Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылық және мелиоративтiк техниканың есебiн жүргiзу, оны мемлекеттiк тiркеу және техникалық жай-күйiн тексеру мәселелерi туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 30 шілде N 846

      "Жол жүрiсi қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 15 шiлдедегi Z960029_ Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай толықтырулар мен өзгерiстер енгiзiлсiн:
      1) <*>
      Ескерту. 1)-тармақшаның күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2002.10.07. N 1096 қаулысымен. P021096_
      2) <*>
      Ескерту. 2)-тармақшаның күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2002.10.11. N 1116 қаулысымен. P021116_
      2. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мыналарды әзiрлесiн және бекiтсiн:
      1) Доңғалақты тракторларды, соған қоса олардың базасында жасалған өзi жүретiн шассилер мен механизмдердi, сондай-ақ доңғалақты тракторлар құрамында жүруге арналған тiркемелердi мемлекеттiк тiркеу және олардың техникалық жай-күйiне тексеру жүргiзу ережесi;
      2) Тракторлардың, өзi жүретiн ауыл шаруашылық және мелиоративтiк

машиналардың есебiн алу әрi техникалық жай-күйiне тексеру жүргiзу ережесi.
   3. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен 
Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi осы қаулыдан туындайтын 
өзге де шараларды қабылдасын.
   4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.
   Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі 
   
   Мамандар:
    Қасымбеков Б.А. 
    Икебаева Ә.Ж. 
   
   
   


О вопросах учета, государственной регистрации и осмотра технического состояния сельскохозяйственной и мелиоративной техники в Республике Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2002 года N 846

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 июля 1996 года Z960029_ "О безопасности дорожного движения" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие дополнения и изменения:
      1) (Подпункт 1 утратил силу - постановлением Правительства РК от 7 октября 2002 г. N 1096 P021096_ )
      2) (Подпункт 2 утратил силу - постановлением Правительства РК от 11 октября 2002 г. N 1116 P021116_ )
      2. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан разработать и утвердить в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан:
      1) Правила государственной регистрации и проведения осмотра технического состояния колесных тракторов, включая изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, а также прицепов, предназначенных для движения в составе с колесными тракторами;
      2) Правила проведения учета и осмотра технического состояния

тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин.
   3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан и 
Министерству внутренних дел Республики Казахстан принять иные меры, 
вытекающие из настоящего постановления.
   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
   Премьер-Министр
 Республики Казахстан     
   
(Специалисты: Склярова И.В.,
       Умбетова А.М.)