Қазақстан Республикасы Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 25 қаңтар N 103

      "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі  Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

     1. 1, 2, 3, 4 және 5-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттары бекітілсін. 
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.03.11. N 286 , 2002.05.30. N 103a қаулыларымен.

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы      
Yкiметiнiң            
2002 жылғы 25 қаңтардағы     
N 103 қаулысына         
1-қосымша             

Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық
резервтер жөнiндегi агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

                         2002 жылға арналған
                  032 "Мемлекеттiк резервтi сақтау"
               Республикалық бюджеттiк бағдарламасының
                          ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 500 000 мың теңге (бес жүз миллион теңге). 
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк материалдық резерв туралы" 2000 жылғы 27 қарашадағы N 106-II Қазақстан Республикасы  Заңының 8-бабы; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 13 мамырдағы N 571-33 қаулысы; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 25 ақпандағы N 171-15 қаулысы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк резервтiң материалдық құндылықтарын сақтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк материалдық резервтiң материалдық құндылықтарының сақтау режимi мен нормалары талаптарын сақтай отырып сақталуын және қол сұғылмаушылығын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

N!Бағ.!Кіші!Бағдарла.!Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны)! Іске  ! Жауапты
!дар.!бағ.!малардың !iске асыру жөнiндегi iс-шаралар ! асыру !орындаушылар
!лама!дар.!(кіші    !                                !мерзiмi!
!коды!лама!бағдарла.!
!    !коды!малардың)!
!    !    !атауы    !
---------------------------------------------------------------------------
1!  2 !  3 !    4    !                  5             !   6   !     7
---------------------------------------------------------------------------
1  032      Мемлекет. Мемлекеттiк резервтiң тауарлық-   Жыл    Қазақстан
            тік ре.   материалдық құндылықтарын сақтау бойында Республика.
            зервті    жөнiндегi қызметтiң төлемi:              сының Мемле.
            сақтау    - өндiрiстiк бөлмелердi,                 кеттік мате.
                      үймереттер мен ғимараттарды,             риалдық ре.
                      резервуарлық ыдыстарды,                  зервтер
                      технологиялық блок жабдықтарын           жөніндегі
                     (оның iшiнде өнiмқұбырлары,               агенттігі
                      өнiмсорғылар станциялары, құйып 
                      алу-құю фронты, мұздатқыш, жылу,
                      әлсiз ток және аккумулятор 
                      шаруашылығы) ұстау, ағымдағы 
                      және күрделi жөндеу;
                      - ағымдағы шаруашылық қажеттер 
                      (отын және жағар материалдар, 
                      жабдықтар мен көлiкке қосалқы 
                      бөлшектер, приборлар мен 
                      жабдықтар, банкi, байланыс, 
                      дератизация мен дезинфекция, 
                      жылумен және электрэнергиясымен,
                      сумен жабдықтау, канализация, 
                      технологиялық және өзге 
                      жабдықтарды және т.б. жөндеу 
                      қызметтерiн төлеу) тауарлар, 
                      материалдар және қызметтер 
                      сатып алу;
                      - кiрме темiржолдарды, жабдықтарды, 
                      құралдарды, өндiрiстiк бөлмелердi, 
                      ғимараттарды, резервуарлық
                      ыдыстарды ұстау, ағымдағы және 
                      күрделi жөндеу;
                      - технологиялық блок жабдықтарын, 
                      кiрме темiржолдар үшiн қосалқы 
                      бөлшектер (оның ішiнде өнiмқұбырлары,
                      өнiмсорғылар станциялары, құйып 
                      алу-құю фронты, мұздатқыш, жылу, 
                      әлсiз ток және аккумулятор 
                      шаруашылығы), жылжымалы механизмдер 
                      мен жабдықтарды, iлетiн саймандар 
                      мен өзге жүк, алатын, жабдық, 
                      зарядтаушыға қосалқы бөлшектер, 
                      зертханалық, өлшегiш және өртке 
                      қарсы жабдықтар және оларға
                      қосалқы бөлшектер, объектiлер 
                      күзетiнiң, арнайы автокөлiк 
                      техникалық құралдарын, есептеушi,
                      ұйымдастырушы және өзге техника, 
                      жиhаз, арнайы киiм мен киiм-кешек 
                      сатып алу

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Мемлекеттік материалдық резервке 12 сақтау филиалдарына сақтауға салынған материалдық құндылықтардың сақтау нормаларына сәйкес сан және сапа жағынан сақталуын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң           
2002 жылғы 25 қаңтардағы     
N 103 қаулысына         
2-қосымша            

Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық
резервтер жөнiндегi агенттiгi
(бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi)

                        2002 жылға арналған
                   001 "Әкiмшiлiк шығындар"
            республикалық бюджеттiк бағдарламасының
                           ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 29600 мың теңге (жиырма тоғыз миллион алты жүз мың теңге). 
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегi Қазақстан Республикасы  Заңының 21-, 22-, 23-, 24- және 25-баптары; "Қазақстан Республикасында мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын органдар қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Қазақстан Республикасы Президентiнiң  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдар жүйесiн әрi қарай оңтайландыру жөнiндегi iс-шаралар туралы" 1999 жылғы 22 қаңтардағы N 29 Қазақстан Республикасы Президентiнiң  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгi туралы ереже" 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 111 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  қаулысы ; "Штат саны лимитiн бекiту туралы" 2002 жылғы ___ қаңтардағы N ___ Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген функцияларды неғұрлым тиiмдi орындауына қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгi аппаратының қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгi аппаратын ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарла.!Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны)! Іске  ! Жауапты
!дар.!бағ.!малардың !iске асыру жөнiндегi iс-шаралар ! асыру !орындаушылар
!лама!дар.!(кіші    !                                !мерзiмi!
!коды!лама!бағдарла.!
!    !коды!малардың)!
!    !    !атауы    !
---------------------------------------------------------------------------
1!  2 !  3 !    4    !                  5             !   6   !     7
---------------------------------------------------------------------------
1  001      Әкімшілік
            шығындар

            001  Орталық   Қазақстан Республикасының    Жыл    Қазақстан
            органның  Мемлекеттік материалдық резерв.  бойында Республика.
            аппараты  тер жөніндегі агенттігінің               сының Мемле.
                      бекітілген штат кестесіне                кеттік мате.
                      лимиті шектеріндегі 40 бірлік            риалдық ре.
                      мөлшеріндегі аппаратын ұстау             зервтер
                                                               жөніндегі
                                                               агенттігі
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттігіне жүктелген функцияларды сапалы және өз мерзімінде орындау.

Қазақстан Республикасы      
Yкiметiнiң            
2002 жылғы 25 қаңтардағы     
N 103 қаулысына         
3-қосымша            

      Ескерту. 3-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.03.11. N 286   қаулысымен.

  Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк
материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

  2002 жылға арналған
500 "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық
резервтер жөніндегі агенттігіне ақпараттық-есептеу
қызметін көрсету" Республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2100 мың теңге (екі миллион жүз мың теңге). 
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттік аппараттың жұмысын жетілдіру, бюрократизмге қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөніндегі шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шілдедегі N 427 Қазақстан Республикасы Президентінің  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттігі туралы ереже" 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 111 Қазақстан Республикасы Үкіметінің  қаулысы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: есептеу және ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: компьютерлік жабдықтарды және ұйымдастыру техникасын жұмыс істейтін қалпында ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарла.!Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны)! Іске  ! Жауапты
!дар.!бағ.!малардың !iске асыру жөнiндегi iс-шаралар ! асыру !орындаушылар
!лама!дар.!(кіші    !                                !мерзiмi!
!коды!лама!бағдарла.!
!    !коды!малардың)!
!    !    !атауы    !
---------------------------------------------------------------------------
1!  2 !  3 !    4    !                  5             !   6   !     7
---------------------------------------------------------------------------
1  500     Қазақстан    Windоws, MS Оffiсе, антивирус.  Жыл    Қазақстан
           Республи.    тар, ЮрИнфо сияқты бағдарлама. бойында Республика.
           касының      ларды, жүйелерді реттеу. Туын.         сының Мемле.
           Мемлекеттік  дайтын қателер мен істен шығу.         кеттік мате.
           материалдық  ды жедел қалпына келтіру, жұ.          риалдық ре.
           резервтер    мыс қалпында ұстау, версияла.          зервтер жө.
           жөніндегі    рын жаңарту. Ақпараттық қауіп.         ніндегі
           агенттігіне  сіздікті және антивирустық             агенттігі
           ақпараттық   қорғанысты қамтамасыз ету
           -есептеу     бойынша шараларды ұйымдастыру.
           қызметін     Жергілікті жүйенің коммуника.
           көрсету      циялық желілерін жалға беру.
                        Ұйымдастыру техникасының 
                        техникалық жағдайын бақылауды 
                        және принтерлердің картридж.
                        дерін толтыруды іске асыру. 
                        Кепілге сәйкес алдын алу 
                        жұмыстары мен жабдықтарды 
                        жөндеуді жүргізу. Жабдықтардың 
                        туындайтын бұзылуын жедел 
                        жөндеу. 20 компьютерге, 3 
                        матрицалық принтерге, 8 
                        лазерлік принтерге қызмет 
                        көрсету.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ақпарат алу және олармен алмасу жеделдігін арттыру, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттігі қызметіне есептеу техникасы құралдарын сәтті енгізу, ақпараттық ресурстарды мерзімінде жаңарту.

Қазақстан Республикасы      
Yкiметiнiң             
2002 жылғы 25 қаңтардағы      
N 103 қаулысына          
4-қосымша             

      Ескерту. 4-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.03.11. N 286   қаулысымен.

  Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк
материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

  2002 жылға арналған
600 "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық
резервтер жөніндегі агенттігін есептеу және ұйымдастыру
техникасымен қамтамасыз ету" Республикалық бюджеттiк 
бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6768 мың теңге (алты миллион жеті жүз алпыс сегіз мың теңге). 
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттік аппараттың жұмысын жетілдіру, бюрократизмге қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөніндегі шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шілдедегі N 427 Қазақстан Республикасы Президентінің  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттігі туралы ереже" 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 111 Қазақстан Республикасы Үкіметінің  қаулысы.
        3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік резервтердің есебі жөніндегі ақпараттық инфрақұрылым құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттік резервтердің есебін автоматтандыру үшін қазіргі заманғы компьютерлік жабдықтарды сатып алу және лицензияланған программамен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарла.!Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны)! Іске  ! Жауапты
!дар.!бағ.!малардың !iске асыру жөнiндегi iс-шаралар ! асыру !орындаушылар
!лама!дар.!(кіші    !                                !мерзiмi!
!коды!лама!бағдарла.!
!    !коды!малардың)!
!    !    !атауы    !
---------------------------------------------------------------------------
1!  2 !  3 !    4    !                  5             !   6   !     7
---------------------------------------------------------------------------
1  600     Қазақстан    Мынадай компьютерлер мен        Жыл    Қазақстан
           Республи.    ұйымдастыру техникасын:        бойында Республика.
           касының      1 көбейткіш техника, 20                сының Мемле.
           Мемлекеттік  20 жүйелiк блок, 22 монитор,           кеттік мате.
           материалдық  2 сервер, 3 активтi желiлiк            риалдық ре.
           резервтер    жабдық (HUB 8 порттық), 1              зервтер жө.
           жөніндегі    жылжымалы компьютер, 9 лазерлi         ніндегі
           агенттігін   принтер, 2 бүрiккiш түстi              агенттігі
           есептеу      принтер, 2 үзбей қоректендiру
           және         көзi, 1 сканер, 25 желiлiк 
           ұйымдастыру  фильтр сатып алу және орнату.
           техникасымен Жұмылдыру резервiнiң есебi
           қамтамасыз   бойынша бағдарламалық қамтамасыз
           ету          етудi әзiрлеу әрi енгiзу және 20
                        пайдаланушыға арналған 4 бағдар.
                        ламалық өнiмдi сүйемелдеу (АVР
                        вирусқа қарсы бағдарламасы; 
                        кепiлдi өшiру бағдарламасы; 1С:
                        Кәсiпорын, МS WS 2000 Server). <*> ---------------------------------------------------------------------------
       Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.11.28. N 103b  қаулысымен.
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жұмылдыру резервінің есебін автоматтандыру; деректерді өңдеу уақытын қысқарту және оларды сенімді сақтау; Қазақстан Республикасының Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттігін қазіргі заманғы жабдықпен қамтамасыз ету (толық жинақтылау).

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң    
2002 жылғы 25 қаңтардағы        
N 103 қаулысына             
5-қосымша                

      Ескерту. 5-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.05.30. N 103б  қаулысымен.

  Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық
резервтер жөнiндегi агенттігi

                       2002 жылға арналған
              033 "Жұмылдыру резервiн қалыптастыру"
             Республикалық бюджеттiк бағдарламасының
                            ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 100 000 мың теңге (жүз миллион теңге). 
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "Мемлекеттік материалдық резерв туралы" 2000 жылғы 27 қарашадағы N 106-II ЗКР Қазақстан Республикасы  Заңының 8-бабы; "Қазақстан Республикасындағы жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы" 1997 жылғы 16 шiлдедегі N 127-1 Қазақстан Республикасы  Заңының 15-бабы; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1994 жылғы 26 шiлдедегi N 831-28 қаулысы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: соғыс уақытындағы және өзге табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардағы жұмылдыру кезеңiнде жұмылдыру резервiнiң материалдық құндылықтарын қорландыру жәнеқалыптастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жұмылдыру резервi материалдық құндылықтарының қорлануын және өз мерзiмiнде толықтырылуын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағ.!Кіші!Бағдарла.!Бағдарламаны (кiшi бағдарламаны)! Іске  ! Жауапты
!дар.!бағ.!малардың !iске асыру жөнiндегi iс-шаралар ! асыру !орындаушылар
!лама!дар.!(кіші    !                                !мерзiмi!
!коды!лама!бағдарла.!
!    !коды!малардың)!
!    !    !атауы    !
---------------------------------------------------------------------------
1!  2 !  3 !    4    !                  5             !   6   !     7
---------------------------------------------------------------------------
1 033   00  Жұмылдыру  Жұмылдыру резервiне материалдық  2002   Қазақстан
            резервін   құндылықтар жеткiзуге заңнамада  жылғы  Республика.
            қалыптас.  белгiленген тәртiппен тапсырыс.  25     сының
            тыру       тар орналастырады.               жел.   Мемлекеттік
                       Жұмылдыру тапсырмалары бар       тоқ.   материалдық
                       кәсіпорындармен жұмылдыру        санға  резервтер
                       резервiн қорландыруға заңнамада  дейін  жөніндегі
                       белгiленген тәртiппен шарттар           агенттігі
                       жасасу.
                       Қазақстан Республикасының
                       Yкiметi бекiткен 2002 есептi
                       жылға жұмылдыру жоспарына сәй.
                       кес жұмылдыру резервiнiң мате.
                       риалдық құндылықтарын кезең-
                       кезеңмен қорландыру.
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жұмылдыру  жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасы экономикасының стратегиялық  салаларында материалдық құндылықтар мөлшерiнің (кезең-кезеңмен) жиынтықталуы. Жұмылдыру кезеңiнде Қарулы Күштердiң, өзге әскерлер мен  әскери құрылымдардың, шаруашылық кешенi мен халықтың жедел қажеттерiн неғұрлым толық және орнықты қамтамасыз етуге мемлекет экономикасын алдын ала әзiрлеу.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады