"Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасына қатысты Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 1561 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасына қатысты Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЗАҢЫ Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасына
байланысты Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне
өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

      Қазақстан Республикасының мынадай заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 13 қаңтардағы "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы туралы" (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 1, 1-бап, Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 14, 275-бап, 1998 ж., N 24, 436-бап) заңына :
      1) мәтiнде:
      "Шекара әскерлерi", "Шекара әскерлерiмен", "Шекара әскерлерiн", "Шекара әскерлерiне" деген сөздер "Шекара қызметi", "Шекара қызметiмен", "Шекара қызметiн", "Шекара қызметiне" деген сөздермен алмастырылсын;
      "Қазақстан Республикасы Шекара әскерлерi", "Қазақстан Республикасы Шекара әскерлерiмен", "Қазақстан Республикасы Шекара әскерлерi" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметi", "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiмен", "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне" деген сөздермен алмастырылсын;
      2) 1-баптың бiрiншi абзацындағы "бет қабат" деген сөздер "жазықтық" деген сөзбен алмастырылсын;
      3) 3-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      "негiзделенедi. Мемлекеттiк" деген сөздер "негiзделенедi, Мемлекеттiк" деген сөздермен алмастырылсын;
      "тәртiбi мен" деген сөздерден кейiн "Мемлекеттiк шекара арқылы" деген сөздермен толықтырылсын;
      "заң және нормативтiк" деген сөздер "нормативтiк құқықтық" деген сөздермен алмастырылсын;
      4) 4-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацта "жедел" деген сөзден кейiн "ақпаратты, ғылыми" деген сөздермен толықтырылсын;
      үшiншi абзацқа өзгерiс кiргiзiлмейдi;
      екiншi бөлiктегi "әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерiне" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қарулы күштерiнiң Әуе қорғаныс күштерiне" деген сөздермен айырбасталсын;
      үшiншi бөлiктегi "министрлiктер мен ведомствалар" деген сөздер "мемлекеттiк органдар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 5-бапта:
      үшiншi бөлiк мынадай мазмұнда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының аумақтық суына (теңiзiне) құрғақтан, сондай-ақ Қазақстан Республикасына қарайтын аралдардан көп қайтатын сулардың жоғарғы деңгейiнен есептегендегi енi 12 теңiз милдi немесе бастапқы тиiстi нүктелерiн қосатын түзу сызықпен халықаралық негізге құқыққа сәйкес анықталған жағалық теңiз сулары жатады. Бұл нүктелердiң жағрафиялық тiзбесiн олардың негізгi бастапқы геодезиялық мәлiметтерiн Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтедi.
      Шектес мемлекеттермен аумақтық теңiз шекаралары олармен келiсiм бойынша анықталады.
      Каспий теңiзiнiң аумақтық суларының сыртқы шегiнен оның орта сызығына дейiнгi теңiз түбiнiң асты Қазақстан Республикасының құрлықтық шельфiне жатады.
      Құрлықтық шельфтiң шекаралары оларға сәйкес қарсы жатқан және шектес мемлекеттермен халықаралық шарттар бойынша анықталады";
      үшiншi бөлiк келесi мазмұндағы төртiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының Президентi белгiлеген Қазақстан Республикасына тарихи қараған шығанақтардың, құйылыстардың, жайылмалардың сулары";
      бесiншi бөлiк алынып тасталсын;
      6) 8-бапқа өзгерiс енгiзiлмейдi;
      7) 10-бап келесi мазмұндағы бөлiкпен толықтырылсын:
      "Қазақстандық және шетелдiк әуе (теңiз) кемелерiн алдын ала болжанбаған орындарға шарасыздықтан қондыру (кiргiзу) кезiнде шекаралық бақылауды Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк органдары мен кедендiк бақылауды - кеден органдары әуежайлар (аэродромдар), теңiз және өзен порттарының әкiмшiлiгiмен бiрлесе отырып, Қазақстан Республикасының Шекара қызметi шекаралық бақылаудың жақын бөлiмдерi (бөлiмшелерi) мен заң актiлерiне сәйкес басқада уәкiлеттi мемлекеттiк органдарға хабарлай отырып жүргiзедi.";
      8) 11 және 12-баптар мынадай мазмұнда жазылсын:
      "11-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк шекарасынан өткендегi бақылау
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасынан өткен кезде адамдар, көлiк құралдары, олар әкелетiн жүктер мен өзгеде мүлiктер шекара, кеден және Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен белгiленген басқада бақылау түрлерiнен өтуi тиiс.
      12-бап. Адамдарды, көлiк құралдарын, жүктердi және басқада мүлiктердi Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасынан өткiзу
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы адамдарды, көлiк құралдарын, жүк және басқада мүлiктердi өткiзу Қазақстан Республикасы Yкiметi және халықаралық келiсiмдермен белгiленген мемлекеттiк шекара арқылы өткiзу пункттерiнде жүзеге асырылады.
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасынан өтушi адамдардың өткiзу жұмыстарын Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасынан өтуге құқығы бар құжаттар бойынша Шекара қызметiнiң шекара бақылау бөлiмдерi мен бөлiмшелерi жүзеге асырады.
      Көлiк құралдарын, жүктердi және өзгеде мүлiктердi мемлекеттiк шекара арқылы өткiзу жұмыстарын кеден органдары Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметi және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқада өкiлеттi мемлекеттiк органдары бiрлесе отырып жүзеге асырады.
      Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес адамдарды, көлiк құралдарын, жүктердi, өзгеде мүлiктердi Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзудiң басқа тәртiбi белгiленуi мүмкiн.";
      9) 16-баптың бiрiншi бөлiгi "реттеу" деген сөзден кейiн "және шекара жағдайы туралы өзара ақпарат алмасу" деген сөздермен толықтырылсын;
      10) IV тараудың тақырыбы былай аталсын: "Шекара аймағы мен шекара өңiрiнiң тәртiптерi";
      11) 18-бапта:
      тақырыбы былай аталсын:
      "Шекара аймағы мен шекара өңiрiнiң және аумақтық сулар (теңiз) мен құрлықтық шельфтiң тәртiптерi";
      бiрiншi бөлiк "өңiрде" және "суларында" деген сөздерден кейiн "аумақтық сулар (теңiз) мен құрлықтық шельфте" және "аумақтық сулар (теңiз) мен құрлықтық шельфтiң тәртiптерiн" деген тиiстi сөздермен алмастырылсын;
      келесi мазмұндағы бөлiктермен қосылсын:
      "Қазақстан Республикасының аумақтық сулар (теңiз) мен құрлықтық шельфтегi, Қазақстанға қарайтын шекаралық өзендердегi, көлдердегi және басқа да су қоймаларындағы қызметтердi Қазақстан Республикасының қазiргi заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
      Осы баптың үшiншi бөлiгiндегi көрсетiлген аумақтық сулар (теңiз) мен құрлықтық шельфтегi жұмыстар Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне хабарлауымен, ал Қазақстан Республикасы iшкi суларында, Қазақстанға қарайтын шекара өзендерiнде, көлдерiнде және басқада су қоймаларында олардың рұқсатымен жүргізiледi.";
      12) 19-бапта:
      келесi мазмұндағы бөлiкпен толықтырылсын:
      "Шекара аймағына кiруге басқа тәртiп қойылмаса, бұл аймақтың тұрғындарынан басқаларға iшкi iстер органдарының рұқсатынсыз кiруiне тыйым салынады.";
      екiншi бөлiктегi "және Достастықтың басқа да тәуелсiз мемлекеттерiнiң" деген сөздер алынып тасталсын;
      13) 20 баптың бiрiншi бөлiгiне өзгерiс енгiзiлмейдi;
      14) 22 баптың үшiншi бөлiгiне өзгерiс енгiзiлмейдi;
      15) VI тараудың тақырыбы келесi редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын реттеу саласындағы Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Қазақстан Республикасы Парламентiнiң және Үкіметiнiң, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзгеде органдарының өкiлеттiгi";
      16) 23-бапта:
      тақырыбы былай аталсын:
      "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын реттеу саласындағы Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Қазақстан Республикасы Парламентiнiң және Үкiметiнiң, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдарының өкiлеттiгi";
      үшiншi бөлiктiң үшiншi абзацындағы "мемлекеттiк комитеттермен" басқа да орталық және жергiлiктi атқарушы органдар деген сөздер "мемлекеттiк органдармен" деген сөздермен алмастырылсын;
      төртiншi бөлiктiң бесiншi абзацындағы "әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерiне" деген сөздер "Әуе қорғаныс күштерiне" деген сөздермен айырбасталсын;
      17) 24-бап мынадай мазмұнда жазылсын:
      "24-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарының Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын реттеу саласындағы өкiлеттiгi:
      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi:
      Қазақстан Республикасы мемлекеттiк шекарасында мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыз етудiң жалпы жүйесінде жеке адамның, қоғам мен мемлекеттiң мүддесiн қорғауды қамтамасыз етедi;
      халықаралық хабар арналарында саяси, әлеуметтiк-экономикалық және қылмыстық жағдайға, сондай-ақ шектес мемлекеттердегi Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасында оның қауiпсiздiгiне қатысы болуы мүмкiн дағдарыстарды, жағдайларды талдап, болжам жасауды жүзеге асырады;
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын бұзу туралы қылмыстық iстер бойынша алдын-ала тергеу жүргiзедi. Мемлекеттiк шекарада, соның iшiнде әкiмшiлiк тәртiппен ұсталған адамдардың құқық бұзу мән-жайларын анықтап, тексеруге қатысады;
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын күзету мен қорғауды тiкелей ұйымдастыратын Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
      2. Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi:
      шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасынан өту құқығына құжаттарды ресiмдейдi;
      ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiнiң басшылығына Қазақстан Республикасына қатысты шектес мемлекеттердiң және Қазақстанға шектес мемлекеттерге қатысты үшiншi елдiң шекара және виза саясатын, басқа мемлекеттерде мемлекеттiк шекара арқылы өту тәртiбiнiң өзгерiстерi, шектес мемлекеттермен мемлекеттiк шекараны белгiлеу мен жүргiзудi өткiзу, сондай-ақ олардың сұрауы бойынша басқада мәселелер туралы хабарлап отырады;
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасындағы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiнiң өкiлдерi реттемеген жанжалдарды дипломатиялық ретпен шешедi.
      3. Қазақстан Республикасының iшкi iстер министрлiгi:
      шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекаралық аймаққа келуiне құқық беретiн рұқсат қағаздарын ресiмдейдi;
      шекара аймағының тәртiбiнiң сақталуын қамтамасыз етедi;
      Қазақстан Республикасының шекаралық аудандардағы құқық тәртiбiнiң жай-күйi, мекен жайынан күдiктi жағдайда жоғалып кеткен адамдар, Мемлекеттiк шекара мен Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне қатысты құқыққа қарсы ниеттерi бар қылмыстық топтар мен адамдар туралы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне хабарлап отырады;
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекараны күзету жөнiндегi шараларын жүргiзуде, Мемлекеттiк шекара мен оның тәртiбiн бұзған адамдарды iздеуде, Мемлекеттiк шекарада азаматтар жасаған құқық бұзушылықтың мән-жайларын анықтау мен тексеруде Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне көмек көрсетедi;
      дүлей апаттар, шекарада шекара бұзушыларды iздестiруде шектес мемлекеттер азаматтарының Қазақстан Республикасы аумағына қарулы басып кiруiне немесе жаппай өтуiне тойтарыс беру кезiнде Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiнiң ұсынуы бойынша шекаралық аймақта орналасқан жекелеген жер учаскелерi немесе объектiлерге баруын уақытша шектейдi немесе баруына тыйым салады;
      ұсталған шет ел азаматтарын және азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзу пункттерiне әкеледi;
      Қазақстан Республикасының шекара аудандарының халқына құқықтық тәрбие беруге ат салысады. Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiмен бiрлесе отырып, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасында және ол арқылы өткiзу пункттерiнде құқық бұзудың алдын алуды жүзеге асырады.
      4. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi:
      Қазақстан Республикасы әуе кеңiстiгiнiң күзетiн және қорғауын жүзеге асырады;
      Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленетiн тәртiбi бойынша Мемлекеттiк шекара күзетi мен қорғанысына қатысуын қамтамасыз етедi.
      5. Қазақстан Республикасының кеден органдары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттiк шекара арқылы өтетiн адамдарға, жүк және басқада мүлiктер таситын көлiк құралдарына бақылау жасайды.
      6. Қазақстан Республикасының басқада мемлекеттiк органдары өз құзыреттерi шеңберiнде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне Мемлекеттiк шекараны күзету мен қорғауды, оның және Мемлекеттiк шекара арқылы өткiзу пункттерiнiң тәртiптерiн аумақтық суларда (теңiздерде), құрлықтық шельфтерде қамтамасыз етуге көмек көрсетедi.";
      18) 25-бапта:
      тақырып пен мәтiндегi "әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерiнiң" мен "әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерi" деген сөздер "Әуе қорғаныс күштерiнiң" мен "Әуе қорғаныс күштерi" деген сөздермен тиiстi алмастырылсын;
      үшiншi абзац "күштерi мен" деген сөздерден кейiн "мемлекеттік емес ұйымдардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      19) 26-бап келесi редакцияда жазылсын:
      "26-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын күзету саласындағы заңды тұлғалардың мiндеттерi.
      Заңды тұлғалар, олардың лауазым иелерiнiң мiндеттерi:
      Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара әскерлерiне, Қарулы күштердiң Әуе қорғау күштерiне, кеден органдарына, заңмен уәкiлдiк берген басқа да органдарға Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын күзетуге көмек көрсету олардың заңды өкiмдерiн орындау олардың қызметi үшiн қажеттi ақпарат беру;
      20) 27-баптың бiрiншi бөлiгi келесi редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының азаматтары, сондай-ақ оның аумағындағы шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдар белгiленген Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк шекарасының, Мемлекеттiк шекара арқылы өткiзу пункттерiнiң, аумақтық сулар (теңiз) мен құрлықтық шельф және шекаралық аймақ пен шекаралық өңiр тәртiптерiн сақтауға, Ұлттық қауiпсiздiк комитетінiң Шекара қызметiнiң және осы тәртiптiң сақталуын бақылауды жүзеге асыратын органдардың талаптарын орындауға және оларға көмек көрсетуге мiндеттi.";
      21) 28-баптың орыс тiлiндегi "сфере" деген сөз "области регулирования вопросов" деген сөздермен алмастырылсын;
      22) 29-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерiнiң" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң, басқа әскерлер мен әскери" деген сөздермен алмастырылсын;
      23) 31-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi және үшiншi абзацтарындағы "әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерi" және "әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерiне" деген сөздер "Әуе қорғаныс күштерi" және "Әуе қорғаныс күштерiне" деген тиiстi сөздермен айырбасталсын;
      төртiншi бөлiктегi "басқа түрлерiнiң" деген сөздер алынып тасталсын;
      24) 33-бапта:
      бiрiншi бөлiкке өзгерiс енгiзiлмейдi;
      екiншi және үшiншi бөлiктердегi "әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерiне" деген сөздер "Әуе қорғаныс күштерiне" деген сөздермен алмастырылсын, екiншi бөлiк "басқа" деген сөзден кейiн "әскерлер мен" деген сөзбен, үшiншi бөлiк "әскерлер мен" деген сөздерден кейін "әскери құрамалардың, сондай-ақ" деген сөздермен толықтырылсын, "заңмен" деген сөз "заңдармен" деген сөзбен алмастырылсын;
      25) 34-баптағы "мекемелердiң ерiктi жарналары, Ұйымдар мен кәсiпорындар, тиесiлiк нысанына қарамастан, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жер қоры" деген сөздер алынып тасталсын;
      26) 35-бапта:
      бiрiншi бөлiктегi "Yкiметi" деген сөз "Қорғаныс министрлiгi" деген сөздермен алмастырылсын;
      бiрiншi бөлiктегi "және шарттық негiзде" деген сөздер мен екiншi бөлiк алынып тасталсын.

      2. Қазақстан Республикасының 1993 жылдың 13 қаңтардағы "Қазақстан Республикасының Шекара әскерлерi туралы" (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 1, 3-бап, 1995 ж., N 8, 56-бап, Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 14, 275-бап) заңына :
      1) Заңның тақырыбы келесi мазмұнда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметi туралы"
      2) мәтiнде "Шекара әскерлерi", "Шекара әскерлерiнiң", "Шекара әскерлерiне", "Шекара әскерлерiмен", "Шекара әскерлерiнде" деген сөздер "Шекара қызметi", "Шекара қызметiнiң", "Шекара қызметiне", "Шекара қызметiмен", "Шекара қызметiнде" деген сөздермен алмастырылсын;
      3) 1 және 2-баптар келесi мазмұнда жазылсын:
      "1-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметi
      Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметі (әрі қарай - Шекара қызметі) мемлекеттік шекараны күзету мен қорғауды қамтамасыз ету, құрлықта, теңізде, көлдерде, өзендерде және өзгеде суаттарда Қазақстан Республикасының егемендiгi мен аумақтық тұтастығына, қол сұғудан сақтандыру және оған тыйым салу мақсатына арналған.
      Шекара қызметiнiң туы, сонымен бiрге Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерi пайдаланатын әскери-теңiз және танымал белгiлерi, ал бiрлестiктерде, құрамаларда және жауынгерлiк бөлiмдерде белгiленген үлгiдегi жауынгерлiк тулар болады.
      2-бап. Шекара қызметi iс-қимылының құқықтық негiзi
      Шекара қызметi iс-қимылының құқықтық негiзi Конституция және Қазақстан Республикасының заңдары, Қазақстан Республикасының ратификациялаған халықаралық шарттары және өзгеде нормативтiк құқықтық актiлерi болып табылады.
      4) 3-бап "алқалыққа" деген сөз алынып тасталып, "Ұлттық қауiпсiздiк органдары жүйесiнiң бiрлiгiне" деген сөздермен толықтырылсын;
      5) 5-бап келесi мазмұнда жазылсын:
      "5-бап. Шекара қызметiнiң басқаруы, қаржы және материалдық-техникалық қамтамасыз етiлуi
      Шекара қызметiнiң тiкелей басшылығы мен басқаруын Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Президентi қызметке тағайындайтын және босататын Шекара қызметiнiң Директоры жүзеге асырады.
      Шекара қызметiнiң құрамы: Шекара қызметiнiң Орталық аппараты, арнайы бiрлестiктер (аймақтық басқармалар), құрылымдар (шекара отрядтары, теңiз шекара дивизиясы), бөлiмдер (шекаралық бақылау отрядтары, дербес бақылау-өткiзу пункттерi), бөлiмшелер (шекара комендатуралары, шекара заставалары, бақылау-өткiзу пункттерi), авиациялық, теңiз және арнайы бөлiмдер, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентiмен белгiленетiн Шекара қызметiнiң штаттық санымен сызықша шеңберiнде Шекара қызметiне жүктелген тапсырмаларды шешу үшiн Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Төрағасы құратын қамтамасыз ету бөлiмдерi мен бөлiмшелерi құрайды.
      Шекара қызметiнiң Орталық аппараты жөнiндегi Ереженi Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Төрағасы бекiтедi.
      Шекара қызметi iс-қимылын қаржыландыру және материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету шектелген қаржымен жүзеге асырылады, тиiстi жылға республикалық бюджетте Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк органдарының қарауына қарастырылған.";
      6) мынадай мазмұндағы 5-1-баппен толықтырылсын:
      "5-1-бап. Шекара қызметiнiң мекемелерi
      Шекара қызметiнде бұқаралық ақпарат құралдары, әскери-дәрiгерлiк, мәдени-тәрбие, спорттық және басқада мекемелерi болады.
      Мекемелердiң әскери қызметшiлерiнiң, қызметшiлерiнiң және жұмыскерлерiнiң штаттық санын Қазақстан Республикасының Президентi бекiткен штаттық сан лимитi шегiнде Шекара қызметiнiң Директоры белгiлейдi.";
      7) 6-бап келесi мазмұнда жазылсын:
      "6-бап. Қазақстан Республикасы Шекара қызметiнiң iс-қимылын қадағалау мен бақылау
      Шекара қызметiнiң Конституцияны , Қазақстан Республикасы заңдарын дәлме-дәл және бiркелкi орындарын Қазақстан Республикасының Бас прокуроры және оның нұсқауымен оған бағынышты прокурорлар қадағалайды.
      Шекара қызметiнiң қызметтiк iс-қимылына бақылау жасауды Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi жүзеге асырады.
      Шекара қызметiнiң қаржылық iс-қимылына Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi бақылау жасайды.";
      8) 7-бапта:
      бiрiншi абзацқа өзгерiс енгiзiлмейдi;
      бесiншi абзацтағы "белгiленген пункттерден" деген сөздер "белгiленген тәртiппен" деген сөздермен алмастырылсын;
      9) 8-бапта:
      бiрiншi абзацтағы "поселке, село, ауыл, аудан, қала, қаладағы аудан" деген сөздер "әкiмшiлiк-аймақтық бiрлiктерi" деген сөздермен алмастырылсын;
      бесiншi абзацтағы "мемлекеттiк шекара тәртiбiн бұзушылар, мемлекеттiк шекара мен шекара тәртiбiн бұзушылар жөнiнде" деген сөздер "өз iсiне қарайтын" деген сөздермен алмастырылсын;
      жетiншi абзацтағы бiрiншi сөйлем "Шекара қызметiнiң бөлiмшелерiне құқық бұзушы жағдайларды анықтау үшiн, белгiленген заңға байланысты өз iсiне қарайтын тұлғаларды шақыру" деген сөздер мынадай редакцияда жазылсын, екiншi сөйлемдегi "бұзушы" деген сөз "құқық бұзушы " деген сөзбен алмастырылсын.
      оныншы абзац мынадай мазмұнда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өтетiн адамдардың Қазақстан Республикасына келуiне немесе кетуiне құқық беретiн құжаттарын тексеру, оларға тиiстi белгiлер соғу және қажет болған жағдайда оларды алып қою, шетелде немесе Қазақстан Республикасында болған кезiнде құжаттарын жоғалтып алған Қазақстан Республикасының азаматтары мен басқада адамдарды өткiзбей, оларды кiм екенi анықталғанға дейiн тәртiп аумағында немесе осы мақсаттар үшiн арнайы жабдықталған орындарда қабылдау.";
      он төртiншi абзацтағы "шекаралық" деген сөз "аумақтық және iшкi" деген сөздермен алмастырылсын;
      он алтыншы абзац "учаскелерiмен" деген сөзден кейiн "акваторияларымен" деген сөзбен толықтырылсын, "кәсiпорындардың, мекемелер мен" деген сөздер алынып тасталсын;
      он жетiншi абзацтағы "кәсiпорындардың, мекемелердiң, ұйымдардың, қоғамдық бiрлестiктердiң", "жұмсалулар" деген сөздер тиiсiнше "меншiлiгiне қарамай бар ұйымдардың", "шығындармен" деген сөздермен алмастырылсын;
      екiншi абзацқа өзгерiс енгізiлмейдi;
      үшiншi абзацта "қылмыс" деген сөздi "құқықбұзушылық", "қылмыстық" деген сөзден кейiн "немесе әкiмшiлiк" деген сөзбен, "тергеу" деген сөзден кейiн "немесе әкiмшiлiк органдарына беру" деген сөздермен толықтырылсын;
      келесi мазмұндағы бөлiкпен толықтырылсын:
      "Шекара қызметiнiң басқа құқықтары:
      iргелес мемлекеттердiң шекара өкiлдерiмен мемлекеттiк шекара тәртiбiн сақтау, шекарадағы қақтығыстарды реттеу ақпарат алмасу мәселелерi бойынша хат алысуды жүргiзу, өзара келiсiм бойынша Қазақстан Республикасы аумағына iргелес мемлекеттердiң өкiлдерiн шақыру және белгiленген заң тәртiбiмен шекара мәселелерi бойынша келiссөздер жүргізу үшiн iргелес мемлекеттердiң аумағына өту;
      мемлекеттiк органдар мен заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасында құқық бұзуды жасауға итермелейтiн себептер мен жағдайларды жою туралы ұсыныстар енгiзу;
      жеке ақпараттық базаны құру Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары мен Қазақстан Республикасының Yкiметi анықтаған тәртiптегi басқада мемлекеттердiң мемлекеттiк органдарымен өтеусiз негiзде ақпарат алмасуды жүзеге асыру.";
      10) 9-баптағы "әскерлерiне" деген сөз "Шекара қызметiнiң офицерлерi мен прапорщиктерiне" деген сөздермен алмастырылсын.

      3. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 25-шiлдедегi N 2376 "Мал дәрiгерлiгі туралы" (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 14, 94-бап, Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 17-18, 225-бап, N 24, 443-бап, 1999 ж., N 23, 931-бап) Қазақстан Республикасы Президентiнiң заң күшi бар Жарлығына :
      18-баптың 3-бөлiгiндегi "шекара әскерлерiмен" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiмен" деген сөздермен алмастырылсын.

      4. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 5-желтоқсандағы N 2671 "Республика ұландары туралы" (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 22, 139-бап, Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 184-бап, 190-бап, 1998 ж., N 11-12, 174-бап, 1998 жыл, N 24, 436-бап) Қазақстан Республикасы Президентiнiң заң күшi бар Жарлығына :
      7-баптың 1-тармағының 2)-тармақшасындағы "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк шекара күзету жөнiндегi мемлекеттiк комитетi" деген сөздер "Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметi" деген сөздермен алмастырылсын.

      5. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 20-желтоқсандағы N 2697 "Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн пайдалану және авиация қызметi туралы" (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 23, 148-бап):
      1-баптың жетiншi бөлiгiндегi "Мемлекеттiк шекара күзету жөнiндегі мемлекеттiк комитетiнiң" деген сөздер "Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiнiң" деген сөздермен алмастырылсын;
      97-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "шекара әскерлерiне" деген сөздер "Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне" деген сөздермен алмастырылсын.

      6. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 15 наурыздағы "Мемлекеттiк құпиялар туралы" (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 жыл, N 4, 102-бап) заңына :
      11-баптың 18)-тармақшасындағы, 14-баптың 8) және 9)тармақшаларындағы "шекара әскерлерi" деген сөздер "Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметi" деген сөздермен айырбасталсын.

      7. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 30 наурыздағы "Қылмыстың жасалынуына сезiктiлер мен айыпталушыларды күзетте ұстаудың тәртiбi мен шарттары туралы" (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 жыл, N 6, 190-бап) заңына :
      1) 7-баптың 1-тармағының 2)-тармақшасындағы, 9-баптың 2-тармағындағы, 11-баптың 1-тармағындағы "Қарулы Күштерiнiң мемлекеттiк шекараны қорғау күштерiнiң" мен "Қарулы Күштерi мемлекеттiк шекараны күзету күштерi" деген сөздер алынып тасталсын;
      2) 9-баптың 3-тармағындағы "және мемлекеттiк шекара қорғау жөнiндегi комитетпен" деген сөздер алынып тасталсын;
      3) 3-тармақтың 4)-тармақшасындағы "мемлекеттiк шекараны күзету күштерi" деген сөздер "Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметi" деген сөздермен алмастырылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан, касающиеся Государственной границы Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года N 1561

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      Внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан, касающиеся Государственной границы Республики Казахстан".

     Премьер-Министр
     Республики Казахстан

                                                             Проект

                                  Закон
                          Республики Казахстан

               О внесении изменений и дополнений в некоторые
                законодательные акты Республики Казахстан,
         касающиеся Государственной границы Республики Казахстан

      Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Закон Республики Казахстан от 13 января 1993 года Z937000_ "О Государственной границе Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., N 1, ст.1; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 14, ст.275; 1998 г., N 24, ст.436):
      1) в тексте:
      слова "Пограничные войска", "Пограничными войсками", "Пограничных войск", "Пограничным войскам" заменить соответственно словами "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", "Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", "Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", "Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан";
      слова "Пограничные войска Республики Казахстан", "Пограничными войсками Республики Казахстан", "Пограничных войск Республики Казахстан" заменить соответственно словами "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", "Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", "Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан";
      2) в части первой статьи 1 слово "поверхность" заменить словом "плоскость";
      3) в части первой статьи 3:
      слова "Конституции Республики Казахстан. Определяет" заменить словами "Конституции Республики Казахстан, определяет";
      после слова "пропуска" дополнить словами "через Государственную границу";
      слова "законодательных и нормативных" заменить словами "нормативных правовых";
      4) в статье 4:
      в части первой:
      в абзаце первом после слова "оперативных" дополнить словами "информационных, научных";
      в абзаце третьем после слов "границе Республики Казахстан" дополнить словом "по", слово "проступками" заменить словом "правонарушениями";
      в части второй слова "войска противовоздушной обороны" заменить словами "Силы воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан";
      в части третьей слова "министерства и ведомства" заменить словами "государственные органы";
      5) в статье 5:
      часть третью изложить в следующей редакции:
      "К территориальным водам (морю), находящимся под суверенитетом Республики Казахстан, относятся прибрежные морские воды, шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Республике Казахстан, или от прямых исходных линий, соединяющих соответствующие точки, определяемых в соответствии с международным правом. Перечень географических точек с указанием их основных исходных геодезических данных утверждается Правительством Республики Казахстан.
      Границы территориального моря со смежными государствами определяются международным договором с ними.
      К континентальному шельфу Республики Казахстан относятся поверхность и недра дна Каспийского моря от внешнего предела территориальных вод до его срединной линии.
      Границы континентального шельфа определяются международными договорами с соответствующими противолежащими и смежными государствами.";
      часть четвертую дополнить абзацем следующего содержания:
      "воды заливов, бухт, губ, лиманов, исторически принадлежащих Республике Казахстан, перечень которых определяется Президентом Республики Казахстан";
      часть пятую исключить;
      6) в части первой статьи 8 слова "других документов, определяющих" заменить словами "другими документами, определяющими";
      7) статью 10 дополнить частью следующего содержания:
      "При вынужденных посадках (заходах) казахстанских и иностранных воздушных (морских) судов в непредусмотренных местах пограничный контроль производят органы национальной безопасности Республики Казахстан и таможенный контроль - таможенные органы совместно с администрацией аэропортов (аэродромов), морских и речных портов с последующим уведомлением ближайших частей (подразделений) пограничного контроля Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и в соответствии с законодательными актами других уполномоченных органов Республики Казахстан.";
      8) статьи 11 и 12 изложить в следующей редакции:
      "Статья 11. Контроль при пересечении Государственной границы
                  Республики Казахстан
      Лица, транспортные средства, перевозимые на транспорте грузы и иное имущество, при пересечении Государственной границы Республики Казахстан подлежат пограничному, таможенному и другим видам контроля, установленными законодательными актами Республики Казахстан.
      Статья 12. Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и иного
                 имущества через Государственную границу Республики
                 Казахстан
      Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через Государственную границу Республики Казахстан осуществляется в пунктах пропуска через Государственную границу, установленных Правительством Республики Казахстан и международными договорами.
      Пропуск лиц, следующих через Государственную границу Республики Казахстан, осуществляется частями и подразделениями пограничного контроля Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по документам, предоставляющим право пересечения Государственной границы Республики Казахстан.
      Пропуск транспортных средств, грузов и иного имущества через Государственную границу Республики Казахстан осуществляется таможенными органами совместно с Пограничной службой Комитета национальной безопасности и в соответствии с законодательными актами другими уполномоченными государственными органами Республики Казахстан.
      В соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, может быть установлен иной порядок пропуска лиц, транспортных средств, грузов, иного имущества через Государственную границу Республики Казахстан.";
      9) часть первую статьи 16 после слов "режима государственной границы Республики Казахстан" дополнить словами "взаимного обмена информацией об обстановке";
      10) заголовок главы IV не изменяется;
      11) в статье 18:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Пограничный режим, режимы территориальных вод и континентального шельфа";
      часть первую после слов "полосе" и "режим" дополнить соответственно словами ", территориальных водах и на континентальном шельфе" и ", режимы территориальных вод и континентального шельфа";
      дополнить частями следующего содержания:
      "Промысловая, исследовательская, изыскательская и иная деятельность в территориальных водах (море) и на континентальном шельфе Республики Казахстан, казахстанской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
      Указанная в части третьей настоящей статьи деятельность осуществляется в территориальных водах (море) и на континентальном шельфе с уведомлением Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, а во внутренних водах Республики Казахстан, казахстанской части пограничных рек, озер и иных водоемов - с их разрешения.";
      12) в статье 19:
      в части первой текст не изменяется;
      в части третьей слова "и других независимых государств Содружества" исключить, в последнем предложении слово "дают" заменить словом "дает";
      13) в абзаце первом статьи 20 слово "определяют" заменить словом "определяет";
      14) в части третьей статьи 22 слово "устанавливают" заменить словом "устанавливает";
      15) заголовок главы VI изложить в следующей редакции:
      "Полномочия Президента Республики Казахстан, Парламента и Правительства Республики Казахстан, местных представительных и исполнительных, а также иных государственных органов Республики Казахстан в области регулирования вопросов Государственной границы Республики Казахстан";
      16) в статье 23:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Полномочия Президента Республики Казахстан, Парламента и Правительства Республики Казахстан, местных представительных и исполнительных органов Республики Казахстан в области регулирования вопросов Государственной границы Республики Казахстан";
      в абзаце третьем части третьей слова "государственными комитетами и другими центральными и местными исполнительными органами" заменить словами "и другими государственными органами";
      в абзаце пятом части четвертой слова "войск противовоздушной обороны" заменить словами "Сил воздушной обороны";
      17) статью 24 изложить в следующей редакции:
      "Статья 24. Полномочия государственных органов Республики Казахстан в
                  области регулирования вопросов Государственной границы
                  Республики Казахстан
      1. Комитет национальной безопасности Республики Казахстан:
      обеспечивает защиту интересов личности, общества и государства на Государственной границе Республики Казахстан в общей системе обеспечения безопасности государства;
      осуществляет анализ и прогнозирование политической, социально-экономической и криминогенной обстановки на каналах международных сообщений, а также кризисных ситуаций в сопредельных государствах, могущих затронуть безопасность Республики Казахстан на ее Государственной границе;
      ведет предварительное следствие по уголовным делам о нарушениях Государственной границы Республики Казахстан, принимает участие в выяснении обстоятельств правонарушений и проверке лиц, задержанных на Государственной границе, в том числе и в административном порядке;
      осуществляет общее руководство Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, которая непосредственно обеспечивает охрану и защиту Государственной границы Республики Казахстан.
      2. Министерство иностранных дел Республики Казахстан:
      оформляет документы на право пересечения Государственной границы Республики Казахстан иностранными гражданами и лицами без гражданства;
      информирует руководство Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан об изменениях в пограничной и визовой политике сопредельных государств в отношении Республики Казахстан, в порядке пропуска через государственную границу в других государствах, о проведении делимитации и демаркации государственных границ с сопредельными государствами;
      разрешает в дипломатическом порядке инциденты на Государственной границе Республики Казахстан, не урегулированные пограничными представителями Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
      3. Министерство внутренних дел Республики Казахстан:
      оформляет документы на право пересечения Государственной границы Республики Казахстан иностранным гражданам и лицам без гражданства и пропуска им и гражданам Республики Казахстан на право въезда в пограничную зону;
      обеспечивает соблюдение правил пограничного режима;
      информирует Пограничную службу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан о состоянии правопорядка в пограничных районах Республики Казахстан, лицах, исчезнувших с местожительства при подозрительных обстоятельствах, преступных группах и лицах, имеющих противоправные устремления в отношении Государственной границы Республики Казахстан и Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
      оказывает содействие Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в проведении мероприятий по охране Государственной границы Республики Казахстан, в розыске лиц, нарушивших Государственную границу Республики Казахстан и ее режим, режим в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, в выяснении и проверке обстоятельств правонарушений, совершенных гражданами на Государственной границе Республики Казахстан;
      по представлению Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан своими силами временно ограничивает или запрещает доступ граждан на отдельные участки местности или объекты, расположенные в пограничной зоне во время стихийных бедствий, пограничного поиска нарушителей границы, отражения вооруженного вторжения или массовых переходов граждан сопредельного государства на территорию Республики Казахстан;
      депортирует задержанных иностранцев и лиц без гражданства в пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан;
      участвует в правовом воспитании населения пограничных районов Республики Казахстан, совместно с Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан осуществляет профилактику правонарушений на Государственной границе Республики Казахстан и в пунктах пропуска через нее.
      4. Министерство обороны Республики Казахстан:
      осуществляет охрану воздушного пространства Республики Казахстан;
      обеспечивает участие Вооруженных Сил Республики Казахстан в защите и обороне Государственной границы Республики Казахстан в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.
      5. Таможенные органы Республики Казахстан осуществляют контроль в отношении следующих через Государственную границу Республики Казахстан лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      6. Другие государственные органы Республики Казахстан в пределах своих полномочий оказывают Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан содействие в обеспечении охраны и защиты Государственной границы Республики Казахстан, ее режима и режимов в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, территориальных вод (моря) и континентального шельфа в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";
      18) в статье 25:
      в заголовке и тексте слова "войск противовоздушной обороны" и "Войска противовоздушной обороны" заменить соответственно словами "Сил воздушной обороны Вооруженных Сил" и "Силы воздушной обороны";
      19) статью 26 изложить в следующей редакции:
      "Статья 26. Обязанности юридических лиц в области охраны
                  Государственной границы Республики Казахстан
      Юридические лица, их должностные лица обязаны оказывать помощь Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Силам воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, таможенным и другим уполномоченным законом органам в охране Государственной границы Республики Казахстан, исполнять их законные предписания, представлять необходимую им информацию.";
      20) часть первую статьи 27 изложить в следующей редакции:
      "Граждане Республики Казахстан, а также находящиеся на ее территории иностранные граждане и лица без гражданства обязаны соблюдать установленные режим Государственной границы, режим в пунктах пропуска через Государственную границу, режим территориальных вод (моря) и континентального шельфа, а также пограничный режим и исполнять законные требования Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и органов, осуществляющих контроль за соблюдением этих режимов, оказывать им содействие в решении этих задач.";
      21) в статье 28 слова "в сфере" заменить словами "в области регулирования вопросов";
      22) в части первой статьи 29 слова "войск противовоздушной обороны, других вооруженных формирований" заменить словами "Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан";
      23) в статье 31:
      в абзацах первом и третьем части первой слова "войска противовоздушной обороны" и "войск противовоздушной обороны" заменить соответственно словами "Силы воздушной обороны" и "Сил воздушной обороны";
      в части четвертой слова "других видов" исключить;
      24) в статье 33:
      в части первой слова "административную, а также" заменить словами "административную ответственность, а также имущественную";
      в частях второй и третьей слова "войск противовоздушной обороны" заменить словами "Сил воздушной обороны";
      в части второй после слова "других" дополнить словами "войск и";
      в части третьей после слов "войск и" дополнить словами "воинских формирований, а также", слово "законом" заменить словом "законодательством";
      25) в статье 34 слова "добровольных взносов учреждений, организаций и предприятий, независимо от формы собственности, государственного земельного фонда Республики Казахстан" исключить;
      26) в части первой статьи 35 слово "Правительством" заменить словами "Министерством обороны".
      2. В Закон Республики Казахстан от 13 января 1993 года Z938000_ "О Пограничных войсках Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., N 1, ст. 3; 1995 г., N 8, ст.56; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 14, ст.275):
      1) заголовок Закона изложить в следующей редакции:
      "Закон Республики Казахстан "О Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан";
      2) в тексте слова "Пограничные войска", "Пограничных войск", "Пограничным войскам", "Пограничными войсками", "Пограничных войсках" и "Пограничные войска Республики Казахстан", "Пограничных войск Республики Казахстан" заменить соответственно словами "Пограничная служба", "Пограничной службы", "Пограничной службе", "Пограничной службой", "Пограничной службе" и "Пограничная служба", "Пограничной службы";
      3) статьи 1 и 2 изложить в следующей редакции:
      "Статья 1. Пограничная служба Комитета национальной безопасности
                 Республики Казахстан
      Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (далее - Пограничная служба) предназначена для охраны и защиты Государственной границы Республики Казахстан, предупреждения и пресечения посягательств на суверенитет и территориальную целостность Республики Казахстан на суше, море, озерах, реках и иных водоемах.
      Пограничная служба имеет флаг, в том числе военно-морской, и опознавательные знаки, используемые Вооруженными Силами Республики Казахстан, а объединения, соединения и боевые части - боевые знамена, установленного образца.
      Статья 2. Правовая основа деятельности Пограничной службы
      Правовой основой деятельности Пограничной службы являются K951000_ Конституция, законы, международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.";
      4) в статье 3 слово "коллегиальности" заменить словами "единстве системы органов национальной безопасности";
      5) статью 5 изложить в следующей редакции:
      "Статья 5. Управление, финансовое и материально-техническое
                 обеспечение Пограничной службы
      Непосредственное руководство и управление Пограничной службой осуществляет Директор Пограничной службы, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      Структуру Пограничной службы составляет: Центральный аппарат Пограничной службы, специальные объединения (региональные управления), соединения (пограничные отряды, морская пограничная дивизия), части (отряды пограничного контроля, отдельные контрольно-пропускные пункты), подразделения (комендатуры, пограничные заставы, контрольно-пропускные пункты), авиационные, морские и специальные части, а также части и подразделения обеспечения, которые образуются Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан.
      Лимит штатной численности Пограничной службы определяется Президентом Республики Казахстан.
      Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности Пограничной службы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на содержание органов национальной безопасности Республики Казахстан в республиканском бюджете на соответствующий год.";
      6) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
      "Статья 5-1. Учреждения Пограничной службы
      Пограничная служба имеет свои средства массовой информации, военно-медицинские, культурно-воспитательные, спортивные и иные учреждения, создаваемые и ликвидируемые в установленном законодательством порядке.
      Штатная численность военнослужащих, рабочих и служащих учреждений устанавливается Директором Пограничной службы в пределах лимита штатной численности Пограничной службы, утверждаемого Президентом Республики Казахстан.";
      7) статью 6 изложить в следующей редакции:
      "Статья 6. Надзор и контроль за деятельностью Пограничной службы
      Надзор за точным и единообразным исполнением Конституции, законов Республики Казахстан Пограничной службой осуществляет Генеральный прокурор Республики Казахстан и уполномоченные им прокуроры.
      Контроль за служебной деятельностью Пограничной службы осуществляет Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
      Финансовая деятельность Пограничной службы контролируется Министерством финансов Республики Казахстан.";
      8) в статье 7:
      в абзаце первом слово "обязаны" заменить словом "обязана";
      в абзаце пятом слова "установленных пунктах" заменить словами "установленном порядке";
      9) в статье 8:
      в части первой:
      в абзаце первом слова "поселка, села, аула, района, города, района в городе" и "имеют" заменить соответственно словами "административно- территориальной единицы" и "имеет";
      в абзаце пятом слова "в отношении нарушителей режима государственной границы, нарушителей государственной границы и пограничного режима" заменить словами "отнесенным к их ведению";
      в абзаце седьмом первое предложение изложить в следующей редакции: "приглашать лиц и в установленных законом случаях доставлять в подразделения Пограничной службы для выяснения обстоятельств правонарушений, отнесенных к их ведению.", во втором предложении слово "нарушений" заменить словом "правонарушений";
      абзац десятый изложить в следующей редакции:
      "проверять у лиц, следующих через Государственную границу Республики Казахстан, документы на право въезда в Республику Казахстан или выезда из Республики Казахстан, делать в них соответствующие отметки и при необходимости изымать, не пропускать и оставлять в режимной зоне или специально оборудованных для этих целей местах граждан Республики Казахстан и других лиц, утративших документы в период пребывания за границей или в Республике Казахстан до установления их личности";
      в абзаце четырнадцатом слово "пограничных" заменить словами "территориальных и внутренних";
      в абзаце шестнадцатом после слова "местности" дополнить словами "и акватории", слова "предприятий, учреждений" исключить;
      в абзаце семнадцатом слова "предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений" и "расходов" заменить соответственно словами "организаций, независимо от форм собственности" и "убытков";
      в части второй:
      в абзаце втором слово "запретном" заменить словами "запрещенном на условиях и в порядке, определяемым Правительством Республики Казахстан";
      в абзаце третьем слово "преступления" заменить словом "правонарушения", после слова "уголовной" дополнить словами "или административной", после слова "следствия" дополнить словами "или административным органам";
      дополнить частью следующего содержания:
      "Другие права Пограничной службы:
      вести переписку с пограничными представителями сопредельных государств по вопросам поддержания режима государственной границы, урегулирования пограничных инцидентов, обмена информацией, по взаимной договоренности приглашать представителей сопредельных государств на территорию Республики Казахстан и переходить на территорию сопредельных государств для ведения переговоров по пограничным вопросам в установленном законодательством порядке;
      вносить государственным органам и юридическим лицам представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, касающихся Государственной границы Республики Казахстан;
      создавать собственную информационную базу данных, осуществлять обмен информацией с государственными органами Республики Казахстан на безвозмездной основе и с государственными органами других государств в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.";
      10) в части первой статьи 9 слова "Военнослужащим Пограничных войск" заменить словами "Офицерам, прапорщикам Пограничной службы".
      3. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 25 июля 1995 года N 2376 U952376_ "О ветеринарии" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 14, ст.94; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., N 17-18, ст.225; N 24, ст.443; 1999 г., N 23, ст. 931):
      в пункте 3 статьи 18 слова "пограничными войсками" заменить словами "Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".
      4. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 5 декабря 1995 года N 2671 Z952671 "О Республиканской гвардии" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 22, ст.139; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст.184, ст.190; 1998 г., N 11-12, ст.174; N 24, ст.436):
      в подпункте 2) пункта 1 статьи 7 слова "Государственного комитета по охране государственной границы" заменить словами "Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".
      5. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 20 декабря 1995 года U952697_ "Об использовании воздушного пространства и деятельности авиации в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1995 г, N 23, ст. 148):
      в части седьмой статьи 1 слова "Государственного комитета по охране государственной границы" заменить словами "Пограничной службы Комитета национальной безопасности";
      в части первой статьи 97 слова "пограничным войскам" заменить словами "Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".
      6. В Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года Z990349_ "О государственных секретах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 год, N 4, ст. 102):
      в подпункте 18) статьи 11, в подпунктах 8) и 9) статьи 14 слова "пограничных войск" заменить словами "Пограничной службы Комитета национальной безопасности".
      7. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года Z990353_ "О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 год, N 6, ст. 190):
      1) в подпункте 2) пункта 1 статьи 7, в названии и пункте 2 статьи 9 слова "сил охраны государственной границы Вооруженных Сил" и пункте 1 статьи 11 слова "сил охраны государственной границы" исключить;
      2) в пункте 3 статьи 9 слова "Комитетом по охране государственной границы и" исключить;
      3) в подпункте 4) пункта 3 статьи 11 слова "сил охраны государственной границы" заменить словами "Пограничной службы Комитета национальной безопасности".

           Президент
     Республики Казахстан