Денсаулық сақтау саласындағы стандарттау туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 16 ақпандағы N 184 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 10 ақпандағы № 68 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 10.02.2014 № 68 қаулысымен.

      "Денсаулық сақтау жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған:
      1) Денсаулық сақтау саласындағы стандарттау ережесi;
      2) Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру ережесi бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 16 ақпандағы 
N 184 қаулысымен    
бекiтiлген    

Денсаулық сақтау саласындағы стандарттау ережесі

1. Жалпы ережелер

      1. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттау ережесi (бұдан әрi - Ереже) Қазақстан Республикасының " Стандарттау туралы " 1999 жылғы 16 шiлдедегi, " Денсаулық сақтау жүйесi туралы " 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңдарына және өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге сәйкес әзiрлендi және денсаулық сақтау саласында стандарттау жүргiзудiң тәртiбi мен шартын белгiлейдi. K090193
      2. Денсаулық сақтау субъектiлерi өзiнiң қызметiнде денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрi - уәкілетті орган) белгілеген денсаулық сақтау саласындағы стандарттарды басшылыққа алуы тиiс.
      3. Денсаулық сақтау саласындағы стандарт - қызметтiң әртүрлi түрлерiне немесе олардың нәтижелерiне қатысты ережелердi, жалпы қағидаттарды немесе сипаттамаларды денсаулық сақтау саласында жалпыға ортақ және көп дүркiндiк пайдалануды белгiлейтiн мүдделi тараптардың келiсiмiнiң негiзiнде уәкiлеттi орган әзірлеген құжат.
      4. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттау - нақты қолданыстағы немесе әлеуеттi мiндеттерге қатысты жалпыға ортақ және көп дүркiндiк пайдалану үшiн саладағы ережелердi ретке келтiрудiң оңтайлы дәрежесiне жетуге бағытталған уәкiлеттi органның қызметi.
      5. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттар:
      1) ұйымдастыру технологияларын;
      2) медициналық қызметтер көрсетудi;
      3) медициналық, дәрiгерлiк және фармацевтикалық қызметтi жүзеге асыру процесiнде пайдаланылатын технологияларды;
      4) дәрiлiк заттарды және медициналық бұйымдарды өндiрудi, сатудың шарттарын олардың сапасын;
      5) медицина және фармацевтика қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн;
      6) есепке алу-есеп беру құжаттамасын қамтиды.
      6. Денсаулық сақтау стандарттары денсаулық сақтау ұйымдары және жеке медициналық iс-тәжiрибемен айналысатын жеке тұлғалар үшiн мiндеттi болып табылады.

2. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттау тәртiбi

      7. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттарды уәкiлеттi орган әзiрлейдi.
      8. Уәкiлеттi орган денсаулық сақтау саласындағы стандарттарды әзiрлеудiң қажеттiлiгiн белгiлейдi және конкурстық негiзде денсаулық сақтау саласындағы стандарттарды әзiрлеудi ұйымдастырады.
      9. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттарды әзiрлеу жөнiндегi жұмыстарды iске асыру тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетте көзделген қаражаттардың шегiнде жүзеге асырылады.
      10. Конкурсты өткiзу тәртiбiн, конкурстық комиссия туралы ереженi және оның құрамын уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      11. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың әзiрленген жобалары денсаулық сақтау саласындағы стандарттау жөнiндегi сараптама кеңесiне - денсаулық сақтау саласындағы стандарттау жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру және жүзеге асыру үшiн уәкiлеттi орган құрған жұмысшы органға ұсынылады.
      12. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттау жөнiндегi сараптама кеңесi туралы ереже мен оның құрамы уәкiлеттi орган басшысының бұйрығымен бекiтiледi.
      13. Денсаулық сақтау стандарттарын денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгiлейдi және есептiк тiркелуге жатады.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң      
2004 жылғы 16 ақпандағы 
N 184 қаулысымен   
бекiтiлген   

Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру ережесi

1. Жалпы ережелер

      1. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру ережесi (бұдан әрi - Ереже) Қазақстан Республикасының " Стандарттау туралы " 1999 жылғы 16 шiлдедегi, " Денсаулық сақтау жүйесi туралы " 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңдарына және өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге сәйкес әзiрлендi және денсаулық сақтау саласындағы стандарттаудың сақталуына бақылау жүргiзу тәртiбiн белгiлейдi. K090193
      2. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуын бақылауды денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) жүзеге асырады.
      3. Денсаулық сақтау саласындағы жекелеген стандарттардың сақталуын бақылауды Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес өзге де мемлекеттiк органдар жүзеге асырады.
      4. Денсаулық сақтау субъектiлерiнiң денсаулық сақтау саласындағы нормативтік құжаттардың мiндеттi талаптарының сақталуын бұзу фактiлерiн анықтау, тыю және жою денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуын бақылаудың негiзгi мiндеттерi болып табылады.

2. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуын
бақылауды жүзеге асыру тәртiбi

      5. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуын бақылауды ағымдағы және жоспарлы тексерулер арқылы денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
      6. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуын бақылау денсаулық сақтау субъектiлерiнде денсаулық сақтау саласындағы процестердi, жұмыстар мен қызметтердi орындау кезiнде, сондай-ақ өнiмдердi немесе қызметтердi өндiруге, дайындауға, сатуға, қолдануға (пайдалануға), сақтауға, тасымалдау мен пайдаға асыруға әзiрлеу мен жеткiзу сатыларында жүзеге асырылады.
      7. Денсаулық сақтау субъектiлерiнiң денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуы жөнiндегi жоспарлы тексерулерiнiң кезеңдiгiн Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      8. Денсаулық сақтау саласындағы өнiмдердiң, процестердiң (жұмыстардың) және қызметтердiң қанағаттанарлықсыз сапасына азаматтардың тарапынан шағым жасалған кезде жоспардан тыс тексерулер жүргізілуі мүмкін.
      9. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуы жөнiндегi тексерулер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тiркеледi.
      10. Өзiнiң қызметiнде денсаулық сақтау саласындағы стандарттарды сақтамаған денсаулық сақтау субъектiлерiне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкiлеттi орган ықпал ету шараларын қолданады.
      11. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуын тексеру кезiнде туындайтын даулы мәселелер Қазақстан Республикасының   заңнамасына  сәйкес шешiледi.
      12. Денсаулық сақтау субъектiлерi денсаулық сақтау саласындағы стандарттарды сақтамаса Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген жауапкершiлiкке тартылады.

О стандартизации в области здравоохранения

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2004 года № 184. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2014 года № 68

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.02.2014 № 68.

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые:
      1) Правила стандартизации в области здравоохранения;
      2) Правила осуществления контроля за соблюдением стандартов в области здравоохранения.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 16 Февраля 2004 года N 184

Правила стандартизации в области здравоохранения

1. Общие положения

      1. Правила стандартизации в области здравоохранения (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан от 16 июля 1999 года "О стандартизации" , от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения" и иными нормативными правовыми актами и устанавливают порядок и условия проведения стандартизации в области здравоохранения. K090193
      2. Субъекты здравоохранения в своей деятельности должны руководствоваться стандартами в области здравоохранения, установленными уполномоченным органом в области здравоохранения (далее - уполномоченный орган).
      3. Стандарт в области здравоохранения - документ, разработанный уполномоченным органом на основе согласия заинтересованных сторон, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования в области здравоохранения правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.
      4. Стандартизация в области здравоохранения - деятельность уполномоченного органа, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения положений в отрасли для всеобщего и многократного использования в отношении реально существующих или потенциальных задач.
      5. Стандарты в области здравоохранения включают:
      1) организационные технологии;
      2) медицинские услуги;
      3) технологии, используемые в процессе осуществления медицинской деятельности, врачебной и фармацевтической деятельности;
      4) производство, условия реализации, качество лекарственных средств и медицинских изделий;
      5) квалификацию медицинских и фармацевтических работников;
      6) учетно-отчетную документацию.
      6. Стандарты здравоохранения являются обязательными для организаций здравоохранения и физических лиц, занимающихся частной медицинской практикой.

2. Порядок стандартизации в области здравоохранения

      7. Стандарты в области здравоохранения разрабатываются уполномоченным органом.
      8. Уполномоченный орган определяет необходимость разработки стандартов в области здравоохранения и организует на конкурсной основе разработку стандартов в области здравоохранения.
      9. Реализация работ по разработке стандартов в области здравоохранения осуществляется в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
      10. Порядок проведения конкурса, положение о конкурсной комиссии и ее состав определяются уполномоченным органом.
      11. Разработанные проекты стандартов в области здравоохранения представляются в экспертный совет по стандартизации в области здравоохранения - рабочий орган, создаваемый уполномоченным органом для организации и осуществления работ по стандартизации в области здравоохранения.
      12. Состав и положение об экспертном совете по стандартизации в области здравоохранения утверждаются приказом руководителя уполномоченного органа .
      13. Стандарты здравоохранения устанавливаются уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и подлежат учетной регистрации.

Утверждены          
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 16 февраля 2004 года N 184

Правила осуществления контроля за соблюдением стандартов
в области здравоохранения

1. Общие положения

      1. Правила осуществления контроля за соблюдением стандартов в области здравоохранения (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан от 16 июля 1999 года "О стандартизации", от 4 июня 2003 года "О системе здравоохранения" и иными нормативными правовыми актами и устанавливают порядок проведения контроля за соблюдением стандартов в области здравоохранения. K090193
      2. Контроль за соблюдением стандартов в области здравоохранения осуществляет уполномоченный орган в области здравоохранения (далее - уполномоченный орган).
      3. Контроль за соблюдением отдельных стандартов в области здравоохранения осуществляется иными государственными органами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
      4. Основными задачами проведения контроля за соблюдением стандартов в области здравоохранения являются выявление, пресечение и устранение фактов нарушений субъектами здравоохранения соблюдения обязательных требований нормативных документов в области здравоохранения.

2. Порядок осуществления контроля за соблюдением стандартов
в области здравоохранения

      5. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соблюдением стандартов в области здравоохранения посредством проведения текущих и плановых проверок.
      6. Контроль за соблюдением стандартов в области здравоохранения осуществляется у субъектов здравоохранения при выполнении процессов, работ и услуг в области здравоохранения, а также на стадиях разработки и постановки продукции или услуг на производство, изготовление, реализацию, использование (эксплуатацию), хранение, транспортировку и утилизацию.
      7. Периодичность плановых проверок по соблюдению субъектами здравоохранения стандартов в области здравоохранения устанавливается уполномоченным органом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      8. При наличии жалоб со стороны граждан на неудовлетворительное качество продукции, процессов (работ) и услуг в области здравоохранения могут проводиться внеплановые проверки.
      9. Проверки по соблюдению стандартов в области здравоохранения регистрируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      10. К субъектам здравоохранения, допускающим в своей деятельности несоблюдение стандартов в области здравоохранения, уполномоченным органом принимаются меры воздействия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      11. Спорные вопросы, возникающие при проверке соблюдения стандартов в области здравоохранения, решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан .
      12. Несоблюдение субъектами здравоохранения стандартов в области здравоохранения влечет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан .