Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 18 ақпан N 228

      "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі  Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 

      1. 1-33-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттары бекітілсін. 
       Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.04.10. N 228a  қаулысымен.

        2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. 

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы       
Yкiметiнiң 2002 жылғы       
18 ақпандағы N 228 қаулысына    
1-қосымша             

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрлiгi
----------------------------
Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған
"Әкiмшiлiк шығындар" 001 республикалық бюджеттік
бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 345 544,0 мың теңге (екi миллиард үш жүз қырық бес миллион бес жүз қырық төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi  Заңының 21, 25 баптары; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджетi есебiнен ұсталатын органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 16 қарашадағы N 1731  қаулысы ; "Штат санының лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 39  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi орталық аппаратына және оның аумақтық бөлiмшелерiне жүктелген функциялардың мейлiнше тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппаратын және оның аумақтық бөлiмшелерiн ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары: 

---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      ! ---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7 ---------------------------------------------------------------------------
1  001          Әкімшілік 
                шығындар
 
            001   Орталық органның   Қазақстан Республи.   Жыл   Қазақстан
                аппараты           касы Ауыл шаруашы.   бойын. Республика.
                                   лығы министрлігінің   да    сының Ауыл
                                   орталық аппаратын           шаруашылығы
                                   258 бірлік санында          министрлігі
                                   бекітілген штат
                                   санының лимиті
                                   шегінде ұстау.

          002   Аумақтық           Қазақстан Республи.   Жыл
                органдардың        касы Ауыл шаруашы.    бойын.
                аппараттары        лығы министрлігінің   да
                                   аумақтық бөлімшеле.
                                   рін 5657 бірлік
                                   санында бекітілген
                                   штат санының лимиті
                                   шегінде ұстау.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігіне және оның аумақтық бөлімшелеріне жүктелген функциялардың сапалы және уақытылы орындалуы.

Қазақстан Республикасы      
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
18 ақпандағы N 228 қаулысына   
2-қосымша              

     Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған
"Кадрлардың бiлiктiлігін арттыру және қайта даярлау" 010
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 011,0 мың теңге (бiр миллион он бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 8-бабы; "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi туралы ереженi бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 16 қарашадағы N 1731 қаулысы. 
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ауыл шаруашылығы министрлігінiң мемлекеттiк қызметшiлерiнiң кәсiби деңгейiн жоғарылату.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: өсiмдiктердi қорғау және карантин, мал тұқымын асылдандыру iсi, ветеринария, тұқым және астық инспекциялау салаларында шағын мамандандыру курстарын жүргiзу және оқыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7 ---------------------------------------------------------------------------
1   010         Кадрлардың        Ауыл шаруашылығы       Жыл    Қазақстан
                біліктілігін      министрлігі маманда.  бойында Республика.
                арттыру және      рының біліктілігін            сының Ауыл
                қайта даярлау     арттыруды және қайта          шаруашылығы
                                  даярлауды ұйымдастыру         министрлігі
                                  және қамтамасыз ету,
                                  сонымен бірге:
                                  - ветеринариялық
                                  инспекторлар - 125
                                  адам; 
                                  - мал тұқымын
                                  асылдандыру ісі 
                                  бойынша инспекторлар 
                                  - 50 адам; 
                                  - өсімдіктерді қорғау 
                                  және карантин бойынша 
                                  инспекторлар - 100 
                                  адам;  
                                  - тұқым және астық 
                                  инспекторлары - 50 
                                  адам.

          005   Мемлекеттік       Ауыл шаруашылығындағы
                қызметшілердің    көкейкесті мәселелер
                кәсіби            бойынша ұйымдастыру-
                біліктілігін      әдістемелік жұмыс.
                арттыру
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелер: 
өсімдіктерді қорғау және карантин, мал тұқымын асылдандыру ісі, ветеринария, тұқым және астық инспекциялау салаларында мамандардың кәсіби деңгейін жоғарылату.     

Қазақстан Республикасы      
Yкiметiнiң 2002 жылғы       
18 ақпандағы N 228 қаулысына   
3-қосымша              

    Қазақстан Республикасының
    Ауыл шаруашылығы министрлiгi
    ----------------------------
    Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығы саласындағы қолданбалы ғылыми
зерттеулер" 030
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 36 800 мың теңге (отыз алты миллион сегіз жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Агроөнеркәсіп кешені салаларына несие беру және мемлекеттік іс-шараларды қаржыландыру туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 12 сәуірдегi  Заңының 4-бабы. 
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығын қолданбалы ғылыми зерттеулермен қамтамасыз ету.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге жарамдылығын арттыру үшін ауыл шаруашылығында қолданбалы ғылыми зерттеулер әзірлеу.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   030         Ауыл шаруашылығы  Мына салаларда шамамен  Жыл   Қазақстан
                саласындағы       30 қолданбалы ғылыми  бойында Республика.
                қолданбалы        зерттеулер (ұсынымдар,        сының Ауыл
                ғылыми            ережелер, нұсқаулықтар,       шаруашылығы
                зерттеулер        бағдарламалар,                министрлігі
                                  нормативтер, МЕМСТ-тар)
                                  әзiрлеу:
                                  - өсiмдiктердi қорғау         Ғылыми
                                  және карантин;                ұйымдар
                                  - астық өндiрiсi;             "Мемлекет.
                                  - ветеринария;                тік сатып
                                  - селекциялық мал             алу туралы"
                                  тұқымын асылдандыру           Қазақстан
                                  жұмысы және мал               Республика.
                                  шаруашылығы өнiмiн            сының
                                  өндiру;                       Заңына
                                  - ауыл шаруашылығы            сәйкес
                                  өндiрiсiнiң бәсекеге 
                                  жарамдылығын арттыруға,
                                  ауыл шаруашылығы
                                  өндiрiсiнiң тиiмдi 
                                  жүйесiн және ауыл 
                                  шаруашылығы саласын
                                  қолдаудың тетiктерiн 
                                  құруға бағытталған 
                                  ауыл шаруашылығын
                                  экономикалық дамыту;
                                  - ауыл шаруашылығы 
                                  дақылдарын егiп 
                                 өсiрудi жетiлдiру және 
                                  жер ресурстарын тиiмдi 
                                  пайдалану.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелері: шамамен 30 қолданбалы ғылыми зерттеулердің тақырыбын іске асырудың нәтижелері бойынша алынған, ауыл шаруашылығы саласындағы ұсынымдар, ережелер, нұсқаулықтар, бағдарламалар, нормативтер, стандарттар, ғылыми әзірлемелер, МЕМСТ-тар.

Қазақстан Республикасы       
Yкiметiнiң 2002 жылғы       
18 ақпандағы N 228 қаулысына    
4-қосымша               

     Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған
"Суармалы жерлердiң мелиорациялық жай-күйiн бағалау"
032 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 55 827 мың теңге (елу бес миллион сегiз жүз жиырма жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Агроөнеркәсiп кешенi салаларына несие беру және мемлекеттiк iс-шараларды қаржыландыру туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 12 сәуiрдегi Заңының 4-бабы; "Жер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 24 қаңтардағы  Заңының 115, 116, 117-баптары; "Қазақстан Республикасының орталық органдарына ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердiң штат санын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 12 ақпандағы N 229  қаулысы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: суармалы жерлердiң мелиоративтiк кадастрын жүргізудi ақпараттық қамтамасыз ету үшiн республикадағы суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай-күйiн бағалау.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: суармалы жерлердiң мониторингi мен мелиоративтiк кадастрын жүргiзу.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   032        Суармалы жерлердің
               мелиорациялық
               жай-күйін бағалау
 

                030  Жетісу гидрогеоло. Мынадай мақсатта штат  Жыл    Қазақстан
               гия-мелиоративтік  саны 68 адамдық       бойында Республика.
               экспедициясы       мемлекеттік мекемені          сының Ауыл
                                  ұстау:                        шаруашылығы
                                  - 700 мың га суармалы         министрлігі
                                  жерлерді агромелиора.
                                  тивтік тексеруді,
                                  соның ішінде Алматы 
                                  облысында - 672 мың 
                                  га, Жамбыл облысында 
                                  - 38 мың га;
                                  - ыза суының деңгейлік
                                  -тұздылық режимін 
                                  стационарлық гидрогео.
                                  логиялық бақылаудың 
                                  шамамен 6 мыңнан 
                                  көбірек өлшеуін;
                                  - корректорлық-дренаж 
                                  жүйелерінің ағынын 
                                  гидрологиялық - 150 
                                  шартты бақылаулары 
                                  өлшеуін;
                                  - 400 дана скважинаны 
                                  ағымдағы жөндеудi;
                                  - 13 мың гектардан 
                                  топырақ-тұздылығының 
                                  алымдарын;
                                  - 3150 шартты бiрлiк 
                                  зертханалық талдаулар;
                                  - суармалы жерлердiң
                                  картографиялық 
                                  материалдарын есептерiн 
                                  және кадастр жасау;
                                  - суармалы жерлердiң
                                  мелиоративтiк жай-күйi 
                                  мен мониторингін 
                                  бағалауды әдiстемелiк 
                                  қамтамасыз ету.
 
            031  Суармалы жерлердің - 895 мың га. суармалы  Жыл   Қазақстан
               мелиорациялық      жерлердi агромелиора. бойында Республика.
               жағдайын бағалау   тивтiк тексерудi,             сының Ауыл
                                  соның iшiнде - 300 мың        шаруашылығы
                                  га Қызылорда облысында;       министрлігі
                                  - 95 мың га Жамбыл      
                                  облысында; 
                                  - 500 мың га Оңтүстiк 
                                  Қазақстан облысында;
                                  - ыза суының деңгейлiк
                                  -тұздылық режимiн 13 
                                  стационарлық алаңдарда 
                                  гидрогеологиялық
                                  бақылаудың шамамен 3,5 
                                  мың өлшеуiн;
                                  - коллекторлық-дренаж
                                  жүйелерiнiң ағынын 
                                  бақылау гидрологиялық 
                                  жұмыстары - 2,2 шартты 
                                  бақылауларын;
                                  - 900 дана скважинаны 
                                  ағымдағы жөндеудi;
                                  - 9 мың гектардан 
                                  топырақ-тұздылығының 
                                  алымдарын;
                                  - 6 мыңнан артық 
                                  шартты бiрлiк
                                  зертханалық талдаулар;
                                  - суармалы жерлер 
                                  бойынша есептер және 
                                  картографиялық 
                                  материалдар, кадастрлар 
                                  жасау.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: Суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйі туралы суармалы жерлердің мелиоративтік кадастрын, есептерін, картографиялық материалдарын жасау.

Қазақстан Республикасы      
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
18 ақпандағы N 228 қаулысына  
5-қосымша           

     Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған
"Мал ауруларының диагностикасы" 034 
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 569 541,0 мың теңге (бес жүз алпыс тоғыз миллион бес жүз қырық бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ветеринария туралы" 1995 жылғы 25 шiлдедегi Заң күшi бар  Жарлығының 8-бабы; "Ветеринария бойынша нормативтiк құқықтық және басқа актiлердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 2 қазандағы N 1205   қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң "Республикалық ветеринариялық лаборатория" Республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1957     қаулысы .
     3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: малдар мен құстардың жұқпалы ауруларының таралуын болдырмау.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: дұрыс диагноздың уақытылы қойылуы.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары: ---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      ! ---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7 ---------------------------------------------------------------------------
1   034         Мал ауруларының 
                диагностикасы

           030  Республикалық     Мынадай іс-шараларды  Жыл     Қазақстан
                мал-дәрігерлік    орындау бойынша       бойында Республика.
                зертхана          қызметтер көрсетуге           сының Ауыл
                                  ақы төлеу мақсатында          шаруашылығы
                                  мемлекеттік мекемені          министрлігі
                                  84 адамдық штат               "Республи.
                                  санымен ұстау:                калық вете.
                                  - мал аурулары                ринариялық
                                  диагностикасын                лаборато.
                                  әдістемелік                   рия" 
                                  қамтамасыз ету (20            мемлекеттік
                                  құжат);                       мекемесі
                                  - жабайы фаунаның 
                                  індетіне қарсы 
                                  мониторинг жүргізу;
                                  - ветеринариялық 
                                  дәрі-дәрмектер 
                                  серияларына, 
                                  топтамаларына 
                                  наразылық шағымталап 
                                  кезінде оларды 
                                  зерттеу;
                                  - басқа ветеринария.
                                  лық лабораторияларда 
                                  диагноз қоюдың даулы 
                                  жағдайларында немесе 
                                  қиындығы кезiнде
                                  тиянақты диагноз 
                                  белгiлеу;
                                  - жануарлар 
                                  шикiзатында және
                                  өнiмдерiнде, жануарлар
                                  организмiнде радиоактивтi
                                  жоғарғы уытты заттарды
                                  анықтау;      

          031  Жануарлар          - Қазақстан Республи.  Жыл   Қазақстан
               ауруларының        касының Үкiметі      бойында Республика.
               диагностикасы      бекiткен тiзбеге             сының Ауыл
                                  сәйкес жануарлар             шаруашылығы
                                  мен құстардың                министрлігі
                                  аурулары бойынша 
                                  барлығы 7 млн. 
                                  диагностикалық зерттеу
                                  жүргізу шараларының 
                                  орындалуы бойынша 
                                  қызметтi төлеу,
                                  солардың ішiнде:
                                  - 26 ауру бойынша 
                                  серологиялық зерттеу;
                                  - 21 ауру бойынша
                                  бактериологиялық 
                                  зерттеу;
                                  - 15 ауру бойынша
                                  вирусологиялық зерттеу;
                                  - 11 паразиттiк ауруы
                                  бойынша зерттеу.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: жануарлар мен құстар ауруларына диагноз қоюдың қолданыстағы әдiстерiн жетiлдiру, жануарлар мен құстардың аса қауiптi жұқпалы аурулары таралуының алдын алу үшiн оларды уақытылы анықтау.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы     
18 ақпандағы N 228 қаулысына   
6-қосымша            

     Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған
"Эпизоотияға қарсы шаралар" 035 республикалық бюджеттік
бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 050 000,0 мың теңге (бiр миллиард елу миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ветеринария туралы" 1995 жылғы 25 шiлдедегі Заң күшi бар Жарлығының 11, 28-баптары; "Ветеринария бойынша нормативтiк құқықтық және басқа актiлердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 12 қазандағы N 1205 қаулысы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республикада ауыл шаруашылығы малдары мен құстарының инфекциялық және жұқпалы аурулары бойынша қолайлы эпизоотиялық жағдайды қамтамасыз ету.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: малдар мен құстарды аса қауiптi жұқпалы аурулардан қорғау.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары: ---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7 ---------------------------------------------------------------------------
    035         Эпизоотияға       Қазақстан Республика.        Қазақстан
                қарсы шаралар     сының Yкiметi                Республика.
                                  анықтаған аса қауiптi        сының Ауыл
                                  малдар мен құстардың         шаруашылығы
                                  тiзбесi бойынша              министрлігі
                                  iндетке қарсы шаралар        және оның
                                  жүргізудi қамтамасыз         аумақтық
                                  ету, сонымен бiрге:          басқармалары
                                  - жануарлардың аса 
                                  қауiптi ауруларының 
                                  алдың алу үшiн
                                  барлығы 40 ветерина.
                                  риялық дәрi дәрмектер,  1-
                                  аллергендер сатып алу; тоқсан
                                  - ветеринариялық дәрi  
                                  -дәрмектердi сақтау     Жыл
                                  және белгiленген       бойында
                                  орынға дейiн жеткiзу;
                                  - ветеринариялық дәрi-  Жыл
                                  дәрмектердi жергiлiктi бойында
                                  орындарда 72 млн-ға 
                                  дейiн егу;
                                  - серологиялық зерттеу  Жыл
                                  үшiн қан сынамасын алу бойында
                                  және жеткiзу барлығы 
                                  7 млн. сынама.
                                  -ветеринариялык        жыл бойына
                                  препараттардың 
                                  республикалық қорын жасау 
                                  және сақтау <*>
---------------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.11.11. N 228в  қаулысымен.
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтілетiн нәтижелерi: республика аумағында эпизоотиялық қолайлы жағдайды сақтау; мал басының азаюын болдырмау.

Қазақстан Республикасы      
Yкiметiнiң 2002 жылғы       
18 ақпандағы N 228 қаулысына   
7-қосымша              

     Қазақстан Республикасының
    Ауыл шаруашылығы министрлiгi
    ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Тұқымдық және отырғызу материалдарының 
сорттық және себу сапаларын анықтау" 037 республикалық бюджеттiк
бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 35 098,0 мың теңге (отыз бес миллион тоқсан сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы   Заңының 8-бабы; "Агроөнеркәсiп кешенi салаларына несие беру және мемлекеттiк iс-шараларды қаржыландыру туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 12 сәуiрдегi  Заңының 4-бабы; "Республикалық астық сараптамасы" және "Қазақтұқымсараптама" республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 2 наурыздағы N 342   қаулысы ; "Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастырудың, сақтаудың және пайдаланудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394  қаулысы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты. 
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімділігін арттыру және еліміздің азық-түліктік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ауыл шаруашылығы дақылдарының, тұқымдық және егілетін материалдың сорттық және егістік сапасын анықтау. 
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: мемлекеттік астықтың тұқымдық ресурстары, мемлекеттік сорт сынайтын учаскелер мен станциялар, элиталық тұқым шаруашылықтары үшін тұқым сапасының сараптамасын уақытылы және біліктілікпен жүргізу.
     6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7 ---------------------------------------------------------------------------
1   037         Тұқымдық және     Астық сапасын анықтау   Жыл   Қазақстан
                отырғызу          бойынша 65 мыңға      бойында Республика.
                материалдарының   дейін ауыл шаруашылығы        сының Ауыл
                сорттық және      дақылдарының астығына         шаруашылығы
                себу сапаларын    зерттеу жүргізу:              министрлігі
                анықтау           тазалығын, өсімталдығын, 
                                  зиянкестермен залал.
                                  данғандығын, өсу күшін, 
                                  түпнұсқалығын және 
                                  басқа қолданылып жүрген 
                                  мемлекеттік стандарттарға 
                                  сәйкес зерттеулер.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: сапалы тексерілген тұқымдарды себудің есебінен ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімділігін орта есеппен 15-20% ұлғайту.

Қазақстан Республикасы       
Yкiметiнiң 2002 жылғы       
18 ақпандағы N 228 қаулысына   
8-қосымша               

     Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi     

  2002 жылға арналған "Элиталық тұқым өсiру және асыл тұқымдандыру 
iсiн сақтау және дамыту" 038 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 491 000,0 мың теңге (бiр миллиард төрт жүз тоқсан бiр миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi  Заңының 15-бабы; "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы  Заңының 4, 10-баптары; "Ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң, малдарының және микроорганизмдерiнiң гендiк қорын сақтау, дамыту және пайдалану" Республикалық мақсаттық 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламаны бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 1 тамыздағы N 1167  қаулысы ; "Үлкен қалаларда, қала маңындағы аймақтарда сүт өндiрiсiн дамытудың 2000-2002 жылдарға арналған салалық бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 15 қарашадағы N 1719  қаулысы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң және малдарының гендiк қорын сақтау және дамыту.
     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерінің элиталық тұқым және асыл тұқым материалдарына қол жеткізуін қамтамасыз ету жолымен ауыл шаруашылығы өсімдіктері мен жануарларының гендік қорын дамыту және сақтау және коллекциялық табындар құру.
     6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ. !Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаны (кіші бағ. ! Іске  !  Жауапты
  !дар. !бағ. !ның (кіші   !  дарламаны) іске асыру  ! асыру.!атқарушылар
  !лама.!дар. !бағдарлама. !  жөніндегі іс-шаралар   !  дың  !
  !ның  !лама.!ның атауы)  !                         !мерзім.!
  !коды !ның  !            !                         ! дері  !
  !     !коды !            !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1  038        Элиталық     Элиталық тұқым шаруашылығы  Жыл     Қазақстан
              тұқым өсiру  мен мал тұқымын асылдан.    бойында Республика.
              және асыл    дыру ісін Қазақстан                 сының 
              тұқымдандыру Республикасының Yкiметi             Ауыл
              iсiн сақтау  бекiтетiн тәртiппен,                шаруашылығы
              және дамыту  мыналарды қоса, қаржылан.           министрлігі 
                           дыру: 
                           - элиталық тұқым
                           шаруашылықтары өндiрiсiн
                           және асыл тұқымды малдарды
                           өсiрудi қаржыландыру 
                           (отандық ауыл шаруашылығы 
                           тауарын өндiрушiлер өткiзе.
                           тін элиталық тұқымды және 
                           асыл тұқым өнiмдерiн 
                           iшiнара арзандату);
                           -селекциялық-генетикалық
                           орталықтарда коллекциялық
                           табындар қалыптастыру үшін
                           арнаулы жабдықтарды, отандық
                           селекцияның саны аз және
                           жоғалып бара жатқан асыл
                           тұқымды малдар түрлерін
                           сатып алуға жұмсалатын
                           шығындарды қаржыландыру;
                           - асыл тұқымды бұқаларды 
                           күтiп бағуға және олардың
                           ұрығын сақтауға, сонымен
                           қатар асыл тұқымды құстарды
                           күтiп бағуға кеткен шығын.
                           дардың орнын толтыру;
                           - асыл тұқымды бұқаларды 
                           сатып алуға арналған 
                           шығындардың орнын толтыру. <*>
---------------------------------------------------------------------------
       Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.04.10. N 228a  қаулысымен
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.09. N 228g  қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің элиталық тұқымға және асыл тұқымдық өнімдерге қол жеткізуі, отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерде сорт жаңарту және табынды жоғары өнімді малдармен жаңартуды қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің және жануарларының гендік қорын сақтау және дамыту.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
18 ақпандағы N 228 қаулысына  
9-қосымша              

     Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi
 

        2002 жылға арналған "Ауыл шаруашылық тауар өндірушілерін 
минералдық тыңайтқыштар сатып алуға субсидиялау" 
045 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 400 000,0 мың теңге (төрт жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі
"Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы   Заңының 4-бабы.
     3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландырудың көздері: республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімділігін арттыру, топырақтың құнарлылығын қалпына келтіру.
     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: отандық ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне минералдық тыңайтқыштардың құнын арзандату.
     6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   045         Ауыл шаруашылық   Қазақстан Республика.  Жыл    Қазақстан
                тауар өндіруші.   сының Үкіметі белгі.  бойында Республика.
                лерін минералдық  леген тәртіппен ауыл          сының Ауыл
                тыңайтқыштар      шаруашылығы тауарын           шаруашылығы
                сатып алуға       өндірушілер сатып             министрлігі
                субсидиялау.      алған минералдық 
                                  тыңайтқыштардың құнын 
                                  арзандату.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің минералдық тыңайтқыштарға қол жеткізуі.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы     
18 ақпандағы N 228 қаулысына  
10-қосымша           

     Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Мемлекеттiк резервтегі астықты сақтау" 
047 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 740 460,0 мың теңге (жетi жүз қырық миллион төрт жүз алпыс мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 3, 4, 10, 11, 12-баптары; "Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастырудың, сақтаудың және пайдаланудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394  қаулысы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының 
жұмылдыру қажеттiктерiн және азық-түлiк қауiпсiздiгін қамтамасыз ету үшiн мемлекеттік астық резервтерiн сақтау.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк астық резервтерiн сақтау және өңдеу.
     6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7 ---------------------------------------------------------------------------
1   047         Мемлекеттік       Лицензияланған астық    Жыл   Қазақстан
                резервтегі        қабылдау кәсіпорында. бойында Республика.
                астықты сақтау    рында мемлекеттік             сының Ауыл
                                  астық резервтерін             шаруашылығы
                                  өңдеу және сақтау             министрлігі
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: еліміздің жұмылдыру қажеттіктерін және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен белгіленген көлемде мемлекеттік азық-түліктік астық резервінің көлемін 100% сақтау.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
18 ақпандағы N 228 қаулысына   
11-қосымша               

     Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Ауыл шаруашылық дақылдарын тұқымдық сынау"
048 республикалық бюджеттiк бағдарламаның 
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 56 828 мың теңге (елу алты миллион сегiз жүз жиырма сегіз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Селекциялық жетiстiктердi қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шiлдедегi  Заңының 3-бабы; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгінiң "Селекциялық жетiстiктердi сынау және қорғау" Республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 11 ақпандағы N 204  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық органдарына ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердің штат санын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 12 ақпандағы N 229  қаулысы
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат берiлген селекциялық жетістiктердiң мемлекеттiк тізiлiмiн ауыл шаруашылығы дақылдарының жоғары өнiмдi дақылдарымен толықтыру.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: өнiмдi және сапасы бойынша құнды жаңа соттарды анықтау, селекциялық жетiстiктiң патенттiк қабiлеттiлiк шарттарына сәйкестiгi жөнiнде қорытындылар беру.
     6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   048         Ауыл шаруашылық
                дақылдарын
                тұқымдық сынау

           030  Ауыл шаруашылық   Мемлекеттiк мекеме.     Жыл   Қазақстан
                дақылдарын        лерді ұстау:          бойында Республика.
                тұқымдық сынау    штат саны 34 адамдық          сының Ауыл
                жөнiндегi         "Ауыл шаруашылығы             шаруашылығы
                мемлекеттiк       дақылдарының сорт             министрлігі
                комиссия және     сынағы жөнiндегі
                облыстық          мемлекеттiк комиссия", 
                инспектуралар     селекциялық 
                                  жетiстiктердi 
                                  мемлекеттiк тiзілiмге  
                                  енгiзу мақсатында, 
                                  шаруашылық пайдалылығына
                                  және патенттік 
                                  қабілеттілігiне арнап, 
                                  шамамен 5 мың сорт 
                                  сынағын жүргізе отырып 
                                  73 ауыл шаруашылығы 
                                  дақылы бойынша ең өнiмдi 
                                  және сорттарының сапасы 
                                  бойынша құндыларын
                                  анықтау үшiн 16000 га 
                                  алаңда агротехникалық
                                  iс-шаралар кешенiн 
                                  орындау арқылы ауыл
                                  шаруашылығы дақылдарының 
                                  мемлекеттік сорт сынағын 
                                  өткiзу үшiн штат саны 
                                  214 адамдық 12 облыстық 
                                  және 3 аймақтық ауыл
                                  шаруашылығы дақылдарының 
                                  сорт сынағы жөнiндегi 
                                  инспектуралар ұстау.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетін нәтижелерi: ауыл шаруашылығы дақылдарының ең өнiмдi және сапасы бойынша құнды жаңа сорттарын анықтаудың нәтижесiнде өсiмдiк өсiру шаруашылығы өнiмiнiң түсiмдiлігі мен сапасын арттыру.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң 2002 жылғы    
18 ақпандағы N 228 қаулысына 
12-қосымша           

     Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
    Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Карантинге жататын өнiмдердi зертханалық
фитосанитариялық талдау" 049 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8 356 мың теңге (сегіз миллион үш жүз елу алты мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Өсiмдiктер карантинi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 11 ақпандағы  Заңының 3, 4-баптары; "Ауыл шаруашылығы министрлігі жүйесiнде мемлекеттiк мекемелер құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 26 маусымдағы N 941  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық органдарына ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердiң штат санын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 12 ақпандағы N 229  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының аумағын карантиндiк объектiлерден қорғау жөнiндегi ережелердi және Карантиндiк объектілердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1960  қаулысы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының аумағын шетелдерден немесе карантиндiк аймақтардан карантиндiк объектiлердiң әкелiнуiнен немесе өздiгiнен келуiнен қорғау.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: карантиндік объектілерді уақытылы жою мақсатында оларды анықтау үшін карантинге жатқызылған өнімді тексеру және ауыл шаруашылығы өнімдерінің шығынын болдырмау.
     6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7 
---------------------------------------------------------------------------
1   049         Карантинге 
                жататын өнімдерді 
                зертханалық 
                фитосанитариялық 
                талдау

           030  Республикалық     Карантинге жатқызыл.   Жыл    Қазақстан
                карантин          ған материалда каран. бойында Республика.
                лабораториясы     тиндік объектілер             сының Ауыл
                                  болуын және олардың           шаруашылығы
                                  түрлік құрамын                министрлігі
                                  анықтауға 24 мың дана   
                                  көлемінде зертханалық         "Республи.
                                  фитосанитарлық                калық ка.
                                  талдаулар жүргізу үшін        рантиндік
                                  штат саны 35 адамдық          лаборато.
                                  мемлекеттік мекемені          рия"
                                  ұстау                         мемлекеттік
                                                                кәсіпорны
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: карантиндік объектілерді уақытылы жою мақсатында оларды анықтау үшін карантинге жатқызылған өнімді лабораториялық фитосанитариялық талдауды қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
18 ақпандағы N 228 қаулысына   
13-қосымша           

     Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Құнарлылық мониторингін жүргiзу және
топырақтың химиялық құрамын анықтау" 052 республикалық бюджеттiк
бағдарламаның ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 20 000,0 мың теңге (жиырма миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Жер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 24 қаңтардағы  Заңының 115-бабы; "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы  Заңының 10-бабы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты. 
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: топырақта қоректік заттардың қозғалмалы нысандары болуын анықтау, минералды тыңайтқыштарды тиiмдi пайдалану үшiн келесi жылға арналған болжамды мәлiметтердi жасау.
     5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: топырақты қоректiк элементтермен қамтамасыз етудi ескере отырып, минералды тыңайтқыштарды енгiзу нормаларын анықтау үшiн топырақтық-агрохимиялық зерттеулер өткiзу, топырақта қоректiк заттардың қозғалмалы нысандары болуын анықтау.
     6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7 ---------------------------------------------------------------------------
1   052         Құнарлылық        Топырақта 557,5 мың    2, 3-  Қазақстан
                мониторингін      га алаңда қоректік    тоқсан. Республика.
                жүргізу және      заттардың жылжымалы     дар   сының Ауыл
                топырақтың        нысандарының болуына          шаруашылығы
                химиялық құрамын  талдау жасау үшін             министрлігі
                анықтау           топырақ сынамаларын 
                                  іріктеу.

                                  Тиісті зертханаларда   2, 4-
                                  талдау үлгілері       тоқсан.
                                                          дар

                                  Зерттелетін алаң
                                  бойынша агрохимиялық   3, 4- 
                                  картограммалар        тоқсан.
                                  құрастыру               дар

                                  Топырақ құнарлылығын    3-4
                                  арттыру және минералды тоқсан.
                                  тыңайтқыштарды тиімді    дар
                                  пайдалану жөніндегі 
                                  ұсыныстарды әзірлеу
--------------------------------------------------------------------------- 
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: топырақтық-агрохимиялық зерттеулердің нәтижелері бойынша алынған мәліметтер негізінде минералдық тыңайтқыштарды тиімді пайдалану жөніндегі ұсыныстар. 

Қазақстан Республикасы      
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
18 ақпандағы N 228 қаулысына  
14-қосымша              

     Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Жердi суландыру және дренаж жүйелерiн жетiлдiру" 054 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 569 503 мың теңге (бiр миллиард бес жүз алпыс тоғыз миллион бес жүз үш мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта құру және Даму Банкiнiң арасындағы қарыз туралы 1996 жылғы 25 маусымдағы N 4041 - КZ келiсiм; "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта құру және Даму Банкiнiң арасындағы қарыз туралы 1996 жылғы 25 маусымдағы N 4041 - КZ (Жердi суландыру және дренаж жүйелерiн жетiлдiру жобасы) келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қыркүйектегi  Заңы ; "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта құру және Даму Банкiнiң арасындағы Жердi суландыру және дренаж жүйелерiн жетiлдiру жобасы бойынша қарыздар туралы" 1996 жылғы 25 маусымдағы N 4041 - КZ келiсiмнiң күшiне енуiне арналған шарттарды iске асыру шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 7 қазандағы N 1237  қаулысы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты, үкiметтік сыртқы қарыз қаражаты. 
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында жердi суландыру және дренаж жүйелерiн қайта құру есебiнен ауыл шаруашылығының суарылатын тұрақты өндiрiсiнiң дамуына жағдай жасау, оларды пайдалану мен жөндеудi жетiлдiру, фермерлер үшiн ақпараттар қызметiн құру, ауыл шаруашылығы тәжiрибесiнiң мейлiнше тиiмдi және өнiмдi әдiстерiн енгiзу, Қарызгердiң ұйымдары мен ведомстволарының қоғамдық институттарға байланысты мүмкiндiктерiн нығайту. 
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттерi: экологиялық нормалар мен талаптарды енгiзудi, ауыл шаруашылығы өндiрiсi мен суармалы жүйенi пайдалануды ескере отырып қазiргі жердi суландыратын және дренаж жүйелерiн қайта құру және жақсарту жолымен суармалы егiншілiктiң тиiмдiлігін 32 090 га. алаңда қалпына келтiру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   054         Жерді суландыру 
                және дренаж 
                жүйелерін 
                жетілдіру

           101  Ішкі көздер        Жобаны іске асыру      Жыл   Қазақстан
                жобасын басқаруда  үшін саны 17 адам    бойында Республика.
                көмек көрсету      жергілікті кеңесші.          сының Ауыл
                үшін жергілікті    лерді қатыстыру;             шаруашылығы
                кеңесшілердің                                   министрлігі
                көрсететін                                      мемлекеттік
                қызметін сатып                                  сатып алу
                алу.                                            туралы
                                                                заңдарға
                                                                сәйкес
                                                                сатып алуды
                                                                жүргізеді

           081  Жобаны ішкі        Тауарларды, жұмыс.     Жыл   Қазақстан
                көздердің          тарды және көрсеті.  бойында Республика.
                есебінен іске      летін қызметтерді            сының Ауыл
                асыру.             сатып алу бойынша            шаруашылығы
                                   ҚҚС ,кедендік баждар         министрлігі
                                   мен төлемдерді өтеу;
                                   Мынадай қалпына              Қазақстан
                                   келтіру объектілері          Республика.
                                   бойынша құрылыс-             сының Ауыл
                                   монтаждау                    шаруашылығы
                                   жұмыстарын аяқтау:           министрлігі

                                   - Алматы облысындағы   IV-   "Еділ-Ақсу"
                                   "Кербұлақ"            тоқсан консорциумы
                                   (2 602 га);

                                   - Павлодар облысын.    IV-   "Шетелсу.
                                   дағы "Октябрьдің 60   тоқсан құрылыс" ММ
                                   жылдығы" (3 574 га);

                                    - Ақмола облысындағы   V-   "Имперджило"
                                   "Қайсар" (1 170 га);  тоқсан

                                   - Жамбыл облысындағы   ІІІ- "Имперджило"
                                   "Жамбыл" (1 144 га);  тоқсан
                                   - Шығыс Қазақстан      ІІІ-
                                   облысындағы           тоқсан
                                   "Приречное"
                                   (1 574 га);
 
                                     Мынадай қалпына       Жыл    Қазақстан
                                   келтіру объектілері   бойы   Республика.
                                   бойынша құрылыс-             сының Ауыл
                                   монтаждау                    шаруашылығы
                                   жұмыстарын жалғастыру:       министрлігі

                                   - Шығыс Қазақстан           "Имперджило"
                                   облысындағы "Күршім"
                                   (3 037 га);

                                   - Қарағанды                  "Қытай
                                   облысындағы "Красная         Геоинженер.
                                   Поляна" (915 га);            лік корпо.
                                                                рациясы"

                                    - Батыс Қазақстан            "Тоған"
                                   облысындағы "Шаған/          ЖАҚ 
                                   Жайық" (1 224 га);

                                   - Алматы облысындағы         "Бюлент
                                   "Дархан" (867 га);           Каракоч"
                                                                компаниясы

            080 Жобаны сыртқы      "Дусупово" объектісі    І-   Қазақстан 
                қарыздар           бойынша құрылыс-      тоқсан Республика.
                есебінен іске      монтаждау жұмыстар.          сының Ауыл
                асыру.             ының (991 га)                шаруашылығы
                                   басталуы;                    министрлігі
                                                                "Тоған" ЖАҚ

                                   Құрылыс-монтаждау       Жыл  Қазақстан
                                   жұмыстарының барысын    бойы Республика.
                                   техникалық қадағалауды       сының Ауыл
                                   жүзеге асыру және            шаруашылығы
                                   қабылданған жобалық          министрлігі
                                   шешімдердің орындалуын       "МоттМак-
                                   бақылау.                     Дональд
                                                                Темельсу"  БК
                                   Экологиялық мониторинг
                                   жүргізу үшін Бағалау
                                   есебінің негізінде
                                   зертханалық, компьютерлік
                                   және географиялық-ақпараттық
                                   жүйелік жабдықтар, гидро-
                                   геологиялық-мелиоративтік
                                   экспедициялар үшін автома-
                                   шиналар (6 дана) сатып алу. <*>
---------------------------------------------------------------------------
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.20. N 228e   қаулысымен.

     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: суарылатын жерлерді қайта қалпына келтіру, қалпына келтірілген жерлердің өнімділігін көбейту.

Қазақстан Республикасы      
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
18 ақпандағы N 228 қаулысына   
15-қосымша             

      Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Су ресурстарын басқаруды жетiлдiру және
жердi қалпына келтiру" 055 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 989 657,0 мың теңге (тоғыз жүз сексен тоғыз миллион алты жүз елу жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы қарыздар туралы 1998 жылғы 25 наурыздағы N 1592/1593 (SҒ)-КАZ келiсiмдер; "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы қарыздар туралы" 1998 жылғы 25 наурыздағы N 1592/1593 (SF)-KAZ ("Су ресурстарын басқаруды жетiлдiру және жердi қалпына келтiру" жобасы) келiсiмдердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 маусымдағы  Заңы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты, үкiметтiк сыртқы қарыз қаражаты. 
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: суармалы және дренаж жүйелерiн қайта құру, оларды пайдалануды және жөндеудi жетiлдіру, су пайдаланушылардың, фермерлiк шаруашылықтардың бiрлестiктерiнiң және су ресурстарын басқару органдарының қоғамдық институттарға байланысты мүмкiндiктерiн нығайту есебiнен Қазақстан Республикасындағы суармалы егiншiлiктi тұрақты дамытуға ықпал ету. 
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: экологиялық нормалар мен талаптарды ескерiп суармалы және дренаж жүйелерiн қайта құру және жақсарту, қайта құрылған суармалы және дренаж жүйелерiн басқаруды су пайдаланушылардың бірлестiктерiне беру, пайдалану және техникалық қызмет көрсету, суландыру және агротехника әдiстерiн оқыту арқылы Оңтүстiк Қазақстан облысының Мақтаарал ауданында 39,2 мың га. алаңда суармалы егiншiлiктi қалпына келтiру.
     6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары:
__________________________________________________________________
N |Бағ.|Кіші|  Бағдарламаның  | Бағдарламаны |Іске  |  Жауапты
  |дар.|бағ.|  (кiшi бағдар.  | (кiшi бағдар.|асыру |  орындау.
  |лама|дар.|    ламаның)     | ламаны) іске | мер. |   шылар
  |коды|лама|     атауы       |    асыру     | зім. |
  |    |коды|                 |  жөніндегі   | дері |
  |    |    |                 | іс-шаралар   |      |
__________________________________________________________________
1   2     3         4                 5         6        7
__________________________________________________________________
1  055        Су ресурстарын
              басқаруды және
              жердi қалпына
                келтiрудi
                жетiлдiру
       101    Жобаны басқару.  Жобаны iске     Жыл    Қазақстан
              ға iшкi көздер.  асыру үшiн 9   бойына  Республикасы.
                ден жәрдем     адам санында           ның Ауыл
               көрсету үшiн    жергілікті             шаруашылығы
                жергiлiктi     консультант.           министрлiгi
              консультанттар.  тарды тарту
                дың қызмет
               көрсетулерiн
                сатып алу
       102    Егжей-тегжейлi      Мотт         Жыл    Қазақстан
              жобалауды, құры.  МакДональд    бойына  Республикасы.
              лыс уақытында     фирмасының            ның Ауыл
              техникалық қада. консультация.          шаруашылығы
              ғалауды және     лық қызметi            министрлігі
              iшкi көздерден   (құрылысты             "Мотт
              қызмет көрсету    қадағалау,            МакДональд/
              мерзiмiн жүзеге  инспекторлар,          Темельсу" БК
                асыру үшiн       клерктер
              консультациялық  ұстау, қолдау
              қызмет көрсету.    тобының
                  лермен       жұмысы, оқыту)
              қамтамасыз ету
       081    Ішкi көздер есе. 1. Тауарларды   Жыл    Қазақстан
               бiнен жобаны    (зертханалық,  бойына  Республикасы.
               iске асыру      компьютерлiк           ның Ауыл
                               жабдықтарды,           шаруашылығы
                               автомашиналар.         министрлігі
                               ды), жұмыстар.
                               ды және қызмет
                                көрсетулердi
                                 сатып алу
                               бойынша қосыл.
                               ған құн салы.
                               ғын, кедендiк
                               бажды, кеден.
                               дiк алымдарды
                                  өтеу.
                               2. Жетiсай      ІІІ
                               қаласындағы    тоқсан
                               зертхана ғима.
                                ратын қайта
                                 құру және
                                  жөндеу.
                               3. Жергiлiктi
                               консультанттар
                               салығын төлеу.
                                ге жұмсалған
                                заем қаражат.
                                 тарын өтеу.
       080    Сыртқы қарыз.     1. Негiзгi     ІІІ    Қазақстан
              дар есебiнен      жабдықтарды   тоқсан  Республикасы.
               жобаны iске       сатып алу            ның Ауыл
                 асыру         (автомашина 5)         шаруашылығы
                                2. Жобаның     ІІІ    министрлігі
                                 1-кезеңi     тоқсан
                               құрылысының
                                басталуы
                                3. Жобаның    III-IV
                                 1-кезеңi     тоқсан
                               бойынша 23868
                               га алаңда құры.
                                лыс жұмыстары
                                4. Жобаның     III
                                 2-кезеңi     тоқсан
                               құрылысының
                                 басталуы
                                5. 2-кезеңде  III-IV
                                 15391 га     тоқсан
                                алаңда құры.
                                  лыстың
                                 жалғасуы
                                6. Жетiсай     III
                                қаласындағы   тоқсан
                                зертханаға
                                компьютерлер
                               мен зертхана.
                               лық жабдықтар.
                               ды сатып алу
                                7. Жетiсай     III
                                қаласындағы   тоқсан
                               зертхана ғима.
                                ратын қайта
                                 құру және
                                  жөндеу.
__________________________________________________________________
       Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2002.11.11. N 228в  қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелері: егіннің түсімділігін арттыру, жоба есептесулері бойынша таза пайданы 28%, халықты еңбекпен қамтуды 21% ұлғайту, күрделі жұмсалымдардың тиімділігі жоба бойынша 26% болуы тиіс. Мақтаның түсімділігі 15,5-тан 28 ц/гектарға дейін, күзгі бидайдікі 25-тен 40 ц/гектарға дейін, жүгері дәні 32-ден 60 ц/гектарға дейін, жоңышқа 34,3-тен 100 ц/гектарға дейін ұлғаяды. Су ресурстарын үнемдеу кезең-кезеңмен 16,9-тан 23,1 млн. шаршы метрге дейін құрайды. Жүйенің пайдалы әрекет коэффициенті 0,60-тан 0,80-қа дейін жеткізілетін болады. 

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы     
18 ақпандағы N 228 қаулысына  
16-қосымша            

      Қазақстан Республикасының
      Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Жекешелендiруден кейiн ауыл шаруашылығын
қолдау" 057 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 59 514 мың теңге (елу тоғыз миллион бес жүз он төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы қарыз туралы 1998 жылғы 23 маусымдағы N 4331 - КZ келiсiм; "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы қарыз туралы" 1998 жылғы 23 маусымдағы N 4331 - KZ келiсiмдi (Жекешелендiруден кейiн ауыл шаруашылығын қолдау жобасы) бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шiлдедегi  Заңы
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты, үкіметтiк сыртқы қарыздың қаражаты. 
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстанда ауыл кәсiпорындарының өндiрiстiк қызметін жақсарту. Халықаралық Қайта құру және Даму Банкiнiң, басқа қаржы институттарының несие ресурстарына қол жетуін қамтамасыз ету.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: а) жаңадан қалыптасушы ауылдық кәсіпорындар үшін ақпаратқа, консультацияларға және оқытуға қол жетуін қамтамасыз ету; ә) коммерциялық банкілердің несие ресурстарына ауыл кәсіпорындарының қол жеткізе алуына көмек көрсету.
     6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   057         Ауыл шаруашылығын
                жекешелендіруден
                кейінгі қолдау

          0101  Ішкі көздердің    Құрамында 4 адам бар   Жыл   Ауыл
                жобасын басқару   жергілікті кеңесші.    бойы  шаруашылығы
                үшін жергілікті   лердің жобаны іске           министрлігі
                кеңесшілердің     асыруды қамтамасыз           мемлекеттік
                қызметтер         етуі;                        сатып алу
                көрсетуін сатып                                туралы 
                алу.                                           заңнамаға
                                                               сәйкес сатып
                                                               алуды 
                                                               жүргізеді

          081   Жобаны ішкі       (Тауарлар және         Жыл   Ауыл
                көздер есебінен   кеңесшілердің қызмет.  бойы  шаруашылығы
                іске асыру        тер көрсетуін сатып          министрлігі
                                  алу бойынша ҚҚС өтеу)

          080   Жобаны сыртқы     Бизнес-жоспарлау       I-IV  Ауыл 
                қарыздар          бойынша қызметтер     тоқсан шаруашылығы
                есебінен іске     көрсету үшін шағын           министрлігі
                асыру             гранттар бағдарламасын 
                                  іске асыру;

                                  Фермерлерге арналған    І-   Ауыл
                                  оқыту семинарларын    тоқсан шаруашылығы
                                  жүргізуге жергілікті         министрлігі
                                  кеңесшілерді тендер 
                                  бойынша таңдап алу;

                                  Экономикалық және     ІІ-IV  Тендерде
                                  технологиялық         тоқсан таңдап 
                                  мәселелер бойынша            алынған
                                  фермерлерге арналған         жергілікті
                                  оқыту семинарларын           консалтинг
                                  жүргізу;                     компаниялары

                                  Жоба бойынша         ІІ, ІІІ Ауыл
                                  жарнамалық компания  тоқсан  шаруашылығы
                                  жүргізу.                     министрлігі
--------------------------------------------------------------------------- 
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: ауылдық жерлерде консультациялық желілердің негізін құру, экономикалық тұрақты меншікті ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының санын ұлғайту. 

Қазақстан Республикасы      
Yкiметiнiң 2002 жылғы       
18 ақпандағы N 228 қаулысына    
17-қосымша              

     Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарының 
туберкулез және бруцеллез ауруларына қарсы күрес" 066
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 34 800,0 мың теңге (отыз төрт миллион сегiз жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ветеринария туралы" Заң күшi бар 1995 жылғы 25 шiлдедегi  Жарлығының 11, 28-баптары; "Ветеринария бойынша нормативтiк құқықтық және басқа актiлердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 2 қазандағы N 1205  қаулысы ; "1999-2003 жылдарда ауыл шаруашылығы малдары мен құстарының туберкулезiнiң және бруцеллезiнiң алдын алу және оларға қарсы қарсы күрес жөнiндегi бағдарламаны бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 9 наурыздағы N 215   қаулысы.
        3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жануарлар мен құстарды туберкулезден және бруцеллезден қорғау.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауру тараған жерлердi туберкулезден және бруцеллезден сауықтыру.
     6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
      1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   066         Ауыл шаруашылығы  Туберкулез және        Жыл    Қазақстан
                жануарлары мен    бруцеллез бойынша 20  бойында Республика.
                құстарының        ауру тараған пункт.           сының Ауыл
                туберкулез және   терді белгіленген             шаруашылығы
                бруцеллез         талаптарға сәйкес:            министрлігі
                ауруларына        - екі дүркін теріс
                қарсы күрес       нәтиже алғанға дейін 
                                  малдарды зерттеуді;
                                  - малдарды 
                                  вакцинациялауды;
                                  - мал ұсталған 
                                  жерлерде жайларды 
                                  уытсыздандыруды 
                                  өткізуді қоса 
                                  сауықтыру.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелері: ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарының туберкулезі және бруцеллезі бойынша қолайсыз пункттерде ветеринариялық шектеулердің барлығын тоқтатып, толық айықтыру.

Қазақстан Республикасы      
Yкiметiнiң 2002 жылғы       
18 ақпандағы N 228 қаулысына     
18-қосымша              

      Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi     

  2002 жылға арналған "Жануарлар мен құстардың қауiптi жұқпалы 
ауруларының ошақтарын жою" 067 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 22 077,0 мың теңге (жиырма екi миллион жетпiс жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ветеринария туралы" Заң күшi бар 1995 жылғы 25 шiлдедегi Жарлығының 11, 28-баптары; "Ветеринария бойынша нормативтiк құқықтық және басқа актiлердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 2 қазандағы N 1205 қаулысы. 
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: малдар мен құстардың жiтi жұқпалы ауруларының тұтанған ошақтарын оқшаулау және жою, шекаралас мемлекеттердiң аумағынан олардың Қазақстан Республикасы аумағына әкелiнуiне жол бермеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: малдар мен құстардың жiтi жұқпалы ауруларының тұтануы ошақтарын жою және одан әрi таралуының алдын алу.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   067         Жануарлар мен     1. Қазақстан Респуб.   Жыл   Қазақстан
                құстардың қауіпті ликасы Үкiметi         бойы  Республика.
                жұқпалы аурулар.  белгiлеген тiзбе             сының Ауыл
                ының ошақтарын    бойынша малдар мен           шаруашылығы
                жою               құстардың жiтi               министрлігі
                                  жұқпалы ауруларының 
                                  10 тұтану ошақтарын 
                                  оқшаулау және жою
                                  жөнiндегi iс-шараларды
                                  ұйымдастыру:
                                  - ветеринариялық 
                                  препараттармен
                                  дезинфекциялағыш 
                                  құралдарды жеткiзу;
                                  - өлген малдар мен 
                                  құстардың өлексесiн 
                                  өртеу арқылы жою;
                                  - малдар мен құстарды 
                                  мәжбүрлеп 
                                  вакцинациялау;
                                  - малдар мен құстар 
                                  ұсталған орындарды
                                  дезинфекциялау;
                                  - карантиндiк постар 
                                  мен дезинфекциялық 
                                  бөгеттердi қондыру 
                                  және карантин
                                  уақытында тәулiк бойы
                                  кезекшілік ұйымдастыру.
                                  2. Шекаралас 
                                  мемлекеттерде малдар 
                                  мен құстардың жiтi
                                  жұқпалы аурулары пайда 
                                  болғанда аурудың 
                                  республикаға әкелiнуiне
                                  жол бермеу жөнiндегi 
                                  50 уақытша шекаралық 
                                  карантиндiк посттарды
                                  ұйымдастыру;
                                 - дезқұралдарын жеткізу;
                                  - уақытша дезинфекциялық
                                  бөгеттер салу және 
                                  карантин уақытында 
                                  көлiк құралдарының
                                  дезинфекциясы үшiн 
                                  оларда тәулiк бойы 
                                  кезекшiлiк ұйымдастыру.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: малдар мен құстардың жіті жұқпалы ауруларының тұтану ошақтарын 100% жою. Шекаралас мемлекеттерден жұқпалы аурулар әкеліну қаупін азайту.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
18 ақпандағы N 228 қаулысына  
19-қосымша           

       ЕСКЕРТУ. 19-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 18 желтоқсандағы N 228д   қаулысымен .

     Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Аса қауiптi карантиндiк зиянкестер мен 
арамшөптердiң ошақтарын жою" 068 республикалық бюджеттiк
бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 160 000,0 мың теңге (жүз алпыс миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "Агроөнеркәсiп кешенi салаларына несие беру және мемлекеттiк iс-шараларды қаржыландыру туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 12 сәуiрдегi  Заңының 4-бабы; "Өсiмдiктер карантинi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 11 ақпандағы  Заңының 18-бабы; "Қазақстан Республикасының аумағын карантиндiк объектiлерден қорғаудың ережесiн және карантиндiк объектiлердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1960  қаулысы
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Карантиндiк объектiлер ошақтарын оқшаулау және жою, Қазақстан Республикасының аумағында қолайлы фитосанитариялық жағдайды қамтамасыз ету.
     5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: карантиндік объектілер ошақтарын табу, оқшаулау және жою, олардың одан әрi таралуын болдырмау.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   068         Аса қауiптi       Қазақстан Республика.        Қазақстан
                карантиндiк       сының Үкiметi анықта.        Республика.
                зиянкестер мен    ған тiзбе бойынша            сының Ауыл
                арамшөптердiң     карантиндiк                  шаруашылығы
                ошақтарын жою     объектілердiң таралу         министрлігі
                                  ошақтарын табу, 
                                  оқшаулау және жою
                                  жөнiндегi iс-шараларды
                                  жүзеге асыру, оның 
                                  ішiнде:
                                  - 30 кәсiпорындарда      1, 3- 
                                  500 мың гектар алаңда  тоқсандар
                                  нақты карантиндiк
                                  объектiлердi зерттеу;
                                  - химиялық 
                                  препараттарды:
                                  - 300 килограмм
                                  фумиганттарды;
                                  - 2,5 мың литрге дейiн   жыл
                                  инсектицидтердi;        бойында
                                  - 170 мың литрге дейiн 
                                  гербицидтердi сатып алу;
                                  - химиялық                Жыл
                                  препараттарды сақтау;    бойында
                                  - химиялық 
                                 препараттарды белгiленген 
                                  орынға жеткiзу;
                                  - карантиндiк зиянкестер  Жыл
                                  мен арамшөптерге қарсы   бойында
                                  химиялық күрес:
                                  - 100,2 мың текше метрге  1, 3-
                                  дейiн;                   тоқсандар
                                  - шамамен 32 мың 
                                  гектарға дейiн.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: карантиндiк зиянкестер мен арамшөптердiң таралу ошақтарын жою, егiндi сақтау.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
18 ақпандағы N 228 қаулысына    
20-қосымша           

     Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Лицензиарлардың функцияларын орындау"
079 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 19 458 мың теңге (он тоғыз миллион төрт жүз елу сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi  Заңының 10-бабы; "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы  Заңы ; "Астық және оны қайта өңдеу өнiмдерiн элеваторларға қабылдау, сақтау, қайта өңдеу жөнiндегі қызметтi лицензиялаудың жекелеген мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 22 ақпандағы N 243 қаулысы; "Ветеринариялық қызметтi лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 20 тамыздағы N 1272  қаулысы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: лицензиялау қызметi бойынша қызметтер көрсетуді дамыту.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылығы саласындағы заңнамаға сәйкес лицензиялауға жататын қызметтің түрлерiн белгiленген тәртiппен лицензиялау.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1    079        Лицензиарлардың   Саны 464 650 дана      Жыл    Қазақстан
                функцияларын      бланк өнімін (лицен.  бойында Республика.
                орындау           зиялар) дайындау              сының Ауыл
                                  бойынша қызметтер             шаруашылығы
                                  көрсетуге ақы төлеу;          министрлігі
                                  Өтініш берушінің 
                                  лицензиатқа қойылатын 
                                  талаптарға сәйкестігін 
                                  анықтау - 1858 іссапар 
                                  (7432 адам/күн).
                                  Лицензиялауды жүзеге 
                                  асыру үшін қажетті 
                                  кеңсе тауарларын сатып 
                                  алу.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: ветеринариялық қызметті, элеваторлардың қызметін толығымен лицензиялау, малдан және өсімдіктерден жоғары сапалы өнім алу, өнімнің сақталуын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
18 ақпандағы N 228 қаулысына  
21-қосымша           

      Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Жердi суландыру және дренаж жүйелерiн
жетілдiру жобасына несие беру" 082 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4 171 108 мың теңге (Төрт миллиард жүз жетпiс бiр миллион жүз сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiнiң арасындағы қарыздар туралы 1996 жылғы 25 маусымдағы N 4041 - КZ келiсiм; "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiнiң арасындағы қарыздар туралы 1996 жылғы 25 маусымдағы N 4041 - КZ (Жердi суландыру және дренаж жүйелерiн жетiлдiру жобасы) келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қыркүйектегi  Заңы ; "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiнiң арасындағы Жердi суландыру және дренаж жүйелерiн жетiлдiру жобасы бойынша қарыздар туралы" 1996 жылғы 25 маусымдағы N 4041 - КZ келiсiмiнiң күшiне енуiне арналған шарттарды іске асыру шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 7 қазандағы N 1237  қаулысы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: үкiметтiк сыртқы қарыз қаражаты. 
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында жердi суландыру және дренаж жүйелерiн қайта құру есебiнен ауыл шаруашылығының суарылатын тұрақты өндiрiсiнiң дамуына жағдай жасау, оларды пайдалану мен жөндеудi жетiлдiру, фермерлер үшiн ақпараттар қызметiн құру, ауылшаруашылығы тәжiрибесiнiң мейлiнше тиiмдi және өнiмдi әдiстерiн енгізу, Қарызгердiң ұйымдары мен ведомстволарының қоғамдық институттарға байланысты мүмкiндiктерiн нығайту. 
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Экологиялық нормалар мен талаптарды енгiзудi, ауыл шаруашылығы өндiрiсi мен суармалы жүйенi пайдалануды ескере отырып қазiргi жердi суландыратын және дренаж жүйелерiн қайта құру және жақсарту жолымен суармалы егiншiлiктiң тиiмдiлiгiн 32 090 га алаңда қалпына келтіру.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   082         Жерді суландыру 
                және дренаж 
                жүйелерін 
                жетілдірудің
                жобасына несие
                беру. 

           080  Жобаны сыртқы      Мынадай қалпына              Ауыл
                қарыздар           келтіру объектілері          шаруашылығы
                есебінен іске      бойынша құрылыс-             министрлігі
                асыру.             монтаждау                    
                                   жұмыстарын аяқтау:           
                                   - Алматы облысындағы         "Еділ-Ақсу"
                                   "Кербұлақ"
                                   (2 602 га);

                                   - Павлодар облысын.    IV-   "Еділ-Ақсу"
                                   дағы "Октябрьдің 60   тоқсан
                                   жылдығы" (3 574 га); 

                                   - Ақмола облысындағы   IV-
                                   "Қайсар" (1 170 га);  тоқсан

                                   - Жамбыл облысындағы   IV-   "Шетелсу.
                                   "Жамбыл" (1 144 га);  тоқсан құрылыс"
                                   - Шығыс Қазақстан      ІV-  "Имперд.
                                   облысындағы           тоқсан  жило"
                                   "Приречное"
                                   (1 574 га);

                                   Мынадай қалпына       ІІІ-  "Имперджило"
                                   келтіру объектілері   тоқсан
                                   бойынша құрылыс- 
                                   монтаждау             
                                   жұмыстарын жалғастыру:

                                   - Шығыс Қазақстан      ІІІ- "Имперджило"
                                   облысындағы "Күршім"  тоқсан
                                   (3 037 га);

                                   - Қарағанды                  Ауыл
                                   облысындағы "Красная   Жыл   шаруашылығы
                                   Поляна" (915 га);      бойы  министрлігі

                                   - Батыс Қазақстан           "Имперджило"
                                   облысындағы "Шаған/
                                   Жайық" (1 224 га); 

                                   - Алматы облысындағы         "Қытай
                                   "Дархан" (867 га);         Геоинженерлік
                                                              корпорациясы"
                                   "Дусупово" объектісі         "Тоған"
                                   бойынша құрылыс-
                                   монтаждау жұмыстар.
                                   ының (991 га)
                                   басталуы;
                                                                "Бюлент"
                                                                Каракоч"

                                                                Ауыл
                                                                шаруашылығы
                                                                министрлігі
                                                          №І-   "Тоған" ЖАҚ
                                                         тоқсан --------------------------------------------------------------------------- 
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: суарылатын жерлерді қайта қалпына келтіру, қалпына келтірілген жерлердің өнімділігін көбейту. 

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы     
18 ақпандағы N 228 қаулысына  
22-қосымша           

      Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Су ресурстарын басқаруды жетiлдiру және 
жердi қалпына келтiру" 083 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 085 292,0 мың теңге (бiр миллиард сексен бес миллион екi жүз тоқсан екi мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы қарыздар туралы 1998 жылғы 25 наурыздағы N 1592/1593 (SҒ) - КАZ келiсiмдер; Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы қарыздар туралы 1998 жылғы 25 наурыздағы N 1592/1593 (SҒ) - КАZ ("Су ресурстарын басқаруды жетiлдiру және жердi қалпына келтiру" жобасы) келiсiмдердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 маусымдағы  Заңы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: үкiметтiк сыртқы қарыз қаражаты. 
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: суармалы және дренаж жүйелерiн қайта құру, оларды пайдалануды және жөндеудi жетiлдiру, су пайдаланушылардың, фермерлiк шаруашылықтардың бiрлестiктерiнiң және су ресурстарын басқару органдарының қоғамдық институттарға байланысты мүмкiндiктерiн нығайту есебiнен Қазақстан Республикасындағы тұрақты суармалы егiншiлiктi дамытуға ықпал ету. 
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: экологиялық нормалар мен талаптарды ескерiп суармалы және дренаж жүйелерiн қайта құру және жақсарту, қайта құрылған суармалы және дренаж жүйелерiн басқаруды су пайдаланушылардың бiрлестiктерiне беру, пайдалану және техникалық қызмет көрсету, суландыру және агротехника әдiстерiн оқыту арқылы Оңтүстік Қазақстан облысының Мақтаарал ауданында 39,2 мың га. алаңда суармалы егiншiлiктi қалпына келтiру.
     6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
__________________________________________________________________
N |Бағ.|Кіші|  Бағдарламаның  | Бағдарламаны |Іске  |  Жауапты
  |дар.|бағ.|  (кiшi бағдар.  | (кiшi бағдар.|асыру |  орындау.
  |лама|дар.|    ламаның)     | ламаны) іске | мер. |   шылар
  |коды|лама|     атауы       |    асыру     | зім. |
  |    |коды|                 |  жөніндегі   | дері |
  |    |    |                 | іс-шаралар   |      |
__________________________________________________________________
1   2     3         4                 5         6        7
__________________________________________________________________
1  083        Су ресурстарын
              басқаруды және
              жерлердi қалпына
              келтiрудi жетіл.
               дiру жобасын
               несиелендiру
        80    Сыртқы қарыздар   8. Жобаның     III    Қазақстан
              есебiнен жобаны    1-кезеңi     тоқсан  Республикасы.
                iске асыру      құрылысының           ның Ауыл
                                  басталуы            шаруашылығы
                                9. Жобаның    III-IV  министрлігі
                                 1-кезеңi     тоқсан
                                  бойынша
                                  23868 га
                               алаңда құрылыс
                                 жұмыстары
                                8. Жобаның     III
                                 2-кезеңi     тоқсан
                                құрылысының
                                 басталуы
                                9. 2-кезеңде  III-IV
                                  15391 га.   тоқсан
                                алаңда құры.
                                  лыстың
                                 жалғасуы
__________________________________________________________________
       Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2002.11.11. N 228в  қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелері: егіннің түсімділігін арттыру, жобалық есептесулер бойынша таза пайданы ұлғайту 28%, халықты еңбекпен қамтудың өсуі 21%, күрделі жұмсалымдардың тиімділігі жоба бойынша 26% болуы тиіс. Мақтаның түсімділігі 15,5-тан 28 ц/гектарға дейін, күзгі бидайдікі 25-тен 40 ц/гектарға дейін, жүгері дәні 32-ден 60 ц/гектарға дейін, жоңышқа 34,3-тен 100 ц/гектарға дейін ұлғаяды. Су ресурстарын үнемдеу кезең-кезеңмен 16,9-тан 23,1 млн. шаршы метрге дейін құрайды. Жүйенің пайдалы әрекет коэффициенті 0,60-тан 0,80-қа дейін жеткізілетін болады. 

Қазақстан Республикасы      
Yкiметiнiң 2002 жылғы       
18 ақпандағы N 228 қаулысына    
23-қосымша             

      Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

2002 жылға арналған "Жекешелендiруден кейiн ауыл шаруашылығын қолдау" 086 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 793 098 мың теңге (Жетi жүз тоқсан үш миллион тоқсан сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы қарыз туралы 1998 жылғы 23 маусымдағы N 4331 - КZ келiсiм; "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы қарыз туралы" 1998 жылғы 23 маусымдағы N 4331 - KZ келiсiмдi (Жекешелендiруден кейiн ауыл шаруашылығын қолдау жобасы) бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шiлдедегi  Заңы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты, үкіметтік сыртқы қарыздың қаражаты. 
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстанда ауылдық кәсiпорындардың өндiрiстiк қызметін жақсарту. Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiнiң, басқа қаржы институттарының несие ресурстарына қол жетуін қамтамасыз ету. 
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: а) коммерциялық банкiлердiң несие ресурстарына ауыл кәсiпорындарының қол жеткiзе алуына көмек көрсету; ә) ауылдық аудандарда меншiк секторын дамыту және нарықтық экономиканы нығайту; б) ауыл шаруашылығына несие берудiң құқықтық және қоғамдық институттарға байланысты негiздерiн нығайту.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   086         Екінші деңгейдегі 
                банкілер арқылы 
                ауыл шаруашылығын 
                жекешелендіруден 
                кейінгі қолдау
                бойынша жобаға
                несие беру

          080   Жобаны сыртқы     4 150 мың АҚШ доллары  І-IV  Қатысушы
                қарыздар есебінен сомасына 30 қосалқы   тоқсан қаржылық
                іске асыру        жобаға, сонымен бірге        мекемелер,
                                  лизингілік бағдарлама        Ауыл шаруа.
                                  шеңберінде несие беру        шылығы
                                                               министрлігі,
                                                               Дүниежүзілік
                                                               банк ($ 350 
                                                               мыңнан
                                                               жоғары
                                                               қосалқы
                                                               несиелер
                                                               бойынша)

          089   Жобаны кері       980 мың АҚШ доллары    І-IV  Қатысушы
                активті несие     сомасына 20 қосалқы   тоқсан қаржылық
                берудің негізінде жобаға несие беру            мекемелер,
                іске асыру                                     Ауыл шаруа.
                                                               шылығы
                                                               министрлігі,
                                                               Дүниежүзілік
                                                               банк ($ 350 
                                                               мыңнан
                                                               жоғары
                                                               қосалқы
                                                               несиелер
                                                               бойынша)
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: 5 130 мың АҚШ доллары сомасына несие беру; экономикалық тұрақты меншікті ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының санын ұлғайту.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы     
18 ақпандағы N 228 қаулысына  
24-қосымша            

     Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

2002 жылға арналған "Ауылдық несиелiк серiктестiктерi арқылы ауыл шаруашылық өндiрiсiн несиелендiру" 087 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 641 340,0 мың теңге (алты жүз қырық бiр миллион үш жүз қырық мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "Аграрлық секторға несие беру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 137  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң және Қазақстан Республикасы жергiлiктi атқарушы органдарының несие беру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1440  қаулысы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң мемлекеттiк қаражат құралдарын пайдалануына қол жеткiзуiн қамтамасыз ету және тиiмдiлiгiн арттыру.
     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: ауылдық несиелік серіктестіктерінің жүйесі арқылы ауыл шаруашылық өндірісін несиелендіру.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   087         Ауылдық несиелік  Қазақстан Республика.  Жыл    Қазақстан
                серiктестiктерi   сының Yкiметi анық.   бойында Республика.
                арқылы ауыл       тайтын ауылдық несие.         сының Ауыл
                шаруашылық        лiк серiктестiктерiнiң        шаруашылығы
                өндiрiсiн         жүйесi арқылы ауыл           министрлігі,
                несиелендiру      шаруашылық өндiрiсiн          Қаржы
                                  несиелендiру ережесiне        министрлігі
                                  сәйкес несие 
                                  ресурстарын бөлу.

                                  Ауылдық несие           Жыл   Қазақстан
                                  серiктестiктерiнiң    бойында Республика.
                                  жарғылық капиталындағы        сының Ауыл
                                  "Аграрлық несие               шаруашылығы
                                  корпорациясы" ЖАҚ-ның         министрлігі
                                  қатысуымен құрылған
                                  ауылдық несиелiк 
                                  серiктестіктерiн
                                  несиелендiру. ---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң тиiмдiлігін арттыру, несиенiң мақсатты және тиiмдi пайдаланылуы және уақытылы республикалық бюджетке қайтарылуы.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
18 ақпандағы N 228 қаулысына   
25-қосымша             

       ЕСКЕРТУ. 25-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002.05.28. N 576   қаулысымен.

       Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Мал шаруашылығы өнiмiн өндiрудi және оны сатып алуды несиелендiру" 088 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 500 000,0 мың теңге (бес жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мал өнiмдерi корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 8 қыркүйектегi N 1168  қаулысы;   "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң және Қазақстан Республикасы жергiлiкті атқарушы органдарының несие беру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1440  қаулысы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты. 
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мал шаруашылығының өнiмдерiн өндiрудi ұлғайтуды ынталандыру, мал өнiмдерiн сатып алудың бағаларын қымбаттату, мал шаруашылығы салаларының тиiмдiлігін арттыру, мал шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеудiң деңгейiн халықаралық стандарттарға дейiн жеткiзу, жаңадан жұмыс орындарын ашу, халықтың кедейлену деңгейiн азайту.
     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: мал өнімдерін және тірілей мал дайындауға несие беру; мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуге несие беру; мал өнімдері мен тірілей малды экспортқа және ішкі рынокқа жеткізуге несие беру.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   088         Мал шаруашылығы   Қарызгер-банктi        Жыл   Қазақстан
                өнiмiн өндiрудi   анықтау мақсатында   бойында Республика.
                және оны сатып    конкурс өткiзу               сының Ауыл
                алуды             Мал шаруашылығы              шаруашылығы
                несиелендiру      өнiмiн өндiруге және         министрлігі
                                  оны сатып алуға арнап 
                                  несие ресурстарын бөлу  ---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтілетiн нәтижелерi: импортты ығыстырып шығару мақсатында iшкi рынокты жергiлiктi, бәсекеге жарамды, жоғары сапалы өнiммен қанықтыру; мал шаруашылығы өнiмдерiнiң экспорттық әлеуетiн арттыру; әлемдiк рынокта Қазақстан Республикасын мал шаруашылығы өнiмдерiнiң экспортшысы ретiнде бекiту; несиенiң мақсатты және тиiмдi пайдаланылуы және республикалық бюджетке уақытылы қайтарылуы.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
18 ақпандағы N 228 қаулысына   
26-қосымша            

     Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Республикалық мал-дәрiгерлiк зертханасын материалдық-техникалық жарақтандыру" 200 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 27 663,0 мың теңге (жиырма жетi миллион алты жүз алпыс үш мың теңге). 
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 25 шiлдедегi Заң күшi бар  Жарлығының 8-бабы; "Ветеринария бойынша нормативтiк құқықтық және басқа актiлердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 2 қазандағы N 1205   қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң "Республикалық ветеринариялық лабораториясы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1957  қаулысы
        3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Республикалық ветеринариялық лаборатория" мемлекеттiк мекемесiнiң материалдық-техникалық базасын нығайту және жаңарту.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Республикалық ветеринариялық лаборатория" мемлекеттiк мекемесiнiң ғимаратын күрделi жөндеу, жабдықтармен және техникамен жарақтау.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7 ---------------------------------------------------------------------------
1   200         Республикалық     Құрал-жабдықтар мен    1, 3- Қазақстан
                ветеринариялық    техникалар:           тоқсан Республика.
                лабораторияны     - иммуноферменттiк           сының Ауыл
                материалдық-      талдауыш - 2 дана;           шаруашылығы
                техникалық        полемирация тiзбектi         министрлігі
                жарақтандыру      реакция - 2 дана;
                                  - радиология үшiн 
                                  бета-спектрометр - 1
                                  дана;
                                  - радиология үшiн 
                                  альфа-спектрометр - 
                                  1 дана;
                                  - сұйық газды 
                                  хроматограф - 1 дана;
                                  - кiшi фон қондырғысы 
                                  - 2 дана;
                                  - ауыр металл тұздарын
                                  анықтайтын құрал - 1
                                  дана;
                                  - радиология үшiн 
                                  альфа спектрометрлер 
                                  - 1 дана;
                                  - жедел көлiк 
                                  лабораториясы - 1 дана;
                                  - тербелмелi шошақ 
                                  диiрмен-уатқыш - 2 дана;
                                  - тоңазытқыш 
                                  қондырғылары - 2 дана;
                                  - компьютерлер - 6 дана;
                                  - модем - 1 дана;
                                  - сканер - 1 дана;
                                  - принтер - 2 дана;
                                  - ксерокс - 2 дана;
                                  - басқа лабораториялық
                                  құрал сатып алу.
                                  Лаборатория ғимаратын,
                                  вивария мен гаражды
                                  күрделi жөндеу.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: ветеринариялық лабораторияны қажетті құрал-жабдықтармен және техникамен қамтамасыз ету және оның ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу нәтижесінде қызметін жақсарту.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
18 ақпандағы N 228 қаулысына  
27-қосымша            

     Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Ауыл шаруашылық дақылдарын тұқым сынау жөнiндегi мемлекеттік комиссиясын, облыстық инспектураларын материалдық-техникалық жарақтандыру" 201 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

     1. Құны: 7649,0 мың теңге (жетi миллион алты жүз қырық тоғыз мың теңге). 
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Селекциялық жетiстiктердi қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шiлдедегi  Заңының 3-бабы; "Селекциялық жетiстiктердi сынау және қорғау" Республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 11 ақпандағы N 204  қаулысы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынау жөнiндегi мемлекеттiк мекемелердiң: мемлекеттiк комиссияның, облыстық инспектуралардың базаларын нығайту және жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: сорттарды сынау жөнiндегi мемлекеттiк мекемелердi: мемлекеттiк комиссияны, облыстық сорт сынағы жөнiндегi облыстық инспектураларды материалдық-техникалық қамтамасыз ету және жарақтандыру.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
    201         Ауыл шаруашылық    Т-25 тракторы - 5    Мамыр- Қазақстан
                дақылдарын тұқым   бірлік, "Сампо"      маусым Республика.
                сынау жөніндегі    комбайндары - 4             сының Ауыл
                мемлекеттік        бірлік, дәнді -             шаруашылығы
                комиссиясын,       бұршақ, дәнді               министрлігі
                облыстық           дақылдарға арналған
                инспектураларын    "ССК-1" комбайнын -
                материалдық-       7 бірлік, ЮМЗ 
                техникалық         тракторы - 2 бірлік
                жарақтандыру       сатып алу.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: мемлекеттік мекемелердің материалдық-техникалық базасын жақсарту нәтижесінде функциялардың орындалу тиімділігін арттыру.

Қазақстан Республикасы      
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
18 ақпандағы N 228 қаулысына   
28-қосымша            

      Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Республикалық карантиндiк зертханасын
материалдық-техникалық жарақтандыру" 202 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7530,0 мың теңге (жетi миллион бес жүз отыз мың теңге). 
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Өсiмдiктер карантинi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 11 ақпандағы  Заңының 3-бабы; "Ауыл шаруашылығы министрлiгi жүйесiнде мемлекеттiк мекемелер құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 26 маусымдағы N 941  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының аумағын карантиндiк объектiлерден қорғау жөнiндегi ережелердi және Карантиндiк объектiлердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 30 ақпандағы N 1960 қаулысы.
        3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Республикалық карантиндiк лаборатория" мемлекеттiк мекемесiнiң материалдық-техникалық базасын жаңарту.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Республикалық карантиндiк лаборатория" мемлекеттiк мекемесiне жүктелген функциялардың орындалуы үшін қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7 ---------------------------------------------------------------------------
1   202         Республикалық     5 бірлік - арнайы      Жыл    Қазақстан
                карантиндік       автокөліктер, 5       бойында Республика.
                зертханасын       бірлік - компьютер,           сының Ауыл
                материалдық-      5 бірлік - принтер, 8         шаруашылығы
                техникалық        бірлік - тартпалы             министрлігі
                жарақтандыру      лабораториялық шкаф
                                  сатып алу.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: карантиндік лабораторияның материалдық-техникалық базасын жасақтау нәтижесінде функциялардың орындалу тиімділігін арттыру.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
18 ақпандағы N 228 қаулысына    
29-қосымша             

      Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Республикалық интродукциялық-карантиндiк 
питомниктi материалдық-техникалық жарақтандыру"
203 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 728,0 мың теңге (жетi жүз жиырма сегiз мың теңге). 
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Өсiмдiктер карантинi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 11 ақпандағы Заңының 3-бабы; "Ауыл шаруашылығы министрлiгi жүйесiнде мемлекеттiк мекемелер құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 26 маусымдағы N 941 қаулысы; "Қазақстан Республикасының аумағын карантиндiк объектiлерден қорғау жөнiндегі ереженi және Карантиндiк объектiлердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 желтоқсандағы N 1960 қаулысы. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Республикалық 
интродукциялық-карантиндiк питомник" мемлекеттiк мекемесiнiң-материалдық техникалық базасын нығайту және жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Республикалық 
интродукциялық-карантиндiк питомник мемлекеттiк мекемесiне жүктелген мiндеттердiң орындалуы үшiн қажетті құралдармен қамтамасыз ету.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   203         Республикалық     Т-25 тракторы - 1      Сәуір  Қазақстан
                интродукциялық-   бірлік, микроскоп - 1  -шілде Республика.
                карантиндік       бірлік, термостат - 1         сының Ауыл
                питомникті        бірлік, шағын трактор         шаруашылығы
                материалдық-      - 1 бірлік сатып алу.         министрлігі
                техникалық  
                жарақтандыру ---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтілетін нәтижелері: 
"Республикалық жерсіндіру-карантиндік көшеттік" мемлекеттік мекемесінің материалдық-техникалық базасын жақсарту нәтижесінде функцияларының орындалу тиімділігін арттыру.

Қазақстан Республикасы     
Yкiметiнiң 2002 жылғы      
18 ақпандағы N 228 қаулысына   
30-қосымша             

      Қазақстан Республикасының
     Ауыл шаруашылығы министрлiгi
     ----------------------------
     Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Гидрогеология-мелиоративтiк экспедицияларды
материалдық-техникалық жарақтандыру" 204 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 15528 мың теңге (он бес миллион бес жүз жиырма сегiз мың теңге). 
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "Агроөнеркәсiп кешенi салаларына несие беру және мемлекеттік iс-шараларды қаржыландыру туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 13 сәуiрдегi  Заңының 4-бабы; "Жер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 24 қаңтардағы  Заңының 115-117-баптары. 
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициялардың материалдық-техникалық базасын нығайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жайларды жөндеудiң, жаңғыртудың және сатып алудың нәтижесінде гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициялардың қызметiн жақсарту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    !Бағдарламаны (кіші   ! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаны) іске   !асыру.!атқарушылар
с!коды   !дар. !ның атауы)       !асыру жөніндегі      !дың   !
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мерзі.!
!       !ның  !                 !                     !мдері !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   204         Гидрогеология-    Қызылорда облысындағы  1, 3-   Қазақстан
                мелиоративтiк     гидрогеологиялық-     тоқсан. Республика.
                экспедицияларды   мелиоративтiк           дар   сының Ауыл
                материалдық-      экспедицияның                 шаруашылығы
                техникалық        лабораториялық жайын          министрлігі
                жарақтандыру      күрделi жөндеу.
                                  Алматы облысындағы
                                  гидрогеологиялық-
                                  мелиоративтiк
                                  экспедицияның 
                                  лабораториялық жайын 
                                  жаңғырту.
                                  Ақмола облысында
                                  гидрогеологиялық-
                                  мелиоративтiк 
                                  экспедиция үшiн жай 
                                  сатып алу және жөндеу.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: Қызылорда облысындағы гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициялардың лабораториялық жайын күрделi жөндеудiң, Алматы облысындағы лабораториялық жайды жаңғыртудың, Ақмола облысында жай сатып алудың және жөндеудiң нәтижесiнде гидрогеологиялық экспедициялардың қызметiн жақсарту.
      Ескерту. 31-33-қосымшалармен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2002.04.10. N 228a  қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы      
Yкiметiнiң 2002 жылғы 18 ақпандағы 
N 228 қаулысына         
31-қосымша            

      Ескерту. 31-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.08.02. N 228б  қаулысымен.

        ЕСКЕРТУ. 31-қосымша өзгерді - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 18 желтоқсандағы N 228д   қаулысымен .

     Қазақстан Республикасы
    Ауыл шаруашылығы министрлiгi
  --------------------------------- 
   Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Өсiмдiктердi қорғау" 033
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 811 836,0 мың теңге (екi миллиард сегiз жүз он бiр миллион сегіз жүз отыз алты мың теңге). 
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзі: "Агроөнеркәсiп кешенi салаларына несие беру және мемлекеттiк iс-шараларды қаржыландыру туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 12 сәуірдегі  Заңының 4-бабы; "Агроөнеркәсіп кешені салаларына несие беру туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қолданысқа енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң қаулысын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 13 тамыздағы N 697  қаулысы ; "Ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіптi зиянкестерi мен ауруларының жаппай көбеюi мен таралуының алдын алу және оларға қарсы күрес жөнiндегі республикалық бағдарламаны бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 22 мамырдағы N 772  қаулысы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республикада қолайлы 
фитосанитариялық жағдайды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауiптi зиянкестерi мен ауруларының жаппай дамуы мен таралу мониторингінiң ошақтарын анықтау, пестицидтер сатып алуды, сақтауды, тасымалдауды ұйымдастыру және өсiмдiктердiң аса қауiпті зиянкестерi мен аурулары жайлаған алаңдарда химиялық өңдеу жүргізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ. !Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаны (кіші бағ. ! Іске  !  Жауапты
  !дар. !бағ. !ның (кіші   !  дарламаны) іске асыру  ! асыру.!атқарушылар
  !лама.!дар. !бағдарлама. !  жөніндегі іс-шаралар   !  дың  !
  !ның  !лама.!ның атауы)  !                         !мерзім.!
  !коды !ның  !            !                         ! дері  !
  !     !коды !            !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !   2 !   3 !      4     !             5           !    6  !       7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1  033        Өсiмдiктердi
              қорғау
        030   Ауыл         Iс-шаралардың орындалуы     жыл     Қазақстан
              шаруашылығы  бойынша көрсетiлген         бойында Республика.
              дақылдары.   қызметтерге ақы төлеу:              сының
              ның аса      - ауыл шаруашылығы                  Ауыл
              қауiптi      дақылдарының аса қауiптi            шаруашылығы 
              зиянкестерi  зиянкестерi мен аурулары            министрлігі 
              мен аурула.  тарлаған (залалданған) 
              рын анықтау. 28572 мың. га. алаңда
              дың          болжамның 87%-ға дейiнгі
              мониторингі  дәлдiгiмен пайдаланылатын
                           жерде зерттеу жүргiзу.

        031   Өсiмдiктердi Iс-шаралардың орындалуы     1-4     Қазақстан
              жаппай       бойынша көрсетiлген         тоқсан  Республика.
              зиянкестер.  қызметтерге ақы төлеу:      дар     сының
              ден және     - 1,7 млн. га алаңда жерді          Ауыл
              аурулардан   химиялық өңдеудi қамтамасыз         шаруашылығы
              қорғау       ететiн республикада қолдану         министрлігі
                           үшiн тiркелген пестицид.
                           тердi, соның ішінде 
                           пестицидтердiң қорын құру 
                           үшiн сатып алу;
                           - кедендiк процедураларды
                           ресiмдеу;
                           - арнайы автокөлiкпен       1-4     Қазақстан
                           пестицидтердi белгіленген   тоқсан  Республика.
                           орынға дейiн жеткiзу;       дар     сының Ауыл
                           - сатып алынатын пестицид.  жыл     шаруашылығы
                           тердi тиiсті жағдайларда    бойында министрлігі
                           сақтау;
                           - 2001 жылғы пестицидтер.   2-3     Қазақстан
                           дiң қалдықтарын есепке      тоқсан  Республика.
                           алып Қазақстан Республика.          сының Ауыл
                           сының Үкiметi бекiткен              шаруашылығы
                           тiзiлiмде анықталған                министрлігі
                           зиянкестер мен ауруларға 
                           қарсы шамамен 2,8 млн.
                           га алаңда биологиялық 
                           тиiмдiлiк 80-85% 
                           химиялық өңдеу жүргiзу;
                           - 268 мың литр көлемiндегi  3-4     Қазақстан
                           тыйым салынған және         тоқсан  Республика.
                           жарамсыз пестицидтердiң             сының
                           қалдықтары мен олардың              Ауыл
                           ыдыстарын кәдеге жарату.            шаруашылығы
                                                               министрлігі
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтілетiн нәтижелерi:ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауiптi зиянкестерi мен аурулары таралған (залалданған) алаңдарды азайту және егіндi сақтау.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2002 жылғы 18 ақпандағы         
N 228 қаулысына             
32-қосымша                

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлiгi
--------------------------------- 
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын ауыл шаруашылық техникасының лизингi бойынша сыйақылар (мүдделер) ставкаларының орнын толтыру" 042 республикалық бюджеттiк
бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 147 000 мың теңге (бiр жүз қырық жетi миллион теңге). 
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы  Заңы ; "2001 жылға арналған республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын ауыл шаруашылық техникасының лизингі бойынша сыйақы (мүдде) ставкасының орнын толтырудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 19 қарашадағы N 1491  қаулысы ; "Ауыл шаруашылығында лизинг ұйымдастырудың 2001 жылға арналған ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 21 наурыздағы N 405  қаулысы ; "Республикалық бюджеттен берiлетiн несиелер бойынша, сондай-ақ мемлекеттiк кепiлдер бойынша мiндеттемелердi орындау мақсатында республикалық бюджеттен тартылған сомалар бойынша сыйақы ставкасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 2 қыркүйектегi N 1131  қаулысы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылық тауарын өндiрушiлердi қолдау, ауыл шаруашылық өндiрiсiнiң тиiмдiлігін арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылық тауарын өндiрушiлер үшiн ауыл шаруашылық техникасының құнын арзандату.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ. !Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаны (кіші бағ. ! Іске  !  Жауапты
  !дар. !бағ. !ның (кіші   !  дарламаны) іске асыру  ! асыру.!атқарушылар
  !лама.!дар. !бағдарлама. !  жөніндегі іс-шаралар   !  дың  !
  !ның  !лама.!ның атауы)  !                         !мерзім.!
  !коды !ның  !            !                         ! дері  !
  !     !коды !            !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !  2  !  3  !     4      !            5            !   6   !      7
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1  042        Республика.  Ауыл шаруашылығы техникасы. Жыл     Уәкілетті
              лық бюджет   ның лизингi бойынша         бойында ұйым
              қаражаты     сыйақыны (мүдденi) жауапты
              есебiнен     орындаушының (уәкiлеттi
              жүзеге       ұйымның) республикалық
              асырылатын   бюджетке аударуы.
              ауыл
              шаруашылық   Қазақстан Республикасы      Жыл     Қазақстан
              техникасы.   Үкiметiнiң қаулысымен       бойында Республика.
              ның лизингі  бекiтiлген 2002 жылға               сының
              бойынша      арналған республикалық              Ауыл
              сыйақылар    бюджет есебiнен жүзеге              шаруашылығы
              (мүдделер)   асырылатын ауыл шаруашы.            министрлі.
              ставкасының  лық техникасының лизингі            гі, 
              орнын        бойынша сыйақы ставкасы.            Уәкілетті
              толтыру.     ның орнын толтырудың                ұйым 
                           ережесiне және Қазақстан
                           Республикасы Үкiметiнiң 
                           2001 жылғы 19 қарашадағы
                           N 1491 қаулысымен 
                           бекiтiлген, 2001 жылға
                           арналған республикалық 
                           бюджет қаражаты есебiнен
                           жүзеге асырылатын ауыл 
                           шаруашылық техникасының 
                           лизингі бойынша
                           сыйақыларының (мүдделе.
                           рiнiң) ставкасының орнын
                           толтырудың ережесiне 
                           сәйкес ережесiн бекiту.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: сыйақы ставкасын өтеу, лизингке берiлетiн ауыл шаруашылық техникасының құнын арзандату.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң     
2002 жылғы 18 ақпандағы        
N 228 қаулысына           
33-қосымша             

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлiгi
--------------------------------- 
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмгерi

  2002 жылға арналған "Көктемгi дала және егiн жинау жұмыстарын жүргiзудi ұйымдастыруға жергілiктi бюджеттердi несиелендiру бойынша сыйақылар (мүдделер) ставкаларының орнын толтыру" 046 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 195 000 мың теңге (бiр жүз тоқсан бес миллион теңге). 
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы  Заңы ; "2002 жылғы көктемгi дала және егiн жинау жұмыстарын жүргiзудi ұйымдастыруға жергiлiктi бюджеттердi несиелендiрудiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 20 ақпандағы N 229   қаулысы
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң тиiмдiлігін арттыру, ауыл шаруашылығы өнiмiнiң бәсекеге жарамдылығын қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республикалық бюджеттен бөлiнетiн несиенi пайдаланғаны үшiн жергілiктi бюджеттердiң республикалық бюджетке төлейтiн сыйақылар (мүдделер) сомасының орнын толтыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
N !Бағ. !Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаны (кіші бағ. ! Іске  !  Жауапты
  !дар. !бағ. !ның (кіші   !  дарламаны) іске асыру  ! асыру.!атқарушылар
  !лама.!дар. !бағдарлама. !  жөніндегі іс-шаралар   !  дың  !
  !ның  !лама.!ның атауы)  !                         !мерзім.!
  !коды !ның  !            !                         ! дері  !
  !     !коды !            !                         !       !
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1 !  2  !  3  !     4      !            5            !   6   !      7 
--!-----!-----!------------!-------------------------!-------!-------------
1  046        Көктемгi     Жергілiктi бюджеттердi      Жыл     Қазақстан
              дала және    несиелендiру бойынша        бойында Республика.
              егін жинау   сыйақыны тиiсті облыстар.           сының Ауыл
              жұмыстарын   дың Әкiмдерiнiң республи.           шаруашылығы 
              жүргізудi    калық бюджетке аударуы              министрлігі,
              ұйымдасты.                                       жергілікті
              руға                                             атқарушы
              жергiлiктi                                       органдар
              бюджеттердi
              несиелен.    Қазақстан Республикасы      Жергі.  Қазақстан
              дiру         Үкiметiнiң қаулысымен       лікті   Республика.
              бойынша      бекiтiлген 2002 жылғы       атқару. сының
              сыйақылар    көктемгi дала және егін     шы ор.  Ауыл
              (мүдделер)   жинау жұмыстарын            гандар. шаруашылығы
              ставкалары.  жүргiзуді ұйымдастыруға     дың     министрлігі
              ның орнын    жергiлiктi бюджеттердi      негізгі
              толтыру      несиелендiру бойынша        қарызды 
                           сыйақы ставкасының          және 
                          (мүдденiң) құнын өтеудiң    несие
                           ережесiне сәйкес сыйақы     бойынша
                           ставкасының (мүдденiң)      сыйақы.
                           құнын өтеу.                 лар
                                                       (мүдде.
                                                       лер)
                                                       ставка.
                                                       лары.
                                                       ның
                                                       орнын
                                                       толтыр.
                                                       ғаннан 
                                                       кейiн
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: сыйақы ставкасының орнын толтыру, ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi қолдау мақсатында несие ресурстарының құнын арзандату.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады