Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Тың мемлекеттік аймақтық машина сынау станциясы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 15 қаңтар N 51

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Тың мемлекеттік аймақтық машина сынау станциясы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны жарғылық капиталына мемлекеттің жүз пайыз қатысуымен "Тың машина сынау станциясы" ашық акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) етіп қайта құру жолымен қайта ұйымдастырылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) Қоғамның жарғысын бекітсін;
      2) Қоғамның әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
      3) осы қаулыны іске асыру жөнінде өзге де шараларды қабылдасын.
      3. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін.
      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                              Қазақстан Республикасы
                                                     Үкіметінің
                                             2002 жылғы 15 қаңтардағы
                                                   N 51 қаулысына
                                                       қосымша

            Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
                  енгізілетін өзгеріс пен толықтырулар

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      2. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі N 405 P990405_ қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 13, 124-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Акцияларының мемлекеттік пакеттері мен үлестері республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:
      "Ақмола облысы" бөлімі мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 13-4-жолмен толықтырылсын:
      "13-4. "Тың машина сынау станциясы" ААҚ".
      3. "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы N 659 P990659_ қаулысына:
      көрсетілген қаулыға қосымшада:
      "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне" бөлімі мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 205-4-жолмен толықтырылсын:
      "205-4. "Тың машина сынау станциясы" ААҚ".
      4. "Жекешелендіруге жатпайтын мемлекеттік меншік объектілерінің тізбесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 24 қазандағы N 1587 P001587_ қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 43, 513-құжат):
      қаулыға 2-қосымшада мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 31-жолмен толықтырылсын:
      "31. "Тың машина сынау станциясы" ААҚ (Ақмола облысы, Бұланды ауданы, Никольское ауылы) 100%".

О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Целинная государственная зональная машиноиспытательная станция" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2002 года N 51

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Реорганизовать Республиканское государственное казенное предприятие "Целинная государственная зональная машиноиспытательная станция" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан путем преобразования в открытое акционерное общество "Целинная машиноиспытательная станция" (далее - Общество) со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
      2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:
      1) утвердить устав Общества;
      2) обеспечить государственную регистрацию Общества в органах юстиции;
      3) принять иные меры по реализации настоящего постановления.
      3. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменение и дополнения согласно приложению.
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

     Премьер-Министр

     Республики Казахстан                                               Приложение к                                               постановлению Правительства

                                               Республики Казахстан

                                               от 15 января 2002 года N 51 
 
           Изменение и дополнения, которые вносятся в некоторые
               решения Правительства Республики Казахстан
 
      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.
      2. В постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года N 405 P990405_ "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 13, ст. 124):
      в Перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акции и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
      раздел "Акмолинская область" дополнить строкой, порядковый номер 13-4, следующего содержания:
      "13-4. ОАО "Целинная машиноиспытательная станция".
      3. В постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 659 P990659_ "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":

 

     в приложении к указанному постановлению:

     раздел "Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан"

дополнить строкой, порядковый номер 205-4, следующего содержания:

     "205-4. ОАО "Целинная машиноиспытательная станция".

     4. В постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября

2000 года N 1587 


P001587_
 

  "О перечне объектов государственной

собственности, не подлежащих приватизации" (САПП Республики Казахстан,

2000 г., N 43, ст.513):

     в приложении 2 к постановлению дополнить строкой, порядковый номер

31, следующего содержания:

     "31. ОАО "Целинная машиноиспытательная станция" (Акмолинская область,

Буландынский район, с. Никольское) 100%".


(Специалисты: Склярова И.В.,

              Умбетова А.М.)