Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2003 жылғы 24 қаңтар N 91. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы N 1400 Қаулысымен.

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы  N 1400  Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы 41  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 2-3, 14-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) тақырыпта "қызметкерлерiне" деген сөзден кейiн "және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлерiне" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) 1-тармақта:
      бiрiншi абзацта:
      "қызметкерлерiне" деген сөзден кейiн "және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне" деген сөздермен толықтырылсын;
      "(бұдан әрі - мемлекеттiк мекемелер" деген сөздерден кейiн "мен қазыналық кәсiпорындардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi және үшiншi абзацтардағы "мемлекеттiк мекемелер" деген сөздерден кейiн "мен қазыналық кәсiпорындар" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) 2-тармақта:
      екiншi абзацта "қызметкерлерiнiң" деген сөзден кейiн "және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;
      үшiншi абзацта "қызметкерлерiне" деген сөзден кейiн "және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) 3-тармақта:
      1) тармақшада:
      "мемлекеттiк мекемелер" деген сөздерден кейiн "мен қазыналық кәсiпорындардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "заңнамаға сәйкес ерекше мәртебе берiлген мемлекеттік жоғары оқу орындары қызметкерлерiнiң жекелеген санаттарына еңбекақы төлеу лауазымдық жалақылардың (ставкалардың) белгiленген мөлшерiне жоғарылататын коэффициентпен жүзеге асырылады;";
      2) тармақшада:
      "мемлекеттік мекемелер" және "(мемлекеттiк мекемелер)" деген сөздерден кейiн "мен қазыналық кәсiпорындар" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "педагог қызметкерлердiң жекелеген санаттары үшiн лауазымдық жалақылар (ставкалар) заңнамада бiр аптаға белгiленген нормативтiк оқу жүктемесiне қарай белгiленедi;";
      5) тармақша алынып тасталсын;
      5) 4-тармақта:
      1) тармақшада:
      "мемлекеттiк мекемелер" деген сөздерден кейiн "мен қазыналық кәсiпорындардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      "ұжымдық шартта" деген сөздерден кейiн "және (немесе) жұмыс берушінің актiсiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақшада "мемлекеттiк мекемелердiң" деген сөздерден кейiн "және қазыналық кәсiпорындардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) мемлекеттiк мекемелер мен қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне жалақысындағы айырма қолданыстағы еңбекақы төлеу жүйесiне сәйкес олардың орташа жалақысы бұрын қолданылған еңбекақы төлеу жүйесi бойынша орташа жалақысынан төмен болып шыққан жағдайларда және олар дәл сол лауазымда жұмыс iстеп жүрген жағдайда төленедi;";
      4) тармақшадағы "мемлекеттiк мекемелер" деген сөздерден кейiн "мен қазыналық кәсiпорындардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      6) 5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Мыналарға:
      1) мемлекеттiк басқару органдарына:
      мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсiпорындардың басшыларына олардың жұмыс нәтижелерi бойынша қаржыландыру жоспары бойынша тиiстi мемлекеттiк мекеменi ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебiнен (мемлекеттiк бiлiм беру мекемелерiнде - еңбекақы төлеуге арналған қолда бар қаражат шегiнде) немесе мемлекеттік басқару органы қазыналық кәсiпорын үшiн бекіткен еңбекақы төлеу қоры шегiнде мемлекеттiк басқару органы белгiлеген тәртiппен сыйлықақы бepу;
      2) мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсiпорындардың басшыларына:
      мемлекеттiк басқару органымен келiсiм бойынша мемлекеттік мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерi мен қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерi лауазымдарының санаттар бойынша тiзiлімiнде көрсетілген лауазымдар атауларына олардың қызметiнiң ерекшелiгін сипаттайтын арнаулы қосымша атауларды қолдану, сондай-ақ функционалдық мiндеттерiне қарай өзге де лауазымдар атауларын теңестiру;
      кредиторлық берешек болмаған кезде қаржыландыру жоспары бойынша тиiстi мемлекеттік мекеменi ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебiнен (мемлекеттік бiлiм беру мекемелерiнде - еңбекақы төлеуге арналған қолда бар қаражат шегiнде) немесе кредиторлық берешегi болмаған кезде мемлекеттiк басқару органы қазыналық кәсiпорын үшiн бекiткен еңбекақы төлеу қоры шегiнде салалық келiсiмде, ұжымдық шартта және (немесе) жұмыс берушiнiң актiсiнде белгiленген тәртіппен қызметкерлердiң лауазымдық жалақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгiлеу, сыйлықақы беру және материалдық көмек көрсету құқығы берiлсiн.";
      7) 6-тармақта "мемлекеттiк органдар болып саналмайтын мемлекеттік мекемелердiң" деген сөздерден кейiн "және қазыналық кәсiпорындардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      8) көрсетiлген қаулыға 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19-қосымшалардың тақырыбы мен мәтiнiндегi "мекемелер", "мекемелерi", "мекемелерiнiң" деген сөздерден кейiн "мен қазыналық кәсiпорындар", "мен қазыналық кәсiпорындары", "және қазыналық кәсiпорындарының" деген сөздермен толықтырылсын;
      9) көрсетiлген қаулыға 1, 3-қосымшалар осы қаулыға 1, 2-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      10) көрсетiлген қаулыға 4-қосымшада:
      "Қызметкерлер кәсіптерінің, лауазымдарының, санаттарының атауы" деген 2-бағанда:
      реттiк нөмiрi 2-жолдың үшiншi абзацындағы "мұғалiмдерiне, деген сөзден кейiн "кәсiптiк мектептердiң, орта кәсiптiк оқу орындарының" деген сөздермен толықтырылсын;
      реттiк нөмiрi 4-жолдың 4) тармақшасындағы "кітапханашыларына" деген сөз "кітапхана қызметкерлерiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 6-жолдың 2) тармақшасында:
      бiрiншi абзацта "орналасқан" деген сөзден кейiн "мемлекеттiк және" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi абзацта "орналасқан" деген сөзден кейiн "мемлекеттік және" деген сөздермен толықтырылсын;
      төртiншi абзацта "(сыныптардың, топтардың)" деген сөздерден кейiн "мемлекеттік және" деген сөздермен толықтырылсын;
      Ескертудiң 3-тармағындағы "жоғары спорт шеберлiгi мектебiнiң" деген сөздерден кейiн "мамандандырылған бөлiмшелерiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;
      11) көрсетiлген қаулыға 5-қосымшада:
      реттік нөмiрi 6-жол алынып тасталсын;
      ескертудегі "проректорларына" деген сөзден кейiн ", кафедра меңгерушiлерiне, профессорларына" деген сөздермен толықтырылсын;
      12) көрсетiлген қаулыға 6-қосымшада:
      реттік нөмiрi 1-жолдың "Қызметкерлер кәсіптерінің, лауазымдарының, санаттарының атауы" деген 2-бағанында:
      қазақ тiлiндегi мәтiнiнде 3) тармақшада:
      "Қанды және оның құрамдас бөлiктерiн даярлау жөнiндегi," деген сөздер "Қанды және оның құрамдас бөлiктерiн әрі сүйек кемігін даярлау және мұздатылған күйiнде сақтау жөнiндегi, емдеу плазмоферезі, гемосорбция және гемодиализ бөлiмшесiнiң (кабинеттерiнiң)," деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы "Санитарлық-алдын алу мекемелерiнің" деген сөздер "Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтердiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "Аса қауіпті инфекциялардың қоздырғыштарымен және олар ықтимал жұқтырылған материалдармен жұмыс iстейтiн қызметкерлерге;
      Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарының денсаулық сақтау мекемелерiнiң қызметкерлерiне";
      13) тармақшадағы "Қатаң бақылаудағы" деген сөздер "Қарқынды бақыланатын мамандандырылған үлгiдегi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      14) тармақшадағы "бөлімшелерінің" деген сөзден кейiн ", психиатриялық ауруханалардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      15) тармақшаның жолдары мынадай редакцияда жазылсын:
      "15) ЖҚТБ-ның алдын алу және        Лауазымдардың
           оған қарсы күрес жөнiндегі     нақты тiзбесi
           орталықтардың қызметкер-       бойынша төлеудің
           леріне ЖҚТБ-мен ауыратын  60%  тәртібi мен
           және АҚТҚ жұқтырған            шарттарын
           ауруларға диагноз қойғаны,     азаматтардың
           емдегені және оларға тікелей   денсаулығын қорғау
           қызмет көрсеткенi үшiн;        саласындағы
           ғылыми-зерттеу                 орталық атқарушы
           ұйымдарының, ғылыми-           орган белгілейдi
           өндірiстiк бiрлестiктер мен
           олардың құрылымдық, оның
           iшiнде бактериалдық және
           вирустық препараттарды
           жасау жөнiндегi бөлiмшеле.
           рiнiң ЖҚТБ проблемасы
           бойынша ғылыми тақырыпты
           орындағаны үшiн және
           ЖҚТБ-мен ауыратын және
           АҚТҚ жұқтырған аурулармен
           араласатын, ЖҚТБ вирусымен
           және АҚТҚ ықтимал жұқтырылған
           материалмен (оның iшiнде
           жануарлармен) жұмыс
           iстейтiн қызметкерлерiне
           Денсаулық сақтау ұйымдары-      Көpcетілген
           ның, мамандандырылған бө-       қосымша ақы нақты
           лiмшелердің қызметкерлерiне     жұмыс iстеген сағат-
           ЖҚТБ-мен ауыратын және          қа тепе-тең төленеді. 
           АҚТҚ жұқтырған ауруларды        Лауазымдардың
           емдегенi және оларға тiкелей    нақты тізбесiн
           қызмет көрсеткенi үшiн;     60% азаматтардың
           консультациялар, тексерулер     денсаулығын қорғау
           жүргiзгенi, медициналық         саласындағы
           жәрдем, сот-медициналық         орталық атқарушы
           және патологоанотомиялық        орган белгілейдi";
           сараптама, сондай-ақ
           халықтың қаны мен ЖҚТБ-
           мен ауыратын және АҚТҚ
           жұқтырған аурулардан
           алынатын материалдарды
           зертханалық тексерудiң
           барлық түрлерiн жасағаны
           үшiн

      реттiк нөмiрi 1-жолдың "Кәсiптердiң, лауазымдардың, қызметкерлер санаттарының атауы" деген 2-бағанындағы 16) тармақша "(бөлiмшелердiң, құрылымдық бөлiмшелердiң)" деген сөздерден кейiн "өлiк тiндерiн, мүшелерiн және терiсiн дайындау (консервациялау) бөлiмшесiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;
      реттiк нөмiрi 2-жолдың "Ескерту" деген 5-бағанындағы 3) тармақшаның екiншi, үшiншi абзацтары "Өзiнiң жұмыс", "Жұмыс уақытынан" деген сөздердiң алдынан "Мекеменiң жұмыс режимiн ескерiп," деген сөздермен толықтырылсын;
      реттік нөмiрi 3-жолда:
      "Ескерту" деген 5-баған "Лауазымдардың және ұйымдардың нақты тiзбесi бойынша төлеудiң тәpтiбi мен шарттарын азаматтардың денсаулығын қорғау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейдi" деген сөздермен толықтырылсын;
      1) тармақшада:
      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "аса қауiптi инфекциялардың
      қоздырғыштарымен және олар
      ықтимал жұқтырылған материалдармен     40-80%-ға
      жұмыс iстегені үшін;                   дейiн";
      үшiншi, төртіншi, бесiншi, алтыншы, жетіншi, сегiзiншi, тоғызыншы, оныншы, он бiрiншi абзацтарда "Лауазымдық жалақыдан қосымша ақылар және үстемеақылардың мөлшерi" деген 4-баған "-ға дейін" деген сөзбен толықтырылсын;
      6) тармақшада "Ескерту" деген 5-баған "Дәрiгер-хирург лауазымдарының нақты тiзбесi бойынша осы қосымша ақыны төлеудің тәртiбi мен шарттарын азаматтардың денсаулығын қорғау саласындағы орталық атқарушы орган белгiлейдi" деген сөздермен толықтырылсын;
      7) тармақшада:
      "Қосымша ақылар мен үстемеақылар түрлерi" деген 3-баған "төтенше" деген сөздiң алдынан "Құтқару және шұғыл жұмыстарды жүзеге асыру кезеңiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Лауазымдық жалақыдан қосымша ақылар және үстемеақылардың мөлшерi" деген 4-баған "кезекшiлiктiң" деген сөздiң алдынан "Күту және тұрақты дайын болу режимiндегi" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Ескерту" деген 5-бағанда:
      реттiк нөмiрi 4-жол "Көрсетiлген қосымша ақы азаматтардың денсаулығын қорғау саласындағы орталық атқарушы орган бекіткен тәртіппен белгіленедi" деген сөздермен толықтырылсын;
      реттiк нөмiрi 9-жол "Көрсетiлген үстемеақыны белгiлеудiң тәртібi мен шарттарын мемлекеттiк басқару органы белгiлейдi" деген сөздермен толықтырылсын;
      реттiк нөмiрi 10-жол "Көрсетiлген үстемеақыны белгiлеудің тәртiбi мен шарттарын мемлекеттiк басқару органы белгiлейдi" деген сөздермен толықтырылсын;
      ескертудiң бiрiншi абзацындағы "мамандандырылған емдеу-алдын алу мекемелерiнде ("деген сөздерден кейiн "алкоголизммен, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын ауруларды мәжбүрлеп емдеуге арналған" деген сөздермен толықтырылсын;
      13) көрсетiлген қаулыға 8-қосымшада:
      реттiк нөмiрi 1-жолдағы 3), 4) тармақшалардың "Ескерту" деген 5-бағаны "Осы қосымша ақыны төлеудiң тәртiбi мен шарттарын мәдениет саласындағы орталық атқарушы орган белгiлейдi" деген сөздермен толықтырылсын;
      14) көрсетiлген қаулыға 9-қосымшада:
      "Қызметкерлер кәсіптерiнiң, лауазымдарының, санаттарының атаулары" деген 2-бағанда:
      реттік нөмiрi 1-жолдағы "басшыларына, мамандары мен қызметшiлерiне" деген сөздер "олимпиадалық дайындық орталығының қызметкерлерiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 2-жолдағы "спорт шеберлiгi мектебiнiң" деген сөздерден кейiн "олимпиадалық дайындық орталығының" деген сөздермен толықтырылсын;
      реттiк нөмiрi 5-жолдағы "спорт жөнiндегі жаттықтырушы-оқытушыларға" деген сөздер "басшыларға және спорт жөнiндегі жаттықтырушы-оқытушыларға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттік нөмiрi 1-жолдың "Ескерту" деген 5-бағанында "Қызметкерлер лауазымдарының нақты тiзбесi бойынша көрсетiлген үстемеақыны төлеудiң тәртiбi мен шарттарын дене шынықтыру және спорт саласындағы орталық атқарушы орган белгiлейдi. Бұл үстемеақы ең жоғарғы көрсеткіш бойынша төленедi." деген сөздермен толықтырылсын;
      реттiк нөмiрi 1-жолдың 7) тармақшасы "Республикалық олимпиадалық дайындық орталықтары, спорт колледждерi мен жоғары спорт шеберлiгi мектептерiнен басқа" деген сөздермен толықтырылсын;
      реттiк нөмiрi 2-жолдың "Ескерту" деген 5-бағаны "Көрсетiлген үстемеақыны төлеудiң тәртiбi мен шарттарын дене шынықтыру және спорт саласындағы орталық атқарушы орган белгiлейдi. Бұл үстемеақы ең жоғарғы көрсеткiш бойынша төленедi." деген сөздермен толықтырылсын;
      реттiк нөмiрi 2-жолдың 7) тармақшасы "Республикалық олимпиадалық дайындық орталықтарынан, спорт колледждерiнен және жоғары спорт шеберлiгi мектептерiнен басқа" деген сөздермен толықтырылсын;
      реттiк нөмiрi 5-жолдың "Ескерту" деген 5-бағаны "Бұл үстемеақы ең жоғарғы көрсеткiш бойынша төленеді." деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:
      "Ескерту.
      Жоғары сапалы оқу-жаттығу процесін тiкелей қамтамасыз еткені және спорттық ойын түрлері бойынша спорт жарыстарының чемпиондары мен жүлдегерлерiн дайындағаны үшін спорттық ойын түрлерi жөнiндегi жаттықтырушы-оқытушыларға үстемеақы төлеудің тәртібi мен шарттарын дене шынықтыру және спорт саласындағы орталық атқарушы орган белгiлейдi.";
      15) көрсетiлген қаулыға 10-қосымша:
      "Қызметкерлер кәсiптерiнiң, лауазымдарының, санаттарының атауы" деген 2-бағандағы реттiк нөмiрi 5-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қару-жарақты, оқ-дәрiлердi, әскери техниканы жөндеумен, қабылдап алумен, сақтаумен, берумен және күзетудi қамтамасыз етумен;
      қару-жарақтарға, оқ-дәрiлерге, әскери техникаға және заттай мүлiктi қоспағанда, әскери мақсаттағы мүлiкке есеп жүргiзумен тiкелей айналысатын қызметкерлерге";
      реттiк нөмiрi 5-жолдың "Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлерi" деген 3-бағанында "әскери техниканы," деген сөздерден кейiн "заттай мүлiктi қоспағанда, әскери мақсаттағы" деген сөздермен толықтырылсын;
      16) көрсетiлген қаулыға 12-қосымшада:
      реттік нөмiрi 1-жолдың "Ескерту" деген 5-бағанындағы "материалдық-техникалық жабдықтау және өткiзу қызметкерлерi, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және күзет" деген сөздер алынып тасталсын;
      реттiк нөмiрi 4-жолдың "Қызметкерлер кәсiптерiнiң, лауазымдарының, санаттарының атауы" деген 2-бағанында "тергеу изоляторларының," деген сөздерден кейiн "уақытша ұстау изоляторларының" деген сөздермен толықтырылсын;
      17) көрсетiлген қаулыға 13-қосымшада:
      реттік нөмiрi 2-жолда:
      "Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлерi" деген 3-баған "төтенше" деген сөздiң алдынан "Құтқару және шұғыл жұмыстарды жүзеге асыру кезеңiндегi" деген сөздермен толықтырылсын;
      "Лауазымдық жалақыдан қосымша ақылар және үстемеақылардың мөлшерi" деген 4-баған "кезекшiлiктiң" деген сөздің алдынан "Күту және тұрақты дайын болу режимiндегi" деген сөздермен толықтырылсын;
      peттік нөмiрi 1-жолдағы 1) тармақшаның "Ескерту" деген 5-бағаны "Лауазымдардың нақты тiзбесi бойынша көрсетiлген үстемеақыны төлеудің тәртiбi мен шарттарын төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы орталық атқарушы орган белгiлейдi" деген сөздермен толықтырылсын;
      18) көрсетiлген қаулыға 15-қосымшада:
      "Қызметкерлер кәсіптерінің, лауазымдарының, санаттарының атауы деген 2-бағанда реттiк нөмiрi 2-жолдың бiрiншi абзацындағы "пайыздық үстемеақы төленедi" деген сөздер алынып тасталсын;
      19) көрсетiлген қаулыға 17-қосымшада:
      тақырыбы "Статистика" деген сөзден кейiн ", геологиялық ақпарат, ақпаратты техникалық қорғау" деген сөздермен толықтырылсын;
      реттiк нөмiрi 1-жолдың "Қызметкерлер кәсiптерiнiң, лауазымдарының, санаттарының атауы" деген 2-бағаны мынадай редакцияда жазылсын: "Статистика жүйесi мемлекеттiк мекемелерінің, "Казгеоақпарат" республикалық геологиялық ақпарат орталығы" мемлекеттік мекемесiнiң қызметкерлерiне";
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 2-жолмен толықтырылсын:
      "2 "Ақпаратты техникалық    Ерекше         Лауазымдардың
         қорғау орталығы"         еңбек          нақты тiзбесi
         мемлекеттiк мекеме-      жағдай-        бойынша төлеудiң
         сiнiң мемлекеттiк және   лары     15%   тәpтібімен
         қызметтік құпиясы бар    үшiн           шарттарын
         құпия және аса құпия     қосымша        уәкілетті орган
         құжаттармен тұрақты      ақы            белгілейдi";
         жұмыс iстейтін
         мамандарына
      20) көрсетiлген қаулыға 20-қосымшада:
      "белгілеген лауазымдық жалақыны" деген сөздерден кейiн "және сағат бойынша ақы төлеу коэффициенттерiнiң тиiстi мөлшерлерiн" деген сөздермен толықтырылсын;
      жиырма үшiншi абзац алынып тасталсын;
      21) көрсетiлген қаулыға 21-қосымшада:
      1-тармақта:
      5) және 7) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) жүктiлiгi және босануы бойынша демалыс, сондай-ақ заңнамаға сәйкес берiлген, баланы күту жөнiндегi жалақысы сақталмайтын қосымша демалыс уақыты;
      7) Қазақстан Республикасының Парламенті, Қазақстан Республикасының жергiлiктi өкілдi органдары депутаттарының өкiлеттіктерiн тұрақты негiзде жүзеге асырған;";
      2-тармақтағы "Осы Тәртiпке" деген сөздер "Осы Ережеге" деген сөздермен ауыстырылсын;
      22) көрсетiлген қаулыға 22-қосымшада:
      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
      "Мемлекеттiк мекемелер мен қазыналық кәсiпорындар жұмысшыларының Жұмыстар мен жұмысшылар кәсiптерiнiң бiрыңғай тарифтiк-бiлiктiлiк анықтамалығы шығарылымдарында жоқ жекелеген кәсiптерiн тарифтеу (барлық қызмет салалары үшiн ортақ)";
      "Жұмысшы кәсiбiнiң атауы" деген бағанда:
      реттік нөмiрi 23-жол "(-құтқарушы)" деген сөзбен толықтырылсын;
      реттiк нөмiрi 34-жол "Жануарларды" деген сөзден кейiн "оның iшiнде жануарлардың кез келген күрделi және ерекше қауiптi топтарын" деген сөздермен толықтырылсын;
      реттік нөмiрi 36-жол "Санитар" деген сөзден кейiн "әйел санитар (-жуушы)" деген сөздермен толықтырылсын;
      реттік нөмiрi 45-жол "(вахтер)" деген сөзбен толықтырылсын;
      "Бiлiктiлiк разряды" деген бағанда:
      реттiк нөмiрi 6-жолдағы "3" деген сан "3 - 5" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 34-жолдағы "4" деген сан "2 - 6" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 38-жолдағы "4" деген сан "5" деген санмен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70-жолдармен толықтырылсын:
"51. Жағалау боцманы                          2-3
52. Жағалау матросы                           1-2
53. Таразышы                                   1
54. Киiм iлушi                                 1
55. Суару-жуу машиналарына май құюшы           2
56. Орман iсiн жүргiзушi                      2-6
57. Кеме жүргiзу жағдайының жөндеушісі        3-4
58. Гидрометеорологиялық бекеттi              5-7
байқаушы
59. Арна зерттеу партиясының дала (жол)       1-4
жұмысшысы
60. Еден сүртуші                              2-3
61. Кеме жүргізу жағдайының бекеттегi         2-4
жұмысшысы
62. Жұмысшы:                                   1
    жағалау;
    тұрмыстық қызметтер бюросының;
    моншада қызмет көрсету жұмысшысы          
63. Өндiрiстiк моншалар жұмысшысы             1-2
64. Арнайы киiмдi жуу және жөндеу жөнiндегi    2
    жұмысшы
65. Селден қорғау құрылыстарын пайдалану      5-7
жөнiндегi жұмысшы
66. Басқару тұтқасын меңгерушi (рулевой,      5-7
кормщик)
67. Арна зерттеу партиясының дала (жол) аға   5
    жұмысшысы
68. Аға кеме өткiзушi                         5 
69. Кеме өткiзушi                             3-4
70. Швейцар                                   1".

      2. Осы қаулы 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Yкiметiнің      
2003 жылғы 24 қаңтардағы
N 91 қаулысына    
1-қосымша    

Қазақстан Республикасы 
Үкіметiнiң      
2002 жылғы 11 қаңтардағы
N 41 қаулысына     
1-қосымша     

Мемлекеттік мекемелердiң мемлекеттік қызметшi емес қызметкерлерi мен қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерi лауазымдарының санаттар бойынша тiзiлiмi

Ғ санатының тобы

Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институты
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік қызмет академиясы
Абай атындағы Мемлекеттiк академиялық опера және балет театры
К. Байсейiтова атындағы ұлттық опера және балет театры
Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы

Ғ-1

      Мемлекеттiк мекеме және қазыналық кәсiпорын басшысы

Ғ-2

      Академик хатшы
      Мемлекеттік мекеме және қазыналық кәсiпорын басшысының бiрiншi орынбасары

Ғ-3

      Бас ғылыми қызметкер
      Бас ғалым хатшы
      Мемлекеттiк мекеме және қазыналық кәсiпорын басшысының орынбасары
      Институт (факультет); зертхана; қызмет басшысы

Ғ-4

      Бас сарапшы
      Институт (факультет); зертхана; қызмет басшысының орынбасары
      Кафедра; кабинет жетекшiсi
      Кеңесшi
      Ғалым хатшы
      Көркемдiк жетекшi

Ғ-5

      Ғылыми жетекшi қызметкер
      Жетекшi сарапшы
      Профессор
      Бөлiмше; зертхана; қызмет жетекшiсi

Ғ-6

      Бас: әкiмшi, балетмейстер, дирижер, инженер, инспектор, конструктор, механик, редактор, режиссер, хормейстер, сақтаушы, суретшi, экономия, энергетик
      Доцент
      Баспасөз хатшысы
      Топтың; орталықтың басшысы
      Аға ғылыми қызметкер
      Аға: оқытушы, сарапшы

F-7

      Ғылыми қызметкер
      Мемлекеттiк мекеме және қазыналық кәсiпорын басшысының көмекшiсi
      Оқытушы
      Бөлiмше (бөлiм) секторының жетекшiсi
      Аға консультант
      Сарапшы

F-8

      Ассистент
      Консультант
      Кiшi ғылыми қызметкер
      Мемлекеттік мекеме және қазыналық кәсiпорын құрамындағы: мұрағаттың, мұрағат қоймасының, кiтапхананың, мұражайдың,  труппаның, бөлiмнiң, (көркемдеп қою, әдеби-драмалық, музыкалық), цехтың меңгерушiсi

Ғ-9

      Бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегi жоғарғы санаттағы маман: аккомпаниатор, актер, әртiс, мұрағатшы, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы, бухгалтер, дирижер, дыбыс режиссерi, барлық мамандық инженерi, инспектор, нұсқаушы, өнертанушы, концертмейстер, мастер, менеджер, әдiстемешi, музыкатанушы, қоюшы-оператор, аудармашы, продюсер, психолог, редактор, режиссер, репетитор, референт, солист, социолог, хореограф, хормейстер, барлық атаудағы суретшілер, суретшi-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, заңгер консультант

Ғ-10

      Бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегi бiрiншi санаттағы маман: аккомпаниатор, актер, әртiс, мұрағатшы, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы бухгалтер, дирижер, дыбыс режиссерi, барлық мамандық инженерi, инспектор, нұсқаушы, өнертанушы, концертмейстер, мастер, менеджер, әдiстемешi, музыкатанушы, қоюшы-оператор, аудармашы, продюсер, психолог, редактор, режиссер, репетитор, референт, солист, социолог, хореограф, хормейстер, барлық атаудағы суретшілер, суретшi-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, заңгер консультант

Ғ-11

      Бiлiктiлігі жоғары деңгейдегi екiншi санаттағы маман: аккомпаниатор, актер, әртiс, мұрағатшы, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы, бухгалтер, дирижер, дыбыс режиссерi, барлық мамандық инженерi, инспектор, нұсқаушы, өнертанушы, концертмейстер, мастер, менеджер, әдістемеші, музыкатанушы, қоюшы-оператор, аудармашы, психолог, редактор, режиссер, репетитор, референт, солист, социолог, хореограф, хормейстер, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, заңгер консультант
      Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегi жоғарғы санаттағы аға маман: аккомпаниатор, әртiс, мұрағатшы, режиссердiң ассистентi, кiтапханашы, бухгалтер, инспектор, нұсқаушы, зертханашы, мастер, менеджер, механик, программист, жобалаушы, репетитор, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, заңгер консультант

Ғ-12

      Бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегi санаты жоқ маман: аккомпаниатор, актер, әртiс, мұрағатшы, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы, бухгалтеp, дирижер, дыбыс режиссерi, барлық мамандық инженерi, инспектор, нұсқаушы, өнертанушы, концертмейстер, мастер, менеджер, әдiстемешi, музыкатанушы, қоюшы-оператор, аудармашы, психолог, редактор, режиссер, репетитор, референт, солист, социолог, хореограф, хормейстер, суретшi, суретшi-конструктор
(дизайнep), экономист, экскурсовод, заңгер консультант
      Біліктiлігі орташа деңгейдегi бiрiншi санаттағы аға маман: аккомпаниатор, әртiс, мұрағатшы, режиссердiң ассистентi, кiтапханашы, бухгалтер, инспектор, нұсқаушы, зертханашы, мастер, менеджер, механик, программист, жобалаушы, репетитор, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, заңгер консультант

F-13

      Біліктiлігi орташа деңгейдегi екiншi санаттағы аға маман: аккомпаниатор, әртiс, мұрағатшы, режиссердiң ассистентi, кiтапханашы, бухгалтер, инспектоp, нұсқаушы, зертханашы, мастер, менеджер, механик программист, жобалаушы, репетитор, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, заңгер консультант
      Бiлiктілігі орташа деңгейдегi жоғары санаттағы маман: аккомпаниатор, әртiс, мұрағатшы, маман ассистентi (көмекшiсi), режиссердің ассистентi, кiтапханашы, бухгалтер, инспектор, нұсқаушы, зертханашы, мастер, менеджер, механик, программист, жобалаушы, репетитор, барлық атаудағы техниктер, барлық атаудағы суретшiлер, суретші-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, заңгер консультант

Ғ-14

      Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегi санаты жоқ аға маман: аккомпаниатор, әртiс, мұрағатшы, режиссердiң ассистентi, кiтапханашы, бухгалтер, инспектор, нұсқаушы, зертханашы, мастер, менеджер, механик, программист, жобалаушы, репетитор, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, заңгер консультант
      Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегi бiрiншi санаттағы маман:   аккомпаниатор, әртiс, мұрағатшы, маман ассистентi (көмекшiсi), режиссердiң ассистенті, кітапханашы, бухгалтер, инспектор, нұсқаушы, зертханашы, мастер, менеджер, механик, программист, жобалаушы, репетитор, барлық атаудағы техниктер, барлық атаудағы суретшілер, cуpeтшi-конструктор экскурсовод, заңгер консультант (дизайнер), экономист, экскурсовод, заңгер консультант

F-15

      Бiлiктiлiгі орташа деңгейдегi екіншi санаттағы маман: аккомпаниатор, әртiс, мұрағатшы, маман ассистентi (көмекшiсi), режиссердiң ассистентi, кiтапханашы, бухгалтер, инспектор, нұсқаушы, зертханашы, мастер, менеджер, механик, программист, жобалаушы, репетитор, барлық атаудағы техниктер, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, заңгер консультант

Ғ-16

      Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегi санаты жоқ маман: аккомпаниатор, әртіс, мұрағатшы, маман ассистентi (көмекшiсi), кiтапханашы, бухгалтер, инспектор, нұсқаушы, зертханашы, мастер, менеджер, механик, программист, жобалаушы, барлық атаудағы техниктер, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, заңгер консультант
      Мемлекеттiк мекемедегi және қазыналық кәсiпорындағы әкiмшiлiк-шаруашылық қызмет көрсетумен айналысатын құрылымдық бөлiмшенiң жетекшiсi: видеотека, гараж, кеңсе, бюро (анықтама, машиналық жазба, ақпараттық, көшiрмелiк-көбейткiш), жатақхана, қойма, ауысым, учаске, фотозертхана, фильмотека, фонотека, шаруашылық, бөлiм

Ғ-17

      Техникалық орындаушылар: мұрағатшы; кезекшi әкімшi; рұқсаттама бюросының кезекшiсi; iс жүргiзушi; диктор, диспетчер; нұсқаушы; калькулятор; кассир; кодировщик; кодификатор; комендант; билеттер бақылаушысы; көшiргiш; шетел мәтiнiмен жұмыс iстеушi, диктофондық топтың, редакцияның, бюроның машинисткасы, машинистка-стенографистка; әкiмшi; дыбыс жабдықтарына, хабар беру техникасына, теледидар жабдықтарына қызмет көрсету жөнiндегi, кассалық, дизельдiк механик; бақылаушы; байланыс жүйесi, қауiпсiздiк қызметi, бейне жазба, дыбыс жазба, телетайп, телефакс, телекс, радио, компьютерлiк техника (бағдарламалар), электрондық есептеу машиналары, компьютерлiк құрылғыларға қызмет көрсету жөнiндегi, диспетчерлiк қызмет операторы; күзетшi, тiркеушi; стенографист-хатшы; статистик; стенографист; экспонат сақтаушы, сызушы, экспедитор.

G санатының тобы

Мемлекеттiк мекемелер және қазыналық кәсiпорындар

G-1

Басшы: жоғары оқу орнының (ЖОО); ғылыми-зерттеу институтының (ҒЗИ); орталықтың (ұлттық, ұлттық ғылыми-практикалық, ғылыми, ғылыми-зерттеу, ғылыми-клиникалық, сот сараптамасы, геологиялық ақпарат)

G-2

Академик хатшы
Басшысының орынбасары: ЖОО-ның; ҒЗИ-дың; (ұлттық, ұлттық ғылыми-практикалық, ғылыми, ғылыми-зерттеу, ғылыми-клиникалық, сот сараптамалық, геологиялық ақпарат) орталықтың
Басшы: бiлiктiлiктi арттыру институның; ҒЗИ (орталық), ЖОО жанындағы клиниканың

G-3

Бас ғалым хатшы
Бас ғылыми қызметкер
Бiлiктiлiктi арттыру институты басшысының орынбасары
Мәдениет және мұрағат iсi мемлекеттік мекемесiнiң және қазыналық кәсiпорнының басшысы;
Орталық (ақпараттық, ақпараттық-талдау, ақпараттық-статистикалық, оқу, оқу-тәрбие, оқу-әдiстемелiк, ғылыми-енгiзу, ғылыми-педагогикалық, ғылыми-практикалық, ғылыми-өндiрiстiк, өндірiстік, жобалау-iздестiру, ақпаратты техникалық қорғау, зейнетақы төлеу жөнiндегi) жетекшiсi
ЖОО оқу-есептеу орталығының басшысы
Басшы: институт (филиал, факультет); зертхана, жасау; қызмет
Су жолдары қазыналық кәсiпорнының басшысы
Қорғаныс министрлiгi қазыналық кәсiпорнының басшысы

G-4

Бас сарапшы
Мәдениет және мұрағат iсi мемлекеттiк мекемесi және қазыналық кәсiпорны басшысының орынбасары
Орталық (ақпараттық, ақпараттық-талдау, ақпарат-статистикалық, оқу, оқу-тәрбие, оқу-әдiстеме, ғылыми-енгiзу ғылыми-педагогикалық, ғылыми-практикалық, ғылыми-өндiрiстiк, өндiрiстiк, жобалау-iздестiру, ақпаратты техникалық қорғау, зейнетақы төлеу жөнiндегi) басшысының орынбасары
Институт (факультет); зертхана; жасақ; қызмет басшысының орынбасары
Су жолдары қазыналық кәсiпорны басшысының орынбасары
Қорғаныс министрлiгінің қазыналық кәсiпорны басшысының орынбасары
Мемлекеттік мекеме және қазыналық кәсiпорын басшысы (мектепке дейiнгi мемлекеттік мекемеден және қазыналық кәсіпорыннан басқа)
Кафедра; кабинет; суда құтқару қызметiнiң жетекшiсi
Кеңесшi
Ғалым хатшы
Көркемдiк жетекшi

G-5

Жетекшi ғылыми қызметкер
Жетекшi сарапшы
Мемлекеттiк мекеме және қазыналық кәсiпорын басшысының орынбасары (мектепке дейiнгі мемлекеттiк мекемеден және қазыналық кәсіпорыннан басқа)
Профессор
Бөлiмше басшысы: станция, филиал, шлюз, кешен, цикл; зертхана;
жасақ; қызмет; орталық; су жолдары қазыналық кәсiпорны;
Қорғаныс министрлiгiнің мемлекеттiк мекемесi

G-6

Бас: агроном, әкімшi, карантиндік зертхананың бактериологы, балетмейстер, ветеринариялық зертхананың биохимигi, карантиндiк зертхананың вирусологы, карантиндiк зертхананың гельминтологы, карантиндiк зертхананың гербологы, гидротехник, дирижер, флот жөнiндегі диспетчер, дыбыс режиссерi, инженер, инспектор, ветеринариялық зертхананың ихтиопатологы, кинооператор, конструктор, орманшы, механик, ветеринариялық зертхананың микологы, ветеринариялық зертхананың микробиологы, аң маманы, ветеринариялық зертхананың паразитологы, жұмыс өндiрушi (прораб), ветеринариялық зертхананың радиологы, редактор, режиссер, балық өсiрушi, ветеринариялық зертхананың серологы, құтқарушы, ветеринариялық зертхананың токсикологы, жаттықтырушы, хормейстер, сақтаушы суретші, карантиндiк зертхананың фитопатологы, эколог, экономист, энергетик, карантиндiк зертхананың энтомологы, ветеринариялық зертхананың эпизоотологы
Бөлiмше, станция, филиал, шлюз, кешен, цикл; зертхана; жасақ; қызмет; орталық; су жолдары қазыналық кәсіпорны, Қорғаныс министрлiгiнiң мемлекеттік мекемесi басшысының орынбасары
Доцент
Баспасөз хатшысы
Мемлекеттiк мекеме және қазыналық кәсiпорын бөлiмшесiнiң, филиалының басшысы
Топ; консультация, инспекция; ЖОО кiтапханасының басшысы
Қорғаныс министрлiгiнiң қазыналық кәсiпорны бөлiмiнiң (қызметiнің) басшысы
Суда құтқару қызметі бөлiмiнiң, тобының басшысы
Ғылыми-практикалық орталықтың аға әдiстемешiсi
Аға ғылыми қызметкер
Аға: жоғары оқу орнының оқытушысы, сарапшы

G-7

Мемлекеттік мекеменiң және қазыналық кәсiпорнының бөлiмшесi,
филиалы басшысының орынбасары
Топ; консультация; инспекция басшысының орынбасары
Қорғаныс министрлiгiнің қазыналық кәсiпорны бөлiм (қызмет) басшысының орынбасары
Ғылыми-практикалық орталықтың әдiстемешiсi
Ғылыми қызметкер
Жоғарғы оқу орнының; ғылыми-зерттеу институтының; Ұлттық ғылыми-практикалық орталық басшысының көмекшiсi
Жоғарғы оқу орнының және орта кәсiптiк оқу орнының оқытушысы
Мектепке дейiнгi мемлекеттік мекеменiң және қазыналық кәсiпорынның басшысы
Бөлiмше, филиал секторының, бөлiмшесiнiң (бөлiмiнiң) жетекшiсi
Қорғаныс министрлiгiнiң мемлекеттiк мекемесi құрамындағы автоматтық станция, тренажер, гарнизондық жатақхананың басшысы
Жоғарғы оқу орнының азаматтық қорғаныс штабының басшысы
Аға: геоақпараттық қамтамасыз ету, жер қойнауын геологиялық зерделеу инженерi, консультант, жаттықтырушы, мастер
Бiлiктіліктi арттыру институтының аға әдiстемешiсi
Сарапшы

G-8

Ассистент
Геоақпараттық қамтамасыз ету, жер қойнауын геологиялық зерделеу инженерi
Консультант
Бiлiктiлiктi арттыру институтының әдiстемешiсi
Әдiстемелiк кабинеттiң әдiстемешiсi
Кiшi ғылыми қызметкер
Бөлiмше, филиал секторының, бөлiмшесiнiң (бөлiмiнiң) жетекшiсiнiң орынбасары
Қорғаныс министрлiгiнің мемлекеттік мекемесi құрамындағы автоматтық станция, тренажер, басшысының орынбасары
Мемлекеттiк мекеме және қазыналық кәсiпорын құрамындағы: дәрiхана, мұрағат, мұрағат қоймасы, жоғарғы оқу орнының аспирантурасы, база, монша-кiр жуу комбинаты, жоғары оқу орнының бассейнi, кiтапханасы, интернаты, жоғары оқу орнының лагерi, шеберханасы, жөндеу-механикалық шеберханасы, мұражай, үйде көрсетiлетiн әлеуметтiк көмек бөлiмшесi (орталығы), өндiрiс, арнаулы медициналық жабдықтау қоймасы, тылды және пайдалану-техникалық қамтамасыз ету қоймасы, спорт ғимараты, асхана, труппа, жоғары оқу орнының оқу зертханасы, (көркемдеп қою, әдеби-драмалық, музыкалық) бөлiмнiң, цехтың меңгерушiсi
Қорғаныс министрлiгi мемлекеттік мекемесiндегi бассейн, клуб, тұрмыстық қызмет көрсету комбинаты, кинофильмдi жалға алу бөлiмшесi, стадион, оқу кабинетiнің меңгерушiсi
Бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегi жоғары санаттағы маман: барлық мамандықтағы мұғалiмдер мен дәрiгерлер

G-9

Бiлiктiлігі жоғары деңгейдегi бiрiншi санаттағы маман: барлық мамандықтағы мұғалiмдер мен дәрiгерлер
Бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегi жоғары санаттағы маман: агроном, агрохимик, аккомпаниатор, актер, әртiс, археограф, мұрағатшы, сәулетшi, карантиндiк зертхананың бактериологы, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы, биохимик, бухгалтep, карантиндiк зертхананың вирусологы, мал дәрiгерi, жетекшi, тәрбиешi, гельминтолог, геодезист, герболог, гидрогеолог, гидротехник, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспетчерi, дыбыс режиссері, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, өнертанушы, ихтиолог, ихтопатолог, капитан, кинорежиссер, командир, конструктор, әлеуметтік жұмыс жөнiндегi консультант, концертмейстер, корреспондент, орманшы, мастер, медициналық бике, менеджер, әдiстемешi, механик, миколог, микробиолог, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, қоюшы-оператор, аң маманы, палеограф, паразитолог, аудармашы, провизор, продюсер, жұмыс өндiрушi (прораб), психолог, радиолог, редактор, режиссер, репетитор, референт, балық өсiрушi, селекционер, серолог, солист, социолог, құтқарушы, әлеуметтік жұмыс жөнiндегi маман, статистик, технолог, ветеринариялық зертхананың токсикологы, жаттықтырушы, химик-талдаушы, хореограф, хормейстер, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), фитопатолог, эколог, экономист, экскурсовод, электроншы, карантиндiк зертхананың энтомологы, эпизоотолог, заңгер консультант

G-10

Бiлiктілігі жоғары деңгейдегi екiншi санаттағы маман: барлық мамандықтағы мұғалiмдер мен дәрiгерлер
Бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегi бiрiншi санаттағы маман: агроном, агрохимик, аккомпаниатор, актер, әртiс, археограф, мұрағатшы, сәулетшi, карантиндiк зертхананың бактериологы, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы, биохимик, бухгалтер, карантиндiк зертхананың вирусологы, мал дәрiгерi, жетекшi, тәрбиешi, гельминтолог, геодезист, герболог, гидрогеолог, гидротехник, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспетчерi, дыбыс режиссерi, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, өнертанушы, ихтиолог, ихтопатолог, капитан, кинорежиссер, командир, конструктор, концертмейстер, корреспондент, зертханашы, орманшы, шебер, медициналық бике, менеджер, әдiстемешi, механик, миколог, микробиолог, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, қоюшы-оператор, аң маманы, палеограф, паразитолог, аудармашы, провизор, продюсер, жұмыс өндiрушi (прораб), психолог, радиолог, редактор, режиссер, репетитор, референт, балық өсiрушi, селекционер, серолог, солист, социолог, құтқарушы, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегі маман, статистик, технолог, ветеринариялық зертхананың токсикологы, жаттықтырушы, химик-талдаушы, хореограф, хормейстер, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктоp (дизайнер), фитопатолог, эколог, экономист, экскурсовод, электроншы, карантиндiк зертхананың энтомологы, эпизоотолог, заңгер консультант

G-11

Бiлiктiлiгі жоғары деңгейдегi санаты жоқ маман: барлық мамандықтағы мұғалiмдер мен дәрiгерлер
Бiлiктілігі жоғары деңгейдегi екiншi санаттағы маман: агроном, агрохимик, аккомпаниатор, актер, әртiс, археограф, мұрағатшы, сәулетшi, карантиндiк зертхананың бактериологы, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы, биохимик, бухгалтер, карантиндiк зертхананың вирусологы, мал дәрiгерi, жетекшi, тәрбиешi, гельминтолог, геодезист, герболог, геолог, гидротехник, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспетчерi, дыбыс режиссерi, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, өнертанушы, ихтиолог, ихтопатолог, капитан, кинорежиссер, командир, конструктор, концертмейстер, корреспондент, зертханашы, орманшы, шебер, медициналық бике, менеджер, әдістемешi, механик, миколог, микробиолог, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, қоюшы-оператор, аң маманы, палеограф, паразитолог, аудармашы, режиссердiң көмекшiсi, провизор, продюсер, жұмыс өндiрушi (прораб), психолог, радиолог, редактор, режиссер, репетитоp, референт, балық өсiрушi, селекционер, серолог, солист, социолог, құтқарушы, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегі маман, статистик, технолог, ветеринариялық зертхананың токсикологы, жаттықтырушы, химик-талдаушы, хореограф, хормейстер, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), фитопатолог, эколог, экономист, экскурсовод, электроншы, карантиндiк зертхананың энтомологы, эпизоотолог, заңгер консультант
Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегi жоғары санаттағы аға маман: агроном, аккомпаниатор, акушерка, әртiс, мұрағатшы, сәулетшi, балетмейстер, кiтапханашы, бухгалтер, мал фельдшерi, жетекшi, тәрбиешi, геодезист, емдәм бикесi, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспетчерi, зоотехник тiс технигi, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, капитан, командир, концертмейстер, корректор, корреспондент, мәдени ұйымдастырушы, зертханашы, мастер, медициналық бике, менеджер, әдiстемешi, механик, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, кино-бейнепроекциялық аппаратураның басқару пультiнің операторы, оптикометрист, оптик-офтальмолог, режиссердiң көмекшiсi, программист, жұмыс өндiрушi (прораб), рентген зертханашысы, репетитоp, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi маман, статистик, технолог, фармацевт, фельдшер, хореограф, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), штурман, эколог, экономист, экскурсовод, электроншы, энергетик, эаңгер консультант
Бiлiктiлігі орташа деңгейдегi жоғары санаттағы аға маман: барлық мамандықтағы мұғалiмдер, медбикелiк iс бакалаврлары, тiс дәрiгерi, мамандандырылған медициналық бике     

G-12

Бiлiктілігі жоғары деңгейдегi санаты жоқ маман: агроном, агрохимик аккомпаниатор, актер, әртiс, археограф, мұрағатшы, сәулетшi, карантиндiк зертхананың бактериологы, балетмейстер, библиограф, кiтапханадағы биохимик, бухгалтер, карантиндiк зертхананың вирусологы, мал дәрiгерi, жетекшi, тәрбиешi, гельминтолог, геодезист, герболог, гидрогеолог, гидротехник, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспетчерi, дыбыс режиссерi, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, өнертанушы, ихтиолог, ихтопатолог, капитан, кинорежиссер, командир, конструктор, концертмейстер, корреспондент, зертханашы, орманшы, мастер, медициналық бике, менеджер, әдiстемешi, механик, миколог, микробиолог, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, қоюшы-оператор, аң маманы, палеограф, паразитолог, аудармашы, режиссердiң көмекшiсi, провизор, продюсер, жұмыс өндiрушi (прораб), психолог, радиолог, редактор, режиссер, қоюшы-режиссер, репетитор, референт, балық өсiрушi, селекционер, серолог, солист, социолог, құтқарушы, әлеуметтік жұмыс жөнiндегi маман, әскери есепке алу және броньдау жөнiндегi маман, тағлымдамашы-зерттеушi, статистик, технолог, ветеринариялық зертхананың токсикологы, жаттықтырушы, химик-талдаушы, хореограф, хормейстер, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктоp (дизайнер), фитопатолог, штурман, эколог, экономист, экскурсовод, электроншы, карантиндiк зертхананың энтомологы, эпизоотолог, заңгер консультант
Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегi бiрiншi санаттағы аға маман: агроном, аккомпаниатор, акушерка, әртiс, мұрағатшы, сәулетшi, режиссердiң ассистентi, балетмейстер, кiтапханашы, бухгалтер, мал фельдшерi, жетекшi, тәрбиешi, геодезист, емдәм бикесi, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспетчерi, зоотехник, тiс технигi, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, капитан, командир, концертмейстер, корректор, корреспондент, мәдени ұйымдастырушы, зертханашы, мастер, медициналық бике, менеджер, әдiстемешi, механик, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, кино-бейнепроекциялық аппаратураның басқару пультiнiң операторы, оптикометрист, оптик-офтальмолог, режиссердiң көмекшiсi, программист, жұмыс өндiрушi (прораб), рентген зертханашысы, репетитор, әлеуметтік жұмыс жөнiндегi маман, әскери есепке алу және броньдау жөнiндегi маман, статистик, технолог, фармацевт, фельдшер, хореограф, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктоp (дизайнер), штурман, экономист, экскурсовод, электроншы, энергетик, заңгер консультант
Бiлiктілігi орташа деңгейдегi бiрiншi санаттағы маман: барлық мамандықтағы мұғалiмдер, медбикелiк iс бакалаврлары, тiс дәрiгерi, мамандандырылған медициналық бике
Біліктiлігі орташа деңгейдегi жоғары санаттағы маман: акушерка, маманның ассистентi (көмекшiсi), тәрбиешi, емдәм бикесi, тiс технигі, мастер, медициналық бике, медициналық статистик, рентген зертханашысы, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi маман, фармацевт, фельдшер

G-13

Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегi екiншi санаттағы аға маман: агроном, аккомпаниатор, акушерка, әртiс, мұрағатшы, сәулетшi, режиссердiң ассистентi, балетмейстер, кiтапханашы, бухгалтер, мал фельдшерi, жетекшi, тәрбиеші, геодезист, емдәм бикесi, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспетчерi, зоотехник, тiс технигi, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, капитан, командир, концертмейстер, корректоp, корреспондент, мәдени ұйымдастырушы, зертханашы, мастер, медициналық бике, менеджер, әдiстемешi, механик, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, кино-бейнепроекциялық аппаратураның басқару пультiнің операторы, оптикометрист, оптик-офтальмолог, режиссердің көмекшiсi, программист, жұмыс өндiрушi (прораб), ренттен зертханашысы, репетитоp, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi маман, әскери есепке алу және броньдау жөнiндегi маман, статистик, технолог, фармацевт, фельдшер, хореограф, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструкгор (дизайнер), штурман, экономист, экскурсовод, электроншы, энергетик, заңгер консультант
Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегi екiншi санаттағы маман: барлық мамандықтағы мұғалiмдер, медбикелiк iс бакалаврлары, тiс дәрiгерi, мамандандырылған медициналық бике
Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегi жоғары санаттағы маман: агроном, аккомпаниатор, әртiс, мұрағатшы, сәулетшi, режиссердiң ассистентi, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы, бухгалтер, мал фельдшерi, жетекшi, геодезист, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспетчерi, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, капитан, командир, концертмейстер, корректор, корреспондент, мәдени ұйымдастырушы, зертханашы, менеджер, әдiстемеші, механик, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, кино-бейнепроекциялық аппаратураның басқару пультiнiң операторы, оптикометрист, аудармашы, режиссердiң көмекшiсi, программист, жұмыс өндiрушi (прораб), жобалаушы, редактор, репетитоp, үйiрме жетекшiсi, әскери есепке алу және броньдау жәнiндегі маман, статистик, барлық мамандықтағы техниктер, технолог, жаттықтырушы, хореограф, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), штурман, экономист, экскурсовод, электроншы, заңгер консультант
Бiлiктiлiгі орташа деңгейдегі бiрiншi санаттағы маман: акушерка, маманның ассистенті (көмекшiсi),  тәрбиешi, емдәм бикесi, тiс технигі, мастер, медициналық бике, медициналық статистик, рентген зертханашысы, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi маман, фармацевт, фельдшер

G-14

Бiліктілігі орташа деңгейдегi санаты жоқ маман: агроном, аккомпаниатор, акушерка, әртiс, мұрағатшы, сәулетшi, режиссердiң ассистентi, балетмейстер, кiтапханашы, бухгалтер, мал фельдшерi, жетекшi, тәрбиешi, геодезист, емдәм бикесi, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспетчерi, зоотехник, тiс технигi, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, капитан, командир, концертмейстер, корректор, корреспондент, мәдени ұйымдастырушы, зертханашы, мастер, медициналық бике, менеджер, механик, әдiстемешi, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, кино-бейнепроекциялық аппаратураның басқару пультінiң операторы, оптикометрист, оптик-офтальмолог, режиссердiң көмекшiсi, программист, жұмыс өндiрушi (прораб), рентген зертханашысы, репетитоp, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi маман, әскери есепке алу және броньдау жөнiндегi маман, статистик, технолог, фармацевт, фельдшер, хореограф, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктоp (дизайнер), штурман, экономист, экскурсовод, электроншы, энергетик, заңгер консультант
Бiлiктiлігі орташа деңгейдегi бiрiншi санаттағы маман: агроном, аккомпаниатор, әртіс, мұрағатшы, сәулетшi, режиссердiң ассистентi, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы, бухгалтер, мал фельдшерi, жетекшi, геодезист, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспетчерi, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, капитан, командир, концертмейстер, корректор, корреспондент, мәдени ұйымдастырушы, зертханашы, менеджер, әдiстемешi, механик, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, кино-бейнепроекциялық аппаратураның басқару пультінiң операторы, оптикометрист, аудармашы, режиссердiң көмекшiсi, программист, жұмыс өндiрушi (прораб), жобалаушы, редактор, репетитор, үйiрме жетекшiсi, әскери есепке алу және броньдау жөнiндегі маман, статистик, барлық атаудағы техниктер, технолог, жаттықтырушы, хореограф, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктоp (дизайнер), шкипер, штурман, экономист, экскурсовод, электроншы, заңгер консультант
Білiктілiгі орташа деңгейдегi санаты жоқ маман: барлық мамандықтағы мұғалiмдер, медбикелiк iс бакалаврлары, тiс дәрiгерi, мамандандырылған медициналық бике
Білiктiлiгi орташа деңгейдегi екiншi санат маман: акушерка, маманның ассистентi (көмекшiсi), тәрбиешi, емдәм бикесi, тiс технигi, мастер, медициналық бике, медициналық статистик, рентген зертханашысы, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi маман, фармацевт, фельдшер

G-15

Бiлiктілiгi орташа деңгейдегi екiншi санаттағы маман: агроном, аккомпаниатор, әртiс, мұрағатшы, сәулетшi, режиссердiң ассистентi, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы, бухгалтер, мал фельдшерi, жетекшi, геодезист, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспетчерi, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, капитан, командир, концертмейстер, корректор, корреспондент, мәдени ұйымдастырушы, зертханашы, менеджер, әдiстемеші, механик, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, кино-бейнепроекциялық аппаратураның басқару пультiнiң операторы, оптикометрист, аудармашы, режиссердің көмекшiсi, программист, жұмыс өндiрушi (прораб), жобалаушы, редактор, репетитор, үйiрме жетекшiсi, әскери есепке алу және броньдау жөнiндегi маман, статистик, барлық атаудағы техниктер, технолог, жаттықтырушы, хореограф, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктоp (дизайнер), шкипер, штурман, экономист, экскурсовод, электроншы, заңгер консультант
Бiлiктілiгi орташа деңгейдегi санаты жоқ маман: акушерка, маманның ассистентi (көмекшiсi), тәрбиешi, емдәм бикесi, тiс технигi, мастер, медициналық бике, медициналық статистик, рентген зертханашысы, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi маман, фармацевт, фельдшер

G-16

Біліктiлiгі орташа деңгейдегi санатты жоқ маман: агроном, аккомпаниатор, әртiс, мұрағатшы, сәулетшi, режиссердiң ассистентi, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы, бухгалтер, мал фельдшерi, жетекшi, геодезист, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспечтерi, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, капитан, командир, концертмейстер, корректор, корреспондент, мәдени ұйымдастырушы, зертханашы, менеджер, әдiстемешi, механик, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, кино- бейнепроекциялық аппаратураның басқару пультiнiң операторы, оптикометрист, аудармашы, режиссердiң көмекшiсi, программист, жұмыс өндiрушi (прораб), жобалаушы, редактор, репетитор, үйiрме жетекшiсi, әлеуметтiк қызметкер, әскери есепке алу және броньдау жөнiндегi маман, статистик, барлық атаудағы техниктер, технолог, жаттықтырушы, хореограф, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретші-конструктор (дизайнер), шкипер, штурман, экономист, экскурсовод, электроншы, заңгер консультант
Мемлекеттiк мекемеге және қазыналық кәсiпорынға әкiмшiлiк-шаруашылық қызмет көрсетумен айналысатын құрылымдық бөлiмшенiң жетекшiсi: билет кассалары, бюро (анықтама, машиналық жазба, ақпараттық, көшiрмелiк-көбейткiш), монша, вивария, видеотека, гараж, iс жүргiзу, сақтау камерасы, кеңсе, ат ауласы, киiм бөлмесi, жылу қазандығы, сүт кухнясы, жатақхана, кiр жуатын бөлме, жалға беру пунктi, қойма, ауысым, станция, торап, учаске, шаруашылық, фильмотека, фонотека, фотозертхана, бөлiм, экспедиция

G-17

Техникалық орындаушылар: мұрағатшы; ассистент, кезекшi әкiмшi; рұқсаттама бюросының кезекшiсi, iс жүргiзушi; диктор, диспетчер; инкассатор; нұсқаушы; калькулятор; кассир; кодировщик; кодификатор; комендант; билеттер тексерушi; көшiргiш; шетел мәтiнiмен жұмыс iстеушi, диктофондық топтың, редакцияның, бюроның машинисткасы, машинистка-стенографистка; әкiмшi, дыбыс жабдықтарына, хабар беру техникасына, теледидар жабдықтарына қызмет көрсету жөнiндегі, кассалық, дизельдiк жабдықтарға қызмет көрсету жөніндегі механик; бақылаушы; мұражай қараушысы; нарядшы; жарық аппаратурасы, байланыс жүйелерi, қауiпсiздiк қызметi, бейне жазба, дыбыс жазба, телетайп, телефакс, телекс, радио, компьютерлiк техника (бағдарламалар), электрондық есептеу машиналарының, компьютерлiк құрылғыларға қызмет көрсету жөнiндегi, диспетчерлiк қызмет операторы; күзетшi, паспортшы; медициналық бикенiң, тәрбиешiнiң көмекшiсi; тiркеушi, хатшы, хатшы-машинист, хатшы-стенографист; оқу бөлiмiнiң хатшысы; статистик; стенографист; суфлер; есеп жүргiзушi; табельшi; есепке алушы; фельдъегерь экспонат сақтаушы, сызушы, экспедитор 

      _________________________________________
      ЕСКЕРТУ: 1. Бас бухгалтердiң лауазымы, басшының әкiмшiлiк-шаруашылық қызмет көрсету мәселелерi жөнiндегі орынбасарының лауазымы басшы орынбасарының лауазымынан бiр санат төмен болады; бас бухгалтердiң орынбасарының лауазымы бас бухгалтердiң лауазымынан бiр санат төмен болады.
      2. Денсаулық сақтау жүйесi бойынша:
      басшының бикелiк iс жөнiндегi орынбасарының лауазымы, басшының азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар медициналық қызметi жөнiндегi орынбасарының лауазымы басшы орынбасарының лауазымынан бір санат төмен болады;
      бас медициналық бикенің лауазымы медициналық бикенің лауазымынан бір санат жоғары болады.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнің         
2003 жылғы 24 қаңтардағы  
N 91 қаулысына       
2-қосымша       

Қазақстан Республикасы    
Үкіметiнiң         
2002 жылғы 11 қаңтардағы  
N 41 қаулысына      
3-қосымша      

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындар жұмысшыларының лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеуге арналған коэффициенттер

___________________________________________________________
    Біліктілік разряды        Коэффициенттер
___________________________________________________________
            8                      1,55
___________________________________________________________
            7                      1,46
___________________________________________________________
            6                      1,38
___________________________________________________________
            5                      1,30
___________________________________________________________
            4                      1,22
___________________________________________________________
            3                      1,14
___________________________________________________________
            2                      1,07
___________________________________________________________
            1                      1,00
___________________________________________________________

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 41

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2003 года N 91. Утратило силу постановлением Правительства РК от 29 декабря 2007 года N 1400.

       Сноска. Постановление Правительства РК от 24 января 2003 года N 91   утратило силу постановлением Правительства РК от 29 декабря 2007 года   N 1400  (вводится в действие с 1 января 2008 года). 
      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 11 января 2002 года N 41 "О системе оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 2-3, ст. 14) следующие изменения и дополнения:
      1) в заголовке после слова "служащими" дополнить словами "и работников казенных предприятий";
      2) в пункте 1:
      в абзаце первом:
      после слова "служащими" дополнить словами "и работников казенных предприятий";
      после слов "(далее - работников государственных учреждений" дополнить словами "и казенных предприятий";
      в абзацах втором и третьем после слов "государственных учреждений" дополнить словами "и казенных предприятий";
      3) в абзацах втором и третьем пункта 2 после слова "служащими," дополнить словами "и работников казенных предприятий";
      4) в пункте 3:
      в подпункте 1):
      после слов "государственных учреждений" дополнить словами "и казенных предприятий";
      дополнить абзацем следующего содержания:
      "оплата труда отдельных категорий работников государственных высших учебных заведений, которым согласно законодательству предоставлен особый статус, осуществляется с повышающим коэффициентом к установленным размерам должностных окладов (ставок);";
      в подпункте 2):
      после слов "работников государственных учреждений", "для рабочих государственных учреждений" дополнить словами "и казенных предприятий";
      дополнить абзацем следующего содержания:
      "должностные оклады (ставки) для отдельных категорий педагогических работников определяются исходя из установленной законодательством нормативной учебной нагрузки в неделю;";
      подпункт 5) исключить;
      5) в пункте 4:
      в подпункте 1):
      после слов "государственных учреждений" дополнить словами "и казенных предприятий";
      после слов "коллективным договором" дополнить словами "и (или) актом работодателя";
      в подпункте 2) после слов "государственных учреждений" дополнить словами "и казенных предприятий";
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      "3) работникам государственных учреждений и казенных предприятий выплачивается разница в заработной плате в случаях, когда их средняя заработная плата согласно действующей системе оплаты труда оказывается ниже средней заработной платы по ранее действовавшей системе оплаты труда, и при условии их работы в той же должности;";
      в подпункте 4) после слов "государственных учреждений" дополнить словами "и казенных предприятий";
      6) пункт 5 изложить в следующей редакции:
      "5. Предоставить право:
      1) органам государственного управления:
      премировать руководителей государственных учреждений и казенных предприятий по результатам их работы за счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего государственного учреждения по плану финансирования (в государственных учреждениях образования - в пределах имеющихся средств на оплату труда), или в пределах фонда оплаты труда, утвержденного для казенного предприятия органом государственного управления, в порядке, установленном органом государственного управления;
      2) руководителям государственных учреждений и казенных предприятий:
      к наименованиям должностей, указанным в Реестре должностей работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, и казенных предприятий по категориям применять специальные дополнительные наименования, характеризующие специфику деятельности, а также приравнивать иные наименования должностей, исходя из функциональных обязанностей, по согласованию с органом государственного управления;
      устанавливать стимулирующие надбавки к должностным окладам работников, премировать и оказывать материальную помощь за счет экономии средств, предусмотренных на содержание соответствующего государственного учреждения по плану финансирования при отсутствии кредиторской задолженности (в государственных учреждениях образования - в пределах имеющихся средств на оплату труда), или в пределах фонда оплаты труда, утвержденного для казенного предприятия органом государственного управления, при отсутствии кредиторской задолженности, в порядке, определенном отраслевым соглашением, коллективным договором и (или) актом работодателя.";
      7) в пункте 6 после слов "государственных учреждений, не являющихся государственными органами," дополнить словами "и казенных предприятий";
      8) в заголовке и тексте приложений 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19 к указанному постановлению после слов "государственных учреждений", "государственного учреждения" дополнить словами "и казенных предприятий", "и казенного предприятия";
      9) приложения 1, 3 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению;
      10) в приложении 4 к указанному постановлению:
      в графе 2 "Наименование профессий должностей категорий работников":
      в абзаце третьем, строки, порядковый номер 2, после слова "преподавателям" дополнить словами "профессиональных школ, средних профессиональных учебных заведений";
      в подпункте 4), строки, порядковый номер 4, слово "Библиотекарям" заменить словами "Библиотечным работникам";
      в подпункте 2) строки, порядковый номер 6:
      в абзаце первом после слов "поселках городского типа, с" дополнить словами "государственным и";
      в абзаце втором после слов "учебно-консультативных пунктов) с" дополнить словами "государственным и";
      в абзаце четвертом после слов "ведут занятия по" дополнить словами "государственному и";
      в пункте 3 Примечания после слов "распространяются на руководящих и педагогических работников" дополнить словами "специализированных отделений";
      11) в приложении 5 к указанному постановлению:
      строку, порядковый номер 6, исключить;
      в примечании после слов "и лечебной работе" дополнить словами "заведующим кафедр, профессорам";
      12) в приложении 6 к указанному постановлению:
      в графе 2 "Наименование профессий, должностей, категорий работников", строки, порядковый номер 1:
      в подпункте 3):
      после слов "по заготовке" дополнить словами "и хранению в замороженном состоянии";
      после слов "ее компонентов" дополнить словами "и костного мозга, отделения (кабинетов) лечебного плазмофереза, гемосорбции и гемодиализа,";
      в подпункте 4) слова "санитарно-профилактических учреждений" заменить словами "санитарно-эпидемиологических служб";
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      "Работникам за работу с возбудителями особо опасных инфекций и материалами потенциально зараженными ими;
      работникам учреждений здравоохранения Аральского и Казалинского районов Кызылординской области";
      в подпункте 13) слова "строгого наблюдения" заменить словами "специализированного типа с интенсивным наблюдением";
      в подпункте 14) после слова "стражей)" дополнить словами "психиатрических больниц";
      строку, подпункта 15) изложить в следующей редакции:
"15) Работникам центров по профилак-                 Порядок и
     тике и борьбе со СПИД за диагнос-       60%     условия вы-
     тику, лечение и непосредственное об-            платы по конк-
     служивание больных СПИД и ВИЧ-                  ретному переч-
     инфицированных; научно-исследова-               ню должностей
     тельских организаций, научно-произ-             определяется
     водственных объединений и их струк-             центральным
     турных подразделений, в том числе               исполнитель-
     по производству бактериальных и ви-             ным органом в
     русных препаратов, за выполнение                области охраны
     научной тематики по проблеме СПИД               здоровья
     и контактирующие с больными СПИД и              граждан
     ВИЧ-инфицированными, работающие
     с вирусом СПИД и потенциально
     зараженными ВИЧ-материалом (в том
     числе животным).
     Работникам организаций здравоох-                Указанная
     ранения, специализированных отделе-     60%     доплата выпла-
     ний за лечение и непосредственное               чивается про-
     обслуживание больных СПИД и ВИЧ-                порционально
     инфицированных; за проведение                   за фактически
     консультации, осмотров, оказание                отработанные
     медицинской помощи, судебно-                    часы. Конкрет-
     медицинской и паталогоанатомической             ный перечень
     экспертизы, а также всех видов                  должностей оп-
     лабораторных исследований крови                 ределяется
     населения и материалов, поступающих             центральным
     от больных СПИД и ВИЧ-                          исполнитель-
     инфицированных                                  ным органом в
                                                     области охраны
                                                     здоровья
                                                     граждан";

      в графе 2 "Наименование профессий, должностей, категорий работников", подпункт 16), строки, порядковый номер 1, после слов "(отделений, подразделений)" дополнить словами "отделения заготовки (консервации) трупных тканей, органов и кожи";
      графу 5 "Примечание", абзацы второй, третий подпункта 3), строки, порядковый номер 2, дополнить словами "с учетом режима работы учреждения";
      в строке, порядковый номер 3:
      графу 5 "Примечание", дополнить словами "Порядок и условия выплаты по конкретному перечню должностей и организаций устанавливаются центральным исполнительным органом в области охраны здоровья граждан";
      в подпункте 1):
      абзац второй изложить в следующей редакции
      "за работу с возбудителями особо
      опасных инфекций и материалами         До
      потенциально зараженными ими;        40-80%";
      в абзацах третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, графа 4 "Размеры доплат и надбавок от должностного оклада", дополнить словом "До";
      в подпункте 6), графа 5 "Примечание", дополнить словами "Порядок и условия выплаты данной доплаты по конкретному перечню должностей врачей-хирургов устанавливаются центральным исполнительным органом в области охраны здоровья граждан";
      в подпункте 7):
      графу 3 "Виды доплат и надбавок", дополнить словами "в период осуществления спасательных и неотложных работ";
      графу 4 "Размеры доплат и надбавок от должностного оклада", дополнить словами "в режиме ожидания и постоянной готовности";
      в графе 5 "Примечание":
      строку, порядковый номер 4, дополнить словами "Указанная доплата устанавливается в порядке, утвержденном центральным исполнительным органом в области охраны здоровья граждан";
      строку, порядковый номер 9, дополнить словами "Порядок и условия установления указанной надбавки определяются органом государственного управления";
      строку, порядковый номер 10, дополнить словами "Порядок и условия установления указанной надбавки определяются органом государственного управления";
      в абзаце первом примечания после слов "в специализированных лечебно-профилактических учреждениях (палатах, отделениях" дополнить словами "для принудительного лечения больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией";
      13) в приложении 8 к указанному постановлению:
      графу 5 "Примечание", подпункты 3), 4), строки, порядковый номер 1, дополнить словами "Порядок и условия выплаты данной доплаты устанавливаются центральным исполнительным органом в области культуры";
      14) в приложении 9 к указанному постановлению:
      в графе 2 "Наименование профессий, должностей, категорий работников":
      в строке, порядковый номер 1, слова "Руководителям, специалистам и служащим" заменить словами "Работникам центра олимпийской подготовки,";
      в строке, порядковый номер 2, после слов "Тренерам-преподавателям по спорту" дополнить словами "центра олимпийской подготовки,";
      в строке, порядковый номер 5, слова "Тренерам-преподавателям по спорту" заменить словами "Руководителям и тренерам-преподавателям по спорту";
      в графе 5 "Примечание", строки, порядковый номер 1, дополнить словами "Порядок и условия выплаты указанной надбавки по конкретному перечню должностей работников устанавливаются центральным исполнительным органом в области физической культуры и спорта. Данная надбавка выплачивается по наивысшему показателю.";
      подпункт 7), строки, порядковый номер 1, дополнить словами "Кроме республиканских центров олимпийской подготовки, колледжей спорта и школ высшего спортивного мастерства";
      графу 5 "Примечание", строки, порядковый номер 2, дополнить словами "Порядок и условия выплаты указанной надбавки устанавливаются центральным исполнительным органом в области физической культуры и спорта. Данная надбавка выплачивается по наивысшему показателю.";
      подпункт 7), строки, порядковый номер 2, дополнить словами "Кроме республиканских центров олимпийской подготовки, колледжей спорта и школ высшего спортивного мастерства";
      графу 5 "Примечание", строки, порядковый номер 5, дополнить словами "Данная надбавка выплачивается по наивысшему показателю.";
      дополнить примечанием следующего содержания:
      "Примечание.
      Порядок и условия выплаты надбавок за непосредственное обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса и за подготовку чемпионов и призеров спортивных соревнований по игровым видам спорта тренерам-преподавателям по игровым видам спорта устанавливаются центральным исполнительным органом в области физической культуры и спорта.";
      15) в приложении 10 к указанному постановлению:
      в графе 2 "Наименование профессий, должностей, категорий работников", строки, порядковый номер 5, изложить в следующей редакции:
      "Работникам, непосредственно занятым:
      ремонтом, приемом, хранением, выдачей и обеспечением охраны вооружения, боеприпасов, боевой техники;
      ведением учета вооружения, боеприпасов, боевой техники и имущества военного назначения, за исключением вещевого";
      в графе 3 "Виды доплат и надбавок", строки, порядковый номер 5, после слова "имущества" дополнить словами "военного назначения, за исключением вещевого";
      16) в приложении 12 к указанному постановлению:
      в графе 5 "Примечание", строки, порядковый номер 1, слова "работники материально-технического снабжения и сбыта, жилищно-коммунального хозяйства и охраны" исключить;
      в графе 2 "Наименование профессий, должностей, категорий работников", строки, порядковый номер 4, после слов "следственных изоляторов," дополнить словами "изоляторов временного содержания,";
      17) в приложении 13 к указанному постановлению:
      в строке, порядковый номер 2:
      графу 3 "Виды доплат и надбавок", дополнить словами "в период осуществления спасательных и неотложных работ";
      графу 4 "Размеры доплат и надбавок от должностного оклада" дополнить словами "в режиме ожидания и постоянной готовности";
      графу 5 "Примечание", подпункт 1), строки, порядковый номер 1, дополнить словами "Порядок и условия выплаты указанной доплаты по конкретному перечню должностей устанавливаются центральным исполнительным органом в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";
      18) в приложении 15 к указанному постановлению:
      в графе 2 "Наименование профессий, должностей, категорий работников", абзац первый, строки, порядковый номер 2, слова "выплачивается процентная надбавка" исключить;
      19) в приложении 17 к указанному постановлению:
      заголовок дополнить словами "геологической информации, технической защиты информации";
      графу 2 "Наименование профессий должностей, категорий работников", строки, порядковый номер 1, изложить в следующей редакции: "Работникам государственных учреждений системы статистики, государственного учреждения "Республиканский центр геологической информации "Казгеоинформ";
      дополнить строкой, порядковый номер 2, следующего содержания:
"2. Специалистам государст-     Доплата          Порядок и
    венного учреждения "Центр   за особые  15%   условия
    технической защиты ин-      условия          выплаты по
    формации", постоянно рабо-  труда            конкретному
    тающим с секретными и со-                    перечню
    вершенно секретными доку-                    должностей
    ментами, содержащими госу-                   устанавливают-
    дарственную и служебную                      ся уполномо-
    тайну                                        ченным органом";
      20) в приложении 20 к указанному постановлению:
      после слов "установленного Правительством Республики Казахстан" дополнить словами "и соответствующих размеров коэффициентов почасовой оплаты";
      абзац двадцать третий исключить;
      21) в приложении 21 к указанному постановлению:
      в пункте 1:
      подпункты 5), 7) изложить в следующей редакции:
      "5) отпуска по беременности и родам, а также время дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком, предоставленного в соответствии с законодательством;
      7) осуществления полномочий депутатов Парламента Республики Казахстан, местных представительных органов Республики Казахстан на постоянной основе;";
      в пункте 2 слова "настоящим Порядком" заменить словами "настоящими Правилами";
      22) в приложении 22 к указанному постановлению:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Тарификация отдельных профессий рабочих государственных учреждений и казенных предприятий, которые отсутствуют в выпусках Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (общие для всех сфер деятельности)";
      в графе "Наименование профессии рабочего":
      строку, порядковый номер 23, дополнить словом "(-спасатель)";
      строку, порядковый номер 34, дополнить словами "в том числе, за любыми сложными и особо опасными группами животных";
      строку, порядковый номер 36, дополнить словами "санитарка (-мойщица)";
      строку, порядковый номер 45, дополнить словом "(вахтер)";
      в графе "Квалификационный разряд":
      в строке, порядковый номер 6, цифру "3" заменить цифрами "3-5";
      в строке, порядковый номер 34, цифру "4" заменить цифрами "2-6";
      в строке, порядковый номер 38, цифру "4" заменить цифрой "5";
      дополнить строками, порядковые номера 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 следующего содержания:
      "51. Береговой боцман                                  2-3
      52. Береговой матрос                                   1-2
      53. Весовщик                                           1
      54. Гардеробщик                                        1
      55. Заправщик поливомоечных машин                      2
      56. Лесовод                                            2-6
      57. Монтер судоходной обстановки                       3-4
      58. Наблюдатель гидрометеорологического поста          5-7
      59. Полевой (путевой) рабочий                          1-4
          изыскательской русловой партии
      60. Полотер                                            2-3
      61. Постовой рабочий судоходной обстановки             2-4
      62. Рабочий:                                           1
          береговой;
          бюро бытовых услуг;
          по обслуживанию в бане
      63. Рабочий производственных бань                      1-2
      64. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды             2
      65. Рабочий по эксплуатации селезащитных               5-7
          сооружений
      66. Рулевой (кормщик)                                  5-7
      67. Старший полевой (путевой) рабочий
          изыскательской русловой партии                     5
      68. Старший судопропускник                             5
      69. Судопропускник                                     3-4
      70. Швейцар                                            1".

      2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2003 года.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Приложение 1        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 24 января 2003 года N 91 

Приложение 1        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 11 января 2002 года N 41 

Реестр должностей работников
государственных учреждений, не являющихся
государственными служащими, и работников
казенных предприятий по категориям

Группа категорий F

Казахстанский институт стратегических
исследований при Президенте Республики Казахстан
Академия государственной службы
при Президенте Республики Казахстан
Государственный академический театр оперы и балета имени Абая
Национальный театр оперы и балета имени К. Байсеитовой
Национальная академия наук Республики Казахстан

F-1

      Руководитель государственного учреждения и казенного предприятия

F-2

      Академик-секретарь
      Первый заместитель руководителя государственного учреждения и казенного предприятия

F-3

      Главный научный сотрудник
      Главный ученый секретарь
      Заместитель руководителя государственного учреждения и казенного предприятия
      Руководитель: института (факультета); лаборатории; службы

F-4

      Главный эксперт
      Заместитель руководителя: института (факультета); лаборатории; службы
      Руководитель: кафедры; кабинета
      Советник
      Ученый секретарь
      Художественный руководитель

F-5

      Ведущий научный сотрудник
      Ведущий эксперт
      Профессор
      Руководитель подразделения: лаборатории; службы

F-6

      Главный: администратор, балетмейстер, дирижер, инженер, инспектор, конструктор, механик, редактор, режиссер, хормейстер, хранитель, художник, экономист, энергетик
      Доцент
      Пресс-секретарь
      Руководитель: группы; центра
      Старший научный сотрудник
      Старший: преподаватель, эксперт

F-7

      Научный сотрудник
      Помощник руководителя государственного учреждения и казенного предприятия
      Преподаватель
      Руководитель сектора (отдела) подразделения
      Старший консультант
      Эксперт

F-8

      Ассистент
      Консультант
      Младший научный сотрудник
      Заведующий: архивом, архивохранилищем, библиотекой, музеем, труппой, частью (художественно-постановочной, литературно-драматической, музыкальной), цехом в составе государственного учреждения и казенного предприятия

F-9

      Специалист высшего уровня квалификации высшей категории: аккомпаниатор, актер, артист, архивист, балетмейстер, библиограф, библиотекарь, бухгалтер, дирижер, звукорежиссер, инженер всех специальностей, инспектор, инструктор, искусствовед, концертмейстер, мастер, менеджер, методист, музыковед, оператор-постановщик, переводчик, продюсер, психолог, редактор, режиссер, репетитор, референт, солист, социолог, хореограф, хормейстер, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, юрисконсульт

F-10

      Специалист высшего уровня квалификации первой категории: аккомпаниатор, актер, артист, архивист, балетмейстер, библиограф, библиотекарь, бухгалтер, дирижер, звукорежиссер, инженер всех специальностей, инспектор, инструктор, искусствовед, концертмейстер, мастер, менеджер, методист, музыковед, оператор-постановщик, переводчик, продюсер, психолог, редактор, режиссер, репетитор, референт, солист, социолог, хореограф, хормейстер, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, юрисконсульт

F-11

      Специалист высшего уровня квалификации второй категории: аккомпаниатор, актер, артист, архивист, балетмейстер, библиограф, библиотекарь, бухгалтер, дирижер, звукорежиссер, инженер всех специальностей, инспектор, инструктор, искусствовед, концертмейстер, мастер, менеджер, методист, музыковед, оператор-постановщик, переводчик, психолог, редактор, режиссер, репетитор, референт, солист, социолог, хореограф, хормейстер, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, юрисконсульт
      Старший специалист среднего уровня квалификации высшей категории: аккомпаниатор, артист, архивист, ассистент режиссера, библиотекарь, бухгалтер, инспектор. инструктор, лаборант, мастер, менеджер, механик, программист, проектировщик, репетитор, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, юрисконсульт

F-12

      Специалист высшего уровня квалификации без категории: аккомпаниатор, актер, артист, архивист, балетмейстер, библиограф, библиотекарь, бухгалтер, дирижер, звукорежиссер, инженер всех специальностей, инспектор, инструктор, искусствовед, концертмейстер, мастер, менеджер, методист, музыковед, оператор-постановщик, переводчик, психолог, редактор, режиссер, репетитор, референт, солист, социолог, хореограф, хормейстер, художник, художник-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, юрисконсульт
      Старший специалист среднего уровня квалификации первой категории: аккомпаниатор, артист, архивист, ассистент режиссера, библиотекарь, бухгалтер, инспектор, инструктор, лаборант, мастер, менеджер, механик, программист, проектировщик, репетитор, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, юрисконсульт

F-13

      Старший специалист среднего уровня квалификации второй категории: аккомпаниатор, apтист, архивист, ассистент режиссера, библиотекарь, бухгалтер, инспектор, инструктор, лаборант, мастер, менеджер, механик, программист, проектировщик, репетитор, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, юрисконсульт
      Специалист среднего уровня квалификации высшей категории: аккомпаниатор, артист, архивист, ассистент (помощник) специалиста, ассистент режиссера, библиотекарь, бухгалтер, инспектор, инструктор, лаборант, мастер, менеджер, механик, программист, проектировщик, репетитор, техники всех наименований, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, юрисконсульт

F-14

      Старший специалист среднего уровня квалификации без категории: аккомпаниатор, артист, архивист, ассистент режиссера, библиотекарь, бухгалтер, инспектор, инструктор, лаборант, мастер, менеджер, механик, программист, проектировщик, репетитор, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, юрисконсульт
      Специалист среднего уровня квалификации первой категории: аккомпаниатор, артист, архивист, ассистент (помощник) специалиста, ассистент режиссера, библиотекарь, бухгалтер, инспектор, инструктор, лаборант, мастер, менеджер, механик, программист, проектировщик, репетитор, техники всех наименований, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, юрисконсульт

F-15

      Специалист среднего уровня квалификации второй категории: аккомпаниатор, артист, архивист, ассистент (помощник) специалиста, ассистент режиссера, библиотекарь, бухгалтер, инспектор, инструктор, лаборант, мастер, менеджер, механик, программист, проектировщик, репетитор, техники всех наименований, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, юрисконсульт

F-16

      Специалист среднего уровня квалификации без категории: аккомпаниатор, артист, архивист, ассистент (помощник) специалиста, библиотекарь, бухгалтер, инспектор, инструктор, лаборант, мастер, менеджер, механик, программист, проектировщик, техники всех наименований, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), экономист, экскурсовод, юрисконсульт
      Руководитель структурного подразделения, занятого административно-хозяйственным обслуживанием государственного учреждения и казенного предприятия: видеотеки, гаража, канцелярии, бюро (справочного, машинописного, информационного, копировально-множительного), общежития, склада, смены, участка, фотолаборатории, фильмотеки, фонотеки, хозяйства, части

F-17

      Технические исполнители: архивариус; дежурный администратор; дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; диктор; диспетчер; инструктор; калькулятор; кассир; кодировщик; кодификатор; комендант; контролер билетов; копировщик; машинистка: работающая с иностранным текстом, диктафонной группы, редакции, бюро, -стенографистка; администратор; механик: по обслуживанию оборудования звуковой, трансляционной техники, телевизионного оборудования, по обслуживанию кассового оборудования, дизельной; контролер; оператор: систем связи, службы безопасности, видеозаписи, звукозаписи, телетайпа, телефакса, телекса, радио, компьютерной техники (программ), электронно-вычислительных машин, по обслуживанию компьютерных устройств, диспетчерской службы; охранник; регистратор; секретарь-стенографист; статистик; стенографист; хранитель экспонатов; чертежник; экспедитор

Группа категорий G

Государственные учреждения и казенные предприятия

G-1

      Руководитель: высшего учебного заведения (ВУЗа); научно-исследовательского института (НИИ); центра (национального, национального научно-практического, научного, научно-исследовательского, научно-клинического, судебной экспертизы, геологической информации)

G-2

      Академик-секретарь
      Заместитель руководителя: ВУЗа; НИИ; центра (национального, национального научно-практического, научного, научно-исследовательского, научно-клинического, судебной экспертизы, геологической информации)
      Руководитель: института повышения квалификации; клиники при НИИ (центре), ВУЗе

G-3

      Главный ученый секретарь
      Главный научный сотрудник
      Заместитель руководителя: института повышения квалификации
      Руководитель: государственного учреждения и казенного предприятия культуры и архивного дела
      Руководитель центра (информационного, информационного-аналитического, информационно-статистического, учебного, учебно-воспитательного, учебно-методического, научно-внедренческого, научно-педагогического, научно-практического, научно-производственного, производственного, проектно-изыскательского, технической защиты информации, по выплате пенсий)
      Руководитель учебно-вычислительного центра ВУЗа
      Руководитель: института (филиала, факультета); лаборатории; отряда; службы
      Руководитель казенного предприятия водных путей
      Руководитель казенного предприятия Министерства обороны

G-4

      Главный эксперт
      Заместитель руководителя: государственного учреждения и казенного предприятия культуры и архивного дела
      Заместитель руководителя центра (информационного, информационного-аналитического, информационно-статистического, учебного, учебно-воспитательного, учебно-методического, научно-внедренческого, научно-педагогического, научно-практического, научно-производственного, производственного, проектно-изыскательского, технической защиты информации, по выплате пенсий)
      Заместитель руководителя: института (факультета); лаборатории; отряда; службы
      Заместитель руководителя казенного предприятия водных путей
      Заместитель руководителя казенного предприятия Министерства обороны
      Руководитель государственного учреждения и казенного предприятия (кроме дошкольного государственного учреждения и казенного предприятия)
      Руководитель: кафедры; кабинета; водно-спасательной службы
      Советник 
      Ученый секретарь
      Художественный руководитель

G-5

      Ведущий научный сотрудник
      Ведущий эксперт
      Заместитель руководителя государственного учреждения и казенного предприятия (кроме дошкольного государственного учреждения и казенного предприятия)
      Профессор
      Руководитель подразделения, станции, филиала, шлюза, комплекса, циклом: лаборатории; отряда; службы; центра; казенного предприятия водных путей; государственного учреждения Министерства обороны

G-6

      Главный: агроном, администратор, бактериолог карантинной лаборатории, балетмейстер, биохимик ветеринарной лаборатории, вирусолог карантинной лаборатории, гельминтолог карантинной лаборатории, герболог карантинной лаборатории, гидротехник, дирижер, диспетчер по флоту, звукорежиссер, инженер, инспектор, ихтиопатолог ветеринарной лаборатории, кинооператор, конструктор, лесничий, механик, миколог ветеринарной лаборатории, микробиолог ветеринарной лаборатории, охотовед, паразитолог ветеринарной лаборатории, производитель работ (прораб), радиолог ветеринарной лаборатории, редактор, режиссер, рыбовод, серолог ветеринарной лаборатории, спасатель, токсиколог ветеринарной лаборатории, тренер, хормейстер, хранитель, художник, фитопатолог карантинной лаборатории, эколог, экономист, энергетик, энтомолог карантинной лаборатории, эпизоотолог ветеринарной лаборатории
      Заместитель руководителя подразделения, станции, филиала, шлюза, комплекса, циклом: лаборатории; отряда; службы; центра; казенного предприятия водных путей; государственного учреждения Министерства обороны
      Доцент
      Пресс-секретарь
      Руководитель подразделения, филиала государственного учреждения и казенного предприятия
      Руководитель: группы; консультации; инспекции; библиотеки ВУЗа
      Руководитель отдела (службы) казенного предприятия Министерства обороны
      Руководитель отряда, группы водно-спасательной службы
      Старший методист научно-практического центра
      Старший научный сотрудник
      Старший: преподаватель ВУЗа, эксперт

G-7

      Заместитель руководителя подразделения, филиала государственного учреждения и казенного предприятия
      Заместитель руководителя: группы; консультации; инспекции
      Заместитель руководителя отдела (службы) казенного предприятия Министерства обороны 
      Методист научно-практического центра 
      Научный сотрудник
      Помощник руководителя: ВУЗа; НИИ; Национального научно-практического центра
      Преподаватель ВУЗа и среднего профессионального учебного заведения
      Руководитель дошкольного государственного учреждения и казенного предприятия
      Руководитель сектора, отделения (отдела) подразделения, филиала
      Руководитель автоматической станции, тренажера, гарнизонного общежития в составе государственного учреждения Министерства обороны 
      Руководитель штаба гражданской обороны ВУЗа
      Старший: инженер геоинформационного обеспечения, геологического изучения недр, консультант, тренер, мастер
      Старший методист института повышения квалификации
      Эксперт

G-8

      Ассистент
      Инженер геоинформационного обеспечения, геологического изучения недр
      Консультант
      Методист института повышения квалификации
      Методист методического кабинета
      Младший научный сотрудник
      Заместитель руководителя сектора отделения (отдела) подразделения, филиала
      Заместитель руководителя автоматической станции, тренажера в составе государственного учреждения Министерства обороны
      Заведующий: аптекой, архивом, архивохранилищем, аспирантурой ВУЗа, базой, банно-прачечным комбинатом, бассейном ВУЗа, библиотекой, интернатом, лагерем ВУЗа, мастерской, ремонтно-механической мастерской, музеем, отделением (центром) социальной помощи на дому, производством, складом спецмедснабжения, складом тылового и эксплуатационно-технического обеспечения, спортивного сооружения, столовой, труппой, учебной лабораторией ВУЗа, частью (художественно-постановочной, литературно-драматической, музыкальной), цехом в составе  государственного учреждения и казенного предприятия
      Заведующий: бассейном, клубом, комбинатом бытового обслуживания, отделением проката кинофильмов, стадионом, учебным кабинетом государственного учреждения Министерства обороны
      Специалист высшего уровня квалификации высшей категории: учителя и врачи всех специальностей

G-9

      Специалист высшего уровня квалификации первой категории: учителя и врачи всех специальностей
      Специалист высшего уровня квалификации высшей категории: агроном, агрохимик, аккомпаниатор, актер, артист, археограф, архивист, архитектор, бактериолог карантинной лаборатории, балетмейстер, библиограф, библиотекарь, биохимик, бухгалтер, вирусолог карантинной лаборатории, ветеринарный врач, вожатый, воспитатель, гельминтолог, геодезист, герболог, гидрогеолог, гидротехник, дирижер, диспетчер авиационных и автомобильных перевозок, звукорежиссер, зоотехник, инженер всех специальностей, инспектор, инструктор, искусствовед, ихтиолог, ихтопатолог, капитан, кинорежиссер, командир, конструктор, консультант по социальной работе, концертмейстер, корреспондент, лесничий, мастер, медицинская сестра, менеджер, методист, механик, миколог, микробиолог, музыкальный руководитель, музыковед, оператор-постановщик, охотовед, палеограф, паразитолог, переводчик, провизор, продюсер, производитель работ (прораб), психолог, радиолог, редактор, режиссер, репетитор, референт, рыбовод, селекционер, серолог, солист, социолог, спасатель, специалист по социальной работе, статистик, технолог, токсиколог ветеринарной лаборатории, тренер, химик-аналитик, хореограф, хормейстер, хранитель фондов в музеях, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), фитопатолог, эколог, экономист, экскурсовод, электроник, энтомолог карантинной лаборатории, эпизоотолог, юрисконсульт

G-10

      Специалист высшего уровня квалификации второй категории: учителя и врачи всех специальностей
      Специалист высшего уровня квалификации первой категории: агроном, агрохимик, аккомпаниатор, актер, артист, археограф, архивист, архитектор, бактериолог карантинной лаборатории, балетмейстер, библиограф, библиотекарь, биохимик, бухгалтер, вирусолог карантинной лаборатории, ветеринарный врач, вожатый, воспитатель, гельминтолог, геодезист, герболог, гидрогеолог, гидротехник, дирижер, диспетчер авиационных и автомобильных перевозок, звукорежиссер, зоотехник, инженер всех специальностей, инспектор, инструктор, искусствовед, ихтиолог, ихтопатолог, капитан, кинорежиссер, командир, конструктор, концертмейстер, корреспондент, лаборант, лесничий, мастер, медицинская сестра, менеджер, методист, механик, миколог, микробиолог, музыкальный руководитель, музыковед, оператор-постановщик, охотовед, палеограф, паразитолог, переводчик, провизор, продюсер, производитель работ (прораб), психолог, радиолог, редактор, режиссер, репетитор, референт, рыбовод, селекционер, серолог, солист, социолог, спасатель, специалист по социальной работе, статистик, технолог, токсиколог ветеринарной лаборатории, тренер, химик-аналитик, хореограф, хормейстер, хранитель фондов в музеях, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), фитопатолог, эколог, экономист, экскурсовод, электроник, энтомолог карантинной лаборатории, эпизоотолог, юрисконсульт

G-11

      Специалист высшего уровня квалификации без категории: учителя и врачи всех специальностей
      Специалист высшего уровня квалификации второй категории: агроном, агрохимик, аккомпаниатор, актер, артист, археограф, архивист, архитектор, бактериолог карантинной лаборатории, балетмейстер, библиограф, библиотекарь, биохимик, бухгалтер, вирусолог карантинной лаборатории, ветеринарный врач, вожатый, воспитатель, гельминтолог, геодезист, герболог, гидрогеолог, гидротехник, дирижер, диспетчер авиационных и автомобильных перевозок, звукорежиссер, зоотехник, инженер всех специальностей, инспектор, инструктор, искусствовед, ихтиолог, ихтопатолог, капитан, кинорежиссер, командир, конструктор, концертмейстер, корреспондент, лаборант, лесничий, мастер, медицинская сестра, менеджер, методист, механик, миколог, микробиолог, музыкальный руководитель, музыковед, оператор-постановщик, охотовед, палеограф, паразитолог, переводчик, помощник режиссера, провизор, продюсер, производитель работ (прораб), психолог, радиолог, редактор, режиссер, репетитор, референт, рыбовод, селекционер, серолог, солист, социолог, спасатель, специалист по социальной работе, статистик, технолог, токсиколог ветеринарной лаборатории, тренер, химик-аналитик, хореограф, хормейстер, хранитель фондов в музеях, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), фитопатолог, эколог, экономист, экскурсовод, электроник, энтомолог карантинной лаборатории, эпизоотолог, юрисконсульт
      Старший специалист среднего уровня квалификации высшей категории: агроном, аккомпаниатор, акушерка, артист, архивист, архитектор, балетмейстер, библиотекарь, бухгалтер, ветеринарный фельдшер, вожатый, воспитатель, геодезист, диетическая сестра, дирижер, диспетчер авиационных и автомобильных перевозок, зоотехник, зубной техник, инженер всех специальностей, инспектор, инструктор, капитан, командир, концертмейстер, корректор, корреспондент, культорганизатор, лаборант, мастер, медицинская сестра, менеджер, методист, механик, музыкальный руководитель, музыковед, оператор пульта управления киновидеопроекционной аппаратуры, оптикометрист, оптик-офтальмолог, помощник режиссера, программист, производитель работ (прораб), рентгенлаборант, репетитор, специалист по социальной работе, статистик, технолог, фармацевт, фельдшер, хореограф, хранитель фондов в музеях, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), штурман, эколог, экономист, экскурсовод, электроник, энергетик, юрисконсульт
      Специалист среднего уровня квалификации высшей категории: учителя всех специальностей, бакалавры сестринского дела, зубной врач, специализированная медицинская сестра

G-12

      Специалист высшего уровня квалификации без категории: агроном, агрохимик, аккомпаниатор, актер, артист, археограф, архивист, архитектор, бактериолог карантинной лаборатории, балетмейстер, библиограф, библиотекарь, биохимик, бухгалтер, вирусолог карантинной лаборатории, ветеринарный врач, вожатый, воспитатель, гельминтолог, геодезист, герболог, гидрогеолог, гидротехник, дирижер, диспетчер авиационных и автомобильных перевозок, звукорежиссер, зоотехник, инженер всех специальностей, инспектор, инструктор, искусствовед, ихтиолог, ихтопатолог, капитан, кинорежиссер, командир, конструктор, концертмейстер, корреспондент, лаборант, лесничий, мастер, медицинская сестра, менеджер, методист, механик, миколог, микробиолог, музыкальный руководитель, музыковед, оператор-постановщик, охотовед, палеограф, паразитолог, переводчик, помощник режиссера, провизор, продюсер, производитель работ (прораб), психолог, радиолог, редактор, режиссер, режиссер-постановщик, репетитор, референт, рыбовод, селекционер, серолог, солист, социолог, спасатель, специалист по социальной работе, специалист по воинскому учету и бронированию, стажер-исследователь, статистик, технолог, токсиколог ветеринарной лаборатории, тренер, химик-аналитик, хореограф, хормейстер, хранитель фондов в музеях, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), фитопатолог, штурман, эколог, экономист, экскурсовод, электроник, энтомолог карантинной лаборатории, эпизоотолог, юрисконсульт
      Старший специалист среднего уровня квалификации первой категории: агроном, аккомпаниатор, акушерка, артист, архивист, архитектор, ассистент режиссера, балетмейстер, библиотекарь, бухгалтер, ветеринарный фельдшер, вожатый, воспитатель, геодезист, диетическая сестра, дирижер, диспетчер авиационных и автомобильных перевозок, зоотехник, зубной техник, инженер всех специальностей, инспектор, инструктор, капитан, командир, концертмейстер, корректор, корреспондент, культорганизатор, лаборант, мастер, медицинская сестра, менеджер, методист, механик, музыкальный руководитель, музыковед, оператор пульта управления киновидеопроекционной аппаратуры, оптикометрист, оптик-офтальмолог, помощник режиссера, программист, производитель работ (прораб), рентгенлаборант, репетитор, специалист по социальной работе, специалист по воинскому учету и бронированию, статистик, технолог, фармацевт, фельдшер, хореограф, хранитель фондов в музеях, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), штурман, экономист, экскурсовод, электроник, энергетик, юрисконсульт
      Специалист среднего уровня квалификации первой категории: учителя всех специальностей, бакалавры сестринского дела, зубной врач, специализированная медицинская сестра
      Специалист среднего уровня квалификации высшей категории: акушерка, ассистент (помощник) специалиста, воспитатель, диетическая сестра, зубной техник, мастер, медицинская сестра, медицинский статистик, рентгенлаборант, специалист по социальной работе, фармацевт, фельдшер

G-13

      Старший специалист среднего уровня квалификации второй категории: агроном, аккомпаниатор, акушерка, артист, архивист, архитектор, ассистент режиссера, балетмейстер, библиотекарь, бухгалтер, ветеринарный фельдшер, вожатый, воспитатель, геодезист, диетическая сестра, дирижер, диспетчер авиационных и автомобильных перевозок, зоотехник, зубной техник, инженер всех специальностей, инспектор, инструктор, капитан, командир, концертмейстер, корректор, корреспондент, культорганизатор, лаборант, мастер, медицинская сестра, менеджер, методист, механик, музыкальный руководитель, музыковед, оператор пульта управления киновидеопроекционной аппаратуры, оптикометрист, оптик-офтальмолог, помощник режиссера, программист, производитель работ (прораб), рентгенлаборант, репетитор, специалист по социальной работе, специалист по воинскому учету и бронированию, статистик, технолог, фармацевт, фельдшер, хореограф, хранитель фондов в музеях, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), штурман, экономист, экскурсовод, электроник, энергетик, юрисконсульт
      Специалист среднего уровня квалификации второй категории: учителя всех специальностей, бакалавры сестринского дела, зубной врач, специализированная медицинская сестра
      Специалист среднего уровня квалификации высшей категории: агроном, аккомпаниатор, артист, архивист, архитектор, ассистент режиссера, балетмейстер, библиограф, библиотекарь, бухгалтер, ветеринарный фельдшер, вожатый, геодезист, дирижер, диспетчер авиационных и автомобильных перевозок, зоотехник, инженер всех специальностей, инспектор, инструктор, капитан, командир, концертмейстер, корректор, корреспондент, культорганизатор, лаборант, менеджер, методист, механик, музыкальный руководитель, музыковед, оператор пульта управления киновидеопроекционной аппаратуры, оптикометрист, переводчик, помощник режиссера, программист, производитель работ (прораб), проектировщик, редактор, репетитор, руководитель кружка, специалист по воинскому учету и бронированию, статистик, техники всех наименований, технолог, тренер, хореограф, хранитель фондов в музеях, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), штурман, экономист, экскурсовод, электроник, юрисконсульт
      Специалист среднего уровня квалификации первой категории: акушерка, ассистент (помощник) специалиста, воспитатель, диетическая сестра, зубной техник, мастер, медицинская сестра, медицинский статистик, рентгенлаборант, специалист по социальной работе, фармацевт, фельдшер

G-14

      Старший специалист среднего уровня квалификации без категории: агроном, аккомпаниатор, акушерка, артист, архивист, архитектор, ассистент режиссера, балетмейстер, библиотекарь, бухгалтер, ветеринарный фельдшер, вожатый, воспитатель, геодезист, диетическая сестра, дирижер, диспетчер авиационных и автомобильных перевозок, зоотехник, зубной техник, инженер всех специальностей, инспектор, инструктор, капитан, командир, концертмейстер, корректор, корреспондент, культорганизатор, лаборант, мастер, медицинская сестра, менеджер, механик, методист, музыкальный руководитель, музыковед, оператор пульта управления киновидеопроекционной аппаратуры, оптикометрист, оптик-офтальмолог,  помощник режиссера, программист, производитель работ (прораб), рентгенлаборант, репетитор, специалист по социальной работе, специалист по воинскому учету и бронированию, статистик, технолог, фармацевт, фельдшер, хореограф, хранитель фондов в музеях, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), штурман, экономист, экскурсовод, электроник, энергетик, юрисконсульт
      Специалист среднего уровня квалификации первой категории: агроном, аккомпаниатор, артист, архивист, архитектор, ассистент режиссера, балетмейстер, библиограф, библиотекарь, бухгалтер, ветеринарный фельдшер, вожатый, геодезист, дирижер, диспетчер авиационных и автомобильных перевозок, зоотехник, инженер всех специальностей, инспектор, инструктор, капитан, командир, концертмейстер, корректор, корреспондент, культурорганизатор, лаборант, менеджер, методист, механик, музыкальный руководитель, музыковед, оператор пульта управления киновидеопроекционной аппаратуры, оптикометрист, переводчик, помощник режиссера, программист, производитель работ (прораб), проектировщик, редактор, репетитор, руководитель кружка, специалист по воинскому учету и бронированию, статистик, техники всех наименований, технолог, тренер, хореограф, хранитель фондов в музеях, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), шкипер, штурман, экономист, экскурсовод, электроник, юрисконсульт
      Специалист среднего уровня квалификации без категории: учителя всех специальностей, бакалавры сестринского дела, зубной врач, специализированная медицинская сестра
      Специалист среднего уровня квалификации второй категории: акушерка, ассистент (помощник) специалиста, воспитатель, диетическая сестра, зубной техник, мастер, медицинская сестра, медицинский статистик, рентгенлаборант, специалист по социальной работе, фармацевт, фельдшер

G-15

      Специалист среднего уровня квалификации второй категории: агроном, аккомпаниатор, артист, архивист, архитектор, ассистент режиссера, балетмейстер, библиограф, библиотекарь, бухгалтер, ветеринарный фельдшер, вожатый, геодезист, дирижер, диспетчер авиационных и автомобильных перевозок, зоотехник, инженер всех специальностей, инспектор, инструктор, капитан, командир, концертмейстер, корректор, корреспондент, культорганизатор, лаборант, менеджер, методист, механик, музыкальный руководитель, музыковед, оператор пульта управления киновидеопроекционной аппаратуры, оптикометрист, переводчик, помощник режиссера, программист, производитель работ (прораб), проектировщик, редактор, репетитор, руководитель кружка, специалист по воинскому учету и бронированию, статистик, техники всех наименований, технолог, тренер, хореограф, хранитель фондов в музеях, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), шкипер, штурман, экономист, экскурсовод, электроник, юрисконсульт
      Специалист среднего уровня квалификации без категории: акушерка, ассистент (помощник) специалиста, воспитатель, диетическая сестра, зубной техник, мастер, медицинская сестра, медицинский статистик, рентгенлаборант, специалист по социальной работе, фармацевт, фельдшер

G-16

      Специалист среднего уровня квалификации без категории: агроном, аккомпаниатор, артист, архивист, архитектор, ассистент режиссера, балетмейстер, библиограф, библиотекарь, бухгалтер, ветеринарный фельдшер, вожатый, геодезист, дирижер, диспетчер авиационных и автомобильных перевозок, зоотехник, инженер всех специальностей, инспектор, инструктор, капитан, командир, концертмейстер, корректор, корреспондент, культорганизатор, лаборант, менеджер, методист, механик, музыкальный руководитель, музыковед, оператор пульта управления киновидеопроекционной аппаратуры, оптикометрист, переводчик, помощник режиссера, программист, производитель работ (прораб), проектировщик, редактор, репетитор, руководитель кружка, социальный работник, специалист по воинскому учету и бронированию, статистик, техники всех наименований, технолог, тренер, хореограф, хранитель фондов в музеях, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), шкипер, штурман, экономист, экскурсовод, электроник, юрисконсульт
      Руководитель структурного подразделения, занятого административно-хозяйственным обслуживанием государственного учреждения и казенного предприятия: билетных касс, бюро (справочным, машинописным, информационным, копировально-множительным), бани, виварии, видеотеки, гаража, делопроизводством, камеры хранения, канцелярии, конного двора, костюмерной, котельной, молочной кухни, общежития, прачечной, пункта проката, склада, смены, станции, узла, участка, хозяйства, фильмотеки, фонотеки, фотолаборатории, части, экспедиции

G-17

      Технические исполнители: архивариус; ассистент; дежурный администратор; дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; диктор; диспетчер; инкассатор; инструктор; калькулятор; кассир; кодировщик; кодификатор; комендант; контролер билетов; копировщик; машинистка: работающая с иностранным текстом, диктафонной группы, редакции, бюро, -стенографистка; администратор; механик: по обслуживанию оборудования звуковой, трансляционной техники, телевизионного оборудования, по обслуживанию кассового оборудования, дизельной; контролер; музейный-смотритель; нарядчик; оператор: световой аппаратуры, систем связи, службы безопасности, видеозаписи, звукозаписи, телетайпа, телефакса, телекса, радио, компьютерной техники (программ), электронно-вычислительных машин, по обслуживанию компьютерных устройств, диспетчерской службы; охранник, паспортист; помощник: медицинской сестры, воспитателя; регистратор; секретарь; секретарь-машинист; секретарь-стенографист; секретарь учебной части; статистик; стенографист; суфлер; счетовод; табельщик; учетчик; фельдъегерь; хранитель экспонатов; чертежник, экспедитор

      ___________________________________________________

      Примечание.
      1. Должность главного бухгалтера, должность заместителя руководителя по вопросам административно-хозяйственного обслуживания относятся на одну категорию ниже должности заместителя руководителя; должность заместителя главного бухгалтера относится на одну категорию ниже должности главного бухгалтера.
      2. По системе здравоохранения:
      должность заместителя руководителя по сестринскому делу, должность заместителя руководителя по медицинской службе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций относятся на одну категорию ниже должности заместителя руководителя;
      должность главной медицинской сестры относится на одну категорию выше должности медицинской сестры.

Приложение 2        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 24 января 2003 года N 91 

Приложение 3        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 11 января 2002 года N 41 

Коэффициенты для исчисления должностных окладов (ставок)
рабочих государственных-учреждений и казенных предприятий

-------------------------------------------------------------------
     Квалификационный разряд       !        Коэффициенты
-------------------------------------------------------------------
                8                               1,55
                7                               1,46
                6                               1,38
                5                               1,30
                4                               1,22
                3                               1,14
                2                               1,07
                1                               1,00
-------------------------------------------------------------------