Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 18 ақпандағы N 168 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 15 сәуірдегі N 417 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. "Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 18 ақпандағы N 168  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 8, 84-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасында:
      "Бағдарлама паспорты" деген 1-бөлiмде:
      "Қаржыландыру көздерi" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      "2003-2005 жылдары қаржыландыруға республикалық бюджеттен 5844,3 млн. теңге жiберу жоспарланып отыр, оның iшiнде 2003 жылы - 40,4 млн.теңге, 2004 жылы - 5792,9 млн. теңге, 2005 жылы - 11 млн. теңге. Бұл ретте жыл сайынғы көлемi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджеттi қалыптастыру кезiнде нақтыланады".
      "Бағдарламаның мақсаты мен мiндеттерi" деген 4-бөлiмде:
      "Экономикалық мiндеттер" деген бөлiмшесi мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "телекоммуникациялардың реттелетiн қызмет көрсету тарифтерiн қайта теңдестiру кезiнде әлеуметтiк қорғалатын азаматтарға қолдау көрсету";
      "Бағдарламаның негiзгi бағыттары және iске асыру тетiктерi" деген 5-бөлiмде:
      6-тармақтың жетiншi абзацы мынадай мазмұндағы 4) тармақшасымен толықтырылсын:
      "4) қалалық телекоммуникация желiлерiнiң абоненттерi болып табылатын әлеуметтiк қорғалатын азаматтарға телефон үшiн абоненттiк төлемнiң тарифi көтерiлген кезде өтемақы төлеу";
      "Қажеттi ресурстар және Бағдарламаны қаржыландыру көздерi" деген 6-бөлiмде:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бағдарламаны iске асыру үшiн байланыс операторларының меншiктi қаражаты мен қарыз қаражаты, отандық және шетелдiк инвесторлардың қарыздары мен кредиттерi, республикалық және жергiлiктi бюджеттерден бөлiнетiн (телекоммуникациялардың шығынды қызмет көрсетулерiн субсидиялаудың (дотациялаудың) мүмкiн болар нұсқасы ретiнде) қаражат, гранттар және заңнамада тыйым салынбаған басқа да қаржылық қаражат тартылатын болады. 2003-2005 жылдары қаржыландыруға республикалық бюджеттен 5844,3 млн. теңге жiберу жоспарланып отыр, оның iшiнде 2003 жылы - 40,4 млн.теңге, 2004 жылы - 5792,9 млн. теңге, 2005 жылы - 11 млн. теңге. Бұл ретте жыл сайынғы көлемi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджеттi қалыптастыру кезiнде нақтыланады";
      "Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары" деген 8-бөлiмде:
      реттiк нөмiрi 1.7.-жолдағы, 5-бағандағы "2003 жылғы IV тоқсан" деген сөздер "2004 жылғы II тоқсан" деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрлерi 2.4., 2.5., 4.1., 4.3., 4.5., 4.6., 4.8., және 4.9.-жолдардағы, 4-бағандағы "ККМ" және "МБА" деген аббревиатуралар тиiсiнше "АБА" және "ТМРА (келiсiм бойынша)" деген аббревиатуралармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 1.9.-жол алынып тасталсын;
      реттiк нөмiрi 1.10.-жол мынадай редакцияда жазылсын:
"1.10. Телекоммуникациялар  Бұйрық  АБА  2003 жылғы 2,2  Республика-
       саласындағы                       IV тоқсан       лық бюджет
       техникалық                        2004 жылғы 14,9 қаражаты
       пайдалану ережесiне               IV тоқсан
       өзгерiстер мен                    2005 жылғы 3,26*
       толықтырулар енгiзу               IV тоқсан               ";

      4-бағандағы "ККМ" деген аббревиатура "АБА" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;
      6-бағандағы "2,2* жыл сайын" деген сөздер "14,9" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 2.1-жолда:
      2-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      "Телекоммуникацияның әмбебап қызметтер көрсетуiнiң тiзбесiн әзiрлеу";
      3-бағандағы "Бұйрық" деген сөз "Үкiмет қаулысының жобасы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-бағандағы "2003 жылғы II тоқсан" деген сөздер "2004 жылғы II тоқсан" деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 2.3.-жол мынадай редакцияда жазылсын:
"2.3. Телекоммуникацияның   Бұйрық   АБА,   2004 жылғы   Талап
      әмбебап қызмет                 ТМРА   II тоқсан   етiлмейдi
      көрсетуiн қамтамасыз          (келiсiм
      ететiн байланыс               бойынша)
      операторларын таңдау
      жөнiндегi конкурстық
      құжаттарды әзiрлеу
      және бекiту

      реттік нөмірі 2.6.-жолда:
      4-бағандағы "ККМ, МБА" деген аббревиатуралар "АБА, TMPA (келісім бойынша)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-бағандағы "2,2*" деген сандар "3,74*" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмiрлерi 2.7. және 2.8.-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
"2.7. Телекоммуникация.  Үкіметке  АБА  2004 жылғы 2511,962  Респуб.
      ның әмбебап        ақпарат        IV тоқсан            ликалық
      қызмет көрсету.                                        бюджет
      лерін ұсыну                                            қара.
      жөніндегі ауыл.                                        жаты
      дық байланыс
      операторларының
      шығынына өтемақыны
      қамтамасыз ету                                              ;
2.8.  Қалалық телекомму.  Үкіметке  АБА  2004 жылғы  958,865 Респуб.
      никация желілерін   ақпарат        IV тоқсан           ликалық
      абоненттері болып                                      бюджет
      табылатын әлеумет.                                     қара.
      тік қорғалатын                                         жаты
      азаматтарға телефон
      үшін абоненттік
      төлем тарифінің
      көтерілуіне өтем.
      ақыға облыстық
      бюджеттерге,
      Астана және Алматы
      қалаларының бюджет.
      теріне мақсатты
      трансферттерді
      көздеу                                                     ";

      реттік нөмiрi 3.3.-жол мынадай редакцияда жазылсын:
"3.3. Телекоммуникацияның  Үкімет    ТМРА     2004 жылғы  Талап
      әмбебап қызмет       қаулы.  (келісім   IІ тоқсан  етілмейді
      көрсетуінің тариф.   сының    бойынша),
      терін қайта теңдес.  жобасы    АБА
      тіру жоспарын
      бекіту                                                      ";

      peттік нөмiрi 3.4.-жолдағы, 4-бағандағы "МБА, ККМ" деген аббревиатуралар "TMPA (келiсiм бойынша), АБА" деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 4.1.-жолдағы 6-бағандағы "2,2*" деген сандар *4,0*" деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмiрi 4.3.-жолда:
      2-бағандағы "Қазақтелеком" ААҚ-ның" деген сөздерден кейін ",  оның шығындарын өтеумен бiрге" деген сөздермен толықтырылсын;
      6-бағандағы "Талап етiлмейді" деген сөздер "2299,5" деген сандармен ауыстырылсын;
      7-баған "Республикалық бюджет қаражаты" деген сөздермен толықтырылсын;
      реттік нөмiрлерi 4.4., 4.7., 4.10., 4.11., 4.12., 5.2., 6.2., 6.3, 6.4., 7.2. және 7.3.-жолдардағы "ККМ" деген аббревиатура "АБА" деген аббревиатурамен ауыстырылсын;
      реттік нөмірi 4.5.-жолдағы, 2-бағандағы "операторларының" деген сөз "телекоммуникация желілерімен өзара iс-қимыл жасайтындардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 4.8.-жол мынадай редакцияда жазылсын:
"4.8. Телекоммуникацияның    Бұйрық   АБА   2004 жылғы   Талап
      әмбебап қызмет көр.                   ІІ тоқсан   етілмейді
      сетулерiнiң тариф.
      терiн қайта теңдес.
      тiру жоспарымен
      байланыстырылған
      Қазақстан Респуб.
      ликасының телеком.
      муникация желiлерiнде
      жергiлiктi телефон
      қосылымдарының
      құнын уақыт бойынша
      есептеу жүйесiн
      енгiзудiң нақтылан.
      ған Жоспар-кестесiн
      әзiрлеу                                                    ";

      реттiк нөмiрлерi 5.1. және 5.4.-жолдардағы, 5-бағандағы "2003 жылғы IV тоқсан" және "2003 жылғы III тоқсан" деген сөздер "2004 жылғы II тоқсан" деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 5.5.-жолда:
      4-бағандағы "ККМ, ҚорМ, ҰҚК (келiсiм бойынша)" деген сөздер "ҚорМ, ҰҚК (келiсiм бойынша), АБА" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-бағандағы "2003 жылғы IV тоқсан" деген сөздер "2004 жылғы II тоқсан" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-бағандағы "2,2" деген сандар "Талап етiлмейдi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "Республикалық бюджет қаражаты" деген сөздер алынып тасталсын;
      реттiк нөмiрi 5.6.-жолдағы, 4-бағандағы "МАКМ" деген аббревиатура "Ақпаратминi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      реттiк нөмiрi 7.1.-жол алынып тасталсын;
      реттiк нөмiрлерi 7.2. және 7.3.-жолдарда:
      6-бағандағы "2,2* жыл сайын" деген сөздер "Талап етiлмейдi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-бағандағы "Республикалық бюджет қаражаты" деген сөздер алынып тасталсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2003 года N 168

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2004 года N 417

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2003 года N 168 "Об утверждении Программы развития отрасли телекоммуникаций Республики Казахстан на 2003-2005 годы" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 8, ст. 84) следующие изменения и дополнения:
      в Программе развития отрасли телекоммуникаций Республики Казахстан на 2003-2005 годы, утвержденной указанным постановлением:
      в разделе 1 "Паспорт Программы":
      строку "Источники финансирования" изложить в следующей редакции:
      "На финансирование в 2003-2005 годы из республиканского бюджета планируется направить 5844,3 млн. тенге, в том числе 2003 году - 40,4 млн. тенге, 2004 году - 5792,9 млн. тенге, 2005 году - 11 млн. тенге. При этом ежегодные объемы уточняются при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год";
      в разделе 4 "Цели и задачи Программы":
      подраздел "Экономические задачи" дополнить абзацем следующего содержания:
      "оказание поддержки социально защищаемых граждан при ребалансировании тарифов на регулируемые услуги телекоммуникаций";
      в разделе 5 "Основные направления и механизмы реализации Программы":
      абзац седьмой пункта 6 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      "4) компенсация при повышении тарифов абонентской платы за телефон социально защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций";
      в разделе 6 "Необходимые ресурсы и источники финансирования Программы":
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      "Для реализации Программы будут привлечены собственные средства и заемные средства операторов связи, займы и кредиты отечественных и зарубежных инвесторов, средства, выделяемые из республиканского и местных бюджетов (в качестве возможного варианта субсидирования (дотирования) убыточных услуг телекоммуникаций), гранты и другие не запрещенные законодательством финансовые средства. На финансирование в 2003-2005 годы из республиканского бюджета планируется направить 5844,3 млн. тенге, в том числе 2003 году - 40,4 млн. тенге, 2004 году - 5792,9 млн. тенге, 2005 году - 11 млн. тенге. При этом ежегодные объемы уточняются при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год";
      в разделе 8 "План мероприятий по реализации Программы развития отрасли телекоммуникаций Республики Казахстан на 2003-2005 годы":
      в строке, порядковый номер 1.7., в графе 5 слова "IV квартал 2003 года" заменить словами "II квартал 2004 года";
      в строках, порядковые номера 2.4., 2.5., 4.1., 4.3., 4.5., 4.6., 4.8. и 4.9., в графе 4 аббревиатуры "МТК" и "АРЕМЗК" заменить соответственно словами "АИС" и "АРЕМ (по согласованию)";
      строку, порядковый номер 1.9., исключить;
      строку, порядковый номер 1.10., изложить в следующей редакции:
 
      "1.10.Внести изменения   Приказ  АИС         IV     2,2    Средства
      и дополнения в                         квартал       республи-                    
      Правила                                2003          канского
      технической                            года          бюджета
      эксплуатации в                         IV    14,9
      области                                квартал 
      телекоммуникаций                       2004
                                             года
                                             IV    3,26*
                                             квартал
                                             2005
                                             года                    ";

      в графе 4 аббревиатуру "МТК" заменить аббревиатурой "АИС";
      в графе 6 слова "2,2* ежегодно" заменить цифрами "14,9";
      в строке, порядковый номер 2.1.:
      графу 2 изложить в следующей редакции:
      "Разработать перечень универсальных услуг телекоммуникаций";
      в графе 3 слово "Приказ" заменить словами "Проект постановления Правительства";
      в графе 5 слова "II квартал 2003 года" заменить словами "II квартал 2004 года";
      строку, порядковый номер 2.3., изложить в следующей редакции:
 
      "2.3. Разработать и      Приказ  АИС, АРЕМ   II      Не        -
      утвердить                  (по согла-  квартал требу-
      конкурсные                 сованию)    2004    ется
      документы по                           года
      выбору операторов                
      связи,  
      обеспечивающих
      универсальные
      услуги
      телекоммуникаций                                               ";
 
            в строке, порядковый номер 2.6.:
      в графе 4 аббревиатуры "МТК, АРЕМЗК" заменить словами "АИС, АРЕМ (по согласованию)";
      в графе 6 цифры "2,2*" заменить цифрами "3,74*";
      строки, порядковые номера 2.7. и 2.8., изложить в следующей редакции:
 
      "2.7 Обеспечить          Инфор-  АИС         IV     2511,962 Средства
     компенсацию убытков мация               квартал         республикан- 
     операторам сельской в Пра-              2004            ского
     связи по            витель-             года            бюджета
     представлению       ство
     универсальных
     услуг
     телекоммуникаций                                                  ;

2.8. Предусмотреть       Инфор-  АИС         IV     958,865  Средства
     целевые трансферты  мация               квартал         республикан-
     областным бюджетам, в Пра-              2004            ского
     бюджетам городов    витель-             года            бюджета
     Астаны и Алматы     ство
     на компенсацию
     повышения тарифа
     абонентской платы
     за телефон социально
     защищаемым гражданам,
     являющимся абонентами
     городских сетей
     телекоммуникаций                                                   ";

      строку, порядковый номер 3.3., изложить в следующей редакции:
 
      "3.3. Утвердить План     Проект  АРЕМ        II     Не            -
      ребалансирования   поста-  (по согла-  квар-  требуется
      тарифов на         новле-  сованию),   тал
      универсальные      ния     АИС         2004
      услуги             Прави-              года
      телекоммуникаций   тельства                                       ";

      в строке, порядковый номер 3.4., в графе 4 аббревиатуры "АРЕМЗК, МТК" заменить словами "АРЕМ (по согласованию), АИС";
      в строке, порядковый номер 4.1., в графе 6 цифры "2,2*" заменить цифрами "4,0*";
      в строке, порядковый номер 4.3.:
      в графе 2 после слова "связи" дополнить словами "с компенсацией ему убытков";
      в графе 6 слова "Не требуется" заменить цифрами "2299,5";
      графу 7 дополнить словами "Средства республиканского бюджета";
      в строках, порядковые номера 4.4., 4.7., 4.10., 4.11., 4.12., 5.2., 6.2., 6.3.,
6.4., 7.2. и 7.3., аббревиатуру "МТК" заменить аббревиатурой "АИС";
      в строке, порядковый номер 4.5., в графе 2 слово "операторами" заменить словами "взаимодействующими сетями телекоммуникаций";
      строку, порядковый номер 4.8., изложить в следующей редакции:
 
      "4.8.Разработать         Приказ  АИС         II      Не           - 
     уточненный План-                        квартал требуется 
     график введения                         2004 
     системы повременного                    года
     учета стоимости
     местных телефонных
     соединений на сетях     
     телекоммуникаций
     Республики Казахстан,
     увязанный с Планом
     ребалансирования
     тарифов на
     универсальные услуги
     телекоммуникаций                                                  ";

      в строках, порядковые номера 5.1. и 5.4., в графе 5 слова "IV квартал 2003 года" и "III квартал 2003 года" заменить словами "II квартал 2004 года";
      в строке, порядковый номер 5.5.:
      в графе 4 слова "МТК, МО, КНБ (по согласованию)" заменить словами "МО, КНБ (по согласованию), АИС";
      в графе 5 слова "IV квартал 2003 года" заменить словами "II квартал 2004 года";
      в графе 6 цифры "2,2" заменить словами "Не требуется";
      в графе 7 слова "Средства республиканского бюджета" исключить;
      в строке, порядковый номер 5.6., в графе 4 аббревиатуру "МКИОС" заменить словом "Мининформ";
      строку, порядковый номер 7.1., исключить;
      в строках, порядковые номера 7.2. и 7.3.:
      в графе 6 слова "2,2* ежегодно" заменить словами "Не требуется";
      в графе 7 слова "Средства республиканского бюджета" исключить.

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан