Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 5 шiлдедегi N 921 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 5 тамыздағы N 871 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 сәуірдегі N 381 Қаулысымен

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.23  N 381 Қаулысымен.

        Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді: 
      1. "Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi дамыту мен қолдаудың 2001-2002 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 5 шiлдедегi N 921  P010921_ қаулысына (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2001 ж., N 26, 317-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн: 
      1) 2-тармақта "есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 10-күнiнен кешiктiрмей," деген сөздер "жылына 2 рет, 30 маусымға және 31 желтоқсанға" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      2) 3-тармақта "есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 15-күнiнен кешiктiрмей," деген сөздер "жылына 2 рет, 15 шілдеге және 15 қаңтарға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi дамыту мен қолдаудың 2001-2002 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi іс-шаралардың жоспары осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Yкiметiнiң
                                             2002 жылғы 5 тамыздағы
                                                 N 871 қаулысына
                                                     қосымша

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметiнiң
                                             2001 жылғы 5 шілдедегi
                                                N 921 қаулысымен
                                                   БЕКIТIЛГЕН

Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi дамыту мен
қолдаудың 2001-2002 жылдарға арналған мемлекеттiк
бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары
__________________________________________________________________________

р/с        Іс-шаралар атауы         Аяқтау      Орындауға      Орындау 

N                                  нысаны      жауаптылар     мерзiмi

__________________________________________________________________________

1                2                    3            4             5        

__________________________________________________________________________

     1. Шағын кәсiпкерлiк саласындағы нормативтiк құқықтық кесiмдердi 

            жетiлдiру және олардың орындалуын бақылауды күшейту

  1  Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне   БАҚ-та   МАКМ, ӘдМ, МБА   Жарты жылда

   қатысты бақылау және қадағалау    жариялау                   бір рет

   функцияларын жүзеге асыратын 

   ұйымдардың тiзбесiн олардың 

   өкiлеттiктерiн көрсете отырып 

   қалыптастыру және оның жариялануын 

   қамтамасыз ету

  2  "Шенеунiк және кәсiпкер" акциясын Үкiметке     ӘдМ, Бас      Қазан, жыл

   жүргiзу кестесiнiң орындалуын     ақпарат      прокуратура     сайын

   қамтамасыз ету                                 (келiсiм 

                                                  бойынша), МБА

  3  Шағын кәсiпкерлiк саласын рет.    МБА-ға    ӘдМ, орталық     2002 жылғы

   тейтiн, жаңадан қабылданған       ақпарат   және жергілікті  4-тоқсан

   нормативтiк құқықтық кесiмдерге               атқарушы 

   қайшылықтарды анықтау тұрғысында              органдар

   ведомстволық нормативтік 

   құқықтық кесімдерге тексерiстер 

   жүргізу кестесiн әзiрлеу және

   оның орындалуын қамтамасыз ету

  4  Қазақстан Республикасында шағын   Нормативтiк  МБА, мүдделі  2002 жылғы 

   кәсiпкерлiктi дамытудың 2003-     құқықтық     министрліктер  4-тоқсан

   2005 жылдарға арналған мемлекет.  кесiмнiң     мен ведом. 

   тік бағдарламасын әзірлеу         жобасы       стволар, 

                                                  "РАКО" ЖАҚ

      2. Шағын кәсiпкерлiктi қолдау мен қорғаудың құрылатын инфрақұрылымын 

                        пайдаланудың тиiмдiлiгiн арттыру

  5  Республикалық маңызы бар жалпы    МБА-ға      ККМ, облыстар. 2002 жылғы

   пайдаланылатын автожолдардың      ақпарат     дың және        2-тоқсан

   бойында сервис және жарнама                   Астана мен

   объектілерiн ұйымдастыру үшiн                 Алматы қалалары.

   шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне              ның әкімдері,

   қажеттi жағдайлар жасау                       "PAKO" ЖАҚ

  6  Шағын кәсiпкерлiк мәселелерi      Нормативтiк   МБА, "РАКО"  2002 жылғы

   жөнiндегi бiрыңғай ақпараттық     құқықтық         ЖАҚ       4-тоқсан

   дерекқордың жұмыс iстеуiн         кесімнің  

   қамтамасыз ету                    жобасы

       3. Шағын кәсiпкерлiктi кадрлық, ғылыми-әдiстемелiк және ақпараттық 

                               қамтамасыз ету

  7  Шағын кәсiпкерлік саласындағы     Жинақ         МБА, "РАКО"  2002 жылғы

   халықаралық ынтымақтастық пен     шығару           ЖАҚ       2-тоқсан

   әрiптестiк тәжiрибесiн зерттеудi

   жүргiзу

  8  Франчайзингілік қатынастардың      Жинақ         МБА, "РАКО"  2002 жылғы

   шетелдiк және отандық             шығару           ЖАҚ       2-тоқсан

   тәжiрибесiне талдау жүргiзу

  9  Мекен-жайлар тiзбесiн, шағын      Жинақ         МБА, "РАКО"  2002 жылғы

   кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн     шығару           ЖАҚ       3-тоқсан 

   донор ұйымдарынан гранттар алу

   шарттарын және жеңiлдiктi 

   кредиттер бөлу жөнiндегi

   ақпаратты қамтитын анықтамалық

   басылымдарды даярлау

  10 Шағын кәсiпкерлiк субъектілерi    Жинақ     СА, МБА, МКМ,     Тоқсан    

   жөнiнде бiрыңғай статистикалық    шығару    ӘдМ, Ұлттық Банк  сайын 

   жинақ қалыптастыру                          (келiсiм бойынша),

                                               Бас прокуратура

                                               (келiсiм бойынша),

                                               "РАКО" ЖАҚ

  11 Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiн   Әдiсте.       МБА, "РАКО"  2002 жылғы

   жаңа технологияларды енгiзуге     мелік            ЖАҚ       4-тоқсан   

   тарту жөнiнде әдiстемелiк         ұсынымдар

   ұсынымдар әзiрлеу

  12 Шағын бизнес кәсiпкерлерiнiң      Жинақ         МБА, "РАКО"  2002 жылғы 

   тренингтерiн жүргiзу үшiн         шығару           ЖАҚ       4-тоқсан   

   оқу-әдiстемелiк материалдар 

   әзiрлеу

  13 Шағын кәсiпкерлiктiң дамуын       Көрмелер,     МБА, "РАКО"  2002 жылғы

   ынталандыратын iс-шаралар өткізу, семинар.         ЖАҚ       4-тоқсан   

   оның iшiнде жарнамалық-тұсау      лар,

   кесер материалдарын шығару        буклеттер

                                     мен 

                                     брошюралар

                                     шығару

  14 "Қазақстанның шағын және орта     Журнал        МБА, "РАКО"  2002 жылғы

   бизнесi" журналын шығаруды        шығару           ЖАҚ       4-тоқсан   

   ұйымдастыру

  15 Шағын кәсіпкерлiк субъектiле.     Жинақ         МБА, "РАКО"  2002 жылғы

   рiнiң өнiмдерiн өткiзудiң         шығару           ЖАҚ       4-тоқсан   

   әлеуеттi және перспективалы 

   рыноктарына маркетингтiк

   зерттеулер жүргізуді ұйымдастыру

    16 Ғылымды көп қажет ететiн          Конкурстар    БҒМ          2002 жылғы

   өндiрiстердi құру жөнiндегi                                  4-тоқсан

   инновациялық жобалардың 

   конкурстарын өткiзу

  17 Шағын бизнес саласы үшiн орта     Курстар   БҒМ, облыстардың Жылына    

   кәсiптiк бiлiм беретiн                      және Астана мен  бір рет

   мемлекеттiк оқу орындары                    Алматы қалалары.

   базасында жұмысшы кәсiптерiнiң              ның әкімдері

   мамандарын даярлауды және қайта

   даярлауды ұйымдастыру

                 4. Шағын кәсіпкерлiктi аймақтық дамыту

18 Шағын кәсiпкерлiктi дамыту мен    МБА-ға    Облыстардың және  Тоқсан 

   қолдаудың аймақтық бағдарлама.    ақпарат   Астана мен Алматы сайын

   ларын тиiсінше iске асыруды                 қалаларының

   қамтамасыз ету                              әкімдері

  19 Шағын кәсiпкерлiк субъектілерiне  МБА-ға    Облыстардың және  Жылына

   жергiлiктi бюджеттен кредит беру  ақпарат   Астана мен Алматы бір рет

   үшiн ақшалай қаражат бөлудi                 қалаларының

   қамтамасыз ету                              әкімдері

  20 Аймақтарда шағын кәсiпкерлiк      МБА-ға    Облыстардың және 2002 жылғы 

   субъектiлерiне лизингке           ақпарат   Астана мен       4-тоқсан 

   жабдықтар беретiн ұйымдар құруды            Алматы қалалары.     

   қамтамасыз ету                              ның әкімдері

  21 Шағын бизнес инфрақұрылымын       МБА-ға    Облыстардың және  Жарты

   мемлекеттiк қолдау кезінде        ақпарат   Астана мен Алматы жылда  

   құрылған және құрылатын                     қалаларының       бір рет

   объектілерді (технопарктердi,               әкімдері

   бизнес-инкубаторларды, 

   инновациялық орталықтарды) 

   қаржыландыруды қамтамасыз ету

  22 Аймақтардағы шағын кәсiпкерлiк    Әкiмдер.  Облыстардың және 2002 жылғы 

   субъектілерi, олар шығаратын      дің       Астана мен       4-тоқсан

   өнiмдер мен көрсететiн қызметтер  шешiмдерi Алматы қалалары.  

   туралы дерекқор жасауды                     ның әкімдері,

   ұйымдастыру                                 "РАКО" ЖАҚ

  23 Шағын бизнестiң шағын             МБА-ға    Облыстардың және 2002 жылғы

   кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң       ақпарат   Астана мен       4-тоқсан

   санатына жатпайтын кәсiпорын.               Алматы қалалары.

   дармен ынтымақтастық мүмкiндiк.             ның әкімдері,

   терiн көрсететiн семинарлар                 "РАКО" ЖАҚ

   мен көрмелер өткiзудi

   ұйымдастыру

  24 Шағын кәсiпкерлiк мәселелерi      Оқу       Облыстардың және 2002 жылғы 

   бойынша халық үшiн оқу            семинар.  Астана мен       4-тоқсан

   семинарларын өткiзу               лары      Алматы қалалары.

                                               ның әкiмдерi,

                                               МБА, "PAKO" ЖАҚ

  25 Аймақтық еңбек және бос жұмыс     МБА-ға    Облыстардың және 2002 жылғы 

   орны жәрмеңкелерiн өткізудi       ақпарат   Астана мен       4-тоқсан 

   ұйымдастыру                                 Алматы қалалары.

                                               ның әкiмдерi,

                                               ЕХҚМ, "РАКО" ЖАҚ

__________________________________________________________________________ 

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 июля 2001 года N 921

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2002 года N 871. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2008 года N 381.

       Сноска. Постановление Правительства РК от 5 августа 2002 года N 871 утратило силу постановлением Правительства РК от 23.04.2008  N 381 .

      Правительство Республики Казахстан постановляет: 
      1. Внести в постановление Правительства от 5 июля 2001 года  N 921 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития и поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан на 2001-2002 годы" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 26, ст. 317) следующие изменения и дополнения: 
      1) в пункте 2 слова "не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом," заменить словами "2 раза в год к 30 июня и 31 декабря"; 
      2) в пункте 3 слова "не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом" заменить словами "2 раза в год, к 15 июля и 15 января"; 
      3) План мероприятий по реализации Государственной программы развития и поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан на 2001-2002 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

          Премьер-Министр 
      Республики Казахстан 

                                             Приложение 

                                    к постановлению Правительства 

                                        Республики Казахстан 

                                     от 5 августа 2002 года N 871

                                             Утвержден 

                                     постановлением Правительства

                                        Республики Казахстан 

                                      от 5 июля 2001 года N 921
 

                            План мероприятий 

           по реализации Государственной программы развития

              и поддержки малого предпринимательства 

             в Республике Казахстан на 2001-2002 годы      

      ---------------------------------------------------------------------------

N  !                           !  Форма        !Ответственный  !Срок 

п/п! Наименование мероприятий  !  завершения   !за исполнение  !исполнения

---------------------------------------------------------------------------

1 !              2            !     3         !       4       !     5

-------------------------------------------------------------------------- 

   1. Совершенствование нормативных правовых актов в сфере малого      

     предпринимательства и усиление контроля за их исполнением 

   1  Сформировать и обеспечить  Публикация в      МКИОС, МЮ,      Раз в 

    опубликование перечня      СМИ               АРЕМ            полугодие

    организаций, осуществляю-

    щих контрольные и 

    надзорные функции в 

    отношении субъектов 

    малого предпринимательства,

    с указанием их

    полномочий

       2  Обеспечить исполнение       Информация       МЮ,             Октябрь,

    графика проведения акции    Правительству    Генпрокуратура  ежегодно

    "Чиновник и                                  (по согласова-

    предприниматель"                             нию), АРЕМ

   3  Разработать и обеспечить    Информация       МЮ,             4 квартал

    выполнение графика          в АРЕМ           центральные и   2002 года

    проведения ревизий                           местные 

    ведомственных нормативных                    исполнительные

    правовых актов на предмет                    органы

    выявления противоречий 

    вновь принятым нормативным

    правовым актам,

    регулирующим сферу 

    малого предпринимательства

   4  Разработать Государствен-  Проект            АРЕМ, заинте-   4 квартал

    ную программу развития     нормативного      ресованные      2002 года

    малого предпринимательст-  правового         министерства и 

    ва в Республике Казахстан  акта              ведомства, ЗАО

    на 2003-2005 годы                            "РИВЦ"

             2. Повышение эффективности использования создаваемой

             инфраструктуры поддержки и защиты малого 

                        предпринимательства 

       5  Создать необходимые        Информация        МТК, акимы      2 квартал

    условия субъектам малого   в АРЕМ            областей и      2002 года

    предпринимательства для                      городов Астаны 

    организации объектов                         и Алматы, ЗАО

    сервиса и рекламы вдоль                      "РИВЦ"

    автодорог общего 

    пользования республикан-

    ского значения

       6  Обеспечить                 Проект            АРЕМ,           4 квартал

    функционирование единой    нормативного      ЗАО "РИВЦ"      2002 года 

    информационной базы        правового

    данных по вопросам малого  акта 

    предпринимательства

               3. Кадровое, научно-методическое и информационное 

              обеспечение малого предпринимательства 

       7  Провести исследование      Выпуск            АРЕМ,           2 квартал

    опыта международного       сборника          ЗАО "РИВЦ"      2002 года 

    сотрудничества и 

    партнерства в 

    сфере малого 

    предпринимательства

       8  Провести анализ            Выпуск            АРЕМ,           2 квартал

    зарубежного и              сборника          ЗАО "РИВЦ"      2002 года

    отечественного опыта 

    франчайзинговых 

    отношений

       9  Подготовка справочных      Выпуск            АРЕМ,           3 квартал

    изданий, содержащих        сборника          ЗАО "РИВЦ"      2002 года

    перечень адресов, 

    условия получения

    грантов от донорских

    организаций и информа-

    цию по выделению

    льготных кредитов для

    субъектов малого

    предпринимательства

   10 Сформировать единый        Выпуск            АС, АРЕМ, МГД,  Ежеквар-

    статистический сборник     сборника          МЮ, Нацбанк     тально 

    по субъектам малого                          (по согласова-

    предпринимательства                          нию), Генпро-

                                                 куратура (по

                                                 согласованию),

                                                 ЗАО "РИВЦ" 

   11 Разработать методические   Методические      МОН,            4 квартал

    рекомендации по привле-    рекомендации      ЗАО "РИВЦ"      2002 года 

    чению субъектов малого

    предпринимательства к 

    внедрению новых

    технологий

   12 Разработать учебно-        Выпуск            АРЕМ,           4 квартал

    методические материалы     сборника          ЗАО "РИВЦ"      2002 года 

    для проведения тренингов

    предпринимателей малого 

    бизнеса

   13 Проводить мероприятия,     Выставки,         АРЕМ,           4 квартал

    стимулирующие развитие     семинары,         ЗАО "РИВЦ"      2002 года 

    малого предпринимательст-  выпуск 

    ва, в том числе выпуск     буклетов и

    рекламно-презентационных   брошюр

    материалов

     14 Организовать издание       Выпуск журнала    АРЕМ,           4 квартал

    журнала "Малый и средний                     ЗАО "РИВЦ"      2002 года 

    бизнес Казахстана"

   15 Организовать проведение    Выпуск            АРЕМ,           4 квартал

    маркетинговых исследова-   сборника          ЗАО "РИВЦ"      2002 года 

    ний потенциальных и 

    перспективных рынков 

    сбыта продукции

    субъектов малого

    предпринимательства

       16 Проведение конкурсов       Конкурсы          МОН             4 квартал

    инновационных проектов                                       2002 года

    по созданию наукоемких

    производств

       17 Организовать подготовку    Курсы             МОН, акимы      Один раз 

    и переподготовку                             областей и      в год

    специалистов рабочих                         городов Астаны

    профессий для сферы                          и Алматы

    малого бизнеса на базе

    государственных учебных

    заведений среднего

    профессионального

    образования

             4. Региональное развитие малого предпринимательства

   18 Обеспечить надлежащую      Информация        Акимы областей  Ежеквар-

    реализацию региональных    в АРЕМ            и городов       тально 

    программ развития и                          Астаны и 

    поддержки малого                             Алматы  

    предпринимательства

   19 Обеспечить выделение       Информация        Акимы областей  Один раз

    денежных средств для       в АРЕМ            и городов       в год  

    кредитования субъектов                       Астаны и

    малого предпринимательст-                    Алматы  

    ва из местного бюджета

       20 Обеспечить создание в      Информация        Акимы областей  4 квартал

    регионах организаций,      в АРЕМ            и городов       2002 года 

    предоставляющих                              Астаны и 

    оборудование в лизинг                        Алматы 

    субъектам малого

    предпринимательства

       21 Обеспечить финансирование  Информация        Акимы областей  Раз в

    созданных и создаваемых    в АРЕМ            и городов       полугодие

    при государственной                          Астаны и 

    поддержке объектов                           Алматы 

    инфраструктуры малого 

    бизнеса (технопарки, 

    бизнес-инкубаторы,

    инновационные центры)

       22 Организовать создание в    Решения           Акимы областей  4 квартал 

    регионах баз данных о      акимов            и городов       2002 года 

    субъектах малого                             Астаны и  

    предпринимательства,                         Алматы, ЗАО

    выпускаемой ими продукции                    "РИВЦ"

    и предоставляемых

    услугах

       23 Организовать проведение    Информация        Акимы областей  4 квартал

    семинаров и выставок,      в АРЕМ            и городов       2002 года 

    демонстрирующих возмож-                      Астаны и 

    ности сотрудничества                         Алматы, 

    малого бизнеса с                             ЗАО "РИВЦ"

    предприятиями, не отно-

    сящимися к категории

    субъектов малого

    предпринимательства

       24 Проведение учебных         Учебные           Акимы областей  4 квартал 

    семинаров для населения    семинары          и городов       2002 года 

    по вопросам малого                           Астаны и 

    предпринимательства                          Алматы, АРЕМ, 

                                                 ЗАО "РИВЦ"  

     25 Организовать проведение    Информация        Акимы областей  4 квартал

    региональных ярмарок       в АРЕМ            и городов       2002 года 

    труда и вакансий                             Астаны и        

                                                 Алматы, МТСЗН,

                                                 ЗАО "РИВЦ"   

      (Специалисты: Склярова И.В.,

              Пучкова О.Я.)