Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 17 қыркүйектегі N 943 қаулысы

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру туралы" 2003 жылғы 13 маусымдағы N 1107 Жарлығын  орындау үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 желтоқсандағы N 1379 қаулысына  мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      көрсетiлген қаулыға 1-қосымшада:
      IV "Шығындар" деген бөлiмде:
      1 "Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету" деген функционалдық топта:
      "44535468" деген сандар "45853316" деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 603 "Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi" деген әкiмшiмен, 001, 030, 079, 300, 500, 501, 600, 601, 602, 603, 604, 605 бағдарламалармен және 001, 002 кiшi бағдарламалармен толықтырылсын:
"603   Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру
       және байланыс жөнiндегi агенттiгi                   1317848
001    Әкiмшiлiк шығындар                                    82914
   001 Орталық органның аппараты                             37149
   002 Аумақтық органдардың аппараттары                      45765
030    Байланыс және телекоммуникациялар
       саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер              33000
079    Лицензиарлардың функцияларын орындау                    940
300    Астана қаласында мемлекеттiк органдар үшiн
       серверлiк орталық ғимаратын салу                     215936
500    Мемлекеттiк органдардың ақпараттық
       инфрақұрылымын сүйемелдеу                              7811
501    Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру
       және байланыс жөнiндегi агенттiгiнiң
       ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу                        2286
600    "Қазақстан ресурстары" мемлекеттiк
       дерекқорын құру                                       14016
601    "Заңды тұлғалар" мемлекеттiк дерекқорын құру          4994
602    "Жеке тұлғалар" мемлекеттiк дерекқорын құру          178208
603    Ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстар
       жай-күйi мониторингiнiң жүйесiн құру                  24063
604    Мемлекеттiк органдардың электронды құжат
       айналымының бiрыңғай жүйесiн құру                    499540
605    Мемлекеттiк органдардың ақпараттық
       инфрақұрылымын құру                                 254140";
      4 "Бiлiм" деген функционалдық топта:
      215 "Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi" деген әкiмшi бойынша:
      "272151" деген сандар "271861" деген сандармен ауыстырылсын;
      010 "Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау" деген бағдарламада:
      "2456" деген сандар "2166" деген сандармен ауыстырылсын;
      005 "Мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру" деген кiші бағдарламада:
      "2456" деген сандар "2166" деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 603 "Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi" деген әкiмшiмен, 010 бағдарламамен және 005 кiшi бағдарламамен толықтырылсын:
010   Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау 290
005   Мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру       290";
      12 "Көлiк және байланыс" деген функционалдық топта:
      "60956974" деген сандар "60837834" деген сандармен ауыстырылсын;
      215 "Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi" деген әкiмшi бойынша:
      "58254374" деген сандар "57867601" деген сандармен ауыстырылсын;
      001 "Әкiмшiлiк шығындар" деген бағдарламада:
      "698554" деген сандар "615640" деген сандармен ауыстырылсын;
      001 "Орталық органның аппараты" деген кiшi бағдарламада:
      "279379" деген сандар "242230" деген сандармен ауыстырылсын;
      002 "Аумақтық органдардың аппараты" деген кiшi бағдарламада:
      "419175" деген сандар "373410" деген сандармен ауыстырылсын;
      041 "Көлiк және коммуникациялар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер" деген бағдарламада:
      "173000" деген сандар "140000" деген сандармен ауыстырылсын;
      "031 Байланыс және телекоммуникациялар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер - 33000" деген кiшi бағдарлама алынып тасталсын;
      "044 Радиожиiлiк спектрi мен радиоэлектрондық құралдардың мониторингi жүйесiн құру - 254809", "709 Радиожиiлiк спектрi және радиоэлектрондық құралдар мониторингi жүйесiн сүйемелдеу - 12824" деген бағдарламалар алынып тасталсын;
      079 "Лицензиарлардың функцияларын орындау" деген бағдарламада:
      "26767" деген сандар "25827" деген сандармен ауыстырылсын;
      501 "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң, ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу" деген бағдарламада:
      "37064" деген сандар "34778" деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 603 "Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi" деген әкiмшiмен және 031, 032 бағдарламалармен толықтырылсын:
"603   Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру
       және байланыс жөнiндегi агенттiгi                  267633
031    Радиожиiлiк спектрi мен радиоэлектрондық
       құралдардың мониторингi жүйесiн құру               254809
032    Радиожиiлiк спектрi және радиоэлектрондық
       құралдардың мониторингi жүйесiн сүйемелдеу         12824";
      13  "Өзгелер" деген функционалдық топта:
      "70038230" деген сандар "68839522" деген сандармен ауыстырылсын;
      215 "Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi" деген әкiмшi бойынша:
      "1221201" деген сандар "22493" деген сандармен ауыстырылсын;
      "303 Астана қаласында мемлекеттiк органдар үшiн серверлiк орталық ғимаратын салу - 215936", "500 Мемлекеттiк органдардың ақпараттық инфрақұрылымын сүйемелдеу - 7811", "601 "Заңды тұлғалар" мемлекеттiк деректер базасын құру - 4994", "602 "Жеке тұлғалар" мемлекеттiк деректер базасын құру - 178208", "604 Мемлекеттiк органдардың электронды құжат айналымының бiрыңғай жүйесiн құру - 499540", "605 Мемлекеттiк органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру - 254140", "606 Ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстардың жай-күйі мониторингiнiң жүйесiн құру - 24063", "610 "Қазақстан ресурстары", мемлекеттiк деректер базасын құру - 14016" деген бағдарламалар алынып тасталсын;
      көрсетiлген қаулыға 2-қосымшада:
      "Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету" деген функционалдық топ мынадай мазмұндағы "Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi" деген әкiмшiмен және 300, 600, 601, 602, 603, 604, 605 бағдарламалармен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi
300   Астана қаласында мемлекеттiк органдар үшiн
      серверлiк орталық ғимаратын салу                   215936
600   "Қазақстан ресурстары" мемлекеттiк дерекқорын
      құру                                                14016
601   "Заңды тұлғалар" мемлекеттiк дерекқорын құру         4994
602   "Жеке тұлғалар" мемлекеттік дерекқорын құру        178208
603   Ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстар
      жай-күйi мониторингiнiң жүйесiн құру                24063
604   Мемлекеттiк органдардың электронды құжат
      айналымының бiрыңғай жүйесiн құру                  499540
605   Мемлекеттiк органдардың ақпараттық
      инфрақұрылымын құру                                254140";
      "Көлiк және байланыс" деген функционалдық топта:
      "Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi" деген әкiмшi бойынша:
      "044 Радиожиiлiк спектрi мен радиоэлектрондық құралдардың мониторингi жүйесiн құру - 254809" деген бағдарлама алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы "Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi" деген әкiмшiмен және 031 бағдарламамен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi
031   Радиожиiлiк спектрi мен радиоэлектрондық
      құралдардың мониторингi жүйесiн құру               254809"
      "Өзгелер" деген функционалдық топта:
      "Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi" деген әкiмшi алынып тасталсын;
      "303 Астана қаласында мемлекеттiк органдар үшiн серверлiк орталық ғимаратын салу - 215936", "601 "Заңды тұлғалар" мемлекеттiк деректер базасын құру - 4994", "602 "Жеке тұлғалар" мемлекеттiк деректер базасын құру - 178208", "604 Мемлекеттiк органдардың электронды құжат айналымының бiрыңғай жүйесiн құру - 499540", "605 Мемлекеттiк органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру - 254 140", "606 Ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстардың жай-күйі мониторингiнiң жүйесiн құру - 24 063", "610 "Қазақстан ресурстары" мемлекеттiк деректер базасын құру - 14 016" деген бағдарламалар алынып тасталсын.

      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi республикалық бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерiмен бiрлесiп, белгiленген тәртiппен кассалық атқарудың республикалық бюджеттiк бағдарламалар мен кiшi бағдарламалар бойынша қайта бөлiнуiн қамтамасыз етсiн.

      3. Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi және Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi он күн мерзiмде Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне бекiтiлген республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарына тиiстi өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жөнiнде ұсыныстар берсiн.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады