"Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөніндегі кейбiр шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2003 жылғы 3 ақпан N 126

      "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 4 желтоқсандағы Заңының  6-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса беріліп отырған Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қызметті тиiсті аумақтарда жүзеге асыратын атқарушы органдар мен аумақтарда санитарлық-эпидемиологиялық сараптаманы жүзеге асыратын мемлекеттiк ұйымдардың өзара iс-қимыл жасауының ережесi бекiтiлсiн.

      2. Қосымшаға сәйкес халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қызметті тиiсті аумақтарда жүзеге асыратын атқарушы органдар мен аумақтарда санитарлық-эпидемиологиялық сараптаманы жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелер жүйесінің құрылымы жергiлiктi атқарушы органдарға ұсынылсын.

      3. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi ведомстволық нормативтiк құқықтық кесімдердi "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес келтiрсiн.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2003 жылғы 3 ақпандағы    
N 126 қаулысымен      
бекiтiлген      

Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қызметтi тиiстi аумақтарда жүзеге асыратын атқарушы органдар мен аумақтарда санитарлық-эпидемиологиялық сараптаманы жүзеге асыратын мемлекеттiк ұйымдардың өзара iс-қимыл жасауының ережесi

      1. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қызметтi тиiстi аумақтарда жүзеге асыратын атқарушы органдар (бұдан әрi - атқарушы органдар) мен аумақтарда санитарлық-эпидемиологиялық сараптаманы жүзеге асыратын мемлекеттiк ұйымдардың (бұдан әрi - санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталықтары) өзара iс-қимыл жасауы санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталықтарының тиiстi аумақтардағы атқарушы органдарға есеп беруi әрi бағыныстылығы қағидаты бойынша анықталады.

      2. Атқарушы органдар санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталықтарының халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қызметiн үйлестiредi.
      Осы мақсатта атқарушы органдар халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету үшiн қажеттi санитарлық-эпидемиологиялық сараптамасының көлемiн белгiлейдi, сондай-ақ санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталықтарына ұйымдастырушылық, әдiстемелiк және практикалық көмек көрсетедi.

      3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталықтары:
      1) атқарушы орган белгiлеген санитарлық-эпидемиологиялық сараптама көлемiнің орындалуын қамтамасыз етедi;
      2) атқарушы орган шешiмiне сәйкес сынамалар алуға қатысады және құралдармен өлшеудi жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасы   
Yкiметiнiң       
2003 жылғы 3 ақпандағы   
N 126 қаулысына      
қосымша        

Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қызметтi тиістi аумақтарда жүзеге асыратын атқарушы органдар мен аумақтарда санитарлық-эпидемиологиялық сараптаманы жүзеге асыратын мемлекеттiк мекемелер жүйесінің құрылымы

      1. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қызметтi тиiстi аумақтарда жүзеге асыратын атқарушы органдар:
      облыстардың, Астана және Алматы қалаларының мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармалары;
      қалалардың мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармалары;
      аудандардың мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармалары.

      2. Аумақтарда санитарлық-эпидемиологиялық сараптаманы жүзеге асыратын мемлекеттiк мекемелер:
      облыстардың, Астана және Алматы қалаларының санитарлық- эпидемиологиялық сараптама орталықтары;
      қалалардың санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталықтары;
      аудандардың санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталықтары.

О некоторых мерах по реализации Закона Республики Казахстан "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2003 года N 126

      В соответствии со статьей 6 Закона  Республики Казахстан от 4 декабря 2002 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемые Правила взаимодействия исполнительных органов, осуществляющих деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующих территориях и государственных организаций, осуществляющих санитарно-эпидемиологическую экспертизу на территориях.
      2. Рекомендовать местным исполнительным органам структуру системы исполнительных органов, осуществляющих деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующих территориях и государственных учреждений, осуществляющих санитарно-эпидемиологическую экспертизу на территориях согласно приложению.
      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан привести ведомственные нормативные правовые акты в соответствие с Законом  Республики Казахстан "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 3 февраля 2003 года N 126

Правила взаимодействия исполнительных органов,
осуществляющих деятельность в области
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на соответствующих территориях и
государственных организаций, осуществляющих
санитарно-эпидемиологическую экспертизу
на территориях

      1. Взаимодействие исполнительных органов, осуществляющих деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующих территориях (далее - исполнительные органы) и государственных организаций, осуществляющих санитарно-эпидемиологическую экспертизу на территориях (далее - центры санитарно-эпидемиологической экспертизы), устанавливается по принципу подотчетности и подчинения центров санитарно-эпидемиологической экспертизы исполнительным органам соответствующих территорий.
      2. Исполнительные органы координируют деятельность центров санитарно-эпидемиологической экспертизы в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
      В этих целях исполнительные органы определяют объемы санитарно-эпидемиологической экспертизы, необходимые для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также оказывают организационную, методическую и практическую помощь центрам санитарно-эпидемиологической экспертизы.
      3. Центры санитарно-эпидемиологической экспертизы:
      1) обеспечивают исполнение объемов санитарно-эпидемиологической экспертизы, установленных исполнительным органом;
      2) участвуют в снятии проб и осуществляют инструментальные замеры в соответствии с решением исполнительного органа.

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 3 февраля 2003 года N 126

Структура
системы исполнительных органов, осуществляющих
деятельность в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на соответствующих
территориях и государственных учреждений,
осуществляющих санитарно-эпидемиологическую
экспертизу на территориях

      1. Исполнительные органы, осуществляющие деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующих территориях:
      управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора областей, городов Астаны и Алматы;
      управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора городов;
      управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора районов.
      2. Государственные учреждения, осуществляющие санитарно-эпидемиологическую экспертизу на территориях:
      центры санитарно-эпидемиологической экспертизы областей, городов Астаны и Алматы;
      центры санитарно-эпидемиологической экспертизы городов;
      центры санитарно-эпидемиологической экспертизы районов.