Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 9 ақпан N 189

      "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі  Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. 1-67 қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттары бекітілсін.
       Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.02.09. N 196  қаулысымен .

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 9 ақпандағы        
N 189 қаулысына          
1-қосымша             

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
001 "Әкімшілік шығындары" республикалық бюджеттік бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 144 516 мың теңге (бір жүз қырық төрт миллион бес жүз он алты мың теңге).<*>
       Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.06. N 189a  қаулысымен.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі  Заңының 21-24 баптары; "Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталынатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 39 "Штаттық сан лимиттерін бекіту туралы"  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жүктелген міндеттерді барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі орталық аппаратының қызметін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң аппаратын қаржыландыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   001       Әкiмшiлiк
              шығындары 

          001 Орталық       243 бiрлiк санындағы    2002 жыл   Қазақстан
              органның      штаттық кестеге                    Республика.
              аппараты      сәйкес Қазақстан                   сының Білім
                            Республикасы Бiлiм                 және ғылым
                            және ғылым министрлi.              министрлігі
                            гiнiң орталық
                            аппаратын ұстау <*>

       Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.06. N 189a  қаулысымен.
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiне жүктелген қызметтiң сапалы әрi уақытылы орындалуы.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 9 ақпандағы     
N 189 қаулысына        
2-қосымша        

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
079 "Лицензиарлар қызметiнiң орындалуы"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5800 мың теңге (бес миллион сегiз жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi  Заңының 10 бабы, "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 12, 30, 35-баптары, "Бiлiм беру қызметін лицензиялаудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 18 сәуiрдегі N 596  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жоғары оқу орнынан кейiнгi, кәсіптiк жоғары және орта бiлiм беру қызметiн лицензиялауды iске асыру, бiлiм және ғылым ұйымдарының лицензиардың бiлiктiлiк талаптарын сақтау жөнiндегi қызметiн жүзеге асыруы.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: лицензиялар беру, бiлiм және ғылым ұйымдарының бiлiктiлiк талаптарын сақтауын қадағалау; бiлiм беру ұйымдарын лицензиялау жөнiндегi республикалық комиссиялардың жұмысын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1    79   00  Лицензиарлар  250 кәсiптiк орта       Жыл бойы  Қазақстан
              қызметiнiң    білiм беру ұйымының;              Республика.
              орындалуы     181 кәсiптiк жоғары               сының Білім
                            білім беру ұйымының;              және ғылым
                            80 жоғары оқу орнынан             министрлігі
                            кейiнгi бiлiм беретiн
                            кәсiптiк жоғары бiлiм
                            беру және ғылым
                            ұйымының бiлiм беру
                            қызметiн лицензиялау
                            кезiнде қойылатын
                            бiлiктiлiк талаптарын
                            сақтауын тексеру
                            мақсатымен бiлiм беру
                            ұйымдарының орналасқан
                            жерiне барып сараптама
                            жүргiзу үшiн комиссия
                            құру.
                            Лицензиялау бойынша iс
                            жүргiзудi қамтамасыз
                            ету.
                            Лицензиялау, лицензиялау
                            жөнiндегi нормативтiк
                            құжаттар шарттарын         Жылдың
                            түсiндiру жөнiнде        І-жартысы
                            аймақтық кеңестер -
                            аймақтарға шығу бойынша
                            5 кеңес өткiзу.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: кәсiптiк жоғары, орта және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiм беру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы           
N 189 қаулысына             
3-қосымша             

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 032
"Ғылыми-техникалық ақпараттың қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 110 378 мың теңге (жүз он миллион үш жүз жетпiс сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы  Заңы ; "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы  Заңының 33 бабы; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегi  Заңының 26 бабы; "ҚазКСР Ғылым академиясының Ғалымдар үйiн ұйымдастыру туралы" ҚазҚСР Ғылым академиясы Президиумының 1983 жылғы 14 қыркүйектегi N 149 қаулысы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Республикалық ғылыми-техникалық кiтапханаға (РҒТК) бекiтiлген ғылым мен техника саласындағы отандық және әлемдiк жетiстiктердi көрсететiн жарияланған және жарияланбаған құжаттар қорын түрлерi мен тақырыптары бойынша құрастыру жолымен Қазақстан Республикасының ғылыми-техникалық дамуын ақпараттық қамтамасыз ету, ғылым мен техниканың жаңа жетiстiктерiн практикалық қызметке енгiзуге жәрдемдесу; ғалымдардың аса үздiк жетістiктерiнiң ақпараттық қызмет аясын күшейту; ғалымдардың белсендi әрi мазмұнды демалысын ұйымдастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Ағымдағы ақпараттық пайдаланушылар сұраныстарын және Қазақстан экономикасының даму перспективаларын ескере отырып, қормен жұмысты, анықтамалық-iздестiру аппаратын толықтыруды ұйымдастыру жолымен ғылыми-техникалық ақпараттың ашықтығын қамтамасыз ету. Ғылымның ең жаңа жетiстiктерiн, қазақстандық ғалымдардың ашқан жаңалықтарын насихаттауға, олардың мәдени деңгейi мен мазмұнды демалысын жақсарту үшiн әр қырлы шаралар өткiзуге арналған iс-шаралар жиынтығын ұйымдастыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    032  000  Ғылыми-       Ағымдағы ақпараттық     2002 жыл  Қазақстан
              техникалық    пайдаланушылар            бойы    Республика.
              ақпараттың    сұраныстарын және                 сының Білім
              қол           Қазақстан экономика.              және ғылым
              жетiмдiлiгiн  сының даму перспектива.           министрлігі
              қамтамасыз    ларын ескере отырып
              ету           қормен жұмысты,
                            анықтамалық-iздестiру
                            аппаратын толықтыруды
                            ұйымдастыру жолымен
                            ғылыми-техникалық
                            ақпараттың қол
                            жетiмдiлiгiн қамтамасыз
                            ету. 58019-бiрлiк
                            санындағы кiтапхана
                            қоры, ғылым мен техника
                            жетiстiктерiн насихаттау
                            жөнiндегi iс-шаралар
                            саны-118
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Оқушылар сұраныстарын неғұрлым толық, өзектiлiкпен, заманға лайық және шыншылдықпен қанағаттандыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы          
N 189 қаулысына            
4-қосымша            

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 030 "Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 550 992 мың теңге (екi миллиард бес жүз елу миллион тоғыз жүз тоқсан екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасының ғылым және мемлекеттiк ғылыми-техникалық саясаты туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 15 ақпандағы Заңы 6 бабы; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңының 26 бабы; "Қазақстан Республикасында ғылымды мемлекеттiк басқару жүйесiн жетілдiрудiң шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1996 жылғы 11 наурыздағы N 2895  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында ғылымды және ғылыми-техникалық бағдарламаларды жоспарлау мен қаржыландыруды жетілдiру шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 22 қаңтардағы N 61  қаулысы ; "Ғылым министрлiгi жанындағы Ғылым қоры және Қазақстан Республикасының жаңа технологиялары туралы ереженi бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 19 наурыздағы N 218  қаулысы ; "Ғылыми-техникалық қызметке сараптама ұйымдастыру және өткiзу туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 14 қыркүйектегi N 876  қаулысы ; "Республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламалардың негiзгi тапсырмалары мен көрсеткiштерiн бекiту туралы" Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 14 қыркүйектегi N 875  қаулысы ; "Республикалық бюджет есебiнен орындалатын қолданбалы ғылыми зерттеу бағдарламаларын құрудың және iске асырудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 23 ақпандағы N 145  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимылдар бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi Iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367  қаулысы ; "2001-2005 жылдарға арналған ауылшаруашылығы өсiмдiктерiнiң, жануарларының және микроорганизмдерiнiң тектiк қорын сақтау, дамыту және пайдалану" республикалық мақсатты бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 1 тамыздағы N 1167  қаулысы ; "2001-2005 жылдарға арналған Қазақстанның аймақтары бойынша ауылшаруашылық өнiмдерiн өндiрудi, өңдеудi және сақтауды ғылыми қамтамасыз ету" салалық ғылыми-техникалық бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 11 қыркүйектегi N 1378  қаулысы ; "2001-2003 жылдарға арналған "Ақпарат қорғау саласында ғылыми зерттеулер мен техникалық әзiрлеу өткiзу бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 2 сәуiрдегi N 433  қаулысы ; "2001-2005 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында биотехнологиялық өнiмдер өндiрудi республикалық ғылыми-техникалық қамтамасыз ету және ұйымдастыруды бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 26 маусымдағы N 871  қаулысы ; "2002-2006 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында фармацептiк өнеркәсiптi дамыту үшiн төлтума фитопрепараттар әзiрлеу және өндiрiске енгiзу" Республикалық ғылыми-техникалық бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 24 шiлдедегi N 296  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының инновациялық даму бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 10 мамырдағы N 617  қаулысы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Экономиканың базалық салаларының қажеттiктерiн ғылыми-техникалық қамтамасыз ету, ғылымды көп қажет ететiн жаңа өндiрiстер ұйымдастыру үшiн игiлiктi жағдайлар жасау, "зерттеу-әзiрлеу-кадрлар даярлау-өнеркәсiптiк игеру" бiрыңғай ғылыми-өндiрiстiк тiзбекке көшуге септiгiн тигiзетiн ғылыми-техникалық және өзге салаларда инновациялық қызметтi дамыту.
      Ғылыми зерттеулердiң материалдық-техникалық базасын нығайту және тиiмділігiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу. Отандық технологиялардың бәсекелестiк қабiлетiн көтеру, өндiрiстiң ғылымды көп қажет ететiн салаларын тұрақты дамыту үшiн жағдай жасау; елдiң экспортқа бағдарланған өнеркәсiп кешенiн құру мақсатымен ғылым мен отандық жаңа технологиялар жетiстiгiн iске асыру.
      Қажеттi жабдықтар мен аспаптар, реактивтер, қосалқы бөлшектер сатып алуда бiрiншi кезектi қажеттiктердi қанағаттандыру; ғылыми ұйымдар осы заманғы жабдықпен, аспаптармен және есептеу техникасымен жарақтау; осы заманғы жоғары өнiмдi жабдықтарды және ақпараттық технологияларды пайдалану негiзiнде ғылыми зерттеулердiң деңгейiн көтеру, деректердiң электрондық каталогы мен проблемалық базаларын жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    030       Iргелi және   Iргелi және қолданбалы  2002 жыл  Қазақстан
              қолданбалы    ғылыми зерттеулер         бойы    Республика.
              ғылыми        жүргiзу:                          сының Білім
              зерттеулер    Iргелi зерттеулер -               және ғылым
              жүргiзу       54 жоба,                          министрлігі
                            Республикалық мақсатты
                            ғылыми-техникалық
                            бағдарламалар - 8,
                            қолданбалы ғылыми-
                            техникалық жобалар -
                            96, инновациялық
                            жобалар - 24

    031       Жабдықтар     Қазақстан Республика. 2002 жылдың
              сатып алу     сының Білім және        сәуiрi-
              үшін ғылыми   ғылым министрiнің       маусымы
              ұйымдарды     бұйрығымен бекiтiлген
              қаржыландыру  сатып алатын жабдық.
                            тардың тiзбесiне
                            сәйкес 56 ғылыми
                            ұйымды субсидиялау.
--------------------------------------------------------------------------
      7. Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулердiң нәтижелерiн iске асыру. Табиғи және әлеуметтiк жүйелер туралы қағидатты жаңа бiлiм алу, экономиканы жүйелi қайта құрудың, қоғамды, мәдениеттi, ғылымды тұрақты дамытудың ғылыми негiздерiн әзiрлеу; ТМД-ға қатысушы мемлекеттердiң жалпы ғылыми-технологиялық кеңiстiгi мен ғылыми еңбектiң әлемдiк бөлiнiсi шеңберiнде қазақстандық ғылымның айқындамасын нығайту; экспорттық және импорттың орнын толтыратын өнiмдердi көбейтуге және ғылымды көп қажет ететiн өндiрiстердi дамытуға септiгiн тигiзетiн өтемдi әзiрлеулер жасау және енгізу; синтетикалық және табиғи тума медициналық бiрегей препараттар өндiру; ауылшаруашылық дақылдарының жоғары өнiмдi тұқымын тездетiп жасау әдiстерiн әзiрлеу.
      Жабдықтар сатып алу ғылыми ұйымдардың ағымдағы мiндеттердi сапалы әрi мезгiлiнде орындауына мүмкiндiк бередi және олардың өңдейтiн ақпаратының шапшаңдығын арттырады, тигiзедi.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң           
2002 жылғы 9 ақпандағы     
N 189 қаулысына       
5-қосымша       

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 033 "Ғылыми-тарихи құндылықтарды сақтау"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3655 мың теңге (үш миллион алты жүз елу бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы  Заңы ; "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы  Заңының 33 бабы; "Академик Қ.И.Сәтпаевты мәңгi есте қалдыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 14 сәуiрдегi N 332  қаулысы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мұражай қорлары мен мұрағаттарда жатқан көрнектi ғалым, Қазақстан ғылым Академиясының тұңғыш Президентi Қ.И. Сәтпаевтың өмiрi мен қызметi туралы iлiм-бiлiмдi бiлiмдiк-тәрбиелiкпен және мақсаткерлiкпен таратуды жүзеге асыру. 
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: академик Қ.И. Сәтпаевтың өмiрi мен қызметiне байланысты материалдар мен құжаттарды іздеп табу, зерттеу, әйгілеу және пайдалану; Мұражайлық мәні бар заттарын жинастыру мақсатымен тарихи-тұрмыстық, этнографиялық экспедициялар, ғылыми іс сапарлар ұйымдастыру және өткiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    033       Ғылыми -                                        Қазақстан
              тарихи                                          Республика.
              құндылықтарды                                   сының Білім
              сақтау                                          және ғылым
                                                              министрлігі,
    030       Академик Қ.И. Академик Қ.И.Сәтпаевтың  2002 жыл Академик
              Сәтпаевтың    мемориалдық мұражайын             Қ.И.Сәтпаев.
              мемориалдық   құрамы 18 адамнан тұратын         тың мемориал.
              мұражайы      штаттық лимит саны                дық мұражайы
                            шегiнде ұстау
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: Өскелең ұрпақтың ғылым Академиясының тұңғыш Президентi Қ.И. Сәтпаевтың қызметiне және тұтас алғанда Қазақстан ғылымына деген танымдық қызығушылығын дамыту; ғылым Академиясының тұңғыш Президентi Қ.И.Сәтпаевтың өмiрiн, ғылыми және қоғамдық қызметiн насихаттау арқылы өз өмiрiн Қазақстанның ғылымы мен техникасын дамытуға арнағысы келетiн жастардың санын көбейту, олардың Отанға деген патриоттығы мен сүйiспеншiлiгiн тәрбиелеу, өскелең ұрпақтың дүниетанымын кеңейту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы          
N 189 қаулысына            
6-қосымша            

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 034 "Ғылыми кадрларды аттестациялау"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 18 235 мың теңге (он сегiз миллион екi жүз отыз бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi Жоғары аттестациялық комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 20 ақпандағы N 257  қаулысы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерге ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтар беру.
      5. Бюджеттік бағдарламалардың мiндеттерi: ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтар беру жөнiндегi аттестациялық iстердi қарау, сондай-ақ белгiленген мемлекеттiк үлгіде құжаттар беру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    034  000  Ғылыми        Ғылыми және ғылыми-     2002 жыл  Қазақстан
              кадрларды     педагогикалық қызмет.     бойы    Республика.
              аттестациялау керлерге қойылатын                сының Білім
                            бiрыңғай талаптарға               және ғылым
                            сәйкес оларға ғылыми              министрлігі
                            дәрежелер мен ғылыми
                            атақтар беру жөнiндегi
                            аттестациялық iстердi
                            ұйымдастыру және қарау.
                            Ғылыми және ғылыми-
                            техникалық жобаларға,
                            бағдарламаларға
                            сараптама өткiзуге
                            қатысу.
                            Мемлекет атынан
                            дипломдар мен
                            аттестаттар берудi
                            ресiмдеудi жүзеге
                            асыру.
                            1700 дана аттестациялық
                            iстердi қарау.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Ғылыми дәрежелер мен ғылыми атақтар беру мәселелерi бойынша мемлекет атынан ақтық шешiм қабылдау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
7-қосымша           

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 035 "Ғылымды дамытудың жай-күйi және болжамдауға
талдау" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 11 872 мың теңге (он бiр миллион сегiз жүз жетпiс екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi  Заңының 7-бабы; "Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым Академиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 12 ақпандағы N 34  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнің 1999 жылғы 12 ақпандағы N 34 Жарлығын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 12 наурыздағы N 236  қаулысы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ғылымды дамытудың басым бағыттарын анықтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Ғылыми-зерттеу қызметi, ғылымды дамытудың басым бағыттарын анықтау және ғылыми кадрлар даярлау; ғылыми зерттеулер бағдарламасын орындауды ғылыми-сараптамалық қамтамасыз ету, құру және үйлестіру; халықаралық ғылыми ынтымақтастыққа, инновациялық және инвестициялық қызметке көмек көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    035       Ғылымды                                         Қазақстан
              дамытудың                                       Республика.
              жай-күйi және                                   сының Білім
              болжамдауға                                     және ғылым
              талдау                                          министрлігі,
                                                              Қазақстан
         030  Қазақстан      Ұлттық ғылым           2002 жыл  Республика.
              Республикасы.  Академиясын құрамы 20    бойы    сының Ұлттық
              ның Ұлттық     адамдық штаттық лимит            ғылым
              ғылым          шегiнде ұстау                    Академиясы
              Академиясы
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: Қазақстан экономикасының әр түрлi салаларында ғылыми-техникалық саланың ғылыми-техникалық жетiстiктерiн кеңiнен пайдалану қазiргi әлеуметтiк-экономикалық дамудың күрделi проблемаларын шешуге көмегiн тигiзедi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы          
N 189 қаулысына           
8 қосымша           

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 036 "Ғылым, техника және білiм саласындағы
мемлекеттiк сыйлықтар және стипендиялар"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 34 258 мың теңге (отыз төрт миллион екi жүз елу сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "Қазақстан Республикасында ғылымды мемлекеттiк басқару жүйесiн жетiлдiру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 11 наурыздағы N 2895 Жарлығын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 11 наурыздағы N 290  қаулысы ; "Ғылым мен техниканы дамытуға аса зор үлес қосқан ғалымдар мен мамандарды және дарынды жас ғалымдарды мемлекеттiк қолдау шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 28 тамыздағы N 1063  қаулысы ; "Ғылым саласындағы сыйлықтар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 10 мамырдағы N 685  қаулысы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Үздiк ғылыми зерттеулер үшін сыйлықтар берудiң және жас ғалымдарға үздiк ғылыми жұмыстары үшiн сыйлықтар берудiң тәртiбi туралы Ережелердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң 2000 жылғы 27 мамырдағы N 500  бұйрығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: отандық ғылым мен техниканы дамытуға iрi үлес қосқан аса көрнектi, сондай-ақ дарынды жас ғалымдарды әлеуметтiк қолдау, жас ғалымдардың ғылыми-техникалық шығармашылығын ынталандыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ғылым, техника және бiлiм саласындағы жетiстiктер үшiн стипендиялар және мемлекеттiк сыйлықтар төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    036  000  Ғылым,        Конкурстар өткiзу:     2002 жылдың Қазақстан
              техника және  - ғылым саласында        қыркүйек  Республика.
              білім         сыйлықтар алуға         - қазаны   сының Білім
              саласындағы   - мемлекеттік ғылыми               және ғылым
              мемлекеттiк   стипендиялар алуға                 министрлігі
              сыйлықтар     Қазақстан Республикасы
              мен           Үкiметiнiң қаулыларына
              стипендиялар  сәйкес сыйлықтар төлеу.

                            Академиялық және басқа   2002 жыл
                            ғылыми стипендиялар        бойы
                            төлеу. 

                            Лауреаттарды марапат.   2002 жылдың
                            тауды ұйымдастыру,        қазаны
                            дипломдар және құрметтi
                            белгiлер тапсыру.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Әр түрлi салаларда ғылымның одан әрi дамуын қамтамасыз ететiн ғылым мен техниканың басым бағыттары бойынша жаңа ғылыми нәтижелерге қол жеткiзу, ғылыми-техника саласының қызметкерлерiн мемлекеттiк қолдау шараларын iске асыру дарынды жастарды ғылымға тарту мақсатымен ғылыми еңбектi ынталандыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
9 қосымша           

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 040 "Сейсмологиялық ақпарат мониторингi"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 111 717 мың теңге (жүз он бiр миллион жетi жүз он жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шілдедегi  Заңының 14, 15, 28 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715  қаулысы ; "Республиканың сейсмологиялық қауiптi аймақтарындағы жойқын жерсiлкiнiстердiң шығынын азайту шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 26 тамыздағы N 1286  қаулысы ; "Алматы қаласында, Алматы және Талдықорған облыстарында мүмкiн болатын жерсілкiнiстердiң шығынын азайту жөнiндегi қосымша шаралар және оның зардаптарын жою туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 30 желтоқсандағы N 1490  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының сейсмологиялық қауiптi аудандарында жерсiлкiнiстерiн болжау мақсатымен кешендi зерттеулер ұйымдастыру және өткiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Бақылаудағы аумақ пен iргелес аудандардағы жерсiлкiнiстерi туралы деректердi тiркеу және өңдеу; далалық аспаптармен бақылау жүргiзу және стационарлық станциялар желiсiнде сапалы әрi үздiксiз сейсмикалық, геофизикалық, гидрогеохимиялық, гидрогеодинамикалық, деформографиялық, ойысөлшеу, сейсмобиологиялық ақпарат алу, алған ақпаратты алғашқы өңдеуден өткiзу; зерттелетiн аумақты сейсмикалық бақылау тәртiбi бойынша тақырыптық жұмыстар жүргiзу; Қазақстан Республикасының аумағында сейсмикалық мониторингтi жүзеге асыру; Қазақстан Республикасының аумағындағы қатты жерсiлкiнiстердiң эпицентрлiк аймақтарындағы уақытша сейсмикалық және геофизикалық станциялардың және өзге де бақылау түрлерiнiң жұмысын жандандыру және қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы директивалық органдарының өкiмi бойынша жұмыстар орындау бақылаудағы аумақ бойынша барлық байқалған және күштi жерсiлкiнiстер туралы Қазақстан Республикасының директивалық органдарын мезгiлiнде хабарландырып отыру Бiлiм және ғылым министрлiгi жанындағы жерсiлкiнiстерiн болжау жөнiндегi ведомствоаралық Комиссияға мезгiлінде материалдар берiп отыру; жерсілкiнiстерiнiң оперативтiк каталогтарымен бюллетендерiн жасау, сейсмологиялық, геофизикалық, гидрогеохимиялық, деформографиялық және басқа да ақпараттар мұрағатын құрастыру аспаптық бақылау деректерiн тiркеу, жөнелту және өңдеу үрдiстерiн автоматтандыру бойынша жұмыстар жүргiзу; жерсiлкiнiстер болжамдары бойынша бақылау жүргiзу және материалдарды өңдеу үшiн жаңа әдiстер мен техникалық құралдарды енгiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    040       Сейсмологиялық
              ақпарат
              мониторингi 

         030  Бiлiм және     Қойылған мiндеттердi              Қазақстан
              ғылым министр. орындау үшін 296                  Республика.
              лiгiнiң        адамдық штаттық сан               сының Білім
              Сейсмологиялық лимитi шегiнде         2002 жыл   және ғылым
              тәжiрибелiк-   Сейсмологиялық           бойы     министрлігі,
              әдiстемелiк    тәжiрибелiк-әдiстемелiк           Сейсмология.
              экспедициясы   экспедицияны ұстау                лық
                                                               тәжiрибелiк-
                                                               әдiстемелiк
                                                               экспедиция
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының аумағындағы 2002 жылғы жерсiлкiнiстер каталогы; алғашқы бақылау материалдарының (сейсмограммалардың, цифрлық сейсмограммалардың, деформограммалардың күштi қозғалыстар жазбасының, геофизикалық, гидрогеогиялық, сейсмобиологиялық бақылаулар және жер қабығы қозғалыстарын қазiргi бақылау бойынша алғашқы материалдардың) мұрағаттары; бақылау түрлерi бойынша 2002 жылғы деректердiң базалары; сейсмикалық ("Сейсмо", "Бадис", "Уақытша қатарлар", "Карточка", "Кармех"); геофизикалық ("Магнитка", "Теллурика"), гидрогеологиялық ("Геохим"), қазiргi қозғалыстар ("Кора"); өлшеу параметрлерi негiзiнде жерсiлкiнiстердiң күн сайынғы оперативтi болжамдары (барлығы 365 болжам); Бiлiм және ғылым министрлiгi жанындағы жерсiлкiнiстерiнiң болжамдары жөнiндегi ведомствоаралық Комиссияға күн сайын бақылау материалдарын берiп отыру.
      Сейсмологиялық тәжiрибелiк-әдiстемелiк экспедициясына жүктелген қызметтер мен мiндеттердi сапалы әрi мезгiлiнде орындау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы          
N 189 қаулысына            
10 қосымша           

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 205 "Академик Қ.И. Сәтпаевтың Мемориалдық
мұражайының материалдық базасын дамыту"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 100 мың теңге (жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылғы арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы  Заңының 33 бабы; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 8 бабы; "Академик Қ.И.Сәтпаевты мәңгi есте қалдыру жөнiндегi қосымша шаралар туралы" ҚазКСР Министрлер Кеңесiнiң 1997 жылғы 14 тамыздағы N 380 қаулысы; "Академик Қ.И.Сәтпаевты мәңгi есте қалдыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 14 сәуiрдегi N 332  қаулысы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қ.И.Сәтпаев атындағы Мемориалдық мұражайын негiзгi қаражаттармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Мұражайдың материалдық-техникалық базасын нығайту мақсатында негiзгi жабдықтарды сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    205  000  Академик Қ.И. Бiр көшiргiш-көбейткiш 2002 жылғы Қазақстан
              Сәтпаевтың    аппаратын және бiр       ақпан    Республика.
              Мемориалдық   принтер сатып алу                 сының Білім
              мұражайының                                     және ғылым
              материалдық                                     министрлігі,
              базасын                                         академик Қ.И.
              дамыту                                          Сәтпаевтің
                                                              Мемориалдық
                                                              мұражайы
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Сапалы ғылыми қызмет үшiн материалдық-техникалық базаны нығайту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы        
N 189 қаулысына          
11 қосымша         

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 206 "Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым
Академиясының материалдық базасын дамыту"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 500 мың теңге (бес жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңының 26 бабы; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 8 бабы; "Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым Академиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 12 ақпандағы N 34  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 12 ақпандағы N 34 Жарлығын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 12 наурыздағы N 236  қаулысы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым Академиясын негiзгi құралдармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым Академиясы үшiн активтер сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    206  000  Қазақстан     Офистiк столдар сатып  2002 жылғы Қазақстан
              Республикасы  алу - 5, орындықтар      наурыз   Республика.
              Ұлттық ғылым  - 100                             сының Бiлiм
              Академиясының                                   және ғылым
              материалдық                                     министрлiгi,
              базасын                                         Қазақстан
              дамыту                                          Республика.
                                                              сының Ұлттық
                                                              ғылым
                                                              Академиясы
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым Академиясының сапалы ғылыми қызмет үшiн қажеттi материалдық-техникалық базасын нығайту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
12 қосымша           

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 219 "Сейсмологиялық тәжiрибелiк-әдiстемелiк
экспедицияның материалдық базасын дамыту"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4 009 мың теңге (төрт миллион тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi  Заңының 1, 5, 10, 11, 14, 28 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы  Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегi  Заңының 8 бабы; "Республиканың сейсмологиялық қауiптi аймақтарындағы жойқын жерсілкiнiстердiң шығынын азайту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 26 тамыздағы N 1286  қаулысы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Алматы қаласында, Алматы және Талдықорған облыстарында мүмкiн болатын жерсiлкiнiстердiң шығынын азайту жөнiндегi қосымша шаралар және оның зардаптарын жою туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 30 желтоқсандағы N 1490  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сейсмологиялық тәжiрибелiк-әдiстемелiк экспедицияны негiзгi құралдармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сейсмологиялық тәжiрибелiк-әдiстемелiк экспедиция үшін активтер сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    219  000  Сейсмологиялық Мыналарды сатып алу:  2002 жылғы Қазақстан
              тәжiрибелiк-   Дебит өлшегіші - 2     наурыз -  Республика.
              әдiстемелiк    дана, ФПА-2 жалындық    қазан    сының Білім
              экспедицияның  фотометрі - 1 дана      айлары   және ғылым
              материалдық    МС226 pH - метрі -               министрлігі,
              базасын дамыту 5 дана, АГП-01                   Сейсмология.
                             сынаппен өлшегіш                 лық
                             кешені - 1 дана,                 тәжірибелік-
                             1С-77+МFJ 3276                   әдістемелік
                             радиомодемі бар                  экспедиция
                             КВ диапазонының
                             радиостанциясы - 2 дана.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: өлшеу үрдістерінің сенімділігінің артуы және олардың автоматтандырылуы; сейсмологиялық станциялармен көлік байланысының жақсаруы және олардың жұмысының сенімділігінің артуы; деректерді цифрлық тарату желісінің кеңеюі.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы        
N 189 қаулысына          
13 қосымша         

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 603 "Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым
Академиясын есептеу және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1710 мың теңге (бір миллион жеті жүз он мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі  Заңының 26 бабы; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегi  Заңының 8 бабы; "Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым Академиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 12 ақпандағы N 34  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 12 ақпандағы N 34 Жарлығын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 наурыздағы N 236  қаулысы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының ғылым жүйесiн ақпараттандыруды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Ұйымдастыру және есептеу техникасын сатып алу, Қазақстан Республикасы ғылымының нормативтiк-құқықтық базасын әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    603  000  Қазақстан     Пайдаланушылардың      2002 жылдың Қазақстан
              Республикасы  жұмысшы станцияларын     ақпаны    Республика.
              Ұлттық ғылым  сатып алу - 2 дана,                сының Білім
              Академиясын   сервер - 1 дана,                   және ғылым
              есептеу және  локальдық принтерлер -             министрлігі,
              ұйымдастыру   1 дана, көшiрме және               Қазақстан
              техникасымен  көбейту техникасы -                Республика.
              қамтамасыз    1 дана, жүйелiк                    сының Ұлттық
              ету.          бағдарламаны                       ғылым
                            қамтамасыз ету                     Академиясы
                            техникасы - 1 дана
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Техникалық жарақтау инновациялық және инвестициялық қызметте халықаралық ынтымақтастыққа кең жол ашады, мұның өзi тұтас алғанда Қазақстан ғылымының даму деңгейiн көтередi. Техникалық құралдар есебiнен өңделетiн құжаттардың шапшаңдығы мен сапасы артады. Қазiргi техника әлемдiк ақпараттық базаға енуге және өмiрдiң барлық салаларындағы кез келген өзгерiстердi аңдып отыруға мүмкiндiк бередi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
14 қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
009 "Жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 2 952 502 мың теңге (екi миллиард тоғыз жүз елу екi миллион бес жүз екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 25, 40 баптары, "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448   жарлығы , "Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттiк ұлттық университетiнiң мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1993 жылғы 9 қаңтардағы N 1059  қаулысы , "Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң жекелеген бiлiм беру ұйымдарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 29 қарашадағы N 1782  қаулысы , "Жекелеген мемлекеттiк жоғары оқу орындарының атауларын ауыстыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 29 маусымдағы N 892  қаулысы , Түркiстан қаласында Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрiк халықаралық университетiн құру туралы Анкара қаласындағы 1992 жылғы 31 қазанда қол қойылған Қазақстан Республикасы Yкiметi мен Түрiк Республикасы Үкiметiнiң арасындағы келiсiм.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: экономика, әлеуметтiк салаларды, ұлттық мәдениеттi қоғамның, жеке мүдде мен еңбек нарқының сұранысына жауап беретiн жоғары бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: 1999 жылға дейiн оқуға түскен жоғары кәсiби бiлiмi бар мамандарды сапалы даярлау, бiлiм беру бағдарламаларын жетiлдiру, оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын енгiзу, бiлiм беру жүйесiн жаңа құқықтық, ғылыми-әдiстемелiк, қаржылық-материалдық негiздермен және кадрлармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    009       Жоғары оқу
              орындарында
              кадрлар
              даярлау

1        033  Әл-Фараби    Оқу процесiн мемлекеттiк  2002 жыл Қазақстан
              атындағы     бiлiм беру стандартымен     бойы   Республика.
              Қазақ ұлттық сәйкес өткiзу; оқу,                сының Білім
              университет. әдiстемелiк, ғылыми,               және ғылым
              iнде кадрлар мәдени-ағарту бойы                 министрлігі
              даярлау      жұмыстары енгiзiлген
                           бiлiм беру қызметiнiң
                           iске асырылуы; оқу
                           процесiн ұйымдастыру
                           үшiн мүмкiндiк жасау;
                           орташа жылдық контингент
                           992 студент, жоғары
                           бiлiктi 1596 маман
                           бiтiртiп шығару. 

2        034  Қ.А. Яссауи  Оқу процесiн мемлекеттiк   2002 жыл  Қазақстан
              атындағы     бiлiм беру стандартымен      бойы    Республика.
              халықаралық  сәйкес өткiзу; оқу,                  сының Білім
              Қазақ-түрік  әдiстемелiк, ғылыми,                 және ғылым
              университет. мәдени-ағарту жұмыстары              министрлігі
              iнде         енгізілген білім беру
              кадрлар      қызметiнiң iске асырылуы;
              даярлау      оқу процесiн ұйымдастыру
                           үшiн мүмкiндiк жасау;
                           орташа жылдық контингент
                           855 студент, жоғары бiлiктi
                           875 маман даярлап шығару.     

         040  Құрманғазы   Бiлiм беру процесiн         2002 жыл Қазақстан
              атындағы     қамтамасыз ететiн             бойы   Республика.
              Қазақ ұлттық оқу-тәрбиелiк, ғылыми және           сының Білім
              консервато.  әдiстемелiк жұмыстарды               және ғылым
              риясы        ұйымдастыру; үздiк тәжiрибе          министрлігі
                           алмасу және кәсiптiк
                           деңгейде даярлау мақсатында
                           ұқсас шет мемлекеттер оқу
                           орындарымен шығармашылық
                           байланыс; орташа жылдық
                           контингент 639 студент,
                           жоғары бiлiктi 247 маман
                           даярлап шығару. 

3        091  Мемлекет     Оқу процесiн мемлекеттiк    2002 жыл Қазақстан
              iшiндегi     бiлiм беру стандартымен       бойы   Республика.
              жоғары оқу   сәйкес өткiзу; оқу,                  сының Білім
              орындарында  әдiстемелiк, ғылыми, мәдени          және ғылым
              кадрлар      -ағарту жұмыстары енгiзiлген         министрлігі
              даярлау      бiлiм беру қызметiнiң iске
                           асырылуы; оқу процесiн
                           ұйымдастыру үшiн мүмкiндiк
                           жасау; орташа жылдық
                           контингент 21939 студент,
                           жоғары бiлiктi 24855 маман
                           бiтiртiп шығару.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қоғам дамуының интеллектуалдық, мәдени және адамгершiлiк деңгейiн көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
15 қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
049 "Мәдениет пен өнер саласында үздiксiз бiлiм берудi қамтамасыз ету"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 481 700 мың теңге (төрт жүз сексен бiр миллион жетi жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 22, 25, 36, 40 баптары, "Қазақ ұлттық музыка академиясын ашу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 31 наурыздағы N 269  қаулысы , "Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң жекелеген бiлiм беру ұйымдарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 29 қарашадағы N 1782  қаулысы , "Жекелеген жоғары оқу орындарының атауларын ауыстыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 29 маусымдағы N 892  қаулысы , "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң жекелеген бiлiм беру ұйымдарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 11 желтоқсандағы N 1619  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мәдениет пен өнер саласындағы ұлттық мәдениеттi жоғары бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету: концерттiк ұйымдарда, оқу, мәдени-ағарту орындарында музыканттарды орындаушы-солист, музыкалық театрлар оркестрiнiң әртiстерi, дирижерлер, сазгерлер, музыкатанушылар, музыкалық фольклор мамандары ретiнде жұмыс iстету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: музыкалық бiлiм берудiң бастауыш, орта, жоғары буындарын әдiстемелiк бiрiктiру; типтiк және өзгермелi эксперименттiк оқу жоспарлары мен бағдарламалары негiзiнде үздiксiз оқу процесiмен қамтамасыз ету; жүйенiң барлық буындарына ортақ орындаушылық және педагогикалық мектептер қалыптастыру; оқытудың жаңа прогрестiк әдiстерiн енгiзу және талдау; ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдiстемелiк жұмыс; педагогика, музыкалық мәдениет мәселелерiнiң негiзгi талдауларын жүзеге асыру; музыкатануға қатысты әдебиеттер шығару; Қазақстан территориясында тұратын халықтардың музыкалық мәдениетiмен байланысты халықтық-дәстүрлi жанр мамандықтарын дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    049       Мәдениет пен
              өнер саласында
              үздiксiз бiлiм
              берудi
              қамтамасыз ету     

1        030  Қазақ ұлттық   Бiлiм беру процесiн    2002 жыл  Қазақстан
              музыка         қамтамасыз ететiн        бойы    Республика.
              академиясы     академия қызметкерлерiн          сының Білім
                             оқу-тәрбие, мәдени-              және ғылым
                             ағарту, әдiстемелiк              министрлігі,
                             жұмыстарды ұйымдастыру           Қазақ ұлттық
                             үшiн жағдайын жасау;             музыка
                             бiлiм беру бағдарламасы          академиясы.
                             саласында ынтымақтасу.
                             Жылдық орташа
                             контингент 955 студенттi
                             оқыту, 67 музыкалық
                             бiлiмi стипендия төлеу.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: студенттердi жоғары кәсiби бiлiм алу кезiнде әлеуметтiк тұрғыдан қолдау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы           
N 189 қаулысына             
16 қосымша            

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
050 "Мемлекет iшiндегi Жоғары оқу орындарында
мемлекеттiк бiлiм беру гранты бойынша кадрлар даярлау"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 3 546 581 мың теңге (үш миллиард бес жүз қырық алты миллион бес жүз сексен бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 4, 13, 43 баптары, "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы , "Мемлекеттiк бiлiм беру гранты туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 25 қарашадағы N 1781  қаулысы , "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жоғары оқу орындарында студенттер контингентiн құрудың жаңа үлгiсi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 24 сәуiрдегi N 464  қаулысы , "2001/2002 оқу жылында мемлекет iшiнде жоғары бiлiктi және екiншi жоғары бiлiмдi кәсiби бiлiм беру мамандарын даярлауға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 30 мамырдағы N 738  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiң экономика, әлеуметтiк салаларын жоғары бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жоғары кәсiби бiлiмі бар мамандарды сапалы даярлау; жоғары кәсiби бiлiм беру үшiн мемлекеттiк бiлiм беру гранттарын бөлудiң механизмiн меңгеру; бiлiм беру жүйесiн жаңа құқықтық, ғылыми-әдiстемелiк, қаржылық-материалдық негiздермен және кадрлармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    050       Мемлекет
              ішіндегі
              Жоғары оқу
              орындарында
              мемлекеттік
              білім беру
              гранты
              бойынша
              кадрлар
              даярлау 

1        091  Мемлекет     Оқу процесiн мемлекеттiк  2002 жыл  Қазақстан
              iшiндегi     бiлiм беру стандартымен     бойы    Республика.
              Жоғары оқу   сәйкес өткiзу; оқу,                 сының Білім
              орындарында  әдiстемелiк, ғылыми,                және ғылым
              кадрлар      мәдени-ағарту жұмыстары             министрлігі
              даярлау      енгiзiлген бiлiм беру
                           қызметiнiң iске асырылуы;
                           оқу процесiн ұйымдастыру
                           үшiн мүмкiндiк жасау;
                           орташа жылдық контингент
                           32549 студент даярлап
                           шығару. 

2         034 Мемлекеттiң  Қазақстан Республикасы     Қыркүйек  Қазақстан
              жоғары оқу   Yкiметiнiң қаулысымен жыл -желтоқсан Республика.
              орындарында  сайын бекiтiлетiн жоғары    2002 жыл сының Білім
              кадрларды    кәсiби және жоғары оқу               және ғылым
              жаңа         орнын бiтiргеннен кейiнгi            министрлiгi
              қабылдау     кәсiби бiлiмдi мамандарды
              үлгiсiмен    даярлау жөнiндегi
              даярлау      мемлекеттiк бiлiм беру
                           тапсырысына сәйкес
                           студенттердi қабылдау.
                           Оқу процесiн мемлекеттiк
                           бiлiм беру стандартымен
                           сәйкес өткiзу; оқу,
                           әдiстемелiк, ғылыми,
                           мәдени-ағарту жұмыстары
                           енгiзiлген бiлiм беру
                           қызметiнiң iске асырылуы;
                           оқу процесiн ұйымдастыру
                           үшiн мүмкiндiк жасау;
                           жылдық орташа контингент
                           4906 студенттi оқыту.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жоғары кәсiби білім алу үшін мемлекеттік білім беру гранттарын ұсыну арқылы кәсiби бiлiм алудың мүмкiндiктерiнiң деңгейiн көтеру; қоғам дамуының интеллектуалдық, мәдени және адамгершiлiк деңгейiн көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 9 ақпандағы      
N 189 қаулысына        
17 қосымша        

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
051 "Шет елдегi жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 397 499 мың теңге (үш жүз тоқсан жетi миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 46 бабы, "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448 Жарлығы, "Қазақстан Республикасы Президентiнiң халықаралық "Болашақ" стипендиясына үмiткерлердi iрiктеу мен тағайындау туралы ережесi және шетелде кадрларды даярлау туралы республикалық комиссияның ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 12 қазандағы N 470  Жарлығы , "2002 жылға арналған Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жүзеге асуы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы, "Шетелде кадрларды даярлау үшiн Қазақстан Республикасы Президентінің халықаралық "Болашақ" стипендиясын тағайындау туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1993 жылғы 5 қарашадағы N 1394  қаулысы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Болашақ" стипендиясын тағайындау туралы Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 3 наурызда бекiткен N 3375  Жарлығы бойынша ережесi.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: рейтингке сәйкес өте жақсы көрсеткiштерге жеткен Қазақстанның дарынды жастарына шетел жоғары оқу орындарында магистр деңгейiнде жоғары бiлiм алуға көмек көрсету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: әлемдiк бiлiм деңгейiне сәйкес келетiн бiлiктi мамандар даярлау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    051       Шет елдегi    Оқудың барлық            2002 жыл  Қазақстан
              жоғары оқу    шығындарын төлеу; бару     бойы    Республика.
              орындарында   және келу визаларын                сының Білім
              кадрлар       толтыру, шетел жоғары              және ғылым
              даярлау       оқу орындарының                    министрлігі
                            сауалнамалық түрлерiн
                            төлеу; қабылдаушы
                            елдердiң өкiлеттi
                            ұйымдарында стипендиат.
                            тарды тiркеу; шетел
                            жоғары оқу орындарында
                            стипендиаттардың
                            орналасу, телефон,
                            электронды байланыс,
                            почта байланысы
                            жөнiндегi шығындарын
                            төлеу; шетелдiк
                            делдалдық ұйымдардың
                            шығындарын төлеу;
                            Қазақстанда оқуға
                            түскенге дейiнгi
                            тұрған жерiнен бастап
                            және оқуға түскен
                            жерiне дейiнгi жол
                            шығыны, тұрған жерi,
                            тамағы, оқу әдебиетi,
                            медициналық сақтандыру,
                            сондай-ақ оқу
                            бiтiргеннен кейiнгi
                            барлық шығындарын төлеу;
                            алдыңғы қатарлы елдердiң
                            таңдаулы оқу орындарында
                            "магистр" бағдарламасы
                            бойынша 97 стипендиатты
                            оқыту.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының экономикалық және әлеуметтiк салаларын әлемдiк еңбек нарқына жауап бере алатын жоғары бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
18 қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
053 "Восход" Москва авиация институтының филиалында кадрлар даярлау"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 12 036 мың теңге (он екi миллион отыз алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 46 бабы, "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы , "Байқоңыр" кешенi үшiн Қазақстан Республикасы азаматтарынан космостық техника саласы бойынша мамандар даярлау туралы Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi мен Ресей федерациясының жоғары бiлiм бойынша мемлекеттiк комитетiнiң арасындағы Келiсiм, "Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi мен Ресей Федерациясының жоғары бiлiм бойынша мемлекеттiк комитет арасындағы бiлiм саласында ынтымақтастық туралы" 1993 жылғы 23 сәуiрдегi Келiсiм.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: космостық техника бойынша жоғары бiлiмдi бiлiктi мамандармен республика қажеттiлiгiн қанағаттандыру, республикалар арасында ғылым және бiлiм саласында өзара даму мен ынтымақтастық.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: космостық техника бойынша мамандарды арнайы даярлау Қазақстан Республикасы азаматтарының арасынан "Байқоңыр" кешенiнiң инженерлiк-техникалық жұмысшыларының бiлiктiлiгiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    053       "Восход"      оқу әдiстемелiк, ғылыми, 2002 жыл  Қазақстан
              Москва        мәдени-ағарту жұмыстары    бойы    Республика.
              авиация       енгiзiлген оқу процесiн            сының Білім
              институтының  Ресей Федерациясының               және ғылым
              филиалында    мемлекеттiк бiлiм беру             министрлігі
              кадрлар       стандартымен сәйкес
              даярлау       өткiзу;
                            Жылдық орташа контингент
                            68 студенттi оқыту, 28
                            космостық техника
                            мамандарын даярлау.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: космостық техника саласын жоғары бiлiмдi бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
19 қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
054 "Жоғары оқу орындарында кадрларды даярлауды
мемлекеттiк несиемен қамтамасыз ету"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 14 855 мың теңге (он төрт миллион сегiз жүз елу бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында мамандарды даярлауға мемлекеттiк бiлiм беру несиесi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 20 шiлдедегi N 1018  қаулысы , "Қазақстан Республикасы Бiлiм және Ғылым министрлiгiнiң "Қаржы орталығы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 12 қазандағы N 1523  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк бiлiм беру несиесiмен қамтамасыз ету процесi, республика бюджетiнен бөлiнген несиелердi тиiмдi пайдалану.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарында несие бойынша мамандар даярлаудағы банк операцияларын жүзеге асыру; алда несиенi өтеу үшін несие алатын банктер құру; несие қаражатының республикалық бюджетке қайтарылуын қадағалау, мемлекеттiк бiлiм беру және студенттiк несие қайтарылмаған жағдайда үстiнен қылмыстық iс қозғау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    054       Жоғары оқу
              орындарында
              кадрларды
              даярлауды
              мемлекеттiк
              несиемен
              қамтамасыз ету 

1        030  Қаржы орталығы Мемлекеттiк бiлiм беру  2002 жыл  Қазақстан
                             және студенттiк несие     бойы    Республика.
                             бойынша құжаттар                  сының Білім
                             пакетiн рәсiмдей;                 және ғылым
                             Жоғары оқу орындары               министрлігі,
                             бойынша несие алушыларды          Қаржы
                             фамилиясымен тiркеу;              орталығы
                             Ай сайын мақсатты түрде
                             несие қаржысын жоғары
                             оқу орын есебiне аударып
                             отыру; әр студентке кейiн
                             ол несиенi өтеу үшiн
                             жеке-жеке жинақтау есебiн
                             жүргiзу; оқу бiтiргеннен
                             кейiн контингент
                             қозғалысын бақылау,
                             жоғарыда көрсетiлген
                             функцияларды атқару үшiн
                             штаттық кесте бойынша 36
                             единица ұстау; Тоқсан
                             сайын өкiлеттi ұйымдарға
                             несие алушылар туралы
                             мәлiмет жiберу
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Жоғары оқу орындарының есебiне несие қаржысының өз уақытында түсiрiп отыру; бекiтiлген ереже бойынша несиенi бюджетке қайтару.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы           
N 189 қаулысына             
20 қосымша            

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
055 "М.В.Ломоносов атындағы Москва мемлекеттiк университетiнiң
Қазақстандағы филиалында кадрлар даярлау"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 71 760 мың теңге (жетпiс бiр миллион жетi жүз алпыс мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 46 бабы, "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы , Қазақстан Республикасы Бiлiм және Ғылым министрi мен М.В.Ломоносов атындағы ММУ ректоры қол қойған Қазақстан Республикасында М.В.Ломоносов атындағы Москва мемлекеттiк университетiнiң филиалын ашу туралы Астана қаласында 2000 жылдың 9 қазанындағы Хаттама. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: елiмiздiң экономика және әлеуметтiк салаларын жоғары бiлiмдi бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: М.В.Ломоносов атындағы Москва мемлекеттiк университетiнiң бiлiм беру бағдарламасы бойынша барлық кәсiптiк бiлiм және бiлiктiлiк деңгейде мамандар даярлау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
     055      М.В.Ломоносов  Жылдық орташа          2002 жыл  Қазақстан
              атындағы       контингент 133 студентке бойы    Республика.
              Москва         арналған оқу процесiн            сының Білім
              мемлекеттiк    жоғары кәсiптiк                  және ғылым
              университет.   бiлiмнiң барлық                  министрлігі
              iнiң Қазақстан сатысы бойынша жүргiзу;
              филиалында     оқу, әдiстемелiк,
              кадрлар        ғылыми, мәдени-ағарту
              даярлау        және тәрбие жұмысына
                             негiзделген білiм
                             берудi жүзеге асыру;
                             Мамандық бойынша
                             пәндердi оқу және
                             диплом жұмыстарын
                             Москвада дайындау.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қоғам дамуының интеллектуалдық және мәдени деңгейiн көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
21 қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
067 "Ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды стипендиямен қамтамасыз
ету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 140 940 мың теңге (жүз қырық миллион тоғыз жүз қырық мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 36 бабы, "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448 Жарлығы, "2002 жылға арналған Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы N 273-II Заңы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы, "Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарында оқып жатқандардың белгiлi бiр категорияларына мемлекеттiк стипендия тағайындау және төлеу тәртiбi жөнiндегi нұсқауды бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды кандидаттық диссертациясын дайындау ғылыми зерттеу жүргiзу кезiнде әлеуметтiк тұрғыдан қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: аспиранттар мен докторанттардың тамаққа, тұратын жерге және оқу-әдiстемелiк еңбектер алуына кететiн шығындарын төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    067       Ғылыми және   Оқып жатқандардың       2002 жыл  Қазақстан
              ғылыми-       белгiлi бiр               бойы    Республика.
              педагогикалық категорияларына                   сының Білім
              кадрларды     стипендия тағайындау              және ғылым
              стипендиямен  және төлеу тәртiбi                министрлігі
              қамтамасыз    туралы нұсқауға сәйкес
              ету           аспирантурада және
                            докторантурада оқып
                            жатқан 1182 адамға
                            мемлекеттiк стипендия
                            төлеу
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ғылым кандидаттары мен докторларын ғылыми зерттеу және диссертация дайындау кезiнде стипендиямен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
22 қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
068 "Ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 69 804 мың теңге (алпыс тоғыз миллион сегiз жүз төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 26 бабы, "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448 Жарлығы, "Мемлекеттiк бiлiм беру гранты туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 25 қарашадағы N 1781  қаулысы , "2001/2002 оқу жылында мемлекет iшiнде жоғары бiлiктi және екiншi жоғары бiлiмдi кәсiби бiлiм беру мамандарын даярлауға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 30 мамырдағы N 738  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жоғары бiлiм және ғылым салаларының жоғары бiлiктi мамандарға деген қажеттiлiгiн қанағаттандыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жоғары бiлiктi ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау, жоғары бiлiктi кадрларға деген қазiргi талаптарды ескере отырып теориялық және арнайы дайындықты тереңдету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    068       Ғылыми және   Жоғары бiлiктi ғылыми   2002 жыл  Қазақстан
              ғылыми-       және ғылыми-педагогика.   бойы    Республика.
              педагогикалық лық кадрларды даярлау,            сының Білім
              кадрларды     жоғары бiлiктi кадрларға          және ғылым
              даярлау       деген қазiргi талаптарды          министрлігі
                            ескере отырып теориялық
                            және арнайы дайындықты
                            тереңдету.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қоғамның мәдени және ғылыми байлықтарын көбейту және жинақтау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы          
N 189 қаулысына            
23 қосымша           

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
091 "Елiмiздiң жоғары оқу орындарында кадрларды даярлауды
мемлекеттiк бiлiм беру несиесiмен жабдықтау"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 2 760 282 мың теңге (екi миллиард жетi жүз алпыс миллион екi жүз сексен екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 4, 13, 40 баптары, "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында мамандарды даярлауға мемлекеттiк бiлiм беру несиесi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 20 шiлдедегi N 1018  қаулысы , "2001/2002 оқу жылында мемлекет iшiнде жоғары бiлiктi және екiншi жоғары бiлiмдi кәсiби бiлiм беру мамандарын даярлауға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 30 мамырдағы N 738  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiң экономика және әлеуметтiк салаларын жоғары бiлiмдi бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қайтарылатын мемлекеттiк несие негiзiнде оқып жатқан жоғары кәсiби бiлiмдi мамандарды сапалы даярлау; оқудың жаңа информациялық технологияларын енгiзу; мемлекеттiк бiлiм беру несиелерiн ұсынудың механизмiн меңгеру стипендия алмайтын Қазақстан Республикасы азаматтарына оқу кезiнде тамаққа және оқу-әдiстемелiк әдебиет алуға жұмсаған шығындарының бөлшегiн өтеу үшiн процентсiз несие ұсыну.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    091       Елiмiздiң
              жоғары оқу
              орындарында
              кадрларды
              даярлауды
              Мемлекеттiк
              бiлiм беру
              несиесiмен
              жабдықтау     

1        090  Мемлекеттiк  Оқу процесiн мемлекеттiк  2002 жыл  Қазақстан
              бiлiм беру   бiлiм беру стандартымен     бойы    Республика.
              несиесi      сәйкес өткiзу; оқу,                 сының Білім
              бойынша      әдістемелік, ғылыми,                және ғылым
              кадрлар      мәдени-ағарту жұмыстары             министрлігі
              даярлау      енгiзiлген бiлiм беру
                           қызметiнiң iске асырылуы;
                           оқу процесiн ұйымдастыру
                           үшiн мүмкiндiк жасау;
                           жылдық орташа контингент
                           жоғары базалық және
                           жоғары арнайы бiлiм беру
                           бағдарламасы бойынша 26343
                           студентке бiлiм беру.     

2        034  Мемлекеттiң  Қазақстан Республикасы    Қыркүйек   Қазақстан
              жоғары оқу   Yкiметiнiң қаулысымен жыл -желтоқсан Республика.
              орындарында  сайын бекiтiлетiн жоғары   2002 жыл  сының Білім
              кадрларды    кәсiби және жоғары оқу               және ғылым
              жаңа         орнын бiтiргеннен кейiнгi            министрлігі
              қабылдау     кәсiби бiлiмдi мамандарды
              үлгiсiмен    даярлау жөнiндегi
              даярлау      мемлекеттiк бiлiм беру
                           тапсырысына сәйкес
                           студенттердi қабылдау.
                           Оқу процесiн мемлекеттiк
                           бiлiм беру стандартымен
                           сәйкес өткiзу; оқу
                           әдiстемелiк, ғылыми,
                           мәдени-ағарту жұмыстары
                           енгiзiлген бiлiм беру
                           қызметiнiң iске асырылуы;
                           оқу процесiн ұйымдастыру
                           үшiн мүмкiндiк жасау;
                           жылдық орташа контингент
                           жоғары базалық және жоғары
                           арнайы бiлiм беру
                           бағдарламасы бойынша 3303
                           студентке бiлiм беру.     

3      098    Мемлекеттiк  Мемлекеттiк студенттiк      2002 жыл Қазақстан
              студенттік   несие тағайындау және төлеу   бойы   Республика.
              несие        тәртiбiмен сәйкес қайтару            сының Білім
              тағайындау   негiзiнде несие қаражатын            және ғылым
                           бөлу.                                министрлігі
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қоғам дамуының интеллектуалдық және мәдени деңгейiн көтеру; кәсiби бiлiм алуға қол жеткiзу деңгейiн көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы          
N 189 қаулысына            
24 қосымша           

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
102 "Жоғары оқу орындары студенттерiн стипендиямен қамтамасыз ету"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 547 085 мың теңге (бес жүз қырық жетi миллион сексен бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 36 бабы, "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: 1999 жылға дейiн мемлекеттiк оқу орындарына түскен студенттердi әлеуметтiк тұрғыдан қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: студенттердiң тамағына, тұратын жерiне және оқу процесiн қамтамасыз ету үшiн оқу-әдiстемелiк еңбектер алуына жұмсалатын шығындарының бөлiгiн төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    102       Жоғары оқу    Оқып жатқандардың
              орындары      белгiлi бiр
              студенттерiн  категорияларына
              стипендиямен  стипендия тағайындау
              қамтамасыз    және төлеу тәртiбi
                            туралы нұсқауға сәйкес
                            1182 студентке
                            стипендия төлеу     

1        035  Әл-Фараби     Мемлекеттiк бiлiм беру   2002 жыл  Қазақстан
              атындағы      ұйымдарында оқып           бойы    Республика.
              Қазақ ұлттық  жатқандардың белгiлi               сының Бiлiм
              университет.  бiр категорияларына                және ғылым
              iнде оқитын   мемлекеттiк стипендияны            министрлiгi
              студенттердi  тағайындау және төлеу
              стипендиямен  тәртiбi жөнiндегi
              қамтамасыз    нұсқауға сәйкес
              ету           стипендияларды төлеу.
                            Жылдық орташа контингент
                            657 студентке стипендия
                            төлеу. 

2        036  Қ.А.Яссауи    Мемлекеттiк бiлiм беру    2002 жыл  Қазақстан
              атындағы      ұйымдарында оқып            бойы    Республика.
              халықаралық   жатқандардың белгiлi бiр            сының Білім
              Қазақ-Түрік   категорияларына                     және ғылым
              университет.  мемлекеттiк стипендияны             министрлігі
              iнде оқитын   тағайындау және төлеу
              студенттердi  тәртiбi жөнiндегi нұсқауға
              стипендиямен  сәйкес стипендияларды
              қамтамасыз    төлеу. Жылдық орташа
              ету.          контингент 529 студентке
                            стипендия төлеу. 

3        092  Мемлекет      Мемлекеттiк білім беру     2002 жыл Қазақстан
              iшiндегi      ұйымдарында оқып             бойы   Республика.
              жоғары оқу    жатқандардың белгiлi бiр            сының Білім
              орындарында   категорияларына мемлекеттiк         және ғылым
              оқитын        стипендияны тағайындау және         министрлігі
              студенттердi  төлеу тәртiбi жөнiндегi
              стипендиямен  нұсқауға сәйкес стипендия.
              қамтамасыз    ларды төлеу. Жылдық орташа
              ету.          контингент 15630 студентке
                            стипендия төлеу.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: студенттердi жоғары кәсiби бiлiм алу кезiнде әлеуметтiк тұрғыдан қолдау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
25 қосымша           

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
103 "Мемлекеттiк бiлiм беру гранты бойынша оқитын студенттердi
стипендиямен қамтамасыз ету"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 865 107 мың теңге (сегiз жүз алпыс бес миллион жүз жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 36 бабы, "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448 Жарлығы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк тапсырыс шеңберiндегi жоғары оқу орындарында оқып жатқан студенттердi әлеуметтiк тұрғыдан қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: студенттердiң тамағына, тұратын жерiне және оқу процесiн қамтамасыз ету үшiн оқу-әдiстемелiк еңбектер алуына кететiн шығындарының бөлiгiн төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    103       Мемлекеттiк
              бiлiм беру
              гранты
              бойынша
              оқитын
              студенттердi
              стипендиямен
              қамтамасыз ету 

1        035  мемлекеттiк    Мемлекеттiк бiлiм беру 2002 жылдың Қазақстан
              тапсырыс       ұйымдарында оқып        қыркүйек-  Республика.
              рамкасындағы   жатқандардың белгiлi    желтоқсан  сының Білім
              жоғары оқу     бiр категорияларына      айлары    және ғылым
              орындарында    мемлекеттiк стипендияны            министрлігі
              оқып жатқан    тағайындау және төлеу
              студенттердi   тәртібі жөніндегі
              стипендиямен   нұсқауға сәйкес
              қамтамасыз ету студенттерге мемлекеттiк
                             стипендияларды төлеу.
                             Жылдық орташа контингент
                             4754 студентке стипендия
                             төлеу.     

2        092  Мемлекет       Мемлекеттiк бiлiм беру  2002 жыл   Қазақстан
              ішіндегі       ұйымдарында оқып          бойы     Республика.
              жоғары оқу     жатқандардың белгiлi               сының Білім
              орындарында    бiр категорияларына                және ғылым
              оқитын         мемлекеттiк стипендияны            министрлігі
              студенттерді   тағайындау және төлеу
              стипендиямен   тәртібі жөніндегі
              қамтамасыз     нұсқауға сәйкес
              ету.           студенттерге мемлекеттiк
                             стипендияларды төлеу.
                             Жылдық орташа контингент
                             21336 студентке бар
                             маман даярлау.                             

3        032  Т.К.Жүргенов   Бiлiм беру процесiн      2002 жыл Қазақстан
              атындағы       қамтамасыз ететін          бойы   Республика.
              Қазақ Ұлттық   академия қызметкерлерiн           сының Білім
              өнер           оқу-тәрбие, мәдени-ағарту,        және ғылым
              академиясы     әдiстемелiк жұмыстарды            министрлігі,
                             ұйымдастыру үшін жағдайын         Т.К. Жүрге.
                             жасау; бiлiм беру                 нов атындағы
                             бағдарламасы саласында            Қазақ ұлттық
                             ынтымақтасу. Жылдық орташа        өнер
                             контингент 1034 студент           академиясы.
                             оқыту, 269 өнер мамандарын
                             даярлау.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қоғам дамуының интеллектуалдық және мәдени деңгейiн көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
26 қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
215 "Қазақ ұлттық музыка академиясына негiзгi
құрал-жабдықтар сатып алу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 5 000 мың теңге (бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 44 бабы, "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448 Жарлығы, "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 163-I Заңының 8 бабы, "Қазақ ұлттық музыка академиясын ашу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 31 наурыздағы N 269  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Оқу процесiн жүргiзу үшiн Қазақ ұлттық музыка академиясын негiзгi құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: оқу процесiн ұйымдастыруды жақсарту үшiн негiзгi құрал-жабдықтар сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   215       Қазақ ұлттық  Видеопроектор сатып     2002 жыл  Қазақстан
              музыка        алу - 1 дана              бойы    Республика.
              академиясына  Көбейту құралы - 1 дана           сының Бiлiм
              негiзгi       Пианино - 5 дана                  және ғылым
              құрал-                                          министрлiгi
              жабдықтар
              сатып алу
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақ ұлттық музыка академиясының материалды-техникалық базасын нығайту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы        
N 189 қаулысына          
27 қосымша         

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
216 "Т.К.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясына негiзгi
құрал-жабдықтар сатып алу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 2 328 мың теңге (екi миллион үш жүз жиырма сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 44 бабы, "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448 Жарлығы, "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 163-I  Заңының 8 бабы, "Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң жекелеген бiлiм беру ұйымдарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 11 желтоқсандағы N 1619  қаулысы , "Жекелеген жоғары оқу орындарының атауларын ауыстыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 29 маусымдағы N 892  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: оқу процесiн жүргiзу үшiн Т.К.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясын негiзгi құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: оқу процесiн ұйымдастыруды жақсарту үшiн негiзгi құрал-жабдықтар сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   216       Т.К.Жүргенов   Кеңселiк комплект      2002 жыл  Қазақстан
              атындағы Қазақ сатып алу - 10 дана;     бойы    Республика.
              ұлттық өнер    бейнекамера - 5 дана;            сының Білім
              академиясына   фрезер станогi - 1               және ғылым
              негiзгi құрал- дана; жарық беру                 министрлігі
              жабдықтар      аппараты - 1 дана;
              сатып алу      микшар пультi - 1 дана;
                             компьютер - 5 дана.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Т.К.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының материалды-техникалық базасын нығайту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
28 қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
218 "Қаржы орталығының материалдық базасын дамыту"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 2 500 мың теңге (екi миллион бес жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 44 бабы, "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448 Жарлығы, "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 163-I  Заңының 8 бабы, "Қазақстан Республикасы Бiлiм және Ғылым министрлiгiнiң "Қаржы орталығы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 12 қазандағы N 1523  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: кадрларды даярлауды несиелеу процесi қызметтерiнiң функцияларын атқарып отырған мемлекеттiк мекемелердi негiзгi құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: кадрларды даярлауды несиелеу процесiн сапалы қамтамасыз ету үшiн негiзгi құрал-жабдықтар сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   218       Қаржы         Компьютерлер сатып алу  2002 жыл   Қазақстан
              орталығының   - 14 дана;                бойы     Республика.
              материалдық   ксерокс аппараттары -              сының Білім
              базасын       10 дана;                           және ғылым
              дамыту        сейф - 1 дана                      министрлігі
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қаржы орталығының материалды-техникалық базасын нығайту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы        
N 189 қаулысына          
29 қосымша         

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
220 "М.В.Ломоносов атындағы ММУ-дың Қазақстандағы филиалының
қолдануына беру үшiн Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетiне активтер сатып алу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 44 510 мың теңге (қырық төрт миллион бес жүз он мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 46 бабы, "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448 Жарлығы, Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрi мен М.В.Ломоносов атындағы ММУ ректоры қол қойған Қазақстан Республикасында М.В.Ломоносов атындағы Москва мемлекеттiк университетiнiң филиалын ашу туралы Астана қаласында 2000 жылдың 9 қазанындағы хаттама. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: оқу процесiн ұйымдастыру үшiн М.В.Ломоносов атындағы Москва мемлекеттiк университетiнiң Қазақстандағы филиалын негiзгi құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: талапқа сай материалдық базаны қалыптастыру мақсатында оқу-әдiстемелiк әдебиет пен негiзгi құрал-жабдықтар сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   220      М.В.Ломоносов   2 компьютер класын,     2002 жыл  Қазақстан
             атындағы ММУ-   дистанциялық бiлiм        бойы    Республика.
             дың Қазақстан.  беру үшiн 2 комплект              сының Білім
             дағы филиалына  жабдық, 5 зертхана                және ғылым
             қолдануға беру  жабдықтарын, 1 комплект           министрлігі
             үшiн Л.Н.       конференц жабдықтарын,
             Гумилев         50 комплект оқу
             атындағы        жиhаздарын, 4 компьютер,
             Еуразия ұлттық  4 монитор, 4 принтер,
             университетiне  1 сканер, 1 ксерокс, 1
             активтер сатып  тоңазытқыш, 2 факс,
             алу             5 телефон аппаратын, 2
                             сейф және оқу
                             әдебиеттерiн сатып алу.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: оқу процесiн жүргiзу үшiн М.В.Ломоносов атындағы Москва мемлекеттiк университетi Қазақстандағы филиалының материалдық-техникалық базасын құру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
30 қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
312 "Қазақ ұлттық музыка академиясының ғимараттарын күрделi
жөндеуден өткiзу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 10 000 мың теңге (он миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 33, 37, 44 баптары, "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 163-I Заңының 8 бабы, "Қазақ ұлттық музыка академиясын ашу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 31 наурыздағы N 269  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақ ұлттық музыка академиясы ғимаратының техникалық жағдайын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақ ұлттық музыка академиясының оқу ғимараттары мен жатақханаларын күрделi жөндеуден өткiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   312       Қазақ ұлттық  Бас оқу ғимаратының     2002 жыл  Қазақстан
              музыка        алдыңғы көрiнiсi мен      бойы    Республика.
              академиясының жатақханаларына жөндеу            сының Білім
              ғимараттарын  жұмыстарын жүргізу                және ғылым
              күрделі                                         министрлігі
              жөндеуден
              өткiзу
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақ ұлттық музыка академиясы ғимараттарының жөндеу жұмыстарын уақытылы және сапалы жүргiзу.

Қазақста Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы        
N 189 қаулысына          
31 қосымша         

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
313 "Т.К. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының
ғимараттарын күрделi жөндеуден өткiзу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 15 000 мың теңге (он бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 33, 37, 44 баптары, "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 163-I Заңының 8 бабы, "Қазақстан Республикасының Бiлiм және Ғылым министрлiгiнiң жекелеген бiлiм беру ұйымдарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 11 желтоқсандағы N 1619  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Т.К.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Т.К.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының оқу ғимараттары мен жатақханаларын күрделi жөндеуден өткiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   313      Т.К.Жүргенов    Оқу ғимаратының        2002 жыл  Қазақстан
             атындағы Қазақ  терезелерi мен           бойы    Республика.
             ұлттық өнер     есiктерiн, еденнiң               сының Білім
             академиясының   жабуларын ауыстыру,              және ғылым
             ғимараттарын    оқу ғимараты                     министрлігі
             күрделі         қабырғаларының
             жөндеуден       сылағын жаңарту.
             өткiзу
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Т.К. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы ғимараттарының жөндеу жұмыстарын уақытылы және сапалы жүргiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы           
N 189 қаулысына             
32 қосымша            

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
314 "Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы ғимараттарын
күрделi жөндеуден өткiзу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 66 117 мың теңге (алпыс алты миллион жүз он жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 33, 37, 44 баптары, "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 163-I Заңының 8 бабы, "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң жекелеген бiлім беру ұйымдарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 11 желтоқсандағы N 1619  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: оқу ғимараттары мен жатақханаларды күрделi жөндеуден өткiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   314       Құрманғазы     Оқу ғимаратының төбе   2002 жыл  Қазақстан
              атындағы       жабындыларын, алдыңғы    бойы    Республика.
              Қазақ консер.  көрiнiсi мен сыртқы              сының Білім
              ваториясы      қабырғаларын жөндеу,             және ғылым
              ғимараттарын   сылақты жаңарту.                 министрлігі
              күрделi
              жөндеуден
              өткiзу
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы ғимараттарының жөндеу жұмыстарын уақтылы және сапалы жүргiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы       
N 189 қаулысына         
33-қосымша           

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
316 "Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық консерваториясының
Yлкен музыкалық аспаптар залын қайта жаңғырту"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
паспорты

      1. Құны: 50 000 мың теңге (елу миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасы 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 33, 37, 44 баптары. <*>
       Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.06. N 189a  қаулысымен.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық консерваториясының Yлкен музыкалық аспаптар залының техникалық жағдайын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының Yлкен музыкалық аспаптар залын қайтадан қалпына келтiру жұмыстарын кейiннен жүргiзу үшін жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу. <*>
       Ескерту. 5-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.06. N 189a  қаулысымен.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   316       Құрманғазы    Жобалау-сметалық        2002 жыл  Қазақстан
              атындағы      құжаттаманы әзiрлеу       бойы    Республика.
              Қазақ Ұлттық  <*>                               сының Білім
              консервато.                                     және ғылым
              риясының                                        министрлігі
              Үлкен          
              музыкалық      
              аспаптар       
              залын қайта    
              жаңғырту                             ---------------------------------------------------------------------------
       Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.06. N 189a  қаулысымен.
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы Үлкен органдық залын қайта жаңартудың жобалау-сметалық құжаттамасын әзiрлеу. <*>
       Ескерту. 7-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.06. N 189a  қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
34-қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 007 "Орта кәсіптiк бiлiмi бар мамандар даярлау"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 324215 мың теңге (үш жүз жиырма төрт миллион екi жүз он бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Білiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 4, 8, 13, 29 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы  Заңы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715  қаулысы ; "Тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетулердi мемлекеттiк сатып алуды өткiзу тәртiбiнiң Нұсқаулығын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 10 желтоқсандағы N 1268  қаулысы ; "Бiлiм" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448  Жарлығы ; "Білiм алу кезеңiнде көмектi қажет ететiн азаматтарға әлеуметтiк көмектiң мөлшерi мен көздерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 17 мамырдағы N 738  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754 "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi"  қаулысы ; "Жолаушылар мен жүк тасымалдаудағы қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi мемлекеттiк жүйенi жетiлдiру Тұғырнамасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 17 сәуiрдегi N 594  қаулысымен бекiтiлген 2000 жылға арналған Қазақстан Республикасының Көлiк қауiпсiздiгiнiң деңгейiн көтеру жөнiндегi ведомствоаралық шаралары жоспарының 1 бөлiмiнiң 11-тармағы; "Жолаушылар мен жүк тасымалдаудағы қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi мемлекеттiк жүйенi жетiлдiру бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1962  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жеке адамның интеллектуалдық, мәдени және адамгершiлiк даму сұраныстарын, қалаған кәсiптiк қызметi бойынша орта кәсiптiк білім және мамандық алуын қанағаттандыру қоғамның орта кәсіптiк бiлiмi бар бiлiктi мамандарға деген әлеуметтiк-экономикалық сұранысын қанағаттандыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ел үшiн аса маңызды мәнi бар орта кәсiптiк бiлiм беру оқу орындарында мамандар даярлау. Азаматтыққа тәрбиелеу, оқушыларды жалпыұлттық және жалпы-адамзаттық құндылықтарға жақындастыру, сондай-ақ олардың мәдени, қоғамдық, экономикалық, саяси өмiрге араласу сұранысын ояту. Қазақ халқының және өзге де халықтар мен ұлыстардың мәдениетiн, әдет-ғұрпын, дәстүрiн зерттеуiне жағдай жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   007       Орта кәсіптiк  Мемлекеттiк жалпыға    2002 жыл  Қазақстан
              бiлiмi бар     мiндеттi бiлiм беру      бойы    Республика.
              мамандар       стандарттарға                    сының Білім
              даярлау        байланысты оқу                   және ғылым
                             процесiн жүргiзу.                министрлігі
                             Оқу, әдiстеме, мәдени
                             -ағарту жұмыстарымен
                             қоса бiлiм беру
                             қызметiн жүзеге асыру.
                             Бiлiм беру бағдарлама.
                             ларын жетiлдiру,
                             оқытудың жаңа
                             ақпараттық технология.
                             ларын енгізу. Оқу
                             процесiн ұйымдастыруға
                             жағдай жасау.
                             Оқушыларды жыл сайын
                             Қазақстан Республикасының
                             қаулысымен бекiтiлген
                             орта кәсiптiк білімi
                             бар мамандар даярлау
                             жөнiндегi мемлекеттiк
                             бiлiм беру тапсырысына
                             сәйкес қабылдау.
                             Орташа жылдық оқыту
                             құрамы - 2496 оқушы.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк және халықаралық стандарттар талаптарына жауап бере алатын, еңбек рыногiнде бәсекелестiк қабiлетi бар бiлiктi мамандар оқытып шығару, азаматтыққа тәрбиелеу оқушыларды жалпыұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға жақындастыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы          
N 189 қаулысына            
35-қосымша           

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 010 "Бiлiктiлiктi көтеру және кадрларды
қайта даярлау" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 196383 мың теңге (жүз тоқсан алты миллион үш жүз сексен үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 8, 21, 27 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы  Заңы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Ұлттық ғылыми-практикалық дене шынықтыру орталығы Республикалық Мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 19 мамырдағы N 766 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiлiм беру, спорт және дене шынықтыру мамандарының кәсiптiк бiлiмi мен дағдысын тереңдету, консультативтiк әдiстемелiк көмек көрсету. Аймақтық бiлiм беру жүйесiн және оқу орындарын басқарудың сапасын арттыру, жаңа буын оқулықтарын енгiзу, мектеп мұғалiмдерiнiң компьютерлiк сауатын қамтамасыз ету, 12 жылдық мектептiк оқуға көшуге кадрлар даярлау, мұғалiмдер мен оқытушылардың бiлiм беру ұйымдарындағы жұмысқа кәсiптiк және психологиялық-педагогикалық дайындық сапасын көтеру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бiлiм беру ұйымдарының басшы кадрлар мамандарының, мұғалiмдерi мен педагогтарының мамандығы мен қайта дайындығын көтеру жөнiндегi бiлiм беру мiндеттерiн қамтамасыз ету, озық педагогикалық тәжiрибенi және отандық психологиялық-педагогикалық ғылым мен практикалық жетiстiктерiн насихаттау және тарату. Тiлдердi дамыту туралы заң, орта бiлiм беру ақпараты, 12 жылдық бiлiм беруге көшу, жаңа буын оқулықтарын енгiзу мемлекеттiк бағдарламаларын жүзеге асыру. Тыңдаушыларды бiлiм, спорт және дене шынықтыру саласындағы отандық және шетелдiк барлық ең жаңа ақпараттық материалдармен қамтамасыз ету.
      Мемлекеттiк жоғары оқу орындары оқытушыларының жаратылыс тану-ғылыми, гуманитарлық-әлеуметтiк, педагогикалық мамандықтары бойынша, сервис, экономика және басқару техникалық, пәнаралық, ветеринарлық мамандықтары және ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша бiлiктiлiгiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   010       Бiлiктiлiктi  - Бiлiктiлiктi арттыру Бекітілген Қазақстан
              арттыру және  және кадрларды қайта   жоспар     Республика.
              кадрларды     даярлау  (мерзiмi - 5  бойынша    сының Білім
              қайта даярлау күн, 1, 2, 3 апталық   2002 жыл   және ғылым
         030  Мемлекеттiк   курстар):              бойы       министрлігі
              бiлiм беру    - компьютерлердi
              ұйымдарында   пайдаланудың қазiргi
              бiлiктiлiктi  әдiсiн үйрету, пән
              арттыру және  оқытушыларын жаңа буын
              кадрларды     оқулықтары, мектеп алды
              қайта даярлау дайындықтарының
                            мәселелерi, спорт және
                            дене шынықтыру бойынша
                            оқыту; жаңа оқу
                            бағдарламасына көшу
                            интеллектiсi бұзылған
                            арнаулы (коррекциялық)
                            мектептерде қазақ
                            тiлiнiң жаңа
                            бағдарламасын таныстыру;
                            мектеп психологы
                            жұмысының мазмұны мен
                            әдiсi; аудандық
                            (қалалық) бiлiм беру
                            жүйесiн басқарудың
                            теориясы, технологиясы
                            және практикасы, т.б.
                            - мемлекеттiк жоғары
                            оқу орындары
                            оқытушыларының
                            жаратылыстану-ғылыми,
                            гуманитарлық-әлеуметтiк,
                            педагогикалық мамандықтар
                            бойынша, сервис, экономика
                            және басқару техникалық,
                            пәнаралық, ветеринарлық
                            мамандықтар және ауыл
                            шаруашылығы мамандықтары
                            бойынша бiлiктiлiгiн
                            арттыру.
                            Тыңдаушылардың орташа
                            саны жылына 13000 адамды
                            құрайды. Бiлiм беру
                            саласында тарихи мұраны
                            сақтау.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жыл бойы кадрлар даярлау және қайта даярлау, бiлiм беру, спорт және дене шынықтыру саласында әзiрленген және енгiзiлген жобалар мен бағдарламаларға ғылыми-әдiстемелiк сараптама жүргiзу. Озық тәжiрибенің жаңа, ғылым мен техниканың отандық және шетелдiк жаңа жетiстiктерiн бiлiм, спорт және дене шынықтыру жүйесiне енгiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы          
N 189 қаулысына            
36-қосымша           

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 031 "Дарынды балаларды мемлекеттiк қолдау"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 473335 мың теңге (төрт жүз жетпiс үш миллион үш жүз отыз бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 3, 18 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкіметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002  өкiмi ; "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: дарынды балаларды iздестiру олардың оқуға және өзiнше бiлiм алуына, қоршаған әлемге гумандық көзқарасын қалыптастыруға, жеке адам ретiндегi адамгершiлiгiне тұрақты негiздеме жасау жан-жақты жетiлген үйлесiмдi адам тәрбиелеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының әр түрлi аймақтарындағы дарынды балаларды оқыту. Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi бекiткен бағдарламасының салалық пәндерi бойынша оқушыларды тереңдете даярлау. Жеке бастың индивидуалдық бейiмдiлігiн, шығармашылық қабілетiн дамыту және азаматтыққа тәрбиелеу. Оқушыларды олимпиадаларға қатысуға, жоғары оқу орындарына түсуге дайындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   031       Дарынды                                         Қазақстан
              балаларды                                       Республика.
              мемлекеттiк                                     сының Білім
              қолдау                                          және ғылым
                                                              министрлігі

         030  Шымкент        Мемлекеттiк жалпыға     2002 жыл Шымкент
              республикалық  мiндеттi бiлiм беру       бойы   республикалық
              әскери мектеп  стандарттарына сәйкес            әскери мектеп
              -интернаты     салалық пәндердi                 -интернаты
                             тереңдете оқыта отырып
                             оқу процесiн жүргiзу.
                             Оқушылардың орташа
                             саны - 400.      

         031  Қарағанды      Мемлекеттiк жалпыға     2002 жыл Қарағанды
              республикалық  мiндеттi бiлiм беру       бойы   республикалық
              әскери мектеп  стандарттарына сәйкес            әскери мектеп
              -интернаты     салалық пәндердi                 -интернаты
                             тереңдете оқыта отырып
                             оқу процесiн жүргiзу.
                             Оқушылардың орташа
                             саны - 450.

         032  Б.Момышұлы     Мемлекеттiк жалпыға     2002 жыл Б. Момышұлы
              атындағы       мiндеттi бiлiм беру       бойы   атындағы
              Алматы         стандарттарына сәйкес            Алматы
              республикалық  салалық пәндердi                 республикалық
              әскери мектеп  тереңдете оқыта отырып           әскери мектеп
              -интернаты     оқу процесiн жүргiзу.            -интернаты
                             Оқушылардың орташа
                             саны - 450.        

         033  А. Жұбанов     Мемлекеттiк жалпыға     2002 жыл А. Жұбанов
              атындағы       мiндеттi бiлiм беру       бойы   атындағы
              республикалық  стандарттарына сәйкес            республикалық
              музыкалық      салалық пәндердi                 музыкалық
              қазақ орта     тереңдете оқыта отырып           қазақ орта
              мектеп-интер.  оқу процесiн жүргiзу.            мектеп-
              наты           Оқушылардың орташа               интернаты
                             саны - 445.        

         034  Ө. Жәутiков    Мемлекеттiк жалпыға     2002 жыл Ө.Жәутіков
              атындағы       мiндеттi бiлiм беру       бойы   атындағы
              республикалық  стандарттарына сәйкес            республикалық
              математикалық  салалық пәндердi                 математикалық
              мектеп-        тереңдете оқыта отырып           мектеп-
              интернаты      оқу процесiн жүргiзу.            интернаты
                             Оқушылардың орташа
                             саны - 984.     

         035  Қазақ тiлi     Мемлекеттiк жалпыға     2002 жыл Қазақ тілі
              мен әдебиетiн  мiндеттi бiлiм беру       бойы   мен әдебиетін
              тереңдете      стандарттарына сәйкес            тереңдете
              оқытатын       салалық пәндердi                 оқытатын
              Республикалық  тереңдете оқыта отырып           Республикалық
              мектеп-        оқу процесiн жүргiзу.            мектеп-
              интернаты      Оқушылардың орташа               интернаты
                             саны - 370.              

         036  К.Байсейiтова  Мемлекеттiк жалпыға     2002 жыл К.Байсейіто.
              атындағы       мiндеттi бiлiм беру       бойы   ва атындағы
              дарынды        стандарттарына сәйкес            дарынды
              балаларға      салалық пәндердi                 балаларға
              арналған       тереңдете оқыта отырып           арналған
              республикалық  оқу процесiн жүргiзу.            республикалық
              музыкалық      Оқушылардың орташа               музыкалық
              мамандандырыл. саны - 481.                      маманданды.
              ған орта                                        рылған орта
              мектеп-                                         мектеп-
              интернаты                                       интернаты
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының мүддесiн қорғауға қабiлеттi, күш-қуаты шыныққан терең бiлiмдi адам даярлау және қалыптастыру. Оқушылардың жеке дара бейiмдiлiгiн, шығармашылық қабiлетiн дамыту және азаматтыққа тәрбиелеу. Оқушыларды республикалық олимпиадаларға, конкурстарға, жарыстарға қатысуға, жоғары оқу орындарына түсуге дайындау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
37-қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 024 "Ақпараттың жалпы қол жетiмдiлiгiн
қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10816 мың теңге (он миллион сегiз жүз он алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 7, 30 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы  Заңының 14, 23 баптары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мүмкiндiктердi пайдаланушылардың қалың көпшiлiгi алдында барынша көрiнерлiктей жағдай жасау. Педагогика және бiлiм бойынша құжаттардың толық ұлттық қорын қалыптастыру ақпараттық қызметтi жеделдету, бiлiм беру жүйесiнің кiтапханалары үшiн әдiстемелiк және үйлестiру орталығының мiндетiн атқару.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: отандық ғылымның, бiлiм берудiң, бiлiм және тәрбие берудегi озық тәжiрибенiң, сондай-ақ оқу әдiстемелiк, ғылыми-көпшiлiк және көркем әдебиеттердiң жетiстiктерi туралы ақпаратты насихаттау. Мамандарға жан-жақты ақпараттық-библиографиялық және қызмет көрсету жолымен республика ғылымы мен бiлiмiнiң дамуына белсендi көмек көрсету. Қазақстан Республикасы бiлiм беру жүйесiнiң барлық кiтапханаларына ғылыми-әдiстемелiк басшылық жасау Республикадағы кiтапханатану бойынша ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдiстемелiк жұмыстарға қатысу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   024       Ақпаратқа     Мамандарға ақпараттық   2002 жыл  Қазақстан
              жалпы қол     библиографиялық және      бойы    Республика.
              жетiмділіктi  кiтапханалық қызмет               сының Бiлiм
              қамтамасыз    көрсету.                          және ғылым
              ету           Мекеменiң белгіленген             министрлiгi,
              Республикалық штат санының шегiнде              Республикалық
              ғылыми-       ұстау - 37 бiрлiк.                ғылыми-
              педагогикалық Қазақстан Республикасы            педагогикалық
              кiтапхана     бiлiм беру жүйесiнiң              кiтапхана
                            барлық кiтапханаларына
                            ғылыми-әдiстемелiк
                            басшылық жасау.
                            Республиканың
                            кiтапханатану жөнiндегі
                            ғылыми-зерттеу және
                            ғылыми-әдiстемелік
                            жұмыстарына қатысу.
                            Семинарлар, курстар,    Бекiтілген
                            дәрiстер, әңгімелер     iс-шаралар
                            және практикалық        жоспарына
                            сабақтар өткiзу.          сәйкес
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: абоненттер сұранысын барынша қанағаттандыру. Бiлiм ұйымдарының кiтапханаларға әдiстемелiк басшылығы (курстар, семинарлар, практикалық сабақтар ұйымдастыру).

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы          
N 189 қаулысына            
38-қосымша            

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 037 "Бiлiм беру саласындағы қолданбалық ғылыми
зерттеулер" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 32975 мың теңге (отыз екi миллион тоғыз жүз жетпiс бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 9-бабы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiлiм беру жүйесiн жетiлдiрудiң теориялық-әдiстемелiк негiзiн жасау, ғылыми-педагогикалық қамтамасыз етудi әзiрлеу, реформалау үрдiсiн, жалпы орта, кәсiптік бастауыш, кәсiптiк орта, кәсiптiк жоғары бiлiм беру қызметiн дамытуды ғылыми және ғылыми-әдiстемелiк тұрғыдан қолдау, педагогикалық ғылымның жемiстi өзегiн сақтау әрi дамыту, оның республиканың әлеуметтiк экономикалық жағынан дамуындағы рөлiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жалпы орта, кәсіптiк бастауыш, кәсiптiк орта, кәсіптiк жоғары бiлiм беру қызметiн дамытуды ғылыми және ғылыми-әдiстемелiк тұрғыдан қолдау, педагогикалық ғылымның жемiстi өзегiн сақтау әрi дамыту, оның республиканың әлеуметтiк-экономикалық дамуындағы рөлiн арттыру, Президент Н.Ә.Назарбаевтың "Қазақстан-2030" жолдауы аясындағы бiлiм беру және жастар саясаты.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   037       Бiлiм беру    Бағдарламалар:          2002 жыл   Қазақстан
              саласындағы   01-Қазақстан              бойы     Республика.
              қолданбалы    Республикасында жалпы              сының Білім
              ғылыми        білім берудің мазмұнын             және ғылым
              зерттеулер    жетiлдiрудің ғылыми-               министрлігі.
                            әдiстемелiк негiздерi:
                            - Қазақстан
                            Республикасында шағын
                            мектептердi дамытудың
                            тұғырнамалық негiздерiн
                            әзiрлеу (шағын мектепте
                            бiлiм беру процесiн
                            жетiлдiрудiң негiзгi
                            бағыттары, инновациялық
                            үрдiстер, шағын
                            жинақталған мектепте
                            бiлiм берудің жаңа
                            технологияларын
                            пайдалану жөнiндегi
                            ұсынымдар),
                            - оқушыларды вариативтiк
                            даярлау жағдайларында
                            бiлiм беру процесiн
                            ұйымдастырудың
                            дидактикалық шарттарын
                            анықтау (білiм беру
                            мекемелерінің әр түрлі
                            үлгiлерiне арналған
                            базистiк және үлгiлiк
                            оқу жоспарлары), жалпы
                            бiлiм берудің баршаға
                            мiндеттi Мемлекеттiк
                            стандартының жалпы
                            жағдайы, (салалық емес
                            пәндер мазмұнын
                            ықпалдастырудың
                            негiздемесi),
                            - мектепке дейiнгi
                            тәрбие және бiлiм
                            берудiң, мектептiң
                            бастауыш, негiзгi және
                            жоғарғы сатысына
                            арналған оқу пәндерiнің
                            стандарттарын жетiлдiру,
                            - мектепке дейiнгi
                            ұйымдардағы балалардың
                            танымдық белсендiлігін
                            және шығармашылық
                            қабiлетiн дамытудың
                            ғылыми-педагогикалық
                            негiзiн әзiрлеу,
                            - жалпы бiлiм беру
                            мектептердегi оқу
                            пәндерi бойынша оқу-
                            әдiстемелiк кешендерге
                            қойылатын талаптар
                            жиынтығын анықтау,
                            - оқу пәндерiн
                            үйретудің жаңа әдiстемелiк
                            жүйесiнiң процессуалдық
                            оңайлату жағдайларын
                            анықтау (жеке пәндердiң
                            мазмұнын ұқтырудың
                            әдiстерi, нысандары),
                            - Оқыту технологиясын
                            ақпараттандырудың
                            педагогикалық
                            негiздерiн әзiрлеу.
                            02-Yздiксiз кәсіптiк
                            бiлiм беру жүйесiнің
                            дамуын ғылыми-
                            педагогикалық тұрғыдан
                            қамтамасыз ету:
                            - кәсiптiк бiлiмi бар
                            кадрлар даярлаудың
                            сапасын бағалау
                            жүйесiн әзiрлеу (еңбек
                            рыногында кәсiпкер
                            кадрларға сұранысты
                            болжамдау әдiстемесiн
                            енгiзу жөнiндегi
                            ғылыми-әдiстемелiк
                            ұсынымдар),
                            - кәсiптiк бастауыш
                            білiм үшiн стандарттар
                            мен дидактикалық
                            кешендер әзiрлеу (жаңа
                            стандарттарға
                            бейiмделген оқу-
                            әдiстемелiк кешендер),
                            - кәсiптiк бiлiм беру
                            мен деректер базасының
                            модульдық технологиясын
                            әзiрлеу (оқушыларды
                            сабақтас кәсiпке және
                            ықпалдас мамандыққа
                            үйрету жөнiндегi
                            педагогикалық
                            технологиялар),
                            - мәдениеттану білімнің
                            тұжырымдамасын iске
                            асыру үшiн оқу-әдiстемелiк
                            кешендер әзiрлеу,
                            - бұқаралық мамандық
                            иелерiн даярлау үшiн
                            оқытудың электрондық
                            құралдарын әзiрлеу
                            (электрондық оқулықтар,
                            дидактикалық материалдар,
                            тестілік сұрақтар).
                            03 - Қазақстан Республикасы
                            мектептерiнiң оқушыларын
                            экономикалық бiлiм
                            беру ғылыми-әдiстемесiмен
                            қамтамасыз ету:
                            - Қазақстан
                            Республикасының
                            мектептерiнде экономикалық
                            бiлiм берудiң инварианттық
                            және вариативтік
                            компоненттерiн әзiрлеу
                            (мектептегi экономикалық
                            бiлiмнің құрамы мен
                            құрылымы).
                            Әзiрленген ғылыми-
                            қолданбалық тақырыптар
                            саны - 3.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасында жалпы орта, бастауыш және орта кәсiптiк бiлiм беру қызметiне ғылыми-педагогикалық жағдайлар. Тақырыптардың соңы: "Қазақстан Республикасында жалпы білiм беру мазмұнын жетiлдiрудiң ғылыми-әдiстемелiк негiздерi", "Yздiксiз кәсiптiк бiлiм беру жүйесiн дамытуды ғылыми-педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз ету", "Білiм беру саласындағы қолданбалық ғылыми зерттеулер" бағдарламасы бойынша "Қазақстан Республикасындағы жалпы бiлiм беру мектептерiнің оқушыларына экономикалық бiлiм берудi ғылыми-педагогикалық қамтамасыз ету".

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы        
N 189 қаулысына          
39-қосымша         

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 038 "Республикалық мектеп эксперименттерi мен
олимпиадаларын өткiзу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 51380 мың теңге (елу бiр миллион үш жүз сексен мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Білiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 18-бабы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002  өкiмi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: дарынды балалар мен жастарды iздеп табу, iрiктеу, қолдау, дамыту және жоғары бiлiм алуын қамтамасыз ету жүйесiн жасау, қазiргi өркениеттiң түбiрiмен көшетiн жаңа жағдайында өзiнше ойлап iс қылуға қабiлетi жететiн шығармашыл тұлға тәрбиелеу, дарынды балалар мен жастардың әлеуметтiк, құқықтық, және интеллектуалдық қорғалуын қамтамасыз ету, интеллектуалдық мүмкiндiгiн қалыптастыру. Қазақстан Республикасындағы жеке бастың дарындылығын дамыту инновациялық бiлiм беру технологиялары саласында халықаралық ынтымақтастықты өрiстету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бiлiм беру мекемелерiнiң дарынды әлеуметтiк, психологиялық-медициналық-педагогикалық қолдау жөнiндегi қызметiн реттеп отыратын құқықтық базасын әзiрлеу дарынды балалар мен жастарды iздестiру, тәрбиелеу, оқыту және қолдау жөнiндегi практикалық қызметтi дамыту үшiн басқару жүйесiн құру; оқушылардың ғылыми-зерттеу және оқу-танымдық қызметiн ынталандырып отыру; дарынды балаларды табуға жағдай жасау, оқушыларды халықаралық олимпиадаларға, жарыстарға, конкурстарға қатысуға iрiктеу және дайындау жаңа бiлiм беру технологияларын әзiрлеу және iске асыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   038       Республикалық   - Іс шаралар          2002 жыл  Қазақстан
              мектептiк       ұйымдастыру;            бойы    Республика.
              эксперименттер  - Халықаралық Менделеев         сының Білім
              және            олимпиадалары;                  және ғылым
              олимпиадалар    - Жалпы бiлiм беру              министрлігі.
              өткiзу          пәндерi бойынша
                              халықаралық
                              олимпиадалар мен
                              жарыстар;
                              - Оқушылардың жалпы
                              бiлiм беру пәндерi
                              бойынша республикалық
                              олимпиадасы;
                              - Оқушылардың ғылыми
                              жобалар бойынша ұлттық
                              жарыстары;
                              - Ғылыми жобалардың
                              халықаралық жарыстары;
                              - Дарынды балалар мен
                              олимпиадалық резервтердi
                              оқыту жөнiнде салалық
                              ауысым өткiзу;
                              - Жетi пән бойынша
                              дарынды балаларды
                              селолық жерлерден
                              және алыс түкпiрлерден
                              iздеп табу;
                              - Ғылыми-әдiстемелiк
                              семинарлар, курстар
                              және конференциялар;
                              - Эксперименттік ғылыми-
                              зерттеу жұмыстар.
                              Өткiзiлетiн iс-шаралар
                              саны орта есеппен - 25.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: дарынды балалар мен жастарды iздеп табу, дайындау және республикалық, халықаралық олимпиадалар мен жарыстарға қатыстыру. Қазақстан Республикасындағы жеке бастың дарындылығын дамыту инновациялық бiлiм беру технологиялары саласында халықаралық ынтымақтастықты өрiстету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
40-қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 039 "Әдiстеме құралдарын әзiрлеу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 37110 мың теңге (отыз жетi миллион жүз он мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Білiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 6-бабы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң  өкiмiмен 1997 жылғы 22 қыркүйекте бекiтiлген N 3645 Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Орта бiлiмдi ақпараттандыру жүйесі" Мемлекеттiк бағдарламасы; "Мемлекеттiк бiлiм және тестiлеу стандарттарының Ұлттық орталығы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 3 желтоқсандағы N 88  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жоғары оқу орындарында студенттер контингентiн құрудың жаңа үлгiсi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 24 сәуiрдегi N 464  қаулысы ; "Бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестациялау туралы Ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 3 қыркүйектегi N 1305  қаулысы ; "Ұлттық ғылыми-практикалық денешынықтыру орталығы" Республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 19 мамырдағы N 766  қаулысы ; "Ғылым" ғылыми-баспа орталығы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорны туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 20 қаңтардағы N 88  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiлiм берудiң жалпығаламдық тенденцияларын ескере отырып барлық деңгейдегi Мемлекеттiк жалпыға мiндеттi бiлiм стандарттарын құру және енгiзу, студенттер контингентiн құрудың және бiлiмдi басқару жүйесiнің жаңа үлгiсiн жетiлдiру. Денешынықтыру және спорт саласындағы ғылыми-әдiстемелiк және оқу-әдiстемелiк жұмысты жүзеге асыру, алынған бағдарламалар, әдiстемелiк ұсынымдар және оқу құралдары түрiндегi нәтижелердi тарату. Жалпы орта бiлiмдi қамтамасыз ететiн ұйымдар оқу процесiнің ақпараттық ғылыми-әдiстемелiк кешенiн құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: оқу-әдiстемелiк кешендер дайындауды қамтитын бiлiм беру процесiн ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету, жаңа ақпараттық оқу технологияларын қолдану проблемалары бойынша ғылыми-әдiстемелiк жұмыстар жүргiзу. Орта мектептер үшiн ақпараттың әр түрлi таратушысы арқылы базалық және арнайы информатика дайындау бойынша оқу-әдiстемелiк әдебиет әзiрлеу, бейiмдеу және жолға салу, оқу үрдiсiнің сапасын бақылайтын жаңа технологиялар әзiрлеу және енгiзу. Бiлiм басқарудың ақпараттық жүйесiн әзiрлеу, енгiзу және өрiстету, оқуға арналған бағдарламалық жүйе қорын құру, тестiлеу теориясы мен әдiстемесi бойынша ғылыми әдiстемелiк зерттеулер жүргiзу, бiлiм беру мен оқу-бағдарламалық құжаттардың мемлекеттiк жалпыға мiндеттi стандартының сақталуын әзiрлеу және талдау. Оқу орындарын аттестациялау үшiн сараптама жұмыстарын жүргiзу студенттер контингентiн конкурстық құрастырудың жаңа үлгiлерiн енгiзу денешынықтыру және спорт бойынша бағдарламалар ұсынымдар әзiрлеу. Республика бiлiм ұйымдарында 12 жылдық оқу мектептерiнiң бастапқы сатыларының үлгiсiн сынау бойынша эксперименттiк жұмыстар бағдарламасын iске асыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    039       Әдiстемелiк   - Әдiстемелiк материал. Бекітілген  Қазақстан
              оқу құрал.    дар, ғылыми-әдiстемелiк тақырыптық  Республика.
              дарын әзiрлеу әдебиет және қоғамдық-  жоспарға    сының Білім
                            гуманитарлық және       сәйкес      және ғылым
                            жаратылыс математикалық 2002 жыл    министрлігі
                            бағыттар бойынша бiлiм  бойы
                            стандарттарын, оның
                            iшiнде жоғары бiлiм
                            бойынша 250-ге жуық
                            мемлекеттік стандарттар
                            әзiрлеу;
                            - Қазақстан Республика.
                            сының 12 жылдық жалпы
                            орта бiлiм беру
                            Тұжырымдамасын әзiрлеу;
                            - 12 жылдық оқу үлгiсiн
                            сынау бойынша бiлiм беру
                            ұйымдарында эксперименттiк
                            жұмыстар бағдарламасын
                            әзiрлеу;
                            - эксперименттiк бiлiм
                            ұйымдары бойынша және
                            бiлiм жүйесiнiң жұмысына
                            осындай шолу жасаудың
                            әлемдiк тәжiрибесi бойынша
                            әдiстемелiк ұсынымдар
                            әзiрлеу;
                            - мұғалiмдердiң жаңалықтар
                            енгiзу жағдайындағы жұмысы
                            бойынша, педагогикалық
                            эксперимент ұйымдастыру
                            бойынша бастауыш мектеп
                            оқушыларының психологиялық-
                            педагогикалық диагностикасы
                            бойынша әдiстемелiк
                            ұсынымдар әзiрлеу;
                            - оқу-әдiстемелiк құралдарын,
                            әдiстемелiк ұсынымдарын
                            әзiрлеу және жетiлдiру,
                            дене шынықтыру тәрбиесiнің
                            бағдарламасын әзiрлеу;
                            - қағазбен тасымалданатын,
                            СD-дискiлердегi, бейне.
                            кассеталардағы оқу-әдiстемелiк
                            құралдарын әзiрлеу;
                            - мониторинг, бiлiм беру
                            ұйымдарында оқитындардың бiлiм
                            сапасына бақылау және талдау,
                            олардың мемлекеттiк жалпыға
                            мiндеттi бiлiм стандартына
                            сәйкестiгi;
                            - орта есеппен оқу-әдiстемелiк
                            құралдардың 135 атауы,
                            электрондық оқулықтарды
                            пайдалану бойынша
                            дидактикалық материалдардың
                            220 атауы әзiрленедi.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: оқу-әдiстемелiк құралдарды сабақ берудiң қазiргi практикасына көшiрудi әзiрлеу және енгiзу бiлiм ұйымдарындағы оқу деңгейiнiң сапасын жақсартады. Жаңа ақпараттық технологияларды ескере отырып қағаздардағы, CD дискiлерiндегi, бейнекассеталардағы жаңа оқу-әдiстемелiк құралдарын әзiрлеу және енгiзу. Денешынықтыру және спортты дамытатын жаңа ақпараттық технологияларды ескере отырып оқу-әдiстемелiк құралдар әзiрлеу және енгiзу, мұның өзi денешынықтыру мен спортты тиiмдi дамытуға алып барады. Студенттер бiлiмiн бағалауды әдiстемелiк, ұйымдық-техникалық қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы        
N 189 қаулысына          
41-қосымша         

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
044 "Арнайы бiлiм беру бағдарламаларын iске асыру"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 26301 мың теңге (жиырма алты миллион үш жүз бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 20-бабы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Ақыл-есінiң немесе бой бiтiмiнiң жетiлуiнде кемiстiгi бар балалар мен жасөспiрiмдердi әлеуметтiк бейiмдеу және кәсiби еңбекпен оңалту республикалық орталығын ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1992 жылғы 31 наурыздағы N 305 қаулысы; Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындарын қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметiнің 2000 жылғы 19 сәуiрдегi N 604  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлігiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiлiмге, кәсіптiк дайындыққа және әлеуметтiк бейімделуге қол жеткiзу үшiн мүмкiндiктерi шектеулi балаларды арнайы бiлiм беру бағдарламасымен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: даму мүмкiндiктерi шектеулi, дамуында проблемалары бар балаларды қарап шығу, консультация беру. Туғанынан кәмелетке толғанынша дамуында проблемалары бар балаларға коррекциялық-оңалту және емдеу-сауықтыру көмегiн көрсету. Даму мүмкіндiктерi шектеулi балалардың интеллектуалдық және психофизиологиялық мүмкiндiктерiн дамыту. Даму мүмкiндiктерi шектеулi балаларды әлеуметтiк бейiмдеу және кәсiби еңбекпен оңалту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    044       Арнайы бiлiм  - Жеке дара, бiрыңғай   2002 жыл  Қазақстан
              беру бағдар.  коррекциялық даму         бойы    Республика.
              ламасын iске  бағдарламасын әзiрлеу;            сының Білім
              асыру         - емдеудiң практикалық            және ғылым
                            үлгiсiн жасау;                    министрлігі,
          030 Жетiлуiнде    - дамуында проблемалары           Дамуында
              проблемасы    бар балаларды iздестiру           проблемалары
              бар балалар   және iрiктеу;                     бар балалар
              мен жасөс.    - облыстық психологиялық          мен жасөспі.
              пiрiмдердi    -медициналық-педагогикалық        рімдерді
              әлеуметтiк    консультацияларға                 әлеуметтік
              бейiмдеу және практикалық көмек көрсету;        бейімдеу және
              кәсiби еңбек. - диагностика, зерттеу,           кәсіби
              пен оңалту    сабақтар өткiзу;                  еңбекпен
              Республикалық - консультация беру балаларды     оңалту
              ғылыми-       арнайы оқыту;                     Республикалық
              тәжiрибе      - ғылыми-практикалық              ғылыми
              орталығы      тәжiрибенi жинақтау және          тәжірибе
                            тарату;                           орталығы
                            - әр саланың психологиялық-
                            медициналық-педагогикалық
                            консультациялар мамандары
                            үшiн бiлiктiлiк арттыру
                            курстарын өткiзу;
                            - ғылыми-әдiстемелiк жұмыс;
                            - мекеменi штаттық санның
                            лимитi шегiнде ұстау - 132
                            бiрлiк.
                            Орта есеппен жылына
                            қабылданатын балалар - 1788.
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жаңа психодиагностикалық және консультациялық озық технологияларды игеру әрi енгiзу. Ерте жастан балалар психикасының даму скринингiн ұйымдық-нормативтiк қамтамасыз етудi әзiрлеу. Ерте жастан емдеу бағдарламасын iске асыру. Жаңа ақпараттық технологиялар негiзiнде Қазақстан Республикасы бойынша дамуында проблемасы бар балаларды статистикалық есепке алудың тиiмдi жүйесiн қалыптастыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы        
N 189 қаулысына          
42-қосымша         

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
048 "Балалармен мектептен тыс iс-шаралар өткiзу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 194603 мың теңге (жүз тоқсан төрт миллион алты жүз үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 19-бабы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Қазақстан Республикасында дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 12 наурыздағы N 570  Жарлығы ; "Балдәурен" республикалық балалар сауықтыру лагерi" Республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 7 қарашадағы N 1679  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында "Дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы" iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 6 сәуiрдегi N 462  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi" туралы "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: балалар мен жасөспiрiмдердiң сауығуын, демалысын ұйымдастыруды қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шаралар кешенiн iске асыру және жеке бастың танымдық және шығармашылық негiздеуiн дамыту жеке адамның, қоғамның, мемлекеттiң мүддесi үшiн қосымша бiлiм беру бағдарламаларын iске асыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының әр түрлi облыстарындағы тұрмысы төмен және көпбалалы отбасыларының балаларын оқыту, демалысын ұйымдастыру, балаларды қосымша жетiлдiру бiлiм беру бағдарламасын iске асыру, республиканың мектептен тыс ұйымдарының жұмысын үйлестiру Қазақстан Республикасының дарынды балалары үшiн оқу-сауықтыру шараларын ұйымдастыру, музыка саласында дарынды балаларды iздестiрiп табу, республика оқушылары үшiн бұқаралық iс-шаралар өткiзу, химия, математика, экология бойынша республикалық сырттан оқыту мектептерiнің жұмысын ұйымдастыру, республикалық конкурстар, көрмелер өткiзу. Мектеп жасындағы балалар мен жасөспiрiмдердiң кешендi спорттық шараларын өткiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   048       Балалармен     - Президенттiк Жаңа    2002 жыл  Қазақстан
              мектептен      жылдық шырша;            бойы    Республика.
              тыс iс-шаралар - Қазақстан Республикасы         сының Білім
              өткiзу         Президентiнің Қазақстан          және ғылым
                             Республикасының дарынды          министрлігі.
                             балалармен кездесуi;
                             - Қазақстан Республикасы
                             Білім және ғылым
                             Министрiнiң дарынды
                             балалармен кездесуi;
                             - музыкалық колледждер
                             оқушылары жас
                             орындаушыларының
                             Республикалық ХХIII
                             конкурсы;
                             - Қазақстан Республикасы
                             балалар өнер мектептерi
                             шектi-ыспалы, үрлемелі
                             және дабылды бөлiмдерi
                             жас музыканттарының
                             Республикалық ХХХVI
                             фестиваль-конкурсы;
                             - Мектепте тыс ұйымдар
                             директорларының өскелең
                             ұрпақты тәрбиелеу
                             проблемалары бойынша
                             үйлестiру кездесуi;
                             - үйiрмелер, ғылыми-
                             практикалық конференциялар,
                             форумдар, көрмелер өткiзу,
                             сырттан оқыту мектептерiнде
                             балаларды жаратылыс тану -
                             математикалық және
                             гуманитарлық бағыттар
                             бойынша оқыту және өзге де
                             мектептен тыс мәдени
                             шаралар;
                             - оқушылар арасында
                             республикалық спартакиадалар
                             өткiзу;
                             - сауықтыру демалыстарын;
                             оқулар ұйымдастыру.
                             Қосымша білім беру
                             ұйымдарына балалардың
                             жылдық орташа қатысуы - 4000.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: өскелең ұрпаққа интеллектуалдық даму үшiн оңтайлы жағдайлар жасау, олардың мүддесiн, бейiмдiгiн және дарынын, өз кәсіптiк орнын табуын, саналы демала бiлуiн қанағаттандыру. Балалар мен жасөспiрiмдердің шұғылданушылығын көтеру, қосымша бiлiм беру ұйымдарында оқитын балалардың санын көбейту. Өскелең ұрпақ арасында құқық бұзушылықты азайту, денсаулығын сақтау және нығайту, оқушылардың халықаралық жарыстарда жеңiстерге жетуi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы          
N 189 қаулысына            
43-қосымша           

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
058 "Мектеп кiтапханалары үшiн әдебиет сатып алу және жеткiзу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 137199 мың теңге (жүз отыз жетi миллион жүз тоқсан тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 30, 33, 36 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мектеп кiтапханаларын оқу-анықтамалық, қоғамдық-көпшiлiк және көркем әдебиетпен толықтыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: қазiргi талаптарға жауап бере алатын оқу-анықтамалық, көркем, қоғамдық-көпшiлiк және энциклопедиялық сөздiктер сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    058       Мектеп         Мектеп кiтапханалары   2002 жыл   Қазақстан
              кiтапханалары  үшiн әдебиет тiзбесiн    бойы     Республика.
              үшін           құрастыру, мектептер              сының Білім
              әдебиеттер     тiзбесiн анықтау.                 және ғылым
              сатып алу      183 атаулы оқу-                   министрлігі
              және жеткiзу   анықтамалық, көркем
                             әдебиет, қоғамдық-
                             көпшiлiк және
                             энциклопедиялық
                             сөздiктер әдебиетiн
                             сатып алу.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: орта бiлiм ұйымдарының мектеп кiтапханаларын көркем әдебиетпен, энциклопедиялармен, сөздiктермен, тарихи және ғылыми-көпшiлiк әдебиетiмен толықтыру оның iшiнде қазақ тiлiнде.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 9 ақпандағы        
N 189 қаулысына          
44-қосымша         

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
061 "Жалпы бiлiм беру мекемелерiнің оқушыларын оқулықтармен
қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 235420 мың теңге (екi жүз отыз бес миллион төрт жүз жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 30-бабы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Шет елде тұратын отандастарымызды Мемлекеттiк қолдау бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 31 желтоқсандағы N 3308  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының жалпы бiлiм беру мектептерiне арналған оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерiнiң мақсатты бағдарламасын дайындау және басып шығару туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 26 қыркүйектегi N 1173  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiлiм стандарттарының талаптарына сәйкес сапалы оқулықтар және оқу-әдiстемелiк кешендер әзiрлеу және қамтамасыз ету, оқу процесiн жаңа буын оқулықтарын енгiзу материалды оқушының жеке басымен және практикалық қызметпен үйлестiре отырып саралау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қазақ және орыс тiлдерiнде оқытатын жалпы орта бiлiм беру мектептерiнiң 5-11 сыныптары үшiн және өзбек, ұйғыр тiлдерiнде оқытатын мектептерiнiң 5-11 сыныптары үшiн қосымша тiзбе бойынша оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендер әзiрлеу. Жаңа буын оқулықтарын шығару және оларды шет елдердегi республикалық мекемелердiң оқу процесiне енгiзу. Өзбек тiлiнде оқытатын мектептердiң 5-9 сыныптары үшiн жаңа буын оқулықтарын және мектепалды даярлық оқу құралдарын өзбек тiлiне аудару. 12 жылдық оқуға көшуге байланысты қазақ, орыс, өзбек және ұйғыр тiлдерiнде оқытатын жалпы орта бiлiм беру мектептерi үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердi жетiлдiре түсу. Республикалық мекемелердiң 7-11 сыныптары үшiн және алыс шетелде тұратын қандастар үшiн қорландыру циклi бойынша оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерiн басып шығару. Мектепалды оқу құралының сынама таралымын басып шығару.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    061       Жалпы орта     Мектеп даярлығы үшін   2002 жыл   Қазақстан
              бiлiм беру     оқулықтардың, оқу-       бойы     Республика.
              мекемелерiнiң  әдiстемелiк кешендердiң,          сының Білім
              оқушыларын     оқу құралдарының сынама           және ғылым
              оқулықтармен   таралымын басып шығару            министрлігі
              қамтамасыз     және республиканың
              ету.           тiрек мектептерiне
          032 Оқулықтар мен  жеткiзу,
              оқу-әдiстеме.  - шетелдегi республика.
              лік кешендерiн лық мекемелердiң 2-6
              әзiрлеу және   сыныптары үшiн жаңа
              шетелдердегi   буын оқулықтарын басып
              республикалық  шығару,
              мекемелердің   - өзбек тiлiнде
              оқушыларын     оқытатын мектептердің
              оқулықтармен   5-9 сыныптары үшін
              қамтамасыз     жаңа буын оқулықтарын
              ету.           және мектепалды оқу
                             құралдарын өзбек тіліне
                             аудару,
                             - республикалық
                             мекемелердiң 7-11
                             сыныптары үшiн алыс
                             шетелде тұратын
                             қандастарымыз үшiн
                             қорландыру циклi бойынша
                             оқулықтар мен оқу-
                             әдiстемелiк кешендерiн
                             басып шығару,
                             - мектепалды оқу
                             құралдарының сынама
                             таралымын басып шығару.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жыл аяғында оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендердiң 2020 атауы әзірленiп, басып шығарылады. Қазақ және орыс тiлдерiнде оқытатын жалпы бiлiм беру мектептерiнiң 5-11 сыныптары үшiн, өзбек және ұйғыр тiлдерiнде оқытатын мектептердiң 5-11 сыныптары үшiн оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерiнiң қосымша тiзбесiн әзiрлеу оқулықтардың жаңа буынын басып шығару және шетелдегi республикалық мекемелердiң оқу процесiне енгiзу. Оқулықтардың жаңа буынын өзбек тiлiнде оқытатын мектептердiң 5-9 сыныптары үшiн өзбек тiлiне аудару. 12 жылдық оқуға көшуге байланысты қазақ, орыс, өзбек және ұйғыр тiлдерiнде оқытатын жалпы орта бiлiм беру мектептерiнің оқулықтары мен оқу-әдiстемелiк кешендерi жетiлдiрiле түседi. Республикалық мекемелердiң 7-11 сыныптары үшiн және алыс шетелде тұратын қандастар үшiн қорландыру циклi бойынша оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерiн басып шығару. Мектепалды оқу құралының сынама таралымын басып шығару.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
45-қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
063 "Арнайы коррекциялық балалар мекемелерiне арналған жаңа
буын оқулықтарын әзiрлеу, шығару және жеткiзу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 88000 мың теңге (сексен сегiз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 4, 18, 20, 30 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнің республикалық Мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындарын қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 19 сәуiрдегi N 604  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: арнайы коррекциялық бiлiм беру мекемелерiн оқулықтармен және оқу-әдiстемелiк әдебиетпен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: арнайы коррекциялық бiлiм беру мекемелерiнде оқу-тәрбие үрдiсiн қамтамасыз ету оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк материалдарды әзiрлеу және жасау. Қазақстан Республикасының бiлiм беру стандарттарына сәйкес оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк әдебиеттi бейiмдеу мақсатымен Ресей баспаларының оқу әдебиетiне мүлiктiк құқығын сатып алу. Жанарында кемiстiгi бар балаларға арналған мектептердi зағиптар үшiн Брайл қарiбiмен, нашар көретiндер үшiн iрi баспа қарiптерiмен басылған Қазақстан Республикасының жалпы білім беру мектептерiне арналған жаңа буын оқулықтарымен қамтамасыз ету. Оқулықтарды орыс тiлiнен қазақ тiлiне, қазақ тiлiнен орыс тiлiне аудару. Оқулықтарды және оқу-әдiстемелiк материалдарды басып шығару, қайта шығару және арнайы коррекциялық бiлiм беру мекемелерiне жеткiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1  063        Арнайы        - Оқулықтар мен оқу-    2002 жыл  Қазақстан
              коррекциялық  әдiстемелiк материалдарын   бойы  Республика.
              балалар       басып шығару,                     сының Білім
              мекемелерiне  - оқу-әдiстемелiк                 және ғылым
              жаңа буын     әдебиеттердi қайта басып          министрлігі.
              оқулықтарын   шығару,
              әзiрлеу,      - зағиптар үшiн Брайл
              басып шығару  қарiбiмен, нашар
              және жеткiзу  көретiндер үшiн iрi
                            баспа қарiптерiмен
                            Ресейде оқулықтар шығару,
                            - арнайы (коррекциялық)
                            бiлiм беру ұйымдары үшін
                            оқулықтар әзiрлеу және
                            басып шығару,
                            - оқулықтарды орыс
                            тілінен қазақ тiлiне,
                            қазақ тiлiнен орыс
                            тiлiне аудару,
                            - жалпы бiлiм беру
                            стандарттарына сәйкес
                            Ресей оқулықтарына
                            бейiмделу үшiн Ресей
                            баспаларынан оқу-
                            әдебиетiнiң мүлiктiк
                            құқығын сатып алу,
                            - арнайы (коррекциялық)
                            мекемелерге оқулықтар
                            жеткiзу.
                            Коррекциялық мекемелер
                            саны - 104, ондағы
                            балалар саны - 24000.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бағдарламаны iске асыру нәтижесiнде арнайы (коррекциялық) мекемелер Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк жалпыға мiндеттi стандарттарына сәйкес төлтума оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк әдебиетке және бейiмделу оқулықтарына ие болады.    

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң      
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
46-қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған
064 "Бастауыш және орта кәсiптік бiлiм беру ұйымдары үшiн
арнаулы пәндер бойынша оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк
кешендерiн әзiрлеу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 138600 мың теңге (жүз отыз сегiз миллион алты жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 30-бабы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы, "Қазақстан Республикасында бастауыш және орта кәсiптiк бiлiмдi одан әрi дамыту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 15 мамырдағы N 721  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының бастауыш кәсiптiк және орта кәсіптiк бiлiм беру ұйымдары үшiн арнаулы пәндер бойынша оқулықтар, оқу-әдiстемелiк құралдар әзiрлеудiң және басып шығарудың Жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 29 наурыздағы N 409  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: арнаулы пәндер бойынша оқулықтар, оқу-әдiстемелiк кешендер жасау және әзiрлеу саласында бiрыңғай саясат белгiлеу және олармен бастауыш және кәсіптiк бiлiм беру жүйесiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: арнаулы пәндер бойынша бастауыш және орта кәсіптiк бiлiм беру ұйымдарының оқулықтарын, оқу-әдiстемелiк кешендерiн әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    064       Бастауыш және  32 бағыт бойынша оқу   2002 жыл   Қазақстан
              орта кәсiптiк  бағдарламаларын,         бойы     Республика.
              бiлiм беру     оқулықтар мен оқу-                сының Білім
              ұйымдары үшiн  әдiстемелiк кешендер              және ғылым
              арнаулы пәндер әзiрлеу.                          министрлігі
              бойынша
              оқулықтар мен
              оқу-әдiстемелiк
              кешендерiн
              әзiрлеу
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының бастауыш және орта кәсiптiк бiлiм Классификаторына сәйкес оқулықтар, оқу-әдiстемелiк құралдар әзiрлеу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы           
N 189 қаулысына             
47-қосымша            

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 207 "Шымкент республикалық әскери
мектеп-интернаты үшiн негiзгi құралдар сатып алу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1175 мың теңге (бiр миллион жүз жетпiс бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 33, 44 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002  өкiмi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: оқу процесiн жүргiзу үшiн Шымкент республикалық әскери мектеп-интернатын негiзгi құралдармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Шымкент республикалық әскери мектеп-интернатында оқушыларды сапалы даярлау үшiн негiзгi құралдар сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    207       Шымкент        Қазан (160 литрлiк),   2002 жыл  Қазақстан
              республикалық  ас үй жабдықтарын        бойы    Республика.
              мектеп-        (2 дана), электростан.           сының Білім
              интернаты үшiн ция, су жылытқыштар              және ғылым
              негiзгi        сатып алу                        министрлігі,
              құралдар сатып                                  Шымкент
              алу.                                            республикалық
                                                              әскери
                                                              мектеп-
                                                              интернаты
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Шымкент республикалық әскери мектеп-интернатының материалдық-техникалық базасын жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
48-қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 208 "Қарағанды республикалық әскери
мектеп-интернаты үшiн негiзгi құралдар сатып алу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1500 мың теңге (бiр миллион бес жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Білiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 33, 44 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002 өкiмi.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: оқу үрдiсiн жүргiзу үшiн Қарағанды республикалық әскери мектеп-интернатын негiзгi құралдармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қарағанды республикалық әскери мектеп-интернатында оқушыларды сапалы даярлау үшiн негiзгi құралдармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    208      Қарағанды       2 комплект спорт       2002 жыл  Қазақстан
             республикалық   жабдықтарын, 1           бойы    Республикасы.
             әскери мектеп-  комплект компьютер               ның Білім
             интернаты үшiн  техникасын және 1                және ғылым
             негiзгi         комплект музыка                  министрлігі,
             құралдар сатып  жабдықтарын сатып                Қарағанды
             алу             алу                              республикалық
                                                              әскери
                                                              мектеп-
                                                              интернаты
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қарағанды республикалық әскери мектеп-интернаты материалдық-техникалық базасының жақсаруы.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы           
N 189 қаулысына             
49-қосымша            

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 209 "Б.Момышұлы атындағы Алматы республикалық
әскери мектеп-интернаты үшiн негiзгi құралдар сатып алу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1000 мың теңге (бiр миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Білiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 33, 44 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi  Заңы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002  өкiмi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: оқу процесiн жүргiзу үшiн Б.Момышұлы атындағы Алматы республикалық әскери мектеп-интернатын негiзгi құралдармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Б.Момышұлы атындағы Алматы республикалық әскери мектеп-интернатында оқушыларды сапалы даярлау үшiн негiзгi құралдар сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    209       Б.Момышұлы     Негiзгi құралдар       2002 жыл  Қазақстан
              атындағы       сатып алу: ас үйлiк      бойы    Республика.
              Алматы         (2 дана) және спорттық           сының Білім
              республикалық  (1 дана) жабдықтар               және ғылым
              әскери мектеп  сатып алу                        министрлігі,
              -интернат                                       Б.Момышұлы
              үшiн негiзгi                                    атындағы
              құралдар                                        Алматы
              сатып алу.                                      республикалық
                                                              әскери
                                                              мектеп-
                                                              интернаты
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Б.Момышұлы атындағы Алматы республикалық әскери мектеп-интернатының материалдық-техникалық базасын жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
50-қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 210 "Жұбанов атындағы республикалық
музыкалық қазақ орта мектеп-интернаты үшiн негiзгi құралдар сатып алу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1000 мың теңге (бiр миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 33, 34 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002 өкiмi.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: оқу процесiн жүргiзу үшiн Жұбанов атындағы республикалық музыкалық орта мектеп-интернатын негiзгi құралдармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Жұбанов атындағы республикалық музыкалық қазақ орта мектеп-интернатында оқушыларды сапалы даярлау үшін негiзгi құралдар сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    210       Жұбанов       Негiзгi құралдар сатып  2002 жыл  Қазақстан
              атындағы      алу:                      бойы    Республика.
              республикалық - музыкалық аспаптар:             сының Білім
              музыкалық     пианино - 1, баян - 1,            және ғылым
              орта мектеп   үрлемелi, iшектi                  министрлігі,
              -интернат     аспаптар,                         Жұбанов
              үшiн негiзгi  тоңазытқыш камера - 1.            атындағы
              құралдар                                        республикалық
              сатып алу                                       музыкалық
                                                              орта мектеп-
                                                              интернат.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Жұбанов атындағы республикалық музыкалық орта мектеп-интернаттың материалдық-техникалық базасын жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң      
2002 жылғы 9 ақпандағы           
N 189 қаулысына             
51-қосымша            

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 211 "О. Жәутiков атындағы Республикалық
физика-математикалық мектеп-интернат үшiн негiзгi құралдар сатып алу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2000 мың теңге (екi миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңының 33, 44 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi  Заңы ; "2002 жылғы республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715  қаулысы ; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002 өкiмi.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: оқу процесiн жүргiзу үшiн Республикалық физика-математикалық мектеп-интернатын негiзгi құралдармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: О. Жәутiков атындағы Республикалық физика-математикалық мектеп-интернатында оқушыларды сапалы даярлау үшiн негiзгi құралдар сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
     211      О. Жәутiков    Мынадай негiзгi        2002 жыл   Қазақстан
              атындағы       құралдар сатып алу:      бойы     Республика.
              Республикалық  лингофон жабдықтары:              сының Бiлiм
              физика-        ағылшын тiлiнің                   және ғылым
              математикалық  кабинеттерi үшiн - 1              министрлігі,
              мектеп-        комплект, қазақ тiлi              О. Жәутiков
              интернат үшiн  үшiн - 1 комплект;                атындағы
              негiзгi        - информатика                     Республика.
              құралдар       кабинетi үшiн 5                   лық физика-
              сатып алу.     компьютер;                        математика.
                             - физика кабинетi                 лық мектеп-
                             үшiн - 1 комплект                 интернаты
                             жабдықтар
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: О. Жәутiков атындағы Республикалық физика-математикалық мектеп-интернатының материалдық-техникалық базасын жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы           
N 189 қаулысына             
52-қосымша            

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 212 "Қазақ тiлi мен әдебиетiн тереңдете оқытатын
Республикалық мектеп-интернаты үшiн негiзгi құралдар сатып алу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3364 мың теңге (үш миллион үш жүз алпыс төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Білiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 33, 44 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi  Заңы ; "2002 жылғы республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002 өкiмi.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: оқу үрдiсiн жүргiзу үшiн Қазақ тiлi мен әдебиетiн тереңдете оқытатын Республикалық мектеп-интернатын негiзгi құралдармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақ тiлi мен әдебиетiн тереңдете оқытатын Республикалық мектеп-интернатында оқушыларды сапалы даярлау үшiн негiзгi құралдар сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    212       Қазақ тiлi    Сатып алынатын негізгі   2002 жыл  Қазақстан
              мен әдебиетiн құралдар:                  бойы    Республика.
              тереңдете     қазан, ас бөлмесiнiң               сының Білім
              оқытатын      жабдықтары, 5 сыныпқа              және ғылым
              Республикалық мектеп жиhаздары,                  министрлігі,
              мектеп-       компьютерлер - 4 дана              Қазақ тілі
              интернат                                         мен
              үшiн негiзгi                                     әдебиетін
              құралдар                                         тереңдете
              сатып алу                                        оқытатын
                                                               Республика.
                                                               лық мектеп-
                                                               интернаты
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақ тiлi мен әдебиетiн тереңдете оқытатын Республикалық мектеп-интернаттың материалдық-техникалық базасын жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң      
2002 жылғы 9 ақпандағы          
N 189 қаулысына            
53-қосымша           

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 213 "К.Байсейiтова атындағы дарынды балаларға
арналған Республикалық музыкалық мамандандырылған орта мектеп-интернаты
үшiн негiзгi құралдар сатып алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1800 мың теңге (бiр миллион сегiз жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы  Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715  қаулысы ; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002  өкiмi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: оқу үрдiсiн жүргiзу үшiн К.Байсейiтова атындағы дарынды балаларға арналған Республикалық музыкалық мамандандырылған орта мектеп-интернатын негiзгi құралдармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: К.Байсейiтова атындағы дарынды балаларға арналған Республикалық музыкалық мамандандырылған орта мектеп-интернатында оқушыларды сапалы даярлау үшiн негiзгi құралдар сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    213  000  К.Байсейiтова  Негiзгi құралдар       2002 жыл  Қазақстан
              атындағы       сатып алу:               бойы    Республика.
              дарынды        - саксофон - 1 дана,             сының Білім
              балаларға      дауылпаз аспаптар                және ғылым
              арналған       2 комплектi,                     министрлігі,
              Республикалық  керней - 3 дана,                 К.Байсейітова
              музыкалық      баян - 3 дана,                   атындағы
              мамандандырыл. тромбон - 2 дана,                дарынды
              ған орта       фагот - 2 дана,                  балаларға
              мектеп-        дыбыс күшейткiш -                арналған
              интернат үшiн  2 дана                           Республикалық
              негiзгi                                         музыкалық
              құралдар сатып                                  маманданды.
              алу.                                            рылған орта
                                                              мектеп-
                                                              интернаты
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: К.Байсейiтова атындағы дарынды балаларға арналған Республикалық музыкалық мамандандырылған орта мектеп-интернатының материалдық-техникалық базасын жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы          
N 189 қаулысына            
54-қосымша           

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 214 "Жетiлу проблемалары бар балалар мен
жасөспiрiмдердi әлеуметтiк бейiмдеу және кәсiби еңбекпен оңалтудың республикалық
ғылыми-тәжiрибелiк орталығы үшiн негiзгi құралдар сатып алу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1391 мың теңге (бiр миллион үш жүз тоқсан бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 33, 44 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi  Заңы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Ақыл-есiнiң немесе бой бiтiмiнің жетiлуiнде кемiстiгi бар балалар мен жасөспiрiмдердi әлеуметтiк бейiмдеу және кәсiби еңбекпен оңалтудың республикалық орталығын ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1992 жылғы 31 наурыздағы N 305 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындарын қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 19 сәуiрдегi N 604 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 19 қарашадағы N 1754  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: оқу үрдiсiн жүргiзу үшiн жетiлу проблемалары бар балалар мен жасөспiрiмдердi әлеуметтiк бейiмдеу және кәсiби еңбекпен оңалтудың республикалық ғылыми-тәжiрибелiк орталығын негiзгi құралдармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жетiлу проблемасы бар балалар мен жасөспiрiмдердi әлеуметтiк бейiмдеу және кәсiби еңбекпен оңалту республикалық ғылыми-тәжiрибелiк орталығында оқушыларды сапалы даярлау үшiн негiзгi құралдар сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    214  000  Жетiлу        Негiзгi құралдар сатып  2002 жыл  Қазақстан
              проблемалары  алу:                      бойы    Республика.
              бар балалар   принтерi бар компьютер,           сының Бiлiм
              мен жасөспi.  ксерокс, қазан, асхана            және ғылым
              рiмдердi      және кiр жуу жабдықтары           министрлігі,
              әлеуметтiк                                      Жетiлу
              бейiмдеу және                                   проблемасы
              кәсiби                                          бар балалар
              еңбекпен                                        мен жасөс.
              оңалтудың                                       пiрiмдердi
              республикалық                                   әлеуметтiк
              ғылыми-                                         бейiмдеу және
              тәжiрибелiк                                     кәсiби
              орталығы                                        еңбекпен
              үшiн негiзгi                                    оңалту
              құралдар                                        республикалық
              сатып алу.                                      ғылыми-
                                                              тәжiрибелiк
                                                              орталығы
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Жетiлу проблемалары бар балалар мен жасөспiрiмдердi әлеуметтiк бейiмдеу және кәсiби еңбекпен оңалтудың республикалық ғылыми-тәжiрибелiк орталығы материалдық-техникалық базасының жақсаруы.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
55-қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 306 "Қарағанды республикалық әскери
мектеп-интернатының ғимаратын күрделi жөндеу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1000 мың теңге (бiр миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 33, 37, 44 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi  Заңы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002  өкiмi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қарағанды республикалық әскери мектеп-интернат ғимаратының техникалық жағдайын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жылу және канализация жүйелерiне күрделi жөндеу жүргізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    306       Қарағанды     Жылу және канализация    2002 жыл Қазақстан
              республикалық жүйелерiне күрделі         бойы   Республика.
              әскери мектеп жөндеу жүргізу.                   сының Білім
              -интернатының                                   және ғылым
              ғимаратын                                       министрлігі,
              күрделi                                         Қарағанды
              жөндеу                                          республикалық
                                                              әскери
                                                              мектеп-
                                                              интернаты
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қарағанды республикалық әскери мектеп-интернатына сапалы әрi мезгiлiнде жөндеу жұмыстарын жүргiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң      
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
56-қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 307 "Б.Момышұлы атындағы Алматы
республикалық әскери мектеп-интернатының ғимаратын күрделi жөндеу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1500 мың теңге (бiр миллион бес жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 33, 37, 44 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002  өкiмi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Алматы республикалық әскери мектеп-интернаты ғимаратының техникалық жағдайын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: элеваторлық тораптарындағы құбырларды, радиаторларды толық ауыстыру жолымен күрделі жөндеу жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    307  000  Б.Момышұлы    Элеваторлық             2002 жыл   Қазақстан
              атындағы      тораптарындағы            бойы     Республика.
              Алматы        құбырларды,                        сының Білім
              республикалық радиаторларды толық                және ғылым
              әскери мектеп ауыстыру                           министрлiгi,
              -интернатының                                    Б.Момышұлы
              ғимаратын                                        атындағы
              күрделi                                          Алматы
              жөндеу                                           республика.
                                                               лық әскери
                                                               мектеп-
                                                               интернаты
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Б.Момышұлы атындағы Алматы республикалық әскери мектеп-интернатына сапалы және мезгiлiнде күрделi жөндеу жұмыстарын жүргiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы        
N 189 қаулысына          
57-қосымша         

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 310 "Қазақ тiлi мен әдебиетiн тереңдетіп оқытатын
республикалық мектеп-интернатының ғимаратына күрделi жөндеу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4886 мың теңге (төрт миллион сегiз жүз сексен алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 33, 37, 44 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi  Заңы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002  өкiмi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақ тiлi мен әдебиетiн тереңдетiп оқытатын республикалық мектеп-интернат ғимаратының техникалық жағдайын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жатақхана мен оқу корпусының шатырына күрделi жөндеу жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1    310      Қазақ тiлi     Жатақхана мен оқу      2002 жыл  Қазақстан
              мен әдебиетiн  корпусының               бойы    Республика.
              тереңдетiп     шатырын жабу                     сының Бiлiм
              оқытатын                                        және ғылым
              республикалық                                   министрлiгi,
              мектеп-                                         Қазақ тілі
              интернатының                                    мен әдебиетiн
              ғимаратына                                      тереңдетіп
              күрделi                                         оқытатын
              жөндеу                                          республикалық
                                                              мектеп-
                                                              интернаты
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақ тiлi мен әдебиетiн тереңдетiп оқытатын республикалық мектеп-интернатына сапалы әрi мезгiлiнде жөндеу жұмыстарын жүргiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы           
N 189 қаулысына             
58-қосымша             

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 311 "К.Байсейiтова атындағы дарынды
балаларға арналған республикалық музыкалық мамандандырылған
орта мектеп-интернаты ғимаратының күрделi жөндеуі" республикалық
бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2123 мың теңге (екi миллион жүз жиырма үш мың).
      2. Бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 33, 37, 44 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002 өкiмi.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: К.Байсейiтова атындағы дарынды балаларға арналған республикалық музыкалық мамандандырылған орта мектеп-интернаты ғимаратының техникалық жағдайын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мектеп пен интернаттың жылу жүйесiне фойенiң астыңғы қабатына, оқу корпусының дәлiзiне, жатақханаға, асханаға, концерт және спорт залдарына күрделi жөндеу жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   311      К.Байсейiтова   Жылу жүйесiне,         2002 жыл  Қазақстан
             атындағы        фойенің астыңғы          бойы    Республика.
             дарынды         қабатына, оқу корпус.            сының Білім
             балаларға       ының дәлiзiне,                   және ғылым
             арналған        жатақханаға, асханаға,           министрлігі,
             республикалық   концерт және спорт               К.Байсейіто.
             музыкалық       залдарына күрделi                ва атындағы
             мамандандырыл.  жөндеу жүргізу                   дарынды
             ған орта мектеп                                  балаларға
             -интернат                                        арналған
             ғимаратына                                       республикалық
             күрделі                                          музыкалық
             жөндеу                                           маманданды.
                                                              рылған орта
                                                              мектеп-
                                                              интернат
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: К.Байсейiтова атындағы дарынды балаларға арналған республикалық музыкалық мамандандырылған орта мектеп-интернат ғимаратына сапалы әрi мезгiлiнде жөндеу жұмыстарын жүргiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы        
N 189 қаулысына          
59-қосымша         

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 315 "Дамуында проблемалары бар балалар мен
жасөспiрiмдердi әлеуметтiк бейiмдеу және кәсiптiк еңбекпен оңалту
Республикалық ғылыми-практикалық Орталығының ғимаратын күрделi жөндеу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10000 мың теңге (он миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 33, 37, 44 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Ақыл-ойы мен дене бiтiмiнiң жетiлуiнде ақауы бар балалар мен жасөспiрiмдердi әлеуметтiк бейiмдеу және кәсіптік еңбекпен оңалту Республикалық орталығын ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1992 жылғы 31 наурыздағы N 305 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 19 сәуiрдегi N 604  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ақыл-ойы мен дене бiтiмiнің жетiлуiнде ақауы бар балалар мен жасөспiрiмдердi әлеуметтiк бейiмдеу және кәсiптiк еңбекпен оңалту Республикалық ғылыми-практикалық орталығы ғимаратының техникалық жағдайын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ғимараттың сейсмологиялық берiктiгiн күшейту жөнiнде iс-шаралар жүргiзу, терезе блоктарын ауыстыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    315       Ақыл-ойы мен   - орталық ғимаратының   2002 жыл  Қазақстан
              дене бiтiмiн.  сейсмологиялық берiк.     бойы    Республика.
              інде ақауы     тiгiн күшейту жөнiнде             сының Білім
              бар балалар    iс-шаралар;                       және ғылым
              мен жасөс.     - терезе блоктарын                министрлiгі,
              пiрiмдердi     ауыстыру.                         Ақыл-ойы мен
              әлеуметтiк                                       дене бiтiм.
              бейiмдеу және                                    інiнде ақауы
              кәсiптiк                                         бар балалар
              еңбекпен                                         мен жасөс.
              оңалту                                           пiрiмдердi
              Республикалық                                    әлеуметтiк
              ғылыми-                                          бейiмдеу жә.
              практикалық                                      не кәсiптік
              орталығының                                      еңбекпен
              ғимаратын                                        оңалту Рес.
              күрделi                                          публикалық
              жөндеу                                           ғылыми-
                                                               практикалық
                                                               орталығы
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспiрiмдердi әлеуметтiк бейiмдеу және кәсiптiк еңбекпен оңалту Республикалық ғылыми-практикалық орталығы ғимаратының сейсмологиялық берiктiгiн күшейту жөнiнде сапалы әрi мерзiмiнде жөндеу жұмыстарын жүргiзу және терезе блоктарын ауыстыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң      
2002 жылғы 9 ақпандағы          
N 189 қаулысына            
60-қосымша           

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 317 "А.Жұбанов атындағы республикалық
музыкалық қазақ орта мектеп-интернатының ғимаратын қайта жаңғырту"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 22000 мың теңге (жиырма екi миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 33, 37, 44 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715  қаулысы ; "Дарынды балаларға арналған мектептердi мемлекеттiк қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 24 мамырдағы N 3002  өкiмi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: А.Жұбанов атындағы республикалық музыкалық қазақ орта мектеп-интернаты ғимаратының оқу алаңдарын кеңейту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: А.Жұбанов атындағы республикалық музыкалық қазақ орта мектеп-интернатының ғимаратын қайта жаңғырту жұмыстарын жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    317       А.Жұбанов      Ғимарат жанынан бiр    2002 жыл  Қазақстан
              атындағы       қабатты әкiмшiлiк        бойы    Республика.
              республикалық  үйін салу, фойе, киім            сының Білім
              музыкалық      ілгіш, вахта орындарын           және ғылым
              қазақ орта     ұйымдастыру                      министрлiгi,
              мектеп-                                         А.Жұбанов
              интернатының                                    атындағы
              ғимаратын                                       республикалық
              қайта                                           музыкалық
              жаңғырту                                        қазақ орта
                                                              мектеп-
                                                              интернаты
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ұйықтау корпусынан оқу және музыкалық корпустарға тарайтын жылуды қамтамасыз ететiн бiр қабатты әкiмшiлiк үйiн салу жолымен оқу алаңдарын кеңейту мүмкiндiгi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
61-қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 500 "Орта бiлiм беру ақпараттық жүйесiн құру"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 90760 мың теңге (тоқсан миллион жетi жүз алпыс мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; "Қазақстан Республикасы Президентiнiң орта бiлiм беру жүйесiн ақпараттандырудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 22 қыркүйектегi N 3645  өкiмi ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ақпараттық бiлiм берудi басқару жүйесiнiң 1-кезеңiн өрiстету және 2-шi кезеңiн енгiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiн облыстық бiлiм департаменттерiнiң (басқармаларының) ақпаратымен қамтамасыз ету үшiн ақпараттық бiлiм беру жүйесiн басқарудың 1-шi кезеңi және аудандық бiлiм беру бөлiмдерiн облыстық департаменттермен (басқармалармен) жалғастыру үшiн ақпаратты бiлiм беру жүйесiн басқарудың екiншi кезеңi бойынша жұмысты өрiстету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   500       Орта бiлім    Ақпараттық бiлiм беру   2002 жыл  Қазақстан
              беру ақпарат  жүйесiн басқарудың 1-     бойы    Республика.
              жүйесiн       шi кезеңмен өрiстету.             сының Білім
              өрiстету                                        және ғылым
                            Ақпараттық бiлiм беру     3-4     министрлігі
                            жүйесiн басқарудың 2-    тоқсан
                            шi кезеңiнің ақпараттық
                            бағдарламалық
                            қамтамасыз етiлуiн
                            жандандыру.
                            Алматы, Атырау           2002 жыл
                            облыстарында және          бойы
                            Астана қаласында
                            ақпараттық бiлiм беру
                            жүйесiн басқарудың
                            бағдарламасы бойынша
                            қосылған жабдықтар
                            кешенiн өрiстету.
                            Ақпараттық бiлiм беру    2002 жыл
                            жүйесiн басқарудың 1-      бойы
                            шi және 2-шi кезең.
                            дерiнде қызмет көрсету
                            үшiн бөлiнген арнаны
                            абондау.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: отандық бiлiм беру жүйесiн бiрыңғай ғалымдық ақпараттық бiлiм беру кеңiстiгiмен ықпалдастыру мақсатымен бiлiм берудi басқару тиiмдiлiгiн көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы          
N 189 қаулысына            
62-қосымша           

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 501 "Орта бiлiм беру ақпараттық жүйесiн құру"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 100443 мың теңге (жүз миллион төрт жүз қырық үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 22 қыркүйектегi N 3645  өкiмiмен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Орта білім жүйесiн ақпараттандыру" Мемлекеттiк бағдарламасы; "Қазақстан Республикасының бiлiм беру жүйесiн ақпараттандырудың 2002-2004 жылдарға арналған Тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 6 тамыздағы N 1037  қаулысы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiлiм беру жүйесiн ақпараттандыруды өрiстету, Қазақстан Республикасының жалпы бiлiм беру мектептерiн бiлiм беру стандарттарына және электрондық оқу құралдарының, анықтамалық және әдiстемелiк материалдарының Республикалық банкiне сәйкес келетiн мультимедиялық оқу бағдарламаларымен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының бiлiм жүйесiн ақпараттандырудың нормативтiк негiзiн жасау. Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң орталық телекоммуникациялық торабын құру бойынша, мультимедиялық оқу бағдарламалары бойынша, электрондық оқу құралдарының, анықтамалық және әдiстемелiк материалдарын Республикалық банкi бойынша бағдарламалық қамтамасыз етудi әзiрлеу және сатып алу. Қазақстан Республикасының бiлiм беру желiсiн ақпараттандыру жұмысын қамтамасыз ету үшiн кадрлар даярлау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1    501      Бiлiм беру    Қазақ және орыс         2002 жыл   Қазақстан
              жүйесiн       тiлдерiндегi бастауыш,    бойы     Республика.
              ақпараттан.   орта және жоғары                   сының Білім
              дыруды        кәсiптiк бiлiм беру                және ғылым
              республикалық ұйымдары үшiн 3 пән                министрлігі
              деңгейде      бойынша электрондық
              өрiстету      оқулық әзiрлеу және
                            жаңалау.
                            Қазақ және орыс         2002 жыл
                            тiлдерiндегi бастауыш,    бойы
                            орта және жоғары
                            кәсiптiк бiлiм беру
                            ұйымдары үшiн 15 пән
                            бойынша электрондық
                            оқулықтардың интернет-
                            срездерiн жандандыру
                            және жаңалау.
                            Қазақ және орыс           2002 жыл
                            тiлдерiндегi сатып алған    бойы
                            электрондық оқулықтардың
                            таралымен 8500 данаға
                            көбейту.
                            Қазақстан Республикасы       2-4
                            Білiм және ғылым            тоқсан
                            министрлігінің орталық
                            телекоммуникациялық
                            торабының жұмысын
                            өрiстету.
                            Білім беру ұйымдары        2002 жыл
                            корпоративтiк желiсінің      бойы
                            трафикiн төлеу және
                            қызмет көрсету.
                            Қазақ және орыс            2002 жыл
                            тiлдерiнде бiлiм беру        бойы
                            стандарттарына сәйкес
                            қазақ және орыс
                            тiлдерiндегi бастауыш,
                            орта және жоғары
                            кәсiптiк бiлiм ұйымдары
                            үшiн 3 пән бойынша
                            мултимедиялық оқыту
                            бағдарламасын өрiстету.
                            Қазақстан Республикасы     2002 жыл
                            Білiм және ғылым             бойы
                            министрлiгiнiң орталық
                            телекоммуникациялық
                            торабын бағдарламалық
                            қамтамасыз етілуін
                            өрiстету.
                            Электрондық оқу            2002 жыл
                            құралдарының, анықтамалық    бойы
                            және әдiстемелiк
                            материалдарының
                            Республикалық банкi мен
                            кiтапханасын құру бойынша
                            бағдарламалық қамтамасыз
                            етуді өрiстету.
                            Қазақстан Республикасы       2-4
                            Бiлiм және ғылым            тоқсан
                            министрлiгiнің орталық
                            телекоммуникациялық
                            тарабында қызмет
                            көрсету үшiн 200 маман
                            оқыту.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бастауыш, орта және жоғары кәсiптi бiлiм беру орындарында бiлiм беру сапасын көтеру және ғалымдық бiлiм беру кеңiстiгiне ену.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
63-қосымша          

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 600 "Бiлiм берудің ақпараттық жүйесiн құру"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 110000 мың теңге (жүз он миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң өкiмiмен бекiтiлген "Орта бiлiм жүйесiн ақпараттандыру" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 22 қыркүйектегi N 3645 мемлекеттiк бағдарламасы; "Қазақстан Республикасының бiлiм жүйесiн ақпараттандырудың 2002-2004 жылдарға арналған Тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 6 тамыздағы N 1037  қаулысы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiлiм берудiң ақпараттық жүйесiн құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң орталық телекоммуникациялық торабын, электрондық оқу құралдарының, анықтамалық және әдiстемелiк материалдардың Республикалық банкiн ашу, бастауыш, орта және жоғары кәсiптiк бiлiм беру ұйымдары үшiн оқытуға арналған мультимедиялық бағдарламалар әзiрлеу және көбейту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
    600       Бiлiм берудiң  Қазақстан Республика.  1-2 тоқсан Қазақстан
              ақпараттық     сында бiлiм берудiң               Республика.
              жүйесiн құру   ақпараттық жүйесi                 сының Білім
                             бойынша нормативтiк               және ғылым
                             құжаттар пакетiн                  министрлігі
                             әзiрлеу және сатып алу.
                             Қазақ және орыс          2002 жыл
                             тiлдерiнде 10-11           бойы
                             сыныптар үшiн 3 пән
                             бойынша электрондық
                             оқулықтар әзiрлеу және
                             сатып алу.
                             Қазақ және орыс           2002 жыл
                             тiлдерiнде 10-11 сыныптар   бойы
                             үшiн электрондық
                             оқулықтарға қажеттi
                             интернет-срездер әзiрлеу
                             және сатып алу.
                             Мыналар үшiн қажеттi
                             техникалық құралдар
                             сатып алу:
                             - Қазақстан Республикасы  1-2 тоқсан
                             Бiлiм және ғылым
                             министрлiгiнің орталық
                             телекоммуникациялық
                             торабын жасалған желiлер
                             үшiн модемдер - 8 дана,
                             орталық ену серверi - 1
                             дана, корпоративтiк желiнi
                             пайдаланушыларды тiркеу
                             үшiн 2-деңгейдегi ену
                             серверi - 6 дана, ксерокс
                             - 1 дана, сканер - 1 дана,
                             факс - 1 дана, қосымша
                             жабдықтар (модемдық пулдар,
                             ажырамалар, шығыс
                             материалдары, тiреулер,
                             кабель басқалар) - 1
                             комплект оқытуға арналған
                             мультимедиялық бағдарламалар
                             жасау - Р III-800/256 Мb/30
                             Gb/8АGР/1)DVDRОМ 12/РСI
                             10/100/SВ 16 Вit/к/м/р -
                             жұмыс станциясы - 7 дана,
                             принтер - 7 дана, монитор
                             - 2 дана, аудиоорталық - 7
                             дана, сканер - 3, түсiру
                             және монтаж үшiн бейне
                             монитор - 4 дана, цифрлы
                             бейнекамера - 2 дана, цифрлы
                             фотоаппарат - 2 дана, СD-
                             rifer - 2 дана, СD  - Studio
                             - 1 дана, шығыс материалдары
                             - 1 комплект;
                             - Республикалық банктiң
                             электрондық оқу құралдары,
                             анықтамалық және әдiстемелiк
                             құралдар-деректер сақтау
                             серверi - 2 дана, сканер -
                             1 дана, лазерлiк түстi принтер
                             - 1 дана, СD-rifеr - 2 дана,
                             лазерлiк принтер - 2 дана,
                             жарық түсiру жабдықтары - 2
                             дана, бейнепроектор - 1 дана,
                             фильмдер көшiретiн
                             бейнемагнитофон - 2 дана,
                             телевизор - 1 дана, шығыс
                             материалдары (СD-дискiлер,
                             бейнекассеталар, тонер және
                             басқалар).
                             Қазақстан Республикасы Бiлiм   1-3 тоқсан
                             және ғылым министрлiгінiң
                             орталық телекоммуникациялық
                             торабын құру.
                             Жабдықтар инсталляциясын       3-4 тоқсан
                             жүргiзу, Интернет және          2002 жыл
                             Интернет желiлерiне қосу.         бойы
                             Бастауыш, орта және жоғары
                             кәсiптiк бiлiм беру
                             ұйымдарының 3 пәнi бойынша
                             қазақ, орыс тiлдеріндегi бiлiм
                             оқу стандарттарына сәйкес
                             мультимедиялық бағдарламалар
                             әзiрлеу және құру.
                             Қазақстан Республикасы Бiлiм     2002 жыл
                             және ғылым министрлiгiнің          бойы
                             орталық телекоммуникациялық
                             құруға байланысты
                             бағдарламалық қамтамасыз етудi
                             әзiрлеу және сатып алу.
                             Электрондық оқу құралдарының     2002 жыл
                             анықтамалық және әдiстемелiк       бойы
                             материалдардың Республикалық
                             банкi мен кiтапханасының
                             құрылуына байланысты қамтамасыз
                             ету бағдарламасын әзiрлеу және
                             сатып алу.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бастауыш, орта, жоғары кәсiптiк оқу ұйымдарында бiлiм беру сапасын көтеру және әлемдiк бiлiм беру кеңiстiгiне ену.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы         
N 189 қаулысына           
64-қосымша           

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігi
------------------------------------------------------
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған 602 "Орта бiлiм беру ақпараттық жүйесiн құру"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 39425 мың теңге (отыз тоғыз миллион төрт жүз жиырма бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнiң орта бiлiм беру жүйесiн ақпараттандырудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 22 қыркүйектегi N 3645  өкімі ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiлiм берудiң басқару жүйесiн ақпараттандырудың 2-ші кезеңін енгізу.
      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: Бiлiм берудiң басқару жүйесiн ақпараттандырудың 2-ші кезеңін жобасы бойынша Алматы, Атырау облыстарының және Астана қаласының аудандық бөлімдерін жабдық кешендерімен жарақтау. Орта бiлiм беру ақпараттық жүйесiне қосылатын мектептер үшiн компьютерлiк жабдықтар сатып алу. <*>
       Ескерту. 5-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.06. N 189a  қаулысымен.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Бағ.!Бағдарламаның!     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!дар.! (шағын бағ. ! (шағын бағдарламаны) !мерзiмдерi!орындаушылар
   !лама!лама! дарламаның) ! iске асыру жөніндегi !          !
   !коды!коды!    атауы    !      iс-шаралар      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   602       Орта бiлiм    Бiлiм берудi басқару.  2002 жыл  Қазақстан
              берудiң       дың ақпараттық  жүйесі           Республика.
              ақпараттық    2-фазасының бағдарламасы         сының Білім
              жүйесiн құру  бойынша конкурс негiзінде        және ғылым
                            жабдықтар жиынтықтарын           министрлігі
                            сатып алу: жұмыс стан.
                            циясы - 30 дана; модем
                            - 30 дана; принтер - 
                            30 дана; қоректендiру 
                            блогы (UPS) - 30 дана.
 
                              Орта бiлiм беру ақпарат. 1-3 тоқсан
                            тық жүйесiне қосылатын 
                            мектептер үшiн мынадай
                            санда компьютерлiк жаб-
                            дықтар сатып алу: жұмыс
                            станциясы - 124 дана;
                            монитор - 124 дана; 
                            принтер - 22 дана; желi-
                            лiк жабдықтар - 20 дана; 
                            үздiксiз коректендiру
                            көзi - 124 дана <*> ---------------------------------------------------------------------------
       Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.06. N 189a  қаулысымен.
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: отандық бiлiм беру жүйесін бірыңғай ғалымдық ақпараттық білім беру кеңістігімен ықпалдастыру мақсатында білімді басқару тиімділігін көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 9 ақпандағы N 189 қаулысына  
65-қосымша            

       Ескерту. 65-67-қосымшалармен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.02.09. N 196  қаулысымен .

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2002 жылға арналған 601 "Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
министрлiгiн есептеу және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 13 567 мың теңге (он үш миллион бес жүз алпыс жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын құрудың және дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 16 наурыздағы N 575  Жарлығы ; "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өзiне жүктелген мiндеттердi барынша тиiмдi орындауға қол жеткізу үшiн Министрлiктiң материалдық-техникалық базасын дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Министрлiк аппаратын есептеу және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Шағын!Бағдарламаның !Бағдарламаны (шағын   ! Іске !  Жауапты
!ламаның!бағ. !(шағын бағдар.!бағдарламаны) іске    !асыру !орындаушылар
!коды   !дар. !ламаның атауы ! асыру жөніндегі      !мерзі.!
!       !лама.!              ! іс-шаралар           !мі    !
!       !ның  !              !                      !      !
!       !коды !              !                      !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !       4      !         5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1.  601         Қазақстан Рес.  "Мемлекеттік сатып алу 2002   Қазақстан
                публикасының    туралы" Қазақстан Pec. жыл    Республика.
                Білім және      публикасының  Заңына    бойы   сының Білім
                ғылым министр.  сәйкес компьютерлiк           және ғылым
                лігін есептеу   және ұйымдастыру              министрлігі.
                ұйымдастыру     техникасын, бағдар.
                техникасымен    ламалық қамтамасыз
                қамтамасыз ету  етудi сатып алу. 
                                Жоспарланып отырған
                                саны: компьютерлер -
                                59 дана, принтерлер -
                                44 дана, сканерлер - 
                                11 дана, үздiксiз 
                                қоректендiру көздерi
                                - 20 дана, желiлік 
                                концентратор - 1 дана, 
                                серверлер - 2 дана,
                                көшiру аппараттары -
                                8 дана, CD-ReWriter 
                                - 2 дана, HUB - 5 дана,
                                желiлік сүзгi - 11 дана;
                                бағдарламалық қамтамасыз
                                ету - 2 жиынтық. <*>
---------------------------------------------------------------------------
       Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.06. N 189a  қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Министрлік аппараты жұмысының тиімділігін арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     
2002 жылғы 9 ақпандағы N 189 қаулысына   
66-қосымша               

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2002 жылға арналған 069 "Бөбек"
республикалық оқу-сауықтыру орталығында
оқу-тәрбие iс-шараларын жүргiзу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
Паспорты

      1. Құны: 32735 мың теңге (отыз екi миллион жетi жүз отыз бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Бiлiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 24, 36, 37 баптары; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы  Заңы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы  Заңы ; "Бөбек" Республикалық оқу-сауықтыру орталығы" РМҚК-нын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 15 сәуiрдегi  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жалпы адами құндылықтар негiзiнде рухани-иманды тұлғаны оқыту және тәрбиелеу, оқуға және өзiнше білiм алуға, адамның имандылық негіздерін қалыптастыруға тұрақты уәждеменi дамыту, жан-жақты дамыған, үйлесiмді адамды тәрбиелеу. <*>
       Ескерту. 4-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.06. N 189a  қаулысымен.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Өзiн-өзi тану" дайындық бөлiмiн және мектеп-гимназиясын ашу, балаларды Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлігі бекіткен бағдарламалар бойынша даярлау. Жеке адамның жеке дара бейімділігін, шығармашылық қабiлетiн дамыту және азаматтыққа баулу. Балалардың демалысын ұйымдастыру, балаларды оқыту әрі жан-жақты дамыту, балаларды қосымша дамытудың бiлiм бағдарламаларын iске асыру жеке адамның адамгершілікті жаңа тұрпатын қалыптастыру, азаматтық рухқа, үйлесімді рухани кісiлiкке және дене шымырлығына тәрбиелеу, ғылыми-әдістемелік жұмыс. <*>
       Ескерту. 5-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.06. N 189a  қаулысымен.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Шағын!Бағдарламаның !Бағдарламаны (шағын   ! Іске !  Жауапты
!ламаның!бағ. !(шағын бағдар.!бағдарламаны) іске    !асыру !орындаушылар
!коды   !дар. !ламаның атауы ! асыру жөніндегі      !мерзі.!
!       !лама.!              ! іс-шаралар           !мі    !
!       !ның  !              !                      !      !
!       !коды !              !                      !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !        4     !          5           !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
   069          "Бөбек"        Орталықты оқу-тәрбие   қаңтар- Қазақстан
                Республикалық  процесіне дайындау     ақпан   Республика.
                оқу-сауықтыру  жөнінде іс-шаралар             сының Білім
                орталығында    өткізу.                        және ғылым
                оқу-тәрбие                                    министрлігі
                іс-шараларын
                жүргізу        Балалармен және жас.   тамыз-
                               өспiрiмдермен оқу-     желтоқсан
                               тәрбие процесiн жүр.
                               гiзу. Демалыс ұйым.
                               дастыру және мәдени-
                               көпшілік iс-шараларын
                               өткізу.
 
                                 Ғылыми-әдiстемелік
                               жұмыстар жүргiзу, 
                               мұғалімдер үшiн семи-
                               нарлар ұйымдастыру.
 
                                 Орта есеппен оқу-тәрбие
                               іс-шараларынан дайындық
                               бөлiмi мен "Өзiн-өзi тану"
                               мектеп-гимназиясының 395
                               баласы өтедi. <*>
--------------------------------------------------------------------------
       Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.06. N 189a  қаулысымен.
        7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мектеп-гимназияның 45 балаға арналған дайындық бөлiмін, 350 балаға арналған мектеп-гимназия ашу, балалар мен жасөспiрімдердi Мемлекеттiк жалпыға міндетті бiлiм беру стандарттарына сәйкес оқыту. Балаларды қосымша дамыту білім беpу бағдарламаларын іске асыру. Мұғалімдер үшiн семинарлар ұйымдастыру, "Өзiн-өзi тану" пәнi бойынша сабақ берудiң жаңа әдістемесiнiң әзiрленiмдерi.<*>
       Ескерту. 7-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.06. N 189a  қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 9 ақпандағы N 189 қаулысына 
67-қосымша         

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2002 жылға арналған 046 "Балаларды оңалту"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
Паспорты

      1. Құны: 105640 мың теңге (жүз бес миллион алты жүз қырық мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы  Заңының 15, 50-баптары; "Білiм туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңының 37-бабы; "Салауатты өмiр салты" кешендi бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 30 маусымдағы N 905  қаулысы ; "Бөбек" республикалық оқу-сауықтыру орталығы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 15 сәуiрдегi  қаулысы . <*>
       Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.06. N 189a  қаулысымен.
        3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: балалардың денсаулығын жақсартуға бағытталған емдеу-алдын алу және сауықтыру шараларын жетiлдiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: әлжуаз және ауру жетiм балаларды, экологиялық қолайсыз аймақтардың балаларын, Қазақстан Республикасының әр түрлi облыстарындағы тұрмысы төмен және көпбалалы отбасылары балаларын сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру, балаларды оқыту және жан-жақты дамыту, балаларды қосымша дамытудың білім беру бағдарламаларын іске асыру, жеке адамның адамгершілікті жаңа тұрпатын қалыптастыру, азаматтық рухқа, үйлесімді рухани кісілікке және дене шымырлығына тәрбиелеу. <*>
       Ескерту. 5-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.06. N 189a  қаулысымен.
        6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N!Бағдар.!Шағын!Бағдарламаның !Бағдарламаны (шағын   ! Іске !  Жауапты
!ламаның!бағ. !(шағын бағдар.!бағдарламаны) іске    !асыру !орындаушылар
!коды   !дар. !ламаның атауы ! асыру жөніндегі      !мерзі.!
!       !лама.!              ! іс-шаралар           !мі    !
!       !ның  !              !                      !      !
!       !коды !              !                      !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !        4     !          5           !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
   046          Балаларды      Әлсiз және ауру бала.  2002    Қазақстан
                оңалту         ларды, жетiм балалар.  жыл     Республика.
                               ды, республиканың              сының Білім
                               экологиялық қолайсыз           және ғылым
                               аймақтарынан келген            министрлігі
                               балаларды сауықтыру,
                               оңалту, олардың дем.
                               алысын ұйымдастыру 
                               және оқыту жөнiндегi
                               қызметтер көрсетуге
                               ақы төлеу.
 
                                 Бір келгенде (10 рет
                               келедi) 101 баланы 
                               сауықтыру жөнiндегi
                               жоспарлы жұмыс. <*> ---------------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.06. N 189a  қаулысымен.
       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: балаларды созылмалы аурулардың дәстүрлі емі бойынша жоспарлы түрде сауықтыру, қалыптастыру емдерін тұрақты жүргізіп отыру, мамандандырылған көмек көрсету, балалардың өмірі мен денсаулығын бақылау, табиғи әдістермен сауықтыру, балаларды салауатты өмір салтына үйрету және өз денсаулығы мен айналасындағылардың денсаулығы туралы қамқорлықты дұрыс түсінуге дағдыландыру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады