Өрт-техникалық өнiмдерiн шығару ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 24 желтоқсандағы N 1359 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 2 сәуірдегі № 173 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 02.04.2015 № 173 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      "Өрт қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Өрт-техникалық өнiмдерiн шығару ережесi бекiтілсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2002 жылғы 24 желтоқсандағы   
N 1359 қаулысымен бекітілген   

Өрт-техникалық өнiмдерiн шығару
ЕРЕЖЕСI

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже өндiрiстiк-техникалық мақсаттарға арналған және халық тұтынатын тауарларға жататын өрт-техникалық өнiмдерiн әзiрлеудiң және өндiрiске шығаруға қоюдың негiзгi ережелерiн белгілейді.

      2. Осы Ережеде мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:
      1) өрт-техникалық өнiмдерiн өндiрiске шығаруға қою - жаңадан әзiрленген, жаңартылған немесе басқа кәсiпорындарда бұрын игерiлген өнiмдердiң өнеркәсiптiк өндiрiсiн ұйымдастыру жөнiндегi iс-шаралар жиынтығы;
      2) өрт-техникалық өнiмдерiн әзiрлеу - өнеркәсіптiк өндiрiстi ұйымдастыру үшiн қажеттi үлгiлердi және (немесе) техникалық құжаттаманы жасау процесi;
      3) тәжiрибелiк үлгi - оны өндiрiске қою және (немесе) арнаулы бойынша пайдаланылу мүмкiндiгi туралы шешiм қабылдау мақсатында оның берілген техникалық талаптарға сәйкестiгiн сынау арқылы тексеру үшiн жаңадан әзiрленген жұмыс құжаттамасы бойынша дайындалған өрт-техникалық өнiмдерiнiң үлгiсi;
      4) тәжiрибелiк топ - өрт-техникалық өнiмдерiнiң белгіленген талаптарға сәйкестігін бақылау және оны өндiрiске шығаруға қою туралы шешiм қабылдау үшiн жаңадан әзiрленген құжаттар бойынша белгіленген уақыт аралығында дайындалған тәжiрибелiк үлгiлерiнiң жиынтығы немесе өрт-техникалық өнiмдерiнiң белгiлi бiр дана емес көлемi;
      5) үлгi - белгiленген тәртiппен бекiтiлген және оларды дайындалған өрт-техникалық өнiмдермен оны қабылдау және жеткiзу кезiнде салыстыруға арналған өндiрiстiк-техникалық мақсаттағы өрт-техникалық өнiмдерiнiң үлгiсi;
      6) үлгi - белгіленген тәртiппен бекiтiлген және дайындалған өрт-техникалық өнiмдердi қабылдау және беру кезiнде олармен салыстыруға арналған халық тұтынатын тауарларға жататын өрт-техникалық өнiмдерiнiң эталон-үлгiсi;
      7) қабылдау сынағы - өрт-техникалық өнiмдерiн өндiрiске қоюдың және (немесе) арнаулы бойынша пайдаланудың орындылығы туралы мәселенi шешу мақсатында жүргiзiлетiн осы өрт-техникалық өнiмдерiн тәжiрибелiк үлгiлерiн, тәжiрибелік партияларын бақылау сынағы;
      8) алғашқы серия - өндiрiстiң белгіленген талаптармен және тапсырылған көлемде өрт-техникалық өнiмдердi шығаруға дайындығын растау мақсатында сериялық немесе жаппай өндiру құжаттамалары бойынша өндiрiстi игеру кезеңiнде дайындалған өнiмдердiң бiрiншi өнеркәсiптiк партиясы;
      9) бiлiктiлiк сынақтары - осы үлгідегi өрт-техникалық өнiмдерiн берiлген көлемде шығаруға жеке және заңды тұлғалардың дайындығын бағалау мақсатында жүргiзiлетiн алғашқы серияны немесе алғашқы өнеркәсiптік партияны бақылау сынақтары.

      3. Әзiрлеуге, келiсуге, бекiтуге және өндiрiске шығаруға қоюға жататын өрт-техникалық өнiмдерi халықтың өмiрi, денсаулығы, оның мүлкі мен қоршаған орта үшiн қауiпсiздiктi қамтамасыз ететiн талаптарға жауап беруi тиiс.

      4. Өрт-техникалық өнiмдерiн әзiрлеу және өндiрiске шығаруға қою кезiндегi жұмыстар құрамын тапсырыс берушi әзiрлеушiмен бiрлесiп белгiлейдi. Бұл ретте жұмыстардың мынадай құрамы пайдаланылуы мүмкін:
      1) техникалық тапсырманы әзiрлеу;
      2) технологиялық, техникалық және нормативтiк құжаттаманы әзiрлеу;
      3) өрт-техникалық өнiмдерiнiң үлгiлерiн дайындау және сынау;
      4) әзiрлеу нәтижелерiн қабылдау;
      5) өндiрiстi дайындау және игеру.

      5. Жұмыстардың нақты мазмұны мен олардың жүйелiлігі өрт-техникалық өнiмдерiнiң арналуына, оның күрделілігiне, жаңалығына, қажеттiлiгiне және техникалық қызмет көрсету нысанына, тұтынушы пайдаланған кездегі жөндеуiне, сондай-ақ оның iске асырылу географиясы мен ауқымына сүйене отырып белгiленедi.

2. Техникалық тапсырманы әзiрлеу

      6. Техникалық тапсырма өнiмдi әзiрлеу үшiн негiзгi бастапқы құжат болып табылады.

      7. Техникалық тапсырманың құрылымы мен мазмұнын тапсырыс берушi мен әзiрлеушi белгiлейдi.

      8. Техникалық тапсырма тапсырыс берушi мен әзiрлеушi белгіленген тәртiппен әзiрленедi және бекiтiледi.

      9. Әзiрлеу үшiн қажеттi және жергiлiктi талаптарды қамтитын және тапсырыс берушi мен әзiрлеушi мойындаған кез келген құжат (келiсiм-шарт, хаттама, нобай және басқалары), сондай-ақ өндiруге арналған өрт-техникалық өнiмдерiнiң үлгiсi техникалық тапсырма ретiнде пайдаланылуы мүмкiн.

      10. Техникалық тапсырмаға халықтың өмiрi, денсаулығы, оның мүлкi мен қоршаған орта үшiн өнiмнiң қауiпсiздігі жөнiндегi талаптарды белгілейтiн техникалық регламенттер мен стандарттардың мiндеттi талаптарына қайшы келетiн нормалар мен талаптарды енгiзуге жол берiлмейдi.

3. Құжаттама әзiрлеу, өрт-техникалық өнiмдерiнiң
үлгiлерiн жасау және сынақтан өткізу

      11. Өрт-техникалық өнiмдерiне арналған конструкторлық, технологиялық және нормативтiк құжаттамаларды, сынау бағдарламалары мен әдiстемелерiн әзiрлеу Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын тиiстi стандарттармен белгiленген ереже бойынша жүргізiледi.

      12. Өрт-техникалық өнiмдерiн әзiрлеу процесiнде функционалдық мәнiмен өзара байланыста композициялық және эстетикалық шешiмдердi пысықтауға бағытталған көркемдiк құрастыру (әрлендiру) жөнiндегi жұмыстар жүргiзiледi.

      13. Техникалық қызмет көрсету және (немесе) жөндеу көзделген өрт-техникалық өнiмдерiн әзiрлеу кезiнде болашақтағы мамандандырылған жөндеу өндiрiсiнiң нақты жағдайын ескере отырып, оның жөндеуге жарамдылығына және бақылауға жарамдылығына пысықтау жүргiзiлуi тиiс.

      14. Өрт-техникалық өнiмдерiнiң сапасына қойылатын талаптарды (стандарт, техникалық шарттар, үлгiнi техникалық суреттеу) белгiлейтiн нормативтiк құжатты таңдауды дайындаушы мен негiзгi тұтынушы белгiлейдi.

      15. Үлгiнiң техникалық сипаттамасы, тұтынушылық қасиеттері сапа көрсеткiшiнiң сандық мәнi белгiлеу қажеттiлiгiнсiз немесе бұл көрсеткiштер техникалық регламенттермен және стандарттармен белгіленген жағдайда өрт-техникалық өнiмге жасалады.

      16. Үлгiнiң техникалық сипаттамасын Қазақстан Республикасының аумағында қолданылып жүрген стандарттарға сәйкес әзірлеуші немесе дайындаушы (қолында түпнұсқасы бap) бекiтедi.

      17. Әзiрленген техникалық құжаттаманың бастапқы талаптарға сәйкестiгiн растау және ең жақсы үлгiнi таңдау үшін (нұсқалары болған кезде) тәжiрибелiк үлгiлер (тәжiрибелiк партиялар) дайындалады.

      18. Тәжiрибелiк үлгiлердi (партияларды) дайындау қажеттiгiн және олардың санын (көлемiн) тапсырыс берушімен (ол бар болса) келісім бойынша әзiрлеушi белгiлейдi.

      19. Әзірлеушi және дайындаушы немесе уағдаластық бойынша олардың бipeуi өрт-техникалық өнiмдерiнiң пайдаланылуы көрсеткiштерiн, тұтынушылық қасиеттерiн кешендi бағалау және оның халықтың өмiрі, денсаулығы, мүлкi мен қоршаған орта үшiн қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн талаптарына сәйкестiгiн тексеру үшін тәжiрибелiк үлгілерге қабылдау сынақтарын жүргiзудi қамтамасыз етедi.

      20. Әзiрлеушiде және (немесе) дайындаушыда сынақтар жүргiзуге қажеттi жағдай болмаса, үлгiлер сынақ жүргiзу үшін басқа ұйымдарға (сынақ жүргiзу орталығына, зертханаларға және басқаларға) берiледi.

      21. Басқа ұйымдар (сынақ жүргізу орталығы, зертханалар, және басқалар) сынақтың барлық кешенiн немесе оның жекелеген түрлерiн жүргізуі мүмкін.

      22. Сынауға жұмыс құжаттамасы бойынша дайындалған тәжiрибелiк үлгiлер (партиялар) немесе әлі құжаттамалары жоқ эксперименттiк үлгiлер алынады.
      Жеке мамандар жасаған авторлық үлгiлер эксперименттiк үлгілердiң бір түрi болып табылады.

      23. Өрт-техникалық өнiмдерiнiң пайдалану көрсеткiштерi және тұтынушылық қасиетi немесе олардың өзгеруi (жаңғырту немесе қасиеттерiн өзгерту кезiнде) сапа көрсеткiштерiнiң эксперименттiк растауды талап ететiн сандық мәнiн бiлдiрмеген жағдайды қоспағанда, қабылдау сынағы мiндеттi болып табылады және сарапшылық немесе есептiк әдiспен толық бағалануы мүмкiн.

      24. Өрт-техникалық өнiмдерiнiң тәжiрибелiк үлгiлерiн (партияларын) халықтың өмiрi, денсаулығы, мүлкi және қоршаған орта үшiн қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн техникалық регламенттер мен стандарттардың талаптарына сәйкестiгiне сынауды:
      1) мiндеттi сертификаттауға жататын өнiмдер үшiн - сынақ базасы болған кезде сертификаттау жөнiндегi органдар немесе Қазақстан Республикасы мемлекеттiк сертификаттау жүйесiнiң құжаттарымен белгiленген тәртіппен тіркелген тәуелсiз зертханалар мен орталықтар;
      2) мiндеттi сертификаттауға жатпайтын өнiмдер үшiн - Мемстандарттың белгiлеген тәртiбiмен тiркелген сынақтар жүргiзуге құқығы бар аттестатталған сынақ зертханалары мен орталықтары жүргiзедi.

      25. Қабылдау сынақтарына олардың өткiзiлетiн жерiне қарамастан дайындаушының және халықтың өмiрi, денсаулығы, оның мүлкi қоршаған орта үшiн өрт-техникалық өнiмдерiнiң қауiпсiздiгiн бақылауды жүзеге асыратын, алдағы сынақтар туралы алдын ала хабарлануы тиiс органдардың қатысуға құқығы бар.
      Ескерту. 25-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.08.11. N 760 қаулысымен.

4. Әзiрлеу нәтижелерiн қабылдау

      26. Орындалған әзiрлемелердi бағалауды және өрт-техникалық өнiмдерiн өндiру және (немесе) пайдалану туралы шешiм қабылдауды қабылдау комиссиясы жүргiзедi.

      27. Қабылдау комиссиясының функцияларын тапсырыс берушiнiң тұрақты комиссиясы, ал ол болмаған жағдайда, әзiрлеушiнiң комиссиясы немесе бiр-бiрiмен өзара келiсу арқылы осы ұйымдардың бiреуiнiң басшысы орындауы мүмкiн.

      28. Қабылдау комиссиясының құрамын, оның төрағасын өрт-техникалық өнiмдерiн болашақта шығару үшiн үлгiлерiн бағалауға, оған техникалық көмек көрсетуге, жөндеуге және сол бойынша шығарылатын құжаттаманы келiсуге байланысты мәселелердi бiлiктi шешу қажеттiлiгiне сүйене отырып, тапсырыс берушi, ал ол болмаған кезде әзiрлеушi мен дайындаушы белгiлейдi.

      29. Әзiрлеушi қабылдау комиссиясына:
      1) өртке қарсы техника мен өрттен қорғану құралдарын өндiру және сату құқығына арналған лицензияны;
      2) өрт-техникалық өнiмдерiнiң үлгiсiн;
      3) сынақ нәтижелерiн;
      4) өрт-техникалық өнiмдерiнiң сапасын (қажеті болған кезде оның әзiрленiмдерiн) айқындайтын нормативтік құжаттың жобасын;
      5) технологиялық және техникалық құжаттаманы (қажет болған кезде оның әзiрленiмдерiн);
      6) конструкторлық, оның iшiнде пайдалану және жөндеу құжаттамасын (қажет болған кезде оның әзiрленiмдерiн) ұсынады;

      30. Материалдарды қарау нәтижелерi бойынша комиссия өрт-техникалық өнiмдерiн өндiру (өндiруден бас тарту) туралы ұсынымды қамтитын қабылдау комиссиясының актісiн жасайды.
      Егер оны бекiту осы сатыда көзделген болса, өндiрiстік техникалық мақсаттарға арналған өрт-техникалық өнiмдерi үшін үлгiнi және (немесе) халықтың тұтыну тауарларына жататын өнiмдер үшін үлгі-эталонды бекiтедi.
      Қабылдау комиссиясының актiсiн оның төрағасы бекiтедi.
      Егер өрт-техникалық өнiмдерiнiң нақты түрiнiң сапасы толығымен техникалық және (немесе) нормативтік-техникалық құжаттамамен айқындалса, ал сыртқы түрiнiң ықтимал ауытқуы және басқа да белгілерi тұтынушылық қасиетiне әсерiн тигiзбесе, үлгi және (немесе) үлгi-эталон бекiтiлмеуi мүмкiн.

      31. Қабылдау комиссиясының актiсiн бекіту әзiрленiмдердiң аяқталғандығын, техникалық тапсырма қолданылуының тоқтағандығын, ұсынылған нормативтiк және пайдалануға беру құжаттарының келiсiлгендiгін, сондай-ақ өрт-техникалық өнiмдерiн шығаруға немесе пайдалануға рұқсат берiлгенiн бiлдiредi.

5. Өндiрiстi дайындау және игеру

      32. Дайындаушы өрт-техникалық өнiмдерiн шығару туралы шешiмдi:
      1) үлгілерді (партияларды) қабылдау сынақтарының оң нәтижелерi;
      2) өртке қарсы техникаларды, жабдықтарды және өрттен қорғану құралдарын өндiру құқығына лицензиясы болған;
      3) өрт-техникалық өнiмдерiнiң сапасына қойылатын талаптарды белгiлейтiн құжат және бекiтiлген үлгi және (немесе) үлгі-эталон болған кезде қабылдайды.

      33. Алғашқы серияны шығару қажеттілiгiн дайындаушы белгiлейдi. Бұл ретте, егер үлгi және (немесе) үлгi-эталон тәжiрибелiк үлгілер сатысында бекiтiлмеген болса, алғашқы серияны дайындау және бiлiкті сынақ жүргiзу мiндеттi болып табылады. Дайындаушы негiзгi тұтынушымен (ол болған кезде) келiсiм бойынша алғашқы серияның үлгiсiн үлгi және (немесе) үлгi-эталон түрiнде бекiтедi.
      Мұндай жағдайда бiлiктi сынақтар жүргiзу актiсi (хаттамасы) мен үлгi (немесе) үлгi-эталон өрт-техникалық өнiмдерiн өндiрiске шығару үшiн шешiм болып табылады.

      34. Берiлген үлгі және (немесе) үлгi-эталон бойынша өрт-техникалық өнiмдерiн шығара бастаған жеке және заңды тұлғалар үшiн алғашқы серия үлгiсiне бiлiктi сынақтар жүргiзедi, нормативтiк және техникалық құжаттаманы (ол болмаған кезде) әзiрлейдi және өзi шығарған үлгiнi және (немесе) алғашқы сериядағы үлгi-эталонды бекiтедi.

Об утверждении Правил производства пожарно-технической продукции

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2002 года № 1359. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 173

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 02.04.2015 № 173 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года "О пожарной безопасности" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые Правила производства пожарно- технической продукции.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 24 декабря 2002 года N 1359

Правила
производства пожарно-технической продукции

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила устанавливают основные положения разработки и постановки на производство пожарно-технической продукции производственно-технического назначения и пожарно-технической продукции, относящейся к товарам народного потребления.

      2. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
      1) постановка пожарно-технической продукции на производство - совокупность мероприятий по организации промышленного производства вновь разработанной, модернизированной или ранее освоенной на других предприятиях продукции;
      2) разработка пожарно-технической продукции - процесс создания образцов и (или) технической документации, необходимых для организации промышленного производства;
      3) опытный образец - образец пожарно-технической продукции, изготовленный по вновь разработанной рабочей документации, для проверки путем испытаний, соответствия его заданным техническим требованиям, с целью принятия решения о возможности постановки и (или) использования его по назначению;
      4) опытная партия - совокупность опытных образцов или определенный объем нештучной пожарно-технической продукции, изготовленные за установленный интервал времени по вновь разработанной документации для контроля соответствия пожарно-технической продукции заданным требованиям и принятия решения о постановке ее на производство;
      5) образец - образец пожарно-технической продукции производственно-технического назначения, утвержденный в установленном порядке и предназначенный для сравнения с ним изготовленной пожарно-технической продукции при ее приемке и поставке;
      6) образец - эталон-образец пожарно-технической продукции, относящейся к товарам народного потребления, утвержденный в установленном порядке и предназначенный для сравнения с ним изготовленной пожарно-технической продукции при ее приемке и поставке;
      7) приемочные испытания - контрольные испытания опытных образцов, опытных партий пожарно-технической продукции, проводимые с целью решения вопроса о целесообразности поставки этой пожарно-технической продукции на производство и (или) использования по назначению;
      8) установочная серия - первая промышленная партия, изготовленная в период освоения производства по документации серийного или массового производства с целью подтверждения готовности производства к выпуску пожарно-технической продукции с установленными требованиями и в заданных объемах;
      9) квалификационные испытания - контрольные испытания установочной серии или первой промышленной партии, проводимые с целью оценки готовности физических и юридических лиц к выпуску пожарно-технической продукции данного типа в заданном объеме.

      3. Пожарно-техническая продукция, подлежащая разработке, согласованию, утверждению и постановке на производство, должна отвечать требованиям , обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья населения, его имущества и окружающей среды.

      4. Состав работ при разработке и постановке на производство пожарно-технической продукции заказчик определяет совместно с разработчиком. При этом может быть использован следующий состав работ:
      1) разработка технического задания;
      2) разработка технологической, технической и нормативной документации;
      3) изготовление и испытания образцов пожарно-технической продукции;
      4) приемка результатов разработки;
      5) подготовка и освоение производства.

      5. Конкретное содержание работ и их последовательность определяется исходя из назначения пожарно-технической продукции, ее  сложности, новизны, необходимости и формы технического обслуживания, ремонта при эксплуатации потребителем, а также географии и масштабов ее реализации.

2. Разработка технического задания

      6. Техническое задание является основным исходным документом для разработки продукции.

      7. Структуру и содержание технического задания определяют заказчик и разработчик.

      8. Техническое задание разрабатывают и утверждают в порядке, установленном заказчиком и разработчиком.

      9. В качестве технического задания может быть использован любой документ (контракт, протокол, эскиз и др.), содержащий необходимые и достаточные требования для разработки и признанный заказчиком и разработчиком, а также образец пожарно-технической продукции, предназначенный для воспроизведения.

      10. В техническое задание не допускается включать нормы и требования, которые противоречат обязательным требованиям технических регламентов и стандартов, устанавливающих требования по безопасности продукции для жизни, здоровья населения, его имущества и окружающей среды.

3. Разработка документации, изготовление и
испытания образцов пожарно-технической продукции

      11. Разработку конструкторской, технологической и нормативной документации, программ и методик испытаний на пожарно-техническую продукцию проводят по правилам, установленным соответствующими стандартами, действующими на территории Республики Казахстан.

      12. В процессе разработки пожарно-технической продукции проводятся работы по художественному конструированию (дизайну), направленные на отработку композиционных и эстетических решений во взаимной связи с его функциональным значением.

      13. При разработке пожарно-технической продукции с предусмотренным техническим обслуживанием и (или) ремонтом должна быть проведена отработка на ремонтопригодность и контролепригодность с учетом реальных условий будущего специализированного ремонтного производства.

      14. Выбор нормативного документа, определяющего требования к качеству пожарно-технической продукции (стандарт, технические условия, техническое описание образца), определяется изготовителем и основным потребителем.

      15. Техническое описание образца разрабатывается на пожарно-техническую продукцию, потребительские свойства которой определяются самим образцом без необходимости установления количественных значений его показателей качества, или когда эти показатели установлены техническими регламентами и стандартами.

      16. Техническое описание образца утверждается разработчиком или изготовителем (держателем подлинника) в соответствии со стандартами, действующими на территории Республики Казахстан.

      17. Для подтверждения соответствия разработанной технической документации исходным требованиям и выбора лучшего образца (при наличии вариантов) изготовляют опытные образцы (опытные партии).

      18. Необходимость изготовления опытных образцов (партии) и их количество (объем) определяются разработчиком по согласованию с заказчиком (при его наличии).

      19. Разработчик и изготовитель или один из них, по договоренности, обеспечивает проведение приемочных испытаний опытных образцов для комплексной оценки эксплуатационных показателей, потребительских свойств пожарно-технической продукции и проверки ее на соответствие требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья населения, его имущества и окружающей среды.

      20. При отсутствии у разработчика и (или) изготовителя необходимых условий для проведения испытаний образцы для испытаний передаются сторонней организации (испытательному центру, лаборатории и др.).

      21. Сторонними организациями (испытательный центр, лаборатории и др.) может проводиться весь комплекс испытаний или отдельные его виды.

      22. Испытаниям подвергаются опытные образцы (партии), изготовленные по рабочей документации, или экспериментальные образцы, на которые еще нет документации.
      Разновидностью экспериментальных образцов являются авторские образцы, созданные отдельными специалистами.

      23. Приемочные испытания являются обязательными, за исключением случаев, когда эксплуатационные показатели и потребительские свойства пожарно-технической продукции или их изменения (при модернизации или модификации) не выражаются количественными значениями показателей качества, требующими экспериментального подтверждения, и могут быть полностью оценены экспертным или расчетным методом.

      24. Испытания опытных образцов (партий) пожарно-технической продукции на соответствие требованиям технических регламентов и стандартов, обеспечивающих безопасность для жизни, здоровья, имущества граждан и окружающей среды проводятся:
      1) органами по сертификации, при наличии испытательной базы, или независимыми лабораториями и центрами, аккредитованными в порядке, установленном документами государственной системы сертификации Республики Казахстан - для продукции, подлежащей обязательной сертификации;
      2) испытательными лабораториями и центрами, аттестованными на право проведения испытаний в установленном Госстандартом порядке - для продукции, не подлежащей обязательной сертификации.

      25. В приемочных испытаниях, независимо от места их проведения, вправе принять участие изготовитель и органы, осуществляющие контроль за безопасностью пожарно-технической продукции для жизни, здоровья населения, его имущества и окружающей среды, которые должны быть заблаговременно информированы о предстоящих испытаниях.
      Сноска. В пункт 25 внесены изменения постановлением Правительства РК от 11 августа 2006 года N 760 (вводится в действие со дня подписания).

4. Приемка результатов разработки

      26. Оценку выполненной разработки и принятие решения о производстве и (или) применении пожарно-технической продукции проводит приемочная комиссия.

      27. Функции приемочной комиссии может выполнять постоянно действующая комиссия заказчика, а при ее отсутствии, комиссия разработчика или руководитель одной из этих организаций, по согласованию между ними.

      28. Состав приемочной комиссии, ее председателя определяет заказчик, а при его отсутствии - разработчик и изготовитель, исходя из необходимости квалифицированного решения вопросов, связанных с оценкой образцов для будущего производства пожарно-технической продукции, ее технического обслуживания, ремонта и согласования документации, по которой она будет выпускаться.

      29. На приемочную комиссию разработчик представляет:
      1) лицензию на право производства и реализации противопожарной техники и средств противопожарной защиты;
      2) образец пожарно-технической продукции;
      3) результаты испытаний;
      4) проект нормативного документа определяющего качество пожарно-технической продукции (при необходимости его разработки);
      5) технологическую и техническую документацию (при необходимости ее разработки);
      6) конструкторскую, в том числе эксплуатационную и ремонтную документацию (при необходимости ее разработки).

      30. По результатам рассмотрения материалов комиссия составляет акт приемочной комиссии, содержащий рекомендации о производстве (отказе в производстве) пожарно-технической продукции.
      Утверждает образец для пожарно-технической продукции производственно-технического назначения и (или) образец-эталон для продукции, относящейся к товарам народного потребления, если его утверждение предусмотрено на этой стадии.
      Акт приемочной комиссии утверждает ее председатель.
      Образец и (или) образец-эталон может не утверждаться, если качество конкретного вида пожарно-технической продукции полностью определено технической и (или) нормативно-технической документацией, а возможные отклонения внешнего вида и другие признаки, не влияют на потребительские свойства.

      31. Утверждение акта приемочной комиссии означает окончание разработок, прекращение действия технического задания, согласование представленных нормативных и эксплуатационных документов, а также разрешение на производство или  использование пожарно-технической продукции.

5. Подготовка и освоение производства

      32. Решение о производстве пожарно-технической продукции принимает изготовитель при условии:
      1) положительных результатов приемочных испытаний образцов (партий);
      2) наличия лицензии на право производства противопожарной техники, оборудования и средств противопожарной защиты;
      3) наличия документа, определяющего требования к качеству пожарно-технической продукции и утвержденного образца и (или) образца-эталона.

      33. Необходимость изготовления установочной серии определяет изготовитель. При этом если образец и (или) образец-эталон не был утвержден на стадии опытных образцов, изготовление и квалификационные испытания установочной серии являются обязательными. Изготовитель по согласованию с основным потребителем (при его наличии) утверждает в качестве образца и (или) образца-эталона образец из установочной серии.
      В этом случае решением для постановки пожарно-технической продукции на производство является акт (протокол) квалификационных испытаний и образец и (или) образец-эталон.

      34. Для физических и юридических лиц, начавших производство пожарно-технической продукции по имеющемуся образцу и (или) образцу-эталону, проводят квалификационные испытания образцов установочной серии, разрабатывают нормативную и техническую документацию (при ее отсутствии) и утверждают свой образец и (или) образец-эталон из установочной серии.