Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 және 2002 жылғы 18 ақпандағы N 228 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 28 мамыр N 576


   Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
   1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай 
өзгерістер енгізілсін:
   1) "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 

P011715_

 қаулысына:
   8-тармақтың 2) тармақшасының бесінші абзацы алынып тасталсын;
   2) "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын 
бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 18 ақпандағы N 
228 

P020228_

 қаулысына:
   көрсетілген қаулыға 25-қосымшада:
   6-тармақта:
   5-бағанда:
   реттік нөмірі 1-жолда:
   "несие берудің ережесіне сәйкес" деген сөздер "арнап" деген сөзбен 
ауыстырылсын;
   "Қазақстан Республикасының Үкіметі анықтайтын" деген сөздер алынып 
тасталсын.
   2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
   
   Қазақстан Республикасының
    Премьер-Министрі
   
   
Мамандар:
   Багарова Ж.А.,
   Қасымбеков Б.А.
   
   
   


О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2001 года N 1715 и от 18 февраля 2002 года N 228

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2002 года N 576


   Правительство Республики Казахстан постановляет:
   1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан
следующие изменения:
   1) в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 
2001 года N 1715 

P011715_

 "О реализации Закона Республики Казахстан "О 
республиканском бюджете на 2002 год":
   абзац пятый подпункта 2) пункта 8 исключить;
   2) в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 
2002 года N 228 

P020228_

 "Об утверждении паспортов республиканских 
бюджетных программ Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 
на 2002 год":
   в приложении 25 к указанному постановлению:
   в пункте 6:
   в графе 5:
   в строке, порядковый номер 1:
   слова "в соответствии с Правилами кредитования" заменить словом "для";
   слова ", определяемыми Правительством Республики Казахстан" исключить.
   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


   Премьер-Министр
 Республики Казахстан   


(Специалисты: Склярова И.В.,
       Мартина Н.А.)