Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 11 ақпан N 202

      "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. 1-33-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

      Ескерту. Бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарындағы "Iшкi әскерлер қолбасшысының бас басқармасы", "Iшкi әскерлер қолбасшысының бас басқармасының", "Қазақстан Республикасы Iшкіісминiнің Iшкi әскерлер қолбасшысының бас басқармасы" деген сөздер "Iшкi әскерлер комитетi", "Iшкi әскерлер комитетiнiң" "Қазақстан Республикасы IIМ Iшкi әскерлер комитет" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Үкіметінің 2002.09.26. N 1057 қаулысымен .

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 ақпандағы   
N 202 қаулысына      
1 қосымша      

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Елiмiздің қоғамдық тәртiп саласындағы
саяси мүдделерiн қамтамасыз ету" деген 037 республикалық
бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5 510 мың теңге (бес миллион бес жүз он мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығының Yкiмет басшылары кеңесiнің 1993 жылғы 24 қыркүйектегi шешiмiмен бекiтiлген Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы аумағындағы Ұйымдасқан қылмысқа және қылмыстың өзге де қауіптi түрлерiне қарсы күрестi үйлестiру жөнiндегi бюро туралы ереже.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ТМД аумағында ұйымдасқан қылмысқа және құқық бұзушылықтардың өзге де түрлерiне қарсы күрестi үйлестiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ТМД-ға қатысушы-мемлекеттердің Ішкi iстер министрлерi кеңесiн, оның iшiнде Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы-мемлекеттер аумағындағы Ұйымдасқан қылмысқа және қылмыстардың өзге де қауiптi түрлерiне қарсы күрестi үйлестiру жөнiндегi бюроны ақпараттық қамтамасыз ету; қылмысқа қарсы күресте ынтымақтастықты дамыту iсiнің ортақ мүдделерiн ескере отырып, ТМД-ға қатысушы-мемлекеттер iшкi iстер органдарының өзара ақпараттық iс-қимыл жасасуын қамтамасыз ету; ТМД-ға қатысушы-мемлекеттердің iшкi iстер органдарының бiртұтас ақпараттық кеңiстiгiн қалыптастыру және олардың қолда бар ақпараттық ресурстарға жедел қол жеткiзудi қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралардың жоспары:

N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   037       Елiмiздiң
              қоғамдық
              тәртiп
              саласындағы
              саяси
              мүдделерiн
              қамтамасыз
              ету.

         030  Ұйымдасқан    Ұйымдасқан қылмысқа     Ай сайын   Қазақстан
              қылмысқа      қарсы күрестi                      Республика.
              қарсы         үйлестiру жөнiндегi                сының
              күрестi       бюроны ұстауға арналған            Iшкіісминi
              үйлестiру     үлестiк жарналар
              жөнiндегi     (ҰҚКҮБ қызметкерлерінің
              бюро          саны - 30 адам, оның
                            ішiнде Қазақстан
                            Республикасының өкiлi
                            - 1 адам).

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы-мемлекеттер аумағында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрестің тиiмдiлiгiн қамтамасыз ету, қылмыс жасағаны үшiн жазаланбай қалмау қағидатын жүзеге асыру; қылмыс жасауға әзiрленуде немесе оны жасауда сезiктi адамдардың мiнез-құлқы, өмiр салты, байланыстары мен қылмыстық әрекеттерi туралы мәлiметтер жинау және қудаланатын сезiктiнi, айыпталушыны, сотталушыны немесе сотталған адамды соның аумағында ұсталған Тараптың құқық қорғау органына мәжбүрлi түрде жеткiзу.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң        
2002 жылғы 11 ақпандағы    
N 202 қаулысына      
2 қосымша      

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Әкiмшiлiк шығыстар" деген 001
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7 225 010 мың теңге (жетi миллиард екi жүз жиырма бес миллион он мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 22 желтоқсандағы N 2708 Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiнiң бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 14 ақпандағы N 180-7 қаулысы; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының шектi штаттық санын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 8 қазандағы N 1018-74 қаулысы; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 31 наурыздағы N 329 қаулысы ; "Тұрғын үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсетулер үшiн ақшалай өтемақы алуға құқығы бар Қазақстан Республикасының әскери қызметшiлерi, iшкi iстер органдарының қызметкерлерi лауазымдарының тiзбесi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 31 наурыздағы N 483 қаулысы ; "Мемлекеттiк органдардың қызметкерлерiн шетелдерге iссапарға жiберудi ретке келтiру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 наурыздағы N 274 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттің қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң Қазақстан Республикасы шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Ішкi iстер министрлiгi Жол полициясы комитетiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 8 маусымдағы N 777 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қоғамдық тәртiптi сақтау мен қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету, қоғам мен мемлекет мүдделерiне, азаматтар мен адамдардың бостандығы мен құқығына қатысты қылмыстық және өзге де құқыққа қарсы iс-әрекеттердiң алдын алуды және жолын кесу жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң орталық аппаратына, оның Жол полициясы комитетiне, Iшкi әскерлер комитеті мен аумақтық бөлiмшелерiне жүктелген мiндеттердiң барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алу, оларды анықтау мен жолын кесу, қылмыстарды ашу және тергеу, сондай-ақ қылмыскерлердi iздестiру жөнiндегi; олардың құзыретi шегiнде заңнамада белгiленген тәртiппен алдын ала тергеудi, анықтауды және әкiмшiлiк өндiрiстi жүзеге асыру жөнiндегi; жол қозғалысы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудегi мемлекеттiк қадағалау мен бақылау жөнiндегi; мемлекеттiк және өзге де объектiлердi, жеке тұлғаны күзету, сезiктiлер мен айыпталушыларды айдауылдау, террористiк актiлердiң жолын кесуге қатысу, кепiлдiкке алынғандарды босату жөнiндегi өздерiне жүктелген мiндеттердi орындау үшiн Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң орталық аппаратын, оның Жол полициясы комитетiн, Iшкi әскерлер комитеті мен аумақтық бөлiмшелерiн ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шараларды жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   001       Әкiмшілiк
              шығыстар

         001  Орталық орган Қазақстан Республикасы   Ай сайын  Қазақстан
              аппараты      Iшкi iстер министрлi.              Республика.
                            гiнiң, оның Жол                    сының Ішкі.
                            полициясы комитетiнің,             ісмині, Ішкі
                            Ішкi әскерлер                      әскерлер
                            комитеті аппаратын                 Жол
                            1459 бiрлiктен тұратын             полициясы
                            штаттық сан шегiнде                комитеті.
                            ұстау.

         002  Аумақтық      Қазақстан Республикасы   Ай сайын  Қазақстан
              органдардың   Iшкi істер министрлiгi.            Республика.
              аппараттары   нің аумақтық органдарын            сының Ішкі.
                            19138 бiрлiктен тұратын            ісмині, об.
                            штаттық сан шегiнде                лыстардағы
                            ұстау.                             ІІББ-ІІБ,
                                                               Алматы
                                                               қаласының
                                                               IIББ, Астана
                                                               қаласының
                                                               IIБ,
                                                               Көлiктегi
                                                               ішкi істер
                                                               бас
                                                               басқармасы,
                                                               Әскери-
                                                               тергеу
                                                               округтерi,
                                                               басқармалары
                                                               мен
                                                               бөлiмдері,
                                                               арнайы
                                                               полиция
                                                               бөлiмшелерi.
---------------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.09.05. N 202a қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiне жүктелген функциялар мен мiндеттердiң сапалы және уақытында орындалуы.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң       
2002 жылғы 11 ақпандағы  
N 202 қаулысына    
3 қосымша    

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Тергеу жүргiзу кезiнде адвокаттарға
еңбекақы төлеу" деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 18 000 мың теңге (он сегiз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 1997 жылғы 13 желтоқсандағы N 207-Х ҚРЗ Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу кодексi ; "Адвокаттық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 желтоқсандағы N 195 Заңы ; "Республикалық бюджет қаражаты есебінен адвокаттар көрсететiн заң көмегiне ақы төлеу және қорғаумен және өкiлдiк етумен байланысты шығыстарды өтеудің тәртiбi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 26 тамыздағы N 1247 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекет кепiлдiк берген және Қазақстан Республикасының Конституциясында бекiтiлген өз құқықтарын, бостандықтарын қорғаудағы және бiлiктi заң көмегiн алудағы адам құқықтарын iске толық асыруды және мемлекеттiк тапсырыстың уақытында орындалуын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: адвокаттар көрсеткен қызметке ақы төлеу және қылмыстық iстер бойынша қорғау мақсатында заңды мүдделерiн қорғаудағы және іске асырудағы адвокаттар қызметiн ұйымдастыру адвокаттық қызметтердi заңнамада тыйым салынбаған әдiстермен және құралдармен жүзеге асыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   004      Тергеу жүргiзу Қазақстан Республикасы  Ай сайын  Қазақстан
             кезiнде        Қылмыстық iс-жүргiзу              Республика.
             адвокаттарға   кодексiнiң 71, 72-                сының Ішкііс.
             еңбекақы төлеу баптарына және                    мині, облыс.
                            "Адвокаттық қызмет                тардағы ІІББ-
                            туралы" Қазақстан                 ІІБ, Алматы
                            Республикасы Заңының              қаласының
                            5-бабындағы 2-тармаққа            ІІББ, Астана
                            сәйкес және ақы                   қаласының
                            төлеуден босатылған               ІІБ, Көлікте.
                            адамдарға көрсеткен               гі Ішкі істер
                            заң көмегi үшiн ақы               бас басқарма.
                            төлеу және бұл                    сы, әскери-
                            жағдайларда қорғаумен             тергеу округ.
                            және өкiлдiкпен                   тері, басқар.
                            байланысты шығыстарды             малары мен
                            өтеу өндiрiсінде iс               бөлімдері,
                            болатын қылмыстық iстi            арнайы по.
                            жүргiзушi органның                лиция бөлім.
                            қаулысының және сот               шелері.
                            ұйғарымының негiзiнде
                            республикалық бюджет
                            есебiнен жүргiзiледi.
---------------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.09.05. N 202a қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: азаматтарды адам құқықтарын қорғауда заңнама кепiлдiк берген бiлiктi заң көмегiмен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң        
2002 жылғы 11 ақпандағы   
N 202 қаулысына      
4 қосымша      

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Терроризмге және экстремизм мен сепаратизмнің
өзге де көрiнiстерiне қарсы күрестің мемлекеттiк бағдарламасы деген"
014 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 413 200 мың теңге (төрт жүз он үш миллион екi жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлiгiнің iшкi әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 22 желтоқсандағы N 2708 Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 9 қарашадағы N 480 Жарлығы ; "Тылдық қамтамасыз ету түрлерi бойынша нормаларды бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 19 мамырдағы N 762 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Республика аумағында террористiк және өзге де экстремистiк көрiнiстердің туындауын болдырмау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Iшкіісминнің техникалық, криминалдық барлау бөлiмшелерiн арнайы техникалық құралдармен жарақтау; авиатехниканы күрделi жөндеуден өткiзу; ұшу-техникалық мүлiктi сатып алу; жақын және алыс шет елдердің антитеррористiк бөлiмшелерiнде пайдаланылатын әдістемелер мен арнайы техникалық құралдарды қолдану жөнiндегi мамандарды оқытуды ұйымдастыру.
       Ескерту. 5-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.09.05. N 202a қаулысымен .
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   014       Терроризмге   Қазақстан Республикасы  Ай сайын  Қазақстан
              және          Президентiнің 2000                Республикасы.
              экстремизм    жылғы 09 қарашадағы N             ның Ішкіісми.
              мен           480 Жарлығы мен                   ні, Қазақстан
              сепаратизмнің бекiтiлген Қазақстан              Республикасы
              өзге де       Республикасында терро.            Ішкіісминінің
              көрiнiстерiне ризмге және экстремизм            Ішкі әскерлер
              қарсы         мен сепаратизмнің өзге            комитеті
              күрестiң      де көрiнiстерiне қарсы            N 3656
              мемлекеттiк   күрестің 2000-2003                әскери бөлім
              бағдарламасы  жылдарға арналған                
                            мемлекеттiк бағдарла.
                            масына сәйкес іс-
                            шаралар жүргiзу
---------------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.09.05. N 202a қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: республика аумағында террористiк және өзге де экстремистiк және сепаратистiк көрiнiстердің туындауын болдырмау.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 11 ақпандағы    
N 202 қаулысына       
5 қосымша       

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Республикалық деңгейде қоғамдық
тәртіптi сақтау және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету"
деген 021 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3 856 326 мың теңге (үш миллиард сегiз жүз елу алты миллион үш жүз жиырма алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінің iшкi әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 22 желтоқсандағы N 2708 Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттiк бюджеттің есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiнің бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының шектi штаттық санын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1998 жылғы 8 қазандағы N 1018-74 қаулысы; "Тұрғын үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсетулер үшiн ақшалай өтемақы алуға құқығы бар Қазақстан Республикасының әскери қызметшiлерi, iшкi iстер органдарының қызметкерлерi лауазымдарының тiзбесi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2000 жылғы 31 наурыздағы N 483 қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Тылдық қамтамасыз етудiң түрлерi бойынша нормаларды бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 19 мамырдағы N 762 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттің қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнің Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауiпсiздiгiн, адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қылмыстық және өзге де құқыққа қарсы қол сұғудан қорғауды қамтамасыз ету жөнiндегi Қазақстан Республикасының Iшкiiсминi iшкi әскерлерiнің құрамалары мен бөлiмдерiне жүктелген мiндеттердің барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк және өзге де объектiлердi, жеке адамдарды күзету, тұтқынға алынғандар мен сотталғандарды айдауылдау қоғамдық тәртiптi сақтауға қатысу, жаппай және топтасқан тәртiп бұзушылықтардың жолын кесу, кепiлдiкке алынғандарды босату, төтенше жағдайлардың (табиғи апаттардың, iрi апаттар мен катастрофалардың) зардаптарын жоюға қатысу жөнiндегi Қазақстан Республикасының Iшкiiсминi iшкi әскерлерiнің құрамалары мен бөлiмдерiне жүктелген мiндеттердi орындау үшiн оларды ұстау.
      6. Iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   021      Республикалық
             деңгейде
             қоғамдық
             тәртіптi
             сақтау және
             қоғамдық
             қауіпсiздiктi
             қамтамасыз
             ету

    030      Iшкi әскер.    Iшкi әскерлердің құра.  Ай сайын  Қазақстан
             лердің         малары мен бөлiмдерiн             Республикасы.
             құрамалары     штаттық сан шегiнде               ның Ішкіісми.
             мен            ұстау. Iшкi әскерлердiң           ні, Ішкі әс.
             бөлiмдерi      қызметiн азық-түлiкпен,           керлер ко.
                            дәрi-дәрмектермен,                митеті,
                            заттай мүлiктермен,               Қазақстан
                            жұмсақ инвентарьмен,              Республикасы.
                            жанар-жағар май                   ның Ішкіісми.
                            материалдарымен және              ні ішкі әс.
                            басқа да тауар-                   керлерінің
                            материалдық бағалы                құрамалары
                            заттармен қамтамасыз              мен
                            ету.                              бөлiмдерi
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк объектілердi күзетудi қамтамасыз етуде, тұтқынға алынғандар мен сотталғандарды айдауылдауда, патрульдiк-күзет қызметiн атқару арқылы қоғамдық тәртiптi сақтауға қатысуда Қазақстан Республикасының Iшкiiсминi iшкi әскерлерiнің құрамалары мен бөлiмдерiне жүктелген мiндеттердің сапалы және уақытында орындалуы.

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 11 ақпандағы     
N 202 қаулысына        
6 қосымша        

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Тергеу қамауына алынған адамдарды
ұстау" деген 031 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 630 528 мың теңге (бiр миллиард алты жүз отыз миллион бес жүз жиырма сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 1997 жылғы 13 желтоқсандағы N 209-1 ҚРЗ Қылмыстық-атқару кодексi ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; "Қылмыстың жасалуына сезiктiлер мен айыпталушыларды күзетте ұстаудың тәртiбi мен шарттары туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 30 наурыздағы N 353-1-ҚРЗ Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 163 Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiнiң бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнің Қазақстан Республикасы шегiнде қызметтiк iссапарлары туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; "Тұрғын үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсетулер үшiн ақшалай өтемақы алуға құқығы бар Қазақстан Республикасының әскери қызметшiлерi, iшкi iстер органдарының қызметкерлерi лауазымдарының тiзбесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 31 наурыздағы N 483 қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: заңнамада қарастырылған қылмыстың жасалуына сезiктiлер мен айыпталушыларды ұстаудың тәртiбi мен шарттарын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: құқық тәртiбiн және тергеуге алынғандарды ұстау режимiн, олардың құқықтары мен заңды мүдделерiнің кепiлдiктерiн қамтамасыз ету жөнiндегi өздерiне жүктелген мiндеттердi орындау үшiн Қазақстан Республикасы Ішкіісминiнiң тергеу изоляторларын ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шараларды жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   031       Тергеу
              қамауына
              алынған
              адамдарды
              ұстау.
         031  Тергеу        Тергеу изоляторларын    Ай сайын  Қазақстан
              изоляторлары  3973 бiрлiктен тұратын            Республикасы.
                            штаттық сан шегiнде               ның Ішкіісми.
                            ұстау.                            ні, Қазақстан
                            Тергеу изоляторларының            Республикасы
                            қызметiн азық-түлiкпен,           Ішкіісминінің
                            дәрi-дәрмектермен,                тергеу изо.
                            заттай мүлiктермен,               ляторлары.
                            арнайы жабдықтармен,
                            жұмсақ инвентарьмен,
                            жанар-жағар май
                            материалдарымен, тауар-
                            материалдық бағалы
                            заттармен қамтамасыз
                            ету.
                            Әртүрлi атаулы 23
                            бiрлiктен тұратын
                            оққағарларды, 5
                            бiрлiктен тұратын
                            противогаздарды, 120
                            бiрлiктен тұратын
                            "Черемуха" бұйымдарын,
                            24 бiрлiктен тұратын
                            қолкiсендердi, 5454
                            бiрлiктен тұратын
                            әртүрлі атаулы патрон.
                            дарды, 90 бiрлiктен
                            тұратын резеңке таяқтарды,
                            21 бiрлiктен тұратын
                            қалқанды каскаларды, 2
                            бiрлiктен тұратын алып
                            жүретiн металл iздегiштi,
                            1 бiрлiктен тұратын "Поиск-3"
                            стационарлық металл тапқышты,
                            1 бiрлiктен тұратын "Olimpus
                            L-400" микрокассеталы
                            диктофонды, 1 бiрлiктен
                            тұратын "AK" металлдарды
                            табуға арналған приборды,
                            1 бiрлiктен тұратын құпия
                            және бос орындарды табуға
                            арналған приборды, 6
                            бiрлiктен тұратын әртүрлі
                            атаулы түнде көру приборларын,
                            1 бiрлiктен тұратын КС-23
                            карабинін, 10 бiрлiктен
                            тұратын әртүрлі атаулы
                            периметрді күзету жүйесiн
                            сатып алу.
---------------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.09.05. N 202a қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: қылмыс жасауына байланысты сезiк туғызуы не айыпталуы бойынша ұсталғандар мен тұтқынға алынғандарды күзет қамауында ұстаудың шарттарын қамтамасыз етуде Қазақстан Республикасы Iшкiiсминiнiң Тергеу изоляторларына жүктелген мiндеттердi сапалы және уақытында орындау, сондай-ақ ТИ-дi жоспарланып отырған - 18 000 мың адаммен толтыруда оларға қатысты қылмыстық процестi жүргiзушi органдардың қаулыларын, ұйғарымдары мен үкiмдерiн орындау.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 11 ақпандағы    
N 202 қаулысына       
7 қосымша       

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Мемлекеттiк жоба 3" деген
034 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 400 000 мың теңге (төрт жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 163 Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" 1998 жылғы 28 қаңтардағы N 3834 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасындағы қылмысқа қарсы күрестiң 2000-2002 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 31 қазандағы N 1641 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қылмысқа қарсы күрестің тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында республиканың iшкi iстер органдарын ақпарат жинақтаудың, өңдеудің және берудің алдыңғы қатарлы технологияларын қоса алғанда қажеттi қазiргi уақыттағы техникалық құралдармен кең ауқымды кешендi түрде жарақтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қарағанды қаласында Жедел басқару орталығын (ЖБО) және аймақтық ақпараттық желiнi құру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   034       Мемлекеттiк
              жоба 3
          80  3-мемлекеттiк  Қарағанды қаласында   2002 жылғы Қазақстан
              жобаның екiншi ЖБО-ны құру:            сәуір -  Республика.
              фазасын iске   1) лицензиялық          қараша   сының Ішкі.
              асыру          бағдарламалық өнiмдi             ісмині
                             сатып алу;
                             2) жабдықтарды:
                             цифрлы автоматтық
                             телефон станцияларын,
                             серверлердi,
                             компьютерлердi,
                             ақпарат сақтау
                             құрылғыларын,
                             үздiксiз тоқ беру
                             көздерiн, желiаралық
                             экранды, контроллердi,
                             геоақпараттық жүйенi,
                             цифрлы электронды
                             картаны, төмен жиiлiк.
                             тегi күшейткiштердi,
                             микшерлердi,
                             микрофондарды, басқару
                             пультiн, дыбыс ақпаратын
                             енгізу және шығару
                             интерфейстерiн,
                             мультимедиялық
                             бейнепроекторды, мәжбүрлi
                             желдеткiшi бар пульттердi,
                             креслолар, тумбочкалар,
                             жылжып келе жатқан
                             объектiлердi автоматты
                             түрде анықтау жүйесiн
                             сатып алу;
                             3) инсталляция, оқыту,
                             құжаттама. Қарағанды
                             облысы IIББ-нiң iшкi
                             iстер органдары
                             бөлiмшелерiнiң аймақтық
                             ақпараттық желiсiн құру,
                             оны Қазақстан Республикасы
                             Iшкіісминiнiң ақпараттық
                             желiсiне қосу:
                             1) жабдықтарды:
                             аксессуарлары бар
                             оптикоталшықты кабельдердi,
                             жабдықтарға арналған
                             орнықтырғыштарды, опто-
                             кросстарды, магистралды
                             желілік коммутаторларды,
                             жұмыс тобы коммутаторларын,
                             маршрутизаторларды,
                             үздiксiз тоқ беру көздерiн,
                             бекiту комплектiсiн,
                             транктiк жүйенi,
                             диспетчерлеудің және
                             басқарудың кiшi жүйесiн,
                             қашықтықтағы мониторинг
                             жүйесiн, қашықтықтағы
                             басқару және бағдарламалау
                             жүйесiн, радиожелiлiк
                             торабын, абоненттiк
                             радиостанцияларды сатып алу;
                             2) инсталляция, оқыту,
                             құжаттама. Жобаны басқару
                             шығындары. Көрсетiлген
                             iс-шараларды 2002 жылы
                             iске асыру "2002 жылға
                             арналған республикалық
                             бюджет туралы" Қазақстан
                             Республикасының Заңында
                             белгiленген қаражаттар
                             шегiнде мемлекеттiк сатып
                             алулар бойынша өткiзiлген
                             конкурсқа байланысты
                             iшiнара жүргiзiлетiн
                             болады. 2003 жылы жобаны
                             iске асыруды аяқтау
                             жоспарланып отыр.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: полицияның кезекшi нарядтарының күш-құралын жедел басқару, қызметтер мен бөлiмшелердің ауыр қылмыстарға, жаппай тәртiпсiздiктерге, табиғи апаттарға және басқа да төтенше оқиғаларға жедел қимыл көрсету жөнiндегi iс-әрекеттерiн үйлестiру.

Қазақстан Республикасы       
Үкiметiнiң            
2002 жылғы 11 ақпандағы      
N 202 қаулысына         
8 қосымша         

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Қазақстан Республикасы азаматтарының
төлқұжаттарын және жеке куәлiктерiн әзiрлеу" деген 035
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 217 132 мың теңге (екi жүз он жетi миллион бiр жүз отыз екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы төлқұжаттық жүйе туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 12 шiлдедегi N 1063 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Ішкi iстер министрлiгiне ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 17 ақпандағы N 134 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: азаматтардың еркiн жүрiп-тұру мен тұрғылықты жердi таңдаудағы конституциялық құқықтарын жүзеге асыру халықты құжаттандыру және есепке алу жүйесiн жетілдiру үшiн Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен жеке куәлiктерiн әзiрлеудi қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: Қазақстан Республикасы азаматтарының төлқұжаттары мен жеке куәлiктерiн әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   035       Қазақстан      Қазақстан Республика.  Ай сайын  Қазақстан
              Республикасы   сының азаматтарына               Республика.
              азаматтарының  төлқұжаттар (234 985             сының Ішкі.
              төлқұжаттары   дана) және жеке куә.             iсминi, "Ақ.
              мен жеке       лiктер (781 986 дана)            параттық-
              куәлiктерiн    әзiрлеу.                         өндiрiстiк
              әзірлеу                                         орталық" РМК.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: азаматтардың еркін жүріп-тұру мен тұрғылықты жерді таңдаудағы конституциялық құқықтарын іске асыру, азаматтарды тіркеу.

Қазақстан Республикасы        
Үкiметiнiң            
2002 жылғы 11 ақпандағы       
N 202 қаулысына          
9 қосымша          

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Жедел-iздестiру қызметi" деген 039
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 763 849 мың теңге (жетi жүз алпыс үш миллион сегiз жүз қырық тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Жедел-iздестiру қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 15 қыркүйектегi N 13 Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiнің бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644 қаулысы ; "Тұрғын үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсетулер үшiн ақшалай өтемақы алуға құқығы бар Қазақстан Республикасының әскери қызметшiлерi, iшкi iстер органдарының қызметкерлерi лауазымдарының тiзбесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 31 наурыздағы N 483 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң 1999 жылғы 1 шiлдедегi N 0014 бұйрығы; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң 2000 жылғы 11 қарашадағы N 003 бұйрығы; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң 2001 жылғы 14 маусымдағы N 096 бұйрығы; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің 2001 жылғы 05 мамырдағы N 007 бұйрығы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы ішкi істер органдарына жүктелген мiндеттердiң барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн азаматтардың өмiрiн, денсаулығын, құқықтарын, бостандықтарын, заңды мүдделерiн және меншiктi (олардың түрлерiне қарамастан) құқыққа қарсы қол сұғудан қорғау жөнiндегi олардың қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының бөлiмшелерiн оларға жүктелген мiндеттердiң орындалуы үшiн қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   039      Жедел-iздестiру
             қызметi.

        030  Iшкi iстер      Жедел-iздестiру        Ай сайын  Қазақстан
             органдарының    қызметiн жүзеге                  Республикасы.
             жедел-iздестiру асыратын Қазақстан               ның Iшкіісми.
             қызметi         Республикасы iшкi                ні, облыстар.
                             iстер органдарының               дағы ІІББ-
                             бөлiмшелерiн ұстау               ІІБ, Алматы
                                                              қаласының
                                                              ІІББ, Астана
                                                              қаласының
                                                              IIБ,
                                                              Көлiктегі
                                                              iшкi iстер
                                                              бас басқар.
                                                              масы, Әскери-
                                                              тергеу округ.
                                                              терi, басқар.
                                                              малары мен
                                                              бөлiмдерi,
                                                              арнайы
                                                              полиция
                                                              бөлiмшелерi.
---------------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.09.05. N 202a қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: жедел-iздестiру қызметi жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдарына жүктелген мiндеттердiң сапалы және уақытында орындалуы, органның үздiксiз қызмет етуi.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 11 ақпандағы    
N 202 қаулысына       
10 қосымша      

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Ішкi iстер органдарына автокөлiктiк
қызмет көрсетiлуiн ұйымдастыру" деген 040
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 128 874 мың теңге (бiр жүз жиырма сегiз миллион сегiз жүз жетпiс төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Мемлекеттiк бюджеттің есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiнің бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдарын, iшкi әскерлерiнің бөлiмдерi мен бөлiмшелерiн материалдық-техникалық қамтамасыз етудің нормалары және тәртiбi туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлігiнің автокөлiктiк қызметтердi қажет етуiн уақытында және сапалы қамтамасыз ету, автомобиль көлiктерiнің қызметтiк және мобилизациялық дайындығын қамтамасыз ету жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкiiсминiнің автокөлiктiк қызмет көрсету мекемесiне жүктелген мiндеттердің барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Iшкiiсминінің автокөлiктiк қызмет көрсету мекемесiне жүктелген мiндеттердi орындау үшiн оны ұстау: Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлiгi орталық аппаратының жедел-қызметтiк және шаруашылық қызметiн қамтамасыз ету; жүк тасымалдауды (тиеу-түсiру жұмыстарын қосқанда) жүзеге асыру автомобиль көлiктерiнің мобилизациялық дайындығын ұйымдастыру. Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң нормативтiк құқықтық кесiмдерiмен тыйым салынбаған басқа қызмет түрлерiн жүзеге асыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   040       Iшкi iстер
              органдарына
              автокөліктік
              қызмет
              көрсетілуiн
              ұйымдастыру

    030       Автокөлiктiк  Қазақстан Республикасы   Ай сайын  Қазақстан
              қызмет        Iшкiiсминiнiң авто.                Республика.
              көрсету       көлiктiк қызмет көрсету            сының Ішкі.
              мекемесi      мекемесiн 159 бiрлiктен            ісминінің
                            тұратын штаттық сан                автокөліктік
                            шегiнде ұстау. Көлiк               қызмет
                            құралдарына қызмет                 көрсету
                            көрсетуге және оларды              мекемесі
                            ұстауға қажеттi жанар-
                            жағар май материалдары
                            мен, тауар-материалдық
                            бағалы заттармен
                            қамтамасыз ету, көлiк
                            құралдарын техникалық
                            байқауды өткiзу.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының Ішкіісмині орталық аппаратының жедел-қызметтік және шаруашылық қызметін қамтамасыз ету үшін дер кезінде автокөліктік қызмет көрсету.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 ақпандағы     
N 202 қаулысына        
11 қосымша       

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiс

2002 жылға арналған "Процессуалдық шығындарды өтеу"
деген 043 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1000 мың теңге (бiр миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 1997 жылғы 13 желтоқсандағы N 207-1 ҚРЗ Қазақстан Республикасы Қылмыстық iс-жүргiзу кодексiнің 174, 175, 176-баптары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: куәгерлер мен зардап шеккендердi сот процесiне уақытында жеткiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қылмыстық процеске қатысушы адамдарға қылмыстық iс жүргiзу кезінде келтiрiлген шығындарды өтеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   043       Процессуалдық Зардап шеккен адамға,   Ай сайын  Қазақстан
              шығындарды    азаматтық iс бойынша              Республикасы.
              өтеу          талап қоюшыға,                    ның Ішкіісми.
                            азаматтық iс бойынша              ні, облыстар.
                            жауап берушiге және               дағы ІІББ-
                            қылмыстық сот                     ІІБ, Алматы
                            өндiрiсiне қатысушы               қаласының
                            басқа да адамдарға                ІІББ, Астана
                            (орташа есеппен 100               қаласының ІІБ
                            адам) қылмыстық iстi
                            жүргiзу барысында
                            келтiрiлген шығындарды
                            республикалық бюджет
                            қаражаты есебiнен
                            өтеу:
                            1) қылмыстық процестi
                            жүргiзушi органның
                            шақыруы бойынша келу
                            шығындары:
                            - темiржол немесе
                            автомобиль көлiгiнде
                            жол жүру құны;
                            - қызметтiк iссапарларды
                            төлеу үшiн қабылданған
                            нормалар бойынша
                            тұрғын үйді жалға алу
                            құны.
                            2) қылмыстық процестi
                            жүргiзушi органның
                            талабы бойынша осы
                            адамдардың тұрақты
                            жерiнен тысқары жерде
                            орналасуы қажет
                            болғанда оларға
                            берiлетiн тәулiктiк үлес.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: қылмыстық iстердің соттарда уақытында қаралуы.

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң            
2002 жылғы 11 ақпандағы      
N 202 қаулысына         
12 қосымша        

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Дипломатиялық өкiлдiктердi күзету"
деген 045 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 234 328 мың теңге (екi жүз отыз төрт миллион үш жүз жиырма сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; "Күзет қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 19 қазандағы N 85-II Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджеттің есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiнің бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 10 қарашадағы N 1433 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының шектi штаттық санын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 8 қазандағы N 1018-74 қаулысы; "Тұрғын үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсетулер үшiн ақшалай өтемақы алуға құқығы бар Қазақстан Республикасының әскери қызметшiлерi, iшкi iстер органдарының қызметкерлерi лауазымдарының тiзбесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 7 сәуiрдегi N 483 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттің қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң Қазақстан Республикасы шегіндегi қызметтiк iссапарлары туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында бекiтiлген шетел мемлекеттерiнің дипломатиялық өкiлдiктерiн күзетудi қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Дипломатиялық өкiлдiктердi күзетудi, күзетiлетiн объектiлерге жалғасып жатқан аумақтардағы қоғамдық тәртiптi қамтамасыз етудi және құқық бұзушылықтардың жолын кесудi жүзеге асыру; аумақтық iшкi iстер органдарымен бiрлесіп дипломатиялық өкiлдiктердi қорғауды және оларға жасалған шабуылды тойтаруды ұйымдастыру жөнiндегi шұғыл шараларды қабылдау жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкiiсминiнің Полиция полкiне дипломатиялық өкiлдiктердi күзету бойынша жүктелген мiндеттерді орындау үшiн оның қызметiн қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   045       Дипломатиялық Қазақстан Республикасы  Ай сайын Қазақстан
              өкiлдiктердi  Ішкiiсминiнің Полиция            Республикасы
              күзету        полкiн штаттық сан               Ішкі істер
                            шегiнде ұстау.                   министрлігінің
                            Полиция полкiнің                 Дипломатиялық
                            қызметiн жанар-жағар             өкілдіктерді
                            май материалдарымен,             күзету
                            тауар-материалдық                жөніндегі
                            бағалы заттармен                 полиция полкі
                            қамтамасыз ету
                            (орналасқан күзет
                            орындарының саны:
                            Астана қ. - 18,
                            Алматы қ. - 127).
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасында бекiтiлген шетел мемлекеттерiнің дипломатиялық өкiлдiктерiн күзетудi қамтамасыз ету (орналасқан күзет орындарының саны: Астана қ. - 18, Алматы қ. - 127).

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 11 ақпандағы    
N 202 қаулысына       
13 қосымша      

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Қылмыстық процеске қатысушы адамдарды
мемлекеттiк қорғау" деген 046 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6 985 мың теңге (алты миллион тоғыз жүз сексен бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қылмыстық процеске қатысушы адамдарды мемлекеттiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 5 шiлдедегi N 72-II ҚРЗ Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қылмысқа қарсы күрес саласында бiрыңғай мемлекеттiк саясатты жүргiзу; заңдылық пен құқық тәртiбiн одан әрi нығайту; қылмыстық процеске қатысушы адамдардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын олардың өмiрiне, денсаулығына және мүлкiне қол сұғудан қорғауды қамтамасыз ету; қылмысқа қарсы күрестiң тиiмдiлiгiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: өмiрiне, денсаулығына және мүлкiне қол сұғудың нақты қаупi туындаған кезде қылмыстық процеске қатысушы адамдарды, олардың отбасы мүшелері мен жақын туысқандарын мемлекеттік қорғауды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   046       Қылмыстық     Жауап алуға арналған    Ай сайын  Қазақстан
              процеске      бөлмелер ретiндегi                Республика.
              қатысушы      үй-жайларды (16                   сының
              адамдарды     облыстар мен қалаларда,           Ішкіісмині
              мемлекеттiк   1 КIIББ-де Астана
              қорғау        қаласы) ағымдық жөндеу
                            және жабдықтау.
                            17 бiрлiк дауыс тембрiн
                            өзгертетiн синтезаторды;
                            17 шаршы метр айналы-
                            қарайтылған шыныны;
                            17 бiрлiк селекторлық
                            байланыс комплектiсiн
                            сатып алу.
                            16 облыстарда және
                            қалаларда пәтерлер мен
                            жеке меншiк үйлердi
                            жалға алу.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: қылмыстық процеске қатысушы адамдардың қауiпсiздiк шараларын қолдану нәтижесiнде қылмыстарды ашу процентiн арттыру.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 11 ақпандағы   
N 202 қаулысына      
14 қосымша     

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Арнайы тасымалдаулар" деген 047
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 50 900 мың теңге (бес жүз миллион тоғыз жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Iшкiiсминiнің әскери, арнайы және өзге де тасымалдауларын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: әскери, арнайы және өзге де тасымалдауларды ұйымдастыру және жедел басқару әскери эшелондардың, көлiктердің және басқа да сандық бiрлiктердің жылдам жүруін және оларды тәулiктiк бақылауды қамтамасыз ету; сот мәжiлiстерiнің болмай қалуына жол бермеу; сотталғандардың жаза өтеуi бойынша сот қаулыларын уақытында орындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1  047        Арнайы        Арнайы контингенттi     Ай сайын  Қазақстан
              тасымалдаулар және жүктердi                     Республика.
                            тасымалдау (оның iшiнде           сының
                            Оңтүстiк Орал темiржолы           Ішкіісмині
                            бойынша) жөнiндегi
                            көлiк қызметiн көрсету.
                            лердi өтеу:
                            тасымалдауларды жүзеге
                            асыру үшiн 16 арнайы
                            вагондарды жалға алу
                            (жылына 13 бағыттағы
                            485 рейс); арнайы
                            вагондарға техникалық
                            қызмет көрсету.
                            N 70109  вагонның
                            жылжымалы бастапқы
                            пунктiне техникалық
                            қызмет көрсету.
                            N 70109 вагонның
                            жылжымалы бастапқы
                            пунктiн күрделi
                            жөндеуден өткiзу.
                            Арнайы әскери
                            тасымалдау қызметтерi
                            үшiн коммуналдық
                            қызмет көрсетулерге
                            байланыс қызметтерiне,
                            электр энергиясына,
                            жылу энергиясына
                            және үй-жайларды жалға
                            алуға ақы төлеу.
---------------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.09.05. N 202a қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының аумағында әскери және мемлекеттiк әскери тасымалдаулардың қозғалыс кестесiнің орындалуын және олардың қауiпсiздігiн қамтамасыз ету; қолданыстағы қылмыстық-атқару заңнамасының талаптарына сәйкес арнайы контингенттің тасымалдануын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң        
2002 жылғы 11 ақпандағы  
N 202 қаулысына     
15 қосымша    

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Қазақстан Республикасы Ішкi iстер
министрлiгiнің iшкi әскерлерiн реформалау бағдарламасы"
деген 049 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 750 000 мың теңге (жетi жүз елу миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің iшкi әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 22 желтоқсандағы N 2708 Заңы ; "Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы N 233-I Заңы ; "Терроризмге қарсы күрес туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегi N 416-I Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы N 163 Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының Әскери доктринасын бекiту туралы" 2000 жылғы 10 ақпандағы N 334 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi әскерлердi реформалау және олардың жауынгерлiк мүмкiндiктерiн жоғарылату, басқару жүйесiн жетiлдiру, жауынгерлiк дайындығын арттыру жөнiндегi шараларды жүзеге асыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: iшкi әскерлердің жаңа оқу-материалдық базасын құру, iшкi әскерлердi техникалық қайта қаруландыру, әскери-техникалық мақсаттағы қажеттi жабдықтарды, қаруды, оқ-дәрiлердi және iшкi әскерлердi дайындауға және реформалау iс-шараларын iске асыруға қажеттi басқа да негiзгi құралдарды сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   049       Қазақстан     Қазақстан Республикасы Ай сайын  Қазақстан
              Республикасы  Ішкіісминінің ішкі               Республикасы
              Iшкi iстер    әскерлерiн реформалау            Ішкіісминінің
              министрлігі.  жөнiндегi іс-шаралар.            Ішкі әскерлер
              нің ішкі      ды жүргізу, оның ішінде          комитеті,
              әскерлерiн    24 атаулы байланыс
              реформалау    жабдықтарын, 10 атаулы           Қазақстан
              бағдарламасы  қару мен оқ-дәрілерді,           Республикасы.
                            6 атаулы әскери-техни.           ның Ішкіісми.
                            калық жабдықтарды,               ні ішкі әс.
                            9 атаулы инженерлiк-             керлерінің
                            техникалық құралдарды,           құрамалары
                            9 атаулы арнайы құралдарды,      мен
                            7 атаулы инженерлiк              бөлімдері.
                            қарулану құралдарын,
                            9 атаулы арнайы авто.
                            техниканы, 22 атаулы
                            медициналық жабдықтарды,
                            5 атаулы жиhаздар мен
                            казармалық мұқаммалды,
                            12 атаулы стационарлық,
                            кiр жуатын, далалық,
                            тiркеме, тiгiн машинка.
                            ларын сатып алу
---------------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.09.05. N 202a қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының әскери доктринасы мен әскери реформалау концепциясында белгiленген негiзгi тапсырмаларды iске асыру; барлық қызметтiк-жауынгерлiк тапсырмаларды сапалы орындауға қабiлеттi болу және заңсыз қаруланған құрылымдарға белсендi қарсы тұру; iшкi әскерлердің қарулануының және әскери техникасының техникалық жағдайын жақсарту.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң       
2002 жылғы 11 ақпандағы  
N 202 қаулысына     
16 қосымша    

      ЕСКЕРТУ. 16-Қосымша өзгерді- ҚР Үкіметінің 2002.12.21. N 202б қаулысымен.

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Жүргiзушi куәлiктерiн, көлiк құралдарын
мемлекеттiк тiркеуге алу үшiн құжаттарды, нөмiрлiк белгiлердi әзiрлеу"
деген 050 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 362 256 мың теңге (бiр миллиард үш жүз алпыс екi миллион екi жүз елу алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; "Жол қозғалысы қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 15 шілдедегi N 29-I Заңы ; "Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi Жол полициясы комитетiнің мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 8 маусымдағы N 777 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүргiзушiлердің және көлiк құралдарының жол қозғалысына қатысуына рұқсат беру жөнiндегi заңнамада белгiленген мемлекеттiк функцияларды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: мемлекеттiк тiркеудiң нөмiрлiк белгiлерiн, көлiк құралдарын тiркеу туралы куәлiктер мен жүргiзушi куәлiктерiн қоса алғандағы жол полициясының арнайы өнiмдерiн әзiрлеудi және өткiзудi ұйымдастыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !     
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   050       Жүргiзушi                                       Қазақстан
              куәлiктерiн                                     Республикасы
              көлiк                                           Ішкіісминінің
              құралдарын                                      <*>
              мемлекеттiк                                    
              тiркеуге алу
              үшiн
              құжаттарды,
              нөмiрлiк
              белгiлердi
              әзiрлеу.

         030  Мемлекеттiк   "Көлiк құралдары мен    Ай сайын  Қазақстан
              тiркеудiң     олардың тiркемелерiне             Республикасы
              нөмiрлiк      арналған жарық                    Ішкіісминінің
              белгiлерiн    қайтарғышы бар                   
              әзiрлеу.      мемлекеттiк тiркеу               
                            белгiлерi" деген ҚР СТ
                            986-95 стандартына
                            және "Көлiк құралдарына,
                            тiркеудің нөмiрлiк
                            белгiлерiне арналған
                            әзiрлемелер" деген ҚР
                            640 ТШ-3042787-1-95
                            техникалық шарттарына
                            сәйкес мемлекеттiк
                            тiркеудің нөмірлік
                            белгiлерiн (318 315
                            бiрлiк) сатып алу.    

         031  Көлiк         ҚР 640 ТШ-3042787-3-96  Ай сайын  Қазақстан
              құралын       техникалық шарттарына             Республикасы
              тiркеу        сәйкес көлiк құралдарын           Ішкіісминінің
              туралы        тiркеу туралы куәлiктердi        
              куәлiктердi   (318 268 бiрлiк) сатып           
              әзiрлеу.      алу.

         032  Жүргiзушi     ҚР 640 ТШ-3042787-2-96  Ай сайын  Қазақстан
              куәлiктерiн   техникалық шарттарына             Республикасы
              әзiрлеу.      сәйкес жүргiзушi                  Ішкіісминiнің
                            куәлiктерiн (334 055             
                            бiрлiк) сатып алу.               
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: жүргiзушiлердiң және көлiк құралдарының жол қозғалысына қатысуына рұқсат беру жөнiндегi заңнамада белгiленген мемлекеттiк функцияларды iске асыру. Жол полициясының арнайы өнiмдерiн әзiрлеу: автомобильдерге арналған мемлекеттiк тiркеудің нөмiрлiк белгiлерi - 285289 бiрлiк, мотокөлiк және автомобиль тiркемелерiне арналған мемлекеттік тіркеудің нөмірлік белгілері - 28026 бірлік, көлік құралдарын айдап әкелуге арналған мемлекеттік тіркеудің нөмірлік белгілері (транзит) - 5000 бірлік, көлік құралдарын тіркеу туралы куәліктер - 318268 бірлік және жүргізуші куәліктері - 334055 бірлік.

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң           
2002 жылғы 11 ақпандағы     
N 202 қаулысына        
17 қосымша       

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Автоматтандырылған ақпараттық
iздеу жүйесiне қызмет көрсету" деген 051
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 9 679 мың теңге (тоғыз миллион алты жүз жетпiс тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi iстер органдарының криминалдық және тiркеу ақпараттарын өзара байланысты есебi мен талдауын қамтамасыз ету, деректердің, сондай-ақ iшкi iстер органдары үшiн жедел қызығушылық танытатын адамдардың жергiлiктi дактилоскопиялық базаларын қалыптастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: автоматтандырылған ақпараттық iздеу жүйелерiне қызмет көрсету жөнiндегi қызметтерге ақы төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   051       Автоматтан.   596 бiрлiктен тұратын   Ай сайын  Қазақстан
              дырылған      автоматтандырылған                Республикасы
              ақпараттық    ақпараттық iздеу                  Ішкіісминінің
              iздеу         жүйелерiнiң үздiксiз              Жол полициясы
              жүйесiне      жұмыс істеуін                     комитеті
              қызмет        қамтамасыз ету
              көрсету       жөніндегі қызметке
                            ақы төлеу
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: 596 данадан тұратын автоматтандырылған ақпараттық іздеу жүйесіне қызмет көрсету.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң           
2002 жылғы 11 ақпандағы    
N 202 қаулысына       
18 қосымша      

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер
министрлiгiнің iшкi iстер органдарын және iшкi әскерлерiн
материалдық-техникалық ресурстармен, әскери техникамен
және арнайы құралдармен қамтамасыз ету" деген 052
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 29 107 мың теңге (жиырма тоғыз миллион бiр жүз жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; "Мемлекеттiк қорғаныстық тапсырыс туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы N 146-II Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Мемлекеттiк бюджеттің есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiнің бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттің қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнің Қазақстан Республикасы шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының қорғанысы мен қауiпсiздігiнiң қажеттiлiктерi үшiн қорғаныстық тапсырыстарды iске асыру жөнiндегi өздерiне жүктелген функциялардың барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасы Iшкiiсминiнiң әскери және арнайы жабдықтау базаларының қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: әскери және арнайы мақсаттағы бағалы заттарды, екi түрлi мақсатта пайдаланылатын материалдық-техникалық құралдарды және басқа да тауар-материалдық бағалы заттарды қабылдап алу, сақтау, iшкi iстер органдарының iшкi әскерлердің бөлiмшелерiн, Қазақстан Республикасы Iшкiiсминiнің оқу орындары мен басқа да тұтынушыларын тауар-материалдық бағалы заттармен бiр орталықтан жабдықтау; төтенше жағдайлар кезеңiнде, бейбiтшiлiк уақытта және ерекше кезеңде белгiленген материалдық қорларды сақтау жөнiндегi өздеріне жүктелген мiндеттердi орындау үшiн Қазақстан Республикасы Ішкiiсминiнің әскери және арнайы жабдықтау базаларын ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   052       Қазақстан
              Республикасы
              Ішкi iстер
              министрлiгiнiң
              iшкi iстер
              органдарын
              және iшкi
              әскерлерiн
              материалдық-
              техникалық
              ресурстармен,
              әскери
              техникамен
              және арнайы
              құралдармен
              қамтамасыз
              ету.
         030  Әскери және   Қазақстан Республикасы  Ай сайын  Қазақстан
              арнайы мүлiк  Iшкіісминiнiң әскери              Республикасы
              базасы.       және арнайы жабдықтау             Ішкіісминінің
                            базаларын 52 бiрлiктен            "Южная"
                            тұратын штаттық сан               әскери және
                            шегiнде ұстау.                    арнайы
                            Әскери және арнайы                жабдықтау
                            жабдықтау базаларының             базасы.
                            қызметiн жанар-жағар              Қазақстан
                            май материалдарымен               Республикасы
                            және басқа да тауар-              Ішкіісминінің
                            материалдық бағалы                "Северная"
                            заттармен қамтамасыз              әскери және
                            ету.                              арнайы
                            Қоймаларды, сақтау                жабдықтау
                            орындарын, ғимараттарды           базасы.
                            және құрылыстарды
                            ағымдағы жөндеуден
                            өткiзу.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: iшкi iстер органдарының алдына қойылған мiндеттердi жүзеге асыру үшiн Қазақстан Республикасының Ішкiiсминінің бөлiмшелерiн заттай мүлiктермен, қару-жарақпен, әскери техникамен, тауар-материалдық бағалы заттармен бiр орталықтан жабдықтау.

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң           
2002 жылғы 11 ақпандағы     
N 202 қаулысына        
19 қосымша       

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Қызметтiк-iздестiру иттерiн қолдану
арқылы iшкi iстер органдарының есiрткi бизнесiне
қарсы күрес жөнiндегi қызметiн қамтамасыз ету" деген 056
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 21 301 мың теңге (жиырма бiр миллион үш жүз бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Мемлекеттiк бюджеттің есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiнің бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Қазақстан Республикасында нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрестің 1999-2001 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 20 желтоқсандағы N 1938 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрестің 1999-2001 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: есiрткiлердiң заңсыз айналымына қарсы күрес саласында Қазақстан Республикасының Ішкi iстер министрлiгi жүктеген мiндеттердi қызметтік-iздестiру иттерін қолдану арқылы барынша тиiмдi орындау үшін Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: кинологиялық қызмет жөнiндегi теориялық және практикалық сабақтарды және есiрткi құралдарын, жарылғыш заттар мен қару iздеуге арналған қызметтiк иттердi баулу жөнiндегi практикалық сабақтарды өткiзу бойынша өздерiне жүктелген міндеттердi орындауда иттердi баулудың алдыңғы қатарлы әдiстерiн енгiзу үшiн Қазақстан Республикасы Ішкiiсминiнің Кинологиялық орталығын ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   056       Қызметтiк-
              iздестiру
              иттерiн
              қолдану
              арқылы
              есiрткi
              бизнесiне
              қарсы күрес
              жөнiндегi
              iшкi iстер
              органдарының
              қызметiн
              қамтамасыз
              ету.
         030  Кинологиялық  Қазақстан Республикасы  Ай сайын  Қазақстан
              оқу-жаттығу   Ішкiiсминiнiң                     Республикасы
              орталығы.     Кинологиялық орталығын            Ішкіісминінің
                            75 бiрліктен тұратын              Кинологиялық
                            штаттық сан шегiнде               орталығы
                            ұстау.
                            Кинологиялық орталықтың
                            қызметiн азық-түлiкпен,
                            дәрi-дәрмектермен,
                            қызметтiк иттерге
                            арналған құрал-жабдық.
                            тармен, нысанды және
                            арнайы киiм-кешектермен
                            жанар-жағар май
                            материалдарымен, тауар-
                            материалдық бағалы
                            заттармен қамтамасыз
                            ету, 30 бiрлiктен тұратын
                            қызметтiк иттердi, 2
                            бiрлiктен тұратын
                            автокөлiктi, 1 бiрлiктен
                            тұратын факсті, 1 бірліктен
                            тұратын ксероксті сатып
                            алу.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: 80 кинолог мамандардың жоспарлы даярлаудан және біліктілігін арттырудан және 80 қызметтік иттердің есірткі құралдарын іздеуге баулудан өтуі.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң        
2002 жылғы 11 ақпандағы   
N 202 қаулысына      
20 қосымша     

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Жедел қимыл көрсету қызметi" деген
061 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 74 957 мың теңге (жетпiс төрт миллион тоғыз жүз елу жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiнiң бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 4 қаңтардағы N 10-1 қаулысы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 22 шiлдедегi N 1032-61 қаулысы; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының шектi штаттық санын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1998 жылғы 8 қазандағы N 1018-74 қаулысы; "Мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң Қазақстан Республикасы шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы тәртіптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; "Мемлекеттiк органдардың қызметкерлерiн шетелдерге iссапарға жiберудi ретке келтiру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 19 наурыздағы N 274 қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Тұрғын үйдi ұстау және коммуналдық қызмет көрсетулер үшiн ақшалай өтемақы алуға құқығы бар Қазақстан Республикасының әскери қызметшiлерi, iшкi iстер органдарының қызметкерлері лауазымдарының тiзбесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 7 сәуiрдегi N 483 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдарын, iшкi әскерлерiнiң бөлiмдерi мен бөлiмшелерiн материалдық-техникалық қамтамасыз етудің нормалары және тәртiбi туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Азаматтардың конституциялық құқықтарын, олардың өмiрiне, денсаулығына және меншiгiне қылмыстық қол сұғудан қорғауды қамтамасыз ету жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң "Сұңқар" арнайы мақсаттағы бөлiмшесiне жүктелген мiндеттердің барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн оның қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Мемлекеттiк, қорғаныс-шаруашылық, экологиялық қаупi бар маңызды объектiлерге (АЭС, ГРЭС, химиялық және қорғаныс өндiрiстiк кәсiпорындары және т.с.с.) енген қылмыскерлердi залалсыздандыру жөнiндегi арнайы операцияларды жүргiзу; Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінің тергеу изоляторларында, уақытша ұстау изоляторында сотталған элементтер кепiлдiкке алған адамдарды босату; жаппай тәртiпсiздiктердi, сондай-ақ ұлтаралық қақтығыстарды басуға және олардың жолын кесуге қатысу; Қазақстан Республикасы аумағында немесе оның жекелеген аймақтарында жарияланған төтенше жағдай (зiлзала, техногендiк апаттар, эпидемиялар және т.б. зардаптарын жою) режимiн қамтамасыз ету және сақтау жөнiндегi iс-шараларға қатысу жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң "Сұңқар" арнайы мақсаттағы бөлiмшесiне жүктелген мiндеттердiң барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн оның қызметiн қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   061       Жедел қимыл
              көрсету
              қызметi

         030  "Сұңқар"     Қазақстан Республикасы   Ай сайын Қазақстан
              арнайы       Iшкi iстер министрлiгiнiң         Республикасы
              мақсаттағы   "Сұңқар" арнайы мақсаттағы        Ішкі істер
              бөлiмшесi    бөлiмшесiн штаттық сан            министрлігінің
                           шегiнде ұстау.                    "Сұңқар"
                           "Сұңқар" арнайы мақсаттағы        арнайы
                           бөлiмшесiнiң қызметiн             мақсаттағы
                           дәрi-дәрмектермен, заттай         бөлімшесі
                           мүлiктермен, жанар-жағар.
                           май материалдарымен,
                           басқа да тауар-материалдық
                           бағалы заттармен
                           қамтамасыз ету.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: террористiк актiлердi басу және жолын кесу кепiлге алынғандарды босату және ұйымдасқан қылмыстық топтарды, қарулы қылмыскерлердi жою.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 ақпандағы    
N 202 қаулысына       
21 қосымша      

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Тергеу изоляторларында ЖҚТБ
эпидемиясына қарсы әрекет жасау" деген 062
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 500 мың теңге (бес жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы; "Қазақстан Республикасында ЖҚТБ эпидемиясына қарсы әрекет жасау жөнiндегi 2001-2005 жылдарға арналған бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 14 қыркүйектегi N 1207 P011207 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында АИТВ инфекциясының таралуының алдын алу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тиiмдi алдын алу шараларын, бiрiншi кезекте АИТВ жұқтыру қаупi бар адамдар арасында жүзеге асыру. АИТВ инфекциясының алдын алу мәселелерi жөнiнде тергеу қамауындағы адамдарды бiрiншi кезекте ақпаратпен қамтамасыз ету. Салауатты өмiр салты мәселелерi бойынша бiлiм беру бағдарламаларының нәтижелiлiгiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   062      Тергеу          Тергеу изоляторларының  Ақпаннан Қазақстан
             изоляторларында жеке құрамына,           бастап  Республика.
             ЖҚТБ            қылмыстың жасалуына     ай сайын сының Ішкі.
             эпидемиясына    сезiктiлер мен                   ісмині,
             қарсы әрекет    айыпталушыларға АИТВ-            Қазақстан
             жасау           ЖҚТБ-ға қарсы күресу,            Республикасы
                             АИТВ-ны қаупi жоғары             Ішкіісминінің
                             және ЖҚТБ-ға шалдық.             тергеу
                             қандардың құқықтары              изоляторлары
                             мен бостандықтарын
                             қорғау принциптерiн
                             оқып-үйрену бағдарла.
                             масының енгізiлуiн
                             қамтамасыз ету.
                             1550 бiрлiк анкеталарды,
                             200 бiрлiк 1 атаулы
                             плакаттарды, 4000
                             бiрлiк 1 атаулы
                             буклеттердi, 3500
                             бiрлiк гигиеналық
                             мақсаттағы медициналық
                             бұйымдарды, 714 бiрлiк
                             брошюраларды, 5 бiрлiк
                             "Теңбетең" бағдарламасын
                             үйретуге арналған
                             тренингтердi сатып алу.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: тергеу изоляторларында АИТВ/ЖҚТБ-ның таралуына қарсы әрекет жасау.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң        
2002 жылғы 11 ақпандағы   
N 202 қаулысына      
22 қосымша     

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Ішкі істер органдарын жабдықтармен,
арнайы мақсаттағы құралдармен және көлікпен жарақтау"
деген 202 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 191 589 мың теңге (бір жүз тоқсан бір миллион бес жүз сексен тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; "Мемлекеттік сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегі N 163 Заңы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ішкі істер органдарының алдында тұрған міндеттерді орындау үшін Қазақстан Республикасы Ішкіісминінің бөлімшелерін материалдық-техникалық құралдармен жарақтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ішкі істер органдарының материалдық-техникалық базасын нығайту және оларды жабдықтармен, арнайы мақсаттағы құралдармен және көлікпен жарақтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   202       Ішкі істер    8 атаулы қарулану       Шілдеден  Қазақстан
              органдарын    құралдарын, 9 атаулы     бастап   Республика.
              жабдықтармен, оқ-дәрілерді, 11 атаулы ай сайын  сының Ішкі.
              арнайы        жеке бронды қорғану               ісмині
              мақсаттағы    және белсенді қорғаныс
              құралдармен   құралдарын, 2 атаулы
              және көлікпен әскери-химиялық мүлікті,
              жарақтау      1 комплект бақылау жүйесі
                            жабдықтарын, 1 комплект
                            күзет-өрт белгілерін,
                            20 атаулы байланыс
                            құралдары жабдықтарын,
                            3 атаулы криминалистикалық
                            техниканы және 10 атаулы
                            арнайы техниканы, 7 атаулы
                            жиһаздары, 14 атаулы
                            ұйымдастыру техникасын, 4
                            атаулы тұрмыстық техниканы
                            және 7 атаулы көлікті
                            сатып алу. Күзет-өрт
                            белгілері жабдықтарын
                            монтаждау.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарын жабдықтармен, арнайы мақсаттағы құралдармен және көлікпен жарақтау.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 ақпандағы    
N 202 қаулысына       
23 қосымша      

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Тергеу изоляторларын күзеттің
инженерлік-техникалық құралдарымен жарақтау"
деген 203 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 25 000 мың теңге (жиырма бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы түзеу мекемелерінің материалдық-техникалық базасын жақсартудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 22 қаңтардағы N 92 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қылмыстық-атқару заңнамасының ережелерін одан әрі іске асыру үшін жағдай жасау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ішкіісмині тергеу изоляторларының материалдық-техникалық базасын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Ішкіісмині тергеу изоляторларының материалдық-техникалық базасын нығайту, сондай-ақ тергеу қамауындағы адамдардың жүріс-тұрысы мен тергеу изоляторлары қызметкерлерінің қауіпсіздігіне бақылау жасау үшін оларды қазіргі уақыттағы инженерлік-техникалық құралдармен жарақтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   203       Тергеу        3 бірліктен түратын    2002 жылғы  Қазақстан
              изоляторларын "Фокус-СМ" (адаптері     ІІ-ІІІ    Республикасы
              күзеттің      бар) қабылдау-бақылау   тоқсан     Ішкіісминінің
              инженерлік-   құрылғысы мен басқару              тергеу
              техникалық    жүйесiн; периметрлер               изоляторлары
              құралдармен   үшiн баса-көктеп кiрудi
              жарақтау      анықтау құралдарын:
                            7 бiрлiктен тұратын
                            "Радиан-14" сыйымды
                            анықтау құралын, 7 бiр.
                            лiктен тұратын "Газон"
                            радиотолқынды құрылғысын,
                            5 бiрлiктен тұратын
                            "Дельфин-МП" дірілдеткіш
                            кабельдiк анықтау құралын,
                            30 жинақтан тұратын
                            "Спираль-ИИ" (Егоза) пас.
                            сивтi қоршауын, 4 тонна КО-1,
                            2 мырышты сым, 4 жинақтан
                            тұратын көрiнбейтiн кедергiнi;
                            телевизиялық бақылау жүйелерiн:
                            20 бiрлiктен тұратын MBK-16
                            сыртқы бейнекамераларды, 41
                            бiрлiктен тұратын KPC-500 iшкi
                            бейнекамераларды, 10 бiрлiктен
                            тұратын BWM-900 мониторларын,
                            20 бiрлiктен тұратын CHEB
                            бейнекамералары үшiн термоқор.
                            ғау қаптамасын, 6 бiрлiктен
                            тұратын BQ-525A бейнебелгілердi
                            өңдеу құрылғысын, 4 бiрлiктен
                            тұратын мультиплексорларды,
                            39 бiрлiктен тұратын квадра.
                            торларды, 3 бiрлiктен тұратын
                            JTR 9600Р арнайы бейнемагнито.
                            фондарды, 6 бiрлiктен тұратын
                            G-1500 жақтаулық металл детек.
                            торларын; 10 бiрлiктен тұратын
                            Унискан 7215 тексеру металл
                            детекторларын; кiрудi бақылау
                            жүйелерiн: 4 бiрлiктен тұратын
                            Модель 4015 CDP-S4 автономды
                            проксимити жүйесiн; күзет-өрт
                            дабыл қаққыштарын: 400 бiрлiктен
                            тұратын датчиктердi (түтiндiк,
                            жылу, газ); 200 бiрлiктен
                            тұратын МL-194 элекромагниттi
                            құлыптарды; қоректендiру
                            көздерiн: 16 бiрлiктен тұратын
                            ББП-20 үздiксiз қоректендiру
                            көзiн, 20 бiрлiктен тұратын
                            FLAMM-7 аккумуляторын, 4 бiрлiк
                            "Хонда" бензин генераторын
                            сатып алу ---------------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.09.05. N 202a қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: қылмыс жасауда сезіктілер арасындағы қылмыстар санын азайту, оларды қамауда ұстау орындарында тұрақты және болжанатын жағдайды қалыптастыру.

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң           
2002 жылғы 11 ақпандағы     
N 202 қаулысына        
24 қосымша       

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Iшкi әскерлердің жедел мақсаттағы батальонын
материалдық-техникалық жарақтау"
деген 204 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 283 193 мың теңге (екi жүз сексен үш миллион жүз тоқсан үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 22 желтоқсандағы N 2708 Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы N 163 Заңы ; "Жедел мақсаттағы батальоны мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 9 қазандағы N 1305 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республиканың оңтүстiк аумағында қоғамдық тәртiптi сақтауды күшейту үшiн Талдықорған қаласына орналасатын жедел мақсаттағы батальонды құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: Талдықорған қаласында орналасқан қайта құрылған жедел мақсаттағы батальонды материалдық-техникалық қамтамасыз ету; жедел мақсаттағы батальонның жауынгерлiк дайындығы мен ұрысқа қатысу қабiлетін арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   204       Iшкi          9 атаулы медициналық    Ақпаннан  Қазақстан
              әскерлердiң   аспаптар мен техниканы;  бастап   Республикасы
              жедел         13 атаулы азық-түлiк    ай сайын  Ішкіісминінің
              мақсаттағы    қызметi мүлiктерiн;      2002 ж.  Ішкі әскерлер
              батальонын    11 атаулы арнайы       І-тоқсаны  комитеті
              материалдық-  автотехниканы; 16        2002 ж. 
              техникалық    атаулы байланыс        ІІ тоқсаны
              жарақтау      құралдарын; әскери       2002 ж.
                            қызметшiлер үшін        1-жарты
                            тұрғын үйлердi; жиhаз   жылдығы
                            бен казармалық
                            инвентарьды; мерзiмдi
                            қызметтегi әскери
                            қызметшiлерiнiң
                            тұрмыстық қажеттiлiктерi
                            үшiн тауар-материалдық
                            бағалы заттарды сатып
                            алу. Батальонның
                            казармалық, қоймалық,
                            штабтық үй-жайларын
                            күрделi жөндеу.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: республиканың оңтүстiк аумағында қоғамдық тәртiптi сақтауды күшейту қоғамдық қауiпсiздiктi және төтенше жағдайдың құқықтық режимiн қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 ақпандағы   
N 202 қаулысына      
25 қосымша     

      ЕСКЕРТУ. 25-Қосымша өзгерді- ҚР Үкіметінің 2002.12.21. N 202б қаулысымен.

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Жол полициясы ұйымының
өндiрiстiк базасын құру" деген 205
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 153 100 мың теңге (бiр жүз елу үш миллион бiр жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы; "Жол қозғалысы қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 15 шiлдедегi N 29-1 Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 163 Заңы ; "Қазақстан Республикасының Ішкi iстер министрлiгi Жол полициясы комитетiнің мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 8 маусымдағы N 777 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жол қозғалысы қауіпсіздігінің ахуалын есепке алудың мемлекеттік жүйесін жүргізу, жүргiзушiлер мен көлiк құралдарының есебiн жүргiзу жөнiндегi мемлекеттiк функциялардың орындалуын қамтамасыз ету мақсатында iшкi iстер органдарының бiрыңғай ақпараттық жүйесiн құру. <*>
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: жол қозғалысы қауiпсiздiгi ахуалының көрсеткiштерiн есепке алудың мемлекеттiк жүйесiн автоматтандыру; жол қозғалысы қауiпсiздiгiнiң ахуалын есепке алудың, жүргiзушiлер мен автокөлiк құралдарының есебiн жүргiзудiң автоматтандырылған ақпараттық-iздеу жүйелерiн әзiрлеу. <*>
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
   !    !    !             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   205       Жол полициясы 250 бiрлiктен тұратын   Шiлдеден  Қазақстан
              ұйымының      ДЭЕМ кешендерiн;         бастап   Республикасы
              өндiрiстiк    250 бiрлiктен тұратын   ай сайын  Iшкіісминiнiң
              базасын құру  лазерлік принтерлер;
                            50 бiрлiктен тұратын
                            модемдер; 60 бiрлiктен
                            тұратын сканерлер; 21
                            бiрлiктен тұратын
                            жергiлiктi серверлер;
                            1 бiрлiктен тұратын
                            орталық сервер; 25
                            атаудан тұратын байланыс
                            және телекоммуникация
                            құралдарын; 100 бiрлiктен
                            тұратын ақпаратты қорғау
                            құрылғыларын сатып алу                           ---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының бiрыңғай ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесін құру мақсатында iшкі iстер органдарының практикалық қызметiне жаңа ақпараттық технологияларды одан әрi енгiзу, оларды техникалық жарақтандыру.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 ақпандағы    
N 202 қаулысына       
26 қосымша      

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Iшкi әскерлер құрамаларының және
бөлiмдерiнің ғимараттары мен құрылыстарын күрделi жөндеу
деген 302 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 107 156 мың теңге (бiр жүз жетi миллион бiр жүз елу алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы iшкi iстер министрлiгiнің iшкi әскерлерi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 22 желтоқсандағы N 2708 Заңы , "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы N 163 Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi iшкi әскерлерiнің тыныс-тiршiлiгi үшiн тиiстi жағдайлар жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерi құрамаларының және бөлiмдерiнiң ғимараттары мен құрылыстарын күрделi жөндеуден өткiзудi қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   302       Ішкi әскерлер  3660 ә/б казармасының  2002 жыл.  Қазақстан
              құрамаларының  ғимаратын күрделі      ғы II-III  Республикасы
              және бөлiмде.  жөндеу,төбесін күрделі тоқсан     Ішкі ісмині-
              рiнiң ғимарат. жөндеу,6637 ә/б-нің               нің Ішкі
              тары мен       штаб ғимаратын,                   әскерлер
              құрылыстарын   ғимараттары мен                   комитеті
              күрделi        құрылыстарының шиферлi
              жөндеу         төбесін күрделі
                             жөндеу 6654 ә/б-нiң               Қазақстан
                             қазандықтары мен                  Республика.
                             қазандық жабдықтарын,             сының Ішкі.
                             шекаралық станциясын              ісмині ішкі
                             күрделi жөндеу, 6679              әскерлерінің
                             5517, 6655, 6656,                 құрамалары
                             3502 ә/б әскери                   мен бөлім.
                             қалашықтарының ғимарат.           дері.
                             тары мен құрылыстарын
                             күрделi жөндеу, 5510,
                             6697, 6505, 5513, 5512,
                             5511, 3477, 6506, 5449,
                             6638 ә/б-нiң казарма.
                             лық тұрғын-үй қорын,
                             су құбырларын күрделi
                             жөндеу, 5571, 5518,
                             5572, 7552, 6800, 5516,
                             6636, 3514 ә/б
                             ғимараттарының төбе.
                             лерiн күрделі жөндеу
                             бойынша көрсетiлген
                             қызметтерге ақы төлеу
___________________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің iшкi әскерлерi мен бөлiмдерiнiң ғимараттары мен құрылыстарын күрделi жөндеуден өткiзу.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 ақпандағы    
N 202 қаулысына       
27 қосымша      

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Тергеу изоляторларының құрылысы,
оларды қайта құру және күрделi жөндеуден өткiзу" деген
304 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 640 000 мың теңге (алты жүз қырық миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қылмыстың жасалуына сезiктiлер мен айыпталушыларды күзетте ұстаудың тәртiбi мен шарттары туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 30 наурыздағы N 353-1 Заңы ; "Қазақстан Республикасы түзеу мекемелерiнің материалдық-техникалық базасын жақсартудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 22 қаңтардағы N 92 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қылмыстың жасалуына сезiктiлер мен айыпталушыларды күзетте ұстаудың заңнамада белгiленген шарттарын қамтамасыз етуге қажеттi материалдық-техникалық базаны құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тергеу изоляторларының құрылысы, технологиялық, ас үй, монша-кiр жуу жабдықтарын монтаждау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   304       Тергеу изоля.  Тергеу изоляторлары:   Ақпаннан  Облыстардағы,
              торларының     Алматы қаласында 1500  бастап    Алматы
              құрылысы,      орындық ТИ, Шымкент    ай сайын  қаласының
              оларды қайта   қаласында 1000                   IIББ-IIБ,
              құру және      орындық ТИ, Павлодар             Қазақстан
              күрделi жөн.   қаласында 600 орындық            Республикасы
              деуден         ТИ, Ақтау қаласында              Ішкіісминінің
              өткiзу         510 орындық ТИ,                  тергеу
                             Қарағанды қаласында              изоляторлары
                             336 орындық ТИ
                             құрылысын жалғастыру.
__________________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: қылмыстың жасалуына сезіктілер мен айыпталушыларды күзетте ұстаудың заңнамада белгіленген тәртібі мен шарттарын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң        
2002 жылғы 11 ақпандағы   
N 202 қаулысына      
28 қосымша     

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Iшкi iстер органдарының
ақпараттық жүйелерiнде жұмыс iстеу" деген 501
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 663 мың теңге (алты жүз алпыс үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы қылмысқа қарсы күрестің 2000-2002 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 31 қазандағы N 1641 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi iстер органдарының қызметiн ақпараттық қамтамасыз етудің кешендi және толыққанды жүйесiн құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: iшкi iстер органдарының бөлiмшелерiнде автоматтандырылған жұмыс орындарын құру үшiн бағдарламалық өнiмдi сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   501        Iшкi iстер    Орташа есеппен 5      2002 жылғы  Қазақстан
               органдарының  бағдарламалық қамта.  II-III      Республика.
               ақпараттық    масыз етулерді әзір.  тоқсан      сының
               жүйелерiнде   леу, енгізу және                  Ішкіісмині
               жұмыс iстеу   олармен жұмыс істеу
                             жөнiндегi қызметтерге
                             (жұмыстарға) ақы
                             төлеу
___________________________________________________________________________
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: ішкі істер органдарының біртұтас ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесін құру.

Қазақстан Республикасы       
Үкiметiнiң            
2002 жылғы 11 ақпандағы      
N 202 қаулысына         
29 қосымша        

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Iшкi iстер органдарының ақпараттық
жүйелерiн құру" деген 601 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 103 254 мың теңге (бiр жүз үш миллион екi жүз елу төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы; "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шiлдедегi N 163 Заңы ; "Қазақстан Республикасындағы қылмысқа қарсы күрестің 2000-2002 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 31 қазандағы N 1641 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қылмысқа қарсы күрестің тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдарын қажеттi қазiргi уақыттағы техникалық құралдармен кешендi түрде жарақтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: iшкi iстер органдарын техникалық жарақтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   601      Iшкi істер     Жабдықтарды: 15 бірлік сәуірден   Қазақстан
              органдарының   серверлерді, 100 бір.  бастап     Республика.
              ақпараттық     лік ДЭЕМ-ді, 100 бір.  ай сайын   сының
              жүйелерiн      лік принтерлерді, 200             Ішкіісмині
              құру           бiрлiк модемдердi, 20
                             бiрлiк сканерлердi,
                             100 бiрлiк желiлiк
                             концентраттарды, 100
                             бiрлiк мониторларды,
                             100 бiрлiк үздіксіз
                             тоқ көзiн беру блок.
                             тарын және желiлiк
                             жабдықтарды сатып алу
___________________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: iшкi iстер органдарының бiртұтас ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесiн құру үшiн Қазақстан Республикасы Ішкiiсминiнің бөлiмшелерiн жарақтау.

Қазақстан Республикасы        
Үкiметiнiң             
2002 жылғы 11 ақпандағы       
N 202 қаулысына          
30 қосымша         

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Кәсiби орта бiлiмi бар мамандарды даярлау"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 267 410 мың теңге (екi жүз алпыс жетi миллион төрт жүз он мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы; "Бiлiм беру туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы N 389-II Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Мемлекеттiк бюджеттің есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерінің бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің оқу орындарын қайта құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 19 мамырдағы N 721 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1996 жылғы 18 қыркүйектегi N 1136-51 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлiгiнiң оқу орындары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1998 жылғы 20 сәуiрдегi N 348 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1997 жылғы 14 қаңтардағы N 59-3 қаулысы; "Мемлекеттiк бюджеттің қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерінiң Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулерді тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi iстер органдары үшiн мамандығы бойынша қажеттi теориялық бiлiмi мен тәжiрибелiк дағдысы бар, арнаулы орта бiлiмдi, бiлiктi мамандарды дайындау жөнiнде Қазақстан Республикасы Iшкіісминінің орта оқу орындарына жүктелген функциялардың орындалуына барынша тиiмдi қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Iшкiiсминiнің кадрларына қойылатын талаптарды ескере отырып, мамандар дайындығының сапасын ұдайы жетiлдiруде Қазақстан Республикасы Ішкiiсминiнiң орта оқу орындарына жүктелген функциялардың орындалуы үшiн оларды ұстау; дене шынықтыру дайындығы және курсанттардың денсаулығын нығайту жөнiндегi iс-шараларды жүзеге асыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   007       Кәсiби орта                                     Қазақстан
               бiлiмi бар                                      Республика.
               мамандарды                                      сының
               даярлау.                                        Ішкіісмині
          030  Ақтөбе заң    Ақтөбе заң колледжiн    Ай сайын  Ақтөбе заң
               колледжі      100 бiрлiктен тұратын             колледжі
                             штаттық сан шегiнде
                             ұстау. Колледждің
                             қызметiн азық-түлiк.
                             пен, дәрi-дәрмектермен,
                             заттай мүлiктермен,
                             жанар-жағар май
                             материалдарымен,
                             жұмсақ инвентарьмен,
                             тауар-материалдық
                             бағалы заттармен,
                             стипендиямен
                             қамтамасыз ету.
                             Колледждің кiтап.
                             ханалық қорын толық.
                             тыру. Күндiзгi
                             бөлiмде оқитындар
                             саны - 299 бiрлiк,
                             сырттай бөлімде - 221
                             бiрлiк.    

          033  Шымкент заң   Шымкент заң колледжiн   Ай сайын  Шымкент заң
               колледжі      244 бiрлiктен тұратын             колледжі
                             штаттық сан шегiнде
                             ұстау.
                             Колледждiң қызметiн
                             азық-түлiкпен,
                             дәрi-дәрмектермен,
                             заттай мүлiктермен,
                             жанар-жағар май
                             материалдарымен,
                             жұмсақ инвентарьмен,
                             тауар-материалдық
                             бағалы заттармен,
                             стипендиямен
                             қамтамасыз ету.
                             Күндiзгi бөлiмде
                             оқитындар саны -
                             350 бiрлiк, сырттай
                             бөлiмде - 329 бiрлiк.    

          034  Семей заң     Семей заң колледжiн     Ай сайын  Семей заң
               колледжі      160 бiрлiктен тұра.               колледжі
                             тын штаттық сан
                             шегiнде ұстау.
                             Колледждiң қызметiн
                             азық-түлікпен,
                             дәрi-дәрмектермен,
                             заттай мүлiктермен,
                             жанар-жағар май
                             материалдарымен,
                             жұмсақ инвентарь.
                             мен, тауар-материал.
                             дық бағалы заттармен,
                             стипендиямен
                             қамтамасыз ету.
                             Күндiзгi бөлiмде
                             оқитындар саны -
                             300 бiрлiк, сырттай
                             бөлiмде - 302 бiрлiк.    

          035  Алматы заң    Алматы заң коллед.      Ай сайын  Алматы заң
               колледжі      жiн 160 бiрлiктен                 колледжі
                             тұратын штаттық
                             сан шегiнде ұстау.
                             Колледждiң қызметiн
                             азық-түлiкпен,
                             дәрi-дәрмектермен,
                             заттай мүлiктермен,
                             жанар-жағар май
                             материалдарымен,
                             жұмсақ инвентарь.
                             мен, тауар-материал.
                             дық бағалы заттар.
                             мен, стипендиямен
                             қамтамасыз ету.
                             Колледждiң кiтапха.
                             налық қорын толық.
                             тыру. Күндiзгi
                             бөлiмде оқитындар
                             саны - 173 бiрлiк,
                             сырттай бөлiмде -
                             53 бiрлiк.
_________________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдарын арнаулы орта бiлім бар білiктi мамандармен жоспарлы түрде қамтамасыз ету: Ақтөбе заң колледжiнің күндiзгi бөлiмiнен 132 бiрлiк, сырттай бөлiмiнен 72 бiрлiк; Шымкент заң колледжiнің күндiзгi бөлiмiнен 192 бiрлiк, сырттай бөлiгiнен 90 бiрлiк; Семей заң колледжiнiң күндiзгi бөлiмiнен 159 бiрлiк, сырттай бөлiмiнен 80 бiрлiк; Алматы заң колледжiнiң күндiзгi бөлiмiнен 99 бiрлiк.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 11 ақпандағы    
N 202 қаулысына       
31 қосымша      

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау"
деген 009 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 876 850 мың теңге (сегiз жүз жетпiс алты миллион сегiз жүз елу мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; "Бiлiм беру туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы N 389-II Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Мемлекеттiк бюджеттің есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiнің бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлігi iшкi әскерлерiнің Жоғары әскери училищесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 18 наурыздағы N 349 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің Академиясы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 1 маусымдағы N 675 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң оқу орындары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 1998 жылғы 20 сәуiрдегi N 348 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттің қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсiздiк комитетінің Қарағанды Жоғары мектебiн Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгiне беру туралы" Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлiгiнiң 1999 жылғы 12 мамырдағы N 65 бұйрығы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi iстер органдары мен iшкi әскерлер үшiн кадрлар дайындау жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкіісминінің жоғары оқу орындарына жүктелген функциялардың орындалуына барынша тиiмдi қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету, терең гуманитарлық, заңгерлiк арнаулы бiлiмi бар кадрлардың қоғамдық тәртiптi сақтау, қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету және қылмысқа қарсы күрес жөнiндегi жұмыстарын жоғары кәсiби деңгейде ұйымдастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламалардың мiндеттерi: Ішкi iстер органдары қызметiнің өзектi проблемаларына фундаменталды және қолданбалы зерттеулердi жүргiзу және алынған нәтижелердi iшкi iстер органдарының оқу процесi мен тәжiрибесiне енгiзу мақсатында iшкi iстер органдары үшiн мамандар дайындау жөнiндегi Қазақстан Республикасы Ішкiiсминінің жоғары оқу орындарына жүктелген функцияларды орындау үшiн оларды ұстау; оқу, ғылыми, оқу-әдiстемелiк және анықтамалық-ақпараттық әдебиеттердi дайындау; оқу-тәрбие процесiне ұдайы және ауыспалы құрамның белсендi қатысуын ынталандыру жүйесiн әзірлеу және енгiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   009        Жоғары оқу-                          Ай сайын   Қазақстан
               орындарында                                     Республика.
               кадрларды                                       сының
               даярлау                                         Ішкіісмині
                                                               Қостанай
        032    Қостанай      Қостанай заң инсти.               заң институ.
               заң           тутының 300 бiрлiк.               ты
               институты     тен тұратын штаттық
                             сан шегiнде ұстау.
                             Институттың қызметiн
                             азық-түлiкпен, дәрi-
                             дәрмектермен, заттай
                             мүлiктермен, жұмсақ
                             инвентарьмен, жанар-
                             жағар май
                             материалдарымен,
                             тауар-материалдық
                             бағалы заттармен,
                             стипендиямен қамтама.
                             сыз ету.
                             Институттың кiтап.
                             ханалық қорын толық.
                             тыру. Күндiзгi
                             бөлімде оқитындар
                             саны - 723 бiрлiк,
                             сырттай бөлiмде -
                             1100 бiрлiк.

        033   Петропавловск  Ішкi әскерлердiң      Ай сайын   Петропавловск
              қаласындағы    Жоғары әскери                    қаласындағы
              ішкі әскер.    училищесiнiң 591                 ішкі әскер.
              лердің Жоғары  бiрлiктен тұратын                лердің Жоғары
              әскери         штаттық сан шегiнде              әскери
              училищесі      ұстау.                           училищесі
                             Училищенiң қызметiн
                             азық-түлiкпен, дәрi-
                             дәрмектермен, заттай
                             мүлiктермен, жанар-
                             жағар май материал.
                             дарымен, тауар-
                             материалдық бағалы
                             заттармен, стипендия.
                             мен қамтамасыз ету.
                             Материалдық-техни.
                             калық базаны нығайту.
                             Оқу орнының кiтапха.
                             налық қорын толықтыру.
                             Оқып жүрген курсант.
                             тар саны - 880 бiрлiк,
                             солдаттар саны - 144
                             бiрлiк.

       034   Қазақстан       Қазақстан Республи.    Ай сайын  Қазақстан
             Республикасы    касы Iшкi iстер                  Республикасы
             Ішкі істер      министрлiгiнiң                   Ішкі істер
             министрлігінің  Академиясын 678                  министрлігі.
             Академиясы      бiрлiктен тұратын                нің
                             штаттық сан шегiнде              Академиясы
                             ұстау.
                             Академияның қызметiн
                             азық-түлiкпен, дәрi-
                             дәрмектермен, заттай
                             мүлiктермен, жанар-
                             жағар май материал.
                             дарымен, тауар-мате.
                             риалдық бағалы зат.
                             тармен, стипендиямен
                             қамтамасыз ету.
                             Күндiзгі бөлiмде
                             оқитындар саны - 1408
                             бiрлік сырттай
                             бөлiмде - 1726 бiрлiк.

       035  Қазақстан        Қазақстан Республи.    Ай сайын  Қазақстан
            Республикасы     касы Iшкi iстер                  Республикасы
            Ішкі істер       министрлiгiнің                   Ішкі істер
            министрлігінің   Қарағанды заң                    министрлігі.
            Қарағанды заң    институтын 501                   нің
            институты        бiрлiктен тұратын                Қарағанды
                             штаттық сан шегiнде              заң институты
                             ұстау.
                             Институттың қызметiн
                             азық-түлiкпен,
                             дәрi-дәрмектермен,
                             заттай мүлiктермен,
                             жанар-жағар май
                             материалдарымен,
                             тауар-материалдық
                             бағалы заттармен,
                             стипендиямен қамта.
                             масыз ету. Күндiзгi
                             бөлiмде оқитындар
                             саны - 855 бiрлiк,
                             сырттай бөлiмде -
                             787 бiрлiк.
___________________________________________________________________________
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдарын және ішкі әскерлерiн жоғары бiлiктiлiктi мамандармен жоспарлы түрде қамтамасыз ету: Қазақстан Республикасының Ішкiiсмині Қостанай заң институтының күндiзгi бөлiмiнен 176 бiрлiк, сырттай бөлiмiнен 270 бiрлiк; Қазақстан Республикасы Iшкiiсминiнің iшкi әскерлерi Жоғары әскери училищесiнің күндiзгi бөлiмiнен 209 бiрлiк; Қазақстан Республикасы Iшкiiсминi Академиясының күндiзгi бөлiмiнен 402 бiрлiк, сырттай бөлiмiнен 421 бiрлiк; Қазақстан Республикасының Iшкiiсминi Қарағанды заң институтының күндiзгi бөлiмiнен 149 бiрлiк, сырттай бөлiмiнен 180 бiрлiк.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 11 ақпандағы   
N 202 қаулысына      
32 қосымша     

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Кадрлардың білiктілiгiн жоғарылату және
оларды қайта даярлау" деген 010 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 32 340 мың теңге (отыз екi миллион үш жүз қырық мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджеттің есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiнiң бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қызметке алғашқы рет қабылданатын адамдарды және Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қызметкерлерiн кәсiби даярлау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 16 мамырдағы N 847 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттің қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң Қазақстан Республикасы шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамындағы адамдарын, iшкi әскерлердiң, Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң әскери қызметшілерiн, басқа санаттағы әскери қызметшiлердi азық-түлiкпен қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1992 жылғы 26 мамырдағы N 462 қаулысы; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi iстер органдарының жеке құрамын бастапқы даярлықтан өткiзу, қатардағы, кiшi және орта құрамның білiктілiгiн жоғарылату және оларды қайта даярлау, бөлiмшелер iшкi iстер органдарына қатардағы, кiшi және орта басшы құрам лауазымдарында қызмет өткеруге ұсынған әскери емес азаматтарды бастапқы дайындықтан өткiзу жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Кәсiби дайындау училищесiне жүктелген мiндеттердiң барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн оның қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлiгiнiң Кәсiби дайындау училищесiне жүктелген мiндеттердiң орындалуы үшiн оны ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   010      Кадрлардың
              бiлiктiлігін
              жоғарылату
              және оларды
              қайта даярлау
          030 Кәсiби даярлау Қазақстан Респуб.
              училищесі      ликасы Iшкi iстер
                             министрлiгiнiң
                             Кәсiби даярлау учи.
                             лищесiн 94 бiрлiктен
                             тұратын штаттық сан
                             шегiнде ұстау.
                             Училище қызметiн
                             азық-түлiкпен,
                             дәрi-дәрмектермен,
                             заттай мүлiктермен,
                             жанар-жағар май
                             материалдарымен
                             және басқа да тауар-
                             материалдық бағалы
                             заттармен қамтамасыз
                             ету.
                             2 бiрлiк түнде көру
                             приборларын, 2 бiр.
                             лiк кiшi калибрлi
                             винтовкаларды,
                             1 бірлiк металл
                             iздегiштi, 2 бiрлiк
                             дүрбіні,
                             практикалық оқу-
                             жаттығуларын өткiзу
                             үшін 2500 дана 9 мм.
                             "Макаров" патрон.
                             дарын сатып алу.
                             Барлық оқитындар
                             саны (бiрлiк) - 1150,
                             оның ішінде тыңдау.
                             шылар санаты бойынша:
                             бастапқы дайындықта -
                             541 бiліктiлiгiн
                             жоғарылатуда - 535,
                             қайта даярлауда - 74.
___________________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Ішкi iстер министрлiгi Кәсiби даярлау училищесiнің жоспарлы: 500 бiрлiктi құрайтын бастапқы дайындық курсанттарын; 500 бiрлiктi құрайтын бiлiктiлiгiн жоғарылату тыңдаушыларын; 300 бiрлiктi құрайтын кадрларды қайта даярлау тыңдаушыларын оқытудағы негiзгi мiндеттердi сапалы әрi уақытында орындауы.

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң           
2002 жылғы 11 ақпандағы     
N 202 қаулысына        
33 қосымша       

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
------------------------------------------------
бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсі

2002 жылға арналған "Әскери қызметшiлердi, құқық қорғау
органдарының қызметкерлерiн және олардың отбасы мүшелерiн
емдеу" деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 116 263 мың теңге (бiр жүз он алты миллион екi жүз алпыс үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы ішкi iстер органдары туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2707 Заң күшi бар Жарлығы ; "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық амандығы туралы" Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 8 шiлдедегi N 110-ХII Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының органдары қызметкерлерiнiң бiрыңғай еңбекақы жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамдағы адамдарының қызмет өткеруi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 27 желтоқсандағы N 1644 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1433 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттiң қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң Қазақстан Республикасы шегiндегi қызметтiк iссапарлары туралы тәртiптi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 28 желтоқсандағы N 1474-53 қаулысы; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдардың электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының қатардағы және басшы құрамындағы адамдарын, iшкi әскерлердiң, Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң әскери қызметшiлерiн, басқа санаттағы қызметшiлердi азық-түлiкпен қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1992 жылғы 26 мамырдағы N 462 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi iстер органдарының және ішкі әскерлердiң қызметкерлерi мен қызметшiлерiне, зейнеткерлерге және олардың отбасы мүшелерiне кешендi бiлiктi, мамандандырылған, кеңестiк-диагностикалық, профилактикалық және стационарлық көмек көрсету жөнiндегi Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлiгiнің Емханалы орталық госпиталiне жүктелген мiндеттердiң барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: аурулардың барлық түрлерiн, мүгедектiктi және өлiмдi кемiтуге бағытталған профилактикалық iс-шаралардың кешенiн ұйымдастыру және жүргiзу жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгінің Емханалы орталық госпиталiнiң аппаратына жүктелген мiндеттердiң орындалуы үшiн оны қамтамасыз ету; қазiргi заманғы емдеу-диагностикалық жабдықтарымен жарақтандыру, профилактика, диагностика және емдеу жұмысының озық түрлерi мен тәсiлдерiн зерттеу және енгiзу; салауатты өмiр салтын насихаттау жөнiндегi iс-шараларды ұйымдастыру және жүргiзу; дәрiгерлердiң және орта буындағы медициналық қызметкерлердiң біліктілігiн жоғарылату; құқық қорғау органдарын қолайлы жасақтау мақсатында жүзеге асырылатын ұйымдастырушылық және iс жүзiндегi шараларды жүргiзу; ведомстволық медициналық және әскери-медициналық мекемелердегi емдеу-диагностикалық жұмыстардың ұйымдастырылуын, жүргiзiлуiн және олардың нәтижелерiн әскери-дәрiгерлiк сараптау материалдарын бақылауды жүзеге асыру; Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлiгiнiң бөлiмшелерiнде iс жүзiндегi санитарлық заңнаманың, санитарлық ережелер мен нормалардың, гигиеналық нормативтердiң сақталуын қамтамасыз ету; қоршаған ортаның ластануын болдырмауға және жоюға бағытталған санитарлық iндетке қарсы шараларды даярлау және жүзеге асыру; iшкi iстер органдарының және ішкi әскерлер қызметкерлерiнiң, олардың отбасы мүшелерiнiң, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң арнаулы мекемелерiнде ұсталатын арнайы контингенттiң денсаулығын нығайту үшiн жағдай жасау; iшкi iстер органдарының және iшкi әскерлердiң әскери қызметшiлерiне, қызметкерлерiне және зейнеткерлерiне, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерiне "Қазақстан" емдеу кешенi" РМҚК көрсететiн медициналық қызмет үшiн ай сайын ақша төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
--------------------------------------------------------------------------
N !Бағ.!Кіші!Бағдарлама.  !     Бағдарламаны     !Iске асыру!  Жауапты
   !дар.!бағ.!лардың (кіші !  (кіші бағдарламаны) !  мерзiм. !орындаушылар
   !лама!дар.!бағдарлама.  ! iске асыру жөніндегi !   дері   !
   !коды!лама!лардың) атауы!      iс-шаралар      !          !
   !    !коды!             !                      !          !
---------------------------------------------------------------------------
1 ! 2  !  3 !       4     !           5          !     6    !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   012      Әскери қызмет-
              шiлердi, құқық
              қорғау орган.
              дарының қыз.
              меткерлерiн
              және олардың
              отбасы мүше.
              лерiн емдеу

     030      Емханалы       Емханалы госпитальдi    Ай сайын  Емханалы
              госпиталь      241 бiрлiгi бар                   госпиталь
                             штаттық сан шегiнде
                             ұстау Емханалы гос.
                             питальдiң қызметiн
                             азық-түлiк өнiмде.
                             рiмен, дәрi-дәрмек.
                             термен, басқа да
                             медициналық мақсат.
                             тағы құралдармен,
                             төсек орынмен, арнайы
                             киiм-кешекпен, тауар-
                             материалдық бағалы
                             заттармен, жанар-
                             жағар май материалда.
                             рымен қамтамасыз ету.
                             Арнайы медициналық
                             жабдықтарды: 1 бiр.
                             лiктен тұратын "ИВЛ
                             Фаза-5" аппаратын, 2
                             бiрлiктен тұратын "УВЧ
                             80-02" аппаратын, 2
                             бiрлiктен тұратын
                             "Бинокулярлық микроскоп"
                             аппаратын, 1 бiрлiктен
                             тұратын биохимиялық
                             анализаторды, 2 бiрлiктен
                             тұратын "Небулайзер" ап.
                             паратын, 1 бiрлiктен
                             тұратын ЛУ-2 әмбебап
                             ларингоскопты сатып алу.    

          031  Әскери қыз.   Ішкі істер органда.     Ай сайын  Қазақстан
               метшiлерге,   рының және ішкі                   Республикасы
               құқық қорғау  әскерлердің қызмет.               Ішкі істер
               органдарының  керлеріне, әскери                 министрлігі.
               қызметкерле.  қызметшілеріне                    нің
               рiне, олардың және зейнеткерлеріне              "Қазақстан
               отбасы мүше.  олардың отбасы                    емдеу
               лерiне меди.  мүшелеріне көрсетіл.              кешені"
               циналық қыз.  ген қызметтер үшін                РМҚК
               мет көрсету   27589,5 күндік
                             төсек орынды сатып
                             алу.
___________________________________________________________________________
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.09.05. N 202a қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: iшкi iстер органдарының және iшкi әскерлердiң қызметкерлерiне, әскери қызметшiлерiне және зейнеткерлерiне, олардың отбасы мүшелерiне кешендi бiлiктi, мамандандырылған, кеңестiк-диагностикалық профилактикалық және стационарлық көмек көрсету жөнiндегi Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң Емханалы орталық госпиталiне жүктелген мiндеттердiң сапалы және уақытында орындалуы. Iшкi iстер органдарының және iшкi әскерлердiң қызметкерлерiн, әскери қызметшiлерiн және зейнеткерлерiн, олардың отбасы мүшелерiн емдеуге 27589,5 мөлшерiндегi күндiк-төсек орын ұсыну.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады