Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 11 қаңтар N 41. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы N 1400 Қаулысымен.

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы  N 1400  Қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының Үкiметi туралы" 1995 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық  заңы  9-бабының 9) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді: 

      1. Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлерiне (бұдан әрi - мемлекеттiк мекемелер мен қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерi) еңбекақы төлеу жүйесi - уақыт бойынша еңбекақы төлеу жүйесi болып табылады, деп белгiленсiн. Уақыт бойынша еңбекақы төлеу жүйесi: 
      Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген мемлекеттiк мекемелер мен қазыналық кәсiпорындар қызметкерлерi лауазымдарының тiзiлiмi;  
      мемлекеттiк мекемелер мен қазыналық кәсiпорындар қызметкерлерiнiң лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеу үшiн алынатын базалық лауазымдық жалақыға қолданылатын коэффициенттер; 
      қосымша ақылар, үстемеақылар мен өтемақылар;
      Қазақстан Республикасының Ресей федерациясындағы Сауда өкiлдiгі қызметкерлерiнiң шетел валютасындағы лауазымдық жалақыларының схемалары негiзiнде еңбекақы төлеудi қамтиды.
       Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003.01.24.  N 91 , 2004.08.19. N  867  қаулыларымен.  

      2. Мыналар: 
      Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiнiң және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiнiң санаттар бойынша лауазымдар тiзiлiмi 1-қосымшаға сәйкес; 
      мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу шарттары 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26-қосымшаларға сәйкес;
      Қазақстан Республикасының Ресей федерациясындағы Сауда өкiлдiгi қызметкерлерiне еңбекақы төлеу шарттары 23-қосымшаға сәйкес;
      мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне үнемдеу есебiнен сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек көрсетiлетiн және үстемеақы белгiленетiн шығыс түрлерiнiң тiзбесi 27-қосымшаға сәйкес;
      қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне үнемдеу есебiнен сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек көрсетiлетiн және үстемеақы белгiленетiн шығыс түрлерiнiң тiзбесi 28-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн. 
       Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003.01.24.  N 91 , 2004.08.19. N  867 , 2006.11.30. N  1156  (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа   енгiзiледi) қаулыларымен.  

      3. Мыналар: 
      1) мемлекеттiк мекемелер мен қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу қоры лауазымдық жалақылардан (ставкалардан); еңбек жағдайы үшiн қосылатын қосымша ақылар мен үстемеақылардан; Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiмен көзделген өтемақылардан белгiленедi; 
      заңнамаға сәйкес ерекше мәртебе берiлген мемлекеттік жоғары оқу орындары қызметкерлерiнiң жекелеген санаттарына еңбекақы төлеу лауазымдық жалақылардың (ставкалардың) белгiленген мөлшерiне жоғарылататын коэффициентпен жүзеге асырылады; 
      Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда өкiлдiгi қызметкерлерiне еңбекақы төлеу қоры шетелдiк валютадағы лауазымдық жалақылары негiзге алына отырып белгiленедi;
      2) мемлекеттiк мекемелер мен қазыналық кәсiпорындар қызметкерлерiнiң лауазымдық жалақылары (ставкалары) (ЛЖ) олардың лауазымдарының лауазымдар санаттарына жататындығына және мамандығы бойынша жұмыс стажына, тағайындалған бiлiктiлiк разрядтарына (мемлекеттiк мекемелер мен қазыналық кәсiпорындар жұмысшылары үшiн) қарай лауазымдық жалақыларын (ставкаларын)(ЛЖ) есептеу үшiн бекiтiлген тиiстi коэффициенттердi Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiткен базалық лауазымдық жалақының (БЛЖ) мөлшерiне көбейту жолымен белгiленедi;  
      педагог қызметкерлердiң жекелеген санаттары үшiн лауазымдық жалақылар (ставкалар) заңнамада бiр аптаға белгiленген нормативтiк оқу жүктемесiне қарай белгiленедi;
      жекелеген республикалық мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшiлер емес мамандары мен қызметшiлерiнiң және 24-қосымшада көрсетiлген қазыналық кәсiпорындардың мамандары мен қызметшiлерiнiң лауазымдық жалақылары (ставкалары) лауазымдық жалақыларды (ставкаларды) есептеу коэффициенттерiнiң белгiленген мөлшерiне 1,72 жоғарылататын коэффициенттi қолдана отырып айқындалады; 
      3) еңбек жағдайы үшiн қосылатын қосымша ақылар мен үстемеақылар әрбiр жағдайда коэффициентке сәйкес есептелген лауазымдық жалақыға (ставкаға) немесе базалық лауазымдық жалақыға қарай есептеледi; заңнамалық кесiмдерде белгiленген қосымша ақылардың жекелеген түрлерi ең төменгi айлық жалақы мөлшерiне қарай есептеледi; 
      4) өтемақылардың мөлшерi Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық кесiмдерiне сәйкес белгiленедi; 
      5) <*>
       Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003.01.24.  N 91 , 2004.01.27.  N 89 , 2005.02.02.  N 88 , 2006.11.30. N  1156  (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа   енгiзiледi) қаулыларымен. 

      4. Мыналар: 
      1) мемлекеттiк мекемелер мен қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне арналған еңбек жағдайы үшiн осы қаулыда белгiленген шекте қосылатын қосымша ақылар мен үстемеақылардың нақты мөлшерi заңнамаға сәйкес салалық келiсiмде, ұжымдық шартта және (немесе) жұмыс берушінің актiсiнде белгiленедi; 
      2) бiлiм беру денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет және спорт жүйесiнiң мемлекеттiк мекемелерiнiң қызметкерлерiне арналып белгiленген еңбек жағдайы үшін қосылатын қосымша ақылар мен үстемеақылар, басқа қызмет салаларында тиiстi лауазымдарда iстейтiн және мамандығы бойынша жұмысты орындайтын мемлекеттiк мекемелердiң және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне де қолданылады; 
      3) мемлекеттiк мекемелер мен қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне жалақысындағы айырма қолданыстағы еңбекақы төлеу жүйесiне сәйкес олардың орташа жалақысы бұрын қолданылған еңбекақы төлеу жүйесi бойынша орташа жалақысынан төмен болып шыққан жағдайларда және олар дәл сол лауазымда жұмыс iстеп жүрген жағдайда төленедi; 
      4) мемлекеттiк мекемелер мен қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерi үшiн мамандығы бойынша жұмыс стажын (қызмет саласының ерекшелiктерiн ескере отырып) есептеудiң тәртiбi мен шарттарын орталық атқарушы және тиiстi қызмет салаларындағы өзге де уәкiлеттi мемлекеттiк органдар (келiсiм бойынша) белгiлейдi;
      5) медициналық қызметкерлерге еңбекақы төлеудiң шарттары мен мөлшерi көрсетiлетiн медициналық көмектiң көлемiне, сапасына қарай денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орталық мемлекеттiк орган айқындайтын тәртiппен белгiленедi деп белгiленсiн. <*>
       Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003.01.24.  N 91 , 2006.11.30. N  1156  (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа   енгiзiледi) қаулыларымен.  

      5. Мыналарға:
      1) мемлекеттiк басқару органдарына:
      мемлекеттiк мекемелер мен қазыналық кәсiпорындардың басшыларына олардың жұмыс нәтижелерi бойынша сыйлықақы беру, лауазымдық жалақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгiлеу, сондай-ақ қаржыландыру жоспары бойынша тиiсті мемлекеттiк мекеменi ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебiнен немесе мемлекеттiк басқару органы қазыналық кәсiпорын үшiн бекiткен смета бойынша, мемлекеттiк басқару органы белгiлеген тәртiппен материалдық көмек көрсету; 
      2) мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсiпорындардың басшыларына:
      мемлекеттiк басқару органымен келiсiм бойынша мемлекеттік мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерi мен қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерi лауазымдарының санаттар бойынша тiзiлімiнде көрсетілген лауазымдар атауларына олардың қызметiнiң ерекшелiгін сипаттайтын арнаулы қосымша атауларды қолдану, сондай-ақ функционалдық мiндеттерiне қарай өзге де лауазымдар атауларын теңестiру;
      кредиторлық берешек болмаған кезде қаржыландыру жоспары бойынша тиiстi мемлекеттік мекеменi ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебiнен немесе кредиторлық берешегi болмаған кезде мемлекеттiк басқару органы қазыналық кәсiпорын үшiн бекiткен смета бойынша салалық келiсiмде, ұжымдық шартта және (немесе) жұмыс берушiнiң актiсiнде белгiленген тәртіппен қызметкерлердiң лауазымдық жалақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгiлеу, сыйлықақы беру және материалдық көмек көрсету құқығы берiлсiн.
       Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003.01.24.  N 91 , өзгеріс енгізілді - 2004.01.27.  N 89 , 2004.10.07. N  1040  2006.11.30. N  1156  (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа   енгiзiледi) қаулыларымен.

      6. Орталық, жергiлiктi атқарушы және өзге де мемлекеттiк органдар (келiсiм бойынша) мемлекеттiк органдар болып саналмайтын мемлекеттiк мекемелердiң және қазыналық кәсiпорындардың еңбекақы төлеу, құрылымдары мен штаттық кестелерi мәселелерi жөнiнде бұрын қабылдаған кесiмдерiн осы қаулыға сәйкес келтiру жөнiнде қажеттi шараларды қабылдасын.
       Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003.01.24.  N 91  қаулысымен.

      7. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыру бекiтiлсiн.

      8. Қоса берiлiп отырған тiзбеге сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      9. Осы қаулы 2002 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Yкiметiнiң      
2002 жылғы 11 қаңтардағы
N 41 қаулысына   
1-қосымша    

       Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - 2003.01.24.  N 91 , өзгерту енгізілді - 2003.09.30. N  1008 , 2003.11.27. N  1191 , 2004.01.27.  N 89 , 2004.08.19. N  867 , 2004.09.27. N  985 , 2004.12.24. N  1367 , 2005.02.02.  N 88  (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2005.04.29.  N 402 , 2005.10.15. N  1032 , 2005.12.08. N  1207  (2005 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі), 2006.02.27.  N 131  (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2006.06.30. N  610 , 2006.11.30. N  1156  (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа   енгiзiледi),  2007.01.05.  N 1  қаулыларымен.

Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерi мен қазыналық кәсiпорындар қызметкерлерi лауазымдарының санаттар бойынша тiзiлiмi

Мемлекеттiк мекемелер және қазыналық кәсiпорындар

G-1

      Республикалық мемлекеттiк мекеменiң және қазыналық кәсiпорынның басшысы*
      Басшы: жоғары оқу орнының (ЖОО); ғылыми-зерттеу институтының (ҒЗИ); орталықтың (ұлттық, ұлттық ғылыми, ұлттық ғылыми-практикалық, ғылыми, ғылыми-зерттеу, ғылыми-клиникалық, халыққа қызмет көрсету, сот сараптамасы, сот медицинасы, ақпаратты техникалық қорғау, геологиялық ақпараттың ақпараттық қауiпсiздiгi саласында мамандар даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру), сауда өкiлi.

G-2

      Академик-хатшы
      Басшының орынбасары: ЖОО-ның; ҒЗИ-дың; орталықтың (ұлттық, ұлттық ғылыми, ұлттық ғылыми-практикалық, ғылыми, ғылыми-зерттеу, ғылыми-клиникалық, халыққа қызмет көрсету, сот сараптамасы, сот медицинасы, ақпаратты техникалық қорғау, геологиялық ақпараттың ақпараттық қауiпсiздiгi саласында мамандар даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру)
      Республикалық мемлекеттiк мекеме және қазыналық кәсiпорын басшысының бiрiншi орынбасары*
      Басшы: бiлiктiлiктi арттыру институтының; ҒЗИ (орталық), ЖОО жанындағы клиниканың
      Сауда өкiлiнiң орынбасары

G-3

      Бас ғалым хатшы
      Бас ғылыми қызметкер
      Республикалық мемлекеттiк мекеме және қазыналық кәсiпорын басшысының орынбасары*
      Бiлiктiлiктi арттыру институты басшысының орынбасары
      Мәдениет және мұрағат iсi, спорт мемлекеттiк мекемесiнiң және қазыналық кәсiпорнының басшысы
      Орталық (ақпараттық, ақпараттық-талдау, ақпараттық-статистикалық, оқу, оқу-тәрбие, оқу-әдiстемелiк, ғылыми-енгiзу, ғылыми-педагогикалық, ғылыми-практикалық, ғылыми-өндiрiстiк, өндiрiстiк, жобалау-iздестiру, зейнетақы төлеу жөнiндегi) басшысы
      ЖОО оқу-есептеу орталығының басшысы
      Басшы: институт (филиал, факультет); зертхана, жасақ; қызмет
      Су жолдары қазыналық кәсiпорнының басшысы
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi қазыналық кәсiпорнының басшысы
      Халыққа қызмет көрсету орталығының операция залының бастығы, Халыққа қызмет көрсету орталығының бас бухгалтерi

G-4

      Бас сарапшы
      Мәдениет және мұрағат iсi, спорт мемлекеттiк мекемесi және қазыналық кәсiпорны басшысының орынбасары
      Орталық (ақпараттық, ақпараттық-талдау, ақпарат-статистикалық, оқу, оқу-тәрбие, оқу-әдiстеме, ғылыми-енгiзу, ғылыми-педагогикалық, ғылыми-практикалық, ғылыми-өндiрiстiк, өндiрiстiк, жобалау-iздестiру, зейнетақы төлеу жөнiндегi) басшысының орынбасары
      Институт (факультет); зертхана; жасақ; қызмет басшысының орынбасары
      Су жолдары қазыналық кәсiпорны басшысының орынбасары
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң қазыналық кәсiпорны басшысының орынбасары
      Мемлекеттiк мекеме және қазыналық кәсiпорын басшысы (мектепке дейiнгi мемлекеттiк мекемеден және қазыналық кәсiпорыннан басқа)
      Кафедра; кабинет; суда құтқару қызметiнiң жетекшiсi
      Кеңесшi
      Ғалым хатшы
      Көркемдiк жетекшi
      Халыққа қызмет көрсету орталығының операция залы бастығының орынбасары

G-5

      Жетекшi ғылыми қызметкер
      Жетекшi сарапшы
      Мемлекеттiк мекеме және қазыналық кәсiпорын басшысының орынбасары (мектепке дейiнгi мемлекеттiк мекемеден және қазыналық кәсiпорыннан басқа)
      Профессор
      Бөлiмше, станция, филиал, шлюз, кешен, цикл: зертхана; жасақ; қызмет; орталық; су жолдары қазыналық кәсiпорны; Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң мемлекеттiк мекемесi басшысы

G-6

      Бас: агроном, әкiмшi, карантиндiк зертхананың бактериологы, балетмейстер, ветеринариялық зертхананың биохимигi, карантиндiк зертхананың вирусологы, карантиндiк зертхананың гельминтологы, карантиндiк зертхананың гербологы, гидротехник, дирижер, флот жөнiндегi диспетчер, дыбыс режиссерi, инженер, инспектор, ветеринариялық зертхананың ихтиопатологы, кинооператор, конструктор, орманшы, механик, ветеринариялық зертхананың микологы, ветеринариялық зертхананың микробиологы, аң маманы, ветеринариялық зертхананың паразитологы, жұмыс өндiрушi (прораб), ветеринариялық зертхананың радиологы, редактор, режиссер, балық өсiрушi, ветеринариялық зертхананың серологы, құтқарушы, ветеринариялық зертхананың токсикологы, жаттықтырушы, хормейстер, сақтаушы, суретшi, карантиндiк зертхананың фитопатологы, эколог, экономист, энергетик, карантиндiк зертхананың энтомологы, ветеринариялық зертхананың эпизоотологы
      Бөлiмше, станция, филиал, шлюз, кешен, цикл: зертхана; жасақ; қызмет; орталық; су жолдары қазыналық кәсiпорны, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң мемлекеттiк мекемесi басшысының орынбасары 
      Доцент
      Баспасөз хатшысы
      Мемлекеттiк мекеме және қазыналық кәсiпорын бөлiмшесiнiң, филиалының басшысы
      Топ; консультация, инспекция; ЖОО кiтапханасының басшысы
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң қазыналық кәсiпорны бөлiмiнiң (қызметiнiң) басшысы
      Суда құтқару қызметi жасағының, тобының басшысы
      Ғылыми-практикалық орталықтың аға әдiстемешiсi
      Аға ғылыми қызметкер
      Аға: оқытушы, ЖОО оқытушысы, сарапшы

G-7

      Мемлекеттiк мекеменiң және қазыналық кәсiпорынның бөлiмшесi,
      филиалы басшысының орынбасары
      Топ; консультация; инспекция басшысының орынбасары
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң қазыналық кәсiпорны бөлiм (қызмет) басшысының орынбасары
      Ғылыми-практикалық орталықтың әдiстемешiсi
      Ғылыми қызметкер
      Мемлекеттiк мекеме мен қазыналық кәсiпорын; ЖОО; Ұлттық ғылыми-практикалық орталық басшысының көмекшiсi
      ЖОО-ның және орта кәсiптiк оқу орнының оқытушысы
      Мектепке дейiнгi мемлекеттiк мекеменiң және қазыналық кәсiпорынның басшысы
      Бөлiмше, филиал секторының, бөлiмшесiнiң (бөлiмiнiң) басшысы
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң мемлекеттiк мекемесi құрамындағы автоматтық станция, тренажер, гарнизондық жатақхана басшысы
      ЖОО азаматтық қорғаныс штабының басшысы
      Аға: геоақпараттық қамтамасыз ету, жер қойнауын геологиялық зерделеу инженерi, консультант, жаттықтырушы, мастер 
      Бiлiктiлiктi арттыру институтының аға әдiстемешiсi
      Сарапшы

G-8

      Ассистент
      Геоақпараттық қамтамасыз ету, жер қойнауын геологиялық зерделеу инженерi
      Консультант
      Бiлiктiлiктi арттыру институтының әдiстемешiсi
      Әдiстемелiк кабинеттiң әдiстемешiсi
      Кiшi ғылыми қызметкер
      Бөлiмшенiң, филиалдың секторы, бөлiмшесi (бөлiмi) басшысының орынбасары
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң мемлекеттiк мекемесi құрамындағы автоматтық станция, тренажер басшысының орынбасары
      Мемлекеттiк мекеме және қазыналық кәсiпорын құрамындағы: дәрiхана, мұрағат, мұрағат қоймасы, ЖОО-ның аспирантурасы, база, монша-кiр жуу комбинаты, ЖОО-ның бассейнi, кiтапхана, интернат, ЖОО-ның лагерi, шеберхана, жөндеу-механикалық шеберхана, мұражай, үйде көрсетiлетiн әлеуметтiк көмек бөлiмшесi (орталығы), өндiрiс, арнаулы медициналық жабдықтау қоймасы, тылды және пайдалану-техникалық қамтамасыз ету қоймасы, спорт құрылысы, асхана, труппа, ЖОО-ның оқу зертханасы, (көркемдеп қою, әдеби-драмалық, музыкалық) бөлiмнiң, цехтың меңгерушiсi 
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi мемлекеттiк мекемесiндегi бассейн, клуб, тұрмыстық қызмет көрсету комбинаты, кинофильмдi жалға алу бөлiмшесi, стадион, оқу кабинетiнiң меңгерушiсi 

G-9

      Бiлiктiлiгi жоғары деңгейлi маман: барлық мамандықтағы мұғалiмдер мен дәрiгерлер

G-10

      Бiлiктiлiгi жоғары деңгейлi маман: агроном, агрохимик, аккомпаниатор, актер, әртiс, археограф, мұрағатшы, сәулетшi, карантиндiк зертхананың бактериологы, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы, биохимик, бухгалтер, карантиндiк зертхананың вирусологы, мал дәрiгерi, жетекшi, тәрбиешi, гельминтолог, геодезист, герболог, гидрогеолог, гидротехник, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспетчерi, дыбыс режиссерi, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, өнертанушы, ихтиолог, ихтопатолог, капитан, кинорежиссер, командир, конструктор, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi консультант, концертмейстер, тiлшi, зертханашы, орманшы, мастер, медициналық бике, менеджер, әдiстемешi, механик, миколог, микробиолог, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, қоюшы-оператор, аң маманы, палеограф, паразитолог, аудармашы, режиссердiң көмекшiсi, провизор, продюсер, жұмыс өндiрушi (прораб), психолог, радиолог, редактор, режиссер, қоюшы режиссер, репетитор, референт, балық өсiрушi, селекционер, серолог, солист, әлеуметтанушы, құтқарушы, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi маман, әскери есепке алу және броньдау жөнiндегi маман, зерттеушi-тағлымдамашы, статистик, технолог, ветеринариялық зертхананың токсикологы, жаттықтырушы, химик-талдаушы, хореограф, хормейстер, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), фитопатолог, штурман, эколог, экономист, экскурсовод, электроншы, карантиндiк зертхананың энтомологы, эпизоотолог, заңгер консулы
      Бiлiктiлiгi орташа деңгейлi аға маман: акушерка, тәрбиешi, емдәм бикесi, тiс дәрiгерi, тiс технигi, мастер, медициналық бике, медициналық статистик, медициналық зертханашы, денсаулық сақтау менеджерi, рентген зертханашысы, мамандандырылған медициналық бике, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi маман, барлық мамандықтағы мұғалiмдер, фармацевт, фельдшер (-зертханашы).

G-11

      Бiлiктiлiгi орташа деңгейлi маман: акушерка маманның ассистентi (көмекшiсi), тәрбиешi, емдәм бикесi, тiс дәрiгерi, тiс технигi, мастер, медициналық бике, медициналық статистик, медициналық зертханашы, денсаулық сақтау менеджерi, рентген зертханашысы, мамандандырылған медициналық бике, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi маман, барлық мамандықтағы мұғалiмдер, фармацевт, фельдшер (-зертханашы).

G-12

      Бiлiктiлiгi орташа деңгейлi аға маман: агроном, аккомпаниатор, әртiс, мұрағатшы, сәулетшi, режиссердiң ассистентi, балетмейстер, кiтапханашы, бухгалтер, ветеринарлық фельдшер, жетекшi, геодезист, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспетчерi, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, капитан, командир, концертмейстер, корректор, тiлшi, мәдени ұйымдастырушы, зертханашы, мастер, менеджер, әдiстемешi, механик, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, кино-бейнепроекциялық аппаратура басқару пультiнiң операторы, оптикометрист, оптик-офтальмолог, режиссердiң көмекшiсi, бағдарламашы, жобалаушы, жұмыс өндiрушi (прораб), репетитор, рентген зерттеушi, әскери есепке алу және броньдау жөнiндегi маман, статистик, технолог, хореограф, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), штурман, эколог, экономист, экскурсовод, электроншы, энергетик, заңгер консулы.

G-13

      Бiлiктiлiгi орташа деңгейлi маман: агроном, аккомпаниатор, әртiс, мұрағатшы, сәулетшi, маманның ассистентi (көмекшiсi), режиссердiң ассистентi, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы, бухгалтер, ветеринарлық фельдшер, жетекшi, геодезист, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспетчерi, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, капитан, командир, концертмейстер, корректор, тiлшi, мәдени ұйымдастырушы, зертханашы, орманшы, мастер, менеджер, әдiстемешi, механик, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, кино-бейнепроекциялық аппаратура басқару пультiнiң операторы, оптикометрист, аудармашы, режиссердiң көмекшiсi, бағдарламашы, жұмыс өндiрушi (прораб), жобалаушы, редактор, репетитор, үйiрме жетекшiсi, күтiм жөнiндегi әлеуметтiк қызметкер, әскери есепке алу және броньдау жөнiндегi маман, статистик, барлық атаудағы техниктер, технолог, жаттықтырушы, хореограф, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), шкипер, штурман, экономист, экскурсовод, электроншы, энергетик, заңгер консулы.
      Мемлекеттiк мекемеге және қазыналық кәсiпорынға әкiмшiлiк-шаруашылық қызмет көрсетумен айналысатын құрылымдық бөлiмшенiң жетекшiсi: билет кассалары, бюро (анықтама, машиналық жазба, ақпараттық, көшiру-көбейту), монша, вивария, видеотека, гараж, iс жүргiзу, сақтау камерасы, кеңсе, ат ауласы, киiм бөлмесi, жылу қазандығы, сүт кухнясы, жатақхана, кiр жуатын бөлме, жалға беру пунктi, қойма, ауысым, станция, торап, учаске, шаруашылық, фильмотека, фонотека, фотозертхана, бөлiм, экспедиция.

G-14

      Техникалық орындаушылар: мұрағатшы; ассистент, кезекшi әкiмшi; рұқсаттама бюросының кезекшiсi, iс жүргiзушi; диктор, диспетчер; инкассатор; нұсқаушы; калькулятор; кассир; кодировщик; кодификатор; комендант; билет тексерушi; көшiргiш; шетел мәтiнiмен жұмыс iстеушi, диктофондық топтың, редакцияның, бюроның машинисткасы, машинистка-стенографистка; әкiмшi, дыбыс жабдықтарына, хабар беру техникасына, теледидар жабдықтарына қызмет көрсету жөнiндегi, кассалық, дизельдiк жабдықтарға қызмет көрсету жөнiндегi механик; бақылаушы; мұражай қараушысы; нарядшы; көшiру-көбейту машиналарының жарық аппаратурасы, байланыс жүйелерi, қауiпсiздiк қызметi, бейне жазба, дыбыс жазба, телетайп, телефакс, телекс, радио, компьютерлiк техника (бағдарламалар), электрондық есептеу машиналарының, компьютерлiк құрылғыларға қызмет көрсету жөнiндегi, диспетчерлiк қызмет операторы; күзетшi, паспортшы; медициналық бикенiң, тәрбиешiнiң көмекшiсi; тiркеушi, хатшы, хатшы-машинист, хатшы-стенографист; оқу бөлiмiнiң хатшысы; статистик; стенографист; суфлер; есеп жүргiзушi; табельшi; есепке алушы; фельдъегерь; экспонат сақтаушы, сызушы, экспедитор. 

       Ескертпе :
      1. Бас бухгалтердiң лауазымы, басшының әкiмшiлiк-шаруашылық қызмет көрсету мәселелерi жөнiндегi орынбасарының лауазымы басшы орынбасарының лауазымынан бiр санат төмен болады; бас бухгалтердiң орынбасары лауазымы бас бухгалтердiң лауазымынан бiр санат төмен болады.
      2. Денсаулық сақтау жүйесi бойынша:
      басшының бикелiк iс жөнiндегi орынбасарының лауазымы, басшының азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар медициналық қызметi жөнiндегi орынбасарының лауазымы басшы орынбасарының лауазымынан бiр санат төмен болады;
      бас медициналық бикенiң лауазымы медициналық бикенiң лауазымынан бiр санат жоғары болады.

      *Республикалық мемлекеттік мекемелердің және қазыналық кәсіпорындардың тізбесі осы қаулыға 24-қосымшаға сәйкес.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2002 жылғы 11 қаңтардағы
N 41 қаулысына   
2-қосымша   

       Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.11.30. N  1156  (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа   енгiзiледi) қаулысымен.

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші емес қызметкерлерінің және қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеуге арналған коэффициенттер    

Тізілімге  сәйкес  лауазымдар санаты

Жылдарға есептегендегі мамандығы бойынша жұмыс стажы

1 жы лға дей ін

1-ден 2-ге дей ін

2-ден 3-ке дей ін

3-тен 5-ке дей ін

5-тен 7-ге дей ін

7-ден 9-ға дей ін

9-дан 11-ге дей ін

11-ден 14-ке дей ін

14-тен 17-ге дей ін

17-ден 20-ға дейі н

20 жыл дан жоға ры

G-1

4,29

4,37

4,46

4,55

4,65

4,76

4,85

4,94

5,03

5,10

5,15

G-2

3,99

4,07

4,15

4,24

4,33

4,42

4,51

4,59

4,68

4,73

4,78

G-3

3,72

3,80

3,87

3,95

4,04

4,12

4,21

4,29

4,37

4,42

4,46

G-4

3,41

3,47

3,54

3,61

3,69

3,77

3,85

3,93

4,00

4,04

4,08

G-5

3,17

3,22

3,29

3,37

3,43

3,51

3,59

3,65

3,72

3,76

3,80

G-6

2,98

3,04

3,11

3,17

3,24

3,30

3,37

3,43

3,50

3,54

3,58

G-7

2,80

2,85

2,91

2,98

3,03

3,11

3,16

3,22

3,29

3,33

3,35

G-8

2,64

2,69

2,74

2,81

2,86

2,93

2,99

3,04

3,09

3,13

3,16

G-9

2,40

2,44

2,49

2,53

2,58

2,63

2,68

2,73

2,78

2,83

2,88

G-10

2,20

2,24

2,28

2,32

2,37

2,41

2,45

2,50

2,55

2,59

2,64

G-11

2,02

2,06

2,10

2,13

2,17

2,21

2,25

2,29

2,34

2,38

2,42

G-12

1,88

1,91

1,95

1,99

2,02

2,06

2,10

2,14

2,18

2,22

2,26

G-13

1,68

1,71

1,74

1,77

1,81

1,84

1,87

1,91

1,94

1,98

2,02

G-14

1,43

1,46

1,48

1,51

1,55

1,59

1,61

1,64

1,68

1,69

1,70

      Ескертпе.
      "Авариялық-құтқару қызметі және құтқарушылардың мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 27 наурыздағы Заңына сәйкес лауазымдық жалақыға еңбек сіңірген жылдары үшін үстемеақы белгіленгендіктен, кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құрамалары құтқарушыларының лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеуге арналған коэффициент мамандығы бойынша»бір жылға дейін» жұмыс стажы болғанда тиісті лауазым санатына сәйкес келетін коэффициент деңгейінде белгіленеді.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2002 жылғы 11 қаңтардағы
N 41 қаулысына    
3-қосымша      

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003.01.24.  N 91 , өзгеріс енгізілді - 2005.02.02.  N 88 , 2006.11.30. N 1156 (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа   енгiзiледi) қаулыларымен.

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындар жұмысшыларының лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеуге арналған коэффициенттер      

Біліктілік разряды

Коэфициенттер

8

2,23

7

2,09

6

1,95

5

1,82

4

1,70

3

1,59

2

1,49

1

1,39

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің      
2002 жылғы 11 қаңтардағы 
N 41 қаулысына    
4-қосымша     

       Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.01.27.  N 89 , өзгерту енгізілді - 2005.02.02.  N 88  қаулыларымен.

  Мемлекеттік білім беру мекемелерінің және қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

___________________________________________________________________
Р/| Қызметкерлер кәсіп. |  Қосымша   | Қосымша  |     Ескерту
с |терінің, лауазымда.  | ақылардың  | ақының   |
N |рының, санаттарының  |  түрлері   | мөлшері  |
  |      атауы          |            |          |
___________________________________________________________________
1 |         2           |     3      |    4     |        5
___________________________________________________________________
1. 1-4 сыныптар         Сынып же.     БЛЖ-дан   "Білім туралы"
                        текшілігі     25%       Қазақстан Республи.
                        (топ жетек.             касының 1999 жылғы
                        шілігі)                 7 маусымдағы  Заңына
                        үшін қосым.             сәйкес
                        ша ақы

   5-11 (12)                          БЛЖ-дан
   сыныптар                           30%

   орта және бастауыш                 БЛЖ-дан
   кәсiптiк оқу                       25%
   орындарының мұғалім.
   дерiне, оқытушылары.
   на және басқа да
   қызметкерлерiне
___________________________________________________________________
2.                      Дәптер мен              "Білім туралы"
                        жазбаша                 Қазақстан Республи.
                        жұмыстарды              касының 1999 жылғы
                        тексергенi              7 маусымдағы Заңына
                        үшiн қо.                сәйкес
                        сымша ақы

1) 1-4 сыныптардың                     БЛЖ-дан
   мұғалiмдерiне                       20%

2) Оқу орыс тілінде                    БЛЖ-дан
   жүретiн мектептер.                  25%
   дегi (сыныптарда.
   ғы) қазақ тілі мен
   басқа да ұлттық
   тілдерде жүретiн
   мектептердегі
   (сыныптардағы)
   орыс тiлiнің осы
   пәндердi 1-4
   сыныптарда жүргі.
   зетін мұғалімдерге

3) Қазақ, орыс тiл.                   БЛЖ-дан
   дерi, басқа ұлттық                 25%
   тiлдер мен әдебиет.
   тер бойынша

   математика, химия,                 БЛЖ-дан
   физика, биология,                  20%
   шет тiлдер,                        аспайды
   стенография, сызу,
   құрастыру, техника.
   лық механика бойынша
   жазбаша жұмыстарды
   тексергенi үшiн
   5-11 (12) сыныптар
   мұғалiмдерiне,
   кәсіптiк мектептер,
   орта кәсiптiк оқу
   орындарының оқыту.
   шыларына
___________________________________________________________________
3. Мұғалiмдерге,        Оқу каби.               "Бiлiм туралы"
   оқытушыларға, өндi.  неттерiн                Қазақстан Республи.
   рiстiк оқыту         (зертха.                касының 1999 жылғы
   шеберлерiне және     наларды,                7 маусымдағы Заңына
   оқытушылық қызметтi  шеберха.                сәйкес.
   жүргiзетiн қызмет.   наларды,
   керлерге, оқыту      оқыту-
   кабинеттерiн (зерт.  кеңестік
   ханаларды, шеберха.  пункттер.
   наларды, оқыту-      дi) меңгер.
   кеңестiк             генi үшін
   пункттердi):         қосымша ақы

     мектептерде және                 БЛЖ-дан
   мектеп-интернат.                   20%
   тарында, балалар
   үйлерінде

     орта және бастау.                БЛЖ-дан
   ыш кәсiптiк оқу                    25%
   орындарында                        аспайды

     құрастырылған                    БЛЖ-дан   Қосымша ақы оқу
   шеберханалар болған                30%       жабдықтарының үлгі
   ретте меңгергені                             тiзбесiне сәйкес
   үшін                                         аттестатталған және
                                                оқу жоспарында
                                                көзделген оқу
                                                кабинеттерi (зерт.
                                                ханалар, шеберха.
                                                налар, оқыту-кеңес.
                                                тiк пункттер) үшiн
                                                ғана жүргiзiледi
___________________________________________________________________
4.                      Қызметтердi             "Білім туралы"
                        қоса атқар.             Қазақстан Республи.
                        ғаны (қызмет            касының 1999 жылғы
                        көрсету                 7 маусымдағы;
                        аймағының               "Қазақстан Республи.
                        кеңеюi) үшін            сындағы еңбек
                        қосымша ақы             туралы" 1999 жылғы
                                                10 желтоқсандағы
                                                 Заңдарына  сәйкес

1) Білім беру мекеме.                 БЛЖ-дан
   лерiнің оқытушылары                30%
   мен басқа қызмет.                  аспайды
   керлерiне кешкі,
   сырттай оқу бөлім.
   дерiне, мамандық
   бойынша бөлімдерге
   меңгерушілігі үшін

2) Директорларға күн.                 БЛЖ-дан
   дізгі-сырттай оқыту                20%
   нысанындағы, күндізгi              аспайды
   жалпы бiлiм беру мектеп.
   терi жанындағы
   жұмыс icтейтін
   жастаp, кешке
   (ауысымдық) орта
   бiлiм беру мектеп.
   терiндегi сыныптар.
   ға жетекшілік
   жасағаны үшiн

     Педагогикалық                    БЛЖ-дан
   қызметкерлерге                     20%
   мектепке (сыныптар.                аспайды
   ға), оның iшiнде
   директор лауазымы
   көзделмеген музыка.
   лық, көркемөнер,
   өнер және т.б.
   басшылық жасағаны
   үшін

     Директорлардың оқу               БЛЖ-дан
   iсi жөнiндегі орын.                20%
   басары лауазымы                    аспайды
   көзделмеген жетiжыл.
   дық музыка мектеп.
   терінде, өнер
   мектептерінде және
   көркемөнер мектеп.
   терінде оқу жұмысына
   жетекшілік етушi
   мұғалімге

3) Кiтапханашы лауазы.                БЛЖ-дан
   мы көзделмеген                     30%
   барлық үлгідегі                    аспайды
   және атаудағы мек.
   тептерде, мектеп-
   интернаттарда,
   кәсiптiк мектептер.
   де оқулықтар дана.
   ларының санына
   қарай мұғалiмдерге,
   оқытушыларға және
   басқа да қызметкер.
   лерге - оқулықтар.
   дың кiтапханалық
   қорымен жұмыс
   істегенi үшін

4) Бiлiм беру мекеме.                 БЛЖ-дан
   лерiнiң кiтапхана.                 20%
   шыларына оқулықтар.
   дың кiтапханалық
   қорымен жұмыс
   iстегенi үшiн

5) Барлық үлгiдегi                    БЛЖ-дан
   және атаудағы                      25%
   мектептердің, мектеп-
   интернаттардың
   (лицейлердің, гимна.
   зиялардың), сондай-
   ақ музыкалық және
   көркемөнер орта
   мектептерiнiң, хор,
   хореография колледж.
   дерiнің директорла.
   рына (директор
   лауазымы көзделме.
   ген мектептердiң
   педагог қызметкер.
   лерiне) оқу орыны
   жанындағы интер.
   натқа, егер интер.
   нат меңгерушiсiнің
   лауазымы көзделме.
   ген жағдайда меңге.
   рушiлік еткенi үшiн

6) Білім беру ұйымда.                 БЛЖ-дан
   рының педагогикалық                45%
   қызметкерлерiне
   барлық үлгi мен
   атаудағы мектептер.
   де, мектеп-интернат.
   тарында, бастауыш
   және кәсіптiк бiлiм
   беру мектептерінде
   салауатты өмiр салты
   бойынша сыныптан
   тыс жұмыс жүргiзгенi
   үшiн

     жетiм балаларға                  БЛЖ-дан
   және ата-анасының                  60%
   қамқорлығынсыз қал.
   ған балаларға
   арналған мектеп-ин.
   тернаттарда, мек.
   тепке дейiнгi жаста.
   ғы балаларға арнал.
   ған үйлерінде және
   аралас үлгідегi
   балалар (тұтас
   алғанда мектеп-ин.
   тернатқа, балалар
   үйiне) үйлерiндегi
   педагог қызметкер.
   лерге

7) Компьютер техникасы.               БЛЖ-дан
   на қызмет көрсету                  3,5%
   жөнiндегi маман                    аспайды
   лауазымы көзделме.
   ген бiлiм беру
   ұйымдарында компью.
   тер техникасына
   қызмет көрсету
   міндеті жүктелген
   мұғалімдерге, оқыту.
   шыларға немесе басқа
   қызметкерлерге -
   жұмыс iстейтiн әрбiр
   компьютер үшiн

8) Оқытушыларға,                      БЛЖ-дан
   өндiрiстiк оқыту                   25%
   шеберлерiне және                   аспайды
   оқытушылық жұмыс
   жүргiзушi басқа да
   қызметкерлерге
   әдiстемелiк циклдық
   және пәндiк
   комиссияларға басшы.
   лық еткенi үшін

9) Мектептердің дирек.                 БЛЖ-дан
   торларына немесе                    20%
   директордың ұзар.
   тылған жұмыс күніне
   басшылық жасау
   жүктелген орынба.
   сарына

10) Интернат ұйымдары.                БЛЖ-дан
   ның, интернат-үйле.                25%
   рiнiң, жетiм бала.                 аспайды
   лар мен ата-анасы.
   ның қамқорлығынсыз
   қалған балаларға
   арналған ұйымдар.
   дың, кәмелетке
   толмағандарды
   уақытша оқшаулау,
   бейiмдеу және
   оңалту орталықтары
   мен тәрбие колония.
   ларының, арнаулы
   кәсiптiк мектептердiң
   және басқа да
   ерекше тәрбие
   жағдайларына мұқтаж
   мiнез-құлқы
   девиантты балалар
   мен жасөспiрімдерге
   арналған ұйымдардың
   аға тәрбиешілерiне
___________________________________________________________________
5.                      Еңбектің                "Білім туралы"
                        ерекше                  Қазақстан Республи.
                        жағдайлары              касының 1999 жылғы
                        үшін                    7 маусымдағы  Заңына
                        қосымша ақы             сәйкес

1) Әскери мектеп-ин.                  БЛЖ-дан
   тернаттардың                       25%
   педагог қызметкер.
   лерiне

2) Құрамында кемiнде                  БЛЖ-дан
   екi арнайы тобы                    30%
   (сыныбы) бар жалпы                 аспайды
   үлгiдегi оқу-тәрбие
   мекeмелерiнің басшы.
   ларына қосымша ақы
   даму мүмкiндігі
   шектеулі, ұзақ
   уақыт емдеудi,
   тәрбиенің айрықша
   жағдайын қажет
   ететiн балалармен
   және жасөспiрімдер.
   мен жұмыс үшiн

3) Даму және оқу                      БЛЖ-дан   Лауазымдық жалақыға
   мүмкiндiктерi шек.                 30%       қосымша ақы жүргі.
   теулi, сондай-ақ                   аспайды   зілетін қызметкер.
   тәрбиенің айрықша                            лердің тізбесі мен
   жағдайын немесе ұзақ                         олардың мөлшерлері
   уақыт емдеудi қажет                          оқушылардың (тәрбие
   ететiн балалармен                            алушылардың, бала.
   және жасөспiрімдер.                          лардың) көрсетілген
   мен жұмыс үшiн                               санатымен қарым-
                                                қатынаста болу
4) Мiнез-құлқында                     БЛЖ-дан   ұзақтығына қарай
   ауытқуы бар балалар                30%       анықталады
   мен жасөспiрімдерге                аспайды
   арналған уақытша
   оқшаулау, бейiмдеу
   және оңалту орталық.
   тарындағы және
   еңбекпен түзеу
   колонияларындағы,
   кәсiптiк мектептер.
   де, кешкi (ауысым.
   дық) жалпы орта
   бiлiм беру мектеп.
   терiнде және еңбек.
   пен түзеу ұйымдары.
   ның және еңбекпен
   тәрбиелеу колония.
   ларының жанындағы
   оқу-кеңестiк пункт.
   тердегi жұмыс үшiн

5) Жабық үлгідегi                     БЛЖ-дан
   арнайы оқу-тәрбие                  30%
   мекемелеріндегі                    аспайды
   жұмыс үшін

6) Жетім балалармен,                  БЛЖ-дан   Жетім балаларға,
   ата-анасының қамқор.               30%       ата-анасының қамқор.
   лығынсыз қалған                              лығынсыз қалған
   балалармен жұмыс                             балаларға арналған
   үшін                                         балалар үйлерiнде,
                                                мектеп-интернатта.
                                                рында және денесінде
                                                немесе ақыл-ойында
                                                кемiстігi бар,
                                                ұзақ уақыт емделудi
                                                қажет ететiн,
                                                психикалық дамуы
                                                apттa қалған балалар
                                                контингентінің
                                                интернат-үйлерiнде,
                                                (сыныптарда,
                                                топтарда) қосымша
                                                ақылар екi негiздеме
                                                бойынша белгiленедi
                                                (жетiм балалар мен
                                                ата-анасының
                                                қамқорлығынсыз
                                                қалған балалармен
                                                жұмысы үшiн және
                                                даму, оқу мүмкіндігі
                                                шектеулi балалармен
                                                жұмысы үшін)

7) Мектепке дейiнгi                   БЛЖ-дан
   балалар мекемелері                 34%
   тәрбиешілерiнің
   көмекшiлерiне
   жұқпасыздандырушы
   заттармен жұмыс
   істегені үшін
____________________________________________________________________
6.                      Бейiндік                "Білім туралы"
                        бағыттағы               Қазақстан Республи.
                        жекелеген               касының 1999 жылғы
                        пәндердi                7 маусымдағы Заңына
                        тереңдете               сәйкес
                        оқытқаны
                        үшiн
                        қосымша ақы

1) Дарынды балаларға                  БЛЖ-дан
   арналған мектептер                 40%
   мен мектеп-интер.
   наттардың директор.
   лары мен орынбасар.
   ларына;

     бейiндiк бағытта.                БЛЖ-дан
   ғы пәндер бойынша                  40%
   оқытушыларға

2) ауылдық жерде                      БЛЖ-дан
   қалалық үлгідегi                   25%
   кенттерде орналасқан
   ұлттық тілдерде жалпы
   білім беретiн бар.
   лық үлгiдегi және
   атаудағы бiлiм
   мектептерi мен
   мектеп-интернатта.
   рының (сыныптардың,
   сынып-жиынтықтардың
   және оқу-кеңестiк
   пункттердiң) мұға.
   лiмдерiне - 1-11
   (12) сыныптарда
   орыс тiлi мен 5-10
   (12) сыныптарда
   орыс әдебиетi
   бойынша сағаттары
   үшiн

     ауылдық жерде                    БЛЖ-дан
   қалалық үлгідегі                   25%
   кенттерде орналасқан
   ұлттық тiлдерде
   бiлiм беретiн бас.
   тауыш және opтa
   кәсiптік бiлiм
   ұйымдарының (топтар.
   дың, бөлiмдердің,
   оқу-кеңестiк
   пункттердің) оқушыла.
   рына орыс тiлi мен
   орыс әдебиетi
   бойынша сағаттары
   үшін

     жалпы бiлiм                      БЛЖ-дан
   беретiн мектептер.                 25%
   дегі apaб, қытай
   және парсы тілдерi
   мұғалімдеріне

     орыс тілінде                     БЛЖ-дан
   немесе басқа тілде                 25%
   бiлiм беретiн мек.
   тептердің, мектеп-
   интернаттарының,
   бастауыш және орта
   кәсiптік бiлiм
   ұйымдарының (сынып.
   тардың, топтардың)
   мемлекеттік және
   ұлттық тілдер мен
   әдебиеттер бойынша
   сабақ беретiн
   мұғалімдері мен
   оқытушыларына

3) Жекелеген пәндердi                 БЛЖ-дан
   тереңдетiп оқытатын                20%
   оқу орындарының
   (сыныптардың, топ.
   тардың), жаңашылдық,
   эксперименттiк ре.
   жимде жұмыс iстеушi
   ұйымдардың (мектепке
   дейiнгi және жалпы
   бiлiм беру бағытын.
   дағы техникалық
   лицейлердің, оқу-
   тәрбие кешендері.
   нің), сондай-ақ
   балаларды тәрбиелеу
   шет тiлінде жүргi.
   зiлетiн мектепке
   дейiнгi балалар
   ұйымдарының бейiн.
   дiк бағыттағы пәндер
   бойынша педагог
   қызметкерлерiне
____________________________________________________________________
7. Мемлекеттiк бiлiм    Ғылыми                  "Бiлiм туралы"
   беру мекемелерiнің   дәрежесi                Қазақстан Республи.
   педагог қызметкер.   үшiн                    касының 1999 жылғы
   лерiне ғылыми        қосымша                 7 маусымдағы  Заңына
   дәрежесi үшiн:       ақы                     сәйкес.
                                                Көрсетiлген қосымша
   ғылым кандидаты                    1 АЖТМ*   ақы Қазақстан
                                                Республикасының
   ғылым докторы                      2 АЖТМ*   біліктiлiгi жоғары
                                                ғылыми кадрларды
                                                аттестациялау
                                                саласындағы уәкiлет.
                                                тi органы берген
                                                тиiстi дипломы
                                                болғанда және
                                                негiзгi жұмысы
                                                бойынша төленедi
____________________________________________________________________

      Ескерту.
      1. Мектептер мен мектеп-интернаттардағы (даму және оқу мүмкiндiгі шектеулi балаларға арналған арнаулы түзету ұйымдарынан басқа) оқушы саны 15-тен кем сыныптарда сынып жетекшiлігі және жазба жұмыстарын тексергенi үшiн лауазымдық жалақыларына (ставкаларына) қосымша aқы төлеу тиiстi қосымша ақылардың 50 % мөлшерiнде жүргiзіледi.
      2. Оқушылардың күзгі, қысқы, көктемгi және жазғы каникулдары кезiнде педагог қызметкерлерге еңбекке ақы төлеу каникул басталар алдындағы тарифтеу кезiнде белгiленген еңбекақы есебiмен жүргізіледi.
      3. Осы қосымшада белгiленген қосымша ақылар мен үстемеақылар балалар-жасөспiрімдер спорт мектептерiнiң бейiндiк мақсаттағы пәндер бойынша педагог қызметкерлерiне, олимпиялық резервтегi мамандандырылған балалар-жасөспiрiмдер спорт мектептерiнің, мамандандырылған балалар-жасөспiрiмдер спорт-техникалық мектебiнің, спорт колледждерiнің, спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың, жоғарғы спорт шеберлiгi мектебiнің бейiндiк мақсаттағы пәндер бойынша педагог қызметкерлерiне, әлеуметтiк қамтамасыз ету, денсаулық сақтау, мәдениет мекемелерiнiң педагог қызметкерлерiне, iшкi iстер, Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгінің қылмыстық атқару жүйесi, ұлттық қауiпсiздiк және Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі органдары жүйесi мекемелерiнiң әскери және арнайы атақтары жоқ педагог қызметкерлерiне қолданылады.
      АЖТМ* - заңнамалық кесiммен белгiленген айлық жалақының ең төмен мөлшерi.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2002 жылғы 11 қаңтардағы 
N 41 қаулысына   
5-қосымша   

       Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.01.27.  N 89  қаулысымен.

  Жоғары білім және ғылым мемлекеттік мекемелері және қазыналық кәсіпорындары қызметкерлерінің еңбек жағдайлары үшін төленетін қосымша ақылар

___________________________________________________________________
Р/| Қызметкерлер кәсіп. |  Қосымша   | Қосымша  |     Ескерту
с | терінің, лауазымда. | ақылардың  | ақының   |
N | рының, санаттарының |  түрлері   | мөлшері  |
  |       атауы         |            |          |
___________________________________________________________________
1 |         2           |     3      |    4     |        5
___________________________________________________________________
1.                      Fылыми
                        дәрежесi
                        үшiн
                        қосымша
                        ақы

1) Мемлекеттiк тапсы.                           " Бiлiм туралы "
   рысты орындайтын                   2 АЖТМ*   1999 жылғы 7 маусым.
   және ғылым                                  дағы, " Ғылым туралы "
   докторы                                      2001 жылғы 9 шілде.
   ғылым кандидаты                    1 АЖТМ*   дегі Қазақстан
   ғылыми дәрежесi                              Республикасының
   бар ғылыми                                   Заңдарына сәйкес.
   қызметкерлерге                               Аталған қосымша ақы
                                                бiліктiлiгi жоғары
                                                ғылыми кадрларды
                                                аттестациялау
2) Жоғары оқу                         2 АЖТМ*   саласындағы
   орындарының                                  Қазақстан Республи.
   ғылым докторы                      1 АЖТМ*   касының уәкілетті
   ғылым кандидаты                              органы берген тиісті
   ғылыми дәрежесi бар                          дипломы болғанда
   (сағаттық ақы төлеу                          белгіленеді және
   шартымен сабақ                               оның ғылыми дәреже.
   жүргізуге тартыла.                           сіне сәйкес келген
   тын қызметкерлерден                          жағдайда негізгі
   басқа) педагог                               жұмысында жүргізі.
   қызметкерлерiне                              леді
___________________________________________________________________
2. Жоғары медициналық   Емдеу-        дәрігер.  Көрсетiлген қосымша
   оқу орындарының      диагности.    дің       ақы тиісті білікті.
   клиникалық кафедра.  калық         лауазым.  лік санаты бар
   ларының және кадр.   жұмысты       дық       дәрігердің лауазым.
   лар бiлiктiлiгiн     орындағаны    ақысының  дық ақысынан
   арттыру және қайта   үшін          50%       белгіленеді
   даярлау институт.    қосымша       мөлше.
   тарының және         ақы           рінде
   университеттердiң
   медицина факультет.
   терінің доцент.
   терiне.
     Жоғары медицина.
   лық оқу орындарының
   клиникалық кафедра.
   ларының және кадр.
   лар бiлiктiлiгiн
   арттыру және қайта
   даярлау институт.
   тарының ассистент.
   терiне
___________________________________________________________________
3. Профессор-оқытушы.   Кафедраны     БЛЖ-дан
   лар қатарындағы,     меңгергенi    20%
   ғылыми дәрежесi      үшiн
   жоқ қызметкерлерге   қосымша ақы
___________________________________________________________________
4. Аса күрделі және     Ерекше        БЛЖ-дан
   жауапты жұмыстарда   жағдайлар     25%
   тұрақты жұмыспен     үшін          артық
   айналысатын жоғары   қосымша ақы   емес
   білікті жұмысшы.
   ларға
___________________________________________________________________

      Ескерту.
      Жоғары медициналық оқу орындарының және кадрлар бiлiктiлiгін арттыру және қайта даярлау институттарының ректорларына, оқу, ғылыми және емдеу жұмыстарының профессорларына, кафедра меңгерушiлерiне, проректорларына клиникаларда және клиникалық базалар болып табылатын денсаулық сақтау мекемелерінде кеңесшілер ретінде емдеу-диагностика жұмыстарын жүргiзгенi үшiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41  қаулысының  20-қосымшасына сәйкес қосымша ақы төленедi.
      *АЖТМ - заңнамалық кесiммен белгiленген айлық жалақының ең төмен мөлшерi.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2002 жылғы 11 қаңтардағы 
N 41 қаулысына    
6-қосымша    

       Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2006.11.30. N  1156  (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа   енгiзiледi) қаулысымен.

  Мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайы үшін төленетін қосымша ақылар мен үстемеақылар

Р/с
N

Қызметкерлер кәсіптерінің, лауазымдарының, санаттарының атауы

Қосымша ақылар  мен үстеме ақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен  үстеме қылардың  мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

  

Ауыр (аса ауыр) қол   еңбегімен шұғылданатын, еңбек жағдайы зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) жұмыстарда істейтін қызметкерлерге төленетін қосымша ақы

  

"Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 10 желтоқсандағы Заңына сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті орган белгілеген еңбек жағдайлары зиянды өндірістер, цехтар, кәсіптер мен қызметтер тізімі (тізбесі) негізінде қосымша ақы барлық медицина және фармацевтика қызметкерлеріне лауазымдар атаулары мен соларға теңестірілген лауазымдарға қарамастан төленеді. Басқа қызметкерлерге қосымша ақыны денсаулық сақтау ұйымының басшысы еңбек жағдайы зиянды (өте зиянды) және қауіпті (өте қауіпті) жұмыстарға қатысу дәрежесіне қарай, жұмыс орындарын аттестаттау нәтижелері негізінде белгілейді

1)

Денсаулық сақтау ұйымдарының  (бөлімшелерінің) қызметкерлеріне  және білім беру  (стационарлық және амбулаторлық түрдегі) мекемелерінің     медицина қызметкерлеріне:  туберкулездік интоксикацияға шалдыққан, туберкулездің бастапқы және басылып бара  жатқан түрлерімен     ауыратын, дене дамуында ауытқуы бар, психикасы сақталып статодинамикалық, сенсорлық функциялары мен  бөліс функциялары бұзылған балаларды;
инфекциялық-паразитарлы, гериатриялық ауытқушылықтары   бар  тері-венерологиялық (хоспис, медбикелер күтім көрсететін үй)  психотерапевтік  бейінді аурулармен ауыратын науқастарды емдеу, оңалту және сауықтыру үшін 

  

БЛЖ-дан 20%

  

 

2)

Денсаулық сақтау ұйымдары мен олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлеріне күйген науқастарды емдеу, жұмысында үнемі рентген сәулелі (УДЗ) диагностикасы пайдаланылатын барлық бейіндегі бөлімшелердің қатты уланған науқастарының анестезиологиясы мен реанимациясының   құрамына кіретін экспресс-зертхана жүргізу, емдеу және қарап бақылау, тастарды толқынды соққымен дистанциялық үгіту, физиотерапевтік, бальнео-балшықты емдеу процедуралары,    эндоскопия, химия-терапевтік препараттарды ұзақ қолдану, плазмоферез, гемосорбация және гемодиализ үшін;
барлық      бейіндегі іріңді хирургия бөлімшелері, жаңа туған және шала туған балаларға арналған педиатриялық бөлімшелер, мидағы қан айналымы бұзылған науқастарға арналған неврологиялық бөлімшелер

  

БЛЖ-дан 20 %

  

3)

Денсаулық сақтау  ұйымдарының (бөлімшелерінің) қан мен оның компоненттерін, сүйек кемігін мұздатылған күйде дайындаумен және сақтаумен    айналысатын қызметкерлеріне,  емдеу плазмоферез, гемосорбция және гемодиализ бөлімшелері (кабинеттері),    күрт өзгеріп отыратын атмосфералық қысым немесе оның элементтерін қолдану жағдайларында, вольера жағдайында, вокзалдардағы медициналық пункттерде жұмыс істейтін басқа да (ведомстволық) мекемелердің медицина қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 20%

  

 

4)

Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтердің қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 20%

  

5)

Аса қауіпті   індеттер қоздырғыштарыменжәне оларды жұқтыруы мүмкін материалдармен жұмыс істейтін қызметкерлерге; 
Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарының денсаулық сақтау мекемелерінің қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 22%

  

6)

Денсаулық сақтау ұйымдарының қызметкерлеріне  және басқа да мекемелердің (бөлімшелердің)  медицина қызметкерлеріне  орталықты, перифериялық  жүйке жүйесі зақымданған және психикасының бұзылуымен бірге ақыл-ойы дамуында ауытқуыбар (соның ішінде балалар үшін); алкогольмен қатты уланудың немесе психоздың салдарынан жарақатқа ұшыраған; полиция құрылымдық бөлімшелерінің күшімен күзетілетін тері-венерологиялық аурулары бар науқастарды емдеу және оларға қызмет көрсеткені үшін

  

БЛЖ-дан 22%

  

7)

Психиатриялық, психоневрологиялық, интенсивті   бақылаудағы мамандандырылған үлгідегі психиатриялық, наркологиялық   ұйымдардың, психиатриялық  (психо-неврологиялық) денсаулық сақтау мекемелері жанындағы емдеу-өндірістік(еңбек) шеберханаларындағы және интернат үйлеріндегі;
бейінді ауруларды емдеуге арналмаған бөлімшелердің, кабинеттердің,   палаталарды қоспағанда;
психиатриялық (психоневрологиялық) мекемелер,  психоневрологиялық интернат-үйлерінің және ақыл-ойы кем балалардың интернат-үйлері жанындағы психиатриялық (психоневрологиялық) мекемелердің, психиатриялық ауруларды және маскүнемдік пен нашақорлықтан зардап шеккен адамдарды емдеуге арналған бөлімшелердің, кабинеттердің,   палаталардың басқа да денсаулық сақтау мекемелерінің қызметкерлеріне 

  

БЛЖ-дан 22%

  

 

8)

Бараоперация жасау бөлмесінде үнемі жұмыс істейтін қызметкерлерге

  

БЛЖ-дан 22 %

  

9)

Мамандандырылғанемдеу-алдын  алу мекемелерін (МЕАМ), маскүнемдікке, нашақорлыққа    және уытқұмарлыққа шалдыққан науқастарды мәжбүрлеп емдеуге арналған бөлімшелердің (палаталардың) қызметкерлеріне 

  

БЛЖ-дан 35 %

  

10)

Жедел медициналық жәрдем станцияларының (бөлімшелерінің), арнайы бригадалардың қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 22 %

  

11)

Анестезиология-реанимация; реанимация және интенсивті терапия  (экспресс-диагностиканы қамтамасыз ететін зертханаларды (топтарды) қоспағанда), рентгенология, радиология және рентгенологиялық бөлімдер, бөлімшелері,     зертханалар, жұқпалы аурулардың тірі қоздырғыштарымен(немесе ауру жануарлармен),   ауру тудыратын вирустармен, бозғыл трепонеманы иммобилизациялау реакциясын қою  жөніндегі үнемі атқарылатын жұмыс үшін көзделген химиялық реактивтермен,   аллерген реактивтермен   жұмыс істеу кезінде барлық бейіндегі топтар мен кабинеттер және зертханалар, бөлімшелер (топтар) қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 20%

  

 

12)

Туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінің, диспансерлердің,орталық аудандық  ауруханалар бөлімшелерінің және басқа да денсаулық сақтау ұйымдарының, санаторийлердің, санаторий-профилакторийлердің, емдеу-өндірістік шеберханалардың, бөлімшелердің, палаталардың, туберкулезбен ауыратындарға арналған оқшаулағыштардың, емдеу-алдын алу мекемелерінің, интернат-үйлерінің, туберкулезге   қарсы кабинеттердің қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 60 %

  

13)

Интенсивті бақылаудағы мамандандырылған үлгідегі психиатриялық ауруханалардың қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 60 %

  

14)

Сот-психиатриялық сараптама қамауға алынған адамдарға арналған) бөлімшелерінің;
сот медицинасы орталығының (бөлімшелерінің) қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 60% 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 30%

  

15)

ЖҚТБ-ның алдын  алу және онымен күресу жөніндегі орталықтардың қызметкерлеріне; ЖҚТБ және АҚТҚ  жұқтырған ауруларды диагностикалық   емдеу және оларға тікелей қызмет көрсету үшін;
ғылыми-зерттеу ұйымдарының,  ғылыми-өндірістік бірлестіктердің және олардың құрылымдық бөлімшелерінің, оның ішінде бактериялық және вирустық препараттарды өндіру бөлімшелерінің қызметкерлеріне, ЖҚТБ проблемасы бойынша ғылыми тақырыпты орындағаны үшін және ЖҚТБ мен АҚТҚ-ға шалдыққандармен байланыс жасайтын ЖҚТБ вирусымен және АҚТҚ жұқтыруы мүмкін материалмен  (оның ішінде - жануарлармен де) жұмыс істейтін қызметкерлерге.
Денсаулық сақтау ұйымдарының, мамандандырылған бөлімшелердің қызметкерлеріне ЖҚТБ-мен ауыратындарды  және АҚТҚ жұқтырғандарды  емдеу және оларға тікелей қызмет көрсету үшін; аурулардан және АҚТҚ инфекциясын жұқтырғандарға консультациялар  беру, оларды қарау, медициналық көмек көрсету, сот медициналық және паталого-анатомиялық сараптама, сондай-ақ халықтың қанын және ЖҚТБ-мен ауыратындардан және АҚТҚ жұқтырғандардан келіп түсетін материалдарды зертханалық зерттеудің барлық түрін жүргізгені үшін

  

ЛЖ-дан 60 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛЖ-дан 60 %

"АҚТҚ инфекциясының және ЖҚТБ-ның алдын алу мен емдеу туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 5 қазандағы Заңына сәйкес.
Қызметкерлердің тізбесін денсаулық сақтау саласындағы орталықты атқарушы орган белгілейді
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"АҚТҚ инфекциясының және ЖҚТБ-ның алдын алу мен емдеу туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 5 қазандағы Заңына сәйкес.
Көрсетілген қосымша ақы нақты жұмыс істеген сағат үшін төленеді.

 

16)

Паталогоанатомиялық бюролардың (бөлімдердің, бөлімшелердің) мәйітін, тінін ағза мүшелерін және тері дайындау бөлімшелерінің қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 20 %

  

 

2.

  

Лауазымдарды қоса атқарғаны (қызмет көрсету аймағын кеңейткені) үшін қосымша ақы

  

 

  

Денсаулық сақтау ұйымдарының басшы дәрігерлеріне және олардың дәрігер-орынбасарларына өздері штатына кіретін ұйымдарда негізгі қызметі бойынша жұмыс уақытының шегінде жұмыс   атқаруға рұқсат беріледі

  

Тиісті мамандық дәрігері лауазымдық жалақысының 25% дейін

  

3.

  

Уақытша жұмыста жоқ қызметкердің міндетін орындағаны үшін қосымша ақы

  

"Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 10 желтоқсандағы Заңына сәйкес

1)

Денсаулық сақтау ұйымдарының мамандарына, қызметшілеріне және жұмысшыларына

  

Ұйымның жұмыс режимін ескеріп, нақты көлемге сүйене отырып

Ұйымның жұмыс режимін ескере отырып, өзінің жұмыс уакытының шегінде (негізгі жұмыспен қатар)

2)

Денсаулық сақтау ұйымдарының мамандарына, қызметшілеріне және жұмысшыларына

  

Ұйымның жұмыс режимін ескеріп, нақты көлемге сүйене отырып

Ұйымның жұмыс режимін ескере отырып, сол ұйымдағы негізгі лауазым бойынша жұмыс уақытынан тыс

 

4.

  

Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы

  

  

1)

Денсаулық сақтау ұйымдарының медицина және басқа да қызметкерлеріне:

  

  

Лауазымдар мен ұйымдардың нақты тізбесін денсаулық сақтау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді

  

аса қауіпті инфекциялар қоздырғыштарымен және оларды жұқтыруы мүмкін материалдармен жұмыс істеу үшін;

  

5 жылға дейін - БЛЖ-дан 90%,
5-тен 14 жылға дейін БЛЖ-дан 140%, 14 жылдан жоғары - БЛЖ-дан 170%;

  

  

табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын жою жөніндегі жедел медициналық көмек көрсету үшін;

  

5 жылға дейін - БЛЖ-дан 20 %,
5 жылдан жоғары - БЛЖ-дан 40%;

  

 

  

алапес ауруын емдеуді ұйымдастыру және емдеу үшін;

  

5 жылға дейін БЛЖ-дан 50 %, 5-тен 14 жылға дейін - БЛЖ-дан 90%,
14 жылдан жоғары - БЛЖ-дан 120%;

  

  

сот медициналық сараптау қызметін жүзеге асыру үшін;

  

7 жылға дейін - БЛЖ-дан 40%, 
7 жылдан жоғары - БЛЖ-дан 60 %;

  

  

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне және соларға теңестірілген     адамдарға арналған госпитальдарда және ауруханалар құрамындағы арнаулы бөлімшелерде медициналық көмек көрсеткені үшін:
медицина және фармацевтика қызметкерлеріне; басқа да қызметкерлерге

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 25% дейін
 
БЛЖ-дан 20% дейін

  

  

Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы Медициналық орталығының мекемелерінде медициналық көмек көрсеткені үшін:
медицина және дәріхана қызметкерлеріне; басқа да қызметкерлерге;

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 25%
 
 
БЛЖ-дан 20%

  

2)

Сәбилер үйлерінің, балалар үйлерінің және жетім балаларға, ата-анасының қамқорынсыз қалған балаларға арналған интернат-үйлерінің медицина қызметкерлеріне

  

БЛЖ-дан 30%

  

3)

Денсаулық сақтау ұйымдарында жұмыс істейтін дефектологтар мен логопедтерге

  

БЛЖ-дан 30%

  

4)

Маса-шіркей мен басқа да жәндіктер мен  кенелер тараған аудандарда орналасқан санитарлық- эпидемиологиялық станциялардың энтомологтарына және
энтомологтардың   көмекшілеріне 

  

БЛЖ-дан 15%

Маса-шіркей мен басқа да жәндіктер мен  кенелер тараған аудандарға жатқызудың тәртібін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орталық атқарушы орган белгілейді

 

5)

Шұғыл медициналық көмек көрсету және құтқару жұмыстарын тікелей жүргізу үшін ұйымдастырылған арнайы мақсаттағы медициналық жасақтардың медицина қызметкерлеріне

  

Күту және үнемі дайындық режиміндегі кезекшіліктің әр сағаты үшін
сағаттық ставкадан 25%

  

5.

  

Аумақтық     учаске жағдайында медициналық  көмек көрсеткені  үшін қосымша ақы

  

Ұйымдардың лауазымдарының, мамандықтарының нақты тізбесін денсаулық сақтау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді

  

Денсаулық сақтау ұйымдарының медицина қызметкерлеріне:

  

  

  

  

ауыл тұрғындарына

  

7 жылға дейін БЛЖ-дан 40%
7 жылдан астам - БЛЖ-дан 60%

  

  

қала тұрғындарына

  

7 жылға дейін - БЛЖ-дан 30%
7 жылдан астам - БЛЖ-дан 50%

  

6.

  

Психоэмоциялық және дене жүктемесі үшін қосымша ақы

  

Жұмыскерлердің лауазымдары мен мамандықтарының тізбесі, олардың психоэмоциялық және дене жүктемелерін айқындайтын критерийлер осы қаулының 26-қосымшасына сәйкес белгіленеді

1)

Кардиохирургиялық, трансплантологиялық, нейрохирургиялықжәне микро-хирургиялық бейінді, соның   ішінде жұмысы психоэмоциялық  және дене жүктемесімен жоғары дәрежеде ұштасатын балалар хирургиясы мамандары:

  

  

Жоғары мамандандырылған медициналық қызмет көрсететін ұйымдар

  

дәрігерлер: 
кардиохирург;
трансплантолог; 
микрохирург;
ангиохирург;
нейрохирург;

  

БЛЖ-дан 200%

  

 

  

орта медициналық персонал: операция медбикесі; медбике; реаниматология және анестезиология    және интенсивті   терапия бөлімшесінің анестезисткасы;

  

БЛЖ-дан 150%

  

2)

Хирургиялық    және акушер-гинекологиялық    бейінді, соның ішінде жұмысы психо-эмоциялық және дене жүктемесімен жоғары дәрежеде ұштасатын балалар хирургиясы мамандары:

  

  

Стационарлық медициналық көмек, оның ішінде жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсететін ұйымдар

  

дәрігерлері: 
акушер-гинеколог;
жалпы хирург;
абдоминалды хирург; 
торакальды хирург;
ангиохирург;
нейрохирург;
анестезиолог-реаниматолог;
эндокринологиялықхирург;
уролог;
проктолог;
онколог-хирург;
маммолог;
травматолог-ортопед (оның ішінде травматологиялық пункттердің);
жақ-бет хирургі; пластикалық хирург;
камбустиолог;
офтальмолог;
оториноларинголог;
эндоскопист;
трансфузиолог;

  

БЛЖ-дан 150%

  

  

орта медициналық персонал: 
операция медбикесі; 
перзентхана бөлімшесінің  акушері;
медбике; 
реаниматология және анестезиология бөлімшесінің (тобының) анестезисткасы;
интенсивті терапия палатасының медбикесі;
травмотология бейінінің медбикесі;

  

БЛЖ-дан 100%

Стационарлық көмек, оның ішінде жоғары     мамандандырылған медициналық көмек көрсететін ұйымдар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Травматологиялық пункттер

3)

Хирургиялық бейін мамандары,  соның ішінде балалар:

  

 

Консультациялық-диагностикалық көмек көрсететін ұйымдар

  

дәрігерлері:
хирург;
уролог;
онколог-хирург;
маммолог;
травматолог-ортопед;
офтальмолог;
оториноларинголог;
стоматолог-хирург;
акушер-гинеколог;

  

БЛЖ-дан 80%

  

  

орта медициналық персонал:
хирургиялық бейін медбикесі;

  

БЛЖ-дан 50%

  

4)

Бастапқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарының мамандары:

  

  

  

  

дәрігерлер: 
терапевт (учаскелік);
педиатр (учаскелік)
жалпы практика;

  

БЛЖ-дан 200%

Ауылда орналасқан дәрігерлік амбулатория, бастапқы  медициналық-санитарлық көмек орталығы, емхана 

  

орта медициналық персонал:
учаскелік медбике;
жалпы практикадағы медбике;
фельдшер;
акушер;
медбике;

  

БЛЖ-дан 150%

Ауылда орналасқан  медициналық пункт, дәрігерлік амбулатория, бастапқы медициналық-санитарлық көмек орталығы, емхана

  

дәрігерлер: 
терапевт (учаскелік);
педиатр (учаскелік);
жалпы практика;

  

БЛЖ-дан 150%

Қалада орналасқан дәрігерлік амбулатория, бастапқы  медициналық-санитарлық көмек орталығы, емхана

  

орта медициналық персонал: учаскелік медбике;
жалпы практикадағы медбике;
фельдшер;
акушер;
медбике;

  

БЛЖ-дан 100%

Қалада орналасқан дәрігерлік амбулатория, бастапқы  медициналық-санитарлық көмек орталығы, емхана

5)

Паталогоанатомиялық бюро (бөлімшелердің),  сот-медициналық   сараптама орталықтарының мамандары:
жалпы сараптамалық зерттейтін сот-медициналық сарапшы;
паталогоанатом, оның ішінде балалар паталого-анатомы;

  

 
 
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 150%
 
 
 
БЛЖ-дан 150%

 
 
 
 
 
 
 
Тікелей мәйіттерді сараптаумен айналысатын мамандар

Тікелей мәйіттерді союмен айналысатын мамандар

 

6)

Жедел   медициналық  жәрдем станцияларының (бөлімшелерінің)  қызметкерлері:

  

  

Жедел       медициналық      жәрдем станциялары (бөлімшелері)

  

жедел және шұғыл медициналық жәрдем;

  

БЛЖ-дан 150%

  

  

жедел медициналық жәрдем станциясының фельдшері;

  

БЛЖ-дан 120%

  

  

медбике;
медициналық тіркеуші,
санитар, 
жүргізуші;

  

БЛЖ-дан 100%

  

7.

Жедел   медициналық  жәрдем станцияларының    (бөлімшелерінің)  ауысым бойынша басқарушы функциясын орындағаны үшін дәрігерлерге (дәрігер лауазымы болмағанда - фельдшерлерге)

Медициналық жедел жәрдем станцияларының    (бөлімшелерінің) жұмысын ұйымдастырғаны және   басшылық жасағаны    үшін қосымша ақы

БЛЖ-дан 20%

  

8.

Үлгі штаттық нормативтерде  белгіленген  тәртіппен бөлімшенің (кабинеттердің) меңгерушісі функциясын орындағаны үшін дәрігерлерге

  

БЛЖ-дан 20%

  

9.

Денсаулық сақтау  ұйымдарындағы, қарттар мен мүгедектерге арналған интернат үйлеріндегі, медициналық комиссиялардағы олардың атауларына қарамастан, дәрігер қызметін атқарушы, медицина, фармацевтика, биология, химия ғылымдарының докторы,
медицина, фармацевтика, биология, химия ғылымдарының кандидаты деген ғылыми дәрежесі бар, дәрігерлерге, сондай-ақ белгіленген тәртіппен медициналық және фармацевтикалық қызметті атқаруға
рұқсаты бар қызметкерлерге

Ғылыми дәрежесі үшін қосымша ақы

БЛЖ-дан 25%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 20%

  

10.

Денсаулық    сақтау ұйымдарының    дәрігерлеріне, провизорларына,   мамандарына  және басқа да қызметкерлеріне

Диагностиканың немесе  емдеудің жаңа әдістерін практикаға енгізген үшін, жұмыстағы жоғары жетістіктері, аса маңызды немесе шұғыл жұмыстарды орындағаны  үшін, еңбектегі ауыртпалықтар мен қиындықтары үшін үстемеақы

БЛЖ-ның 40%-нан көп емес

Көрсетілген үстемеақыны белгілеудің тәртібі мен шарттарын мемлекеттік басқару органы айқындайды

11.

Денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларына

Ұйымды дамытуға бағытталған жұмысы үшін, сырқаттарды диагностикалау мен емдеудің алдыңғы қатарлы әдістерін, жаңа дәрілік заттар мен  медициналықжабдықты ұйымның практикасында қолданғаны үшін үстемеақы

БЛЖ-ның 150%-нан көп емес

Көрсетілген үстемеақыны белгілеудің тәртібі мен шарттарын мемлекеттік басқару органы айқындайды

      Ескертпе.
      1. Мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелерінің және қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше кауіпті) еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін екі (немесе одан да көп) негіздер бойынша: туберкулез емдеу-алдын алу мекемелерінің палаталарының, бөлімшелерінің, интернат-үйлерінің медицина және өзге де персоналына - БЛЖ-дан 70% мөлшерінде, мамандандырылған емдеу алдын алу,   ұйымдарының (маскүнемдіктен, нашақорлықтан, уытқұмарлықтан мәжбүрлеп емдеу палаталарының, бөлімшелерінің) қызметкерлеріне БЛЖ-дан 40% мөлшерінде, 20%-дан 22%-ке дейін қосымша ақы көзделетін басқа да ұйымдар мен олардың құрылымдық бөлімшелерде - БЛЖ-дан 23% мөлшерінде қосымша ақылар белгіленеді.
      2. Медицина қызметкерлеріне кезекшілікте болғаны үшін еңбекақы төлеу нақты жұмыс істеген уақыты үшін жүргізіледі. Кезекшілікті ұйымдастыру және оған ақы төлеу тәртібін денсаулық сақтау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді.
      3. Осы қосымшада белгіленген қосымша ақылар мен үстемеақылар ұлттық қауіпсіздік органдары, ішкі істер органдары жүйесінің, Әділет министрлігінің қылмыстық-атқарушы жүйесінің, Қорғаныс министрлігі жүйесінің, Республикалық ұланның мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының әскери және арнайы атағы жоқ медициналық қызметкерлеріне, білім және ғылым, әлеуметтік қамсыздандыру, дене шынықтыру және спорт жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының медицина және ғылыми қызметкерлеріне қолданылады.
      4. Медицина қызметкерлерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы ставкаға сәйкес, алайда бір толық ставкаға белгіленген мөлшерден аспайтын көлемде пропорционалды төленеді.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің     
2002 жылғы 11 қаңтардағы 
N 41 қаулысына  
7-қосымша  

       Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.01.27.  N 89  қаулысымен.

  Әлеуметтік қамсыздандыру мемлекеттік мекемелерінің және қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін төленетін қосымша ақылар

___________________________________________________________________
Р/| Қызметкерлер кәсіп. |  Қосымша   | Қосымша  |     Ескерту
с | терінің, лауазымда. | ақылардың  | ақының   |
N | рының, санаттарының |  түрлері   | мөлшері  |
  |       атауы         |            |          |
___________________________________________________________________
1 |         2           |     3      |    4     |        5
___________________________________________________________________
1.                      Ерекше                  "Қазақстан Республи.
                        жағдайлар               касындағы еңбек
                        үшiн қосымша            туралы" 1999 жылғы
                        ақы                     10 желтоқсандағы
                                                Қазақстан Республи.
                                                касының  Заңына  
                                                сәйкес

1)  Жүйке-неврология.
    лық ауруларға
    (мүгедек-психо.
    хроник) арналған
    интернат-үйлерi.
    нің, ақыл-ойы
    кемiс балаларға
    арналған интер.
    нат-үйлерiнің
    қызметкерлерiне:

    Директорларға,                    БЛЖ-дан
    олардың орынбасар.                30%
    ларына, медицина.
    лық бөлiмi және
    бөлiмшелердің
    меңгерушiлерiне,
    дәрiгерлерге,
    лауазымдық атаула.
    рына қарамастан
    педагогикалық
    қызметкерлерге,
    лауазымдық атау.
    ларына қарамастан
    орта және кiшi
    медициналық
    қызметкерлерге,
    тәрбиешiлерге, аға
    тәрбиешiлерге,
    нұсқаушыларға,
    кiтапхана және клуб
    қызметкерлерiне,
    мәдени шараларды
    ұйымдастырушыларға
    (музыкалық демеушi.
    лерге), үйiрмелер.
    дің жетекшiлерiне,
    ауруларға қызмет
    көрсетушi шаштараз.
    дарға, бөлiмшенің
    iшiндегi жұмыс
    кезiнде электр
    монтерлерi мен
    слесар-сантехник.
    терге, ауруларға
    қызмет көрсетушi
    лифтерлерге,
    сыпырушыларға,
    бөлiмшенiң iшiндегi
    жұмыс кезiнде және
    ауруларға қызмет
    көрсету кезiнде
    барлық кәсіптің
    жұмысшыларына

    шаруашылық, қойма                 БЛЖ-дан
    меңгерушiлеріне,                  25%
    қоймашыларға,
    кастеляншаға, киiм
    және төсек-орын
    жөндеу жөнiндегi
    тiгiншiлерге, аяқ
    киiм жөндеу жұмыс.
    шыларына, ғимарат.
    тарға қызмет көр.
    сету және ағымдық
    жөндеу жөнiндегі
    жұмысшыларға,
    атқосшыларға,
    арбакештерге,
    гардеробшыларға,
    от жағушыларға  

2)  Дене мүшесiнің
    кемiстiгi бар
    балаларға арналған
    интернат-үйлерiнің
    қызметкерлерiне:

     директорларға,                   БЛЖ-дан
    олардың орынбасар.                30%
    ларына, мұғалімдер.
    ге, тәрбиешiлерге,
    аға тәрбиешiлерге,
    дефектолог-мұғалiм.
    дерге, логопед-
    мұғалiмдерге,
    нұсқаушыларға,
    аккомпаниаторларға,
    музыкалық жетекшi.
    лерге, үйiрмелердiң
    жетекшiлерiне,
    мәдени шараларды
    ұйымдастырушыларға

    дәрiгерлерге, орта                БЛЖ-дан 
    және лауазымдық                   25%
    қызмет атауларына
    қарамастан кiшi
    медициналық қызмет.
    керлерге, сондай-ақ
    шаруашылық, қойма
    меңгерушiлерiне,
    қоймашыларға,
    кастеляншаға, киiм
    және төсек-орын
    жөндеу жөнiндегi
    тiгiншiлерге, аяқ
    киiм жөндеу жұмыс.
    шыларына, ғимарат.
    тарға қызмет
    көрсету және ағым.
    дық жөндеу жөнiн.
    дегi жұмысшыларға,
    атқосшыларға,
    арбакештерге,
    гардеробшыларғa,
    от жағушыларға

3)  Мүгедектер мен                    БЛЖ-дан
    қарттарға арналған                25%
    интернат-үйлерiнде
    (жалпы типтегі),
    соғыс және еңбек
    ардагерлерiне
    арналған мекеме.
    лерде жұмыс
    iстейтін басшылар
    мен олардың орын.
    басарларына,
    дәрiгерлерге, орта
    және лауазымдық
    қызмет атауларына
    қарамастан кіші
    медициналық
    қызметкерлерге:
      емдеу-алдын алу
    шараларын және
    мүгедектер мен
    ардагерлердi
    оңалтуды жүргiзгені,
    медициналық қызмет.
    те көрсеткенi үшін

4)  Жүйке-неврологиялық                         Психоневрологиялық
    ауруларға (мүгедек-                         аурулар мен ақыл ойы
    психохроник) арнал.                         кемiс балалармен
    ған интернат-үйле.                          жұмыс істеген
    рiнің жанындағы                             уақытының бәрiне
    қосалқы ауыл
    шаруашылықтарының
    және ақыл-ойы кемiс
    балаларға арналған
    интернат-үйлерiнің
    қызметкерлерiне:

     басшыларға, олар.                БЛЖ-дан
    дың орынбасарла.                  30%
    рына, агрономдарға,
    бригадирлерге,
    есепшiлерге, барлық
    кәсiптегi жұмысшы.
    ларына

5)  Жүйке-неврологиялық
    ауруларға (мүгедек-
    психохрониктерге)
    арналған интернат-
    үйлерінің және
    ақыл-ойы кемiс
    балаларға арналған
    интернат-үйлерінің
    жанындағы емдеу-
    өндiрiстiк (еңбек)
    шеберханаларының
    қызметкерлерiне:
      нұсқаушыларға,                  БЛЖ-дан
    шеберхана басшыла.                30%
    рына, цех бастық.
    тарына, мастерлер.
    ге, барлық кәсiп.
    тегi жұмысшыларына

6)  Мүгедектерге арнал.
    ған бiлiм беру
    ұйымдарының
    қызметкерлерiне:

     Директорларға,                   БЛЖ-дан
    олардың орынбасар.                30%
    ларына, мұғалiм.
    дерге, тәрбиешілер.
    ге, дефектолог-
    мұғалiмдерге,
    логопед-мұғалім.
    дерге, нұсқаушылар.
    ға, өндiрiстiк оқу
    мастерлерiне,
    аккомпаниаторларға,
    музыкалық жетекшi.
    лерге, үйiрмелердің
    жетекшiлерiне,
    мәдени шараларды
    ұйымдастырушыларға,
    логопед-дефектолог.
    тарға 

      Дәрiгерлерге,                   БЛЖ-дан
    орта және лауазым.                25%
    дық қызмет атаула.
    рына қарамастан
    кiшi медициналық
    қызметкерлерге,
    шаруашылық, қойма
    меңгерушiлерiне,
    қоймашыларға,
    кастеляншаға, киiм
    және төсек-орын
    жөндеу жөнiндегі
    тiгiншiлерге, оқу-
    өндірiстiк шебер.
    ханаларының
    инженер-техник
    қызметкерлерiне,
    инструментшiлерге,
    слесарь-сантехник.
    терге, слесарь-элек.
    триктерге, ғимарат.
    тарға қызмет
    көрсету және ағым.
    дық жөндеу жөнiн.
    дегi жұмысшыларға

7)  Әлеуметтiк қамсыз.
    дандыру мекемелерi.
    нiң барлық қызмет.
    керлерiне:

      киiмдер мен                     БЛЖ-дан  
    төсек-орын жуу                    30%
    жөнiндегi машинис.
    терге, аспаздарға,
    ас үй-асхананың
    басқа да қызметкер.
    лерiне, қосалқы
    жұмысшыларға

      дезинфекторларға                БЛЖ-дан
                                      25%

8)  Тұрақты тұратын                   БЛЖ-дан
    орыны жоқ адамдар                 30%
    үшiн әлеуметтiк
    бейімдеу орталығы
___________________________________________________________________
2.  Құрылымдық бөлiм.   Лауазымдық    БЛЖ-дан   "Қазақстан Республи.
    шелердiң басшы-     қызметтердi   20%       касындағы еңбек
    дәрiгерлерiне       қоса атқар.             туралы" 1999 жылғы
    меңгерушiлiгi үшiн  ғаны (қызмет            10 желтоқсандағы
                        көрсету                 Қазақстан Республи.
                        аймағының               касының  Заңы        
                        кеңеюi)
                        немесе
                        атқаратын
                        жұмыс
                        көлемiнің
                        артқаны үшiн
                        қосымша ақы
___________________________________________________________________
3.  Әлеуметтiк                        Тиісті
    қамсыздандыру                     кәсiптегi
    ұйымдарының басшы                 дәрiгердің
    дәрiгерлерiне                     лауазым.
    және олардың                      дық
    дәрiгер-орынбасар.                жалақы.
    ларына өздерi                     сының
    штатында тұратын                  25 %-на
    ұйымдарда жұмыс                   дейiн
    уақытының шегiнде
    негiзгi лауазымы
    бойынша жұмыс
    жүргiзуге рұқсат
    етіледi
___________________________________________________________________
4.  Әлеуметтiк          Уақытша жоқ   Ұйым      Өзiнің жұмыс
    қамсыздандыру       қызметкердің  жұмысының уақытының шегiнде
    ұйымдарының маман.  міндеттерiн   режимін   (негізгi жұмысымен
    дарына, қызметшi.   атқарғаны     ескере    қатар)
    лерi мен жұмысшы.   үшiн          отырып,
    ларына              қосымша ақы   нақты
                                      көлемiне
                                      қарай
___________________________________________________________________
5.  Ғылыми дәрежесi     Ғылыми                  Әлеуметтiк қамсыз.
    бар адамдарға:      дәрежесi                дандыру мекемелерi.
                        үшiн                    нің басшыларына және
                        қосымша ақы            басқа қызметкерлерiне
                                                ғылыми дәрежeci үшiн
    ғылым докторы                     БЛЖ-дан   қосымша ақы тиісті
                                      25%       дипломы бар
                                                болғанда төленеді.
    ғылым кандидаты                   БЛЖ-дан
                                      20%
____________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің     
2002 жылғы 11 қаңтардағы 
N 41 қаулысына  
8-қосымша  

       Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.01.27.  N 89  қаулысымен.

  Мемлекеттік мәдениет және мұрағат ісі мекемелері қызметкерлерінің еңбек жағдайлары үшін төленетін қосымша ақылар

___________________________________________________________________
Р/| Қызметкерлер кәсіп. |  Қосымша   | Қосымша  |     Ескерту
с | терінің, лауазымда. | ақылардың  | ақының   |
N | рының, санаттарының |  түрлері   | мөлшері  |
  |       атауы         |            |          |
___________________________________________________________________
1 |         2           |     3      |    4     |        5
___________________________________________________________________
1.                      Ерекше
                        жағдайлар
                        үшiн қосымша
                        ақы

1)  Кітапханалар, клуб                БЛЖ-дан
    мекемелерi және                   30%
    мұражайлар қызмет.
    керлерiне:
      дене немесе
    ақыл-ой кемiстiгi
    бар оқушылармен
    (тәрбиеленушілер)
    жұмысы үшiн;
      ерекше тәрбие
    жағдайларына мұқтаж
    балалар мен жасөс.
    пiрiмдермен оқушы.
    лар) жұмысы үшін;
      жетiм-балалармен
    және ата-анасының
    қамқорынсыз қалған
    балалармен жұмысы
    үшін;
      қадағалауды қатал
    және күшейтілген
    психиатриялық ауру.
    ханалардағы ауру.
    лармен жұмысы үшiн;
      зағип және саңы.
    рау азаматтармен
    жұмысы үшін

2)  Үңірлерде, катаком.               БЛЖ-дан
    баларда, лабиринт.                20%
    терде және басқа
    соған ұқсас объек.
    тiлерде экскурсия.
    лық қызметтер
    көрсетуді жүзеге
    асыратын экскурсия
    жүргiзушiлерге

3)  Мұрағат мекемелерi.               БЛЖ-дан
    нің басшылары мен                 30%
    мамандарына:
      әртүрлi тарихи
    кезеңдерде (18-ға.
    сырдан бастап
    жасалған құжаттар.
    мен;
      арнаулы білiм
    және құжаттармен
    жұмыс iстеу ереже.
    сiн талап ететiн
    әр түрлі таратушы
    (пергамент, терi,
    мата, қағаз,
    калька, шыны,
    пленка, микрожар.
    нама, дисктерде
    және т.б.)
    құжаттармен;
      аудиовизуалдық
    қор және деректi
    кино фильмқорының
    құжаттарымен;
      мемлекеттiк билiк
    және мемлекеттiк
    басқару органдары.
    ның, оның iшінде
    құпиялық сипаттағы
    құжаттармен;
      елдің бұрынғы
    және қазiргi көрнек.
    тi қайраткерлерінiң
    мұрағатты мұрасының
    құжаттарымен тұрақ.
    ты және тiкелей
    жұмысы үшiн

4)  Қазақстан Республи.               БЛЖ-дан
    касының кiтапхана.                30%
    лар қызметкерлерiне

 
5)  Қазақстан Республи.               БЛЖ-дан
    касының Ұлттық                    20%
    мемлекеттiк кiтап
    палатасының,
    "Әзiрет-Сұлтан"
    Мемлекеттiк тарихи-
    мәдени қорық-мұра.
    жайы, "Жидебай-
    Бөрлi" Абайдың
    Мемлекеттiк тарихи-
    мәдени және әдеби-
    мемориалдық қорық-
    мұражайы
    қызметкерлеріне
___________________________________________________________________
2.  Театр артистері     Кәсіби        ЛЖ-ның    Мәдениет саласында
    мен кино актерле.   шеберлігі     50%-на    берілген қосымша
    ріне                үшiн қосымша  дейін     ақыны төлеудің
                        ақы                     шарты мен тәртібi
    Театр, опера және                           атқарушы орталық
    балет, концерт                              органдармен
    ұйымдастыру                                 тағайындалады
    әртістеріне
___________________________________________________________________
3.  ғылым докторы       Ғылыми дәреже БЛЖ-дан   Аталған қосымша ақы
                        үшiн қосымша  30%       ғылыми-әдiстемелiк
                        ақы                     жұмыс жүргiзетiн
                                                қызметкерлерге,
                                                бiлiктілігi жоғары
                                                ғылыми кадрларды
                                                аттестациялау
                                                саласындағы
    ғылым кандидаты                   БЛЖ-дан   Қазақстан Республи.
    ғылыми дәрежесi                   20%       касының уәкілетті
    бар басшылар мен                            органы берген
    мамандарға                                  тиісті дипломы
                                                болғанда белгіленеді
                                                және негізгі жұмысы
                                                бойынша төленеді.
___________________________________________________________________
4.  Көне басылымдарды,  Еңбегi және   БЛЖ-дан   "Қазақстан Республи.
    құралдарды, кітап.  еңбек         30%       касындағы еңбек
    тарды, қолжазбалар. жағдайлары              туралы" 1999 жылғы
    ды және т.б.        зиянды                  10 желтоқсандағы
    қалпына келтiру     (aca зиянды)            Қазақстан Республи.
    бойынша өндiрiс     және қауiптi            касының Заңына
    болған кезде        (aca зиянды)            сәйкес және еңбек
    бiрегей кiтаптар,   жұмыстармен             жөнiндегi уәкiлеттi
    қолжазбалар, құжат. айналысатын             орган белгiлеген
    тар және археоло.   қызметкер.              Еңбек жағдайлары
    гиялық материалдар  лерге                   зиянды өндiрiстер,
    қорларымен жұмыс    қосымша ақы             цехтар, кәсiптер
    жасайтын республи.                          және қызметтер
    калық мемлекеттiк                           тiзiм (тiзбесi)
    мұражай және                                негiзінде және
    кiтапхана мекемеле.                         уәкілеттi орган
    рiнің, Қазақстан                            белгiлеген
    Республикасының                             тәртіппен.
    Ұлттық мемлекеттік
    кiтап палатасының,
    мемлекеттiк мұрағат
    мекемелерiнің
    басшылары мен
    мамандарына
____________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы       
Үкіметінің           
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 41 қаулысына       
9-қосымша          

       Ескерту. 9-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.24.  N 91 , қосымша жаңа редакцияда - 2004.01.27.  N 89 , 9-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.11.30.  N 1156  (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулыларымен.

  Дене шынықтыру және спорт мемлекеттік мекемелерінің және қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін төленетін қосымша ақылар мен үстемеақылар

___________________________________________________________________
Р/|Қызметкерлер кәсіп. |  Қосымша   | Қосымша  |     Ескерту
с |терінің, лауазымда. | ақылар мен |ақылар мен|
N |рының, санаттарының | үстемеақы. |үстемеақы.|
  |      атауы         |  лардың    | лардың   |
  |                    |  түрлері   | мөлшері  |
___________________________________________________________________
1 |        2           |     3      |    4     |        5
___________________________________________________________________
1. Олимпиадалық дайын.  Жоғары сапалы           Көрсетiлген қосымша
   дау орталығының,     оқу-жаттығу             ақы спортшының алған
   жасөспiрiм-балалар   процесін                орнын дәлелдейтін
   спорттық мектебiнің, тікелей                 (жарыс хаттамасы)
   олимпиадалық iзба.   қамтамасыз              спортшының жетiстiк.
   сарлар дайындайтын   ету үшін                ке жеткен күнiнен
   арнаулы жасөспiрiм-  қосымша                 бастап көрсеткiштері
   балалар мектебінің,  ақылар                  және ұқсас жарыстар
   жасөспiрiм-балалар                           өткенге дейiнгі 
   арнаулы спорт                                (1, 2 немесе 4 жыл)
   мектебiнiң, спорт                            ұзақтық кезеңдегi
   колледждерiнің,                              әрекет eту құжаттары
   спортқа дарынды                              негiзiнде жасалады.
   балаларға арналған                           Көрсетiлген қосымша
   мектеп-интернаттар.                          ақы төлеу шарты
   дың, спорттық                                мен тәртiбi облыс.
   шеберлiктің жоғары                           тардағы дене шынық.
   мектебiнің,                                  тыру және спорттық
   олимпиада iзбасар.                           орталық атқару
   ларын дайындау                               органдары қызметкер.
   орталығының қызмет.                          лерiнің лауазымдық
   керлерiне:                                   нақты тiзiмi бойынша
                                                жасалады. Осы
                                                қосымша ақы төлеу ең
                                                жоғары көрсеткiш
                                                бойынша төленедi.

1)  Олимпиадалық,
    Параолимпиадалық
    ойындарға:
    бiріншi орынға                    ЛЖ-дан
                                      12%
    екіншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      10%
    үшiншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      9%
    төртiншi орынға                   ЛЖ-дан
                                      7%
    бесiншi орынға                    ЛЖ-дан
                                      6%
    алтыншы орынға                    ЛЖ-дан
                                      5% 

2)  әлем чемпионды.
    ғына:
    бiріншi орынға                    ЛЖ-дан
                                      8%
    екіншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      6%
    үшiншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      4%

3)  Азия, Азия
    Параолимпиадалық
    ойындарға әлем
    кубогына:
    бiріншi орынға                    ЛЖ-дан
                                      5%
    екіншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      4%
    үшiншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      3,5%

4)  Азия чемпиондығына,
    әлем кубогы кезеңi.
    не, әлем чемпионды.
    ғына (жастар мен
    жасөспiрiмдер
    арасында), Европа
    чемпиондығына, ТМД
    елдердегi жасөспi.
    рімдердің халық.
    аралық спорттық
    ойындарына, Ресей
    мен Балтық аумақта.
    рындағы және
    Бүкілдүниежүзiлiк
    Универсиадаларға:
    бiріншi орынға                    ЛЖ-дан
                                      3%
    екіншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      2,5%
    үшiншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      2%

5)  Азия чемпиондығына
    (жастар мен жасөс.
    пiрімдер арасында),
    Азия және Орталық
    Азиаттық ойындары
    кубогтарына,
    "Азия Балалары"
    Халықаралық спорт.
    тық ойындарына:
    бiріншi орынға                    ЛЖ-дан
                                      2%
    екіншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      1,5%
    үшiншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      1%

6)  ҚР Параолимпиадалық                         Спорт колледждерінен
    ойындарына, ҚР                              және республикалық
    Спартакиадаларына,                          жоғары спорттық
    республикалық                               шеберлiк ЛЖ-дан 0,5%
    чемпиондықтарына:                           мектептерiнен басқа.
    бiріншi орынға                    ЛЖ-дан
                                      1,5%
    екіншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      1%
    үшiншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      0,5%

7)  Республика чемпион.               ЛЖ-дан    Республикалық
    дығына (жастар мен                1%        олимпиадаларға
    жасөспiрiмдер                               дайындау орталығы,
    арасында)                                   Спорт колледждері
                                                және республикалық
                                                жоғары спорттық
                                                шеберлiк мектептері.
                                                нен басқа.
___________________________________________________________________
2.  Олимпиадалық        чемпиондар              Көрсетiлген қосымша
    дайындау орталығы,  мен спорт.              ақы төлеу шарты
    жасөспiрiм-бала.    тық жарыстар            мен тәртiбi облыс.
    лар спорттық        жеңiмпаздарын           тардағы дене шынық.
    мектебi, жасөспi.   даярлау үшін            тыру және спорт 
    рiм-балалар спорт.  қосымша ақы             орталық атқару 
    тық мектебiнiң,     төлеу                   органдары қызметкер.
    олимпиадалық                                лерiнің лауазымдық 
    iзбасарлар дайын.                           нақты тiзiм бойынша
    дайтын арнаулы                              жасалады. Осы
    жасөспiрiм-балалар                          қосымша ақыны
    мектебінің, жасөс.                          төлеу ең жоғары
    пiрiм-балалар                               көрсеткiш бойынша
    арнаулы спорт                               төленеді.
    мектебiнің, спорт
    колледждерiнің,
    спортқа дарынды
    балаларға арналған
    мектеп-интернаттар.
    дың, спорттық
    шеберлiктің жоғары
    мектебiнің,
    олимпиада iзбасар.
    ларын дайындау
    орталығының спорт
    бойынша жаттықтыру.
    шы оқытушыларына

1)  Олимпиадалық,
    Параолимпиадалық
    ойындарға:
    бiріншi орынға                    ЛЖ-дан
                                      100%
    екіншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      90%
    үшiншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      80%
    төртіншi орынға                   ЛЖ-дан
                                      70%
    бесіншi орынға                    ЛЖ-дан
                                      60%
    алтыншы орынға                    ЛЖ-дан
                                      50%

2)  әлем чемпиондығына:
    бiріншi орынға                    ЛЖ-дан
                                      60%
    екіншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      50%
    үшiншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      40%

3)  Азия, Азия
    Параолимпиадалық
    ойындарға, әлем
    кубогтарына:
    бiріншi орынға                    ЛЖ-дан
                                      50%
    екіншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      40%
    үшiншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      30%

4)  Азия чемпиондығына,
    әлем кубогы кезеңi.
    не, әлем чемпион.
    дығына (жастар мен
    жасөспірiмдер
    арасында), Европа
    чемпиондығына, ТМД
    елдерiндегi жас.
    өспiрiмдердің
    халықаралық спорт.
    тық ойындарына,
    Ресей мен Балтық
    аумақтарындағы және
    Бүкiлдүниежүзiлiк
    Универсиадаларға:
    бiріншi орынға                    ЛЖ-дан
                                      40%
    екіншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      30%
    үшiншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      20%

5)  Азия чемпиондығына
    (жастар мен жас.
    өспiрiмдер арасын.
    да), Азия және
    Орталық Азиаттық
    ойындары кубогта.
    рына, "Азия Бала.
    лары" Халықаралық
    спорттық ойында.
    рына:
    бiріншi орынға                    ЛЖ-дан
                                      30%
    екіншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      20%
    үшiншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      10%

6)  ҚР Параолимпиада.                           Спорт колледжі мен
    лық ойындар, ҚР                             республикалық жоғары
    Спартакиадалары,                            спорт шеберлiгi
    республикалық                               мектебiнен басқа
    чемпионаттарына:
    бiріншi орынға                    ЛЖ-дан
                                      15%
    екіншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      10%
    үшiншi орынға                     ЛЖ-дан
                                      5%

7)  Республика                        ЛЖ-дан    Республикалық
    чемпионаттарында                  10%       олимпиадалық дайын.
    (жастар мен жоғары                          дау орталықтарынан,
    жеткiншектер                                спорт колледждерi
    арасында)                                   мен жоғары спорттық
                                                шеберлiк мектептері.
                                                нен басқа
___________________________________________________________________
3.  Спорттық атағы бар  Спорттық                Спорттық атақ
    спорт бойынша       атағы                   уәкілеттi орталық
    жетекшiлер мен      үшін                    атқарушы органның
    жаттықтырушы-оқыту. үстемеақы               белгiлеген тәртібін.
    шыларға:                                    де беріледі. Осы
     Халықаралық                      БЛЖ-дан   үстемеақы ең жоғары
    кластың спорт                     12%       көрсеткішпен
    шеберi, "Шахмат                             төленедi.
    және шашка жөнiн.
    дегi гроссмейстер"

    "спорт шеберi"                    БЛЖ-дан
                                      10%
___________________________________________________________________
4.  Ғылыми дәрежесi     Ғылыми                  Дене шынықтыру және
    бар дене шынықтыру  дәрежесі                спорт мекемелерiнiң
    және спорт маман.   үшін                    мамандары мен
    дары мен жетекшi.   қосымша ақы             жетекшілерiне
    лерiне:                                     тиiстi дипломы бар
                                                болған кезде ғылыми
      ғылым докторы                   БЛЖ-дан   дәрежесi үшiн
                                      25%       қосымша ақы төленеді
      ғылым кандидаты                 БЛЖ-дан
                                      20%
 
5.                                    Кәсiби           Осы қосымша
                                      (педагогика      ақыны
                                      -лық)            төлеудiң
                                      шеберлiгi        тәртiбi мен
                                      үшін             шарттарын
                                      қосымша          дене
                                      ақы              шынықтыру
      1) Республикалық маңызы         ЛЖ-дан           және спорт
         бар спорт ұйымдары-          70 %-            саласындағы
         ның: штаттық ұлттық          115 %            орталық
         командалар мен спорт                          атқарушы
         резервi дирекциялары-                         орган
         ның, олимпиадалық                             белгiлейдi
         дайындау орталықтары-
         ның, жоғары спорттық
         шеберлiк мектептерiнiң,
         спорттағы дарынды
         балаларға арналған
         мектеп-интернаттарының,
         Республикалық спорт
         колледжiнiң басшылары
         мен олардың орынбасар-
         ларына; 
      2) Штаттық ұлттық                       ЛЖ-дан
         командалар мен спорт                 55%-
         резервi дирекцияла-                  115%
         рының мемлекеттiк
         жаттықтырушылары,
         бас жаттықтырушылары,
         аға жаттықтырушылары
         мен спорт түрлерi
         бойынша жаттықтырушылары                               
____________________________________________________________________

      Ескерту:
      1. Жұмыс уақытынан тыс кездерде ұйымдастырылып өткiзiлетін спорттық жарыстарда спорттық жарыстар мен оқу-жаттығу жиындарында қызмет көрсеткенi үшiн медициналық қызметкерлердің еңбекақысы лауазымдық жалақысы негiзiнде нақты жұмыс iстеген сағаты көлемiнде төленедi.
      2. Спорт соттарының еңбекақысы:
      спорт ойындарының түрлерiнен басқа бiр күндiк спорт жарысына және бiр ойынға қызмет көрсеткенi үшін, бiрақ барлық спорт түрлерi бойынша спорттық жарыстардың бiр күнде екi ойыннан артық емес, күнтiзбелiк жоспар бойынша өткiзiлетін спорттық шараларды ұйымдастыруға төленедi:
      Халықаралық санаттағы сотқа                БЛЖ-дан 15%
      Жоғары санаттағы импорт бойынша халықтық
      сотқа                                      БЛЖ-дан 12%
      Спорт бойынша халықтық сотқа               БЛЖ-дан 10%
      1 санаттағы сотқа                          БЛЖ-дан 8%
      спорт бойынша сотқа                        БЛЖ-дан 7%
      3. Спорттық ойын түрлерi бойынша бекiтiлген облыстардағы дене шынықтыру және спорт саласындағы орталық атқарушы органдарға, спорттық ойын түрлерiнен жаттықтырушы-оқытушыларға, спорттық жарыстар жеңiмпаздары мен чемпиондарын даярлау және жоғары сапалы оқу-жаттығу процесiн тiкелей қамтамасыз ету үшiн қосымша ақы төлеу шарттары мен тәртiптерi.
      4. ҚР Спартакиадалары, Параолимпиадалық ойындар, республика чемпионаттарының жоғары сапалы оқу-жаттығу процестерiн тiкелей қамтамасыз ету үшiн қосымша ақы төленеді, спорттық шеберлiктiң жоғары мектебi мен спорт колледждерi, республикалық олимпиадалық даярлау орталығының қызметкерлерiне таратылмайды.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2002 жылғы 11 қаңтардағы 
N 41 қаулысына   
10-қосымша   

       Ескерту. 10-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.24.  N 91 , қосымша жаңа редакцияда - 2004.01.27.  N 89  қаулыларымен.

  Қазақстан Республикасының Қорғаныс Министрлігі мемлекеттік мекемелерінің және қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін төленетін қосымша ақылар мен үстемеақылар

___________________________________________________________________
Р/|Қызметкерлер кәсіп. |  Қосымша   | Қосымша  |     Ескерту
с |терінің, лауазымда. | ақылар мен |ақылар мен|
N |рының, санаттарының | үстемеақы. |үстемеақы.|
  |      атауы         |  лардың    | лардың   |
  |                    |  түрлері   | мөлшері  |
___________________________________________________________________
1 |        2           |     3      |    4     |        5
___________________________________________________________________
1.  Сотталғандарға      Ерекше
    қызмет көрсету      жағдайлар     БЛЖ-дан
    жөніндегi жұмыс.    үшiн          20%
    тармен айналысатын  қосымша ақы
    тәртіптiк
    батальондардың
    қызметкерлерi
___________________________________________________________________
2.  Әскери-малдәрiгер.                БЛЖ-дан
    лік мeкeмелердің                  25%
    қызметкерлерiне
    жұқпалы аурулардың
    тiрi қоздырғыштары.
    мен немесе ауру
    малдармен, ауру
    тудыратын вирус.
    тармен жұмыс
    iстегенi үшiн
___________________________________________________________________
3.  Әскери комиссариат. Ерекше
    тардың жұмылдыру    жағдайлар
    жұмыстарына тарты.  үшін
    латын мамандары     қосымша ақы
    мен қызметшiлерiне
    жұмылдыру жұмыста.
    рының мынадай
    стажы болғанда:
      1 жылдан 2 жылға                БЛЖ-дан
      дейін                           10%
      2 жылдан 4 жылға                БЛЖ-дан
      дейін                           15%
      4 жылдан жоғары                 БЛЖ-дан
                                      20%
___________________________________________________________________
4.  Жер астындағы:                              Мемлекеттік басқару
                                                органы бекітетін
      3 метрге дейін                  БЛЖ-дан   тізбе бойынша
                                      25%
      3 метрден артық                 БЛЖ-дан
    үңгірленген объекті.              30%
    лерде жұмыс iстей.
    тiн қызметкерлерге
___________________________________________________________________
5.  Күзет қарулары мен   Қару-жарақты, БЛЖ-дан
    оқ дәрiлердi         оқ-дәрiлерi,  40%
    жөндеумен, қабылдап  әскери
    алумен, сақтаумен    техниканы,
    және оларды күзетудi мүлiктi
    қамтамасыз етумен;   сақтауды
                         қамтамасыз
      қару-жараққа,      ету жөнiн.    БЛЖ-дан
    оқ-дәрiлерге, соғыс  дегi ерекше   30%
    техникасына, мүлiк.  жағдайы үшін
    ке есеп жүргiзумен   қосымша ақы
    тікелей айналысатын
    қызметкерлерге
___________________________________________________________________
6.  Әскери бөлiмдер     Парашютпен    БЛЖ-дан   Секiру нормаларын
    қызметкерлерiне     секiргенi     10%       орындауына қарай
                        үшiн                    мемлекеттiк басқару
                        үстемеақы               органы бекiткен
                                                тәртiппен және тізбе
                                                бойынша
___________________________________________________________________
7.  Тұрақты әскери      Тұрақты       БЛЖ-дан   Мемлекеттік басқару
    даярлықты тiкелей   әскери        20%       органы бекiткен
    қамтамасыз етушi    даярлықты               тiзбе бойынша
    әскери бөлiмдер     қамтамасыз
    мен мекемелердің    еткені
    қызметкерлерiне     үшін
                        үстемеақы
___________________________________________________________________
8.  Жауынгерлiк кезек.  Жауынгерлiк   БЛЖ-дан   Жауынгерлiк есеп-
    шiлiктi тiкелей     кезекшiлiктi  15%       топтар мен жауынгер.
    қамтамасыз етушi    атқарғаны               лiк кезекшiлiктi
    қызметкерлерге      үшiн                    атқару командалары
                        үстемеақы               құрамына енгiзілетiн
                                                әскери бөлiмдер мен
                                                қызметкерлердің
                                                лауазымдары тiзбесiн
                                                мемлекеттiк басқару
                                                органы бекiтедi
___________________________________________________________________
9.  Жүргiзушiлерге      Тiркемесi бар БЛЖ-дан
    тiркемесi бар       автомобиль.   30%
    автомобильдерде     дерде жұмыс
    жұмыс істегені      iстегенi
    үшін                үшін
                        үстемеақы
___________________________________________________________________
10. Негiзгi жұмысынан   Бригадаға
    босатылмаған жұмыс. басшылық
    шыларға бригаданы   еткенi үшін
    басқарғаны үшiн     қосымша ақы

      бригада құрамында               БЛЖ-дан
    10 адамға дейiн                   20%
    болса
      бригада құрамында               БЛЖ-дан
    10 адамнан артық                  35%
____________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің       
2002 жылғы 11 қаңтардағы  
N 41 қаулысына     
11-қосымша    

       Ескерту. 11-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.24.  N 91 , қосымша жаңа редакцияда - 2004.01.27.  N 89  қаулыларымен.

  Ұлттық қауіпсіздік органдары жүйесі мемлекеттік мекемелерінің және қазыналық кәсіпорындары қызметкерлерінің еңбек жағдайлары үшін төленетін қосымша ақылар мен үстемеақылар

___________________________________________________________________
Р/|Қызметкерлер кәсіп. |  Қосымша   | Қосымша  |     Ескерту
с |терінің, лауазымда. | ақылар мен |ақылар мен|
N |рының, санаттарының | үстемеақы. |үстемеақы.|
  |      атауы         |  лардың    | лардың   |
  |                    |  түрлері   | мөлшері  |
___________________________________________________________________
1 |        2           |     3      |    4     |        5
___________________________________________________________________
1.  Tepгeу изоляторла.  Ерекше        БЛЖ-дан   Мемлекеттік басқару
    рында тұрақты жұмыс жағдайлар     30%       органы бекітетін
    iстейтiн қызметкер. үшiн қосымша            тізбе бойынша
    лерге               ақы
____________________________________________________________________
2.  Мамандарға жұқпалы                БЛЖ-дан   Мемлекеттік басқару
    аурулардың тiрi                   25%-ке    органы бекітетін
    қоздырғыштарымен                  дейін     тізбе бойынша
    немесе ауру малдар.
    мен, ауру тудыратын
    вирустармен жұмыс
    iстегенi үшiн
____________________________________________________________________
3.  Қазақстан Республи. Тұрақты       БЛЖ-дан   Мемлекеттік басқару
    касы ҰҚК Шекара     әскери        20%       органы бекітетін
    қызметi мекемелерi. даярлықты               тізбе бойынша
    нің тұрақты әскери  қамтамасыз
    даярлықты тiкелей   еткені
    қамтамасыз eтушi    үшін
    қызметкерлерiне
___________________________________________________________________

  

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің        
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 41 қаулысына     
12-қосымша    

       Ескерту. 12-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.24.  N 91 , қосымша жаңа редакцияда - 2004.01.27.  N 89  қаулысымен.

  Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі жүйесінің, Әділет министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесінің мемлекеттік мекемелерінің және қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін төленетін қосымша ақылар мен үстемеақылар

___________________________________________________________________
Р/|Қызметкерлер кәсіп. |  Қосымша   | Қосымша  |     Ескерту
с |терінің, лауазымда. | ақылар мен |ақылар мен|
N |рының, санаттарының | үстемеақы. |үстемеақы.|
  |      атауы         |  лардың    | лардың   |
  |                    |  түрлері   | мөлшері  |
___________________________________________________________________
1 |        2           |     3      |    4     |        5
___________________________________________________________________
1.  Қызметкерлерге      Ерекше
    мынадай мекемелер.  жағдайлар
    дегi еңбегі үшін:   үшiн қосымша
                        ақы
    қатаң тәртіптегі                  БЛЖ-дан
    түзеу колонияла.                  13%
    рындағы
    ерекше тәртіптегі                 БЛЖ-дан
    түзеу колонияла.                  15%
    рындағы
    түрмелердегi                      БЛЖ-дан
                                      15%-ке
                                      дейiн

    ауруханалар мен
    бас еркiнен айрыл.
    ғандарды емдеу
    үшiн құрылған
    басқа мекемелердегi:

    а) сот үкiмiмен бас               БЛЖ-дан
    еркiнен айыруды                   15%
    қатаң тәртіптегі
    немесе ерекше және
    қатаң тәртiп қоса
    алынған түзеу
    колонияларында өтеу
    белгiленген емделу.
    шiлердің саны
    мекеменiң толу
    лимитiнің (төсек
    орындары санының)
    50 пайызынан
    астамын құраған
    жағдайда

    б) сот үкiмiмен                   БЛЖ-дан
    бас еркiнен айыруды               15%
    ерекше тәртіптегi
    түзеу колонияла.
    рында өтеу белгi.
    ленген емделушiлер.
    дің саны мекеменің
    толу лимитiнің
    (төсек орындары
    санының) 50 пайызы.
    нан астамын құраған
    жағдайда

    тергеу изоляторла.                БЛЖ-дан   Көрсетiлген қосымша
    рындағы, түзеу                    15%       ақы туберкулезбен
    мекемелерiндегi                             ауыратындарды
    және олардың                                ұстауға толық
    учаскелерiндегі,                            арналмаған мекеме.
    туберкулезбен,                              лердің, айлық
    ЖҚТБ-мен ауыратын                           жұмыс уақыты
    және АҚТҚ жұқтырған                         нормасының кемінде
    сотталғандарды                              50% ЖҚТҚ-мен
    ұстау және амбула.                          ауыратын және АҚТҚ
    торлық емдеу үшін                           жұқтырған сотталған.
    apнaйы құрылған                             дармен жұмыс
    eмдeу құқығындағы                           iстейтiн
    мекемелердегі,                              қызметкерлерiне
    ауруханалардағы                             белгiленеді

    түзеу мекемелерiн.                БЛЖ-дан   Медициналық, педаго.
    дегі, тергеу изоля.               25%       гикалық қызметкер.
    торларындағы,                               лер, сауда және
    уақытша ұстау изо.                          қоғамдық тамақтан.
    ляторларындағы                              дыру қызметкерлерi,
                                                сондай-ақ осы
                                                қосымшаның 2-6
                                                тармақтарында сана.
                                                маланған қызметкер.
                                                лер бұған қосылмайды
___________________________________________________________________
2.  Түзеу мекемелері.                 БЛЖ-дан
    нің, тергеу изоля.                20%
    торларының кiтапха.
    на және клуб қызмет.
    керлерiне
___________________________________________________________________
3.  Түзеу мекемелері.                 БЛЖ-дан
    нің, тергеу изоля.                20%
    торларының қоғамдық
    тамақтандыру
    (сотталғандарға
    арналған асхананың
    меңгерушiсiне, бас
    аспазына және
    аспазына), сауда
    (сотталғандарға
    арналған дүкеннiң
    сатушысына)
    қызметкерлеріне
___________________________________________________________________
4.  Түзеу мекемелері.                 БЛЖ-дан
    нің (оның iшiнде                  40%
    балалар үйлерiнің),
    тергеу изоляторла.
    рының, уақытша
    ұстау изоляторлары.
    ның, сотталғандары
    емдеуге арналған
    емханалардың меди.
    циналық қызметкер.
    леріне
___________________________________________________________________
5.  Түзеу мекемелерi.                 БЛЖ-дан
    нің (оның ішінде                  30%
    балалар үйлерiнің),
    тергеу изолятор.
    ларының, сотталған.
    дары емдеуге
    арналған аурухана.
    лардың фармацевти.
    калық қызметкерле.
    рiне
___________________________________________________________________
6.  Түзеу мекемелерi                  БЛЖ-дан
    ауруханаларының                   25%
    басқа қызметкер.
    лерiне
___________________________________________________________________
7.  Мына мекемелерi     Ерекше
    қызметкерлерiне:    жағдайлар
                        үшiн
                        қосымша ақы

    белгiлi тұратын
    мекен-жайы, құжат.
    тары жоқ адамдарға
    арналған қабылдап
    тарату мекемелерi.
    нің;

    кәмелетке толмаған.               БЛЖ-дан
    дарды уақытша                     30%
    оқшаулау, бейiмдеу
    және оңалту орталық.
    тарының, әкiмшілік
    тәртiппен тұтқын.
    далған адамдарға
    арналған арнаулы
    қабылдау орынының;

    медициналық
    айықтырғыштың
    (дезинфекторларды
    қоспағанда)
___________________________________________________________________
8.  Мекемелердiң        Ерекше        БЛЖ-дан
    дезинфекторларына   жағдайлар     45%
                        үшiн
                        қосымша ақы
____________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің     
2002 жылғы 11 қаңтардағы 
N 41 қаулысына  
13-қосымша  

       Ескерту. 13-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 
2002.07.30. N  854 , 2003.01.24.  N 91 , қосымша жаңа редакцияда - 2004.01.27.  N 89  қаулыларымен.

  Төтенше жағдайлар жөніндегі органдар жүйесінің мемлекеттік мекемелерінің және қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін төленетін қосымша ақылар мен үстемеақылар

___________________________________________________________________
Р/|Қызметкерлер кәсіп. |  Қосымша   | Қосымша  |     Ескерту
с |терінің, лауазымда. | ақылар мен |ақылар мен|
N |рының, санаттарының | үстемеақы. |үстемеақы.|
  |      атауы         |  лардың    | лардың   |
  |                    |  түрлері   | мөлшері  |
___________________________________________________________________
1 |        2           |     3      |    4     |        5
___________________________________________________________________
1.                      Ерекше
                        жағдайлар
                        үшiн қосымша
                        ақы

1)  "Қазселденқорғау"                 БЛЖ-дан   Лауазымдардың нақты
    мемлекеттiк меке.                 40%       тізбесі бойынша
    месiнің және оның                           көрсетілген қосымша
    бөлiмшелерiнің,                             ақы төлеудің тәртібi
    оның iшiнде қауіп.                          мен шарттарын
    тi дүлей табиғи                             төтенше жағдайларды
    құбылыстарды (жер                           болдырмау және жою
    сiлкiну, сел                                саласындағы орталық
    тасқындары, қар                             атқарушы орган
    көшкiндерi және                             белгілейді
    басқаны) қадаға.
    лаумен және олар
    туралы хабарлау.
    мен айналысу
    қызметiн ұйымдас.
    тыратын және
    зерттеп тексеру.
    лерге, оның
    iшiнде әуе кеме.
    лерiндегі, жолы
    қиын, алыс шалғай.
    дағы, климат және
    географиялық,
    сондай-ақ профилак.
    тикалық жағдайлары
    күрделі биік таулы
    аймақтарда орналас.
    қан қазіргi аумақ.
    тардағы зерттеп
    тексерулерге;
    төтенше жағдайлар
    болған кезде және
    оларды жою кезіндегi
    авариядан құтқару
    және жөндеу-қалпына
    келтiру iс-шарала.
    рына қатысатын
    "Болжам" ғылыми-
    өндiрiстiк кешенi.
    нің мамандарына,
    қызметшiлеріне,
    жұмысшыларына.

2)  Химиялық, радиация.               Өмiрге
    лық улану аймақта.                қатерлi
    рында, биiк таулы                 шұғыл
    және баруы қиын                   жағдай.
    аудандарда, табиғи                дағы
    және техногендiк                  жұмыс.
    сипаттағы төтенше                 тың әр
    жағдайларды жоюда,                сағаты
    арнаулы жабдықтар.                үшін
    ды қолданумен                     сағаттық
    байланысты күрделi                ставкадан
    нысандарда, тiкұшақ               35%
    техникасымен десант
    түсiру, өмiр үшiн
    аса қатерлi кезде
    төтенше және жедел
    авариялық-құтқару,
    iздестiру-құтқару
    жұмыстарын тiкелей
    жүргізу кезіндегi
    кәсіптiк авариялық-
    құтқару қызметтерi
    мен құрамалардың
    құтқарушыларына

3)  Гнустар мен құрт-                 БЛЖ-дан   Гнустар мен құрт-
    құмырсқа және кене                15%       құмырсқа және
    тараған аудандарда                          кене тараған
    орналасқан бөлімше.                         аудандарға жатқызу.
    лердің қызметкер.                           дың тәртібін
    лерiне                                      азаматтардың
                                                денсаулығын қорғау
                                                саласындағы уәкілет.
                                                ті атқарушы орталық
                                                орган белгілейді
___________________________________________________________________
2.  Кәсiби авариялық-   Құтқару және  Күту және Қазақстан Республи.
    құтқару қызметтерi  жедел         ұдайы     касының "Авариялық-
    мен құрылымдарының  жұмыстарды    даярлық   құтқару қызметі
    құтқарушыларына     жүзеге асыру  режимін.  және құтқарушылардың
                        кезеңінде     дегі      мәртебесі туралы"
                        төтенше       кезекші.  1997 жылғы 27
                        жағдайларға   ліктің    наурыздағы  Заңына
                        баруға        әр сағаты сәйкес кәсiби
                        тұрақты       үшін      авариялық-құтқару
                        әзірлігі      сағаттық  қызметi мен
                        үшін          ставкадан құрамалар құтқару.
                        үстемеақы     25%       шыларының құтқару
                                                жұмыстарын және
                                                шұғыл жұмыстарды
                                                жүзеге асыру
                                                кезеңінде күту және
                                                құтқару жұмыстары
                                                мен шұғыл жұмыстарға
                                                аттануға ұдайы
                                                дайын болу
                                                режимінде кезекшi.
                                                лiк өтеу уақыты
                                                кезекшіліктің әр
                                                сағаты үшiн сағаттың
                                                төрттен бiрi
                                                мөлшерінде
                                                есептелінедi.
___________________________________________________________________
3.                      Ауыр (аса               "Қазақстан Республи.
                        ауыр) қол               касындағы еңбек
                        еңбегiмен               туралы" 1999 жылғы
                        және еңбек              10 желтоқсандағы
                        жағдайлары              Қазақстан Республи.
                        зиянды                  касының  Заңына
                        (ерекше                 сәйкес және
                        зиянды) және            (немесе) еңбек
                        қауiпті                 жөніндегi уәкілеттi
                        (ерекше                 орган белгiлеген
                        қауiпті)                Еңбек жағдайлары
                        жұмыстармен             зиянды өндiрiстер,
                        айналысатын             цехтар, кәсiптер мен
                        қызметкерлер.           лауазымдар тiзiмiнiң
                        ге үстемеақы            (тiзбесiнің)
                                                негізiнде.
                                                Аталған үстемеақы
                                                еңбек жағдайлары
                                                зиянды жұмыстарға
                                                қатысу дәрежесiне
                                                байланысты төленедi

    "Қазселденқорғау"                 БЛЖ-дан
    пунктiнiң бас                     34%
    диспетчерлерiне,
    облыстық, аймақтық
    басқармалар пункт.
    терiнің диспетчер.
    лерiне, атауларына
    қарамастан инженер-
    техникалық қызмет.
    керлерiне, оның
    iшiнде зиянды
    жұмыс жағдайларын.
    дағы жұмыстарға
    қатысу деңгейiне
    қарай көрсетiлген
    құрылымдық бөлiм.
    шелердің бастық.
    тарына

    "Қазселденқорғау"                 БЛЖ-дан
    пайдалану басқар.                 22%
    маларының, қадаға.
    лау постыларының,
    патрульдық-постылық
    қызметiнің, радио.
    желiсi байланыс
    учаскелерiнің
    қызметкерлерiне

    Атауларына қара.                  БЛЖ-дан
    мастан, радиостан.                22%
    циялармен жұмыс
    iстейтiн қызмет.
    керлерге, оның
    iшiнде, зиянды
    еңбек жағдайла.
    рындағы жұмыстарға
    қатысу деңгейiне
    қарай көрсетiлген
    құрылымдық бөлiм.
    шелердiң бастық.
    тарына

    "Қазселқорғау"                    БЛЖ-дан
    пайдалану басқарма.               30%
    ларының УКВ, УВУ,
    СВЧ - сәуле тарату
    көздерi бар жабдық.
    тарда жұмыс iстей.
    тiн қызметкерлерiне
___________________________________________________________________
4.  Кәсiптiк авария.    Сыныптық                Құтқарушыларға
    лық-құтқару қызмет. үшiн                    сыныптық беру және
    терiнің және        үстемеақы               сыныптығын растаудың
    құрамаларының құт.                          уәкілеттi атқарушы
    қарушыларына:                               орталық орган
                                                бекіткен тәртібіне
      3-класты                        БЛЖ-дан   сәйкес.
    маман-құтқарушы                   20%       Сыныптылық үшін
                                                төлем құтқарушының
      2-класты маман-                 БЛЖ-дан   кітапшасындағы
    құтқарушы                         30%       жазуларға сәйкес
                                                жүргізіледі
      1-класты маман-                 БЛЖ-дан
    құтқарушы                         40%

      халықаралық                     БЛЖ-дан
    сыныпты маман-                    60% 
    құтқарушы
___________________________________________________________________
5.  Кәсiптiк авария.    Еңбек                   Қазақстан Республи.
    лық-құтқару         сіңірген                касының "Авариялық-
    қызметтердің және   жылдары                 құтқару қызметi және
    құрылымдардың       үшін                    құтқарушылардың
    құтқарушыларына     үстемеақы               мәртебесi туралы"
    еңбек сіңірген                              1997 жылғы 27
    жылдарының стажына                          наурыздағы  Заңына
    қарай:                                      сәйкес
      3 жылдан астам                  ЛЖ-дан
                                      15%

      5 жылдан астам                  ЛЖ-дан
                                      20%

      10 жылдан астам                 ЛЖ-дан
                                      30%

      15 жылдан астам                 ЛЖ-дан
                                      40%

      20 жылдан астам                 ЛЖ-дан
                                      50%
___________________________________________________________________
6.  "Қазселденқорғау"   Ғылыми                  Қазақстан Республи.
    және "Болжам"       дәрежесі                касының "Ғылым
    ғылыми-болжау       үшін                    туралы" 2001 жылғы
    кешенi мемлекеттiк  қосымша ақы             9 шілдедегi  Заңына
    мекемелерi басқар.                          сәйкес. Көрсетiлген
    маларының мемлекет.                         қосымша ақы
    тiк тапсырысты                              Қазақстан Республи.
    орындаушы және                              касының жоғары
    ғылыми дәрежесi бар                         бiлiктi ғылыми кадр.
    қызметкерлерiне:                            ларды аттестациялау
                                                саласындағы уәкi.
    ғылым кандидаты                   1 АЖТМ*   леттi органы берген
                                                тиiстi дипломы
                                                болғанда белгiленеді
                                                және негiзгi жұмысы
                                                бойынша жүргізiледi.
                                                Ұйымдар қызметкер.
    ғылым докторы                     2 АЖТМ*   лерiне бұл қосымша
                                                ақылар, егер басшы
                                                және педагогикалық
                                                лауазымдағы олардың
                                                қызметi бейiнi
                                                бойынша ғылыми
                                                дәрежесiне сәйкес
                                                келген жағдайда
                                                белгiленедi.
____________________________________________________________________

      *АЖТМ - заңнамалық кесiммен белгiленген айлық жалақының төменгі мөлшерi

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 41 қаулысына     
 14-қосымша     

       Ескерту. 14-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.24.  N 91 , қосымша жаңа редакцияда - 2004.01.27.  N 89  қаулыларымен.

  Ұлттық қауіпсіздік органдары, құқық қорғау органдары, Қарулы Күштер, басқа да әскерлер мен әскери құрамалар, мемлекеттік өртке қарсы қызмет жүйесінің мемлекеттік мекемелерінің және қазыналық кәсіпорындарының әскери қызметшілері мен қызметкерлері болып табылмайтын қызметкерлеріне бірыңғай еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

___________________________________________________________________
Р/|Қызметкерлер кәсіп. |  Қосымша   | Қосымша  |     Ескерту
с |терінің, лауазымда. | ақылар мен |ақылар мен|
N |рының, санаттарының | үстемеақы. |үстемеақы.|
  |      атауы         |  лардың    | лардың   |
  |                    |  түрлері   | мөлшері  |
___________________________________________________________________
1 |        2           |     3      |    4     |        5
___________________________________________________________________
1.  Шифрлау байланысы   Шифрлау
    қызметтерiндегі     байланысы
    жұмысы үшiн маман.  қызметтегi
    дар мен қызметші.   жұмысы үшiн
    лерге, шифр қызмет. қосымша ақы
    керлерi мен ҚБҚ
    бөлiмшелерiнiң
    және ҚБҚ шифрлеу
    техникасын жөндеу.
    мен айналысатын
    қызметкерлерге
    шифр қызметi мен
    ҚБҚ бөлiмшелерін.
    дегi жұмыс
    стажына қарай:

      1 жылдан жоғары                 БЛЖ-дан
                                      20%
      3 жылдан жоғары                 БЛЖ-дан
                                      30%
      5 жылдан жоғары                 БЛЖ-дан
                                      40%
___________________________________________________________________
2.  Жүк және жеңiл      Сыныптық
    автомобильдердің,   біліктілігі
    автобустардың       үшін
    жүргiзушiлерiне     үстемеақы
    сыныптық бiлiктi.
    лiгi үшiн:

      "I сыныпты                      БЛЖ-дан
    жүргізушi" (В,С,Д,                35%
    Е санаттары
    болғанда)

      "II сыныпты                     БЛЖ-дан
    жүргізушi" (В,С,Е                 20%
    санаттары немесе
    B,С,Д немесе Д
    (Д және E болғанда)
___________________________________________________________________
3.  Қарулы Күштерде,    Қарулы                  Еңбек сіңірген
    басқа әскерлерде    Күштерде,               жылдары үшін
    және әскери құрама. басқа                   үстемеақыны белгі.
    ларда Ұлттық қауіп. әскерлерде              леудің тәртібі мен
    сiздік органдары,   және әскери             шарттарын уәкілетті
    құқық қорғау орган. құрамаларда,            атқарушы орган
    дары, мемлекеттік   құқық қорғау            белгілейді
    өрт сөндiру қызметi органдары,
    жүйесіндегi еңбек   мемлекеттік
    сіңірген мынадай    өрт сөндіру
    жылдары үшiн:       қызметi
                        жүйесіндегi
                        жұмысы үшiн
                        үстемеақы

      3 жылдан жоғары                 ЛЖ-дан
                                      10%

      5 жылдан жоғары                 ЛЖ-дан
                                      15%

      10 жылдан жоғары                ЛЖ-дан
                                      20%

      15 жылдан жоғары                ЛЖ-дан
                                      30%

      20 жылдан жоғары                ЛЖ-дан
                                      40%
___________________________________________________________________
4.                      Ауыр (ерекше            "Қазақстан Республи.
                        ауыр), қол              касындағы еңбек
                        еңбегінде               туралы" 1999 жылғы
                        және зиянды             10 желтоқсандағы
                        (ерекше                 Қазақстан Республи.
                        зиянды),                касының  Заңына
                        қауiптi                 сәйкес еңбек
                        (ерекше                 жөнiндегi уәкiлеттi
                        қауiптi)                орган белгiлеген
                        жұмыстарда              Еңбек жағдайлары
                        iстейтiн                зиянды өндiрiстер,
                        қызметкер.              цехтар, кәсiптер
                        лерге                   мен лауазымдардың
                        қосымша ақы             тiзiмi (тiзбесi)
                                                негiзiнде

1)  Мамандарға,                       БЛЖ-дан
    қызметшiлер мен                   22-34%
    жұмысшыларға

2)  Арнаулы техникамен                БЛЖ-дан
    және бұйымдармен                  25%
    ұдайы жұмыс iстей.
    тiн қызметкерлерге

3)  Дезинфекциялаушы                  БЛЖ-дан
    заттарды пайдала.                 22%
    нып жұмыс істейтін
    үй қызметшілеріне,
    қоқыс құбырларының
    жұмыскерлеріне,
    аумақ жинаушыларға

      Yй сыпырушыларға:

      дезинфекциялаушы                БЛЖ-дан
    заттарды пайдаланып               20%
    өндiрістiк және
    қызмет ғимараттарын
    тазалаушы;

      дезинфекциялаушы                БЛЖ-дан
    заттарды пайдаланып               30%
    дәретханаларды
    тазалаушы;
___________________________________________________________________
5.  Мамандарға, қызмет. Лауазымдарды  ЛЖ-дан    "Қазақстан Республи.
    шiлерге және        қоса атқар.   50%       касындағы еңбек
    жұмысшыларға        ғаны (қызмет  дейін     туралы" Қазақстан
                        көрсету                 Республикасының
                        аймағының                Заңына  сәйкес.
                        кеңеюi) және            Көрсетiлген қосымша
                        уақытша бол.            ақы басшылар мен
                        маған қызмет.           оның орынбасарларына
                        кердің                  қолданылмайды
                        мiндеттерiн
                        орындағаны
                        үшiн қосымша
                        ақы
___________________________________________________________________
6.  Мемлекеттік және    Еңбектің      БЛЖ-дан   Қазақстан Республи.
    қызметтiк құпия.    ерекше        25%       касының "Мемлекет.
    лары бap құпия      жағдайлары              тік  құпиялар
    және өте құпия      үшін                    туралы" 1999 жылғы
    құжаттармен тұрақ.  (мемлекеттiк            15 наурыздағы,
    ты жұмыс iстейтiн   құпияларға              Қазақстан Республи.
    мамандарға          рұқсат                  касы Президентiнiң
                        болуына және            "Қазақстан Республи.
                        қосымша                 касының 2000-2003
                        жауапкерші.             жылдарға арналған
                        лігiне                  мемлекеттік құпия.
                        байланысты              ларды қорғауды
                        кейбiр                  қамтамасыз ету
                        құқықтары               жөнiндегi мемлекет.
                        шектелгенi              тiк бағдарламасын
                        үшін)                   бекіту туралы"
                        қосымша ақы              Жарлығына  сәйкес
___________________________________________________________________
7.  Байланыс бөлімше.   Арнайы хаттар БЛЖ-дан
    лерiнің қызметкер.  мен мерзiмдiк 30%
    лерiне              баспаны       аспайды
                        жiбергені
                        үшiн
                        үстемеақы
___________________________________________________________________
8.  Жүргiзушiлерге      Тiркемесi бар БЛЖ-дан
    тiркемесi бар       автомобиль.   30%
    автомобильдерде     дерде 
    жұмыс істегенi      жұмыс iстегенi
    үшін                үшiн
                        қосымша ақы
___________________________________________________________________
9.  Жұмысшыларға,       Басшылық
    негiзгi жұмысынан   үшін қосымша
    босатылмай, брига.  ақы
    даға басшылық
    жасағаны үшiн:

      бригада құрамында               БЛЖ-дан
   10 адамға дейiн                    20%
   болса

      бригада құрамында               БЛЖ-дан
   10 адамнан артық                   35%
   болса
____________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің       
2002 жылғы 11 қаңтардағы  
N 41 қаулысына   
15-қосымша   

       Ескерту. 15-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.24.  N 91 , қосымша жаңа редакцияда - 2004.01.27.  N 89 , 15-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.11.30. N  1156  (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулыларымен.

  Сот сараптамасы орталығы мемлекеттік мекемелері қызметкерлерінің еңбек жағдайлары үшін төленетін
қосымша ақылар

___________________________________________________________________
Р/|Қызметкерлер кәсіп. |  Қосымша   | Қосымша  |     Ескерту
с |терінің, лауазымда. | ақылар мен |ақылар мен|
N |рының, санаттарының | үстемеақы. |үстемеақы.|
  |      атауы         |  лардың    | лардың   |
  |                    |  түрлері   | мөлшері  |
___________________________________________________________________
1 |         2          |     3      |    4     |        5
___________________________________________________________________
1.                      Ауыр (ерекше            "Қазақстан Республи.
                        ауыр) қол               касындағы еңбек
                        еңбегiнде               туралы" 1999                         және еңбек              жылғы 10 желтоқсан.
                        жағдайлары              дағы Қазақстан
                        зиянды                  Республикасының
                        (ерекше                  Заңына  сәйкес
                        зиянды) және            және еңбек жөніндегі
                        қауiптi                 уәкілетті орган
                        (ерекше                 белгілеген Еңбек
                        қауiптi)                жағдайлары зиянды
                        жұмыстарда              өндірістер, цехтар,
                        iстеген                 кәсіптер мен
                        қызметкер.              лауазымдардың тізімі
                                                (тiзбесi) негізiнде
___________________________________________________________________
1) Орталықтың:
   өлексе материал.                   БЛЖ-дан
   дармен                             35%
   зиянды (улы)                       БЛЖ-дан
   химиялық заттармен                 35%
   дыбыс шығарушы                     БЛЖ-дан
   аппаратпен                         35%
   психикалық                         БЛЖ-дан
   аурулармен                         40%
   күлгін сәуле көзде.                БЛЖ-дан
   рi бар микроскоп.                  35%
   тармен
   тоғы 30кBT асатын                  БЛЖ-дан
   электронды                         35%
   микроскоптармен
   ПЭЕМ-да жұмыс                      БЛЖ-дан
   iстейтiн барлық                    35%
   мамандарға
 
2) сарапшыларға                       БЛЖ-дан          Кәсiпорын
                                      100%-ға дейiн,   басшысы
                                      жүргiзiлетiн     белгiлеген
                                      сараптамалардың  тәртiппен
                                      күрделiлiгiне
                                      қарай  
___________________________________________________________________
2. III сыныптағы мемле. Сыныптық      ЛЖ-дан
   кеттiк әдiлет        шені үшін     25%
   кеңесшiсi            қосымша ақы
   I, II сыныптағы                    ЛЖ-дан
   әдiлет кеңесшiсi                   22%
   III сыныптағы әдiлет               ЛЖ-дан
   кеңесшiсi және I                   20%
   сыныптағы заңгер
   II сыныптағы заңгер                ЛЖ-дан
                                      17%
   III сыныптағы заңгер               ЛЖ-дан
   деген тағайындалған                15%
   сыныптық шендерi
   бар қызметкерлергe
___________________________________________________________________
3. Мемлекеттiк тапсы.   Ғылыми                  "Ғылым туралы"
   рысты орындайтын     дәрежесi                Қазақстан Республи.
   және                 үшін                    касының 2001 жылғы
   ғылым докторы        қосымша ақы   2 АЖТМ*   9 шілдедегi  Заңына
   ғылым кандидаты                    1 АЖТМ*   сәйкес.
   ғылыми дәрежесi                              Көрсетiлген қосымша
   бар ғылыми                                   ақы Қазақстан
   қызметкерлерге                               Республикасының
                                                бiлiктiлiгi жоғары
                                                ғылыми кадрларды
                                                аттестациялау
                                                саласындағы уәкiлет.
                                                тi органы берген
                                                тиiстi дипломы
                                                болғанда және
                                                негiзгі жұмысы
                                                бойынша жүргiзiледi.
___________________________________________________________________

      *АЖТМ - заңнамалық кесiммен бекiтiлген айлық жалақының ең төмен мөлшерi.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің       
2002 жылғы 11 қаңтардағы  
N 41 қаулысына     
16-қосымша    

       Ескерту. 16-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.24.  N 91 , 2004.01.27.  N 89  қаулыларымен.

  Ауыл шаруашылығы, орман, балық және аң аулау мемлекеттік
мекемелерінің және қазыналық кәсiпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайы үшін төленетін үстемеақылар <*>

--------------------------------------------------------------------
 N !Қызметкерлер кәсіптер.! Үстемеақылардың !үстемеақылар.! Ескерту
   !інің, лауазымдарының, !    түрлері      !дың мөлшері  !
   !санаттарының атаулары !                 !             !
   !                      !                 !             !
--------------------------------------------------------------------
 1 !           2          !         3       !      4      !       5
--------------------------------------------------------------------1. Мемлекеттік мекемелер  Мекеменің дамуына БЛЖ-ның  Уәкілетті орган
   мен қазыналық кәсiп.   бағытталған       50 %-ынан  белгілеген
   орындары қызметкер.    жұмыстар,         аспайды   тәртіппен және
   леріне                 практикада озық              шарттармен
                          әдістерді 
                          пайдаланғаны үшін, 
                          жұмыстағы жоғары 
                          жетістіктер, аса 
                          маңызды немесе 
                          шұғыл жұмыстарды 
                          орындағаны үшін, 
                          еңбектегі 
                          күрделілік және 
                          қауырттылық үшін 
                          үстемеақы
--------------------------------------------------------------------

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің           
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 41 қаулысына        
17-қосымша       

       Ескерту. 17-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.24.  N 91 , 2004.01.27.  N 89  қаулыларымен.

  Статистика, геологиялық ақпарат, ақпаратты техникалық қорғау ақпараттық қауiпсiздiк саласында мамандарды даярлау және олардың білiктілiгін арттыру жүйесі мемлекеттік мекемелерінің  қызметкерлеріне 
еңбек жағдайы үшін үстемеақылар төлеу 

--------------------------------------------------------------------
N !Қызметкерлер кәсіптер.! Қосымша ақылар  !Қосымша ақы- !  Ескерту
  !інің, лауазымдарының, !мен үстемеақылар-!лар мен үсте-!
  !санаттарының атауы    !дың түрлері      !меақылардың  !
  !                      !                 !мөлшері      !
--------------------------------------------------------------------
 1!            2         !         3       !      4      !       5
--------------------------------------------------------------------
1.  Статистика жүйесi    Кәсіби шеберлігі  БЛЖ-ның   Уәкілетті орган
    мемлекеттiк мекемеле- үшін үстемеақы   60 %-ынан  белгілеген
    рінің, "Казгеоақпарат"                 аспайды    тәртіппен
    республикалық геоло-
    гиялық ақпарат орта-
    лығы" мемлекеттік
    мекемесiнiң қызмет-
    керлерiне

2. "Ақпаратты техникалық      Ерекше                  Лауазымдардың
    қорғау орталығы"          еңбек                    нақты тiзбесi
    Ақпараттық қауiпсiздiк    жағдай-               бойынша төлеудiң
    саласында мамандарды      лары          БЛЖ-ның   тәpтібі мен
    даярлау және олардың      үшiн          20 %-ы      шарттарын
    білiктілiгiн арттыру     (мемлекеттiк            уәкілетті орган
    орталығы мемлекеттiк     құпияларға                 белгілейдi
    мекемесiнiң мемлекеттiк  жiберiлуiмен
    және қызметтік құпиясы   байланысты
    бар құпия және аса құпия  кейбiр    
    құжаттармен тұрақты      құқықтарының 
    жұмыс iстейтін           шектелуі және
    мамандарына              қосымша жауап-
                             кершiлiгi үшiн)
                             қосымша ақы
--------------------------------------------------------------------

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің           
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 41 қаулысына        
18-қосымша       

       Ескерту. 18-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.01.27.  N 89 , 2006.06.30. N  610  қаулыларымен.

  Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстандық
стратегиялық зерттеулер институты және Қазақстан Республикасы
Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының
қызметкерлеріне еңбек жағдайы үшін үстемеақылар

-------------------------------------------------------------------
 N !Қызметкерлер кәсіптер.! Үстемеақылардың !үстемеақылар.! Ескерту
   !інің, лауазымдарының, !    түрлері      !дың мөлшері  !
   !санаттарының атаулары !                 !             !
   !                      !                 !             !
--------------------------------------------------------------------
 1 !           2          !         3       !      4      !       5
--------------------------------------------------------------------
1. Қазақстан Республикасы Ғылыми зерттеу. БЛЖ-ның 60% Мекеме басшысы
   Президентінің          лердің және ел  -ына дейiн    белгілеген
   жанындағы Қазақстандық басшыларына                 тәртіппен және
   стратегиялық зерттеу   ұсынылатын есеп               шарттармен
   институтының ғылыми    беру материалда.
   қызметшілеріне         рының жоғары
                          сапасы үшін 
                          үстемеақы
     
2. Шетел тілдерін        Шетел тілдерін   БЛЖ-ның    Мекеме басшысы
   білетін және оларды    білгені үшін    25 %-ы      белгілеген
   күнделікті жұмыста     үстемеақы                  тәртіппен және
   қолданатын ғылыми                                  шарттармен
    қызметкерлерге
--------------------------------------------------------------------

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің           
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 41 қаулысына        
19-қосымша       

       Ескерту. 19-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.24.  N 91 , 2004.01.27.  N 89 , 19-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.11.30. N  1156  (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулыларымен.

  Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсiпорындары қызметкерлері үшін бірыңғай көбейту, 
қосымша ақылар және үстемеақылар, өтемақылар

--------------------------------------------------------------------
 N !Қызметкерлер кәсіптер.!Қосымша ақылар   !Лауазымдық   ! Ескерту
   !інің, лауазымдарының, !мен үстемеақылар.!жалақыдан    !
   !санаттарының атауы    !дың түрлері      !қосымша      !
   !                      !                 !ақылар мен   !
   !                      !                 !үстемеақылар.!
   !                      !                 !дың мөлшері  !
--------------------------------------------------------------------
 1 !           2          !         3       !      4      !       5
--------------------------------------------------------------------
1. Ауылдық жерде жұмыс   Ауылдық жердегі  25%-дан кем    Қазақстан
   iстейтiн денсаулық     жұмысы үшін        емес    Республикасының
   сақтау, әлеуметтiк     көбейту                   "Қазақ ССР-інде
   қамсыздандыру, бiлiм                               ауылды, селоны
   беру, мәдениет және                                және аграрлық-
   спорт мамандарына                                  өнеркәсіптік
   жергiлiктi өкiлдi                                  кешенді басым
   органдардың шешiмi                                 дамыту туралы"
   бойынша қалалық                                    1991 жылғы 13
   жағдайда осындай                                     ақпандағы;
   қызмет түрлерiмен                                   "Қазақстан
   айналысатын мамандар                              Республикасында
   ставкаларымен                                      азаматтардың
   салыстырғанда жоғары                                денсаулығын
   айлық (тарифтiк                                    сақтау туралы"
   ставкалар) белгiленуi                              1997 жылғы 19
   мүмкін                                               мамырдағы;
                                                      "Білім туралы"
                                                      1999 жылғы 7
                                                       маусымдағы
                                                       Заңдарына
                                                         сәйкес

2. Мемлекеттiк мекемелер  Түнгі уақытта  Кешкі сағат  "Қазақстан
   мен қазыналық кәсiпор. жұмыс істегені 22-ден    Республикасындағы
   ындары қызметкерлерiне үшін қосымша   таңғы сағат  еңбек туралы"
   түнгi уақытта жұмыс    ақы            6-ға дейін  Қазақст.Респуб.
   iстегенi үшiн қосымша                 әр сағат    ликасының 1999
   ақы төленедi                        үшін сағаттық   жылғы 10
                                        ставканың       желтоқ.
                                           50%         сандағы
                                                       Заңына 
                                                       сәйкес

3. Мемлекеттiк мекемелер  Мереке және     Екі есе      "Қазақстан
   мен қазыналық кәсiпор. демалыс күндері мөлшерден   Республик-ғы
   ындары қызметкерлерiне жұмыс істегені  төмен емес  еңбек туралы"
   мереке және демалыс    үшін қосымша                   Қазақстан
   күндерi жұмыс          ақы                       Республикасының
   iстегенi үшiн қосымша                             1999 жылғы 10
   ақы төленедi                                       желтоқсандағы
                                                        Заңына
                                                        сәйкес

4. Мемлекеттiк           Мерзімнен тыс   Әр сағат     "Қазақстан
   мекемелердiң және қазы.жұмыс істегені   үшін    Республикасындағы
   налық кәсіпорындардың  үшін қосымша   сағаттық     еңбек туралы"
   қызметкерлерiне жұмыс.    ақы         ставканың    Қазақстан
   тан тыс мерзiмнен        қосымша         50%     Республикасының
   iстегенi үшiн ақы                                 1999 жылғы 10
   төленедi                                          желтоқсандағы
                                                     Заңына сәйкес

5. Экологиялық апат      Экологиялық апат          "Арал өңіріндегі
   аймақтарында тұратын   аймақтарында             экологиялық апат
   қызметкерлерге,        тұрғаны үшін            салдарынан зардап
   экологиялық қолайсыз   коэффициент:            шеккен азаматтар.
   жағдайларда тұрғаны                              ды әлеуметтік
   үшiн коэффициенттер                              қорғау туралы"
   қолданыла отырып:                                     Қазақстан
   экологиялық апат           1,5             50%*  Республикасының
   экологиялық дағдарыс       1,3             30%*   1992 жылғы 30
   экологиялық дағдарыс       1,2             20%* маусымдағы Заңына
   алдындағы жағдайдағы                                  сәйкес
   аймақтары бойынша
   еңбекақы белгiленедi
     
6. Семей ядролық сынақ   Радиациялық қатер          "Семей ядролық
   полигонында ядролық   аумағында тұрғаны          сынақ полигонын.
   сынақтар аумақтар      үшін қосымша               дағы ядролық 
   тұрған                  еңбекақы                 сынақтардың сал.
   қызметкерлерге:                                   дарынан зардап
   төтенше радиациялық                     2 АЕК** шеккен азаматтар.
   қауiптi                                          ды әлеуметтік
   ең көп радиациялық                     1,75 АЕК** қорғау туралы"
   қауiптi                                         Қазақстан Респуб.
   жоғарғы радиациялық                    1,5 АЕК**  ликасының 1992
   қауiптi                                          жылғы 18 желтоқ.
   ең аз радиациялық                      1,25 АЕК** сандығы Заңына
   қауiптi                                               сәйкес
   жеңiлдiктi әлеуметтiк                   1 АЕК**
   -экономикалық 
   мәртебесi бар 
   аймақтар бойынша
   қосымша еңбекақы 
   белгiленедi

7.                       Ауыр (аса ауыр)            "Қазақстан Рес.
                          қол еңбегі                публикасындағы
                         жұмыстарымен                еңбек туралы"
                          және еңбек               Қазақстан Респуб.
                          жағдайлары                ликасының 1999
                         зиянды (аса                жылғы 10 желтоқ.
                         зиянды) және               сандағы Заңына
                         қауіпті (аса              сәйкес және еңбек
                        қауіпті) жұмыс.             жөніндегі уәкі.
                        тармен айналы.              летті орган бел.
                        сатын қызмет.                гілеген Еңбек
                           керлерге                 жағдайлары зиян.
                          қосымша ақы               ды кәсіптер және
                                                       қызметтер
1) Мамандарға,                           БЛЖ-ның    өндірістерінің,
   қызметшілерге және                    22-34%-ы     цехтарының,
   жұмысшыларға                                          тізімі
                                                        (тізбесі)
                                                        негізінде

2) Сыпырушыларға:
   дезинфекциялық 
   құралдарды 
   пайдаланатын 
   өндiрiстiк және 
   қызметтiк үй-жайларды;                 БЛЖ-ның 20%
   дәретханаларды жинаған 
   кезде дезинфекциялық                   БЛЖ-ның 30%
   құралдарды пайдалана
   отырып
     
8. "1 сынып жүргiзушiсi"  Сыныптық        БЛЖ-ның 35%
   (В, С, Д, Е санаттары  біліктілігі
   болғанда)              үшін үстемеақы
   "2 сынып жүргiзушiсi"                  БЛЖ-ның 20%
   (В, С, Е немесе В, С, Д 
   немесе Д (Д және Е) 
   санаттары болғанда) 
   сыныптық бiлiктiлiгi 
   бар жүк және жеңiл 
   автомобильдер, 
   автобустар 
   жүргiзушiлерiне
 
9. Мамандарға, қызмет.  Уақытша болмаған   Нақты     "Қазақстан 
   шілерге және         қызметкердің      көлеміне Республикасындағы
   жұмысшыларға         міндеттерін        қарай     еңбек туралы"
                       орындағаны үшін                Қазақстан
                        қосымша ақы                 Республикасының
                                                    Заңына сәйкес
     
10. Мамандарға,        Лауазымдарды қоса    50%-ға  Көрсетілген
   қызметшілерге және  қызмет атқарғаны     дейін   қосымша ақылар
   жұмысшыларға        (қызметтер                  мекемелер басшы.
                       көрсету аясы                 ларына, олардың
                      кеңігені) үшін                орынбасарларына
                       қосымша ақы                   қолданылмайды
     
11. Бұрынғы КСРО-ның    Құрметті атағы   БЛЖ-дан 50% Заңнамаға сәйкес
    "Халық" құрмет атағы  үшін үстемеақы
    бар қызметкерлерге 
    және республиканың 
    атақтарына ие болған
    қызметкерлерге
    Бұрынғы КСРО-ның                      БЛЖ-дан 30%
    "Еңбек сiңiрген"
    құрмет атағы бар 
    қызметкерлерге және
    республиканың 
    атақтарына ие болған
    қызметкерлерге
 
12.                         Бiлiктiлiк                Қосымша ақы
                            санаты                    қызметкерлерді
                            үшін                      аттестаттау
                            қосымша                   нәтижелерiнiң
                            ақы                       негiзiнде
                                                      уәкiлеттi
                                                      орталық
                                                      мемлекеттiк
                                                      орган
                                                      белгiлеген
                                                      тәртiппен
                                                      белгiленедi

      1) Басшыларға,
         басшылардың
         орынбасарларына,
         құрылымдық
         бөлiмшелердiң
         (клиникалық
         бөлiмшелердi 
         қоспағанда)
         басшыларына
         денсаулық сақтауды
         ұйымдастыру
         жөнiндегi санаты
         үшін:
         жоғары санаттағы             БЛЖ-дан 120%
         бiрiншi санаттағы            БЛЖ-дан 90%
         екiншi санаттағы             БЛЖ-дан 70%
      2) Клиникалық
         бөлiмшелердiң
         меңгерушiлерiне:
         жоғары санаттағы             БЛЖ-дан 150%
         бiрiншi санаттағы            БЛЖ-дан 120%
         екiншi санаттағы             БЛЖ-дан 100%
      3) Бiлiктiлiк деңгейi
         жоғары мамандарға:
         дәрiгерлiк
         медициналық
         персоналға:
         жоғары санаттағы             БЛЖ-дан 150%
         бiрiншi санаттағы            БЛЖ-дан 120%
         екiншi санаттағы             БЛЖ-дан 100%
         мұғалiмдерге:
         жоғары санаттағы             БЛЖ-дан 60% 
         бiрiншi санаттағы            БЛЖ-дан 35%
         екiншi санаттағы             БЛЖ-дан 20%
         басқа да қызмет
         салаларының
         мамандарына:
         жоғары санаттағы             БЛЖ-дан 50%
         бiрiншi санаттағы            БЛЖ-дан 25%
         екiншi санаттағы             БЛЖ-дан 15%
      4) Бiлiктілiк деңгейi
         орта мамандарға:
         орта медициналық
         персоналға:
         жоғары санаттағы             БЛЖ-дан 100%
         бiрiншi санаттағы            БЛЖ-дан 70%
         екiншi санаттағы             БЛЖ-дан 50%
         мұғалiмдерге:
         жоғары санаттағы             БЛЖ-дан 50%
         бiрiншi санаттағы            БЛЖ-дан 30%
         екiншi санаттағы             БЛЖ-дан 20%
         басқа да қызмет
         салаларының
         мамандарына:
         жоғары санаттағы             БЛЖ-дан 50%
         бiрiншi санаттағы            БЛЖ-дан 20%
         екiншi санаттағы             БЛЖ-дан 10%
--------------------------------------------------------------------
     * лауазымдық ақыдан (ставкадан)
     ** АЕК - заңнама кесiмдермен белгiленген айлық есептік көрсеткіш

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің           
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 41 қаулысына        
20-қосымша       

       Ескерту. 20-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.01.24.  N 91 , 2006.11.30. N  1156  (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

   Мемлекеттік мекемелерде оқу сабақтарын өткізуге тартылған
қызметкерлердің еңбегіне сағат бойынша ақы төлеу

--------------------------------------------------------------------
  Оқитындар контингентi  !    Сағат бойынша ақы төлеу мөлшері*
                         !--------------------------------------
                         !Профессор, ғылым!Доцент, ғылым! Ғылыми
                         !    докторы     !  кандидаты  ! дәрежесі
                         !                !             !жоқ адамдар
--------------------------------------------------------------------
        1                !       2        !      3      !     4
--------------------------------------------------------------------
Мектептердiң, кәсiби-техникалық
оқу орындарының, гимназиялардың,
лицейлердің, арнайы орта оқу
орындарының оқушылары және
оқушылардың осыған ұқсас басқа 
да санаттары, арнаулы орта 
бiлiмдi талап ететiн лауазымға  0,09***         0,08***     0,07***
ие қызметкерлер, жұмысшылар, 
курс тыңдаушылары;
студенттер;                     0,10***         0,09***     0,08***
аспиранттар, басшы қызметкерлер 
мен мамандардың бiлiктiлiгiн 
арттыру жөнiндегi оқу          0,12*****       0,10*****   0,09*****
орындарының тыңдаушылары,
дәрiгерлердiң консультация 
берулерi
--------------------------------------------------------------------
таблицаның жалғасы
--------------------------------------------------------------------
Қызметкерлер санаты      !  Сағат бойынша төленетін ақының мөлшері*
--------------------------------------------------------------------
Оқу сабақтарын жүргiзуге 
қатысатын, пластикалық 
кейiптердi көрсететiндердің 
еңбегiне сағат бойынша ақы 
төлеу ставкасы мынадай
мөлшерлерде белгiленедi:
киiмсiз немесе күрделi кейiпте                      0,04
кейiп көрсеткенi үшiн
киiм киiп тұрып кейiп                               0,03
көрсеткенi үшiн
--------------------------------------------------------------------
таблицаның жалғасы
--------------------------------------------------------------------
Қызметкерлер санаты      !  Сағат бойынша төленетін ақының мөлшері
--------------------------------------------------------------------
Оқу сабақтарын өткiзуге 
қатысатын оқу-қосалқы қызметкер 
қатарындағы адамдарға сағат
бойынша еңбек ақы төлеу ставкасы 
ғылыми дәрежесi жоқ адамдарға                       50%
көзделген сағат бойынша еңбек 
ақы төлеу ставкасының 50-пайызы
мөлшерiнде белгiленедi
--------------------------------------------------------------------
таблицаның жалғасы
--------------------------------------------------------------------
Қызметкерлер санаты      ! Сағат бойынша төленетін ақының мөлшері**
--------------------------------------------------------------------
Ғылыми дәрежесi мен атағының                        3%
болуына қарамастан, денсаулық 
сақтау және әлеуметтiк
қамсыздандыру мекемелерiнiң 
консультанттарына
Қазақстан Республикасының                           25%
Ұлттық ғылым академиясының 
толық мүшелерiне және
корреспондент мүшелеріне
--------------------------------------------------------------------
      * Сағат бойынша ақы төлеу ставкасы Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген базалық лауазымдық жалақыны және сағат бойынша ақы төлеу коэффициенттерiнiң тиiстi мөлшерлерiн ескере отырып анықталады. <*>
      ** Сағат бойынша еңбек ақы төлеу ставкасы лауазымдық жалақысынан пайыз есебiмен анықталады. 
      Ескерту. 
      Ұзақтығы бiр сағаттан кем болмайтын бiржолғы консультация беруге бiр сағат ретiнде ақы төленедi. 
      Сағат бойынша еңбек ақы төлеу демалыс үшiн төленетiн ақыны да ескередi. 
      Сағат бойынша еңбек ақы төлеу ғылым докторының немесе кандидатының ғылыми дәрежесi үшiн берiлетiн қосымша ақыны ескередi. 
      Жоғары бiлiмi бар жоғары оқу орындарының қызметкерлерiне негiзгі лауазымы бойынша жұмыс күнiнен тыс жоғары оқу орны ректорының рұқсатымен сол оқу орнында көлемі жылына 225 сағаттан аспайтын сағат бойынша еңбек ақы төлеу шарттарында педагогикалық жұмыспен шұғылдана алады. 
      "Халық" деген құрметтi атағы бар адамдарға сағат бойынша еңбек ақы төлеу ставкасы профессорлар, ғылым докторлары үшiн көзделген мөлшерлерде, ал "Еңбек сiңiрген" құрметті атағы бар адамдарға доценттер, ғылым кандидаттары үшiн көзделген мөлшерлерде белгiленедi. 
      Конкурстар мен байқаулардың әдiлқазылар алқасының мүшелерiне, сондай-ақ конкурстық жұмыстар рецензенттерiне еңбек ақы төлеу студенттермен оқу сабақтарын жүргізетiн адамдарға көзделген сағат бойынша еңбек ақы төлеу ставкасы бойынша жүргiзiледi. 
      *** Сағат бойынша еңбек ақы төлеу ставкасы: 
      жоғары оқу орнына түсуге даярлау, секциялық және жаттықтырушы жұмыстары бойынша курстардың оқытушыларына еңбек ақы төлеу үшiн; 
      тiлдердi үйрену жөнiндегi курстардың оқытушыларының еңбегiне ақы төлеу үшiн; 
      университеттердің, педагогикалық, инженер-педагогикалық институттардың (факультеттердiң) студенттерi педагогикалық практика өтетiн оқу-тәрбие мекемелерi қызметкерлерiнiң еңбегiне ақы төлеу үшiн қолданылуы мүмкiн. 
      **** Сағат бойынша еңбек ақы төлеу ставкасы: 
      басқа жоғары оқу орындарынан тартылатын емтихан комиссиясының төрағалары мен мүшелерiне, сондай-ақ өндiрiстерден тартылатын мамандардың еңбегiне ақы төлеу үшiн; 
      егер студенттерге өздерi берген пәндер бойынша мемлекеттiк емтихан қабылдайтын немесе дипломдық жоба жетекшiсi бола отырып дипломдық жобаны қорғауды қабылдайтын жағдайларда, Мемлекеттiк емтихан комиссиясына қатысқаны үшiн ректорлар мен проректорлардың еңбегiне ақы төлеу; 
      сағат бойынша жұмыс iстейтiн оқытушылар өнер және мәдениет жоғарғы оқу орындарында арнайы пәндер бойынша жеке сабақтарды жүргiзу кезiнде; 
      медбикелердi даярлау үшiн азаматтық қорғаныс кафедрасына шақырылған медицина қызметкерлерiн, қоғамдық кәсiптер факультеттерiне оқытушылық жұмыстарға тартылған адамдарға еңбек ақы төлеу үшiн; 
      оқуға түсу емтихандарын қабылдау кезiнде; 
      практикалық қызметiнде шет тілін қолданғаны үшiн жалақыға үстемеақыларды алатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнен шет тiлi бойынша емтихан қабылдау алу кезiнде; 
      шет тiлiн жедел меңгеру жөнiндегi курстардың тыңдаушыларымен, магистранттармен сабақ жүргiзу кезiнде; 
      басқа жоғары оқу орындарынан тартылатын оқытушыларға студенттердiң далалық және педагогикалық практикасына жетекшілік жасағаны үшiн қолданылуы мүмкiн. 
      ***** Сағат бойынша еңбек ақы төлеу ставкалары, сондай-ақ: 
      мекемелер экономикалық және құқықтық мәселелер бойынша ақылы қызметтер көрсету үшiн тартатын оқу орындарының профессорлық-оқытушылар құрамы мен мамандардың еңбегiне ақы төлеу үшiн; 
      диссертациялық зерттеулердiң консультанттары ретiнде тартылатын басқа ұйымдардың жетекшi ғалымдары мен мамандарының еңбегiне ақы төлеу үшiн (бiр докторантқа жылына 50 сағат);
       (23-абзац алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.01.24.  N 91  қаулысымен)  
      басшы қызметкерлердiң және мамандардың білiктiлiгiн арттыру жөнiндегi курстардың тыңдаушыларымен сабақ (лекция) өткiзгенi үшiн еңбек ақы төлеу; 
      халықаралық олимпиадалардың қатысушыларымен сабақтар (лекция) өткiзгенi үшiн еңбек ақы төлеу үшiн қолданылуы мүмкiн. 

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің           
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 41 қаулысына        
21-қосымша       

  Техникалық қызметтер көрсетудi жүзеге асыратын
және мемлекеттiк органдардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететін және мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын қызметкерлер үшiн мамандығы бойынша жұмыс стажын есептеу ережесi

      Техникалық қызметтер көрсетудi жүзеге асыратын және мемлекеттiк органдардың жұмыс істеуiн қамтамасыз ететiн және мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын қызметкерлер үшiн мамандығы бойынша жұмыс стажы белгiлi бiр лауазымдар санатына жататын лауазымына сәйкес олардың лауазымдық жалақысын анықтау мақсатымен есептеледi. 

      1. Еңбекақы төлеудiң тарифтiк-бiлiктілік кестесiне сәйкес лауазымдық жалақы алуға құқық беретiн мамандық бойынша жұмыс стажына мемлекеттiк органдарда iстеген барлық жұмыс уақыты кiредi, сондай-ақ: 
      1) терiс себептермен қызметтен шығарылған адамдардан басқа, офицерлiк құрамдағы адамдардың, прапорщиктердiң, мичмандардың, Қарулы күштердегi мерзiмсiз қызметтегi әскери қызметшiлердiң, iшкi, шекара әскерлерiнде, Қазақстан Республикасы мен бұрынғы КСР Одағының азаматтық қорғаныс басқармалары органдары мен бөлiмшелерiнде, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi мен КСРО Мемлекеттiк қауiпсiздiк комитетi органдары жүйесiнде, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметiнде және Қазақстан Республикасының Республикалық ұланында мiндеттi әскери қызметiн өткерген; 
      2) терiс себептермен қызметтен шығарылған адамдардан басқа, басшы құрамдағы адамдардың iшкi iстер жүйесiндегi қызмет, прокуратура органдарындағы қызмет, Қазақстан Республикасы мен бұрынғы КСР Одағының сот аппараттарында, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк тергеу комитетiнде жұмыс iстеген; 
      3) Қазақстан Республикасы мен бұрынғы КСР Одағының прокуратура органдарында, iшкi iстер органдарында, соттарында, КСРО-ның мемлекеттiк қауiпсiздiк комитетi органдарында, Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiк органдары мен бұрынғы Мемлекеттiк тергеу комитетiнде еңбек сiңiрген жылдарына үстемеақы алу құқығын беретiн лауазымдарда жұмыс iстеген; 
      4) КСРО Мемлекеттiк банкi мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң жүйесiнде жұмыс iстеген; 
      5) жүктiлiгi және босануы бойынша демалыс, сондай-ақ заңнамаға сәйкес берiлген, баланы күту жөнiндегi жалақысы сақталмайтын қосымша демалыс уақыты;  
      6) егер шетелге жiберер алдында қызметкер мемлекеттiк органдарда жұмыс iстеген болса және көшу уақытын қоспағанда, шетелден қайтып келген күнiнен бастап екi айдың ішiнде мемлекеттiк органға қызметке тұрса, шетелде жұмыс істеген; 
      7) Қазақстан Республикасының Парламенті, Қазақстан Республикасының жергiлiктi өкілдi органдары депутаттарының өкiлеттіктерiн тұрақты негiзде жүзеге асырған;  
      8) егер қызметкер курсқа түскенге дейiн мемлекеттiк органда жұмыс iстесе және оны бiтiрген соң мемлекеттiк органға қайта оралса, оның кадрларды даярлау, қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру курстарында мемлекеттiк органдар жолдамасымен жұмыстан қол үзiп оқыған; 
      9) ұйымдарда мемлекеттiк органдардағы мамандықтармен бiрдей мамандықтар бойынша қызметтерде кейiнгi жұмыс iстеген уақыты кiредi.
        Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003.01.24.  N 91  қаулысымен.

      2. Осы Ережеге сәйкес есептелетiн мамандық бойынша жұмыс стажы күнтiзбелiк есептеуде ескерiледi.  
       Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003.01.24.  N 91  қаулысымен.  

      3. Күнтiзбелiк ай iшiнде лауазымдық жалақысын көбейту құқығы туындаған қызметкерлерге, стажын ескере отырып лауазымдық жалақысын есептеу осындай құқық туындаған күннен бастап жүзеге асырылады. 

      4. Мамандығы бойынша жұмыс стажын құрамын тиiстi мемлекеттiк органның басшысы бекiтетiн еңбек стажын белгiлеу жөнiндегi комиссия анықтайды. 
      Мамандығы бойынша жұмыс стажын белгiлеу жөнiндегi комиссияның шешiмi хаттамамен ресiмделедi. Шешiмнен үзiндiлер екi данада жасалады және: бiр данасы - кадр қызметiне, екiншiсi - бухгалтерияға берiледi. 

      5. Еңбек кiтапшасы (ол бар болғанда) немесе жеке еңбек шарты не жұмысқа қабылдау мен жұмыстан босату туралы бұйрықтардан үзiндiлер, қызмет тiзiмi мамандығы бойынша жұмыс стажын есептеу үшiн негiзгi құжат болып табылады. Жұмыс істеген кезеңдері туралы қажетті жазбалар болмаған немесе қате немесе анық емес жазбалар болған жағдайда жұмыс стажын растау үшін анықтамалар, дербес шоттар және жалақы беру тізімдемелері және заңнамада көзделген жұмыс кезеңдері туралы мәліметтері бар өзге де құжаттар қабылданады. Мамандығы бойынша жұмыс стажын куәгердің мәліметі бойынша растау заңнамада белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің           
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 41 қаулысына        
22-қосымша       

       Ескерту. 22-қосымшаға өзгеріс енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003.01.24.  N 91  қаулысымен.

   Мемлекеттiк мекемелер мен қазыналық кәсiпорындар жұмысшыларының Жұмыстар мен жұмысшылар кәсiптерiнiң бiрыңғай тарифтiк-бiлiктiлiк анықтамалығы шығарылымдарында жоқ жекелеген кәсiптерiн тарифтеу (барлық қызмет салалары үшiн ортақ) <*>

--------------------------------------------------------------------
N р/р!        Жұмысшы кәсiбінiң атауы           ! Біліктілік разряды
--------------------------------------------------------------------
1.     Арбакеш                                               2
2.     Герпетолог                                            6
3.     Қызметшi әйел                                         2
4.     Жүк тиеушi                                           2-3
5.     Аула сыпырушы                                        1-2
6.     Дезинфекциялаушы                                     3-5
7.     Киiм үлгiлерiн көрсетушi                              2
8.     Пластикалық кейiптердi көрсетушi                      2
9.     Шаш үлгiлерiн көрсетушi                               2
10.    Қорықшы                                              3-5
11.    От жағушы                                            1-2
12.    Билет сатушы                                         2-3
13.    Кастелянша                                           2-3
14.    Киномеханик                                          4-5
15.    Қоймашы                                              1-2
16.    Жылқышы                                              2-3
17.    Текшелеушi                                            1
18.    Курьер                                                1
19.    Ат айдаушы                                            1
20.    Орманшы                                              3-5
21.    Лифтер                                                2
22.    Таңбалаушы                                            1
23.    Матрос (-құтқарушы)                                  2-3
24.    Сахна машинисi                                       4-5
25.    Сәбидi күтушi                                        3-4
26.    Өрт сөндiрушi                                        4-5
27.    Шаштараз                                             3-4
28.    Құжаттарды түптеушi                                  2-3
29.    Қызмет иттерiн жетелеушi (жетекші)                   4-5
30.    Сатушы                                               3-4
31.    Жеміс-көкөніс қоймасының жұмысшысы                    2
32.    Көріктендіруші жұмысшы                                3
33.    Ғимараттарға, құрылыстарға және жабдықтарға 
       қызмет көрсету жөніндегі және ағымдағы жөндеу        3-4
       жөніндегі жұмысшы
34.    Жануарларды оның iшiнде жануарлардың кез келген
       күрделi және ерекше қауiптi топтарын қарайтын
       жұмысшы                                              2-6
35.    Бағбан                                                2
36.    Санитар әйел санитар (-жуушы)                        3-4
37.    Жарық түсіруші                                        4
38.    Шаруашылық бикесі                                    3-5
39.    Аға герпетолог                                        7
40.    Аға қорықшы                                          5-6
41.    Аға матрос                                           3-4
42.    Аға атқыш                                            3-4
43.    Аға өрт сөндіруші                                    5-6
44.    Аға сатушы                                            5
45.    Күзетші (вахтер)                                     1-2
46.    Атқыш                                                2-3
47.    Телефонист                                           3-4
48.    Өндіріс орындарын сыпырушы                            2
49.    Қызмет үй-жайларын сыпырушы                          1-2
50.    Аула сыпырушы                                        1-2
51.    Жағалау боцманы                                      2-3
52.    Жағалау матросы                                      1-2
53.    Таразышы                                             1
54.    Киiм iлушi                                           1
55.    Суару-жуу машиналарына май құюшы                     2
56.    Орман iсiн жүргiзушi                                 2-6
57.    Кеме жүргiзу жағдайының жөндеушісі                   3-4
58.    Гидрометеорологиялық бекеттi                         5-7
       байқаушы
59.    Арна зерттеу партиясының дала (жол)                  1-4
       жұмысшысы
60.    Еден сүртуші                                         2-3
61.    Кеме жүргізу жағдайының бекеттегi                    2-4
       жұмысшысы
62.    Жұмысшы:                                             1
       жағалау;
       тұрмыстық қызметтер бюросының;
       моншада қызмет көрсету жұмысшысы
63.    Өндiрiстiк моншалар жұмысшысы                        1-2
64.    Арнайы киiмдi жуу және жөндеу жөнiндегi               2
       жұмысшы
65.    Селден қорғау құрылыстарын пайдалану                 5-7
       жөнiндегi жұмысшы
66.    Басқару тұтқасын меңгерушi (рулевой,                 5-7
       кормщик)
67.    Арна зерттеу партиясының дала (жол) аға              5
       жұмысшысы
68.    Аға кеме өткiзушi                                    5 
69.    Кеме өткiзушi                                        3-4
70.    Швейцар                                              1
--------------------------------------------------------------------

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2002 жылғы 11 қаңтардағы   
N 41 қаулысына       
 23-қосымша        

       Ескерту. 23-қосымшамен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004.08.19. N  867  қаулысымен.

Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда өкілдігінің қызметкерлері лауазымдық жалақыларының
Схемасы

___________________________________________________________________
           Лауазымы                    |   Лауазымдық жалақы
                                       |    АҚШ долларымен
_______________________________________|___________________________
Сауда өкілі                                    2700

Сауда өкілінің орынбасары                      2500

Кеңесші                                        2250

Жоғарғы санат біліктілігінің жоғарғы
деңгейлі бухгалтері                            1500

Бірінші санат біліктілігінің жоғарғы
деңгейлі маманы                                1500
___________________________________________________________________

      Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің      
2002 жылғы 11 қаңтардағы 
N 41 қаулысына     
24-қосымша    

       Ескерту. 24-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.11.30. N   1156  қаулысымен (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).

Басшыларға, мамандарға және қызметшілерге еңбекақы төлеу арттыру коэффициентімен жүзеге асырылатын республикалық мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың тізбесі

Республикалық мемлекеттік мекемелер

      1. "Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты" мемлекеттік ғылыми-зерттеу мекемесі.
      2. "Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы" мемлекеттік мекемесі.
      3. "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің мұражайы" мемлекеттік мекемесі.
      4. "Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Ақпараттық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағы дирекциясы" мемлекеттік мекемесі.
      5. "Астана қаласындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы" мемлекеттік мекемесі.
      6. "Қазақстан Республикасының Президенттік мәдениет орталығы" мемлекеттік мекемесі.
      7. "Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы" мемлекеттік мекемесі.

Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар

      1. "Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      2. "Күләш Байсейітова атындағы Ұлттық опера және балет театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      3. "М. Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      4.«"М. Лермонтов атындағы Мемлекеттік академиялық орыс драма театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      5. "Ғ. Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      6. "Н. Сац атындағы Орыс мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      7. "Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      8. "Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      9. "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік академиялық би театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      10. "Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      11. "Қазақстан Республикасы Парламенті Шаруашылық басқармасының әкімшілік ғимараттар дирекциясы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      12. "Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік мұражайы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      13. "Ә. Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер мұражайы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны. 

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің        
2002 жылғы 11 қаңтардағы 
N 41 қаулысына      
25-қосымша     

       Ескерту. 25-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.11.30. N   1156  қаулысымен (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайы үшін төленетін қосымша ақылар мен үстемеақылар  

Р/с
N

Қызметкерлер кәсіптерінің,  лауазымдарының атауы,  санаттары

Қосымша ақылар мен  үстемеақылардың  түрлері

Қосымша  ақылар мен  үстемеақылар дың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

"Кеме қатынасы тіркелімі" ММ, су жолдары қазыналық кәсіпорындарының,»"Облжолзертхана" ММ кызметкерлеріне

Қауырттылығы және күрделілігі үшін қосымша ақы

ЛЖ-дан 50 % дейін

Кәсіпорын басшысы белгілеген тәртіппен

2

Су жолдары қазыналықкәсіпорындарының, "Облжолзертхана" ММ мамандары мен қызметкерлеріне

Ауыр (аса ауыр) қол еңбегі жұмыстарымен және еңбек жағдайлары зиянды (аса зиянды) және қауіпті (аса қауіпті) жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы

ЛЖ-дан 50% дейін

"Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 10 желтоқсандағы Заңына сәйкес және еңбек жөніндегі уәкілетті орган белгілеген Еңбек жағдайлары зиянды кәсіптер және қызметтер өндірістерінің, цехтарының, тізімі (тізбесі) негізінде

3.

Су жолдары қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне:

  

  

Кәсіпорын басшысы белгілеген тәртіппен

1)

сүңгуірлерге

Су астында жұмыс істегені үшін үстемеақы

Әр сағат үшін сағаттық ставканың 100%

  

2)

қызметкерлерге

Жұмыстың жол сипаты үшін үстемеақы

Әрбір күнтізбелік күн үшін АЕК-тен* 35%

  

      Ескертпе:
      * АЕК - заңнамалық кесіммен белгіленген айлық есептік көрсеткіш.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2002 жылғы 11 қаңтардағы 
N 41 қаулысына      
26-қосымша    

       Ескерту. 26-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.11.30. N 1156  қаулысымен (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).     

Денсаулық сақтау мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындары қызметкерлерінің лауазымдары мен мамандықтарының тізбесі және олардың психоэмоционалдық жүктемесін айқындайтын өлшемдер     

Р/с
N

Қызметкерлер мамандық тарының, лауазымдарының атауы

Психоэмоционалдық жүктемесінің өлшемдері

1

2

3

1.

Жұмысы психоэмоционалдық және дене жүктемесінің жоғарғы дәрежесімен ұштасқан хирургиялық, соның ішінде балалар хирургиясы бейінді мамандар

Хирургиялық араласудың нәтижесі үшін тұрақты жүйке-эмоционалдық ширығу, кезекшілікке байланысты қатты шаршау, шұғыл операциялық араласулар, мәжбүрлі жұмыс істеу қалпы, анализатор жүйелерінің шамадан тыс ширығуы, жедел шешім қабылдау қажеттігі, көзге көп күш түсу - жоғары дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:
кардиохирург; 
трансплантолог; 
микрохирург;
ангиохирург; 
нейрохирург;

2)

орта медициналық персонал: 
операция медбикесі;
реаниматология және анестезиология және интенсивті терапия бөлімшесінің анестезист медбикесі;

2.

Хирургиялық және акушер-гинекологиялық, соның ішінде балалар хирургиясы, акушер-гинекологиясы бейінді мамандар:

1-тармақтағы өлшемдер, бірақ жүктеме дәрежесі одан төмендеу - орташа дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:
акушер-гинеколог;
жалпы хирург;
абдоминальды хирург;
торакальды хирург;
ангиохирург;
нейрохирург;
анестезиолог-реаниматолог;
эндокринологиялық хирург;
уролог;
проктолог;
онколог-хирург;
маммолог;
травматолог-ортопед (соның ішінде травматология пункттерінің);
жақ сүйегі-бет хирургы;
пластикалық хирург;
камбустиолог;
офтальмолог;
оториноларинголог;
эндоскопист;
трансфузиолог;

2)

орта медициналық персонал: 
операция медбикесі;
перзентхана бөлімшесінің акушері;
реаниматология және анестезиология және интенсивті терапия бөлімшесінің анестезист медбикесі;
интенсивті терапия палатасының медбикесі;
травматология пункттерінің медбикесі;

  

3.

Амбулаториялық ұйымдардың хирургиялық, соның ішінде балалар хирургиясы бейінді мамандары:

1-тармақтағы өлшемдер, бірақ жеңіл дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:
хирург;
уролог;
онколог-хирург;
маммолог;
травматолог-ортопед;
офтальмолог;
оториноларинголог;
стоматолог-хирург;
акушер-гинеколог;

2)

орта медициналық персонал:
хирургиялық бейінді медбике;

4. 

Ауылдағы алғашқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарының мамандары:

Аса шыдамдылық таныту және көңіл бөлу, психоэмоциялық ширығу - үйдегі науқастармен және оның туысқандарымен (қарым-қатынас қиындығы, психикалық ауытқуы бар науқастың әдеттен тыс мінез-құлқы қаупінің жоғарылығы, ауа-райы жағдайының қолайсыз әсер етуі (үй-жайдан тыс болуға байланысты жұмыс), патогендік инфекциямен үнемі контактіде болу қаупі, артық жүктемесі бар жұмыс - 1 дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер: 
терапевт (учаскелік);
педиатр (учаскелік);
жалпы практика;

2)

орта медициналық персонал:
учаскелік медбике;
жалпы практика медбикесі;
фельдшер;
акушер;
медбике;

5.

Қаладағы алғашқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарының мамандары:

4-тармақтағы өлшемдер, бірақ жүктеме дәрежесі одан төмендеу - 2 дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлері: 
терапевт (учаскелік);
педиатр (учаскелік);
жалпы практика;

2)

орта медициналық персонал:
учаскелік медбике;
жалпы практика медбикесі;
фельдшер;
акушер;
медбике;

6.

Патологоанатомиялық бюроларының (бөлімшелерінің), сот-медициналық сараптама орталықтарының мамандары:

Мәйітті союға байланысты жұмыс, патогендік флорамен байланыста болу қаупі, қайтыс болған науқастардың, өлген және өлтірілген адамдардың туысқандарымен қарым-қатынас жасау кезіндегі психоэмоциялық ширығу

1)

тікелей мәйіттердің сараптамасымен айналысатын жалпы сараптамалық зерттеулердің сот-медициналық сарапшысы;

2)

тікелей мәйіттерді союмен айналысатын патологоанатом, соның ішінде балалар патологоанатомы;

7.

Жедел медициналық жәрдем станцияларының (бөлімшелерінің) қызметкерлері:

Жоғары жедел сапа - диагностика мен емдеуде тез шешім қабылдау, жарақат алу қаупінің жоғарылығы, артық дене жүктемелері - тәуліктік жұмыс, жоғары психоэмоциялық жүктеме - өмір мен өлім арасында жатқан науқастарға жедел медициналық көмек көрсету жөніндегі жұмыс

1)

жедел және шұғыл медициналық жәрдем дәрігері;

2)

жедел медициналық жәрдем станциясының фельдшері;

3)

медбике;
медициналық тіркеуші;
санитар;
жүргізуші.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 қаңтардағы 
N 41 қаулысына      
27-қосымша      

       Ескерту. 27-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.11.30. N   1156  қаулысымен (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).

Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне үнемдеу есебiнен сыйлықақы беру жұзеге асырылатын, материалдық көмек көрсетiлетiн және үстемеақы белгiленетiн шығыс түрлерiнiң тiзбесi

      Сыйлық беру, материалдық көмек көрсету және үстемеақылар белгiлеу мынадай шығыс түрлерi бойынша үнемдеу есебiнен жүзеге асырылады:
      1) қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражаттың жалпы көлемiнiң 30% асырмай жыл iшiнде, ал желтоқсанда - бiр жылда үнемделген қаражаттың толық көлемiнде:
      ел iшiндегi iссапарлар және қызметтiк жол жүрулер;
      елден тыс жерлерге iссапарлар және қызметтiк жол жүрулер;
      үй-жайларды жалға алу ақысын төлеу;
      коммуналдық қызметтерге ақы төлеу;
      байланыс қызметiне ақы төлеу;
      көлiк қызметiне ақы төлеу;
      электр энергиясына ақы төлеу;
      жылуға ақы төлеу;
      ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды және басқа да негiзгi құралдарды ұстау, қызмет көрсету, оларды ағымдағы жөндеу;
      өзге де қызметтер;
      өзге де ағымдағы шығыстар;
      2) қаржыландыру жоспары боынша үнемделген қаражаттың толық көлемiнде:
      негiзгi жалақы;
      өтемақы төлемдерi;
      әлеуметтiк салық;
      Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар;
      көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыруға арналған жарналар;
      мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң жеке басын мемлекеттiк мiндеттi сақтандыруға арналған жарналар;
      қосымша ақшалай төлемдер.
      Шығыстардың қалған түрлерi бойынша қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражатты сыйлық беруге, материалдық көмек көрсетуге және үстемеақылар белгiлеуге жұмсауға жол берiлмейдi.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң       
2002 жылғы 11 қаңтардағы 
N 41 қаулысына     
28-қосымша    

       Ескерту. 28-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2006.11.30. N   1156  қаулысымен (2007 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi).

Қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне үнемдеу есебiнен сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек көрсетiлетiн және үстемеақы белгiленетiн шығыс түрлерiнiң тiзбесi

      Сыйлық беру, материалдық көмек көрсету және үстемеақылар белгiлеу мынадай шығыс түрлерi бойынша үнемдеу есебiнен жүзеге асырылады:
      1) смета бойынша үнемделген қаражаттың жалпы көлемiнiң 30% асырмай жыл iшiнде, ал желтоқсанда - бiр жылда үнемделген қаражаттың толық көлемiнде:
      iссапар шығыстары;
      коммуналдық қызметтер;
      электр энергиясы;
      жылу;
      байланыс қызметтерi;
      көлiк қызметтерi;
      негiзгi қорларды ағымдағы жөндеу;
      негiзгi құрал-жабдықтар бойынша жалгерлiк ақы;
      кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер) төлеу шығыстары;
      2) смета бойынша үнемделген қаражаттың толық көлемiнде мынадай шығыс түрлерi бойынша:
      жалақы;
      салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер.
      Шығыстардың қалған түрлерi бойынша смета бойынша үнемделген қаражатты сыйлық беруге, материалдық көмек көрсетуге және үстемеақылар белгiлеуге жұмсауға жол берiлмейдi. 

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің           
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 41 қаулысына        
бекiтiлген        

  Қазақстан Республикасы Yкiметiнің кейбiр шешімдерiне
енгiзiлетін өзгерiстер мен толықтыру

      1.  1-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005.02.09. 
124  Қаулысымен.

      2.  2-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008.01.25. 
N 69  Қаулысымен.

      3. "Қазақстан Республикасының қорғаншылық және қамқоршылық органдары туралы" және Патронат туралы ережелердi және Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды орталықтандырылған есепке алуды ұйымдастыру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1999 жылғы 9 қыркүйектегі N 1346  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1999 ж., N 46, 418-құжат): 
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Патронат туралы ережеде: 
      2-тармақтың екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "Патронаттық тәрбиешiлердiң еңбегiне ақы төлеу шарттары заңнамаға сәйкес мемлекеттік бiлiм беру мекемелерi тәрбиешiлерiнің еңбегiне ақы төлеу шарттарына ұқсас анықталады". 

      4. "Қазақ ұлттық музыка академиясын ашу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1998 жылғы 31 наурыздағы N 269  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1998 ж., N 9, 70-құжат): 
      5-тармақтың екiншi абзацындағы "профессор-оқытушылар құрамының еңбекақы қорына 1,75 коэффициентiн қолдана отырып, жеке нормалар бойынша" деген сөздер алынып тасталсын. 

      5. "Базалық лауазымдық жалақының мөлшерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 10 желтоқсандағы N 1607  қаулысына
      кiрiспедегi "мемлекеттік бюджет" деген сөздерден кейiн "және мемлекеттiк мекемелердің мемлекеттiк қызметші емес қызметкерлерiнiң еңбегiне ақы төлеу жүйесiн жетілдіру" деген сөздермен толықтырылсын; 
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "1. 2002 жылдың 1 қаңтарынан бастап: 
      коэффициенттердi қолдана отырып, лауазымдық жалақыларды және әскери атақтар бойынша жалақыларды, арнаулы атақтар мен сыныптық шендер үшiн қосымша ақыларды; сондай-ақ қызмет өткерудiң ерекше жағдайлары үшiн үстеме ақыларды; 
      коэффициенттердi қолдана отырып, лауазымдық жалақыларды (ставкаларды), сондай-ақ мемлекеттік мекемелердің мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерінің еңбек жағдайы үшiн қосымша ақы мен үстемеақыларды есептеу үшiн алынатын базалық лауазымдық жалақының мөлшері 5060 теңге деңгейінде белгiленсiн.". 

Қазақстан Республикасы      
Үкіметінің           
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 41 қаулысына        
қосымша       

  Қазақстан Республикасы Үкiметінің күшін жойған кейбiр
шешімдерiнің тiзбесі

      1. "Техникалық қызмет көрсететiн және мемлекеттiк органдар мен олардың аппараттарының жұмысын қамтамасыз ететiн және мемлекеттiк қызметшi болып табылмайтын қызметкерлердің лауазымдық жалақыларына еңбек сіңiрген жылдарына проценттік үстемеақы төлеу тәртiбi туралы Ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1996 жылғы 19 қыркүйектегі N 1142  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1996 ж., N 38, 358-құжат). 

      2. "Қазақстан Республикасында еңбекақы төлеудi ұйымдастыруды жетiлдiру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1997 жылғы 6 ақпандағы N 170  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1997 ж., N 6, 46-құжат). 

      3. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 6 ақпандағы N 170 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 24 ақпандағы N 293  қаулысы   (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 9-10, 107-құжат). 

      4. "Қазақстан Республикасы Президентiнің жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты қызметкерлерiнің еңбегiне ақы төлеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 18 желтоқсандағы N 1861  қаулысы.  

      5. "Мемлекеттiк білiм беру ұйымдарының қызметкерлерiне ауылды жерде жұмыс iстегенi үшін, экологиялық апат аймағында тұрғаны үшін, сынып жетекшілiгi үшiн, дәптерлер, жазба жұмыстарын тексергенi үшін, оқу кабинеттерiнің меңгерушiлiгi үшiн, тереңдетіп оқытқаны үшiн қосымша ақы және басқа да төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 29 желтоқсандағы N 1927  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 55, 618-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 6 ақпандағы N 170 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 19 қаңтардағы N 73   қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 1-2, 17-құжат).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады