Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 1 ақпан N 150

      "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі  Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. 1-19 қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 1 ақпандағы          
N 150 қаулысына            
1 қосымша            

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Әкiмшiлiк шығындар" 001 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 612976 мың теңге (алты жүз он екi миллион тоғыз жүз жетпiс алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273  Заңы , Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк қызмет туралы"  Заңы , Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 25 наурыздағы "Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудің бiрыңғай жүйесi туралы" N 575  Жарлығы , Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы" N 1715 қаулысы, Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 27 сәуiрдегi "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгінің мәселелерi" N 481  қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы "Штат саны лимиттерiн бекiту туралы" N 39  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджеттің қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнің орталық аппараты мен аумақтық бөлiмшелерінің өздерiне жүктелген функцияларды барынша нәтижелi орындауына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттігінің орталық аппаратын және аумақтық бөлiмшелерiн ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:

N  !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   001       Әкiмшілік
              шығындар 

          001 Орталық       Қазақстан Республикасы   2002 жыл  Қазақстан
              органның      Төтенше жағдайлар                  Республикасы
              аппараты      жөнiндегі агенттігіне              Төтенше
                            жүктелген функцияларды             жағдайлар
                            орындау. Штат саны                 жөнiндегі
                            шегiндегі 135 бiрлiктi             агенттігі
                            ұстау 

          002 Аумақтық      Қазақстан Республикасы   2002 жыл  Қазақстан
              органдардың   Төтенше жағдайлар                  Республикасы
              аппараттары   жөнiндегі агенттігіне              Төтенше
                            жүктелген функцияларды             жағдайлар
                            орындау. Штат саны                 жөнiндегі
                            шегiндегі 1370 бiрлiктi            агенттігі
                            ұстау

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi мен аумақтық органдарға жүктелген функцияларды сапалы және мерзiмiнде орындау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 1 ақпандағы       
N 150 қаулысына         
2 қосымша         

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер" 030 республикалық бюджеттік бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5000 мың теңге (бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273 Заңы, Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шілдедегi "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы N 19  Заңының 11-бабы, Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы "Өрт қауiпсiздiгi туралы" N 48  Заңының 10-бабы, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегi "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" N 163  Заңы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы" N 1715  қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 27 сәуiрдегi "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiне бағынысты жекелеген ұйымдар туралы" N 482  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өрт қауiпсiздiгi саласындағы Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына үйлесiмділік талаптарын ескере отырып, мемлекеттік, мемлекетаралық, салалық стандарттарды, техникалық шарттарды, құрылыс нормалары мен ережелер әзiрлеу, өрт қауiпсiздiгi саласында ғылыми-техникалық және нормативтiк-құқықтық базаны дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: өрттен қорғану жабдықтары мен техникаларын зерттеу, дайындау және енгізу, Қазақстан базарларына әкелiнетiн түтiнденi қабiлетi жылдам, улылығы жағынан өте қауiптi заттар мен материалдардың өрт қауiпсiздiгiне сәйкестiгiне сынау жүргiзу, экологияға қауiп төндiретiн объектiлердiң өрт қауiпсiздігін қамтамасыз ету жөнiнде кешендi шаралар әзiрлеу өрттердi зерттеу және олардың туындау себептерiне талдау жасау, өрттердiң туындауы мен өршуiне мүмкiндiк беретiн өртқауіпті факторлардың объектiлерге әсер ету деңгейiн азайту жөнiнде шаралар әзiрлеу, өрт сөндiрушiлер мен құтқарушылардың тыныс алу органдарын қорғау үшiн өрт сөндiргiш заттар мен химиялық улы заттарды сiңiргiштердiң сапасын анықтауға сынау жүргiзу, нормативтiк-құқықтық базаны жетiлдiру және дамыту, Қазақстан Республикасының шаруашылық жүргiзушi субъектiлерi үшiн өрт қауiпсiздiгi және азаматтық қорғаныс саласында нұсқаулар, ережелер, стандарттар, нормалар әзiрлеу арқылы өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
1    030  000 Табиғи және   Өрттерге ғылыми-зерттеу  Жыл бойы  Қазақстан
              техногендік   жүргiзу және олардың               Республикасы
              сипаттағы     туындау себептеріне                Төтенше
              төтенше       талдау жасау жөнiнде               жағдайлар
              жағдайлар     қызметті сатып алу,                жөніндегі
              саласындағы   өрттердiң туындауы мен             агенттігі
              қолданбалы    өршуiне мүмкiндiк
              ғылыми        беретін өртқауіптi
              зерттеулер    факторлардың объектілерге
                            әсер ету деңгейін
                            азайту жөнiнде iс-шаралар
                            әзiрлеу, нормативтiк-
                            құқықтық базаны жетілдiру
                            және дамыту, өрт
                            қауіпсіздігі стандарттарын
                            әзірлеу
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: "Объектiлердi қорғауға арналған өрт техникалары. Негiзгi түрлерi. Орналастыру және қызмет көрсету", "Өрт қауiпсiздiгi. Терминдер мен анықтамалар", "Қабылдау-бақылау және басқару аспаптары. Жалпы техникалық талаптар" стандарттарын әзiрлеу және оларды Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда министрлiгiнiң Стандарттау және сертификаттау жөнiндегi Комитетiнiң бекiтуiне ұсыну.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 1 ақпандағы          
N 150 қаулысына            
3 қосымша            

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жоюды ұйымдастыру" 031 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 362176 мың теңге (үш жүз алпыс екi миллион жүз жетпiс алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 27 наурыздағы "Авариялық-құтқару қызметi мен құтқарушылардың мәртебесi туралы" N 87  Заңы , Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273 Заңы, Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" N 19  Заңының 19, 27, 28-баптары, Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" N 48  Заңының 11-бабы, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 7 мамырдағы "Азаматтық қорғаныс туралы" N 100  Заңының 19-бабы, Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 25 наурыздағы "Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" N 575  Жарлығы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 27 сәуiрдегi "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнің мәселелерi" N 481 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 27 сәуiрдегi "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiне бағынысты жекелеген ұйымдар туралы" N 482 қаулысы, Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1997 жылғы 6 ақпандағы "Қазақстан Республикасында еңбекақы төлеудi ұйымдастыруды жетілдiру туралы" N 170  қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2000 жылғы 3 тамыздағы "Еңбек сiңiрген жылдарына пайыздық үстеме төлеу үшiн кәсіпқой авариялық-құтқару қызметтерi мен құрамалары құтқарушыларының еңбек стажын есептеу ережесiн бекiту туралы" N 1185  қаулысы , Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1994 жылғы 28 ақпандағы "Республикалық жедел-құтқару жасағы туралы" N 235  қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы" N 1715  қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1998 жылғы 6 қазандағы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгінің органдары мен ведомстволық ұйымдарының және жергiлiктi атқарушы органдарының штат санын бекiту туралы" N 1006  қаулысы , Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 6 сәуiрдегi "Қазақстан Республикасы Азаматтық қорғанысының штабының бағынысына 28237, 52859, 68303 әскери бөлiмдерiн беру туралы" N 264  қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2000 жылғы 15 наурыздағы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттігінің мемлекеттiк мекемелерiн құру туралы" N 400  қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2000 жылғы 8 шiлдедегi "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттігінің мемлекеттiк мекемелерiн құру туралы" N 1037  қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 13 қаңтардағы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттігінің "Республикалық дағдарыс орталығы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" N 40  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бейбiт және соғыс уақытында төтенше жағдайлар қаупi төнгенде және туындағанда халықты, шаруашылық объектiлерi мен аумақтарын қорғау, төтенше жағдайларға уақытында мән беру, төтенше жағдайлар туралы ақпараттарды қабылдау және өңдеу, төтенше жағдайларды жоюға авариялық-құтқару күштерi мен тұрақты дайындықтағы құралдарының ұдайы және үзіліссiз басқаруды қамтамасыз ету.
       Ескерту. 4-тармаққа өзгеріc енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 24 желтоқсандағы 1355  қаулысымен .
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: бейбiт және соғыс уақытындағы төтенше жағдайлар iс-қимылына жоғары дайындықты қамтамасыз ету, жедел мән беру, апат ауданына және алға қойылған әскери мiндеттер орындалатын аудандарға авариялық-құтқару қызметтерiн уақытында апару, iздестiру-құтқару және төтенше жағдайлардың зардаптарын жою жөнiндегi басқа да кезек күттiрмейтiн жұмыстарды жедел жүргiзу, баруы қиын аудандарда, қауіптiлiгi жоғары объектiлерде құтқару және iздестiру-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргiзу, табиғи зiлзалалардың, авариялар мен апаттардың салдарынан зардап шеккендерге жедел көмек көрсету, радиомобильдi, радиотелефон, транк, спутниктiк байланыс түрлерiнің құралдары арқылы төтенше жағдайлар туралы ақпараттарды уақытында және жүйелi түрде қабылдап отыру, алынған ақпараттарды жедел өңдеу, авариялық-құтқару күштерi мен құралдарын басқару пунктiнде қызметкерлердiң тәулiк бойы кезекшiлiгiн қамтамасыз ету, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу мен жою саласында мемлекеттiк басқару органдарымен үзiлiссiз және тиiмдi байланысты қамтамасыз ету.
      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріc енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 24 желтоқсандағы 1355  қаулысымен .
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   031  000  Төтенше
              жағдайларды
              жоюды
              ұйымдастыру     

         030  Республикалық  Қазақстан Республикасы  жыл бойы  "Республика.
              жедел-құтқару  Төтенше жағдайлар                 лық жедел-
              жасағы         жөніндегi агенттігінің            құтқару
                             "Республикалық жедел-             жасағы"
                             құтқару жасағы"                   мемлекеттік
                             мемлекеттiк мекемесін             мекемесi
                             (штат саны - 56 бірлік)
                             ұстау     

2        032  Әскери         Әскери бөлiмдердi ұстау          28237, 52859,
              бөлiмдердi     (штат саны - 1202 бiрлiк)        68303 әскери
              ұстау                                           бөлiмдерi 

3        033  Аэромобильдi   Мемлекеттік мекемелердi  Жыл бойы Мемлекеттік
              аймақтық       ұстау:                            мекемелер:
              жедел-құтқару  Орталық аймақтық жедел            Орталық
              жасақтары      құтқару жасағы (штат              аймақтық
                             саны - 40 бiрлік),                жедел құтқа.
                             Батыс аймақтық жедел              ру жасағы,
                             құтқару жасағы (штат              Батыс аймақ.
                             саны - 32 бiрлік),                тық жедел
                             Шығыс аймақтық жедел              құтқару
                             құтқару жасағы (штат              жасағы,
                             саны - 32 бірлік),                Шығыс аймақ.
                             Солтүстік аймақтық жедел          тық жедел
                             құтқару жасағы (штат              құтқару
                             саны - 32 бiрлiк),                жасағы,
                             Оңтүстiк аймақтық жедел           Солтүстік
                             құтқару жасағы (штат              аймақтық
                             саны - 32 бiрлік)                 жедел
                                                               құтқару
                                                               жасағы,
                                                               Оңтүстік
                                                               аймақтық
                                                               жедел
                                                               құтқару
                                                               жасағы     

4 <*>
 
  5         035  Республикалық  "Республикалық дағдарыс    2002  "Республика.
               дағдарыс       орталығы" мемлекеттік      жылы  лық дағдарыс
               орталығы       мекемесін (штат саны - 25        орталығы"
                              бiрлiк) ұстау                    мемлекеттік
                                                               мекемесi
---------------------------------------------------------------------------
       Ескерту. 6-тармаққа өзгеріc енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 24 желтоқсандағы 1355  қаулысымен .
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы аумағындағы табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға республикалық жедел-құтқару жасағының, әскери бөлiмдердiң, аэромобильдi аймақтық жедел-құтқару жасақтарының ұдайы дайындығын қамтамасыз ету табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы ақпараттарды уақытында және сапалы өңдеу, төтенше жағдайларды жоюға күштер мен құралдардың тұрақты дайындығын ұдайы және үзiлiссiз басқаруды қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 1 ақпандағы          
N 150 қаулысына            
4 қосымша            

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Селқорғау объектiлерiн пайдалану" 032 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 212680 мың теңге (екi жүз он екi миллион алты жүз сексен мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шілдедегi "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Заңы, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273  Заңы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңын iске асыру туралы" N 1715 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 сәуiрдегi "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттігiне бағынысты жекелеген ұйымдар туралы" N 482  қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 сәуiрдегi "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi" N 481  қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1997 жылғы 6 ақпандағы "Қазақстан Республикасында еңбекке ақы төлеудi ұйымдастыруды жетiлдiру туралы" N 170  қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1998 жылғы 6 қазандағы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгінің органдары мен ведомстволық ұйымдарының және жергiлiктi атқарушы органдарының штат санын бекiту туралы" N 1006  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасындағы сел тасқыны, қар көшкiнi, опырылу, құлап түсудiң алдын алу және олардың зардаптарын жою, сел құбылыстары мен жер сiлкінісiн болжау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: селден қорғау құрылғыларын ағымдағы жөндеуден өткiзу, бақылау және хабарлау қызметтерiнiң қызметiн қамтамасыз ету, аэрошолу жұмыстары, мұзарт көлдердi босату жөнiндегі алдын алу жұмыстары, қар көшкiндерiн алдын ала түсiру бойынша ату жұмыстары, жер сiлкiнiсiнің қысқа мерзiмдi болжамдарын қамтамасыз ету жөніндегі ғылыми-болжау жұмыстары.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
     032      Селденқорғау
              объектілерiн
              пайдалану
              және дамыту

              Қазселденқор. "Қазселденқорғау"         2002 ж.  Қазақстан
              ғау           мемлекеттiк мекемесiнiң            Республикасы
                            540 бiрлiк штат санын              Төтенше
                            ұстау.                             жағдайлар
                            Алты гидротехникалық               жөніндегі
                            құрылғыны ағымдағы                 агенттігінің
                            жөндеуден өткiзу,                  "Қазселден.
                            аэрошолу жұмыстары,                қорғау"
                            мұзарт көлдерiн босату             мемлекеттік
                            жөнiндегi алдын алу                мекемесі
                            жұмыстары, жер
                            сiлкiнiсiнiң қысқа
                            мерзiмдi болжамдарын
                            қамтамасыз ету жөнiндегі
                            ғылыми-болжау жұмыстары,
                            қар көшкiндерiн алдын ала
                            түсiру бойынша ату
                            жұмыстары
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: сел тасқынының және қар көшкiнiнiң, құлап түсудiң зардаптарын жою, сел құбылыстары мен жер сiлкiнiсiнiң шығынын азайту, Алматы облысының Есiк көлiндегi селден қорғау кешенiнiң негiзгi туннелiне, Ұзын-Қарғалы өзенiндегi селден қорғау бөгетiне, Есентай өзенiндегi су жинау каналына жөндеу жүргiзiлетiн болады, тасқынды суларды ағызып жiберу, "Безымянный" көлiн босату жөнiндегi алдын алу жұмыстары, қар көшкiндерiн түсiру, Медеу бөгетiндегi күтiм жұмыстары, Үлкен Алматы каналындағы селжинағышты тазалау, ал Шығыс Қазақстан облысында - қар көшкiндерiн түсiру, қар тоқтататын қалқандарды жөндеу және құру, Оңтүстік Қазақстан облысында - Бадам өзенінің солтүстік жағалауындағы тоспаны жөндеу, тасқынды суларды ағызып жіберу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 1 ақпандағы         
N 150 қаулысына           
5 қосымша           

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Ақпараттық жүйелердi қамтамасыз ету" 501 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10678 мың теңге (он миллион алты жүз жетпiс сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" N 19-1 Заңының 16-бабы, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273  Заңы , Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" N 163  Заңы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңын iске асыру туралы" N 1715  қаулысы , Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 11 қазандағы "Төтенше жағдайлар жөнiндегi республикалық автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесiн құру туралы" N 1159  қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкіметінің 1999 жылғы 27 сәуiрдегi "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiне бағынысты жекелеген ұйымдар туралы" N 482  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: төтенше жағдайлардың алдын алу және жою мемлекеттiк жүйесiн ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету, төтенше жағдайлар жөніндегi республикалық автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесiн дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: төтенше жағдайлар саласындағы есептi жүргiзу, төтенше жағдайлар жөнiндегi республикалық автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесінің жалпы жүйелiк құжаттары және жобалық шешiмдерiн әзiрлеу, төтенше жағдайлар жөнiндегi республикалық автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесiнiң мiндеттерiн автоматтандырудың бағдарламалық құралдарымен және техникалық құжаттамаларымен қамтамасыз ету, мiндеттердi шешуде бағдарламалық құралдарды пайдалану, табиғи апаттар, iрi авариялар мен апаттар жөнiндегi республикалық мәлiметтер жиынтығын жасау қызметiн қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi орталық аппаратының есептеу техникаларына, жергiлiктi есептеу жүйелерінің құралдарына техникалық жүйелi қызмет көрсету, төтенше жағдайлар жөнiндегi автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесiнiң аумақтық, ведомстволық және объектілік звеноларын құру және дамыту жұмысын үйлестiру жұмыстары, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiне жедел-техникалық қызмет көрсету, бағдарламалық және ақпараттық қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   501  000  Қазақстан     Бағдарламалық қамтамасыз  Жыл бойы Қазақстан
              Республикасы  ету, оның iшiнде 6 жаңа            Республикасы
              Төтенше       бағдарламалық жинақты              Төтенше
              жағдайлар     шығару жөнiндегi қызметке          жағдайлар
              жөнiндегi     (жұмысқа) ақы төлеу,               жөніндегі
              агенттігінің  28 бағдарламалық жинақты           агенттігінің
              ақпараттық    жетiлдiру, 15 регламенттiк         Көкшетау
              жүйелерiн     бағдарламалық жинақты              техникалық
              қамтамасыз    пайдалану, аталған төтенше         институты
              ету           жағдайлар жөнiндегi                мемлекеттік
                            республикалық деректер             мекемесі
                            жинағының 660 базасына
                            әкiмшілiк ету, төтенше
                            жағдайлар жөнiндегi
                            ақпараттарды қабылдау,
                            жеткiзу және талдау, 150
                            компьютер мен 140 принтерге
                            техникалық жүйелi қызмет
                            көрсету, корпоративтiк (1
                            сервер) және жергiлiктi
                            есептеу желiлерiне (2
                            файл-сервер) әкiмшілік ету
                            жұмыстарына (қызмет
                            көрсетулерге) ақы төлеу
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: ақпараттарды өңдеудiң мерзiмiн қысқарту және оны жеткiзіп берудің жеделдігін арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 1 ақпандағы         
N 150 қаулысына           
6 қосымша           

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Жоғары оқу орындарында кадрларды республикалық деңгейде даярлау" 009 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 110191 мың теңге (жүз он миллион жүз тоқсан бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273 Заңы, Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 7 маусымдағы "Бiлiм туралы" N 389  Заңы , Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 25 наурыздағы "Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" N 575  Жарлығы , Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" N 1715  қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2000 жылғы 15 ақпандағы "Көкшетау техникалық институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсiпорынын қайта құру туралы" N 243  қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1997 жылғы 6 ақпандағы "Қазақстан Республикасында еңбекақы төлеудi ұйымдастыруды жетiлдiру туралы" N 170  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жоғары кәсiптiк бiлiм берудің мемлекеттiк стандартына сәйкес 17.01 "Өрт қауiпсiздiгi" мамандығы бойынша бiлiктi кадрлар даярлау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: 17.01 "Өрт қауiпсiздiгi" мамандығы бойынша инженерлер даярлау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   009       Жоғары оқу
              орындарында
              кадрлар
              даярлау 

         030  Көкшетау      Қазақстан Республикасы   Жыл бойы  Қазақстан
              техникалық    Төтенше жағдайлар                  Республикасы
              институты     жөнiндегi агенттiгiнің             Төтенше
                            штат саны 120 бiрлiк               жағдайлар
                            Көкшетау техникалық                жөніндегі
                            институты мемлекеттік              агенттігінің
                            мекемесiн ұстау.                   Көкшетау
                            Оқу-ағарту қызметiн                техникалық
                            жүргізу, оқыту,                    институты
                            әдiстемелiк және                   мемлекеттiк
                            ғылыми-зерттеу қызметтерiн         мекемесi
                            қоса алғанда, ағарту
                            қызметiн жүзеге асыру,
                            тыңдаушыларды азық-түлiкпен,
                            киiм-кешекпен және стипендия
                            төлеумен қамтамасыз ету.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: тыңдаушылардың орташа жылдық санын оқыту - 499, "Өрт қауiпсiздiгi" мамандығы бойынша жоғары бiлiмдi мамандар даярлау - 75.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 1 ақпандағы           
N 150 қаулысына             
7 қосымша             

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау" 010 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7549 мың теңге (жетi миллион бес жүз қырық тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273 Заңы, Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шілдедегi "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" N 19  Заңының 11-бабы, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегi "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" N 163  Заңы , Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңын iске асыру туралы" N 1715 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 6 ақпандағы "Қазақстан Республикасында еңбекке ақы төлеудi ұйымдастыруды жетiлдiру туралы" N 170  қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 27 сәуiрдегi "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiне бағынысты жекелеген ұйымдар туралы" N 482 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 6 қазандағы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнің органдары мен ведомстволық ұйымдарының және жергiлiктi атқарушы органдарының штат санын бекiту туралы" N 1006 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар саласында мамандар мен қызметкерлердің кәсiби деңгейiн көтеру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: елiмiздің төтенше жағдайлардың алдын алу мен жою, азаматтық қорғаныс салаларындағы қызметтi жүзеге асыратын орталық және жергiлiктi атқарушы органдарының, басқа ұйымдар басшы құрамының, сондай-ақ мамандарының бiлiктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгінің аумақтық органдарына, республиканың басқа да ұйымдарына әдiстемелiк көмек көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   010       Кадрлардың
              біліктілігін
              арттыру және
              қайта
              дайындау     

         006  "Мемлекеттiк  Аталған оқу бағдарламасы 2002 жылы Қазақстан
              мекемелер     бойынша 2002 жылы 47               Республикасы
              кадрларының   санат бойынша 1450                 Төтенше
              білiктілiк.   тыңдаушыны оқыту жөнiнде           жағдайлар
              терiн арттыру қызмет (жұмыс) көрсетіледi,        жөнiндегi
              және қайта    оқыту бағдарламасы төтенше         агенттігі
              даярлау"      жағдайлар мен азаматтық
                            қорғаныс жөнiнде 62
                            тақырыпты қарастырады,
                            оқыту курсы бiр аптада 42
                            оқу сағатын құрайды.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: төтенше жағдайлар мен азаматтық қорғаныс саласында 1450 тыңдаушының бiлiмi мен дағдысының деңгейiн көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 1 ақпандағы          
N 150 қаулысына            
8 қосымша            

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Арнайы мақсаттағы объектiлердi салу" 033 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 43000 мың теңге (қырық үш миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 7 мамырдағы "Азаматтық қорғаныс туралы"  Заңының 29-бабы, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273  Заңы , Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" N 163  Заңы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы" N 1715  қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1999 жылғы 6 желтоқсандағы "Жобалық-сметалық құжаттамаларға қаржы бөлу туралы" N 6864-113 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Метеостанса-3" объектiсiн пайдалануға беру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Метеостанса-3" объектiсiн пайдалануға беру үшiн құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   033  000  Арнайы        "Метеостансаның" тереңде  Жыл бойы  Қазақстан
              мақсаттағы    орналасқан N 2 үйiн және           Республикасы
              объектiлердi  2002 объектiсiн, 4                 Төтенше
              салу          қабатты ғимараттың                 жағдайлар
                            қосымша корпусын                   жөніндегі
                            реконструкциялау,                  агенттігі
                            телекоммуникация,
                            байланыс және хабарлау
                            жүйелерi мен жұмыс
                            жайларын жарақтандыру,
                            тiршiлiк қамтамасыз ету
                            жүйелерiн монтаждау,
                            жерүсті құрылғыларын:
                            қазандық трансформаторлық
                            кіші стансаларды, тұраққа
                            және арнайы техникалар
                            мен тасымалдау құралдарын
                            сақтауға арналған
                            гараждарды, кiрме
                            жолдарды, ЖЖМ құю
                            пункттерiн, сумен жеке
                            жабдықтау скважиналарын,
                            сыртқы қоршауларды және
                            күзет сигналдары жүйесiн
                            реконструкциялау, ағымдағы
                            құрылыс жұмыстарын жүргiзу,
                            "Метеостанса-3"
                            объектiсiнің құрылысына
                            техникалық қадағалауды
                            жүзеге асыру жұмыстарына
                            ақы төлеу
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: "Метеостанса-3" объектiсiн пайдалануға беру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 1 ақпандағы         
N 150 қаулысына           
9 қосымша           

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Тiкұшақтарды пайдалану" 034 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 72273,0 мың теңге (жетпiс екi миллион екi жүз жетпiс үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273 Заңы, Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы "Өрт қауiпсiздiгi туралы" N 48  Заңының 6-бабы, Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi "Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" N 19 Заңының 27-бабы, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегi "Мемлекеттік сатып алулар туралы" N 163  Заңы , Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы" N 1715 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 25 маусымдағы "Қорғаныс министрлігінің мүлкiн беру туралы жекелеген мәселелер" N 863  қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 13 қаңтардағы "Қорғаныс министрлiгiнiң мүлкiн беру туралы жекелеген мәселелер" N 45  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда халыққа жедел көмек көрсету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған кезде дер уақытында жедел қимылдау үшiн тiкұшақтарды тиiмдi, ұтымды пайдалану.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   034       Тiкұшақтарды  Ағымдағы жөндеу және      2002 жыл    ҚР ТЖА
              пайдалану     6 тiкұшаққа арнап
                            қосалқы бөлшектер
                            жинағын және
                            МИ-8Т N4492/44
                            МИ-8ТВ N9775323/11
                            МИ-8ТВ N976130/54
                            МИ-8ТВ N9775303
                            МИ-8ТВ N9765131
                            МИ-8ТВ N9775319 ЖЖМ
                            сатып алу
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: төтенше жағдайлар кезінде зардап шеккендердiң санын азайту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 1 ақпандағы           
N 150 қаулысына             
10 қосымша            

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Селден қорғау объектiлерiн дамыту" 035 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 600000 мың теңге (алты жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273 Заңы, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегi "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" N 163 Заңы, Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы" N 1715 қаулысы, Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi "Табиғи және техногендiк төтенше жағдайлар туралы" N 19  Заңының 18-бабы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджеттің қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Талғар қаласы мен Талғар және Еңбекшiқазақ аудандарының ауыл шаруашылығы, көлiк, су жолдары объектiлерiн селден қорғау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: халықты селден қорғау үшiн Талғар өзенiнде селдi ұстайтын бөгет объектiсiнiң, Талғар қаласындағы өнеркәсiп объектiлерінің, Талғар және Еңбекшiқазақ аудандарының ауыл шаруашылығы, көлiк, су жолдары объектiлерiнiң күрделi құрылысы және табиғат көрiнiстерiн сақтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   035  000  Селден қорғау  Құрылыс-монтаждау       2002 жыл  "Қазселден.
              объектілерiн   жұмыстарына: бөгеттiң             қорғау"
              дамыту         аумағы 200 мың текше              мемлекеттiк
                             метрлiк жер қабатын               мекемесi
                             аршуға, аумағы 30 мың
                             текше метр монолитті
                             темiрбетон төсеуге ақы
                             төлеу
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: 2002 жылы селден қорғаудың күрделi құрылысы жөнiндегi жұмыстың орындалуы жобаның сметалық құнының 16,7%-ын құрайды. 2002 жылдың 1 қаңтарына 44,7%-дың жұмыстары орындалды, орындалған жұмыстардың жалпы көлемi жобаның сметалық құнның 61,4%-ын құрайды.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 1 ақпандағы        
N 150 қаулысына          
11 қосымша         

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Лицензиялаушылар мiндеттерінің орындалуы" 079 республикалық бюджеттік бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3000 мың теңге (үш миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi "Лицензиялау туралы" N 2200  Заңының 9-бабы 1-тармағының 16 және 49-тармақшалары, N 15, 17, 19, 22, 25-баптары, Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шілдедегi "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" N 19 Заңының 11-бабы, Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы "Өрт қауiпсiздiгi туралы" N 48 Заңының 6-бабы, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273 Заңы, Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1995 жылғы 29 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасы Президентiнің 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2201 қаулысын iске асыру туралы" N 1894  қаулысы 1-қосымшасының 32-тармақшасы, Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 12 маусымдағы "Авариялық-құтқару қызметтерiн, құрамалары мен құтқарушыларын аттестаттаудың кейбiр мәселелерi" N 808  қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "2002 жылға арналған мемлекеттiк бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" N 1715  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: адамдардың, материалдық құндылықтардың, ұлттық байлықтың және қоршаған ортаның өрт қауiпсiздiгiн, өте қауiптi өндiрiстерге авариялық-құтқарушылық қызмет көрсетудiң тиiстi деңгейiн қамтамасыз ету үшiн лицензиялар беру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: лицензиаттардың қызметiн бақылау жөнiндегi лицензиарлардың мiндеттерiн жүзеге асыру, лицензиялық қызметтiң тапсырыс берiлген түрi бойынша лицензия алуға талаптанушылардың кәсіптiк даярлығына баға беру, шығарылатын және сатылатын өрт-техникалық өнiмдердiң сапасына бақылауды жүзеге асыру, өрт сигналдары мен өртке қарсы автоматтық жүйелердің жобалық жұмыстарын орындау кезiнде құрылыс нормалары мен ережелерi өрттен қорғау талаптарының сақталуын және орындалуын бақылау, лицензиаттардың авариялық-құтқару жұмыстарын жүргiзу дайындығының деңгейiне баға беру, тиiстi техникалардың, мүлiктердiң және жарақтардың лицензиатта болуын және оның жағдайын тексеру, лицензиат-құтқарушыларының кәсіптік дағдысы, медициналық дайындығы, дене, психологиялық және адамгершiлiк дайындықтарының сәйкестiгiне баға беру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   079  000  Лицензиялау.  Лицензиялық қызметтiң    Жыл бойы  Қазақстан
              шылар мiндет. тапсырыс берiлген түрi             Республикасы
              терінің       бойынша лицензия алуға             Төтенше
              орындалуы     талаптанушылардың                  жағдайлар
                            кәсіптiк даярлығына                жөніндегі
                            баға беру, лицензиат.              агенттігі
                            тардың өндiрiстік және
                            нормативтік базасына
                            баға беру, қызметтің
                            лицензияланатын
                            түрлерiн орындау кезiнде
                            азаматтардың өмiрi мен
                            денсаулығының
                            қауiпсiздігін қамтамасыз
                            ету жағдайларына
                            өндiрiстердiң сәйкестiгiн
                            тексеру, 300 лицензия,
                            300 лицензияны ресiмдеу,
                            сондай-ақ лицензия беру
                            бланкілерiне тапсырыс
                            беру, лицензиялау
                            мiндеттерiн орындау үшiн
                            ел iшiндегi iссапарларға
                            шығу - 45 рет 3 адамнан
                            670 адам/күн, лицензиат.
                            тардың және лицензия
                            беретiн мемлекеттік өрт
                            қадағалау қызметтерi
                            аумақтық органдарының
                            қызметтерiне бақылауды
                            жүзеге асыру, шығарылатын
                            және сатылатын өрт-
                            техникалық өнiмдердiң
                            сапасына бақылауды жүзеге
                            асыру, өрт сигналдары мен
                            өртке қарсы автоматтық
                            жүйелердi жобалау кезiнде
                            құрылыс нормалары мен
                            ережелерi өрттен қорғау
                            талаптарының сақталуын және
                            орындалуын бақылау,
                            шығарылатын және сатылатын
                            өрт-техникалық өнiмдердiң
                            техникалық шарттарын қарау
                            және келiсу, өрт орнын
                            анықтау, сөндiру
                            жүйелерiнiң, өрт
                            техникалары мен жабдықтардың
                            жұмысты орындау қабілет.
                            тілігiн талдау, лицензиат.
                            тардың оқу-жаттығу,
                            өндiрiстiк және нормативтiк
                            базасының жағдайына баға
                            беру, қызметтің лицензия.
                            ланатын түрлерiн орындау
                            кезiнде азаматтардың өмiрi
                            мен денсаулығының
                            қауіпсiздігін қамтамасыз
                            ету шарттарына әскери
                            кезекшілiктің сәйкес
                            ұйымдастырылуына тексеру
                            жүргiзу, өте қауіпті
                            өндiрiстерге авариялық-
                            құтқарушылық қызмет
                            көрсетудiң тиiстi деңгейiн
                            қамтамасыз ету, Қазақстан
                            Республикасының заңнамалық
                            және нормативтік құжат.
                            тарының талаптарына сәйкес
                            өрт техникаларын, өрттен
                            қорғану жабдықтары мен
                            құралдарын пайдалану және
                            қолдану мүмкiндiгі туралы
                            мәселелердi қарау.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: адамдардың және материалдық құндылықтардың өрт қауіпсiздiгiн қамтамасыз ету, өрттен қорғану үшiн өрттен келетiн материалдық шығындарды азайту және адам өмiрiн сақтауға мүмкiндiк беретiн Қазақстан Республикасы стандарттары талаптарына жауап беретiн аспаптар мен жабдықтарды пайдалану, қауіптілігі жоғары өндірiстердің көпшілігіне қызмет көрсетудің, авариялық-құтқару бөлімшелерін техникалық жарақтандырудың және құтқарушылар дайындығының деңгейi мен сапасын арттыру. 2002 жылға 300 лицензия беру жоспарланып отыр.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 1 ақпандағы         
N 150 қаулысына           
12-қосымша          

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Аймақтық аэромобильдi авариялық-құтқару жасақтарының активтер алуы" 201 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5872 мың теңге (бес миллион сегiз жүз жетпiс екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273  Заңы , Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 27 наурыздағы "Авариялық-құтқару қызметi және құтқарушылар мәртебесi туралы" N 87  Заңы , Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" N 163  Заңы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы" N 1715  қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 27 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгінің мәселелерi" N 481  қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 8 шiлдедегi "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң мемлекеттiк мекемелерiн құру туралы" N 1037  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджеттің қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: төтенше жағдайларды жою жөнiндегi қызметтің тиiмдiлiгiн арттыру үшiн жабдықтармен және автотехникалармен жарақтандыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: төтенше жағдайлар туындағанда және оларды жою кезiнде адамдарды құтқару және көшiру бойынша құтқару және кезек күттiрмейтiн жұмыстар жүргiзу үшiн авариялық-құтқару аспаптарын, жабдықтары мен жарақтарын сатып алу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   201  000  Аймақтық      Кез келген жерменжүретiн  2002 жыл Аймақтық
              аэромобильдi  автомобиль көлігін - 3,            аэромобильдi
              авариялық-    стационарлық радиостан.            авариялық-
              құтқару       салар - 3, мобильдi                құтқару
              жасақтарына   радиостансасын - 3,                жасақтары
              активтер алу  жарық дабылды құрылғысы
                            - 3, гидравликалық құрал
                            жинағын - 3, су помпасын
                            - 1, есiк гидромкратын -
                            1, жарық беру жинағын
                            - 1, дисккескіш - 2,
                            электр ара - 1, суға
                            сүңгу компрессорларына
                            арналған оттегiлi
                            кептiргiш сүзгі,
                            гидрокостюм - 4,
                            акваланг - 1 алуға ақы
                            төлеу.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: табиғи зiлзалалардың, авариялардың, апаттардың зардаптарын жою және зардап шеккендерге кезек күттiрмейтiн көмек көрсету мақсатында аймақтық аэромобильдi авариялық-құтқару жасақтарын жабдықтармен, автотехникалармен және құралдармен жарақтандыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 1 ақпандағы        
N 150 қаулысына          
13-қосымша         

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Республикалық дағдарыс орталығына активтер алу" 202 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 220 мың теңге (екi жүз жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273 Заңы, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" N 163  Заңы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы" N 1715 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 13 қаңтардағы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттігінің Республикалық дағдарыс орталығы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" N 40  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджеттiң қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: төтенше жағдайлар туралы ақпараттарды тұрақты қабылдау және өңдеудi қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: республикалық дағдарыс орталығын компьютерлік және видео техникаларымен жарақтандыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   202  000 "Республикалық Компьютер - 1 дана,     Жыл бойы  Республикалық
             дағдарыс       видеомагнитофон - 1               дағдарыс
             орталығына"    дана сатып алу                    орталығы
             активтер алу
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: "Республикалық дағдарыс орталығы" мемлекеттік мекемесiнiң қызметкерлерiн техникалық жағынан жарақтандыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 1 ақпандағы         
N 150 қаулысына           
14-қосымша          

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Қазселденқорғау" мемлекеттiк мекемесiне активтер алу" 203 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3631 мың теңге (үш миллион алты жүз отыз бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273  Заңы , Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шілдедегi "Табиғи және техногендiк төтенше жағдайлар туралы" Заңы, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi "Мемлекеттік сатып алулар туралы" N 163  Заңы , Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы" N 1715 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 27 сәуiрдегi "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiне бағынысты жекелеген ұйымдар туралы" N 482  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджеттiң қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: селденқорғау құрылыстарын пайдалануды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: компьютерлiк техникалармен, геодезиялық құралдармен техникалық жарақтандыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   203  000  "Қазселден.   Компьютер - 5 дана,     2002 жылдың "Қазсел.
              қорғау"       принтер - 1 дана,        шілде      денқорғау"
              мемлекеттік   геодезиялық жұмыстар                мемлекеттік
              мекемесiне    үшiн жинағы - 1 дана,               мекемесі
              активтер алу  геодезиялық жұмыстар
                            үшiн тегістеу құралдар.
                            ының жинағы - 1 дана,
                            жобалық-iздестiру
                            жұмыстарына арналған
                            нормативтiк-техникалық
                            және конструкторлық-
                            технологиялық құжаттама
                            - 1 жинақ, геодезиялық
                            құрал - 1 дана
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: пайдаланудағы селденқорғау құрылыстарын тұрақты қамтамасыз ету мақсатында "Қазселденқорғау" мемлекеттiк мекемесiн техникалық жағынан жарақтандыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 1 ақпандағы            
N 150 қаулысына              
15-қосымша             

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Республикалық жедел-құтқару жасақтарына
активтер алу" 204 республикалық бюджеттік бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2560 мың теңге (екi миллион бес жүз алпыс мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273 Заңы, Қазақстан Республикасының "Авариялық-құтқару қызметтерi және құтқарушылардың мәртебесi" N 87-1  Заңының 24 және 15-баптары, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегi "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" N 163 Заңы, Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 27 сәуiрдегi "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнің мәселелерi туралы" N 481 қаулысы, Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1999 жылғы 27 сәуiрдегi "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiне бағынысты жекелеген ұйымдар туралы" N 482 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы" N 1715 қаулысы, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 ақпандағы "Республикалық жедел-құтқару жасағы туралы" N 235  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджеттiң қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республикалық жедел-құтқару жасағы қызметiнiң тиiмдiлiгiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жетуi қиын аудандарда құтқару және iздестiру-құтқару жұмыстарына компрессор сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   204  000  Республикалық  Дем алу баллондарын     2002 жыл Қазақстан
              жедел-құтқару  қысылған ауамен                  Республикасы
              жасағына       толықтыру үшiн жоғары            Төтенше
              активтер алу   қысымдағы компрессор             жағдайлар
                             сатып алу                        жөнiндегi
                                                              агенттігінің
                                                              республикалық
                                                              жедел-құтқару
                                                              жасағы
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: дем алу баллондарын жедел режимде (тұрақты дайындықта) ұстау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 1 ақпандағы           
N 150 қаулысына             
16-қосымша            

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Әскери бөлiмдердiң активтер алуы" 205 республикалық бюджеттiк бағдарламасының ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1314 мың теңге (бiр миллион үш жүз он төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273 Заңы, Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Заңының 27 және 28-баптары, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегi "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" N 163 Заңы, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 7 шiлдедегi "Азаматтық қорғаныс туралы" N 100-1  Заңы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы" N 1715 қаулысы, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 6 сәуiрдегi "Қазақстан Республикасы Азаматтық қорғанысы штабының бағынысына 28237, 52859 және 68303 әскери бөлiмдердi беру туралы" N 264  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: әскери бөлiмдер қызметiнiң тұрақтылығы.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: тұрмыстық және ұйымдастыру техникаларын сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   204  000  Әскери        Қазандықтың жұмысы үшiн   2002 жыл  28237
              бөлiмдерге    4 дана жылыту қазандарын,           әскери
              активтер алу  электр пеш - 1 дана,                бөлiмі
                            Мұздатқыш - 2 дана,                 52859
                            Компьютер - 1 дана,                 әскери
                            УВЧ-30 аппараты - 1 дана,           бөлiмi
                            Дистиллятор - 1 дана,               68303
                            Принтер - 1 дана,                   әскери
                            Факс-модем - 1 дана                 бөлiмi
                            сатып алу
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: әскери бөлiмдердің алдына қойылған мiндеттердi жедел орындауы мақсатында олардың қызметтерiнің тиiмдiлiгi мен тұрақтылығын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 1 ақпандағы          
N 150 қаулысына            
17-қосымша           

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "2002 жылға арналған Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгінің аумақтық органдары үшiн активтер алу" 206 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4737 мың теңге (төрт миллион жетi жүз отыз жетi миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273 Заңы, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi "Мемлекеттік сатып алулар туралы" N 163  Заңы , Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы" N 1715 қаулысы, Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 27 сәуiрдегi "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгінің мәселелерi туралы" N 481  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджеттің қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: аумақтық бөлiмшелердiң өздерiне жүктелген функцияларды ұтымды орындауына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: аумақтық органдарды ұйымдастыру техникалармен, жиhазбен және тұрмыстық техникамен қамтамасыз ету. <*>
       Ескерту. 5-тармаққа өзгеріc енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 21 желтоқсандағы N 150а  қаулысымен .

       6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   206  000  Қазақстан     21 дана факс             Жыл бойы  Қазақстан
              Республикасы  1 дана көбейту-сызу                Республикасы
              Төтенше       аппаратын, 5 дана                  Төтенше
              жағдайлар     көшіру-көбейту                     жағдайлар
              жөнiндегi     аппаратын, 38 дана                 жөнiндегi
              аумақтық      факсимильдiк аппарат,              агенттiгінің
              органдары     18 дана кондиционер,               аумақтық
              үшін          43 дана шкаф, 11 дана              органдары
              активтер алу  үстел, 10 дана орындық,
                            15 дана офистік жиhаздар
                            жинағын, 7 дана
                            жұмсақ жиhаз жинағын
                            сатып алу.
---------------------------------------------------------------------------

       Ескерту. 6-тармаққа өзгеріc енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 21 желтоқсандағы N 150а  қаулысымен .

       7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: өздерiне жүктелген функцияларды барынша нәтижелi орындауына қол жеткiзуi үшiн аумақтық органдарды ұйымдастыру техникаларымен, жиһазбен және тұрмыстық техникамен жарақтандыру. <*>

       Ескерту. 7-тармаққа өзгеріc енгізілді - ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 21 желтоқсандағы N 150а  қаулысымен

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 1 ақпандағы         
N 150 қаулысына           
18-қосымша          

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Орталық аппараттың әкiмшiлiк ғимаратын күрделi жөндеу" 301 республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1000 мың теңге (бiр миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273 Заңы, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" N 163 Заңы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы" N 1715 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 сәуiрдегi "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнің мәселелерi туралы" N 481  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: әкiмшiнің орталық аппаратының өздерiне жүктелген функцияларды барынша тиiмдi орындауына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi орталық аппаратының әкiмшiлiк ғимаратына күрделi жөндеу жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   301       Қазақстан     Алматы қ., Абылай хан    2002 жыл  Қазақстан
              Республикасы  даңғылы 91, мекенжайын.            Республикасы
              ТЖ жөнiндегі  дағы ҚР ТЖ жөнiндегі               Төтенше
              агенттігі     агенттігi орталық                  жағдайлар
              орталық       аппараты әкiмшілік                 жөніндегі
              аппаратының   ғимаратының жылыту-                агенттігі
              әкiмшілiк     канализация жүйесiн,
              ғимаратын     терезе ойықтарын күрделi
              күрделi       жөндеу жөнiндегі
              жөндеу        жұмыстарға ақы төлеу.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегі агенттiгi орталық аппаратының әкiмшiлiк ғимаратын күрделi жөндеудi сапалы және мерзiмiнде орындау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 1 ақпандағы           
N 150 қаулысына             
19-қосымша            

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң ақпараттық жүйелерiн құру" 601 республикалық бюджеттік бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 600000 мың теңге (алты жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi "Табиғи және техногендiк төтенше жағдайлар туралы" N 19  Заңының 16-бабы, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273 Заңы, Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегі "Мемлекеттік сатып алулар туралы" N 163 Заңы, Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 16 наурыздағы "Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын құру және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын бекiту туралы" Жарлығы, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 11 қазандағы "Төтенше жағдайлар жөніндегі республикалық автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесiн құру туралы" N 1159  қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы" N 1715  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджеттің қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: төтенше жағдайлар саласындағы мониторингтi жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң бiрыңғай ақпараттық жүйесiн құру және дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегі агенттiгiнiң аумақтық корпоративтiк желiсi мен жылжымалы басқару пункттерiнiң тораптарын есептеу техникаларымен, телекоммуникация және байланыс құралдарымен жарақтандыру, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгiнiң компьютерлiк паркiн жетілдiру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны      !  Жүзеге  ! Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны)  !  асыру   ! орындаушы
   !лама!дар.!бағдарлама.  !     жүзеге асыру      !  мерзiмi !
   !ның !лама!лардың) атауы! жөніндегi iс-шаралар  !          !
   !коды!ның !             !                       !          !
   !    !коды!             !                       !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !      4      !            5          !    6     !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   601  000  Ақпараттық    Мыналарды сатып алу:     2002 жыл  Қазақстан
              жүйенi құру   есептеу техникаларының             Республикасы
                            құралдары, олардың                 Төтенше
                            iшiнде: компьютер - 50,            жағдайлар
                            көшiрiп жазу+сканер                жөніндегі
                            қондырғысы бар лазерлі             агенттігі
                            принтер - 26, лазерлi
                            принтер - 24, сандық
                            фотоаппарат - 17, фото
                            принтер - 17,
                            Екi мониторға + ТV-ға
                            шығатын видеоплата - 16,
                            Miravideo DC-30 - 1
                            бейнеоплата, 1DVD
                            жазатын - 1.
                            принтерлерге арналған
                            шығыс материалдары,
                            оның iшiнде:
                            картридждер - 100,
                            мелованды қағаздар -
                            150.
                            Компьютерге керектi
                            заттар, оның iшiнде:
                            процессор - 5, СD RОМ -
                            5, тонерлер - 300,
                            бейне, фототехникаларға
                            арналған материалдар -
                            фотоқағаз - 30,
                            фотопленка - 70,
                            бейнеокассеталар - 100,
                            бейнелеу көрсету
                            құралдары: бейнемагнитофон
                            - 2.
                            Байланыс құралдары:
                            радиомодем - 32, мобильдi
                            радиостанса - 5, алып
                            жүретін радиостансалар
                            - 5.
                            Байланысқа керектi
                            құралдар, оның ішiнде:
                            Аккумуляторлы және сiлтiлi
                            батареялар мен аксессуарлар
                            - 5.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: төтенше жағдайлар аудандарындағы жағдайлар туралы дәл және жедел ақпараттар, табиғи және техногендiк төтенше жағдайлардың туындау мүмкiндiгi туралы болжамды ақпараттар алу, болуы мүмкiн төтенше жағдайлардың шығынын, олардың алдын алу iс-шараларын уақытында жүргiзу есебiнен азайту. 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады