Қазақстан Республикасының дипломатиялық және қызметтік паспорттарының үлгілерін және Қазақстан Республикасының электрондық ақпарат тасымалдағыштары бар дипломаттық және қызметтік паспорттарының үлгілерін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1375 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 5 қыркүйектегі № 927 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.09.2013 № 927 қаулысымен.

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2010.10.02 № 1015 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының дипломатиялық және қызметтік паспорттарының үлгілері және Қазақстан Республикасының электронды ақпарат тасымалдағыштары бар дипломаттық және қызметтік паспорттарының үлгілері бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2010.10.02 № 1015 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      2. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң осы қаулысы қабылданғанға дейiн жасалған дипломатиялық және қызметтiк паспорттар олардың қолданылу мерзiмi аяқталғанға дейiн жарамды болып саналсын.

      3. Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi осы қаулыны iске асыру жөнiндегі қажеттi шараларды қабылдасын.

      4. Қазақстан Республикасы азаматының дипломатиялық және қызмет паспорттарының үлгілерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 11 қазандағы N 1158 қаулысының күшi жойылды деп танылсын.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнiнен баптап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2003 жылғы 31 желтоқсандағы
N 1375 қаулысымен   
бекiтiлген       

Қазақстан Республикасының
дипломатиялық паспортының үлгісі
(сипаттама)

      Ескерту. Тақырыпқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.02 № 1015 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      1. Iшiнде су тамғысы белгілерi бар, арнайы қағаздан жасалған 16 парақ орналасқан паспорт кiтапшасының мөлшерi 88х125 мм. Паспорттың парақтарындағы жазулар мен сызықшалар қара түстi бояумен жасалған.
      2. Паспорттың мұқабасы қою-жасыл түсті. Паспорттың алдыңғы мұқабасының сыртқы бетiнде алтын түспен орындалып:
      а) қазақ және ағылшын тiлдерiнде өрнектелiп ойылған

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

деген жазу;
      б) ортада - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы;
      в) Елтаңбаның астында өрнектелiп ойылған

ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ПАСПОРТ
DIPLOMATIC PASSPORT

деген жазу орналасқан.
      3. Паспорттың алдыңғы мұқабасының iшкi бетiнде Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк елтаңбасының түрлi-түстi бейнесi орналасқан.
      4. Паспорттың алдыңғы мұқабасының iшкi бетi мен бiрiншi бетiнiң арасында желiмдi негізi бар мөлдiр пленка орналасқан.
      5. Паспорттың бiрiншi бетiнде қазақ және ағылшын тiлдерiнде:
      "Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлігі шетел мемлекеттерiнiң барлық құзыреттi қызмет орындарынан дипломатиялық паспорт иесiнiң бөгетсiз жүрiп-тұруын қамтамасыз етудi және қажет болған жағдайда заңды қолдау көрсетiлiп, қорғалуын өтiнедi"
      "The Мinistry of Foreign Аffаirs of the Republic of Kazakhstan requests аll competent authorities of foreign states to permit the holder of this diplomatic passport to pass safely and frееly and to give the holder аll lawful aid and protection in case of need" деген жазу орналасқан.
      6. Паспорттың екiншi бетiнде тiгінен қазақ және ағылшын тiлдерiнде:
      "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ"/"REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"
деген жазу орналасқан.
      Төменде екi жолға: "ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ПАСПОРТ/"DIPLOMATIC PASSPORT" деген жазу, оң жағында қазақ және ағылшын тiлдерiнде: "түpi/type", "мемлекет коды./соdе of state", "паспорттың No/passport No" деген жазу орналасқан.
      Сол жағында мөлшерi 45x35 мм фотосурет үшiн орын бөлiнген.
      Фотосуреттiң оң жағындағы жазулар:
      "Teгi/Surname"
      "Аты/Given names"
      "Aзаматтығы/Nationality"
      "Туған күнi/Datе of birth"
      "Туған жерi/Рlасе of birth"
      "Жынысы/Sex"
      "Берiлген күні/Date of issue"
      "Паспорт мерзiмi/Date of expiry"
      "Берген мекеме/Authority"
      "Өз қолы/Signaturе of bearer".
      Төменiрек машина оқитын мәтiнге арналған орын бар.
      7. Паспорттың үшiншi бетiнде тiгінен қазақ тiлiнде:
      "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ПАСПОРТ"
      "Тегi"
      "Аты"
      "Әкесiнiң аты"
      "Ұлты"
деген жазулар орналасқан.
      8. Паспорттың төртiншi бетiнде паспорт иесi балаларының фотосуреттерiн жапсыруға арналған мөлшерi 45x35 мм алты тiкбұрышты рамкалар бар.
      9. Паспорттың бесiншi бетiнде тiгiнен мыналар орналасқан:
      "Балалары/Children" деген жазу орналасқан. Төменiрек: "Teгi/Surname", "Аты/Given names", "Туған күнi/Date of birth", "Жынысы/Sex" деген жазулар.
      10. Паспорттың алтыншы бетiнде тiгінен қазақ және ағылшын тiлдерiнде:
      "Сыртқы iстер министрлiгiнiң қызметтiк белгiлерi үшiн"
      "For official usе of the Ministry of Foreign Аffairs"
      деген жазулар орналасқан.
      11. "Визалар/Visas" деген жазулары бар 7 - 32 беттер виза қоюға арналған.
      12. Паспорттың артқы мұқабасының iшкi жағында көлденеңiнен қазақ және ағылшын тiлдерiнде:
      "Осы паспорт 32 беттен тұрады"
      "This passport contains 32 pages"
деген жазулар орналасқан.
      Төменiрек қазақ және ағылшын тiлдерiнде:
      "Паспорт Қазақстан Республикасының меншігі болып табылады, ал оның иесi Қазақстан Республикасының қорғауында болады".
      "This раssport is the property of the Republic of Kazakhstan and its holder is under the protection of the Republic of Kazakhstan" деген жазулар бар.
      13. Паспорттың нөмiрi 3-32 беттерде перфорациялық әдiспен және артқы мұқабаның iшкi жағында шырыңқы басылыспен қойылған.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң      
2003 жылғы 31 желтоқсандағы
N 1375 қаулысымен    
бекітiлген       

Қазақстан Республикасының
қызметтiк паспортының үлгiсi
(сипаттама)

      Ескерту. Тақырыпқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.02 № 1015 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      1. Iшiнде су тамғысы белгiлерi бар, арнайы қағаздан жасалған 16 парақ орналасқан паспорт кiтапшасының мөлшерi 88x125 мм. Паспорттың парақтарындағы жазулар мен сызықшалар қара түстi бояумен жасалған.
      2. Паспорттың мұқабасы қара түстi. Паспорттың алдыңғы мұқабасының сыртқы бетiнде алтын түспен орындалып:
      а) қазақ және ағылшын тілдерiнде өрнектелiп ойылған

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

деген жазу;
      б) ортада - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк елтаңбасы;
      в) Елтаңбаның астында өрнектелiп ойылған

ҚЫЗМЕТТIК ПАСПОРТ
SERVICE PASSPORT

деген жазу орналасқан.
      3. Паспорттың алдыңғы мұқабасының iшкi бетінде Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк елтаңбасының түрлi-түстi бейнесi орналасқан.
      4. Паспорттың алдыңғы мұқабасының iшкi бетi мен бiрiншi бетiнiң арасында желiмдi негiзi бар мөлдiр пленка орналасқан.
      5. Паспорттың бiрiншi бетiнде қазақ және ағылшын тiлдерiнде:
      "Шетел мемлекеттерiнiң барлық құзыреттi қызмет орындарынан осы паспорттың иесi, шетелге жол жүрушi Қазақстан Республикасының азаматына жан-жақты жәрдем көрсету сұралады"
      "Аll соmреtеnt authorities of foreign states are requested to extend all courtesies to the bearer of this passport, а citizen of the Republic of Kazakhstan travelling abroad"
деген жазу жазылған.
      6. Паспорттың екiншi бетiнде тiгiнен қазақ және ағылшын тiлдерiнде:
      "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ/REPUBLIC OF KAZAKHSTAN"
деген жазу орналасқан.
      Төменде екi жолға: "ҚЫЗМЕТТIК ПАСПОРТ/SERVIСЕ PASSPORT" деген жазу, оң жағында қазақ және ағылшын тiлдерiнде: "түрi/tyре", "мемлекет коды/соdе of state", "паспорттың No/passport No" деген жазу орналасқан.
      Сол жағында мөлшерi 45x35 мм фотосурет үшiн орын бөлiнген.          Фотосуреттiң оң жағындағы жазулар:
      "Teгi/Surname"
      "Аты/Given names"
      "Азаматтығы/Nationality"
      "Туған күнi/Date of birth"
      "Туған жерi/Рlасе of birth"
      "Жынысы/Sex"
      "Берiлген күнi/Date of issue"
      "Паспорт мерзiмi/Date of expiry"
      "Берген мекеме/ Authority"
      "Өз қолы/Signature of bearer".
      Төменiрек машина оқитын мәтiнге арналған орын бар.
      7. Паспортың үшіншi бетiнде тiгiнен қазақ тiлiнде:
      "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЗМЕТТІК ПАСПОРТ"
      "Тегi"
      "Аты"
      "Әкесiнiң аты"
      "Ұлты"
деген жазулар орналасқан.
      8. Паспорттың төртіншi бетiнде паспорт иесi балаларының фотосуреттерiн жапсыруға арналған мөлшерi 45x35 мм алты тiкбұрышты рамкалар бар.
      9. Паспорттың бесiншi бетiнде тігiнен мыналар орналасқан:
      "Балалары/Children" деген жазу орналасқан. Төменiрек: "Тегi/Surname", "Аты/Given names", "Туған күнi/Date of birth", "Жынысы/Sex" деген жазулар.
      10. Паспорттың алтыншы бетiнде тiгiнен қазақ және ағылшын тiлдерiнде:
      "Сыртқы iстер министрлiгiнiң қызметтiк белгілерi үшiн"
      "For official use of the Ministry of Foreign Affairs"
деген жазулар орналасқан.
      11. "Визалар/Visas" деген жазулары бар 7 - 32 беттер виза қоюға арналған.
      12. Паспорттың артқы мұқабасының iшкi жағында көлденеңiнен қазақ және ағылшын тiлдерiнде:
      "Осы паспорт 32 беттен тұрады"
      "This passport contains 32 pages"
деген жазулар орналасқан.
      Төменiрек қазақ және ағылшын тiлдерiнде:
      "Паспорт Қазақстан Республикасының меншігі болып табылады, ал оның иесi Қазақстан Республикасының қорғауында болады"
      "Тhis раssроrt is the property of the Republic of Kazakhstan and its hоldег is under the protection of the Republic of Kazakhstan"
деген жазулар бар.
      13. Паспорттың нөмiрi 3-32 беттерде перфорациялық әдiспен және артқы мұқабаның iшкi жағында шырыңқы басылыспен қойылған.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2003 жылғы 31 желтоқсандағы
N 1375 қаулысымен    
бекітілген        

Қазақстан Республикасының электрондық ақпарат тасымалдағыштары бар дипломаттық паспортының үлгісі (сипаттамасы)

      Ескерту. Қаулы дипломатиялық паспорттың үлгісімен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2010.10.02 № 1015 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      1. Қазақстан Республикасының электрондық ақпарат тасымалдағыштары бар дипломаттық паспорты (бұдан әрі - паспорт) машинамен оқылатын жол жүру құжаттарына қойылатын халықаралық талаптар мен стандарттарға сәйкес дайындалады.
      2. Паспорттың мөлшері 88x125 мм доғал бұрышты брошюраны білдіреді жене мұқабадан, мұқабаға желімделген форзацтардан және 18 парақтан (36 бет) тұрады.
      3. Паспорттың мұқабасы тозбайтын материал мен төсемнен дайындалады, олардың арасында паспорттың иесі туралы электрондық ақпарат тасымалдағыш ретінде пайдаланылатын антеннасы бар микросхема (байланыссыз интерфейсі бар чип) орналастырылады.
      Жадының сыйымдылығы кемінде 64 Кб микросхемада қорғалған түрде паспорттың иесі туралы кескіндемелік және мәтіндік ақпарат сақталады.
      4. Паспорттың мұқабасы қою қара-жасыл түсті.
      Паспорттың алдыңғы мұқабасының сыртқы бетінде:
      жоғары бөлігінде - қазақ және ағылшын тілдерінде:

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN»

деген жазу;
      ортада - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы;
      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының астында қазақ және ағылшын тілдерінде:

«ДИПЛОМАТТЫҚ ПАСПОРТ
DIPLOMATIC PASSPORT»

деген жазу;
      төменгі бөлігінде - паспортта электрондық ақпарат тасымалдағыштың бар екендігін көрсететін арнайы белгі;
      бұрыштарында - ұлттық ою-өрнек элементтері орналасқан.
      Жазулар, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі, арнайы белгі және ұлттық ою-өрнек элементтері алтын түсті фольгамен өрнектеліп орындалады.
      5. Паспорттың алдыңғы форзацында:
      ортада - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы;
      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының астында - ұлттық ою-өрнек көрінісі түріндегі элемент және ұлттық ою-өрнек элементтерімен оюланған тармақ;
      оюлы тармақтан төмен - паспорттың нөмірі орналасқан.
      6. Паспорттың алдыңғы форзацы мен 1-бетінің арасында желімді негізі бар мөлдір пленка орналасқан.
      7. Паспорттың 1-бетінде қазақ және ағылшын тілдерінде:

«Қазақстан Республикасының
Сыртқы істер министрлігі
шет мемлекеттердің барлық құзыретті қызмет
органдарынан дипломаттық паспорт иесінің
бөгетсіз жүріп-тұруын қамтамасыз
етуді және қажет болған жағдайда заңды
қолдау көрсетіліп, қорғалуын өтінеді.

The Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Kazakhstan requests all
competent authorities of foreign states
to permit the bearer of this diplomatic
passport to pass safely and freely and
to give the bearer all lawful aid and
protection in case of need.»

деген жазу орналасқан.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.09.20 № 1079 Қаулысымен.
      8. Паспорттың 2-бетінде қазақ және ағылшын тілдерінде:
      «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ/REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» деген жазу орналасқан.
      Төменде екі жолға:
      «ДИПЛОМАТТЫҚ ПАСПОРТ/DIPLOMATIC PASSPORT» деген жазу, оң жағында қазақ және ағылшын тілдерінде:
      «Түрі/Тyре», «Мемлекет коды/Code of state», «Паспорттың №/Passpot Nо» деген жазу орналасқан.
      Сол жағында мөлшері 45x35 мм фотосурет үшін орын бөлінген.
      Фотосуреттің оң жағында мынадай деректемелер орналасады:
      «Тегі/Surname
      Аты/Given name
      Азаматтығы/Nationaly
      Ұлты
      Туған күні, айы, жылы/Date of birth
      ЖСН/Personal ID Nо.
      Жынысы/Sex
      Туған жері/Place of birth
      Берілген уақыты/Date of issue
      Паспорт мерзімі/Date of expiry
      Өз қолы/Signature of bearer
      Берген мекеме/Authority»;
      Паспорттағы «Ұлты» деген баған оны дайындау кезінде иесінің қалауы бойынша толтырылады. Паспорттың иесі ұлтын көрсетуден бас тартқан жағдайда «Ұлты» деген баған паспорттың деректері бетінде көрсетілмейді.
      Беттің төменгі ширегі - машинамен оқылатын аймақ, онда тігінен машинамен оқылатын жол жүру құжаттарына қойылатын халықаралық талаптар мен стандарттарға сәйкес осы құжатта бар негізгі ақпарат қамтылған әріптер мен цифрлардың комбинациясынан тұратын машинамен оқылатын жазу орналасады.
      9. Паспорттың 2-беті дизайн мен сипаттамалардың жоғары ашықтығын және жоғары орындалуын сақтай отырып, көптеген көрнекі әсер беретін мөлдір голографикалық қабатты материалдан тұратын арнайы ламинатталатын пленкамен қорғалады.
      10. Паспорттың 3-беті Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген белгілерді орналастыруға арналған. Егер 3-бет пайдаланылған болса, онда белгілер паспорттың келесі бос бетіне жүргізіледі. 3-бетте тігінен қазақ және ағылшын тілдерінде:

«СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚЫЗМЕТТІК БЕЛГІЛЕРІ ҮШІН
FOR OFFICIAL USE OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS»

деген жазу орналасқан.
      11. Паспорттың 4-35-беттері виза қоюға арналған. Беттердің жоғарғы жағында қазақ және ағылшын тілдерінде:

«ВИЗАЛАР/VISAS»

деген жазу орналасқан.
      12. Паспорттың 36-бетінде қазақ және ағылшын тілдерінде:

«ОСЫ ПАСПОРТ 36 БЕТТЕН ТҰРАДЫ
THIS PASSPORT CONTAINS 36 PAGES»

Бұл паспорт Қазақстан Республикасының
меншігі болып табылады, ал оның иесі
Қазақстан Республикасының қорғауында

This passport is the property of the
Republic of Kazakhstan and its holder
is under the protection of
the Republic of Kazakhstan»

деген жазу орналасқан.
      13. Паспорттың артқы форзацында қазақ және ағылшын тілдерінде:

«Бұл дипломаттық паспорт сезгіш электрондық
технологиямен жабдықталған және де басқа
электрондық құрылғылар сияқты дәл сондай
мұқият қарауды қажет етеді. Оның тиісті түрде
жұмыс істеуіне кепілдік беру үшін ұқыптап ұстаңыз,
оны бүкпеңіз, теспеңіз, шектен тыс температурадан
немесе шектен тыс ылғалдылықтан сақтаңыз.

This diplomatic passport contains sensitive
electronic technology and should be handled
with the same care as other electronic devices.
To ensure that it functions properly, pleasе
do not bend, perforate of subject it to
extreme temperatures or excessive moisture.

Бұл дипломаттық паспорт Қазақстан
Республикасына шетелдік сапардан
оралғаннан кейін Қазақстан Республикасының
Сыртқы істер министрлігіне тапсырылады.»

деген жазу орналасқан.
      Ескерту. 13-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.09.20 № 1079 Қаулысымен.
      14. Тоғыз әріптік-цифрлық нышандардан (2 әріптік нышан және жеті таңбалы цифрлық нөмір) тұратын паспорттың нөмірі 1-беттен бастап барлық беттерде лазерлік перфорация әдісімен басылып, паспорттың артқы форзацында аяқталады.
      15. Паспорт беттерінің нөмірлері 4-беттен 35-бетті қоса алғанда, төменгі бұрыштарында орналасқан.
      16. Қағаз массаға парақтың бір жағына қорғаныш жіп орналасқан, онда «қазақстан kazakhstan» жазуы түрінде алмасушы микромәтіндер және қысқа мәтіндермен жазылған және ол парақтың екі жағынан да оқылады.
      17. Әрбір паспорта жазулардың сақталуын арттыруға немесе паспортты және онда жазылған жазуларды қолдан жасаудан қорғауға арналған арнайы әзірленген элементтер қолданылады.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің       
2003 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1375 қаулысымен   
бекітілген       

Қазақстан Республикасының электрондық ақпарат тасымалдағыштары бар қызметтік паспортының үлгісі (сипаттамасы)

      Ескерту. Қаулы қызметтік паспорттың үлгісімен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2010.10.02 № 1015 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      1. Қазақстан Республикасының электрондық ақпарат тасымалдағыштары бар қызметтік паспорты (бұдан әрі - паспорт) машинамен оқылатын жол жүру құжаттарына қойылатын халықаралық талаптар мен стандарттарға сәйкес дайындалады.
      2. Паспорттың мөлшері 88x125 мм доғал бұрышты брошюраны білдіреді және мұқабадан, мұқабаға желімделген форзацтардан және 18 парақтан (36 бет) тұрады.
      3. Паспорттың мұқабасы тозбайтын материал мен төсемнен дайындалады, олардың арасында паспорттың иесі туралы электрондық ақпарат тасымалдағыш ретінде пайдаланылатын антеннасы бар микросхема (байланыссыз интерфейсі бар чип) орналастырылады.
      Жадының сыйымдылығы кемінде 64 Кб микросхемада қорғалған түрде паспорттың иесі туралы кескіндемелік және мәтіндік ақпарат сақталады.
      4. Паспорттың мұқабасы қара түсті.
      Паспорттың алдыңғы мұқабасының сыртқы бетінде:
      жоғары бөлігінде - қазақ және ағылшын тілдерінде:

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN»

деген жазу;
      ортада - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы;
      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының астында - қазақ және ағылшын тілдерінде:

«ҚЫЗМЕТТІК ПАСПОРТ
SERVICE PASSPORT»

деген жазу;
      төменгі бөлігінде - паспортта электрондық ақпарат тасымалдағыштың бар екендігін көрсететін арнайы белгі;
      бұрыштарында - ұлттық ою-өрнек элементтері орналасқан.
      Жазулар, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі, арнайы белгі және ұлттық ою-өрнек элементтері алтын түсті фольгамен өрнектеліп орындалады.
      5. Паспорттың алдыңғы форзацында:
      ортада - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы;
      Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының астында - ұлттық ою-өрнек көрінісі түріндегі элемент және ұлттық ою-өрнек элементтерімен оюланған тармақ;
      оюлы тармақтан төмен - паспорттың нөмірі орналасқан.
      6. Паспорттың алдыңғы форзацы мен 1-бетінің арасында желімді негізі бар мөлдір пленка орналасқан.
      7. Паспорттың 1-бетінде қазақ және ағылшын тілдерінде:

«Шет мемлекеттердің барлық
құзыретті қызмет органдарынан осы
паспорттың иесі, шетелге жол жүруші
Қазақстан Республикасының азаматына
жан-жақты жәрдем көрсету сұралады.

All competent authorities of foreign states
are requested to extend all courtesies
to the bearer of this passport, a citizen
of the Republic of Kazakhstan,
traveling abroad.»

деген жазу орналасқан.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.09.20 № 1079 Қаулысымен.
      8. Паспорттың 2-бетінде қазақ және ағылшын тілдерінде:
      «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ/REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» деген жазу орналасқан.
      Төменде екі жолға:
      «ҚЫЗМЕТТІК ПАСПОРТ/SERVICE PASSPORT» деген жазу, оң жағында қазақ және ағылшын тілдерінде:
      «Түрі/Тyре», «Мемлекет коды/Code of state», «Паспорттың №/Passpot Nо» деген жазу орналасқан.
      Сол жағында мөлшері 45x35 мм фотосурет үшін орын бөлінген.
      Фотосуреттің оң жағында мынадай деректемелер орналасады:
      «Тегі/Surname
      Аты/Given name
      Азаматтығы/Nationaly
      Ұлты
      Туған күні, айы, жылы/Date of birth
      ЖСН/Personal ID Nо.
      Жынысы/Sex
      Туған жері/Place of birth
      Берілген уақыты/Date of issue
      Паспорт мерзімі/Date of expiry
      Өз қолы/Signature of bearer
      Берген мекеме/Authority»;
      Паспорттағы «Ұлты» деген баған оны дайындау кезінде иесінің қалауы бойынша толтырылады. Паспорттың иесі ұлтын көрсетуден бас тартқан жағдайда «Ұлты» деген баған паспорттың деректері бетінде көрсетілмейді.
      Беттің төменгі ширегі - машинамен оқылатын аймақ, онда тігінен машинамен оқылатын жол жүру құжаттарына қойылатын халықаралық талаптар мен стандарттарға сәйкес осы құжаттағы негізгі ақпарат қамтылған әріптер мен цифрлардың комбинациясынан тұратын машинамен оқылатын жазу орналасады.
      9. Паспорттың 2-беті дизайн мен сипаттамалардың жоғары ашықтығын және жоғары орындалуын сақтай отырып, көптеген көрнекі әсер беретін мөлдір голографикалық қабатты материалдан тұратын арнайы ламинатталатын пленкамен қорғалады.
      10. Паспорттың 3-беті Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген белгілерді орналастыруға арналған. Егер 3-бет пайдаланылған болса, онда белгілер паспорттың келесі бос бетіне жүргізіледі. 3-бетте тігінен қазақ және ағылшын тілдерінде:

«СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚЫЗМЕТТІК БЕЛГІЛЕРІ ҮШІН
FOR OFFICIAL USE OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS»

деген жазу орналасқан.
      11. Паспорттың 4-35-беттері виза қоюға арналған. Беттердің жоғарғы жағында қазақ және ағылшын тілдерінде:

«ВИЗАЛАР/VISAS»

деген жазу орналасқан.
      12. Паспорттың 36-бетінде қазақ және ағылшын тілдерінде:

«ОСЫ ПАСПОРТ 36 БЕТТЕН ТҰРАДЫ
THIS PASSPORT 36 PAGES»

Бұл паспорт Қазақстан Республикасының
меншігі болып табылады, ал оның иесі
Қазақстан Республикасының қорғауында

This passport is the property of the
Republic of Kazakhstan and its holder
is under the protection of
the Republic of Kazakhstan»

деген жазу орналасқан.
      13. Паспорттың артқы форзацында қазақ және ағылшын тілдерінде:

«Бұл қызметтік паспорт сезгіш электрондық
технологиямен жабдықталған және де басқа
электрондық құрылғылар сияқты дәл сондай
мұқият қарауды қажет етеді. Оның тиісті түрде
жұмыс істеуіне кепілдік беру үшін ұқыптап ұстаңыз,
оны бүкпеңіз, теспеңіз, шектен тыс температурадан
немесе шектен тыс ылғалдылықтан сақтаңыз.

This service passport contains sensitive electronic
technology and should be handled with the same care as
other electronic devices. To ensure that it functions
properly, please do not bend, perforate or subject it to
extreme temperatures or excessive moisture.

Бұл қызметтік паспорт Қазақстан
Республикасына шетелдік іссапардан
оралғаннан кейін Қазақстан Республикасының
Сыртқы істер министрлігіне тапсырылады.»

деген жазу орналасқан.
      Ескерту. 13-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.09.20 № 1079 Қаулысымен.
      14. Тоғыз әріптік-цифрлық нышандардан (2 әріптік нышан және жеті таңбалы цифрлық нөмір) тұратын паспорттың нөмірі 1-беттен бастап барлық беттерде лазерлік перфорация әдісімен басылып, паспорттың артқы форзацында аяқталады.
      15. Паспорт беттерінің нөмірлері 4-беттен 35-бетті қоса алғанда, төменгі бұрыштарында орналасқан.
      16. Қағаз массаға парақтың бір жағына қорғаныш жіп орналасқан, онда «қазақстан kazakhstan» жазуы түрінде алмасушы микромәтіндер және қысқа мәтіндермен жазылған және ол парақтың екі жағынан да оқылады.
      17. Әрбір паспортта жазулардың сақталуын арттыруға немесе паспортты және онда жазылған жазуларды қолдан жасаудан қорғауға арналған арнайы әзірленген элементтер қолданылады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады