Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң 2002 жылғы 31 қаңтардағы N 143 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 12 сәуір N 143а

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң республикалық бюджеттiк бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 31 қаңтардағы N 143 қаулысына  мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1-тармақтағы "1-41" деген сандар "1-46" деген сандармен ауыстырылсын;
      көрсетiлген қаулыға 11-қосымшада:
      4-тармақтағы "полиомиелитке" деген сөздiң алдынан "қызылшаға" деген сөзбен толықтырылсын;
      көрсетiлген қаулыға 18-қосымшада:
      6-тармақтың кестесiнде:
      5-бағандағы "науқастар" деген сөзден кейiн "және бiрге жүретiн адамдар" деген сөздермен толықтырылсын;
      көрсетiлген қаулыға 22-қосымшада:
      6-тармақтың кестесiнде:
      5-бағандағы "54" деген сан "81" деген санмен ауыстырылсын;
      осы қаулыға 1-5-қосымшаларға сәйкес 42-46-қосымшалармен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң            
2002 жылғы 12 сәуірдегі     
N 143а қаулысына      
1-қосымша      

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң           
2002 жылғы 31 қаңтардағы    
N 143 қаулысына        
42-қосымша       

      Қазақстан Республикасының
      Денсаулық сақтау министрлiгi
      __________________________________
      (Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi)

2002 жылға арналған
053 "Республикалық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделi жөндеу
жасау" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 276140 мың теңге (Екi жүз жетпiс алты миллион жүз қырық мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 19 мамырдағы "Қазақстан Республикасындағы азаматтардың денсаулығын қорғау туралы" N 111-I Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 "Халық денсаулығы" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қоры.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Республиканың денсаулық сақтау ұйымдарының санитарлық-гигиеналық норма мен тәртiбiн сақтау және iшкi-ауруханалық инфекциясын төмендету мақсатында материалдық-техникалық базасын нығайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: Республиканың денсаулық сақтау ұйымдарының құрылыстары мен ғимараттарының жалпы құрылыстық санитарлық-техникалық, қуатмонтаждық, жөндеу жұмыстарын жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру шараларының жоспары:

 N !Бағ.!Шағын! Бағ.   !Бағдарламаны iске асыру шаралары! Іске  ! Жауапты
   !коды!бағ. ! атауы  !            (шағ.бағ.)          ! асыру ! орындау.
   !    !коды ! (шағ.  !                                !мерзімі! шылар
   !    !     ! бағдар.!                                !       !
   !    !     ! лама)  !                                !       !
   !    !     !        !                                !       !
---------------------------------------------------------------------------
 1 ! 2  !  3  !    4   !                5               !   6   !    7
---------------------------------------------------------------------------
    053        Респуб.   Денсаулық сақтау ұйымдарының     2002   Қазақстан
               ликалық   ғимараттары мен құрылыстарына    жыл    Республи.
               денсаулық көрсеткен күрделi жұмыс                 касы
               сақтау    жүргiзу қызметi бойынша төлемақы        Денсаулық
               ұйымдар.  төлеу. Күрделi жөндеуден өтетiн         сақтау
               ының      объектiлердiң орташа жылдық саны        министр.
               күрделi   - 14. Туберкулез проблемалары           лігі
               жөндеу    ұлттық орталығы (ҰО); "Бурабай"
               жасау.    республикалық ересектер туберкулез
                         санаторийi; "Бурабай" республикалық
                         балалар туберкулез санаторийi;
                         "Алатау" балалар клиникалық
                         санаторийi; Онкологиялық және
                         радиологиялық ҒЗИ; "Ақсай"
                         республикалық балалар ауруханасы;
                         Қазақ республикалық лепрозорийi;
                         Радиациялық медицина және
                         экология ҒЗИ; Салауатты өмiр
                         салтын қалыптастыру проблемалары
                         ҰО; Қарағанды сот медицинасы
                         орталығы; Ана мен бала денсаулығын
                         сақтау республикалық ҰО;
                         "Балбұлақ" республикалық балаларды
                         оңалту орталығы; Республикалық
                         клиникалық госпиталь.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтілетiн нәтижелер: Ғимарат пен құрылыстарды санитарлық және гигиеналық нормаларға сәйкес келтiру мақсатында күрделi жөндеу жасау.

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 12 сәуірдегі    
N 143а қаулысына      
2-қосымша      

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң           
2002 жылғы 31 қаңтардағы    
N 143 қаулысына        
43-қосымша       

      Қазақстан Республикасының
      Денсаулық сақтау министрлiгi
      __________________________________
      (Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi)

2002 жылға арналған
060 "Онкологиялық науқастарды емдеу үшiн химиялық дәрi-дәрмектердi
орталықтандырылған сатып алу" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 800 000 мың теңге (Сегiз жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының Президентiнiң 1997 жылғы 19 мамырдағы N 111 "Қазақстан Республикасындағы азаматтардың денсаулығын қорғау туралы" заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаражат көзi: республикалық бюджет қоры.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында онкологиялық жағдайды жақсарту және тұрақтандыру мақсатында, онкологиялық науқастарды химиялық дәрi-дәрмектермен орталықтандырылған қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: Онкологиялық ауруларды емдеу үшiн химиялық дәрi-дәрмектердi сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру шараларының жоспары:     ---------------------------------------------------------------------------
 N !Бағ.!Шағын! Бағ.   !Бағдарламаны iске асыру шаралары! Іске  ! Жауапты
   !коды!бағ. ! атауы  !            (шағ.бағ.)          ! асыру ! орындау.
   !    !коды ! (шағ.  !                                !мерзімі! шылар
   !    !     ! бағдар.!                                !       !
   !    !     ! лама)  !                                !       !
   !    !     !        !                                !       !
---------------------------------------------------------------------------
 1 ! 2  !  3  !    4   !                5               !   6   !    7
---------------------------------------------------------------------------
    060       Онкология.  Онкологиялық ауруларды емдеу    2002  Қазақстан
              лық нау.    үшiн уақытында химиялық дәрi-   жыл   Республика.
              қастарды    дәрмектердi сатып алу.                сы Денсау.
              емдеу үшiн  Химиялық дәрi-дәрмектермен            лық сақтау
              химиялық    емдеудi қажет ететiн                  министрлігі
              дәрi-дәр.   науқастардың жылдық орташа
              мектердi    саны - 5000 адам.
              орталық.
              тандырыл.
              ған сатып
              алу.

---------------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: Қазiргі кездегi жоғарғы тиiмдi химиялық дәрi-дәрмектердiң үлгiсiн қолдану нәтижесiнде науқастардың жылдық өмiр сүруi: қауiптi асқазан-iшек жолы iсiгi 8-10%-ке, сүт бездерi қауiптi iсiгi 10-12%-ке, әйелдердiң жыныс жолдары қауiптi iсiгi 10-15%-ке, дәрет жынысы аумағындағы қауiптi iсiк 8-10%-ке, жұмсақ тканьдер мен тiрек-қозғалыс аппараты қауiптi iсiгi 5-7%-ке, бас және мойын қауiптi iсiгi 8-10%-ке артатындығы, өмiр сүру ұзақтығының өсуi және сапасының артуы, онкологиялық аурудың өсу көрсеткiшiнiң, мүгедектiк дәрежесiнiң және өлiмнiң төмендеуi күтiледi.

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 12 сәуірдегі     
N 143а қаулысына       
3-қосымша       

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң             
2002 жылғы 31 қаңтардағы     
N 143 қаулысына        
44-қосымша       

      Қазақстан Республикасының
      Денсаулық сақтау министрлiгi
      __________________________________
      (Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi)

2002 жылға арналған
031 "Медициналық жабдықтарды және санитарлық көлiктердi
орталықтандырылған сатып алу" республикалық бюджеттік
бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 982101 мың теңге (Тоғыз жүз сексен екi миллион жүз бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 "Қазақстан Республикасы азаматтардың денсаулық жағдайын жақсарту бойынша бiрiншi кезектегi шаралар туралы" Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 "Халық денсаулығы" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қоры.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республика денсаулық сақтау ұйымдарын қажеттi ауруды жоғарғы тиiмдi диагностикалауды, алдын алуды, емдеудi жүргiзу және шұғыл медициналық көмек көрсету үшiн осы заманғы медициналық жабдықтармен, медицинаға арналған бұйымдармен және санитарлық көлiктермен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: республика денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық жабдықтармен және санитарлық көлiктермен жабдықтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру шараларының жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
 N !Бағ.!Шағын! Бағ.   !Бағдарламаны iске асыру шаралары! Іске  ! Жауапты
   !коды!бағ. ! атауы  !            (шағ.бағ.)          ! асыру ! орындау.
   !    !коды ! (шағ.  !                                !мерзімі! шылар
   !    !     ! бағдар.!                                !       !
   !    !     ! лама)  !                                !       !
   !    !     !        !                                !       !
---------------------------------------------------------------------------
 1 ! 2  !  3  !    4   !                5               !   6   !    7
---------------------------------------------------------------------------
    031        Медицина.  Медициналық жабдықтарды және    2002   Қазақстан
               лық жаб.   санитарлық көліктердi сатып     жыл    Республи.
               дықтарды   алу: Туберкулез проблемалары           касы
               және са.   ұлттық орталығы - қан                  Денсаулық
               нитарлық   гематологиялық анализаторы 1,          сақтау
               көлiктердi лапароскоп (базалық жинақ) 1;          министр.
               орталық.   Б.О. Жарбосынов атындағы               лігі
               тандырыл.  урология ҒО-лапароскоп (базалық
               ған сатып  жинақ) 1; Еңбек гигиенасы және
               алу        кәсiби аурулар ҒО - 3 жұмыс
                          орындық рентгенодиагностикалық
                          кешенi 1; Қазақ республикалық
                          СЭС - санитарлық көлiк (жеңiл
                          өткiзгіштi) - 5; Апаттар
                          медицинасы орталығы - фургонды
                          автомобильдегі медициналық
                          апаттар кешенi 1, санитарлық
                          көлік 5; Терi-венерология
                          ғылыми-зерттеу институты - УДЗ
                          аппараты 1; кардиология ғылыми-
                          зерттеу институты (одан әрi -
                          ҒЗИ) - 3; жұмыс орындық
                          рентгенодиагностикалық кешенi 1,
                          иммунофлуорисценттi жүйелi
                          аллергодиагностикалық кешенi 1;
                          Онкология және радиология ҒЗИ -
                          компьютерлiк томограф 1, электр
                          өткiзгiштi операциялық стол - 2,
                          мониторлық байқау жүйесi 1,
                          наркозды-демалдыру аппараты 3,
                          қан газы анализаторы 1,
                          зертханалық процессорлы
                          бинокулярлық микроскоп 2, шана
                          микротомы 2, универсалды сандық
                          УДЗ 1, автоматты гематомологиялық
                          анализатор 1; Ана мен бала
                          денсаулығын қорғау республикалық
                          ҒЗО - биохимиялық анализатор 1,
                          наркозды-демалдыру аппараты 1,
                          жаңа туған нәрестелер инкубаторы 3;
                          Сызғанов атындағы хирургия ҒЗИ -
                          микрохирургиялық операцияларға
                          арналған микроскоп 1; "Алатау"
                          республикалық балалар клиникалық
                          санаторийi - стоматологиялық
                          қондырғы 1, санитарлық көлiк 1,
                          6 арналық электрокардиограф 1;
                          Педиатрия және балалар хирургиясы
                          ҰО-цитохимия және цитогенетика
                          зертханасы 1, наркозды-демалдыру
                          аппараты 1, 6 арналық
                          электрокардиограф 1; "Балбұлақ"
                          республикалық балаларды оңалту
                          орталығы - санитарлық көлiк 1, УДЗ
                          аппараты 1; 6 арналық
                          электрокардиограф 1; Республикалық
                          қатаң бақылаудағы психиатриялық
                          аурухана - 3; жұмыс орындық
                          рентгенодиагностикалық кешені - 1,
                          травмотология және ортопедия ҒЗИ -
                          универсальдi санымен УДЗ аппараты
                          1, наркозды-демалдыру аппараты 1;
                          Иллизаров аппараты тетiктерiнiң
                          жиынтығы 1, қан гематологиялық
                          анализаторы 1, биохимиялық анализатор
                          1, электромиограф 1; Сот медицинасы
                          орталығы (аймақ бөлiгiндегi) -
                          санитарлық көлiк - (УАЗ базасында
                          толық өткiзгiштi) 19, санитарлық
                          көлiк (жеңiл толық өткiзгiштi) 25,
                          антрометтиялық құралдар 1,
                          фотозертхана 1, микротом 1; "Ақсай"
                          республикалық балалар ауруханасы -
                          қан гематологиялық анализаторы 1;
                          Көз аурулары ҒЗИ - витриотты
                          факомэмульсификатор универсальды
                          кешенi 1, ҰОС мүгедектерiне арналған
                          республикалық клиникалық госпиталь-
                          фибробронхоскоп 1, 6 арналы
                          электрокардиограф 1, Қазақ
                          республикалық лепрозорийi - санитарлық
                          көлiк 1, биохимиялық анализатор 1,
                          қан гематологиялық анализаторы 1, 6
                          арналы электрокардиограф 1; Обаға
                          қарсы күрес станциясы - санитарлық
                          көлік (УАЗ базасында толық өткiзгiштi)
                          28, жүк таситын санитарлық көлiк 36,
                          Облыстық СЭС басқармасы - вакцина
                          тасымалдауға арналған тоңазытқыш
                          қондырғылар 75, Облыстық денсаулық
                          сақтау басқармасы - санды жылжымалы
                          флюорографиялық рентген аппараты 26.
                          Туберкулезге қарсы күрес диспансерi -
                          санитарлық көлiк 40; Алматы және
                          Шығыс Қазақстан облыстарының Бастапқы
                          медициналық-санитарлық көмек көрсету
                          ұйымдары - санитарлық көлiк 80,
                          медициналық құрал-саймандарды
                          стерильдеу алдында өңдеуге арналған
                          ыдыс 4 154, жиiлiгi шамалы магниттiк
                          терапияға арналған аспап 720,
                          риноларингологиялық қыздыруға
                          арналған орнықты құрылғы 144, тiк
                          iшек ауруларын жылумен емдеуге
                          арналған құрылғы 36, санды
                          флюорографиялық жылжымалы рентген
                          аппараты 4, бездердiң қабынуы
                          ауруларын жылумен емдеуге арналған
                          құрылғы 24, вакциналарды тасымалдауға
                          арналған тоңазытатын құрылғылар 5.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: дүниежүзілік стандарт деңгейдегi олардың қамтамасыздығын 65% дейiн көтеретiн және осы негiзде аурушаңдықты, мүгедектiктi және өлiмдi төмендететiн осы заманғы медициналық жабдықтармен және денсаулық сақтау ұйымдарының санитарлық көлiктерiмен қамтамасыз ету жолымен ауруды диагностикалау, емдеу деңгейi мен сапасын көтеру.

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң           
2002 жылғы 12 сәуірдегі     
N 143а қаулысына       
4-қосымша       

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 31 қаңтардағы    
N 143 қаулысына       
45-қосымша      

      Қазақстан Республикасының
      Денсаулық сақтау министрлiгi
      __________________________________
      (Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi)

2002 жылға арналған
205 "Нашақорлықтың медициналық-әлеуметтiк проблемалары
республикалық ғылыми-практикалық Орталығы" РМК қалпына
келтiру мен жабдықтау жобасын дайындау"
бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5 350 мың теңге (Бес миллион үш жүз елу мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтi-құқықтық негiзi: 1997 жылғы 19 мамырдағы "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын қорғау туралы" ҚР Заңы  16, 21-баптары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қоры.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: "Нашақорлықтың медициналық-әлеуметтiк проблемалары республикалық ғылыми-практикалық Орталығы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын (одан әрi - РМҚК) қалпына келтiру мен жабдықтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: РМҚК "Нашақорлықтың медициналық-әлеуметтiк мәселелерi Республикалық ғылыми-практикалық Орталығын" қалпына келтiру мен жабдықтаудың жобасын дайындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаның іс-шараларын іске асырудың жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
 N !Бағ.!Шағын! Бағ.   !Бағдарламаны iске асыру шаралары! Іске  ! Жауапты
   !коды!бағ. ! атауы  !            (шағ.бағ.)          ! асыру ! орындау.
   !    !коды ! (шағ.  !                                !мерзімі! шылар
   !    !     ! бағдар.!                                !       !
   !    !     ! лама)  !                                !       !
   !    !     !        !                                !       !
---------------------------------------------------------------------------
 1 ! 2  !  3  !    4   !                5               !   6   !    7
---------------------------------------------------------------------------
    205        "Нашақор. "Нашақорлықтың медициналық-      2002  Қазақстан
               лықтың    әлеуметтiк проблемалары          жыл   Республи.
               медицина. республикалық ғылыми-практикалық       касы
               лық-әлеу. Орталығы" РМҚК қалпына келтiру         Денсаулық
               меттiк    және жабдықтау жобалық-сметалық        сақтау
               проблема. құжаттарын жасау.                      министрлігі
               лары рес.
               публикалық
               ғылыми-
               практика.
               лық Орта.
               лығы" РМК
               қалпына
               келтiру
               мен жаб.
               дықтау
               жобасын
               дайындау
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк сараптаудан өткен нашақор тәуелдi тұлғаларды оңалту үшiн "Нашақорлықтың медициналық-әлеуметтік проблемалары республикалық ғылыми-практикалық Орталығы" РМҚК қалпына келтiрудің жобалық-сметалық құжаттарын дайындау және жарақтандыру.

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 12 сәуірдегі     
N 143а қаулысына       
5-қосымша       

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 31 қаңтардағы    
N 143 қаулысына       
46-қосымша      

      Қазақстан Республикасының
      Денсаулық сақтау министрлiгi
      __________________________________
      (Бюджеттік бағдарламаның әкiмгерi)

2002 жылға арналған
059 "Онкологиялық ұйымдар үшiн медициналық жабдықтарды
орталықтандырылған сатып алу" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 400 000 мың теңге (Төрт жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының Президентiнiң 1997 жылғы 19 мамырдағы N 111-І-шi "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын қорғау туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасының Президентiнiң 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 "Халық денсаулығы" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаражат көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Республиканың онкологиялық ұйымдарын жоғарғы тиiмдi диагностикамен, аурудың алдын-алу мен емдеу және медициналық жедел жәрдем көрсету үшiн қазiргi кездегi медициналық жабдықтармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: Республиканың онкологиялық ұйымдар үшiн медициналық жабдықтарды орталықтандырылған сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру шараларының жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
 N !Бағ.!Шағын! Бағ.   !Бағдарламаны iске асыру шаралары! Іске  ! Жауапты
   !коды!бағ. ! атауы  !            (шағ.бағ.)          ! асыру ! орындау.
   !    !коды ! (шағ.  !                                !мерзімі! шылар
   !    !     ! бағдар.!                                !       !
   !    !     ! лама)  !                                !       !
   !    !     !        !                                !       !
---------------------------------------------------------------------------
 1 ! 2  !  3  !    4   !                5               !   6   !    7
---------------------------------------------------------------------------
    059       Онкология.   Республиканың онкологиялық     2002   Қазақстан
              лық ұйымдар  ұйымдары үшiн медициналық      жыл    Республи.
              үшін жаб.    жабдықтарды сатып алу.                касы
              дықтарды     Қанның газының анализаторы -          Денсаулық
              орталықтан.  Астана қалалық онкологиялық           сақтау
              дырылған     диспансерi (бұдан әрi - ҚОД) 1,       министр.
              сатып алу.   Ақтөбе облыстық онкодиспансер         лігі
                           (бұдан әрi - ООД) 1, Шымкент
                           ООД 1, Семей ҚОД 1; Электрлi
                           операциялық стол - Астана ҚОД
                           1, Ақтөбе ООД 1, Шымкент ООД 2,
                           Семей ҚОД 2; Өкпеге жасанды
                           дем беретiн қондырғы - Астана
                           ҚОД 2, Ақтөбе ООД 2, Шымкент
                           ООД 1, Семей ҚОД 1; Компьютерлiк
                           томограф - Павлодар ООД 1;
                           Желiлiк жеделдеткiш - Онкология
                           және радиология ҒЗИ 1.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Республиканың онкологиялық қызметiн денсаулық сақтау ұйымдарында әлемдiк стандарттары деңгейiн жаңа заманғы медициналық жабдықтармен жарақтандыру жолымен ауруларды диагностикалау, емдеудiң деңгейi мен сапасын арттыру, бұл оларды қамтамасыз етудi 55%-ға дейiн жоғарылатады, осының негiзiнде аурулықтың, мүгедектiк пен өлiм-жiтiмнiң азаюына мүмкiндiк бередi.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады