Қазақстан Республикасының Президентi Іс басқармасының кейбiр мәселелерi туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 29 қарашадағы N 1212 Қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс Басқармасы оған ведомстволық бағынысты республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарға қатысты республикалық мемлекеттiк меншiк құқығы субъектiсiнiң функцияларын жүзеге асыратын орган болып белгiленсiн.

      2. Алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.24 N 387 Қаулысымен.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрi  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2003 жылғы 29 қарашадағы
N 1212 қаулысына
қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасына

      оларға қатысты республикалық мемлекеттiк меншiк құқығы

      субъектiсiнiң функциялары берiлетiн республикалық

      мемлекеттiк кәсiпорындардың тiзбесi

      Ескерту. Тізбеге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.02.18 N 154, 2012.03.11 N 311; 30.12.2020 № 940; 20.05.2021 № 335; 20.03.2023 № 241 қаулыларымен.

      1. "Мемлекеттiк резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорны.

      2. "Бүркiт" мемлекеттiк авиакомпаниясы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорны.

      3. "Қазақстан Республикасының Президентi Iс басқармасының автошаруашылығы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорны.

      4. "Қараөткел" республикалық мемлекеттiк кәсiпорны.

      5. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.02.16 N 178 Қаулысымен.

      6. "Қазақстан Республикасының Президенті Іс басқармасының "Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметінің әкімшілік ғимараттары дирекциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны;

      7. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.05.2021 № 335 қаулысымен.

      8. "Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының инженерлік-техникалық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

      9. "Қазақстан Республикасы Президентінің Телерадиокешені" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.


О некоторых вопросах Управления делами Президента Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2003 года N 1212.

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Определить Управление Делами Президента Республики Казахстан органом, осуществляющим функции субъекта права республиканской государственной собственности по отношению к подведомственным ему республиканским государственным предприятиям согласно приложению.

      2. Исключен постановлением Правительства РК от 24.04.2008 № 387 (порядок введения в действие см. п. 10).

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 29 ноября 2003 N 1212

Перечень
республиканских государственных предприятий,
в отношении которых Управление делами Президента
Республики Казахстан наделяется функциями субъекта права
республиканской государственной собственности

      Сноска. Перечень с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 18.02.2011 № 154; от 11.03.2012 № 311; от 15.05.2019 № 286; от 30.12.2020 № 940; от 20.05.2021 № 335; от 20.03.2023 № 241.

      1. Республиканское государственное предприятие "Дирекция государственных резиденций".

      2. Республиканское государственное предприятие "Государственная авиакомпания "Беркут".

      3. Республиканское государственное предприятие "Автохозяйство Управления Делами Президента Республики Казахстан".

      4. Исключена постановлением Правительства РК от 15.05.2019 № 286.
      5. Исключена постановлением Правительства РК от 16.02.2004 № 178.

      6. Республиканское государственное предприятие "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения.

      7. Исключена постановлением Правительства РК от 20.05.2021 № 335.

      8. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Инженерно-технический центр Управления Делами Президента Республики Казахстан".

      9. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан".