Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің мәселелері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 28 қараша N 1267

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарын басқару жүйесiн одан әрі жетiлдiру шаралары туралы" 2002 жылғы 28 тамыздағы N 931 Жарлығына және "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң кейбір мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. <*>

      Ескерту. 1-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005.04.06. N 310 қаулысымен .

      2. Мынадай республикалық мемлекеттiк кәсiпорындар қайта аталсын:

      1) "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң Оңтүстiк Қазақстан гидрогеолого-мелиоративтiк экспедициясы" "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары жөнiндегi комитетiнiң Оңтүстік Қазақстан гидрогеология-мелиоративтiк экспедициясы";

      2) "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгінiң Қызылорда гидрогеология-мелиоративтiк экспедициясы" "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары жөнiндегi комитетiнiң Қызылорда гидрогеология-мелиоративтiк экспедициясы".

      3. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгізілсiн:

      1) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен;
      2) Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 28.12.2016 № 887 қаулысымен.
      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.

      4. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Yкiметiнің кейбiр шешімдерiнiң күшi жойылды деп танылсын.

      5. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгі Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiмен бiрлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулыны iске асыру жөнінде шаралар қабылдасын.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі      Қазақстан Республикасы

      Үкiметiнiң

      2002 жылғы 28 қарашадағы

      N 1267 қаулысымен

      бекітiлген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Су ресурстары жөнiндегі комитетi туралы
ЕРЕЖЕ

      Ескерту. Ереженің күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005.04.06. N 310 қаулысымен .

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2002 жылғы 28 қарашадағы
N 1267 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары жөніндегi комитетiнiң құрылымы

      Ескерту. Құрылымның күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005.04.06. N 310 қаулысымен .

  Қазақстан Республикасы
Үкіметiнiң
2002 жылғы 28 қарашадағы
N 1267 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары жөнiндегi комитетiнің мемлекеттiк мекемелерi - аумақтық органдарының
Тізбесі

      Ескерту. Тізбенің күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005.04.06. N 310 қаулысымен .

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2002 жылғы 28 қарашадағы
N 1267 қаулысымен
бекiтiлген

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары жөнiндегi комитетінің қарауындағы ұйымдардың Тізбесі

      Ескерту. Тізбенің күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005.04.06. N 310 қаулысымен .

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2002 жылғы 28 қарашадағы
N 1267 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң күшi жойылған кейбiр шешімдерiнiң тiзбесi

      1. "Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi мен Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң Су ресурстары жөнiндегi комитетiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 2 наурыздағы N 347 қаулысының 1, 3-тармақтары, 4-тармағының екiншi абзацы, 6-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 13-14, 134-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 25 мамырдағы N 793 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстердiң 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 24, 278-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылдың 2 наурызындағы N 347 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 6 маусымдағы N 853 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 25, 296-құжат).

Вопросы Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2002 года N 1267.

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 28 августа 2002 года N 931 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2002 года N 1096 "Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. (Пункт 1 утратил силу - постановлением Правительства РК от 6 апреля 2005 г. N 310 )

      2. Переименовать следующие республиканские государственные предприятия:

      1) "Южно-Казахстанскую гидрогеолого-мелиоративную экспедицию Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" в "Южно-Казахстанскую гидрогеолого-мелиоративную экспедицию Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан";

      2) "Кызылординскую гидрогеолого-мелиоративную экспедицию Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" в "Кызылординскую гидрогеолого-мелиоративную экспедицию Комитета по водным peсурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан".

      3. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:

      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796;

      2) утратил силу постановлением Правительства РК от 28.12.2016 № 887 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      4. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению.

      5. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры по реализации настоящего постановления.

      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр
Республики Казахстан  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 28 ноября 2002 года N 1267

      Перечень утративших силу некоторых решений

      Правительства Республики Казахстан

      1. Пункты 1, 3, абзац второй пункта 4, пункт 6 постановления Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2000 года N 347 "Некоторые вопросы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан и Комитета по водным ресурсам Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 13-14, ст. 134).

      2. Пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2000 года N 793 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 24, ст. 278).

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2000 года N 853 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2000 года N 347" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 25, ст. 296).