Борышкерден алынған және банктер мен банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға сақтауға берілген бағалы қағаздарды, валюта құндылықтарын, бағалы металдардан, асыл тастар мен iнжуден жасалған зергерлiк және басқа да бұйымдарды, сондай-ақ осындай бұйымдардың сынықтары мен антиквариатты сату ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 4 маусымдағы N 526 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 2 сәуірдегі № 180 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 02.04.2015 № 180 қаулысымен.

      "Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 30 маусымдағы Заңының 51-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Борышкерден алынған және банктер мен банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға сақтауға берiлген бағалы қағаздарды, валюта құндылықтарын, бағалы металдардан, асыл тастар мен iнжуден жасалған зергерлiк және басқа да бұйымдарды, сондай-ақ осындай бұйымдардың сынықтары мен антиквариатты сату ережесi бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң       
2003 жылғы 4 маусымдағы 
N 526 қаулысымен   
бекiтiлген   

Борышкерден алынған және банктер мен банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға сақтауға берiлген бағалы қағаздарды, валюталық құндылықтарды, бағалы металдардан, асыл тастар мен iнжуден жасалған зергерлiк және басқа да бұйымдарды, сондай-ақ осындай бұйымдардың сынықтары мен антиквариатты сату
ЕРЕЖЕСI

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже сот орындаушылары атқару құжаттарын мәжбүрлеп орындау кезiнде борышкерден алынған және банктер мен банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға сақтауға берiлген тазартылған құйма алтынды, бағалы металдардан, бағалы тастар мен iнжуден жасалған зергерлiк және басқа да бұйымдарды, сондай-ақ осындай бұйымдардың сынықтарын және антиквариатты (бұдан әрi - құндылықтар), ұлттық және шетел валютасындағы бағалы қағаздарды (бұдан әрi - бағалы қағаздар), қолма-қол шетел валютасы мен номиналы шетел валютасымен көрсетiлген төлем құжаттарын (бұдан әрi - шетел валютасы) сату тәртiбi мен шарттарын белгiлейдi.

2. Құндылықтарды сату

      2. Құндылықтарды сату заңнамада белгiленген тәртiппен құндылықтармен сауда-саттық өткiзу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға құқығы бар сауда және мамандандырылған ұйымдар (бұдан әрi - ұйымдастырушы) арқылы аукцион нысанындағы сауда-саттықта өткiзiледi.

      3. Борышкерден алынған құндылықтарды сауда-саттыққа шығару туралы сот орындаушысы қаулы шығарады.

      4. Сот орындаушысы мен ұйымдастырушы арасындағы құндылықтарды сатуға байланысты туындайтын қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жасалған шартпен реттеледi.

      5. Құндылықтармен сауда-саттық өткiзу үшiн ұйымдастырушыны таңдау оның қызметтер көрсетуiнiң құны туралы ұсыныстарға сұрау салуды пайдалана отырып жүзеге асырылады. Сот орындаушысы ықтимал  ұйымдастырушылардан қызметтер көрсетудiң өз құнынан басқа, олар қызметтер көрсетудiң құнына енгiзетiн ықтимал ұйымдастырушының шығыстары туралы ақпаратты қамтуы мүмкiн қызметтер көрсетуiнiң құны туралы жазбаша ұсыныстарды ауызша немесе жазбаша сұратады.
      Әрбiр ықтимал ұйымдастырушы оның қызметтер көрсетуiнiң құны туралы бiр ғана ұсыныс бередi.

      6. Сот орындаушысы сауда-саттық өткiзу үшiн ең төмен баға ұсынған ықтимал ұйымдастырушымен борышкерден алынған құндылықтарды сату жөнiндегi сауда-саттықты ұйымдастыруға және өткiзуге арналған шарт жасасады.

      7. Сот орындаушысы жасалған шартқа сәйкес ұйымдастырушыға борышкерден алынған құндылықтардың атауы, саны бар тiзiмдеме актiсiн табыс етедi, сондай-ақ сауда-саттық өткiзiлетiн күндi анықтайды. Ұйымдастырушы сот орындаушысы табыс еткен тiзiмдеме актiсi негiзiнде сауда-саттыққа қатысушыларға берiлуiн ақпараттық парақ құрастырады.

      8. Құндылықтардың бастапқы бағасын сот орындаушысы тыйым салу туралы актiде көрсетiлген құндылықтардың бағалану құны негiзiнде белгiлейдi.
      Борышкер немесе өндiрiп алушы құндылықтарды бағалау нәтижелерiне дау шығарған жағдайда, сауда-саттық өткiзу жөнiндегi iс-әрекеттер бағалау жүргiзiлгенге дейiн "Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тоқтатыла тұрады.

      9. Сауда-саттықты ұйымдастырушы сауда-саттықта сату үшiн ұсынылып отырған құндылықтар туралы ақпараттық хабарламалар жасайды және сауда-саттық өткiзудiң белгiленген күнiне дейiн 10 күннен кешiктiрмей олардың мерзiмдi баспасөз басылымдарында жариялануын ұйымдастырады.

      10. Ақпараттық хабарламалар мынадай мәлiметтердi:
      сауда-саттықты өткiзу мән-жайын, күнiн, уақытын және орнын, бастапқы бағасын;
      сауда-саттыққа қатысуға өтiнiштердi қабылдау орнының мекен-жайын, уақытын және мерзiмдерiн;
      сауда-саттыққа қатысу үшiн төленетiн кепiлдiк жарнаның мөлшерiн және кепiлдiк жарна аударылуға тиiс атқару құжаттарының орындалуын қамтамасыз ету жөнiндегi уәкiлеттi орган аумақтық органының ағымдағы шотының деректемелерiн;
      жеңiмпаздың ақы төлеу шартын (ақша енгiзу мерзiмдерiн) қамтуы тиiс.

      11. Сауда-саттыққа осы Ереженiң 14-тармағында белгiленген кепiлдiк жарна сомасын енгiзген және осы Ереженiң 12-тармағында белгiленген тәртiппен тiркеуден өткен жеке және заңды тұлғаларға қатысуға рұқсат етiледi.
      Сауда-саттыққа сауда-саттық жүргiзiлiп отырған атқарушылық iс жүргiзу бойынша шешiм шығарған сот орындаушылары мен соттар, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерi мен жақын туыстары (ата-аналары, жұбайлары, туған аға-iнiлерi мен апа-қарындастары, балалары немесе жекжаттары - жұбайларының туған аға-iнiлерi мен апа-қарындастары, ата-анасы мен балалары) қатыса алмайды.

      12. Сауда-саттыққа қатысушы ретiнде тiркелу үшiн:
      сауда-саттыққа қатысуға өтiнiштi;
      қатысушының жеке басын куәландыратын құжатты;
      кепiлдiк жарнаның енгiзiлгенiн растайтын төлем құжатты;
      өкілдің өкілеттiктерiн куәландыратын құжатты ұсынуы тиiс;
      заңды тұлғалар заңды тұлғаның мемлекеттiк тiркелуi туралы куәлiктiң заңнамада белгiленген тәртiппен расталған көшiрмесiн қосымша ұсынады;
      шетелдiк заңды тұлғалар мемлекеттiк немесе орыс тiлiндегi нотариалды расталған аудармасымен құрылтай құжаттарын ұсынады.

      13. Ұйымдастырушы сауда-саттыққа қатысушылар үшiн билеттер дайындайды, оларда мынадай мәлiметтер:
      сатып алушының сауда-саттыққа қатысатын нөмiрi;
      олар бойынша сатып алушы қатысатын құндылықтың атауы қамтылады.

      14. Сауда-саттыққа қатысу үшiн кепiлдiк жарна құндылықтың бағалану құнының 5 пайызы мөлшерiнде белгiленедi.
      Кепiлдiк жарна атқару құжаттарының орындалуын қамтамасыз ету жөнiндегi уәкілеттi орган аумақтық органының ағымдағы шотына есептеледi.

      15. Сауда-саттықты ұтып алған тұлғаның кепiлдiк жарнасы сатып алу бағасының есебiне жатады.
      Сауда-саттықта ұтпаған қатысушының кепiлдiк жарнасы сауда-саттық аяқталғаннан кейiн қайтарылады.
      Егер құндылықтардың құны кепiлдiк жарна сомасынан кем болған жағдайда, сот орындаушысы олардың арасындағы айырманы сауда-саттықты өткiзген күннен бастап үш операциялық күннен кешiктiрмей сауда-саттықты ұтып алған тұлғаға қайтарады.

      16. Сауда-саттықты ұйымдастырушы өткiзедi және оларды өткiзу ережесiн, сату затының қысқаша сипаттамасын, сауда-саттық өткізу әдiсiн, бастапқы бағасын жариялаудан басталады.

      17. Сауда-саттық, егер оған кемiнде екi сатып алушы қатысса өттi деп саналады.

      18. Сауда-саттық барысында қатысушылар аукциондық нөмiрлерiн жоғары көтередi және өз бағасын атайды.

      19. Құндылық үшiн неғұрлым жоғары бағаны ұсынған сауда-саттыққа қатысушы жеңiмпаз деп жарияланады.

      20. Жеңiмпаз сот орындаушысына немесе ұйымдастырушыға қатысушы билетiн ұсынуы және сауда-саттықтың нәтижелерi туралы хаттамаға қолын қоюы тиіс.

      21. Хаттамада сатып алушы туралы деректер, құндылықтың атауы, оның бастапқы құны мен сатылған бағасы көрсетiледi.

      22. Сауда-саттық аяқталғаннан кейiн сатып алушы, сот орындаушысы мен ұйымдастырушы өткен сауда-саттық туралы актiге қолдарын қояды.

      23. Сатып алушы сатылған құндылықтың ақырғы сомасын төлегеннен кейiн сот орындаушысы өткен сауда-саттық туралы актiнiң бiр данасын сатып алушыға бередi.

      24. Өткен сауда-саттықтың нәтижелерi туралы хаттамаға қол қоюдан бас тартқан сауда-саттықтың жеңiмпазы өткiзiлетiн сауда-саттыққа одан әрi қатысу құқығынан айырылады. Бұл жағдайда осы құндылықты сату жөнiндегi сауда-саттық сауда-саттықтың қалған қатысушыларымен қайта жаңартылады. Бұл туралы шешiмдi ұйымдастырушы қабылдайды.

      25. Ұйымдастырушы:
      егер сауда-саттыққа екiден кем сатып алушы келсе;
      егер қатысушылардың ешқайсысы құндылықтардың бастапқы бағасына үстеме жасамаса;
      егер сатып алушы сауда-саттық аяқталғаннан кейiн бес күн iшiнде құндылықтар сатып алған соманы толығымен енгiзбесе, сауда-саттықты өткiзiлмедi деп жариялайды.
      Егер сауда-саттық өтпесе, кепiлдiк жарна оны енгiзген тұлғаларға қайтарылады.

      26. Бiрiншi сауда-саттық өткiзiлмедi деп жарияланған жағдайда ұйымдастырушы бiрiншi сауда-саттықты өткiзілмедi деп жарияланғаннан кейiн кемiнде 10 күннен кейiн сауда-саттықты қайта өткiзедi.
      Бұл ретте құндылықтардың құны қатысушылардың бiрi оларды жарияланған, бастапқы құнының 50 пайызынан төмен болмауға тиiс баға бойынша сатып алуға келiскен сәтке дейiн жариялану қадамымен төмендетiлiп отырады.
      Қадам объектінiң ағымдағы бағасының 3-тен 5 пайызына дейiнгi шекте белгiленедi.

      27. Қайталама сауда-саттық өткiзiлмедi деп жарияланған және өндiрiп алушы сатылатын құндылықтарды соңғы жарияланған баға бойынша өзiне қалдырудан бас тартқан жағдайда, құндылықтарға салынған тыйым алынады.

3. Бағалы қағаздарды сату

      28. Бағалы қағаздарды сату бағалы қағаздар рыногында делдалдық және дилерлiк қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар рыногының кәсiпқой қатысушылары (бұдан әрi - кәсiпқой қатысушылар) арқылы өткiзiледi.

      29. Кәсiпқой қатысушылар арқылы бағалы қағаздарды сату туралы сот орындаушысы қаулы шығарады.

      30. Сот орындаушысы мен кәсiпқой қатысушы арасындағы бағалы қағаздарды сатуға байланысты туындайтын қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жасалған шартпен реттеледi.

      31. Кәсiпқой қатысушыларды таңдау осы Ереженiң 5 және 6-тармақтарында көзделген тәртiппен жүргiзiледi.

      32. Кәсiпқой қатысушылар бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасына сәйкес сатады.

4. Шетел валютасын сату

      33. Шетел валютасын сатуды сот орындаушысы шетел валютасымен операцияларды жүргiзуге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар уәкiлеттi банктер және шетел валютасымен банктiк операцияларды жүргiзуге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң тиiстi лицензиясы бар банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын уәкiлеттi ұйымдар (қызметiнiң бiрден бiрi қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда) (бұдан әрi - уәкiлеттi заңды тұлғалар) арқылы жүргiзедi.

      34. Уәкiлеттi заңды тұлғалардан тыс жерлерде шетел валютасын сатуға жол берiлмейдi.

      35. Шетел валютасын сатуға қою туралы сот орындаушысы қаулы шығарады.

      36. Сот орындаушысы мен уәкiлеттi заңды тұлға арасындағы шетел валютасын сатуға байланысты туындайтын қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жасалған шартпен реттеледi.

      37. Уәкiлеттi заңды тұлғаларды таңдау осы Ереженiң 5 және 6-тармақтарында көзделген тәртiппен жүргiзiледi.

      38. Егер шетел валютасын сату осы шетел валютасының сақтаушысы болып табылмайтын уәкiлеттi заңды тұлға арқылы өткiзiлген жағдайда, сот орындаушысы оларды сақтаушы уәкiлеттi заңды тұлғадан тасымалдауды жүзеге асырады. Бұл ретте, шетел валютасын уәкiлеттi заңды тұлғаға тасымалдау мiндеттi түрде сот приставтарының қатысуымен жүзеге асырылады.
      Қажет болған жағдайларда сот орындаушысы заңнамада белгiленген тәртiппен шетел валютасының тасымалдау кезiнде сақталуын қамтамасыз ету үшiн iшкi iстер органдарының қызметкерлерiн немесе бөлiмшелерiн тартуға құқылы.

      39. Шетел валютасын сату үшiн қабылдаған уәкiлеттi заңды тұлға оның ары қарай сақтаушысы болып табылады. Сот орындаушысы шетел валютасын уәкiлеттi заңды тұлғаға сақтауға берудi сақтауға қабылдау тәртiбiн регламенттейтiн операциялар жүргiзудiң жалпы шарттары туралы ережелерде белгiленген тәртiппен және/немесе тиiстi өкiлеттiгi бар лауазымды тұлғаның қолымен (бұдан әрi - уәкiлеттi заңды тұлғаның өкiлi) қолхат алу жолымен сақтау шарты негiзiнде жүзеге асырады.

      40. Уәкiлеттi заңды тұлғалар шетел валютасын Қазақстан Республикасының валюта заңнамасының талаптарына сәйкес ағымдағы нарықтық бағам бойынша сатады.

      41. Уәкiлеттi заңды тұлғалар сот орындаушысы берiлген қолма-қол шетел валютасын ағымдағы нарықтық бағам бойынша сатып ала алады.

      42. Шетел валютасын сатудан алынған ақша келiп түскен кезде, уәкiлетті заңды тұлға түскен ақшаны атқару құжаттарының орындалуын қамтамасыз ету жөнiндегi аумақтық органның ағымдағы шотына аударады.
      Уәкiлеттi заңды тұлғалар сот орындаушысына шетел валютасының сатылуын растауға сатылу бағасын көрсете отырып, тиiстi түрде ресiмделген құжаттарды табыс етедi.

5. Қорытынды ережелер

      43. Құндылықтарды, бағалы қағаздарды және шетел валютасын сатуға, оның iшiнде ұйымдастырушының, кәсiпқой қатысушының және уәкiлетті заңды тұлғаның қызметтер көрсетуiне ақы төлеуге жұмсалған шығыстар, атқарушылық iс-әрекеттердi жасау жөнiндегi шығыстарға жатқызылуы тиiс.

      44. Борышкерден алынған құндылықтарды, бағалы қағаздарды және шетел валютасын сатудан алынған қаражат атқару құжаттарының орындалуын қамтамасыз ету жөнiндегi уәкiлеттi орган аумақтық органының ағымдағы шотына аударылуға тиiс, одан ең алдымен атқару құжатын орындау процесiнде борышкерге салынған айыппұлдар өтеледi, содан кейiн орындау жөнiндегi шығыстар жабылады, қалған сома өндiрiп алушының талаптарын қанағаттандыруға түседi. Барлық талаптар қанағаттандырылғаннан кейiн қалған сома борышкерге қайтарылады.

Об утверждении Правил реализации ценных бумаг, валютных ценностей, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, а также лома таких изделий и антиквариата, изъятых у должника и переданных на хранение банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2003 года № 526. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 180

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 02.04.2015 № 180.

      В соответствии со статьей 51 Закона Республики Казахстан от 30 июня 1998 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые Правила реализации ценных бумаг, валютных ценностей, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, а также лома таких изделий и антиквариата, изъятых у должника и переданных на хранение банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 4 июня 2003 года N 526

Правила
реализации ценных бумаг, валютных ценностей, ювелирных и
других изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней и
жемчуга, а также лома таких изделий и антиквариата, изъятых у
должника и переданных на хранение банкам и организациям,
осуществляющим отдельные виды банковских операций

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила определяют порядок и условия реализации аффинированного золота в слитках, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, а также лома таких изделий и антиквариата (далее - ценности), ценных бумаг в национальной и иностранной валюте (далее - ценные бумаги), наличной иностранной валюты и платежных документов, номинал которых выражен в иностранной валюте (далее - иностранная валюта), изъятых у должника судебными исполнителями при принудительном исполнении исполнительных документов и переданных на хранение банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций.

2. Реализация ценностей

      2. Реализация ценностей производится через торговые и специализированные организации, обладающие в установленном законодательством порядке правом на осуществление деятельности по проведению торгов с ценностями (далее - Организатор) на торгах в форме аукциона .

      3. О выставлении изъятых у должника ценностей на торги судебный исполнитель выносит постановление.

      4. Отношения, возникающие в связи с реализацией ценностей между судебным исполнителем и Организатором, регулируются договором, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

      5. Выбор Организатора для проведения торгов с ценностями осуществляется с использованием запроса предложений о стоимости его услуг. Судебный исполнитель устно или письменно запрашивает у потенциальных Организаторов письменные предложения о стоимости услуг, которые могут содержать, помимо стоимости самих услуг, информацию о расходах потенциального Организатора, включаемых им в стоимость услуг.
      Каждый потенциальный Организатор представляет только одно предложение о стоимости его услуг.

      6. Судебный исполнитель заключает договор на организацию и проведение торгов по реализации изъятых у должника ценностей с потенциальным Организатором, предложившим наименьшую цену за проведение торгов.

      7. Судебный исполнитель в соответствии с заключенным договором, представляет Организатору акт описи изъятых у должника ценностей, содержащий их названия, количество, а также определяет дату проведения торгов. Организатор на основании акта описи, представленного судебным исполнителем, составляет информационный лист, который вручается участникам торгов.

      8. Первоначальная цена ценностей определяется судебным исполнителем на основании указанной в акте об аресте оценочной стоимости ценностей.
      В случае оспаривания должником или взыскателем результатов оценки ценностей действия по проведению торгов приостанавливаются в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" до производства оценки.

      9. Организатор составляет информационные сообщения о ценностях, предлагаемых для реализации на торгах, и организует их публикацию в периодических печатных изданиях не позднее, чем за 10 дней до определенной даты проведения торгов.

      10. Информационные сообщения должны содержать следующие сведения:
      предмет, дата, время и место проведения торгов, стартовая цена;
      адрес, время и сроки принятия заявок на участие в торгах;
      размер гарантийного взноса для участия в торгах и реквизиты текущего счета территориального органа уполномоченного органа по обеспечению исполнения исполнительных документов, на который должен быть перечислен гарантийный взнос;
      условия оплаты (сроки внесения денег) победителем.

      11. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, внесшие установленную пунктом 14 настоящих Правил сумму гарантийного взноса и прошедшие регистрацию в порядке, установленном пунктом 12 настоящих Правил.
      В торгах не могут принимать участие судебные исполнители и судьи, вынесшие решение по исполнительному производству, по которому проводятся торги, а также члены их семей и близкие родственники (родители, супруги, родные братья и сестры, дети или свойственники - родные братья и сестры, родители и дети супругов).

      12. Для регистрации в качестве участника торгов необходимо представить:
      заявку на участие в торгах;
      документ, удостоверяющий личность участника;
      платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса;
      документ, удостоверяющий полномочия представителя;
      юридические лица дополнительно представляют заверенную в установленном законодательством порядке копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
      иностранные юридические лица представляют учредительные документы с нотариально заверенным переводом на государственный или русский язык.

      13. Организатором изготавливаются билеты для участников торгов, в которых содержатся следующие сведения:
      номер, под которым участвует покупатель в торгах;
      наименование ценности, по которой участвует покупатель.

      14. Гарантийный взнос для участия в торгах устанавливается в размере 5 процентов от оценочной стоимости ценности.
      Гарантийный взнос зачисляется на текущий счет территориального органа уполномоченного органа по обеспечению исполнения исполнительных документов.

      15. Гарантийный взнос лица, выигравшего торги относится в счет покупной цены.
      Гарантийный взнос участника, не выигравшего в торгах, возвращается после окончания торгов.
      В том случае, если стоимость ценности окажется меньше суммы гарантийного взноса, разница между ними возвращается судебным исполнителем лицу, выигравшему торги, не позднее трех операционных дней со дня проведения торгов.

      16. Торги проводит Организатор и начинаются с объявления правил их проведения, краткой характеристики предмета продажи, метода проведения торгов, стартовой цены.

      17. Торги считаются состоявшимися, если в них участвует не менее двух покупателей.

      18. В ходе торгов участники поднимают аукционные номера и называют свою цену.

      19. Участник торгов, предложивший наибольшую цену за ценность, объявляется победителем.

      20. Победитель должен предъявить судебному исполнителю или Организатору билет участника и подписать протокол о результатах торгов.

      21. В протоколе указываются сведения о покупателе, наименование ценности, ее стартовая стоимость и цена продажи.

      22. По окончании торгов покупателем, судебным исполнителем и Организатором подписывается акт о состоявшихся торгах.

      23. После уплаты покупателем окончательной суммы реализованной ценности судебный исполнитель передает покупателю один экземпляр акта о состоявшихся торгах.

      24. Победитель торгов, отказавшийся подписать протокол о результатах состоявшихся торгов, лишается права дальнейшего участия в проводимых торгах. В этом случае торги по реализации данной ценности возобновляются с остальными участниками торгов. Решение об этом принимает Организатор.

      25. Организатор объявляет торги несостоявшимися:
      если на торги явилось менее двух покупателей;
      если никто из участников не сделал надбавки к первоначальной оценке ценностей;
      если покупатель в течение пяти дней после окончания торгов не внес полностью сумму, за которую им куплены ценности.
      Если торги не состоялись, гарантийный взнос возвращается лицам, его внесшим.

      26. В случае объявления первых торгов несостоявшимися Организатор проводит повторные торги не ранее чем через 10 дней после объявления первых торгов несостоявшимися.
      При этом стоимость ценностей понижается с объявленным шагом до момента, когда один из участников согласится купить их по объявленной цене, которая не должна быть ниже 50 процентов от первоначальной стоимости.
      Шаг устанавливается в пределах от 3 процентов до 5 процентов текущей цены объекта.

      27. В случае объявления повторных торгов несостоявшимися и отказа взыскателя оставить за собой продаваемые ценности по последней объявленной цене арест с ценностей снимается.

3. Реализация ценных бумаг

      28. Реализация ценных бумаг производится через профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (далее - профессиональные участники).

      29. О реализации ценных бумаг через профессиональных участников судебный исполнитель выносит постановление.

      30. Отношения, возникающие в связи с реализацией ценных бумаг между судебным исполнителем и профессиональным участником, регулируются договором, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

      31. Выбор профессиональных участников производится в порядке, предусмотренном в пунктах 5 и 6 настоящих Правил.

      32. Профессиональные участники реализуют ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

4. Реализация иностранной валюты

      33. Реализация иностранной валюты производится судебным исполнителем через уполномоченные банки, имеющие лицензию Национального Банка Республики Казахстан на проведение операций в иностранной валюте, и уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (за исключением юридических лиц, единственным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой), имеющие соответствующую лицензию Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций в иностранной валюте (далее - уполномоченные юридические лица).

      34. Реализация иностранной валюты, минуя уполномоченные юридические лица, не допускается.

      35. О выставлении на реализацию иностранной валюты судебный исполнитель выносит постановление.

      36. Отношения, возникающие в связи с реализацией иностранной валюты между судебным исполнителем и уполномоченным юридическим лицом, регулируется договором, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

      37. Выбор уполномоченных юридических лиц производится в порядке, предусмотренном в пунктах 5 и 6 настоящих Правил.

      38. В случае, если реализация иностранной валюты производится через уполномоченное юридическое лицо, не являющееся хранителем данной иностранной валюты, то судебным исполнителем осуществляется ее перевозка из уполномоченного юридического лица - хранителя. При этом, перевозка иностранной валюты в уполномоченное юридическое лицо осуществляется с обязательным участием судебных приставов.
      В необходимых случаях судебный исполнитель в установленном законом порядке вправе привлекать сотрудников или подразделения органов внутренних дел для обеспечения сохранности при перевозке иностранной валюты.

      39. Уполномоченное юридическое лицо, принявшее иностранную валюту на реализацию, является ее дальнейшим хранителем. Передача судебным исполнителем на хранение иностранной валюты уполномоченному юридическому лицу осуществляется в порядке, определенном правилами об общих условиях проведения операций, регламентирующими порядок приема на хранение и/или на основании договора хранения путем получения сохранной расписки с подписью должностного лица, имеющего соответствующие полномочия (далее - представитель уполномоченного юридического лица).

      40. Уполномоченные юридические лица реализуют иностранную валюту в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Казахстан по текущему рыночному курсу.

      41. Уполномоченные юридические лица могут купить переданную судебным исполнителем наличную иностранную валюту по текущему рыночному курсу.

      42. При поступлении денег, вырученных от продажи иностранной валюты, уполномоченное юридическое лицо зачисляет поступившие деньги на текущий счет территориального органа по обеспечению исполнения исполнительных документов.
      Уполномоченные юридические лица в подтверждение реализации иностранной валюты предоставляют судебному исполнителю надлежащим образом оформленные документы с указанием цены реализации.

5. Заключительные положения

      43. Расходы, затраченные на реализацию ценностей, ценных бумаг и иностранной валюты, в том числе на оплату услуг Организатора, профессионального участника и уполномоченного юридического лица, подлежат отнесению к расходам по совершению исполнительных действий.

      44. Средства, вырученные от реализации изъятых у должника ценностей, ценных бумаг и иностранной валюты, подлежат перечислению на текущий счет территориального органа уполномоченного органа по обеспечению исполнения исполнительных документов, из которых сначала погашаются штрафы, наложенные на должника в процессе исполнения исполнительного документа, после чего покрываются расходы по исполнению, остальная сумма поступает на удовлетворение требований взыскателя. Сумма, оставшаяся после удовлетворения всех требований, возвращается должнику.