Жамбыл облысындағы жер сiлкiнiсi салдарларын жою және әлеуметтік маңызы бар объектілердi қалпына келтiру жөнiндегі бiрiншi кезектегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 27 мамырдағы N 492 қаулысы

      2003 жылғы 23 мамырда Жамбыл облысындағы жер сілкiнiсiнен зардап шеккен елдi мекендердегi қалыпты тiршiлiктi қалпына келтiру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметі қаулы етеді:

      1. Эпицентрi Жамбыл облысындағы жер сiлкiнiсiнен туындаған төтенше жағдай өңiрлiк ауқымдағы төтенше жағдай болып жариялансын.

      2. Жамбыл облысының әкiмiне 2003 жылға арналған республикалық бюджетте табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға және өзге де күтпеген шығыстарға көзделген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң резервiнен Ведомствоаралық жұмыс тобы ұсынған Iс-шаралар жоспарына сәйкес Жамбыл облысында болған жер сiлкiнiсi салдарларын жою жөнiндегi бiрiншi кезектегi шараларды жүзеге асыру үшiн 500 (бес жүз) миллион теңге бөлiнсiн.
      Жамбыл облысының әкiмi белгіленген тәртiппен жер сiлкiнiсi салдарларын жою бойынша қызметтердi ықтимал көрсетушiнi (көрсетушiлердi) таңдауды бiр көзден сатып алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды жүргiзсiн.
      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi бөлiнген бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырсын.
      Жамбыл облысының әкiмi 2003 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегі агенттігiне орындалған жұмыстардың көлемi мен құны туралы есептi ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлігінiң "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" жабық акционерлiк қоғамының инвестициялық бағдарламаларына түзету енгізiлетін қаражаты есебiнен Жамбыл облысының Луговая станциясында 1100 оқушыға арналған мектеп салу туралы ұсынысы қабылдансын.

      4. Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi Жамбыл облысының зардап шеккен ауданынан 500 баланың "Балдәурен" республикалық балалар сауықтыру лагерiнде және "Оқжетпес" республикалық жастар лагерi" ЖАҚ-тағы жазғы демалысын ұйымдастыруды қамтамасыз етсiн.
      Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгі жер сiлкiнiсiнен зардап шеккен ауданнан балаларды темiр жол көлiгiмен "Бурабай" курортының станциясына дейiн және керi өтеусіз негiзде жеткiзудi ұйымдастырсын.

      5. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi Жамбыл облысының әкiмiмен бiрлесiп, жер сiлкiнісінен зардап шеккен елдi мекендерде тұрғын үй мен басқа да объектiлер салуға нақты көмек көрсету мәселесiн пысықтасын.

      6. Ұлттық компанияларға қатысты уәкілетті органдар болып табылатын Қазақстан Республикасының министрлiктерi олармен бiрге жер сiлкінісi салдарларын жоюға көмек көрсету мәселелерiн пысықтасын.

      7. Жамбыл облысының әкiмi:
      1) жаңа оқу жылы басталғанға дейiн бiлiм беру саласына бөлiнген бюджет қаражатының, ал басқа да әлеуметтiк сала объектілерiне - ағымдағы жылғы жылу маусымының басталуына дейiн жеделдете игерiлуiн қамтамасыз етсiн;
      2) Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгiмен бiрлесiп он күн мерзiмде жер сiлкiнiсінің келтiрген нұқсанын айқындасын және Ведомствоаралық жұмыс тобына 2003 жылға арналған қалпына келтiру жұмыстарының бағдарламасы бойынша ұсыныстар енгiзсiн.

      8. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік материалдық резервтер жөнiндегі агенттiгi Ведомствоаралық жұмыс тобымен келiсiлген Жамбыл облысы әкiмiнің өтiнiмi бойынша төтенше жағдайдың зардаптарын жоюға арналған мемлекеттік материалдық резервтен 200 (екi жүз) алты қанатты киiз үй және 6, 10 және 12 орындық палаткалардың қажеттi санын белгiленген тәртiппен шығарсын.

      9. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары А.С.Павловқа жүктелсін.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О первоочередных мерах по ликвидации последствий землетрясения и восстановления объектов социального значения в Жамбылской области

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2003 года N 492

      В целях восстановления нормальной жизнедеятельности в населенных пунктах Жамбылской области, пострадавших от землетрясения 23 мая 2003 года, Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Объявить чрезвычайную ситуацию, вызванную землетрясением с эпицентром в Жамбылской области, чрезвычайной ситуацией регионального масштаба.

      2. Выделить акиму Жамбылской области из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2003 год на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иные непредвиденные расходы, 500 (пятьсот) миллионов тенге для осуществления первоочередных мер по ликвидации последствий произошедшего в Жамбылской области землетрясения согласно Плану мероприятий, рекомендованному Межведомственной рабочей группой.
      Акиму Жамбылской области в установленном порядке провести государственные закупки способом из одного источника по выбору потенциального поставщика (поставщиков) услуг по ликвидации последствий землетрясения.
      Министерству финансов Республики Казахстан осуществить контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств.
      Акиму Жамбылской области по итогам 2003 года представить Агентству Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям отчет об объемах и стоимости выполненных работ.

      3. Принять предложение Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан о строительстве школы на 1100 учащихся на станции Луговая Жамбылской области за счет средств корректировки инвестиционной программы закрытого акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темiр жолы".

      4. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить организацию летнего отдыха 500 детей из пострадавшего района Жамбылской области в Республиканском детском оздоровительном лагере "Балдаурен" и ЗАО "Республиканский молодежный лагерь "Ок-Жетпес".
      Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан организовать провоз детей железнодорожным транспортом из пострадавшего от землетрясения района до станции курорт "Боровое" и обратно на безвозмездной основе.

      5. Акимам областей, городов Астаны и Алматы совместно с акимом Жамбылской области проработать вопрос оказания конкретной помощи в строительстве жилья и других объектов в населенных пунктах, пострадавших от землетрясения.

      6. Министерствам Республики Казахстан, являющимся уполномоченными органами по отношению к национальным компаниям, проработать с ними вопросы оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

      7. Акиму Жамбылской области:
      1) обеспечить ускоренное освоение бюджетных средств, выделенных на сферу образования до начала нового учебного года, а других объектов социальной сферы - к началу отопительного сезона текущего года;
      2) совместно с Министерством индустрии и торговли Республики Казахстан в десятидневный срок определить ущерб от землетрясения и внести предложение в Межведомственную рабочую группу по программе восстановительных работ на 2003 год.

      8. Агентству Республики Казахстан по государственным материальным резервам в установленном порядке выпустить из государственного материального резерва, предназначенного для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 200 (двести) шестиканатных юрт и необходимое количество 6, 10 и 12-местных палаток по заявке акима Жамбылской области, согласованной с Межведомственной рабочей группой.

      9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Павлова А.С.

      10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан