Қаражат) есебiнен жүргiзiледi.
      3. Уәкiлеттi ұйымдарға лизинг бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өтеудi осы Ереженiң 4-тармағына сәйкес Уәкiлеттi ұйымдардан өндiрiлетiн шығыстарды өтеу жолымен (бұдан әрi - Уәкiлеттi ұйым) ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi лизингтiк негiзде ауыл шаруашылығы техникасымен қамтамасыз ету үшiн "Ауыл шаруашылығында лизингтi ұйымдастырудың 2001 жылға арналған ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 29 наурыздағы N 405 қаулысына сәйкес, Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi (бұдан әрi - Әкiмшi) жыл сайын жүргізедi.
      4. Лизинг бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу ретiнде Әкiмшiден жыл сайын қаражат бөлу үшiн, Уәкiлеттi ұйым оларды жыл сайын өтеу есебiнен, несиенiң бiр бөлiгiн төлеу сәтiне несиелiк келiсiмге сәйкес Қаржыминiнiң жылдық сыйақысы немесе оның игерiлген бiр бөлiгі бойынша республикалық бюджетке жыл сайын бiр жолғы немесе бөлiп-бөлiп төлеудi қамтамасыз етедi.
      5. Уәкiлеттi ұйымдарға Әкiмшiнiң қаражат бөлуi Қаржыминiнiң тиiстi жылдық сыйақысын немесе оның бiр бөлiгiн Уәкiлеттi ұйымның Несиелiк келiсiм бойынша республикалық бюджетке төлегендiгi туралы деректі растайтын құжаттарды Әкiмшiге берген сәттен бастап 5 жұмыс күнi ішiнде Қаржыминiнiң сыйақысын Уәкiлетті ұйымның осы Ереженiң 4-тармағына сәйкес жүргiзiлетiн төлем сомасының тең көлемiнде жыл сайын жүргiзiледi.
      6. Әкiмшi тоқсан сайын Қаржыминiне есептi тоқсаннан кейiнгi айдың

онына дейiнгi мерзiмде Уәкiлеттi ұйымдардың республикалық бюджетке 
Қаржыминiнiң сыйақысын аударғаны туралы және Әкiмшiнiң лизинг бойынша 
сыйақы (мүдде) ставкасын өтегенi туралы ақпаратты жiбередi.
   7. Уәкiлеттi ұйымдарда осы Ереженiң орындалуын бақылауды Әкiмшi 
жүзеге асырады.
   
   
   
Мамандар:
   Багарова Ж.А.,
   Қасымбеков Б.А.
   
   
   


Об утверждении Правил возмещения ставки вознаграждения (интереса) по лизингу сельскохозяйственной техники, осуществляемому за счет средств республиканского бюджета

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2001 года N 1491

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемые Правила возмещения ставки вознаграждения (интереса) по лизингу сельскохозяйственной техники, осуществляемому за счет средств республиканского бюджета.
      2. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с Министерством финансов Республики Казахстан при подготовке проектов республиканского бюджета на 2002-2007 годы, в установленном законодательством порядке вносить на рассмотрение Бюджетной комиссии по формированию проекта республиканского бюджета на соответствующий финансовый год предложения по включению в республиканский бюджет средств на цели возмещения ставки вознаграждения (интереса) по лизингу сельскохозяйственной техники, осуществляемому за счет средств республиканского бюджета.
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
   Премьер-Министр
 Республики Казахстан  


                         Утверждены 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2001 N 1491


             Правила возмещения ставки вознаграждения (интереса)
                   по лизингу сельскохозяйственной техники,
           осуществляемому за счет средств республиканского бюджета

      1. Настоящие Правила определяют порядок и условия возмещения ставки вознаграждения (интереса) по лизингу сельскохозяйственной техники, осуществляемому за счет средств, предусмотренных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2000 года N 1950 P001950_ "О реализации Закона Республики Казахстан Z000131_ "О республиканском бюджете на 2001 год" по бюджетной программе 85 "Обеспечение сельскохозяйственной техникой на лизинговой основе" (далее - Лизинг), выделенных Министерством финансов Республики Казахстан (далее - Минфин) в соответствии с кредитными соглашениями (далее - Кредитные соглашения) на общую сумму до 1 188 700 000 (один миллиард сто восемьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) тенге, заключенными в соответствии с постановлениями Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2001 года N 376 P010376_ "О совместном производстве зерноуборочных комбайнов в Республике Казахстан и дальнейшей их реализации" и от 29 марта 2001 года N 405 P010405_ "Об утверждении Правил организации лизинга в сельском хозяйстве на 2001 год". <*>
      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 января 2002 г. N 87 P020087_ .
      2. Возмещение ставки вознаграждения (интереса) по Лизингу производится за счет средств, предусмотренных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2000 года N 1950 P001950_ "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2001 год" по бюджетной программе 42 "Возмещение ставки вознаграждения (интереса) по лизингу сельскохозяйственной техники, осуществляемому за счет средств бюджета" и предусматриваемых в республиканских бюджетах на 2002-2007 годы, на цели возмещения ставки вознаграждения (интереса) по Лизингу (далее - Средства).
      3. Возмещение ставки вознаграждения (интереса) по Лизингу производится ежегодно Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (далее - Администратор) организации, уполномоченной в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 марта 2001 года N 405 P010405_ "Об утверждении Правил организации лизинга в сельском хозяйстве на 2001 год" для обеспечения сельскохозяйственной техникой на лизинговой основе сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее - Уполномоченная организация), путем возмещения расходов, производимых Уполномоченной организацией в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.
      4. Для ежегодного выделения Средств Администратором в качестве возмещения ставки вознаграждения (интереса) по Лизингу, Уполномоченная организация ежегодно обеспечивает единовременную или по частям оплату в республиканский бюджет годового вознаграждения Минфина или его части, по освоенной в соответствии с Кредитными соглашениями на момент оплаты части кредитов, с учетом их ежегодного погашения.
      5. Выделение Средств Администратором Уполномоченной организации производится ежегодно в объеме, равном сумме производимых в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил оплат Уполномоченной организацией вознаграждения Минфина, в течение 5 рабочих дней с момента предоставления Администратору документов, подтверждающих факт оплаты Уполномоченной организацией соответствующего годового вознаграждения Минфина или его части по Кредитным соглашениям в республиканский бюджет.
      6. Администратор ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего

за отчетным кварталом, направляет в Минфин информацию о перечислении 
Уполномоченной организацией в республиканский бюджет вознаграждения 
Минфина и о возмещении Администратором ставки вознаграждения (интереса) по 
Лизингу.
   7. Контроль за выполнением Уполномоченной организацией настоящих 
Правил осуществляется Администратором.
   
(Специалисты: Умбетова А.М.,
       Мартина Н.А.)