Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 43 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 22 қараша N 43г

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң республикалық бюджеттiк бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 43 қаулысына  мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1) 1-тармақта:
      "2, 3, 4, 5, 33, 34, 51" деген сандар алынып тасталсын;
      ", 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70" деген сандармен толықтырылсын;
      осы қаулыға қосымшаға сәйкес 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70-қосымшалармен толықтырылсын;
      2) көрсетiлген қаулыға 18-қосымшада:
      1-тармақта "2 473 510 (екi миллиард төрт жүз жетпiс үш миллион бес жүз он) мың" деген сөздер "7 459 353 000 (жетi миллиард төрт жүз елу тоғыз миллион үш жүз елу үш мың)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 11 қаңтардағы N 48" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 3 қыркүйектегi N 962" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақтағы кестенiң 5-бағанында:
      реттiк нөмiрi 1-жолда "889" деген сан "1125" деген санмен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 2-жолда "5179" деген сан "16148" деген санмен ауыстырылсын;
      3) көрсетілген қаулыға 32-қосымшада:
      6-тармақтағы кестенің 5-бағанында:
      реттік нөмірі 1-жолда "Инженер корпусы (Абай, 48)" деген сөздер "Астана қаласы бойынша Қазынашылық басқармасының ғимараты" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 22 қарашадағы    
N 43г қаулысына        

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 43 қаулысына         
N 52 қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

010 "Бiлiктiлiктi арттыру және кадрларды қайта даярлау"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3 714 000 (үш миллион жетi жүз он төрт мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативті-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегі Заңының  8-бабы, "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын одан әрі iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 17 ақпандағы N 344 Жарлығы  "Мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi іс-шаралардың жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Салық комитетi және оның аумақтық бөлiмшелерi қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мамандардың кәсiби деңгейiн арттыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағда.! Кіші !Бағдарлама !Бағдарлама (шағын!Жүзеге ! Жауапты
 N !рлама !бағда.!(шағын бағ.!бағдарламаны) жү.!асыру  ! орындау.
   !коды  !рлама !дарлама)   !зеге асыру бойын.!мерзімі! шылар
   !      !коды  !атауы      !ша іс-шаралар    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !   2  !   3  !     4     !        5        !   6   !    7
------------------------------------------------------------------
1     010         Біліктілікті
                  арттыру және
                  кадрларды
                  қайта
                  даярлау

             005  Мемлекеттік  Оқыту бағдарлама  Жыл    Қазақстан
                  кіріс        семинарларын      бойы   Республика.
                  министрлігі  өткізу Семинар.          сының Қаржы
                  органдарының лардың орта саны         министрлігі
                  біліктілікті - 7. Бір семинар.
                  арттыру және ға қатысушылардың
                  кадрларды    орта саны - 28
                  қайта        адам.
                  даярлау.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің салық органдарын білікті кадрлармен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 11 қаңтардағы    
N 43 қаулысына         
N 53 қосымша          

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

037 "Қаржылық органдарды нормативтiк құқықтық актiлермен
қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОPTЫ

      1. Құны: 27 104 000 (жиырма жетi миллион жүз төрт мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы , "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының  8-бабы; "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясын одан әрi iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 17 ақпандағы N 344 Жарлығы ; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысы ; "Мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 3 қыркүйектегi N 962 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қаржы жүйесiнiң органдарын жұмысқа қажеттi нормативтiк-құқықтық актiлермен, әдебиетпен қамтамасыз ету, салық органдары қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейi мен құқықтық мәдениетiн жоғарлату.
      5. Бюджеттiк бағдарлама мiндеттерi: қажеттi нормативтiк-құқықтық актiлермен және өзге де әдебиеттермен уақтылы қамтамасыз ету; нормативтiк-құқықтық актiлердi және қызметтiк сипаттағы өзге де баспа өнiмдерiн басып шығару; бұқаралық ақпарат құралдарында ведомстволық нормативтiк құқықтық актiлердi басып шығару.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
 N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) жүзеге! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру бойынша       !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шаралар          !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    037      Қаржы       1. Мыналарды сатып    Жыл    Қазақстан
              органдарын  алуға конкурстық      ішінде Республика.
              нормативтiк құжаттама әзiрлеу:           сының Қаржы
              құқықтық    1) нормативтiк               министрлігі
              актiлермен  құқықтық актiлердiң
              қамтамасыз  мерзiмдi баспасы
              ету         (Қазақстан Республи.
                          касы Қаржы министр.
                          лiгiнiң орталық
                          аппараты мен оның
                          аумақтық құрылымдары
                          үшiн 10-ға жуық
                          баспаға жазылу);
                          2) нормативтiк
                          құқықтық және басқа
                          да әдебиет (Қазақстан
                          Республикасы Қаржы
                          министрлiгiнiң орталық
                          аппараты мен оның
                          аумақтық құрылымдары
                          үшiн басылымдар
                          сатып алу);
                          3) нормативтiк-
                          құқықтық актiлердi
                          және қызметтiк
                          сипаттағы өзге де
                          баспа өнiмдерiн басып
                          шығару (тиражы 45 000
                          данаға жуық);
                          4) бұқаралық ақпарат
                          құралдарында
                          ведомстволық
                          нормативтiк құқықтық
                          актiлердi басып
                          шығару (қажеттiлiкке
                          қарай).
                          2. Нормативтiк құқықтық
                          актiлердi басып
                          шығару оның iшiнде
                          орта есеппен: салық
                          есептiлiгi нысандарын
                          жасау бойынша кiтаптар
                          - 8 000 дана;
                          нормативтiк құқықтық
                          актілер - 20 571 дана.
                          3. Салық органдары
                          үшiн орта есеппен 693
                          дана нормативтiк
                          құқықтық актiлер
                          сатып алу.
                          4. Аумақтық салық
                          органдарында 1000
                          жұмыс орнына бұрын
                          орнатылған "Юрист"
                          нормативтiк құқықтық
                          базасын жаңғырту мен
                          ұстауға СД дискiлердегi
                          бағдарламалық қамтамасыз
                          етулер сатып алу.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық бөлiмшелерiнiң жұмысына қажеттi нормативтiк құқықтық актiлермен, өзге де әдебиетпен, баспа өнiмдерiмен қамтамасыз етiлуi, қызметкерлердiң кәсiби деңгейiн жоғарлату.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
N 54 қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

039 "Таратылған шахталар қызметкерлерiнiң денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу жөнiндегі "Қарағандышахтакөмiр" мiндеттемелердi орындау" республикалық бюджеттiк бағдарламаның 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 93 000 000 (тоқсан үш миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтi-құқықтық негiзi: "Қарағанды көмiр бассейнiнiң кәсiпорындарын қаржы-экономикалық сауықтыру жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 16 шiлдедегi қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Қарағандышахтакөмiр" Жабық Үлгiдегi Акционерлiк Қоғамының (бұдан әрi - "Қарағандышахтакөмiр" ЖҮАҚ) бұрынғы қызметкерлерiнiң денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Қарағандышахтакөмiр" ЖҮАҚ-ның бұрынғы қызметкерлерiнiң денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу жөнiндегi мiндеттемелердi орындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
 N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) жүзеге! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру бойынша       !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шаралар          !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    039      Таратылған   "Қарағандышахтакөмір"  Жыл  Қазақстан
              шахталар     ЖҮАҚ-ның бұрынғы      бойы  Республика.
              қызметкер.   қызметкерлерінің            сының Қаржы
              лерінің      денсаулығына келті.         министрлігі
              денсаулығына рілген зиянды өтеу
              келтірілген  бойынша 2002 жылғы
              зиянды өтеу  1 қаңтардағы жағдай
              жөніндегі    бойынша жалпы саны -
              "Қарағанды.  1245 адамға соманы
              шахтакөмір"  төлеу.
              міндеттеме.
              лерді орындау
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi - кредиторлар талабының тiзiлiмiне сәйкес сотпен бекiтiлген керi талаптар бойынша борышты өтеу мақсатында, "Қарағандышахтакөмiр" ЖҮАҚ-ның бұрынғы қызметкерлерiнiң алдындағы денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу бойынша 2002 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жалпы саны - 1245 адамға соманы төлеу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы      
N 43 қаулысына           
N 55 қосымша            

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

079 "Лицензиарлар функцияларын орындау"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 16 220 000 (он алты миллион екi жүз жиырма мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Аудиторлық қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 20 қарашадағы Заңының  12, 13-баптары "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының  1-8, 11-26-баптары, "Этил спиртi және алкоголь өнiмiн өндiру мен айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасы 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2201 қаулысын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 қаулысы  , "Аудиторлық қызметтi лицензиялаудың тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 29 маусымдағы N 878 қаулысы , "Этил спиртi және алкоголь өнiмiн өндiрудi лицензиялау этил спиртiн сақтау және өткiзу, алкоголь өнiмiн (сырадан басқа) сақтау және көтерме өткiзу, сондай-ақ алкоголь өнiмiн (сырадан басқа) бөлшек өткiзу" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 тамыздағы N 1258 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 3 қыркүйектегi N 962 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметтi лицензиялау, этил спиртi және алкоголь өнiмiн өндiру мен айналымы қызметiн жүзеге асыру құқығына лицензия беру бөлiгiнде Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Акцизделетiн өнiмдердi өндiру мен айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi комитетi функцияларын атқарумен қамтамасыз ету; этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң айналымын қатаң мемлекеттiк реттеу шарттарында акциздердің неғұрлым толық түсуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасында аудиторлар мен аудиторлық ұйымдарға лицензияларды беру және аудиторлық қызметтi реттеу; этил спиртi және алкоголь өнiмiн өндiру мен айналымы саласындағы қызметтi лицензиялау; этил спиртi және алкоголь өнiмiн өндiру мен айналымын бақылау; бюджетке тиiстi салықтарды жинау; этил спирті және алкоголь өнiмiн заңсыз өндiру мен айналымына қарсы күрес; алкоголь рыногінiң көтерме қоймаларын оңтайландыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
 N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шара             !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    079       Лицензиар. 1. Iссапарлар:        Жыл    Қазақстан
               лардың     1) аудиторларға кан.  ішінде Республика.
               функция.   дидаттарды аттестация.       сының Қаржы
               ларын      лау бойынша бiлiктi.         министрлігі
               орындау    лiк комиссиясының
                          отырыстарында қатысу.
                          ымен (6 жолсапар);
                          2) лицензиаттармен
                          бекiтiлген ережелерiн
                          және бiлiктiлiк
                          талаптарын сақтауды
                          тексеруiмен (4
                          жолсапар);
                          3) лицензияны қайтару
                          және тоқтату бойынша
                          сот процестерiнде
                          қатысуымен (11
                          жолсапар);
                          4) лицензия бланкi.
                          лерiн жеткiзуiмен
                          байланысты.
                          2. Лицензия бланкi.
                          лерiн сатып алу
                          (300 бланк).
                          3. Функцияны орындауға
                          кеңсе тауарларды
                          сатып алу (4 сатып алу).
                          4. Лицензиат туралы
                          деректемелерiн және
                          хабарламаларды
                          бұқаралық ақпараттық
                          құралдарда жариялау
                          (республикалық БАҚ-а
                          5 жарияланым).
                          5. 700 лицензиатқа
                          қолданыстағы заңнамаға
                          олардың сәйкес келетiн
                          затына тексеру жүргiзу,
                          оның 490-ы алкоголь
                          өнiмiнiң айналымын
                          жүзеге асыратын
                          субъектi және 210-ы
                          этил спиртi мен
                          алкоголь өнiмiн
                          шығаруды жүзеге
                          асыратын субъектiлер.
                          Лицензиаттарды кешендi
                          зерттеу. Жылына кем
                          дегенде 4 рет жөндеуге
                          дәлдеме (реттеу),
                          аялдау және қолданыстағы
                          18 спирт зауыттарында
                          белгiленген спирт
                          өлшейтiн аппараттарды
                          жұмысқа қосу жөнiндегi
                          жұмыстарды жүргiзу.
                          Орта жылдық iссапарға
                          жiберiлетiндер саны
                          - 120 адам (1000
                          күн/адам).
                          6. Қызметтiң тиiстi
                          лицензиаланатын
                          түрлерiне 2 000-дай
                          дана бланк, 35 000
                          дана бiржолғы
                          көрсеткiштi пломбы,
                          кеңсе тауарлары,
                          картридждердi толтыру,
                          газеттер, журналдар
                          және басқа да
                          әдебиеттерге (тамақ
                          өнеркәсiбi, сыра және
                          сусындар, шарап
                          өнеркәсiбi және
                          басқалар) жазылу.
                          7. Алкоголь өнiмдерiн
                          шығару көлемiн есепке
                          алудың автоматтан.
                          дырылған жүйелерiне
                          профилактикалық
                          жұмыстармен қызмет
                          көрсету және жүргiзу.
                          8. Байланыс, пошта-
                          телеграфтық байланыс
                          қызметiне төлем.
                          9. Этил спиртi мен
                          алкоголь өнiмiнiң
                          импортына конкурс
                          өткiзумен қамтамасыз
                          ету үшiн бұқаралық
                          ақпарат құралдарының
                          ресми басылымдарында
                          1000 шарш.см-ге
                          дейiнгi көлемде
                          тоқсанына 1-2 реттен
                          жиi емес орналастыру.
                          10. Республиканың тауар
                          өндiрушiлерi шығаратын
                          және елге импортталатын
                          этил спиртi мен
                          алкоголь өнiмiнiң
                          үлгiлерiне 3 000 дейiн
                          сынақ жүргiзу.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: аудит аудиторлар мен аудиторлық ұйымдарға лауазымдылық бақылауды орнату, мемлекеттiк бюджеттi толтыру (лицензиялық алым) сауда экономиканың қажеттi құралының бiреуi болып табылатындықтан аудиторлық қызметiнiң сапасын бұдан әрi дамыту, этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiрудiң болжанған саны - 30 000 мың және бюджетке тиiстi болжанған түсiм - 10 900 800 мың теңгенi құрады.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
56-қосымша            

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

201 "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң салық
органдарын материалдық-техникалық қамтамасыз ету"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 252 308 000 (екi жүз елу екi миллион үш жүз сегiз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Астана - жаңа қала" арнайы экономикалық аймағын құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 29 маусымдағы N 645 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Салық комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 9 қазандағы N 1102 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының салық органдары мен Дәрменсiз борышкерлермен жұмыс жөнiндегi комитеттiң алдына Қазақстан Республикасының Үкiметi қойған жүктелген функционалдық мiндеттерiн табысты орындау үшiн тиiстi жағдайлар жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Салық органдары мен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Дәрменсiз борышкерлермен жұмыс жөнiндегi комитетiнiң материалдық-техникалық базаларын нығайту және дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
 N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шара             !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    201       Қазақстан   14 облыстық салық    Жыл    Қазақстан
               Республика. комитеттерi, Астана, ішінде Республика.
               сының       Алматы қалалары             сының Қаржы
               Қаржы мини. бойынша салық               министрлігі
               стрлiгiнiң  комитеттерi және
               салық ор.   олардың аудандық
               гандарын    құрылымдық бөлiмше.
               материалдық лерi үшiн қызметтiк
               -техникалық ғимарат, "Астана -
               қамтамасыз  жаңа қала" арнайы
               ету         экономикалық аймақ
                           аумағында қайта
                           құрылған салық
                           комитетi үшiн
                           ғимарат, гараж
                           сатып алу.
                           14 облыстық салық
                           комитеттерi, Астана,
                           Алматы қалалары
                           бойынша салық
                           комитеттерi және
                           олардың аудандық
                           құрылымдық бөлiмше.
                           лерiнiң ғимараттарына
                           күрделi жөндеу
                           жүргiзу.
                           Орташа мыналарды
                           сатып алу:
                           автокөлiк - 11 бiрлiк,
                           офистiк жиhаз - 18
                           жиынтық, жұмыс
                           станциялары - 45 дана,
                           кiшi АТС - 9 дана,
                           үздiксiз қоректендiру
                           көздерi - 18 дана,
                           серверлер - 3 дана,
                           мұражай және мұрағат
                           жабдықтары, салық
                           комитеттерiнiң
                           операциялық залдары
                           үшiн жабдықтар,
                           құжаттау және аудио-
                           видеоақпараттың
                           техникалық құралдары,
                           офистiк, ұйымдастыру
                           және тұрмыстық
                           техникалар - 30 дана.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: материалдық-техникалық құралдарға деген мұқтаждықты қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi салық органдарының ғимараттарына ішінapa жөндеудi жүзеге асыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
57-қосымша            

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

501 "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
органдарының, ақпараттық, жүйелерiн сүйемелдеу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 075 553 000 (бiр миллиард жетпiс бес миллион бес жүз елу үш мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының Кодексi  (Салық кодексi); "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдар жүйесiн одан әрi реформалау туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 12 қазандағы N 4114 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының ақпараттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң 2000-2003 жылдарға арналған Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 14 наурыздағы N 359 Жарлығы ; "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 Жарлығы ; "Қазынашылықты жаңарту жобасын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 16 қазандағы N 1059 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Қазынашылық комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 24 мамырдағы N 626 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 3 қыркүйектегi N 962 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 9 қазандағы N 1102 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiнiң ақпараттық-телекоммуникациялық жүйесiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, қазынашылықтың автоматтандырылған жаңа жүйесi бағдарламалық қамтамасыз етулерiн (бұдан әрi - қазынашылық жүйе) техникалық ұстау, сүйемелдеу және ағымдағы пысықтау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі Салық комитетiндегi және оның аумақтық бөлiмшелерiндегi компьютерлiк жабдықтарды, жалпы мақсаттағы ақпараттық жүйе мен телекоммуникациялардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз етудi қосалқы бөлшектермен, шығыс материалдармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жұмыс iстеп тұрған және қолданысқа енгiзiлетiн ақпараттық жүйелердi сүйемелдеу, әкiмшiлiктендiру және қолдау; министрлiк пен министрлiктер үйiнiң құрылымданған кабелдiк жүйесiнiң есептеу және ұйымдастырушылық техника құралдарын, корпорациялық телекоммуникациялық желiсiн, жергiлiктi есептеу желiлерiн жүйелi техникалық қызмет көрсетуiн жүзеге асыру; есептеу желiсiнiң ақпараттық қауiпсiздiгiн және ақпаратты, оның iшiнде жабық ақпаратты өңдеу кезiнде қорғауды қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Web-серверiн сүйемелдеу; Қаржы министрлiгi мен оның аумақтық бөлiмшелерiнiң есептеу құралдары мен жабдықтарын қосалқы бөлшектермен және шығыс материалдарымен қамтамасыз ету; Қазынашылық комитетi мен оның аумақтық органдарында Қазынашылықтың ақпараттық жүйелерiнiң уақыттың шынай режимiнде бағдарламалық, техникалық және жүйелiк қамтамасыз етулерiн үздiксiз қоректендiрудi қамтамасыз ету; қазынашылықтың орталық серверiн конфигурациялауды оңтайландыру; жүйенi оңтайландыру, яғни реакция уақытын азайту мақсатында жүйелiк және бағдарламалық өлшемдердi талдау және баптау; Қазынашылық қызметкерлерiн жүйелiк және қолданбалы бағдарламалық оқыту; ақпараттық жүйемен жұмыс, жаңылысу жағдайларын талдау бойынша соңғы пайдаланушыларға кеңес беру; "ORACLE" және "Соlvir" компанияларының техникалық сүйемелдеу тобымен өзара қарым-қатынас; Қазынашылықтың "Бакс-м", СУБД INFORMIX автоматтандырылған жүйелерiн пайдаланушылармен кеңес; "Бакс - М" жүйесiн пайдалану кезiнде туындайтын авариялық және жаңылысу жағдайларын талдау; авариялық және жаңылысу жағдайлары нәтижесiнде немесе есептеуiш техниканың бас тартуы кезiнде бұзылған бағдарламалық қамтамасыз етулер мен дерекқорларды қалпына келтiру бойынша консультациялық және тәжiрибелiк көмек көрсету; "Бакс - М" жүйесiн пайдалану барысында анықталған, бағдарламалық қамтамасыз етулердiң орын алуы мүмкiн жетiспеушiлiктерi мен қателерiн жою; дерекқордың құрылымы мен кешенiн жасау қағидаларын өзгертпестен бағдарламалық қамтамасыз етудi пысықтау; персоналды оқыту және кеңес беру; құжаттаманы әзiрлеу; телекоммуникациялық байланысты қамтамасыз ету, есептеуiш техника құралдарын жөндеу және қызмет көрсету; есептеуiш техника құралдарын шығыс материалдарымен және қосалқы бөлшектермен қамтамасыз ету; жергiлiкті-есептеу техникасын әкiмшiлiктендiру; бағдарламалық қамтамасыз етулердi даналау; серверлiк бөлмелердi сүйемелдеу және қызмет көрсету, оның iшiнде жабдықтарды монтаждау және реттеу, локальды-есептеу желiлерiн жабдықтау, қою бойынша.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
 N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шара             !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    501       Қазақстан
               Республи.
               касының
               Қаржы ми.
               нистрлiгi
               органда.
               рының ақ.
               параттық
               жүйелерiн
               сүйемелдеу

          030  Қазақстан  1. 11.03.01 ж. N 23   қаңтар  Қазақстан
               Республи.  шарт бойынша "Қазақ.  -қазан  Республика.
               касының    стан Республикасының          сының Қаржы
               Қаржы ми.  Қаржы министрлiгiнiң          министрлігі
               нистрлiгi  ақпараттық Web                (бұдан әрі
               органдар.  ceрверiн" Интернет            - ҚР ҚМ)
               ының ақпа. желiсiне сүйемелдеу
               раттық     жөнiндегi қызмет
               жүйелерін  көрсетулердi сатып
               сүйемелдеу алу
                          2. Министрлiктiң      ақпан -    ҚР ҚМ
                          аумақтық органдарын   желтоқсан
                          "заңнама" дерекқоры.
                          мен қамтамасыз ету
                          жөнiндегi қызметтердi
                          сатып алу - 49
                          абонент
                          3. Министрлiктiң       Жыл       ҚР ҚМ
                          аумақтық бөлiмшелерiн  ішінде
                          қосалқы бөлшектермен
                          және шығыс материал.
                          дарымен қамтамасыз
                          ету - 3390 компьютер,
                          2417 - принтер
                          4. Қаржы министрлiгi   Жыл       ҚР ҚМ
                          және оның аумақтық     ішінде
                          бөлiмшелерiнiң
                          ақпараттық жүйелерiн
                          сүйемелдеу жөнiндегi
                          ақпараттық - есептеу
                          қызметтерiн сатып алу
                          5. Есептеу желiсiнiң   Жыл       ҚР ҚМ
                          ақпараттық қауiпсiз.   ішінде
                          дiгiн және ақпаратты
                          қорғауды қамтамасыз
                          ету жөнiндегi
                          қызметтердi сатып алу
                          6. Министрлікте және   Жыл       ҚР ҚМ
                          оның аумақтық орган.   ішінде
                          дарында есептeу
                          құралдарында әкiмші.
                          лендiру және оған
                          жүйелiк-техникалық
                          қызмет көрсету
                          жөнiндегi қызметтерiн
                          сатып алу:
                          алдын алу;
                          жөндеу;
                          жобалау;
                          есептеу желiлерiн
                          монтаждау;
                          жабдықты орнату,
                          баптау;
                          бағдарламалық
                          қамтамасыз етудi
                          орнату, баптау;
                          пайдаланушылардың
                          шақыруына жедел
                          әрекет ету және
                          техника жұмысының
                          ұсақ iстен шығуларын
                          жою;
                          пайдаланушыларға
                          консультациялар беру;
                          ақпараттық-телекомму.
                          никациялық жүйелердi
                          және желiлердi
                          әкiмшiлендiру.

2    501  031  Қазынашы.  1. 1999 жылғы 19 мамыр. Ақпан,   ҚР ҚМ
               лықтың     дағы MF/HP990324        сәуір,
               ақпараттық келiсiм-шарттың         шілде,
               жүйесiн    талаптарына сәйкес      қазан
               қолдау     ORACLE компаниясымен
                          жылдық техникалық
                          қолдау.
                          2. Oracle Техникалық    Ақпан,   ҚР ҚМ
                          қолдау қызметiнiң       мамыр,-
                          инженерлерiнен          қыркүйек,
                          техникалық қамтамасыз   желтоқсан
                          ету жұмыс күндерiнiң
                          белгiлi бiр санын алу:
                          бастапқы келу (ORA)+
                          бастапқы тексеру
                          - 20 жұмыс күні;
                          Техникалық Менеджердiң
                          жоспарлы келулерi -
                          24 жұмыс күнi;
                          Техникалық Менеджердiң
                          тоқсандық келулерi -
                          16 жұмыс күнi;
                          мамандардың жоспарлы
                          келуi - 12 жұмыс күні;
                          мамандардың тоқсандық
                          келулерi - 8 жұмыс күні;
                          резервке алу
                          процестерiн тексеру -
                          15 жұмыс күнi;
                          жүйенiң параметрлерi
                          мен ресурстарын
                          жоспарлау - 15 жұмыс
                          күнi;
                          бiлiм беру жөнiндегi
                          техникалық семинар
                          - 10 жұмыс күнi;
                          әлеуеттi проблемаларды
                          анықтау мақсатында
                          жүйенiң жалпы жағдайын
                          тексеру - 15 жұмыс күнi;
                          апаттық шақырулар - 40
                          жұмыс күнi;
                          ORACLE стандарттық
                          қосымшаларының жұмыс
                          iстеуiн қолдау (252
                          жұмыс күнi).
                          3. "Баск-М" жүйесiн    Ақпан,    ҚР ҚМ
                          сүйемелдеу бойынша     наурыз,
                          Colvir компаниясының   сәуір
                          қызметтерiн алу:
                          бағдарламалық
                          қамтамасыз етудiң
                          нұсқаларын айырбастау
                          айына кемiнде 1 рет
                          орындалатын болады;
                          нұсқаларды айырбастау
                          қалыпты желi режимiнде
                          1 күн қолдауды талап
                          етедi;
                          айды жабу кезеңi 1
                          жұмыс күнi;
                          басқарманың функцияларын
                          сүйемелдеу мен орындау
                          - 18 жұмыс күнi;
                          1 санаттағы техникалық
                          маманның сүйемелдеуi
                          - 12 адам/күн;
                          2 санаттағы техникалық
                          маманның сүйемелдеуi
                          - 66 адам/күн;
                          3 санаттағы техникалық
                          маман сүйемелдеуi -
                          66 адам/күн;

3    501  032  Ақпараттық 1. 2001 жылы 31 мамырда  Жыл     ҚР ҚМ
               жүйелердi, "Қазақтелеком" ААҚ-мен   ішінде
               жалпы мақ. жасалған N МКМ 1505/1
               саттағы    шартына сәйкес Қазақстан
               телекомму. Республикасының Қаржы
               никацияны  министрлiгi Салық
               және салық комитетiнiң орталық
               әкiмшiлiк. аппараты мен оны
               тендiруi   аумақтық бөлiмшелерiнiң
               жүйесiн    арасында байланысты
               сүйемелдеу қамтамасыз ету бойынша
                          телекоммуникация қызмет.
                          терiн сатып алу;
                          2. Компьютерлiк жабдыққа  Жыл     ҚР ҚМ
                          техникалық қызмет         ішінде
                          көрсету (700 серверлер,
                          12658 компьютер, 5081
                          принтер); "Ұлттық
                          ақпараттық технологиялар"
                          ЖАҚ-пен 2001 жылдың 24
                          қазанында жасалған N МКМ
                          1809/1 шарт бойынша
                          Қазақстан Республикасының
                          Қаржы министрлiгi Салық
                          комитетiнiң орталық
                          аппараты мен оны аумақтық
                          бөлiмшелерiнде ақпараттық
                          жүйелердi сүйемелдеу;
                          3. "Салық есептілігiнiң   Жыл    ҚР ҚМ
                          электронды нысандары"     ішінде
                          пилоттық жобасын
                          сүйемелдеу: оның iшiнде:
                          инсталляция, кеңес беру,
                          бағдарламалық қамтамасыз
                          етуге өзгерiстер мен
                          толықтырулар енгiзу -
                          2001 жылдың 25
                          қыркүйегінде "New Age
                          Technologies" ЖАҚ-пен
                          жасалған N МКМ 1109/1
                          шарт бойынша 180 күн-адам.
                          4. Салық төлеушiлерге      Жыл    ҚР ҚМ
                          және Қазақстан Республи.   ішінде
                          касының Қаржы министрлiгi
                          Салық комитетiнiң
                          құрылымдық бөлiмшелерiне
                          арналған хабарламаларды
                          кепiлдiк берiлген
                          жеткiзу ақпараттық
                          жүйесiн сүйемелдеу,
                          оның ішінде:
                          инсталляция, кеңес
                          беру, бағдарламалық
                          қамтамасыз етуге
                          өзгерiстер мен
                          толықтырулар енгiзу -
                          2001 жылдың 3 қазанында
                          "New Age Technologies"
                          ЖАҚ-пен жасалған N МКМ
                          1109/1 шарт бойынша
                          180 күн-адам.
                          5. Қазақстан Республика. Жыл     ҚР ҚМ
                          сының Қаржы министрлігі  ішінде
                          салық органдарының
                          ақпараттарын қорғау
                          ақпараттық жүйесiн
                          сүйемелдеу, оның iшiнде:
                          сертификация орталығының
                          жұмыс iстеуiн қамтамасыз
                          ету "Тұмар CSP" крипто.
                          провайдерi бағдарламалық
                          қамтамасыз етуiне
                          өзгерiстер мен
                          толықтырулар енгiзу
                          1919 күн-адам;
                          техникалық қолдау және
                          кеңестер - 300 күнтiз.
                          белiк күн;
                          салық төлеушiлерге
                          арнап жүйенi дамыту
                          туралы ақпараттық
                          хабарларға материалдар
                          әзiрлеу;
                          2001 жылдың 8 қазанында
                          "НИЛ Гамма технология"
                          ЖШС-мен N МКМ 1809/6
                          шарт бойынша Қазақстан
                          Республикасының Қаржы
                          министрлiгі Салық
                          комитетiнiң 40 маманын
                          оқыту.
                          6. Қазақстан Республика.  Жыл    ҚР ҚМ
                          сының Қаржы министрлiгi   ішінде
                          Салық комитетiнiң, оның
                          аумақтық органдарының
                          мамандарын қашықтықтан
                          оқыту және тестiлеу
                          ақпараттық жүйесінiң
                          пилотты жобасын
                          сүйемелдеу - 2002
                          жылдың 22 маусымындағы
                          "Глосса" ЖШС-мен N MKM
                          3005/4 шарт бойынша
                          42,58 адам.
                          7. "ҚР МКМ ведомстволық   Жыл    ҚР ҚМ
                          кадрлары" ақпapаттық      ішінде
                          жүйесінің пилотты
                          жобасын сүйемелдеу -
                          2002 жылдың 8 қазанын.
                          дағы Қазақстан Peспуб.
                          ликасының Қаржы
                          министрлігі "ЦИФC"
                          РМК-мен N МКМ 1109/6
                          шарт бойынша 72
                          күнтізбелік күн.
                          8. Қазақстан Республика.  Жыл    ҚР ҚМ
                          сының Қаржы министрлiгi   ішінде
                          Салық комитетінде және
                          оның аумақтық органдар.
                          ында "Лука-Бюджет"
                          бағдарламалық қамтамасыз
                          етулерiн сүйемелдеу,
                          оның ішінде:
                          дерекқорды конвертация.
                          лау, кеңес беру -
                          540 күн-адам;
                          ҚР MKM Кеден комитетінде
                          бағдарламалық қамтамасыз
                          етудi инсталляциялау -
                          "Фирма ПлюсМикро" ЖШС-мен
                          2001 жылғы 7 желтоқсандағы
                          N 0312/2 шарт бойынша
                          1 жиынтық.
                          9. Павлодар, Қостанай,    Қаңтар  ҚР ҚМ
                          Маңғыстау облыстары       -шілде
                          бойынша салық комитет.
                          терінде серверлік және
                          коммуникациялық жабдыққа
                          қызмет көрсетуге
                          қажетті серверлiк
                          бөлмелердi монтаждау
                          және баптау, оның ішінде:
                          желдеткiш, өрт сөндіру
                          жүйелерiн, электрмен
                          қоректену жүйелерiн,
                          қол жеткiзуді бақылау
                          және шектеу - "ABS"
                          ЖШС-мен 2001 жылғы 21
                          қарашадағы N MKM 1809/4
                          шарт бойынша 1120
                          күн-адам.
                          10. Қазақстан Республика. Наурыз-  ҚР ҚМ
                          сының Қаржы министрлiгi   желтоқсан
                          Салық комитеті үшiн
                          сатып алынатын үш және
                          аумақтық бөлiмшелер
                          үшін сатып алынатын екі
                          серверді инсталляциялау
                          және техникалық қолдау.
                          11. Салық заңдарын        Наурыз   ҚР ҚМ
                          түсіндіру жөніндегі       - мамыр
                          мультимедиялық орталыққа
                          қызмет көрсету үшін
                          қосалқы бөлшектер алу -
                          1 жиынтық.
                          12. Салық органдары       Наурыз   ҚР ҚМ
                          үшiн HP 1200 моделдi      -маусым
                          1765 принтерге арнап
                          шығыс материалдарын алу.
                          13. Компьютерлік,         Сәуір -  ҚР ҚМ
                          коммуникациялық, желілік  маусым
                          жабдықтар және көмекші
                          жабдықтар үшiн шығыс
                          материалдаpын, оның
                          ішінде 5081 принтерге
                          картридж, 8000 компьютерге
                          қосалқы бөлшек сатып алу.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің ақпараттық жүйелерiн, оның iшiнде Қазынашылықтың ақпараттық жүйесiн қолданбалы және жүйелi қамтамасыз етудiң тиiмдi жұмысы; республикалық бюджеттiң және жергілікті бюджеттерге есеп айырысу-кассалық қызмет көрсетудiң уақытылы атқарылуы, мемлекеттiң талаптарымен және мiндеттемелерiмен мониторингін, мерзiмді бухгалтерлiк және бақылау-тексеру есептiлiгiн уақтылы қалыптастыру, министрлік Web-сайттарының жұмыс iстеуiн, қаржы-шаруашылық қызметтiң жүргiзiлуiн ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету; ақпараттық жүйелердiң, хабарламалар жеткiзудiң, компьютерлік, желiлiк, коммуникациялық жабдықтың кідiрiссiз жұмысын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
N 58 қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

503 "Тұтастандырылған салықтық ақпараттық
жүйе" (ТСАЖ) салық ақпараттық жүйенi сүйемелдеу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 309 289 000 (үш жүз тоғыз миллион екi жүз сексен тоғыз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы (Салық кодексi)" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгі Салық комитетiнiң аумақтық салық органдары мен орталық аппаратында бiртұтас орталықтандырылған ақпараттық салық жүйесiнiң жұмыс iстеуi.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының тұтастандырылған салықтық ақпараттық жүйесiн (мәтiн бойынша бұдан әрi ҚР ТСАЖ), соның iшiнде жаңа функцияларды ("Төлем көзiнен салық салынатын жеке тұлғалардың кiрiстерiнiң eceбi", "ҚҚС төлеушiлердi тiркеу. ҚҚС-мен жазылған шот-фактуралардың тiзiлiмдерiн қабылдау және өңдеу жүйесi", "Бiр жолғы талондарды бақылау және есепке алу", "Резидент еместердiң болу мерзiмiнiң есебi", "Салықтарды төлеу мерзiмiн ұзарту", "Бақылау-касса машиналарын есепке алу және бақылау", "Салық заңнамасын түсiндiру бойынша мультимедиялық байланыс жүйесi") сүйемелдеу; "Салық аудитiне электрондық бақылау" ҚР ТСАЖ компонентiнiң атқарымдылығын кеңейту; серверлiк бөлмелердi сүйемелдеу, соның iшiнде монтаж және жабдықтарды реттеу, жергiлiктi есептеу жүйелерi үшiн төсеу және жабдықтау бойынша қызмет көрсету; үздiксiз тамақтандыру көздерiн орнату.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
 N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шара             !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    503       "Тұтастан. Ақпараттық жүйелердi Қаңтар- Қазақстан
               дырылған   тұтастандыру бөлi.   сәуір   Республика.
               салықтық   гiнде ҚР ТСАЖ                сының Қаржы
               ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу,          министрлігі
               жүйе"      соның iшiнде:
               (ТСАЖ)     өзгерiстер мен
               кедендiк   толықтырулар енгiзу,
               ақпараттық - 7738 адам-күн;
               жүйенi     ҚР ТСАЖ 21 әкiмшi,
               сүйемелдеу Қазақстан Республи.
                          касы Қаржы министр.
                          лiгi Салық комитет.
                          iнiң 304 маманын
                          оқыту; құжаттаманы
                          әзiрлеу - 1 жинақ.
                          талым; "ПлюсМикро"
                          фирмасы" ЖШС-пен
                          2001 жылғы 28
                          қыркүйектегi N 1109/3
                          шарт бойынша жүйенi
                          дамыту туралы салық
                          төлеушiлерге арналған
                          ақпараттық телехабар.
                          ларға материалдар
                          дайындау.

                          "Төлем көзiнен салық   Сәуір-    Қазақстан
                          салынатын жеке         желтоқсан Республи.
                          тұлғалардың кiрiстер.            касының
                          iнiң eceбi" ақпарат.             Қаржы
                          тық жүйесiнiң                    министр.
                          пилоттық жобасын                 лігі
                          сүйемелдеу, соның
                          iшiнде: жүйенi
                          сүйемелдеу және
                          әкiмшiлiктендiру -
                          "New Age Technologies"
                          ЖАҚ-мен 2001 жылғы
                          21 қарашадағы N MKM
                          0611/4 шарты бойынша
                          180 адам/күн.

                          "ҚҚС төлеушiлердi     Сәуір-   Қазақстан
                          тiркеу. ҚҚС-мен      желтоқсан Республика.
                          жазылған шот-                  сының Қаржы
                          фактуралардың                  министрлігі
                          тiзiлiмдерiн қабылдау
                          және өңдеу жүйесi"
                          ақпараттық жүйесiнiң
                          пилоттық жобасын
                          сүйемелдеу, соның
                          iшiнде жүйенi
                          сүйемелдеу және
                          әкiмшiлiктендiру -
                          "New Age Technologies"
                          ЖАҚ-мен 2001 жылғы
                          25 қыркүйектегi N
                          1109/4 шарты бойынша
                          180 адам-күн.

                          Салық заңнамасын      Қаңтар-  Қазақстан
                          түсiндiру бойынша    желтоқсан Республика.
                          мультимедиялық                 сының
                          байланыстың                    Қаржы
                          ақпараттық жүйесiнiң           министрлігі
                          пилоттық жобасын
                          сүйемелдеу - "Қазақ.
                          телеком" ААҚ-мен
                          2001 жылғы 12
                          желтоқсандағы N МКМ
                          1809/5 шарты бойынша
                          3650 адам-күн.

                          Алматы облысы         Наурыз-  Қазақстан
                          бойынша салық         маусым   Республика.
                          комитеттерiнде                 сының
                          серверлiк және                 Қаржы
                          коммуникациялық қызмет         министрлігі
                          көрсету мен
                          қолдау үшін қажетті
                          серверлік бөлмелердiң
                          монтажы және
                          жабдықтарын реттеу -
                          соның iшiнде
                          2 объектiге:
                          кондиционерлеу; өрт
                          сөндiру жүйелері;
                          құрылымдалған
                          кабельдi жүйелер;
                          электрмен қоректенетiн;
                          мүмкiндiктi бақылау
                          және шектеу жүйелерi.

                          Серверлерде          Ақпан-  Қазақстан
                          мұрағаттық ақпарат.  наурыз  Республика.
                          тарды сақтау көлемiн         сының Қаржы
                          ұлғайтуға арналған           министрлігі
                          300 қатқыл дискiлер
                          сатып алу.

                          "Салық аудитiн       Ақпан-   Қазақстан
                          электронды бақылау" желтоқсан Республика.
                          ҚР ТСАЖ компонент.            сының Қаржы
                          терiн сүйемелдеу,             министрлігі
                          соның iшiнде:
                          бағдарламалық
                          қамтамасыз етудi
                          жетiлдiру,
                          өзгерiстер енгiзу
                          - 1130 адам-күн;
                          құжаттаманы әзiрлеу
                          - 1 жинақталым; 21
                          әкiмшi, Қазақстан
                          Республикасы Қаржы
                          министрлiгі Салық
                          комитетiнiң және
                          оның аумақтық
                          органдарының 167
                          маманын оқыту;
                          жүйелерді дамыту
                          туралы салық
                          төлеушiлерге
                          арналған ақпараттық
                          телехабарларға
                          материалдар дайындау.

                          ҚР ТСАЖ әзiрленiп     Маусым-  Қазақстан
                          жатқан компонентін   желтоқсан Республика.
                          сүйемелдеу - 4 жүйе            сының
                          ("Бiр жолғы                    Қаржы
                          талондарды бақылау             министрлігі
                          және есепке алу",
                          "Салықтарды төлеу
                          мерзiмiн ұзарту",
                          "Бақылау-касса
                          машиналарын есепке
                          алу және бақылау",
                          "Резидент еместердiң
                          болу мерзiмiнiң
                          eceбi").

                          Астана қаласы        Тамыз-   Қазақстан
                          бойынша Салық       желтоқсан Республика.
                          комитетiнде 20 жұмыс          сының
                          орынға жергiлiктi             Қаржы
                          есептеу желiсiнiң             министрлігі
                          қосымша орындарын
                          орнату бойынша
                          жұмыстар

                          Серверлердi орнату   Тамыз-  
                          және күйге келтiру  желтоқсан
                          бойынша жұмыстар -           
                          10 дана
 
                          Қазақстан Респуб.    Наурыз- Қазақстан
                          ликасы Қаржы         маусым  Республика.
                          министрлiгi Салық            сының Қаржы
                          комитетiнiң екi              министрлігі
                          аумақтық Салық
                          комитетінде үздіксіз
                          тамақтандырудың
                          2 көзін орнату
                          бойынша қызмет
                          көрсетулердi сатып
                          алу.
-------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: салықтық әкiмшiлiктендiру процестерiн сүйемелдеу, автоматтандыру, ақпараттың, сапасы мен жеделдігін көтеру, ақпараттық жүйелердiң үздiксiз жұмыс iстеуi үшiн Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Салық комитетiнiң аумақтық органдарында серверлiк үй-жайлар құру, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Салық комитетiне хабарламалар, компьютерлiк, желiлiк, коммуникациялық жабдықтар жеткiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
N 59 қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

504 "Ipi кәсiпорындардың мониторингi" ақпараттық жүйесiн
сүйемелдеу" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 25 546 000 (жиырма бес миллион бес жүз қырық алты мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Трансферттiк бағаларды қолдану кезiндегi мемлекеттiк бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 5 қаңтардағы Заңы ; "Республикалық мониторингке жататын салық төлеушiлердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 17 сәуiрдегi N 448 қаулысы ; "Халықаралық iскерлiк операцияларда трансферттiк бағалар қолдану кезiнде мемлекеттiк бақылауға жататын тауарлардың жекелеген түрлерiне рыноктағы бағалары бойынша ресми ақпарат көздерiнiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 9 маусымдағы N 788 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiң мемлекеттiк салық және экономикалық саясатын жасау үшін кәсiпорындардан, iрi салық төлеушiлерден ақпарат жинау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бағдарламалық қамтамасыздықты сүйемелдеу; iрi кәсiпорындардан есептердiң түскен кезде ақпараттарды қорғау жүйесiн ұйымдастыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
 N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шара             !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    504       "Ірі кәсi. "Ipi кәсiпорындардың  Жыл    Қазақстан
               порындар.  мониторингі" ақпарат. бойы   Республика.
               дың мони.  тық жүйесiн                  сының Қаржы
               торингi"   сүйемелдеу және              министрлігі
               ақпараттық қызмет ауқымын
               жүйесiн    кеңейту, оның iшiнде
               cүйемелдеу халықаралық, iскерлiк
                          операцияларда транс.
                          ферттiк бағалар
                          қолдану кезiнде
                          мемлекеттiк бақылауға
                          жататын тауарлардың
                          жекелеген түрлерiне
                          рыноктағы бағалары
                          бойынша сыртқы
                          ақпарат көздерiне
                          қосу - 1 жүйе;

                          Қазақстан Республикасы
                          Қаржы министрлiгi
                          салық органдарының
                          ақпараттарды қорғау
                          жүйесiнiң ақпараттық
                          жүйесiн сүйемелдеу,
                          оның iшiнде:
                          2001 жылғы 8
                          қарашадағы N МКМ
                          1809/6 "НИЛ Гамма
                          технология" ЖШС
                          келiсiм-шарт
                          бойынша; "Tұмар СSР"
                          криптопровайдер
                          бағдарламалық
                          қамтамасыздығына
                          өзгерiстер мен
                          толықтырулар енгiзу
                          - 13324 адам-күн.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi - мемлекеттің мемлекеттiк салық және экономикалық саясатын жасау үшiн кәсiпорындардан, iрi салық төлеушілерден салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер түсiмi бөлiгінде жасырын көздерiн әшкерлеу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
N 60 қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

505 "Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын бақылау"
ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6 720 000 (алты миллион жетi жүз жиырма мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн және айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының  3-бабы, 13-бабы; "Қазақстан Республикасының аумағында Мұнай өнімдерінің айналымын мемлекеттiк реттеудi күшейту жөнiндегi бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 2 наурыздағы N 339 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тиiстi қызмет түрлерiне лицензиясы бар кәсiпорындардың акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын бақылауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын бақылау" жүйесiн сүйемелдеу; Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Салық комитетiнiң құрылымдық бөлiмшелерiн жергiлiктi есептеу желiсiн салу үшiн коммуникациялық жабдықтармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
 N !дар. !бағ.!(кіші бағ.!бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!дарлама)  !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!атауы     !iс-шаралар          !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    505       "Акцизде.  "Акцизделетiн өнiмдер Маусым- Қазақстан
               летiн      өндiрiсi мен айна.    желтоқ. Республика.
               өнiмдер    лымын бақылау"        сан     сының
               өндiрiсi   ақпараттық жүйесiн            Қаржы
               мен айна.  сүйемелдеу, оның              министрлігі
               лымын      iшiнде қор базасын
               бақылау"   әкiмшiлiктендiру,
               ақпараттық есептiлiктi
               жүйесiн    қалыптастыру - 1
               сүйемелдеу жүйе.

                          Қазақстан Республи.   Сәуір- Қазақстан
                          касы Қаржы министр.   тамыз  Республика.
                          лiгi Салық комитет.          сының Қаржы
                          iнiң құрылымдық              министрлігі
                          бөлiмшелерiн жергi.
                          лiктi есептеу
                          желiсiн салу үшiн
                          коммуникациялық
                          жабдықтарын сатып
                          алу - 20 пайдалану.
                          шылар бойынша 10
                          объект.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi - "Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын бақылау" ақпараттық жүйесiнiң толассыз қызмет етуi, алкоголь, мұнай және темекi өнiмдерiнiң өндiрiсi мен айналымын бақылау және талдау жасау мақсатында жедел және нақты ақпараттарды алу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
N 61 қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

506 "Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiнiң және
салық салу объектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмi" ақпараттық
жүйесiн сүйемелдеу" республикалық бюджеттiк бағдарламаның
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 39 033 000 (отыз тоғыз миллион отыз үш мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтi-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексiнiң  (Салық Кодексi) 529-бабына сәйкес; "Қазақстан Республикасы салық төлеушiнiң мемлекеттiк тiзiлiмдi жасау және жүргiзу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 28 мамырдағы N 788 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiнiң және салық салу объектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмi" ақпараттық жүйесiнiң толассыз қызмет етуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жүйенi сүйемелдеу уәкiлеттi органдармен (статистика органдары, заңды және жеке тұлғаларды, салық салу объектiлерiн мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органдары, рұқсаттылық және тiркеу маңызы бар құжаттарды беретiн және Қазақстан Республикасы Yкiметi айқындайтын басқа да уәкiлеттi органдармен) интерфейс жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
 N !дар. !бағ.!(шағын ба.!бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!ғдарлама) !асыру бойынша       !мерзiмi!
   !коды !лама!атауы     !iс-шаралар          !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    506       "Қазақстан  "Қазақстан Респуб.  Маусым-   Қазақстан
               Республи.   ликасы салық төлеу. желтоқсан Республика.
               касы салық  шiлерiнiң және                сының
               төлеушiлер. салық салу объект.            Қаржы
               iнiң және   iлерiнiң мемлекеттiк          министрлігі
               салық салу  тiзiлiмiн" ақпарат.
               объектiлер. тық жүйесiн сүйемел.
               iнiң мем.   деу, оның iшiнде
               лекеттiк    ҚР ҰАИҚ тiркеу
               тiзiлiмiн"  мәлiметтерiн,
               ақпараттық  өндiрiстiк емес
               жүйесін     төлемдердi жаңғырту,
               сүйемелдеу  ақпаратты берушi
                           клиент ұсыныстарынан
                           мәлiметтердi
                           қабылдау және
                           өңдеудi, есептiлiктi
                           қалыптастыру,
                           мәлiметтердiң
                           мониторингi және
                           талдау - 1 жүйе;
                           уәкiлеттi органдармен
                           (статистика органдары,
                           заңды және жеке
                           тұлғаларды, салық
                           салу объектiлерiн
                           мемлекеттiк тiркеудi
                           жүзеге асыратын
                           органдары, рұқсаттылық
                           және тiркеу маңызы
                           бар құжаттарды
                           беретiн, және
                           Қазақстан Республикасы
                           Үкiметi айқындайтын
                           басқа да уәкiлеттi
                           органдармен) интерфейс
                           жасау - 48 объект.
                           Пилоттық аймақтың
                           салық комитеттерi үшін
                           серверлердi орнату
                           және күйге келтiру
                           бойынша жұмыста -
                           10 дана.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi: "Қазақстан Республикасы салық төлеушілерiнің және салық салу объектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмi" ақпараттық жүйесінің толассыз қызмет етуiн қамтамасыз ету, уәкілеттi органдардан (статистика органдары, заңды және жеке тұлғаларды, салық салу объектiлерiн мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органдары, рұқсаттылық және тiркеу маңызы бар құжаттарды беретiн, және Қазақстан Республикасы Үкiметi айқындайтын басқа да уәкiлетті органдар) ақпараттар aлу.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы      
N 43 қаулысына           
62-қосымша             

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгі
Бюджет бағдарламасының әкімшісі

600 "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгі органдарының
ақпараттық жүйелерiн құру" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 506 787 000 (бес жүз бес миллион жеті жүз сексен жетi мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "Салық және бюджетке төленетін басқа да мiндеттi төлемдер туралы (Салық кодексi)" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексi . "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары жүйесiн одан әрi реформалау туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 12 қазандағы N 4114 Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Ақпараттық қауiпсіздiгiн қамтамасыз етудiң 2000-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2000 жылғы 10 шiлдедегi N 100-ө өкiмі , "Мемлекеттік аппараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 31 шiлдедегі N 427 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi ic-шаралардың жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінiң кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 3 қыркүйектегi N 962 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2002 жылғы 9 қазандағы N 1102 қаулысы , Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 2000 жылғы 23 қазандағы N 459 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінiң ақпараттандыру бағдарламасы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бюджеттiк рәсiмдердi ақпараттандыруды қазiргi заманғы деңгейiне қол жеткiзуге бағытталған кешендi ақпараттандыруды жүргiзу, сондай-ақ есептеу, коммуникациялық, желiлiк жабдықтарды және ұйымдастыру техникасын, жүйелiк бағдарламалық қамтамасыз етудi құралдармен уақтылы жаңғыртуды және жарақтандыруды қамтамасыз ету, ақпараттық жүйелердi бiрiктіру және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетi мен оның құрылымдық бөлiмшелерiнде ақпараттық жүйелер мен жалпы мақсаттағы телекоммуникацияларды құру және дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қаржылық есеп айырысулардың автоматтандырылған жүйелерiн (ҚЕАЖ) және мемлекеттiк мекемелердiң қаржы-шаруашылық қызметiн басқарудың бiрiктiрiлген жүйесiн әзiрлеу және дамыту, жалпы пайдаланудың дерекқорын (ақпарат ресурстарын) құру, лицензиялық жүйелiк бағдарламалық қамтамасыз етудi және ақпаратты қорғаудың және оларды техникалық қолдаудың бағдарламалық құралдарын сатып алу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Ақпараттандыру бағдарламасына сәйкес ақпаратты қорғаудың есептеу, жүйелiк жабдықтарын, ұйымдастыру техникасын және аппараттық-бағдарламалық құралдарын сатып алу, "Салық есептiлiгiнiң электронды нысандары", "Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiне арналған хабарламаларды кепiлдендiрiлген жеткiзу жүйесi", "Ведомстволық кадрлар", "Қашықтық оқыту орталығы" ақпараттық жүйелердiң пилоттық жобаларын құру; салық комитеттерiнде серверлiк бөлмелер үшiн жабдықтар сатып алу; "Ақпараттық салықтық жүйелердiң пилоттық жобаларын құру; салық комитеттерiнде серверлiк бөлмелер үшiн жабдықтар сатып алу; "2-Ақпараттық салықтық бiрiктiру жүйесi" пилоттық аймаққа арналған серверлер сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
 N !дар. !бағ.!(кіші бағ.!бағдарламаларды)    ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!дарлама.  !іске асыру жөніндегі!мерзiмi!
   !коды !лама!лардың)   !iс-шара             !       !
   !     !коды!атауы     !                    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    600      Қазақстан   1. Ресурстарды бас.          Қазақстан
              Республика. қару құралдарын              Республикасы
              сы Қаржы    және ақпарат жүйеле.         Қаржы
              министрлігі рi жағдайларында             министрлігі
              органдар.   компьютерлік техника         (бұдан әрі -
              ының ақпа.  паркін жаңарту үшiн          ҚР ҚМ)
              раттық      есептeу, жүйелiк
              жүйелерін   жабдықтар және
              құру        ұйымдастыру техника.
                          сын, оның ішiнде:
                          министрлiктің облыс.
                          тық бөлiмшелерi үшiн
          030 Қазақстан   400 дербес компьютер,
              Республика. 20 NoteВоок, 109
              сы Қаржы    принтер, 160 үздiксiз
              министрлігі қоректендiрудiң блогын,
              органдар.   22 көбейту аппаратын,
              ының ақпа.  15 факc, 32 планшеттi
              раттық      сканер, желiлiк
              жүйелерін   жабдықтар және iлеспе
              құру        тауарлар сатып алу.

                          2. Жүйенiң басқару              ҚР ҚМ
                          және мониторинг
                          құралдарын сатып алу
                          және ақпаратты
                          қoрғауды қамтамасыз
                          ету.
 
                          3. Серверлiк жабдықтар
                          жүйелiк бағдарламалық
                          қамтамасыз етудi
                          сатып алу (екi
                          жинақталым).

                          4. ҚР ҚМ Ақпараттандыру         ҚР ҚМ
                          бағдарламасына сәйкес
                          қаржылық есеп
                          айырысулардың
                          автоматтандырылған
                          жүйелерiн және
                          мемлекеттiк мекеменiң
                          қаржы-шаруашылық
                          қызметiн басқару
                          жүйесiн әзiрлеу және
                          жөнiндегi қызметтердi
                          сатып алу.

                          5. Қазынашылық жүйесi           ҚР ҚМ
                          үшiн жергiлiктi
                          есептеу жүйелерiн
                          жобалау, монтаждау,
                          жұмыс станцияларын
                          және клиенттiк
                          бағдарламалық қамтамасыз
                          етудi орнату
                          және икемдеу жөнiндегi
                          қызметтердi сатып алу.
 
          031 Жалпы мақ.  1. Павлодар, Қостанай,  Қаңтар-  ҚР ҚМ
              саттағы     Маңғыстау облыстары     шілде
              ақпараттық  бойынша салық
              жүйесi мен  комитеттерiне серверлiк
              телекомму.  бөлмелер үшiн
              никациялар. жабдықтар сатып алу:
              ды құру     "ABS" ЖШС-мен 2001
              және дамыту жылғы 21 қарашадағы
                          N МКМ 1809/4 шарт
                          бойынша кондиционерлеу
                          жүйесi - 3 жүйе; газ
                          өртiн өшiру және өрт
                          дабылы жүйесi - 3 жүйе;
                          5 санатты RiT SCS
                          құрылымдалған кабелдiк
                          жүйе - 3 жүйе;
                          электрмен қоректендiру
                          жүйесi - 3 жүйе;
                          бақылау және мүмкiндiктi
                          шектеу жүйесi.

                          2. "Салық есептемесiнiң  Қаңтар-  ҚР ҚМ
                          электронды нысандары"    сәуір
                          ақпараттық жүйесiнiң
                          пилоттық жобасын
                          әзiрлеу - 1 жүйе,
                          соның iшiнде: 5
                          объектiге бағдарламалық
                          қамтамасыз ету әзiрлеу
                          және енгiзу;
                          CD-дискiсiне бағдар.
                          ламалық қамтамасыз
                          етудi тираждау - 65054
                          дана "Nеw Age
                          Тесhnоlogies" ЖАҚ-мен
                          2001 жылғы 3 қазандағы
                          N МКМ 1809/7 шарт
                          бойынша жүйенi құру
                          мен дамыту туралы
                          салық төлеушiлерге
                          арналған ақпараттық
                          телехабарларға
                          материалдар және ұзақтығы
                          30 секундтық 5 видео-
                          ролик әзiрлеу.

                          3. Салық төлеушiлер      Қаңтар-  ҚР ҚМ
                          және Қазақстан           сәуір
                          Республикасы Қаржы
                          министрлiгiнiң Салық
                          Комитетi мен оның
                          құрылымдық бөлiмшелерiне
                          арналған хабарламаларды
                          кепiлдендiрiлген
                          жеткiзу ақпараттық
                          жүйесiнiң пилоттық
                          жобасын әзiрлеу - 1 жүйе,
                          соның iшiнде:
                          бағдарламалық қамтамасыз
                          ету; құжаттама әзiрлеу
                          - 1 жинақталым; оның
                          құрылымдық бөлiмшелер.
                          iнiң мамандарын оқыту -
                          25 адам; CD-дискiсiне
                          бағдарламалық қамтамасыз
                          етудi тираждау - 65054
                          дана; "New Age
                          Тесhnоlogies" ЖАҚ-мен
                          2001 жылғы 3 қазандағы
                          N МКМ 1809/7 шарт
                          бойынша жүйенi құру
                          мен дамыту туралы
                          салық төлеушiлерге
                          арналған ақпараттық
                          телехабарларға
                          материалдар әзiрлеу.

                          4. "ҚР MKM ведомстволық  Қаңтар-  ҚР ҚМ
                          кадрлары" пилоттық       сәуір
                          жобасын әзiрлеу - 1
                          жүйе, соның iшiнде:
                          5 объектiге бағдарла.
                          малық қамтамасыз етудi
                          әзiрлеу және енгiзу;
                          құжаттама әзiрлеу - 1
                          жинақталым; Қазақстан
                          Республикасы Мемлекеттiк
                          кiрiс министрлiгiнiң
                          және оның құрылымдық
                          бөлiмшелерiнiң
                          мамандарын оқыту -
                          115 адам; "ЦИФС"
                          РМК-мен 2002 жылғы 8
                          қазандағы N МКМ 1109/6
                          шарты бойынша жүйенi
                          құру мен дамыту туралы
                          салық төлеушiлерге
                          арналған ақпараттық
                          телехабарларға
                          материалдар әзiрлеу.

                          5. "ҚР МКМ қызметкер.   Қаңтар   ҚР ҚМ
                          лерiн дистанциялық      -ақпан
                          оқыту және тестiден
                          өткiзу орталығы"
                          пилоттық жобасын
                          әзiрлеу - 1 жүйе,
                          соның iшiнде: 3
                          объектiге бағдарлама.
                          лық қамтамасыз етудi
                          әзiрлеу және енгiзу;
                          құжаттама әзiрлеу - 1
                          жинақталым; Қазақстан
                          Республикасы Мемлекеттiк
                          кiрiс министрлiгiнiң
                          және оның құрылымдық
                          бөлiмшелерiнiң
                          мамандарын оқыту - 57
                          адам; "IST Vesta"
                          ЖШС-мен 2002 жылғы
                          8 қазандағы N МКМ
                          1109/6 шарт бойынша
                          жүйенi құру мен дамыту
                          туралы салық
                          төлеушiлерге арналған
                          ақпараттық телехабарларға
                          материалдар әзiрлеу.

                          6. Қазақстан Республика.   Ақпан-  ҚР ҚМ
                          сының Мемлекеттiк          наурыз
                          кiрiс министрлiгi мен
                          екi құрылымдық бөлiмшелерi
                          үшiн үш сервердi шарт
                          бойынша сатып және төлеу
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: жаңа технологиялық шешiмдердiң және аспапты құралдардың негiзiнде бюджеттiк-қаржылық жоспарлауды ақпараттандырудың және бюджеттiк рәсiмдер мониторингiнiң қазiргi заманғы деңгейiн, мемлекеттiң талаптары мен мiндеттемелерiн қамтамасыз ету, сондай-ақ есептеу жүйесiнiң ресурстарын тиiмдi басқару және мониторингiн және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету. Есептеу техникасын жаңғырту деңгейi 19,1%-ды құрайды, есептеу паркiнiң толықтыру пайызы 4,7%-ды құрайды. Салықтық әкiмшiлiктендiру процестерiн сүйемелдеу, автоматтандыру, ақпараттың сапасы мен жеделдiгiн көтеру, ақпараттық жүйелердiң үздiксiз жұмыс iстеуi үшiн Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң аумақтық салық комитеттерiнде серверлiк үй-жайлар құру, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiне және оның құрылымдық бөлiмшелерiне хабарламалар, компьютерлiк, желiлiк, коммуникациялық жабдықтар жеткiзу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
N 63 қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгі
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

603 "Тұтастандырылған салықтық ақпараттық жүйе" (ТСАЖ)
кедендiк ақпараттық жүйенi дамыту" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 425 475 000 (төрт жүз жиырма бес миллион төрт жүз жетпiс бес мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы (Салық кодексi)" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бiртұтас орталықтандырылған ақпараттық салық жүйесiн құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының тұтастандырылған салықтық ақпараттық жүйесiн (мәтiн бойынша бұдан әрi ҚР ТСАЖ) кеңейту; ҚР ТСАЖ жүйесiнiң компонентін кеңейту: "Төлем көзiнен салық салынатын жеке тұлғалардың кiрiстерiнiң eceбi", "ҚҚС төлеушiлердi тiркеу. ҚҚС-мен жазылған шот-фактуралардың тiзiлiмдерiн қабылдау және өңдеу жүйесi" ҚР ТСАЖ жүйесiнiң компонентiн әзiрлеу: "Бiр жолғы талондарды бақылау және есепке алу", "Төлеу мерзiмi ұзартылған төлемдердiң есебi және бақылау", "Бақылау-касса машиналарын есепке алу және бақылау", "Резидент еместердiң болу мерзiмiнiң eceбi" салық комитеттерiн электронды нысандарды өңдеуге арналған компьютерлiк жабдықтармен, сканерлiк жабдықтармен қамтамасыз ету; құрылымдалған кабельдi жүйелер құруға серверлiк үй-жайларды жабдықтармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
 N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шара             !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    603       "Тұтастан. "ПлюсМикро" фирмасы" І тоқсан Қазақстан
               дырылған   ЖШС-пен 2001 жылғы            Республика.
               салықтық   28 қыркүйектегi               сының
               ақпараттық N МКМ 1109/3 шарт             Қаржы
               жүйе"      бойынша Informix              министрлігі
               (ТСАЖ)     Dynamic Server
               кедендiк   9.3WE, Informix 4GL
               ақпараттық 7.3. жүйелiк
               жүйенi     бағдарламалық
               дамыту     қамтамасыз етудi
                          сатып алу.

                          "Төлем көзiнен       Қаңтар-  Қазақстан
                          салық салынатын      сәуір    Республика.
                          жеке тұлғалардың              сының
                          кiрiстерiнiң есебi"           Қаржы
                          ҚР ТСАЖ компонент.            министрлігі
                          терiн кеңейту - 1
                          жүйе, соның iшiнде:
                          бағдарламалық
                          қамтамасыз етудi
                          әзiрлеу; құжаттаманы
                          әзiрлеу - 1
                          жинақталым;
                          мамандарды оқыту -
                          315 адам; CD-
                          дискiлерiне
                          бағдарламалық
                          қамтамасыз етудiң
                          таралымын көбейту -
                          100000 дана;
                          "New Age Technologies"
                          ЖАҚ-мен 2001 жылғы
                          21 қарашадағы N 0611/4
                          шарты бойынша жүйенi
                          дамыту туралы салық
                          төлеушiлерге арналған
                          ақпараттық телехабар.
                          ларға материалдар
                          дайындау.

                          "ҚҚС төлеушiлердi      Қаңтар- Қазақстан
                          тiркеу. ҚҚС-мен        сәуір   Республика.
                          жазылған шот-фактура.          сының
                          лардың тiзiлiмдерiн            Қаржы
                          қабылдау және өңдеу            министрлігі
                          жүйесi" ҚР ТСАЖ
                          компоненттерiн кеңейту
                          - 1 жүйе, соның
                          iшiнде: бағдарламалық
                          қамтамасыз етудi
                          әзiрлеу; құжаттаманы
                          әзірлеу - 1
                          жинақталым; мамандарды
                          оқыту - 128 адам;
                          СD-дискiлерiне
                          бағдарламалық
                          қамтамасыз етудiң
                          таралымын көбейту -
                          100000 дана; "New Age
                          Technologies" ЖАҚ-мен
                          2001 жылғы 25
                          қыркүйектегi N МКМ
                          1109/4 шарты бойынша
                          жүйенi дамыту туралы
                          салық төлеушiлерге
                          арналған ақпараттық
                          телехабарларға және
                          ұзақтығы 30 секундтық
                          5 видео-роликке
                          материалдар дайындау.

                          "Glotur" ЖАҚ-мен 2001  Қаңтар- Қазақстан
                          жылғы 8 қазандағы N    мамыр   Республика.
                          1809/2 шарты мен 2001          сының
                          жылғы 5 желтоқсандағы          Қаржы
                          қосымша келiсiм бойынша        министрлігі
                          электронды нысандарды
                          өңдеуге 25 сканер
                          сатып алу.

                          ҚР ТСАЖ жаңа компонент. Наурыз Қазақстан
                          терiн әзiрлеу - 4 жүйе  -мамыр Республика.
                          ("Бiр жолғы талондарды         сының
                          бақылау және есепке            Қаржы
                          алу", "Салықтарды төлеу        министрлігі
                          мерзiмiн ұзарту",
                          "Бақылау-касса
                          машиналарын есепке алу
                          және бақылау", "Резидент
                          еместердiң болу
                          мерзiмiнiң есебi").

                          Алматы облысы бойынша  Наурыз- Қазақстан
                          салық комитетiнiң      маусым  Республика.
                          серверлiк бөлмелерiне          сының
                          жабдықтар сатып алу:           Қаржы
                          кондиционерлеу жүйесi          министрлігі
                          - 2 жүйе; өрт сөндiру
                          жүйесi - 2 жүйе;
                          құрылымдалған кабельдi
                          жүйелер - 2 жүйе;
                          электрмен қоректенетiн;
                          мүмкiндiктi бақылау
                          және шектеу жүйелерi -
                          2 жүйе.

                          Қазақстан Республикасы Наурыз  Қазақстан
                          Қаржы министрлiгi      -маусым Республика.
                          Салық комитетi аумақтық        сының
                          органдарының екi салық         Қаржы
                          комитетiнде серверлік          министрлігі
                          үй-жайлар үшін үздiксiз
                          тамақтандырудың көздерiн
                          сатып алу - 2 дана.

                          Қазақстан Республикасы Наурыз- Қазақстан
                          Қаржы министрлiгi      маусым  Республика.
                          Салық комитетiнiң              сының
                          орталық аппаратында            Қаржы
                          серверлiк үй-жай үшiн          министрлігі
                          кондиционерлер сатып
                          алу - 4 дана.

                          Қазақстан Республикасы  Мамыр- Қазақстан
                          Қаржы министрлiгi       шiлде  Республика.
                          Салық комитетi                 сының
                          аумақтық органдарының          Қаржы
                          салық комитеттерi              министрлігі
                          үшiн жұмыс станцияларын
                          сатып алу - 25 дана
                          және клавиатуралық
                          қосқыштар - 18 дана.

                          20 жұмыс орынға Астана  Тамыз  Қазақстан
                          қаласы бойынша Салық   желтоқ. Республика.
                          комитетiне кең          сан    сының
                          жергiлiкті есептеу             Қаржы
                          жүйесiн үшiн                   министрлігі
                          жабдықтарды сатып алу
                          Салық комитеттердiң
                          пилоттық аймақтар үшін
                          серверлерді сатып алу
                          - 8 дана.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: салықтық әкiмшiліктендiру процестерiн автоматтандыру, ақпараттың сапасы мен жеделдiгiн көтеру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы      
N 43 қаулысына           
N 64 қосымша            

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

604 "Ipi кәсiпорындардың мониторингi" ақпараттық жүйесiн
сүйемелдеу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРTЫ

      1. Құны: 6 496 000 (алты миллион төрт жүз тоқсан алты мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Трансферттiк бағаларды қолдану кезiндегi мемлекеттiк бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 5 қаңтардағы Заңының  5-бабы; "Республикалық мониторингке жататын салық төлеушiлердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 17 сәуiрдегi N 448 қаулысы , "Халықаралық iскерлiк операцияларда трансферттiк бағалар қолдану кезiнде мемлекеттiк бақылауға жататын тауарлардың жекелеген түрлерiне рыноктағы бағалары бойынша ресми ақпарат көздерiнiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 9 маусымдағы N 788 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: аумақтық салық комитеттерi ай сайын беретiн электрондық есептер мен нысандарды талдау негiзiнде iрi салық төлеушiлердiң қаржы-шаруашылық қызметiнiң ашықтығын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: iрi кәсiпорындардан ақпараттарды беру кезiнде ақпараттарды қорғау жүйесін дамыту бөлiгiнде "Ipi кәсiпорындардың мониторингi" ақпараттық жүйесiн дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
 N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шара             !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    604       "Ipi кәсi. Қазақстан Республи.  1-тоқсан Қазақстан
               порындар.  касы Қаржы министр.           Республика.
               дың мони.  лiгi салық органдар.          сының
               торингi"   ының ақпараттарды             Қаржы
               ақпараттық қорғау жүйесiнiң              министрлiгi
               жүйесiн    ақпараттық жүйесiн
               дамыту     дамыту, оның iшiнде:
                          2001 жылғы 8 қара.
                          шадағы N МКМ 1809/6
                          "НИЛ Гамма техноло.
                          гия" ЖШС келiсiм-
                          шарт бойынша
                          "Тұмар CSP" крипто.
                          провайдер бағдарла.
                          малық қамтамасыз.
                          дығын әзiрлеу -
                          4214 адам-күн.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi - мемлекеттiң мемлекеттiк салық және экономикалық саясатын жасау үшiн кәсiпорындардан, iрi салық төлеушiлерден ақпараттар жинау, iрi салық төлеушiлерден салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер түсiмi бөлiгінде жасырын көздерiн әшкерлеу.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
N 65 қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

605 "Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын бақылау"
ақпараттық жүйесiн дамыту" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 14 068 000 (он төрт миллион алпыс сегiз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуiн және айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының  3-бабы, 13-бабы; "Қазақстан Республикасының аумағында Мұнай өнiмдерiнiң айналымын мемлекеттiк реттеудi күшейту жөнiндегi бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 2 наурыздағы N 339 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тиiстi қызмет түрлерiне лицензиясы бар кәсiпорындардың акцизделетiн өнімдер өндiрiсi мен айналымын бақылауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын бақылау" жүйесiн дамыту; Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң құрылымдық бөлiмшелерiн жергiлiктi есептеу желiсiн салу үшiн коммуникациялық жабдықтармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
 N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шара             !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    605       "Акцизде.  "Акцизделетiн өнiмдер Маусым Қазақстан
               летiн      өндiрiсi мен айналы.  - жел. Республика.
               өнiмдер    мын бақылау" ақпарат. тоқсан сының Қаржы
               өндiрiсi   тық жүйесiн дамыту,          министрлігі
               мен        оның iшiнде мұнай
               айналымын  және темекi өнiмдерi
               бақылау"   өндiрiсi мен айналы.
               ақпараттық мын бақылау
               жүйесiн    ақпараттық жүйесiн
               дамыту     дамыту - 1 жүйе.

                          Қазақстан Республи.   Сәуір- Қазақстан
                          касы Қаржы министр.   тамыз  Республика.
                          лiгiнiң құрылымдық           сының Қаржы
                          бөлiмшелерiн                 министрлігі
                          жергiлiктi есептеу
                          желiсiн салу үшiн
                          коммуникациялық
                          жабдықтарын сатып
                          алу - 20 пайдалану.
                          шылар бойынша 10
                          объект.

                          Салық комитеттерiнiң  Тамыз- Қазақстан
                          пилоттық аймақтар    желтоқ. Республика.
                          үшiн екi серверлердi   сан   сының Қаржы
                          сатып алу                    министрлігі
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi - акцизделетiн өнiмдердi өндiру және айналымының (алкоголь, мұнай және темекi өнiмдерi) барлық сатысында жiтi бақылау, акцизделетiн өнiмдер рыногын реттеу және өндiрiсiн заңдастыру, акцизделетiн өнiмдер бойынша салықты уақтылы және толық төлеудi қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы      
N 43 қаулысына           
N 66 қосымша            

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

606 "Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiнiң және салық
салу объектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiн" ақпараттық жүйесiн
дамыту" республикалық бюджеттiк бағдарламаның 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3 714 000 (үш миллион жетi жүз он төрт мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтi-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексiнiң  (Салық Кодексi) 529-бабына сәйкес; "Қазақстан Республикасы салық төлеушiнiң мемлекеттiк тiзiлiмдi жасау және жүргiзу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 28 мамырдағы N 788 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: салықтар және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi мен уақтылы төленуiн бақылау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық салынатын базасын айқындау мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Салық комитетiне аумақтық салық комитеттерiнен және уәкiлеттi органдардан (статистика органдары, заңды және жеке тұлғаларды, салық салу объектiлерiн мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асыратын органдары, рұқсаттау және тiркеу маңызы бар құжаттарды беретiн, және Қазақстан Республикасы Yкiметi айқындайтын басқа да уәкiлеттi органдар).
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiнiң және салық салу объектiлерінiң мемлекеттiк тiзiлiмiн" ақпараттық жүйесiнiң қызмет ауқымын кеңейту; сервер жабдықтарының қуатын молайту; Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерiнiң және салық салу объектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiнiң дерекқорын құру; бағдарламалық платформасын өзгерту; ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету; пилот аймағындағы салық комитеттерiн серверлермен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
 N !дар. !бағ.!  атауы   !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!          !асыру жөніндегі     !мерзiмi!
   !коды !лама!          !iс-шаралар          !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    606      "Қазақстан  "Қазақстан Республи. Маусым- Қазақстан
              Республика. касы салық төлеушi.  желтоқ. Республика.
              сы салық    лерiнiң және салық   сан     сының Қаржы
              төлеушiлер. салу объектiлерiнiң          министрлігі
              iнiң және   мемлекеттiк тiзiлi.
              салық салу  мiн" ақпараттық
              объектілер. жүйесiнiң қызмет
              iнiң мемле. ауқымын кеңейту, оның
              кеттiк      ішінде талдау жүйе
              тiзiлiмiн"  - 1 жүйе
              ақпараттық
              жүйесiн     "Қазақстан Республи. Қыркүйек Қазақстан
              дамыту      касы салық төлеуші.  -қараша  Республика.
                          лерiнiң және салық            сының
                          салу объектiлерiнiң           Қаржы
                          мемлекеттiк                   министрлігі
                          тізiлiмiн" ақпарат.
                          тық жүйесінің сервер
                          жабдықтарының қуатын
                          молайту және
                          бағдарламалық
                          платформасын өзгерту
                          - 1 қаттама
                          Пилот аймағындағы     Сәуір-  Қазақстан
                          салық комитеттері     шілде   Республика.
                          үшiн серверлер                сының Қаржы
                          сатып алу - 10 дана.          министрлігі

                          Салық комитеттер      Тамыз- 
                          үшiн үздіксіз         желтоқ.
                          қоректендiру көздерiн сан
                          сатып алу - 7 дана.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi: салықтар және бюджетке бөленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң дұрыс есептелуi мен уақтылы төленуiн бақылауға мүмкiндiк беретін аналитикалық жүйе құру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
N 67 қосымша           

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

607 "Салық есептілiгiнiң электронды нысандары" ақпараттық
жүйесiн құру" республикалық бюджеттік бағдарламаның
2002 жылға арналған
ПАСПОPTЫ

      1. Құны: 105 350 000 (жүз бес миллион үш жүз елу мың) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативті-құқықтық негiзi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексiнiң  (Салық Кодексi) 12, 68, 69-баптарына сәйкес.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: салық заңының орындалуын сақтау деңгейiн арттыру, салық әкiмшiліктендiруiн жақсарту, салық жинауды жоғарлату.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: сканермен көшіру әдiсімен салық есептiлiгінiң электронды нысандарын қабылдау және өңдеу кезiнде қолжазба мәтiндi тану үшін жүйелi бағдарламалық қамтамасыздықты сатып алу; Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитетi мен оның құрылымдық бөлiмшелерiнiң қызметкерлеріне "Салық есептілiгiнiң электронды нысандары" жүйесiн оқыту; салық төлеушiлер үшiн СD-таспадағы бағдарламалық қамтамасыздықты көбейту; ақпаратты телехабарларды даярлау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асырудың іс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (шағын ! Жүзеге!  Жауапты
 N !дар. !бағ.!(шағын    !бағдарламаны) жүзеге! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!бағдарла. !асыру бойынша       !мерзiмi!
   !коды !лама!ма) атауы !iс-шаралар          !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    607       "Салық     "Салық есептiлiгiнiң  Қаңтар Қазақстан
               есептiлi.  электронды нысандары" -мамыр Республика.
               гiнiң      ақпараттық жүйесi            сының Қаржы
               электронды пилоттық жобасы үшiн         министрлігі
               нысандары" АВВҮҮ FormReader 4.1
               ақпараттық қолжазба мәтiндi
               жүйесін    тануды лицензиялық
               құру       бағдарламалық қамтама.
                          сызды сатып алу;
                          Қазақстан Республи.
                          касы Қаржы министр.
                          лiгiнiң Салық
                          комитетi мен оның
                          құрылымдық бөлiмше.
                          лерiнiң 117 қызмет.
                          керлерiн оқыту;
                          134946 СD-таспадағы
                          бағдарламалық қамтама.
                          сыздықты көбейту;
                          2001 жылғы 25
                          қыркүйектегi N 1109/1
                          "New Age Technologies"
                          ЖШС келiсiм-шарт
                          бойынша ақпаратты
                          телехабарлар үшiн
                          материалдар даярлау.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi: Интернеттiң, электронды поштаның, қағаз тасығыштағы стандартты нысандарды электронды көшiру көмегімен салық есептiлiгін қабылдау. Декларацияларды толтыру мен өңдеудi тиiмдiлеу. Салық төлеушiлердiң салық декларацияларын тапсыруын оңайлату. Салықтық әкiмшілiктендiру бiлiктiгiн арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы     
N 43 қаулысына          
68-қосымша            

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

702 "Қайта ұйымдастыру және банкроттық рәсiмдерiн өткізу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны 5 000 000 (бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Банкроттық туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 21 қаңтардағы Заңының  94-бабы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: дәрменсiз борышкерлердiң банкроттық рәсiмiн өткiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: банкроттық туралы қолданыстағы заңдарды iске асыру шегiнде салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша берешектердi өтеу мақсатында салық органдарының дәрменсiз борышкерлермен талап-арыз жұмыстары.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
 N !дар. !бағ.!(кіші     !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!бағдарла. !асыру бойынша       !мерзiмi!
   !коды !лама!ма) атауы !iс-шаралар          !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    702       Қайта      Банкроттық туралы iс   Жыл   Қазақстан
               ұйымдас.   бойынша iстi қозғау   iшiнде Республика.
               тыру       туралы орташа алғанда        сының Қаржы
               және       1600 хабарландыруды          министрлiгi
               банкроттық бұқаралық ақпарат
               рәсiмдерін құралдарында
               өткiзу     орналастыру
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: дәрменсiз салық төлеушiлердiң салық мiндеттемелерiн тоқтатуы, берешектi қысқарту және бюджетке түсiмдердiң ұлғаюы.

Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы      
N 43 қаулысына           
69-қосымша             

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

703 "Акциздік және есепке алу-тексеру маркаларын,
куәлiктер мен патенттердi басып шығаруы республикалық
бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны - 25 000 000 (жиырма бес миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтi-құқықтық негізi: "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексiнiң  (Салық кодексi) 264, 371, 374, 549 баптары; "Жеке кәсiпкерлiк туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 маусымдағы Заңының  9-11 баптары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: куәлiктер және патенттер негiзiнде жеке кәсiпкерлiкпен айналысушы салық төлеушiлердi, ауыл шаруашылық өнiмiн өндiрушi заңды тұлғаларды, сондай-ақ кәсiпкерлiк қызметтiң жекелеген түрлерiмен айналысатын тұлғаларды толық қамтуды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: салық органдарының салық төлеушiлерге куәлiктер, патенттер бepуi.
      6. Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
 N !дар. !бағ.!(кіші     !бағдарламаны) іске  ! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!бағдарла. !асыру бойынша       !мерзiмi!
   !коды !лама!ма) атауы !iс-шаралар          !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    703       Акциздік   Орташа есеппен        Жыл    Қазақстан
               және       6 122,7 мың дана      ішінде Республика.
               есептi-    мөлшерiнде бланкiлер         сының Қаржы
               тексеру    дайындау және сатып          министрлігі
               маркалар.  алу, оның iшiнде:
               ды,        мемлекеттік тiркеу
               куәлiктер  туралы куәлiк -
               және       964 мың дана;
               патенттер  патенттер мен қатаң
               басып      есептiлiк бланкiлерi
               шығару     - 5 158,7 мың дана.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың күтiлетiн нәтижесi - кәсiпкерлiк қызметтiң шаруашылық жүргiзушi және тiркелген субъектiлерiнен түсiм өсiмi 10%, кәсiпкерлiк қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысатын салық төлеушiлердi тiркеуi болдырмауға жол бермеу.

Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 
2002 жылғы 11 қаңтардағы      
N 43 қаулысына           
70-қосымша             

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

705 "Жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне түскен
мүлiктi бағалау, сақтау және сату" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны - 80 000 000 (сексен миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Атқарушылық iс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" 1998 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының  27, 29-31, 40, 41, 43-56, 74 баптары; "Сот әкiмшiлiктендiруiнiң жаңа жүйесiнiң қызметiн қамтамасыз ету жөнiндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 12 қазандағы N 471 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 1994 жылғы 10 қазандағы N 250 "a" бұйрығымен  бекiтiлген Тәркiленген, мұрагерлiк құқығы бойынша мемлекетке өткен қараусыз мүлікті, көмбенi, олжаны, сондай-ақ қымбат металдан және бағалы тастардан жасалған бұйымдарды есепке алу, бағалау және өткiзу тәртібi туралы нұсқаулық; "Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған (түскен) мүліктi есепке алу, сақтау, бағалау және одан әрi пайдаланудың кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 шiлдедегі N 833 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаның қаржыландыру көздерi - республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгіне түскен мүлiктi одан әрi пайдаланудан түскен қаржының бюджетке толық түсуін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне түскен мүлiктi сату кезiнде бағалау, тасымалдау, сақтау, салып жіберуге және өзге де шығындарға байланысты қызметтерге ақы төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны жүзеге асырудың iс-шаралар жоспары:

------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ. !Кiшi!Бағдарлама!Бағдарламаны (кiшi  ! Жүзеге!  Жауапты
 N !дар. !бағ.!(кіші     !бағдарламаны) жүзеге! асыру !орындаушылар
   !лама !дар.!бағдарла. !асыру бойынша       !мерзiмi!
   !коды !лама!ма) атауы !iс-шаралар          !       !
   !     !коды!          !                    !       !
------------------------------------------------------------------
 1 !  2  !  3 !     4    !          5         !   6   !     7
------------------------------------------------------------------
1    705       Жекелеген  Борышкердiң мүлкiн    Жыл    Қазақстан
               негiздер   анықтау, қарау,       iшiнде Республика.
               бойынша    бағалау; борышкердiң         сының Қаржы
               мемлекет   мүлкiн тізу мен тыйым        министрлігі
               меншiгiне  салуды ұйымдастыру;
               түскен     мұндай мүлiктi
               мүлiктi    тасымалдау мен сақ.
               бағалау,   тауды ұйымдастыру;
               сақтау     тыйым салынған
               және сату  мүлiктi сату.
                          2002 жылдың
                          1 қаңтарындағы
                          жағдай бойынша
                          мемлекет меншiгiне
                          өткен мүлiкті
                          бағалау, сақтау,
                          сертификаттау,
                          сараптама өткiзу,
                          тасымалдау, жою, сату,
                          салып жiберу бойынша
                          жалпы сомасы 494 053
                          мың теңге, соның
                          iшінде: бағалы
                          қағаздар - 298 800
                          мың теңге, спирт,
                          құрамында спирті бар
                          сұйықтық, алкоголь
                          өнiмдерi - 111 361,8
                          мың теңге, сондай-ақ
                          2002 жыл iшiнде
                          жекелеген негiздер
                          бойынша мемлекет
                          меншiгiне түсетін
                          мүлік.
------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың болжамды нәтижесi: сот шешiмдерiн орындауды қамтамасыз ету, тәркiленген мүлiктi сатудан түскен қаражаттардан республикалық бюджеттiң кiрiс бөлiгiн толықтыру. Жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне түскен мүлiктi сатудан бюджетке 150 000 000 теңге мөлшерiнде қаржы түсуi.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады