Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң республикалық бюджеттiк бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекiту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 12 ақпан N 208

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. 1-33-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң республикалық бюджеттiк бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттары бекiтiлсiн.
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.04.12. N 208a қаулысымен .
      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 12 ақпандағы    
N 208 қаулысына 1-қосымша   

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 001 "Әкімшілік шығындар"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 211 159 мың теңге (екі жүз он бір миллион жүз елу тоғыз мың теңге). <*>
      ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкiметiнiң 2002.12.18. N 208v қаулысымен.
      2. Бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңының 21-25 баптары; "Мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерінің біртұтас еңбекақы жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 29 сәуірдегі N 499 қаулысы ; "Штаттық сан лимитін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 39 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір Жарлықтарына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 29 тамыздағы N 939 Жарлығы "; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 39 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 13 шілдедегі N 775 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы. <*>
      ЕСКЕРТУ. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкiметiнiң 2002.12.18. N 208v қаулысымен.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген міндеттердің барынша нәтижелі орындалуына қол жеткізу үшін Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі, оның комитеттері мен аумақтық бөлімшелерінің қызметін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі, оның комитеттері мен аумақтық бөлімшелерінің аппараттарын қаржыландыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   !Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру !атқарушылар
с!коды   !дар. !ның) атауы       !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
--------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !    7
--------------------------------------------------------------------------
1  001           Әкімшілік шығын.                              Қазақстан
                 дар                                           Республикасы
           001   Орталық орган     Қазақстан Республи.   2002  Мәдениет,
                 аппараты          касы Мәдениет, ақ.    жыл   ақпарат
                                   парат және қоғамдық  бойына және
                                   келісім министрлігі.        қоғамдық
                                   нің орталық аппаратын       келісім ми.
                                   және оның комитеттерін      нистрлігі
                                   188 бірлікті штат са.
                                   нының бекітілген лимиті
                                   шегінде қаржыландыру <*>

           002   Аумақтық орган.   Қазақстан Республика. 2002  Қазақстан
                 дар аппараттары   касы Мәдениет, ақ.    жыл   Республикасы
                                   парат және қоғамдық   бойына Мәдениет,
                                   келісім министрлігі          ақпарат
                                   аумақтық аппаратын           және
                                   224 бірлікті штат            қоғамдық
                                   санының бекітілген           келісім
                                   лимиті шегінде қаржы.        министрлігі
                                   ландыру <*>

      ЕСКЕРТУ. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкiметiнiң 2002.12.18. N 208v қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындауынан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігіне жүктелген міндеттердің сапалы және уақтылы орындалуы.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2002 жылғы 12 ақпандағы       
N 208 қаулысына 2-қосымша      

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 015 "Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын және олардың арнайы пайдаланылуын қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 59 685 мың теңге (елу тоғыз миллион алты жүз сексен бес мың теңге).
      2. Бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы; "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Заңының 2, 8, 21-баптары; "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңының 15, 16-баптары; "Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 6 сәуірдегі N 270 қаулысы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 29 сәуірдегі N 499 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің Мұрағат және құжаттама басқару жөніндегі комитетінің мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 7 мамырдағы N 543 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат мұрағат қоры туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 7 қазандағы N 538 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында мұрағат iсiн дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 26 қаңтардағы N 146 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында мұрағат iсiн дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 11 маусымдағы N 797 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мұрағат құжаттарының, ҚР аумағында шығатын, сондай-ақ тапсырыс бойынша шет елде басылып шыққан, құпия емес басылымдардың бақылаушы даналары негiзiнде баспасөз басылымдарының мұрағат қорының сақталуын, оның жетпейтін басылымдармен толықтырылуын, Мемлекеттік библиография республикалық ғылыми орталығын, баспасөз статистикасы, орталықтандырылған каталог, баспасөз жарияланымдарының барлығын тiркеу және ғылыми өңдеу, (ISВN) халықаралық стандарт бойынша кiтаптарды және (ISSN) сериялық басылымдарды нөмiрлеу мiндеттерiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ғылыми-библиографиялық орталықты қамтамасыз ету; республикада барлық тiлдерде шыққан жарияланымдардың негiзгiлерiне библиографиялық өңдеудi жүзеге асыру; республика аумағында шыққан барлық баспасөз шығармаларын тiркеу, бақылау және ғылыми өңдеудi ұйымдастыру, Қазақстан Республикасындағы баспасөздiң дамуы жөнiнде статистикалық жинақ дайындау; елдiң баспасөз өнiмдерi туралы ақпаратпен жоғарыдағы құзырлы мекемелердi, республикалық ұйымдарды, кiтапханаларды, сондай-ақ жеке адамдарды қамтамасыз ету; республикада 1917 жылдан бергi кезеңде барлық тiлдерде жарық көрген жарияланымдарды жинақтайтын каталог пен карточкалар жүйесiн енгiзу; Қазақстан Республикасы туралы шет елдерде жарық көрген материалдарды жинауға арналған айырбас қорын құру; ТМД республикалары туралы Қазақстанда жарияланған мақалаларды табу мен тiркеуге библиографиялық сипаттама беру және жүйелендiру, библиографиялық сипаттамасы бар карточкаларды басқа кiтап палаталарына беру; баспалар мен басып шығарушы ұйымдарда Мемлекеттiк стандарттар және басқа нормативтi-кесiмдiк құжаттар талаптарының орындалуын қадағалау, басылымды рәсiмдеуде әдiстемелiк-кеңес көмектерiн көрсету; (ISВN) халықаралық стандарт бойынша кiтаптарды және (ISSN) сериялық басылымдарды нөмiрлеу қызметтерiн атқару; мұрағат қорын баспасөз басылымдарымен жыл сайын уақтылы толықтырып отыруды қамтамасыз ету және оны өңдеу мен дезинфекциялау; Қазақстан Республикасы ұлттық мұрағат қорының республикалық заңды тұлғалар қызметiнде алынып тасталған, Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының, оның iшiнде 1917 жылы құрылған, мұрағаттық iс, құжат жүргiзу, басқарушы, аудивизуальды және ғылыми-техникалық сала төңiрегiндегi құжаттарды ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдiстемелiк жұмыстарының құжаттарын жиынтықтау, қолдану мен сақтау, жасақтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
--------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
--------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1          015   Мұрағат қорын,                         2002    Қазақстан
                 баспасөз                               жыл     Республикасы
                 басылымдарының                         бойына  Мәдениет,
                 сақталуын                                       ақпарат
                 қамтамасыз ету                                   және
                 және оларды                                    қоғамдық
                 орынды пайдалану                               келісім ми.
                                                                 нистрлігі
           002   Мемлекеттік кітап  Мемлекеттік кітап
                 палатасы           палатасын 51 бірлікті
                                    штат санының лимиті
                                    шегінде қаржыландыру
           031   Орталық            Орталық мемлекеттік
                 мемлекеттік        мұрағатын 116 бірлікті
                 мұрағат            штат санының лимиті
                                    шегінде қаржыландыру
           032   Мұрағат ісін       "Қазақстан Республика.
                 дамыту шаралары    сында "2001-2005 жыл.
                                    дарға арналған мұрағат
                                    ісін дамытудың бағдарла.
                                    масын" жүзеге асыру
                                    жөнінде іс-шаралар өткізу.
________________________________________________________________________
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: мұрағаттық қор және баспасөз басылымдары қоры құжаттарының бүтіндігін, жиынтығын, сақталуын және пайдаланылуын қамтамасыз етуге қажетті жағдай жасау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы        
N 208 қаулысына 3-қосымша      

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 024 "Ақпараттың жалпыға тиесiлiгiн
қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 114122 мың теңге (жүз он төрт миллион жүз жиырма екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы, "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы, "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қазiргi және болашақ ұрпақтар мүддесi үшiн елiмiздiң құжаттамалық және жазба мұрасы әрi Қазақстандағы барлық халықтардың мәдени және ақпараттық әлеуетiн құрайтын маңызды бөлiктерiнiң бiрi болып табылатын кiтапхана қорын сақтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ақпараттарды сақтау және халыққа мыналар: Қазақстан Республикасының Ұлттық кiтапханасы, Жамбыл атындағы Мемлекеттiк республикалық жасөспiрiмдер кiтапханасы, С.Бегалин атындағы Мемлекеттiк республикалық балалар кiтапханасы, Республикалық зағиптар мен көру қабiлетi төмен азаматтарға арналған кiтапханасы арқылы ұсыну.
      6. Бюджеттiк бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7 --------------------------------------------------------------------------
1    024        Ақпараттың жалпыға                       2002   Қазақстан
                тиесілігін респуб.                        жыл   Республика.
                ликалық деңгейде                        бойына  сы Мәдени.
                қамтамасыз ету                                  ет, ақпа.
                                                                рат және

     030        Қазақстан Респуб.   Қазақстан Республи.         қоғамдық
                ликасының Ұлттық    касы Ұлттық кітапха.        келісім
                тық кітапханасы     насын 276 бірлікті          министр.
                                    штат санының лимиті         лігі
                                    шегінде қаржыландыру

     032        Жамбыл атындағы     Жамбыл атындағы Мем.
                Мемлекеттік респуб. лекеттік республика.
                ликалық жасөспірім. лық жасөспірімдер
                дер кітапханасы     кітапханасына 50 бір.
                                    лікті штат санының
                                    лимиті шегінде қаржы.
                                    ландыру    

     033        С.Бегалин атында.   С.Бегалин атындағы
                ғы мемлекеттік Рес. мемлекеттік Республи.
                публикалық балалар  ликалық балалар кітап.
                кітапханасы         ханасын 78 бірлікті
                                    штат санының лимиті
                                    шегінде қаржыландыру    

     034        Республикалық за.   Республикалық зағиптар
                ғиптар мен көру қа. мен көру қабілеті төмен
                білеті төмен азам.  азаматтарға арналған
                аттарға арналған    кітапханасын 36 бірлікті
                кітапхана           штат санының лимиті
                                    шегінде қаржыландыру
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: оқырмандардың сұраныстарын неғұрлым толық, көкейкесті, уақтылы, шынайы қанағаттандыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2002 жылғы 12 ақпандағы       
N 208 қаулысына 4-қосымша      

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 031 "Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу" республикалық бюджеттік бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 327 000 мың теңге (үш жүз жиырма жетi миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы; "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңы; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiң позитивтi беделiн нығайту, халықты Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Парламентiнiң және Үкiметiнiң қызметтерiмен таныстыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: елде жүргiзiлiп жатқан әлеуметтiк-экономикалық және саяси реформалар бағыттарын белсендi ақпаратты-насихаттық қолдауға; әлеуметтiк әрiптестiктi, қазақстандық патриотизмдi қалыптастыру қағидаларына сүйенген әлеуметтiк тыныштықты, ұлтаралық татулықты қолдауға; мемлекет басшысының "Елдегi ахуал және 2002 жылғы iшкi және сыртқы саясаттың негiзгi бағыттары туралы" Қазақстан халқына Жолдауын iске асыру жөнiндегi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң iс-қимылын, Денсаулық жылын өткiзу жөнiндегi iс-шараларды ақпаратты-насихаттық қолдауды қамтамасыз етуге; ұйымдасқан қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен, нашақорлық және наркобизнеспен күрестi қолдауға; шағын кәсiпкерлiктi дамытуды ақпаратты-насихаттық қамтамасыз етуге; елдегi және әлемдегi басты оқиғалар туралы шынайы, жедел ақпаратпен қамтамасыз етуге; жазылуды ұйымдастыру және газет-журналдарды бөлшектеп тарату жолымен халықты мерзiмдi баспасөзбен барынша қамтуға бағытталған жарияланымдарды дайындау мен тарату.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1    031        Газеттер мен жур. Келесі негізгі бағыт.  2002   Қазақстан
                налдар арқылы мем. тар бойынша А-2 фор.  жыл    Республикасы
                лекеттік ақпарат. матының 7020 жолағы    бойына  Мәдениет,
                тық саясатты жүр. көлемінде, жалпы тара.        ақпарат
                гізу              лымы 38964 мың дана,           және
                                  843,2 есептік баспа           қоғамдық
                                  табақ, жалпы таралымы         келісім
                                  551,6 мың дана болатын        министрлігі
                                  материалдарды дайын.
                                  дау және жариялау:
                                  - Заңдарды, Жарлықтарды,
                                  Президенттің жолдауларын,
                                  қаулыларды, өкімдерді және
                                  басқа да ресми құжаттарды
                                  жария ету;
                                  - басқару және жоғарғы
                                  мемлекеттік билік органдары
                                  қызметтерін жария ету;
                                  - Қазақстан Республикасы
                                  Президентiнiң, Парламентiнiң
                                  және Үкiметiнiң қызметтерi
                                  туралы талдау материалдарын
                                  орналастыру;
                                  - саяси және экономикалық
                                  реформаларды жүзеге асыру
                                  барысын жария ету;
                                  - Қазақстан Республикасының
                                  iшкi және сыртқы саясатын
                                  жария ету;
                                  - Қазақстанның 2030 жылға
                                  дейiнгi Стратегиялық дамуын
                                  жетi басым бағыты бойынша
                                  насихаттау және түсiндiру;
                                  - мемлекеттiк саясатты
                                  ақпаратты-насихаттық қолдау;
                                  - қазақстандықтарды интер.
                                  националды-патриоттық рухта
                                  тәрбиелейтiн материалдар
                                  жариялау;
                                  - мемлекеттiк жастар саясатын
                                  жария ету;
                                  балалар және жасөспiрiмдердiң
                                  мәдени-рухани тәрбиесi жөнiнде
                                  материалдар орналастыру;
                                  - "Қазақстан Республикасындағы
                                  тiлдер туралы" Заңның жүзеге
                                  асырылуы туралы материалдар
                                  орналастыру;
                                  - қылмысқа және сыбайлас жем.
                                  қорлыққа қарсы күрестi жария
                                  ету;
                                  - СПИД iндетi мен нашақорлық
                                  мәселелерi туралы материалдар
                                  орналастыру;
                                  - кәсiпкерлiктi, шағын және
                                  орта бизнестi ақпаратты-наси.
                                  хаттық қолдау;
                                  - Қазақстан қоғамының топта.
                                  суына, интернационалдық және
                                  патриоттық тәрбиеге бағыт.
                                  талған әдеби-көркем туынды.
                                  ларды орналастыру;
                                  - көшi-қон саясатын ақпарат.
                                  ты-насихаттық қолдау;
                                  - салауатты өмiр салтын ақпа.
                                  ратты-насихаттық қолдау;
                                  - бiлiм мен мәдениет саласындағы
                                  мемлекеттiк саясатты қолдау;
                                  - елдiң аграрлы-өнеркәсiптiк
                                  секторындағы реформаларды
                                  жария ету;
                                  - республикалық бұқаралық ақпарат
                                  құралдарында мемлекеттiк қызмет.
                                  керлердiң әкiмшiлiк бос лауазым
                                  орындарына орналасуға конкурстар
                                  туралы хабарламалар жариялау.
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: түрлi ақпараттармен халықтың қажеттiлiгін мейлiнше толық қанағаттандыру, халықтың ақпараттану деңгейiн, құқықтық және саяси мәдениетiн көтеру, қоғамдық топтасу мен iшкi саяси тұрақтылықты нығайту; баспа бұқаралық ақпарат құралдарында позитивтi материалдарды ұлғайту, әлемдiк қауымдастықта елдiң позитивтi беделiн қалыптастыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы        
N 208 қаулысына 5-қосымша       

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 032 "Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргiзу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3 197 348 мың теңге (үш миллиард жүз тоқсан жетi миллион үш жүз қырық сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы; "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңы , "Мемлекетаралық "Мир" телерадио компаниясының қызметiн кедергiсiз және тәуелсiз iске асырудың халықаралық-құқықтық кепiлдемелерi туралы қатысушы мемлекеттер арасындағы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 4 қыркүйектегi N 2452 Жарлығы ; "Телерадио хабарларын тарату мен мәлiметтер жеткiзудiң Ұлттық спутниктiк желiсi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 4 қазандағы N 1234 қаулысы , "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы ; "Мир" мемлекетаралық телерадиокомпаниясын құру туралы" Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер басшыларының 1992 жылғы 9 қазандағы шешiмi, Бiшкек қаласы; "Мир" мемлекетаралық телерадиокомпаниясының мәселелерi туралы" Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер Yкiметтерiнiң 1993 жылғы 22 қаңтардағы шешiмi; "Мир" мемлекетаралық телерадиокомпаниясы қызметiн кедергiсiз және тәуелсiз iске асыруының халықаралық-құқықтық кепiлдемелерi туралы" қатысушы мемлекеттер арасындағы 1993 жылғы 24 желтоқсандағы Келiсiм.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: аудиторияның жоғарғы сапалы теледидар және радио бағдарламаларға (ақпараттық, талдамалық, шолу, танымдық, мәдени, сауықтық және т.б.) сұраныстарын қанағаттандыру. Қазақстанда елдiң телекоммуникациялық инфрақұрылымын дамыта және қазiргi заманғы әлемдiк технологияларды тарта отырып, Қазақстанның ақпараттық тәуелсiздiгiн қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн, байланыстың спутниктiк арналарының базасындағы транспондердi жалға алу жолымен телерадио хабарлары бағдарламаларын таратудың қазiргi заманғы жүйесiн құру. Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығының (бұдан әрi - ТМД) жалпы ақпараттық кеңістігін қалыптастыру, ТМД кеңiстiгiнде Қазақстан Республикасы мен оның басшылығының жағымды беделiн қалыптастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Теледидардың Ұлттық спутниктiк жүйесiнiң (ТҰСЖ) жұмыс iстеуiн - мемлекеттiк тапсырыс бағдарламаларының iркiлiссiз таратылуын қамтамасыз ету: "Хабар", "Хабар-2", "Қазақстан - ТД", "ОРТ-Қазақстан" теледидарлық, "Қазақстан - РВ" радиосы; мыналарға: республиканың нақты тәуелсiздiгi мен гүлденуiне қол жеткiзуге, әлеуметтiк әріптестiк қағидаларында әлеуметтiк тыныштықты, ұлтаралық келiсiмдi қолдауға бағытталған теледидар және радио бағдарламалар өндiру мен тарату; тұтынушыларға елiмiздегi және әлемдегi негiзгi оқиғалар туралы шынайы, жедел ақпарат жеткiзу; тиiмдi өндiрiстiк-техникалық база және саланы инвестициялау үшiн қолайлы жағдайлар туғызу; телекөрермендердiң, радиотыңдаушылардың басқа елдер, соның ішінде ТМД елдерi халықтарының өмiрлерi туралы бiлiмдерге деген сұраныстарын қанағаттандыру ТМД елдерi және әлем халықтары арасындағы жақындастық пен өзара түсiнiстiк, Қазақстан туралы Қазақстанның және ТМД елдерi телерадио компанияларының теледидар және радио бағдарламаларын әзiрлеулерi, ТМД елдерiндегi аса маңызды оқиғалар туралы күнделiктi сюжеттер әзiрлеу үшiн сыртқы ақпарат рыногындағы қызметтi қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   032         Мемлекеттік ақпа.                        2002   Қазақстан
                рат саясатын теле.                        жыл  Республикасы
                радио хабарларын                         бойына  Мәдениет,
                тарату арқылы                                     ақпарат
                жүргізу                                            және
          031   Транспондерді      Ұлттық спутниктік жүйе.       қоғамдық
                жалға алу          сінің қызметін ұйымдас.       келісім
                                   тыру жөнiндегі жұмыстар     министрлігі
                                   кешенiн жүргiзу:
          032   "Қазақстан теле.   - NSS-703 спутнигiндегi
                дидары және ра.    транспондердi жалға алу.
                диосы" республика. Мына негiзгi бағыттарда
                лық корпорациясы"  20962 сағат көлемiнде
                арқылы мемлекеттік хабарлар шығару:
                ақпараттық саясат.  - Заңдарды, Президент
                ты жүргізу         Жарлықтарын, Жолдауларын,
                                   Қаулыларын, өкiмдерiн
                                   және басқа да ресми құжат.
                                   тарды жария ету;
                                   - жоғарғы мемлекеттiк билiк
                                   және басқару органдарының
                                   қызметiн жария ету;
          033  "Хабар" агенттігі   - Қазақстан Республикасы
               арқылы мемлекеттік  Президентiнiң, Парламентi мен
               ақпараттық саясатты Үкiметiнiң қызметтерi туралы
               жүргізу             талдау материалдарын орнала.
                                   стыру;
                                   - саяси және экономикалық
                                   реформалардың жүзеге асырылу
                                   барысы туралы жария ету;
                                   - Қазақстан Республикасының
                                   iшкi және сыртқы саясаттарын
                                   жария ету;
                                   - Қазақстанның 2030 жылға
                                   дейiнгi Даму стратегиясын
                                   жетi басым бағыттары бойынша
                                   насихаттау және түсiндiру;
                                   - мемлекеттiк әлеуметтiк
                                   саясатты ақпараттық-наси.
                                   хаттық қолдау;
                                   - жастар iсi жөнiндегi мем.
                                   лекеттiк саясат мәселелерiн
                                   жария ету;
                                   - қазақстандықтардың интер.
                                   националдық-патриоттық тәр.
                                   биесi жөнiндегi материал.
                                   дарды орналастыру;
                                   - балалар мен жасөспiрiмдер.
                                   дiң мәдени-рухани тәрбиесi
                                   жөнiндегi материалдарды
                                   орналастыру;
                                   - "Қазақстан Республикасын.
                                   дағы Тiлдер туралы" заң ере.
                                   желерiнiң жүзеге асырылуы
                                   жөнiндегi материалдарды
                                   орналастыру;
                                   - қылмысқа және сыбайлас
                                   жемқорлыққа қарсы күрестi
                                   жария ету;
                                   - ВИЧ СПИД және нашақорлық
                                   проблемалары бойынша мате.
                                   риалдар орналастыру;
                                   - Шағын және орташа бизнес
                                   пен кәсiпкерлiктi ақпарат.
                                   тық-насихаттық қолдау;
                                   - қазақстандық қоғамның
                                   бiрiгуiне, интернационалдық
                                   және патриоттық тәрбиеге
                                   бағытталған әдеби-көркем
                                   туындыларды орналастыру;
                                   - көшi-қон саясатын ақпа.
                                   раттық-насихаттық қолдау;
                                   - салауатты өмiр салтын
                                   ақпараттық-насихаттық
                                   қолдау;
                                   - бiлiм және мәдениет сала.
                                   сындағы мемлекеттiк сая.
                                   сатты жария ету;
                                   - елiмiздiң агроөнеркәсiп
                                   секторындағы реформаларды
                                   жария ету.
                                   "Қазақстан - ТД", "Қазақ.
                                   стан - РВ", "Хабар",
                                   "Хабар-2", "ОРТ-Қазақстан",
                                   "Өзбек теледидары", "Облыс.
                                   тық теледидар" арналары
                                   бойынша орташа тәулiктiк
                                   хабар тарату көлемiн тиi.
                                   сiнше 9, 18, 14, 11, 5, 2,
                                   1 (облысқа) сағаттарда
                                   қамтамасыз ету.
                                   Республика тұрғындарын
                                   "Қазақстан ТД" бағдарлама.
                                   ларымен 90%-ке дейiн,
                                   "Қазақстан РВ" 94%-ке дейiн,
                                   "Хабар" 84%-ке дейiн,
                                   "Хабар-2" 60%-ке дейiн,
                                   "ОРТ-Қазақстан" 79%-ке дейiн
                                   қамтуын қамтамасыз ету.    

          035 ТМД елдерiмен        "ОРТ-Қазақстан" телеарнасында,
          iскерлiк ынтымақтастық   басқа да жалпыресейлiк
          шеңберiнде мемлекеттiк   телеарналарда, сондай-ақ
          ақпарат саясатын         республикалық телерадио.
          жүргізу                  компаниялар арналарын
                                   "Мир телекомпаниясының
                                   бағдарламаларын жария ету.
                                   Қазақстан және басқа да ТМД
                                   елдерi тұрғындарын Қазақстан
                                   Республикасында және ТМД
                                   елдерiнде жүргiзiлiп жатқан
                                   әлеуметтiк-экономикалық және
                                   саяси реформалар курстары
                                   туралы хабардар ету.
                                   Қазақстанның ТМД-ға қатысушы
                                   елдердiң бiртұтас экономикалық
                                   және мәдени кеңiстігін құру
                                   туралы ықпалдастық бастамала.
                                   рын жария ету.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: тұрғындардың әртүрлi ақпаратқа деген сұранысын барынша толық қанағаттандыру тұрғындардың ақпараттану оның құқықтық және саяси мәдениетi деңгейiн көтеру, қоғамның бiрiгуi мен iшкi саяси тұрақтылықты нығайту. Теледидар бағдарламаларының шығармашылық және техникалық сапасын арттыру, "Қазақстан - ТД", "Қазақстан - РВ", "Хабар" және "Хабар-2" теледидар бағдарламаларын қабылдауды барынша толық қамтуын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы        
N 208 қаулысына 6-қосымша       

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 033 "Әдебиеттiң әлеуметтік маңызды түрлерi бойынша баспа бағдарламаларын қалыптастыру" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 250 000 мың теңге (екi жүз елу миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы; "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму Стратегиясын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 28 қаңтардағы N 3834 Жарлығы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы ; "2000-2002 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң iс-қимыл бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: халықтың рухани-бiлiм және интеллектуалды-мәдени деңгейiн көтеру үшiн әлеуметтiк маңызды әдебиеттер шығару, өскелең ұрпақты жалпы әлемдiк құндылықтар рухында тәрбиелеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қазақ мемлекеттiгi қалыптасуының сан қырлы мәселелерiн көрсететiн өзектi, мазмұнды шығармаларды iздеп табу, жоғары сапалы баспа өнiмдерiн шығаруды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
--------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   033         Әдебиеттiң әлеу.  Келесi сериялар мен    2002   Қазақстан
                меттiк маңызды    өзге де басылымдар      жыл  Республикасы
                түрлерi бойынша   бойынша бiреуi кемiнде бойына  Мәдениет,
                баспа бағдарлама. 2000 дана таралым               ақпарат
                ларын қалыптас.   болатын, жалпы көлемi            және
                тыру              3700 баспа табақ 242            қоғамдық
                                  кiтап шығару:                   келiсiм
                                  "Қазақстан-2030";             министрлiгi
                                  "Салауатты өмiр салты";
                                  "Денсаулық кiтапханасы";
                                  "Әлем әдебиетi";
                                  "Қазақ әдебиетi классик.
                                  терiнiң көп томдығы";
                                  "Қазақ халық әдебиетi";
                                  "Отырар кiтапханасы";
                                  "Алтын қор";
                                  "Мұра";
                                  "Атамекен";
                                  "Ғибраты мол ғұмыр";
                                  "Қазақ балалар әдебиетiнiң
                                  алтын қоры";
                                  "Батыр бабаларымыз";
                                  "Қазақстан тарихы: зерттеу.
                                  лер, құжаттар";
                                  "Ертегiлер елiнде";
                                  "Мектепке дайындаламыз";
                                  энциклопедиялық және анық.
                                  тамалық басылымдар, сөздiктер;
                                  медициналық әдебиет; заң
                                  әдебиетi; өнертану мен
                                  иллюстративтi әдебиеттер;
                                  қоғамдық-саяси әдебиет;
                                  экономика бизнес, маркетинг
                                  пен менеджмент жөнiндегi
                                  әдебиеттер.
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: халықтың рухани-бiлiм мен интеллектуалдық-мәдени деңгейiн көтеру. Сондай-ақ әлемдiк көркем әдебиет жауhарларын қазақ тiлiнде кең көлемде шығару өскелең ұрпақтың бүкiләлемдiк құндылықтар рухында тәрбиеленуiне және мемлекеттiк тiл қызметiнiң дамуына, оның әлеуметтiк-коммуникативтiк қызметiнiң кеңеюi мен нығаюына жан-жақты ықпал етедi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы        
N 208 қаулысына 7-қосымша      

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 035 "Жастар саясатын жүргiзу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 47 309 мың теңге (қырық жетi миллион үш жүз тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы, "Мемлекеттiк жастар саясатының тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 28 тамыздағы N 73 Өкiмi ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы; "Қазақстан жастары" бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 17 желтоқсандағы N 249 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жастардың азаматтық өсуi мен әлеуметтiк тұлғалық қалыптасуына құқықтық, экономикалық және ұйымдық жағдайлар жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жастардың құқықтары мен мүдделерiн қорғау; жастардың қоғамда барынша тұлғалық қалыптасуына жағдай жасау; балалар мен жастардың қоғамдық бiрлестiктерiнiң қызметін қолдау; жастардың еңбек рыногына кiрiгуiне жағдай жасау; жастар бойында азаматтық пен патриотизмдi қалыптастыру мен дамыту проблемаларын шешудiң жаңа жолдарын әзiрлеу және практикаға енгiзу; жастардың шығармашылық дамуына, талантты және дарынды жастарды iздеуге, қолдауға және әлеуметтiк қорғауға ықпал ету жүйесiнiң қызметiне экономикалық және ұйымдық жағдайлар жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   035          Жастар саясаты   Мемлекеттiк жастар    2002   Қазақстан
                 бойынша iс-шара. саясатының құқықтық    жыл  Республикасы
                 лар ұйымдастыру  және ұйымдық-әдісте.  бойына  Мәдениет,
                                  мелік мәселелерi бо.         ақпарат және
                                  йынша оқыту семинары.         қоғамдық
                                                                 келiсiм
                                                                министрлiгi

           030   Жастар саясаты   Әлеуметтік-маңызды
                 бойынша iс-шара. жобалар мен бағдар.
                 лар ұйымдастыру  ламалар конкурсы;
                                  Халықаралық жастар
                                  алмасу бағдарламала.
                                  ры шеңберiнде "Бала.
                                  лар мен жастарға ар.
                                  налған әлеуметтiк-
                                  педагогикапық қызмет.
                                  Практикалық қызметтегi
                                  инновациялар" атты
                                  халықаралық семинар;
                                  "Патриот" республикалық
                                  акциясы; Ғани Мұратбаев.
                                  тың 100 жылдық мерейто.
                                  йына арналған республи.
                                  калық ғылыми-практикалық
                                  конференция;
                                  "Қазақстан жастары - 2002"
                                  мемлекеттiк баяндамасын
                                  әзiрлеу үшiн әлеуметтiк
                                  зерттеу Халықаралық жас.
                                  тар алмасу бағдарламалары
                                  шеңберiнде "Көшi-қонға
                                  бейiл жас адамдардың көше
                                  жұмысы және кәсiби ықпал.
                                  дастығы" атты кәсiби бағ.
                                  дарлама бойынша халықара.
                                  лық семинар; Жастардың
                                  әлеуметтiк-маңызды жобалары
                                  мен бағдарламаларының
                                  конкурсы; 

          031  Жастардың мәдени   Лагерьлiк сауықтыру ауысым.
               демалысын ұйым.    дары мен бiлiм беру бағдар.
               дастыру            ламаларын ұйымдастыру (1800-
                                  ге дейiн жетiм, тұрмысы төмен
                                  отбасылар балалары және эколо.
                                  гиялық қолайсыз аймақтардың
                                  балалары мен жасөспiрiмдерi).
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: жастардың ақпаратқа сұраныстарын қанағаттандыру; жастардың әр түрлi санаттарының заңдық, құқықтық, әлеуметтiк-психологиялық көмек, сауықтыру көмегiн алуы, жастар ортасында әлеуметтiк шиеленiстi төмендету, жастарды әртүрлi проблемалар мен мәселелердi дербес шешуге тарту. Шығармашыл және дарынды жастарға жағдай жасау. Халықаралық жастар ынтымақтастығын дамытумен байланысты iс-шаралар шетелде республиканың беделiн қалыптастыруға, жастармен жұмыс iстейтiн мамандардың ой-өрiсiн кеңейтуге және жаңа тәжiрибелер алуына, әрiптес елдер арасында достық қарым-қатынасты нығайтуға, жастардың қоғамдық бастамаларын дамытуға ықпал етедi.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы       
N 208 қаулысына 8-қосымша     

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 2030 "Қазақстан-2030" стратегиясын насихаттау жөніндегі конференциялар, семинарлар және мәжiлiстер өткiзу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10 000 мың теңге (он миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы; "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 28 қаңтардағы N 3834 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 15 желтоқсандағы N 297 қ. Жарлығы; "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын одан әрi жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735 Жарлығы , "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы , "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 11 сәуiрдегi N 487 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын жүйелi, адрестi түрде алға жылжыту және насихаттау, "Стратегия - 2030" ауқымында жүргiзiлiп жатқан әлеуметтiк-саяси реформаларды жеделдетуге әлеуметтiк-саяси жағдайлар жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: саяси процестердi үлгiлеу мен болжау жөнiндегi теориялық және практикалық ұсыныстарды талдау және әзiрлеу; Стратегияны адрестi насихаттау үшiн теориялық және практикалық ұсыныстар әзiрлеу, жүрiп жатқан әлеуметтiк-саяси және экономикалық өзгерiстердi қоғамның позитивтi қабылдауы үшiн жаңа коммуникативтi технологиялар құру және қолдану; халықтың әлеуметтiк-психологиялық көңiл-күйiн зерттеу, қазақстандықтардың қоғамдық және жеке проблемаларының негізгi блогын анықтау; республика азаматтарының реформалардың саяси-әлеуметтiк бағытын, мемлекеттік билiк органдарын қолдау деңгейiнiң өзгеру динамикасын анықтау; елдегi саяси ахуалды диагностикалау, қоғам қайраткерлерiнiң және саяси партиялар, қозғалыстар рейтингiн анықтау; қоғамдағы әлеуметтiк шиеленiс ошақтарының пайда болуын болжау; партиялар мен "үшiншi сектордың" Стратегияны алға жылжытуға қатысуын айқындау және талдау; республиканың көппартиялы жүйесiнiң қалыптасуы жолындағы жаңа векторлары мен бағдарларын анықтау; үкiметтiк емес ұйымдарды мемлекеттік қолдаудың оңтайлы нысандарын анықтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   037         "Қазақстан - 2030"  Ұлтаралық қарым-қа.  2002   Қазақстан
                Стратегиясын наси.  тынастар жағдайы бо. жыл   Республикасы
                хаттау жөнiнде кон. йынша сараптамалық   бойына  Мәдениет,
                ференциялар, семи.  сауалнама;                    ақпарат
                нарлар және мәжi.   Қазақстан Республи.            және
                лiстер ұйымдастыру  касындағы қоғамдық-          қоғамдық
                                    саяси ахуалға 4 тоқ.         келiсiм
                                    сандық әлеуметтiк          министрлiгi
                                    мониторинг;
                                    Қазақстан Республи.
                                    касының сыртқы және
                                    iшкi қауiпсiздік
                                    проблемалары бойынша
                                    әлеуметтік зерттеу;
                                    Үкiметтiк емес ұйымдар
                                    проблемаларына арналған
                                    аймақтық семинар-кеңес;
                                    "Қазақстан-2030" Стра.
                                    тегиясының 5 жылдығына
                                    арналған 4 аймақтық
                                    семинар-кеңес;
                                    "Қазақстан-2030" Страте.
                                    гиясының 5 жылдығына ар.
                                    налған плакаттар дизайнын
                                    әзiрлеу;
                                    "Қазақстан-2030" Страте.
                                    гиясының 5 жылдығы: проб.
                                    лемалар және жетiстiктер"
                                    атты республикалық ғылыми-
                                    практикалық конференция;
                                    Салауатты өмiр салтын на.
                                    сихаттау жөнiндегi респуб.
                                    ликалық конференция;
                                    Қазақстан Республикасын.
                                    дағы ұлтаралық ахуал бой.
                                    ынша әлеуметтiк зерттеу;
                                    "Қазақстан-2030" Страте.
                                    гиясының 5 жылдығына ар.
                                    налған екi аймақаралық
                                    студенттердiң жобалық-
                                    ұйымдық пiкiр-сайыс ойын.
                                    дары;
                                    "Қазақстанның көппартиялы
                                    жүйесiнiң қалыптасуы: нә.
                                    тижелерiмен перспективалары"
                                    атты ғылыми-практикалық
                                    конференция;
                                    "Қазақстан-2030" Страте.
                                    гиясының 5 жылдығына арнал.
                                    ған студенттердiң жобалық-
                                    ұйымдық пiкiрсайыс ойында.
                                    рының мәрелiк ойыны;
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: республика халқының елде жүргiзiлiп жатқан реформаларға, "Қазақстан-2030" Стратегиясына деген қарым-қатынасының өзгеру динамикасы туралы тұрақты және шынайы ақпарат алу, билiк органдарының, саяси жетекшiлер және қоғамдық-саяси партиялар мен қозғалыстар рейтингiн анықтау, қоғамдағы әлеуметтiк шиеленiс ошақтарының пайда болуын болжау, азаматтардың қоғамдық және жеке проблемаларының негiзгi блогын анықтау.
      Күтiлетiн маңызды нәтижелердiң бiрi халықты реформаларды алға жылжытуға нақты қатысуға негізделген белсендi саяси қызметке араластыруда, азаматтық қоғамның негiздерiн нығайтуда, саяси мәдениет қалыптастыруда мемлекеттiк органдардың үкiметтiк емес сектормен, саяси партиялар және қозғалыстармен нақты, сындарлы, өзара әрекеттестiгi болып табылады.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы         
N 208 қаулысына 9-қосымша        

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 038 "Мемлекеттiк және басқа тiлдердi дамыту" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 99 500 мың теңге (тоқсан тоғыз миллион бес жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы, "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегi Заңының 23, 25, 26-баптары, "Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 6, 7-баптары, "Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550 Жарлығы ; "Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 31 желтоқсандағы N 3308 Жарлығы ; "Тiлдердi қолдану мен дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiнде 2001-2002 жылдарға арналған iс-шаралардың жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 6 сәуiрдегi N 450 қаулысы ; "Мемлекеттiк органдарда мемлекеттiк тiлдiң қолданылу аясын кеңейту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 14 тамыздағы N 769 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік тiлдiң әлеуметтiк-коммуникативтік қызметiн кеңейту және нығайту, орыс тiлiнiң жалпы мәдени функцияларын сақтау және этникалық топтар тiлдерiн дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк тiлдiң барлық мемлекеттiк ұйымдар мен жергiлiкті өзiн-өзi басқару органдарында iс жүргiзудiң негiзгi тiлi ретiнде қолданылуын қамтамасыз ету; мемлекеттік қызметшiлердiң қызметтік мiндеттерiн орындауларына қажет көлемде мемлекеттiк тiлдi меңгерулерi үшiн шаралар қабылдау; қазақ тiлiн компьютерлендiру; оқу, оқу-әдiстемелiк әдебиеттердi, анықтамалықтарды, сөздiктердi және т.б. әзiрлеу және баспаға дайындау; қазақ тiлiнiң фонологиялық ерекшелiктерiн ескере отырып, қазақ әлiпбиi мен орфографиясын жетiлдiру; қазақ терминологиясын жетiлдiру; мемлекеттік тiлдi дамытуға бағытталған қызметтi ақпараттық-насихаттық қолдау; орыс тiлiнiң мемлекеттiк ұйымдар мен жергілікті өзiн-өзi басқару органдарында ресми тiл ретiнде қолданылуын қамтамасыз ету; этникалық қауымдастықтар (диаспоралар) өкiлдерiн ана тiлдерiнде оқытуға мемлекеттiк қолдау көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   037         Мемлекеттік және  Шетелде тұратын отан.  2002   Қазақстан
                басқа тiлдердi    дастарды қолдаудың      жыл  Республикасы
                дамыту            мемлекеттiк бағдарла.  бойына Мәдениет,
                                  масы жобасын әзiрлеу;          ақпарат
                                  Терминология және оно.           және
                                  мастика проблемалары            қоғамдық
                                  бойынша (7 түрлi) және          келiсiм
                                  мерзiмдi (4 түрлi), ғы.       министрлiгi
                                  лыми-зерттеу әдебиеттерi,
                                  терминологиялық және
                                  ономастикалық бюллетень.
                                  дер әзiрлеу және шығару;
                                  Сөздiктер (7 түрлi), оқу.
                                  лықтар (4 түрлi) қазақ тi.
                                  лiн жеделдетiп оқытатын
                                  оқу-әдiстемелiк құралдар
                                  (7 түрлi), тiлашарлар се.
                                  риясын (орысша-қазақша,
                                  ағылшынша-орысша-қазақша,
                                  Қазақстан халықтары тiлде.
                                  рiндегi тiлашарлар 27 түрлi)
                                  әзiрлеу және тендерлiк не.
                                  гiзде шығару:
                                  Қазақстан Республикасының
                                  географиялық атауларының
                                  мемлекеттiк каталогын
                                  әзiрлеу;
                                  Республикадағы тiлдiк, то.
                                  пономикалық, ономастикалық
                                  ахуал бойынша 4 әлеуметтiк
                                  зерттеу жүргiзу;
                                  "Терминология: теория және
                                  тәжiрибе" атты ғылыми зерт.
                                  теу жүргiзу;
                                  Қазақ топонимдерiн транс.
                                  литерация ережелерiне сәйкес
                                  басқа тiлдерде беру тәртiбi
                                  туралы нұсқаулық әзiрлеу;
                                  Мемлекеттiк атқарушы орган.
                                  дарда тiлдердi қолдану мен
                                  дамытудың 2001-2010 жылдарға
                                  арналған мемлекеттiк бағдар.
                                  ламасының орындалуын бақылау
                                  (аймақтарға шығып тексерулер,
                                  рейдтер-жылына 4 рет);
                                  Мемлекеттiк тiлдi дамыту мен
                                  енгiзудiң, ұлттық жаңару
                                  мектептерi жұмыстарының тә.
                                  жiрибесiн жинақтаудың көкей.
                                  кестi проблемалары бойынша
                                  мемлекеттiк органдарда iс-
                                  шаралар (мәжiлiстер, конфе.
                                  ренциялар, дөңгелек үстелдер,
                                  семинарлар) (10 реттен кем
                                  емес);
                                  Қазақстан Республикасы Үкi.
                                  метiнiң жанындағы Мемлекеттiк
                                  ономастика комиссиясының екi
                                  мәжiлiсiн өткiзу Қазақстан
                                  Республикасы Үкiметiнiң
                                  жанындағы Мемлекеттiк терми.
                                  нология комиссиясының екi мә.
                                  жiлiсiн өткiзу;
                                  Мемлекеттiк және басқа да тiл.
                                  дердi дамыту проблемалары бо.
                                  йынша 4 ғылыми-практикалық
                                  конференция өткiзу;
                                  Дүниежүзi қазақтарының құрыл.
                                  тайын өткiзу;
                                  Қазақстан халықтары ассамбле.
                                  ясының 9-сессиясын өткiзу;
                                  Қазақстан халықтарының достығы
                                  және Қазақстан халықтарының
                                  тiлдерi атты 2 фестиваль өткiзу;
                                  Мемлекеттiк және басқа тiлдердi
                                  білу мен насихаттауға арналған
                                  3 конкурс өткiзу;
                                  Тiлдiк орта қалыптастыру бойынша
                                  6 iс-шара, Ұлттық мәдени орта.
                                  лықтардың жексенбiлiк мектепте.
                                  рiнiң 2 ашық есiк күндерiн өт.
                                  кiзу, ұлттық мәдени орталықтар
                                  балалары үшiн "Оқжетпес" лаге.
                                  рiнде жазғы маусым ұйымдастыру;
                                  "Ана тiлiмiзге - ақ жол" рес.
                                  публикалық телемарафоны;
                                  Мемлекеттік тiлдi жеделдетiп
                                  оқыту республикалық орталығының
                                  базасында мемлекеттiк қызметкер.
                                  лердi қазақ тiлiне оқытудың
                                  орталықтандырылған жүйесiн
                                  құру жөнiндегi жұмыс;
                                  Мемлекеттік және орыс тiлдерiнде
                                  тiл саясатын насихаттау жөнiнде
                                  жарнама роликтерiн (аудио, бейне)
                                  шығару және прокатқа жiберу;
                                  Әлiпбидi латыншаға көшiрудiң
                                  халықаралық тәжiрибесiн зерттеу
                                  және қазақ әлiпбиiн жетiлдiру
                                  бойынша компьютерлiк шаралар
                                  әзiрлеу;
                                  Қазақ әлiпбиi мен қазақ қарпiн
                                  жетiлдiру бойынша ұсыныстар жинау
                                  (тендерлiк негiзде);
                                  Мемлекеттiк тiлдiң қолданылу
                                  мүмкiндiгiн кеңейту және тiлдi
                                  оқыту әдiстемелерiн жетiлдiру
                                  бойынша он компьютерлiк бағдар.
                                  лама әзiрлеу.
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан аумағында қолданылатын тiлдердiң қажеттi функционалдық ара-қатынасына қол жеткiзумен айқындалатын оңтайлы әлеуметтік лингвистикалық кеңiстік құру; мемлекеттiк басқару саласында мемлекеттiк тiлдiң позициясын нығайту; қазақ тiлiнiң терминологиялық базасын дамыту және нығайту; Тiлдердi қолдану мен дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың оң беделiн қалыптастыру; ана тiлдерiн оқыту жөнiндегі жексенбiлiк мектептер жүйесi арқылы этникалық топтардың тiлдерiн дамыту үшiн қолайлы жағдай жасау; тілдердің ұлтаралық қарым-қатынасты үйлесiмдендiрудiң ықпалдастырушы факторы ретiнде рөлiн көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы         
N 208 қаулысына 10-қосымша      

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 039 "Театрлық-концерттiк ұйымдарды қаржыландыру" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 761648 мың теңге (жетi жүз алпыс бiр миллион алты жүз қырық сегiз мың теңге).
      2. Бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы, "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы халықтарының ұлттық мәдениетін дамыту және өзара байыту. Қазақстан Республикасын мекендейтiн халықтардың театры мен өнерi саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттерi: республика халқының және аймақтардың мәдени өмiрге араластыру мақсатында концерттiк шаралардың жалпыға тиесiлiгiн қамтамасыз ету. Қазақ халқының музыкалық-поэтикалық шығармашылығын, қазiргi композиторлар шығармаларын, әлемдiк көркем мәдениеттiң озық үлгiлерiн мақсатты түрде насихаттау. Тұлғалық үйлесiмдi қалыптастыру, Қазақстан азаматтары мен өскелең ұрпаққа эстетикалық және iзгiлiктi тәрбие беру. Қазақстан Республикасы халықтарының ұлттық мәдениетiн дамыту мен өзара байытуға қолдау көрсету және әлемдiк қауымдастық ауқымында көркем құндылықтармен алмасуды жетiлдiру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
--------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
--------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   039    000  Театрлық-концерт.  Республика жұртшылы.  2002   Қазақстан
                тік ұйымдарды      ғын мәдени өмірге      жыл  Республикасы
                қаржыландыру       араластыру мақсатында бойына  Мәдениет,
                                   театрлық-концерттік           ақпарат
                                   шаралардың жалпыға             және
                                   тиесілігін қамтамасыз         қоғамдық
                                   етуге байланысты              келісім
                                   театрлық-концерттік         министрлігі
                                   ұйымдардың шығынын
                                   жабу
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қоғамның рухани жетілуіне қамқорлық. Қазақстан Республикасы халықтарының ұлттық мәдениетін дамыту мен өзара байытуға қолдау көрсету және әлемдік қауымдастық ауқымында көркем құндылықтармен алмасуды жетілдіру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы        
N 208 қаулысына 11-қосымша      

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 040 "Мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми
зерттеулер" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8629 мың теңге (сегiз миллион алты жүз жиырма тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы; "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының саяси-экономикалық дамуында ұлттық сананың бiрегейленген және жалпы ұлттық басымдықтарын нығайтатын мәдени бағдарлар, бедел, құндылықтар жүйесiн қалыптастыру жұмыстарына қатысу мен үйлестiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: әлеуметтiк-мәдени инфрақұрылымның жұмыс iстеуiнiң тиiмдi және перспективалық үлгiлерiн әзiрлеуге бағытталған мәдениет пен өнердiң қазiргi заманғы үрдiстерiне ғылыми практикалық талдау жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1    040        Мәдениет саласын. Мына тақырыптар бойын. 2002  Қазақстан
                дағы қолданбалы   ша жобалар мен ғылыми  жыл   Республикасы
                ғылыми зерттеулер зерттеулер әзiрлеу:          Мәдениет,
                                  "Қазақстанның бойына         ақпарат және
                                  мәдени-тарихи мұрасы.        қоғамдық
                                  ның мәселелерi";             келiсiм
                                  "Қазақстанның ХХI-ға.        министрлiгi
                                  сырдағы мәдени дамуы.
                                  ның тұжырымдамасы";
                                  "Мәдени-демалыс және
                                  театрлы-көрiнiстiк ме.
                                  кемелердiң мәлiметтер
                                  базасын бағдарламалық
                                  қамтамасыз етудiң тех.
                                  нологиясы және әдiсна.
                                  масы";
                                  "Тәуелсiз Қазақстан
                                  өнерi"; "Қазақ музыкалық
                                  аспаптарының акустикасы
                                  мен концерт залдарының
                                  акустикасын компьютерлiк
                                  зерттеу"; "Қазақстандағы
                                  репатрианттар тарихы,
                                  әлеуметтік-саяси жағдайы,
                                  сондай-ақ ұлттық мәдениет.
                                  тi дамыту iсiне қосқан
                                  үлестерi"; "Қазақ мәдение.
                                  тi мен өнерiнiң өткенi
                                  мен бүгiнi" кешендi экс.
                                  педициясы; "Қазақ мәдени.
                                  етiнiң тарихы".
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: көрсетілген ғылыми зерттеулерді әзірлеу нәтижесiнде мәдениет саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулердiң ғылыми және практикалық маңыздылығы артады, Қазақстан халықтары мәдениетiнiң одан әрi дамуын сақтаудың стратегиясын әзiрлеу жөнiндегi ұсыныстар, бағдарламалар дайындалатын болады, көне көшпендi өркениеттің құнды мұралары, дәстүрлi және қазiргi заманғы мәдениет пен өнердiң тарихи-этнографиялық, мәдени, фольклорлық және деректану жағдайы зерттелетiн болады.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы       
N 208 қаулысына 12-қосымша     

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 041 "Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 323424 мың теңге (үш жүз жиырма үш миллион төрт жүз жиырма төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы; "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы, "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентiнiң мұражайы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 18 қаңтардағы N 67 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлігінiң жекелеген мемлекеттiк мекемелерiн қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 27 қазандағы N 1620 қаулысы , "Кейбiр шешiмдерге өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 28 қазандағы N 1626 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаттары.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан аумағында тұратын халықтардың материалдық және рухани мәдениет ескерткiштерiн жинау және сақтау. Осы бағыттағы бiлiмдердi халық арасында түсiндiру және тарату. Қоғамның рухани және моральдық жаңару процесiне жәрдемдесу. Өткендi және бай мәдени мұраны зерттеу арқылы өскелең ұрпақ бойында жаңа құндылықтар бағдарын тәрбиелеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тарихи-мәдени құндылықтардың сақталуын, есепке алынуын, жабдықталуын, зерттелуi мен пайдаланылуын қамтамасыз ету. Профильдiк мұражайларға әдiстемелiк көмек көрсету, әдiстемелiк әдебиеттер тарату, консультациялар өткiзу, олардың қызметтерi нәтижелерiн рецензиялау, тақырыптық семинарлар өткiзу жолымен олардың қызметтерiн үйлестіру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1  041          Республикалық дең. Мұрағат заттарын бұ. 2002    Қазақстан
                гейде тарихи-мә.   зылудан, бүлінуден,   жыл   Республикасы
                дени мұраларды     ұрлаудан сақтауға    бойына  Мәдениет,
                сақтау             кепiлдiк беретiн,           ақпарат және
                                   толық сақталуын қам.         қоғамдық
                                   тамасыз ететiн жағдай         келiсiм
                                   туғызу; сақтаудың            министрлігі
                                   оңтайлы жүйесiн құру.    

           030  Тарихи-мәдени      Тарихи-мәдени мұралар.
                мұраларды сақтау   дың сақталуын, есепке
                жөнiндегi ұйым.    алынуын, жинақталуын,
                дарды қаржылан.    зерттелуiн және пайдала.
                дыру               нылуын қамтамасыз ету.
                                   Мұрағаттық маңыздағы
                                   заттарды қалпына келтiру
                                   жұмысын ұйымдастыру.
                                   Келушiлердiң әртүрлi
                                   санаттарымен экскурсиялар,
                                   лекциялар, тақырыптық
                                   кештер және басқа iс-ша.
                                   ралар өткiзу.
                                   Ғылыми және мұрағаттану
                                   зерттеулерiн жүргiзу, көр.
                                   мелер мен мұрағат экспо.
                                   зицияларын ұйымдастыру
                                   және өткiзу.    

           032  Алтын және қым.    Алтын және қымбат бағалы  2002
                бат бағалы метал.  металдар мұражайын 25      жыл
                дар мұражайы       бiрлiктi штат санының    бойына
                                   лимитi шегiнде қаржы.
                                   ландыру.

           034  Қазақстан Респуб.  Қазақстан Республикасы. 2002 жыл
                ликасының Прези.   ның Президенттiк мәде.   бойына
                денттiк мәдениет   ниет орталығын 350 бiр.
                орталығы           лiктiк штат санының
                                   лимитi шегiнде қаржы.
                                   ландыру.

           035  Қазақстан Респуб.  Қазақстан Республикасы   2002
                ликасы Тұңғыш Пре. Тұңғыш Президентiнiң     жылғы
                зидентiнiң мұра.   мұражайын 15 бiрлiктiк  наурыздан
                жайы               штат санының лимитi      бастап
                                   шегiнде қаржыландыру.
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Астана қаласының мәдени және рухани келбетiн жақсарту қалың бұқараны Қазақстанның тарихи игiлiктерiмен, әлемдiк әдебиет және өнер жетiстiктерiмен таныстыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы      
N 208 қаулысына        
13-қосымша           

      ЕСКЕРТУ. 13-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң       2002 жылғы 18 желтоқсандағы N 208б қаулысымен.

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 046 "Әлеуметтiк маңызды және мәдени iс-шараларды өткiзу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 95000 мың теңге (тоқсан бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы; "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы , "2001-2002 жылдары республикалық деңгейде өткiзiлетiн мерейтойлар мен атаулы күндер тiзбесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 31 қаңтардағы N 157 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мерейтойлық және айтулы күндердi ұйымдастыру және өткізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   046         Әлеуметтiк маңызды - Ғабит Мүсiреповтың  2002  Қазақстан
                және мәдени iс-ша. 100 жылдығын          жыл   Республикасы
                раларды өткiзу     - Кенесары Ханның     бойына Мәдениет,
                                   200 жылдығын                ақпарат және
                                   - Ғабиден Мұстафиннiң        қоғамдық
                                   100 жылдығын                 келiсiм
                                   - Қозы Көрпеш - Баян         министрлігі
                                   Сұлу эпосының 1500
                                   жылдығын әзiрлеу және
                                   өткiзу.    

           031  Республикалық      Н.Тiлендиев атындағы
                деңгейде көрiнiс.  бiрiншi республикалық
                тiк iс-шаралар     халық оркестрлерi
                өткiзу             дирижерлерiнiң фестиваль-
                                   конкурсын өткiзу.
                                   Тараз қаласының 2000
                                   жылдығына арналған
                                   концерттiк бағдарламаны
                                   өткiзу.
                                   Катарда және Ресей
                                   Федерациясында
                                   Қазақстан Республикасы
                                   Мәдениетiнiң күндерiн
                                   өткiзу Қазақстан
                                   Республикасында Yндiстан
                                   және Қытай Мәдениетiнiң
                                   күндерiн өткiзу.
                                   Республикалық деңгейде
                                   музыкалық конкурстар,
                                   байқаулар және театр
                                   фестивальдарын өткiзу.
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: iс-шараларды тақырыптамаларына сәйкес жоғарғы кәсiби деңгейде өткiзу, бұқаралық ақпарат құралдарында олар туралы пiкiрлер мен жарияланымдар жариялау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы        
N 208 қаулысына 14-қосымша      

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 050 "Тарихи-мәдени қорықтар мен мұражайларды қаржыландыру" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 37864 мың теңге (отыз жетi миллион сегiз жүз алпыс төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы; "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы, "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мұражай-қорықтар құрамына енетiн мәдениет ескерткiштерiнiң сақталуын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: ескерткiштер мен зерде орындарын мемлекеттiк есепке алуды, оларды паспорттауды, жаңа ескерткiштердi анықтауды, әрбiр ескерткiшті заңды қорғауды қамтамасыз ету, археологиялық барлаулар, экспедициялар мен экскурсиялар жүргiзу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1    050        Тарихи-мәдени                            2002  Қазақстан
                қорықтар мен                             жыл  Республикасы
                мұражайларды                            бойына  Мәдениет,
                қаржыландыру                                   ақпарат және
                                                                қоғамдық
           030  Отырар мемле.     Отырар мемлекеттік            келісім
                кеттік археоло.   археологиялық қорығын        министрлігі
                гиялық қорығы     56 бірлікті штат саны.
                                  ның лимиті шегінде қар.
                                  жыландыру    

           033  "Ұлытау" ұлттық   "Ұлытау" ұлттық тарихи-
                тарихи-мәдени     мәдени және табиғи қоры.
                және табиғи       ғын 22 бірлікті штат
                қорығы            санының лимиті шегінде
                                  қаржыландыру

           034  "Әзірет Сұлтан"   "Әзірет Сұлтан" мемле.
                мемлекеттік       кеттік тарихи-мәдени
                тарихи-мәдени     қорығын 19 бірлікті штат
                қорық-мұражайы    санының лимиті шегінде
                                  қаржыландыру    

           035  Абай атындағы     Абай атындағы мемлекеттік
                мемлекеттік       тарихи-мәдени және әдеби
                тарихи-мәдени     қорығын 74 бірлікті штат
                және әдеби        санының лимиті шегінде
                қорығы            қаржыландыру    

           036  "Көне Тараз ес.   "Көне Тараз ескерткіші"
                керткіші" мемле.  мемлекеттік тарихи-мәдени
                кеттік тарихи-    қорығын 15 бірлікті штат
                мәдени қорығы     санының лимиті шегінде
                                  қаржыландыру
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: мұражай-қорықтар құрамына енетін мәдениет тарихы ескерткіштерінің халық игілігі ретінде сақталуын қамтамасыз ету. Тұрғындардың және туристердің көптеп келулерін қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы       
N 208 қаулысына 15-қосымша     

      ЕСКЕРТУ. 15-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 18 желтоқсандағы N 208б қаулысымен.

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 052 "Ұлттық фильмдер өндiрiсi" республикалық бюджеттік бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 955020 мың теңге (тоғыз жүз елу бес миллион жиырма төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы, "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республика халқының рухани сұраныстарын қанағаттандыру, рухани эстетикалық және мәдени тәрбие, ұлтаралық келiсiм мен iшкi саяси тұрақтылықты нығайту, қазақстандық патриотизмдi қалыптастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қазақ халқының сан ғасырлық тарихын көрсететiн ұлттық фильмдер өндiрiсi. Ұлттық кинематографияны дамыту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   052    000   Ұлттық фильмдер   Фильмдер шығару:     2002   Қазақстан
                 өндірісі          көркем фильмдер:      жыл   Республикасы
                                   "Сардар",            бойына Мәдениет,
                                   "Көшпенділер",              ақпарат және
                                   "Остров возрождения",       қоғамдық
                                   "Маленькие люди"            келісім
                                   хроникалық-деректі          министрлігі
                                   фильмдер:
                                   "Два мастера", "Ардагер",
                                   "Махамбет Өтемiсов",
                                   "Қозы Көрпеш-Баян Сұлу",
                                   "Звезды мирового бокса",
                                   "Из глубины Воззвах",
                                   "Кинолетопись"       
                                   анимациялық фильмдер:
                                   "Құйыршық", "Ақсақ құлан";
                                   "Молитва Лейлы", "Сағыныш"
                                   фильмдерiн аяқтау"
                                   --------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: халықты идеологиялық тәрбиелеуде және Қазақстан Республикасының беделін қалыптастыруда ұлттық фильмдердің рөлін көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы       
    N 208 қаулысына 16-қосымша     

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 053 "Мемлекеттік сыйлықтар мен стипендиялар" республикалық бюджеттік бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 29200 мың теңге (жиырма тоғыз миллион екi жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы; "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентiнiң мемлекеттiк бейбiтшiлiк және прогресс сыйлығы туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 24 шiлдедегi Заңының 2-бабы; "Қазақстанның көрнектi әдебиет және өнер қайраткерлерiне мемлекеттiк стипендияны бекiту туралы" Қазақстан Республикасының Президентiнiң 2000 жылғы 03 сәуiрдегi N 369 Жарлығы; "Қазақстанның көрнектi әдебиет және өнер қайраткерлерiне мемлекеттiк стипендия туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 29 мамырдағы N 812 қаулысы , "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы , "Дарын" мемлекеттік жастар сыйлығы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 07 тамыздағы N 983 қаулысы , "Әдебиет, өнер және сәулет саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сыйлығы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 30 шiлдедегі N 949 қаулысы ; "Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы Қазақстан Республикасы Президентiнiң сыйлықтары және гранттар туралы ережелердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 21 шiлдедегi N 60 өкiмi , "Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы Қазақстан Республикасы Президентiнiң сыйлықтары мен гранттарды бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 19 маусымдағы N 3556 өкiмi.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мәдениет, өнер және бұқаралық ақпарат құралдары қайраткерлерiн шығармашылық, қоғамдық белсендi қызметке моральдi және материалды ынталандыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: кандидаттар туралы мәлiметтер жинау, iрiктеу және әзiрлеу, әрi Мемлекеттiк сыйлықтар мен стипендиялар тапсыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   053   000   Мемлекеттiк сый-  Қазақстан Республикасы  2002 Қазақстан
                лықтар мен сти-   Тұңғыш Президентiнiң    жыл  Республикасы
                пендиялар         мемлекеттiк бейбiтшiлiк бойына Мәдениет,
                                  және прогресс сыйлығын          ақпарат
                                  тапсыру;                          және
                                  Елiмiздегi жүргiзiлiп          қоғамдық
                                  жатқан реформаларды             келiсiм
                                  бұқаралық ақпарат құ.         министрлігі
                                  ралдары арқылы қолдауға
                                  қосқан үлестерi үшiн
                                  журналистерге Президенттiк
                                  сыйлықтар мен гранттар
                                  тапсыру;
                                  Қазақстанның әдебиет,
                                  өнер және сәулет қайрат.
                                  керлерiне мемлекеттiк
                                  сыйлықтар тапсыру;
                                  Жастардың ғылыми шығарма.
                                  шылық және қоғамдық қызмет.
                                  терiн қолдау үшiн Қазақстан
                                  Республикасы Үкiметiнiң
                                  "Дарын" мемлекеттiк жастар
                                  сыйлығын тапсыру;
                                  Қазақстан Республикасының
                                  көрнектi әдебиет және өнер
                                  қайраткерлерiне мемлекеттiк
                                  стипендиялар төлеу
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: бейбiтшiлiк пен достықты, халықтар арасындағы өзара сенiмдi нығайтуға, әдебиет және өнер саласында отандық мәдениеттiң дамуына құнды үлес болып табылатын шығармалар жазуға бағытталған белсендi қызметпен көрiнетiн Қазақстан Республикасының шығармашыл зиалыларының шығармашылық және зияткерлiк белсендiлiгiн арттыру және жастардың жемiстi, ғылыми, шығармашылық және қоғамдық қызметiне бағытталған қызметтерiн белсендiру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы       
N 208 қаулысына 17-қосымша     

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 056 "Мемлекет қайраткерлерін мәңгі есте қалдыру" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5000 мың (бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы, "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мәдениет пен өнер саласының аса көрнектi қайраткерлерiн мәңгi есте қалдыру жөнiнде iс-шаралар ұйымдастыру және өткiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қаралы жиындар ұйымдастыру, рәсiмдiк қызметтер, фото-бейне түсiрудi ұйымдастыру, бұқаралық ақпараттар құралдарында жариялау (көңiл айту, қазанама), көрнекті мәдениет қайраткерлерiнiң қабiрiне мемориалдық тақталар мен ескерткiштер дайындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1  056    000    Мемлекет қайрат. Мәдениет және өнер    2002   Қазақстан
                 керлерін мәңгі   саласының аса көрнек.  жыл  Республикасы
                 есте қалдыру     ті қайраткерлерін     бойына Мәдениет,
                                  мәңгі есте қалдыру            ақпарат
                                  жөнінде іс-шаралар             және
                                  ұйымдастыру және өт.          қоғамдық
                                  кізу. Қаралы жиындар          келісім
                                  ұйымдастыру, рәсімдік        министрлігі
                                  қызметтер, фото-бейне
                                  түсiрудi ұйымдастыру,
                                  бұқаралық ақпарат құ.
                                  ралдарында жариялау
                                  (көңiл айту, қазанама),
                                  көрнекті мәдениет қай.
                                  раткерлерiнiң қабiрiне
                                  мемориалдық тақталар мен
                                  ескерткiштер дайындау
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: Мәдениет және өнер саласының аса көрнекті қайраткерлерін мәңгі есте қалдыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы       
  N 208 қаулысына 18-қосымша     

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 058 "Тарихи-мәдени мұраларға жөндеу-жаңғырту жұмыстарын жүргiзу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 75780 мың теңге (жетпiс бес миллион жетi жүз сексен мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы, "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы, "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы, "Тараз қаласының 2000 жылдық мерейтойын дайындау мен өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 30 қазандағы N 1628 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: патриоттық, интернационалдық, iзгiлiктi және эстетикалық тәрбие беру мақсатында ескерткiштердi олардың сақталуын қамтамасыз ететiн нормаларға сәйкес қорғау, сондай-ақ Қазақстан халқының рухани қажеттiлiгін қанағаттандыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның негiзгi мiндеттерi: тарихи-мәдени мұраларды сақтау мен пайдалануды қамтамасыз ету. Барлық жылжымалы және жылжымайтын тарихи-мәдени ескерткiштердi есепке алу, қорғау, жаңғырту және пайдалану, оларды мәдени процестерге белсендi тарту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   058    000  Тарихи-мәдени мұ. Жөндеу және жаңғырту   2002  Қазақстан
                раларға жөндеу-   жұмыстарын жүргiзу:     жыл  Республикасы
                жаңғырту жұмыста. - Айша-Бибi мазары;   бойына   Мәдениет,
                рын жүргiзу       - Айша-Бибi кешенi             ақпарат
                                  ескерткiштерiн (Ақыр.            және
                                  тас қалашығын археоло.         қоғамдық
                                  гиялық зерттеу, Қарахан,       келісім
                                  Бабаджа-Хатун, Шамансүр      министрлігі
                                  (Дәуiтбек) мазарларын,
                                  Қали-Жүнiс шығыс моншасын
                                  жаңғырту жұмыстарын аяқтау;
                                  - Алматы облысындағы Таңбалы
                                  петроглифтер кешенi;
                                  - Оңтүстiк Қазақстан облысы
                                  Отырар ауданындағы Арыс
                                  тан-баб мазары;
                                  - Оңтүстiк Қазақстан облы.
                                  сындағы Әулие-Құмшық-Ата
                                  жерасты мешiтi ескерткiшi;
                                  - Көне Отырар қаласы;
                                  - Шығыс Қазақстан облысын.
                                  дағы Қозы-Көрпеш - Баян-Сұлу
                                  мазары;
                                  - Қызылорда облысындағы Қалқа
                                  Ишан мешіті тарихи-архитекту.
                                  ралық нысаны;
                                  - Алматы қаласындағы Ықылас
                                  атындағы мұражай;
                                  - Тарихи-мәдени ескерткіштер.
                                  ді ғылыми зерттеу және жоба.
                                  лау жұмыстары.
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: отандық мамандарды қатыстыра отырып, ескерткіштерді жаңғырту, консервациялау, жөндеу, қалпына келтіру арқылы ұлттық мәдениетті қайта жаңғырту және қорғау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы        
N 208 қаулысына 19-қосымша      

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 200 "Мемлекеттік мұрағаттар үшiн мұрағаттық құжаттар алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5 500 мың теңге (бес миллион бес жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 36-бабы, "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Заңының 5-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы, "Қазақстан Республикасында мұрағат iсiн дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 11 маусымдағы N 797 қаулысы ; "Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына мүше мемлекеттердiң мұрағаттық ақпарат саласындағы өзара әрекеттестігі қағидалары мен нысандары туралы Келiсiмiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 18 наурыздағы N 414 қаулысы , 1992 жылғы Мәскеу қаласындағы бұрынғы Кеңес Социалистiк Республикалар Одағы мемлекеттiк мұрағаттарына қатысты құқық иеленушiлiк туралы Келiсiм.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ұлттық мұрағат қорының құрамы мен мазмұнын байыту, оның ақпараттық толығуын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның негiзгi мiндеттерi: жеке меншік мұрағаттарда, сондай-ақ өзге елдердің мұрағаттарында жатқан ғылыми-тарихи және мәдени құнды құжаттарды (көшірмесін) іздеп тауып, Отанына қайтару; ел тарихы бойынша базалық көздерді жетілдіру және кеңейту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !    7
--------------------------------------------------------------------------
1   200         Мемлекеттiк мұра. Қазақстан Республика.  2002  Қазақстан
                ғаттар үшін мұра. сының Мұрағат қорын     жыл  Республикасы
                ғаттық құжаттар   толықтыру үшін ғалым- бойына  Мәдениет,
                алу               тарихшылардан тұратын          ақпарат
                                  жұмыс тобының шетел.            және
                                  дерден мұрағаттық іс.         қоғамдық
                                  тер тізімін іріктеуі           келісім
                                  және оларды сатып алу         министрлігі
                                  (70000-ға жуық зат)
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: Ұлттық мұрағат қорын Қазақстан тарихына байланысты бірегей және аса құнды құжаттармен (көшірмелермен) толықтыру. XVI-XIX ғ. Қазақстан тарихына байланысты ғылыми ізденістердің базалық көздерін кеңейту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 12 ақпандағы        
N 208 қаулысына 20-қосымша      

      ЕСКЕРТУ. 20-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 18 желтоқсандағы N 208б қаулысымен.

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 201 "Қазақстан Республикасының Ұлттық кiтапханасына әдебиеттер және өзге де негiзгi активтердi алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10000 мың теңге (он миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 37-бабы, "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы, "Мәдени-тарихи мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы, "2002 жылға арналған бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: материалдық база құру халыққа түрлi ақпарат жеткiзетiн құралдарды сақтау және ұсыну.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Ұлттық кiтапханасына әдебиеттер және өзге де негiзгi активтер алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   201    000   Қазақстан Респуб. Кітапхана қорын мо.   2002  Қазақстан
                 ликасының Ұлттық  лайту - 7190 дана      жыл  Республикасы
                 кітапханасына әде.Негiзгi активтердi   бойына Мәдениет,
                 биеттер және өзге сатып алу: сыйымдылығы      ақпарат және
                 де негізгі актив. 6/32 электронды ATC         қоғамдық кел.
                 терді алу         GHX (Gold Star);            ісім минист.
                                   сирек қорды сақтау          рлігі
                                   жөнiндегi практикалық
                                   қызмет үшiн құжаттарды
                                   консервациялау зертханасына
                                   арналған жабдықтар (4
                                   литрлiк дестилятор, улы
                                   және зиянды заттармен жұмыс
                                   iстеуге арналған тартпа шкаф,
                                   электронды таразылар,
                                   кiтаптарды дезинфекциялауға
                                   арналған камера, кептiргiш
                                   шкаф, тартпа шкаф); шағын
                                   нысандарды оқу мен басып
                                   шығаруға арналған әмбебап
                                   аппараттар; "Рабис"
                                   бағдарламасын енгiзуге
                                   арналған Pentium IV cepвepi,
                                   бөлушi шкаф (сервермен бiрге
                                   сатып алынады, 2 дана)
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: кітапхана қорын молайту, сондай-ақ халыққа кітапханалық қызмет көрсетуді жетілдіру мен жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы        
N 208 қаулысына 21-қосымша      

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 202 "Жамбыл атындағы мемлекеттік республикалық жасөспiрiмдер кiтапханасы үшiн әдебиеттер және өзге де негiзгi активтердi алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 818 мың теңге (сегiз жүз он сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 37-бабы, "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы, "Тарихи-мәдени мұрағаттарды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: халыққа түрлi ақпарат жеткiзетін құралдарды сақтау және ұсыну. Елдiң деректi және жазба мұрасы, Қазақстанның барлық халықтарының мәдени және ақпараттық әлеуетiнiң маңызды құрамдас бөлшегі болып табылатын кiтапханалық қорды бүгiнгі және келешек ұрпақ мүддесi үшiн сақтау, сондай-ақ халық арасында түрлi ақпарат жеткiзетiн құралдарды таратуды ұйымдастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Жамбыл атындағы мемлекеттiк республикалық жасөспiрiмдер кiтапханасына әдебиеттер және өзге де негiзгi активтердi алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   202    000  Жамбыл атындағы   Кітапхана қорын молай. 2002  Қазақстан
                мемлекеттік рес.  ту - 900 дана.          жыл  Республикасы
                публикалық жасөс. Компьютер сатып алу -  бойына Мәдениет,
                пірімдер кітапха. 1 толық жиынтық                ақпарат
                насына әдебиеттер                                  және
                және өзге де не.                                 қоғамдық
                гізгі активтерді                                 келісім
                алу                                             министрлігі
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: кітапхана қорының молаюы, сондай-ақ халыққа кітапханалық қызмет көрсетуді жетілдіру мен жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы       
N 208 қаулысына 22-қосымша      

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 203 "С.Бегалин атындағы республикалық мемлекеттік балалар кiтапханасы үшiн әдебиеттер және өзге де негiзгi активтердi алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1718 мың теңге (бiр миллион жетi жүз он сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 37-бабы, "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы N 56-1 Заңының 33-бабы, "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: елдiң деректi және жазба мұрасы, Қазақстанның барлық халықтарының мәдени және ақпараттық әлеуетiнiң маңызды құрамдас бөлшегi болып табылатын кiтапханалық қорларды бүгiнгi және келешек ұрпақ мүддесi үшiн сақтау, сондай-ақ халық арасында түрлi ақпарат жеткiзетiн құралдарды таратуды ұйымдастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: С.Бегалин атындағы мемлекеттiк республикалық балалар кiтапханасы үшiн әдебиеттер және өзге де негiзгi активтердi алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   203    000  С.Бегалин атындағы Кітапхананың кітап    2002  Қазақстан
                мемлекеттік рес.   қорын жаңарту - 3260   жыл Республикасы
                публикалық балалар дана                  бойына  Мәдениет,
                кітапханасы үшін   Компьютер техникасын           ақпарат
                әдебиеттер және    алу - 6 дана                    және
                өзге де негізгі                                   қоғамдық
                активтерді алу                                    келісім
                                                                министрлігі
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: кітапхана қорын толықтыру, сондай-ақ халыққа кітапханалық қызмет көрсетуді жетілдіру мен жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы        
N 208 қаулысына 23-қосымша       

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 204 "Зағиптер мен нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кiтапхана үшiн әдебиеттер алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 600 мың теңге (бiр миллион алты жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 37-бабы, "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 33-бабы, "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегі Заңының 4-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: елдiң деректі және жазба мұрасы, Қазақстанның барлық халықтарының мәдени және ақпараттық әлуетiнiң маңызды құрамдас бөлшегi болып табылатын кiтапханалық қорды бүгiнгi және келешек ұрпақ мүддесi үшiн сақтау, сондай-ақ халық арасында түрлi ақпарат жеткiзетiн құралдарды таратуды ұйымдастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: Зағиптер мен нашар көретiн азаматтарға арналған республикалық кiтапхана үшiн әдебиеттер алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   204    000  Зағиптер мен нашар - Дыбыстандырылған    2002  Қазақстан
                көретін азаматтар. кітаптардың таспасы;   жыл Республикасы
                ға арналған рес.   - Бедерлі-нүктелі қа. бойына  Мәдениет,
                публикалық кітап.  ріпті 250 кітап;               ақпарат
                хана үшін әдебиет. - Жазық-басу қаріпті           және
                тер алу            680 кітап                     қоғамдық
                                                                  келісім
                                                                министрлігі
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: кітапхана қорын толықтыру, сондай-ақ халыққа кітапханалық қызмет көрсетуді жетілдіру мен жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы       
N 208 қаулысына 24-қосымша     

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 205 "Алтын және бағалы металдар мұражайы үшiн негiзгi активтердi алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 16527 мың теңге (он алты миллион бес жүз жиырма жетi мың теңге).
      2. Бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 37-бабы, "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы N 56-1 Заңының 33-бабы, "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан аумағында зергерлiк өнер мен ұсталық кәсiптi дамытудың тарихы жөнiнде жүйелi бiлiм беру бойынша рухани, iзгiлiктi, эстетикалық және тәрбиелiк қызмет.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: экспозициялар үшiн техникалық және бейне-көрнекi құралдарды алу. Мұражай қорын зергерлiк өнердiң бiрегей туындыларымен толықтыру. Елден тысқары жатқан кейбiр алтыннан жасалған зергерлiк бұйымдардың гальваносын жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   205    000  Алтын және бағалы  - сақтауға арналған   2002  Қазақстан
                металдар мұражайы  жанбайтын шкафтар алу  жыл Республикасы
                үшін негізгі ак.   10 д.                 бойына  Мәдениет,
                тивтерді алу       - шегенделген есіктер          ақпарат
                                   орнату - 3 д.                   және
                                   - компьютер алу - 2           қоғамдық
                                   толық жиынтық.                 келісім
                                   - қор сақтауға арнал.        министрлігі
                                   ған арнайы құрал-жаб.
                                   дықтар алу - 4 толық
                                   жиынтық.
                                   - экспозиция үшін жайма
                                   сөрелер алу 22 д.
                                   - жиһаздар алу - 3 толық
                                   жиынтық.
                                   - мұражай экспонаттарын
                                   алу - 130 д. --------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: негізгі активтерді мұражайдың қызметін жақсарту және жетілдіру мақсатында пайдалану.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы      
N 208 қаулысына 25-қосымша     

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 206 "Қазақстан Республикасы Президентінiң мәдени орталығы үшiн әдебиеттер және өзге де негiзгi активтердi алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 30328 мың теңге (отыз миллион үш жүз жиырма сегіз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 37-бабы, "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы N 56-1 Заңының 33-бабы, "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: кiтапханатану, библиографиятану және кiтаптану саласындағы ақпараттық және әдiстемелiк жұмыстар. Орталықтың кiтап қорын жинақтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң мәдени орталығы үшiн әдебиеттер және өзге де негiзгi активтердi алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   206    000  Қазақстан Респуб.  - Мұражай экспонатта. 2002  Қазақстан
                ликасы Президенті. тарын алу - 224 д.     жыл Республикасы
                нің мәдени орталы. - Әдебиеттер алу -    бойына  Мәдениет,
                ғы үшін әдебиеттер 700 д.                         ақпарат
                және өзге де негіз.- Дыбыстық құрал-               және
                гі активтерді алу  жабдықтар мен музыка.         қоғамдық
                                   лық құралдар алу -            келісім
                                   15 д.                       министрлігі
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: кітапхана қорын толықтыру, сондай-ақ халыққа кітапханалық қызмет көрсетуді жетілдіру мен жақсарту.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы       
N 208 қаулысына 26-қосымша    

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 207 "Қазақстан Республикасы Бiрiншi Президентiнiң мұражайы үшiн негiзгi активтердi алу" республикалық бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Кұны: 3130 мың теңге (үш миллион жүз отыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 37-бабы, "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы N 56-I Заңының 33-бабы, "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Бiрiншi Президентiнiң мұражайын негізгi жабдықтармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: Қазақстан Республикасы Бiрiншi Президентiнiң мұражайы үшiн негiзгi активтердi алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   207    000  Қазақстан Респуб.  - мұражай экспонатта. 2002  Қазақстан
                ликасы Бірінші     тарын алу - 20 д.      жыл Республикасы
                Президентінің мұ.  - кабинеттерге ар.     дың    Мәдениет,
                ражайы үшін негіз. налған жиһаздар - 2   науры.   ақпарат
                гі активтерді алу  толық жиынтық.        зынан     және
                                   - сақтауға арналған   бас.    қоғамдық
                                   жанбайтын шкафтар -   тап     келісім
                                   5 д.                         министрлігі
                                   - компьютерлер алу -
                                   2 толық жиынтық. --------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: мұражайдың қызметін жақсарту және жетілдіру мақсатында негізгі активтерді пайдалану.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2002 жылғы 12 ақпандағы      
N 208 қаулысына 27 қосымша    

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 208 "Отырар" мемлекеттік археологиялық қорығы үшiн негiзгi активтердi алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 317 мың теңге (үш жүз он жеті мың теңге).
      2. Бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 37-бабы, "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы N 56-1 Заңының 33-бабы, "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Отырар" мемлекеттік археологиялық қорығын негiзгі жабдықтармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: "Отырар" мемлекеттік археологиялық қорығы үшiн негiзгi активтердi алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   208    000  "Отырар" мемлекет. Компьютерлер алу -   2002  Қазақстан
                тік археологиялық  2 толық жиынтық       жыл  Республикасы
                қорығы үшiн негiзгi                     бойына  Мәдениет,
                активтердi алу                                  ақпарат
                                                                  және
                                                                қоғамдық
                                                                 келісім
                                                               министрлігі
-------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: мұражай-қорықтың қызметін жақсарту және жетілдіру мақсатында негізгі активтерді пайдалану.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2002 жылғы 12 ақпандағы      
N 208 қаулысына 28-қосымша     

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 209 "Ұлытау" ұлттық тарихи-мәдени қорығы үшiн негiзгi активтердi алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 74 мың теңге (жетпiс төрт мың теңге).
      2. Бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 37-бабы, "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы N 56-1 Заңының 33-бабы, "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Ұлытау" ұлттық тарихи-мәдени қорығын негiзгі жабдықтармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: "Ұлытау" ұлттық тарихи-мәдени қорығы үшiн негiзгi активтердi алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   209    000  "Ұлытау" ұлттық   Принтерлер алу - 3     2002  Қазақстан
                тарихи-мәдени     дана                   жыл  Республикасы
                қорығы үшiн негiз.                       бойына  Мәдениет,
                гі активтердi алу                               ақпарат
                                                                  және
                                                                қоғамдық
                                                                 келісім
                                                               министрлігі
-------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: мұражай-қорықтың қызметін жақсарту және жетілдіру мақсатында негізгі активтерді пайдалану.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы       
N 208 қаулысына 29-қосымша     

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 210 "Абай атындағы мемлекеттiк тарихи-мәдени және әдеби мемориалдық қорық-мұражайы үшiн негiзгi активтердi алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 350 мың теңге (үш жүз елу мың теңге).
      2. Бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 37-бабы, "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы N 56-1 Заңының 33-бабы, "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Абай атындағы мемлекеттiк тарихи-мәдени және әдеби мемориалдық қорық-мұражайын негiзгi жабдықтармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: Абай атындағы мемлекеттiк  тарихи-мәдени және әдеби мемориалдық қорық-мұражайы үшiн компьютер техникасын, экспонаттар мен кiтаптар алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   210    000  Абай атындағы мем. Экспонаттар алу -     2002   Қазақстан
                лекеттік тарихи-   70 д.                  жыл Республикасы
                мәдени және әдеби  Кітаптар алу - 15 д.  бойына  Мәдениет,
                мемориалдық қорық  Компьютер техникасын          ақпарат
                -мұражайы үшін не. алу - 1 д.                     және
                гізгі активтерді                                қоғамдық
                алу                                             келісім
                                                               министрлігі
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: мұражай-қорықтың қызметін жақсарту және жетілдіру мақсатында негізгі активтерді пайдалану.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы       
N 208 қаулысына 30 қосымша     

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 211 "Көне Тараз ескерткiштері" мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайы үшiн негiзгi активтердi алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 60 мың теңге (алпыс мың теңге).
      2. Бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 37-бабы, "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы N 56-1 Заңының 33-бабы, "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Көне Тараз ескерткiштерi" мемлекеттiк тарихи-мәдени қорық-мұражайын негiзгi жабдықтармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: "Көне Тараз ескерткiштерi" мемлекеттiк тарихи-мәдени қорық-мұражайы үшiн негiзгi активтердi алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1   211    000  "Көне Тараз ескерт. Принтер алу - 1 дана 2002   Қазақстан
                кiштерi" мемлекет.                        жыл Республикасы
                тiк тарихи-мәдени                       бойына  Мәдениет,
                қорық-мұражайы үшiн                              ақпарат
                негiзгi активтердi                                және
                алу                                              қоғамдық
                                                                 келісім
                                                               министрлігі
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: мұражай-қорықтың қызметін жақсарту және жетілдіру мақсатында негізгі активтерді пайдалану.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы        
N 208 қаулысына 31-қосымша       

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 302 "Қазақстан Республикасының Ұлттық кiтапханасы ғимаратын күрделi жөндеуден өткiзу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5000 мың теңге (бес миллион теңге).
      2. Бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 37-бабы, "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы N 56-1 Заңының 33-бабы, "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Ұлттық кiтапханасының ғимаратының техникалық жағдайын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеті: Қазақстан Республикасы Ұлттық кiтапханасының ғимаратын күрделi жөндеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1  302    000   Қазақстан Респуб. Шатырды күрделі        2002   Қазақстан
                ликасының Ұлттық  жөндеу                 жыл   Республикасы
                кiтапханасын күр.                        бойына  Мәдениет,
                делі жөндеу                                      ақпарат
                                                                  және
                                                                 қоғамдық
                                                                 келісім
                                                                министрлігі
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: күрделі жөндеу жұмыстарын сапалы және дер кезінде өткізу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы       
N 208 қаулысына 32-қосымша     

Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
келiсiм министрлiгi
_________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған 303 "Абай атындағы мемлекеттiк тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-мұражайын күрделi жөндеу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 21613 мың теңге (жиырма бiр миллион алты жүз он үш мың теңге).
      2. Бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңының 37-бабы, "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы N 56-1 Заңының 33-бабы, "Тарихи-мәдени мұраларды қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi Заңының 4-бабы, "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Абай атындағы мемлекеттiк тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-мұражай ғимаратының техникалық жағдайын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: Абай атындағы мемлекеттiк тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-мұражайын күрделi жөндеуден өткiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаларды (кіші!Жүзеге!  Жауапты
/!лама   !бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды)     !асыру !атқарушы
с!коды   !дар. !ның) атауы       !жүзеге асыру жөнін.  !мерзі.!
N!       !лама.!                 !дегі іс-шаралар      !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
!       !     !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
--------------------------------------------------------------------------
1  303    000   Абай атындағы     "Абай-Шәкәрім" мавзо.  2002   Қазақстан
                мемлекеттік       лей кешенін жөндеу,    жыл   Республикасы
                тарихи-мәдени     қалпына келтіру жұмыс. бойына  Мәдениет,
                және әдеби-мемо.  тары. Шәкір Әбеновтың          ақпарат
                риалдық қорық-    мұражайын жөндеу, құ.           және
                мұражайын күр.    рылыс жұмыстарын жүр.          қоғамдық
                делі жөндеу       гізу, "Орталық Азия            келісім
                                  жазбаларының тарихы"          министрлігі
                                  мұражайының экспозиция.
                                  ларын безендіру
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтілетiн нәтижелер: Абай атындағы мемлекеттiк тарихи-мәдени және әдеби-мемориалдық қорық-мұражайының жөндеу жұмыстарын сапалы және дер кезінде жүргізу.
      Ескерту. 33-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.04.12. N 208a қаулысымен .

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   
2002 жылғы 12 ақпандағы        
N 208 қаулысына 33-қосымша      

Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2002 жылға арналған 600 "Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiн есептеу және ұйымдастыру техникаларымен қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 39 836 мың теңге (отыз тоғыз миллион сегiз жүз отыз алты мың теңге).
      2. Бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығы , "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өзiне жүктелген функцияларды барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшiн министрлiктiң, оның аймақтық бөлiмшелерiнiң материалдық-техникалық базасын дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: министрлiктi, оның аймақтық бөлiмшелерiн есептеу және ұйымдастыру техникаларымен қамтамасыз ету.
      6. Бюджет бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағдар.! Кiшi  !Бағдарламалар !    Бағдарламаларды   !Жүзеге ! Жауапты
   !лама   !бағдар.!(кiшi бағдар. !(кіші бағдарламаларды)!асыру  ! атқарушы
   !коды   ! лама  !ламалар) атауы!     жүзеге асыру     !мерзiм.!
   !       ! коды  !              ! жөнiндегi iс-шаралар ! дері  !
---------------------------------------------------------------------------
1    600          Қазақстан       123 дана компьютер, 1   2002   Қазақстан
                   Республикасының дана сервер, 95 дана    жыл    Республи.
                   Мәдениет,       принтер, 4 дана сканер, бойына касы
                   ақпарат және    7  дана ксерокс, 2 дана        Мәдениет,
                   қоғамдық        модем, 11 дана үздiксiз        ақпарат
                   келiсiм         қуат беру көздерi,             және
                   министрлiгiн    123 желi карталары, 80         қоғамдық
                   есептеу және    дана желi фильтрi, 5           келiсiм
                   ұйымдастыру     дана NUВ, 6000 метр            министр.
                   техникаларымен  желiлiк кабель, 800 дана       лігі
                   қамтамасыз ету. арна кабелi (2 метр),
                                   8 дана бағдарламалық
                                   өнiмдер алу.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгi аппаратын, оның аймақтық бөлiмшелерiн есептеу, ұйымдастыру техникаларымен қамтамасыз ету және оның жұмысының тиiмдiлігін арттыру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады