Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Акцизделетiн өнiм өндiрiсi мен айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi комитетiн тарату туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2003 жылғы 22 қаңтар N 72

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру шаралары туралы" 2002 жылғы 28 тамыздағы N 931  Жарлығы 3-тармағының 2) тармақшасын орындау үшiн Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi комитетi (бұдан әрi - Комитет) этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiсiн және айналымын мемлекеттiк реттеу саласындағы функциялары мен өкiлеттiктерi Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiне берiле отырып, таратылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттік мүлiк және жекешелендiру комитетi заңнамада белгiленген тәртiппен таратылған Комитеттiң мүлкiн Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiне берудi қамтамасыз етсiн.

      3. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi осы қаулыдан туындайтын өзге де қажеттi шараларды қабылдасын.

      4. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар бекiтiлсiн.

      5. Мыналардың күшi жойылды деп танылсын:
      1) "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Алкоголь өнiмiн өндiрудi және оның айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi комитетiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 27 қаңтардағы N 38  қаулысы (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1998 ж., N 3, 13-құжат);
      2) "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын мемлекеттiк бақылау жөніндегі комитетінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 28 қарашадағы N 1773  қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, N 49-50, 578-құжат).
      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің   
2003 жылғы 22 қаңтардағы      
N 72 қаулысымен          
бекiтiлген          

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.07 № 753 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.

      3.  (Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008.06.12. N 578(қолданысқа енгізілу тәртібін  3-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      4.  (Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008.06.12. N 578(қолданысқа енгізілу тәртібін  3-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      5. "ҚазАлкоОрталық" республикалық мемлекеттік кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 20 сәуiрдегi N 396  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1998 ж., N 13, 144-құжат):
      2-тармақта "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Алкоголь өнiмiн өндiрудi және оның айналымына мемлекеттiк бақылау жасау жөнiндегi комитетi мемлекеттiк басқарудың уәкiлеттi органы, сондай-ақ Кәсiпорынға қатысты мемлекеттiк меншiк құқығы субъектiсiнiң функцияларын жүзеге асыратын орган" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Кәсiпорынды мемлекеттiк басқару органы" деген сөздермен ауыстырылсын.

Об упразднении Комитета по государственному контролю над производством и оборотом подакцизной продукции Министерства государственных доходов Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 января 2003 года N 72

      Во исполнение подпункта 2) пункта 3  Указа Президента Республики Казахстан от 28 августа 2002 года N 931 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Упразднить Комитет по государственному контролю над производством и оборотом подакцизной продукции Министерства государственных доходов Республики Казахстан (далее - Комитет) с передачей функций и полномочий в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции Министерству финансов Республики Казахстан.

      2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке передачу имущества упраздненного Комитета Министерству финансов Республики Казахстан.

      3. Министерству финансов Республики Казахстан принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

      4. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      5. Признать утратившими силу:
      1)  постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 1998 года N 38 "О создании Комитета по государственному контролю над производством и оборотом алкогольной продукции Министерства государственных доходов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., N 3, ст. 13);
      2)  постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2000 года N 1773 "Вопросы Комитета по государственному контролю над производством и оборотом подакцизной продукции Министерства государственных доходов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 49-50, ст. 578).

      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 22 января 2003 года N 72 

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые
решения Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 07.06.2012 № 753 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.

      3.  (Утратил силу - постановлением Правительства РК от 12.06.2008  N 578 (порядок введения в действие см.  п.3 ).

        4.  (Утратил силу - постановлением Правительства РК от 12.06.2008  N 578 (порядок введения в действие см.  п.3 ).

      5. В  постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 1998 года N 396 "О создании Республиканского государственного предприятия "КазАлкоЦентр" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., N 13, ст. 114):
      в пункте 2 слова "уполномоченным органом государственного управления, а также органом, осуществляющим по отношению к Предприятию функции субъекта права государственной собственности, Комитет по государственному контролю над производством и оборотом алкогольной продукции Министерства государственных доходов Республики Казахстан" заменить словами "органом государственного управления Предприятием Министерство финансов Республики Казахстан".