Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер аумақтарын cанитарлық қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы келiсiмдi бекiту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2003 жылғы 31 қаңтар N 112

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. 2001 жылғы 31 мамырда Минск қаласында жасалған Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер аумақтарын санитарлық қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы келiсiм бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

        Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер
     аумақтарын санитарлық қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы
КЕЛІСІМ

Ресми куәландырылған мәтін

      Бұдан әрi Тараптар деп аталатын осы Келiсiмге қатысушы мемлекеттер Үкiметтерi
      Келiсiмге қатысушы-мемлекеттер халқы үшiн аса қатер төндiретiн карантиндiк және өзге де аса қауiптi жұқпалы аурулардың әкелiнуi мен таралуының алдын алудағы келiсiмнiң маңыздылығын тани отырып,
      денсаулық сақтау саласындағы ынтымақтастықты жалғастыру мен кеңейту және Тараптар мемлекеттерi аумақтарын санитарлық қорғау және эпидемияға қарсы әрi санитарлық-гигиеналық мемлекеттiк iс-шаралар үйлестiрудi қамтамасыз ету ынтасын басшылыққа ала отырып,
      Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы шеңберiндегi келiсiм-шарттар мен шаруашылық және сауда байланыстарын дамытуды жүзеге асыру  кезiнде Тараптар мемлекеттерi аумақтарын халық денсаулығы үшiн ықтимал қауiптi тауарлар мен жүктердiң әкелiнуi мен сатылуынан өзара қорғау мүддесiне орай,
      төмендегілер туралы келiстi:

1-бап

      Тараптар Карантиндiк және өзге де жұқпалы аурулар тiзбесi мен Санитарлық-карантиндiк бақылауға жататын тауарлар мен жүктердiң тiзбесiне (1 және 2-қосымшалар) сәйкес Тараптар мемлекеттерi шекарасындағы өткiзу пункттерiнде санитарлық-карантиндiк бақылау жөнiндегi қажеттi iс-шараларды жүргiзетiн болады. Тiзбенің деректерi Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығының денсаулық сақтау саласындағы ынтымақтастық жөнiндегi кеңесiнің шешiмi бойынша өзгеруi мүмкiн. Тауарлар мен жүктердi санитарлық-карантиндiк бақылау бойынша шығыстар қабылданған ұлттық тарифтерге сәйкес айқындалады.

2-бап

      Тараптар Тараптар мемлекеттерiнің шекарасындағы өткiзу пункттерi арқылы жасалатын тауарлар мен жүктердің импорты, экспорты және транзитi кезiнде халық үшiн аса қауiп төндiретiн карантиндiк және өзге де жұқпалы аурулардың әкелінуі мен таралуынан аумақтарды санитарлық қорғау жөнiндегi өзара келiсiлген санитарлық ережелер мен нормаларды сақтау міндетін алады. Көрсетiлген санитарлық ережелер мен нормаларды Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығының денсаулық сақтау саласындағы ынтымақтастық жөніндегі кеңесi мемлекетаралық ретінде қабылдайды.

3-бап

      Тараптар аумақтарды санитарлық қорғау саласындағы тұрақты ынтымақтастықты дамыту мақсатында мынадай мiндеттер алады:
      бiр Тарап мемлекетi аумағынан екiншi Тарап мемлекетi аумағына халық үшiн аса қауiп төндiретiн карантиндiк және өзге де жұқпалы аурулардың әкелiнуi мен таралуының aлдын алуға қажеттi шаралар қабылдау;
      халық үшiн ықтимал қауiптi тауарлар мен жүктердің импорты, экспорты және транзиті кезінде олардың әкелiнуі мен сатылуына жол бермеу үшiн қажеттi iс-шараларды жүзеге асыру;
      аумақтарды санитарлық қорғау жөніндегі iс-шараларды реттейтiн нормативтiк құқықтық және өзге де құжаттарды алмасу;
      Тараптар мемлекеттерінің аумақтарында халық үшiн аса қауiп төндiретiн карантиндiк және өзге де жұқпалы аурулардың анықталуы мен таралуы туралы ақпарат алмасу;
      аумақтарды санитарлық қорғау саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстар туралы ақпарат алмасу;
      мынадай мақсаттарда мамандарды алмасу:
      - тауарларды өндiру мен дайындау орындарында оларды ішінара санитарлық-гигиеналық тексерудi жүзеге асыру;
      - шекаралық өткiзу пункттерiнде санитарлық-карантиндiк бақылау мәселелерiн жедел шешу;
      - қазiргi кезде бар ынтымақтастық шеңберiнде аумақтарды санитарлық қорғау саласындағы ғылым мен практиканың жетiстiктерiн зерделеу;
      аумақтарды санитарлық қорғау (эпидемиялық ошақтарды анықтау, оқшаулау және жою) мен санитарлық-карантиндiк бақылауды жүзеге асыру жөнiндегi эпидемияға қарсы iс-шараларды жүргізуде бiр-бiрiне ғылыми, техникалық және өзге де көмек көрсету;
      эпидемиологиялық сипаттағы төтенше жағдайларда кез келген Тараптардың өтiнiшi бойынша бiр немесе бiрнеше Тараптардың обаға қарсы немесе өзге де эпидемияға қарсы мекемелерінің мамандарын iссапарға жіберу.

4-бап

      Тараптардың аумақтарды санитарлық қорғау саласында жүргiзiлетiн зерттеу жұмыстарына ғылыми-әдiстемелік басшылық етудi, оларды үйлестiрудi, сондай-ақ аумақтарды санитарлық қорғау мәселелерi жөнiндегi нормативтiк құжаттарды, нұсқаулықтар мен  ұсынымдарды тиiстi мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық  қызметтермен және ғылыми-зерттеу институттарымен бiрлесiп  әзiрлеудi Ресей Федерациясының "Микроб" обаға қарсы ғылыми-зерттеу институты жүзеге асырады.

5-бап

      Тараптар импортер-Тарап мемлекетінің аумақты санитарлық қорғау туралы қолданыстағы заңнамасына сәйкес халық үшiн ықтимал қауiптi тауарлар мен жүктердiң басқа Тарап мемлекетiнiң аумағына әкелiнуiне және таралуына жол бермеуге барлық шараларды қабылдау мiндетiн алады.
      Санитарлық-карантиндiк бақылауға жататын, бiр Тарап  мемлекетi аумағынан екiншi Тарап мемлекетi аумағына әкетiлетiн  әрбiр тауарлар немесе жүктер партиясының ұлттық мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет берген гигиеналық бағалауды растайтын рұқсат беру құжаты болуға тиiс. Құжатта тауардың немесе жүктің импорттайтын Тарап қоятын санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкестiгi куәландырылады. Осы құжатты беру бойынша шығыстарды Тарапта қабылданған тарифтерге сәйкес тараулардың немесе жүктердің иесi көтередi.
      Санитарлық-карантиндiк бақылауға жататын, бiр Тарап мемлекетi аумағынан транзит арқылы тасымалданатын әрбiр тауарлар немесе жүктер партиясының, сондай-ақ жiберетiн Тараптың мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызметi берген гигиеналық бағалауды растайтын рұқсат беру құжаты болуға тиiс.
      Тараптардың уәкiлеттi органдары өз мемлекетi аумағына санитарлық-карантиндiк бақылауға жататын тауарлардың немесе жүктердің әкелінуі кезiнде осындай тасымалданатын тауарлар немесе  жүктер партиясының санитарлық-гигиеналық жай-күйi жөнінде қосымша шарттар қою құқығын өзiне қалдырды. Импортер-Тарап  экспортер-Тараптың құзыреттi органдарын тауарлар мен жүктердiң санитарлық-гигиеналық жай-күйi бойынша қосымша шарттар, оларға қолданылатын қосымша шарттардың қолданылу мерзiмдерi және тауарлар мен жүктердiң тiзбесi туралы хабардар етуге тиiс.

6-бап

      Бiр Тараптың екiншi Тарап мемлекетi аумағына жолаушыларды, тауарлар мен жүктердi тасымалдау үшiн пайдаланылатын көлiк құралдары, сондай-ақ тауарлар мен жүктердi тасымалдауға арналған жәшiк қаттамалары мен өзге де қаттама материалдарды қабылдайтын Тараптың санитарлық-гигиеналық және эпидемияға қарсы талаптарына сай келуге тиiс.

7-бап

      Тараптардың тиiстi уәкілеттi органдары импортер-Тарап мемлекетiнiң шекаралық пунктiнде экспортер-Тарап өкiлiнің мiндеттi қатысуымен санитарлық-карантиндiк бақылау кезiнде онда халық үшiн аса қауiптi карантиндік немесе өзге де жұқпалы аурулардың тасымалдаушысы немесе қоздырғышы анықталған жағдайда тауарды немесе жүктi экспортер-Тарап мемлекетiнің аумағына қайтаруға немесе зарарсыздандыруға, ал тауарды немесе жүктi қайтару немесе зарарсыздандыру мүмкiн болмаған кезде - оны жоюға құқығы бар. Осындай әрбiр жағдай туралы импортер-Тарап экспортер-Тараптың  тиiстi органын хабардар етедi.

8-бап

      Осы Келiсiм Тараптардың олар қатысушы болып табылатын халықаралық шарттардан туындайтын құқықтары мен мiндеттемелерiн қозғамайды әрi басқа халықаралық шарттарды жасауға кедергi болмайды.

9-бап

      Осы Келiсiм өзiне осы Келiсiмнен туындайтын мiндеттемелердi қабылдауға дайын өзге де мемлекеттердiң қосылуы үшiн ашық.

10-бап

      Осы Келiсiм қол қойылған күнiнен бастап, ал заңнамасы оны  енгiзу үшiн қажет мемлекетiшiлiк рәсiмдердi талап ететiн Тараптар үшiн - тиiстi хабарламаны депозитарийге тапсырған күннен бастап күшiне енедi.
      Тараптар осы Келiсiмге қол қойылған күннен бастап үш ай мерзiм iшiнде мұндай рәсiмдердi орындау қажеттi туралы депозитарийдi хабардар етедi.

11-бап

      Осы Келiсiм оның күшiне енгiзілген күнiнен бастап 5 жыл бойы қолданылады және егер Тараптар басқа шешiм қабылдамаса, одан арғы 5-жылдық кезеңге автоматты түрде ұзартылады.
      Кез келген Тарап шығуға дейiн 6 айдан кешiктiрілмей бұл туралы депозитарийге жазбаша хабарлама жiбере отырып, осы Келiсiмнен шыға алады.

12-бап

      Осы Келiсiмге Тараптардың өзара уағдаластығы бойынша осы Келiсiмнің 10-бабында көзделген тәртiппен күшiне енетiн жекелеген хаттамалармен ресiмделетiн өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлуi мүмкін.

13-бап

      Осы Келiсiмдi қолдануға немесе түсіндіруге байланысты даулы мәселелер мүдделi Тараптар консультациялар мен келiссөздер жүргiзу жолымен немесе халықаралық құқық нормаларына қайшы келмейтiн өзге де рәсiмдердi пайдалану арқылы шешiледi.

      2001 жылғы 31 мамырда Минск қаласында бiр түпнұсқалы данада орыс тілінде жасалды. Түпнұсқалы данасы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Атқару комитетiнде сақталады, ол оның куәландырылған көшiрмесi осы Келiсiмге қол қойған әрбiр мемлекетке жiберiледi.

      Әзербайжан Республикасының      Молдова Республикасының
      Үкіметі үшін                    Үкіметі үшін

      Армения Республикасының         Ресей Федерациясының
      Үкіметі үшін                    Үкіметі үшін

      Беларусь Республикасының        Тәжікстан Республикасының
      Үкіметі үшін                    Үкіметі үшін

      Грузия Республикасының          Түркіменстан Республикасының
      Үкіметі үшін                    Үкіметі үшін

      Қазақстан Республикасының       Өзбекстан Республикасының
      Үкіметі үшін                    Үкіметі үшін

      Қырғызстан Республикасының      Украина Республикасының
      Үкіметі үшін                    Үкіметі үшін

Тәуелсiз Мемлекеттер      
Достастығына қатысушы      
мемлекеттер аумақтарын      
санитарлық қорғау        
саласындағы ынтымақтастық    
туралы келiсiмге       
1-қосымша          

Санитарлық-карантиндік бақылауға жататын карантиндік және өзге де жұқпалы аурулардың
ТІЗБЕСІ

____________________________________________________________
Аурулардың атауы            МКБ бойынша шифр (ДДҰ 9 қайта қарауы)
____________________________________________________________
                   Карантиндік аурулар
____________________________________________________________
Оба
Сары қызба
Тырысқақ, оның ішінде 0139
____________________________________________________________
                  Өзге де жұқпалы аурулар
____________________________________________________________
Күйдiргi
Бруцеллез
Туберкулез
Сап
Мелиоидоз
Эпидемиялық бөртпе сүзегi
Маймыл шешегi
Рифт алқабы қызбасы
____________________________________________________________
                  Вирустық геморрагиялық қызба:
____________________________________________________________
Марбург
Эбола
Ласса
Хунин
Мачупо
Менингококты инфекция (қажылыққа барған кезде)
Спонгионысанды энцефалопатия
____________________________________________________________

Санитарлық-карантиндiк бақылауға жататын тауарлар
мен жүктердiң
ТІЗБЕСІ
__________________________________________________________
ТМД сыртқы-         
экономикалық
қызметінің тауарлық           Тауарлардың қысқаша атауы
номенклатурасы
бойынша тауарды
топтастыру (СЭҚ
ТН коды)
__________________________________________________________

02-топ             Ет және тағамдық қосымша ет өнiмдерi
__________________________________________________________

0201           Жас (салқындатылмаған), салқындатылған  немесе
               тоңазытылған сиыр, шошқа, қой немесе ешкi етi
0202
0203
0204
0205 00 000    Жас, салқындатылған немесе тоңазытылған жылқы, есек,
               қашыр немесе лошак етi

0206           Жас (салқындатылмаған), салқындатылған немесе
               тоңазытылған iрi қара малдың, шошқаның, қойдың,
               ешкiнiң, жылқының, есектiң, қашырдың немесе лошактың
               тағамдық қосымша ет өнiмдерi

0207           Жас (салқындатылмаған), салқындатылған немесе
               тоңазытылған үй құстарының еттерi мен тағамдық
               қосымша ет өнiмдерi

0208           Өгiздiң, буйволдың, киіктің, кенгурудың, ботаның,
               бұланның, қабанның, қонжықтың және т.б. етi

0209 00        Шошқа майы, үй құсы майы, (салқындатылмаған,
               салқындатылған, қорытылған, қорытылмаған, тұздалған
               немесе тұзды судағы кептiрiлген немесе ысталған

0210           Тұздалған немесе тұзды судағы кептірілген немесе
               ысталған ет және тағамдық қосымша ет өнiмдерi; еттен
               және тағамдық қосымша ет өнiмдерiнен жасалған
               тағамдық ұн
__________________________________________________________
03-топ      Балық, шаян тәрiздiлер, моллюскiлер, бacқа да
            судағы омыртқасыздар
__________________________________________________________
0301, 0302,    Тiрi, салқындатылған және тоңазытылған, бөлшектелген
0303, 0304     және бөлшектелмеген балық; салқындатылған және
               тоңазытылған балық сүбeci

0305           Кептiрiлген, тұздалған, ыстықтай және суықтай
               ысталған балық (бөлшектелген және бөлшектелмеген);
               балықтан жасалған тағамдық ұн мен түйіршіктер.

0306           Шаян тәрiздiлер (бөлшектелген және бөлшектелмеген):
               тiрi, салқындатылған, тоңазытылған, пiсiрiліп
               тоңазытылған, тұздалған, кептiрiлген; шаян
               тәрiздiлерден жасалған ұн мен түйіршіктер.

0307           Моллюскілер (бөлшектелген және бөлшектелмеген):
               тiрi, салқындатылған, тоңазытылған, пiсiріліп
               тоңазытылған, тұздалған, кептiрiлген

0307           Басқа да судағы омыртқасыздар (бөлшектелген және
               бөлшектелмеген): тiрi, салқындатылған, тоңазытылған,
               пiсiрiліп тоңазытылған, тұздалған, кептiрiлген
__________________________________________________________
04-топ         Сүт және сүт өнiмдерi; құстардың жұмыртқасы;
               табиғи бал; жануар тектестердiң тағамдық
               өнімдері
__________________________________________________________
0401           Қант немесе өзге де тәттiлендiретін заттар
               қосылмаған сүт және қойытылған қаймақ

0402           Қант немесе өзге де тәттiлендiретiн заттар
               қосылмаған сүт және қойытылған қаймақ

0403           Пахта, iрiген сүт және қаймақ, йогурт, айран және
               өзге де ашытылған немесе ұйыған сүт пен қаймақ,
               қойытылған немесе қойытылмаған, қант немесе басқа да
               тәттiлендiрiлген заттар қосылған немесе қосылмаған,
               хош иiстендiрiлген немесе хош иiстендiрiлмеген,
               жемiс-жидектер, жаңғақ немесе какао қосылған немесе
               қосылмаған

0404           Қойытылған немесе қойытылмаған, қант немесе өзге де
               тәттiлендiретiн заттар қосылған немесе қосылмаған
               сүт сарысуы; басқа жерде аты аталмаған қант немесе
               өзге де тәттiлендiретiн заттар қосылған немесе
               қосылмаған сүттің табиғи компоненттерінен жасалған
               өнiмдер

0405 00        Сары май мен басқа да сүт майлары, сүт пасталары

0406           Сырлар мен iрiмшiктер

0407 00        Қабығы бар, жас, консервiленген немесе пiсiрiлген
               құс жұмыртқалары

0408           Жас, кептiрiлген, буға немесе қайнаған суға
               пiсiрiлген, қалыпқа салынған, тоңазытылған немесе
               басқа да тәсiлмен консервiленген, қант немесе өзге
               де тәттiлендiретiн заттар қосылған немесе қосылмаған
               қабықсыз құс жұмыртқалары мен жұмыртқаның сарысы

0409 00 000    Табиғи бал

0410 00 00     Басқа жерде аты аталмаған жануар тектестердiң
               тағамдық өнiмдерi
__________________________________________________________
07-топ         Көкөнiстер және кейбiр жеуге болатын тамырлы
               жемiстер және түйнектi жемiстер
__________________________________________________________
0701           Жас немесе салқындатылған картоп

0702 00        Жас немесе салқындатылған томаттар

0703           Жас немесе салқындатылған басты пияз, ұсақ басты пияз
               (шарлот), пияз-бидайық, сарымсақ және басқа да пияз
               тәріздес көкөнiстер

0704           Түрлi-түстi қауданды капуста, кольраби, брокколи
               және басқа да оған ұқсас жеуге болатын тамырлы
               жемiстер

0706           Сәбiз, шалқан, асхана қызылшасы, тамырлы балдыркөк,
               шалғам және басқа да оған ұқсас жеуге болатын тамырлы
               жемiстер

0707 00        Қиярлар және Koрнишондар

0708           Аршылған немесе аршылмаған бұршақ көкөнiстерi

0709           Басқа да көкөнiстер: баклажандар, бұрыштар,
               артишоктар, қояншөптер және басқалар.
__________________________________________________________
08-топ        Жеуге болатын түбірлi жемiстер мен жаңғақтар,
              цитрус немесе бақша дақылдарының қыртысы мен
              қабықтары
__________________________________________________________

0801           Жас немесе кептiрiлген, қабығынан тазартылған немесе
               тазартылмаған, қабығы бар немесе қабықсыз кокос,
               бразилия жаңғақтары және кешью

0802           Басқа да жаңғақтар: бадам, орман, грек жаңғағы,
               талшындар, пiстелер және басқалар

0803 00        Банандар

0804           Жас немесе кептiрiлген құрмалар, iнжiрлер, ананастар,
               авокадолар, манголар

0805           Жас немесе кептiрiлген цитрус жемістері

0806           Жас немесе кептiрiлген жүзiм

0807           Жас қауындар, қарбыздар мен папайялар

0808           Жас алмалар, алмұрттар мен бекелер

0809           Өріктер, шиелер, тәттi шиелер, шабдалылар (бал
               шырындарын қoca алғанда)

0810           Басқа да жас түбiрлi жемiстер: бүлдiрген, таңқұрай
               қара бүлдiрген, қарлыған, мүкжидек, қаражидек
               итбүлдiрген және басқа да жидектер

0811           Тоңазытылған, қант немесе тәттiлендiретін заттар
               қосылған түбiрлi жемiстер мен жаңғақтар (жас немесе
               суда немесе буда қайнатылған)

0814 00 000    Цитрус жемістерiнiң қабықтары немесе бақша
               дақылдарының қыртыстары (жас, тоңазытылған,
               кептiрiлген немесе уақытша сақтау үшін тұзды суда
               консервiленген)
__________________________________________________________
09-топ         Кофе, шай және татымды дәмі бар өсімдіктер
__________________________________________________________
0901           Кофеинi бар немесе кофеинсiз қуырылған немесе
               қуырылмаған кофе, кофенің жемiстi дәнi мен
               қабықтары, құрамында кoфе бар кофе алмастырғыштар

0902           Хош иiстендiрiлген немесе хош иiстендiрiлмеген шай
               (көк және қара)

0904           Кептiрiлген, ұсақталған және ұнтақталған бұрыш

0905 00 000    Ваниль

0906           Қоңыр ағаштың дәмқабығы мен гүлдерi

0907 00 000    Қалампыр (бүтін түбiрлi жемiсi, гүлдерi)

0908           Жұпар жаңғақ, мацис, кардамон.

0909           Даршын, бадьян, фенхель, кордиандр, зере тұқымдары,
               арша жидектерi

0910           Зiмбiр, зағыпаран, жебiршөп (тасшөп), тасшөп,
               лавр жапырағы және басқалар.
__________________________________________________________
10-топ         Астық нандары (тұқымдар мен жемшөп дәнінен
               басқа)
__________________________________________________________
1001           Бидай мен бидай-қара бидай қоспасы (машақ).
1002 00 000,   Қара бидай, арпа, сұлы, жүгерi, күрiш, қарақұмық,
1003 00,       таpы және басқа да дәндi дақылдар.
1004 00,
1005, 1006,
1007 00, 1008
__________________________________________________________
11-топ       Ұн тарту-жарма өнеркәсiбiнiң өнімдерi, солод,
             крахмал бидай ұлпасы
__________________________________________________________
1101 00       Бидай немесе бидай-қара бидай, күрiш, жүгерi ұны,
1102          сондай-ақ басқа да дәндi дақылдар ұны
1103          Дәндi дақылдар жармасы мен түйiршiктерi
1105          Kaртоп ұны, жармасы, үлпегi мен түйiршіктерi
1106          Кептiрiлген бұршақ көкөнiсiнен жасалған ұн мен жарма
1107, 1108    Қуырылған немесе қуырылмаған солод, крахмал
__________________________________________________________
12-топ       Майлы тұқымдар және жемiстер: дәрілік өсiмдіктер
             мен техникалық мақсаттағы өсімдіктер
__________________________________________________________
1212 20 000   Кептiрілген және тоңазытылған балдырлардан жасалған
              ұн мен жарма
_________________________________________________________
15-топ       Жануарлар немесе өсімдiк тектестердің майлары
             мен тоңмайлары және олардан ажыратылып алынған
             өнімдер
__________________________________________________________
1501 00       Мүйiздi iрi қара және ұсақ малдардың, құстардың майы,
              қорытылған немесе қорытылмаған шошқа майы

1504          Балықтан немесе теңiз сүт қоректiлерінен жасалған
              майлар, тоңмайлар және олардың фракциялары

1507-1516     Өсiмдiк майлары және олардың фракциялары

1517          Маргарин

1518 00-ден   Басқа да майлар мен тоңмайлар
__________________________________________________________
16-топ        Еттен, балықтан және шаян тәрiздестерден,
              моллюскілерден немесе басқа да судағы
              омыртқасыз жәндіктерден жасалған тағамдар
__________________________________________________________
1601 00       Шұжықтар мен еттен, қосымша ет өнiмдерiнен немесе
              қаннан жасалатын осыған ұқсас өнiмдер, олардың
              негiзiнде дайындалған дайын тамақ өнiмдерi

1602          Еттен, тағамдық қосымша ет өнiмдерiнен немесе қаннан
              жасалған басқа да дайын немесе консервiленген өнiмдер.

1604          Балықтан, моллюскiлерден, шаян тәрiздестерден, басқа
1605          да судағы омыртқасыз жәндiктер мен балдырлардан
              жасалған пресервтер

1604          Балықтан, моллюскiлерден, шаян тәрiздестерден, басқа
1605          да судағы омыртқасыз жәндiктер мен балдырлардан
              жасалған асшеберлiк тағамдар

1604          Балықтан жасалған дайын немесе консервiленген
1605          өнiмдер: бекiре уылдырығы (қара уылдырық) албырт
              (қызыл) уылдырығы және басқа да теңіз балықтарының
              уылдырықтарын алмастырғыштар, бүтiн немесе сомдап
              бөлшектелген балық.

1605 20       Крилдің пiсiрiлген-тоңазытылған етi, крильден
              жасалған ұн
__________________________________________________________
17-топ      Қант нен қанттан жасалған кондитерлік бұйымдар
__________________________________________________________
1701         Құрақтық немесе қызылша қанты мен химиялық таза
             caxaроза, қатты күйінде

1702         Химиялық таза лактозаны, мальтозаны, глюкозаны және
             фруктозаны қоса алғанда, қанттың басқа түрлерi, қатты
             күйiнде

1704         Құрамында какао жоқ қанттан жасалған кондитерлiк
             бұйымдар (ақ шокаладты қоса алғанда)
__________________________________________________________
18-топ         Какао мен одан жасалған өнімдер
__________________________________________________________
1801 00 00   Бүтін және ұсақталған, шикi немесе қуырылған какао-
             бұршақтар

1802 00 000  Какаоның какавелласы (кебегi, қабығы, қауызы) мен
             басқа да қалдықтары

1803         Майсызданған және майсызданбаған какао-паста

1804 00 000  Какао-май, какаодан жасалған май және сұйық май

1805 00 000  Қант немесе басқа да тәттiлендiретiн заттар қосылмаған
             какао-ұнтақ

1806         Құрамында какао бар шоколад пен басқа да тамақ өнiмдерi
__________________________________________________________
19-топ       Астық дәндерiнен, ұннан, крахмалдан және сүттен
             жасалған тағамдар, ұннан жасалған кондитерлік
             тағамдар
__________________________________________________________
1901         Солод шырсөлi, ұннан, жармадан, крахмалдан немесе
             солодтан жасалған тамақ өнiмдерi

1901 10 000  Арнайы балалардың тағамы

1902         Пiсiрiлген немесе пiсiрiлмеген, iшiне бiр нәрсе
             салынған немесе салынбаған макарон өнiмдерi

1903 00 000  Тапиока немесе оны алмастырғыштар

1904         Астық дәндерiн немесе астық өнiмдерiн кептiру немесе
             қуыру арқылы алынған дайын өнiмдер

1905         Нан, ұннан жасалған кондитерлiк өнiмдер, печенье мен
             басқа да нан-тоқаш және наннан жасалған кондитерлiк
             өнiмдер __________________________________________________________
20-топ       Көкөнiстердің, жемiстердiң, жаңғақтардың немесе
             өсімдiктердің басқа да бөлiктерiнен қайта
             өңделген өнiмдер
__________________________________________________________
2001         Сiрке суында немесе сiрке қышқылында дайындалған немесе
             консервiленген көкөнiстер, жемiс-жидектер, жаңғақтар
             мен өсiмдiктердiң басқа да жеуге болатын бөлiктерi.

2002         Сiрке суын немесе сiрке қышқылын қоспай дайындалған
             немесе консервiленген томаттар

2003         Сiрке суын немесе сiрке қышқылын қоспай дайындалған
2003 20 000  немесе консервiленген саңырауқұлақтар мен жерқұлақтар

2004         Сiрке суын немесе сiрке қышқылын қоспай дайындалған
2005         немесе консервіленген басқа да көкөнiстер,
             тоңазытылған картоп, басқа да көкөнiстер немесе
             көкөнiс қоспалары

2006         Қантта консервiленген (шырын сiңiрiлген,
             жылтыратылған) жемiстер, жаңғақтар, жемiстердің
             қабықтары және өсiмдiктердiң басқа да бөлiктерi

2007         Жылумен өңделген, оның iшiнде қант немесе басқа да
             тәттiлендiретiн заттар немесе спирт қосылған
             жемiс-жидек джемi, тоңбасы, жемiс-жидек, жаңғақ
             мармеладтары, езбелерi

2009         Ашымаған және спирт қосылмаған, қант немесе басқа да
             тәттiлендiретiн заттар қосылған немесе қосылмаған жемiс
             шырындары (жүзiм шырыны ашытқысын қоса алғанда) мен
             көкөнiс шырындары
__________________________________________________________
21-топ          Басқа да түрлі тағам өнімдері
__________________________________________________________
2101         Кофенiң шырсөлдерi, эссенциялары мен концентраттары,
             кофе, шай немесе мате шырсөлiнiң, эссенциясының,
             концентратының негiзiнде жасалған тағамдар, қуырылған
             цикорий және басқа да қуырылған кофенi алмастырғыштар

2102         Ашытқылар (белсендi және белсендi емес), өнеркәсiптiк
             микроорганизмдер мен ашытқылар.

2103         Тұздықтарды дайындауға арналған өнiмдер мен дайын
             тұздықтар, араластырылған дәмдiк үстемелер, қоспалар,
             тағамдық үстемелер, биологиялық белсендi үстемелер
             (қоректi заттарды қосу).

2104         Көжелер мен сорпалар, оларды дайындауға арналған дайын
             заттар

2105 00      Балмұздақ пен басқа да тағамдық мұз түрлері

2106         Басқа жерде аты аталмаған тамақ өнiмдері.
__________________________________________________________
22-топ        Алкогольді және алкогольсіз сусындар мен сiрке
              суы
__________________________________________________________
2201         Минералды және газды сулар.

2202         Минералды, газды суды қоса алғанда қант немесе басқа да
             тәттiлендіретiн немесе хош иiстендiретiн заттар
             қосылған сулар, басқа да алкогольсiз сусындар

2203 00      Ашытылған сыра

2204         Күшейтiлгендердi қоса алғанда табиғи жүзiм шараптары

2204 10      Көбiктi шараптар, шампан
2204 10 110 

2205         Өсiмдiк немесе хош иiсті шырсөлдер қосылған вермуттар
             мен басқа да табиғи жүзiм шараптары

2208         Сусындарды дайындау үшiн пайдаланылатын күштi спиртті
             сусындар, ликерлер мен басқа да алкогольдi сусындар,
             құрамдас спиртті дүмбiлдер.

2209 00      Сiрке қышқылынан алынған сiрке суы мен оны
             алмастырғыштар, шарап сiрке суы
__________________________________________________________
24-топ       Темекі және өнеркәсіптік темекі алмастырғыштар
__________________________________________________________
2401         Темекi және сигар шикiзаты.

2402         Сигареттер (ұштары кесiлген сигарларды қоса алғанда),
             сигариллар (жiңiшке сигарлар) мен темекi немесе оны
             алмастырғыштардан жасалған сигареттер

2403         Tүтiкпен шегетiн және тартатын темекі

3302,        Сигареттер мен сигарларды (сигарилларды) өндiруге
3506 10,     арналған компоненттер: сигарет сүзгіштерi; хош
4813,        иiстендiргiштер; желiм; сигарет қағазы (папирос),
4823 20 000, сигареттi тартуға арналған iлеспе тауарлар мен
9614         керек-жарақтар, сүзгiш-мүштiктер.
__________________________________________________________
25-топ                 Тұз
__________________________________________________________
2501 00 990  Адамдар тұтынуға жарамды тұздар
__________________________________________________________
28, 29-топтар            Қышқылдар
__________________________________________________________
2809         Ортофосфорлы қышқыл

2915 50 000  Пропионды қышқыл

2916 19 300  Caрбин қышқылы

2916 31 00   Бензой қышқылы

2917         Фитин қышқылы

2917         Фумар қышқылы

2917         Маржан қышқылы

2918 12 000  Шарап қышқылы

2918 14 000  Лимон қышқылы

2918 19 000  Алма қышқылы

2951 21 00   Орман-химиялық тағамдық сiрке қышқылы

2936 27 000  Acкoрбин қышқылы
__________________________________________________________
33-топ      Эфир майлары және резиноидтар: парфюмерлік,
            косметикалық және жуыну құралдары
__________________________________________________________
34-топ   Сабын, жуу құралдары, синтетикалық жуу құралдары
__________________________________________________________
35-топ   Белокты заттар; жетілдірілген крахмалдар
__________________________________________________________   
3503 00      Желімтек
__________________________________________________________
39,69-топтардан   Полимерлiк, фарфор және керамика
                  материалдарынан жасалған бұйымдар
__________________________________________________________
3920         Тамақ өнiмдерiмен жанасатын полимерлiк материалдар

3924         Тамақ өнiмдерiмен жанасатын полимерлiк, фарфор және
6911         керамика материалдарынан жасалған ыдыстар

3920         Балалар киiмiн, аяқ киiмдерi мен ойыншықтарын
             дайындауға арналған полимерлік материалдар

3917         Сумен жабдықтауда пайдаланылатын полимерлік материалдар
__________________________________________________________
39, 48, 70, 73,         Ыдыстар
76-топтардан
__________________________________________________________
3923-тен     Көкөнiстер мен жемiстерге арналған айналымы көп
             полимерлiк жәшіктер

3923-тен     Нан-тоқаш өнiмдерiне арналған айналымы көп
             пластмассалық жәшiктер

3923-тен     Ет және сүт өнеркәсiбi өнiмдерiне арналған айналымы
             көп полимерлiк жәшiктер

4819-дан     Балмұздаққа арналған картоннан жасалған гофрирленген
             жәшiктер

4819-дан     Кондитерлiк өнiмдерге арналған картоннан жасалған
             гофрирленген жәшiктер

4819-дан     Ет және сүт өнеркәсiбi өнiмдерiне арналған картоннан
             жасалған гoфрирленген жәшiктер

4819-дан     Тамақ өнiмдерiне, сiрiңкелерге, темекi бұйымдарына
             және жуу құралдарына арналған картоннан жасалған
             гофрирленген жәшiктер

7010-нан     Өнеркәсiптiк және шаруашылық мақсаттардағы тамақ
             өнiмдерiне арналған шыны ыдыстар (банкiлер, шөлмектер)

7310-нан     Консервiлерге арналған металл банкiлер

7612-ден     Сүт және сүт өнiмдерiне арналған металл дүңгiрлер
__________________________________________________________
48-топ               Қағаз
__________________________________________________________
4805         Автоматтардағы тамақ өнiмдерiн орауға арналған қағаз
__________________________________________________________
48-топ                 Картон
__________________________________________________________
4805 40 000  Тағамдық сұйықтықтарға арналған сүзгіш картон
__________________________________________________________
73, 74, 75,    Қарa және түстi материалдардан жасалған ыдыстар
76-топтардан
__________________________________________________________
7323 94-тен  Шаруашылықта пайдаланылатын кiреукелi болаттан
             жасалған ыдыс

7323-тен     Таттанбайтын болаттан жасалған ыдыс

7323 93 000  Шаруашылықта пайдаланылатын кiреукелi шойыннан
             жасалған ыдыс

7418         Хром немесе никель жалатылған мельхиордан, жезден,
7508-ден     нейзильберден жасалған ыдыс

7418         Алтын немесе күмiс жалатылған мельхиордан,
7508-ден     нейзильберден жасалған ыдыс

7615         Табақ алюминийден жасалған шаруашылықта пайдаланылатын
             ыдыс
__________________________________________________________
84-топ            Жабдықтар
__________________________________________________________
             Тамақ, ет-сүт және балық өнеркәсiбi үшiн
             салып-орауға арналған автоматтар

             Мыналар үшін салып-орауға арналған жабдықтар
__________________________________________________________
8422, 8423,  Қант және крахмал-сiрне өнеркәсiбi;
8434, 8437-ден

8438         нан пісіру, макарон және кондитер өнеркәсiбi;
және өзге де шарап жасайтын, спирт және ликер-арақ өнеркәсiбi;
             Консерві және тағам концентраттары өнеркәсiбi;
             май-тоң май өнеркәсiбi;
             шай, темекi, тұз және фермент өнеркәсiбi;
             сыра қайнату, алкогольсіз және ашытқы өнеркәсібі;
             Еттi және құсты қайта өңдеу өнеркәсiбi;
             сүт өнеркәсiбi;
             балықты қайта өңдеу;
             сүт өнеркәсiбiне арналған технологиялық жабдық

8418-ден     Тоңазытқыш шкафтар.

8418-ден     Тоңазытқыш камералар.

8418 50-ден  Cөрелер, тоңазытқыш cөре-жаймалар

8418 50-ден  Тоңазытқыш жаймалар

84           Буда және электрмен қыздыруға арналған тамақ пiсiретiн
             қазандар

8419-дан     Электрмен қыздырылатын асханалық плиталар

8419-дан     Тамақ пісіретін және қуыратын жылу
             аппараттары

8419-дан     Электрмен қыздырылатын аударуға ыңғайлы табалар мен
             қуырма ыдыстар

8516         Үздiксiз жұмыс iстейтiн су қайнатқыштар

8516         Су ысытқыштар. Термостаттар.

8419-дан     Мармиттер

8419-дан     Бумен пiсiретiн аппараттар

8419-дан     Орнатылатын, ашылып-жабылатын, қозғалмалы жылу шкафтары

8474 39 00   Илеп-араластыру машинасы

8422         Тамақты таратуға арналған жабдық

8422         Көкөнiстер мен жемiстердi салуға және орауға арналған
             жабдық

8422         Сауда мекемелерi үшiн салып-орауға арналған жабдық

8474 39 000  Электрлi май былғағыштар

8479         Көкөнiс кескiштер, тiлкемдеуiштер, үккiштер, үкпе
8509         машинкалар мен керек-жарақтар:
8479         көпірткіштер, миксерлер, балмұздақ дайындағыштар;
8479         картоп тазартқыштар;
8479         көкөніс кескiштер;
8479         нан турағыштар;
8479         шұжық кескiштер, сыр кескіштер;
8479         жемiстердi, қиярларды, қызанақтарды және басқаларды
             тiлiмдеп кесуге арналған машинкалар;
8479         қамырдан және жабысқақ қоймалжың заттан жасалған
             бұйымдарды қалыпқа салуға арналған кeрек-жарақтар;
8422         консервi банкiлерiн және шөлмектердi ашуға және қайта
             жабуға арналған керек-жарақтар;
8479         пиязды, сарымсақты, көктердi кесуге арналған
             машинкалар мен кeрек-жарақтар;
8479         кеспе кескiштер;
8479         жұмыртқа кескiштер;
8479         кoфе ұнтақтағыштар;
8479         кептiрiлген нанды, жаңғақтарды және сарымсақты
             ұсақтауға арналған машинкалар;
8479         тұшпараларды, варениктерді, печеньелердi қалыпқа
             салуға, өнімдердi креммен өрнектеуге арналған керек-
             жарақтар;
8479         Картоп пен көкөнiстердi жууға және тазартуға арналған
             машинкалар;
8422-ден     ыдыс жууға арналған машиналар;
8479         Пышақ қайрауға, асхана ыдыстары мен ас үй
             мүккәмалдарын тазалауға және жылтыратуға арналған
             керек-жарақтар;
8479         Yйде консервiлеуге арналған бұрап жабатын
             машинкалар.

8479         Престер, шырын сыққыштар, шырын алуға арналған басқа да
             керек-жарақтар;

8479         Асханалық қол кескiштер мен тазалағыштар

8479         Өнiмдердi үйде консервiлеуге, бөлшектеу мен өңдеуге
             арналған керек-жарақтар жиынтығы, басқалар

8479         Кондитерлiк шприцтер.

8479         Бұлғағыштар, араластырғыштар.

8479         Қолмен тiлкемдеуіштер.

      Осымен қоса берiліп отырған мәтiннің 2001 жылғы 31 мамырда
Минск қаласында жасалған Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы
үкiметтерiнің басшылары кеңесiнің мәжiлiсiнде қабылданған Тәуелсiз
Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер халқының арасындағы йод тапшылығы жай-күйiнің алдын алу туралы келiсiмнің көшiрмесiне
ұқсастығы куәландырылады. Жоғарыда аталған Келiсiмнiң түпнұсқалы данасы Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығының Атқару комитетiнде
сақталады.

      ТМД-ның Атқару комитетi төрағасының
      - орындаушы хатшысының
      бiріншi орынбасары

   Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердiң
    аумақтарын санитарлық қорғау саласындағы ынтымақтастық
           туралы келiсiмге Әзербайжан Республикасының
                       EPEKШE ПIКIРI

      2-бапта көрсетiлген санитарлық қорғау жөнiндегі санитарлық
ережелер мен нормалар Әзербайжан Республикасының құзыреттi органдарымен келiсiлуде.

      Әзербайжан Республикасы
      Премьер-Министрiнің
      бiрiншi орынбасары

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады