Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысына өзгерiс пен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 4 тамыздағы N 780 қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005.04.06. N 310 қаулысымен.

      "Тұқым шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 ақпандағы  Заңына  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 33, 357-құжат) мынадай өзгерiс пен толықтырулар енгiзiлсiн:
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi туралы ережеде:
      9-тармақтың 1) тармақшасындағы "таңдаулы" деген сөз алынып тасталсын;
      10-тармақ мынандай мазмұндағы 70-1), 70-2), 70-3), 70-4), 70-5), 70-6), 70-7), 70-8), 70-9), 70-10), 70-11), 70-12), 70-13), 70-14), 70-15), 70-16), 70-17), 70-18), 70-19), 70-20), 70-21), 70-22), 70-23) тармақшалармен толықтырылсын:
      "70-1) селекция, сорттық сынақ және тұқым шаруашылығы жөнiндегi ғылыми-техникалық бағдарламаларды әзiрлейдi және iске асырады;
      70-2) тұқым шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырады;
      70-3) мемлекеттiк тұқым ресурстарын қалыптастыру мен басқаруды және олардың сандық-сапалық жағдайын бақылауды жүзеге асырады;
      70-4) Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етiлген ауыл шаруашылығы өсiмдiктерi сорттарының тұқымдарын өндiру және сату көлемiн болжайды;
      70-5) бірегей және элиталық тұқым, бiрiншi, екiншi және үшiншi көбейтiлген тұқымдар өндiрушiлердi, байқаудан өткiзушiлердi және тұқым сарапшыларын аттестаттау жөнiндегi нормативтiк құқықтық кесiмдердi, сорттардың оригинаторларын тiркеу, зертханалық сорттық сынақтар жүргiзу ережелерiн бекiтедi;
      70-6) тиiстi куәлiк беру арқылы тұқым шаруашылығы субъектiлерiн аттестаттауды жүргізеді;
      70-7) Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiне сәйкес тұқым шаруашылығы саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды;
      70-8) сорттық және тұқымдық бақылауды жүзеге асыру, сорттық егiстердi байқаудан өткiзу, жерге егiп бағалау, зертханалық сорттық сынақтан өткiзу тәртiбiн бекiтедi және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асырады;
      70-9) тұқым шаруашылығын мемлекеттiк қолдаудың тиiстi бюджеттiк бағдарламаларын әзiрлейдi және оған әкiмшiлiк етедi;
      70-10) сортты сынақтан өткiзу мен тұқым шаруашылығы мәселелерi бойынша нормативтiк құқықтық кесiмдердi және тұқымға арналған құжаттаманың нысандарын әзiрлейдi және бекiтедi;
      70-11) стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органға тұқым шаруашылығы саласында бар мемлекеттiк стандарттарды, техникалық талаптар мен басқа да нормативтiк құжаттарды жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар енгiзедi;
      70-12) стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсiм бойынша ерекше жағдайларда тұқым сапасының мемлекеттiк стандарттарда белгiленген көрсеткiштерiн бiр жылдан аспайтын мерзiмге төмендетуге рұқсат бередi;
      70-13) бастапқы, элиталық және өнеркәсiптiк (жаппай) тұқым шаруашылығын жүргiзудiң схемалары мен әдiстерiн әзiрлейдi және бекiтедi;
      70-14) отандық және шетелдiк селекция сорттарына мемлекеттiк сынақ ұйымдастырады;
      70-15) сорттардың оригинаторларын тiркейдi;
      70-16) аттестатталған тұқым өндiрушiлер үшiн белгiленген квоталар шегiнде субсидиялануға тиiстi тұқымдарға шектi сату бағасын белгiлейдi;
      70-17) республиканың тұқым ресурстарының мониторингiн жүзеге асырады;
      70-18) өз құзыретi шегiнде селекция және тұқым шаруашылығы жөнiнде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;
      70-19) субсидиялануға тиiстi тұқымдардың әрбiр түрi бойынша тұқым шаруашылығы саласында аттестатталған субъектiлер үшiн көрсетiлген мақсаттарға республикалық бюджетте көзделген қаражат шегiнде жыл сайынғы квоталарды белгiлейдi;
      70-20) Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етiлген Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiн және ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң перспективалы сорттарының тiзбесiн бекiтедi;
      70-21) бiрегей тұқымдардың және отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге арзандатылып сатылған тұқымдардың мақсатты пайдаланылуын бақылайды;
      70-22) тұқым шаруашылығы саласында ғылыми кадрларды даярлау және қайта даярлау бағдарламаларын әзiрлейдi және iске асырады, байқаудан өткiзушiлер мен тұқым сарапшылары кадрларын даярлауды және олардың бiлiктiлiгiн арттыруды ұйымдастырады;
      70-23) ауыл шаруашылығы өсiмдiктерi тұқымдарының сорттық және егу сапасына сараптама жүргiзу жөнiндегi нормативтiк құқықтық кесiмдердiң сақталуын бақылауды жүзеге асырады.".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2002 года N 1096

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2003 года N 780. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 6 апреля 2005 г. N 310 (P050310).

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 06.04.2005 № 310.

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О семеноводстве" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2002 года N 1096 "Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 33, ст. 357) следующие изменение и дополнения:

      в Положении о Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в подпункте 1) пункта 9 слово "элитного" исключить;

      пункт 10 дополнить подпунктами 70-1), 70-2), 70-3), 70-4), 70-5), 70-6), 70-7), 70-8), 70-9), 70-10), 70-11), 70-12), 70-13), 70-14), 70-15), 70-16), 70-17), 70-18), 70-19), 70-20), 70-21), 70-22), 70-23) следующего содержания:

      "70-1) разрабатывает и реализует научно-технические программы по селекции, сортоиспытанию и семеноводству;

      70-2) осуществляет государственный контроль в области семеноводства;

      70-3) осуществляет формирование и управление государственными ресурсами семян и контроль за их количественно-качественным состоянием;

      70-4) прогнозирует объемы производства и реализации семян сортов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в Республике Казахстан;

      70-5) утверждает нормативные правовые акты по аттестации производителей оригинальных и элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукций, апробаторов и семенных экспертов, правила регистрации оригинаторов сортов, проведения лабораторных сортовых испытаний;

      70-6) проводит аттестацию субъектов семеноводства с выдачей соответствующего свидетельства;

      70-7) рассматривает дела об административных правонарушениях в области семеноводства в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

      70-8) утверждает порядок осуществления сортового и семенного контроля, проведения апробации сортовых посевов, грунтовой оценки, лабораторных сортовых испытаний и осуществляет контроль за их исполнением;

      70-9) разрабатывает и администрирует соответствующие бюджетные программы государственной поддержки семеноводства;

      70-10) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты по вопросам сортоиспытания и семеноводства и формы документации на семена;

      70-11) вносит в уполномоченный государственный орган по стандартизации, метрологии и сертификации предложения по совершенствованию существующих государственных стандартов технических условий и других нормативных документов в области семеноводства;

      70-12) выдает по согласованию с уполномоченным государственным органом по стандартизации, метрологии и сертификации разрешение на снижение в исключительных случаях на срок не более одного года установленных государственными стандартами показателей качества семян;

      70-13) разрабатывает и утверждает схемы и методы ведения первичного, элитного и промышленного (массового) семеноводства;

      70-14) организует государственные испытания сортов отечественной и иностранной селекции;

      70-15) регистрирует оригинаторов сортов;

      70-16) устанавливает предельную цену реализации на подлежащие субсидированию семена в пределах квот, установленных для аттестованных производителей семян;

      70-17) осуществляет мониторинг семенных ресурсов республики;

      70-18) осуществляет в пределах своей компетенции международное сотрудничество по селекции и семеноводству;

      70-19) определяет ежегодные квоты по каждому виду семян, подлежащих субсидированию, для аттестованных субъектов в области семеноводства в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на указанные цели;

      70-20) утверждает Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан, и перечень перспективных сортов сельскохозяйственных растений;

      70-21) контролирует целевое использование оригинальных семян и реализованных отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям удешевленных семян;

      70-22) разрабатывает и реализует программы подготовки и переподготовки научных кадров в области семеноводства, организует подготовку и повышение квалификации кадров апробаторов и семенных экспертов;

      70-23) осуществляет контроль за соблюдением нормативных правовых актов по проведению экспертизы сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений".

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан